Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Феномен сталінської національної політики в СРСР в 20-30 рр. XX століття

Скачати 117.54 Kb.
Дата конвертації 26.03.2018
Розмір 117.54 Kb.
Тип дипломна робота

"Феномен сталінської національної політики в СРСР в 20 - 30 рр. XX ст. "

Ростов-на-Дону

2007 р


зміст

Вступ

Глава I. Інтернаціоналізм і російське питання

§ 1. Становлення доктрини

§ 2. Розрив з патріотизмом

§ 3. Заперечення минулого

Глава II. Соціалізм в одній країні і зміна підходів

§ 1. Еволюція поглядів

§ 2. Коригування курсу

§ 3. Декларації і реальність

висновок

Примітки

Список використаних джерел та літератури


Вступ

Актуальність теми. Вплив моделі сталінської національної політики на міжнаціональні відносини тривало аж до трагічного фіналу. Однак вже зараз з упевненістю можна стверджувати, що розпад СРСР і нинішні проблеми у відносинах населяли його народів обумовлені прорахунками більшовицьких лідерів, в їх числі і І.В. Сталіна. В результаті нинішня Росія і утворилися країни ближнього зарубіжжя є національні держави, контури яких були закладені після 1917 р при реалізації більшовицької доктрини, що грунтувалась на ідеї світової революції.

Після розпаду СРСР загострився і "російське питання". Виникло нове розуміння нації як согражданства. Розпад СРСР поставив дослідників перед незаперечним фактом: національне питання, неодноразово проголошував остаточно вирішеним в нашій країні, змушує народи колишнього СРСР дорого розплачуватися за некомпетентність вчених і політиків. Викриття І.В. Сталіна привело, як зізнається в сучасній науці, і до негативних наслідків. Під прапором боротьби зі сталінізмом нерідко закликають відмовитися від усього позитивного, що є в теоретичній спадщині і досвід вирішення національного питання в радянську епоху.

Ступінь вивченості. Проблеми розв'язання національного питання в СРСР було використано величезному числі наукових і популярних праць, спеціалізованих періодичних видань, документальних і статистичних збірниках, свідоцтвах учасників подій, пов'язаних з виробленням і реалізацією відповідної політики. Видання, що представляють найбільшу наукову цінність і відображають особливості історіографічних етапів у вивченні проблеми, представлені в монографії А.І. Вдовина "Російська нація: Національно-політичні проблеми XX століття і загальнонаціональна російська ідея", виданої в 1995 [1].

Вітчизняне історіографічна спадщина з національного питання містить чимало досліджень, в яких вивчення піддавалася національна політика. У той же час щодо робіт, випущених в 30 - 80-х рр. XX ст., Справедлива критична оцінка. Вони не відрізнялися науковою глибиною і грунтувалися на схематизмі. Цим працям притаманні, крім того, догматичні оцінки й висновки, неадекватні історичної дійсності. Політична атмосфера змушувала дослідників ігнорувати реальні суперечності національних процесів.

Відхилення від заданої лінії підлягали нищівній критиці, а підпадають під неї публікації вилучалися з наукового обігу. Така доля спіткала, перш за все, творіння видатних російських мислителів і вчених, вигнаних з Радянської Росії після громадянської війни: Н.А. Бердяєва, І.А. Ільїна, П.А. Сорокіна, Н.С. Трубецького, Г.П. Федотова та інших. Остракізму віддавалися всі автори російського зарубіжжя, що дотримувалися інших політичних переконань.

Таке ж ставлення було до напрацювань з національного питання Л.Д. Троцького, Н.І. Бухаріна, С.М. Диманштейн, І.П. Трайніна, що належали до більшовицької когорти, але згодом відкинутих за політичними мотивами. Теоретичне ядро ​​радянської науки про нації та національних відносинах, що виступило в якості методологічної основи історичних досліджень, довгий час складали праці В.І. Леніна і І.В. Сталіна. В. І. Ленін, як відомо, особливо виділяв в своєму оточенні І.В. Сталіна як автора статті "Національне питання і соціал-демократія", написаному в 1913 р Саме за його рекомендацією І.В. Сталін був поставлений на чолі Наркомату у справах національностей в першому радянському уряді.

У 20-і рр. XX ст. він представлявся в науковій і пропагандистської літератури як вірний учень і провідник ленінської національної політики [2]. Уже тоді особливою якістю цього ортодокса вважалася "сила аргументації" [3]. Небезпека бездоганного сприйняття пролетарських вождів з їх методами остаточного вирішення національного питання ніким не помічалася. С.М. Диманштейн, відомий дослідник національної проблематики, репресований в 1938 р [4], представляв такі підходи "безневинним помилкою, яке в подальшому можна виправити" [5].

У 30-і рр. XX ст. національна політика Радянської держави іменувалася вже не інакше як "ленінсько-сталінської". З'явилося безліч публікацій І.В. Сталіна як теоретика більшовизму в національному питанні [6]. У деяких з них І.В. Сталін поставав як борця проти тих, хто пропонував "утворити СРСР ... на базі входження окремих республік до складу РРФСР", тобто противником власного ж плану автономізації [7].

В історичній літературі 40-х рр. XX ст. І.В. Сталін зображується вже не стільки послідовником Маркса і Леніна, скільки творцем марксистської теорії, творцем і керівником радянського багатонаціонального держави, уособленням "ленінсько-сталінської" і просто "сталінської" дружби народів [8]. М.Д. Каммарі, один з головних авторитетів в теорії національного питання, член-кореспондент АН СРСР в 1953 - 1965 рр., В 1949 р опублікував статтю з характерною назвою "Створення і розвиток І. В. Сталіним марксистської теорії нації" [9].

У роботах цього автора стверджувалося, що "тов. Сталін створив марксистську теорію нації, всебічно розробив програму і політику партії в національному питанні, відкрив найбільш доцільні форми об'єднання національних радянських республік в єдину союзну державу "[10]. На тлі таких заяв офіційні біографи писали куди як скромніше: "Сталін разом з Леніним розгромив опортуністичні погляди і догми II Інтернаціоналу з національного питання. Леніним і Сталіним була розроблена марксистська програма з національного питання ". Першість Сталіну беззастережно віддавалася лише в практичних справах: "Немає жодної радянської республіки, в організації якої Сталін не брав би активного н керівної участі" [11].

Намітився відразу після смерті Сталіна поворот в оцінці його вкладу в звершення країни, зокрема в теорію і практику вирішення національного питання, не відразу позначився на ситуації в історичній науці. Визначеність у даному відношенні з'явилася лише після XXс'езда і опублікування в 1956 р ленінської статті "До питання про національності або про" автономізації "[12], яка істотно змінювала уявлення про І.В. Сталіна як непогрішним вождя [13]. Своєрідні методи практичної участі у вирішенні національного питання в період утворення СРСР дозволяли В.І. Леніну назвати Сталіна "великоросійським держимордою" [14].

Почалося виправлення помилок, допущених І.В. Сталіним, які нагадували, по суті, політичні кампанії його ж епохи [15]. У 1956 р в пресі з'явилися статті В.В. Пентковський і С.Я. Якубовської, в яких вперше в радянських підцензурних виданнях залучалося увагу до ленінської оцінці сталінського плану автономізації [16]. А вона, як відомо, була негативною. На рубежі 50 - 60-х рр. XX ст. зроблені і перші спроби переоцінити внесок І.В. Сталіна в теорію нації. М.Д. Каммарі, зокрема, постарався внести деякі корективи в уявлення про етапи зближення і злиття націй [17].

Однак імпульси XX з'їзду незабаром вичерпалися. Після зміщення Н.С. Хрущова подальша десталінізація теорії національного питання була припинена. Помилки Сталіна в національному питанні в історіографії 60-х - початку 80-х рр. XX ст. зводилися до двох аспектів. Вони стосувалися висунення плану автономізації і прийняття рішень про депортацію народів у період Великої Вітчизняної війни. Але і в тому і в іншому випадку перебували пом'якшувальні обставини. Стверджувалося разом з тим, що І.В. Сталін не наполягав на реалізації свого плану і відразу прийняв ленінську установку, а депортації в якійсь мірі виправдані найжорстокішими умовами [18].

Імена В.І. Леніна і В.І. Сталіна в літературі 60-х - першої половини 80-х рр. XX ст. були розведені, а помилки в теорії і практиці вирішення національного питання нібито виправлені. Визначення "ленінсько-сталінська" для позначення національної політики 20 - 50-х рр. зникли з лексикону політичних діячів і авторів наукових праць. Але подолання сталінізму, на мій погляд, не відбулося. Проведені в 50-х і другій половині 60-х рр. дискусії з теорії нації виявилися малопродуктивними.

В одній зі статей, що підводила підсумки, зазначалося, що "... відоме визначення нації, сформульоване І.В. Сталіним, є узагальненням всього того, що було сказано К. Марксом, Ф. Енгельсом і В.І. Леніним "і" ... науковим марксистським визначенням ". Заявлялося, що воно представляє "частина марксистсько-ленінської теорії нації" [19]. Визначення нації І.В. Сталіна між тим відображало напрацювання австрійської школи націології початку XX ст., Не підходили до реальностей Росії. Однак під сумнів воно не піддавалося [20].

У виданій в 1985 р книзі "Марксистсько-ленінська теорії нації та соціалістична практика" констатувалося, що в своїх теоретичних побудовах більшість дослідників виходять з відомих чотирьох ознак нації, перші три з яких заперечень практично не викликають. Конкретизація ж четвертого не мала чіткості [21]. В історіографії 60-х - початку 80-х рр. XX ст. склалася ситуація, своєрідність якої помітив відомий радянський вчений М.В. Крюков. На його думку, при викладі історії національних відносин пішли по шляху простого замовчування: "Сталін зник зі сторінок ... досліджень, але концепції його залишилися" [22].

Пояснюється це тим, що в умовах культу особи ленінські роботи не могли у вирішальній мірі вплинути на історіографію [23]. Сам І.В. Сталін, проголошуючи себе вірним ленінцем, будь-яке своє теоретичне нововведення прагнув обгрунтувати посиланнями на вчителя [24]. Цей прийом використовувався не тільки І.В. Сталіним, а й багатьма представниками вітчизняної науки, що сформувалися в його час, і, в якійсь мірі, за родом їхніх батьків учнів. В результаті виходило, що при запереченні ролі І.В. Сталіна як теоретика його ідеї приписувалися В.І. Леніну. М.В. Крюков відзначив, що основний зміст робіт, написаних у 60 - 80-ті рр., "Зводився до наполегливих пошуків в ленінських роботах підтвердження його пріоритету в формулюванні тих чи інших положень, відомих нам з виступів Сталіна" [25].

Спроба подолати сталінські підходи до теорії і практиці вирішення національного питання була зроблена на рубежі 80 - 90-х рр. Крім робіт А.П. Ненарокова і М.В. Крюкова вона робилася А.Н. Мельниковим. Розділ його книги "Роздуми про нації" мав викликає назва: "Чиїми ідеями живемо? Сталін і Бауер проти Маркса, Енгельса і Леніна "[26]. Т.Ю. Бурмістрова, навпаки, наполягала на критичному аналізі робіт Сталіна, відмову від догм, народжених в роки культу особи. Вона доводила помилковість уявлення, нібито Сталін дав визначення нації [27].

Відповідно до теорії І.В. Сталіна, "нація є історично сформована стійка спільність людей, що виникла на базі спільності чотирьох основних ознак, а саме: на базі спільності мови, спільності території, спільності економічного життя і спільності психічного складу, який проявляється в спільності специфічних особливостей національної культури" [28]. Уважний аналіз формулювання виявляє, що нація в ній не визначена. Тут перераховані ознаки етносу [29]. Твердження І.В. Сталіна про те, що "тільки наявність всіх ознак, взятих разом, дає нам націю", що "досить відсутності хоча б одного з цих ознак, щоб нація перестала бути нацією" [30], справи не міняють.

Аналіз показує, що В.І. Ленін не висловив схвалення такого визначення нації. Він ніколи не відтворював і навіть не згадував його в своїх статтях. Він відзначав існування двох марксистських теорій в національному питанні: ідеалістичної теорії нації Бауера, в якій головним є національний характер, і історико-економічної теорії Каутського, головним для якої є мова і територія [31]. Схвалення стосувалося роз'яснень змісту більшовицької програми партії з національного питання [32]. Підтримана була і ідея національного самовизначення [33]

Цій же меті служило і поділ І.В. Сталіним народів на нації і народності. Віднесення народу до розряду народностей (народу, не володів усіма ознаками нації) в післяреволюційний час використовувалося для обмеження числа народів - ймовірних претендентів на статус союзної республіки [34]. Хоча з 50-х рр. XX ст. перестали говорити про ленінсько-сталінської національної політики, але ленінізм ні відділений від сталінізму. Криза, який переживає країна після розпаду СРСР, показав неспроможність науки і політики, відірваних від реальних процесів розвитку.

В історичній літературі в радянський період відзначалося, що національну політику в СРСР багато в чому визначили уявлення про радянський федералізм [35]. Вона представлялася як форма переходу народів, що стояли на різних щаблях економічного і культурного розвитку, до повного державній єдності націй, до єдиної соціалістичної республіки без виділення в її складі частин за національною ознакою. У той же час федерація мислилася як форма, що забезпечує зближення і злиття націй. Форсування процесу, починаючи з утворення СРСР і прискорення його з кінця 30-х рр., Дозволяє зробити висновок про політику інтернаціоналізації [36].

Вважалося, що російська нація відповідальна за історично склалося фактичне становище народів Російської імперії і була зобов'язана шляхом поступок усунути цю нерівність. В середині 30-х рр. XX ст., В умовах війни, що насувалася і проголошення перемоги соціалізму, було оголошено про подолання недовіри між народами і торжестві дружби. Однак подальше форсування зближення повинен був забезпечувати знову-таки російський народ, названий заради цього великим і першим серед рівних.

У цих же цілях і тоді ж йому було "присвоєно" ще один двозначний титул "старшого брата", який тепер вже нібито добровільно, на відміну від 20-х років, взяв на себе турботу про інших радянських народів. Одночасно російським відводилася головна роль борців за комуністичне щастя всіх народів Землі [37]. В роки війни та післявоєнні роки режиму І.В. Сталіна суперечливість національної політики в СРСР посилилася. Цей період характеризується навіть грубою сваволею. Цілий ряд народів Поволжя, Кавказу і Криму в повному складі був виселений з місць споконвічного проживання.

Національна політика, так само як і теорія, що не були піддані десталінізації ні після XX з'їзду, ні на наступних етапах. Динамізм в розвитку системи, характерний для 20 - 30-х рр. (Утворення нових національно-державних суб'єктів, підвищення їх статусу), в наступні роки був втрачений. Теорія національних відносин не отримала будь-якого розвитку. В основі своїй вона залишалася сталінської. Чи не виключалася перспектива повного злиття націй, проте ця мета не форсувати. У 60-80-ті роки вітчизняна історіографія поповнилася великою кількістю робіт про радянський народ як нової історичної спільності [38].

Ця ідея тісно пов'язана з висловленою в статті І. В. Сталіна "Національне питання і ленінізм" формулюванням спільності націй при соціалізмі. Написана ще в 1929 і вперше опублікована в 1949 році ця стаття, як видно, виявилася затребуваною. Містилося в ній і положення про використання національних мов. Як засіб міжнаціонального спілкування проголошувався російську мову. Націю належало відносити неодмінно до розряду етнічних спільнот [39].

Тим часом, світова наука не знала обмеження схематизмом, що дозволяло їй уникнути тотальної етнізаціі національної проблематики. Принципи вітчизняної науки про нації не дозволяли давати пояснення відбувалися в країні процесів [40]. Деякими дослідниками цей напрямок запропоновано називати націолог. З точки зору міжнародної термінології "радянський народ" - це не менш правомірне поняття, ніж всі інші "народи", які виражають державну приналежність. Не було б помилкою вживати термін "радянська нація" як еквівалент сталінського терміна "радянський народ".

В СРСР він не застосовувався через побоювання, що це могло означати скасування націй як етнічних спільнот. В результаті прихильність сталінському визначенням нації зіграла свою негативну роль в розпаді держави. Без власної "нації" і рівноцінного цьому поняттю "радянського народу" СРСР в очах багатьох недоброзичливців залишався не більше ніж "колоніальною імперією", "зобов'язаною" в силу історичної закономірності зійти зі світової арени [41]. Стверджується, що з утворенням СРСР російський шовінізм став принципом національної політики. Проголошення багатонаціональної спільноти служила лише способом залучення російського народу до управління "в'язницею народів", "імперією Кремля". Боротьбою з наслідками сталінської національної політики освячується сепаратизм [42].

Джерела. Як джерела використовувалися доступні збірники документів, періодичні видання, в яких друкувалися статті радянських керівників, зібрання творів В.І. Леніна, І.В. Сталіна, Л.Д. Троцького та ін. Залучені наявні в фондах бібліотек газети і журнали, що видавалися в досліджуваний період 20 - 30-х рр. XX ст.

Цілі і завдання. У дипломній роботі робиться спроба проаналізувати феномен сталінської національної політики в СРСР в 20 - 30 рр. XX ст., Який до цього часу залишається не вивченим у всій повноті, тим більше відповідно до критерію історичної об'єктивності. Саме цей критерій витримувався при підборі та систематизації матеріалу. Використовувався, крім того, проблемно-хронологічний підхід, який є для розкриття теми, на мій погляд, найбільш підходящим.

Для реалізації поставленої мети виділено наступні завдання:

Провести порівняльне зіставлення інтернаціоналізму і російського питання.

Розглянути становлення більшовицької доктрини національної політики до 1917 року, в умовах Громадянської війни і в перші роки після її закінчення.

З'ясувати причини розриву з патріотизмом і його наслідки.

Показати для яких цілей вироблялося заперечення минулого і як воно відбилося на ідеологічній ситуації.

Простежити, як установка "соціалізм в одній країні" на зміну підходів в національній політиці в СРСР в 30-і рр. XX ст. в порівнянні з попереднім періодом.

Піддати аналізу еволюцію поглядів більшовицьких лідерів і визначити внесок І.В. Сталіна в оновлення доктрини.

Встановити параметри коригування курсу і його особливості напередодні Великої Вітчизняної війни.

Співвіднести офіційні декларації та історичну реальність, що існували невідповідності і позицію керівництва.

Ці аспекти наукового пошуку покладено в основу дипломного проекту, який складається з вступу, трьох розділів, що включають по три параграфа, висновків, науково-довідкового апарату, відбитого в примітках, і списку використаних джерел та літератури.


Глава I. Інтернаціоналізм і російське питання

§ 1. Становлення доктрини

Міф про мудрого улаштовувачі щасливого життя радянських народів був створений на тому, що І.В. Сталін в кінці 1912 - початку 1913 рр. з благословення В.І. Леніна підготував і опублікував статтю "Марксизм і національне питання", окремі положення якої вже піддавалися аналізу в попередніх розділах. Цю статтю вождя назвали "теорією і програмної декларацією більшовизму в національному питанні" [1].

І хоча в той час І.В. Сталін цілком дотримувався положень ленінської думки, це був його перший підступ до створення власної національно-державної доктрини. У закінченому вигляді вона сформувалася до середини 1930-х. Нагадаємо, І.В. Сталін визначав тоді націю як "історично сформовану, стійку спільність людей", що виникла на базі єдиної мови, території, економічного життя і психічного складу (культури). Фахівці вважають, що це було не його заслугою, а скоріше К.Каутського, який написав приблизно те ж саме десять років тому [2].

Але І.В. Сталін, намагаючись піти далі своїх попередників, прийшов до висновків, коректність яких більш ніж сумнівна. Наприклад, виступаючи проти суверенної державності як ще однієї ознаки формування нації, він стверджував, що процес створення нових держав, властивий перехідному періоду від феодалізму до капіталізму, вже завершено, а "прокинулися до самостійного життя" нації, так би мовити, "запізнилися" [3 ]. Але що почалася незабаром Перша світова війна, в результаті якої на руїнах старих імперій утворився ряд нових держав, спростувала цю тезу.

Незважаючи на це невідповідність реальності, І.В. Сталін до кінця життя залишився вірним сформульованої їм дефініції, вважаючи, що нації, отримавши статус деяких сучасних удільних князівств і відмовившись від суверенних прав, зможуть співіснувати в складі єдиної країни (імперії), поки в результаті побудови комунізму не будуть прилягати в єдину націю. Тим часом історичний досвід свідчить про зворотне. Держава розвивається стабільно лише тоді, коли в ньому існує, будучи політичним суб'єктом, тільки одна нація, нехай навіть поліетнічна.

Єдиною новацією в статті І.В. Сталіна, за визнанням сучасних учених, були міркування про національно-культурної автономії. Його критика цієї платформи в РСДРП не відрізнялася глибиною, бо будувалася на вузькопартійних сьогохвилинних тактичних міркуваннях. В якості альтернативи І.В. Сталін висунув проект "обласної автономії", який передбачав передачу центром визначеним одиницям (Польщі, Литві, Україні та Кавказу) деяких владних повноважень по самоврядуванню. А ті на закріпленій за ними просторі повинні були забезпечити реалізацію комплексу прав ( "мова, школи та ін.") Екстериторіальних національних меншин [4].

Спочатку більшовиками тим самим проповідувалося нерівність народів, оскільки їх права ставилися в залежність від чисельності етносів, а також розмірів і розташування займаних ними територій. У порівнянні з радянською теорією та практикою національного будівництва, розкритикована в 1913 р І.В. Сталіним програма культурно-національної автономії аж ніяк не була такою курйозної, якою він намагався її уявити. Вона містила, в общем-то, раціональну схему. При однорідному адміністративно-територіальний поділ країни (на губернії) основна соціально-політичне й економічне життя населення спрямовується центральними, а також уніфікованими регіональними та муніципальними органами.

Тільки гуманітарна сфера регулюється етнічними громадами. Це, перш за все, національні культура, освіта, інформація, релігія. Щоб гарантувати свободу культурного розвитку тієї чи іншої національності не тільки в місцях її компактного проживання, а й на території всієї країни, передбачалося наділення громад правом обрання центральних громадських національних рад ( "культурно-національних парламентів") зі штаб-квартирами в столиці держави.

Оскільки культурно-національна автономія проектувалася на основі принципу екстериторіальності, вона за визначенням сприяла доцентрові тенденції і служила чинником, стримування національного сепаратизму, властивого саме територіальних автономій. Але якраз це найменше і влаштовувало більшовиків, які заявляли, що національні проблеми в царській Росії можуть бути вирішені тільки за допомогою революційно вибуху, а не реформ.

22 березня 1917 року Тимчасовий уряд видав декрет, що проголошував: "Всі встановлені ... обмеження в правах російських громадян, обумовлені приналежністю до того чи іншого віросповідання, віровченню ..., скасовуються".Це поширювалося і на національність. Повернувся на той час в Петроград із сибірського заслання І.В Сталін, відгукнувся в "Правді" спеціальною статтею. У ній він стверджував, що з перемогою революції в Росії і усуненням від влади старої аристократії, насаждавшей національний гніт, виникли "фактичні умови, необхідні для національної свободи".

І.В. Сталін виступив за введення "обласної автономії" для окремих національних окраїн. Перш за все, йшлося про Україну, Закавказзя, Прибалтика і надання права на самовизначення Фінляндії і Польщі [5]. Висуваючи цю програму, І.В. Сталін, мабуть, вважав, що соціалізму в Росії буде передувати тривалий період капіталістичного розвитку. Така переконаність з'явилася у нього, швидше за все, під впливом Л.Б. Каменєва, з яким він зблизився під час останньої посилання.

Однак незабаром І.В. Сталін різко змінив свою точку зору. Сталося це після приїзду в Петроград з еміграції В.І. Леніна. Під впливом останнього він не вагаючись вийшов з-під опіки Л.Б. Каменєва і солідаризувався з вождем. На знаменитій Квітневої Всеросійської конференції РСДРП (б) він виступив з доповіддю з національного питання, де підтримав В.І. Леніна, який вимагав від своїх соратників визнання за народами Росії гарантованого права на самовизначення аж до повного політичного відділення.

Вождь більшовиків, який вважав, що створення сприятливих умов для соціалістичного перевороту сприяло б максимально можливе посилення національно-сепаратистських тенденцій в Росії і як наслідок цього руйнування основ її державності. Він недвозначно заявив: "Ми до сепаратистського руху байдужі, нейтральні. Якщо Фінляндія, якщо Польща, Україна відокремляться від Росії, в цьому нічого поганого немає ... ". Які не беруть цю позицію опонентів всередині партії він назвав шовіністами [6].

Підігруючи відцентровим націоналістичним силам і маючи намір використовувати їх в разі потреби для захоплення влади в країні, В.І. Ленін все ж змушений був подбати і про те, щоб при досягненні цієї мети зберегти для більшовиків територіально більшу країну. Для цього на I Всеросійському з'їзді рад (червень 1917 г.) він висунув гасло переходу до федерації: "Нехай Росія буде союзом вільних республік". І хоча В.І. Ленін і його соратники залишалися по суті унітаристами, як і європейські соціалісти, починаючи з К. Маркса.

Однак їм не залишалося нічого іншого, як офіційно закріпити в якості своєрідної противаги вимушеного гаслу про право народів на вільне самовизначення принцип федерації в законодавстві радянської республіки. Адже не міг же В.І. Ленін подібно білогвардійцям ратувати за єдину і неподільну Росію. Втім, одна справа риторика про федералізм і право націй на самовизначення, а інше - реальна політика самозбереження держави, якої в тій чи іншій мірі властивий макіавеллізм.

Не виключено, що саме ця тіньова сторона визначила вибір В.І. Леніна на користь державника І.В. Сталіна, коли в жовтні 1917-го року він став вирішувати, кого в радянській республіці зробити головним по національним відносинам. Включивши І.В. Сталіна до складу першого радянського уряду, В.І. Ленін довірив йому керівництво новоствореним наркоматом у справах національностей. Цим призначенням він явно мав на меті придбати тлумачного і виконавчого помічника для проведення національної політики. Наказне виконавська схема відносин, безумовно, влаштовувала І.В. Сталіна.

Хоча він і увійшов до вищого ешелону нової влади, але ще не володів таким політичним вагою і впливом, як, скажімо, Троцький, Зінов'єв або Каменєв. Час рішучих апаратних сутичок за переділ влади на кремлівському Олімпі було ще попереду. Будучи блискучим тактиком, І.В. Сталін вважав за краще до пори вичікувати, поволі нарощуючи свою політичну вагу. Залишаючись в тіні вчителя і стримуючи власне честолюбство, він не хотів публічно виявляти свою особливу позицію з національного питання. Вона відрізнялася від ленінської і мала, як вважають фахівці, прихований "шовіністичний ухил".

За формою позиція І.В. Сталіна була простіше, прямолінійно і не настільки витонченою. Прикриваючи свою прихильність велікодержавія догматичної риторикою, він продовжував наполягати, що первинним для партії є "самовизначення не буржуазії, а трудових мас даної нації". Правда, в березні 1919 року на VIII з'їзді РКП (б), де солідарні з ним "ліві більшовики" Г.Л. П'ятаков і Н.І. Бухарін запропонували замінити в програмі партії гасло самовизначення націй на формулу "самовизначення трудящих класів кожної національності", І.В. Сталіна вважав за краще розсудливо відмовчатися.

Він розумів, що останнє слово буде за В.І. Леніним, який тоді в серцях зауважив: "Пошкребти іншого комуніста - і знайдеш великоруського шовініста". Сперечатися І.В. Сталіну було тим більш безглуздо, що той же VIII з'їзд остаточно відкинув ідею організації партії за федеративного принципу, прирівнявши центральні комітети національних компартій до звичайних територіальним комітетам [7]. Тим самим партія з її централізованою структурою і жорсткою вертикаллю брала на себе роль основної несучої конструкції нової держави, міцно скріплювала в єдине ціле всі народи, що опинилися під владою більшовиків.

В результаті гасло самовизначення націй перетворювався в якийсь декоративний елемент. Ставши в квітні 1922 р генеральним секретарем ЦК РКП (б), І.В. Сталін максимально використовував цей пост для реалізації власної національно-державної концепції, яка втілилася спочатку в відомий "план автономізації", який став причиною першої серйозної сварки з В.І. Леніним. Підготувавши в серпні проект резолюції пленуму ЦК РКП (б), що визнає "доцільним формальний вступ незалежних радянських республік: України Білорусії, Азербайджану, Грузії і Вірменії до складу РРФСР", І.В. Сталін мав намір, незважаючи ні на що, відстоювати свої уявлення.

Його варіант національно-державного устрою Росії після революції передбачав поширення компетенції органів влади і управління на аналогічні структури республік [8]. І.В. Сталін вважав, що успіх його плану буде забезпечений сприятливою кон'юнктурою на радянської біржі влади. Відомо, що в тому чи іншому вигляді всі незалежні радянські республіки, за винятком Грузії, підтримали план І.В. Сталіна. До того ж в 1920 - 1921 рр. вони уклали договори про військово-економічному і дипломатичному союзі з РРФСР.

Це де-факто означало їх відмова від суверенітету на користь останньої. Залишалося начебто тільки де-юре оформити їх злиття з Росією, що власне, і збирався зробити І.В. Сталін. Однак В.І. Ленін запропонував принципово іншу, ліберально-космополітичну модель об'єднання радянських республік. Він мав намір, незважаючи на власне нездоров'я, боротися за неї до кінця. 26 вересня 1922 р зустрівшись в Горках з І.В. Сталіним, він рішуче розкритикував "план автономізації", висунувши натомість ідею створення так званого "Союзу радянських республік Європи і Азії".

За ленінської схемою передбачалося зведення складної федеративної конструкції, на верхньому ярусі якої повинні були розташовуватися раніше "незалежні" Росія, Україна і Білорусія, сходинкою нижче - Грузія, Азербайджан, Вірменія, входили в союз у складі Закавказької Федерації. Ще нижче ставилися автономні республіки. Зрозуміло, без жорсткої партійно-адміністративної зв'язку така модель національно-державного устрою навряд чи могла функціонувати. Однак ця обставина найменше турбувало революційного романтика.

Для Леніна створення СРСР було початком реалізації грандіозного проекту під назвою "Всесвітня федеративна республіка Рад". Про нього він заявив ще в березні 1919 р З кінця 1922 р уяву "кремлівського мрійника" і його найближчих соратників знаходилося у владі утопічних планів щодо "пробуджується Сходу" "з сотнями мільйонів ... народів Азії, ось-ось готових до виступу ". Покладалася надія і на таку бажану для російських більшовиків пролетарську революцію в Німеччині, перемога якої пов'язувалася з початком тріумфальної ходи комунізму по країнах Європи [9].

І.В. Сталін змушений був поступитися, що, втім, не зняло напруження в його відносинах з В.І Леніним, якого він за очі звинувачував в "національному лібералізмі". Останній оголосив великоросійського шовінізму "бій не на життя, а на смерть". Для В.І. Леніна, фанатичного пророка нової віри, болісно страждав від думки, що дні його полічені і що разом зі здоров'ям він втрачає і владу у величезній країні, великоруський шовінізм став чимось на зразок кошмарного примари так нелюбої їм старої Росії.

Так відбулася рукотворна мутація російської державності, що перетворилася в результаті в щось суто в комуністичному дусі і позбавлене історичного коріння. Знаючи сьогоднішній сумний підсумок цього експерименту В.І. Леніна, мимоволі приходиш до висновку, що нереалізований план І.В. Сталіна, який передбачав збереження Росії як основи радянської держави, міг бути більш життєздатним у часовій перспективі. Втім, подібне твердження носить суто гіпотетичний характер.

Очевидно тільки одне: "проект СРСР" став останньою блискучою перемогою В.І. Леніна. Перебуваючи на смертному одрі, він міг тріумфувати, коли його учень, виступаючи на I Всесоюзному з'їзді Рад, що заснував Союз РСР, назвав створену з волі В.І. Леніна радянську федерацію прообразом "прийдешньої Світової Радянської Соціалістичної Республіки" і затаврував дореволюційну Росію як "жандарма Європи" і "ката Азії" [10]. Однак уже в 1923 р І.В. Сталін, зовні солідаризуючись з В.І. Леніним в нападках на великоруський шовінізм, назвав його "основною небезпекою".

Розгорнувся наступ на місцевий націоналізм. Піддані були жорсткій критиці і "націонал-ухильники", які шукали перш захисту у вождя. Але для зміцнення своєї влади в Кремлі І.В. Сталін змушений був загравати з національної бюрократією. Він оголосив про початок реалізації курсу на так звану коренізацію кадрів в національних республіках. Вона була запропонована в 1921 р і передбачала поступовий перехід до формування апаратів управління в національних республіках "переважно з людей місцевих, які знають мову, побут, звичаї і звичаї відповідних народів" [11].

Підтримка національної партійної еліти була аж ніяк не зайвою для І.В. Сталіна, який направив тим часом основні зусилля на заміну влади номенклатурної олігархії своєї одноосібної диктатурою. Система правління, співзвучна традиційної для Росії автократії, була в інтересах широких верств радянської бюрократії. Була потрібна і нова національно-державна ідея. І така доктрина, заснована на теорії побудови соціалізму в одній країні, з кінця 1920-х р була взята владою на озброєння. Розуміючи, що домогтися однодумності буде непросто, І.В. Сталін проводив ідеологічну перебудову поступово.

§ 2. Розрив з патріотизмом

Прихід більшовиків до влади в Росії в 1917 р означав крім усього іншого, що вони отримали можливість направляти відповідно зі своїми політичними програмами процеси зближення і злиття націй в країні і світі, оскільки Жовтнева революція в їх уявленнях була початком нової світової епохи. Курс на світову революцію припускав розрив з ідеями патріотизму і початок будівництва єдиної світової соціалістичної республіки. Ці ідеї були притаманні значній частині російських інтелігентів, опозиційних дореволюційному політичного режиму. Серед перших прихильників таких ідей були представники російської соціалістичної інтелігенції [1].

В. І. Ленін і більшовики вважали себе не космополітами, а інтернаціоналістами, яким вважав за потрібне не заперечувати національності як такі і навіть за найменшої національністю визнавати право на вільне самостійне існування. Проте, і в інтернаціоналістські вченні стверджувалося, що "пролетарська партія прагне до зближення і подальшого злиття націй" [2], що ніякого протиріччя між пропагандою свободи відділення націй і пропагандою їх злиття "немає і бути не може" [3].

У свідомості багатьох більшовиків бути інтернаціоналістом означало відмова від національності як такої.Наприклад, Л.Д. Троцький, пояснюючи свою позицію в національному питанні, писав: "Національний момент ... не грав в моєму особистому житті майже ніякої ролі ... Марксистське виховання поглибило ці настрої, перетворивши їх в активний інтернаціоналізм" [4]. Відповідаючи на питання, ким він себе вважає - євреєм або російською, Л.Д. Троцький говорив: "Ні тим, ні іншим. Я соціал-демократ, інтернаціоналіст "[5]. Л.М. Каганович підкреслював, що євреєм був тільки за народженням, але "ніколи не керувався в своїй роботі національними мотивами" [6].

Л.З. Мехліс теж стверджував: "Я не єврей, я комуніст" [7]. За свідченням колег, відомий історик А.Я. Аврех пишався тим, що був "ні євреєм, ні російською, а тільки марксистом-інтернаціоналістом" [8]. Вважається, що ставлення до Росії, до російської нації, продемонстроване лідерами більшовиків і ультра інтернаціоналістами в післяреволюційні роки, було наслідком не їх етнічного походження, а "інтернаціонально-космополітичного світогляду" [9].

В цьому відношенні доречно зробити пояснення про характер зв'язку, що існує між поняттями "інтернаціоналізм" і "космополітизм". Відмінностей між ними не існує: вони переслідують одну і ту ж мету злиття націй. Можливо, цим можна пояснити позицію свідка "останнього сталінського злочину" Я.Л. Рапопорта. Осмислюючи протягом багатьох років "справа лікарів» 1953 року і попередню йому "боротьбу з космополітизмом", вчений патологоанатом вважає: "Боротьба з космополітизмом не мала нічого спільного з теоретичної принципової диференціацією двох понять: космополітизм і інтернаціоналізм. Колись в працях теоретиків марксизму вони мирно уживалися ... "[10].

Космополіти і інтернаціоналісти на практиці виявлялися ворожі національній ідеї. Наприклад, коли сіоністи, ратували за створення умов "відродження і розквіту" єврейської нації, звернулися у квітні 1920 р за підтримкою до В.І. Леніну, вони зустріли повне нерозуміння останнього. Вождь пролетарської революції заявив М. Горькому, який виступав ходитиме, що до сіонізму ставиться вкрай негативно. В.І. Ленін послався на те, що національні рухи реакційні. Сіоністи ж мріють додати ще одне національне держава до вже існуючих [11].

Формулюючи тези до II конгресу Комінтерну (червень 1920 г.), В.І. Ленін закликав до боротьби з "національними забобонами", яка "тим більше висувається на перший план, ніж злободенні стає завдання перетворення диктатури пролетаріату з національної (тобто існуючої в одній країні і нездатною визначати всесвітню політику) в інтернаціональну (тобто диктатуру пролетаріату, принаймні, кількох передових країн, здатну мати вирішальний вплив на всю світову політику) "[12]. Відповідно визначався і пролетарський інтернаціоналізм.

Трактування ж інтернаціоналізму в дусі рівноправності і дружби народів, як тоді ж відзначав В.І. Ленін, відповідала дрібнобуржуазним уявленням про інтернаціоналізм [13]. Його суть в більшовицькій доктрині виражена в словах: "Не національна культура ..., а інтернаціональна (міжнародна), сливающая все нації у вищому соціалістичному єдності" [14]. Соціалізм бачився В.І. Леніну суспільством, яке гигантски прискорює зближення і злиття націй [15].

Н.І. Бухарін розумів цю установку так, що російський народ необхідно штучно поставити в положення нижчий в порівнянні з іншими народами і цією ціною "купити собі справжню довіру перш пригноблених націй" [16]. М.І. Калінін закликав поставити малу національність в помітно кращі умови в порівнянні з великою [17]. Ці установки як раз і проводилися в життя до тих пір, поки існував Союз РСР, вони ж, на думку сучасних фахівців, певною мірою зумовили його розпад.

Прикладом революціонера, розуміти інтернаціоналізм в ультралівих вираженні, був, як зазначалося, Л.Д. Троцький [18]. Національна культура в троцькістської трактуванні - синонім культури буржуазної, яка в перехідний період до соціалізму повинна була розділити долю цього класу. Відродження нації при соціалізмі, а тим більше винайдений І.В. Сталіним "розквіт" національних культур троцькістами сприймався як найнебезпечніша форма націоналізму [19].

В.А. Ваганян, широко відомий в 20-і роки автор робіт з філософських проблем культури, один з членів засновників Товариства войовничих матеріалістів і член її президії, представляв розгортається в СРСР культурну революцію явищем, "протилежним національної культури" [20]. Формування соціалістичної спільності мислилося при цьому як процес витіснення елементів національної культури [21] і нарощування елементів культури інтернаціональною.

У світовому масштабі, по Л.Д. Троцькому, дозволити національне питання можна, тільки забезпечивши за всіма націями "можливість нічим не обмеженого залучення до світової культури на тій мові, який дана нація вважає своєю рідною мовою" [22]. Різноманіття мов, природно, виступало в якості фактора, що уповільнює цей процес. "Уже тепер, - писав з цього приводу В.А. Ваганян, існування безлічі національних мов є колосальним перешкодою господарського спілкування народів "[23].

Мабуть, не випадково в очолюваної Л.Д. Троцьким Червоної Армії вивчення есперанто до 1923 р було особливим знаком інтернаціоналізму [24]. Цей штучний міжнародна мова мислився, як що може в майбутньому прийти на зміну національним мовам. У другій половині 20-х рр. XX ст. подібна роль в масштабах СРСР відводилася російській мові. Він представлявся мовою "всесоюзної комуністичної культури ... Але до всього цього російська мова є міжнаціональний мову ... Союзу ..., це мова ... єдиної союзної економіки" [25].

При утворенні СРСР в 1922 р суперечки йшли про початковій формі майбутнього єдності народів світу, яке могло б стати перехідною формою зближення н злиття народів у світовій соціалістичній спільності. В.І. Ленін вимагав створення Союзу РСР замість пропонованої І.В. Сталіним Російської Соціалістичної Радянської Республіки не стільки через побоювання посилення централізму н русифікаторства, скільки передбачаючи можливість приєднання н інших країн у міру успіхів революції на Сході і Заході [26].

У поглядах на форму державного єдності В.І. Ленін у вересні-грудні 1922 року перейшов на позицію, близьку до тієї, яку І.В. Сталін займав в червні 1920 р В.І. Ленін перед II конгресом Комінтерну надіслав "Первинний нарис тез з національного і колоніального питань" цілої низки своїх соратників, в тому числі і І.В. Сталіну, який перебував у той час на фронті на півдні країни, і просив їх зробити свої зауваження [27]. І.В. Сталін запропонував тоді включити в тези положення про конфедерацію, як про одну з форм зближення трудящих різних націй [28].

І. В. Сталін сумнівався, що при такому підході народи навіть зарубіжних країн погодяться відразу піти на федеративну зв'язок з Радянською Росією "типу башкирської або української". Виходячи з цих міркувань, в ленінські тези про перехідних формах зближення трудящих різних націй і було запропоновано "внести (поряд з федерацією) конфедерацію. Така постановка ... збагатила б їх ще однією перехідною формою зближення трудящих різних націй і полегшила б національностей, що не входять до цього часу склад Росії, державне зближення з Радянською Росією "[29].

Згадуючи про це своєму виступі на захист конфедерації, Сталін нагадував 25 квітня 1923 р учасникам засідання секції XII з'їзду з національного питання: тодішнє пропозицію Леніна зводилося до того, що "ми, Комінтерн, будемо домагатися федерірованія національностей і держав. Я тоді сказав ... не пройде це. Якщо Ви думаєте, що Німеччина колись увійде до Вас в федерацію на правах України, - помиляєтеся. Якщо Ви думаєте, що навіть Польща, яка склалася в буржуазна держава з усіма атрибутами, увійде до складу Союзу на правах України - помиляєтеся. Це я говорив тоді. І товариш Ленін надіслав грізне лист - це шовінізм, націоналізм, нам треба центральне світове господарство, кероване з одного органу "[30].

Що ж стосується кінцевої форми державного і національного соціалістичної єдності, то вона в перші роки революції ніяких розбіжностей серед більшовиків не викликала. Невиліковним істиною (по "Абетці комунізму" Н.І. Бухаріна і Е.А. Преображенського) вважалося, що з часом, коли Всесвітній федеративний союз "виявиться недостатнім для створення загального світового господарства ..., буде створена єдина світова соціалістична республіка" [31] .

Троцькістські уявлення про шляхи утвердження соціалізму на планеті Земля в найбільшою мірою відповідали ультрареволюціонной ментальності перших років радянської влади і всіх 1920-х рр. вітчизняної історії. Л.Д. Троцький в цьому питанні анітрохи не суперечив В.І. Леніну, ключова думка теоретичної спадщини якого може бути виражена становищем: "Справа всесвітньої пролетарської революції (є) справа створення всесвітньої Радянської республіки" [32]. Л.Д. Троцький анітрохи не суперечив і Конституції СРСР 1924 р, оголошує утворене наприкінці 1922 р інтернаціональна держава відкритим "усім соціалістичним радянським республікам, як існуючим, так і мають виникнути в майбутньому" [33].

Л.Д. Троцький стояв на відомій точці зору Рози Люксембург: "при капіталізмі національне самовизначення неможливо, а при соціалізмі воно зайве" [34]. Будучи, по його ж спостереженнями, русифікованими інородцями, вони свій абстрактний інтернаціоналізм протиставляли реальним потребам розвитку пригноблених національностей [35]. Л.Д. Троцький вважає, що тим самим вони об'єктивно відроджували стару традицію русифікаторства і великодержавності, з чим важко погодитися. Абстрактний інтернаціоналізм ніяк не міг відповідати реальним потребам також і російського народу. У Наркомнаце не випадково не бачили ніякої необхідності в російській комісаріаті, в той час, як інші народи такі мали.

Прагнення за допомогою Наркомнаца вирішувати національні проблеми в країні без представництва і врахування інтересів російського народу знаходило своє вираження не тільки у відсутності спеціального відділу, а й в тому, що сама участь росіян у роботі комісаріату вважалося зовсім не обов'язковим, якщо не скачати шкідливим [36] . Майже всі 20-і рр. XX ст. пройшли в очікуванні світової революції і готовності до неї. Перше покоління радянських людей виховувалося не для захисту батьківщини, а для всесвітніх ідеалів. В.І. Ленін говорив на IX партконференції (вересень 1920 г.) про необхідність червоною інтервенції на Захід, в цьому ж дусі був складений наказ М.Н. Тухачевського про похід на Варшаву, Л.Д. Троцький намічав вторгнення в Індію. М.В. Фрунзе писав: "Ми - партія класу, що йде па завоювання світу" [37].

Г.Є. Зінов'єв в своєму вступному слові на V конгресі Комінтерну 17 червня 1924 року з жалем відзначав, що сталася помилка "в оцінці темпу" світової революції, "і там, де треба було вважати роками, ми іноді вважали місяцями". Помилка в термінах (більш ніж на порядок) пояснювала, чому "нам належить ще завоювати п'ять шостих земної суші, щоб у всьому світі був Союз Радянських Соціалістичних республік" [38]. Проте, через три роки довелося визнати неточним і темп, "розрахований" Г.Е.Зіновьевим.

У 1927 р в закликах до річниці революції під 13-м номером значилося: "Хай живе світової Жовтень, який перетворить весь світ в Міжнародний Союз Радянських Соціалістичних Республік!". А про терміни говорилося наступне: "Перші десять років міжнародної пролетарської революції підвели капіталістичний світ до могили. Друге десятиліття його поховає ". М.Н. Покровський, який очолював на початку 20-х рр. XX ст. історичну школу, яка перейшла на позиції більшовицької доктрини, відзначав, що "в перехідний період до соціалізму пролетаріат знаходить свою батьківщину, колишні експлуататорські класи його втрачають" [39].

Однак територіальні межі батьківщини при цьому нібито нічого не значили: "Пролетаріат не знає територіальних кордонів ... він знає соціальні кордону. Тому будь-яка країна, яка здійснює соціалістичну революцію, входить в СРСР ". Так триває до тих пір, поки "вітчизною трудящих не стане весь світ" [40]. Історичні традиції радянського патріотизму при такій його трактуванні велися в переважній більшості випадків не раніше ніж з 1917 р Наступність в історії, таким чином, розривалася.

§ 3.заперечення минулого

Конференція істориків-марксистів "встановила" в січні 1929 р повну неприйнятність терміна "російська історія", через те, що цей старий, успадкований від царської Росії термін був нібито насичений великодержавним шовінізмом, прикривав і виправдовував політику колоніального гноблення і насильства. За М.Н. Покровському, "термін російська історія". Встановлювалося далі, що, починаючи з XVI ст., Царська Росія "все більш і більш перетворюється в тюрму народів", звільнення з якого відбулося в 1917 р [1].

Термін "великоруська народність" академік Покровський в своїх роботах укладав в лапки, підкреслюючи тим самим, що народності як такої давно вже не було [2]. В даному випадку це була спроба перекладу терміна на мову без національного майбутнього. Виявлялося, що ніякого навали навіть Наполеона на Росію не було, а "війну затіяли російські поміщики". Поразка французької армії оголошувалося випадковістю [3]. Кримська республіка - "належне відшкодування за всі образи, за довгу насильницьку н колонізаторську політику царського режиму" [4].

Пристрасним викривачем старої Росії до кінця своїх днів залишався Н.І. Бухарін. Царювали в Росії, в його зображенні, не інакше як "дикі поміщики, ідеологи кріпацтва, бездарні генерали, ясновельможні бюрократи, злодійкуваті банкіри і біржовики, пролазливі заводчики н фабриканти, хитрі н ледачі купці, ... патріархи і архієпископи чорносотенного духовенства". Правила "династія Романових з її убогим главою, великими князями-казнокрадами, ворожбит, Распутіна, ... іконами, хрестиками, сенатами, синодами, земськими начальниками, городовими і катами" [5].

Народи, приєднані до Росії, ділилися Бухаріним па два розряду - на народи, на зразок грузинського, "зі старовинними культурними традиціями, які не зміг зруйнувати царизм", і народу, на кшталт азіатських, що "були відкинуті царизмом на сотні років назад" [6] . Традицією, єдино гідною, могла бути лише "традиція ненависті до царського отечеству" [7]. Виступаючи на XVII з'їзді партії, Н.І. Бухарін говорив: "Не так давно наша країна ... країною азіатських рабських темпів ..." [8].

Потрібні були саме більшовики, писав Н.І. Бухарін, щоб "з аморфної, мало свідомих маси ... зробити ударну бригаду світового пролетаріату!" [9]. Після обозначившегося на початку 30-х років протистояння Союзу РСР і фашистської Німеччини Н.І. Бухарін анітрохи не сумнівався в перемозі СРСР, в тому, що "засяє червона зірка по всій землі, і минуле як епоха" цивілізованого варварства "назавжди кане в ... річку часу" [10]. Патріотизм старого зразка підлягав негайному забуттю [11].

Такі погляди породжувалися атмосферою політичного нетерпіння, очікування світової революції, що зберігався в певних колах радянського суспільства і після 1929 г. Заключение радянсько-німецького договору про ненапад, початок Другої світової війни породили в СРСР новий сплеск надій на світову революцію. Уже в 1939 р "Правда" писала про майбутній війні за участю СРСР як про "дійсно вітчизняної", "самої справедливої ​​і законної", як про війну, в якій збудеться пророкування В.І. Леніна: "З імперіалістичної війни ... вирвала першу сотню мільйонів людей на землі ... більшовицька революція. Наступні вирвуть ... все людство "[12].

Возз'єднання з СРСР в 1940 р значних територій колишньої Росії з населенням близько 23 млн. Чоловік сприймалося як підтвердження ленінського пророцтва. Учасники засідання VII сесії Верховної Ради, яка приймала до складу СРСР чотири нові республіки, повідали читачам "Правди" про видіннях, народжуваних словами гімну "і якщо грім великий вдарить". З приводу війни з Фінляндією давалося таке роз'яснення: "Кожна така війна наближає нас до того щасливого періоду, коли вже не буде цих страшних вбивств". Висловлювалося більшовицькими лідерами і таке бачення майбутнього: "Яке щастя і радість перемоги будуть висловлювати погляди тих, хто прийме останню республіку в братство народів усього світу!" [13].

Навіть в 1941 р виражалося не тільки передчуття близької війни, а й пов'язану з нею надію на перемогу світової революції [14]. Як відомо, наступний рік довелося зустрічати, поступившись гітлерівцям територію шести союзних республік СРСР, але впевненість у торжестві світового соціалізму похитнулася під дією ненадовго. У квітні 1945 р І.В. Сталін в розмові з І.Б. Тіто і М. Джіласом виклав свою змінилася точку зору з проблеми. "У цій війні, - зауважив він, - не так, як в минулому, а хто займає територію, насаджує там, куди приходить його армія, свою соціальну систему. Інакше і бути не може ".

І якщо в результаті другої світової війни Європа не стане цілком соціалістичної, то це станеться в третій, чекати яку доведеться не так вже й довго. Коли хтось із співрозмовників висловив думку, що "німці не оговтаються протягом наступних п'ятдесяти років", І.В. Сталін заперечив: "Ні ... років через дванадцять-п'ятнадцять вони знову будуть на ногах ... Через п'ятнадцять-двадцять років ми оправи, а потім - знову!" [15]. Таку трансформацію зазнала віра в торжество світової революції.

Тим часом, що стосується власне Росії, то в офіціозної історичній науці аж до початку 30-х років, як уже зазначалося, зміцнювалося підставу для нігілістичного "прочитання" її дореволюційної історії. Російська історична література XIX століття, як і російська класична література, піддавалася критиці на тій підставі, що нібито була наскрізь великодержавної. Головним націоналістом зображувався видатний російський історик В.О. Ключевський. До стояли на великодержавно-буржуазних націоналістичних позиціях зараховувалися найбільші дореволюційні історики С.М. Соловйов і Б.Н.Чичерин. З сучасників така ж доля спіткала Ю.В. Готьє, П.Г. Любомирова та інших.

В "зоологічному націоналізмі" звинувачувалися академіки С.Ф. Платонов, С.Б. Бахрушин і інші історики, засуджені за так званій "справі Академії наук" сфабрикованим в 1929 - 1931 рр. [16]. Його сучасники називали по-різному: "справа Платонова", "монархічний змова", "справа Платонова-Тарле", "справа чотирьох академіків" і т.д. Називалося воно і "справою істориків", оскільки з 150 засуджених дві третини становили історики дореволюційної школи, музеєзнавці, архівісти, краєзнавці, етнографи. "Дело" знаменувало собою один з найбільш гострих етапів боротьби істориків-марксистів з "буржуазної школою істориків" і одночасно - приборкання більшовиками норовливої ​​Академії наук, в складі дійсних членів якої аж до кінця 20-х рр. XX ст. не було жодного комуніста [17].

Початок "справи" можна вести з розмови керуючого справами Раднаркому Н.П. Горбунова з неодмінним секретарем Академії наук С.Ф. Ольденбург 31 березня 1928 р Секретарю було прямо заявлено: "Москва бажає бачити обраними Бухаріна, Покровського, Рязанова, Кржижановського, Баха, Деборина та інших комуністів" [18]. З цією метою до колишніх 42 ставками академіків уряд додавало стільки ж. Однак з 10 вчених-комуністів, висунутих на відкриті вакансії академіків, за результатами голосування 12 січня 1929 р деякі ставленики виявилися не обраними, як "найбільш агресивні в ідеологічному відношенні".

Уряд після цього заявило про намір закрити вища наукова установа країни. Рятуючи Академію наук, академіки 13 лютого прийняли нещасливу, трійку в свої ряди [19]. Влада і її прихильники поряд з корінним переломом на фронті колективізації жадали перемоги і в боротьбі зі старою науковою інтелігенцією. Приводу для розправи довго шукати не довелося. Широка популярність і високий науковий авторитет керівництва Академії павук ставили цю установу в особливе становище серед інших відомств [20].

30 жовтня 1929 в Академії наук була оголошена урядова телеграма за підписом голови Раднаркому СРСР А.І. Рикова "про результати перевірки архівних фондів" [21]. На його вимогу змушені були піти у відставку С.Ф. Ольденбург, С.Ф. Платонов, тимчасово відсторонений від справ президент Академії А.П. Карпінський [22]. Заарештовано були С.Ф. Платонов, професор ЛДУ Б.А. Романов, академіки Н.П. Лихачов і Є.В. Тарле. Для додання належного масштабу "справі" до ленінградської групі вчених була приєднана московська, яку нібито очолював академік М.М. Богословський [23].

Поки слідчі "ліпили" справу, їх добровільні помічники від науки під керівництвом М.М. Покровського працювали над його інтелектуальним і ідеологічним забезпеченням [24]. Історики дореволюційної школи його не любили, пророкуючи славу одного з "геростратів Росії" за одне лише участь в Брестських переговорах. В кінці 20-х років старі академічні та університетські історики на чолі з С.Ф. Платоновим і Є.В. Тарле протистояли М.Н. Покровському, Н.М. Лукину і прямував за ними ешелону шалених ревнителів "справжнього інтернаціоналізму" [25].

10 жовтня 1930 в Комакадемії, очолюваної М.Н. Покровським, ще задовго до завершення слідства у "справі" істориків обговорювалася доповідь С.А. Піонтковського "великоруська буржуазна історіографія останнього десятиліття", в якому містилася різка критика робіт Ю.В. Готьє, С.Ф. Платонова, П.Г. Любомирова і ряду інших вчених. Доповідач прийшов до висновку, що вони "захищала інтереси великоруських власників". Доповідач закликав "допомогти їм скоріше вмерти, вмерти без сліду і залишку" [26].

Такої ж думки дотримувалися й інші учасники "дискусії", лейтмотивом якої були звинувачення російських істориків і націоналізмі. Стверджувалося, наприклад: "Ключевський - це ..., перш за все затятий українізатор" [27] і т.д. Про характер обговорення і його "наукових" результати можна судити за наступними словами передмови до збірки: "Тарле - прямий агент антантівські імперіалізму, знаходився в найтіснішому союзі з германофілів-монархістом Платоновим ...". У такому ж дусі витримані і заключні промови [28]. Звісно ж, що після таких засідань "вчених" відповідним органам залишалося лише приводити вироки у виконання.

При підведенні в 1931 р підсумків боротьби істориків-марксистів "проти явних і прихованих ворогів пролетарської диктатури і ідеології" найбільші плоди принесла "боротьба з противниками національної політики радянської влади, з представниками великодержавного і національного шовінізму (викриття Яворського, буржуазних великоруських істориків та інших ) ", а також" викриття ... істориків (Тарле, Платонова н інших) "[29]. Об'єднані зусилля слідчих від науки і від політичної поліції призвели до серії вироків, винесених по "справі" російських істориків.

Вони були засуджені на термін від 3 до 10 років, "учасники" військової секції змови розстріляні (А.С. Путілов, що завідував раніше Архівом АН СРСР, і інші). Головних учасників "монархічного змови" чекала посилання. Так пли інакше більшість представників російської історичної думки до початку 30-х рр. XX ст. насильно усунені від своїх занять через їх нібито великоросійського шовінізму, а значить, і контрреволюційності. У бібліотеці Академії наук, Археографічної комісії великих фахівців практично не залишалося. Зі старої професури уцілів лише Б.Д. Греков, заарештований в 1930 р [30].

Саме слово "російський" в певних колах радянського суспільства до початку 30-х рр. XX ст. асоціювалося з поняттям "великодержавний". Наприклад, в статті, що відкриває перший випуск журналу "Радянська етнографія", який почав виходити в СРСР з 1931 р замість видавався до тих пір журналу під назвою просто "Етнографія", було запропоновано викинути слово "російський" з назви відомого ленінградського музею [31 ]. Положення з вивченням російської історії стало змінюватися на краще лише з позбавленням від диктату "школи Покровського".

Повалення школи "войовничих борців з великоруським націоналізмом" і супротивників "об'єктивно-наукової" діяльності старої історіографії було здійснено після зауважень І.В. Сталіна, А.А. Жданова і С.М. Кірова в 1934 р з приводу конспектів підручників з історії СРСР і нової історії, опублікованих в 1936 р [32]. Однак поворот цей не заважав діяльності ОГПУ. Репресіям було піддано фахівці з історії давньослов'янської писемності, фольклору, і історії слов'янських мов н т.д. [33].

У московських і ленінградських слідчих справах був зібраний багатий "компромат" на інших вчених.Серед них академіки В.І. Вернадський, М.С. Грушевський, Н.С. Державін і інші. Питання про арешт академіків вирішувалося на найвищому рівні. Історик М.С. Грушевський, очевидно, уникнув арешту лише в зв'язку зі смертю (25 листопада 1934 г.). Його оголосили главою "контрреволюційного центру", але вже не російського, а українського. Славісти виявилися в особливо невигідному становищі ще через те, що в той час йшла боротьба з "панславізмом", відносини зі слов'янськими країнами "санітарного кордону" були вкрай напруженими. Навіть спільне походження слов'янських мов н народів було "спростовано" академіком Н.Я. Марром. За його твердженням, російську мову "... ближчий до грузинського, ніж ... до ... слов'янському" [34].

Всупереч звичайним лінгвістичним уявленням про поступове розпад єдиної прамови на окремі, але генетично споріднені мови, "нове вчення" стверджувало прямо протилежне. Відповідно до затверджується версією мови виникали незалежно один від одного, потім зазнавали процеси схрещування, коли в результаті взаємодії дві мови перетворювалися в новий третю мову, який в рівній мірі був нащадком обох мов. Н.Я. Марр в своїх теоріях орієнтувався на уявлення 20-х рр. XX ст. про близьку світову революцію, на надії багатьох ще встигнути поговорити з пролетарями всіх континентів на світовому мовою [35].

Подібно до того, писав Н.Я. Марр, "як людство від кустарних роз'єднаних господарств і форм громадськості йде до одного спільного світового господарства ... Так само й язик від початкового різноманіття гігантськими кроками просувається до єдиного світового мови" [36]. В СРСР він бачив не тільки створення нових національних мов, а й те, як в результаті їх взаємопроникнення розвивається процес "зняття безлічі національних мов єдністю мови і мислення". З моменту заснування в 1921 р яфетичної інституту (Інститут мови і мислення з 1931 р) його плани передбачали розробку проблем мови майбутнього [37].

В лютому 1926 року була намічена до заснування група з прикладної лінгвістики, яка "мала завданням встановлення теоретичних норм майбутнього загальнолюдського мови" [38]. Один з основних тез "нового вчення про мову" говорив, що "майбутній всесвітня мова буде мовою нової системи, особливої, досі не існувала ..." [39]. Саме ця теза була повторений І.В. Сталіним на XVI з'їзді. "У період перемоги соціалізму в світовому масштабі, коли соціалізм зміцніє і увійде в побут, - говорив він, - національні мови неминуче повинні злитися в одні спільну мову, який, звичайно, не буде ні великоруським, ні німецьким, а чимось новим" [40].

"Революційна" лінгвістична теорія академіка Н.Я. Марра, найважливіше "досягнення" якої "затверджено" на з'їзді партії, високо цінувалася і за інші "гідності". У доповіді "Основи планування науково-дослідної роботи", з яким Н.І. Бухарін виступав 6 квітня 1931 року на I-ой Всесоюзній конференції з планування науково-дослідної роботи, відзначено: "У всякому разі, при будь-яких оцінках яфетичної теорії Н.Я. Марра необхідно визнати, що вона має безперечну величезну заслугу, як заколот проти великодержавних тенденцій в мовознавстві ... "[41].

"Вчення" Н.Я. Марра, що мало таку підтримку, довгий час нав'язувалася і після смерті вченого 20 грудня 1934 року як єдино прийнятне для радянської науки. Однак заперечення Н.Я. Марром національних кордонів, особливої ​​ролі російської мови на території СРСР, повне відкидання старої науки, вимога форсувати створення штучного всесвітнього мови - все це змусило І.В. Сталіна в післявоєнні роки виступити проти його теорії. На це вплинула і дружба Н.Я. Марра з М.Н. Покровським, схожість деяких його ідей з ідеями Н.І. Бухаріна [42].

Після виступу І.В. Сталіна з питань мовознавства в 1950 р Н.Я. Марр, так само як і М.Н. Покровський, виявився "вульгаризаторами марксизму". В оцінках сучасних вчених "нове мислення про мову" характеризується як "абсолютно ненаукова теорія ... включала в себе найбезглуздіші і фантастичні ідеї, з'єднані з політичної фразеологією, властивої 20-х - початку 30-х рр." [43]. Ідея світової революції дорого обійшлася Росії. Протягом 20-х рр. XX ст. не припинялося заперечення її історичного минулого, патріотичних почуттів. Всюди ввижався великодержавний шовінізм великоросів, який "викорінювалась" з нечуваною жорстокістю.

Над підданими колишньої Російської Імперії здійснювався експеримент з підготовки їх до входження в согражданство майбутнього Всесвітнього СРСР. Більш того, програма і статут Комуністичного Інтернаціоналу, прийняті на VI конгресі Комінтерну (17 серпня - 1 сентября 1928 г.) дають підставу стверджувати, що наші співвітчизники розглядалися в той час не стільки громадянами СРСР, скільки самим світовим соціалістичним согражданство. СРСР зображувався державою, в якому "світовий пролетаріат вперше знаходить дійсно свою батьківщину".

Вважалося, що "в разі нападу імперіалістичних держав на СРСР ... міжнародний пролетаріат повинен відповісти найсміливішими і рішучими масовими виступами і боротьбою за повалення імперіалістичних урядів під гаслом диктатури пролетаріат і союзу з СРСР". Потужний революційний вибух в такому випадку "повинен поховати капіталізм в ряді так званих цивілізованих країн", щоб зробити гігантський крок "в сторону остаточної світової перемоги соціалізму" [44].

На основі викладеного очевидно наступне. Як показали подальші історичні події, звільнення від фундаментальних помилок затягнулося на довгі роки і зажадало величезних жертв. Затвердити назавжди характерні для 20-х рр. XX ст. уявлення про інтернаціоналізм, патріотизм, російською мовою, російської історії і її діячів не вдалося.


Глава II. Соціалізм в одній країні і зміна підходів

§ 1. Еволюція поглядів

Зазначена ще В.І. Леніним смуга "самого різкого розбіжності з патріотизмом" [1] виявилася порівняно недовгою. Соціалізм здійснювався не в троцькістсько варіанті, а в сталінському як "соціалізм в одній країні". Ідея ж світової революції наповнювалася новим змістом. Поступово "більшовики-державники" долали в керівництві партії "космополітів-комуністів" [2]. З точки зору Л.Д. Троцького, такий розвиток було неприпустимим відступом від класичних принципів марксизму, можливим лише завдяки "національному більшовизму" [3].

Його прихильники стверджували: "Сталін ... викинув ленінську програму світової революції і до осені 1924 р замінив її націоналістичної брехнею" соціалізму в окремій країні "; "Сталін і Бухарін, зі своєю ідеологією" соціалізму в окремій країні ", служачи народжувалася бюрократії, потоптали інтернаціоналістський комунізм Леніна і Троцького" [4]. У зв'язку з цими змінами в теоретичних установках в 30-х рр. XX ст. почали оформлятися уявлення про націю як "радянському согражданство".

Це багато в чому харчувалося ілюзіями про те, що в другій п'ятирічці вдасться остаточно ліквідувати класи і повністю знищити причини, що породжують класові відмінності [5]. Але набагато важливішим фактором, змушує відшукувати додаткові можливості для згуртування населення навколо ідей з більш високим об'єднуючим потенціалом, ніж пропаганда міжнародної класової солідарності робітників, і союзу робітників і селян всередині СРСР, став прихід до влади Гітлера в Німеччині та політика цієї країни, спрямована проти комунізму.

Під впливом цього чинника погляди керівників СРСР звернулися в сторону патріотизму в новій радянській його трактуванні. Для виховання радянських людей в такому дусі було вирішено скористатися наявними можливостями історичної науки і пропаганди історичних цінностей. 15 травня 1934 року було прийнято спільну постанову уряду СРСР і ЦК ВКП (б) "Про викладання громадянської історії в школах СРСР" [6]. Слідом за цим в "Правді" була поміщена передова стаття, заголовком якої став заклик "За батьківщину!". Найвищою чеснотою радянських людей проголошувався радянський патріотизм, "любов і відданість своїй батьківщині". Положення про державні злочини поповнилися статтями про зраду батьківщині, які передбачали суворі міри покарання [7].

Це символізувало початок нового етапу у взаєминах радянської влади і радянського суспільства, проведення національної політики в сталінську епоху. Влада давала знати, що перестає вважати Союз РСР вітчизною виключно світового пролетаріату і визнає його, перш за все, батьківщиною, які тут живуть. Це стало ознакою, означавшем якщо не відмова, то хоча б деякий відступ від революційного авантюризму. Правлячий режим давав зрозуміти, що у внутрішній і зовнішній політиці буде керуватися національними інтересами російського і об'єднаних з ним інших народів країни.

Опоненти ВКП (б), нагнати за кордон меншовики і троцькісти та їх прихильники всередині СРСР, поява слова "батьківщина" розцінили як доказ контрреволюційного переродження сталінського режиму. Вони вважали неможливим ні за яких умов реабілітувати слово "батьківщина", яке "дискредитоване в революційному і соціалістичному свідомості". Нагадувалося, що це слово було прапором білогвардійців в їх боротьбі проти революції. Стверджувалося, що словом "батьківщина" більшовицька диктатура "викликає з товщі народної тих духів, які несуть смерть не тільки їй, але революції" [8].

Інакше кажучи, пропонувалося вести майбутню війну як воїну "національно-патріотичну", а не "народно-революційну", робити ставку виключно на "єдність світового пролетаріату" [9]. Л.Д. Троцький як "більшовик-ленінець" також засудив "більшовиків-сталінців" за їх поворот 1934 р Поворот цей, нібито означав, що в СРСР "курс на міжнародну революцію ліквідовано разом з вигнанням Троцького", що прихильники Сталіна "діють, думають ... тільки по-російськи ", а в СРСР завершився розвивався процес" від революційного патріотизму до націонал-реформізму "[10].

Одну з найважливіших ролей в спростуванні звинувачень такого роду повинен був зіграти Н.І. Бухарін. Він написав чимало статей, безпосередньо пов'язаних з осмисленням змін до проведеної національної політики, з сутністю народжених соціалізмом "нових форм гуртожитку", з виробленням нової національно-державної ідеології. [11]. Разом з тим, як і раніше завірялися, що СРСР залишається державою, в якому пролетаріат вперше знайшов "свою батьківщину". Саме поняття батьківщини наповнювалося при цьому конкретним і все більш різноманітним вмістом.

Н.І. Бухарін запевняв, що любов до батьківщини, так само як і радянський патріотизм, "не їсти ... дурна національна обмеженість ... Це є любов до праці, культурі, історичному майбутньому людства, любов до найблагородніших ідей століття". У його розумінні "радянський патріотизм є доблесть всього міжнародного пролетаріату ..." [12]. Перемога комунізму в майбутній "боротьбі гігантів" не викликала у автора ніякого сумніву [13]. Таким чином, було знайдено ключове поняття, яке послужило в подальшому основою уявлень про сутність тієї спільності людей, яка, згідно з Н.І. Бухарину, оформлялася в Радянському Союзі в 30-і рр. XX ст.

У передовій статті "Известий", головним редактором яких був Н.І. Бухарін, 27 січня 1935 року було відзначено: "Трудящі маси Союзу різних національностей згуртувалися в героїчний народ нашої країни" [14]. В обстановці своєрідного "запаморочення від успіхів" на самих різних напрямках перебудови країни в 1935 - 1936 рр. з вуст впливових політиків вперше прозвучало, що "національне питання в нашій Радянській країні може вважатися остаточно вирішеним" [19], що досягнута "остаточна і безповоротна перемога соціалізму в СРСР" [15].

Одним з перших Н.І. Бухарін стверджував також, що в країні складається нова історична спільність людей. Нова спільність, за його уявленнями, виростає на основі усуспільнення виробництва і нових відносин власності. На цій же основі йде об'єднання між трудящими різних національностей, чому сприяють єдність мети, єдність керівництва, єдність планового господарства. Зростання господарських і культурних зв'язків призводить до надзвичайного згуртуванню народів, що розвивають свою національну за формою і соціалістичну за змістом культуру.

В результаті і породжується нова спільність.Так, на думку Н.І. Бухаріна, виростає нова реальність: "героїчний радянський народ, багатонаціональний і об'єднує сили пролетаріату, колгоспного селянства і радянської інтелігенції ...". Процес цей, вважав за потрібне відзначити творець концепції нової спільності, ще не підійшов до свого завершення, "бо є залишки старих порядків" в економіці і в свідомості людей. У наступних роботах Н.І. Бухарін писав, що процес формування нової історичної реальності набуває закінчені обриси [16].

Підводячи підсумки 1935 р він ще раз наголосив, що на основі високого підйому національних республік і областей, розширення зв'язків між народами напрошується висновок про утворення однорідної величини, тобто радянського народу [17]. У статті 1 травня 1936 р Н.І. Бухарін пише про єдиний народ що не етнографічної, а соціальна категорія. З іншого боку, на основі "ленінсько-сталінської національної політики, матеріального і культурного зростання національних галузей, створюється нова багатонаціональна спільність, єдиний радянський народ, з новим змістом, де, при зростанні національних культур, виростають найтісніші узи непорушної дружби" [18].

Нарешті, в одній зі своїх останніх статей, опублікованій в червні 1936 року після півторарічної розробки теми, Н.І. Бухарін вносить теоретичне уточнення: "У нас вперше виріс цілісний народ, єдиний і суверенний, консолідований по вертикалі (класи), і по горизонталі (нації)" [19]. Однак Н.І. Бухарину, незважаючи на величезний внесок в сталінську доктрину національної політики, не вдалося стати визнаним розробником теорії "нової спільності" [20]. Заслуги були приписані самому вождю. Реабілітація російських національних цінностей сталася в роки Великої Вітчизняної війни при підтримці самого І.В. Сталіна.

Ще напередодні цього випробування стало відзначатися, що "ненависть до російського народу включає в себе, звичайно, ненависть до всього радянського" [21]. Відтепер комуністам не личило трактувати історію в дусі "лівацького інтернаціоналізму". Саме це словосполучення було вибрано для визначення сутності бухаринской "теорії" [22]. І.В. Сталін не писав нічого про "нової спільності". У 1929 р він закінчив роботу над статтею "Національне питання і ленінізм", в процесі створення якої прийшов до висновку про те, що "в майбутньому, перш ніж національні відмінності і мови почнуть відмирати, поступаючись місцем загального для всіх світового мови ..." [ 23].

Цей висновок по суті не відрізнявся від положень Л.Д. Троцького, Г.Є. Зінов'єва, інших представників "лівацького інтернаціоналізму", які виходили з того, що "при перемозі соціалізму нації повинні злитися воєдино, а їхні національні мови повинні перетворитися в єдиний спільну мову". Вони відстоювали думку, що "вже прийшла пора для того, щоб ліквідувати національні відмінності" [24]. У заключному слові по доповіді на XVI з'їзді І.В. Сталін підкреслив: "Теорія злиття всіх націй, скажімо, СРСР в одну загальну великоруською нацією з одним загальним великоруським мовою є теорія націонал-шовіністична ..." [25].

Відмінність І.В. Сталіна від "ухильників" полягає лише в тому, що останні були готові форсувати процеси злиття націй вже в обстановці початку 30-х рр., А І.В. Сталін цю ж задачу виносив в невизначене але, мабуть, не настільки вже віддалене майбутнє. Виступати за розвиток національних культур в СРСР в певних випадках ставало вже просто небезпечно. По суті справи встановлювалося, що розквіт соціалістичних націй в його єдино правильною і законною інтерпретації жодним чином не повинен означати опору асиміляції, а тим паче боротьби проти неї. Останнє розцінювалося вже як злочин [26].

Уявлення про розквіт національної культури стали вельми своєрідними, перетворившись на повну протилежність споконвічному змісту слова "розквіт". Ця думка висловлена, зокрема, Л.М. Кагановичем, "сталінським наркомом". Торкаючись стану національного питання, він якось зауважив: "... соціалістичні нації потрібно все більше і більше об'єднувати для їхнього розквіту" [27]. Деякі вчені, доводячи, що І.В. Сталін не був прихильником злиття націй і не міг проводити такої політики [28], наводять як доказ сталінську відсилання до ленінської роботі «Дитяча хвороба« лівизни "в комунізмі". У ній міститься вказівка ​​на те, що національні відмінності "будуть триматися ... довго після здійснення диктатури пролетаріату у всесвітньому масштабі" [29]. Але це не повинно вводити в оману.

Мова у В.І. Леніна йде про "національних відмінностях", а не про "націях". Тим часом очевидно, що історичний час існування тих і інших не збігається. Інакше кажучи, В.І. Ленін лише констатував, що прийде час, коли націй не буде, а національні відмінності ще збережуться. І.В. Сталін же неправомірно ототожнив ці явища. Таким чином, практичну національну політику з 30-х рр. XX ст. І.В. Сталін почав направляти вже по новому руслу. Він стверджував свій, відмінний від Н.І. Бухаріна, "національний більшовизм" як спробу перетворення населення країни в якусь нову спільність людей, головною цінністю якої була б реабілітована в 1934 р своєрідна різновид патріотизму, високе поняття "Батьківщина" [30].

"Руськість", проступає в особливостях затверджується "нової спільності", допускалися в разі потреби. Навколо російського народу згуртувати нову спільність було легше, ніж на його запереченні та дискредитації його минулого. Тому вже в кінці 30-х рр. затверджуються уявлення про російською мовою як мовою інтернаціональної культури. Російська ж культура сама по собі мало чого варта, якщо не ставала радянської. Раніше, вся офіційна ідеологія будувалася на тому, що радянська людина керується любов'ю до революції і комунізму, почуттям братерства і солідарності з трудящими всіх країн, а не любов'ю до своєї Батьківщини.

Поняття «батьківщина", "батьківщина", "патріотизм" ставилися до дореволюційного минулого і несли негативний відтінок старої, царської Росії. У 30-і рр. вони отримали вищу санкцію від самого вождя [31]. Сталінське вчення про нації, що розвивається в цей проміжок часу підійшло до утвердження нових поданні про "соціалістичної історичної спільності", що виникає в результаті об'єднання "окремих груп націй" навколо "зональних економічних центрів" і користуються "окремим спільною мовою" [32]. Н.І. Бухарін, як уже зазначалося, писав в 1935 - 1936 рр. про що з'явилося в СРСР "радянський народ", який не мав будь-яких спільних рис з російським народом і навіть розглянутому як противагу йому. Однак вирішальну роль зіграло все ж думка І.В. Сталіна, погляди якого мали відмінності. На ньому грунтувалася і коригування проведеної в СРСР національної політики.

§ 2. Коригування курсу

Нова інтерпретація радянської спільності І.В. Сталіна зображувала її як результат розвитку кращих рис радянських націй і, перш за все, російського народу. Субстратом її культури в значній мірі також виступала російська культура. Перші вказівки на появу радянського народу в його сталінської інтерпретації з'являються після прийняття Конституції СРСР 1936 р У зв'язку зі сторіччям загибелі А.С. Пушкіна було, наприклад, заявлено: "Єдиний в своєму національному різноманітті радянський народ урочисто шанує Пушкіна як віху своєї історії". Тепер, на противагу попереднім оцінками, підкреслювалося: "Пушкін глибоко національний. Тому він став інтернаціональним поетом ", а російський народ, виявляється," право пишатися своєю роллю в історії, своїми письменниками і поетами "[1].

Вперше стало говоритися про безкорисливої ​​допомоги Росії та російських іншим республікам і народам країни. "РРФСР, - зазначалося, наприклад, в передовиці" Правди "від 16 січня 1937 року, - є першою серед рівних республік в радянській сім'ї. Її індустрія дає 70% промислової продукції всього Союзу ... Всією силою своєї могутності Української РСР сприяє бурхливому зростанню інших братніх радянських республік. Далі констатувалося, що "якщо раніше у інших народів, що населяють Росію, зі словом" російська "часто асоціювалося уявлення про царську гнете, то тепер все нації, звільнені від капіталістичного рабства, мають почуття глибокої любові і найміцнішим дружби до росіян побратимам ..." .

Інші оцінки давалися і російській культурі. Зазначалося, що вона "збагачує культуру інших народів. Російська мова стала мовою світової революції. Російською мовою писав Ленін, російською мовою пише Сталін. Російська культура стала інтернаціональною, бо вона сама передова, сама людяна, найгуманніша "[2]. Варіації на ці теми пізніше вже не сходять зі сторінок періодичної преси і пропаганди. Своєрідний підсумок досягнень і явних перехлестов в розробці цієї тематики представлений в статтях Малої Радянської Енциклопедії, випущеної в березні 1941 р, тобто незадовго до війни. В одній з них говорилося: "Ленінсько-сгалінская національна політика зробила непорушною дружбу народів Радянського Союзу. Вона створила єдиний великий радянський народ "[3].

На відміну від початку 30-х років, коли все ще підкреслювалося, що в дореволюційному історичне минуле "великороси, будучи в меншості (43% населення Росії), гнобили 57% решти населення самим варварським, самим неприпустимим чином" [4]. Тепер же стверджується щось протилежне: "Багато століть творив історію своєї країни великий російський народ разом з іншими народами Росії і на чолі їх вів героїчну визвольну війну проти насильства і знущань над його прекрасної батьківщиною з боку бояр і царів, царських катів, поміщиків і капіталістів" [5]. З'явилися і інші акценти в оцінках минулого.

Стало впроваджуватися уявлення, що "русификаторская націоналістична політика варварського царизму і буржуазії була завжди ворожа великому російському трудовому народу - одного і організатору революційної боротьби трудящих усіх пригноблених національностей проти зграї Романових, Пуришкевич, Мілюкова і Керенських" [6]. Продовжувачами антинародної політики за радянських часів зображувалися "найлютіші вороги народу -Троцкій, Бухарін з їх бандитськими зграями, буржуазні націоналісти", які "силкувалися зганьбити російську культуру".

Про Н.І. Бухарине говорилося: "Юда - Бухарін у своїй звірячою ворожнечі до соціалізму писав про російською народі як про" нації Обломових ". Це була підла наклеп на російську націю, на мужній, волелюбний російський народ ". Російський народ Енциклопедія закріплювала на місці "першого серед рівних", шанованого і улюбленого всіма іншими народами СРСР, через його "високих революційних достоїнств", "благородних якостей", "прекрасного мови", "чудовою, найбільш передової культури" [7] . Чи не випадковим у цьому зв'язку здається і припинення гонінь на церкву.

Про першості російської культури Енциклопедія писала: "Російська література та російське мистецтво займають перше місце серед ... зразків світового людського генія. Немає такої галузі світової науки і людської діяльності, де б російський народ не був представлений своїми талановитими синами "[8]. Тут же є і тема боротьби з анти патріотами, намічена ще раніше (в липні 1936 г.) і на XVIII з'їзді [9]. Стверджувалося, що представники самодержавного режиму і контрреволюції ніколи не були патріотами, але "завжди були завзятими ворогами російської культури, зневажає прекрасний, багатий і яскравий російську мову, ганьба російське національну гідність" [10].

Таким чином, формується "нова історична спільність людей" завдяки гігантському вазі російської складової початку фарбуватися в явно російські національні тони: мова міжнаціонального спілкування, радянська російськомовна культура і т.д. І.В. Сталін бачив єдину спільність, що склалася переважно на російській основі. Для нього це була майбутня об'єктивна реальність, теоретична неминучість [11]. І. В. Сталін по своєму особистому досвіді і досвіду соратників, які пишаються своїм істинним інтернаціоналізмом, бачив, що відмовитися від національних пристрастей і антипатій можна і за набагато менші терміни.

Сам І.В. Сталін сказав про себе на знаменитому прийомі в Кремлі 24 травня 1945 р .: "Я не огрядний. Я російський грузинського походження "[12]. Він відчував себе і "справжнім інтернаціоналістом", яких в СРСР було чимало в усі часи, і в яких більшовицька партія намагалася перетворити все населення країни. Але не треба забувати, що більшовики відрізнялися умінням змусити народи СРСР за десяток років проходити історичні шляхи, рівні століттям. Це дозволяє з великою часткою ймовірності припустити, що час, потрібне на остаточне рішення національного питання і завершення формування нової історичної спільності інтернаціоналістів, більшовики теж намагалися звести до мінімуму.

У грудні 1935 року було заявлено про настання епохи вічної дружби радянських народів [13]. Принцип "національність - комуніст", породжений марксистським тезою "у пролетаріату немає батьківщини" і революційним гаслом про пролетарської класової солідарності [14], міг бути реалізований і в політичній практиці. Таким чином, підстав для проголошення появи особливої ​​спільності інтернаціоналістів, на мій погляд, було досить. Наміром форсувати зближення і злиття націй можна в якійсь мірі пояснити і безпрецедентне виселення в роки війни ряду народів з Кавказу і з Криму, що можна, без сумніву, розглядати як продовження сталінської національної політики 30-х рр. XX ст.

Депортація цих народів з місць свого споконвічного проживання і розселення їх упереміш з іншими "братніми" народами могла розглядатися І.В. Сталіним не тільки покаранням, але н свого роду "найменшим злом", які звертаються в кінці кінців в благо, бо могла сприяти наближенню того самого майбутнього, в якому "всі народи ... країни ... зіллються в одній євразійської спільноти" [15].

У всякому разі, тенденція до прискорення формування нової спільності народів СРСР і фарбування її в російські національні тони почала розвиватися ще напередодні Великої Вітчизняної війни. І процес цей в повній мірі відбилася в науковій літературі. Роботи про національні відносини в СРСР, видані в наступний період, містили все більш і більш розгорнуті положення про процеси консолідації націй в умовах радянського ладу, про посилення їх взаємозв'язку і взаємозалежності, переростають в "справжню багатонаціональну економічну і культурну соціалістичну спільність" [16].

Характерно, що і в питаннях про долі національних мов позиція І.В. Сталіна нерідко сприймалася, скажімо, лівіше тієї, яка позначалася їм в тематичних публікаціях. В.М. Молотов, наприклад, запевняв на схилі років: І.В. Сталін "вважав, що коли переможе світова комуністична система, а він все справи до цього вів, - головною мовою на земній кулі, мовою міжнаціонального спілкування, стане мова Пушкіна і Леніна" [17]. Прагнення всіляко розширити вплив російської мови як одного зі світових мов стало помітним одразу ж після закінчення другої світової війни.

Тоді були навіть закриті наукові журнали, що видавалися на іноземних мовах і які пропагували досягнення радянської науки за кордоном. У виправдання цієї акції висувався наступний аргумент: "Друкуючи свої роботи російською мовою, ми змушуємо іноземних вчених поважати велика російська мова - міжнародна мова епохи соціалізму" [18]. Новий поворот на шляху вирішення національного питання в СРСР, який намітився в середині 30-х рр., За задумом І.В. Сталіна ніяк не міг означати зниження темпів соціалістичної перебудови суспільства, а значить і рішення задач зближення і злиття націй. Він означав лише, що був прийнятий новий орієнтир, за яким прямували ці процеси.

Були з'ясовані уявлення про "нової історичної спільності". Багато авторів, які оцінюють цей поворот, схильні пояснювати його зреченням І.В. Сталіна від інтернаціоналізму і переходом на позиції великоросійського шовінізму, в результаті чого росіяни нібито отримали переваги за рахунок урізання прав і можливостей розвитку інших народів. У числі постраждалих при цьому часто фігурують радянські євреї. "В середині 1930-х років прогрес радянського єврейства як національності досяг свого зеніту. Але вплив двох сил затримало його розвиток ", - пише ізраїльський автор, виходець з Росії Р. Ейнштейн.

Однією з таких сил нібито були "традиційні антисемітські забобони", які вирішив використовувати І.В. Сталін для зміцнення своїх позицій. Головним же стало "відродження російської національної свідомості", яке ототожнюється цим вченим з "російським національним ...", "великодержавним шовінізмом". Відбулася, на його погляд, фатальна переорієнтація, коли І.В. Сталін оголосив про можливість побудови соціалізму в одній Радянському Союзі [19]. Більш вірогідним видається, що "виняткову роль" І.В. Сталін, швидше за все, міг приміряти не стільки до народу, скільки до себе особисто.

Позбавлений будь-яких національних почуттів, подібно Л.Д. Троцькому і іншим "істинним інтернаціоналістам", І.В. Сталін, швидше за все, розглядав народи в якості прикриття "в боротьбі за особисту тотальну владу". Державність при цьому, звичайно, служила елементом проводилася політики. Але якщо оцінювати його з національної точки зору, то в цьому випадку можна швидше погодитися з тими, хто називає його "великодержавним інтернаціоналізмом" [20]. Здійснення марксистського принципу "рівності умов для всіх націй" вимагав, як відомо, попереднього "вирівнювання рівня розвитку всіх народів" [21]. Саме в цьому і полягає "справжній інтернаціоналізм", і наслідки його однакові для кожного народу, який бере його в якості норми поведінки.

Р.А. Медведєв в оксфордському виданні своєї книги "Про Сталіна і сталінізм" (1979 г.) вірно, на мій погляд, зазначив, що причини чисток 1936 - 1938 рр. були набагато глибше: "Під прикриттям чисток відбувалися глибокі соціальні та (не менш важливі) національні перетворення, в результаті яких до влади прийшла нова прошарок людей, здебільшого селянського походження, серед яких практично більше не було інородців (євреїв, латишів, литовців, поляків і т.д.). ... Сталін просто підняв цю нову прошарок до влади: він не створив її "[22].

"Дружба радянських народів" проявилася у витісненні євреїв з їх постів в державному апараті і суспільному житті на догоду "національним кадрам" [23]. Слід також взяти до відома, що в різних політичних кампаніях страждали представники не тільки однієї національності. Євреї, навпаки, в загальній кількості потерпілих, на думку сучасних фахівців, становили меншість, і можливо, не надто значне [24]. Що ж стосується особливого місця, яке євреї довгий час займали в елітних шарах радянського суспільства, то воно теж має причини аж ніяк не містичні, а цілком реальні. Євреї прийняли непропорційно високу участь в революції [25]. І подібне твердження не одинично. Чорносотенства тут ніби й ні до чого.

Обгрунтовуючи, наприклад, необхідність створення Єврейської автономної області, М.І. Калінін підкреслив, що "євреї - це дуже важлива і що заслуговує це своїм минулим радянська національність" [26]. Беручи до уваги особливі умови, створювані революційної владою для радянських громадян єврейської національності, глава Радянської держави висловлював повну впевненість в тому, що в разі нападу на СРСР "єврейські трудящі маси боротимуться в перших рядах за Радянський Союз" [27]. Зауваження щодо того, кому, обороняючи Союз, доведеться битися в перших рядах, дуже важливо.

І.В. Сталін не хотів допустити, щоб в майбутній війні росіяни не могли, як це дозволяла логіка М.І. Калініна, перебувати на других чи третіх ролях. Мабуть, в цьому криється справжня причина і повороту в національній політиці, і висунення російського народу в центр "зональної спільності", і всіх непомірних славослів'я, які почалися в середині 30-х років на адресу російського народу, його історії, мови, культури тощо . Однак подібні прагматичні розрахунки керівника більшовиків ніяк не означали його переходу на великоруської шовініста. В даному випадку є цілком обґрунтованою точка зору про те, що І.В. Сталін антисемітом був не більший, ніж анти татарином, калмиком, грузином, або слов'янином [28].

Таким чином, протягом 30-х рр. XX ст. погляди на наднаціональну спільність людей в СРСР зазнали великі зміни. Не встигнувши оформитися в скільки-небудь цілісну систему уявлень про світової соціалістичної спільності, в цей період вони почали конкретизуватися в поглядах на радянський народ як нову соціальну спільність. Одна зі спроб створити розгорнуту систему уявлень про цю спільності належить Н.І. Бухарину, автору концепції про "радянський народ", що виступає на зміну традиційним націям і народностям.

Історичне коріння цієї спільності автор не бачив глибше пластів 1917 У цій спільності не виявлялося будь-яких спільних рис з російським народом, вона розглядалася скоріше як антипод йому. Більш життєвої виявилася інтерпретація радянської спільності людей як результату розвитку і об'єднання кращих рис радянських націй і, перш за все, найбільш численного російського народу. Зародки таких уявлень про нову спільності містить сталінське теоретична спадщина. Багато в чому вони були своєрідною похідною від результатів національної політики 30-х рр. XX ст.

Вона привела до відносного вирівнювання рівнів соціально-економічного н культурно-політичного розвитку народів СРСР. Визнавалася особлива роль російського народу не тільки в соціалістичних перетвореннях, а й в дореволюційній вітчизняній історії. Ці чинники багато в чому зумовили переформування національного складу політичної, наукової і творчої еліт радянського суспільства.

§ 3. Декларації і реальність

Розглянемо тепер роль пропаганди, яка, як відомо, грала важливу роль у проведеній національній політиці в досліджувану епоху. Її декларації, як відомо, не завжди збігалися з реальністю. І.В. Сталін, на відміну від В.І. Леніна, претендував не лише на роль пролетарського, а й загальнонаціонального вождя. Тому він прагнув підпорядкувати собі поряд з партією все суспільство, у всьому її соціальному та національному різноманітті. 12 квітня 1936 в передовій "Правди" І.В. Сталін вперше був названий "батьком народів СРСР". Ще раніше до його імені міцно приріс так само епітет "великий".

Для І.В. Сталіна на першому місці як і раніше стояла утопічна ідея комунізму, не дивлячись на що відбувалися ідеологічні зміни. В ім'я цієї ідеї їм було здійснено чимало жорстокостей, аж до масових репресій і депортацій народів. Нова національно-державна ідеологія, сформувавшись до середини 1930-х р, трансформувалася в так званий радянський патріотизм. Виступаючи в 1931 р на Всесоюзній конференції працівників соціалістичної промисловості, І.В. Сталін урочисто заявив: "У минулому у нас не було і не могло бути вітчизни. Але тепер, коли ми скинули капіталізм, а влада у нас, у народу, - у нас є батьківщина і ми будемо відстоювати його незалежність "[1].

У трактуванні І.В. Сталіна патріотична ідея була чимось еклектичне, химерним чином з'єднавши несумісне - комуністичну догматику і доктрину російської історичної величі. Причому значно більше був затребуваний дух самодостатності і ізоляціонізму. На тлі різкого засудження російського лібералізму, як якоїсь чужої національним духом і грунті ідеології, з дивовижною точністю відтворювалися бюрократичні порядки. Уряд називали "начальством", а уявлення про внутрішню політику вичерпувалося виразами: "їжакові рукавиці" і "канцелярська таємниця" [2].

Звертаючись до великого минулого Росії, прагматик І.В. Сталін, з одного боку, як би знаходив в колишню велич цієї держави додаткове ідеологічне обгрунтування своїм владним амбіціям, а з іншого - продовжуючи таврувати "проклятий царизм", міг з вигодою для себе відтіняти власні досягнення. Активно впроваджувалася і теорія "старшого брата", яка на відміну від неживих декларацій сталінської Конституції 1936 ( "СРСР є вільний союз рівноправних націй" і ін.) Служила реальним керівництвом в області національного будівництва.

Суть її була проста: оскільки російські, домінуючи по ареалу розселення і за чисельністю над іншими народами СРСР, лідирують в культурному та економічному плані, вони покликані зіграти роль "керівної сили Радянського Союзу".У передовиці "Правди" від 1 лютого 1936 р так і проголошувалося: "В сузір'ї союзних республік першою величиною є Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка. І першим серед рівних є російський народ ". Однак цей народ представлявся І.В. Сталіну аж ніяк не як щось самоцінне, гідне особливого шанування і процвітання.

Для нього російські - етнічна основа його влади, політичний стрижень, що скріплює в єдине ціле всі народи. Будь-яке інше розуміння історичного призначення російських, подразумевавшее відстоювання ними своїх прав на національну самобутність, І.В. Сталін припиняв рішуче і нещадно. Рівнем нижче за сталінською ієрархічної схемою перебували українці, ще нижче - білоруси, потім слідували інші народи, що мали власну державність у вигляді союзних республік; ще нижче розташовувалися так звані титульні народи автономних республік.

Останню сходинку цієї піраміди займали екстериторіальні нацменшини. Характерно, що увійшов в радянський розмовний обіг термін "нацмен" саме з цього часу став набувати принизливо-зневажливий, а в просторіччі і лайливий зміст. Впроваджена І.В. Сталіним модель національно-державного устрою була імперською, оскільки забезпечувала добровільно-примусове співіснування кількох так званих соціалістичних націй. Як і будь-яка інша імперія, побудована на силі центру, авторитеті вождя і потенціал народу, СРСР, на думку А.І. Вдовина, був приречений з самого початку [3].

Це обумовлюється, як правило, наступними реальностями. Рано чи пізно ресурси центру вичерпуються, мудрі вожді вмирають, а "старший брат" під важким тягарем покладеної на нього інтеграційної завдання починає деградувати, тоді як "молодші", окраїнні народи за рахунок донорської підживлення з центру, навпаки, нарощують свої економічні і культурні сили . Вони все активніше прагнуть до політичної суверенізації. Напередодні Другої світової війни радянського вождя все частіше турбував привид іншої імперії - розваленої в 1918 р "клаптикової" Австро-Угорщини.

Щоб застрахувати своє дітище - Радянський Союз від настільки похмурої перспективи, І.В. Сталін з середини 1930-х рр. запустив діяв на основі російської національної домінанти механізм мовної консолідації радянського суспільства. Хоча нова національна політика і несла на собі шовіністичний наліт класичної русифікації, вона була обумовлена ​​суто прагматичними причинами і не містила елементів явного лінгвістичного насильства. На жовтневому (1937) пленумі ЦК ВКП (б) було вирішено почати вивчення російської мови в усіх національних школах Радянського Союзу.

З 1 вересня 1938 він був введений як обов'язковий предмет, починаючи з 2 - 3-го класів у школах національних республік і областей. Місцевій владі наказувалося, "викриваючи і в корені припиняючи буржуазно-націоналістичні тенденції до підриву російської мови в школах", разом з тим не випускати з уваги, що "рідна мова залишається основою викладання в національних школах і не підлягає обмеженню" [4]. Щось подібне, але в більш явних і суто директивних формах, відбувалося і в Червоній армії.

Домагаючись кращої керованості її бойовими частинами та більш ефективної взаємодії між ними, 7 березня 1937 РНК СРСР і ЦК ВКП (б) прийняли постанову про розформування національних частин, що з'явилися ще в період Громадянської війни. А 6 липня 1940 р вийшло рішення політбюро ЦК ВКП (б) "Про навчання російській мові призовників, які підлягають призову в Червону армію і не знають російської мови". Розуміючи, що подібні кроки можуть бути сприйняті номенклатурою національних республік як прояв великодержавия центру, І.В. Сталін намагався їх врівноважити.

6 грудня 1940 р його наполяганням політбюро розпорядився терміново виправити "непридатний стан", коли "багато керівні партійні і радянські працівники" в союзних і автономних республіках не знають і не вивчають мови корінної національності [5]. Нацистське вторгнення в СРСР стало своєрідною перевіркою правильності внутрішньої політики І.В. Сталіна, в тому числі і національної. І хоча країна всупереч прогнозу Гітлера не розвалилася за національними критеріями, проте, їй довелося подолати чимало труднощів, породжені сталінської національної політики.

Колабораціонізм на етнічному ґрунті і руху націоналістів у Прибалтиці і на Західній Україні, які вдалося остаточно придушити тільки через десятиліття після війни. Відповіддю сталінського керівництва стали насильницькі депортації. Після війни національні проблеми, породжені сталінізмом, що не були подолані. Більш того, за окремими напрямами вони посилилися, прийнявши часом гротескних форм. Останні роки правління І.В. Сталіна були відзначені розростанням офіційного антисемітизму: боротьба з космополітизмом, арешти і страти єврейських літераторів, громадських діячів, нарешті, горезвісну "справа лікарів" [6].

Такі сходи дали насіння великодержавного шовінізму, посіяні в передвоєнний десятиліття І.В. Сталіним, котрий відчув, що в глобальному суперництві трьох світових ідеологій - лібералізму, комунізму і націоналізму - останній впевнено бере верх. Керівництво СРСР після І.В. Сталіна, усвідомивши потенційну вибухонебезпечність національно-державної доктрини "старшого брата", замінило її редакцією концепції радянського народу, націленої на формування єдиної нації. Однак інше спадщина Сталіна - "коренізація кадрів" в національних республіках було збережено і навіть збільшене, що не могло не стимулювати на околицях відцентрові тенденції, що зумовили, в кінцевому рахунку, розвал багатонаціональної держави.


висновок

До 1917 р І.В. Сталін дотримувався положень ленінської теорії "національного питання". Але разом з тим відбувалося формування і його власної національно-державної доктрини, на що раніше увагу дослідниками не зверталося. Почалося воно зі статті "Марксизм і національне питання". Становлення її завершилося до середини 1930-х. Визначення нації, дане І.В. Сталіним, визнається сучасною наукою помилковим і не відображає всього спектра еволюційних перетворень у розвитку народів і держав. Сумнівна і коректність інших його висновків. Вони спростовані вже реальностями.

Незважаючи на це невідповідність, І.В. Сталін до кінця життя залишився вірним своїм переконанням, вважаючи, що нації, отримавши статус деяких сучасних удільних князівств і відмовившись від суверенних прав, зможуть співіснувати в складі єдиної країни (імперії), поки в результаті побудови комунізму не будуть прилягати в єдину націю. Критика національно-культурної автономії не відрізнялася глибиною, бо будувалася на вузькопартійних сьогохвилинних тактичних міркуваннях. В якості альтернативи І.В. Сталін висунув проект "обласної автономії", який передбачав передачу центром визначеним одиницям деяких владних повноважень по самоврядуванню.

Програма культурно-національної автономії аж ніяк не була такою курйозної, якою він намагався її уявити. Вона містила раціональну схему. При однорідному адміністративно-територіальний поділ країни (на губернії) основна соціально-політичне й економічне життя населення спрямовується центральними, а також уніфікованими регіональними та муніципальними органами. Тільки гуманітарна сфера регулюється етнічними громадами: національна культура, освіта, інформація, релігія. Передбачалося наділення цих громад правом обрання центральних громадських національних рад ( "культурно-національних парламентів") зі штаб-квартирами в столиці держави. Це схоже на ті реформи, які розроблялися і пропонувалися П.А. Столипіним.

Культурно-національна автономія проектувалася на основі принципу екстериторіальності. Вона сприяла доцентрові тенденції і служила чинником стримування національного сепаратизму, властивого саме територіальних автономій. Більшовицькі лідери робили ставку на те, що національні проблеми в царській Росії можуть бути вирішені тільки за допомогою революційно вибуху, а не реформ.

Під впливом В.І. Леніна в 1917 р І.В. Сталін різко змінив свою точку зору. Його погляди грунтувалися на визнанні за народами Росії права на самовизначення аж до повного політичного відділення. Вождь більшовиків, який вважав, що створення сприятливих умов для соціалістичного перевороту сприяло б максимально можливе посилення національно-сепаратистських тенденцій в Росії і як наслідок цього руйнування основ її державності.

Однак їм не залишалося нічого іншого, як офіційно закріпити в якості своєрідної противаги вимушеного гаслу про право народів на вільне самовизначення принцип федерації в законодавстві радянської республіки. За формою позиція І.В. Сталіна була простіше, прямолінійно і не настільки витонченою. Прикриваючи свою прихильність велікодержавія догматичної риторикою, він продовжував наполягати, що первинним для партії є "самовизначення не буржуазії, а трудових мас даної нації".

Партія з її централізованою структурою і жорсткою вертикаллю брала на себе роль основної несучої конструкції нової держави, міцно скріплювала в єдине ціле всі народи, що опинилися під владою більшовиків. В результаті гасло самовизначення націй перетворювався в якийсь декоративний елемент. Більшовицький варіант національно-державного устрою Росії після революції, що сформувався під впливом І.В. Сталіна, передбачав поширення компетенції органів влади і управління на аналогічні структури республік.

Підводячи підсумок, перш за все, потрібно враховувати те, що через незнання Росії і специфіки формування її окраїнною периферії після 1917 було допущено зсув кодів етнонаціонального розвитку. Внаслідок цього зрушення відбулося і в сторону євразійства, що був, як вважають вчені, до зазначеного рубежу лише однією з тенденцій у становленні російської держави, але аж ніяк не переважали.

Тому проект І.В. Сталіна необхідно все ж визнати, незважаючи на утвердилися його оцінки, більш реалістичним і відповідав найбільшою мірою існували можливостей збереження інтеграції на російській основі. Проект же В.І. Леніна виходив з неминучості світової революції і припускав більш аморфне державне утворення, з поступовим включенням в нього всіх зарубіжних країн після затвердження в них "радянського ладу". Зміцнення євразійства в силу цього сталося лише після 1917 року, в тому числі в певній мірі в зв'язку з реалізацією ідеї "інтернаціоналізму", яка передбачала зовнішню солідарність на класовій основі. Однак успіх цієї реалізації викликався, як показує неупереджене осмислення фактів, накладенням на існуючий вже всередині країни загальногромадянський поліетнонаціонального синтез.

Саме завдяки цьому як раз і вдалося в тих умовах зберегти цілісність складалася протягом багатьох століть геополітичного та цивілізаційного простору. Однак феномен сталінської національної політики не можна ідеалізувати, як це робилося в момент формування уявлень про неї в 20 - 30-е-е рр. ХХ ст. Вона видозмінила складався державно-політичний баланс і спрямованість пов'язаного з ним континентального взаємодії. Через це раніше сформовані загальногромадянські зв'язку поступово переводилися на інший рівень згуртування, що створювало передумови для їх подальшого розриву.

Разом з тим більшовиками було допущено зсув і в сторону західноєвропейських реалій зі сформованими ідеалами національних держав. Запозичувався також досвід колоніальних імперій, в яких встановлювалися теж більш-менш міцні цивілізаційні контакти, але при явній переважної ролі культурно-релігійних цінностей метрополій. У колоніальних імперіях, крім того, було відсутнє континентальну геополітичне взаємодія і загальногромадянські державне зрощення, що відбувалося в Росії. Тим часом і для неї була проголошена необхідність "права націй на самовизначення аж до відокремлення" навіть в тих регіонах, де був змішаний склад населення.

У цих специфічних контактних зонах минулого необхідно було дотримуватися принцип рівності всіх народів, з наданням їм культурно-національної автономії і з обов'язковим збереженням об'єднує цивілізаційної першооснови: свободи користування російською мовою та культурою.Ця закономірність повторюється і в наші дні. Порушення в цих зонах сформованого цивілізаційного рівноваги поки призводить лише до руйнівних наслідків. Незнання ж особливостей Росії зумовило стратегічні прорахунки, які обернулися через кілька десятиліть розпадом країни і масштабної трагедією для тих, хто опинився поза межами звичних державних кордонів.


Список використаних джерел та літератури

1. Всесвітній конгрес Комінтерну. Стеногр. звіт. М.: Л., 1925. Ч. 1.

2. Восьмий з'їзд РКП (б). Протоколи. М. 1959.

3. Дванадцятий з'їзд РКП (6). Стенографічний звіт. М., 1968.

4. Справа Берія. Пленум ЦК КПРС. 2 - 7 липня 1953 р Стеногр. Звіт // Известия ЦК КПРС. 1991. № 1.

5. XII з'їзд РКП (б). Стенограма засідання секції з'їзду з національного питання, 25 квітня 1923 // Известия ЦК КПРС. № 4.

6. Известия ЦК КПРС. 1989. № 9.

7. Йосип Сталін - Лаврентію Берії: "Їх треба депортувати". Документи, факти, коментарі. М., 1992.

8. Комуністичний Інтернаціонал в документах. 1919 - 1932. М., 1933.

9. КПРС в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК. 9-е изд. М., 1985. Т. 6.

10. Національне питання на перехресті думок. 20-і роки: Документи і матеріали. М., 1992.

11. Реабілітація: Політичні промесса 30 - 50-х років. М., 1991. Праці

12. Першою Всесоюзної конференції істориків-марксистів. М., 1930. Т. 1.

13. Бажанов Б. Спогади колишнього секретаря Сталіна. М., 1990..

14. Рапопорт Я.Л. На рубежі двох епох. Справа лікарів 1953 р М., 1988.

15. Сто сорок бесід з Молотовим: З щоденника Ф. Чуєва. М., 1991.

16. Чуєв Ф. Так казав Каганович: Сповідь сталінського апостола. М., 1992.

17. Бухарін Н Ми єдина країна, яка втілює прогресивні сили історії // Правда. 1934. 31 січня.

18. Бухарін Н. Народження і розвиток соціалістичної батьківщини // Известия. 1934. 6 липня.

19. Бухарін Н. Героїчний радянський народ // Известия. 1935. 6 липня.

20. Бухарін Н. Наш вождь, наш учитель, наш батько // Известия. 1936. 21 січня.

21. Бухарін Н. Конституція соціалістичної держави // Известия. 1936. 15 липня.

22. Бухарін Н., Преображенський Є. Азбука комунізму // Зірка н свастика: Більшовизм і російський фашизм. М., 1994.

23. Каутський К. Національність нашого часу. СПб., 1903.

24. Калінін M.І. Мова на нараді уповноважених по роботі серед національних меншин, 30 травня 1928 р // Избр. твори. М., 1960.Т. 2.

25. Ленін В. Соч. 2-е изд. М.: Л., 1928. Т. XXV.

26. Ленін В. Повна. зібр. соч. Т. 7.

27. Ленін В. Повна. зібр. соч. Т. 31.

28. Ленін В. Полі. зібр. соч. Т. 37.

29. Ленін В. Повна. зібр. соч. Т. 38.

30. Ленін В. Повна. зібр. соч. Т. 41.

31. Ленін В.І Повна. зібр. соч. Т. 44.

32. Ленін В. Повна. зібр. соч. Т. 45.

33. Ленін В. Повна. зібр. соч. Т. 48.

34. Сталін Й.В. Соч. Т. 2.

35. Сталін Й.В. Соч. Т. 3.

36. Сталін Й.В. Соч. Т. 4.

37. Сталін Й.В. Соч. Т. 5.

38. Сталін Й.В. Соч. Т. 10.

39. Сталін Й.В. Соч. Т. 11.

40. Сталін Й.В. Соч. Т. 12.

41. Сталін Й.В. Соч. Т. 13.

42. Сталін І.B. Марксизм і питання мовознавства. М., 1951.

43. Троцький Л. Сталін. М., 1990. Т. 2.

44. Троцький Л.Д .. Моє життя (Б / і., 1929 г.). М..1990. Т. 2.

45. Троцький Л.Д .. Комуністичний Інтернаціонал після Леніна: Великий організатор поразок (Б / і., 1928 г.). М, 1993.

46. ​​Авторханов А. Імперія Кремля: Радянський тип колоніалізму. Вільнюс, 1990..

47. Агаєв А.Г. Націологія: Філософія національної екзистенції. Махачкала, 1992.

48. Азізян А. Розвиток товаришем Сталіним марксистсько-ленінської теорії з національного питання // Більшовик. 1950. № 3.

49. Академік Н.І. Бухарін, Методологія та планування науки і техніки: Избр. праці. М., 1989.

50. Алпатов В.М. До історії радянського мовознавства: Марр і Сталін // Питання історії. 1989. № 1.

51. Алаторцева А.І. Як починалася "радянізація" Академії наук // Росія в XX столітті: Історики світу сперечаються. М., 1994.

52. Артизов А.Н. Доля школи М.Н. Покровського (середина 1930-х років) // Питання історії. 1994. № 7.

53. Берія Л.П. Перемога ленінсько-сталінської національної політики. М., 1936.

54. Борев Ю.Б. Сталініада. М., 1990..

55. Браче BC "Дело" академіка С.Ф. Платонова // Питання історії. 1989. № 5.

56. Борщаговскмй А. Звинувачується кров. Документальна повість. М., 1994.

57. Бурмістрова T.Ю. До питання про формування і розвиток російської нації // Російська нація в союзі народів СРСР. Куйбишев, 1990..

58. Ваганян В.А. Про національну культуру. М., 1927.

59. Вдовін А.І. Проекти перетворення радянської федерації: (До пошуків виходу з кризи міжнаціональних відносин) // Вісник Моск. ун-ту. Сер. 8. Історія. 1991. № 1.

60. Вдовін А.І. Національне питання в Росії і СРСР в XX в. М., 1993.

61. Волін Б. Російські // МСЕ. М., 1941. Т. 9.

62. Волкогонов Д.А. Ленін. Політичний портрет: В 2 кн. М., 1994. Кн. I.

63. Питання історії. 1949. № 12.

64. Горовський Ф.Я., Римаренко Ю.І. Марксистсько-ленінська теорія нації і соціалістична практика. Київ, 1985.

65. Диманштейн С. Проблеми національної культури і культурного будівництва в національних республіках // Вісник Комуністичної академії. 1929. № 31.

66. Диманштейн С. Товариш Сталін і національна політика партії // Новий Схід. 1930. № 28.

67. Диманштейн С. Сталін як теоретик більшовизму в національному питанні // Вісник Комуністичної академії. 1930. № 37 - 38.

68. Диманштейн С. Лист тов. Сталіна і боротьба з люксембургіанство в національному питанні // Революція і національності. 1932. № 1.

69. Джилас М. Обличчя тоталітаризму. М., 1992.

70. Дунаєва Е.А. Співпраця націй в СРСР. М., 1948.

71. Йосип Віссаріонович Сталін. Коротка біографія. 2-е изд., Испр. і доп. М., 1952.

72. Іванов AM Логіка кошмару. М., 1993.

73. Каммарі М.Д. СРСР - велике співтовариство соціалістичних націй. М., 1950.

74. Каммарі М.Д. Від повної єдності націй до їх злиття після перемоги комунізму в усьому світі. М., 1963.

75. До підсумків дискусії з деяких проблем теорії нації // Питання історії. 1970. № 8.

76. Комуніст. 1956. № 9.

77. Корецький В.А. Російське питання в національній політиці. XX ст. М., 1993.

78. Костирченко Г. "Справа лікарів" не носило виключно анти єврейського характеру: більше половини заарештованих медиків були російські // Батьківщина. 1994. № 7.

79. Костирченко Г. Батько народів. Ленінсько-сталінська національна політика // Батьківщина. 2003. № 2.

80. Крюков М. Читаючи Леніна: Роздуми етнографа про проблеми теорії нації // Радянська етнографія. 1989. № 4.

81. Кожинов В. Загадкові сторінки історії XХ століття // Наш сучасник. 1994. № 8.

82. Коен С. Бухарін: Політична біографія. 1888 - 1938. М., 1988.

83. Кривошеєв Ю.В., Дворниченко А.Ю. Вигнання науки: Російська історіографія в 20 - початку 30-х років XX століття // Вітчизняна історія. 1994. № 3.

84. Кульчицький М. Рубіж. М., 1973.

85. Кукушкін Ю.С., Чистяков О.І. Нарис історії Радянської Конституції. М., 1987.

86. Курашвілі Б.П. Куди йде Росія? М., 1994.

87. Ланщиков А.П. Національне питання в Росії. М., 1991.

88. Марр Н.Я. Обр. праці. М., 1936. Т. 2.

89. Матюшкін Н.І. Непорушна ленінсько-сталінська дружба народів СРСР. М., 1951.

90. Мельников А.Н. Роздуми про нації: Досвід перебудови розуміння національного розвитку. Барнаул, 1989.

91. Мякшев А.П. Становлення концепції нової історичної спільності // Великий Жовтень і зміцнення єдності радянського суспільства М., 1987.

92. Найдьонов М.Є. Національні проблеми Росії та досвід регулювання національного питання в СРСР // Російський народ: історична доля в XXвеке. М., 1993.

93. неширокі А.П. Догматична канонізація сталінських підходів до вирішення національного вопроси і втрати радянської історіографії об'єднавчого руху // Історія СРСР. 1988. № 6.

94. Ненароков А.П. Сімдесят років тому: національне питання на XII з'їзді РКП (б) // Вітчизняна історія. 1993. № 6.

95. Новіков С. Сталін і колоніальний Схід // Революційний Схід. 1930. № 8.

96. Пентковський В. Сталін і національна політика партії в перший період Радянської влади (1917 - липень 1918) // Історичний журнал. 1939. № 12.

97. Пентковскаякая В.В. Роль В.І.Леніна в освіті СРСР // Питання історії. 1956. № 3.

98. Перченок Ф.Ф. "Справа Академії наук" // Природа. 1991. № 4.

99. Покровський М.М. Виникнення Московської держави та "великоруська народність" // Історик-марксист. 1930. № 18 - 19.

100. Покровський М.М. Про завдання марксистської історичної науки в реконструктивний період // Історик-марксист. 1931. Т. 21.

101. Попов Н. Сталін і національна політика ленінський партії // Сталін: Збірник статей до 50-річчя від дня народження. М., I 930.

102. 15 років СРСР і вибори до Верховної Ради // Революція і національності. 1937. № 12.

103. Решетов AM Ніколаї Михайлович Маторин (досвід портрета вченого в контексті часу) // Етнографічний огляд. 1994. № 3. С. 132 - 156.

104. РРФСР // Правда. Передова стаття. 1936. 1 лютого.

105. Росія сьогодні: реальний шанс // Оглядач. Спеціальний випуск. 1994. № 21- 24.

106. Русифікація // МСЕ. Т. 9.

107. С.М. Диманштейн: (До 80-лешю з дня народження) // Народи Азії та Африки. 1966. № 4.

108. Синявський А. Російський націоналізм // Синтаксис. 1989. № 26.

109. Сироткін В. Г. Віхи вітчизняної історії. М., 1991.

110. Трайнин І. Нація і держава (До 25-річчя праці товариша Сталіна «Марксизм і національне питання") // Вісник Академії наук СРСР. 1938. № 5.

111. Тюшевскій Н. Сталін як теоретик більшовизму в національно-колоніальному питанні // Червона літопис. 1933. № 2.

112. Тишков В.А. Національність - комуніст? // Політичні дослідження. 1991. № 2.

113. Хрущов Н.С. Сталінська дружба народів - запорука непереможності нашої Батьківщини. М., 1949.

114. Чешко С.В. Ідеологія розпаду. М., 1993.

115. Шафаревич І. Русофобія. М., 1990..

116. Якубовська С.І. Роль В.П.Леніна в створенні Союзу Радянських Соціалістичних Республік // Комуніст. 1956. № 9.