Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Цензура в СРСР

Скачати 128.44 Kb.
Дата конвертації 14.08.2018
Розмір 128.44 Kb.
Тип рефератплан
Вступ
1 Історія
1.1 Історичні передумови
1.2 Введення цензури в Радянській Росії і її обгрунтування
1.3 Військова цензура і політконтроль ОГПУ
1.4 Цензура після Громадянської війни
1.5 Централізація цензури
1.5.1 Госиздат
1.5.2 Створення Головліту
1.5.3 Поява радіо
1.5.4 Створення спецхранів
1.5.5 Охорона державної таємниці

1.6 Цензура в період 1930-1953
1.6.1 До Великої Вітчизняної війни
1.6.2 Під час Великої Вітчизняної війни
1.6.3 Після Великої Вітчизняної війни
1.6.4 Кадрові проблеми
1.6.5 Партійний контроль
1.6.6 Цензура і репресії

1.7 Цензура в період 1953-1966 роки
1.8 Цензура в період 1966-1986
1.8.1 Цензура і війна в Афганістані
1.8.2 Глушіння зарубіжних радіостанцій

1.9 Перебудова і ослаблення цензури

2 Опір і протести
2.1 Цензура і еміграція

3 Обхід цензурних обмежень
4 Вплив на культуру і науку
4.1 Цензура і Нобелівські лауреати з літератури
4.2 Цензура і національне питання
4.3 Цензура і секс

5 Цензурні відомства в СРСР
5.1 Органи військової цензури
5.2 Рівні цензури


Список літератури
Цензура в СРСР

Вступ

Цензура в СРСР - це контроль радянських державних органів і органів комуністичної партії над змістом і розповсюдженням інформації, в тому числі друкованої продукції, музичних і сценічних творів, творів образотворчого мистецтва, кінематографічних і фотографічних творів, передач радіо і телебачення, з метою обмеження або недопущення поширення ідей і відомостей, які влада вважала шкідливими або небажаними.

Функції цензурного контролю були покладені на спеціальні державні установи [1]. Цензура контролювала всі внутрішні офіційні канали поширення інформації: книги, періодичні видання, радіо, телебачення, кіно, театр і т. Д. [2], так і інформацію, що надходить ззовні (глушіння небажаних радіоголосів, скрупульозний контроль друкованої та іншої продукції зарубіжних ЗМІ на предмет «антирадянщини»).
Також широко була поширена і самоцензура.

Цензура в СРСР носила в першу чергу ідеологічний характер. Дослідники відзначають, що радянська цензура, зокрема, не перешкоджала показу сцен насильства, якщо вони відповідали поточним ідеологічним установкам, наприклад, демонстрували знищення ворогів радянської влади [3] [4].

Основними об'єктами цензури були: так звана «антирадянська пропаганда» (в яку включалося все, що не відповідало поточним ідеологічним установкам), військові й економічні секрети (включаючи, наприклад, інформацію про місця ув'язнення і географічні карти), негативна інформація про стан справ в країні (катастрофи, економічні проблеми, міжнаціональні конфлікти, негативні соціальні явища і т. д.), а також будь-яка інформація, яка могла викликати небажані алюзії.

Більшість дослідників відзначає тотальний характер радянської цензури та підпорядкування цензурних органів контролю з боку Комуністичної партії Радянського Союзу [5] [6] [7]. Правозахисники стверджували, що цензурна практика порушувала міжнародні зобов'язання СРСР [8] [9].

Існують різні думки щодо цензури науково-технічної інформації. Високопоставлений співробітник Головліту Володимир Солодін стверджував, що «цензура ніколи не контролювала технічну літературу і літературу наукову», проте ряд дослідників пише, що заборонам і цензурі піддавалися цілі напрямки в таких науках як ядерна фізика, психологія, соціологія, кібернетика, біологія, генетика [10 ] [11] [12]. Крім того, заборонам були піддані твори окремих авторів незалежно від їх форми і змісту [13].
На думку фахівця з інформаційної безпеки Н. В. Столярова, в СРСР мала місце «презумпція державної секретності» і «відчуження інституту секретності від суспільства». В результаті функціонування цього інституту «не піддавалося серйозному критичному аналізу» [14].

1. Історія

1.1. історичні передумови

Приклад дореволюційної цензури. Книга Н. І. Греча «Записки мого життя» СПб., 1886, стор. 349. Зацензурірованние місця замінені точками

Перегляд листів військовою цензурою російської армії. 1915

Заборона на читання певних книг з'явився на Русі, починаючи з Хрещення Русі (перший зберігся «Список отречённих книг» датується тисяча сімдесят три роком) [15].

Власне цензура існувала в Росії з другої половини XVI століття, коли з'явилося книгодрукування, спочатку як релігійна, а потім і світська.

До останньої чверті XVIII століття фактично існувала монополія держави на друк книг [16] [17]. «Епохою цензурного терору» або «похмурим семилетием» називають останні роки царювання Миколи I - (1848-1855). Арлен Блюм писав, що є багато спільного між методами цензури цього періоду і методами комуністичної цензури [7].

Одним з найбільш іменитих викривачів цензури того часу був Михайло Салтиков-Щедрін. Незважаючи на всі перепони, в 1901-1916 роках в Росії друкувалося 14 тисяч періодичних видань, з них 6 тисяч в Петербурзі і Москві. Як пише професор Павло Рейфман, цензура в дореволюційній Росії була суворою, але «в Радянському Союзі вона набула нової якості, стала всеосяжною, всесильної» [18].

1.2. Введення цензури в Радянській Росії і її обгрунтування

Жорстка цензура була введена більшовиками незабаром після захоплення влади в Росії. Були захоплені друкарні та припинено друкування «буржуазних» газет. В. І. Ленін говорив: «Ми і раніше заявляли, що закриємо буржуазні газети, якщо візьмемо владу в руки. Терпіти існування цих газет, значить перестати бути соціалістом ». [19]

Вже 27 жовтня (9 листопада) 1917 року Раднаркомом був випущений «Декрет про друк», [20] за яким закривалися газети:

1. закликають до непокори уряду;

2. сіють смуту шляхом наклепницького перекручення фактів;

3. закликають до дій злочинного характеру.

Опозиційні більшовикам видання порівнювали декрет про друк з царськими цензурними правилами 1890 року й вказували на їх схожість за змістом. [21] На підставі «Декрету про друк» з жовтня 1917 по червень 1918 були закриті або припинили існування понад 470 опозиційних газет. [22]

4 (17) листопада Всеросійський центральний виконавчий комітет більшістю голосів прийняв резолюцію більшовицької фракції про підтримку політики Раднаркому в області друку. 6 (19) листопада збори уповноважених Союзу робітників друкарської справи, кероване меншовиками, вирішило почати загальний страйк протесту проти закриття газет. Центральні комітети меншовицької і есерівської партій, Петроградська міська дума, Союз робочих друкарської справи створили «Комітет боротьби за свободу друку». Однак страйк не відбулася, оскільки її не підтримала більшість поліграфістів. [22]

8 листопада 1917 року Раднаркомом був випущений декрет «Про монополії на друкування оголошень», за яким друкувати оголошення могли тільки видання уряду. [23] Це позбавило всі інші видання грошових надходжень.

28 січня 1918 Раднарком прийняв декрет «Про революційному трибуналі друку» за яким за «контрреволюційні виступи» покладалися різні покарання - від штрафу і закриття газети до позбавлення політичних прав або свободи. [2] Трибунал мав право закривати видання, «що поширюють неправдиву інформацію». [24] Трибунали друку існували до травня 1918 року. [21]

4 березня 1918 року було прийнято Постанову РНК «Про контроль в кінопідприємство», підпорядкувавши приватний кінематограф місцевим Радам, а в серпні 1919 року вся фото- і кінопромисловість були націоналізовані. [25]

У 1918-1919 роках були конфісковані всі приватні друкарні і паперова промисловість, таким чином, жоден орган друку вже не міг з'явитися без дозволу уряду. Юридична основа такої ситуації була підведена в Конституції РРФСР 1918 року, за якою свобода слова гарантувалася лише робітникам і найбіднішому селянству, але не всім іншим класам суспільства.

Правляча в СРСР комуністична партія проголошувала «соціально-політична й ідейна єдність суспільства» [26], а ідеологічний плюралізм відкидався в принципі:

ленінська партія ... непримиренно виступає проти будь-яких поглядів і дій, що суперечать комуністичної ідеології. [27]

У 46-му томі 2-го видання Великої радянської енциклопедії (1957) в статті «Цензура» було написано [28]:

Ц. в СРСР носить зовсім інший характер, ніж в буржуазних державах. Вона є органом соціалістичної держави, її діяльність спрямована на охорону військової та державної таємниці у пресі, а також на запобігання публікації матеріалів, к-які можуть завдати шкоди інтересам трудящих. Конституція СРСР (ст. 125) гарантує всім трудящим свободу друку, до-раю забезпечується наданням друкарень, запасів паперу і інших матеріальних умов в розпорядження працівників та їхніх представників.

У 3-му виданні Великої радянської енциклопедії (1969-1978) у статті «Цензура» було написано вже:

Конституція СРСР відповідно до інтересів народу і з метою зміцнення та розвитку соціалістичного ладу гарантує громадянам свободу друку. Державний контроль встановлений з тим, щоб не допустити опублікування у відкритій пресі і поширення засобами масової інформації відомостей, що становлять державну таємницю, та ін. Відомостей, які можуть завдати шкоди інтересам трудящих

На думку доктора історичних наук Олександра Некрича, мета радянської цензури полягала в тому, «щоб створити нову колективну пам'ять народу, начисто викинути спогади про те, що відбувалося насправді, виключити з історії все, що не відповідає або прямо спростовує історичні претензії КПРС» [ 29]

1.3. Військова цензура і політконтроль ОГПУ

У зв'язку з початком Громадянської війни на займаній РККА території країни з'явилася військова цензура, яка контролювала всю інформацію, пов'язану з військовою тематикою. Спочатку цензурою займався Реввійськрада і Наркомпочтель, в 1921 році всі функції військової цензури були передані ВЧК (пізніше ОГПУ). [30]

21 червня 1918 року голова Реввійськради Республіки Льва Троцького затвердив «Положення про військову цензуру газет, журналів і всіх творів друку погодинної» і «Перелік відомостей, що підлягають попередньому перегляду». Була також розроблена «Інструкція військовим цензорам», створено військово-цензурний відділення оперативного відділу РВСР. 23 грудня вийшла в світ нове «Положення про військову цензуру». В рамках цього положення засновувалися військово-цензурні відділи. Положення щорічно уточнювалося і удосконалювалося. [21]

10 серпня 1920 року Реввійськрада прийняв документ, згідно з яким всі редакції газет, видавництва, фотографії і т. Д. Повинні були «представляти в двох примірниках гранок і смуг на попередню військову цензуру весь передбачуваний до опублікування друкований матеріал (за винятком бланків, торгових книг і т. п.), а по виході в світ висилати в Управління військової цензури по 2 примірники друкованого матеріалу, процензурованного попередньої цензурою ». «Все кіноіздательства при випуску нової кінострічки повинні запрошувати представника військової цензури на пробний сеанс». [22] При цьому функції військової цензури пошт, газет і телеграфів були передані в Особливий відділ ВЧК. Повна передача всіх функцій військової цензури в ВЧК була завершена в серпні 1921 року. [21] [31]

21 грудня 1921 року в рамках ОГПУ був організований відділ політконтроля, який займався перлюстрацією поштово-телеграфної кореспонденції. Повноваження цього відділу були ширше, ніж у скасованої трохи раніше військової цензури: крім перлюстрації і вилучення кореспонденції, співробітники цієї служби вели спостереження за роботою друкарень, книжкових магазинів, переглядали ввозяться і вивозяться з країни друковані видання, поліграфічну та кінопродукцію, з 8 березня 1922 року здійснювали політичний контроль за діяльністю театрів і кінотеатрів. [32] Відділ політконтроля з 21 червня 1922 роки очолив Борис Етінгоф [33], а з 1 травня 1923 [34] його змінив Іван Сурт. [35]

Надалі співробітники політконтроля вносили на розгляд керівництва пропозиції щодо скасування дозвільних постанов Головліту і Главреперткома за літературними творами.Зокрема, за поданням цього відділу ОГПУ було прийнято рішення про конфіскацію збірки оповідань Бориса Пільняка «Смертельна манить», пропущеного цензурою. [36]

Згідно доповідної Етінгоф заступнику начальника секретно-оперативного управління ГПУ Генріха Ягоди від 4 вересня 1922 року, протягом тільки одного місяця серпня 1922 року працівники політконтроля перевірили: 135 000 з 300 000 надійшли в РРФСР з-за кордону поштових відправлень і відцензурували все 285 000 листів, відправлених з РРФСР за кордон. [37] [38]

1.4. Цензура після Громадянської війни

Після закінчення Громадянської війни і проголошення нової економічної політики в Українській РСР з'явилося багато нових приватних видавництв, газет і журналів, увійшов в ужиток термін «неп» - незалежна преса, а партійно-радянська преса опинилася в «найтяжчому кризі». [39] В цей же час відбулася публічна дискусія між Г. І. М'ясникова, які закликали до демократизації, в тому числі до «свободи слова та друку» - «свободу друку від монархістів до анархістів включно», і В. І. Леніним.

У відповідь на пропозиції Мясникова Ленін написав: [39]

Свобода друку в РРФСР, оточеної ворогами всього світу, є свобода політичної організації буржуазії і її найбільш дієвих слуг - меншовиків та есерів. Це факт незаперечний. Буржуазія (в усьому світі) ще сильніше нас і у багато разів. Дати їй ще таку зброю, як свобода політичної організації (свободу друку, бо друк є центр і основа політичної організації), значить полегшувати справу ворогові, допомагати класового ворога. Ми самогубством кінчати не хочемо і тому цього не зробимо.

Крім відомої фрази про те, що «найважливішим із усіх мистецтв ... є кіно», Ленін в тій же самій розмові з А. В. Луначарським заявив: [39]

Звичайно, цензура все-таки потрібна. Стрічки контрреволюційні і аморальні не повинні мати місце.

Ленін вимагав більш жорстких цензурних обмежень, а також санкціонував висилку з Росії великої групи літераторів, філософів та інших вчених і діячів культури, яких більшовики вважали ворогами радянської влади (див. Філософський пароплав).

1.5. централізація цензури

У 1920-ті роки розрізнені органи цензури були централізовані. Головним з них в результаті численних перетворень і реорганізацій став «Головліт» - Головне управління у справах літератури і видавництв. Створена в ці роки система цензури виявилася настільки ефективною, що проіснувала без принципових змін до самого розпаду Радянського Союзу.

Протягом цього періоду цензурні обмеження посилювалися. Відбувалося впровадження співробітників ОГПУ в середу літераторів для виявлення і припинення публікації «антирадянських» творів. Однією з перших жертв цензури став Михайло Булгаков [40]. Крім того, заборонялося поширювати інформацію про Соловецьких концтаборах, про катастрофах поїздів, звіти про засідання Комісії у справах неповнолітніх, «відомості про страйки, масових антирадянських виступах, маніфестаціях, про заворушення та заворушеннях» і багато іншого. Були взяті під контроль репертуари театрів, лекції в сільських клубах і навіть стінгазети. [25]

Для уникнення проблем з цензурою редакції були іноді змушені вдаватися до всіляких хитрощів. Так, друга частина перекладу роману Артура Конан-Дойля «Маракотова безодня», що з'явилася в номерах 5 і 6 журналу «Всесвітній слідопит» за 1929 рік, була скорочена, причому перекладач замінив частину тексту Конан-Дойля своїм власним. [41]

У 1925 році була введена заборона на публікацію інформації про самогубства і про випадки божевілля на грунті безробіття і голоду; не можна було писати «про зараженості хліба довгоносиком, кліщем та іншими шкідниками, щоб уникнути паніки ... і зловмисного тлумачення цих відомостей». [42]

У 1929 році Головліт наказав погоджувати проведення танців: «Справжнім роз'яснюється, що в кожному окремому випадку питання про дозвіл танців повинен узгоджуватися з Гублітом і місцевими політпросветорганамі». [42]

Госиздат

На думку істориків, важливу роль в становленні радянської цензури зіграв період 1919-1921 років, коли була зроблена перша спроба централізації контролю. Для цього шляхом злиття видавничих відділів ВЦВК, Московського і Петроградського рад та ряду інших було створено «Державне видавництво РСФСР» (Госиздат). 21 травня 1919 року було оприлюднено Положення ВЦВК про Державному видавництві. Керівником Держвидаву був призначений Вацлав Воровський. Госиздат став державним органом і виконував централізовані цензурні функції всієї видавничої галузі до появи Головліту. [43] [44]

Цензурою в складі Держвидаву займався Політвідділ. Його очолив Микола Мещеряков, який згодом став першим керівником Головліту. [45]

створення Головліту

6 червня 1922 декретом Раднаркому РРФСР було створено Головне управління у справах літератури і видавництв при Наркомосі з метою «об'єднання всіх видів цензури друкованих творів». [46] Формально Головліт підпорядковувався Наркомпросу, а з 1946 року - Раді міністрів СРСР, але реально цензура практично спочатку контролювалася партійними органами. [6] Кандидатура керівника Головліту затверджувалася Центральним комітетом комуністичної партії за поданням керівника відділу преси і видавництв ЦК. [25] [47] Після створення СРСР Головліт організував місцеві структури: республіканські Головліту і мережу місцевих облгорлітов. Єдиною республікою, яка не мала окремого республіканського Головліту, була РРФСР, її курирував союзний Головліт.

9 лютого 1923 року в рамках Головліту створений Главрепертком для контролю за всіма видовищними заходами. [48]

У 1925 році під грифом «Цілком таємно» Головліт випустив перший «Перелік відомостей, що становлять таємницю і не підлягають поширенню в цілях охорони політико-економічних інтересів СРСР». Текст першого списку мав 16 сторінок і містив 96 пунктів. [49] Крім переліку випускалися циркуляри із зазначенням заборонених тем. Їх число швидко зростало. У документі, з яким працювали цензори в останні роки існування СРСР, налічувалося 213 параграфів, і в кожному - по 5, 6, а то і 12 пунктів. [50]

Надалі з'явився термін «заЛІТована» - запевнити у цензора Головліту, отримати дозвіл на публікацію.

Без дозвільної візи органів Головліту не могло з'явитися жодне друковане твір, що має хоча б відтінок вербального сенсу, - аж до поштової марки, візитної картки, сірникової наклейки і запрошення.

- Арлен Блюм. «Радянська цензура в епоху тотального терору» [51]

Від контролю Головліту (тобто від будь-якої цензури за винятком військової) були звільнені видання РКП (б), Комінтерну, видання Держвидаву, «Известия ВЦИК», наукові праці Академії наук. [49] Надалі від попередньої цензури звільнялися також видання ІНІСН [52] і, за деякими відомостями, ряд вузькопрофільних журналів. [50]

7 березня 1927 року начальник Головліту Лебедєв-Полянський подав у Оргбюро ЦК ВКП (б) доповідну записку про роботу організації. У ній, зокрема, було сказано: [36]

У галузі художньої літератури, з питань мистецтва, театру і музики ліквідувати літературу, спрямовану проти радянського будівництва ... Літературу з питань філософії, соціології, яскраво ідеалістичного напрямку не дозволяти, пропускаючи лише в обмеженому тиражі класичну літературу і наукового характеру ... Можна і треба проявляти строгість по відношенню до видань з цілком оформилися буржуазними художніми тенденціями літераторів. Необхідно виявляти нещадність по відношенню до таких художньо-літературним угрупованням ...

13 квітня 1928 року постановою Раднаркому був створений єдиний орган для керівництва всією сферою культури - Главіскусство. Його функції настільки часто перетиналися з функціями Главреперткома, що 26 лютого 1929 року Народний комісаріат освіти видав розпорядження «Про розмежування функцій між Главреперткома і Главіскусством», за яким на Главрепертком покладався «політичний контроль за репертуаром видовищних підприємств» без втручання «в ту чи іншу трактування або стиль публічного виконання (постановки) твори »[48]

поява радіо

Практично одночасно з появою регулярного радіомовлення в 1924 році з'явилася і система цензури радіопередач. Вона була закріплена остаточно в 1927 році наказом по акціонерному товариству «Радіопередачі», відповідно до якого всі передачі повинні були мати заздалегідь підготовлений і завірений цензурою текст. [53]

У 1928 році робота «Радіопередачі» була визнана неефективною і суспільство було ліквідовано. У січні 1933 року був створений Всесоюзний комітет з радіофікації і радіомовлення при Раді Народних Комісарів СРСР, який був вже державним органом, як і Госиздат.

створення спецхранів

На початку 1920-х років розгорнулася масова очистка бібліотечних фондів від «ідейно чужої» літератури. Активним діячем цієї кампанії була дружина Леніна Надія Крупська. [54]

Спочатку книги просто знищувалися, але до 1926 року в великих бібліотеках були створені так звані «спецхран» - відділи, куди за розпорядженням цензурних органів містилися книги і періодичні видання, які, на думку цензури, можна було надавати тільки за спеціальним дозволом. У виданому в листопаді 1926 року під «Положенні про СХ в бібліотеці» було сказано, що до складу спецзберігання слід включати:

1. Літературу, що вийшла в СРСР і вилучену із загального користування.

2. Закордонну російську літературу (що має наукове чи політичне значення).

3. Видання, що передаються іншими установами в Публічну Бібліотеку на особливу зберігання.

Перші спецхран в найбільших бібліотеках створювалися на базі існуючих ще до революції «секретних відділень» з досить незначним числом вилучених книг. Масштаби радянських спецхранів були просто гігантськими: в деяких з них до 1987 року перебувало до півмільйона книг і періодичних видань. [54]

Надалі склад літератури, що підлягала передачі в спецхран, постійно поповнювався і деталізувати. Передачі в спецхран підлягали твори репресованих авторів. Особливо упереджено оцінці піддавалися іноземні друковані видання. До числа закритих для загального використання належали понад 400 провідних політичних західних газет і все видання емігрантів незалежно від змісту. [10]

Будь-яка іноземна література ділилася на дві великі категорії: для загального користування - до відкритого поширенню в магазини, бібліотеки і т. Д., І до закритого для загального користування. При цьому згодом було виділено чотири рівні доступу до літератури закритій категорії: «1с», «2с», «Зс» і «4с».
Рівень доступу «1с» мали тільки спецхран ЦК ВКП (б) (ЦК КПРС), органів держбезпеки, Бібліотеки імені Леніна і ІНІСНа. Спецхран нижчого рівня отримували вже не всю літературу. Наприклад, до фондів категорії «4с» (це, наприклад, спецхран Академії наук СРСР) потрапляла тільки чверть приходить в країну і забороненої до загального користування літератури. [10] До середини 1960-х років в спецхрані РАН перебувало 24433 одиниці зберігання. [55]

Відмітка про рівень доступу проставляється цензором Головліту. З 10 червня 1938 року цю відмітка представляла собою печатку у вигляді шестикутника, так звана «шайба». [56] Одна «шайба» означала категорію «4с», дві «шайби» - категорію «Зс» і так далі до чотирьох «шайб». [57] [58]

Спеціальне дослідження літератури, яка виявилася в спецхрані Бібліотеки імені Леніна, показало наступні групи видань: [59]

1. Російські видання кінця XIX - початку XX століття і російська радянська література таких авторів, як Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Михайло Булгаков, Ігор Северянин, Олексій Ремізов, Федір Сологуб і т. П.

2. Зарубіжна література XX століття, яка рідко публікувалася в СРСР; такі автори, як Марсель Пруст, Джон Дос Пассос та інші.

3.«Тамвидаві» або роботи заборонених російських і радянських авторів, видані за кордоном (Олександр Солженіцин, Борис Пастернак, В'ячеслав Іванов та ін.)

4. Книги релігійного змісту: Біблія, Коран, Талмуд. Роботи російських релігійних філософів.

5. Книги по західним філософським напрямками і психології.

6. Вітчизняні та зарубіжні видання з семіотики, структуралізму і т. П. (Книги Юрія Лотмана, Михайла Бахтіна, Бориса Ейхенбаума).

Крім цього в спецхран надходила і наукова література з біології, ядерної фізики, психології, соціології, кібернетиці, генетиці. Також до складу фонду входила література, що надходила в бібліотеку з різних радянських установ і інститутів з грифом «для службового користування» - в основному по техніці, економіці, статистиці.

Співробітник Інституту історії природознавства і техніки Михайло Конаш відзначав, що спецхран мав всі риси партійно-державної системи виробництва інформації і контролю над нею - «надзаконного, анонімність, таємничість». [60]

Охорона державної таємниці

До 1921 року в Росії не було ніяких реальних спроб упорядкувати порядок обробки і зберігання документів, що містять державну таємницю. 13 жовтня 1921 Декретом РНК був затверджений «Перелік відомостей, що становлять таємницю і не підлягають поширенню». Відомості ділилися на дві групи: військового і економічного характеру. 30 серпня 1922 року Секретаріат ЦК РКП (б) прийняв постанову «Про порядок зберігання секретних документів». Цим документом вперше передбачалося створення секретних частин в організаціях для організації та ведення секретного діловодства. [61]

24 квітня 1926 року Раднаркомом був затверджений новий відкритий «Перелік відомостей, що є за своїм змістом спеціально охоронюваною державною таємницею». Відомості були розділені вже на три групи: відомості військового характеру, відомості економічного характеру і відомості іншого характеру. Крім цього було введено три категорії секретності: «совершенно секретно», «секретно» та «не підлягає оприлюдненню». [14] У червні 1926 року спецвідділом при ОГПУ видав «Перелік питань цілком таємної, таємної і не підлягає оприлюдненню листування». Зміст цього переліку більш детально розкривало перелік Раднаркому від 24 квітня і ділило секретні відомості вже на 4 групи: військового характеру, фінансово-економічного характеру, політичного (в тому числі партійного) характеру, загального характеру. [61]

В кінці 1920-х років була проведена уніфікація складу секретних органів і встановлена ​​стандартна номенклатура посад секретних апаратів установ і організацій. У найбільших наркоматах були створені секретні відділи, в інших - секретні частини, в більш дрібних організаціях - секретні відділення. Структура секретних органів передбачала: секретне діловодство, машбюро, креслярських бюро, стенографічне бюро, групу контролю, групу по обліково-розподільній роботі, бюро перепусток і довідок. [14]

У 1929 році була прийнята «Інструкція місцевим органам ОГПУ по спостереженню за станом секретного і мобілізаційного діловодства установ і організацій». Таким чином, контроль за дотриманням вимог секретного діловодства було покладено на низові відділи ОГПУ. [14]

1.6. Цензура в період 1930-1953

Цей період у розвитку радянської цензури Арлен Блюм називає «добою тотального терору». [62], а Геннадій Жирков - часом «тотальної партійної цензури». [63] У ці роки остаточно склалася багаторівнева система цензури - від самоцензури до партійного контролю за цензорським апаратом, цензурному забороні були піддані не тільки будь-які твори репресованих авторів, але навіть згадки про них. Цілі напрямки в науці (особливо в гуманітарній сфері) виявилися під забороною.

До Великої Вітчизняної війни

5 вересня 1930 Політбюро ЦК ВКП (б) ухвалило рішення «звільнити центральний апарат Головліту від роботи за попередньою перегляду друкованого матеріалу». Для цього був створений інститут уповноважених Головліту при державних і громадських видавництвах, радіомовних організаціях, телеграфних агентствах, поштамтах і митницях. Число уповноважених визначалося Головліту, але вони ув'язнені за рахунок тих організацій, при яких складалися. [25] З 1931 року за пропуск в друк секретних, «антирадянських або спотворюють радянську дійсність» матеріалів уповноважені несли відповідальність аж до кримінальної. [65]

У 1930 році зазнали розгрому і були заборонені як «троцькістські» перші дослідження в області теорії інформації. Керівництво «Комуністичного інституту журналістики» (КІЖ), в яке входили вчені Михайло Гус і Олександр Курс, було оголошено «імпортерами буржуазного газетоведенія». [66] [67]

На початку 1930-х років були заборонені згадки про голод в СРСР, про стихійні лиха і навіть поганій погоді. В цей же період була введена заборона на будь-яку інформацію про прояви антисемітизму в СРСР, а антисемітизм в дореволюційний період представлявся виключно як провокується царським урядом. В результаті виданий в 1937 році оповідання Олександра Купріна «Гамбрінус» в зібранні творів письменника було опубліковано з купюрами. [54] [68]

В цей час піддалося розгрому як «немарксистський» таке модне в 1920-і роки напрям в педагогіці як педологія. В результаті все книги по педології були вилучені з бібліотек і торгової мережі, були вилучені всі бібліографічні матеріали, що містять згадки цих книг, всі вони увійшли в «Списки книг, які підлягають вилученню з бібліотек і книготорговельної мережі», що видаються Головліту, і знаходилися в цих списках до 1987 року. [62]

6 липня 1931 Раднарком опублікував нове положення про Головліт. Як зазначає Геннадій Жирков, «вперше в практиці держави, та ще соціалістичного, була введена одночасно і гласно попередня і наступна цензура». [6]

В цьому ж році новим начальником Головліту був призначений Борис Волін. Він був прихильником об'єднання всіх видів цензури (військової, іноземної та ідейно-політичної), а також об'єднання всіх республіканських Головліту, тобто створення на базі Головліту РРФСР об'єднаного Головліту Союзу при РНК СРСР.

З 1933 року почалося посилення військової цензури. У січні 1933 року РНК СРСР прийняв постанову про посилення охорони військових таємниць, яким передбачалося створення інституту Уповноваженого РНК СРСР з охорони військових таємниць у пресі. «Положення про Уповноваженого РНК СРСР з охорони військових таємниць у пресі та про відділи військової цензури» було затверджено постановою РНК СРСР в листопаді 1933 року. Уповноважений РНК СРСР (він же начальник Головліту РРФСР) повинен був здійснювати охорону військових таємниць у громадянській друку на території всього СРСР. Головним завданням Волін вважав попередню цензуру. [69] [70]

У 1933-1935 роках після наказу Наркомосу РРФСР в лютому 1933 року «Про порядок комплектування, зберігання та вилучення книг з бібліотек» вилучення книг дещо скоротилися. [13] Однак потім чистки бібліотек знову продовжилися. Як пише Арлен Блюм, за звітними документами за один тільки липень 1935 року «500 перевірених комуністів Ленінграда перевірили 1078 бібліотек і книжкових магазинів, вилучили близько 20 тисяч книг, які були спалені на сміттєспалювальній станції». [54]

З 1 червня 1935 року Наказом НКО № 031 (0131) в армії і на флоті введено нове Положення «Про організацію військової цензури в РККА». Таким чином була відновлена ​​військова цензура в рамках армії, раніше передана до складу ВЧК / ОГПУ.

У 1935 році відбулася реорганізація роботи Радіокомітету, заснована на рішенні Оргбюро ЦК ВКП (б) від 9 липня 1935 року. Цензура радіопередач також була реорганізована на основі наказу Наркомосу РРФСР № 7 від 27 грудня 1935 року. Головліту була доручена «подальша цензура і оперативно-організаційне керівництво цензурою центрального, місцевого та низового радіомовлення». При Управлінні центрального радіомовлення була організована «самостійна цензорським група з уповноваженим Головліту для здійснення попереднього контролю над центральним мовленням». Радіокомітет розробив детальну регламентацію для перевірки попередньої цензурою всіх текстів радіопередач. [71]

З 1930 по 1937 роки вищі партійні органи (Політбюро, Оргбюро і Секретаріат ЦК РКП (б) - ВПКП (б)) прийняли 19 постанов, що стосуються роботи Головліту. [72]

У 1937-1938 роках політика цензури змінилася: якщо раніше контролювалося зміст книг на предмет ідеологічних розбіжностей з політикою компартії, то з цього часу підставою для поміщення книги в спецхран стала особистість автора. Якщо автор потрапляв до списків «ворогів народу», його книги негайно вилучалися з бібліотек. Характер видання не мав при цьому ніякого значення - вилучалася будь-яка література, включаючи науково-технічну. Крім вилучення самих книг, знищувалися посилання з інших видань і просто згадки прізвища. [13] [73] За 2 роки з бібліотек і книготорговельної мережі було вилучено 16 453 найменування книг загальним тиражем 24 138 799 примірників. [25] Перші акції такого роду відбувалися з 1933 року. [74]

До кінця 1930-х років Головліт контролював 70 000 бібліотек, близько 1800 журналів, попередньо цензурував майже 40 000 назв книг загальним тиражем близько 700 млн примірників. Штат Головліту в 1938 році становив 5800 осіб. [47]

Після укладення пакту Молотова-Ріббентропа з бібліотек було вилучено антифашистська література, з репертуарів театрів і кінопрокату зняті твори з критикою фашизму. Критика Гітлера та інших нацистських лідерів, яка публікувалася до серпня 1939 року, була заборонена. Більш того - під забороною опинилися твори про російсько-прусській війні і будь-які інші згадки про війни між Росією і Німеччиною в історії. [75] [76] Заборона була знята тільки після початку Великої Вітчизняної війни.

Під час Великої Вітчизняної війни

Штамп періоду Великої Вітчизняної війни, який позначає вся переглянута пошта військовослужбовців РККА

Минулий військову цензуру картка НКО СРСР Прямою наводкою. Відправлена ​​через польову пошту 1963 3 липня 1942 року зі фронту в Ашхабад. 1942

2 червня 1941 року начальник Головліту Н. Г. Садчиків направив до відділу агітації і пропаганди ЦК ВКП (б) проект Положення про Головне цензора, в «метою посилення військової цензури в СРСР». Пропонувалося ввести пост Головного цензора, а цілий ряд працівників апарату Головліту вважати що знаходяться на дійсній військовій службі. Пропонувалося посилити поштово-телеграфну цензуру з аргументом, що її посилили всі воюючі країни. Садчиків вимагав збільшення штатів. Як пише Павло Рейфман, «до початку війни залишалося ще 20 днів, а питання про військову цензуру вже поставлений. І в такому аспекті, як ніби війна вже йде ». [77]

25 червня 1941 постановою РНК СРСР населенню було наказано здати наявні на руках радіоприймачі і радіопередавачі на тимчасове зберігання до органів Всесоюзного Радіокомітету (фактично - до найближчого поштового відділення). Натомість видавалася розписка, по якій після війни або повертали радіоапаратуру, або виплачували грошову компенсацію [78] [79] [80]. Приймачі, встановлені в організаціях, закріплювалися за конкретною особою, яка несла відповідальність за зміст прослуховує передач.

23 жовтня 1942 року був підвищений статус Відділу центральної військової цензури: наказом наркома оборони І. В. Сталіна він був виведений зі складу Головного розвідувального управління і підпорядкований Наркомату оборони, [81] однак 18 вересня 1943 року «з метою поліпшення керівництва військовою цензурою» відділ військової цензури був включений до складу Генерального штабу. [82]

16 грудня 1943 наказом народного комісара оборони № 0451 було введено «Положення про військову цензуру в Червоній Армії (на воєнний час)» замість діючого з 22 липня 1935 року. У положенні вказувалося, що «Органи військової цензури Червоної Армії здійснюють контроль за вмістом всіх друкованих видань, радіопередач і фото-кінопродукції, стежачи за тим, щоб ці органи пропаганди не були засобом для розголошення військової таємниці». Цензуру не піддавалися лише накази і директиви. Всі військові цензори підпорядковувалися вищим начальникам на чолі з Відділом військової цензури Генерального штабу. Цензурна робота була оголошена секретної і «все цензурні зміни, вичеркі і вилучення можуть бути відомі, крім цензора, тільки редактору, його заступнику та їх прямим начальникам». [83]

15 лютого 1944 року наказом заступника народного комісара оборони № 034 були введені «Правила щодо збереження військової таємниці у пресі Червоної Армії (на воєнний час)», в яких зазначався детальний супереч заборонених до розголошення відомостей.[84]

Публічна згадка про існування цензури в СРСР заборонялося. Так, в 1943 році потрапила під заборону книга начальника Головліту Н. Г. Садчикова «Цензура в дні Вітчизняної війни». [54] Хоча факт цензури був загальновідомим, і цей секрет був секретом Полішинеля.

Поширення інформації з порушенням цензурних процедур каралося виправними роботами до 3 місяців або штрафом згідно ст. 185 КК РРФСР в редакції 1926 року зі змінами на 1 червня 1942 року і аналогічними статтями КК інших союзних республік.

Після Великої Вітчизняної війни

Під час Великої Вітчизняної війни цензура зосередилася на збереженні військової таємниці, але після закінчення військових дій знову розгорнулася ідеологічна чистка. Наприклад, в 1946 році була заборонена «Чорна книга» Іллі Еренбурга та Василя Гроссмана - перша документальна твір про злочини німецьких окупантів в СРСР проти єврейського населення в ході Голокосту. Ідеологічна установка вимагала не виділяти ні одну національність в рамках всього постраждалого в ході війни населення СРСР. [85]

На початку 1950-х років в Ленінграді пройшла широкомасштабна цензурна акція: вилучалися твори недавно репресованих по «Ленінградському справі» авторів, а крім того, матеріали, пов'язані з ленінградської блокадою. Зокрема, за наказом начальника Головліту була вилучена книга Ольги Берггольц «Говорить Ленінград», видана в 1946 році. [86]

Цензура прагнула контролювати не тільки інформацію всередині СРСР, а й опубліковану за кордоном інформацію іноземних кореспондентів. 25 лютого 1946 року прийнято Постанову Політбюро ЦК ВКП (б) про цензуру інформації з СРСР. [87]

До 1947 року в складі Головліту було 7 відділів, з яких один займався охороною військових і державних таємниць, ще один контролював відправляється з СРСР інформацію іноземних кореспондентів, а решта 5 займалися ідеологічною цензурою всередині СРСР. [88]

Після війни на екранах кінотеатрів деякий час йшли так звані «трофейні фільми»; в подальшому твори Голлівуду зникли з екранів, і з усієї світової кінопродукції радянський глядач міг знайомитися лише з французькими комедіями і індійськими мелодрамами. [89] Втім, і «кінотрофей» були попередньо відцензурованих, частина пропонованих фільмів не допущена до показу, частина перемонтована, у частині змінені субтитри. [90]

Для історії цензури в кінематографі примітна також ситуація з фільмом режисера Олександра Довженка «Прощай, Америко!». Фільм був задуманий як агітаційний памфлет за мотивами книги Анабелла Бакарді, політичної перебежчіци з США в СРСР. Але коли фільм був майже готовий, режисер отримав розпорядження припинити зйомки. Фільм так і залишився незавершеним, пролежав в архіві 46 років і тільки в 1995 році потрапив на екрани. [91]

Схожа доля спіткала 2-ю серію картини «Іван Грозний» Сергія Ейзенштейна, яка була заборонена до показу через незадовільний відображення офіційної історичної доктрини і вийшла на екрани тільки в 1958 році. При цьому «художню критику» на адресу Ейзенштейна підтримали його колеги по кінематографічному цеху Сергій Герасимов і Іван Пир'єв. [92]

З 1932 по 1952 роки включно Головліту СРСР і його місцевими відділеннями було видано 289 списків, бібліографічних покажчиків і наказів на вилучення друкованих видань із загального користування. [93]

Кадрові проблеми

Працівники органів цензури в цей період часто не мали не тільки вищого, але і середньої освіти. Наприклад, в РРФСР в 1940 році з п'яти тисяч цензорів лише 506 мали вищу освіту. [49] Головною вимогою було бездоганне класове походження - бажано пролетарське. Реально цензорів набирали з вчорашніх селян, які нещодавно прибули в місто. [94] У 1933 році на брак кваліфікованих кадрів в Росії скаржився начальник Головліту Борис Волін. Та ж проблема була в Білорусії і на Україні. [65]

Некомпетентність цензорів доходила до курйозів. У 1937 році цензор викреслив уривок з віршів Маяковського бо, на його думку, цей уривок «спотворював Маяковського». [54] Один з районних уповноважених запропонував зняти замітку про роботу заводу тільки тому, що в ній згадувалися револьверні верстати. Він вважав, що на револьверних верстатах вироблялися револьвери, а значить, матеріал порушував військову таємницю. [95] За аналогічним приводу цензор перейменував «Слово о полку Ігоревім» в «Слово про полку Ігоревім». [54] Юлію Айхенвальд цензор заборонив рядок «померти, заснути» як містицизм. Зняти заборону допомогла посилання на першоджерело - «Гамлет» Вільяма Шекспіра. [96]

Іноді цензура служила просто інструментом для зведення особистих рахунків усередині цензурного апарату. Так, дозволений в 1922 році оповідання Євгена Замятіна «Печера» був через 2 місяці заборонений іншим цензором, який посварився з першим. [96]

17 серпня 1944 року Управління пропаганди ЦК ВКП (б) склало документ «Про серйозні недоліки в роботі Головліту» в зв'язку з наказом про твори А. І. Іванова, який під час окупації співпрацював з німцями, «змінив батьківщині і перейшов на бік ворога» . Головліт заніс в список забороненої літератури твори всіх А. І. Іванових, включаючи начальника Військово-морської медичної академії генерал-майора Олексія Івановича Іванова, який був на фронті і до перейшов на бік ворога Іванову ніякого відношення не мав. [77]

Курйозні випадки цензурних заборон зустрічалися і в наступні роки. Так, 12 квітня 1961 роки після першого космічного польоту Юрія Гагаріна цензор заборонив художникам журналу «Огонек» малювати «космічний корабель, космодром, міста і країни, які бачив Гагарін з ілюмінатора», оскільки навіть вигадані картинки були віднесені їм до «надсекретних об'єктів». [ 97]

партійний контроль

Найвиразніше пряме партійне втручання в роботу цензури почалося з 1925 року і різкими темпами посилилося в 1930-і. [98]

Найважливішими документальними свідченнями прямого партійного контролю над питаннями цензури в цей період є ряд постанов ЦК ВКП (б): «Про політику партії в галузі художньої літератури» (1925), «Про видавничу роботі» (1931), «Про перебудову літературно-художніх організацій »(1932),« Про видавництво дитячої літератури »(1933),« Про літературній критиці і бібліографії »(1940), а також ряд постанов у період з 1946 по 1948 рік (у зокрема, постанова« Про журнали "Зірка" і " Ленінград "»).

Партійний диктат і разом з ним партійна цензура розвивалися в 30-40-і роки з геометричною прогресією, по зростаючій мірі. Все вирішували партійні структури, починаючи від Політбюро, його сімки, п'ятірки, трійки, Генсека.

- професор Г. В. Жирков, Історія цензури в Росії XIX-XX ст. [6]

Місцеві органи видавали свої власні цензурні вказівки. У травні 1950 року ЦК Комуністичної партії Білорусії прийняв постанову «Про заходи щодо ліквідації фактів розголошення державних таємниць у музеях». У музеї Великої Вітчизняної війни вилучили з експозиції умовні позначення народногосподарських об'єктів БРСР, відомості про кількість худоби, отриманого в рахунок репарацій, карти дислокації партизанських загонів під час війни і багато іншого. [88]

Цензура і репресії

Цензори тісно співпрацювали з органами безпеки. Начальник Головліту (1935-1938) Сергій Інгул писав ще в 1928 році: [99]

Критика повинна мати наслідки! Арешти, судову розправу, суворі вироки, фізичні і моральні розстріли ...

Відомо безліч випадків, коли звичайні помилки, помічені цензорами, прирівнювалися до антидержавних злочинів і інформація про такі випадки передавалася в органи державної безпеки. [54] [62] [65] [100]

21 червня 1943 року начальник Головліту (1938-1946) Н. Г. Садчиків відправив секретарю ЦК ВКБ (б) Пузини секретне донесення про помічені в Красноводськ газеті «Комуніст» двох помічені: 21 июня в слові «головнокомандувач» пропущена буква «л», а 14 травня в слові «Сталінград» пропущена буква «р». [88]

Повідомляючи про це, вважаю, що ці контрреволюційні помилки - справа рук ворога. Про ці факти мною повідомлено також в НКДБ ...

5 квітня 1947 року начальник Головліту (1946-1957) К. К. Омельченко писав чолі МГБ Віктору Абакумову: [101]

Частина тиражу журналу «Молодий колгоспник» № 1 за 1947 рік у посвяченні до вірша «Щастя» було теж допущено грубе спотворення: замість тексту - «У 1920 році В. І. Ленін про х отілся в Брянських лісах» надруковано: «В 1920 році В. І. Ленін про до отілся в Брянських лісах ». Ці факти, по-моєму, заслуговують на увагу Міністерства Державної Безпеки

Самі цензори також піддавалися репресіям: в 1937 році десятки працівників апарату Головліту були арештовані, а начальник організації Сергій Інгул - розстріляний. Як «вороги народу» були викриті також начальники Головліту Грузинській, Азербайджанської і Української РСР. [65] Цензорський корпус за роки великих чисток оновився практично повністю. [25]

У наступні роки одним з істотних елементів цензури стали статті Кримінального кодексу РРФСР № 70 ( «антирадянська агітації і пропаганда») і № 190-1 ( «поширення завідомо неправдивих вигадок, що ганьблять радянський лад») і аналогічні їм статті КК союзних республік. За цими статтями за даними КДБ СРСР з 1958 по 1966 роки було засуджено 3448 осіб, а з 1967 по 1975 роки - ще 1583 людини. [102] Всього по обидва цими статтями з 1956 по 1987 роки було засуджено 8145 осіб. [103]

1.7. Цензура в період 1953-1966 роки

Після смерті Сталіна відбулося незначне загальне ослаблення цензурних обмежень (так звана «Хрущовська відлига»), проте пізніше приблизно з 1964-1966 року заборони знову посилилися.

Засудження культу особи Сталіна на XX з'їзді КПРС в 1956 році багато в країні сприйняли як початок процесу демократизації та свободи.

Головною платформою прихильників «відлиги» став літературний журнал «Новий світ». Деякі твори цього періоду здобули популярність і на Заході, в тому числі роман Володимира Дудінцева «Не хлібом єдиним» і повість Олександра Солженіцина «Один день Івана Денисовича». Іншими значущими представниками періоду відлиги були письменники і поети Віктор Астаф'єв, Володимир Тендряков, Белла Ахмадуліна, Роберт Рождественський, Андрій Вознесенський, Євген Євтушенко.

Статус Головліту (який на той час уже називався ГУОТ - «Головне управління з охорони військової та державної таємниці при Раді міністрів») був знижений - його перевели в підпорядкування Держкомдруку. [65]

Були скорочені кадри в цензурі, зокрема, ліквідовані цензори при редакціях, які утримувалися за рахунок газет. [88] Книги реабілітованих авторів почали переміщатися з спецхранів у відкриті фонди. [10] Зокрема, в «Центральному державному архіві літератури і мистецтва» (ЦГАЛИ) у відкриті фонди було передано близько 30 тисяч архівних справ, в тому числі матеріали Бабеля, Бальмонта, Замятіна, Мейєрхольда, Мережковського, Пільняка, Розанова, Северяніна, Ходасевича і багатьох інших . Надалі, після 1961 року, що окремі документи з раніше перекладених на загальне зберігання знову повернулися в спецхран. [104]

Цензура обмежила вихваляння Сталіна, іноді аж до вимариванія його імені і образу з художніх творів. [105] Крім імені Сталіна під заборону потрапили також імена деяких його соратників. Зокрема, після арешту Лаврентія Берії в 1954 році кожен передплатник Великої радянської енциклопедії отримав поштою від редакції наступну пропозицію: «Рекомендую вам вирізати портрет і біографічну статтю про ворога народу і приклеїти замість неї" Берингову протоку "». [106]

У 1957 році був створений Державний комітет по радіомовленню і телебаченню при Раді Міністрів СРСР. Таким чином, в сферу цензури було включено розвивається в СРСР новий засіб поширення інформації - телебачення. Цензура охоплювала і кінематограф, і музику. Всі нові фільми, передачі, концертні програми та спектаклі повинні були проходити затвердження худради.

В цей же період відбулася цькування [107] [108] [109] [110] [111] Бориса Пастернака, якого в 1958 році була присуджена Нобелівська премія з літератури.

У керівництві КПРС назріли ідеологічні протиріччя, в тому числі і щодо цензурної політики. За деякою інформацією Микита Хрущов планував скасувати ідеологічну цензуру, [112] і навіть дав доручення Л. Ф. Іллічов підготувати відповідний документ. [113] Група керівників КПРС, яка вважала цю політику шкідливою і неприйнятною (на думку багатьох лідером цієї групи був член Політбюро Михайло Суслов) спровокувала конфлікт. Для цього в грудні 1962 року в московському Манежі була підготовлена ​​виставка художників-авангардистів «Нова реальність» і організовано відвідування цієї виставки Хрущовим. Будучи непідготовленим для сприйняття мистецтва, разюче відрізняється від канонів соціалістичного реалізму, Хрущов був обурений і це обурення було підтримано Сусловим. У пресі була розгорнута пропагандистська кампанія проти формалізму і абстракціонізму, а про скасування цензури вже й мови бути не могло. [114] [115] [116]

Після зняття Микити Хрущова з поста першого секретаря ЦК КПРС і приходу до влади Леоніда Брежнєва в 1964 році політика відносної відкритості і демократизації початку згортатися.

Ідеолог Політбюро Михайло Суслов обурювався: [117]

Подумайте тільки, відкриваю вранці «Известия» і не знаю, що там прочитаю!

Важливим вододілом став арешт письменників Андрія Синявського і Юлія Даніеля, які публікували на Заході свої твори, які через цензурних обмежень вони не могли опублікувати в СРСР. Судовий процес над ними і суворий вирок багато в країні і за кордоном вважали політичною розправою. Листи в їх захист підписали понад 60 членів Спілки письменників СРСР. [118] [119]

1.8. Цензура в період 1966-1986

В. Маяковський і Л. Брик. Фотографія 1918 року і вона ж після ретуші в 1960-х.

Цензура епохи застою знову стала невід'ємним елементом радянської пропагандистської машини, тепер грала в більшій мірі консервативно-охоронні функції. Відбувся прихід в цензуру нових кадрів, в більшості з вищою гуманітарною освітою. [120] Весь цей час (1957-1986) Головліт очолював Павло Романов.

У зв'язку з підняттям значення ідеологічного контролю Головліт знову повернули під початок Ради Міністрів - постановою від 18 серпня 1966 року. [65] Змінилися принципи взаємодії Головліту з підвідомчими організаціями: діячі мистецтва представляли свої твори в профільні організації - спілки письменників, художників, скульпторів, редакції газет і журналів. Звідти твори надходили на узгодження в Головліт. Самим цензорам контактувати з авторами суворо забороняла відомча інструкція. Цензори перетворилися в міфічні законспіровані фігури, на яких можна було посилатися (та й то лише усно, а не письмово), але яких ніхто не бачив. [88]

Розгорнулася активна цензурна боротьба з алюзіями, ремінісценціями та іншими формами іносказань. Цензурувати фактично не те, що було написано, сказано і показано, а то, що могли про це подумати читачі, слухачі та глядачі. [121] [122]

Юрій Буртин писав про цензуру другої половини 1960-х років: [123]

Часом народжувався якийсь змішаний варіант, малознайомий світової цензурної практиці, але для нас досить звичайний: це коли твору спочатку обдирали боки в попередній цензурі, а варто було йому з'явитися у пресі, як на нього (по заздалегідь прийнятому в «інстанціях» рішенням) спускали з ланцюга «партійну критику», видавництвам ж «не рекомендували його передруковувати»

В кінці 1960-х потрапила під заборону публікація в журналі «Новий світ» «Злочинця номер один» Д. Мельникова і Л. Чорної про Адольфа Гітлера з мотивуванням «неконтрольований підтекст». [124]

В інструкціях Головліту з'явилася заборона на тему сталінських репресій. Інформація про «місцях позбавлення волі» була віднесена до області державної таємниці. [125]

У вересні 1967 року відбувся експеримент з відкриттям «четвертої програми» телебачення - «підвищеного інтелектуального рівня», призначеної для глядачів з вищою освітою. Програма створювалася під прикриттям ідеї, що вона буде пропагувати все ту ж ідеологію, але на більш високому рівні. Експеримент тривав близько року, після чого наукові рецензенти з Вищої партійної школи дали негативний відгук, охарактеризувавши це як ідеологічно помилкову і політично шкідливу спробу створити елітарну програму, недоступну масам. Після цього програма була закрита. [126]

В цілому в цей період на телебаченні скоротилася до мінімуму пряме мовлення і майже всі передачі проходили ретельний монтаж і попередню цензуру. У 1970 році Державний комітет по радіомовленню і телебаченню при Раді міністрів СРСР був перетворений в Державний комітет Ради міністрів з питань телебачення і радіомовлення, а 5 липня 1978 року - в Державний комітет СРСР по телебаченню і радіомовленню. Останнє перетворення вивело телебачення з підпорядкування Раді міністрів і поставило його в пряму залежність від керівника країни Л. І. Брежнєва. [127]

Після подій 1968 року в Чехословаччині під час обговорення питання про можливість скасування цензури Михайло Суслов сказав: [128] [129]

Відомо, що між скасуванням цензури в Чехословаччині та введенням радянських танків пройшло всього кілька місяців. Я хочу знати, хто буде вводити танки до нас?

В кінці 1960-х років під час загострення відносин з Китаєм через острови Даманський Головліт отримав інструкції про додаткові цензурних обмеженнях: були заборонені всі публікації, що стосуються далекосхідних економічних показників: від випуску текстилю до уловів риби. Редактори місцевих газет скаржилися, що їм стало нічим заповнювати газетні шпальти. Розпорядження було скасовано після поліпшення обстановки на радянсько-китайському кордоні. [50]

Знаменитий телесеріал «Сімнадцять миттєвостей весни» вийшов на екрани в 1973 році завдяки заступництву голови КДБ СРСР Ю. В. Андропова. Михайло Суслов вимагав не допускати демонстрації фільму, в якому «не показаний подвиг радянського народу у війні», на що Андропов відповів, що «весь радянський народ не міг служити в апараті Шелленберга». [130] [131]

Масовим культурним явищем цього періоду була непідцензурна авторська пісня, яка розповсюджувалась усно і в магнітофонних записах. Найбільш відомим представником цього жанру був поет і актор Володимир Висоцький. [132]

17 квітня 1973 Висоцький писав кандидату в члени Політбюро, секретаря ЦК КПРС, міністру культури СРСР Демічева: [133]

Ви, мабуть, знаєте, що в країні простіше відшукати магнітофон, на якому звучать мої пісні, ніж той, на якому їх немає. 9 років я прошу про одне: дати мені можливість живого спілкування з глядачем, відібрати пісні для концерту, узгодити програму.

15 вересня 1974 року було розігнано так звана «Бульдозерна виставка» московських художників-авангардистів. Причиною розгону було розбіжність з офіційно підтримуваним стилем соціалістичного реалізму. [134] [135] [136] [137]

Крім боротьби з антирадянською агітацією і розголошенням секретів, цензура припиняла також надмірне (тобто не відповідає поточній політиці КПРС) звеличення І. В. Сталіна. З одного боку, була обмежена критика Сталіна, яка переважала в період «відлиги», [138] а з іншого була установка вважати перемогу у Великій Вітчизняній війні заслугою комуністичної партії в цілому, а не особисто Сталіна. [139]

Цензура прагнула контролювати також музичний репертуар. [140] Всі пісні, що виконувалися в СРСР, підлягали попередній цензурі, програми концертних виступів затверджувалися окремо від текстів музичних творів. У 1983 році Міністерство культури СРСР прийняло інструкцію, згідно з якою всі професійні і аматорські музиканти зобов'язані були 80% концертного репертуару скласти тільки з пісень, написаних членами Спілки композиторів СРСР. При цьому середній вік членів Спілки становив 60 років, а нових членів туди не брали з 1973 року. Рок-музиканти зазнавали переслідувань. Наприклад, Юрію Шевчуку в 1983 році в Уфимском відділенні КДБ пропонували дати підписку про те, що він «ніколи не буде більше виконувати, записувати і складати своїх пісень». [141] [142]

Зарубіжні музичні гурти та виконавці, заборонені в СРСР в 1985 році

З поширенням молодіжних дискотек виникла проблема контролю за виконувалася там зарубіжної музикою, яка поширювалася на магнітофонних стрічках. Контролем за репертуаром дискотек займалися комсомольські органи. Наприклад, 10 січня 1985 року Миколаївський обком ЛКСМ України направив секретарям місцевих організацій «Зразковий перелік зарубіжних музичних груп і виконавців, у репертуарі яких містяться ідейно шкідливі твори» для контролю за діяльністю дискотек. [143]

У роботі із засобами масової інформації цензурна практика виглядала наступним чином. Спочатку редактор представляв в Головліт верстку підготовленого ним до друку матеріалу в двох примірниках. Працівник Головліту вивчав матеріал на предмет пошуку інформації, яка підпадає під великий «Перелік відомостей, заборонених до опублікування у відкритій пресі». Заборони ділилися на дві частини: безумовні і умовні. Безумовні заборонялися автоматично, а за умовними слід отримати попередній дозвіл відповідного міністерства. Зауваження оформлялися цензором на спеціальному бланку «Втручання», де вказувалися: видає організація, точний текст, потребовавшиеся втручання, їх характер і обгрунтування. [144]

Цензура і війна в Афганістані

У 1980 році цензурі піддалася перша серія фільму «Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона». У книзі, за якою поставлено фільм, Шерлок Холмс дедуктивним методом прийшов до висновку, що таким розчарованим доктор Ватсон повернувся з війни в Афганістані. Радянські ідеологи не могли допустити асоціацій з недавнім введенням радянських військ до Афганістану. Тому в відцензурованих варіанті Ватсон повернувся з «якоюсь східною країни». [121] [145]

Після двох інтерв'ю академіка Андрія Сахарова іноземним ЗМІ щодо війни в Афганістані, де він критикував політику уряду, він був позбавлений всіх державних нагород, включаючи звання Героя Соціалістичної Праці і 22 січня 1980 роки без суду висланий в місто Горький, де був поміщений під домашній арешт. [146]

Щодо масовий культурний шар так званої «афганської пісні» - творчість людей, пов'язаних з участю в подіях афганської війни 1979-1989 років - також перебував під забороною до 1987 року. [147]

Аж до другої половини 1980-х років в радянських засобах масової інформації публікувалися вкрай скупі повідомлення про участь Радянської Армії в бойових діях на території Афганістану. Наприклад, згідно з переліком дозволених для публікації відомостей, розробленим в 1985 році міністерствами оборони і закордонних справ СРСР, центральні ЗМІ могли повідомляти «окремі поодинокі факти (не більше одного на місяць) поранень або загибелі радянських військовослужбовців під час виконання військового обов'язку, відбитті нападу заколотників, виконання завдань, пов'язаних з наданням міжнародної фінансової допомоги афганському народу ». Цей же документ забороняв публікацію у відкритих виданнях інформації про участь в бойових діях радянських підрозділів від роти і вище, про досвід бойових дій, а також проведення прямих телерепортажів з поля бою. [148]

В цілому тема війни в Афганістані перебувала під особливо пильною увагою як військової, так і цивільної цензури. На думку Координаційної Ради товариств батьків і сімей воїнів, загиблих в Афганістані, саме цензурні обмеження «унеможливили критику брехливої пропаганди, викриття беззаконня і насильства військових властей». [149]

Глушіння зарубіжних радіостанцій

У зв'язку з проникненням в ефір зарубіжних радіостанцій, які ведуть мовлення російською мовою (Радіо Свобода, Голос Америки, Німецька хвиля, Російська служба Бі-бі-сі та інших) і недоступних обмеженням радянської цензури), а також появою у населення великої кількості короткохвильових радіоприймачів, в СРСР стало застосовуватися масове глушіння цих радіостанцій за допомогою потужного радіоелектронного обладнання ( «глушилок»). СРСР виробляв глушіння «антирадянського радіомовлення» майже 60 років, з великою інтенсивністю - 40 років. [150]

При цьому сам факт глушіння був секретним.Напередодні відкриття Олімпійських ігор в Москві в 1980 році в журналі «Олімпійська панорама» цензор виявив панорамні знімки за майже непомітною вишкою «глушилки» в районі Филей. І хоча фото було зроблено з загальнодоступною оглядового майданчика Ленінських гір, звідки іноземці фотографували цю панораму кожен день, цензор дозволив випуск тільки після видалення вишки з ілюстрації [151].

Також, в якості одного із способів обмеження доступу радянських громадян до інформації «ззовні» була заборона на виробництво радіоприймачів з діапазонами КВ, меншими 19 м (в цих дапазонах радіохвилі особливо добре поширюються і тому їх глушіння утруднене). Тому в СРСР особливо цінувалися імпортні (в основному японські і німецькі) приймачі з такими діапазонами, а також «народні умільці» могли пересунути (переробити) «дозволений» діапазон в «заборонений».

1.9. Перебудова і ослаблення цензури

У період перебудови, який почався з 1986 року і закінчився розпадом СРСР в 1991 році, цензура поступово послаблялася, зійшовши до 1991 року майже нанівець.

Ослаблення цензури виразилося в декларуванні керівництвом СРСР з 25 лютого 1986 року політики «гласності». У доповіді XXVII з'їзду КПРС М. С. Горбачов сказав: [152]

Принциповим для нас є питання про розширення гласності. Це питання політичне. Без гласності немає і не може бути демократизму, політичної творчості мас, їх участі в управлінні.

Це означало можливість обговорювати безліч раніше заборонених тем, критикувати ті чи інші органи влади. Зокрема, в засобах масової інформації з'явилися публікації про зловживання партійних і державних чиновників, про економічні труднощі і товарному дефіциті, про негативні соціальні явища (наприклад, про наркоманію і проституцію), про музичних і інших субкультурах в молодіжному середовищі (іменованих «неформалами» в протиставлення формальним (офіційним) молодіжним організаціям).

Сам факт існування цензури був публічно визнаний в інтерв'ю Михайла Горбачова французькій газеті «Юманіте», яке з'явилося в радянській Твитнуть 8 лютого 1986 року. Важливим аспектом була вказівка ​​на завдання цензурних обмежень: охорона державної та військової таємниць, заборона на пропаганду війни, жорстокості і насильства, охорона недоторканості особи. Ідеологічні мотиви ( «антирадянська пропаганда» і т. П.) Не було названо. [153]

4 вересня 1986 року Головліт СРСР видав наказ № 29с, в якому цензорам було дано вказівку зосередити увагу на питаннях, пов'язаних з охороною державних і військових таємниць у пресі, і інформувати партійні органи тільки про суттєві порушення в ідеологічній сфері. [153]

Одним з перших проявів нової тенденції стала публікація в 1986 році в квітневому номері журналу «Огонек» віршів Миколи Гумільова. [153]

Постановою ЦК КПРС від 25 вересня 1986 рокці було прийнято рішення припинити глушіння передач одних зарубіжних радіостанцій ( «Голос Америки», «Бі-Бі-Сі») і посилити глушіння інших ( «Свобода», «Німецька хвиля»). 23 травня 1987 року в Радянському Союзі остаточно припинили глушити радіопрограми «Голосу Америки» і деяких інших західних радіостанцій. Повністю глушіння зарубіжних радіостанцій в СРСР було припинено з 30 листопада 1988 року. [154] [155]

У 1987 році приступила до роботи Міжвідомча комісія, очолювана Головліту СРСР, яка почала перегляд видань з метою передачі їх з відділів спеціального зберігання в «відкриті» фонди. У цей час фонд відділу спеціального зберігання Державної бібліотеки ім. В. І. Леніна налічував близько 27000 вітчизняних і 250000 іноземних книг, 572000 номерів іноземних журналів, близько 8500 річних комплектів іноземних газет. [54] [59] У спецхрані ЦГАЛИ до початку 1985 роки зберігалося 1,5% від загальної кількості архівних матеріалів - близько 150 тис. Одиниць зберігання. [104]

1988 рік став проривом в частині публікації безлічі раніше заборонених авторів. Зокрема, були надруковані романи «Архіпелаг ГУЛАГ» Олександра Солженіцина, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Життя і доля» Василя Гроссмана і інші. З 1986 по 1990 роки було надруковано таку кількість раніше забороненою літератури, що Юрій Лотман назвав цей час «культурним вибухом». [156]

12 червня 1990 року Верховною Радою Української РСР був прийнятий Закон СРСР «Про пресу та інші засоби масової інформації», в якому було прямо вказано, що «Цензура масової інформації не допускається». [157] У Постанові Верховної Ради про введення закону в дію містилося доручення раді Міністрів СРСР «підготувати та внести до Верховної Ради СРСР проекти законів, що регулюють питання охорони державних та інших таємниць, діяльності окремих засобів масової інформації, включаючи телебачення і радіо» [158].

9 липня 1990 року вийшов наказ Головліту «Про ліквідацію спецхран», в якому наказувалося передати всі книги в загальні фонди.

У зв'язку з прийняттям нового закону про пресу попередня цензура стала послугою, яка надається Головліту на добровільній і платній основі. [159] Як стверджує Андрій Мальгін, газети і журнали без попередньої цензури стали виходити з 1 серпня 1990 року. [160] [161]

13 квітня 1991 року Головліт був скасований постановою Кабінету Міністрів СРСР з передачею його функцій Міністерству інформації та друку СРСР. У травні 1991 року колишній керівник Головліту В. А. Болдирєв направив президенту СРСР М. С. Горбачова лист, в якому говорилося: [162]

Аналіз публікацій в засобах масової інформації показує, що частина видань веде пропаганду, спрямовану на дестабілізацію нашого суспільства, ослаблення державної влади, розпалювання міжнаціональних конфліктів, дискредитацію Збройних Сил СРСР, поміщає матеріали з нападками на межі образи і наклепу на найвищих органів держави і пропагує майже неприкриту порнографію і насильство ... З метою усунення такого роду негативних процесів слід було б доручити союзному позавідомчої органу здійснювати контроль за в иполненіем законодавства про пресу та інші засоби масової інформації.

Однак ніяких заходів щодо посилення цензури радянське керівництво вже не вживало. Створене 25 липня 1991 року за Міністерстві інформації і друку СРСР «Агентство з захисту державних секретів у засобах масової інформації» було ліквідовано на підставі постанови Ради Міністрів Української РСР від 15 жовтня 1991 року і наказу Міністерства інформації і друку СРСР від 24 жовтня 1991 року, проіснувавши рівно три місяці. [163]

25 грудня 1991 року між СРСР припинив своє існування. В державі-продовжувача СРСР - Російської Федерації 27 грудня 1991 року було прийнято Закон РФ «Про засоби масової інформації», прямо заборонив цензуру. [164]

2. Опір і протести

Проти цензури протестували багато відомих письменників, вчені та громадські діячі. Протести почалися майже відразу після введення цензури. Вже 26 листопада 1917 року «Союз російських письменників» випустив спеціальну одноденну «Газету-протест. На захист свободи преси ». У ній опублікували свої матеріали 3інаіда Гіппіус, Євген Замятін, Віра Засулич, Володимир Короленко, Дмитро Мережковський, Олександр Потресов, Федір Сологуб, Питирим Сорокін та інші. [22]

Проти «свавілля місцевої бюрократії», «комісарів великих і маленьких» протестували делегати Першого Всеросійського з'їзду радянських журналістів, що проходив в Москві в листопаді 1918 року. [22]

8 листопада 1923 року Максим Горький написав Владиславу Ходасевич: [165]

З новин, приголомшливих розум, можу повідомити, що ... в Росії Надією Крупської і якимось М. ​​Сперанським заборонені для читання: Платон, Кант, Шопенгауер, Вл. Соловйов, Тен, Рескин, Ніцше, Л. Толстой, Лєсков, Ясинський (!) І ще багато подібних єретики. І сказано: «Відділ релігії повинен містити тільки антирелігійні книги». Все це - аж ніяк не анекдот, а надруковано в книзі, що називається «Покажчик про вилучення антихудожньої і контрреволюційної літератури з бібліотек, які обслуговують масового читача» ... Перше ж враження, мною випробуване, було таке, що я почав писати заяву в Москву про вихід моєму з російського підданства. Що ще можу зробити я в тому випадку, якщо це звірство виявиться правдою?

Революціонер, воєначальник і дипломат Федір Раскольников 17 серпня 1939 року в паризькому журналі «Нова Росія» опублікував «Відкритий лист Сталіну», в якому, зокрема, писав:

Лицемірно проголошуючи інтелігенцію «сіллю землі», ви позбавили мінімуму внутрішньої свободи працю письменника, вченого, живописця. Ви затиснули мистецтво в лещата, від яких воно задихається, марніє і вимирає. Шаленство заляканої вами цензури і зрозуміла боязкість редакторів, за все відповідають своєю головою, призвели до окостеніння і паралічу радянської літератури. Письменник не може друкуватися, драматург не може ставити п'єси на сцені театру, критик не може висловити свою особисту думку, що не зазначене казенним штампом.

Ряд радянських учених висловлював відкрите обурення некомпетентними діями радянських цензорів.

Важко врахувати шкоду цензури - цілком бездарної, неосвіченої і, можливо, свідомо заважає науковій роботі в нашій країні

- академік В. І. Вернадський [166]

Заходи Головліту, на які я скаржуся, ускладнюють нашу роботу і до того ж є образливими для радянської людини, оскільки незрозуміла та мета, яку вони переслідують ... Якщо це турбота про чистоту наших думок і помислів шляхом заборони знання гріха, то в цьому мало сенсу ... По -видимому, працівники Головліту мало читали Щедріна, а то їм би була зрозуміла безглуздість завзяття бюрократів до заборон

- академік П. І. Капіца [151]

У травні 1967 року письменник Олександр Солженіцин розіслав отримало широку популярність серед радянської інтелігенції і на Заході «Лист з'їздові» Спілки письменників СРСР. У листі, зокрема, було сказано:

Чи не передбачена конституцією і тому незаконна, ніде публічно не звана, цензура під затуманеним ім'ям Головліту тяжіє над нашою художньою літературою і здійснює свавілля літературно неписьменних людей над письменниками. Пережиток середньовіччя, цензура доволаківает свої мафусаілови терміни чи не в XXI століття! Тлінна, вона тягнеться привласнити собі доля нетлінного часу: відбирати гідні книги від недостойних

- Олександр Солженіцин [5]

10 грудня 1975 року Олена Боннер оголосила в Осло текст Нобелівської лекції академіка Андрія Сахарова, в якій він вимагав серед іншого «свободи совісті, існування інформованої громадської думки, плюралізму в системі освіти, свободи друку і доступу до джерел інформації». [167]

Проти цензури публічно протестували також Михайло Булгаков [66], Михайло Зощенко, Володимир Войнович, Костянтин Симонов [168], Олександр Твардовський [151], Корній Чуковський, Костянтин Федін, Віктор Шкловський, Ілля Еренбург і багато інших. [169]

Проти деяких цензурних обмежень заперечували навіть самі цензори. Зокрема, начальник III управління Головліту Володимир Симанько розповів, як завдяки цензурі зарубіжні аналітики «вирахували» все оборонні підприємства СРСР в Середній Азії. [50]

2.1. Цензура і еміграція

Цензура часто призводила до того, що талановиті люди творчих професій не могли повністю реалізувати свій творчий хист у СРСР.

Ряд відомих письменників (наприклад, Євген Замятін, Олександр Солженіцин, Віктор Некрасов, Володимир Войнович, Сергій Довлатов, Андрій Синявський, Анатолій Гладилин), поетів (Йосип Бродський, Юз Алешковский і Олександр Галич), художників [170] (Костянтин Коровін, Олександр Бенуа , Михайло Шемякін), співак Федір Шаляпін і безліч інших діячів культури були змушені емігрувати або були вислані з країни.

Аналогічна проблема існувала також серед вчених, особливо гуманітаріїв. Прикладами є вислані за кордон за рішенням ГПУ соціолог Питирим Сорокін, філософи Іван Ільїн, Микола Бердяєв і Семен Франк, історики Олександр Кизеветтер і Сергій Мельгунов, які емігрували соціолог Георгій Гурвич, філософ Василь Зіньківський, історик Семен Дубнов та багато інших. [171]

3.Обхід цензурних обмежень

В'ячеслав Ігрунов - творець першої і єдиної [172] в СРСР підпільної бібліотеки непідцензурній літератури

Наталія Горбаневська - творець першого в СРСР «самвидавного» правозахисного бюлетеня «Хроніка поточних подій»

В якості методів обходу цензури використовувалися іносказання (езопова мова), самвидав, контрабанда, видання за кордоном ( «тамиздат») та інші способи.

Наприклад, в Одесі з 1967 по 1982 роки функціонувала підпільна бібліотека непідцензурній літератури і самвидаву, якою користувалося близько 2000 читачів. [173]

Активними борцями з політичною цензурою були радянські дисиденти. Основним методом поширення інформації був самвидав. Частина дисидентського руху займалася правозахистом - відстоюванням прав і свобод громадян, в тому числі права на отримання і поширення інформації. Перший в СРСР непідцензурний правозахисний інформаційний бюлетень «Хроніка поточних подій» поширювався у самвидаві протягом 15 років - з 30 квітня 1968 по 17 листопада 1983 року. Аналогічною діяльністю займалися Московська Гельсінкська група, Вільне міжпрофесійні об'єднання трудящих і інші організації.

Відомий також ряд випадків літературних містифікацій, коли автори вигадували нібито перекладної джерело. Зокрема, поет Володимир Ліфшиц придумав якогось англійського поета Джеймса Кліффорда, нібито загиблого в 1944 році на Західному фронті, переклади з якого він друкував, хоча це були його власні вірші. Так само вчинив поет Олександр Гітовіч, що склав ім'я «французького» поета і друкував свої твори під цією маскою. Булат Окуджава назвав одне з кращих своїх віршів «Молитва Франсуа Війона», оскільки був упевнений, що по-іншому цензуру йому не пройти. [174]

Ще одним методом обходу цензури був так званий «метод собаки». Він полягав у тому, щоб включити в твір очевидно безглуздий і привертає увагу цензури яскравий епізод, в результаті чого дрібні нюанси цензура не помічала (зокрема, у такий спосіб був майже повністю врятований від цензурних правок фільм «Діамантова рука», в який режисер Леонід Гайдай спеціально включив в кінці ядерний вибух [175]. Комісія Держкіно прийшла в жах і зажадала прибрати вибух. посопротівлялась про людське око, Гайдай вибух прибрав, а фільм залишився «незіпсованим» цензурою, на що Гайдай і розраховував. Втім, фільму нд одно не вдалося уникнути уваги цензорів до решти деталей, але деякі претензії були зняті [176].

Ще про один варіант подолання цензурних заборон в кіно розповів режисер дитячого музичного фільму «Пригоди Петрова і Васєчкіна» Володимир Аленіков. У 1983 році після відмови з боку всіх інстанцій він зумів запросити на перегляд фільму дочка першого секретаря ЦК КПРС Юрія Андропова Ірину, яка працювала заступником головного редактора журналу «Музичне життя». Одного лише звістки про майбутній перегляді вистачило, щоб фільм був негайно поставлений керівництвом Держтелерадіо в програму Центрального телебачення. [177]

В кінці 1978 року в самвидаві з'явився літературний альманах «Метрополь» із зазначенням імен авторів та укладачів, серед яких були такі відомі письменники як Василь Аксьонов, Андрій Бітов, Віктор Єрофєєв, Фазіль Іскандер, Євген Попов, Белла Ахмадуліна, Володимир Висоцький, Семен Липкин, Андрій Вознесенський. За словами Людмили Алексєєвої, це був перший такий масовий випадок «явочного здійснення письменниками-професіоналами свободи творчості в обхід цензури». Автори і укладачі піддавалися переслідуванням, зокрема, В. Єрофєєва і Е. Попова виключили зі Спілки письменників. [178] [179]

Важливим і масовим непідцензурна каналом поширення інформації стали анекдоти. Через цю фольклорну форму люди часто висловлювали своє критичне ставлення до влади і комуністичної ідеології. Особливого поширення політичні анекдоти отримали в 1960-і - 1970-і роки. На початку 1980-х років хороший анекдот за 3 дні поширювався від Москви до Владивостока. [180] Влада переслідувала розповсюджувачів анекдотів в тому числі в кримінальному порядку. [181]

З появою у населення великої кількості побутових магнітофонів в обхід цензури стали поширюватися (вільно копіюватися на носії) рок-музика і авторські пісні, а з появою відеомагнітофонів - непідцензурні зарубіжні фільми, доставлені контрабандою.

Першим радянським рок-музикантом, відкрито знехтувавши цензурними правилами, став Михайло Борзикін (група «Телевізор»), який виконав на концерті в 1986 році не пройшли «литовку» пісні «Ми йдемо» і «Вийти з-під контролю». Після цього групі на пів-року заборонили виступи [182] [183].

4. Вплив на культуру і науку

Володимир Войнович вважав, що політична цензура, якщо вона була прийнята письменником, закінчувалася «деградацією особистості і таланту». Він наводив як приклад Олексія Толстого, Фадєєва і Шолохова. На його думку, цензура стимулювала просування і видання літераторів безталанних, але бажаючих і вміють пропагувати політику КПРС, а талановитих письменників, які не погоджувалися підлаштовуватися під цензурні обмеження, влада переслідувала. Таким чином, Войнович вважав вплив цензури на культуру в СРСР однозначно негативним явищем. [121] Войнович не самотній у своїй оцінці впливу цензури: такого ж погляду дотримуються кінорежисер Ельдар Рязанов [184] і письменник Віталій Коротич [185], а також багато інших діячів культури. [30] [186] [187] Слід також зазначити, що ідеологічній цензурі піддавалася в тому числі і класична російська література. [188]

Корній Чуковський говорив: [169]

... В умовах деспотичної влади, російська література заглохла і майже загинула ... Залежність теперішньої друку привела до мовчання талантів і вереску пристосуванців - ганьби нашої літературної діяльності перед лицем всього цивілізованого світу

Ряд творів російських письменників десятиліттями не міг потрапити радянському читачеві, наприклад, роман Анатолія Мариенгофа «Циніки», виданий в Берліні в 1928 році, був виданий в СРСР тільки в 1988.

Описуючи ряд абсурдних цензурних заборон А. В. Кустова робить наступний висновок: [189]

У ті роки прискіпливість цензури часто викликали тексти, зовсім не претендували на підрив підвалин. Але в тому-то й річ, що тоталітарна цензура не робить різниці між головним і другорядним, істотним і маловажним. На її цензурних вагах однакові і дійсно кримінальний «антирадянський» текст, і помилка в кросворді або курйозний мовний зворот при перекладі. Головне її завдання - залякування всіх, хто пише, породження тотального страху, виховання письменників-конформістів і ізоляція неугодних владі авторів.

Є й інші погляди на роль цензури в радянському суспільстві. Наприклад, Йосип Бродський вважав, що подолання цензурних рогаток стимулювало творчість і розвивало талант, [5] так само думав поет і літературознавець Лев Лосєв. [190] [191] Аналогічної думки дотримується прозаїк і драматург Юрій Мамлеев [192], актор Донатас Баніоніс [193] та інші. [194] [195]

Михайло Делягін вважає, що саме завдяки радянській цензурі, яка прагнула «до примітивної помсти класово чужого персонажу» Остапу Бендеру Ільф і Петров змінили кінцівку свого роману «Золоте теля» і результат виявився «чудовий». [196] Іноді цензура народжувала практично новий твір: так перемонтаж Ейзенштейном знаменитого фільму Фріца Ланга «Доктор Мабузі - гравець» перетворив його, за висловом Олега Аронсона, в «революційну агітку» «Позолочена гниль». [89] [197]

У свою чергу, існує поширена думка, що цензура стримувала прояви безкультур'я, вседозволеності і зловживання свободою слова. [198] [199] [200] Письменник Фазіль Іскандер вважає, що «існуюча в радянські часи цензура на 90 відсотків складалася з політичних обмежень, але 10 відсотків знімали вульгарність і грубість». [201]

Існує також поширена думка, що лише після скасування телецензуру насильство на кіно- і телеекрані стало масовим явищем. [202] Однак доктор педагогічних наук професор А. В. Федоров вказує, що «в 20-х - 50-х роках в кінозалах, а в 60-х - 80-х роках - на кіно / телеекранах демонструвалося чимало вітчизняних фільмів, що оспівують і пропагують так зване "революційне насильство", "революційний терор", породжені "класовою боротьбою", "диктатурою пролетаріату", громадянською війною і т. д. »[3] Як пише кінознавець Олег Ковалов,« більш жорстокого і натуралістичного кінематографа, ніж радянський, в 20-і роки в світі, дійсно, просто не було - "буржуазна цензура "не пропустила б на екрани і сотої частки тих звірств, які малювали вітчизняні стрічки про революцію». [203]

Дозвіл на вивезення рукописи за кордон СРСР. Вченим було необхідно отримувати його навіть на власні рукописи і дискети з власноруч створеними файлами

Ідеологічна цензура завдала серйозної шкоди розвитку гуманітарних наук в СРСР. [204] Будь-які наукові дослідження, що не відповідали ідеології марксизму-ленінізму, фактично були заборонені. Будь-які відхилення від поточної політики навіть в рамках общекоммуністіческой ідеології піддавалися остракізму і репресіям. [205] (Див. Наприклад Філософська дискусія 1947 року). Відомий літературознавець Юрій Лотман розповідав, що в 1984 році весь тираж 645-го випуску «Вчених записок» Тартуського університету був знищений через згадування імен Гумільова і Бердяєва. [206] Навіть твори основоположника комунізму Карла Маркса були піддані цензурі. Так, в повному зібранні творів К. Маркса і Ф. Енгельса не виявилося роботи Маркса «Історія дипломатії в XVIII столітті», її опублікували лише за часів «відлиги» в 1960-і роки. За словами академіка Юрія Афанасьєва, це сталося через те, що «він вторгся в святая святих нашої самобутності: заговорив про сумнівну моральність і непривабливою природі князівської влади на Русі, висловив свою думку про причини піднесення Москви». [207]

Академік Дмитро Лихачов писав: [208]

Рух науки вперед мислилося як розправа з тими, хто був не згоден з єдиним, спочатку правильним напрямком. Замість наукової полеміки - викриття, викриття, заборона займатися наукою, а в безлічі випадків - арешти, заслання, тюремні терміни, знищення. Знищувалися не тільки інститути, лабораторії, вчені, наукові школи, а й книги, рукописи, дані дослідів.

У природничих науках проблема цензури позначалася не так сильно, проте в ряді областей (наприклад, в генетиці і кібернетики) це призвело до серйозного застою на довгі роки. [209] [210] [211] [212]

На думку дисидента і вченого Валентина Турчина, цензура, як головна перешкода розвитку інформаційного суспільства, також завдала СРСР гігантський матеріальний збиток, він вважав цензуру тяжким економічним злочином. [213]

4.1. Цензура і Нобелівські лауреати з літератури

Літературні твори всіх лауреатів Нобелівської премії з літератури російського і радянського походження в тій чи іншій мірі були піддані цензурним обмеженням.

Твори емігрував під час громадянської війни Івана Буніна зовсім не видавалися в СРСР з 1929 по 1954 роки, а ряд творів були опубліковані тільки після перебудови. [214]

Борис Пастернак був виключений зі Спілки письменників СРСР, а його головний твір - роман «Доктор Живаго» - був заборонений до видання в СРСР, що не заважало осуду автора тими, хто роману не читав [215] [216] [217] [218] . Роман був опублікований в СРСР тільки в 1988 році [219] [220].

Творами Михайла Шолохова пощастило більше, йому вдалося всупереч цензурі [221] [222] опублікувати роман «Тихий Дон», [223] хоч і після численних переробок. [224] Наступні його твори були вже набагато слабкіше, [225] а потім він зовсім припинив займатися літературою.

Олександр Солженіцин піддавався переслідуванням за свою літературну діяльність з 1965 року.Надалі він був виключений зі Спілки письменників СРСР, позбавлений громадянства і висланий з країни. Роман «Архіпелаг ГУЛАГ» та інші твори були заборонені до друку в СРСР і поширювалися до перебудови тільки в самвидаві. [226] [227] [228]

Йосип Бродський був змушений виїхати з СРСР після кримінальних і психіатричних репресій, [229] [230] а його книги стали публікуватися в СРСР тільки з 1990 року.

Твори зарубіжних нобелівських лауреатів також зазнавали цензури. Наприклад, попередньо узгоджена з автором публікація в журналі «Нева» роману Ернеста Хемінгуея "По кому дзвонить дзвін» була з ідеологічних міркувань заборонена ЦК КПРС в 1960 році. Публікація роману в СРСР відбулася в 1968 році, при цьому в тексті було зроблено більше 20 цензурних вилучень. [231]

4.2. Цензура і національне питання

Особливої ​​гостроти цензурні обмеження брали під час обговорення національних питань. Згідно з діючими ідеологічним установкам в СРСР не було міжнаціональних протиріч і проблем. Тому цензурні органи на місцях звертали особливу увагу на матеріали зі згадуванням замість «радянського народу» тих чи інших національностей. [232] [233]

У 1937 році в Ленінграді був закритий ряд газет, що виходили на національних мовах (фінський і інші). Причиною закриття було те, що партійні органи не могли забезпечити контроль їх змісту. [195]

У Латвії заборонялося публікувати матеріали про репресії 1937-1938 років щодо комуністів-латишів; про насильницькі депортації населення Латвії в 1941 і 1949 роках, обговорювати питання освоєння латиської мови нелатиші і так далі. [153] Аналогічні проблеми були і в інших національних республіках. [65] [234]

У Білорусії замовчувалася діяльність євреїв-партизан і підпільників в роки Великої Вітчизняної війни. Зокрема, в офіційному довіднику «Партизанські формування Білорусії в роки Великої Вітчизняної війни», виданому Інститутом історії партії в 1983 році, немає згадки про найбільшому єврейському партизанському загоні Тувьі Бєльського. Аналогічно участь євреїв у партизанському русі було приховано під графою «інші національності». [235] [236] На пам'ятниках загиблим в ході Голокосту замість слова «євреї» писали «мирні жителі» або «радянські громадяни». [237] «Єврейська тема» цензурувати не тільки в Білорусії - в 1964 році у видавництві «Молода гвардія» вийшла документальна повість В. Р. Томіна і А. Г. Синельникова «Повернення небажано» про нацистському таборі смерті «Собібор», в якому знищувалися майже виключно євреї - слово «єврей» на сторінках книги не згадано жодного разу. [238]

4.3. Цензура і секс

Після революції в 1920-х роках в СРСР відбувалася фактично сексуальна революція і цензура не перешкоджала вельми відвертого обговорення теми статевих взаємин. Однак в 1930-і роки, за словами відомого сексолога професора Ігоря Кона, «більшовицька партія насильно перервала цей процес, повністю ліквідувавши і сексологічні дослідження, і сексуальна освіта, і еротичне мистецтво». Надалі «в радянську ідеологію сексуальність як така взагалі не вписувалася». Тому навіть відповідні енциклопедичні статті ( «Пол», «Статеве життя» і т. П.) Були присвячені практично тільки медицині та біології, але не психології і людським взаєминам. У зв'язку з тим, що гомосексуальність вважалася статевим збоченням і була кримінально караним діянням, згадка цієї теми було практично виключено. Результатом усіх цих заборон став, на думку Кона, один з найнижчих рівнів сексуальної культури в світі. [239] [240] [241] [242] Характерним прикладом такої цензури є історія з забороною на еротичну сцену у фільмі «Невловимі месники». [243] І хоча сцени з еротичним підтекстом іноді прослизали крізь сито цензури ( «Екіпаж», «Вийти заміж за капітана») [244] [245], першим радянським фільмом, остаточно подолав встановлені рамки дозволеного, стала драма Василя Пічула «Маленька Віра», що вийшла на екран в 1988 році. [246]

5. Цензурні відомства в СРСР

· Госиздат був центральним органом цензури друку РРФСР до появи Головліту.

· Головліт - основний цензурний орган, з 1922 року контролював всю друковану продукцію на предмет відповідності змісту державної ідеології і наявності в ній держтаємниці.

· Главрепертком - Комітет з контролю за видовищами і репертуаром, в 1920-1930-і роки контролював будь публічні видовища і виступи, починаючи з лекцій, доповідей і закінчуючи естрадними і навіть музично-танцювальними вечорами. [247]

· Держкіно цензурували кінофільми.

· Держтелерадіо СРСР цензурували телепередачі і радіопередачі.

· Перші відділи здійснювали цензуру науково-технічної інформації в НДІ, на заводах і в інших організаціях [248], що мали можливість копіювати інформацію.

· КДБ СРСР і митниця ретельно контролювали всі спроби ввезення книг, журналів (та іншої друкованої продукції), аудіо- та відеоматеріалів з-за кордону. Однак, незважаючи на всі зусилля, вони не могли протистояти нелегальному / несанкціонованого ввезення іноземних фільмів (особливо після поширення в країні відеомагнітофонів), пластинок зарубіжних виконавців і іншого.

Однак цензурою займалися не тільки спеціальні відомства. Практично будь-який твір потрібно було узгоджувати з тим відомством, яке піднімалося в цьому творі. Наприклад, якщо письменник писав на військову тематику - його попередньо цензурували Головне політичне управління Міністерства оборони, якщо письменник писав про металургію - цензура брала до уваги відгуки керівництва металургійної промисловості. [29] [144] [168] [249]

Величезне число «цензорів-добровольців» займалося пошуком будь-яких ідеологічних огріхів, пропущених офіційною цензурою, повідомляючи про це в державні і партійні органи. Діяльну участь в постцензурной цькуванні ряду авторів і творів брали і офіційні літературні критики [7] Кілька радянських фільмів був відцензурованих на вимогу керівництва Китаю [90], а на заборону публікації роману Хемінгуея "По кому дзвонить дзвін» в 1960 році вплинув негативний відгук Долорес Ібаррурі . [231]

Але остаточний вердикт з будь-якого спірного питання завжди приймався партійними органами, які займалися всю цензуру в СРСР.

5.1. Органи військової цензури

Створені в 1918 році органи військової цензури піддавалися численним перетворенням до самих останніх років існування СРСР. [250] [251]

· Військово-цензурний відділення при Оперативному відділі Народного комісаріату у військових справах (кінець червня - грудень 1918). [22]

· 3-й відділ - Відділ військової цензури (центральний Військово-Цензури відділ) Реєстраційного управління Польового штабу Реввійськради Республіки (грудень 1918 - жовтень 1919). [252] [253]

· Військово-цензурний відділ (ВЦО) Польового штабу РВСР. (Жовтень 1919 - березень 1921)

· Управління військової цензури Штабу РККА (березень-квітень 1921 - серпень 1921). [254]

· Підрозділ військової цензури Інформаційного відділу ВЧК (серпень 1921).

· 8 відділ (центральна військова цензура) Реєстраційного управління РККА (1935).

· Відділ військової цензури ГРУ Генерального штабу Червоної Армії (лютий 1942 - жовтень 1942).

· Відділ центральної військової цензури НКО (жовтень 1942 - вересень 1943).

· Відділ військової цензури Генерального штабу Червоної Армії (вересень 1943 - лютий 1946).

· Управління військової цензури Генерального штабу Збройних сил СРСР (лютий 1946-1990).

· Відділ з охорони таємниць у пресі та інших засобах масової інформації Генерального штабу Збройних сил СРСР (1990-1991).

5.2. рівні цензури

Дослідник радянської цензури Арлен Блюм виділяє 5 рівнів цензури: [7]

1. Самоцензура.

2. Редакторська цензура.

3. Головліт.

4. Каральна цензура органів таємної політичної поліції.

5. Ідеологічна цензура партійного керівництва.

Письменник Володимир Войнович писав, що «... найголовнішим цензором в Радянському Союзі є страх» [121]

Якщо в перші радянські роки цензорам доводилося редагувати і забороняти безліч суперечать комуністичній політиці творів, то в подальшому автори і редактори самі стали намагатися підлаштовуватися під цензурні обмеження. Так виникло явище самоцензури. Згодом цензори вже вишукували в основному помилки і алюзії, а також вилучали твори репресованих авторів.

Один з високопоставлених в 1984-1989 роках цензорів Ю. Отрешко писав:

Ніхто нічого незвичайного не дозволяв собі писати, щоб Спеціально не напоротися на цензуру. Люди, трудяться в радянському літературному процесі або в радянській журналістиці, знали, як уникнути цензорской редактури. Точніше було б сказати, що в мій час цензура ніколи не забороняла антирадянщини. З тієї причини, що її ніхто не писав. Може бути, писали в стіл, але в газети, журнали і видавництва не несли. [42]

Наступним рівнем була редакторська цензура і цензура в творчих спілках. Як пише Арлен Блюм, «до 40-50-х років редактори, як правило, вже підміняли цензорів, залишаючи їм контроль за дотриманням переважно Військово-економічного переліку закритих відомостей». Ряд редакторів намагалися боротися з ідеологічним диктатом, але всі вони рано чи пізно були зняті з роботи і замінені партійними висуванцями. Прикладом може служити Сергій Воронін, знятий з посади головного редактора журналу «Нева» в 1963 році за «цензурні прориви», [231] [255] а також відставка Олександра Твардовського і доля колективу журналу «Новий світ» в 1970 році. [256]

Серединне положення в цензурі займав Головліт - офіційне цензурний відомство. Завірені Головліту твори вже повинні були повністю відповідати всім вимогам ідеологічної чистоти. Фактично це був відділ госпріёмкі для творів друку. [7] Аналогічні функції в своїх сферах виконували Держкіно і Держтелерадіо.

Органи державної безпеки СРСР, ГПУ / ОГПУ - НКВД - МГБ - КГБ, також займалися питаннями цензури (спочатку для цього в ГПУ був створений Політвідділ, який в результаті ряду реформ став в результаті 5-м управлінням КДБ). У 1920-ті роки вони виконували, по суті, надцензурние функції, перевіряючи роботу цензорів Головліту і конфіскуючи твори, які були випадково пропущені ними. У 1930-і роки проводився розділ сфер впливу і компетенції, з 1940-х років держбезпека стала запитувати у Головліту експертизу факту «антирадянської пропаганди» в знайдених органами безпеки під час обшуків і конфіскації творах [7].

У 1970-ті роки КДБ не допускав до друку твори письменників-дисидентів, а також курирував їх «справи». Так, набір першої книги Сергія Довлатова у видавництві «Еесті Раамат» був знищений за вказівкою КДБ Естонської РСР. [257]

Робота держбезпеки була спрямована на профілактику появи небажаної інформації ще до стадії потрапляння твори на цензурний контроль. Вони також контролювали підбір і розстановку кадрів для органів цензури, брали участь в «очищенні» бібліотек. Але найважливішу роль держбезпека грала при контролі надходження інформації з-за кордону: всі листи, посилки і т. П. Були поставлені під сумнів їхню нагляд. [7]

Органи комуністичної партії були останньою і найвищою інстанцією в цензурі, що вирішувала будь-яке питання: долі авторів, творів, видавництв та засобів масової інформації були повністю підконтрольні ідеологічним відділам. Цензурні органи країни підпорядковувалися секретарю ЦК і члену Політбюро, курирував ідеологічну сферу. Від партійних структур виходили директивні вказівки, обов'язкові для виконання всіма державними органами. За найбільш важливих питань ухвалювались спеціальні постанови вищих партійних органів. [7]

Список літератури:

1.Блюм А. В. Рукописи не горять? .. До 80-річчя заснування Головліту СРСР і 10-річчя його смерті // «Зірка»: журнал. - М .: 2002. - № 6. - С. 201-211.

2. Історія радянської політичної цензури. Документи і коментарі / Упорядник Т. М. Горяєва. - М .: «Російська політична енциклопедія» (РОССПЕН), 1997. - 672 с. - ISBN 5-86004-121-7

3. Федоров А. В. Права дитини і проблема насильства на російському екрані. - Монографія. - Таганрог: Видавництво Кучма, 2004. - С. 6. - 418 с. - ISBN 5-98517-003-9

4. Лапін О. В гонитві за рейтингами // «Телецентр»: журнал. - М .: 2008. - № 4 (29).

5. Латиніна А. Н. «Пережиток Середньовіччя» або елемент культури? // «Новий світ»: журнал. - М .: 2008. - № 10.

6. Жирков Г. В. Партійний контроль над цензурою і її апаратом // Історія цензури в Росії XIX-XX ст. Навчальний посібник. - М .: Аспект прес, 2001. - 358 с. - ISBN 5-7567-0145-1

7. Блюм А. В. Глава I. Система тотального контролю // Радянська цензура в епоху тотального терору. 1929-1953. - Монографія. - СПб .: Академічний проект, 2000. - 283 с. - ISBN 5-7331-0190-3

8. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ст. 19). ООН (16 грудня 1966).

9. Хроніка поточних подій. Випуск 45. Меморіал (1977).

10. Лютова К. В. Відділ спецфондів в 60-80 рр. // спецхран бібліотеки Академії Наук. - СПб .: Видавничий відділ БАН, 1999. - 200 екз.

11. Колчинский Е. І. Не здійснений «союз» філософії і біології (20-30-і рр.) // Репресована наука: Збірник. - Наука, 1991. - С. 34-70.

12. Бабков В. В. Медична генетика в СРСР // Вісник РАН. - Наука, 2001. - № 10. - С. 928-937.

13. Мазуріцкій А. М. Вплив Головліту на стан бібліотечних фондів в 30-і роки XX століття. «Бібліотеки та асоціації в мінливому світі: нові технології та нові форми співробітництва». Науково-технічна бібліотека Київського політехнічного інституту імені Денисенко (червень 2000). - Матеріали 7 Міжнародної конференції Крим-2000.

14. «Організація захисту державної таємниці в Росії»

15. Кобяк Н. А. Списки відречених книг (стаття в «Словнику книжників і книжності Київської Русі»)

16. Авторське право: Навчальний посібник

17. Праці. Історія книги. Роботи відділу рідкісних книг. - М .: «Книга», 1978. - Т. 14. - 221 с.

18. Рейфман П. С. З історії російської, радянської та пострадянської цензури. Курс лекцій з історії літератури. Бібліотека Гумер (2003).

19. Ленін В. І. Твори. изд-е 4-е. Т. 26 стор. 253.

20. Декрет про друк // Декрети Радянської влади. - М .: Политиздат, 1957.

21. Молчанов Л. А. Глава 3. Цензура газет // Газетний преса Росії в роки революції і громадянської війни (жовтень. 1917 - 1920 рр.). - Монографія. - Іздатполіграфпресс, 2002. - 272 с. - 500 екз. - ISBN 5-85405-0133-7

22. Жирков Г. В. Радянська цензура періоду комісародержавства 1917-1919 рр. // Історія цензури в Росії XIX-XX ст. Навчальний посібник. - М .: АСПЕКТ ПРЕСС, 2001. - 358 с. - ISBN 5-7567-0145-1

23. Декрет РНК РРФСР від 08.11.1917 про державну монополію на друкування оголошень (8 листопада 1917).

24. Декрет РНК РРФСР про Революційному трибуналі друку (28 січня 1918).

25. Суров А. Короткий огляд цензурної політики радянської держави (1999).

26. Соціально-політична й ідейна єдність суспільства // Науковий комунізм. Словник / За редакцією академіка А. М. Румянцева. - 4. - М .: Политиздат, 1983. - 352 с. - 300000 прим.

27. Комуністична партія Радянського Союзу // Науковий комунізм. Словник / За редакцією академіка А. М. Румянцева. - 4. - М .: Политиздат, 1983. - 352 с. - 300000 прим.

28. 2-е видання Великої радянської енциклопедії, т. 476, стор. 519

29. Некріч А. М. відмовитися від страху // Нева: журнал. - М .: 1995. - № 6.

30. Мильчин К. Що наше життя? .. Цензура. Русский журнал (6 грудня 2002).

31. Клепіков Н. Н. Становлення органів політичної цензури на Європейському Півночі РСФСР / СРСР в 1920-1930-і рр.

32. Колпакиди А., Серяков М. Щит і меч / А. І. Колпакиди. - М .: Olma Media Group, 2002. - С. 357-358. - 723 с. - 3000 екз. - ISBN 5765414974

33. Луб'янка. Органи ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917-1991. / Уклад. А. Кокурин, Н. Петров. - М .: Міжнародний фонд «Демократія», 2003. - С. 26. - 763 с. - (Росія. XX століття. Документи). - ISBN 5-85646-109-6

34. Етінгоф Борис Євгенович

35. Мазохін О. Б. Освіта, розвиток сил і засобів економічних підрозділів ВЧК-ОГПУ. - ФСБ 18 лютого 2005.

36. Влада і творча інтелігенція. Документи ЦК РКП (б) - ВКП (б), ВЧК - ОГПУ - НКВД про культурну політику. 1917-1953 / під ред. А. Н. Яковлєва. - М .: Материк, 2002. - 872 с. - (Росія. XX століття). - ISBN 5-85646-040-5

37. Яковлєв А. Н. Сутінки // Народна воля: газета. - Мінськ: 2007. - № 159-160.

38. Про репресії щодо творчої інтелігенції. Комісія з реабілітації жертв політичних репресій. Адміністрація Президента Російської Федерації.

39. Жирков Г. В. Цензура і соціалістичні ідеали // Історія цензури в Росії XIX-XX ст. Навчальний посібник. - Аспект прес, 2001. - 358 с. - ISBN 5-7567-0145-1

40. «Собаче серце»

41. «Ніхто не очікував від Конан-Дойла підступу ...». // Літератор - 1990 - № 17 (22) - С. 4.

42. суєтного А. Тур навколо цензури. Недалекому історія // Журналістика і медіаринок: журнал. - 2006. - № 9.

43. Жирков Г. В. Радянська цензура періоду диктату Державного видавництва: 1919-1921 рр. // Історія цензури в Росії XIX-XX ст. Навчальний посібник. - М .: Аспект прес, 2001. - 358 с. - ISBN 5-7567-0145-1

44. Соколов А. В. Тотальна цензура. Досвід Радянського Союзу // Загальна теорія соціальної комунікації: Навчальний посібник. - СПб .: Изд-во Михайлова В. А., 2002. - 461 с. - ISBN 5-8016-0091-4

45. Мещеряков Микола Леонідович - перший завідувач Головліту (1922)

46. Жирков Г. В. Система обмежувальних заходів і нагляду за друком і Головліт // Історія цензури в Росії XIX-XX ст. Навчальний посібник. - М .: Аспект прес, 2001. - 358 с. - ISBN 5-7567-0145-1

47. Нєвєжин В. А. Глава друга. Загальна характеристика пропаганди другої половини 1930-х рр. // «Якщо завтра в похід ...»: Підготовка до війни і ідеологічна пропаганда в 30-х - 40-х роках. - М .: Яуза, Ексмо, 2007. - 320 с. - (Велика Вітчизняна: Невідома війна). - 5000 екз. - ISBN 9785699166251

48. Блюм А. В. Глава II. Головліт і його структура // Радянська цензура в епоху тотального терору. 1929-1953. - Монографія. - СПб .: Академічний проект, 2000. - 283 с. - ISBN 5-7331-0190-3

49. Жирков Г. В. Головліт на шляху до монополії в цензурі // Історія цензури в Росії XIX-XX ст. Навчальний посібник. - М .: Аспект прес, 2001. - 358 с. - ISBN 5-7567-0145-1

50. Добровольський А. Міністерство непечаті // Московський комсомолець: газета. - 2006. Інтерв'ю з Володимиром Сіманьковим

51. Блюм А. В. Глава III. Технологія цензурного нагляду // Радянська цензура в епоху тотального терору. 1929-1953. - Монографія. - СПб .: Академічний проект, 2000. - 283 с. - ISBN 5-7331-0190-3

52. Пивоваров Ю. С. Рецензія на книгу «Мій XX століття. спогади »

53. Політичний контроль радянського радіомовлення. Ехо Москви (11 жовтня 2008).

54. Блюм А. В. Радянська цензура в епоху тотального терору. 1929-1953. - Монографія. - СПб .: Академічний проект, 2000. - 283 с. - ISBN 5-7331-0190-3, рецензія

55. Махотіна Н. В., Федотова О. П. Фонд літератури обмеженого поширення ДПНТБ СВ РАН: передумови до дослідження

56. Дворкіна М. Д. Бібліотека до 1931 року і після ... (З історії Державної суспільно-політичної бібліотеки, 1921-1941 рр.). - М .: Державна суспільно-політична бібліотека.

57. Мосолов В. Г. Alma mater. - М .: Державна суспільно-політична бібліотека.

58. Джімбінов С. Епітафія спецхрану? .. // Новий світ: журнал. - 1990. - № 5.

59. Рижак Н. В.. «Цензура в СРСР і Російська державна бібліотека». Доповідь на Міжнародній конференції «Рум'янцевські читання-2005»

60. Конаш М. Б. спецхран і історична наука в Радянській Росії в 1920-1930-е

61. Чертопруд С. Зародження і становлення системи захисту державної таємниці в Радянському Союзі з 1918 по 1930 рік. Агентура.ру.

62. Блюм А. В. Радянська цензура епохи великого терору // Індекс / Досьє на цензуру: журнал. - 1997. - № 2. - ISSN 18133541.

63. Жирков Г. В. Історія цензури в Росії XIX-XX ст. Навчальний посібник. - М .: Аспект прес, 2001. - 358 с. - ISBN 5-7567-0145-1

64. Кінг Д. Зниклі комісари. Фальсифікація фотографій і творів мистецтва в сталінську епоху. - Контакт-культура, 2005. - 208 с. - ISBN 5938820235

65. Данилов А. Главукрцензура // 2000: тижневик. - 2007. - № 39 (383).

66. Жирков Г. В. Цензор цензорів // Історія цензури в Росії XIX-XX ст. Навчальний посібник. - М .: Аспект прес, 2001. - 358 с. - ISBN 5-7567-0145-1

67. Алексєєв А. Зауваження про історію соціології «з людським обличчям» // Телескоп: журнал. - СПб: 2008. - № 3.

68. Блюм А. В. Єврейська тема очима радянського цензора // Праці з юдаїки. - СПб: Петербурзький єврейський університет, 1995. - В. 3.

69. Кондратенко А. І. Партійне ім'я професора - Борис Волін

70. Протокол засідання Політбюро № 145, 1933 р

71. Горяєва Т. М. Кінець правди // Радіо Росії. Політичний контроль радянського радіомовлення в 1920-х - 1930-х роках. Документована історія. - М .: Фонд Першого Президента Росії Б. М. Єльцина, 2009. - 160 с. - (Історія сталінізму). - 2000 екз. - ISBN 978-5-8243-1085-6

72. Постанови ЦК РКП (б) - ВКП (б) про Головліт. 1930-1937 рр. Покажчик ..

73. Бібліотечні чистки в 1932-1937 рр. в Радянській Росії

74. Блюм А. В. За лаштунками одного події // Новий світ: журнал. - 1999. - № 7. - ISSN 0130-7673.

75. Блюм А. В. Початок Другої світової війни // Посів: журнал. - 2003. - № 11.

76. Нєвєжин В. А. Метаморфози "загальної воєнізації» // «Якщо завтра в похід ...»: Підготовка до війни і ідеологічна пропаганда в 30-х - 40-х роках. - М .: Яуза, Ексмо, 2007. - 320 с. - (Велика Вітчизняна: Невідома війна). - 5000 екз. - ISBN 9785699166251

77. Рейфман П. С. Глава п'ята. Друга світова. Частина друга. Курс лекцій з історії літератури. Бібліотека Гумер (2003).

78. Про здачу населенням радіоприймальних і радіопередавальних пристроїв. Добірка документів. Червень 1941 - лютий 1942 р

79. radijoimtuvai.lietuvoje.net

80. RCA 140 Radio

81. Наказ Народного Комісара Оборони СРСР про реорганізацію Головного розвідувального управління Генерального штабу Червоної Армії № 00222 від 23 жовтня 1952 року. РГВА, ф. 4, оп. 11, д. 68, л. 347-348.

82. Наказ Народного Комісара Оборони СРСР про включення відділу військової цензури до складу Генерального штабу Червоної Армії № 0420 від 18 вересня 1943 року. РГВА, ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 183.

83. Наказ народного комісара оборони № 0451 від 16 грудня 1943 р м.Москва. Про введення в дію «Положення про військову цензуру в Червоній Армії (на воєнний час)»

84. Правила щодо збереження військової таємниці у пресі Червоної Армії (на воєнний час)

85.Александров Г. Доповідна записка агітпропу ЦК А. А. Жданову з питання видання «Чорної книги». Сталін і космополітизм. Фонд Олександра Яковлєва (03 лютого 1947).

86. Блюм А. В. Блокадна тема в цензурної блокаді // Нева: журнал. - СПб .: 2004. - № 1. - С. 238-245.

87. Постанова політбюро ЦК ВКП (б) про цензуру інформації з СРСР. Сталін і космополітизм. Фонд Олександра Яковлєва (25 лютого 1946).

88. Матох В. М. Цензура в БССР. БелГазета (23 липня 2007).

89. Аронсон О. В. Неархівіруемое // Індекс / Досьє на цензуру: журнал. - 2001. - № 14.

90. Сааков Ю. Найвища цензура // Новий світ: журнал. - 2004. - № 3.

91. Єзерська Б. Трагедія художника // Вісник: журнал. - Нью-Йорк: 2002. - В. 296. - № 11.

92. Школяр Л. Інтелектуальне кіно Сергія Ейзенштейна, «Єврейський журнал»

93. Лютова К. В. спецхран як особливий підрозділ БАН // спецхран бібліотеки Академії Наук. - СПб .: Видавничий відділ БАН, 1999. - 200 екз.

94. Блюм А. В. Глава IV. Кадри вирішують все ... // Радянська цензура в епоху тотального терору. 1929-1953. - Монографія. - СПб .: Академічний проект, 2000. - 283 с. - ISBN 5-7331-0190-3

95. Нєвєжин В. А. Загальна характеристика пропаганди другої половини 1930-х рр. // «Якщо завтра в похід ...»: Підготовка до війни і ідеологічна пропаганда в 30-х - 40-х роках. - М .: Яуза, Ексмо, 2007. - 320 с. - (Велика Вітчизняна: Невідома війна). - 5000 екз. - ISBN 978-5-699-16625-1

96. Чуковський К. І. Щоденник. 1901-1969. - М .: Олма-прес, 2003. - Т. 1. - С. 226. - 638 с. - (Епохи і долі). - 5000 екз. - ISBN 5-94850-032-2

97. Боровик Г. А. Як я зберігав держтаємницю // Вогник: журнал. - М .: 11-17 червня 2007 року - В. 24 (5000). - ISSN 0131-0097.

98. Рейфман П. С. Частина друга. Радянська і пострадянська цензура. Глава 2 «Міністерство правди». Курс лекцій з історії літератури. . Бібліотека Гумер (2003).

99. Єрмаков А. Ножиці небуття. Сергій Борисович Інгул (1893-1938) // Учительська газета. - 2003. - № 51 (9976).

100. ЗВЕДЕННЯ № 10 найважливіших вилучень, затримань і конфіскацій, вироблених органами Головліту. 1936 // Світ історії: електронний журнал. - 1999. - № 4. - ISSN 1561-8463.

101. Радянський Н. В СРСР цензури не було. Грані.ру (16 грудня 2000).

102. Лист Ю. В. Андропова в ЦК КПРС № 3213-А від 29.12.1975

103. Козлов В. А. Крамола: інакомислення в СРСР за Хрущова і Брежнєва. 1953-1982 роки. // Вітчизняна історія: журнал. - 2003. - № 4. - С. 99.

104. Волкова Н. Б. «Я вважаю, що все це повинно бути в РДАЛМ ...» Бесіда в Російському державному архіві літератури і мистецтва // Наша спадщина: журнал. - 2002. - № 61. - С. 54-65.

105. Молок Н. Пропали комісари // Известия: газета. - М .: 22.02.2006.

106. У Росії немає герба, але є Енциклопедія

107. Андревв Г., Кашин, А. Лист К. Е. Ворошилову з вимогою припинення цькування Б. Л. Пастернака. Альманах Росія. XX століття. Фонд Олександра Яковлєва (28 листопада 1958).

108. Голяховський В. Корній Чуковський і Борис Пастернак // Шлях хірурга. Півстоліття в СРСР. - М .: Захаров, 2006. - 671 с. - ISBN 5-8159-0574-7

109. Нузов В. Інтерв'ю з Євгеном Борисовичем Пастернаком. Вісник (США) (23 червня 1998).

110. Парніс А. Ми - поіменно - згадаємо всіх, хто підняв руку .... Антологія самвидаву (16 червня 2005). - Віктор Некрасов про Бориса Пастернака.

111. Биков Д. Л. Борис Пастернак. - 4. - М .: 2007. - 892 с. - (ЖЗЛ). - ISBN 978-5-235-02977-4

112. Кацва Л. А. Суспільно-політичне життя СРСР у другій половині 1950-х років // Історія: газета. - М .: Чисті ставки, 2001. - № 4.

113. Морозов А. Євген Євтушенко: ... Брежнєв говорив про мене: «А що я можу з ним зробити! ..» // Столичні новини: газета. - Київ: 2005. - № 27 (364).

114. Молева Н. М. Манеж, якого ніхто не бачив // Москва: журнал. - М .: 2003.

115. Молева Н. М. Драматична зустріч з «Новою реальністю» // Культура: газета. - 2002. - № №49 (7356).

116. Белютін Е. М. 1 грудня 1962 р Манеж // Вогник: журнал. - М .: 1997. - № 49.

117. Гаман-Голутвина О. В. та ін. Глава 3. СРСР в середині 1960х - початку 1980х рр // Історія Росії 1945 - 2008. - Навчально-методичний комплект. Книга для учителя .. - Просвітництво, 2008. - С. 192.

118. Алексєєва Л. М. II. Перші правозахисні виступи (1965-1968 рр.) // Історія інакомислення в СРСР: Новітній період. - Вільнюс - М .: «Весть», 1992. - ISBN 5-89942-250-3

119. Чуковська Л. К. Михайлу Шолохову, автору «Тихого Дону» (25 травня 1966). - відкритий лист на захист Синявського і Даніеля.

120. Соколов В. Л. Квін: Чужі зірки рідної сторони // Лікнеп: літературний альманах. - 2006. - № 31.

121. Войнович В. Н. Головний цензор. Галерея Володимира Войновича.

122. Стругацький Б. Н. «Через радянської цензури ми внесли 980 змін в« Залюднений острів »(15 грудня 2008).

123. Буртин Ю. Г. Влада проти літератури (60-ті роки): Персональні цензурні справи за документами ЦК КПРС і Головліту // Питання літератури: журнал. - 1994. - В. 2. - С. 225. - ISSN 0042-8795.

124. Виноградов І. І. Слово і діло // «Континент»: журнал. - Незалежна редакція журналу «Континент», 2007. - В. 134.

125. Прищепа В. П. Позиційна боротьба з цензурою // Російського Вітчизни поет (Е.А. Євтушенко: 1965-1995 рр.) / Редактор Л. Н. Макарова. - Абакан: Видавництво Хакасского державного університету ім. Н. Ф. Катанова, 1996. - 344 с. - ISBN 5-7810-0019-4

126. Борецький Р. А. Глава 01. Міське землеборство // У Бермудському трикутнику ТВ. - М .: Ікар, 1998. - 204 с.

127. Жирков Г. В. XX-XXI ст. Цензурний режим в Росії періоду глобалізації інформаційних процесів // Історія цензури в Росії XIX-XX ст. Навчальний посібник. - М .: АСПЕКТ ПРЕСС, 2001. - 358 с. - ISBN 5-7567-0145-1

128. Федотов М. А. ЗМІ під час відсутності Аріадни // Законодавство Російської Федерації про засоби масової інформації: Збірник. - Інститут «Відкрите суспільство», Центр «Право і засоби масової інформації», 1996..

129. Мінералів Ю. І. Відгук про кандидатську дисертацію Дмитрієва Дмитра Петровича «" Новий світ "А. Т. Твардовського»

130. Тихонов В'ячеслав Васильович. Актори радянського і російського кіно.

131. Мехтієв А. В'ячеслав Тихонов соромився довгого носа. БелТА (27 січня 2005). - Інтерв'ю В'ячеслава Тихонова.

132. Стельмах В. П. «Володимир Висоцький і цензура». Доповідь на Міжнародній конференції «Володимир Висоцький і російська культура 1960-1970-х років». 8-12 квітня 1998.

133. Новиков В. І. Своя закордон // Висоцький. - 5. - М .: Молода гвардія, 2008. - 480 с. - (Життя чудових людей). - ISBN 978-5-235-03091-6

134. Бульдозерна виставка тридцять років по тому. Вечірня Москва, № 174, стор. 32 (16 вересня 2004).

135. Medvedkova O. Russian Non-conformist Art, 1960-1980 (англ.). The Lili Brochetain Collection. Stria Communicatuonos.

136. Колесніков А. Бульдозерна технологія. Газета.ру (14 вересня 2004).

137. Соцреалізм - інше мистецтво. ІА «Русский антикваріат» (28 грудня 2007).

138. Романов П. К. Секретна доповідна записка в ЦК КПРС і інші документи (21 квітня 1967).

139. Голованов А. Е. Лист в ЦК КПРС Л. І. Брежнєву і до Ради Міністрів СРСР А. Н. Косигіна (8 квітня 1975).

140. Бобраков-Тимошкин А. Новий Цой народиться в інтернеті ?. Радіо Свобода (13.07.2009).

141. Пшеничний О. Рок проти терору! // Комсомольская правда: газета. - М .: 23 березня 1991.

142. Троїцький А. К. Історія групи ДДТ. Російський рок від А до Я.

143. Приблизний перелік зарубіжних музичних груп і виконавців, у репертуарі яких містяться ідейно шкідливі твори

144. Ануфрієв Г. 20 років в Головліт // 7 днів: газета. - Мінськ: Білоруське телеграфне агентство, 27 січня 2005. - № 4.

145. В СРСР Шерлок Холмс потрапив під цензуру. НТВ (6 січня 2004).

146. Андрій Дмитрович Сахаров - біографія

147. Огризко В. Феномен афганської пісні. Російська служба Бі-бі-сі (16 грудня 2004). - інтерв'ю.

148. Ляховський А. А. Перелік відомостей, дозволених до відкритої публікації, щодо дій обмеженого контингенту радянських військ на території ДРА (відповідно до постанови ЦК КПРС № П 206/2 7.6.85 р) // Трагедія і доблесть Афганістану. - М .: споконвічно, 1995.

149. Звернення до Верховної Ради СРСР. 1 червня 1990 року, м Москва (1 червня 1990). - документ.

150. Плейкіс Р. Радіоцензура.

151. Ямській Н. «Плейбой» для академіка Капіци // Цілком таємно: газета. - липень 2007. - № 7/218.

152. Горбачов М. С. Політична доповідь центрального комітету КПРС XXVII з'їзду комуністичної партії Радянського Союзу

153. Штраль А. Захід цензури в Радянській Латвії 1985-1990 рр. // KNYGOTYRA. - Рига: Національна бібліотека Латвії, 2006., ISSN 0204-2061

154. Експертний висновок у справі КПРС

155. Наказ Міністерства зв'язку про припинення глушіння

156. Іванова Н. Ускользающая сучасність. Російська література XX-XXI століть: від «внекомплектной» до пострадянської, а тепер і всесвітньої // Питання літератури: журнал. - 2007. - № 3.

157. Демократизація видавничої діяльності в Росії

158. Про введення в дію закону СРСР «Про пресу та інші засоби масової інформації» (12 червня 1990). - Постанова Верховної Ради СРСР.

159. Коментарі А. А. Захарової, Е. Д. Каніщева і П. Е. Гольдина. Липень // НЛО: журнал. - М .: 2007. - № 84.

160. Мальгін А. В. Без цензури (20 листопада 2009).

161. Мальгін А. В. Післямова редактора (3 липня 2008).

162. Радянський Н. Кінець «золотого століття» цензури. Грані.ру (16 грудня 2000).

163. Головне управління по охороні державних таємниць у пресі при Раді Міністрів СРСР (Головліт)

164. Ст. 3 Закону України від 27 грудня 1991 року № 2124-1 «Про засоби масової інформації» // Російська газета. - № 32. - 8 лютого 1992 року

165. Сарнов Б. М. Навіщо ми відкриваємо запасники // «Вогник»: журнал. - 1990. - № 3.

166. Щоденник 1939 р // Дружба народів. - 1992. - № 11-12

167. А. Д. Сахаров Нобелівська лекція «Мир. Прогрес. Права людини"

168. Бєляєв А. На Старій площі // Питання літератури: журнал. - 2002. - № 3.

169. Інформація наркома державної безпеки СРСР В. Н. Меркулова секретарю ЦК ВКП (б) А. А. Жданову про політичні настрої і висловлювання письменників

170. Толстой А. В. Російська художня еміграція в Європі. XX століття. Наукова мережа (2002). - Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства.

171. Еміграція. Інститут історії природознавства і техніки імені Вавілова. - збірник статей.

172. Бібліотека самвидаву

173. Ігрунов В. В. Одеська бібліотека самвидаву: 1967-1982. Curriculum vitae (серпень 2005).

174. Прищепа В. П. Втрати і придбання // Російського Вітчизни поет (Е. А. Євтушенко: 1965-1995 рр.) / Редактор Л. Н. Макарова. - Абакан: Видавництво Хакасского державного університету ім. Н. Ф. Катанова, 1996. - 344 с. - ISBN 5-7810-0019-4

175. Савицька Н., Лепешкова С. Ядерний вибух в «Діамантовій руці» // НГ-Антракт. Додаток до Независимой газете. - М .: Редакція «Независимой газети», 31 січня 2003.

176. Діамант чистої руки

177. Аленіков В. М. Правила гри (1995-1996).

178. Алексєєва Л. М. Гельсінський період (1976-1981 РР.) // Історія інакомислення в СРСР: Новітній період. - Вільнюс - М .: «Весть», 1992. - ISBN 5-89942-250-3

179. Літературний альманах «Метрополь»

180. Ольшанський Д. В. Глава 12. Прикладні проблеми політичної психології. Політичний анекдот // Основи політичної психології. - Навчальний посібник для вузів. - Єкатеринбург: Ділова книга, 2001. - 496 с. - ISBN 5-88687-098-9

181. Блінушов А Нові справи «анекдотчіка»?

182. «Телевізор»

183. Телевізор на Peoples.ru

184. Гречанінова М. Ельдар Рязанов: про цензуру, «великому пу-пу» і душі. Російська служба Бі-бі-сі (24 жовтня 2007).

185. Коротич В. А. Верхній шар. Бульвар (28 вересня 2004).

186. Мельникова Ж. Червоний олівець терору. Прапор (жовтень 2002).

187. Раппопорт А. Олександр Гельман: Я старий чоловік і молодий поет // Лехаим: журнал. - жовтень 2008. - № 10 (198).

188. Блюм А. В. Російська класика XIX століття під радянською цензурою (за матеріалами секретних архівів Головліту 30-х років) // Новое литературное обозрение. - 1998. - № 2.

189. Кустова А. В. Радянська цензура дитячої літератури на прикладі творів К. І. Чуковського // Вісник Московського університету друку. - 2005. - № 8.

190. Лосєв Л. В. «Я відчуваю Бродського обкраденим» // Вогник. - 2008. - № 44.

191. «У побуті професор красномовства ...». «Недоторканний запас» (7 серпня 2008). - Бесіда Томаса Венцлова і Льва Лосєва.

192. Мамлеев Ю. В. «Тим, хто має потужну духовну індивідуальність, відкрито все» // Аргументи і факти: газета. - 2008.

193. Шігарева Ю. Донатас Баніоніс зробив Путіна розвідником. - інтерв'ю.

194. Гусєв Ю. Час Андрія Балконский // Завтра: газета. - 1997. - № 180.

195. Торт Д. «Nonumque prematur in annum» // НЛО: журнал. - 2005. - № 74.

196. Делягін М. Г. «... А ще просив козак правди для народу ...» Про користь цензури. Щоденний журнал (2 квітня 2008).

197. Сергій Ейзенштейн, Есфір Шуб. Позолочена гниль. Кінопьеса в 6-ти частинах. «Кінознавства записки» № 58, 2002

198. Юшин Е. Культура і безкультур'я // Завтра: газета. - 1995. - № 143.

199. Савельєв А. Прокляття лихослів'я і похвала цензурі // Російська Федерація сьогодні: журнал. - 2000. - № 21.

200. Куманев Г. «Цензура дозволяла встановлювати контроль над брехнею» // Білоруська газета. - Мінськ: 2004. - № 26.

201. Жирков Г. В. XX-XXI ст. Цензурний режим в Росії періоду глобалізації інформаційних процесів // Історія цензури в Росії XIX-XX ст. Навчальний посібник. - М .: Аспект прес, 2001. - 358 с. - ISBN 5-7567-0145-1

202. Жабський М., Коробіцин В. Свобода і відповідальність в телемовленні // Вища освіта в Росії: Збірник. - М .: 2002. - С. 61-66.

203. Ковалов О. А. Весь світ насильства ми зруйнуємо. Мистецтво кіно, № 7/2003 (липень 2003). - репліка в дискусії.

204. Фірсов Б. М. Відтворення наукової еліти // Соціологічне журнал. - М .: Інститут соціології РАН, 1998. - № 1/2. - С. 5-14. - ISSN 1684-1581.

205. Новиков К. «Потрібно затвердити один авторитет у всіх областях» // Коммерсант-власть: журнал. - 2007. - № 13 (717).

206. Кисельова Л. «Кафедра належить історії культури». Кафедра російської літератури Тартуського університету.

207. Афанасьєв Ю. Н. Нацизм в боротьбі з нацизмом // Нова газета. - М .: 27 вересня 2009.

208. Лихачов Д. С. Передмова // Репресована наука: Збірник. - Наука, 1991. - С. 5-6.

209. Конаш М. Б. Лисенкоізм під охороною спецхран / Репресована наука. Вип. 2. СПб. 1994. С. 97-112.

210. Колчинский Е. І. діалектізаціі біології. - Інститут історії природознавства і техніки імені Вавілова.

211. Музрукова Е. Б., Чеснова Л. В. Радянська біологія в 30-40-і роки: криза в умовах тоталітарної системи. - Інститут історії природознавства і техніки імені Вавілова.

212. Конаш М. Б. Один з аспектів діалогу вітчизняних генетиків на батьківщині і за кордоном. - Інститут історії природознавства і техніки імені Вавілова.

213. Работнов Е. С. Давно ... У шістдесяті // Індекс / Досьє на цензуру: журнал. - 1997. - № 2.

214. Костомарова І. Музей І. А. Буніна в Орлі

215. Васильців Ф. Жаба в болоті // Літературна газета. - М .: 1 листопада 1958. - № 131.

216. Борис Пастернак і влада. 1956-1960 рр .. Альманах Росія. XX століття. Фонд Олександра Яковлєва (2001-2003).

217. Пригодич В. Котячий ящик, СПб, 2002

218. Ивинская О. В полоні часу: роки з Борисом Пастернаком. Антологія самвидаву (Після 1975 року).

219. Пастернак Є. Б. Передмова до «Доктору Живаго» Б. Пастернака. Бібліотека Infolio (травень 1988).

220. Чуковська Л. К. Гнів народу (7 вересня 1973).

221. Михайло Олександрович Шолохов. 100 великих Нобелівських лауреатів. Циклоп: енциклопедії та словники.

222. Михайло Олександрович Шолохов. Великі письменники XX століття.

223. У станиці Вешенській розпочалися урочистості, присвячені 100-річчю Шолохова, NEWSru.com (25 травня 2005).

224. Тихий Дон і політична цензура

225. Михайло Олександрович Шолохов

226. Солженіцин: значення подвигу

227. Олександр Солженіцин. Від виступу проти цензури до свідоцтва про Архіпелазі ГУЛАГ

228. Цькування Солженіцина і Сахарова. Офіційні публікації і документи

229. Дисидентська активність. Персоналії

230. дармоїд. Уривки з книги Льва Лосєва «Йосип Бродський»

231. Блюм А. В. «Нева» в роки відлиги і застою // Нева: журнал. - СПб .: 2005. - № 4.

232. Блюм А. В. Єврейське питання під радянською цензурою: 1917-1991 / Відп. ред. Д. А. Ельяшевіч. - СПб .: 1996. - С. 32, 37-40, 70-75, 87. - 185 с.

233. Рейфман П. С. З історії російської, радянської та пострадянської цензури. Курс лекцій з історії літератури. Глава 8. Тепер по Брежнєву ми рухаємося вперед. Бібліотека Гумер (2003).

234. Цензура друку в окупованій Естонії

235. Білорусь у Вялікай Айчиннай Вайне (1941-1945)

236. Мельцер Д. Єврейське антинацистський опір в Білорусії

237. Сміловіцкій Л. Л. Катастрофа євреїв в Білорусії, 1941-1944 рр .. - Єрусалим: 2000.

238. Віленський С. Про статтю Юхима Макарівського «Собібор»

239. Паутова О. Ефект перезбудження // «Експерт Урал»: журнал. - 5 вересня 2005 року - № 3 (203). - інтерв'ю з Ігорем Коном.

240. Кон І. С. Осічка з гласністю // «Літературна газета». - 15 липень 1987.

241. Кон І. С. Секс має значення! // «Комсомольська правда»: газета. - 16 липень 1991.

242. Кон І. С. Введення // Чоловіче тіло в історії культури. - М .: Слово. - 360 с. - ISBN 5-85050-704-3

243. Саєнко Л. Радянська цензура не пропустила «еротику» в «невловимих месників», РІА-Новини (29 березня 2009).

244. Як знімали «Екіпаж» Аргументи і факти

245. Фільм «Вийти заміж за капітана» Кіно на Фільм. Ру

246. Російська кіноеротику

247. Контроль за видовищами і репертуаром. Цензура в СРСР

248. У багатьох (всіх?) Подібних організаціях неухильно дотримувалася вимога директиви про збір перед значущими держ. святами (1 Травня, 7 Листопада) всієї наявної копіювальної техніки підприємства / організації (пиш. машинки, копір. апарати і тп.) в приміщенні Першого відділу, щоб перешкодити несанкціонованому поширенню будь-яких прокламаціонних (антидержавних) матеріалів (листівок, прокламацій, відозв , звернень і тп.).

249. Каледін С.Є. Стройбат і цензура // Індекс / Досьє на цензуру: журнал. - 1997. - № 1.

250. Органи військової цензури (захисту військових таємниць у пресі)

251. Історія військової цензури

252. Давідян І. Військова цензура в Росії в роки Громадянської війни // Cahiers du Monde Russe (фр.). - 1997. - № 38 / 1-2. - С. 117-125. - ISSN 1777-5388.

253. Колпакиди А. І., Прохоров Д. П. Народження радянської військової розвідки (1917-1921 рр.) // Імперія ГРУ. Нариси історії російської військової розвідки / Колпакиди, Олександр Іванович. - М .: Олма-Пресс, 2000. - 447 с. - (Досьє). - ISBN 5-224-00767-4

254. Штаб Робітничо-Селянської Червоної Армії

255. Блюм А. В. «Нева» напередодні «другого Жовтневого перевороту» // Нева: журнал. - СПб .: 1996. - С. 214-216.

256. Лакшин В. Я. Твардовський // Голоси і особи. - Geleos Publishing House, 2004. - С. 239-253. - 606 с. - ISBN 5818902935

257. Рейн Є. Б. Кілька слів навздогін // Маловідомий Довлатов: Збірник. - СПб .: АТЗТ «Журнал" Зірка "», 1999. - С. 386-396. - ISBN 5-7439-0021-3.

Джерело: http://ru.wikipedia.org/wiki/Цензура_в_СССР