Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Документальні методичні Прийоми та контргльно-аудиторські процедури

Скачати 13.93 Kb.
Дата конвертації 21.01.2018
Розмір 13.93 Kb.
Тип реферат

РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ:

Документальні методичні Прийоми та

контрольно-аудиторські процедури їх


Методичні Прийоми фінансово-господарського контролю і аудиту пов'язані з Використання документальних методичних прійомів и контрольно-аудиторських процедур. У процесі контролю господарських операцій перевіряють достовірність, законність и господарську необходимость їх на основе документів, у якіх смороду нашли відображення. Контроль здійснюють за формою и змістом, зустрічною перевіркою операцій, взаємнім контролем операцій и документів, аналітичними и логічнімі прийомами.

При Перевірці первинних документів за формою встановлюються додержання нормативно-правових АКТІВ при відображенні господарських операцій у ПЕРВИННА документах, обліковіх регістрах. При цьом контролери керуються нормативними актами про документи и документообіг у бухгалтерському обліку. Для встановлення юридичної сили первинного документа перевіряють наявність таких реквізітів: найменування документа та его коду; дати складання; змісту господарської операции; вімірніків господарської операции (у кількісному и вартісному віраженні). Перевіряють справжність підписів, звіреніх Із зразки, что знаходяться у бухгалтерії, наявність штампів и печаток, розпісок про те, що бере цінностей ТОЩО. Контролюють такоже наявність усіх Додатків до первинних документів, підстав на відпуск цінностей, спеціфікацій, доручень. Одночасно перевіряють доброякісність документа, тобто его достовірність.

Віявляють випадки необірунтованіх виправлення, підчіщання, зміни кількості, ціни и суми у документах на відпуск цінностей. У кожному випадка на Виправленому документі має буті Зроблено спеціальна Позначку, засвідчена підпісамі всех осіб, Які брали участь у его складанні. Помилки у ПЕРВИННА документах віправляють так: закреслюють неправильним записом тексту або суми и над закресленім надпісують правильно текст або суму. Закреслюваті треба однією лінією, щоб можна Було Прочитати виправлення. После виправлення помилки у ПЕРВИННА документі роблять напис "Виправлено", что підтверджують підпісамі осіб, Які підпісалі документ, а такоже проставляють дату виправлення. На касових и Банківських документах виправлення НЕ допускаються.

Підписи осіб, відповідальніх за складання машіночіталь-них первинних документів, могут буті замінені паролем або іншім способом авторізації, Який дает змогу одночасно ідентіфікуваті підпис відповідальної особи.

При Перевірці первинних документів за формою у процесі контролю встановлюються, чи додержано нормативних АКТІВ про головні бухгалтерів, согласно з Якими забороняється прійматі до Виконання и оформлення документи з операцій, что суперечать законодавству та встановленому порядку приймання, Збереження и витрачання коштів, товарно-матеріальних та других цінностей. Кроме того, контроль за формою дает змогу віявіті Первинні документи, Які ма ють Позначення, что свідчать про использование їх в обліку господарських операцій Ранее, тобто повторно, при ручній обробці - дати запису в обліковому регістрі, при машінній - відбитка штампа контролера, відповідального за Обробка . Додатки до прибуткового и видаткових касових ордерів, а такоже документи, Які є підставою для нарахування заробітної плати, підлягають обов'язковому погашенню штампом контролера, відповідального за Обробка їх. Додатки до прибуткового и видаткових касових ордерів, а такоже документи, Які є підставою для нарахування заробітної плати, підлягають обов'язковому погашенню штампом або написи від руки "Отримано" або "Оплачено" із зазначеним дати.

Недодержання встановлення порядку оформлення и Погашення первинних документів часто виробляти до пріховування зловжівань и крадіжок цінностей. Так, необгрунтовані виправлення кількості видань Із складу на виробництво сировини и матеріалів зніжують відповідальність вінніх у вчіненні незаконної операции. Порушення порядку погашення касових документів створює умови для повторного использование касових ордерів для списання грошей Із підзвіту касира та проведення других протиправних Дій.

Перевірка документів за змістом Полягає у крітічній оцінці змісту документа - відповідність характеру відображеної у ньом господарської операции, наявність інформаційного ее відображення и правільність кодування показніків для машінної ОБРОБКИ информации, обгрунтованість цен,! Застосування кількісніх вімірніків цінностей и операцій, закріплення матеріальної відповідальності за одержані цінності ТОЩО. В окремий випадки, если вінікають сумніві относительно змісту достовірності господарської операции, зафіксованої у документі, аудитор может застосовуваті метод службового Розслідування - віклікаті осіб, Які брали участь у оформленні документа, уточніті его достовірність, а в разі спожи Вимагати від цих осіб пояснення в пісьмовій форме .

Перевірка документів має 'велике значення при контролі виплат грошей особам, Які НЕ зараховані до спискового складу ПРАЦІВНИКІВ підприємства. У ціх випадка перевіряють повнотіла, своєчасність и якість віконаної роботи, відображеної у документі на оплату и трудовому договорі. При цьом Використовують методичний прийом контрольного заміру віконаної роботи, а если це Неможливо, то Прийоми вібірковіх СПОСТЕРЕЖЕННЯ, спеціальну експертизу або камеральну перевірку, а такоже інші контрольно-аудиторські процедури. Перевірка первинних документів на списання сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, на витрати виробництва продукції дает змогу віявіті витрати, Які відповідно до технології виробництва НЕ відносять до цього виду продукції, а такоже інші Порушення технологічної и конструкторської документації, крадіжкі цінностей.

Достовірність операции, зафіксованої у документі, контролюють такоже зустрічною перевіркою документів. Цей способ вікорістовується, як правило, тоді, коли у здійсненні операции, відображеної у документі, брала участь Інша організація або Інший Підрозділ одного об'єднання, підприємства. Самперед перевіряють рахунки постачальніків товарно-матеріальних цінностей, квитанції и Відомості на здавання Виторг в установі банку, рекламації та претензії.

Зустрічна перевірка дает можлівість віявіті факти часткового або полного неоприбуткування матеріальніх цінностей на підприємстві, одержаних від постачальніків або з оптових баз. Для Виявлення подібніх віпадків потрібна письмовий відповідь на запитання аудитора про Кількість и дату відпущеніх або відвантаженіх матеріалів, їхню ВАРТІСТЬ. Письмовий відповідь підлягає зустрічній Перевірці з документами підконтрольного підприємства. Так, при проведенні аудиту на Фабриці "Киянка" старшим аудитором виробничого об'єднання "Кіївтрікотаж" проведено взаємну перевірку розрахунків Із Чернігівською прядильної фабрики, что дало змогу віявіті неопрібуткованого трикотажного полотна на 11 400. (Табл. 5.3). Разом з тім Виявлено нетотожність обліку розрахунків постачальника - Чернігівської пряділь-

Таблиця 5.3

АКТ

взаємної вівіркі розрахунків Із дебіторамі и кредиторами

20 квітня 19 __ р. м. Кіїн

Проведено взаємну вівірку розрахунків старшим аудитором ВО "Київ-трикотаж" В. А. Борисенко между фабрикою "Киянка" і Чернігівською прядильної фабрики станом на 19 квітня 19 __ р.

При Перевірці розрахунків на рахунки "Розрахунки з різнімі дебіторамі и кредиторами" встановлен:

За данімі бухгалтерського

обліку, грн.

№ пор.

Зміст запісів

фабрики

"Киянка"

Чернігівської

прядільної

фабрики

Дебет

кредит

Дебет

кредит

1

Сальдо до вівіркі розрахунків

175

258

Відпущено трикотажного полотна

100 м по 11,4 грн. за метр на загаль

ну суму 1140 грн. за дорученням

№ 118 від 10.02.19 р., Видання

фабрикою "Киянка" експедитор

В. С. Яровому

1140

2

Поверніть Чернігівській прядилень

ній Фабриці трикотажного полотна

через виробничий брак відповідно

до залізнічної накладної № 08175

від 15.02.19 р. 115 м по 11 грн.

за метр на Загальну суму 1115 грн.

1115

3

Часткова відмова від акцепту

через завіщення цен на трикотаж

НЕ полотно, відвантажене на адре

су фабрики "Киянка" по Рахунку

№ 49 від 01.04.19 р. на суму

68,3 грн.

68,3

Всього

1140

1183,3

Сальдо после вівіркі розрахунків 11 575 11 575

Сума прописом: Одинадцять тисяч п'ятсот сімдесят п'ять грн.

Старший аудитор ВО "Кіївтрікотаж" В. А. Борисенко

Головний бухгалтер фабрики "Киянка" К. І. Гарай

Головний бухгалтер Чернігівської

прядільної фабрики І. В. сошки

ної фабрики. За Виявлення фактом аудит встановлює, чи не є смороду пріховуванням крадіжок цінностей и хто Несе відповідальність за завдання збиток.

Взаємний контроль операцій здійснюється аналогічно зустрічній Перевірці документів, но при цьом досліджують документи по операціях, Які здійснюваліся на підприємстві, что контролюють. Контролю підлягають Первинні документи, облікові регістрі, машинограми. Например, контролюють Внутрішній відпуск матеріалів з одного цеху підприємства в Інший, повернення матеріалів Із цеху на склад та ін. При цьом перевіряють необходимость Виконання господарської операции, чи не є вона результатом пріховування нестачі цінностей або других зловжівань и порушеннях нормативно-правових АКТІВ.

Як приклад розглянемо контроль использование сировини на підприємстві громадського харчування. Спочатку складають контрольний розрахунок витрачання продуктів за нормами розкладки на віпущені вироби за підконтрольній

Т а б л і ц я 5.4

Їдальня "Юність"

Контрольний розрахунок витрат продуктів согласно

з нормами розкладки на віпущені вироби за період з 1 січня 19 __ р. по 31 березня 19 - р.

период (табл. 5.4). Це дает змогу Встановити за найменуванням витрати сировини согласно з нормами рецептур, відображеніх у калькуляції вартості страв. Потім на підставі звітін завідуючіх виробництвом и первинних документів про переміщення сировини, а такоже ее списання на виготовлення страв и кулінарніх виробів способом оберненого Калькулювання складають контрольну відомість фактичного использование сировини порівняно з нормами (табл. 5.5). Це дает змогу Встановити недовкладення сировини у вироби або нееквівалентну заміну сировини набору у коріслівіх цілях.

Аналітична перевірка документів поєднується з Використання обліково-обчислювальних и логічніх процедур. При цьом аналітичне перевіряють правільність! Застосування цен на конкретні товари, матеріали, розрахунки природних Втрата, создание різніх ФОНДІВ с помощью обліково-обчислювальних процедур относительно Перевірки Арифметичний операцій (таксування, підбіття Підсумків та ін.), Відображеніх

Таблиця 5.5

Їдальня "Юність"

Контрольна відомість использование сировини у ВИРОБНИЦТВІ громадського харчування, складів способом оберненого Калькулювання за період з 1 січня 19 __ р. по 31 березня 19 __ р.

у ПЕРВИННА документах, обліковіх регістрах и машинограмах.

Аналітична перевірка документів Із ЗАСТОСУВАННЯ обліково-обчислювальних контрольно-аудиторських процедур доцільна там, де ведеться только вартісній облік товарно-матеріальних цінностей. Самперед це стосується роздрібної торгівлі, коли необходимо Встановити облік товарів за їх номенклатурою и асортиментом. При цьом застосовують методичний прийом Відновлення натурально-вартісного обліку обороту товарно-матеріальних цінностей.

Розглянемо Відновлення натурально-вартісного обліку товарів у магазині "Будинок радіо" за ревізійній период (табл. 5.6).

Виявлено, что у підзвіті матеріально відповідальної особи реалізовано на 5 шт. более радіопріймачів "Олімпік" на суму 150 грн., Що відображено в обліку надходження їх від постачальніків, а наявність радіопріймачів "Меридіан" в кількості 2 шт. на суму 100 грн. НЕ підтверджена Прибутковий документами. Наведені дані дають підставу вважаті, что має місце Порушення Положення про поставку товарів народного споживання з коріслівою метою, что необходимо перевіріті у процесі аудиту Із ЗАСТОСУВАННЯ других контрольно-аудиторських процедур (зустрічної Перевірки документів, контролю операцій, а такоже слідчім способом).

Логічний способ Перевірки документів поєднують з процедурами нормативно-правового регулювання правільності відображення операцій на рахунки бухгалтерського обліку, обгрунтованості фондоутворюючіх показніків, додержання законодавства относительно операцій, відображеніх у документах. Цей способ широко застосовують при контролі цен на реалізовані товари, вікорістанні машин и обладнання, а такоже у випадка, коли у документах немає даних про їхні техніко-експлуатаційні характеристики.

Отже, использование у фінансово-господарському контролі та аудіті документальних методичних прійомів дает змогу дати кількісну и якісну оцінку Виявлення недоліків, Встановити відповідальніх за них осіб и віявіті розмір матеріальної відповідальності.