Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Посібник до курсу "Історія Середніх віків" "Від простого до складного"

Скачати 260.8 Kb.
Дата конвертації 20.02.2018
Розмір 260.8 Kb.Муніципальне загальноосвітній заклад

Середня загальноосвітня школа № 85

Ленінського району г.Екатеринбурга


"Від простого до складного"

завдання і вправи до курсу "Історія середніх віків"

(допомога)
Укладач: Шабашова О.В.


hello_html_3661ee61.png
Єкатеринбург

2010

Про hello_html_m6e38658a.gif т простого до складного. Завдання і вправи до курсу "Історія середніх віків": метод.пособ. / Авт.-склад. О.В. Шабашова. - Єкатеринбург: МОУ СЗШ № 85, 2010. - 91 с.

Автор - укладач: О.В. Шабашова, вчитель історії і суспільствознавства, МОУ СОШ № 85
© Шабашова О.В.

© Єкатеринбург 2010

зміст

Пояснювальна записка

5

Що і як вивчає історія середніх віків?

8

Розділ I. Раніше середньовіччя

Тема 1. Стародавні германці та Римська імперія.

10

Тема 2. Як виникло Франкське королівство.

12

Тема 3. Християнська церква і королівство франків в VI - VIII століттях.


14

Тема 4. Завоювання Карла Великого і освіту Франкської імперії.


17

Тема 5. Феодальна роздробленість.

19

Тема 6. Англія в раніше середньовіччя. Відвідування норманів.

23

Тема 7. Життя і побут феодалів і селян.

25

Тема 8. Культура Західної і Центральної Європи.

31

Тема 9. Візантія при Юстиніані. Боротьба імперії з зовнішніми ворогами.


32

Тема 10. Культура Візантії.

35

Тема 11. Виникнення ісламу та об'єднання арабів.

38

Тема 12. Арабський халіфат і його розпад.

41

Тема 13. Культура країн халіфату.

44

Розділ II. Розквіт середньовіччя.

Тема 14. Середньовічне місто в Західній і Центральній Європі.

47

Тема 15. Католицька церква в XI - XIII століттях.

54

Тема 16. Хрестові походи

59

Тема 17. Утворення централізованих держав в Західній Європі. об'єднання Франції


63

Тема 18. Освіта централізованої держави в Англії

65

Тема 19. Столітня війна

68

Тема 20. Повстання в Англії і Франції часів Столітньої війни

71

Тема 21. Посилення королівської влади в Англії і у Франції в кінці XV століття


74

Тема 22. Реконкіста і утворення централізованої держави на Піренейському півострові


79

Тема 23. Феодальна роздробленість в центральній Європі

80

Тема 24. Гуситское рух в Чехії

82

Тема 25. Османська імперія в XIV - XVI століттях

86

Тема 26. Культура Західної Європи в XI - XV століттях

88

рекомендована література

89


Пояснювальна записка

Посібник "Від простого до складного" складено відповідно до програми для загальноосвітніх установ "Історія" (5 - 9 кл.). Посібник містить різнорівневі завдання до історичних тем розділу "Історія середніх віків" та орієнтоване на учнів 6 класу.

В даний час існує велика кількість посібників, тестів, завдань, які пропонують різні форми контролю знань учнів. В основному автори цих робіт йдуть по шляху розширення обсягу інформації, залучення додаткових матеріалів, використання різних типів завдань. При цьому часто відсутні систематизація знань, виділення головного у величезному потоці інформації, взаємозв'язок різних фактів і процесів.

Завдання автора посібника створити в учнів неповторний образ середньовіччя, познайомивши його з тим змістом епохи, яке успадковано сучасною культурою і стало невід'ємною її частиною.

Використання даного посібника переслідує наступну мету - створення інформаційних та методичних умов для організації диференційованого навчання за курсом "Історія середніх віків" для учнів 6 класу.

Клас учнів можна умовно розбити на три групи відповідно до вікових особливостей та особливостями пізнавальної активності і темпів засвоєння навчального матеріалу:

 • 1-а група - учні з низьким темпом засвоєння матеріалу;

 • 2-я група - учні з середнім темпом засвоєння матеріалу;

 • 3-тя група - учні з високим темпом засвоєння матеріалу.

Використання даного методичного посібника "Від простого до складного" переслідує такі цілі диференційованого навчання:

 • для 1-ї групи учнів:

  1. пробудити інтерес до предмету шляхом використання посильних завдань, навчальних завдань, що дозволяють учневі працювати відповідно до його індивідуальними здібностями;

  2. ліквідувати прогалини в знаннях і уміннях;

  3. сформувати вміння здійснювати самостійну діяльність за зразком;

   • для 2-ї групи учнів:

 1. розвинути стійкий інтерес до предмету;

 2. закріпити і повторити наявні знання і способи дій, актуалізувати наявні знання для успішного вивчення нового матеріалу;

 3. сформувати вміння самостійно працювати над завданням;

  • для 3-ї групи учнів:

 1. розвинути стійкий інтерес до предмету;

 2. сформувати нові способи дій, уміння вирішувати завдання підвищеної складності, нестандартні задачі;

 3. розвинути вміння самостійно працювати над завданнями, які мають неоднозначне рішення і потребують аналізу, узагальнення і формулювання висновків, висловлення власної точки зору.

Для кожної навчальної теми представлені завдання трьох категорій, вони відмічені спеціальною позначкою:

 • завдання для першої групи - учні з низьким темпом засвоєння матеріалу - відмічені знаком "!";

 • завдання для другої групи - учні із середнім темпом засвоєння матеріалу - відмічені знаком "!!";

 • завдання для третьої групи - учні з високим темпом засвоєння матеріалу - відмічені знаком "!!!".

У посібник представлені таки види завдань як: на роботу з поняттями (репродуктивного характеру), вибудовування логічних схем, простежування причинно-наслідкових зв'язків, складання синхронических таблиць.

Завдання даного посібника вчитель може використовувати як для підготовки до уроку (на будь-якому етапі уроку) в якості можливості складання опорних схем, так і для контролю знань учнів за темами курсу. Посібник можливо використовувати в якості самостійної робочого зошита для учнів. Даний посібник чи не дублює завдання робочого зошита Е.А. Крючкової, а доповненням до неї. Також в навчальних темах крім питань і завдань запропоновані міні-тести для контролю знань, що безумовно актуально в зв'язку з переходом до тестового контролю знань на державних іспитах.

Особливо слід відзначити, що при роботі з посібником вчитель не повинен забороняти учням виконувати завдання підвищеної складності, таке бажання з боку учнів має заохочуватися вчителем, так як сприяє розвитку пізнавальної активності учнів.

Таким чином, методичний посібник "Від простого до складного" направлено на розвиток потенціалу учнів в освоєнні навчальних тем курсу "Історія середніх віків" і являє собою струнку систему завдань заснованих на використанні диференційованого підходу до навчання історії за темпом засвоєння навчального матеріалу учнями 6 класу.Що і як вивчає історія середніх віків?

Завдання 1.

! Прочитайте 2 пункт розділу введення "За якими джерелами вчені вивчають історію середніх віків" та заповніть на його основі схему:

hello_html_121d267e.gif


Завдання 2.

!! Випишіть до відповідних колонки таблиці назви перерахованих нижче історичних джерел.

!!! Подумайте, які із зазначених історичних джерел можна віднести і до речових і до письмових.

Монета Карла Великого, збірник законів франків, хроніка про повстання селян, озброєння лицаря, знаряддя праці селян, звіт керуючого маєтком, життєпис Франциска Ассизького, Велика хартія вольностей ( "хартія" - грамота), "Золота булла" Карла IV ( "булла" - грамота), вироби ремісників, друк короля Філіпа IV, лист учасника Констанцського собору у справі Яна Гуса, рукописні книги зі слайдами, друк міста Любека, золотий візантійський солід (монета)


РЕЧОВІ ДЖЕРЕЛА

Письмові ДЖЕРЕЛА

1 .______________________________

1 .______________________________

2 .______________________________

2 .______________________________

3 .______________________________

3 .______________________________

4 .______________________________

4 .______________________________

5 .______________________________

5 .______________________________

6 .______________________________

6 .______________________________

7 .______________________________

7 .______________________________


Завдання 3.

! Як Ви зрозуміли, який період загальної історії називається «середніми віками»? Який сенс вкладається в поняття «середні»?

!! Чи може бути «середнім» той період часу (вік, рік або тисячоліття), в якому ми живемо? (Якщо ні, то чому? Якщо так, то по відношенню до якого часу?)


СТАРОДАВНІЙ СВІТ

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

НОВИЙ ЧАС

новітній час

II

I

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

до н.е.

НАША ЕРА


!!! Визначте внесок, який внесли середні віки в світову історію?

hello_html_m1a7ec83f.gif
Розділ I. раніше середньовіччя

Хвилі варварських навал затопили Європу. Велика Римська імперія не зміг їм протистояти і загинула. На місці колишньої держави виникло кілька королівств завойовників германців. З падінням Римської імперії закінчується історія Стародавнього світу і починається історія середніх віків.


Тема 1. Стародавні германці та Римська імперія.

Завдання 1.

! Прочитайте текст і дайте відповідь на питання: Під якою назвою відомий в історії згаданий в тексті період? Вкажіть його хронологічні рамки.

У ці сторіччя відбувається переселення величезних мас людей. Одні племена, що витісняються іншими, змушені залишати місця давнього проживання і спрямовуватися на пошуки нових земель. Легкою здобиччю своїх сусідів стає ослабіла Західна Римська імперія.

відповідь _______________________________________________________________________________________________________________________________


! Який час називають Великим переселенням народів і чому?

відповідь _____________________________________________________________

__________________________________________________________________


Завдання 2.

!! Складіть "схему" світу до початку середніх віків (395 рік), використовую текст підручника, карту на с. 14 підручника Є.В. Агібалова, Г.М. Донський "Історія середніх віків. 6 клас", спираючись на раніше отримані знання з історії стародавнього світу.
hello_html_4a3c4663.gif

Завдання 3.

!!! Зіставте дати і події, пов'язані із загибеллю Західної Римської імперією, спираючись на знання, отримані в курсі "Історія стародавнього світу".

410 м


завоювання Риму вестготами

451 м


боротьба з гунами в Галлії (Каталунская битва).

455 м


розграбування Риму вандалами

476 м


завоювання Риму остготамі

!!! Виділіть основні причини падіння Західної Римської імперії, спираючись на знання, отримані в курсі "Історія стародавнього світу".

hello_html_7784ec33.gifТестові завдання по темі:

1. Західна Римська імперія впала після навали:

а) гунів

б) остготів

в) вестготів

2. Падіння Західної ризику імперії відбулося:

а) в 395г.

б) в 476 р

в) в 378 р

відповіді

1 питання

2 питання

в) встигають

б) в 476 р


Тема 2. Як виникло Франкське королівство.

Завдання 1.

! hello_html_m453308de.gif Дайте визначення поняття "держави".

!! Виявити основні характеристики держави.


! hello_html_564ad3f4.gif !! Складіть логічний ланцюжок причин утворення держави.


Завдання 2.

! hello_html_5ca562dc.gif Які держави були утворені німецькими племенами в V - VII століттях?


! hello_html_m3adde807.gif ! Які цілі переслідували Меровинги?


! hello_html_m6a963947.gif ! Заповніть схему "Система управління Франкським державою"
!!! Чим влада військового вождя відрізнялася від влади короля, і хто був зацікавлений у встановленні королівської влади? Заповніть порівняльні таблиці по управлінню в громаді і в державі:

РОДОВЕ УПРАВЛІННЯ

УПРАВЛІННЯ франкськогокоролівства

1. _____________________________

1. _____________________________

2. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

3. _____________________________

4. _____________________________

4. _____________________________

5. _____________________________

5. _____________________________


Тестові завдання по темі:

1. Держава у франків виникло:

а) в 486 р

б) в 500 р

в) в 378 р

2. Першим королем франків став:

а) Сіагрій

б) Хлодвіг

в) Карл Великий

відповіді

1 питання

2 питання

б) в 500 році

б) Хлодвіг


Тема 3. Християнська церква і королівство франків в VI - VIII століттях.

! Коли і чому виникла християнська релігія? Чому Хлодвіг і франки прийняли християнську віру?

відповідь ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

! hello_html_ma8514b8.gif ! Заповніть цифрами схему, зіставивши назву церковних посад і пов'язані з ними обов'язки.

!! Спробуйте відновити зовнішній вигляд монастиря за оповіданням Палладія.

Відвідавши багато святих і проживши року три в чернецтві біля Олександрії ... я звідти пішов на Нітрійській гору ... До цієї горе прилягає велика пустеля, що простягається навіть до Ефіопії і Мавританії. За горе живе до п'яти тисяч чоловіків, які ведуть різний спосіб життя, хто як може і хоче, так що можна там жити по одному, і по двоє, і багатьма разом. У них сім пекарень, в яких готують хліби і для себе, і для пустельників, віддалився в більшу пустелю, числом до шестисот. На цій горі Нітрійській тільки одна церква, дуже велика. Біля церкви знаходиться будинок для прийому, в якому містять мандрівника в усі час його перебування на горі, хоча б воно тривало два або три роки, поки він не захоче залишити гору. Йому дозволяють жити без діла тільки один тиждень, а в наступні дні йому дають справа або в саду, або в пекарні, або на кухні. Якщо ж мандрівник людина заможна. Те йому дають читати книги, але розмовляти ні з ким не дозволяють до шостої години дня. На цій горі живуть і лікарі, і аптекарі. Вживають тут і вино і продають його. Футболка собі роблять все самі своїми руками, так що в цьому відношенні вони не знають потреби. Коли ж настав вечора можна ... чути в кожній келії хвалебні пісні і псалми, славимо Христа, і молитви, возносить на небеса ... До церкви збираються тільки по суботах і неділях.


!!! Позначте цифрами риси, властиві: 1 - православному християнству, 2 - католицтва:

ХАРАКТЕРНІ РИСИ

ЦИФРА

Причастя тілом і кров'ю Христовою (хлібом і вином) всіх віруючих


Шанування тата як глави всіх християн


Шанування стародавнього "Символу віри"


Духовна і світська влада глави церкви


Невизнання влади папи над собою


Причастя тілом і кров'ю Христовою тільки священиків


Шанування зміненого "Символу віри" з пізніми поправками


Визнання існування пекла, раю, чистилища


Визнання тільки духовної влади глави церкви


Визнання існування тільки пекла і раюТестові завдання по темі:

1.Імператор Костянтин Великий дозволив вільно і відкрито проповідувати християнство:

а) в 306 р

б) в 330 р

в) в 313 р

2. Символ Віри був прийнятий церковними Соборами:

а) в 325 р

б) в 313 р

в) в 381 р


відповіді

3. Випишіть із запропонованих імен батьків церкви, які розробили основні положення християнського вчення, в ліву колонку представників Заходу, а в праву - представників Сходу:

а) Іоанн Златоуст

б) Августин

в) Василь Кесарійський

г) Амвросій Меліоанскій

д) Григорій Ніський

е) Ієронім

1 питання

2 питання

3 питання

б) в 313 р

а) в 325 р

в) в 381 р

Захід

Схід

1. Августин

2. Амвросій Медіоланський

3. Ієронім

1. Василь Кесарійський

2. Іоанн Златоуст

3. Григорій Ніський
Тема 4. Завоювання Карла Великого і освіту Франкської імперії.

Завдання 1.

! Виділіть з тексту основні характеристики Карла Великого, як політика, як різнобічно розвиненої особистості.

Король був дуже простий і поміркований у своїх звичках. У звичайні дні вбрання його мало відрізнявся від одягу простолюдина. Вина він пив мало і ненавидів пияцтво. Обід його в будні складався всього з чотирьох страв, не рахуючи жаркого, яке самі мисливці подавали прямо на рожнах, і яке Карл вважав за краще будь-хто інший страв. Під час їжі він слухав музику або читання. Його займали подвиги стародавніх, а також твір святого Августина «Про град Божий». Після обіду в літній час він з'їдав кілька яблук і випивав ще один кубок; потім, роздягнувшись догола, відпочивав два або три години. Вночі ж він спав неспокійно: чотири-п'ять разів прокидався і навіть вставав з ліжка. Під час ранкового одягання Карл брав друзів, а також, якщо було термінове справу, яке без нього важко вирішити, вислуховував тяжущиеся боку і виносив вирок. В цей же час він віддавав розпорядження своїм слугам і міністрам на весь день. Був він красномовний і з такою легкістю висловлював свої думки, що міг зійти за ритора. Не обмежуючись рідною мовою, Карл багато працював над іноземними мовами і, між іншим, оволодів латиною настільки, що міг висловлюватися на ній, як на рідній мові; по-грецьки більше розумів, ніж говорив. Старанно займаючись різними науками, він високо цінував вчених, виявляючи їм велику повагу. Він сам навчався граматиці, риториці, діалектиці і особливо астрономії, завдяки чому міг майстерно обчислювати церковні свята і спостерігати за рухом зірок. Намагався він також писати і з цією метою постійно тримав під подушкою дощечки для письма, щоб у вільний час привчати руку виводити букви, але праця його, занадто пізно розпочатий, мав мало успіху. Церква до того всі роки глибоко шанував і свято дотримувався всіх обряди.


відповідь _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

! hello_html_49ed5512.gif ! Дайте оцінку Карлу Великому

Завдання 2.

! Навіщо потрібні були франкам завойовницькі війни і в чиїх інтересах вони велися?

відповідь _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

! hello_html_7fca1be5.gif ! Визначте напрямки походів Карла Великого, заповніть схему:
!!! Коли знати збиралася на засідання королівської ради, Карл, за словами історика, докладно розпитував, "чи немає хвилювань серед народу будь-якої області, яка причина хвилювань, не нарікає чи народ ..." Чому Карл Великий виявляв до цього інтерес?

відповідь _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тестові завдання по темі:

1. Війна франків з саксами почалася:

а) в 799 р

б) в 775 р

в) в 768 р

2. Імперія у франків утворилася:

а) в 814 р

б) в 799 р

в) в 800 р


відповіді

1 питання

2 питання

б) в 775 році

в) в 800 році


Тема 5. Феодальна роздробленість.

Завдання 1.

! Дайте визначення поняттю "феодальна роздробленість".

Феодальна роздробленість - це ____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Чому ранньофеодальна держава змінилося феодальної роздробленістю?

відповідь _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

! Назвіть причини феодальної роздробленості (поставте хрестик навпроти потрібних граф):

1. Панування натурального господарства


2. Захоплення феодалами великих маєтків в ході воєн


3. Лінь і дурість королів та імператорів


4. Остаточне закріпачення селян


5. Розвиток торгівлі


6. Відсутність зовнішніх ворогів


7. Відмінності в релігійних переконаннях різних народів


8. Зростання селянських повстань


9. Необхідність сильної місцевої влади


10.Слабкість селянських повстань


11. Ухвалення єдиної релігії - християнства! hello_html_m2ac17c46.gif ! Назвіть 3 частини, на які була розділена імперія Карла Великого за Верденскому договору в 843 році
! hello_html_m31dd40f6.gif ! Назвіть причини розпаду імперії Карла Великого.


!!! Виділіть наслідки роздробленості за трьома категоріями і заповніть таблицю:

ПОЗИТИВНІ НЕЙТРАЛЬНІ НЕГАТИВНІ

1. ___________________

2. ___________________

3. ___________________

1. ___________________

2. ___________________

3. ___________________

1. ___________________

2. ___________________

3. ___________________


Завдання 2.

! Поясніть зміст поняття "феодальна драбина"

Феодальна драбина ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

!! Як в умовах роздробленості можна було захищати свої території і вести війни з іншими державами?

відповідь ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Як більший феодал міг залучити на свою сторону більш дрібних феодалів?

відповідь ___________________________________________________________

__________________________________________________________________


! hello_html_5282e45d.gif !! Заповніть схему "васально-сеньйоріальної відносин" і відзначте обов'язки синьйорів і васалів.
hello_html_m5a28581a.gif
Тестові завдання по темі:

1. Причини розпаду ранньофеодальної держави:

а) в залежності феодалів від короля

б) в незалежності феодалів від короля

в) у війнах між феодалами

2. Франкська імперія розпалася на окремі держави:

а) в 1000 р

б) в 962 р

в) в 843 р

3. Перевір складу феодальної драбини і запиши його правильно:

а) лицарі

б) селяни

в) король

г) барони

д) графи і герцоги

відповіді

1 питання

2 питання

3 питання

б) в незалежності феодалів від короля


в) в 843 році

король

герцоги і графи

барони

лицарі


Тема 6. Англія в раніше середньовіччя. Відвідування норманів.

!! Які племена населяли територію Англії в епоху стародавнього світу? До складу якої держави входила частина території Англії до V століття? Які наслідки для території острова мав розпад Західної Римської імперії?

відповідь ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

! Коли закінчилося римське панування над Британією і до чого воно призвело?

відповідь _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

!! Позначте результати боротьби бриттів з німцями:

hello_html_a8bf1b5.gif! Чому Юти, англи і сакси стали переселяться в Британію, і до чого призвело це переселення?

відповідь _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

!! Завойовники створили на землі Британії 7 королівств, назвіть їх і зіставте з назвами племен їх утворили?

hello_html_6f546d87.gifТестові завдання по темі:

1. Корінне населення Британії були:

а) англи

б) пікти

в) скотти

г) бритти

д) сакси

е) Юти

2.Римські легіони покинули Британія:

а) в 793 р

б) в 865 р

в) в 407 р

3. Битва при Гастінг сталася

а) в 793 р

б) 1066 р

в) в 1042 р


відповіді

1 питання

2 питання

3 питання

г) бритти

в) в 407 р

б) 1066 р
Тема 7. Життя і побут феодалів і селян.

Завдання 1.

! hello_html_m769dae09.gif Назвіть основні стани середньовічного суспільства.!! Дайте визначення поняття "стану"

стану ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2.

! Дайте визначення поняттю "феодал"

феодал ______________________________________________________________________________________________________________________________

! hello_html_m6e1917df.gif ! Позначте привілеї феодалаЗавдання 3. Дайте відповідь на питання, використовуючи раніше отримані знання:

!!! Де і коли з'явилися перші замки на території Європи?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

! В яких місцях воліли зводити свої замки феодали?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

! З якою метою зводилися замки?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

!! Який матеріал використовували при спорудженні замків?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

!!! Хто здійснював управління господарським життям в замку?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

!!! Назвіть художні твори, в яких дається опис середньовічного замку.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

! Назвіть основні частини замку феодала, покажіть їх на малюнку

hello_html_m33544e2e.gifЗавдання 4.

Прочитайте текст "Виховання лицаря". Дайте відповідь на питання.

Зазвичай з семи років хлопчик залишав батьківський замок і служив пажем при дворі знатного феодала. Він виконував різні доручення сеньйора і членів його сім'ї. У 15 років юнак ставав зброєносцем лицаря. У замку він доглядав за кіньми і собаками, зустрічав гостей, в поході віз зброю лицаря, а під час битви знаходився позаду нього, щоб в будь-який момент подати запасну зброю.

Тільки після тривалої служби відзначилися присвячували в лицарі. Під час великого свята воїн ставав на коліна перед самим знатним з гостей, і той ударив долонею по потилиці або клинком меча плазом по спині - єдиний в житті удар, який лицар міг отримати, чи не відплативши за нього. Потім лицар одягав шпори і оперезана мечем. Церемонія завершувалася показом спритності лицаря: схопившись на коня, він намагався на повному ходу пронизати мішень списом.

! Назвіть три ступені виховання лицаря, вказавши вікові рамки:

1 .________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

!! Назвіть обов'язки майбутнього лицаря на кожному етапі виховання

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

!!! Визначте послідовність обряду "посвячення в лицарі", використовуючи запропонований текст і раніше отримані знання, позначивши положення відповідною цифрою.

одягають кольчугу і мантію з гербами


баня, біла сорочка


кілька днів посту


одягання обладунків, шпор


всю ніч молиться


три удари мечем


посвята


благословення в церкві священиком, повчання


читання законів честі


покаяння в гріхах!!! На основі наведених нижче середньовічних текстів зробіть висновок про головні для лицарів цінностях:

"Любо мені бачити щити,

Яскраво-червоні і блакитні,

Прапори і прапори

Всіх кольорів,

Люблю розбивати намети, ставити курені і багаті павільйони,

Ламати списи, протикати щити і розрубувати

Вороновані шоломи,

Бити і отримувати удари.

І мене охоплює ликованье, коли я бачу в бойовому порядку

Збройних кінних лицарів ... "


"Адже війна робить скупого сеньйора щедрим.

Ось чому мені подобається бачити пишність королів.

Нехай їм буде потрібно багато копій, тятиви, сідел,

Нехай серед поля розбивають намети

Під відкритим небом"


"Всьому, що личить, був вивчений герой,

Ні страху, ні докору не знаючи за собою.

За це захоплювалися їм знатні дівиці.

Він був настільки щедрим, що все не могли надивуватися.

І так він був відважний, як нам твердить чутка,

Що мстився ворогам і близьким відстоював права,

Чи не вигоди, а честі шукав він у кожній справі,

Про нього складали казки і пісні ... "

відповідь ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 5.

! Дайте визначення поняття "селянин"

селянин __________________________________________________________________________________________________________________________

!! Позначте основні характеристики стану "селян"

hello_html_m4cf7445d.gif


! hello_html_6d6631f4.gif ! Визначте основні характеристики вільних і залежних селян
!!! Дайте визначення "селянська громада" та виділіть її основні характерні риси:

Селянська громада _______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

hello_html_m496bec82.gif
! hello_html_m10dbcc83.gif !! На основі раніше отриманих знань, виділіть характерні риси феодального суспільства.
Тестові завдання по темі:

1. Випишіть із запропонованого переліку в ліву колонку ставлення до праці раба, а в праву - ставлення до праці селянина:

а) зацікавленість в своїй праці;

б) необхідність трудитися;

в) незацікавленість у своїй праці;

г) праця не є необхідністю;

д) прояв працьовитості;

е) праця - важка і непотрібна обов'язок.

2. Виберіть із запропонованого переліку улюблені заняття феодала:

а) робота на полях

б) війна;

в) робота в майстернях;

г) полювання.

відповіді

1 питання

2 питання

Ставлення до праці раба

Ставлення до праці селянина

в) незацікавленість у своїй праці;

г) праця не є необхідністю;

е) праця - важка і непотрібна обов'язок

а) зацікавленість в своїй праці;

б) необхідність трудитися;

д) прояв працьовитості;б) війна

г) полювання


Тема 8. Культура Західної і Центральної Європи.

! Дайте визначення поняттю "культура"

Культура __________________________________________________________

__________________________________________________________________

!! Що вплинуло на формування особливостей культури Західної і Центральної Європи?

hello_html_m740c17b5.gif

!!! Заповніть таблицю

НАПРЯМКИ КУЛЬТУРИ

ДОСЯГНЕННЯ

ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ

1. Подання людини про світ

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

2. Навчання в церковній школі

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

3. Створення рукописних книг

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

4. Розвиток літератури

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

5.Мистецтво мандрівних артистів

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________


Тема 9. Візантія при Юстиніані. Боротьба імперії з зовнішніми ворогами.

Завдання 1.

! Чому Східна Римська імперія або Візантія була міцнішою, ніж Західна, і не постраждала від набігів варварів?

відповідь _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

! Охарактеризуйте географічне положення Візантії, зробіть висновок про особливості її розташування.

hello_html_77c579ae.png


відповідь ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

! hello_html_mfacf9be.gif ! Виявити відмінності Східної Римської імперії від Західної і варварських держав.

Завдання 2.

! Дайте визначення поняттю "василевс".

василевсе ____________________________________________________________________________________________________________________________

! hello_html_mef2bd4d.gif ! Позначте основні функції василевса!!! Заповніть таблицю "Напрямки зовнішньої політики Юстиніана", простеживши зв'язок напрямків, засобів і підсумків подій зовнішньої політики

НАПРЯМКИ

ЗАСОБИ

ПІДСУМОК

1.2.3.4.5.6.Тестові завдання по темі:

1. Імператор Юстиніан початку правити в Візантії:

а) з 565 р

б) з 530 р

в) з 527 р

2. Феодальний лад у Візантії складається:

а) в VIII ст.

б) в V ст.

в) в VII ст.

3. У VI - VII століттях армія в Візантії була:

а) феодальної

б) лицарської

в) найманої

відповіді

1 питання

2 питання

3 питання

в) з 527 року

а) в VIII столітті

а) феодальної


Тема 10. Культура Візантії.

Завдання 1.

! У чому полягала вплив античної культури на Візантію

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

4. ______________________________________________________________

5. ______________________________________________________________

6. ______________________________________________________________

!! Проведіть порівняльну характеристику античного і візантійського храмів

АНТИЧНИЙ ХРАМ

візантійського храму

Житло бога.

_______________________________

Свята та жертвопринесення біля храму.

________________________________________________________________

Зовнішня краса. Внутрішня простота.

________________________________________________________________

Прямокутний з двосхилим дахом.

________________________________________________________________

!!! Позначте основні елементи Візантійського храму

hello_html_m24f16832.gif

hello_html_5d9e0d5a.gif
!!! На основі вивченого матеріалу відзначте характерні риси Візантійської імперії

1.________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________

6. ________________________________________________________________

7. ________________________________________________________________

Завдання 2. Вирішіть кросворд

По горизонталі: 1. Зображення з різнокольорових камінчиків або шматочків кольорового скла. 2. Напівкругла склепінна ніша в храмі, спрямована на схід. 3. Приміщення біля західного головного входу в храм. 4. Мова, що став державним в Візантії. 5. Назва науки, в області якої було створено багато навчальних посібників. 6. Назва науки, з'явилася в Візантії. 7. Місце в церкві, куди могли входити тільки духовні особи. 8. Мальовниче зображення Бога, Богоматері, сцен з Біблії. 9. Строгі правила оформлення храмів.

По вертикалі: Прізвище вченого, який поклав початок алгебрі.
12
3
4

56

7

89

Відповіді: По горизонталі: 1. Мозаїка. 2. апсиди. 3. Притвор. 4. Грецький. 5. Медицина. 6. Алгебра. 7. Вівтар. 8. Ікона. 9. Канон. По вертикалі: Лев Математик.

Тестові завдання по темі:

1. Чиї культурні досягнення успадкувала Візантія?

а) античного світу і країн Сходу

б) древніх римлян і гунів

в) слов'ян і скіфів

2. Який мова стала державною у Візантії в VII - VIII ст.?

а) латинський

б) грецький

в) арабська

3. Чому в Візантії був хороший рівень освіти?

а) держава потребувала добре навчених чиновників

б) населення було великий інтерес до науки

в) відбувалося активний розвиток господарства

г) зберігалася антична традиція освіти

д) вірно а), б), г)

4. Коли був побудований храм святої Софії в Константинополі?

а) в V ст.

б) в VI ст.

в) в VII ст.

5. Який тип храмів складається в X - XI ст. в Візантії?

а) хрестово-купальний

б) прямокутний

в) квадратний

відповіді

1 питання

2 питання

3 питання

4 питання

5 питання

а) античного світу і країн Сходу

б) грецький


д) вірно а), б), г)


б) в VI ст.


а) хрестово-купальний


Тема 11. Виникнення ісламу та об'єднання арабів.

Завдання 1.

! По карті охарактеризуйте особливості географічного положення Аравії, і простежте взаємозв'язок з основними заняттями населення

відповідь _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

!! Збудуйте і охарактеризуйте систему управління арабським плем'ям

hello_html_18526995.gifЗавдання 2.

Прочитайте текст

"Мухаммед почав проголошувати Коран перед своїми співвітчизниками. Думки його були прості. Він закликав мекканцев відмовитися від віри в множинність божеств, поклонятися тільки одному єдиному богу - Аллаху. Цього бога мекканці знали і раніше, але як одного з багатьох. Тепер їм оголошувалося, що так звуть єдиного бога. Інших же божеств просто не існує; ті, хто вірить в них, помиляються і будуть за це покарані. Аллах створив світ - небеса, землю, зірки, гори, рослини і людини. Він робить добре людей, дав їм кошти п опітанія, забезпечивши їх благоденство. Люди загордилися, вважаючи, що вони самі - творці всіх благ. Але все в світі відбувається з волі Аллаха <...>

Життя людини не нескінченна. Миру прийде кінець. Тоді все буде перевернуто і знищено; всі мерці воскреснуть і будуть приведені до Аллаха на суд. З кожного буде запитано по його справах, і кожному буде по ним віддано. Ті, хто вірив в Аллаха і надходив благочестиво і праведно, будуть навічно поміщені в райські сади і будуть жити там в блаженстві під покровом тінистих дерев у прохолодних струмків. Ті ж, хто був не праведним і вірив в язичницьких богів, чекає вогонь Геени, страшні муки спека і холод.

! Які уявлення про Бога були у арабів до початку проповіді Мухаммеда?

відповідь ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

!! Що спільного в уявленнях ісламу і християнства?

відповідь _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

!!! Порівняйте історичні умови (де і коли), в яких відбувалося становлення християнства та ісламу? Як вони вплинули на відмінності і схожість двох релігій?

відповідь _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тестові завдання по темі:

1.Основним заняттям осілих арабів було

а) скотарство

б) землеробство

в) ремісництво

г) розведення виноградників і садів

2. Занепад родового ладу в арабів відбувається

а) в IV ст.

б) в VI ст.

в) в VII ст.
3. Мухаммед починав свої проповіді ісламу

а) в 601 р

б) в 622 р

в) в 610 р

4. Об'єднання арабських племен в єдину державу відбулося

а) в 622 р

б) в 630 р

в) в 610 р

5. Арабська і Кордовский халіфати утворилися

а) в VIII ст.

б) в IX ст.

в) в VII ст.

відповіді

1 питання

2 питання

3 питання

4 питання

5 питання

б) землеробство

в) ремісництво

г) розведення виноградників і садів

в) в VII ст.

в) в 610 р

б) в 630 р


а) в VIII ст.Тема 12. Арабський халіфат і його розпад.

Завдання 1.

! Виявити причини успіху арабів в завоюванні територій

hello_html_m6d24ec2a.gif
!! Визначте основні напрямки та території арабських завоювань

hello_html_36b41e9c.gif

!!! Виділіть характерні риси політики арабів на завойованих територіях і заповніть таблицю

ПОЛІТИКА арабів

спочатку (в період завоювання)

після підкорення

1. _____________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

4. ______________________________

5. ______________________________

6. ______________________________

7. ______________________________

1. _____________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

4. ______________________________

5. ______________________________

6. ______________________________

7. ______________________________


Завдання 2.

!!! Складіть схему управління Арабським халіфатом

hello_html_18526995.gif

! Позначте причини розпаду Арабського халіфату

hello_html_m6d24ec2a.gif! hello_html_e79a29.gif ! Визначте держави, які виникли після розпаду Арабського халіфату.


Тестові завдання по темі:

1. На якому півострові здавна жили араби

а) Апеннінському

б) Балканському

в) Аравійському

2. Як називалися кочові араби

а) бедуїни

б) степовики

в) вікінги

3. Які головні заняття існували у бедуїнів

а) розводили домашню птицю

б) розводили верблюдів, овець, коней

в) розводили тільки коней

4. Як називалася нова релігія, яка об'єднала арабські племена

а) іслам

б) християнство

в) буддизм

відповіді

1 питання

2 питання

3 питання

4 питання

в) Аравійському

а) бедуїни

б) розводили верблюдів, овець, коней

а) іслам


Тема 13. Культура країн халіфату.

! Досягнення культури яких народів, які населяли Арабський халіфат, сприяли високому рівню розвитку культури арабів?

відповідь _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

!! Позначте причини високого рівня арабської культури

hello_html_m68463ed6.gif
! hello_html_m4ffe1076.gif ! Згадайте, які відкриття та винаходи арабських ремісників вам відомі
!!! Заповніть таблицю "Основні відкриття та досягнення арабських вчених в галузі науки"

НАУКА

ДОСЯГНЕННЯ

Математика

1._____________________________________________

2. ______________________________________________

3. _____________________________________________

4. _____________________________________________

5. _____________________________________________

Астрономія

1. _____________________________________________

2. ______________________________________________

3. _____________________________________________

4. _____________________________________________

5. _____________________________________________

Географія

1. _____________________________________________

2. ______________________________________________

3. _____________________________________________

4. _____________________________________________

ботаніка

1. _____________________________________________

фізика

1. _____________________________________________

хімія

1. _____________________________________________

Медицина

1. _____________________________________________

2. ______________________________________________

3. _____________________________________________

4. _____________________________________________

5. _____________________________________________


Диктанту по темі "Арабський халіфат"

 1. Місто, в якому народився Мухаммед. (Мекка)

 2. Головна язичницька святиня арабів в Мецці. (Кааба)

 3. Засновник мусульманської релігії іслам і засновник Арабського держави. (Мухаммед)

 4. Хто такі бедуїни? (кочівники-скотарі)

 5. Що означає слово «іслам»? (покірний богу)

 6. Що означає слово «мусульманин»? (людина, покірний богу Аллаху)

 7. Головний обов'язок мусульманина. (віра в бога Аллаха)

 8. Міста, головні релігійні центри, місця поклоніння (Мекка, Медіна)

 9. Яка подія зіграло вирішальну роль в об'єднанні арабів, у створенні єдиної держави? (прийняття релігії іслам)

 10. Священна книга мусульман. (Коран)

 11. Назвати дату початку мусульманського літочислення. (622 рік)

 12. Що означає назва «Медіна»? (місто пророка)

 13. Кого мусульмани вважають автором Корану? (Аллаха)

 14. Як називаються правила життя мусульман? (шаріат)

 15. Хто такі кадии? (судді, знавці Корану)

 16. Назвіть ще 4 обов'язки мусульманина. (5 разів на день молитися, дотримуватися посту в Рамадан, подавати милостиню, 1 раз здійснити паломництво до святих місць)

 17. Назвати дату заснування Арабського держави. (630 рік)

 18. Що таке «джихад»? (війна з невірними)


Завдання на закріплення знань по темі "Раннє середньовіччя"

Складіть порівняльну хронологічну таблицю:

Століття

Західна і Центральна Європа

Візантія

Арабський халіфат

VI ст.

_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

VII ст.

_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

VIII ст.

_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

IX ст.

_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

X ст.

_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

XI ст.

_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________


Розділ II. Розквіт середньовіччя.

Тема 14. Середньовічне місто в Західній і Центральній Європі.

Завдання 1.

! Дайте визначення поняттю "місто"

Місто_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

!! У чому причини виникнення міст, де виникали міста і чому?

відповідь _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

!!! Перерахуйте фактори, що сприяють утворенню середньовічних міст

1. Зростання ремісничого виробництва, відділення ремесла від сільського господарства


2. Удосконалення знарядь праці


3. Панування натурального господарства


4. Розчищення простору підлогу ріллю, зростання врожаїв


5. Прикріплення селян до землі


6. Завоювання нових земель


7. Збільшення щільності населення


8. Зростання церковного землеволодіння


9. Збільшення видобутку залізної руди


Завдання 2.

! Дайте визначення поняття "ремесло"

ремесло __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

! hello_html_m2f4316fa.gif ! Покажіть впливу успіхів у розвитку ремесла на зростання числа міст

!!! Прочитайте тексти і дайте відповідь на питання

Ж.Дове "Статути для експлуатації рудників"

У 1454 році французький королівський чиновник Жан Дове, який виконував обов'язки радника і генерального прокурора, написав інструкцію про порядки в державних рудниках і шахтах.

5. ... Керуючий буде найретельнішим і сумлінні чином, як він тільки може, розпоряджатися гірськими майстрами зазначених рудників ...

7. Також він повинен направляти в кузні зазначених рудників найкращих і старанних ковалів, які повинні будуть без затримки кувати залізні клини, молоти та інші залізні знаряддя для зазначених рудників ...

15. Також зазначений керуючий буде відвідувати ... плавильні названих срібних копалень як в Коне і вене, так і в Брусье і спостерігати, як майстри ливарники та випалювачі працюють над рудою, литтям і обпаленням ...

_________________________________________________________________

"Товари Нарбоннську ринку"

У XIII в. Тулузское графство вело торгівлю ремісничими виробами через Нарбонне на Середземне море. Прибували в Нарбонне кораблі з інших країн і французькі купці платили мита за товари, що продаються. Нижче перераховується частина цих товарів, що згадуються в переліку мит. Багато з них раніше були відсутні.

Кольорове і беле французьке сукно ... Червоне сукно, забарвлене кошеніль ... Лерідское сукно, коричневе і пурпурове ... Грубі полотна і полотно ... Біла і кольорова ломбардская і Барселонська бумазея ... Кордовська шкіра і баранячі шкури, підбиті кордовської шкірою. Оленячі шкури ... Дублені баранячі шкури. Кролячі і білячі шкури ... Шкури видри ... Віск і голови цукру. Галун ... римський тмин, мигдаль ... Залізо. Сталь. Білила і тверде мило. Рідке мило ... Свинець. Фіги, родзинки, каштани, мед, сірка, фарбувальний желтнік, дьоготь, солонина. Попруги. Тятиви. Верьовки. Горіхи. Жир, сало і сир. Масло. Вино. Жито. Наконечники списів і металеві пластинки. Стремена. Шпори. Вовняні ковдри. Чашки. Оброблений букс. Дзеркала. Ложки. Срібло. Золото. Панцирі ... Папір. Кошики. Кочерги. Плуга і мотики. Склянки. Судини.


питання:

1. Які висновки можна зробити на основі документів?

відповідь _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Чим, на вашу думку, можна пояснити такі успіхи в розвитку ремесла? Чому?

відповідь _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3.

! Дайте визначення поняттю "цех".

цех _________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

! У чому була причина освіти трудових цехів і спілок?

Причина _____________________________________________________________________________________________________________________________

!! Визначте цілі, господарські функції цеху і умови вступу в нього.

цілі

1. ______________________________________________

2. ______________________________________________

господарські функції

1. ______________________________________________

2. ______________________________________________

3. ______________________________________________

4. ______________________________________________

5. ______________________________________________

умови вступу

1. ______________________________________________

2. ______________________________________________


!!! Прочитайте текст і дайте відповідь на питання

З статуту цеху паризьких ткачів

Кожен паризький ткач вовни може мати в своєму будинку два широких станка і один вузький.

Кожен ткач в своєму будинку може мати не більше однієї учня, але не менше ніж на чотири роки служби.

Все сукна повинні бути з вовни і так само хороші на початку, як і в середині.

Ніхто з цеху не повинен починати роботу раніше сходу сонця під загрозою штрафу.

Підмайстри-ткачі повинні залишати роботу, як тільки продзвонить перший удар дзвону до вечірньої молитви, але складати роботу вони повинні після дзвону дзвони.


питання:

1. Для чого в цеху існували обмеження?

відповідь _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Яке значення мали цеху?

відповідь _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Як був організований працю ремісників?

відповідь _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

!!! На основі тексту і отриманих раніше знань збудуйте цехову "сходи" і підпишіть функції кожного елемента.

hello_html_68ba37a2.gif

!!! Складіть порівняльну таблицю про становище залежних селян і ремісників в середньовічному суспільстві

питання

залежний селянин

міський ремісник

1. Яким було господарство?2. Чим володів?3. Від кого залежав?4. Для чого виробляв продукцію?Завдання 4.

! Дайте визначення поняттю "товарне господарство"

Товарне господарство _______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

!! Покажіть відмінності в положенні селян і ремісників, заповнивши таблицю


ремісник


селянин

З якою метою виробляв вироби міської ремісник?

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

З якою метою селянин виробляв продукти сільського господарства?

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Що він змушений був купувати?


_______________

_______________

_______________

Що він змушений був купувати?

_______________

_______________

_______________


!!! Використовуючи карту "Розвиток ремесла, торгівлі та науки, зростання міст Європи ХI-ХIV ст.", Визначте два головних району європейської торгівлі: а) через Середземне море;

б) через Балтійське і Північне моря.

Збудуйте логічну схему, вказавши під чиїм контролем перебувало ці напрямки, які держави торкалися (пов'язували торговими шляхами), що імпортували і що експортували.

hello_html_7eb7a2a9.gif
Тестові завдання по темі:

1. Причини появи нових міст в середньовічній Європі:

а) успіхи в господарстві

б) відділення ремесла від сільського господарства

в) правильно тільки б)

г) правильно а) і б)

2. Місто, мешканці якого перемогли в боротьбі з сеньйорами

а) монополія

б) комуна

в) фортуна

3. Орган управління містом, який обирається городянами

а) рада народних депутатів

б) ратуша

в) міська рада

г) рада ремісників

4. Що таке цех?

а) місце видобутку сировини

б) місце обробки сировини

в) союз ремісників однієї спеціальності

5. Хто був господарем майстерні?

а) цех

б) цехової старшина

в) майстер

6. Що таке гільдія?

а) союз старшин

б) союз купців

в) союз правителів

7. Найбільш багаті сімейства міста складали:

а) патриціат

б) пополанов

в) стан феодалів

г) цеху


відповіді

1 питання

2 питання

3 питання

4 питання

5 питання

6 питання

7 питання

г)

б)


в)


в)


в)


б)

а)


Тема 15. Католицька церква в XI - XIII століттях.

Завдання 1.

! Дайте визначення поняттю "духовенство", розкрийте основні привілеї даного стану.

духовенство _______________________________________________________

привілеї ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

! hello_html_m781dca03.gif ! Спираючись на раніше вивчений матеріал, покажіть витоки могутності церкви.


!!! Заповніть таблицю "Різниця православної і католицької церков"

ХРИСТИЯНСТВО

ЗАХІДНЕ


СХІДНЕ

Католицька ( «всесвітня») церква


Православна ( «справжня») церква


Глава церкви?Догмат Святого ДухаПотойбічне життяобряд причастяОбряд хресного знаменняПитання про індульгенціїмолитваОбчислення різдва і ПасхиМова богослужінняобітниця целібатособливості обрядівКраїни сповідували релігіїЗавдання 2.

! Дайте визначення поняттю "єресь", "єретики"

єресь ________________________________________________________________________________________________________________________

єретики _____________________________________________________________________________________________________________________________

! hello_html_m781dca03.gif ! Позначте причини виникнення єресі
! hello_html_m317b9996.gif !! Позначте в схемі основні положення і цілі єретичних об'єднань

Завдання 3.

! hello_html_m1ac7df16.gif Визначте способи боротьби з єрессю


!! Дайте визначення поняття "орден".Позначте мети створення ордена.

орден _______________________________________________________________________________________________________________________________

hello_html_m781dca03.gif!!! Заповніть таблицю "Особливості чернечих орденів", охарактеризуйте запропоновані чернечі ордени

ОРДЕНА

бенедиктинці

Святий Бенедикт

XI століття

клюнійци

абат Клюні

XI століття

південь Франції

цистерціанці

г.Цістерцій (Франція)

XI століття

францисканці

Святий Франциск Ассизький

XII століття

домініканці

Святий Домінік

XIII століття

південь Франції

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________


Тестові завдання по темі:

1. Коли стався розкол християнської церкви на католицьку і православну?

а) 1095 р

б) 1054 р

в) 988 р

2. Якою мовою йшло богослужіння в католицьких церквах?

а) латинською

б) грецькому

в) іспанською

3. Що означає тепер вираз "піти в Каноссу"?

а) подолання труднощів

б) досягти мети

в) піти на принизливі поступки

4. Виберіть правильне визначення поняття "церковна десятина"

а) плата держави церкви

б) особливий податок на утримання храмів і духовенства

в) частина доходів церкви, яку вона платила державі.

5. Що таке індульгенція?

а) грамота про прощення гріхів

б) прокляття, яке посилав тато імператору

в) союз меду татом і імператором.

6. Внутрішньоцерковні рух за оновлення церкви?

а) Францисканців

б) Домініканців

в) цістеріанцев

г) Клюнійський рух

7. У будь італійського замку імператор Генріх IV змушений був благати про прощення Григорія VII?

а) Урбіно

б) Мантуя

в) Бургос

г) Каносса

8. При якому папі рісським престол домігся максимального могутності?

а) при Григорія VIII

б) при Інокентія III

в) при Урбані II

г) при Боніфацій VIII

9. Який з цих чернечих орденів називався "злиденним"?

а) францисканців

б) цистеріанського

в) бенедиктинський

г) капуцинів


відповіді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

б

а

в

б

а

г

г

б

а


Тема 16. Хрестові походи

Завдання 1.

! Дайте визначення історичного поняття "хрестові походи"

Хрестові походи__________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

! Позначте привід (привід) для початку хрестових походів

привід _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

! hello_html_3bb2c5aa.gif ! Розкрийте основні причини і привід початку хрестових походів


!!! Розгляньте мети і отримані результати учасників походів. Заповніть таблицю


УЧАСНИКИ

ЦІЛІ

РЕЗУЛЬТАТИ

Католицька церква

1. _________________________

___________________________

2. _________________________

___________________________

_______________________________________________________________________________.

королі

1.______________________________________________________ 2 .__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Герцоги і графи
1 ._____________________________________________________

2 .______________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

лицарі

1 .__________________________ 2 .__________________________

_______________________________________.

Міста (Італія)

купці

1 ._____________________________________________________

2 ._____________________________________________________.

_______________________________________________________________________________.

селяни

1 .______________________________________________________ 2 .______________________________________________________

________________________________________________________________________________Завдання 2.

Заповніть таблицю "Хрестові походи", вказав хронологічні рамки, причини, основні події, підсумки (наслідки).


РАМКИ

ПРИЧИНИ

ПОДІЇ

ПІДСУМКИ

1 К.П.

2 К.П.

3 К.П.

4 К.П.

5 К.П.


! hello_html_116a51bd.gif !! Виділіть позитивні і негативні наслідки хрестових походівТестові завдання по темі:

1. Чому почалися хрестові походи?

а) прагнення учасників походів звільнити Святу Землю

б) прагнення учасників познайомиться з традиціями країн Сходу

в) прагнення відкрити нові торгові шляхи

2. Коли проходив перший хрестовий похід?

а) 1095 - 1098

б) 1094 - 1097

в) 1096 - 1099

3. Хто брав участь у хрестових походах?

а) селяни і городяни

б) великі феодали

в) лицарі

г) духовенство

д) всі, що під а), б), в), г)

4. Як називалося головне держава хрестоносців, створене на узбережжі Сирії і Палестини?

а) Єрусалимське держава

б) Тевтонського держава

в) тамплієрського держава

5. Яка світова релігія з'явилася в Середнє століття?

а) іслам

б) буддизм

в) християнство

г) синтоїзм

відповіді

1 питання

2 питання

3 питання

4 питання

5 питання

а

в

д

а

а


Тема 17. Утворення централізованих держав в Західній Європі. об'єднання Франції

Завдання 1.

! Дайте визначення поняттю "централізовану державу"

Централізоване держава ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

!! Виділіть економічні, соціальні та політичні передумови об'єднання дрібних самостійних держав в єдине.

hello_html_5bb4cc14.gifЗавдання 2.

! Охарактеризуйте етап "збирання" земель

Збирання земель ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

! hello_html_m3e80eba5.gif ! Охарактеризуйте політику королів Франції за "збирання" земель! Дайте визначення поняттю "генеральні штати"

Генеральні штати ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

! hello_html_m69a52f4a.gif ! Розкрийте основні функції "генеральних штатів"
!!! Дайте визначення поняттю "станово-представницька монархія".Назвіть основні станово-представницькі органи у Франції, Англії, Кастилії, Німеччини. _______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тестові завдання по темі:

1. Розвиток господарства і торгівлі у Франції відбувається:

а) в IX столітті

б) в XII столітті

в) в XI столітті

2. Об'єднання Франції в єдину державу відбулося

а) в XIII столітті

б) в XI столітті

в) в XII столітті

3. Знайди помилку і запиши правильно стану, на які поділялося все населення Франції

а) 1 - е стан - дворянство

б) 2 - е стан - селяни і городяни

в) 3 - є стан - духовенство

4. Генеральні штати були скликані

а) 1308 року

б) в 1301 році

в) 1302 року

5. Були звільнені від сплати податків

а) селянство і городяни

б) духовенство

в) дворянство

відповіді

1

2

3

4

5

в)

а)

а) 1 - е стан - духовенство

б) 2 - е стан - дворянство

в) 3 - є стан - селяни і городяни

в)

б)

в)


Тема 18. Освіта централізованої держави в Англії

! Що було причиною об'єднання окремих королівств в Англії в одне Англійське королівство в V - VI століттях?

відповідь _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

!! Позначте, який внесок внесли в об'єднання Англії представлені нижче правителі

Альфред Великий

1 .__________________________________________

2 .__________________________________________

3 .__________________________________________

4 .__________________________________________

5 .__________________________________________

Вільгельм Завойовник

1 .__________________________________________

2 .__________________________________________

3 .__________________________________________

4 .__________________________________________

5 .__________________________________________

6 .__________________________________________

Генріх II Плантагенет

1 .__________________________________________

2 .__________________________________________

3 .__________________________________________

4 .__________________________________________

5 .__________________________________________

6 .__________________________________________

Річард Левове серце

1 .__________________________________________

2 .__________________________________________

3 .__________________________________________

4 .__________________________________________

5 .__________________________________________

Іоанн Безземельний

1 .__________________________________________

2 .__________________________________________

3 .__________________________________________

4 .__________________________________________

5 .__________________________________________


! hello_html_m7ea0de4e.gif !! Розкрийте основні положення Великої хартії вільності і покажіть її значення для Англіїзначення __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

!! Збудуйте схему станово-представницького правління в Англії. Позначте основні функції парламенту.

hello_html_7eb7a2a9.gif

!!! Проведіть порівняльну характеристику Генеральних штатів Франції та Парламенту Англії, виділіть показники для порівняння

Генеральні Штати Франції

Показники для порівняння

парламент Англії

Тестові завдання по темі:

1. Централізоване держава почала складатися в Англії:

а) в X столітті

б) в VIII столітті

в) в XI столітті

2. Після судової реформи Генріха II королівський суд розглядав справи:

а) випробуванням вогнем

б) шляхом судового поєдинку

в) з залучення свідків

3. Перший парламент був скликаний в Англії

а) в 1297 році

б) в 1284 році

в) в 1265 році


відповіді

1 питання

2 питання

3 питання

в) в XI столітті

в) з залучення свідків

в) в 1265 році


Тема 19.Столітня війна

! Як ви розумієте назви події - "столітня війна"?

відповідь _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

!! Покажіть взаємозв'язок причин, приводу і юридичного оформлення столітньої війни

hello_html_69ca42c6.gif

!! Простежте етапи столітньої війни з точки зору основних подій і підсумків етапів.

I етап (________________)

Основні події:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

підсумок

___________________________________________________________________________________________________________________________________

II етап (________________)

Основні події:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

підсумок

___________________________________________________________________________________________________________________________________

III етап (________________)

Основні події:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

підсумок

___________________________________________________________________________________________________________________________________

IV етап (________________)

Основні події:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

підсумок

___________________________________________________________________________________________________________________________________


!!! Проаналізуйте особливості воюючих армій з точки зору переваги, показники для порівняння визначте самостійно.

Французька армія

Показники для порівняння

Англійська армія

! hello_html_m7ea0de4e.gif !! Покажіть підсумки Столітньої війни для обох державТестові завдання по темі:

1. Столітня війна почалася:

а) в 1238 році

б) 1356 року

в) у 1340 році

2. Перший період Столітньої війни закінчився:

а) в 1415 році

б) в 1350 році

в) в 1360 році

3. Військова діяльність Жанни д, Арк почалася

а) в 1420 році

б) в1429 році

в) в 1453 році


відповіді

1 питання

2 питання

3 питання

в) у 1340 році

в) в 1360 році

б) в1429 році


Тема 20. Повстання в Англії і Франції часів Столітньої війни

! Дайте соціально-економічну характеристику періоду XIV - XV століть.

відповідь _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

! Поясніть, чому селянське повстання у Франції отримало назву Жакерія.

відповідь _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

!! Збудуйте причинно-наслідкові зв'язки цих подій

повстання Жакерія

причини

1 .______________________________________________________

2 .______________________________________________________

3 .______________________________________________________

4 .______________________________________________________


хід повстання
причини поразки


1 ._____________________________________________________

2 ._____________________________________________________

3 ._____________________________________________________


наслідки


1 ._____________________________________________________

2 ._____________________________________________________

3 ._____________________________________________________


Повстання Уота Тайлера

причини

1 .______________________________________________________

2 .______________________________________________________

3 .______________________________________________________

4 .______________________________________________________


хід повстання
причини поразки


1 ._____________________________________________________

2 ._____________________________________________________

3 ._____________________________________________________


наслідки


1._____________________________________________________

2 ._____________________________________________________

3 ._____________________________________________________


!!! Проаналізуйте особливості повстань селян Франції та Англії, показники для порівняння визначте самостійно

Жакерия (1358 г.)

показники

Повстання Уота Тайлера (1381 г.)

Тестові завдання по темі:

1. Приводом селянського повстання у Франції під назвою Жакерия послужило:

а) збільшений продуктовий оброк феодалу з селян

б) збільшений грошовий оброк феодалу з селян

в) безчинство найманців в селах

г) введення королівського податку

2. Головною причиною поразки Жакерии було:

а) ненавчене військо

б) найгірше озброєння, ніж у дворянського війська

в) гасло "За доброго короля!"

г) загибель ватажка повстання Гильома Каля

3. Повстання під керівництвом Уота Тайлера почалося:

а) у 1337 році

б) 1358 року

в) 1381 року

відповіді

1 питання

2 питання

3 питання

в)

в)

в)


Тема 21. Посилення королівської влади в Англії і у Франції в кінці XV століття

Завдання 1.

! Дайте визначення "централізовану державу"

Централізоване держава ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

!! Прочитайте історичне джерело і дайте відповідь на питання

Ф. де Коммін "Мемуари"

З приводу деяких недоліків і чеснот Людовика XI

... З усіх тих, кого я знав коли-небудь, все краще міг виплутатися з біди і напасті король Людовик XI, наш пан, смиренно і в одязі і на словах. Він дуже старався підкупити будь-якого, хто міг послужити або пошкодити йому. Він анітрохи не шкодував, якщо людина, яку він хотів заручитися підтримкою, йому відмовляв, але продовжував свої зусилля, даючи щедрі обіцянки і насправді даруючи йому гроші і такі відмінності, які, як він знав, тому любі. Тих же, кого він за часів миру і благополуччя виганяв і відкидав, він, якщо потрібно, знову підкуповував дорогою ціною, користувався ними і не відчував ніякої до них ворожнечі за минуле. Цілком природно він був другом людей середнього класу і ворогом усіх "вельмож", які могли обходитися без нього. Ніхто ніколи не вислуховував стількох людей, що не розпитував про стількох речах, як він, ніколи не бажав дізнатися стількох осіб, бо точно підданих своїх, він досконально знав усіх людей значних і сильних в Англії, Іспанії, Португалії, Італії, а також і земель Бургундії і Бретані ...


Якими способами Людовик XI домагався зміцнення своєї влади?

відповідь ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На яку верству спирався Людовик XI?

відповідь _______________________________________________________________________________________________________________________________

Про які риси особистості Людовика XI можна дізнатися з уривка?

відповідь _______________________________________________________________________________________________________________________________

! hello_html_7eb7a2a9.gif ! Збудуйте схему системи централізованого держави у Франції


!!! Проаналізуйте особливості роздробленого держави і централізованого і виявите відмінності, занесіть результат в таблицю

Питання для порівняння

роздроблене

централізоване

Кому належала влада в країні?

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Права короля:

А) по відношенню до феодалів;

Б) в державі.

А ___________________

_____________________

Б ____________________

_____________________

А ___________________

_____________________

Б ____________________

_____________________

джерела доходів

короля.

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Якими військовими силами мав

король?

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Суд і закони.

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

адміністративне

управління.

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Міста в системі держави.

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________


!!! Виявити наслідки об'єднання Франції

hello_html_m3912fb78.gif
Завдання 2.

! Позначте основну причину війна Червоної і Білої Троянди

відповідь _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Визначте суперників у даній події

hello_html_m2c0d26bd.gif


!! Розкрийте особливості основних подій війни Червоної та Білої Троянди

1455 рік1460 рік1461 рік1483 рік1485 рік
!! Охарактеризуйте особливості війни Червоної та Білої Троянди

hello_html_67b04245.gif! hello_html_m3c43ebb4.gif !! Покажіть суть політики Генріха VII по централізації держави
!!! Розкрийте особливості абсолютизму в Англії

hello_html_3511c3c3.gifЗавдання на закріплення матеріалу

Скласти сінхроністіческіе таблицю

СТОЛІТТЯ

ФРАНЦІЯ

АНГЛІЯ

XI

Зростання міст і розширення торгівлі.

XII

Початок боротьби між французькими та англійськими

королями за володіння у Франції.

XIIIXIV

Посилення феодального гніту.

Початок Столітньої війни (1337 рік).Захоплення англійцями Парижа і облога Орлеана.
XV

Закінчення Столітньої війни (1453 рік).Тема 22. Реконкіста і утворення централізованої держави на Піренейському півострові

! Що таке Реконкіста і коли вона виникла?

відповідь _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

!! На які держави була розділена Іспанія в XI столітті?

hello_html_11d73ddb.gif


! hello_html_57561dff.gif !! Виділіть наслідки об'єднання Іспанії! hello_html_86b03a5.gif !! Визначте особливості Іспанського централізованої держави
Тестові завдання по темі:

1. Араби вторглися в Іспанію:

а) в IX столітті

б) в VII столітті

в) в VIII столітті

2. Реконкіста почалася

а) 1262 року

б) 1085 року

в) в 718 році

3. Об'єднання Арагона і Кастилії сталося

а) в 1480 році

б) 1479 року

в) в 1469 році

4. Реконкіста закінчилася

а) в 1415 році

б) в 1218 році

в) в 1492 році

відповіді

1 питання

2 питання

3 питання

4 питання

в) в VIII столітті

в) в 718 році

в) в 1469 році

в) в 1492 році


Тема 23. Феодальна роздробленість в центральній Європі

! Дайте визначення поняттю "феодальна роздробленість"

Феодальна роздробленість _______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

!! Збудуйте причинно-наслідкові зв'язки особливостей феодальної роздробленості в Німеччині і Італії, висновки занесіть в таблицю


Німеччина

Італія

Особливості розвитку торгівлі


Причини збереження феодальної роздробленостіНаслідки феодальної роздробленості
!!! Чому в Німеччині і Італії в XI - XV ст.не відбулося утворення централізованих держав?

відповідь ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Тема 24. Гуситское рух в Чехії

! До складу якої імперії входило Чеське королівство в XIV столітті?

відповідь _______________________________________________________________________________________________________________________________

! В якій частині Європи перебувало Чеське королівство?

відповідь _______________________________________________________________________________________________________________________________

!! Прочитайте історичні джерела та дайте відповідь на питання

Про становище чеського селянства (З урбарії Бржезновского монастиря 1406 г.)

... Також все вілани (селяни) там повинні і зобов'язані виконувати ангари, або роботи, перераховані нижче: по-перше, кожній з однієї Дєдіна повинен півдня орати під озимину і інший день - під і ярину, також повинен прибирати кожен Дєдіна 32 копиці снопів. Також повинні сіно сушити й складати в стоги, а колони все повинні звозити (на курію). Також повинні овочі на всіх городах садити чи сіяти. Також повинні горох прибирати, скільки його буде. Також овець повинні мити і стригти в рік ... Також кожен виллан з Дєдіна платить 2 курчат і яєць півкопи і 2. Також річний чинш там близько 27 коп.

Висловлювання Яна Гуса про чеському народі

Я говорив і говорю, що чехи в королівстві Чеському по закону ... і на вимогу природи повинні бути першими в посадах, так само, як французи у Франції і німці в своїх землях, - щоб чех вмів керувати своїми підданими ...

З проповіді Яна Гуса

Клір не вчить, а псує народ своїм розпустою, пов'язаним з багатством. Так треба відняти у нього багатство! Наступники Христа повинні бути бідні, як апостоли. А вони, навпаки, тільки про те й думають як би ще збільшити свої багатства, для чого розсилають продавців індульгенцій і хижих монахів, які ... влаштовують нікому невідомі свята, видумують чудеса і грабують бідний народ ...

Охоронна грамота імператора Сігнзмунда

Ми, Снгізмунд ... король римлян (і т. Д.), Приймаємо високоповажного магістра Гуса, бакалавра богослов'я і магістра мистецтв, під наше і Священної імперії заступництво і захист; тому наказуємо всім, щоб йому було дозволено проїхати в Констанц, залишатися там і вільно повернутися, причому для охорони ого і супроводжуючих його осіб повинно давати провідників ...

Протест чехів проти ув'язнення Яла Гуса (Лютий 1415 г.)

Князі і вельможі, багаті і бідні дивуються зухвалості тата, заточена без причини справедливого чоловіка і праведного, який поїхав на Констанцський собор, щоб виправдатися в наклепі, яка була зведена на нього і на весь чеський народ.

Ян Гус на Констанцським соборі

... Настала тиша. Тоді Гус почав говорити наступне: «Я не можу відмовитися від нього ні від одного положення, написаного мною або ж Іван проповідував. Але я відкидаю від себе все те, що брехливо висловили проти мене всі ці свідки. Присяга - їх - основа всього зла; все висловлене ними не має і тіні правди - знає бог! »

... Всі були настільки розпаленілі, що ламали столи і кидали уламками їх. Під час цього шуму государ пішов. Міг би піти і Гус, якби захотів. Він, однак, повернувся в свою в'язницю. Коли в храмі нікого вже не було, противники Гуса спохватилися його. Вони розпорядилися вдарити на сполох і вартувати міські ворота, щоб він але міг втекти з міста. Однак, увійшовши до в'язниці, вони знайшли Гуса стоїть на колінах і старанно моляться. Доглядачі не замкнули навіть дверей в'язниці і милувалися благородством душі Гуса.

питання

1. Які повинності виконували селяни?

відповідь ______________________________________________________________________________________________________________________

2. Які висновки про життя селян можна зробити на основі цього документа?

відповідь _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Хто, на думку Яна Гуса, повинен керувати чехами?

відповідь _______________________________________________________________________________________________________________________________

4. Що обіцяв імператор Сигізмунд Яну Гусу?

відповідь ______________________________________________________________________________________________________________________________

5. Що сталося на соборі з Яном Гусом? Які риси характеру виявив Ян Гус на Констанцським соборі?

відповідь _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

!! Визначте, чим були незадоволені і до чого прагнули учасники гуситського руху, результати занесіть в таблицю

Прошарки населення

чим незадоволені

До чого прагнули

1. Селяни

2. Міська біднота

3. Лицарі і частина чеських панів
4. Міські майстри і торговці
!! Охарактеризуйте дві течії в гуситском русі


таборіти

помірні

Склад учасників


Проти чого вели боротьбу


цілі боротьби!!! Покажіть історичне значення гуситского руху:

hello_html_86b03a5.gifТестові завдання по темі:

1. Чеські селяни платили королю

а) грошовий оброк

б) частину врожаю

в) податок до королівської скарбниці

2. Ян Гус почав свої проповіді:

а) на початку Х століття

б) на початку XIV століття

в) на початку XV століття

3. Основним в проповідях Яна Гуса було:

а) критика негідної поведінки духовенства

б) припинення продажу індульгенції

в) вимога богослужіння рідною мовою

г) реформа перебудови церкви

4.Гуситські війни почалися:

а) в 1420 році

б) в 1419 році

в) в 1415 році

відповідь

1 питання

2 питання

3 питання

4 питання

а)

в)

в)

а)

г)

б)


Тема 25. Османська імперія в XIV - XVI століттях

! hello_html_m1eee5f66.gif Позначте територію, що входила до складу Османської імперії в XIV - XVI століттях!! Збудуйте систему управління Османською імперією

hello_html_7eb7a2a9.gif

! hello_html_m582595ba.gif ! Розкрийте особливості положення підкорених народів
!!! Виявити і поясніть причини занепаду Османської імперії

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________


Тема 26. Культура Західної Європи в XI - XV століттях

!!! завдання

Працюючи з підручником і додатковою літературою заповніть таблицю

напрямок культури

Що нового з'явилося?

значення

Технічні винаходи

1.2.3.4.Освіта

1.2.література

1.2.3.архітектура
скульптура
живопис


рекомендована література


 1. Агібалова Є.В., Донський Г.М. Історія середніх віків [Текст]: навч. для 6 кл. загальноосвіт. установ. / Є.В. Агібалова, Г.М. Донських. - 14-е изд. - М .: Просвещение, 2007. - 254 с.

 2. Арасланова О.В., Соловйов К.А. Універсальні поурочні розробки з історії Середніх віків: 6 клас. [Текст] / О.В. Арасланова, К.А. Соловйов. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Вако, 2008. - 384 с.

 3. Бойцов М., Шакуров Р. Історія середніх віків [Текст]: підручник для VII класу середніх навч. завідомо суперечною інтересам. / М. Бойцов, Р. Шакуров. - М .: Мирос, 1995. - 480 с.

 4. Горбачов Н.А. Тести з історії для 6 класу середньої школи [Текст] / Н.А. Горбачов. - М .: Юнвес, 1997. - 352 с.

 5. Гуревич А.Я., Харитонович Д. Е. Історія середніх віків. [Текст]: підручник / А.Я. Гуревич, Д. Е. Харитонович. - М .: Інтерпракс, 1995. - 336 с.
Для нотаток______________________________________________


hello_html_307f082b.gif


Щоб завантажити матеріал, введіть свій E-mail, вкажіть, хто Ви, і натисніть кнопку

Натискаючи кнопку, Ви погоджуєтеся отримувати від нас E-mail-розсилку

Якщо скачування матеріалу не почалося, натисніть ще раз "Завантажити матеріал".

Завантаження матеріалу почнеться через 60 сек.
А поки Ви очікуєте, пропонуємо ознайомитися з курсами відеолекцій для вчителів від центру додаткової освіти "Професіонал-Р"
(Ліцензія на здійснення освітньої діяльності
№3715 від 13.11.2013).
Отримати доступ
дізнатись детальніше
 • Історія

опис:

Посібник "Від простого до складного" містить різнорівневі завдання до історичних тем розділу "Історія середніх віків" та орієнтоване на учнів 6 класу.

Завдання автора посібника створити в учнів неповторний образ середньовіччя, познайомивши його з тим змістом епохи, яке успадковано сучасною культурою і стало невід'ємною її частиною.

Використання даного посібника переслідує наступну мету - створення інформаційних та методичних умов для організації диференційованого навчання за курсом "Історія середніх віків" для учнів 6 класу.

Клас учнів можна умовно розбити на три групи відповідно до вікових особливостей та особливостями пізнавальної активності і темпів засвоєння навчального матеріалу:

§1 -я група - учні з низьким темпом засвоєння матеріалу;

§2-я група - учні з середнім темпом засвоєння матеріалу;

§3-я група - учні з високим темпом засвоєння матеріалу.