Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Цивільний гуманізм

Скачати 6.57 Kb.
Дата конвертації 30.01.2018
Розмір 6.57 Kb.
Тип рефератплан
Вступ
1 Основні принципи
2 Історія терміна
3 Бібліографія
Список літератури

Вступ

Цивільний гуманізм - флорентійське напрямок ренесансного гуманізму рубежу XIV-XV століть, в якому проблеми етики тісно переплелися з соціально-політичною думкою. Намітилася в працях Салютати Колюччо, цей напрямок знайшло чіткі форми у творчості Леонардо Бруні, Маттео Пальміері, інших гуманістів. Висунуті ними ідеї отримували широкий громадський резонанс не тільки у Флоренції, а й в Мілані, Венеції, Римі.

1. Основні принципи

Перевага громадських інтересів над особистими

Леонардо Бруні Аретіно (1374-1444) виходив з тези античної філософії про людину як істоту громадському, найбільш повно розкриває себе у взаємодії з іншими людьми. Звідси і особливу увагу гуманіста до проблеми відносин індивіда і суспільства. Бруні вирішує її однозначно: соціальна гармонія вимагає підпорядкування особистого інтересу загальному благу. Найкращим державним устроєм він вважав республіку, засновану на принципах свободи, рівності і справедливості. У повсякденному політичній практиці вони, по Бруні, затверджуються лише тоді, коли всі громадяни поважають закони держави, а магістрати суворо стежать за їх виконанням і припиняють свавілля окремих могутніх осіб. Моральну поведінку індивіда і різних соціальних груп має виходити з інтересів суспільства в цілому - такий лейтмотив етичного вчення Бруні, а пізніше і всього напряму громадянського гуманізму.

Праця на благо суспільства

Ідеї ​​Бруні отримали широку розробку в творчості Маттео Пальміері (1406-1475), видатного флорентійського гуманіста і політичного діяча. Основу етико-соціальної доктрини Пальмьері складають принципи служіння загальному благу і користі для держави. Заради цього «кожен повинен бути готовий переносити труднощі і наражатися на небезпеку». Справжня чеснота, на думку гуманіста, - праця в ім'я не тільки особистого, але, що особливо важливо, і суспільного добробуту. Все здатне до праці населення повинно бути зайнято корисною діяльністю, причому податки не повинні стати руйнівними, адже приватні багатства, як вважає Пальміері, - запорука добробуту всього суспільства. Пальміері, як і багато гуманістів того часу, не засуджує накопичення - аби воно відбувалося «чистими руками». Багатство, на його погляд, дає можливість широкого прояву громадянських чеснот - мужності, великодушності, щедрості, патріотизму. Заперечуючи принципи аскетичної етики і пов'язану з нею апологетику відокремленої життя, зосередженої на релігійному спогляданні, Пальміері захоплено пише про блага цивілізації, про цінності матеріальної та духовної культури, створюваних спільними зусиллями всіх людей. Активна діяльність людини-громадянина, наповнена працею, творчістю і турботою про спільне благо, по Пальміері, є обов'язком кожного, хто живе в суспільстві.

Концепція громадянського гуманізму з ентузіазмом розроблялася у Флоренції в першій половині XV ст. У неї внесли свій вклад видатні гуманісти - Джанноццо Манетти, Поджо Браччоліні, Донато Аччайуолі і інші. Вона переживала деяку трансформацію пізніше, в 70-80-і роки, в умовах тиранічного режиму Медічі.

політична свобода

Новий крок в осмисленні світської етики громадянського гуманізму зробив видатний державний діяч Флоренції Аламанно Рінуччині (1426-1499) в «Діалозі про свободу» (1479). Цей пристрасний прихильник громадянського гуманізму поставив світську етику в ще більш тісний взаємозв'язок з проблемами пристрою політичної системи. Одним з центральних понять в його творі стала свобода громадянина. Переконаний республіканець, затятий противник тиранії Медічі (за що і поплатився своєю кар'єрою [1]), Рінуччині розглядав свободу як найважливіше і неодмінна умова морального вдосконалення особистості і суспільства. Рівність і справедливість, в трактуванні яких він був близький до Бруні і Пальміері, постають в його етиці як норма соціального життя, неможлива в умовах порушення демократичної системи виборів до магістратур і відсутності гласності в обговоренні важливих державних справи. Звідси і висновок Рінуччині, коригувальний моральний ідеал громадянського гуманізму: політична несвобода різко скорочує можливість активного громадського життя громадян, вона ставить під сумнів сам принцип служіння державі, якщо його уособлюють тиран і його оточення. В таких умовах зберегти гідність і порядність можна лише відсторонившись від політичної діяльності, пішовши в усамітнення творчої праці і саме їм приносячи користь суспільству. Свобода в розумінні гуманіста стає вищою моральною категорією, чи не головним благом, до якого має прагнути кожна людина.

У цивільному гуманізм Флоренції сплелися воєдино принципи світської етики та роздуми про соціально-політичних порядках. Він стверджував не тільки цінність земного життя, вдосконалення якої залежало лише від зусиль самих людей, а й ідеал вольової, енергійної, що керується розумом особистості, яка готова свідомо і відповідально брати участь у справах суспільства і держави.

2. Історія терміна

Термін «громадянський гуманізм» (civic humanism) ввів у вживання американський історик Ганс Барон (Hans Baron [2]). Спочатку, назва Bürgerhumanismus з'явилося в 1925 в що вийшов в Німеччині критичному огляді Барона в застосуванні до особливого періоду в історії флорентійського республіки XIV-XV ст. У наступних роботах Барон конкретизував термін «цивільний гуманізм» в спробі точніше описати синтез аполітичного гуманізму Петрарки з патріотичним умонастроєм і демократичними цивільними традиціями Флоренції того часу. У англомовну історіографію термін увійшов в 1955 з роботою Ганса Барона The Crisis of the Early Renaissance ( «Криза раннього Відродження») та завдяки працям самого Барона, а також працям іншого відомого фахівця Фелікса Гільберта (Felix Gilbert) швидко набув широкого визнання серед англомовних істориків, філософів і мистецтвознавців.

3. Бібліографія

· Історія культури країн Західної Європи в епоху Відродження // Под.ред. Л. М. Брагиной. М .: Вища школа, 2001.

· Твори італійських гуманістів епохи Відродження (XV століття) / Під ред. Л. М. Брагиной. М., 1985

Список літератури:

1. Аламанно Рінуччині. Антологія філософії європейського ренесансу (цит. За кн .: Твори італійських гуманістів епохи Відродження (XV століття). Под ред. Л. М. Брагиной. М .: Изд-во Московського університету, 1985. С. 333-334).

2. Civic Humanism. A Stanford Encyclopedia of Philosophy essay (англ.)

Джерело: http://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданский_гуманизм