Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


гетьман Сагайдачний

Скачати 63.45 Kb.
Дата конвертації 13.04.2018
Розмір 63.45 Kb.
Тип реферат

2

ЗМІСТ

 • введення 3
 • Глава 1. Біографія П.Сагайдачного 5
  • 1.1. Ранній період життя П. Сагайдачного 5
  • 1.2. П. Сагайдачний - коман дме об'єднаними військовими силами 8
 • Глава 2. Діяльність ь Сагайдачного на політичному та військовому поприщі. 12
  • 2.1. Боротьба гетьмана проти султанської Туреччини 12
  • 2.2. Відносини гетьмана П.Сагадачного Річчю Посполитою 15
  • 2.3. Захист Польщі, запобігання турецького наступу на Європу 29
  • 2.4. Інтелектуалізація гетьманом П.Сагайдачного и м козацького руху 31
 • Висновок. 38
 • література 40

Вступ

Швидке зростання козацтва не на жарт збентежив польський уряд і шляхту. Перші повстання стривожили стривожили польський уряд, але місцева влада як тільки була потрібна козацька допомога проти московитів або оттоманцев, охоче йшли на розширення реєстру, обіцяючи козакам на додачу до щедрої плати все права і привілеї.

У 1604 і 1609 рр., Коли скориставшись так званої Смутою в Московії, поляки пустилися в інтервенцію, на їхньому боці виступили і запорожці.

У той час рідкісне засідання сейму проходило без резолюції або проекту щодо використання військового потенціалу козацтва і без недопущення при цьому поступок козацьким вимогам збільшення реєстру та розширення автономії.

У цій складній політичній обстановці козакам потрібен був лідер, здатний до маневру. На щастя такий лідер з'явився.

Історики одностайні в тому, що П. Сагайдачний був одним з найвидатніших козацьких гетьманів.

Наріжним каменем його політики стало примирення з поляками, так як він був переконаний, що козаки ще недостатньо сильні для того, щоб мірятися силами з Річчю Посполитою.

Поборник суворої дисципліни, Сагайдачний швидко перетворив вільні козацькі ватаги в стройові війська, беззастережно підлеглі своїм командирам.

Дана проблема є актуальною, так як в історичній літературі йде полеміка між вченими-істориками про виникнення козацтва, про роль гетьмана Сагайдачного в його розвитку.

Метою даної роботи є розгляд питань, що стосуються біографії П. Сагайдачного, його політична і військова діяльність в інтересах Української держави.

Для досягнення даної мети автор ставить такі завдання

1. Вивчити біографію гетьмана Сагайдачного.

2. Вивченні його військово - політичної діяльності.

Особлива увага ролі П.Сагайдачного в боротьбі за автономію України, так як в суспільстві існувало чітке усвідомлення того, що польські порядки не можна водити на козацьких землях.

Методологічною основою даної роботи є описовий та порівняльний метод.

В основу даної роботи лягли праці М. Грушевського Грушевський М. Історія України. -К .: Левада, 1996.- 696 с.

, Який наділяв Гетьмана П. Сагайдачного особливими якостями, які сприяли йому в реформуванні українського козацтва. А так же праці О. Субтельного Субтельний О. Історія України.- К .: Лебідь, 1994.- 736 с.

, Який в своїй праці про історію України детально описує політичну діяльність Сагайдачного. Так само газета "Ринкова площа" до статті Сюдюкова Сюндюков І., Махун С. Щасливий вождь козацький // Ринкова площа. - 2002.- № 46.

І. Махуна. Так само статті з газети "Голос України", написана В.Абліцевим, Абліцов В. Гетьманат .// Голос України. - 2 листопада 2002 р присвячена гетьманам України, в яких розглядається політична діяльність гетьмана Сагайдачного і його біографічні дані.

Глава 1. біографія П.Сагайдачного


1.1. Ранній період життя П. Сагайдачного

Історія життя і політичної діяльності Петра Кононовича Сагайдачного (Конашевича-Сагайдачного) багато в чому співзвучна історії України першої чверті XVII ст .-- часу складного, проти-воречівого, все ще вони ж бо знали. Це період найжорстокішого соціального і національно-релігійного гноблення українського наро-да, стрімкого наростання антифеодальної боротьби і звільни-ного руху, героїчних походів козаків на турецькі фортеці, нових тенденцій в розвитку суспільно-політичної думки, духів-ної життя, розширення зв'язків між східнослов'янськими народами .

«Свідком, а то і безпосереднім учасником цих подій був Петро Сагайдачний - фігура суперечлива і неоднозначна на політичному горизонті того часу. Яких тільки епітетів - возв-шенних і принизливих, яких характеристик - справедливих і пред-узятих ні довелося вислухати Сагайдачному за життя. Він стано-вився гетьманом і знову втрачав гетьманську булаву, зустрічався з можновладцями й одночасно мав авторитет серед широких верств козацтва. Його соціальна політика перебувала в центрі ува-ня літописців і істориків, мемуаристів і поетів. І знову неоднозначних-значность оцінок - від апологетики до прямого заперечення його ролі в події першої половини XVII ст ».Мірончік В.Д., Ігошкін Г.С. Історія України, К.: МАУП, 2002.-С. 31-33.

.

Скупі повідомлення джерел дають можливість досить прибл-зітельно реконструювати ранній період життя Петра Сагайдачного. З вірша, який склав ректор Київської братської школи Касіян Сакович на поховання гетьмана, дізнаємося, що Петро народився поблизу Перемишля (очевидно, в с. Кульчінци коло Самбора) в родині православного шляхтича.

Наступною віхою в житті юнака стало навчання в знаменитій Острозькій школі «... потім до Острога, для наук уцтівих ..» Аркас М. В. Історія України - Русі. - К .: Либідь, 1996. .- С. 354.

. Очевидно, він пройшов повний курс навчання інакше важко пояснити слова «... там теди Конашевич годину чималий мешкаючи ...» Грабовський С. І Нариси з історіі українського державотворення. - К .: Генеза, 1995. - С.153.

. З огляду на, що в характері Острозької школи простежуються риси школи вищого типу, можна припустити, що Сагайдачний одержав у її стінах добру освіту. Відомо, що тут вивчався «курс семи наук» (граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, астрономія, музика). Серед викладацького складу сяяли Гера-сім Смотрицький, Кирило Лукаріс (пізніше став константинопольським патріархом) та інші. Зі стін цього навчального закладу вийшла плеяда видатних культурно-освітніх і суспільно-політичних діячів, що збагатили різні сфери духовного життя українського народу. Навколо школи утворився гурток вчених, в який входили Герасим Смотрицький, Василь Суразький, Тимофій Михайлович, бра-тя Наливайко та Іван Федоров. Атмосфера, яка панувала в цьому навчальному закладі, високий рівень викладання залишили незгладимий слід в сприйнятливою душі юнака.

Кілька наступних років життя Петра Сагайдачного приховані від нас завісою часу. Можна тільки суверенністю сказати, що незабаром він почав служити у Війську Запорозькому.

Розумний, високоосвічений-ний, добре знає людей і політичну обстановку, юнак б-б завоював авторитет серед козацтва. Сучасник-шляхтич отме-чал, що «..Петр Конашевич, чоловік рідкісної мудрості та зрілого судження у справах, спритний у словах і вчинках, хоча за походженням, способом життя і звичок була проста людина, проте в очах пізнішого потомства він гідний стати на ряду з самими знаменитими-ми людьми свого часу в Польщі »Іванов П.І. Петро Конашевич - Сагайдачний // ураїнськім історичний журнал .- 1993.- №5.-С.43 .. Про особисте життя П. Сагайдачного-го відомо, що він був одружений з Анастасією Повченской. Відносини між подружжям навряд чи можна назвати ідилічними. Не випадково в широко відомої народної пісні йдеться, що він «помшяв жшку на тютюн та люльку». На це вказує, зокрема, той факт, що в своєму заповіті гетьман, як пише Самоїл Величко, «розпорядилася име-ня своє на церкви, на шпиталь, на школи і монастирі, крім дружини своєї». Втім, Анастасія вдовувала недовго - вже в 1624 році вона вийшла заміж за шляхтича Івана Піончіна.

М. А. Мельничук стверджує, що «... Сагайдачний вже в 1598 р став гетьманом ...» Мірончік В.Д., Ігошкін Г.С. Історія України.-К .: МАУП, 2002. - С.167.

. Однак навряд чи це відповідає дійсності (істо-рікам відомі в кінці XVI - початку XVII ст. Кілька осіб, які одягали це найвище звання Війська Запорозького). Найімовірніше, він був обраний гетьманом на початку XVII ст. У своєрідній біографії Сагай-дачного, складеної в поетичній формі К. Саковичем, спільно-ється, що після навчання в Острозькій школі він «... шол до запорозского славного рицерства. Межи яким през годину не малий жиючих, і рицерскіх делностей там доказуючі, Гетьманом потім собі Військо звертаючись ... »Абліцов В. Гетьманат .// Голос України. - 2 листопада.-2002 г. С. 8 .. З цього часу почалася важка діяльність Сагайдачного на політичному поприщі.

1.2. П. Сагайдачний - командувач об'єднаними військовими силами

За всю історію України ніхто з вітчизняних полководців не отримував такого визнання в світі, як гетьман П. Сагайдачний (бл. 1570 р - 10 квітень 1622 рік). Військові діячі, вихідці з наших країв, як генерал І.Черняхівський, маршали П.Батіцкій, П.Рибалка, К.Москаленка, Р.Малиновський, А. Єременко (усі в СРСР), чотиризірковий генерал С.Яскілка (США), мали блискучий військовий талант, але він не був присвячений державотворчій діяльності. Сагайдачний належить до тих особистостей вітчизняної історії, яким сучасна Україна зобов'язана своєю незалежністю.

Він був прихильником ідеї утворення держави на берегах Дніпра під керівництвом козацької військово-політичної еліти.

Сучасник гетьмана Семиградський князь батл-Габор говорив, що «... народ козацький може відокремитися від Польщі і побудувати окрему Річ Посполиту, якщо тільки знайде для своєї боротьби розумного та благородного вождя й ініціатора ...». Абліцов В.Гетманат .// Голос України.-2 листопада 2002.- С.8

. Цей висновок не втратив актуальність і сьогодні.

Гетьман П. Сагайдачний здійснив перші конкретні кроки в напрямку реалізації ідеї утворення української держави - заклав основи її майбутньої адміністративної структури. Військовий підрозділ Київської Русі і Галицько-Волинської держави - полк став також адміністративно-територіальною одиницею.

Назва полків відбувалося від назв міст і містечок, де вони базувалися. Завершив цю реформу гетьман М.Дорошенко, так як Сагайдачний помер в результаті отриманих під Хотином ран.

Походив Сагайдачний з української православної шляхти з-під Самбора на Підкарпатті (нині Львівська область). Освіту здобув в Острозькій греко-слов'яно-латинської академії. З 1601 року на Запорізькій Січі. Брав участь в походах на Молдавію і Лівонію. У 1606 році (за іншими даними в 1601 р) вперше обраний гетьманом Українського козацтва. Завдяки йому козацьке військо перетворилося в регулярне, збільшилася до 50 тисяч і за кількістю фактично зрівнялася з польською армією.

Сагайдачний уславився як організатор військових походів запорізьких козаків проти турків, татар і московитів.У радянські часи з цієї причини був відданий забуттю. Під його командуванням козаки завоювали Очаків, Варну, Перекоп, Синоп, Кафу. В останній діяв найбільший на сході ринок невільників. Козаки під його командуванням, перемагаючи турецько-татарські війська щоразу повертали на батьківщину тисячі Українців.

У 1618 р гетьман Сагайдачний на чолі 10-тисячного козацького війська брав участь у поході польського королевича Владислава на Москву з метою завоювати царський трон. Справа в тому, що московська Самбірщина обрала королевича московським царем. Але з часом бояри схаменулися і посадили на престол М. Романовим.

Козацьке військо в поході на Москву завоювало міста Лівни, Єлець, легко розгромило царське військо, яким командували відомі з історії воєводи, зокрема Пожарський, і стало перед Кремлем. Але якраз в цей час збунтувалися загони найманців, яким Владислав не платив за службу, і королевич так і не віддав команду на штурм Кремля. Однак Польща в результаті походу отримала Смоленськ і Сіверську землю.

«Петро Сагайдачний належав до розважливою козацькій старшині, реально оцінювала тодішні військові можливості Війська Запорозького. Гетьман відстоював інтереси українського народу переговорами і компромісами з польським урядом. »Там же. С.8-9 ..

У 1621 році подав польському королю Сигізмунду III і уряду Речі Посполитої пропозиції про надання прав і привілеїв православному населенню України та козацькому війську, реалізація яких означала б надання Україні статусу автономії в складі Польщі.

Таким чином можна зробити наступні висновки

1. Петро Сагайдачний належав до розважливою козацькій старшині, реально оцінювала тодішні військові можливості Війська Запорозького. Гетьман відстоював інтереси українського народу переговорами і компромісами з польським урядом

2. Походив Сагайдачний з української православної шляхти з-під Самбора на Підкарпатті (нині Львівська область). Освіту здобув в Острозькій греко-слов'яно-латинської академії. З 1601 року на Запорізькій Січі. Брав участь в походах на Молдавію і Лівонію. У 1606 році (за іншими даними в 1601 р) вперше обраний гетьманом Українського козацтва. Завдяки йому козацьке військо перетворилося в регулярне, збільшилася до 50 тисяч і за кількістю фактично зрівнялася з польською армією.

3. Сагайдачний уславився як організатор військових походів запорізьких козаків проти турків, татар і московитів. У радянські часи з цієї причини був відданий забуттю. Під його командуванням козаки завоювали Очаків, Варну, Перекоп, Синоп, Трапезунд, Кафу. В останній діяв найбільший на сході ринок невільників. Козаки під його командуванням, перемагаючи турецько-татарські війська щоразу повертали на батьківщину тисячі Українців.

4. Гетьман П. Сагайдачний здійснив перші конкретні кроки в напрямку реалізації ідеї утворення української держави - заклав основи її майбутньої адміністративної структури. Військовий підрозділ Київської Русі і Галицько-Волинської держави - полк став також адміністративно-територіальною одиницею.


Глава 2. Діяльність Сагайдачного на політичному та військовому поприщі.

2.1. Боротьба гетьмана проти султанської Туреччини

Першим і основним справою в ситуації молодий і енер-гічної гетьман вважав організацію походів проти султанської Туреччини. Відомо, яку трагічну долю визначила історія ставлення-данням турків-османів і українського народу. Не минало жодного року, щоб родючі і багаті українські землі, населені трудолю-бівим народом, не піддавалися нападам кримських і турецьких феодалів. Стогін і прокльони тисяч полонених, сльози батьків і матерів, сотні спалених сіл - результати нападів на землі України іно-земних загарбників.

«Дії татар описав французький інженер Г. Боплан, перебуваючи-шийся в 1630 - 1648 рр. на службі у польського уряду на Півдні України. Він був свідком, як вони «нападають на села, оточуючи їх і расстанавлівая навколо по чотири сторожових поста, а по ночах запалюючи великі вогні, щоб ніхто з селян не втік з їх рук: потім грабують, палять, вбивають всіх, хто чинить опір, беруть і ведуть до полону тих, які здаються, не тільки чоловіків і грудних дітей, а й худобу: коней, биків, баранів, кіз і т. д. »Мельничук Я.Д. Козацькі ватажки і гетьмани України. - Львів, 1991.-С..32.

.

«Саме нелюдське серце, зрушила б жалістю при вигляді того, як розлучаються чоловік із жінкою, мати з дочкою, без на-надія коли-небудь побачитися і йдуть на жалюгідну неволю до поган-мусульманам, які завдають їм всякі образи. Звірство татар таке, що вони роблять множе-ство найбрудніших вчинків, як, наприклад, гвалтують дівчат і жінок в присутності їх батьків і чоловіків ... У самих байдужих людей здригнулося б серце, слухаючи крики і пісні переможців серед плачу і стогонів цих нещасних росіян, які плачуть, вимовляючи з наспівом голосіння. Отже ці НЕ-Щасний розлучаються в різні сто-ку; інших відправляють в Констан-тінополь, інших в Крим, третє в Анатолію і т. д. ». Це не єдиний-жавного джерело. Напади на українські землі кримських і ту-рецки завойовників відображені у вітчизняних літописах і свідок-ствах сучасників, усній народній творчості та на сторінках зару-бажаних хронік »Там же С.35.

У цих умовах єдиною реальною силою, здатною протидії стояти експансії турецьких і татарських феодалів, було, по суще-ству, козацтво. Час від часу воно готувало і здійснювало вдалі походи на Кримське ханство і султанську Туреччину. За на-дотриманням Боплана, «маючи намір почати похід проти татар з метою помститися їм за плюндрування й грабежі, козаки звичайно вибираючи-ють для цього восени; перш за все посилають на Запоріжжі все необхідне для походу і споруди судів і взагалі все, в чому, на їхню думку, може зустрітися потребу; потім виступають в кількості п'яти або шести тисяч чоловік добрих Козаков, добре озброєних вояків, приходять на Запорожжя і приступають до будівництва човнів. Кожну човен будують 60 чоловік і закінчують її на два тижні, бо, як я сказав, вони знають все ремесла; протягом двох-трьох тижнів вони виготовляють від 80 до 100 судів описаної вище конструкції; в човні поміщається від 4 до б фальконетів і 50 - 70 чоловік, озброєних каж-дий двома рушницями і шаблею і забезпечених достатньою кількістю продовольства; понад те належить за шести фунтів гарматного пороху і свинцю, скільки потрібно на людину, а також запас ядер для фальконетів. Одягу їх складають дві зміни білизни, сорочок і ша-ровар, поганий каптан і шапка; понад те кожен має годинник. Такий летючий козацький загін на Чорному морі, здатний помірятися силами з кращими містами Анатолії.

Далі Боплан розкриває тактику ведення козаками морських сра-жений - стрімку, розраховану на раптовість і в кінцевому рахунку звитяжну. Успішно, наприклад, було проведено операції проти турецьких фортець Очаків (1 538, 1541, 1545 рр.), Козлов (1589 г.), Варна (1604 г.). Подальші героїчні дії козаків на Чорному морі вже пов'язані з ім'ям П. Сагайдачного, дивлячись на пред-прийняті турками запобіжні заходи, запорожці в 1600 р вирва-лись за Перекоп, 1609 р спалили Ізмаїл, Кілію, Білгород. Воістину тріумфальним з'явився похід козаків на Синоп 1614 р Майже повно-стю був винищений місцевий гарнізон, захоплено наявні запаси зброї та суду, звільнені невільники. Перемогою увінчався похід 80 козацьких чайок на Константинополь. У 1615 р вони досягли околиць-стей столиці, спалили дві пристані. Вступивши в бій з турецькою ескадрою, козаки захопили кілька ворожих галер і навіть взяли в полон турецького воєначальника. У наступному році був здійснений успішний похід козаків, очолюваних П. Сагайдачним, на один з найбільших невільничих ринків чорноморського узбережжя Кафу, а згодом на Траіезунд. Оскаженілий султан наказав стратити великого візира та інших вищих придворних.

Так за документами простежується одна з найважливіших сторін діяльності П. Сагайдачного - його активну участь в боротьбі україн-ського народу проти турецько-татарських поневолювачів. Безсумнівно, що за блискучі походи керовані ним запорожців на Чорне море гетьман здобув славу удачливого ватажка козацтва, яке за-захищатися рідну землю і неодноразово звільняло тисячі мимоволі-ков з турецького рабства. Як писав К. Сакович, «... за свого гетьманства взяв в Турцех місце Кафу. Аж і сам цісар Турський був у великому стра-ху: бо му чотирнадцать тисяч там люду збіль, катаргі єдині палив, другии потопив. Багато хто тоді з неволі християн свобода ... »Абліцов В. Гетьманат .// Голос України. - 2 листопада.-2002 р

.

2.2. Відносини гетьмана П.Сагадачного Річчю Посполитою

Більш консервативну, компромісну, а часто і угодовську позицію займав П. Сагайдачний по відношенню до польсько-шляхетським властям на Україні. Без сумніву, він був представником тієї частини козацької старшини, інтереси якої в соціальних питаннях Смика-лись з інтересами панівної верхівки Речі Посполитої. Адже Сагайдачному належали значні маєтки, в яких, без-умовно, використовувалася праця залежних селян. Тому він негативні-кові, а то і прямо вороже ставився до найменших проявів антифеодальних настроїв селян і козацької голоти. Досить часто, навіть в період помітних підйомів соціальних рухів народу, коли, здавалося, можливий був інший результат боротьби, гетьман ішов на злагоди-шення з польською шляхтою. Так було під час його переговорів з ко-ронним гетьманом С. Жолкевським в урочищі Суха Вільшанка поблизу Білої Церкви (жовтень 1617 г.) і над річкою Роставиця неподалік від Паволочі (жовтень 1619 р.) Тоді П. Сагайдачний і старшинська вер-Хушке пішли на угоду з представниками короля. За рахунок основної маси повстанців, які повинні були повернутися під владу своїх власників, вони виторгували тільки невелике збільшення козацького реєстру. Крім того, козакам заборонялося ходити проти турецьких фортець на Чорне море. Всі реєстрове військо повинно було знахо-диться виключно в межах королівських володінь. Однак навіть найменші поступки шляхти козакам видавалися вельми ілюзорні-ми, оскільки юридичну силу вони набували лише після утвер-дження їх польським сеймом.

Цікаво, що в справі реалізації останньої угоди (Раставіцкого) польсько-шляхетський уряд великі надії покладаючи-ло на П. Сагайдачного. Йому було дозволено силою зброї придушувати невдоволення селян і рядового козацтва. Навряд чи похвалою гетьману можуть служити слова Я. Собеського - урядового комісара, який залишив цікаві історичні записки про Хотинську війну 1621 р Характеризуючи особистість П. Сагайдачного, він писав: «У силу свого-го службового становища завжди вірний королю і Речі Посполитої, він бував суворим у справі придушення козацьких свавілля; нерідко навіть, на замислюючись, стратив смертю за найменші провини; свої недолюблювали його за це і неодноразово вже волею більшості він ледь не був позбавлений верховного проводу запорізьким виття-ському ». У цій частині «Записок» Я. Собеський, безсумнівно, помилився - Сагайдачний не один раз і надовго позбавлявся гетьманської булави (1610, 1617, 1620 рр.).

Проте, очевидно, недоцільно жорстко пов'язувати полі-тичну лінію П. Сагайдачного з політикою Речі Посполитої на Україні. Спираючись на козацтво (як реєстрове, так і запорозьке), гетьман міг проводити цілком самостійну політику. Всупереч кате-горіческім заборонам урядових кіл Варшави, він неодно-кратно здійснював походи проти Кримського ханства та Оттоманської Порти, підтримував вигідні йому вимоги козацтва і т. П. Не можна заперечувати і того факту, що протягом 1615--1616 рр. П. Сагайдачний, незважаючи на грізні сеймові постанови, сам неодноразово віз-очолюваних визвольний рух різних станів українського народу. Хіба не симптоматично твердження польського сейму від сен-тября 1616 р що козаки «... самі встановлюють собі право, самі вибираючи-ють урядників і ватажків і ніби створюють у великій Речі Посполитої іншу республіку ...» Смолій В.А. Власники гетьманської булави. К.: Варта, 1994.-С.231-232 .. Про наростання хвилі народного руху-ня свідчать і інші факти. Згідно з даними численний-них документів, козацькими загонами 1618 р був «сплюндрован» величезний район «Україна, Полісся і Литви». Очевидно, несправедливо-мірно пов'язувати подальше загострення соціальних і національно-релігійних конфліктів в суспільстві виключно з особою П. Сагайдачного. Разом з тим добре, наприклад, відомо, що гетьман одразу ж після укладення Раставіцкого договору почав підготовку до її денонсації, що викликало нове піднесення патріотичних почуттів у народному середовищі.

В якості головного події, що характеризує політичне кре-до П.Сагайдачного, дослідники наводять похід в 1618 р українських козаків на чолі з гетьманом у складі польсько-шляхетських загонів ко-Ролевіч Владислава на Москву.

Безсумнівно, це не найкраща сторінка в житті та політичної біографії прославленого козацького предв-дителя. І історикам ще належить дати глибоку й об'єктивну оцінку цій події. Тут же ми тільки відзначимо, що вчені іноді ігнорують загальний контекст розвитку подій на Україні в другому десятилітті XVII ст. Не виключено, що походом на Москву Сагайдач-ний і частина осіб (світських і духовних), що групувалися навколо нього, «оплачували» відому сеймову конституцію «Про релігію гречес-кою», яка передбачала свободу віросповідання в Речі посполите-тій. Одну з причин розпочатої козаками акції К.Г.Гуслістий вбачає у «ворожому ставленні частини українського козацтва до уряду Михайла Федоровича, дипломати якого в цей час підтримували відносини з Туреччиною і Кримом, спонукаючи їхні орди до нападу на Річ Посполиту, що загрожувало українським землям» .

У зв'язку з цим виникає інше, не менш важливе питання: яке місце займає епізод 1618 року в політичній кар'єрі Петра Сагайдачного і яким є його принципове ставлення до ідеї російсько-україн-ського єднання? Попередня, а головним чином подальша діяль-ність гетьмана дають можливість відповісти на нього виразно й однозначно - він був прихильником союзу України з Росією. Уже в січні 1620 р посли П. Сагайдачного, очолювані отаманом Петром Одинцем, через Путивль вирушили до Москви. 26 лютого вони були офіційно прийняті думним дяками Іваном Граматіним і Савою Романчюковим. Під час церемонії зустрічі посли від імені всього Війська Запорозького заявили, що «вони всі хочуть йому, великому государю, служити головами своїми і раніше, як оне служили колишнім великим російським государем і в їх государских веління-ях були, і на недругів їх ходили , і кримські улуси громили ... ». Орга-нізація посольства в Москву - це добре продумана політична акція П. Сагайдачного. Спрямованість і зміст переговорів в Посольській палаті Кремля також не викликають жодних Зімніть-ний: йшлося про пропозицію козаків перейти на службу до російського царя. Дипломатична місія запорожців не увінчалася тоді успе-хом. Послів було видано «легке царське жалування 300 рублів де-млостей», але підписання угоди не відбулося. Проте направле-ня першого посольства в Москву свідчило про появу якост-ного нових тенденцій у визвольному русі на Україні. І характерно, що у витоків цих тенденцій стояв П. Сагайдачний.

Здійснення цієї важливої ​​політичної акції не було випадок-ністю, як це може здатися на перший погляд. Адже майже одне-тимчасово, як писав М. Смотрицький, «... гетьман, замучений докорами сумління, від імені всього Війська Запорозького просив єрусалимського патріарха Феофана« про відпущення гріха розлиття крові християнської в Москві »Там же.- С. 238 .. Згідно з повідомленнями іншого джерела, реакція Феофана на ці слова була суворою і однозначною. Він «... лаяв козаків за те, що вони ходили на Москву, кажучи, що вони підпали прокляттю, вказуючи для цього якісь підстави, що Москва - християни» Там же.-С.239-240.

.

На новому етапі розвитку визвольного руху, яке об'єднувало різні верстви населення (православну шляхту і духо-венство, городян, козацтво, селянство), найважливішою подією яви-лось відновлення діяльності в Україні православної ієрархії, яка після Брестської церковної унії 1596 р припинила своє існування . У цій політичній акції свою роль судилося сиг-рать П. Сагайдачному. Близькі стосунки між гетьманом і патри-Архом Феофаном, який виконав цю важливу місію, навряд чи можна вважати випадковими. Не виключено, що ще отаман Петро Одинець у лютому 1620 р дорученням Сагайдачного зустрічався з патри-Архом в Москві, де виклав позицію гетьмана з цього питання. У березні-ті Феофан прибув на Україну.

На кордоні його зустрічали запорозькі козаки на чолі з Сагайдачним, які, згідно з повідомленням Густинського літопису, «обточіша його стражбою, яки бджоли сволок свою», супроводили до Києва. Тут Феофан спілкувався з представниками місцево-го братства, православним духовенством. Він побував у знаменитому козацькому Трахтемирівському монастирі. 6 жовтня 1621 року в братській Богоявленської церкви патріарх присвятив межигорского ігумена Ісайю Копинського в сан перемишльського єпископа, ігумена Києво-Михайлівського монастиря Іова Борецького у сан київського митрополит-та, а Мелетія Смотрицького в сан полоцького архієпископа. Очевидно, немає потреби доводити, що здійснення цієї акції, значення якої вийшло далеко за релігійні рамки, стало можливим тільки завдяки потужній підтримці Війська Запорозького й особисто Петра Сагайдачного (на той час уже полковника). Незважаючи на ограни-ченность цілей, які ставили перед собою представники вищого православного духовенства, їх дії, спрямовані проти експан-сі католицизму і уніатства, об'єктивно сприяли посиленню визвольного руху народних мас України.

Під безпосереднім впливом цих подій помітно актівізі-рова ідеологічна боротьба, об'єктом якої стали не лише релігійні питання. З-під пера Іова Борецького виходить трактат «Протестація і благочестива Юстифікація», з'являється полемічний-ське твір «Полінодія» Захарії Копистенського, «Книга про віру» та інші. Автори цих праць прагнули відтворити історично прав-дівие картини життя українського народу в контексті його зв'язків з рос-ським і білоруським народами. Це були новаторські праці, на страни-цах яких на відміну від перших полемічних творів в пів-ний голос звучить ідея прабатьківщини трьох східнослов'янських народів, нерозривності їх історичних доль, близькості мови, єдності веро-сповідання. Іов Борецький з гордістю заявив у своїй «Протестації»: «з Москвою у нас одна віра і богослужіння, одне походження, мову і звичай». Віддаючи данину козацтву, автори полемічних творів називали їх «спадкоємцями старої Русі», які «твердістю своєю перевершують тих римських Сципионов і карфагенских Ганібалов» і т. Д. І т. П.

Поновлення діяльності вищої ієрархії православної церк-ві на Україні отримало широкий резонанс. У 1620 - 1621 рр. різко обос-Тріль відносини між протиборчими сторонами. Королів-ське уряд, католицьке і уніатське духовенство зайняли вкрай негативну позицію по відношенню до цієї політичної акції. З вуст офіційних осіб вивергалися прокляття і погрози на адресу православних, неодноразово піднімалося питання про судовий переслідують-вання новоспечених ієрархів, які, по суті, були поставлені-ни поза законом.

Однак незабаром релігійні протиріччя і чвари природним ходом подій були відсунуті на другий план. Після нищитель-ного поразки від турків на Цецорських полях в Молдавії (1620) Річ Посполита опинилася на межі втрати своєї державної незалежності. Коронне військо було розгромлено, багато знатних шляхти-чи, в тому числі гетьман С. Жолкевський, вбито, інші потрапили в полон. В умовах, що склалися Варшавське уряд прийняв рішення про організацію нового війська. Шляхом певних поступок сейм вирішив залучити на свою сторону українських козаків, небезпідставний-но розглядаючи їх як найбільш боєздатну і організовану військову силу. Перед загрозою вторгнення в межі України турецької армії козацтво, відклавши вирішення своїх внутрішніх проблем (гострі суперечності між новим гетьманом Яцьком Бородавкою і Петром Сагайдачним), висловилося за підтримку поляків у майбутній війні з турецькими завойовниками. Загальна рада, скликана у червні 1621 року в урочищі Суха Діброва, прийняла пропозиції сейму про спільний похід польських і козацьких військ. Слід зазначити, що вже не будучи гетьманом П. Сагайдачний продовжував грати помітну політичну роль. Він очолював посольство, спрямоване радою в Варшаву, де під час аудієнції у Сигізмунда III вимагав релігійних поступок, в ча-стності узаконення православної ієрархії.

«Козацькі вимоги не були радикальними. Однак, з огляду на той громадський резонанс, який отримали події 1621 р вони звучачи-ли актуально і, очевидно, відображали думку широких верств козацтва, що зібралися на раду в Сухій Діброві ». Мельничук Я., Карабін Б. Козацькі ватажки і гетьмани України. Львів, 1991.-С. 112.

.

Петра Сагайдачного не можна звинуватити в малодушності або небажанні брати участь у військових діях козаків проти турецької армії. Пря-мо з Варшави, після прощання з польським королем, він попрямував в розташування своїх військ поблизу Хотина. А ситуація тут склади-лась дуже напружена. Адже об'єднаним силам польських і казац-ких військ (близько 80 тис. Чоловік) протистояла 162-тисячна турецька армія (за іншими даними, 250-тисячна).

«В армії султана Османа II знаходилося близько 300 гармат, велику кількість іншого озброєння, боєприпасів і провіанту. «Настав день, - писав очевидець цих подій, - пам'ятний полякам на вічні часи, коли з'явилися незліченні полчища султана Османа і хана Джанібек-Гірея, зібрані з численних областей і народів; день, в який з'явилися на нашій землі переможні прапори Отто-Манський імперії, що володіє трьома частинами світу. За помахом можу-чого володаря з'явилися на Дністрі неждані гості від берегів Евфра-та, Нілу і сусіднього Дунаю; Азія і Африка, немов поколебленная в своїх основах, готувалися кинутися на Поділля. Незліченні і раз-ноплеменние війська йшли до сарматським кордонів, де інше небо, інший клімат, інший характер природи, де все, одним словом, вражало погляди прибульців »Там же.-С.114-116.

З початку військових дій козаки виявляли чудеса хоробрості й героїзму. Хіба можуть не викликати почуття захоплення дії не-великого козацького загону, оточеного турками, позбавленого прове-анта і будь-якої допомоги і воював кілька днів проти ворога, озброєного гарматами.

«Оточені з усіх боків, козаки тим не менш наважилися битися з ворогом (бо відчай нерідко буває спонуканням до благородної смерті) й встигли пробитися крізь здивовані і тремтячі турецькі війська; але виснажені голодом і працями, вкриті пороховим пилом, вони склали життя разом зі зброєю »Там же.-С.119 ..

У серпні 1621 р ледь не загинув сам Петро Сагайдачний. Після сові-щанія з командувачем польською армією К. Ходкевичем він відразу ж виїхав у розташування козацького війська, яке в той час повільно рухалася до Хотина. Але в дорозі він зіткнувся з загоном турецьких військ. Почалося бій, яке ледь не закінчилося трагічно для Сагайдачного. Переслідуваний, з простреленою рукою, він тільки вночі про- брався до свого табору.

Ми наблизилися до того рубежу життєвого шляху П. Сагайдачного, який по-різному оцінювався його сучасниками. В кінці авгу-ста 1621 р після прибуття його в розташування козаків, у війську виро-зошло зміна влади. Гетьман Бородавка втратив булави, був арештований, а пізніше (8 вересня), згідно з наказом Сагайдачного, страчений. Послід-нього проголосили гетьманом. Факт скинення і страти Бородавки викликав суперечливі думки сучасників. Зокрема, польсько-шляхетські мемуаристи різко негативно ставилися до особи Бородавки, який, очевидно, був представником незаможній ча-сти козацтва і користувався в її середовищі великою популярністю. Не випадково ще З Жолкевський характеризував його як «найменш між козаками доброчесного і найбільш схильного до бун-там, що обіцяв козакам іти з ними не тільки на море, але хоч би і в пекло».

Мабуть, і Сагайдачний відчував почуття провини за загибель, людини, який зробив так багато для визвольного руху на Україні (Бородавка брав безпосередню участь в віднов-лення на Україні православної ієрархії, очолював повстанський рух і т. П.). Ось чому, вже перебуваючи на смертному одрі, Сагай-дачний дає доручення записати у свій помянник Бородавку під име-ньому «Яків гетьман». Очевидно, так він хотів висловити своє запізніле каяття у причетності до смерті цієї людини.

У вересневі ж дні 1621 ргетьмана долали інші думки. Адже під Хотином вирішувалася доля не тільки Польщі, а й України. З перших днів битви Осман II, розраховуючи на блискавичні уда-ри, прагнув розгромити козацькі полки. Як писав очевидець, він «... по-клявся нічого не їсти, доки не відправить у пекло на вечерю всіх поляків до останнього, і показав приклад, небачений і нечуваний досі в ис-торії військових дій, а саме: ледве побачивши наші сили і не давши відпочинку своїм військам, стомленим від походу, він віддав наказ атакувати поляків і в той же самий час влаштовувати табір ... »Історія Української СРСР: у 10-томах т.3. / Під ред.Ю.Ю. Кондуфор. - Київ: Наукова Думка, 1983. - С.231.

.

З кожною годиною бій набувало все більш і більш запеклий характер. Глав-ний удар ворога прийняли козацькі загони, які від оборони перейшли в наступ. Тільки до вечора 3 вересня обопільні атаки припинилися. Результати першого дня Хотинської війни свідоцтво-вали, що перевага, хоч і невеликий, виявився на. стороні козацько-польського війська. Воно отримало великі трофеї (коней, кінську збрую, багатий одяг, зброю, боєприпаси) і безліч дорогоцінне-стей.

У наступні дні (5 і 9 вересня) напруження битви не спадав. І знову козаки, очолювані П. Сагайдачним, показуючи чудеса храб-рости і героїзму, вривалися в табір ворога, знищували живу силу противника, опановували зброєю, боєприпасами і провіантом. Осо-бенно успішною була нічна атака козаків і польської обозної челяді 9 вересня. У розташуванні турецьких військ розпочалася паніка - втікали султан і рядові воїни, мурзи й численна челядь.

Тільки нерас-торопность К. Ходкевича перешкодила остаточного розгрому ворога. Події цієї ночі надали деморалізуючий вплив на турків. Я. Собеський пише, що «... після несподіваного вторгнення запорожців у табір Османа турками оволоділа паніка: люди всіх звань і станів були в неописаної тривозі; сам Осман, ще так недавно думав, що немає нікого в світі могутніше його, тепер на власні очі-ми побачив всю хиткість свого становища і колишня пихатість змінилась жіночими скаргами, коли він переконався в безпідставності своїх сподівань ... »Субтельний О. Історія України.- К .: Лебідь, 1994.- С.357 ..

Втративши будь-яку надію на швидке завершення війни, турки нача-ли тривалу облогу польського та козацького війська. Протягом неяк-ких тижнів тривали локальні бої між обома сторонами. І тільки після прибуття в турецький табір 20-тисячного підкріплені-ня Осман II наважився на новий бій. 28 вересня добірні сул-танські війська почали наступ. Майже цілий день тривала ця кровопролитна битва.

«Більше 60 гармат гримлять-ло безперервно, небо палало, а повітря затьмарюється від диму, земля тремтячи-ла, стогнали ліси, скелі розпадалися на шматки. Що бачило око до протягом цілого дня, того не описати на одній або двох сторінках; не можна Вира-зить в точності, з яким запалом і мужністю або скоріше відчаєм билися обидві сторони »Мельничук Я.Д. Козацькі ватажки і гетьмани України ю-Львів.: Україна, 1991.- С. 64.

.

Однак все атаки турецьких військ були отбі-ти. І знову винахідливість П. Сагайдачного, який ударом з тилу змусив турків до втечі, вирішила результат цієї битви.

Внесок козацького війська і його ватажка гетьмана Петра Сагай-дачного в розгром турецьких військ у Хотинській війні 1621 р воістину. неоціненний. По суті, Польща була врятована від іноземного порабо-щення, втрати своєї державної незалежності, а польський на-род - втрати свого етнічного обличчя. Повільність К. Ходкевича та інших шляхетських воєначальників, їхні спроби досягти перемоги над супротивником за рахунок пролитої козацької крові не можуть затьмарити друго-го, історично значущого аспекту цих подій. Вперше після Грюнвальдської битви представники двох великих слов'янських народів про-демонстрували на полі брані свою готовність до спільної боротьби проти іноземних поневолювачів в ім'я ідеалів свободи і неза-мости рідної землі. Важливий і той факт, що в битві під Хотином брали участь молдавани, місцеве українське населення, а також загін донських козаків.

Значення подій під Хотином не обмежувалася локальними рамками. Воно вийшло далеко за межі України і Польщі. З впевнений-ністю можна стверджувати, що перемога у війні зупинила подальше просування султанської Туреччини в інші європейські країни і стала провісником її занепаду.

Бій під Хотином стало останнім епізодом на багатому ратними подвигами життєвому шляху П. Сагайдачного. Поранений в од-ном з вересневих боїв, гетьман важко і довго хворів. У середині листопада 1621 року його перевезли до Києва «... на томже пляцу той наш гетьман пострелений приїхав до Києва, напов померли» Смолій В.А. Власники гетьманської булави. -К .: Варта.- 1994.- С.323-324.

.

Однак будучи вже смертельно хворим, гетьман не усунувся від суспільно-політичного життя. У числі своїх головних турбот він вважав за необхідне домогтися визнання королівським урядом церковної ієрархії, відновленої єрусалимським патріархом Фео-фаном на Україні. З цією метою на початку 1622 року в Варшаву виїхало особливе козацьке посольство, яке мало клопотатися перед сеймом про знищення унії і «заспокоєння православних». Одночасно гетьман написав два листи польському королю. Видер-жанние в лояльної формі, вони, тим не менш, містили вимогу припинити переслідування й «озлоблення» козаків, а також покласти край поширенню уніатства на українських землях. Одна-ко П. Сагайдачному вже не судилося пережити гіркоту разочаровует-ня результатами козацької місії. Він помер 10 квітня 1622 року в Києві.

За кілька днів до смерті в присутності київського митрополита Іова Борецького і свого наступника на гетьманській терені Оліфера Голуба при добрій пам'яті і здоровому умислі, П. Сагайдачний соста-вил духовний заповіт, згідно з яким передавав півтори тисячі золотих на школу «... братства Львівського, на науку і на цвіченья Бакалар учоних ... на живлення вченого майстра, в грецькому мови побіжно-го ... »Там же.-С. 328.

. Значну суму він передав Київському братству, до якого раніше вписався з усім Військом Запорозьким, а також заповів де-ніжні вклади ряду церков, монастирів і шкіл. Поховання П. Са-гайдачного відбулося в церкві Київського братства. Під час похорону двадцять студентів один за іншим декламували вірші, в яких славили і звеличували покійного гетьмана, оспівували його заслуги в боротьбі проти султанської Туреччини, внесок в розвиток наук, утвержде-ня козацьких вольностей і підтримку православної церкви.

В цілому, канва життєвого шляху П. Сагайдачного виткана як би з декількох суперечливих, але тим не менш тісно пов'язаних між собою почав. Ніхто з сучасників гетьмана чи істориків нового часу не заперечував видатного військового таланту цієї людини. Що стосується його політичного кредо, то воно викликало (і продовжує викликати) суперечки, абсолютно протилежні оцінки і думки. Гет-ман був обережним і прагматичним політиком. Відкритої військової конфронтації з польсько-шляхетським урядом П. Сагайдачний вважав за краще переговори і компроміси. Іноді вони приводили до певних успіхів, але набагато частіше - до розчарувань, а то і просто до невдач. В кінцевому рахунку, така політика була тупиковою, оскільки не була орієнтована на широкі народні маси і повалення влади Речі Посполитої на Україні. У соціальних питаннях П. Сагайдачний завжди залишався на жорстких позиціях придушення «свавілля черні» і вико-ведовал правові принципи феодальної держави.

«Разом з тим ми не вправі ігнорувати великої ролі П. Сагайдачного у розвитку визвольного руху на Україні. За його безпосередньої участі в 1620 відновила свою діяльність ієрархія православної церкви, що являло собою далекосяжну політичну акцію. У тому ж році він зробив організацію в Мо-СКВУ посольства Війська Запорізького - крок, який можна вважати етапним у налагодженні російсько-українських відносин. Істотними є вклади гетьмана в успішний розвиток Київського і Львівського братств - найбільш великих і впливових в Україні, його матеріального-ва підтримка шкіл, прагнення дати освіту молодим людям. Так, переплітаючись, доповнюючи або входячи в суперечність один з одним, ці головні риси характеру створювали цілісний і самобутній образ Петра Сагайдачного - великого політичного діяча першої половини XVII ст., Воїна, людини ». Абліцов В.Гетманат // Голос України.-2 листопада 2002. -с.8.

.

2.3. Захист Польщі, запобігання турецького наступу на Європу

У 1620 році відбулася Цецорських битва, в ході якої польські війська були на голову розгромлені турками. Загинув коронний гетьман (головнокомандувач) С.Жолкевському (колишній переможець С.Наливайка), частина польських воєначальників потрапила в полон.

Український літопис пояснює причини поразки поляків тим, що себелюбний українофоб Жолкевський заявив: «Не хочу я з Грицями воювати, нехай ідуть до ріллі або свині пасти».

Хоча турки наступали і вели військові дії проти Польщі, але мали на увазі подальше наступ на європейські країни. Навесні 1621 султан Осман II зі 150 тисячною армією, до якої приєдналася 60 тисячного кримська орда, знову виступив на Польщу.

Опинившись в катастрофічному становищі, польський уряд нарешті звернулося за допомогою до українських козаків, обіцяючи розширити їх права і привілеї. Сейм прийняв козацький реєстр в 20 тисяч осіб з зарплатою 100 тисяч золотих на рік.

Забігаючи вперед, слід зазначити, що обіцянки не були виконані, навпаки, поляки зобов'язалися перед турками взяти козаків у жорсткий режим і до того ж не дозволяти морських походів.

Сагайдачний розумів, що мова йде про загрозу не тільки Польщі, а й України та й усій Європі. Загрозу мусульманського світу слов'янському. Абсолютно логічним був його крок - вступ в 1618 році разом з Військом Запорозьким в «Лігу християнської міліції», метою якої була боротьба проти турецької експансії. До речі, це було зроблено всупереч польському забороні козакам виступати проти Туреччини і Кримського ханства.

«Міжнародним визнанням таланту полководця гетьмана Сагайдачного було призначення його головнокомандуючим об'єднаними збройними силами Європи в боротьбі проти турецько-татарської навали» Там же.-С.8-9

.

«Козаки вирушили в напрямку Молдови, а гетьман П. Сагайдачний разом в Епіськопі І.Курцевічем-Коріятович - до Варшави на переговори з польським урядом, метою яких було, зокрема, відновлення вищої православної ієрархії в Україні».

Противники зустрілися у фортеці Хотин. Турецько-татарська армія в два рази перевершувала козацько-польську. Спочатку козаки знищили турецьку артилерію, а потім майже 80 тисяч живої сили. Турецьке командування змушене було піти на укладення мирного договору. Перемога союзників (козаків і поляків) розвіяла міф про непереможність турецької армії.

Європейські поети панегірист порівнювали українських козаків зі спартанцями, які захищали Фермопіли від персів.

Наприклад, далматський поет Гундулич присвятив Хотинської перемоги поему «Осман», в якій віддавши належне запорожцям, все ж більше уваги приділив полякам.

Сагайдачний був поранений під час Хотинської битви отруйною стрілою і незабаром помер. Перед смертю він майже всі свої кошти пожертвував на відновлення Богоявленського монастиря та утримання Київської, Львівської та Луцької братських шкіл. Похований в Києво-Братському монастирі.

На похоронах гетьмана 20 учнів братської школи проголосили складений ректором школи К.Саковичем панегірик «Вірші на поховання П. Сагайдачного». Абліцов В.Гетманат // Голос України.-2 листопада 2002. С.8.

2.4. Інтелектуалізація гетьманом П.Сагайдачним козацького руху

«Славу і авторитет Сагайдачний завоював не тільки своїми ратними подвигами. Він був видатним культурно-освітнім діячем свого часу. При його сприянні в Києві виник осередок, до якої належали І. Борецького, Е.Плетенецкій, К.Саковіч, М.Смотрицький та інші ». Сюндюков І., Махун С. Щасливий вождь козацький // Ринкова площадь.-2002.№46.-С.13.

Відомий історик М.Грушевський наголошував, що Е.Плетенецкій «відкрив нову еру в житті цієї твердині українського аскетизму і зробив з Печерського монастиря перворядною культурну силу»

1615 року Е.плетенецкій придбав у Львові друкарню і перевіз її до Києва. За 15 років друкарня випустила понад тридцять видань - більше, ніж всі українські друкарні, разом узяті.

Завдяки підтримці П.Сагайдачного Єрусалимський патріарх Феофан освятив І. Борецького на митрополита Київського.

У 1620 році гетьман, дбаючи про розвиток національно-освітнього руху в Україні, разом з усім Військом Запорозьким записався до Київського Богоявленського братства.

Сагайдачний першим з українських гетьманів об'єднав військову діяльність козацтва з діяльністю інших станів українського суспільства: духовенством, шляхтою, міщанами. Але найбільшою його заслугою в цьому напрямку було об'єднання козацького руху з тодішньою українською інтелігенцією.

Не треба забувати, що свою діяльність гетьман здійснював в умовах гострої боротьби в церковному житті. Був період, коли П. Сагайдачний навіть втрачав владу, але мужність і витримка завжди рятували його - він повертався до керівництва українським козацтвом і з ще більшою енергією відстоював інтереси свого народу ..

Особливою сторінкою в житті Сагайдачного є зміцнення позицій православної церкви в Україні. До кінця другого десятиліття XVII століття відносини гетьмана з королівською владою помітно погіршилися, завдяки наклепам католицьких магнатів.

Король Сигізмунд III і королевич не збиралися виконувати обіцянок, даних Сагайдачному. Навпаки, йому був пре-д'явлен ультиматум: скоротити офі-ціально дозволену реєстрову чисельність війська до 3 тисяч чоло-вік, припинити всякі походи на Чорне море,-нічого взагалі не робити без наказу Короля, видавати втікачів, які прагнуть на Січ.

Будучи все-таки представником «помірної» (по відношенню до Речі Посполитої) партії козацтва і розуміючи, що поки сила за польським королем, Сагайдачний підписав під Роставиця (1619 рік) угоду, що містить ряд істотних поступок полякам.

Більшість козаків не прийняло цю угоду і в 1620 році, після походу на Перекоп, Сагайдачний тимчасово позбавив-ся гетьманської булави і виїхав до Києва. І ось тоді-то він зробив дуже вдалий контрманевр. Використавши прибуття в Україну православного вселенського патріарха Феофана і взявши всю відповідальність на себе, екс-гетьман разом зі своїми сподвижниками Єлисеєм Плетснецкім (ігуменом Печерського монастиря), Іовом Борецьким, Лаврентія Зизанія переконав патріарха дати санкцію на затвердження православних ієрархів в Україні починаючи з митрополита і нижче .

Патріарх, людина боязкий, довго вагався, побоюючись гніву потужної католицької Речі Посполитої, але Сагайдачний зумів схилити його до потрібного рішення, пообіцявши дати особисту охорону з козаків і супроводити патріарха через Молдавію до його резиденції.

В результаті був затверджений перший визнаний ієрарх української православної церкви - митрополит Іов Борецький. Ще раніше сам Сагайдачний зі своїм військом вступив в православне Київське братство і взяв його під опіку запорожців.

Всі ці події виходили далеко за рамки чисто церковного життя. Тим самим на ділі сталося єднання православної української ідеї (що спирається на славне спадщина Київської Русі-України та вижила незважаючи на люті переслідування католиків і уніатів) та військової могутності запорожців.

Останні, в свою чергу, відчули в собі силу і усвідомили свій обов'язок: служити не своїм становим інте-ресам і тим більше не ганятися тільки за військовою здобиччю, а обороняти країну, захищати Україну і від польсько-католицьких, і від турецько-татарських, і від будь-яких інших іноземних зазіхань.

Внаслідок цього Військо Запорізьке відкрило саму славну сторінку своєї історії. Заслуги Сагайдачного тут величезні.

Останнє і, за загальним визнанням, саме славне звершення в житті великого гетьмана України - це його участь на чолі козацького ч війська в польсько-турецькій війні 1620-1621 рр. і в знаменитій облозі до фортеці Хотин (осінь 1621 року).

Давні польсько-турецькі протиріччя, не останню роль в яких грали загарбницькі амбіції султана, в кінці кінців переросли у відкритий військовий конфлікт.

На першому етапі воєнних дій події склалися вкрай несприятливим чином для поляків. Їх армія була практично повністю розгромлена під Цецорою (сучасна Молдова) -в жовтні 1620 в гада. У битві був убитий польський про коронний гетьман Жолксвскій, а 23-и річний Богдан Хмельницький, майбутній славний гетьман України взято в полон.

Над промовою Посполитої нависла страшна загроза. Османська армія, багаторазово перевершує своєю чисельністю будь військо Європи, не приховувала свого наміру розчавити Польщу, перетворивши її в свою про-винця, і потім вторгнутися в Центральну Європу. Польської армії після розгрому під Цецорою фактично вже не існувало. Захистити короля і його країну в цей момент могли тільки запорізькі козаки.

Сагайдачний не був тоді гетьманом. Будучи розважливим і осто-рожніх політиком, він вважав, що козакам ніколи більше не слід вступати у війну на боці Польщі, не отримавши попередньо від ніс дійсно надійних гарантій (безпека козачого війська і збільшення його реєстру, розширення прав козаків, захист православної віри, сплата грошового утримання).

З цією метою Сагайдачний поїхав на переговори до Варшави з королем. Переговори затягувалися. Але коли стало ясно, що в результаті турецького нашестя постраждає і Україна, Сагайдачний простягнув ру-ку допомоги агонізуючої Польщі.

Центр військових дій в цей час перемістився під турецьку фортецю Хотин. Основне козацьке військо рушило до фортеці зі сходу, а Сагайдачний з невеликим загоном - з півночі. .Казаков було всього понад 40 тисяч, поляків - 35 тисяч. Їм протистояли майже 200 тисяч турків і татар.

На першому етапі головним було з'єднатися всім загонам козаків, а потім стати поруч з польською армією і координувати вага свої дії з нею. Це вдалося, але дорогою ціною: в розпал пошуків основної частини козачого війська загін Сагайдачного наткнувся на татар, і сам він був важко поранений в бою. Але все ж мета була досягнута, і об'єднана польсько-українська армія єдиним фронтом стала під Хотином. Перед цим Сагайдачний знову був обраний гетьманом, а попередній гетьман Яків Бородавка був відданий під суд і страчений.

Турки запропонували козакам: дайте нам знищити Польщу, а ми за це не чіпатимемо вас, дозволимо відокремитися від Речі Посполитої і створити свою суверенну державу. Зрозуміло, Сагайдачний відхилив «привабливий» проект. Туркам вірити було не можна. Отже, кампанія почалася.

Величезна турецька армія зробила кілька лютих атак на позиції Сагайдачного, правильно розуміючи, що саме козаки --опора ворожого їй війська. Але тут козаки проявили залізну стійкість, чудову виучку і дисципліну. Перевершуючи турок в рухливості, швидкості реакції, злагодженості та маневреності, вони з великими поті-рямі для ворога відбили всі атаки (прекрасно показала тут себе артилерія козаків), а потім перейшли в контрнаступ, увірвалися в турецький табір і майже вже захопили його, але чисельно перевершують турки завдали контрудар. Козаки відступили, зберігаючи бойовий порядок, і продовжували стояти грізною силою.

Цей вирішальний бій відбувся 22, вересні 1621 року. Хотинська битва тривала ще кілька тижнів. Турки і татари, які втратили в боях до 30 тисяч чоловік, були змушені підписати досить вигідний для Речі Посполитої світ. Заслуга Сагайдачного у досягненні цього світу, рівнозначного спільної перемоги, тим більше велика, що, як розповідають історики, в розпал воєн-них дій чимала частина поляків дезертирував з поля бою. Але король Сигізмунд III не дотримав обіцянок, даних перш Сагайдачному. Всі гарантії каза-кам були, по суті, дезавуйовані. Цей низький обман, Безумовно, затьмарив останні місяці життя гетьмана. Він помер 10 квітня 1622 роки від рани, отриманої недалеко від Хотина. Все своє майно він заповів на потреби православного Київського братства. Виходячи з вище викладеного автор прийшов до наступних висновків: Історики одностайні в тому, що П. Сагайдачний був одним з найвидатніших козацьких гетьманів.

1. Наріжним каменем його політики стало примирення з поляками, так як він був переконаний, що козаки ще недостатньо сильні для того, щоб мірятися силами з Річчю Посполитою.

2. Гетьман П. Сагайдачний здійснив перші конкретні кроки в напрямку реалізації ідеї утворення української держави - заклав основи її майбутньої адміністративної структури. Військовий підрозділ Київської Русі і Галицько-Волинської держави - полк став також адміністративно-територіальною одиницею.

3. Особливою сторінкою в житті Сагайдачного є зміцнення позицій православної церкви в Україні. До кінця другого десятиліття XVII століття відносини гетьмана з королівською владою помітно погіршилися, завдяки наклепам католицьких магнатів.

4. Завдяки підтримці П.Сагайдачного Єрусалимський патріарх Феофан освятив І. Борецького на митрополита Київського.

5. Сагайдачний зумів схилити патріарха до потрібного рішення, пообіцявши дати особисту охорону з козаків і супроводити патріарха через Молдавію до його резиденції.

6. В результаті був затверджений перший визнаний ієрарх української православної церкви - митрополит Іов Борецький. Ще раніше сам Сагайдачний зі своїм військом вступив в православне Київське братство і взяв його під опіку запорожців.

7. Сагайдачний першим з українських гетьманів об'єднав військову діяльність козацтва з діяльністю інших станів українського суспільства: духовенством, шляхтою, міщанами.

8. Але найбільшою його заслугою в цьому напрямку було об'єднання козацького руху з тодішньою українською інтелігенцією.

9. Зовнішньополітичний курс Сагайдачного можна визначити як пошук компромісу з одним з найсильніших в той час європейських держав - Річчю Посполитою.

10. Заради цього він підтримував військово-політичні акції, що проводяться Польщею, воюючи то з Москвою, то з Оттоманською Портою

11. Заслуга Сагайдачного у досягненні миру, у Хотинській битві, рівнозначного спільної перемоги, тим більше велика, що, як розповідають історики, в розпал військових дій чимала частина поляків дезертирував з поля бою.


Висновок.

Таким чином, ера гетьмана П.Сагайдачного увійшла у вітчизняну історію як час, коли було піднято престиж українського козацтва, що вийшов на перше місце в суспільному житті замість шляхти, яка поступово втрачала роль ведучого стану через свого ополячення і зради материнської церкви.

Сагайдачний підняв роль Києва як культурного і релігійного центру України.

Освячені православні владики стверджували в віруючих переконання в тому, що козацький Київ є спадкоємцем слави княжого Києва.

Таким чином встановлювалася ідея наступності історичного процесу від Руси-України до майбутньої гетьманської українській державі. Гетьман своєю діяльністю стверджував ідею соборності України, об'єднання її земель в єдиний національний організм.

Цілком закономірно, що польські лідери після П.Сагайдачного в основу оцінки діяльності наступних українських гетьманів поклали його життя і досягнення.

Одним з перших, кого за масштабність мислення і розмах військового і державотворчого талантів поставили поруч з Сагайдачним, був Б.Хмельницький - засновник гетьманського української держави.

Дивовижна сміливість, швидкість і руйнівна сила козацьких походів на Крим і Туреччину перевершують будь-які описи і можуть бути пояснені тільки тим, що на чолі козаків стояв такий геніальний ватажок, як Петро Конашевич-Сагайдачний, - писав історик Д. Яворницький.

Першу третину сімнадцятого століття в історії козацького державотворення можна розглядати як боротьбу за автономію. І в зв'язку з цим важливою є постать П.Конашевича-Сагайдачного, який, ставши гетьманом, вів дуже активну дипломатичну роботу щодо Речі Посполитої.

Життєвий шлях гетьмана пройшов через класи Острозької академії, Запорізьку Січ, військові походи під час Смути в московське держава і морські походи на Кафу.

Зовнішньополітичний курс Сагайдачного можна визначити як пошук компромісу з одним з найсильніших в той час європейських держав - Річчю Посполитою.

Заради цього він підтримував військово-політичні акції, що проводяться Польщею, воюючи то з Москвою, то з Оттоманською Портою.

На вимогу польської влади він пішов на дуже непопулярний тоді серед козаків крок, скоротивши кількість реєстру до трьох тисяч, визнав право короля затверджувати козацьку старшину і ін.

Але йдучи на такі суттєві і непопулярні вчинки, гетьман досяг багато чого в консолідації української нації на шляху утвердження її державності. Саме він об'єднав військову силу козацтва з політично слабкою церковною та культурною верхівкою України.

література

1. Абліцов В. Гетьманат .// Голос України. - 2 листопада 2002 р

2. Аркас М. В. Історія України - Русі. - К .: Либідь, 1996 .- 858 с.

3. Болдирєв О. В. Історичні особистості України. - Одеса .: Маяк, 1993.-

4. Всесвітня історія: У 10 томах т.5. / Под ред. Я.Я. Зутіса, Н.І. Павленко, В.Ф. Семенова. - М .: Соціально - економічної літератури, 1958. - 753с.

5. Грабовський С. І Нариси з історіі українського державотворення. - К .: Генеза. - 1995. - 608 с.

6. Грушевський М. Історія України. -К .: Левада. -1996.- 696 с.

7. Драчук В.С., Кара Я. Б., Челишев Ю. В. Керкинитида - Гезлев Евпаторія.- Сімферополь .: Таврія, 1977-125 С.

8. Іванов П.І. Петро Конашевич - Сагайдачний // ураїнськім історичний журнал .- 1993.- №5

9. Історія Української СРСР: У 10-томах т.3. / Під ред.Ю.Ю. Кондуфор. - Київ: Наукова Думка, 1983. - 719 с.

10. Крим. Путівник. Під ред. К.Ю. Бумберга, Л. С. Вагіна. - Сімферополь: Друкарня Таврійського губернського земства, 1914 - С. 688

11. Мельничук Я.Д. Козацькі ватажки і гетьмани України. - Львів, -1991.-173 с.

12. Мірончік В.Д., Ігошкін Г.С. Історія України.-К .: МАУП. - 2002. -328с.

13. Орешкова С.В. Російсько - турецькі відносини на початку XVIII століття. - М .: Наука, 1971. - 202 с.

14. Сахаров А.Н. Крим: минуле і сьогодення. - М .: Думка, 1988. - 106с.

15. Смолій В.А. Власники гетьманської булави. -К .: Варта.- 1994.- 558 с.

16. Соловйов С.М. Історія Росії з найдавніших часів: У 12 томах т.5.- М .: Соціально-економічної літератури, 1963. - 780с.

17. Субтельний О. Історія України.- К .: Лебедь.- 1994.- 736 с.

18. Сюндюков І., Махун С. Щасливий вождь козацький // Ринкова площа. - 2002.- № 46.

...........