Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


ДПА історія 2010

Скачати 33.23 Kb.
Дата конвертації 17.03.2018
Розмір 33.23 Kb.
Тип квитки

по ІСТОРІЇ навчаються, освоїли основні загальноосвітні програми

Демонстраційний варіант екзаменаційної роботи для проведення в 2010 році

державної (підсумкової) атестації (у новій формі) по ІСТОРІЇ навчаються, освоїли основні

загальноосвітні програми основної загальної освіти

Історія. 9 клас Використовується з бланками відповідей

демонстраційний варіант

екзаменаційної роботи для проведення в 2010 році

державної (підсумкової) атестації (у новій формі) по ІСТОРІЇ навчаються, освоїли основні загальноосвітні програми основної загальної освіти

Пояснення до демонстраційного варіанту екзаменаційної роботи

При ознайомленні з демонстраційним варіантом 2010 року слід мати на увазі, що завдання, включені в демонстраційний варіант, не відображають всіх елементів змісту, які будуть перевірятися за допомогою варіантів КІМ в 2010 році. Повний перелік елементів змісту, які можуть контролюватися на іспиті 2010 року, наведено в кодифікатор, розміщеному на сайті www.fipi.ru.

У кодифікатор виділені (*) ті елементи змісту, які перевіряються із залученням знань з загальної історії.

Демонстраційний варіант призначений для того, щоб дати можливість будь-якому учаснику іспиту і широкої громадськості скласти уявлення про структуру майбутньої екзаменаційної роботи, зокрема і формі завдань, а також їх рівні складності. Наведені критерії оцінювання виконання завдань із розгорнутою відповіддю, включені в цей варіант, дозволять скласти уявлення про вимоги до повноти і правильності записи розгорнутої відповіді.

Ці відомості дають випускникам можливість виробити стратегію підготовки до здачі екзамену з історії.

2

підготовлений Федеральним державним науковим закладом

«Федеральний ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

© 2010 Федеральна службапо надзорув сфері освіти і науки Російської Федерації

Демонстраційний варіант 2010 року

Інструкція по виконанню роботи

На виконання екзаменаційної роботи з історії дається 2,5 години (150 хвилин). Робота складається з 3 частин, що включають 31 завдання.

Частина 1 (А) містить 20 завдань з вибором відповіді (один пошук правильної відповіді з чотирьох запропонованих). З їх допомогою перевіряється базовий рівень підготовки - знання дат, фактів, понять і термінів, характерних ознак історичних явищ, причин і наслідків подій; вміння отримувати інформацію з джерела.

Частина 2 (В) складається з 7 завдань підвищеного рівня складності з короткою відповіддю у вигляді слова, дати, поєднання букв або цифр.

Відповіді на завдання частин 1 (А) і 2 (В) вкажіть спочатку на аркушах із завданнями екзаменаційної роботи, а потім перенесіть в бланк № 1. Якщо в завданні як відповідь потрібно записати послідовність літер або цифр, при перенесенні відповіді на бланк слід вказати тільки цю послідовність, без ком, пробілів та інших символів.

Для виправлення відповідей до завдань з вибором відповіді і короткою відповіддю використовуйте поля бланка № 1 в області «Заміна помилкових відповідей».

Історія. 9 клас Використовується з бланками відповідей

Частина 1

При виконанні завдань цієї частини з чотирьох запропонованих вам варіантів виберіть один вірний. У бланку відповідей № 1 праворуч від номера виконуваного вами завдання (А1-А20) поставте знак «×» в клітинку, номер якої відповідає номеру обраного вами відповіді.

A1

У якому столітті Росія стала великою морською державою?

1) XVI ст. 2) XVII ст. 3) XVIII ст. 4) XIX ст.

A2

Аристотель Фіораванті, Алевиз Новий - це

1) військові фахівці, запрошені на службу Борисом Годуновим

2) мандрівники, що залишили записки про Московську державу

3) керівники загонів інтервентів в роки Смути 4) зодчі, що будували собори Московського Кремля

A3

Як називалися історичні хроніки, що існували в Росії в XI-XVII ст.?

1) билини 2) житія 3) літопису 4) оповіді

A4

Що з названого стало наслідком монгольського нашестя на Русь?

1) посилення боротьби за першість між Москвою і Новгородом

2) передача управління російськими містами баскакам

3) встановлення залежності Русі від Золотої Орди

4) включення всіх російських земель до складу Золотої Орди

A5

Прочитайте уривок з твору історика Н.М. Карамзіна і вкажіть ім'я князя, про який йде мова в наведеному уривку.

«... Бо ніхто з нащадків Ярослава Великого, крім Мономаха і Олександра Невського, не був настільки любимо народом і боярами, як він, за його великодушність, любов до слави вітчизни, справедливість, добросердя. Вихований серед небезпек і шуму військового, він не мав знань, черпати в книгах, але знав Росію і науку правління; силою одного розуму і характеру заслужив від сучасників ім'я орла пишномовного в справах державних; словами і прикладом вливав мужність в серця воїнів ... Сучасники особливо дивувалися його смирення в щасті. Яка перемога в стародавні і нові часи була славнішим перемоги над Мамаєм, де кожен росіянин бився за батьківщину і ближніх? »

1) Іван Третій

2) Дмитро Донський

3) Дмитро Пожарський 4) Юрій Долгорукий

4

Частина 3 (С) містить 4 завдання високого рівня складності. Завдання С1-С2 передбачають аналіз історичного джерела. Завдання С3-С4 припускають розгорнуту відповідь на задану тему. Відповіді на завдання частини 3 (С) записуються на бланку № 2.

Виконуйте завдання в тому порядку, в якому вони дані. Якщо якесь завдання викликає у вас труднощі, пропустіть його. До пропущеним завданнями можна буде повернутися, якщо у вас залишиться час.

За виконання різних за складністю завдань дається один або більше балів. Бали, отримані вами за виконані завдання, сумуються. Постарайтеся виконати якомога більше завдань і набрати найбільшу кількість балів.

Бажаємо успіху!

3

Що з названого відноситься до XIX в.?

1) розділи Речі Посполитої

2) Лівонська війна

3) проголошення Росії імперією

4) Закордонний похід російської армії 1813-1814 рр.

Оборона Шипкинского перевалу, облога Плевни - це героїчні сторінки історії

1) Вітчизняної війни 1812 р

2) російсько-турецької війни 1877-1878 рр.

3) Кримської війни 1853-1856 рр.

4) Першої світової войни1914-1918 рр.

Як називалися учасники громадського руху 1870-1880-х рр., Які керувалися теоріями М.А. Бакуніна, П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачова?

1) марксисти

2) слов'янофіли

3) декабристи

4) народники

Історія. 9 клас Використовується з бланками відповідей

A12

Які з названих осіб були представниками російської культури «срібного століття»?

1) А.А. Блок, А.А. Ахматова

2) І.С. Тургенєв, А.П. Чехов

3) Ф.І. Тютчев, А.А. Фет

4) В.Г. Перов, І.І. Шишкін

A13

Як називалася проведена Радянським державою в роки Громадянської війни (1918-1921 рр.) Соціально-економічна політика?

1) неп

2) «військовий комунізм»

3) колективізація

4) індустріалізація

A14

Що стало одним з підсумків Російської революції 1905-1907 рр.?

1) скасування кріпосного права

2) установа Державної Думи

3) ліквідація поміщицького землеволодіння 4) встановлення в Росії республіки

A15

Прочитайте уривок зі спогадів і вкажіть подія Великої

Вітчизняної війни, про який йде мова.

«23 серпня 1943 года ... завершилося це найбільша битва Великої Вітчизняної війни ... П'ятдесят днів тривала найбільша битва наших військ з німецько-фашистськими військами. Вона закінчилася перемогою Червоної Армії, розбила 30 добірних німецьких дивізій, в тому числі 7 танкових ... Такі втрати фашистське керівництво вже не могло заповнити ніякими тотальними заходами. Спроба Гітлера вирвати стратегічну ініціативу з рук радянського командування скінчилася повним провалом, і з тих пір до кінця війни німецькі війська змушені були вести тільки оборонні бої ».

1) Вісло-Одеру

2) звільнення Білорусії

3) битва на Курській дузі

4) Сталінградська битва

A16

Роки - 1936 р, 1977 р, 1993 г. - характеризуються

1) зміною політичного курсу

2) подоланням зовнішньополітичних криз

3) прийняттям нових Конституцій

4) висновком найважливіших міжнародних договорів

6

A11

A9

A6

A8

A10

A7

Розпочатий в Росії в першій половині XIX ст. промисловий переворот сприяв

1) появи перших мануфактур

2) появи перших загальноукраїнських ярмарків

3) зменшення чисельності міського населення 4) формування фабричних центрів

Прочитайте уривок зі спогадів публіциста Ю.Ф. Самаріна і вкажіть ім'я імператора, про початок царювання якого йде мова.

«Минуле царювання почалося з того, що в один морозний день, на Двірцевій площі, облетів кращий колір цілого покоління. У розвитку нашої громадськості пішов насильницький перерву ».

1) Павло Петрович

2) Олександр Павлович

3) Олександр Миколайович 4) Микола Павлович

Діяльність Тимчасового уряду відноситься до

1) 1914 р

2) 1916 р

3) 1917 р

4) 1918 р

5

Найбільш важливою зовнішньополітичною акцією СРСР в кінці 1980-х рр.

є

1) виведення радянських військ з Афганістану

2) врегулювання Карибської кризи

3) підписання Заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі

4) нормалізація відносин з Югославією

Яке з названих понять увійшло в життя радянського суспільства в період перебудови?

1) гласність

2) розвинутий соціалізм

3) реабілітація 4) відлига

Яка з названих заходів відноситься до радикальної економічної реформи 1992 г.?

1) прийняття курсу на прискорення соціально-економічного розвитку

2) звільнення цін від державного контролю

3) створення рад народного господарства

4) видача кредитів державним підприємствам

Історія. 9 клас Використовується з бланками відповідей

Частина 2

Завдання В1-В7 вимагають відповіді у вигляді одного-двох слів, послідовності букв або цифр, які слід записати в бланк відповідей №1 праворуч від номера відповідного завдання, починаючи з першої клітинки. При перенесенні відповіді на бланк слід вказати тільки цю послідовність, без ком, пробілів та інших символів. Кожен символ пишіть в окремій клітинці відповідно до наведених зразками. Імена російських государів слід писати тільки буквами, без пробілу (наприклад: НіколайВторой). Якщо відповідь передбачає зазначення дати (століття), він записується літерами (наприклад: вісімнадцятий).

B1

Розмістіть в хронологічному порядку наступні події. Вкажіть відповідь у вигляді послідовності літерних позначень обраних

елементів.

А) стояння на річці Угрі

Б) Куликовська битва В) Льодове побоїще

Г) Полтавська битва

відповідь:

B2

Установіть відповідність між іменами князів і подіями, пов'язаними з їх діяльністю. До кожного елементу першого стовпчика підберіть відповідний елемент з другого і внесіть в рядок відповідей обрані цифри під відповідними буквами.

КНЯЗЬ ПОДІЯ

А) Володимир Мономах 1) розгром половців

Б) Володимир Святославович 2) повстання древлян В) Ярослав Мудрий 3) хрещення Русі

4) розгром печенігів

Запишіть в таблицю обрані цифри.

А

Б

В

8

A19

A17

A18

A20

З метою зміцнення російської державності, забезпечення громадянської злагоди і єдності суспільства керівництвом Росії на початку XXI ст. було вжито заходів, спрямовані на

1) відродження системи Рад

2) посилення «вертикалі» влади

3) ліквідацію всевладдя Рад

4) підписання нового Союзного Договору

7

Які два з перерахованих нижче історичних діячів XIX ст. були авторами ліберальних реформ в Росії? Обведіть цифри, відповідні вірним відповідей, і запишіть їх у зазначеному місці без додаткових символів.

1) С.Ю. Вітте

2) М.М. Сперанський

3) Г.В. Плеханов

4) Н.М. Карамзін 5) А.І. Герцен

Відповідь: _______________

Прочитайте уривок з «Нарисів історії російської культури» і напишіть, як називали художників, які входили в вказане товариство.

«Статут нового об'єднання був затверджений 2 листопада 1870" Товариство має на меті - значилося в ньому - пристрій, з належного дозволу, у всіх містах імперії художніх виставок в видах: а) доставляння можливостей бажаючим знайомитися з російським мистецтвом і стежити за його успіхами, б) розвитку любові до мистецтва в суспільстві, в) полегшення для художників збуту їх творів ". Перша художня виставка відкрилася 29 листопада 1871 року в Петербурзі. Слідом за першою виставкою в Наприкінці 1872 відкрилася друга, і так протягом майже півстоліття. За цей час виставки побували в більшості великих міст Росії ».

Історія. 9 клас Використовується з бланками відповідей

B7

Установіть відповідність між міжнародними подіями за участю

СРСР і їх датами. До кожного елементу першого стовпчика підберіть відповідний елемент з другого і внесіть в рядок відповідей обрані цифри під відповідними буквами.

ПОДІЯ РІК

А) Потсдамська конференція 1) 1945 р

Б) створення Ради Економічної Взаємодопомоги 2) 1949 р

В) Карибська криза 3) 1956 р

4) 1962 р

Запишіть в таблицю обрані цифри.

А

Б

В

10

B4

B3

B6

B5

Відповідь: _______________

Хто з названих воєначальників брав участь у Великій Вітчизняній війні? Вкажіть два вірних відповіді з п'яти запропонованих. Обведіть цифри, відповідні вірним відповідей, і запишіть їх у зазначеному місці без додаткових символів.

1) К.К. Рокоссовський

2) М.Д. Скобелєв

3) А.А. Брусилів

4) Г.К. Жуков 5) І.В. Гурко

Відповідь: _______________

Прочитайте уривок зі спогадів і напишіть прізвище автора.

«Через кілька хвилин могутній космічний корабель віднесе мене в далекі простори Всесвіту. Що можна сказати вам в ці останні хвилини перед стартом? Все моє життя здається мені зараз одним прекрасним миттю. Все, що прожито, що зроблено, було прожито і зроблено заради цієї хвилини ... Бути першим в космосі - чи можна мріяти про щось більше? »

Відповідь: _______________

9

частина 3

Для відповідей на завдання цієї частини (С1-С4) використовуйте бланк відповідей № 2. Запишіть спочатку номер завдання (С1, С2 і т.д.), потім розгорнуту відповідь до нього.

Прочитайте уривок з твору російського історика Н.І. Костомарова і виконайте завдання C1, C2. Використовуйте у відповідях інформацію джерела, а також знання з курсу історії.

Історія. 9 клас Використовується з бланками відповідей

12

C3

C4

C1

C2

«Мало в історії знайдеться прикладів, коли б новий государ вступив на престол при таких (...) сумних обставин.З двома державами: Польщею і Швецією - не закінчено була війна. Обидва ці держави володіли околицями Московської держави і виставляли двох претендентів на московський престол - двох суперників новообраному царю. Третього суперника йому проголошувала козацька вольниця в Астрахані в особі малолітнього сина Марини, і Заруцький в ім'я його затівав рушити турків і татар на остаточне розорення Московської держави. Всередині держави багато міст були спалені вщент, і сама Москва перебувала в руїнах. Внутрішні області сильно обезлюдніли. Селяни ще в минулому році не могли прибрати хліба і вмирали від голоду. Всюди панувала крайнє зубожіння: в казні не було грошей і важко було зібрати їх з розорених підданих. Одна біда вела за собою інші, але сама найбільша біда полягала в тому, що московські люди, за влучним висловом матері царя, ізмалодушествовалісь ».

До якого періоду російської історії відносяться описувані події? Назвіть ім'я нового государя. Вкажіть рік його вступу на престол.

Чому автор називає обставини вступу на престол нового царя сумними? Наведіть два приклади, що підтверджують твердження автора.

Виконайте завдання С3-С4, що відносяться до історії першої половини

XIX століття.

Героїчною сторінкою історії Російської держави стала Вітчизняна війна 1812 р, яка зміцнила міжнародний вплив Росії і на тривалий час забезпечила їй головну роль в європейській політиці.

Назвіть не менше двох причин початку Вітчизняної війни 1812 р

Наведіть приклади двох військових битв Вітчизняної війни 1812 р

11

Система оцінювання екзаменаційної роботи з історії Росії

ЧАСТИНА 1

За виконання завдання з вибором відповіді виставляється 1 бал за умови, якщо в бланку №1 відзначений тільки номер вірної відповіді. Якщо відзначені два і більше відповідей, в тому числі правильний, і відповідь не виправлений в області «Заміна помилкових відповідей», то відповідь не зараховується.

Історія. 9 клас Використовується з бланками відповідей

ЧАСТИНА 2

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо вірно вказані необхідні одне-два слова або послідовність символів - букв або цифр.

За вірну відповідь на кожне із завдань В1, B4, B6 виставляється 1 бал. За повний правильну відповідь на кожне із завдань В2, В3, В5 і В7 ставиться 2 бали. Якщо допущена одна помилка, то відповідь оцінюється в 1 бал. Якщо допущені 2 і більше помилок або відповідь відсутня, то ставиться 0 балів.

ЧАСТИНА 3

Завдання частини 3 оцінюються в залежності від повноти і правильності відповіді. За виконання завдань С1-С2 ставиться від 0 до 2 балів. За завдання С3 ставиться від 0 до 2 балів, завдання С4 оцінюється від 0 до 1 бала.

C1

До якого періоду російської історії відносяться описувані події? Назвіть ім'я нового государя. Вкажіть рік його вступу на престол.

Елементи відповіді і вказівки до оцінювання

(допускаються інші формулювання відповіді, що не спотворюють його зміст)

бали

Може бути зазначено:

- описувані події відносяться до Смута, АБО смутному часу;

- ім'я нового государя - Михайло Федорович Романов; - рік його вступу на престол - 1613 р

Зазначено назва періоду, ім'я нового государя, рік його вступу на престол.

2

Вірно названі 1-2 будь-яких елемента відповіді.

1

Елементи не названі або все названі невірно.

0

Максимальний бал

2

14

№ завдання

відповідь

А1

3

А2

4

A3

3

А4

3

А5

2

А6

4

А7

2

А8

4

А9

4

А10

4

А11

3

А12

1

А13

2

А14

2

А15

3

А16

3

А17

1

А18

1

А19

2

А20

2

13


Чому автор називає обставини вступу на престол нового царя сумними? Наведіть два приклади, що підтверджують твердження автора.

Елементи відповіді і вказівки до оцінювання

(допускаються інші формулювання відповіді, що не спотворюють його зміст)

бали

Можуть бути названі «сумні» обставини вступу Михайла Романова на престол:

- безліч претендентів на московський престол;

- незавершені війни з сусідами (іноземна інтервенція);

- розорення країни після Смути;

- розорення багатьох міст, включаючи Москву.

Наведено 2 приклади.

2

Вказано лише 1 будь-який приклад

1

Елементи не названі або все названі невірно.

0

Максимальний бал

2

Назвіть не менше двох причин початку Вітчизняної війни 1812 р

C2

C3

C4

Елементи відповіді і вказівки до оцінювання

(допускаються інші формулювання відповіді, що не спотворюють його зміст)

бали

Можуть бути названі причини:

- прагнення Наполеона до світового панування;

- невигідні для Росії умови Тільзітського світу в частині, що стосується приєднання до континентальної блокади Англії; - порушення Росією умов Тільзітського світу.

Названо 2 причини.

2

Названа 1 причина.

1

Елементи не названі або названі невірно.

0

Максимальний бал

2

Наведіть приклади двох військових битв Вітчизняної війни 1812 р

Елементи відповіді і вказівки до оцінювання

(допускаються інші формулювання відповіді, що не спотворюють його зміст)

бали

Можуть бути названі такі приклади битв

Вітчизняної війни:

- Смоленська битва;

- Бородінська битва;

- битва під Малоярославцем; - битва на річці Березині.

Наведено 2 приклади.

1

Наведено 1 приклад, елементи не названі або названі невірно.

0

Максимальний бал