Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Феномен вождизму у світовій історії

Скачати 40.01 Kb.
Дата конвертації 25.12.2019
Розмір 40.01 Kb.
Тип реферат

Міністерство Освіти Російської Федерації

Курсова робота

з дисципліни «Теорія політики»

на тему:

«Феномен вождизму у світовій історії».

Виконав: Я

Тула 2003

Вступ.

Вождизм як тема для вивчення

У сучасному світі існують країни, де провідну роль в суспільному житті відіграє таке явище, як вождизм. При цьому навіть розвиток і модернізація економіки можуть здійснюватися в рамках цього специфічного типу політичних відносин. Найбільший розвиток вождизм як інститут влади отримав на Сході, досягаючи найбільш зрілих форм в так званому «східному деспотизмі».

Для вітчизняної політології особливо актуально вивчення феномена вождизму, так як і наша країна і її найближчі сусіди зіткнулися з цією проблемою.

Вивчивши це явище, можна зробити прогноз про те, до чого прагне влада в сучасній Росії, чи буде вона демократичною, або ж ми повернемося до минулого, і нами буде керувати вождь, подібний Сталіну. Цього не можна виключати, адже історично склалося так, що наш народ звик підкорятися якомусь правителю, котрий володіє абсолютною владою і вміє підкорити своєю волею маси. Навіть у сьогоднішній Росії, яка прагне до демократії, збереглася така традиція минулого як передача влади в спадщину. Коли президент Єльцин спочатку призначив Путіна на пост голови уряду, а потім фактично передав йому свої повноваження ще до президентських виборів, одразу пригадується досвід з історії Північної Кореї, де ще за життя Кім Ір Сена почав формуватися культ особистості його сина Кім Чжон Іра, що в подальшому призвело до повної передачі влади в спадщину.

Що стосується найближчих до Росії країн, таких як Північна Корея, Китай, Туркменія, а також її давнього партнера Куби, то в них вождизм продовжує відігравати провідну роль у багатьох сферах суспільного і політичного життя. У деяких з них він існує в завуальованих і не настільки явних формах, в інших носить відкритий характер. І для того, щоб проводити грамотну зовнішню політику з такими країнами, необхідно враховувати особливості політичної культури, притаманні лише даному державі.

Останні події в світі також роблять тему вождизму актуальною для розгляду. Якщо звернути увагу на те, які країни США і їх союзники по НАТО включили в «чорний список», то відразу стане видно, що переважна більшість з них - це країни, в яких главою є правитель, що володіє всіма ознаками вождя. Прикладом можуть служити Куба, Північна Корея і до недавнього часу - Ірак. Переслідуючи свої особисті цілі, США намагаються повалити діючі режими в цих країнах і нав'язати їм свою модель демократії, не вникаючи в національні особливості, відносно народу до свого ватажка і в інші фактори, що характеризують політичний режим і традиції управління.

В останні час безліч засобів масової інформації висвітлюють події в світі, пов'язані з проявами вождизму. Але єдиного підходу до цієї проблеми немає. Деякі вважають, що для певних країн вождизм - це природний тип політичних відносин, інші стверджують, що це явище згубно позначається на суспільстві та громадянські свободи.

У книгах і підручниках з політології про вождізм йдеться тільки в рамках тоталітарних і авторитарних режимів. В якості особливого явища, що має свої тонкощі і особливості, вождизм не розглядається. Можливо, це пов'язано з тим, що недостатньо накопичилося матеріалу з даної теми, адже це молоде явище, історія якого продовжує розвиватися досі. Завдяки чому вивчення цієї теми стає більш цікавим.

Для вивчення феномена вождизму недостатньо звертатися тільки до політичних аспектів цього явища, важливо розглянути традиції, культуру того суспільства, де має місце даний тип панування. Адже як би не прагнув лідер до необмеженої влади, суспільство, в традиціях якого немає схильності до сліпого і беззастережного підпорядкування, ніколи не допустить його до цього. Тому вождизм не набув поширення на Заході, де права і свободи є головними цінностями, а укорінився на Сході, де навіть релігія вчить підкорятися своєму правителю.

Феномен вождизму - це не тільки історичний і політичний питання, але і психологічний. Психологічний аналіз дасть зрозуміти, чому вождизм виникає, стаючи головною силою в суспільстві. Ще можна визначити, які риси лідера, його дії, риси характеру посприяли тому, що він став всенародним кумиром.

Щоб мати цілісне уявлення про вождізм, необхідно звернути увагу на історичні передумови, зародження, етапи становлення цього явища в різних країнах світу. Це допоможе виявити загальні риси вождизму, а також індивідуальні особливості, що залежать від національного колориту.

Глава I. Великі вожді 20 століття.

1.1. Вождизм - феномен XX століття

Чому ж вождизм виник і почав розвиватися в двадцятому столітті? Які соціальні, економічні, політичні та психологічні передумови послужили становленню цього типу владних відносин?

Двадцяте століття-століття становлення індустріального суспільства, інтенсивно розвивалася наука і техніка, це призвело до появи масових комунікацій. Сильно зросла чисельність державного апарату, з'являються нові соціальні групи.

Початок двадцятого століття супроводжувалося кризою, викликаним соціальними передумовами і I Світовою війною. Зросло безробіття, суспільство маргіналізувати, невдоволення громадян росло. Всі хотіли змін і були готові піти за ким завгодно, хто ці зміни пообіцяє.

При появі масових комунікацій стало можливим вплив на величезні верстви населення. Завдяки цьому лідери висували привабливі гасла, доступні великій кількості людей. Це спричинило за собою залучення мас до політичного життя. Зростає роль держави, відбувається етатізаціі суспільства. У цей момент і з'являються вожді. Вся влада концентрується в одному політичному центрі, обсяг управління стає всеохоплюючим. При такому зростанні могутності державної влади зростає і ідеалогізація всіх сфер життя населення, пропаганда і агітація не втомлюється працювати на зміцнення авторитету вождя. Вона контролює всю інформацію, що надходить в народ.

Після того, як настає відносна стабільність, суспільство звикається зі своїм лідером, починає йому довіряти, а потім і обожнювати.

Так в двадцятому столітті стало можливим поява на світ найзагадковішого і важко піддається поясненню феномена - феномена вождизму.

1.2. Феномен вождизму в Вітчизняної історії

Виникнення вождизму в СРСР - одна з найбільш актуальних тем для вивчення, так як вона безпосередньо стосується історії нашої країни і нашого народу. Важливо зрозуміти, як в післяреволюційної Росії на зміну монархії прийшов більш жорсткий і тиранічний порядок, чому народ, який боровся за свободу, дав нав'язати собі тоталітаризм і диктатуру. Необхідно звернути увагу на те, які причини з'явилися приводом для зародження і зміцнення вождизму, які історичні передумови послужили цього, а також на особливості менталітету і традиції російського народу (переважаючого народу в СРСР).

Вождизм в СРСР, в більшій мірі, пов'язаний з ім'ям Йосипа Віссаріоновича Сталіна, так як В.І. Ленін був скоріше вождем революції і не досяг такого ж прижиттєвого поклоніння. Але тим не менш, варто звернути увагу на фігуру Леніна, який зіграв велику роль в політичній кар'єрі Сталіна, який вважався його приймачем.

Отже, розглянемо ситуацію в нашій країні, що склалася з початком революції. Народ залишився без царя і бога, без звичних життєвих правил. У такі переломні періоди історії, коли порушені традиції, звичні зв'язку, коли людина метається, намагаючись знайти своє місце в подіях, що відбуваються, особливо сильна тяга до віри. Ось тут-то потрібен був лідер, незаперечний авторитет, за яким можна йти без коливань, з повною упевненістю, що він приведе до кращого життя. Тоді на роль такого лідера нікого, крім В.І. Леніна, не було. Він був одним з небагатьох (якщо не єдиним), хто був зрозумілий і доступний народу. Це дало йому можливість опанувати революційною ситуацією. Але незабаром Ленін вмирає, не завершивши своєї справи.

Після смерті Леніна був потрібний новий лідер. Його приймачем і вірним послідовником в очах народу стає Сталін, який спочатку у всьому спирався на авторитет свого великого попередника. Це послужило першим приводом для зміцнення політичної ролі Сталіна і посилення народної довіри до нього.

У тридцяті роки остаточно оформилася та адміністративно-командна система управління радянським суспільством, яка тісно пов'язана з функціонуванням державної партії, що володіє повноваженнями верховної влади в країні. Всією цією владою керував Сталін. І всі зміни в кращу сторону приписувалися йому, а невдачі та провали вважалися виною ворогів народу і різних шкідників. В цей же час і почав формуватися культ особи Сталіна. Офіційна пропаганда (а іншої не було взагалі) вихваляла подвиги вождя народів, в свідомість людей вбивалися догми, які не можна було критикувати. Всіх інакомислячих або усували, або засилали в табори. В результаті залишилися тільки ті, які або дійсно любили вождя, або робили вигляд. Перші - це в основному робітничий клас і нижчі верстви суспільства, які дякували Сталіна за все, що мали в житті: будинок, роботу, соціальний стан. Останні - це інтелігенція та люди близькі до влади, котрі розуміли загрозу, що виходить від режиму, але нічого не здатні зробити.

Люди вірили, що вони живуть краще решти світу, і їх політичний устрій найсправедливіший. Це відбувалося завдяки тому, що країна стала закритою від інших держав і неможливо було порівняти рівень життя з капіталістичні державами.

Дії зверху зіграли не останню роль у формуванні культу особи Сталіна. Але були й інші причини, які обумовлюють звеличення і перетворення його на справжнього вождя. Адже вміла пропаганда - це лише половина справи, решта це те, що робить феномен вождизму таким загадковим і важко піддається поясненню.

Інша причина полягає в особливості російського народу і його менталітеті. Багато століть Росією правил самодержавний цар, і в психології людей відклалася схильність до того, що повинен існувати правитель, який все вирішує сам, а народ його любить і підпорядковується. Підсвідома віра в лідера з необмеженою владою, в те, що він піклується про своїх підданих, що нічого не треба робити, а лише слухатися свого ватажка, і кращі часи настануть самі собою, призвела до всенародного схвалення особистості вождя і врученню йому величезних повноважень. Раніше був православний цар-батюшка, а тепер його змінив комуністичний вождь народів.

До речі, не випадково релігія була заборонена і проти неї велася така запекла боротьба. Адже вважалося, що вона відволікає громадян від будівництва комунізму. «Релігія - це отрута!» - кричали написи з агітаційних плакатів. Але насправді була більш серйозна причина для такого гоніння. Народ в СРСР не повинен обожнювати нікого, крім вождя, вождь замінив бога, і тільки він гідний поклоніння. І Сталін добре впорався з цією роллю.

Сталін знав як переконати народ у правоті і незаперечності своїх ідей. У дитинстві він отримав богословську освіту і, швидше за все, використовував ці навички для додання свого вчення більшої переконливості. Принципи сталінізму прості і легкі для сприйняття звичайним людям, тому ці ідеї набули широкого поширення в народних масах, що сприяло зміцненню культу особи.

Особистість самого Сталіна - одна з найбільших загадок у феномені радянського вождизму.Будучи жорстоким диктатором, який вбив мільйони людей, він одночасно був народним кумиром і все його боготворили. Якимось чином йому вдавалося здаватися людям які піклуються і добрим правителем. Він був ні розумнішими за інших, ні освіченіші, ні красномовніше. Однак природа наділила його холодної наполегливістю, волею і честолюбством. Він ніколи не корився почуттям, завжди вмів підпорядкувати їх розрахунку, був зрозумілий народним масам, оскільки з них вийшов, близький їм за своїм мисленням і поведінкою. Ці якості дали йому переваги перед Троцьким, який, будучи інтелектуалом, був далекий від розуміння народом і сприймався як «пан». Бухарін - активний пропагандист НЕПу, в якому народ уже бачив небезпеку повернення до старого соціальної нерівності. Нехай люди були поки бідні, але рівні в усьому. Сталін сприймався реальною людиною, який уособлював владу. Більш того, виступав символом того, у що люди вірили, чого хотіли - символом справедливості, кращою, ніж вчора життя.

Політична обстановка на протязі всього сталінського періоду сприяло зростанню його популярності і авторитету серед народу. По-перше, для СРСР були вирішені основні економічні завдання, в тридцяті роки була повністю завершена індустріалізація, СРСР вийшов на п'яте місце в світі по промисловому виробництву, перевищивши рівень дореволюційної Росії, значні успіхи були досягнуті в сільському господарстві та інших галузях народного господарства [1 ]; по-друге, величезну роль в підвищенні Сталіна зіграла перемога у Великій Вітчизняній війні, оскільки СРСР з країни, яка перебувала в тривалій політичній ізоляції перетворилася в державу, диктувати напрямки в світовій політиці, яка не брала правила західних капіталістичних країн, а саме встановлювало ці правила; по-третє, перемога (не без допомоги СРСР) комуністичних режимів в країнах Східної Європи, Азії та ін. Все це піднімало у народу почуття патріотизму і любові до Батьківщини, а значить і до свого вождя.

Історичний досвід показав, що вождизм в СРСР - один з найбільш негативних прикладів цього явища в світі. Маніпулюючи народом, Сталін проводив жорстоку політику по відношенню до радянських громадян. Через свою сліпий відданості вождеві люди не помічали всіх жахів сталінського правління. Це показує, як небезпечні подібні режими для суспільства, якої шкоди вони можуть завдати країні.

Викриття культу особи Сталіна після його смерті виявило негативне ставлення народу до його фігурі і підтвердило нещирість любові до нього основної маси населення.

Вождизм в СРСР зміцнився завдяки кільком фактам: вмілої пропаганди, яка контролює всю інформацію, що надходить в суспільство, жорстокому репресивного апарату, підсвідомого страху людей перед протестом і вільнодумством, тотального контролю, історичної схильності народу до харизматичного лідерства та послідовним діям Сталіна по зміцненню своєї влади і підпорядкування всіх державних структур.

Вивчивши феномен вождизму у вітчизняній історії, можна оцінити ймовірність повторення цього явища і вчасно запобігти його.

1.3. Гітлер. Вождизм в Європі

Феномен вождизму в Німеччині - серйозна тема для розгляду, в центрі якої стоїть жорстокий диктатор, який завдав величезної шкоди всьому світу. Гітлер домігся вражаючого успіху - чого не вдавалося нікому ні до нього, ні після - впровадити жахливу тиранію в народ, який вніс в минулому такий величезний внесок в європейську культуру. Збіг обставин піднесло його з вуличного оратора на вершину влади в Німеччині. Щоб скинути його - треба було об'єднання всіх сил світу.

Історики сходяться на важливості ролі Гітлера не тільки для історії Третього рейху, а й для історії двадцятого століття в цілому. Він йшов до політичної влади за допомогою жорстокості і брехні, використовуючи будь-які засоби для підкорення інших народів і народу власного. Його ідеї були старими і поношеними, але його методи були прикрашені атрибутами сучасних технологічних досягнень. І на шляху до влади, і під час свого правління він використовував терор і крайню жорстокість.

У чому ж секрет феномена вождизму в Німеччині?

Німці - гордий і великий народ. Але після поразки в Першій світовій війні їх національна гордість була сильно ображена. Народ не міг змиритися з ганьбою Версальського миру. Гітлер на хвилі такого невдоволення зумів непогано підняти свій авторитет, пообіцявши помститися. Будучи людиною з порушеною психікою, він виявив в змученому душевному стані людей, що пережив шок від поразки, віддзеркалення власної ущемлення, крайнього розладу і ворожості. Все життя він, будучи австрійцем, вперто уособлював себе з німецьким народом і, розбурхуючи його своїми гіпнотичними ораторськими здібностями і злісної пропагандою, знаходив в цьому віддушину для особистої ненависті і честолюбства. Німці побачили в Гітлері борця за їх націю і піддалися його планам. Фюрер вміло видавав свої злочинні дії за прагнення до помсти. Наприклад: 22 червня 1940 він зажадав від французів припинення бойових дій в тому ж самому пасажирському вагоні в Комп'єні, в якому німці були змушені підписати перемир'я 1918 року. Гітлер повернувся в Берлін героєм-переможцем [2].

Гітлер запевняв, що почався в 1933 році Третій рейх проіснує тисячу років. Опинившись при владі, він завзято взявся створювати і зміцнювати в країні абсолютну диктатуру. У цьому йому сильно допомогла пропаганда на чолі з Геббельсом, який звертався до нації: «Ми є свідками найбільшої події в історії. Геній створює світ! Його голос ми чули, коли Німеччина спала. Його руки знову створили з нас націю! Він один ніколи не помиляється! Він завжди як зірка над нами! »[3] і т.д. На свідомість німців діяли багатотисячні колони, марширували з факелами і штандартами, які повинні були показати єднання народу, його велич. Перед таким тиском не міг встояти ніхто. Це призвело до масового поклоніння Фюреру. А тих, хто намагався протестувати проти подібного правління, били або вбивали, арештовували і кидали в тюрми.

До війни, за час правління Фюрера значно розвивалася економіка країни, прискорилися темпи зростання промисловості. Армія збільшилася в кілька разів, з Німеччиною стали вважатися в світі. Це піднімало у німців почуття гордості за свою країну, а значить і за того, хто їй управляє - за Адольфа Гітлера.

Перемоги Гітлера на фронтах Європи в перші роки війни непогано піднімали його престиж в очах німців, які по-справжньому стали вірити в своє вище походження. Колишній жебрак авантюрист з Відня став тепер наймогутнішим диктатором в Європі з часів Наполеона. Німці вважали його неперевершеним державним діячем, навіть більшим, ніж Бісмарк.

Гітлерівське правління виявилося згубним для німецького народу і Німеччини. Це підтверджує небезпеку вождизму. Масовий фанатизм і сліпота людей, що не усвідомлюють жахів режиму, привели до необмеженого диктату Фюрера.

Гітлер став вождем завдяки вмілій грі на почуттях німців, їх прагненню помститися за образу поразки в Першій світовій війні, тотального контролю і агресивної пропаганди, непересічній характеру і красномовності, а також підйому економічної, політичної і військової могутності країни. Ці факти багато в чому пояснюють феномен вождизму в Німеччині.

1.4. Два покоління вождів в Північній Кореї

Вождизм в Північній Кореї є найвиразнішим прикладом цього явища. Він глибоко укорінився в Корейському суспільстві і перевершив всі рекорди за часовими рамками, міцності позицій і контролю над населенням.

Потрібно розглянути, які заходи брали лідери країни для зміцнення своєї влади, які національні особливості корейців дозволили виникнути цьому феномену і то, як вплине вождизм на майбутнє країни.

Становлення вождизму відбувалося наступним чином.

У Північній Кореї перемагає революція, і країну очолює Кім Ір Сен. Після приходу до влади, він починає послідовні дії по зміцненню своїх позицій. Зміцнення режиму свого одноосібного правління Кім Ір Сен супроводжував інтенсивної компанією самовихваляння. Після 1962 р північнокорейська влада стали завжди повідомляти, що в чергових виборах взяло участь 100% зареєстрованих виборців, причому всі 100% проголосували на підтримку висунутих кандидатів. З цього ж часу культ Кім Ір Сена в Кореї набуває таких форм, які виробляють на непідготовлену людину переважна враження. Заволодіти умами громадян йому вдається настільки добре, що стало можливим перетворитися в наймогутнішого диктатора, якого знала історія Кореї.

З особливою силою вихваляння «Великого Вождя, Сонця Нації, Залізного всеперемагаючого Полководця, Маршала Могутньої Республіки» починається з 1972 року, коли з надзвичайною помпою було відсвятковано його шістдесятиріччя. Якщо до цього пропаганда особистості Кім Ір Сена в загальному не виходила за ті рамки, в яких утримувалося вихваляння І.В. Сталіна в СРСР або Мао Цзедуна в Китаї, то після 1972 року Кім Ір Сен став, безумовно, самим Прославленим керівником сучасного світу. Все досягли повноліття корейці були зобов'язані носити значки з портретом Кім Ір Сена, ці ж портрети поміщаються в кожному житловому і службовому приміщенні, в вагонах метро і поїздів.

Головна тема північнокорейської пропаганди - це, звичайно, Кім Ір Сен, його життя і заслуги перед країною. «Виховання любові до Вождю» (або, інакше кажучи, насадження культу особи Кім Ір Сена) в усіх офіційних документах розглядається як найважливіше завдання пропаганди. Методи цього виховання були колись запозичені з СРСР, але нинішня північнокорейська пропаганда залишила далеко позаду сталінські зразки. З кінця 1970-х років велика увага приділяється і пропаганді особистості Кім Чжон Ір - сина Кім Ір Сена, який офіційно проголошений його наступником і «продовжувачем великого чучхейська революційної справи». Не тільки засоби масової інформації, а й кінематограф, театр, література невпинно підкреслюють, що вже з ранньої юності Кім Ір Сен став Великим Вождем корейського народу, який зобов'язаний йому всім.

Мабуть, офіційна пропаганда зіграла вирішальну роль в становленні вождизму. Вона зачіпає навіть релігійні почуття корейців.

Патерналістські ідеї про «правителя - батька народу», настільки популярні в конфуціанстві, звичайні і в північнокорейській пропаганді. Кім Ір Сен зображується як мудрий і дбайливий батько, який залишив без уваги своїх підданих.

По всій країні розкидано безліч пам'ятників Кім Ір Сену. Фактично Кім Ір Сен і члени його сім'ї - це єдині люди, пам'ятники яким можна побачити в КНДР. 16 квітня, в день народження північнокорейського керівника (а цей день є головним святом КНДР) ці пам'ятники стають місцем обов'язкового паломництва місцевого населення. Всі корейці зобов'язані в цей день прийти до тієї статуї Кім Ір Сена. що розташована по близькості від їхнього будинку та, зробивши перед нею кілька поясних поклонів, покласти до її підніжжя букет квітів.

Правитель в Північній Кореї - це не просто вождь- це божество, об'єкт загального поклоніння.

Однією з характерних рис північнокорейського суспільства є всеосяжний державний контроль, який стосується всіх сторін життя корейця. За мабуть, не буде особливим перебільшенням сказати, що Північна Корея - найбільш контрольоване суспільство сучасного світу.

КНДР, на жаль більшості її жителів, знаходиться на стадії тотального політичного та інформаційного контролю, з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками, в тому числі - і браком об'єктивної інформації про те, як же там здійснюється контроль над населенням.

У цій країні немає ні Інтернету, ні супутникового телебачення, ніякого іншого зв'язку із зовнішнім світом. Виросло покоління корейців, яке не знає ні про яку іншу державному ладі, крім існуючого, для них це єдино правильне і справедливе правління.

Застій, відсутність потрясінь і змін в будь-яку сторону допомагають вождизму зберігати свої позиції в суспільстві.

Північнокорейське суспільство дуже консервативно і замкнуто. Правління Кім Ір Сена і Кім Чжон Іра можна розглядати як єдиний етап в історії країни. При передачі влади не змінилися ні методи управління, ні структура держави, ні ставлення народу до свого вождя. Особистість Кім Чжон Іра слід розглянути для того, щоб зрозуміти, які заходи були прийняті його батьком для передачі йому своєї влади.

До кінця правління Кім Ір Сена Північна Корея перетворилася в аристократичне держава, в якому «знатність» походження грала чи не вирішальну роль у доступі до посад і багатства.

Близько 1970 року починається стрімке просування Кім Чжон Іра по службових сходах. Після призначення Кім Чжон Іра, якому тоді було всього 31 рік, в 1973 р завідувачем відділу пропаганди ЦК ТПК і введення його в лютому 1974 року в склад Політбюро, наміри Вождя-батька передати владу у спадок стали явними.

У 1980 р на VI з'їзді КПК Кім Чжон Ір був проголошений спадкоємцем свого батька, «продовжувачем великого чучхейська революційної справи», а пропаганда почала вихваляти його надлюдську мудрість з тією силою, з якою раніше вона оспівувала тільки діяння його батька. Протягом 1980-х р.р. відбувалася поступова передача контролю над найважливішими областями життя країни в руки Кім Чжон Іра і його людей (або тих, кого поки такими вважають). Нарешті, в 1992 р Кім Чжон Ір був призначений Верховним Головнокомандувачем північнокорейськими збройними силами і отримав звання Маршала (одночасно сам Кім Ір Сен став генералісимуса).

Феномен корейського вождизму бере свої витоки в конфуціанстві, а закріплюється завдяки тотальному контролю над суспільством, його замкнутістю, а так само суттєвої ролі офіційної пропаганди, що вихваляє подвиги вождів. Зародившись в середині двадцятого століття, вождизм в Північній Кореї дійшов до наших днів практично без змін. При такому ж перебіг подій в майбутньому Північна Корея може перетворитися в агресивно налаштоване держава-секту, яке буде готове здійснити будь-яке розпорядження вождя - диктатора.

Вивчення вождизму в Північній Кореї і його аналіз - одна з пріоритетних завдань для вітчизняної політології, так як Росія є чи не єдиним посередником між КНДР і рештою світу. Завдання нашої зовнішньої політики - це подолання ізольованості і замкнутості КНДР від решти світу.


Дані біографії Кім Ір Сена і Кім Чжон Іра були взяті зі статті, надрукованої в книзі А.Н. Ланькова «Північна Корея: вчора і сьогодні». - М., Східна література, 1995.

Глава II. Вождизм в наші дні.

2.1. Фідель Кастро. Вождь острова Свободи

Фідель Кастро сьогодні - один з найвідоміших політичних діячів на світовій арені. Навряд чи хто-небудь візьметься заперечувати той факт, що протягом чотирьох останніх десятиліть ця людина, вознесений на політичний Олімп Кубинської революції, як і раніше не перестає захоплювати невичерпної силою духу, інтелектуального таланту і здатністю, попри всі перешкоди, досягати поставлених цілей.

Ф. Кастро - плоть від плоті кубинського народу. Він - великий латиноамериканець, видатний лідер третього світу, національно-визвольного і революційного руху. Вже сьогодні його ім'я по праву стоїть в одному ряду з такими легендарними особистостями сучасної історії, як Хо Ши Мін, Джавахарлал Неру, Мао Цзедун, Гамаль Абдель Насер, Нельсон Мандела. Його внесок у формування нинішньої політичної картини світу, менталітету лідерів держав, що розвиваються важко переоцінити.

У нашій країні Куба завжди викликала великий інтерес. Про неї було написано чимало книг в епоху радянсько-кубинського співробітництва. Однак, як не парадоксально, досі опубліковано дуже мало біографічних досліджень про Ф. Кастро.

Фіделя Кастро неможливо відокремити ні від історії Кубинської революції, ні від життя кубинського суспільства. Він не залишає свого народу від початку революції до сьогоднішніх днів. Феномен вождизму на Кубі - це результат природного єднання правителя зі своїм народом протягом довгого терміну часу.

Розглянемо, які кроки робив Кастро для зближення з кубинськими громадянами і чому заслужив таку всенародну любов.

Кубинці хотіли свободи і незалежності. Кастро очолив революцію і дав їм те, до чого вони прагнули. Після повалення старого ладу потрібно було створювати новий, і лідер Куби, врахувавши вимоги народу, почав будувати соціалізм. Велика його заслуга в тому, що він проаналізував досвід тринадцяти вже існували соціалістичних держав і, побачивши їх недоліки, взявся за втілення власної моделі соціалізму.

Кубинці не відчувають себе відлученими від управління країною. На перших етапах створення нової держави Фідель практикував пряму демократію. Мільйонні мітинги часом грали роль всенародного віча. На них відбувалося схвалення і обговорення ідей розвитку держави.

Характерно, що на Кубі починаючи з 1976 р під час виборів усіх рівнів дотримується принцип висування більшого числа кандидатів по відношенню до числа місць, тобто вибори носять альтернативний характер [4]. Цього в той час не було ні в якій іншій соціалістичній країні. Широка гласність при підрахунку голосів також сприяла забезпеченню демократичного характеру обрання депутатів до всіх інстанцій. Гласність та відкритість надають кубинцям велику віру в свого вождя.

Фідель Кастро кинув виклик самій могутньої імперії сучасного світу і зробив це у неї під боком, в невеликій слаборозвиненою країні. Під його керівництвом Куба стала справді незалежною державою, що підірвала монополію Вашингтона на політичне панування в Західній півкулі. Зовнішня загроза від США робить Кастро надзвичайно популярним серед народу. Спроби Вашингтона повалити режим на Кубі і зазіхнути на національну гордість згуртовують кубинців навколо свого вождя. Вже те, що Фідель неугодний агресивного сусіда, надзвичайно сильно піднімає його авторитет не тільки в країні, але і за її межами.

Кастро є втіленням національної гордості кубинців. Він - приклад для наслідування і незаперечний авторитет. За час його правління в країні намітився економічним підйом, навіть після того, як Куба втратила допомоги СРСР після його розпаду, Фідель зміг утримати державу від занепаду. Лідер країни асоціюється у народу зі стабільністю і порядком. Важко уявити, що буде з Кубою після смерті її вождя. Вся політична система тримається на авторитеті Фіделя. З його відходом країну чекають зміни, і кубинці, розуміючи це, з побоюванням дивляться в майбутнє.

Вождизм на Кубі, мабуть, найяскравіший приклад справжньої любові народу до свого лідера. Цей феномен можна пояснити прагненням вождя слідувати вимогам громадян, тієї стабільністю, яку він забезпечує в країні, особистими якостями Кастро, що відповідають уявленням кубинців про своє ватажка, а також його заслугами в ході революції і управлінні країною.

Можна сказати з упевненістю, що ім'я Фіделя Кастро назавжди залишиться в історії кубинського народу, як великого полководця і кумира всієї нації.

2.2. Туркмен-баші - батько всіх туркмен

Президент Туркменії 59-річний Сапармурат Ніязов першим з лідерів Співдружності вирішив всі проблеми зі своїм політичним майбутнім. Він отримав повноваження без обмеження терміну, інакше кажучи став довічним главою держави.

Цей крок не став сюрпризом. Громадська думка країни давно підготовлено до того, щоб увічнити образ Туркмен-баші - батька всіх туркмен.

Свої повноваження він продовжував на безальтернативних виборах і на всенародному референдумі, отримуючи незмінні 99 відсотків голосів [5].

Крім президентського крісла він займає посади прем'єр-міністра, голови єдиною в країні Демократичної партії і верховного головнокомандуючого [6].

Стиль управління Туркменського президента - чисто східний. Він все вирішує сам, міністри, губернатори, мери, депутати - лише виконавці. Ніязов, наприклад, засновник багатьох газет і журналів, він особисто підписує всі комерційні контракти на більш-менш пристойну суму в валюті, знімає і призначає членів уряду, армійських і міліцейських генералів, оголошує амністію, вводить латиницю замість кирилиці, перейменовує міста і селища .

По всій країні ставляться пам'ятники Ніязову, в його честь називають географічні об'єкти, народ обожнює свого президента.

У чому ж причина появи такого всевладного лідера?

Здається, одна з причин криється в Туркменської історії. Величезні і спекотні Каракуми ніколи не були об'єднані в єдину державу. Туркмени, як невеликий кочовий народ, вічно кудись входили - до складу Афганістану, Ірану, в Бухарський Емірат, Хівинське ханство, в Туркменську губернію. Тільки радянська влада в двадцятому столітті окреслила межі республіки. Але у туркмен не було свого Петра Великого, Бісмарка або Вашингтона. Таким, ймовірно, повинен стати в очах народу і майбутніх поколінь нинішній керівник Ніязов. Він хоче здаватися мудрим і піклуються про своїх підданих правителем.

Але ця причина не є основною для пояснення такого феномену, повинен бути ще більш вагомий привід, щоб виправдати виникнення вождизму в колишньої Радянської республіці.

Туркменія - країна з багатими нафтовими запасами. Але скористатися ними в повній мірі не представлялося можливим, так як Туркменія була окраїною СРСР, і всі кошти від нафтової промисловості йшли центру, в той час як сама країна отримувала невелику частину від своїх багатств. Зі здобуттям незалежності зникла необхідність в тому, щоб ділитися своєю нафтою, і в країні намітився економічний підйом, зріс добробут громадян. І у всьому цьому заслуга Сапармурата Ніязова. Природно, що народ став обожнювати свого вождя. Він отримав підтримку від населення і мав всі підстави для концентрації влади в своїх руках.

Можливо, Туркменія коли-небудь стане такою ж багатою країною як Бруней або Об'єднані Арабські Емірати завдяки своїм нафтовим запасам, а її жителі будуть дякувати за це свого улюбленого вождя.

Якщо до всього вищепереліченого додати особливості туркменського народу - народу східного, якому ніколи не були відомі ні демократія, ні самоврядування, то питання про виникнення вождизму стає більш зрозумілим.

Туркмени бажають мати на чолі своєї держави сильного великого правителя, який зможе прославити їх рідну країну і буде піклуватися про своїх громадян, стане прикладом наслідування для всієї нації. Такою людиною є Сапармурат Ніязов.

Особистість Сапармурата Ніязова зіграла не останню роль в становленні його культу. Він намагається бути простим, близьким до народу і чуйною людиною. Завдяки чому громадяни Туркменії вважають його своїм батьком. До речі, Туркмен-баші перекладається як «батько всіх туркмен».

На запитання, поставлене мною громадянину Туркменії, що навчається в Тульському Державному Педагогічному Університеті ім. Л.Н. Толстого, про те, за що той любить свого президента, я отримав відповідь: «Так само, як не можна не любити Батьківщину, не можна не любити нашого президента ... Все, що робиться в нашій країні хорошого - заслуга президента Ніязова. Навіть те, що я в Росії вчуся - це завдяки йому ... »Швидше за все, як і точки зору дотримується більшість туркмен, для них поняття Батьківщина і Туркмен-баші нерозривно пов'язані між собою. До сих пір у цього народу не було ні не залежності, ні свого президента, тепер же, знайшовши і те й інше, вони пишаються і дорожать ними однаково.

Приклад вождизму в Туркменії може служити одним з найбільш ідеальних проявів цього феномена в сучасному світі. Президент Ніязов не використовує масштабного репресивного апарату, як це робили Радянські або Північнокорейські вожді. Офіційна пропаганда не настільки сильна, як в інших країнах з подібним типом правління. Громадяни мають доступ до незалежної інформації і зовнішнього світу.

Єдиний насторожує момент полягає в тому, що вождизм в Туркменії зародився зовсім недавно, і те, які форми він прийме в подальшому, невідомо.Може бути це буде процвітаючу державу, але не можна виключати і того, що все обернеться жорстким тоталітарним контролем, придушенням свобод і порушенням прав особистості з боку влади. Такі приклади відомі історії, але будемо сподіватися, що подібного не трапиться, і у Росії з'явиться благополучний і надійний партнер по СНД.

Отже, можна сказати, що феномен туркменського вождизму пояснюється декількома причинами: по-перше, історичні передумови та прагнення нації до самовизначення; по-друге, особливості менталітету, культури і традицій туркменського народу; по-третє, особисті якості вождя, що відповідають уявленням громадян про свій ватажка. Лише сукупність усіх цих причин посприяла становленню вождизму і формування режиму особистої влади Сапармурата Ніязова.

висновок

Розглянувши різні приклади вождизму в світовій історії, можна зробити деякі висновки про це явище.

Як правило, вожді з'являються в переломні для країни часи. Коли зростає невдоволення народу, викликане різного рада кризами або війною. Найчастіше вождями стають ватажки революцій або народних повстань (Й. Сталін, Ф. Кастро, Кім Ір Сен), рідше - лідери в період корінних змін в політичному устрої країни, але не пов'язані з збройним переворотом (А. Гітлер, С. Ніязов) . Х. Марті так сказав про цю закономірності появи вождів. «Нації в критичні моменти народжують людей, в яких вони втілюються: національні особистості» .1

Вожді - харизматичні особистості, які отримали авторитет завдяки гаслам, які відповідають народним вимогам. Такі люди мають неординарним характером, розважливим розумом і величезною жагою влади. Гітлер сказав з цього приводу: «Людина, народжена бути диктатором, не підкоряється чужій волі - він сам воля; його ніхто не підштовхує - він сам йде вперед, і в цьому немає нічого поганого. Людина, якій призначено вести за собою народ, не має права сказати: «Якщо ви хочете мене, я прийду.» Ні, його борг - з'явитися самому. »2 Вождь володіє унікальними здібностями вести народ за собою. Він сам щиро вірить в своє вище призначення і докладає всіх зусиль для переконання суспільства в цьому.

Ще одна закономірність полягає в тому, що вождизм вкорінюється в таких суспільствах, традиції і культура яких схильні до цього явища. В основному, це східні держави (Північна Корея, СРСР, Туркменія), а в країнах, що не мають схильності до вождизму, він виникає завдяки особливостям менталітету народу, прагненню його до підвищення над іншими або самовизначення (Німеччина, Куба).

Для зміцнення свого режиму диктатори використовують пропаганду і агітацію, в більшості випадків це єдина інформація, доступна населенню.

У підсумку можна сказати, що феномен вождизму пояснюється кількома загальними для різних країн світу факторами:

1. історичні передумови, що вплинули на національні почуття людей;

2. особистісні якості вождя, його здатність впливати на маси;

3. схильність народу до вождизму;

4. психологічний тиск.

Список літератури:

Бородаєв В. А. Фідель Кастро. Політична біографія. - М., «ТОВ Редакційно - комп'ютерне агентство газети« Труд »», 1999;

Верт Н. Історія радянської держави. - М., Прогрес-Академія, 1992;

Зуєв М.М. Історія Росії з найдавніших часів до кінця ХХ століття: Учеб. посібник.-М., Дрофа, 2001;

Ланьков А.Н. Північна Корея: вчора і сегодня.- М., Східна -література, 1995;

Толанд Дж. Адольф Гітлер. Кн. 2. - Пер з англ. О. Тихонова. - М., Інтердайджест, 1993;

Енциклопедія Третього рейху / уклад. Воропаєв З.-М., Локид; «Міф», 2000;

Березовський В.П. Туркмен-баші - домотворец і довічний президент // Праця. №7, 3-9 жовтня, 2002.


[1] Зуєв М.М. Історія Росії з найдавніших часів до кінця XX століття: Учеб. посібник.-М., Дрофа, 2001.. (c.612)

[2] Енциклопедія Третього рейху / сост.Воропаев З.-М., Локид; Міф, 2000.. (С.175)

[3] Енциклопедія Третього рейху / уклад. С. Воропаєв. - М., Локид; Міф, 2000. (с.175)

[4] Бородаєв В.А. Фідель Кастро. Політична біографія. - М., ТОВ Рекламно-комп'ютерне агенство газети «Труд», 1999. (с. 254).

[5] Березовський В.П. Туркмен - баші - домотворец і довічний президент // Праця. №7 3-9 жовтня, 2002. (с.15)

[6] там же (с.16)

1 Бородаєв В.А. Фідель Кастро. Політична біографія. с. 7. - М., 1999.

2 Толанд Дж. Адольф Гітлер. Кн. 2. с. 341. - М., 1993