Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


1965 - 1967 рр Автор: Масленникова Наталія МОУ сош №2 м Усолье-Сибірське Науковий Учитель історії і суспільствознавства МОУ сош №2 м Усолье-Сибірське Масленникова Галина Вікторівна

Скачати 79.22 Kb.
Дата конвертації 11.04.2018
Розмір 79.22 Kb.
Тип реферат

Міністерство загальної та середньої освіти

Російської Федерації

Муніципальне освітній заклад

«ЗОШ № 2» г.Усолье-Сибірського, Іркутської області

РОЛЬ І НАСЛІДКИ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕФОРМИ

1965 - 1967 рр

Автор: Масленникова Наталя

МОУ СЗШ № 2 г.Усолье-Сибірське

Науковий керівник:

Учитель історії та суспільствознавства

МОУ СЗШ № 2 г.Усолье-Сибірське

Масленникова Галина Вікторівна

2007

ЗМІСТ

введення стор.3

1. На шляху до економічних реформ 1965 - 1967 р.-. стор.7

1.1. Аналіз розвитку 60-х рр ХХ століття. стор.7

1.2. Загострення кризи радянської економіки. стор.9

2. Сутність економічної реформи 1965 - 1967 р.-. стор.11

2.1. Економічна реформа 60-х рр. стор.11

2.2. Господарська реформа в дії стор.14

2.3.Скритая сутність господарської реформи Косигіна стор.21

2.4 Обивательська психологія або шкідництво? стор.25

2.5. Аналіз часових рядів статистичних даних при вивченні соціальних наслідків економічної реформи 1960-х рр. стор.28

Висновок. стор.31

Список літератури. стор.34

ВСТУП

Проблематика економічних перетворень другої половини 1960-х рр. до сих пір привертає увагу дослідників. Активний реформаторський курс, розпочатий в 1965 р, в силу ряду причин став серйозно трансформуватися на рубежі 1960-1970-х рр., Поступово поступаючись місцем іншій економічній ситуації, яка була складовою частиною вже такого феномена як «застій». Період «перебудови» помітно актуалізував вивчення даної проблеми, тим більше що з'явився цілком обґрунтований привід для проведення історичних аналогій. Саме тоді сформувалося кілька великих підходів до пояснення причин відмови від економічних перетворень, тісно пов'язаних з ім'ям А.Н. Косигіна.

Дуже часто згортання господарської реформи більшість дослідників пов'язувало з зовнішньополітичними акціями радянського керівництва. Сумнозвісні події в Чехословаччині 1968 р послужили важливим сигналом відмови від активної реформаторської політики, і не тільки в рамках СРСР. За свідченням К.М. Брутенц, «Брежнєв, коли відчував себе нормально, говорив про реформи, але після чехословацької акції всі подібні думки залишив». Як відзначають дослідники, однією з головних причин силового втручання стала боязнь «інфікування» радянського суспільства «заразою», тобто переходу економічних перетворень за дозволені радянською системою межі. Ймовірно, події в Чехословаччині показали радянському керівництву можливі наслідки в разі продовження реформи. Відповідно, під гаслом боротьби з «реставрацією капіталізму в країнах соціалізму» фактично почалося згортання реформаторського курсу О.М. Косигіна.

Цей підхід привів дослідників до необхідності звернути увагу на соціальні та політичні наслідки господарської реформи 1965р. Відповідно, деякі з них (С. Брукан, С.Г. Кордонський, С.Ю. Андрєєв, Ю.З. Маймінас і ін.) Розглядали в якості «механізму гальмування» реформи А.Н. Косигіна особливості соціальної структури радянського суспільства, в якій центральною фігурою радянська ідеологія оголошувала «працівника фізичної праці». На думку С. Брукан, більшою мірою від цієї реформи постраждали шари малокваліфікованих робітників, зайнятих фізичною працею, і партійного апарату, «чий неофіційний союз з'явився головною соціальною опорою Л.І. Брежнєва при згортанні перетворень Н.С. Хрущова і А.Н. Косигіна ». Будь-які зміни, потенційно загрожували втратою цими соціальними категоріями соціального статусу і привілеїв, наштовхувалися на досить серйозний опір, з яким радянське керівництво просто не могло не рахуватися. Для подолання виниклих протиріч еліта була змушена вибрати стратегію «сдіріжірованного консенсусу», що вимагало пожертвувати економічною ефективністю і прогресом заради досягнення внутрішньої стабільності.

Представники наступного підходу причини відмови від реформи А.Н. Косигіна шукали в політичній сфері. Як вважає Е. Амбарцумов, «спроби економічних реформ 1950-1960-х рр. пішли в пісок саме через те, що не були підкріплені реформою політичної системи ». Як показують численні наукові та публіцистичні праці, радянське керівництво боялося і політичних наслідків економічної реформи А.Н. Косигіна. Допущення ринкового механізму, нехай навіть дуже обмеженого, призвело б до незворотних змін в «політичній надбудові» - перш за все, обмеження ролі партії в суспільстві. Не слід забувати і потенційну небезпеку перетворення партійних організацій в своєрідний придаток господарських органів як логічний наслідок економічної реформи 1965 р

Однак ці підходи не позбавлені ряду істотних недоліків. По-перше, дослідники не завжди звертали увагу на регіональну специфіку проведення реформи, часом роблячи висновки іноді тільки на основі джерел, що характеризують діяльність центральних органів влади і управління. Це могло призвести до не зовсім адекватних оцінок ситуації на місцях.

По-друге, при виявленні прихильників і противників реформ А.Н. Косигіна багато дослідників обмежувалися лише констатацією факту, випускаючи з виду складний комплекс протиріч, який приводив до соціального розколу і навіть в рамках певної групи суспільства. Природно, це не могло не відбитися на деякій спрощеності оцінок.

По-третє, як нам здається, в силу ряду причин найменш вивченим виявилося суперечливе ставлення пануючої еліти до реформаторського курсу О.М. Косигіна. Зазначена проблематика є актуальною ще й тому, що згортання економічної реформи 1965 р невипадково збіглося з настанням так званого «золотого століття» партійної та державної еліти. Позиція саме цих гілок еліти зіграла важливу роль в долі перетворень О.М. Косигіна. Тому значне коло проблем, пов'язаних зі сприйняттям реформи елітою, ще вимагає більш пильної уваги.

Вивчення даного феномена ще чекає свого дослідника, проте відзначимо кілька причин цього процесу. По-перше, це далеко не досконала система показників, яка «ні в якій мірі не спонукає підприємства шукати резерви підвищення продуктивності праці і економії заробітної плати, так як підприємства, що підвищили продуктивність праці і заощадили фонд заробітної плати, виявляються на наступний період в гірших умовах , ніж ті, які далі не виконували план по продуктивності і тринькали фонд заробітної плати ». Другою причиною слід назвати розвиток «тіньової» економіки, яка практично не піддавалася контролю. Деякі фахівці Держплану доводили, що соціальне відродження села не можливо без деякої свободи підприємницької діяльності. Однак ідея навіть обмеженої свободи підприємницької діяльності в селі, природно, стала об'єктом постійно жорсткої критики з боку партійних і радянських органів, які мали ідеологічним перевагою: свобода підприємницької діяльності не відповідала суті соціалізму. Крім ідеологічного протиріччя, вони вказували і на наступний недолік: свобода підприємницької діяльності, навіть у вигляді промислів, не піддається звичним контролю, а це здатне породжувати нетрудові доходи. Відверто лякала і потенційна можливість перетворення «промисловиків» в конкурентів промислових міністерств.

Більш того, архівні матеріали дозволяють розширити трактування цього протиріччя до конфлікту між містом і селом, загостреного реформаторським курсом А.Н. Косигіна. Деякі сільські партійні та радянські органи вказували на потенційну небезпеку різкого відставання села внаслідок недостатньої її готовності до повного сприйняття реформ. Тому вони з самого початку сумнівалися в намічених перетвореннях. Результати цієї непідготовленості не забарилися: частка рентабельних колгоспів і радгоспів становила 30-35% від їх загального числа, а нерентабельність значної їх частини була нерідко була пов'язана з поганим керівництвом.

Крім зазначеного вище конфлікту між промисловістю і сільським господарством, серйозні протиріччя складалися і в рамках самої промисловості.

Актуальність теми дослідження обумовлюється тим, що в современ-них умовах, як і в післявоєнні роки, економічна політика проголошується одним з пріоритетних напрямків в діяльності держави.
У 2003 році президент Російської Федерації В.В. Путін в посланні до Федеральних Зборів позначив найважливіші напрямки соціальної політики, які передбачають підвищення рівня життя. «Політика економічного зростання не може бути протиставлена ​​соціальної політики. Хотів би підкреслити: економічне зростання, перш за все, потрібен нам для підвищення добробуту громадян. З ним прямо пов'язане рішення цілого ряду нагальних проблем. Це - і якісне харчування, і добротне, комфортне житло, безперебійна подача електрики і гарячої води. Це - хороша освіта і сучасну охорону здоров'я. Це захист від нещасних випадків і природних катаклізмів. Це, нарешті, більш висока тривалість життя. А отримані державою значні економічні переваги і додаткові доходи повинні бути спрямовані на підвищення рівня життя наших громадян ».
У Конституції РФ, прийнятої в 1993 р на всенародному референдумі, в сьомий статті проголошується, що «Російська Федерація - соціальна держава, політика якої спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини», а в восьмий «У Російській Федерації гарантуються єдність економічного простору, свобода переміщення товарів, послуг і фінансових коштів, підтримка конкуренції, свобода економічної діяльності.

Наукова актуальність проблеми полягає в аналізі історичного минулого радянської держави, в реалізації економічної політики 60-х років в ставленні населення країни. Будівництво нового правового, соціального і демократичної держави в Росії можна буде успішно реалізовувати тільки при вивченні накопиченого досвіду. Справді наукове, об'єктивне пізнання історичного шляху дозволить уникнути помилок, упущень в реалізації економічної політики на етапі сучасної модернізації Росії.
Об'єктом дослідження є вивчення впливу модернізаційних процесів на економічну сферу країни в цілому.

Предметом дослідження виступають форми і методи реалізації економічної політики Радянським державою щодо своїх громадян. Хронологічні рамки дослідження 1965 -1970-е рр. - це перехід Радянського держави до нових економічних реформ, пов'язаних з березневим Пленумом (1965 р), які змінили підходи до соціальної політики.

Мета роботи: характеристика спроб уряду реорганізувати соціалістичну економіку і підвищити її продуктивність, розгляд ролі та наслідків економічної політики Радянської держави в 60-і рр. ХХ ст. Виходячи з поставленої мети і ступеня вивченості проблеми, її наукової та суспільної значимості поставлені наступні завдання:
- з'ясування мети і сутності економічної реформи 1065 - 1967 рр.

- розкриття сутності «нового» підходу до керівництва народним господарством СРСР (реформа 1965 г.).

-раскритіе основних напрямів державної політики з відновлення с / г в 60- е рр.

- вивчення причини невдач і наслідки економічної реформи.

- дослідження економічних чинників розвитку народного господарства і показати їх вплив на соціальну політику держави і підвищення життєвого рівня,

- аналіз економічного розвитку СРСР в 60-80-і рр.

Методи дослідження: аналіз історичних і літературних джерел.

1. НА ШЛЯХУ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ РЕФОРМИ 1965 - 1967 р.-

1.1. Аналіз розвитку країни в 60-і роки ХХ століття

Аналіз розвитку країни в 60-і роки становить неабияку складність. Це один з найбільш суперечливих періодів в історії Вітчизни, насичений драматичними подіями, які вплинули і на російську і на світову історію.

Нова економічна ситуація визначалася почалася в країні науково-технічною революцією. Оволодіння ядерною енергією, перші кроки з освоєння космосу, автоматизація виробництв і розвиток науки надавали Програмі комуністичного будівництва особливий колорит, підживлювали ілюзію швидкого досягнення комуністичного ідеалу.

В кінці 50-х - першій половині 60-х років спостерігається підйом соціальної активності населення. Люди з цікавістю і ентузіазмом приймають плани комуністичного будівництва. Паростки нового, комуністичного, як тоді говорили, з'являються в трудових колективах, множаться і тиражуються. Яскравим проявом цього стали бригади комуністичної праці, які прагнули підвищити продуктивність, економити енергію і ресурси. Демонструючи довіру до товаришів, робочі знімали замки з кабінок і скриньок, де зберігалися речі і інструменти. В окремих бригадах практикували отримання зарплати без касира і т.д. Разом з тим вже до середини 60-х років в країні склалися серйозні протиріччя. Головним з них стало зниження виробництва. Якщо основні виробничі фонди країни в 1959- 1965 рр. збільшилися приблизно в 2 рази, то обсяг промислової продукції зріс лише на 84%. Зниження фондовіддачі поступово перетворюється в хронічну проблему вітчизняного виробництва. Загальні темпи розвитку країни також послідовно і різко падали. Якщо за роки восьмої (1966-1970 рр.) П'ятирічки національний дохід держави зріс на 41%, дев'ятої (1971- 1975 pp.) - на 28, десятої (1976-1980 рр.) - на 21, то одинадцятої (1981-1985 рр.) - тільки на 16,5%.

Переважно екстенсивний шлях розвитку народного господарства зумовив розширення виробничих площ, збільшення чисельності зайнятих в промисловому виробництві робітників. Друга за чисельністю населення держава світу постійно відчувала брак вільних робочих рук. Господарська модель СРСР набувала яскраво виражений характер витратної економіки. Кращим п'ятиріччям був період 1966-1970 рр. Економісти називали восьму п'ятирічку «золотий», яка була останнім сплеском комуністичної ейфорії і ілюзії.

Економічної реформи 1965 р передувала широка дискусія вчених, господарників, робітників. У суспільну свідомість проникали переконання, що раніше вважалися чужими радянської ідеології. Визнавалося, що товарно-грошові відносини притаманні соціалістичному способу виробництва, закон вартості діє в різних суспільних формаціях, а планові органи повинні створити оптимальні умови для роботи підприємств.

Реформа 1965 року на перший план висувала економічні методи управління. Це не означало відмови від адміністративної економіки. Адміністрація отримувала важелі впливу на виробництво за допомогою використання інтересів трудових колективів. Підприємству спускалися зверху лише п'ять показників: реалізація продукції, асортимент основних виробів, фонд заробітної плати, прибуток і рентабельність. Протягом 1965- 1967 рр. були підвищені ціни на промислову і сільськогосподарську продукцію, збільшився прибуток виробників, було проведено вирівнювання рівнів рентабельності окремих галузей. Але далі реформа не пішла. Відтворені в 1965 р галузеві міністерства швидко підім'яли з'явилася самостійність підприємств і відновили всеосяжний контроль над трудовими колективами. Адміністративна економіка виявила дивовижну стійкість і несприйнятливість до змін. Вона не допускала радикальних перетворень в господарському механізмі, прагнула зберегти за всяку ціну відносини власності.

Основою економічної моделі виступала так звана суспільна власність на засоби виробництва у формі загальнонародної, кооперативної, муніципальної власності. Наявність приватної власності на засоби виробництва і ринкові відносини в їх цивілізованому розумінні відкидалися. Всупереч здоровому глузду успішний розвиток радянської економіки передбачало зближення, а в перспективі злиття всіх форм в єдину загальнонародну власність.

Адміністративні методи деформували саму модель соціалістичного виробництва. Власність, іменована загальнонародної, на практиці була власністю номенклатури. Робітники були відчужені від засобів виробництва і процесів розподілу. Не випадково в робочому середовищі сформувалося ставлення до суспільної власності як до нічийної, казенною. У підсумку реформа 1965 р виявилася також переважно косметичної.

1.2. Загострення кризи радянської економіки

На Пленумі ЦК, на якому знімали Хрущова з займаних їм вищих посад у партії і державі, в промовах викривачів було висловлено чимало критики недоліків у розвитку радянської економіки. Косигін, до цього часу очолював Держплан СРСР, зрозуміло, знав, що становище в економіці не блискуче. Але і для нього, який очолив тепер уряд, багато виявилося повною несподіванкою.

Радянські люди були впевнені в тому, що економіка країни успішно розвивається, оскільки всі п'ятирічні плани, затверджені Верховною Радою СРСР, успішно (і навіть достроково) виконувалися. Однак вони не знали, що плани виконувалися лише за «валу», але жоден з них і близько не був до виконання в натуральному вираженні.

Що ж це за звір такий - «вал», що затьмарив реальну картину стану економіки?

Органічний порок обчислення продукції по «валу» полягає в повторному рахунку елементів вартості однієї і тієї ж продукції. У міру спеціалізації виробництва і ускладнення господарських зв'язків між підприємствами розрив між «валом» і реальним станом економіки ставав все глибшим. Підприємства, звітують у виконанні планів виробництва по «валу», знаходили всілякі способи його збільшити. Наприклад, на хороший дешевенький дитячий костюмчик навішувався оксамитовий галстучек, внаслідок чого ціна збільшувалася мало не вдвічі. Сім'ям із середнім достатком такі речі ставали не по кишені, вони залишалися непроданими, і вся система вироджувалася в марну розтрату праці, грошей і матеріальних ресурсів. «Валова продукція» в народному господарстві швидко росла, а в реальності майже усі товари ставали дефіцитом.

Єдиного народногосподарського організму в країні фактично не існувало, він був розірваний на замкнуті господарства монополій - міністерств і відомств, кожне з яких дбали виключно про свої групові інтереси. Тому одне міністерство щастило цегла зі «своїх» заводів з Керчі до Вологди, а інше - з Вологди в Керч, що породжувало зустрічні і надмірно далекі перевезення, загострюючи і без того гострий дефіцит транспортних потужностей.

У гонитві за поліпшенням своїх відомчих показників виробники продукції нерідко нехтували інтересами споживачів.

При рівняння на «вал» завдання підприємства полягала лише у виробництві продукції, а буде вона куплена споживачем чи ні, його мало цікавило, для цього існувала система органів постачання і збуту. Тому в країні загрозливими темпами зростали запаси виробленої, але не реалізованої продукції.

З точки зору «валу» одні роботи були більш, а інші менш вигідними. У будівництві, наприклад, вигідно було копати котловани і закладати фундаменти будівель: витрати праці тут мінімальні, а «вал» великий. А оздоблювальні роботи були вкрай невигідними: праці багато, а вартість їх копійчана. Тому будівельні організації всіма правдами і неправдами прагнули отримати гроші на нове будівництво і неохоче займалися доведенням будівництв до завершення. По всій країні можна було бачити вириті котловани і закладені фундаменти, «незавершёнка» росла, а реальні виробничі потужності і житло приростали повільно.

Косигіна стало ясно, що необхідно докорінне вдосконалення господарського механізму, в першу чергу позбавлення від диктату «валу». З безлічі пропозицій, націлених на вирішення цього завдання, він врешті-решт вибрав концепцію Лібермана.

2. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕФОРМИ 1965 - 1967 р.-,

2.1. Економічна реформа 60-х рр.

Потенціал реформ і перетворень при Н.С. Хрущова був досить високий, незважаючи на те, що ці реформи наштовхнулися на серйозну протидію. На вильоті правління Н.С. Хрущова в радянській економіці накопичилося чимало негативних рис, які були обумовлені як волюнтаристичними перетвореннями керівництва, так і вичерпанням резервів екстенсивного господарювання. Це виразилося в скороченні темпів економічного зростання в 1963 -1964 рр., В продовольчих дефіцити, які інспірували підвищення роздрібних цін на м'ясо-молочну продукцію. Ці та інші факти (наприклад, політика скорочення збройних сил) були використані консервативної верхівкою КПРС для того, щоб змістити Н.С. Хрущова.

Одним з перших і дуже помітних заходів нового керівництва країни на чолі з Л. І. Брежнєвим стало проведення економічної реформи. Про неї було заявлено в рішеннях вересневого (1965 р) Пленуму ЦК КПРС. Її задум і формування в ту пору, природно, приписували новому керівництву, але це було не зовсім так. Ідеї ​​подібних перетворень виникли в роки хрущовського правління. Адже Н.С. Хрущов чуйно вловлював різного роду новації, непогано сприймав їх і підтримував.

Ще в 1962 р в газетах "Правда" і "Известия" була опублікована стаття харківського професора Є. Лібермана "План, премія, прибуток", яка викликала бурхливу дискусію як у пресі, так і в середовищі економістів про можливість і необхідність широкого використання товарно -грошове відносин в господарському управлінні СРСР. Ці ідеї були підхоплені ліберально налаштованими економістами: В.В. Новожилова, В. С. Немчинова, Г. С. ЛИСИЧКІНА, Я.А. Кронрод і ін.

Нове керівництво не дуже симпатизує цим ідеям. Між Л.І. Брежнєвим і новим прем'єром А.Н. Косигіним намітилися деякі суперечності з приводу оцінки ідей і значення реформи. Прем'єр в цілому поділяв пафос і спрямованість реформи, і саме йому, а не Першому секретарю ЦК КПРС було доручено виступити на вересневому Пленумі з викладенням концепції і основних напрямків реформи. Тому в народі реформу охрестили "косигінської".

Ключовим завданням економічної реформи був перехід від адміністративних методів управління народним господарством до економічних. Для того щоб вдихнути цілющі струмені в застарілий механізм адміністративного управління, пропонувалося посилити вплив і роль вартісних інструментів: ціни, прибутку, кредитів, відсотків, премій та ін.

У зв'язку з цим під реформаторські перетворення підводилася теоретична база, зміст якої полягав у визнанні товарної природи соціалістичного виробництва. Згодом ця точка зору зазнала утисків з боку офіційної науки і влади. Але в період "другої хрущовської відлиги", яка тривала приблизно до 1967 року, були можливі і ті точки зору, які потім засуджувалися як прояви "ринкового соціалізму". Подібні думки висловлював, наприклад, молодий тоді економіст, а нині академік РАН Н.Я. Петраков. Він вважав, що прибуток - найкращий вимірювач економічної ефективності суспільного виробництва.

Іншим важливим завданням реформи проголошувалися посилення оперативно-господарської самостійності підприємства. Реформа оголосила підприємства основною ланкою соціалістичної економіки. Посилення самостійності означало істотне скорочення централізовано спускаються планових показників. Це давало можливість посилити зацікавленість підприємств і окремих працівників в результатах своєї праці.

Нарешті, реформа закладала ідею переведення всіх підприємств на повний господарський розрахунок. Це передбачало управління Підприємствами за допомогою економічних стимулів. Для підприємств встановлювалися довготривалі економічні нормативи і податкові платежі, що визначають взаємини з держбюджетом: плата за фонди, рентні платежі, нормативи формування фондів розвитку і економічного стимулювання. Особисті стимули тісно увязались з підсумками роботи всього підприємства.

Нові форми і методи господарювання поширювалися поступово. Спочатку вони проходили обкатку в рамках окремих підприємств: ще в 1963 - 1964 рр. по-новому працювали в порядку експерименту Московський автокомбінат №1, московське швейне об'єднання "Більшовичка", Горьковское об'єднання "Маяк".

Потім на нові умови були переведені 40 - 50 великих підприємств ряду провідних галузей, потім - цілі галузі. Більш активно себе проявили міністерства електротехнічної промисловості, приладобудування, автомобільної промисловості. Їх керівники, наприклад А.К. Антонов, В.М. Руднєв, були активними поборниками нових методів господарювання, відстоювали ідею переведення на госпрозрахунок цілої галузі, включаючи апарат управління міністерства.

В області управління Економічна реформа звільнила державні органи від дріб'язкової опіки підприємств, зосередивши централізоване керівництво на вирішенні найбільш істот. перспективних питань розвитку виробництва, а також питань більш широкого застосування економічних методів управління, що дозволяють забезпечувати зростання ефективності виробництва шляхом впливу на інтереси економічні колективів виробників. Велике значення в ході проведення господарські реформи мало відновлення і посилення галузевого управління, скорочення управлінських ланок шляхом створення виробництв. і науково-виробничих, всесоюзних (республіканських) промислових об'єднань. Розпорядження збільшеними фондами підприємств підвищило реальне значення економічної діяльності профспілок та інших організацій трудящих на підприємствах. Економічна реформа сприяла розвитку соціалістичного змагання.

В ході Економічна реформа посилилася роль централізованого планування. Удосконалення і скорочення числа централізовано затверджуваних планових показників діяльності підприємств дало можливість зосередити зусилля державних планових органів на забезпеченні народно-господарських пропорцій і темпів розвитку економіки, основних напрямків науково-технічного прогресу, раціонального розміщення виробництва. Розширилися планові функції підприємств (об'єднань), міністерств, збільшилися оперативно-господарська самостійність і ініціатива виробничих одиниць. Введення нових показників і нормативів [плата за фонди, фіксовані (рентні) платежі, нормативи утворення заохочувальних фондів] забезпечило органічний зв'язок системи планування з економічним стимулюванням.

Важлива складова частина Економічна реформа - реформа оптових цін. Впровадження дієвого госпрозрахунку зажадало більш повного відображення в цінах суспільно необхідних витрат праці на виробництво продукції, ліквідації збитковості від. галузей народного господарства, посилення стимулюючого впливу цін на підвищення якості продукції, зміна її асортименту. Реформа оптових цін (1967) дозволило перейти до планування цін з урахуванням фондомісткості виробництва. В ході Економічна реформа істотно розширилося використання товарно-грошових відносин і вартісних категорій в народному господарстві. Посилаючись на це, буржуазні економісти намагалися перекрутити зміст реформи, витлумачити її як відмова від корінних підвалин соціалізму, від марксистсько-ленінських принципів економічного будівництва нового суспільства, еволюцію в бік капіталізму або якусь «лібералізацію» соціалізму, як свідчення «конвергенції» двох систем. Життя, однак, показала, що Економічна реформа є подальшим розвитком конкретних форм організації соціалістичного виробництва, спрямованим на вдосконалення і послідовне здійснення принципів господарювання, розроблених В. І. Леніним і збагачених практикою господарського будівництва в СРСР і інших соціалістичних країнах.

Здійснення Економічна реформа стало фактором підвищення ефективності суспільного виробництва, зростання економічного потенціалу країни на етапі розвиненого соціалізму. Разом з тим вдосконалення економічних відносин не обмежується заходами, проведеними в рамках Економічна реформа У ході комуністичного будівництва відбувається подальше вдосконалення управління економікою, механізму і методів господарювання.

2.2. Господарська реформа в дії

Косигін розумів, що від панування «валу» в економіці потрібно йти. Йому здавалося, що якщо замість вала встановити показник реалізації продукції, то підприємства перестануть випускати продукцію, яка не користується попитом. Його обнадіювали підсумки проведеного господарського експерименту. Пам'ятається, на всю країну тоді прогриміло керівництво Щёкінского хімічного комбінату, яке звільнило значну частину працівників, а заощаджені їх зарплату розділили між рештою (але так, що начальству дісталася найбільша її частина).

Ще більш дивний результат був отриманий в результаті «експерименту в Акчі» - в казахстанському радгоспі, де видатний економіст-практик Іван Никифорович Худенко на тих же принципах домігся зростання продуктивності праці не на відсотки, а в рази, причому кожен з решти працівників заробив стільки, що міг відразу ж купити собі легковий автомобіль. Мені доводилося писати про це самородок, якого чиновники з вигаданого звинуваченням посадили в тюрму, де він і помер.

Підприємства, перекладені в порядку експерименту на нові умови господарювання, дійсно показали непогані результати. Але ніхто не хотів зізнаватися в тому, що ці досягнення у великій мірі були штучно створеної для них сприятливого середовища. Ці фаворити реформи нагадали мені сцену з американського кінофільму «Містер Крутий», де боксер-мафіозі «змагався» з Джекі Чаном, зв'язаним по руках і по ногах. Всі інші підприємства були як і раніше пов'язані десятками планових показників, а підприємства, перекладені на нові умови господарювання, вільні від багатьох пут, могли «знімати вершки», по суті паразитуючи на недосконалість виробничих відносин.

На вересневому (1965 р) Пленумі ЦК КПРС Косигін виступив з доповіддю «Про поліпшення управління промисловістю, вдосконалення планування і посилення економічного стимулювання промислового виробництва. У доповіді визнавалося, що використовувався раніше госпрозрахунок в промисловості виявився багато в чому формальним, а тому пропонувалося усунути зайву регламентацію господарської діяльності підприємств і посилити економічне стимулювання виробництва за допомогою таких засобів, як ціна, прибуток, премія, кредит, а замість «валу» встановити показник реалізації продукції. В цілому реформа, суть якої прикривалася посиланнями на праці Леніна, проводилася в дусі концепції Лібермана.

Було вирішено скасувати раднаргоспи і повернутися до галузевого принципу управління. Були знову створені союзно-республіканські і загальносоюзні міністерства по галузях промисловості. Наступним важливим напрямком даної реформи стала зміна всієї системи планування і економічного стимулювання. Було визнано за необхідне усунути зайву регламентацію господарської діяльності підприємств. Для цього скоротили число планових показників, встановлюваних зверху. На відміну від колишньої системи, зорієнтованої на зростання виробництва валової продукції, тепер головним показником ставав зростання обсягів реалізованої продукції підприємства. Передбачалося оцінювати підсумки господарської діяльності по отриманого прибутку (рентабельності виробництва) і виконання завдань з поставок найважливіших видів продукціі.Среді обов'язкових показників встановлювалися ще й такі: основна номенклатура продукції, фонд заробітної плати, платежі в бюджет і асигнування з бюджету, показники за обсягом централізованих капіталовкладень і введення в дію виробничих потужностей і основних фондів, завдання по впровадженню нової техніки і матеріально-технічного постачання. Всі інші показники господарської діяльності передбачалось встановлювати підприємствам і організаціям самостійно, без затвердження в міністерствах і відомствах. Відповідно до постанови було вирішено розширювати економічні права підприємств, розвивати прямі зв'язки між виробниками і споживачами на принципах взаємної матеріальної відповідальності і зацікавленості. Пропонувалося впроваджувати в практику відносини, засновані на господарських договорах між підприємствами. Для підвищення ролі економічного стимулювання була зроблена спроба удосконалити систему ціноутворення на користь низькорентабельних виробництв. Справа в тому, що в радянській економіці поряд з високою прибутковістю заводами і фабриками завжди існувала безліч збиткових підприємств (наприклад, вся вугільна промисловість). Найчастіше на деяких високоприбуткових підприємствах були ділянки, що випускали необхідну для населення, але збиткову продукцію. Тому підприємства самі не хотіли випускати ці вироби і всіляко намагалися їх позбутися. У зв'язку з цим посилювалося значення таких інструментів, як ціна, прибуток, премія, кредит, яким повертали їх початкове значення. Передбачалося поліпшити систему оплати праці, пов'язати її не тільки з централізованим підвищенням тарифних ставок, але і з матеріальним стимулюванням працівників за рахунок використання частини доходів підприємства, пов'язати оплату праці із загальними підсумками роботи. На підприємствах за рахунок прибутку дозволялось створювати (за певними нормативами) фонди економічного стимулювання: матеріального заохочення, соціально-культурних заходів і житлового будівництва і фонду розвитку виробництва. За рахунок цих фондів можна було преміювати працівників відповідно до трудовими показниками, будувати житло і заклади культурно побутового призначення, розширювати виробництво. Все це називалося господарським розрахунком. Це означало, що підприємствам надавалася оперативно-господарська самостійність (в установлених межах), що вони повинні працювати на принципах окупності, рентабельності, матеріальної зацікавленості і матеріальної відповідальності за досягнуті результати, в умовах грошового контролю з боку держави за використанням матеріальних, фінансових і трудових ресурсів . Вважалося, що нові принципи планування і економічного стимулювання повинні створювати у колективів підприємств зацікавленість в прийнятті більш високих планових завдань, більш повного використання факторів виробництва, досягнень науково-технічного прогресу, підвищення якості продукції. Господарська реформа почалася дуже активно. Уже в січні 1966 на нові умови роботи переведено перші 43 підприємства в 17 галузях промисловості. У 1965 року було затверджено Положення про соціалістичне державне підприємство, в якому закріплювалися його права в області виробничо-господарської діяльності, будівництва і капітального ремонту, в галузі матеріально-технічного постачання, фінансів, праці і заробітної плати, а також коло обов'язків і ступінь відповідальності за їх порушення. Помітно змінилися відносини між підприємством і державою. Була введена плата за виробничі фонди, за земельні і водні ресурси. Дозволялося реалізовувати зайве обладнання іншим підприємствам. Встановлювалася залежність між розмірами виробничих фондів підприємства та його внесками до державного бюджету, щоб зацікавити підприємство в кращому використанні цих фондів. Відбулися помітні зміни і в системі ціноутворення: оптові ціни стали більш об'єктивно відображати реальні виробничі витрати і підприємства уже могли отримувати прибуток від реалізації своєї продукції. З цього прибутку підприємства повинні були вносити до бюджету плату за виробничі фонди, фіксовані (рентні) платежі, а також могли утворювати свої заохочувальні фонди. Для підприємств, переведених на нову систему господарювання, було встановлено державний Знак якості для найважливішої серійної та масової продукції. Цей Знак підтверджував стабільність якості даного виробу, високу культуру виробництва і ін У 1967 році на нові господарські умови стали переводити цілі галузі промисловості, і до кінця року працювало по-новому вже 15% підприємств, на частку яких припадало 37% промислової продукції. Незабаром на новий порядок планування і економічного стимулювання стали переходити підприємства будівництва і торгівлі. В рамках господарської реформи були зроблені конкретні кроки по підвищенню продуктивності праці і матеріальної зацікавленості колективів підприємств в результатах своєї роботи. Так, в 1967 році виник Щекинский експеримент, за яким хімкомбінату в м Щекино Тульської області визначили стабільний фонд заробітної плати на 1967-1970 роки. Вся економія цього фонду, отримана за рахунок зростання продуктивності праці і скорочення які працювали на комбінаті людей, надходила в распоряженіетрудового колективу. У перші два роки роботи за новою схемою помітно збільшилася вироблення на кожного працівника, зросла заробітна плата. Вивільняються люди переводилися на нові потужності. Всього за два роки було вивільнено 870 чол. За рахунок прибутку комбінату в місті було побудовано житло, підприємства культурно-побутового призначення. Щекинский досвід стали поширювати по країні, але процес цей ішов повільно. Через два роки на цей метод перейшло лише 200 предпріятій.Постепенно експеримент став глухнути. На самому комбінаті стали звільняти не тільки працівників другорядних професій, а й провідних фахівців. Все більше коштів з прибутку вилучалося у вищі організації, комбінату стало просто невигідно працювати на повну потужність, через кілька років експеримент закінчився. І справа тут не в загальному консерватизм і нерозумінні нововведення, а в тому, що все це не вписувалося в суть командної економіки. Господарська реформа торкнулася і сільське господарство. У березні 1965 на Пленумі ЦК КПРС було поставлено завдання усунути негативні наслідки хрущовських "експериментів" на селі. Скасовувалися обов'язкові повсюдні посіви кукурудзи, більше уваги стало приділятися Центральним Чорноземний і Нечорноземної районам країни, відновлювалися присадибні ділянки і т.д. Змінювалася система закупівель сільськогосподарської продукції: вводилися тверді (незмінні) і порівняно низькі плани заготівель на кілька років вперед до 1970 року включно. Підвищено закупівельні ціни на пшеницю, жито і інші культури, передбачалася диференціація цін по різних зонах і районам країни. При надпланової продажу зерна державі встановлювалася 50% -ва надбавка до основної закупівельної ціни (так звана "полуторна ціна"). Вживалися заходи щодо зміцнення господарського розрахунку в сільськогосподарських підприємствах. Різко посилилося фінансування аграрного сектора. В 1966- 1980 годах по официальным данным туда было направлено 383 млрд. руб., что составляло 78% всех капиталовложений в сельское хозяйство за все годы Советской власти. За счет этих средств началось осуществление грандиозных программ по комплексной механизации, электрификации сельского хозяйства, мелиорации и химизации почв. В 1960-е годы вновь возродилась идея об организации системы сельскохозяйственных звеньев с целью усиления заинтересован-ности работников в результатах их труда. Предполагалось перейти от крупных бригад (до 100 человек) к небольшим звеньям, которые отвечали бы за весь технологический цикл, а оплата производилась бы в зависимости от количества и качества произведенной продукции. И все же итоги восьмой пятилетки были достаточно обнадеживающими. В первые же годы были достигнуты неплохие результаты. Сблизились темпы роста производительности труда и средней заработной платы работников, занятых в промышленности. Заметно вырос удельный вес интенсивных факторов в общем приросте национального дохода страны с 34% в 1966 году до 40% в 1970 году. Именно в годы восьмой пятилетки введены в строй уникальные промышленные объекты: Западно-Сибирский и Карагандинский металлургический комбинаты, Красноярская ГЭС, началось создание Toменского нефтегазодобывающего комплекса, в I960-1970 годах построен Волжский автомобильный завод (ВАЗ) в г. Тольятти и др. В некоторой степени были решены проблемы с производством потребительских товаров: обуви, радиотоваров, мебели, холодильников, основных продуктов питания и др. Чем можно объяснить прогрессивные перемены в экономике? Влияние реформы, конечно же, было большим, но не решающим, тем более, что очевидные улучшения в экономике произошли именно в первой половине восьмой пятилетки, когда массовый переход на новую систему еще только разворачивался. Истинная причина в другом: в период возврата от совнархозов к министерствам предприятия получили некоторую свободу маневра, какое-то время они не были скованы жесткой регламентацией, что и дало временный положительный результат. Следует отметить также, что к составлению восьмого пятилетнего плана были привлечены профессиональные экономисты, которые стремились заложить в план наиболее оптимальные параметры экономического развития страны. Но уже в 1968 году темпы роста заработной платы по всей индустрии обогнали темпы роста производительности труда, а это означало, что занимаясь лишь косметическими мерами, трудно обеспечить долговременный экономический рост. Хотя некоторый эффект хозяйственной реформы проявился достаточно быстро, но он оказался весьма кратковременным. Если в годы восьмого пятилетнего плана, согласно официальным данным, прирост объемов производства в промышленности по сравнению с предыдущей пятилеткой составил примерно 50 %, а в сельском хозяйстве - 21 %, то в дальнейшем он стал вновь сокращаться: 43 и 13% соответственно в годы девятой пятилетки (1971-1975), 24 и 9% - в годы десятой пятилетки (1976-1980), 20 и 6% - в одиннадцатой пятилетке (1981-198 5). Причина этого явления такова. Прежде всего, командная система быстро выхолостила даже те робкие и непоследовательные меры, которые были заложены в хозяйственной реформе. Так, например, для предприятий сверху устанавливался один из важнейших показателей - норма прибыли. Выполнить этот плановый показатель можно было двумя путями: снижением производственных затрат или искусственным завышением цен. Первый путь оказался очень трудным для предприятий, так как требовал от руководителей постоянно заниматься совершенствованием организации производства, а это было почти невозможно в условиях рутинной техники. Поэтому многие руководители предпочитали идти по второму пути, тем более, что цены устанавливались не на основе рыночного соотношения спроса и предложения, а в высоких кабинетах волевым решением чиновников. Начался постепенный, нигде не афишируемый, рост оптовых цен. Только в машиностроении в годы восьмой пятилетки цены выросли более чем на 30%. Уследить за этим ползучим повышением цен не мог даже Госплан, поскольку не имел на то полномочий. Примеров абсурдности командной экономики можно привести много. Так, по инструкции министерства финансов СССР в госбюджет следовало платить не за фактически используемые производственные фонды, а за плановые. И даже если предприятие в течение года ликвидировало ненужные ему машины и оборудование, оно все равно было обязано вносить за него плату до следующей ревизии, то есть часть прибыли автоматически уходила в бюджет за несуществующие фонды. В итоге фондовооруженность одного работника постоянно повышалась, а эффективность использования фондов (фондоотдача) падала. С 1965 по 1985 годы доля оборудования, заменяемого из-за морального и физического износа, сократилась в два раза.В конце 1960 - начале 1970-х годов позитивный потенциал хозяйственной реформы стал исчерпываться, народное хозяйство возвращалось к традиционным источникам экономического роста за счет топливно-энергетического и военно- промышленного комплекса (в рамках ВПК находилось до 80% машиностроительных заводов страны). Не принесли ожидаемых результатов попытки внедрить в массовое производство наукоемкие технологии (радиоэлектронику, информатику,вычислительную технику, биотехнологию и др.). Структура советской экономики приобретала все более нерациональный, однобокий характер с уклоном в тяжелую индустрию и с минимальным выходом на непосредственные потребности людей. К началу 1970-х годов, когда в экономике еще ощущалось влияние реформы 1965 года, становилось ясно, что она постепенно сворачивается, хотя никто не отменял экономических методов управления, а в партийных документах постоянно подчеркивалась необходимость повышения фондоотдачи, снижения производственных затрат и фондоемкости производства и т.д. К концу 1970 года на новую систему хозяйствования из 49 тыс.промышленных предприятий было переведено более 41 тыс., надолго которых приходилось 95% прибыли и 93% общего выпуска промышленной продукции. Была даже сделана попытка перевести на хозрасчетные принципы аппарат министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления.. Однако все чаще стали появляться различные ограничения и регламентации, что подрывало саму идею хозрасчета. Так, были введены лимиты на создание фондов экономического стимулирования, сверх которых даже высокорентабельные предприятия не могли увеличивать эти фонды. Всю дополнительную прибыль в виде "свободного остатка" приходилось перечислять в государственный бюджет.Таким образом, хорошо работающие предприятия не поощрялись, а фактически наказывались за высокие результаты. Впрочем, на следующий плановый период задания для них устанавливались с учетом этих высоких достижений. Самым уязвимым звеном хозяйственной реформы, пожалуй, были взаимоотношения относительно самостоятельных предприятий и государственных управленческих структур, которые в своей деятельности все больше опирались на административные методы. Аппарат министерств постепенно разрастался, возникали новые подразделения. Фактическое принятие решений распределялось между многочисленными инстанциями партийно-хозяйственной иерархии, где все документы необходимо было "увязывать" и "согласовывать". Реформа А. Н. Косыгина была с самого начала обречена на провал, так как она оставляла без изменений глубинные отношения производства - отношения собственности. В реформе были заложены несовместимые принципы: расширение прав предприятий и усиление централизации. Хотя предприятия и становились формально более самостоятельными, они не имели права сами назначать цену на свою продукцию. То же самое произошло и с правом предприятия самостоятельно распоряжаться рабочей силой, нанимать необходимых работников, увольнять лишних или плохо работающих людей. Здесь руководители предприятий столкнулись с яростным сопротивлением профсоюзов и партийного аппарата,боявшихся пробудить малейшие проявления недовольства среди рабочих.

2.3.Скрытая сущность хозяйственной реформы Косыгина

Реформа была встречена в стране, как сейчас принято выражаться, неоднозначно. Немало хозяйственных руководителей и просто людей, быстро ориентирующихся в том, на чём в данный момент можно поживиться, сразу же нашли в ней способ улучшить жизнь коллектива предприятия и заодно приумножить собственное состояние. Ведь многое из того, что прежде приходилось делать втайне, теперь можно было совершать открыто и даже получать за это поощрение. Другие хозяйственники предрекали развал экономики, а когда по ним новшества больно ударили, по прошествии некоторого времени забили тревогу. А в экономике в целом реформа создала ситуации, которую можно было бы определить народной поговоркой «из огня, да в полымя».

Деньги, как известно, нужны всем. Предприятия, получившие значительную хозяйственную самостоятельность, изыскивали всё новые возможности увеличения прибыли и фонда материального поощрения. У руководства Госплана прибавилось головной боли. Даже частичное введение такого показателя, как прибыль, сразу потянуло народное хозяйство к инфляции.

Ведь прибыль предприятия зарабатывали, а использовать её могли только на увеличение зарплаты. Пустить её, например, на увеличение производства продукции, на реконструкцию предприятия или на строительство жилья часто было невозможно, потому что в планах не было предусмотрено выделение дополнительных ресурсов ни у поставщиков сырья, ни у строительных организаций. Да и неизвестно было, найдёт ли сбыт дополнительно произведённая продукция.

В итоге зарплата стала расти гораздо быстрее, чем производительность труда. Ещё более обострилась нехватка товаров, или, как говорят, «вырос отложенный спрос». То, что нельзя было купить товары, даже если есть деньги, вызывало растущее недовольство в народе.

Больше денег стало оставаться у предприятий – меньше поступало их в бюджет государства. А расходы росли, нужно было изыскивать дополнительные доходы. Пришлось прибегнуть к испытанной палочке-выручалочке – увеличивать производство водки. Сам Косыгин уже через год после начала реформы вынужден был признать: «предоставив предприятиям свободу манёвра ресурсами, мы не сумели установить за ними действенный контроль».

Далее, высвобождавшуюся рабочую силу при переходе предприятий на «щёкинский метод» надо было куда-то пристраивать, а на создание новых рабочих мест средств не было. Перед страной замаячила угроза безработицы, что тогда казалось советским людям совершенно немыслимым делом.

Словом, куда ни кинь, всюду клин: выгоды от реформы получали оборотистые руководители предприятий, а все причиненные ею убытки должно было покрывать государство.

Но тогда ещё никто из «верхов» не осмеливался сказать, что, допустив в качестве главного критерия эффективности работы предприятий прибыль, мы тем самым подчинили народное хозяйство закону максимально прибыли со всеми вытекающими из этого последствиями, которые не заставят себя долго ждать. (Я об этом писал, но какой от этого мог быть толк.)

Думается, никто не сумел так доходчиво изложить главные пороки реформы Косыгина, как это сделал А.А.Зверев в ранее уже упоминавшейся его книге «Трезво о политике». Вот как он разбирает цепочку рассуждений о прибыли, за которой скрывалась информационно-финансовая агрессия против устоев социалистической экономики.

«Первое. Любое предприятие, если оно действительно нормально работает, производит товары необходимые людям.

Друге. Если эти товары людям действительно нужны, если у них великолепное качество, то такие товары не залеживаются, спрос на них растёт, предприятие может постоянно расширять их выпуск и, естественно, его прибыль будет постоянно расти.

Третє. Чем выше прибыль предприятия, тем оно лучше работает, тем полнее удовлетворяет потребности людей.

Четвёртое. Если в аналогичных условиях работают два примерно одинаковых предприятия, то предприятие, у которого выше прибыль, работает лучше. Его продукция лучше удовлетворяет потребности людей, пользуется большим спросом, находит больший сбыт.

Пятое. Следовательно, чтобы судить о том, насколько эффективно работает предприятие, достаточно знать только один обобщающий показатель – прибыль.

А валовая прибыль (то есть полученная от продажи не одного, а всех изделий, выпущенных предприятием), как обощающий показатель, вообще в себя включает всё. Тут и сумма продаж всех товаров, что произвело предприятие. Она отражает и спрос на продукцию предприятия, чем он выше, тем выше может быть цена на его продукцию, и этот момент также отражается на величине прибыли.

К тому же, как известно, прибыль – это разность между доходами и расходами, значит, она как-то отражает в себе и уровень себестоимости. Чем себестоимость ниже, тем прибыль выше. Значит, и себестоимость с помощью прибыли попадает под контроль тоже.

Вывод: чтобы полностью контролировать и управлять предприятием, чтобы не докучать ему мелочной опёкой, которая одинаково изнуряет как плановый орган, так и предприятие, достаточно ввести как главный и обобщающий показатель прибыль. Его и планировать. Остальные показатели должны идти как дополнительные. А выполнение плана по прибыли должно стать главным показателем эффективности работы предприятия. Все финансовые (внимание: здесь информационная агрессия переходит в финансовую) и механизмы поощрения должны быть связаны с выполнением этого показателя. А если с планом по прибыли произошёл «завал», должно следовать наказание.

В таком случае предприятие получит необходимую свободу для проявления хозяйственной инициативы. В то же время ведь мы же не капиталистическое общество и не можем допустить, чтобы предприятия грабили население высокими ценами. Для исключения необоснованного повышения цен мы ограничим величину прибыли нормативом, допустим, 20 процентов (в каждой отрасли он будет свой) по отношению к себестоимости.

И окончательное заключение: такой механизм будет работать на благо всего населения, создавая оптимальные хозяйственные и экономические условия для производства».

Ведь в хрущёвско - косыгинской (либермановской) модели, по сравнению со сталинской, всё было наоборот. В ней главное было – получить прибыль (в рублях). Но сама прибыль образовывалась как жёсткая процентная доля от себестоимости. И получалась зависимость: чем выше себестоимость, тем больше прибыль. А значит, стремиться надо не к снижению, а к повышению себестоимости.

Замечу, что из всех сторон реформы Косыгина именно эта осталась до сих пор. Об этом, в частности, свидетельствует письмо читателя М. Мишарина («Известия», 10.10.3), которого возмущает то, что «прибыль исчисляется как процент от затрат».

В рассматриваемом нами примере картина выглядела так. Снизил коллектив себестоимость автомобиля в два раза – с 5000 до 2500 рублей – уменьшилась и его прибыль с 1000 до 500 рублей. Увеличить прибыль за счёт произвольного повышения цены автомобиля тоже нельзя: цена должна быть равна себестоимости плюс 20 процентов от неё, то есть 3000 рублей.

Итак, при снижении себестоимости автомобиля вдвое цена его будет одинаковой как при прежней, так и при новой модели – 3000 рублей. Но при прежней модели прибыль предприятия составляла 3500 рублей, а при новой – всего 500 рублей. А за счёт прибыли содержались детские сады, спортивные сооружения, базы и дома отдыха, строилось жильё и пр. Значит, при новой модели подрывались возможности социального развития предприятия. В результате все, кто раньше за снижение себестоимости и цены поощрялся, теперь стали за это материально наказываться. Ясно, что коллектив при новой модели бороться за снижение себестоимости не будет, а значит, исчезла и возможность снижения цен. Потеряли и коллектив завода, и потребитель продукции, и государство, и население.

Но почему же многие хозяйственные руководители встретили косыгинскую реформу «на ура!»? Потому что для них открылись возможности обогащения за счёт «по-умному» организованного роста себестоимости продукции.

Предположим, предприятие производит какое-то изделие, себестоимость которого 5 миллионов рублей, тогда при норме прибыли в 20 процентов от себестоимости прибыль составит 1 миллион рублей. Эту прибыль предприятию и установят как плановую. За перевыполнение плана по прибыли будут поощрять, за невыполнение наказывать. Хозяйственник рассуждает: вам, государству, нужна максимальная прибыль? Увеличим себестоимость в два раза – до 10 миллионов рублей, тогда и прибыль вырастет вдвое – до 2 миллионов рублей. Вот и есть миллион рублей прибыли сверх плана! Извольте меня премировать!

Но, конечно, такие «ударные» темпы повышения себестоимости были бы слишком заметными. Поэтому и был введён механизм «отлавливания» увеличения прибыли. Если прибыль росла слишком заметно (более 1 – 2 процентов в год), это её увеличение вставляли в план, и за него в таком случае уже премий не полагалось. Предприятия и руководители эту систему быстро усвоили и большой скорости роста прибыли не допускали.

Итак, при новой модели снижать себестоимость было нельзя, потому что вместе с ней падала и прибыль. Значит, невыгодно стало совершенствовать производство. Но и резко повышать себестоимость также нельзя было, потому что существенное увеличение прибыли приводили к росту планового значения этого показателя, а значит, премий и других поощрений не давали.

Благодаря этому хитрющему механизму развал получился медленный, ползучий, но неотвратимый. Так медленно и неотвратимо удав заглатывает жертву, а в дальнейшем это «заглатывание» было легко представить как некий «непонятный» процесс, «органически присущий тоталитарной системе». Например, можно было просто назвать его «застоем».

2.4 Обывательская психология или вредительство?

Необходимо отметить ещё один важный аспект косыгинской реформы, на который до сих пор никто не обращал внимания.

Когда снижение себестоимости считалось важнейшей задачей и поощрялось, к решению этой задачи подключался весь коллектив. Премии могли быть большими, они так или иначе распределялись между всеми участниками борьбы за совершенствование производства. Когда же премии стали давать по сути за дезорганизацию производства, возникла необходимость отстранения коллектив от организации производственного процесса. Ведь среди рабочих и специалистов было ещё немало тех, кто привык ставить интересы дела, интересы Родины выше личной выгоды.

Примечательно, что драматург Александр Гельман написал пьесу «Премия», герои которой, рабочие, отказывались от незаслуженной, по их мнению, которая была им начислена за работу, не идущую на пользу стране. Это всполошило партком и руководство предприятия, там завязалась дискуссия о том, правилен ли действующий в стране экономический механизм. Так что и литература подметила, что у нас ещё были рабочие, для которых работа не стала лишь средством заработка, каким она была для обывателя, а оставалась служением делу социализма.

Театры отказывались ставить пьесу, опасаясь привычных тогда обвинений в «очернении действительности». Но сторонники постановки пьесы нашли возможность показать её именно Косыгину, и он работу драматурга и театра одобрил.

Теперь представим, какой оборот приняли бы дела, если бы таких рабочих вовлекли в аферу с «совершенствованием производства» путём повышения себестоимости. Они немедленно подняли бы ненужный руководству шум. К сожалению, именно среди хозяйственных руководителей обывателей нашлось немало. Реформа стала не общенародным делом, а почти подпольной, хотя и официально допустимой деятельностью узкого круга руководящих работников разных уровней. Вот они-то от премий не отказывались. И теперь уже весь фонд материального поощрения стал распределяться между узкой группой руководящих обывателей. А этой группе вполне хватало и той премии, какая полагалась за увеличение прибыли на 1 - 2 процента.

Так новая модель расколола коллектив предприятия, погасила творческий порыв большинства работников, противопоставила интересы «верхов» и «низов». Все выгоды от «рационализации производства» теперь доставались «верхам», и они направляли деятельность предприятий так, чтобы эти выгоды были как можно большими. По сути, это была уже неформальная приватизация предприятий их руководством, которому оставалось лишь ждать, когда этот переход средств производства в их частную собственность будет оформлен законодательно. Косыгин, советский патриот и приверженец социализма, открыл дорогу ренегатам Горбачёву и Ельцину.

Мало того, руководящие обыватели не просто сделали шаг к приватизации, в результате которой к владению средствами производства могли бы придти «эффективные собственники», а сделали ставку на получение прибыли за счёт разрушения производственного потенциала. Косыгинская реформа, таким образом, создавала условия как бы для узаконенного вредительства.

Какие последствия имело это для экономики в целом?

Если сталинская модель создавала условия для постоянного снижения цен, то хрущёвско-косыгинская модель делал неизбежным их рост. И последствия не замедлили сказаться: в результате косыгинской реформы советская экономики пошла вразнос.

Выше говорилось, что признание прибыли критерием эффективности работы предприятия означало перевод советской экономики на функционирование по тому же закону максимальной прибыли, что и капиталистическая экономика. В действительности дело обстояло гораздо хуже. При капитализме действует конкуренция между товаропроизводителями, что ограничивает потребителя от их произвола. Клиент, потерпевший от произвола товаропроизводителя, может подать на него в суд и получить солидную компенсацию. А у нас не было создано никаких условий для цивилизованной конкуренции, и те, кто наглее, оказывались в наибольшем выигрыше. Если нынешний строй у нас называют бандитским капитализмом, то условия для его бандитского окраса были созданы ещё реформой Косыгина.

Расширение самостоятельности предприятий на основе погони за прибылью по сути покончило с плановой системой в СССР.

Единое народное хозяйство страны распалось на в значительно мере изолированные ячейки, имеющие собственную корыстную цель. «Верхи» практически утратили способность направлять деятельность предприятий в соответствии с интересами государства, потому что предприятию важнее было получить максимальную прибыль. Парадокс здесь заключался в том, что разрушил плановую систему Косыгин, долгие годы возглавлявший Госплан СССР.

Но, пожалуй, ещё более сильный удар нанесла реформа Косыгина по идеологическим и нравственным основам социалистического общества. Советский человек на протяжении почти сорока лет привык ощущать себя участником героических деяний своей страны, имевших всемирно-историческое значение. Он был строителем невиданного в истории общества высшей справедливости, преобразователем планеты в прогрессивном направлении, его живо интересовало, что происходит в мире, куда идёт история и какое место в мировом процессе занимает наша страна, в какой шеренге стоит каждый наш гражданин. И вот вместо этого планетарного взгляда ему (уже второй раз за нашу послеоктябрьскую историю – впервые это случилось при переходе к ленинскому нэпу) предложили местечковое мировоззрение, призвали его сосредоточиться на поисках выгоды для своего коллектива. Гражданина-революционера решили сделать обывателем. Не будь тогда такой метаморфозы, вряд ли впоследствии либералам удалось бы так легко разрушить СССР.

Разумеется, партийный аппарат не мог равнодушно смотреть на то, как разваливается экономика, а он не в состоянии остановить этот процесс, потому что получившие самостоятельность руководители предприятий перестали ему подчиняться. Сопротивление партаппарата реформе было проявлением и его стремления сохранить власть в своих руках, и опасения краха экономики.

2.5. Анализ временных рядов статистических данных при изучении социальных последствий экономической реформы 1960-х гг.

В связи с тяжелыми социальными последствиями реформ 90-х гг. и утверждениями «молодых реформаторов» о неизбежности временного ухудшения жизненного уровня народа при переходе от административно-командной системы (АКС) к рыночной экономике автор попытался проверить универсальность данного утверждения на примере анализа социальных последствий ближайших к нам реформ рыночного типа, т.е. на примере экономической реформы середины 60-70-х гг., более известной в народе как косыгинская реформа. Суть косыгинской экономической реформы сводилась к внедрению могучих рыночных регуляторов (прежде всего, таких, как прибыль, рентабельность) в нерыночную планово-распорядительную среду. Важнейшим элементом реформы было повышение экономической самостоятельности предприятий, которым разрешалось из части заработанной прибыли создавать фонды: развития, материального поощрения и соцкультфонд. Рациональное расходование средств двух последних фондов должно было (по замыслам реформаторов) способствовать повышению уровня и качества жизни советского народа. В развитие косыгинской реформы можно выделить следующие периоды: 1) нач.б0-х - 1965 г. - подготовка и разработка реформы; 2) сентябрь 65 г.-август 68 г. - максимальный интерес к реформам, поддержка политического руководства, перевод большей части отраслей на новые условия работы (был установлен хрупкий компромисс, который со временем должен был привести либо к трансформации АКС, либо к отмиранию рыночных регуляторов); 3) август 68 - конец 73 г. - развитие реформы «со скрипом», обострение внутренних противоречий, падение поддержки политического руководства; 4) конец 73 г. - начало 80-х гг. - постепенное сворачивание и выхолащивание реформы, появление мощной подпитки нефтедолларов.

Общая идея проведенного нами анализа социальных последствий косыгинской реформы заключалась в следующем. На основе статистических данных, характеризующих уровень и качество жизни советского народа, взятых нами из сборников ЦСУ «Народное хозяйство СССР», с помощью компьютерной программы STATISTICA были построены временные ряды - зависимости того или иного показателя от года. По возможности отбирались показатели, не связанные со сложной методикой исчисления или относительным измерением, не вызывающие у современных статистиков серьезных возражений. На графиках временных рядов отмечались особые точки, т.е. точки резкого изменения производной данного показателя по времени. Затем для различных отрезков временного ряда был выполнен линейный тренд-анализ данных, позволяющий оценить тенденции и средние темпы изменения параметра на том или ином отрезке времени. Если темпы изменения параметра во временной области действия косыгинской реформы оказывались выше, чем на предшествовавших или последующих отрезках, делался вывод, что реформа дала существенный социальный эффект по данному показателю.

Полагалось, что выявленные изменения тенденций - это, прежде всего, результат реформы, а не научно-технического прогресса или успехов топливно-энергетического комплекса (ТЭКа). Проявления результатов научно-технического прогресса на тех или иных показателях, как считают специалисты по математическому моделированию, имеют вид не резких скачков производной, а плавно экспоненциальный или кусочно экспоненциальный характер. ТЭК же становится главньм бюджетообразующим фактором только после 1973 г. (период сворачивание реформы), после очередного арабо-израильского конфликта, приведшего к мировому энергетическому кризису, что позволило СССР занять прочные позиции в экспорте углеводородного сырья.

Рассмотрим результаты математического анализа временных рядов по различным группам показателей. 1.3арплата. Особая точка на временном ряде приходится на 1964 год. Левая часть временного ряда (1958-64 гг.) описывается трендом у = 100,7+2,85t, a правая (1965-85) характеризуется трендом у = 121,4+6,96t Т.о., в особой точке отмечается скачкообразное увеличение производной почти в 2,5 раза. Во столько в ходе реформы возросли средние темпы роста зарплаты. Реальная зарплата в 80 г. составляла 232,7 р., тогда как при сохранении дореформенной тенденции она равнялась бы 166,3 р. 2.Розничный товарооборот. На временном ряде выделяются две особых точки - 65 и 81 гг. Левая часть графика (1960-64) характеризуется низкой динамикой роста розничного товарооборота и описывается трендом у = 70,99+6,11t; средняя часть (1965-81) - гораздо более высокие темпы роста и тренд у == 103,4+11,2t; правая часть временного ряда (1981-85) - некоторый спад динамики роста розничного товарооборота и трендом у = 285+9,71t. Т.о., центральный участок, наиболее полно отражающий эффект косыгинских реформ, характеризуется среднего довым приростом - 11,2млрд.руб., что в 1,8 раз больше прироста в левой части временного ряда, и в 1,2 раз больше прироста в правой части ряда, характеризующей эпоху «застоя». З.Потребление предметов повседневного спроса. Анализировались временные ряды потребления одежды, обуви, ткани, трикотажных изделий. В качестве примера рассмотрим временной ряд, характеризующий потребление на душу населения трикотажа. Хорошо просматриваются две особых точки - 65 и 70 гг. Левая часть (1960-65) описывается трендом у = 0,52+00,4t (среднегодовой прирост - 0,04 изделия на душу населения); центральная часть (1965-70) - трендом у = 0,8+0,2t (среднегодовой прирост составил 0,2); правая часть (1970-85) описывается трендом у = l,89+0,12t (среднегодовой прирост - 0,12 изделия). Т.о., можно констатировать вялый рост потребления до 65 г., стремительный рост потребления в наиболее активный период реформы (65-70 гг.), и вновь медленный рост потребления вплоть до середины 80-х. 4.Сложная бытовая техника. Были проанализированы временные ряды продажи населению холодильников, телевизоров и пылесосов. Результаты анализа этой группы товаров рассмотрим на примере холодильников. Временной ряд имеет особые точки: 64 и 73 гг. Левая часть (1960-64) описывается трендом у = 442,3+109t; средняя (1964-73) - у = 614,5+440t; левая часть (1973-85) - трендом у = 4967-24,77t. Т.о., в период успешного развития реформы среднегодовой прирост продажи холодильников увеличился со 109 тысяч штук до 440, а в период свертывания реформы в среднем за год стало покупаться на 25 тысяч холодильников меньше. 5.Автомобили. Особый интерес представляет из себя временной ряд обеспеченности населения автомобилями. Выделяются три особых точки: 1967, 1970, 1980 гг. Наблюдается отсутствие роста обеспеченности автомобилями на временном отрезке до 1967 г.(12 автомобилей на тысячу чел.), резкий рост в период с 1967 по 1970 (в конце периода на тысячу чел. приходилось 21 авт.), плавный рост до 1980 г и затем опять резкий скачок показателя (с 30 до 45 авт.). В нашей интерпретации резкие скачки (не связанные напрямую с увеличением производства) объясняются тем, что руководство страны под давлением денежной массы старалось выделить больше такого привлекательного товара, как автомобиль. 6.Жилье. Временной ряд ввода в действие жилых домов в млн. м 2. показывает крах «жилищной революции» Хрущева (до 64 г. ввод снижался в среднем на 1,63 млн. м 2.), 1965, 66 гг. - резкий скачок (сокращение «незавершенки»), и затем стабильный рост (среднегодовой прирост - 4,26 млн. м 2.) в основном за счет средств предприятий. Хотя жилищная проблема не была полностью решена, удалось преодолеть негативную тенденцию и возобновить прирост ввода жилья. 7. Отдых и досуг были рассмотрены на примере временных рядов 1) числа санаториев, пансионатов и домов отдыха (особая точка - 1969 г, среднегодовой прирост до 69 г.- 130 рекреационных учреждений, после- 390) и 2) числа массовых библиотек (особая точка 1967 г.; снижение в среднем почти на 2 тыс. до 67 г., и рост на 0,5 тыс. после). За счет средств предприятий был значительно улучшен отдых и досуг советских людей.

Т.о., можно констатировать, что математическая обработка статистических данных убедительно свидетельствует о том, что экономические преобразования 60-70-х гг. сопровождались ростом уровня и качества жизни советских людей, что разрушает тезис о неизбежности временных отрицательных последствий реформ рыночного типа

ВИСНОВОК

В чём причины просчётов Косыгина?

Все считают, что сила Косыгина в том, что он был выдающимся советским экономистом. Возможно. Но в этом же заключалась и его главная слабость. Именно засоренность на экономизме помешала ему, как в своё время и Ленину, найти правильный путь реформирования народного хозяйства СССР.

Вспомним, как Ленин, поставленный перед необходимостью перейти от продразвёрстки к продналогу, решил перевести на хозрасчёт всю промышленность, в том числе и тяжёлую, которая тогда никакого отношения к задаче «смычки» города и деревни отношения не имела. Итог известен: вместо «смычки» получилось восстановление капиталистических отношений.

Вот и Косыгин, увидев, что экономику СССР душит «вал», решил перевести на показатели прибыли и реализации продукции все предприятия страны, в чём не было никакой необходимости.

Допустим, выпуск дамских шляпок нельзя планировать по количеству и фасонам, потому что тут действует мода, которую нельзя предугадать. Значит, тут производство должно быть поставлено на рыночные основы, равняться на соотношение спроса и предложения.

А Калужский турбинный завод производит мощные силовые установки. Тут и производитель, и потребитель связаны планом и договором, никакие изменения моды в этой области не предвидятся и на производство влиять не могут. Зачем же ставить их производство на те же основы, что и выпуск дамских шляпок?

Очевидно, что в народном хозяйстве СССР должны были сосуществовать два сектора, живущие по разным экономическим законам. Тяжёлая промышленность должна была работать на строго плановых основах, а производство товаров народного потребления и сфера услуг – на рыночных принципах. И практика должна была показать, каково соотношение плана и рынка в каждой сфере производства, как там нужно сопрягать эти два начала. Подробнее об этом будет сказано в заключительной главе настоящей работы.

А догматики хотели иметь непременно законченный социализм во всём и вся, и представляли советского человека как существо, живущее строго по планам партии и правительства. Они забывали, что идеал в человеческом обществе вообще недостижим, политику приходится строить на основе компромисса между желаемым и возможным.

Косыгин, при всей своей эрудиции и работоспособности, показал себя в вопросах экономики неисправимым догматиком. И, естественно, потерпел крах в своих реформаторских устремлениях.

Реформа 1965 - 1967 гг. сыграла важную роль в развитии социалистической экономики СССР. Пожалуй, ее можно рассматривать как крупнейшую, целостную реформу, которую не знала советская экономика со времен нэпа. Ее результаты оцениваются неоднозначно, так как в ее основе находились внутренне несовместимые задачи: соединить централизованное планирование с самостоятельностью хозяйственных звеньев. Несмотря на то что формально число плановых обязательных показателей для предприятий существенно сокращалось (до 5 - 7), все же централизованные решения в условиях социализма не могли не стоять выше экономической целесообразности.

Сущность и важнейшие практические мероприятия реформы 1965 г.

напрямок
реформи

Реалізація

1. Изменение
системы управления экономикой

· Восстановление отраслевой системы управления

· создание системы производственных объединений

· усиление внимания к стандартизации продукции и информационному обслуживанию; усиление централизации в области финансов

2. Изменение
системы
планирования

· Превращение пятилетнего плана в основную форму планирования развития народного хозяйства

· изменение системы плановых показателей

· реформа цен 1967 г. – пересмотр оптовых цен на промышленную продукцию;

· увеличение финансовой самостоятельности предприятий

· введение новой системы планирования производства и заготовок сельхозпродукции

· введение повышенных цен на сверхплановую продукцию сельского хозяйства (1968)

· введение принципов хозрасчёта на предприятиях и в организациях

· создание системы научно-производственных объединений

3. Усиление
экономического стимулирования

· Создание на предприятиях за счёт прибыли фондов материального поощрения, социально-культурных мероприятий и жилищного строительства, развития производства и др.

4. Управление НТП

· Концентрация подетальных и технологически специализированных предприятий в хозрасчётных комплексах

Главный вывод, следующим из логики реформы и оценки ее последствий сегодня, - существование наивной веры приверженцев реформы в то, что можно осуществить коренные экономические преобразования, не перестраивая серьезно социальную и политическую жизнь общества. Реформа стала пробуксовывать сразу же, а после 1970 г. ее многие проявления вовсе сошли на нет.

Отметим два бесспорных положительных следствия действия реформы. Первое - это тот морально-психологический климат, который формировался в обществе в связи с осуществлением реформы. Она возбудила новую волну надежд на перемены, обусловила кое-какие намеки на свободу мыслей и действий. Ее справедливо называют "второй хрущевской оттепелью", которая закончилась в 1968 г. военным вторжением советских войск в Чехословакию. Известный экономист Г.Х. Попов называет это глотком воздуха, который мы вдохнули в те времена.

Второе - это положительные воздействия реформы на экономическое развитие страны. Что бы там ни говорили, реформа положительно сказалась на показателях народного хозяйства СССР в 1967 - 1970 гг. В целом пятилетка (1966 - 1970) характеризовалась высокой динамикой прироста производства: в промышленности примерно на 46 - 48, и сельском хозяйстве - на 18 - 20%. Таких темпов не знала ни одна советская пятилетка. Хотя уже в те времена закладывалась база торможения экономического роста и эффективности советской экономики.

Однако в целом реформа не дала ожидаемых результатов. Уже в конце 60-начале 70-х гг. позитивный потенциал хозяйственной реформы стал исчерпываться, народное хозяйство возвращалось к традиционным источникам экономического роста за счет топливно-энергетичес-кого и военно-промышленного комплексов. Безуспешными оказались попытки внедрения в массовое производство наукоемких технологий (радиоэлектроники, информатики, вычислительной техники, биотехнологии и др.). Структура советской экономики приобретала все более нерациональный, однобокий характер с уклоном в тяжелую индустрию и с минимальным выходом на непосредственные потребности людей.

Причины функционирования механизма торможения:

1) невосприимчивость производства к НТП;

2) низкий спрос на инновации;

3) принудительный характер нововведений;

4) чрезмерная инвестиционная активность государства;

5) действие системы компенсаций;

6) игнорирование цикличности развития при планировании;

7) избыточная милитаризация экономики.

Особое значение для сворачивания реформы имела внешнеполитическая обстановка, а именно условия "холодной войны

Список літератури.

1. История Отечеста: люди, идеи, решения.- Очерки истории Советского государства.-М., 1991.

2. Зубкова Е.Ю. Опыт и уроки незавершенных поворотов 1956 и 1965 гг.- Страницы истории советского общества.- М,1989.

3. Разуеваева Н.Н. Проблемы и трудности социально- экономического и политического развития СССР в 1961-1985гг.- Вопросы истории КПСС. 1988 №9.

4. Осипов А.А. Крах административно- командной системы.- Л. 1991.

5. Огонек . — 1988. — № 41. По признанию Нильды Йотти, у Пальмиро Тольятти, приехавшего в Москву в августе 1964 года, незадолго до обширного инсульта,

6. Аргументы и факты . — 1989. — № 2;

7.Труд . — 1991. — 14 марта.

8. Труд . — 1989. — 20-21 нояб.; 1991. — 14 марта;

9. Аргументы и факты. — 1988. — № 41-43;

10. Литературная газета. — 1986. — 24 февр.;

11. Медведев Р. Личность и эпоха. Политический портрет Л.И. Брежнева. — TI — М., 1991. — С. 100-102;

12. XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет (далее: XXIII съезд...). — Т. I. — M., 1966. — С. 54, 84-85.

13. История Отечества. Выпуск 3: Курс лекций / Составители: Г.И. Ускова, В.Н. Селецкий, Ю.А. Синельников, А.В. Демидов
М.: Изд-во МГУП, 1998. 96 с.

14. Пленум ЦК КПСС, 24—26 марта 1965 г. Стенографический отчет, М., 1965; О созыве очередного XXIII съезда КПСС. Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства. Постановления Пленума ЦК КПСС, принятые 29 сентября 1965 г., М., 1966; Материалы XXIII съезда КПСС, М., 1966; Материалы XXIV съезда КПСС, М., 1974;

15. Материалы XXV съезда КПСС, М., 1977; Герцович Г. Б., Совершенствование методов хозяйствования в европейских странах — членах СЭВ, М., 1968; Экономическая реформа: ее осуществление и проблемы, М., 1969;

16. Основы и практика хозяйственной реформы в СССР, М., 1971;

17. Хозрасчет в современных условиях управления промышленностью, Л., 1972;

18. Хозяйственный расчет в социалистической экономике, М., 1976.

19. http://www.hist.msu.ru/Science/Conf/slavkina_n.htm