Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Політика воєнного комунізму 1918 р початку 1921

Скачати 8.48 Kb.
Дата конвертації 10.04.2019
Розмір 8.48 Kb.
Тип реферат

зміст:

· Проблема «Військового комунізму» ............................................ ...................... 3

· «Військовий комунізм» (текст з помилками) ........................................ ..... 4

· Виправлений текст «Військовий комунізм» ....................................... 4

· Тест по темі «Військовий комунізм» .......................................... ................ 5

· Список літератури............................................... ............................................... 6


Проблема «Військового комунізму»

"Військовий комунізм" включав в себе наступні заходи: продраз-

верстка, введена в січні 1919 р, яка представляла собою розвиток

принципу продовольчої диктатури і поширені не толь

до на зерно, а й майже на всі види сільськогосподарської продукції;

прискорена націоналізація великої, середньої, дрібної промисловості

і транспорту; ліквідація товарно-грошових відносин і перехід до

прямого товарообміну, регульованим державою; створення уравні-

котельної системи розподілу; введення загальної трудової повінно-

сти і трудових мобілізацій як основної форми залучення до праці.

Політика "воєнного комунізму" - це державне регули-

вання економіки в умовах війни. Аналогічні заходи використовували

під час першої світової війни воюючі країни. Однак більшовики

розглядали "військовий комунізм" не тільки як вимушені, над-

надзвичайними заходи, але і як безпосередній перехід до коммуністіче-

ським суспільним відносинам, як продовження "червоногвардійської

атаки на капітал ". Не випадково більшість військово

комуністичних заходів приймається в кінці 1920 початку 1921 рр., коли

війна в європейській частині Росії вже затихла (закон про націоналізацію

дрібних кустарів і ремісників був прийнятий в листопаді 1920 р .; распро-

страненіе продрозкладки на сільськогосподарську сировину відбулося в

перші місяці 1921 р .; скасування податків і оплати за комунальні та ін.

послуги вводиться в кінці 1920 - початку 1921 р .; трудова повинність з

екстреної заходи, застосовуваної до нетрудових елементів, в кінці 1920

м перетворюється в загальну, охоплює всі класи країни).

Головною причиною перемоги більшовиків стало те, що вони зуміли

створити таку систему організації суспільного життя, яка більш

-менш навела порядок, поставила дії органів влади в рамки

законності і в кінцевому рахунку отримала підтримку більшої частини на-

селища країни - селянства. Селяни, зіткнувшись з непріемле-

мій для себе аграрною політикою білих, вибрали з двох зол менше -

більшовиків з їх продрозверсткою і військово-комуністичними загі-

бами. Завдяки системі військового "тоталітаризму", більшовики зуміли

створити боєздатну червону армію і забезпечити міцність собст-

венного тилу. Перемозі більшовиків сприяли слабкі сторони бе-

лого руху, а також міжнародна солідарність західних робочих

з Радянською Росією (рух під гаслом "Руки геть від Радянської

Росії! "), Яка підірвала єдність дій Антанти.

Громадянська війна призвела до колосальних жертв і невоспол-

німим втрат. Збиток, заподіяний народному господарству, склав

50 млрд. Рублів золотом, від голоду, хвороб, білого і червоного терро-

ра, в боях загинуло 8 млн. чоловік, чисельність робітничого класу сократі-

лась вдвічі, велика частина інтелігенції емігрувала. важливим по-

наслідком громадянської війни було становлення адміністративно

командної системи управління. У центрі її стояла РКП (б), яка

підмінила собою Поради та ін. державні органи, створила полі-

тичний механізм насильства і розглядала військово-комуністичну

систему як перехід до комуністичних суспільних відносин.

Таким чином, в роки громадянської війни більшовики зуміли відстояти

державність і суверенітет Росії. Однак підтримка більше-

візма населенням носила умовний характер. Громадянська війна 1918-

1920 р. закінчилася серйозною кризою більшовицької влади.

«Військовий комунізм» (текст з помилками)

Внутрішня політика Радянського уряду влітку 1918 р - на початку 1921 року входили: націоналізацію всіх засобів виробництва, впровадження централізованого управління, зрівняльного розподілу продуктів, примусової праці. Найважливішим ланкою продовольчої диктатури стала введена в січні 1919 р продрозкладка на хліб. Лише після здачі всіх надлишків селянам дозволялася вільна торгівля продуктами. Розуміли необхідність подібних суворих заходів, селяни не чинили опору проведенню продрозкладки. У країні відбувалося згортання товарно-грошових відносин: товари розподілялися у вигляді натуральної плати щодо зрівняльного принципу. Одночасно була істотно знижена оплата населенню житла, комунальних, транспортних, поштових послуг. У політичній сфері встановилася неподільна диктатура РКП (б) і лівих есерів, їх апарат поступово зрощувався з державними структурами. Діяльність Рад і профспілок придбала формальний характер. Майже всі небольшевистские друковані видання були закриті. Політика «воєнного комунізму» запобігла розвал фінансової системи країни, не допустила скорочення промислового і сільськогосподарського виробництва. Це дозволило більшовикам мобілізувати ресурси в громадянській війні і утримати владу.

Виправлений варіант:

Внутрішня політика Радянського уряду влітку 1918 р - на початку 1921 року входили: націоналізацію всіх засобів виробництва, впровадження централізованого управління, зрівняльного розподілу продуктів, примусової праці. Найважливішим ланкою продовольчої диктатури стала запроваджена 19 січні 1919 р продрозкладка на хліб. За вилучені продукти селянам залишали квитанції і гроші, що втрачали через інфляцію свою вартість. Селяни відчайдушний опір і тому продрозкладка реалізовувалася насильницькими методами за допомогою продзагонів. У країні відбувалося знищення товарно-грошових відносин: товари розподілялися у вигляді натуральної заробітної плати. Була введена зрівняльна система оплати праці серед робітників. Одночасно була істотно підвищена оплата населенню житла, комунальних, транспортних, поштових послуг. У політичній сфері встановилася неподільна диктатура РКП (б), їх апарат поступово зрощувався з державними структурами. Діяльність Рад і профспілок придбала формальний характер. Майже всі небольшевистские друковані видання були закриті. Політика «воєнного комунізму» не тільки не вивела Росію з економічної розрухи, а й посилила її. Порушення ринкових відносин викликало розвал фінансів, скорочення виробництва в промисловості і сільському господарстві. Населення міст голодувало. Це дозволило більшовикам мобілізувати ресурси в громадянській війні і утримати владу.

Тест по темі «Військовий комунізм»

1. Характерними особливостями політики «воєнного комунізму» були:

а) введення продподатку; б) суцільна націоналізація промисловості; в) Пайковое розподіл продуктів; г) підтримка товарного виробництва; д) введення продрозверстки; е) міліверсткі; е) милі

2. Здійснювана в 1918 - початку 1921 рр. комуністичною владою продовольча диктатура полягала в:

а) націоналізації поміщицьких маєтків; б) підтримки фермерських господарств; в) прискореному створенні колективних господарств; г) вилучення хлібних надлишків у селян; д) заборону вільно торгівлі продуктами

3. Наслідками політики «воєнного комунізму» стали:

а) децентралізація управління; б) мобілізація ресурсів на забезпечення Червоної армії; в) зростання іноземних інвестицій; г) катастрофічне падіння промислового виробництва; д) централізація управління; е) зростання інфляції

Список рекомендованої літератури:

1. Верт Н. Історія радянської держави. 1900-1991. - М., 1994.

2. Історія Росії: Навчальний посібник. Т.1,2. - М., 1995.

3. Хуторський В.Я. Історія Росії. Радянська епоха (1917-1993). - М., 1995.