Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Економічні реформи перебудови

Скачати 6.97 Kb.
Дата конвертації 22.08.2018
Розмір 6.97 Kb.
Тип виклад

У березні 1985г.после смерті Черненко новим генера-льним секретарем був обраний М.С.Горбачев.Он народився на Ставропіллі в 1931 р.У +1955 г.Міхаіл Сергійович вступив на юридичний факультет МГУ, по закінченні кото рого перейшов на комсомольсько-мольскую, а потім пар-тійно работу.В 1970 році він очолив Ставроп-льський крайком партії, а в 1978 г.стал секрету-рем ЦК з питань се-льского хозяйства.В 1980 Горбачов був обраний членом Політбюро ЦК КПРС.

При Ю. В. Андропова Горба чев займався не тільки сільським господарством, а й широкому колом пи-росів як внутрішньої, так і зовнішньої політики Незважаючи на опираючись ня консерваторів він став при К. У. Черненка другою людиною в пар тії.

Прийшовши до влади, М.Горба-чев проголосив курс «Перебудови» всіх сфер життя суспільства і напів-чіл всебічну постач-ку, т.к.необходімость пре утворень стала оче-видною.

Чому економічні перетворення не досягли своєї мети?

Основні етапи економічних реформ.

1985-1986гг. спроби зберегти існуючу економічну

систему за рахунок прискорення н.т.прогресса.

1987-1988г.г. Перехід від адміністративних методів до еко-

ного при збереженні централізованого управ-

ня. Економічна реформа 1987года.

1989-1990г.г. Курс на перехід до ринку. ухвалення урядом

«Радикально-помірного» варіанту.

1991р. Непослідовність і зволікання в осуществле-

ванні реформи. Поглиблення економічної кризи і

загострення соціальної напруженості.

Перші кроки в економіці були продовженням курсу Ю. Андропова. У легкій промисловості і на ж-лезнодорожном транспорті експериментували з госпрозрахунком. Було оголошено про прискорення НТП, але фінансування в цю сферу не збільшилася. М.Горбачов робив ставку на «людський фактор» і закликав зміцнити трудову дисципліну. У 1985 році під керівництвом Н. Рижкова почалася розробка нової економічної стратегії.

На квітневому 1985 г.Пленуме ЦК було висунуто завдання «прискорення соціально-економічного розвитку країни» .Решіть її М.Горбачов сподівався спираючись на «людський фактор» .У травні 1985 р Почалася боротьба з пияцтвом і алкоголізмом.Про-ництво спиртного скоротилося в 15 раз.Но це мало і негативні наслідки-на 67 млрд. руб.сократілісь надходження в бюджет країни, б чи вирубані виноградники, поширилося са могоновареніе і, як наслідок, скоротилися запа-си цукру.

Курс на прискорення соціально-економічного розвитку країни.

У її створенні брали участь найбільші економісти того времени.В основу концепції було покладено збереження планової економікі.В той же час передбачалося:

ввести госпрозрахунок і самофінансування,

відродити приватний сектор

відмова від монополії зовнішньої торгівлі,

інтеграція в світову економіку,

скорочення міністерств і відомств,

закриття збиткових підприємств.

Другий етап економічної реформи 1987-1988г.г.

Червневий Пленум ЦК КПРС (1987 р.) Затверджено основні напрямки

перебудови в економіці

Закон залишився на папері.

Почалася «легалізація« тіньової економіки ».

Ситуація в народному господарстві продовжувала погіршуватися.

Ворожість і недовіру громадської думки.

Перебудова орієнтувалася в першу чергу на вирішення соціальних проблем.Предполагалось сік ратіть в 3 рази частку ручної праці, збільшити на 30% зарплату, підвищити доходи селян, роз-вать соціально-культурні установи на селі.

Але в силу нараставших економічних труднощів ці плани не були реалізовани.Правда зарплата виросла в 2,5 рази, але в країні почався найгостріший товарний голод, навіть у великих містах були введені картки.

Країною прокотилися страйки 1989р.

Причина кризи- непослідовність політики.

Варіанти переходу до ринкової економіки

Курс на перехід до ринку - 1990 року.

Автор:

Шаталін С.С. Рижков Н.І.

Явлінський Г.А. Абалкін Л.І.

(500дней -1,5лет) (Поетапний перехід до ринку- 6 років)

В к.80-х в СРСР різко скоротилося виробництво про дуктів живлення.На закупівлю продовольства за ру-бежом було витрачено понад 2000 т.золота, різко ви ріс зовнішній долг.В цих умовах Г. Явлінський і С. Шаталін почали розробку програми перехо - так до ринку «500 днів» .Центральние влади осущес твіти її не наважилися і тоді команду Шаталіна запросили влади РСФСР.К літа 1991 г.економі-чна ситуація в країні загострилася до межі.

У 1986 р на XVII з'їзді КПРС було розглянуто проект нової редакції партійної програми. Завдання побудови когось мунізма була оголошена-на несвоєчасної, ста-вилася мета совершенст-вования социалистичес-кого общества.Трудовие колективи повинні б-ли стати «первинними осередками демократії», але в умовах адміністра-тивно економіки це було нездійсненне. Економіку потрібно було перевести на шлях интен-сивного развітія.Впер-ші керівництво заяви-ло про необхідність «гла сності».


Економічні реформи перебудови
Економічні реформи перебудови
Економічні реформи перебудови
Економічні реформи перебудови
Економічні реформи перебудови
Економічні реформи перебудови
Економічні реформи перебудови
Економічні реформи перебудови
Економічні реформи перебудови
Економічні реформи перебудови
Економічні реформи перебудови
Економічні реформи перебудови
Економічні реформи перебудови
Економічні реформи перебудови
Економічні реформи перебудови