Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Ідеологія самодержавства. Теорія "офіційної народності"

Скачати 11.83 Kb.
Дата конвертації 26.12.2017
Розмір 11.83 Kb.
Тип реферат

Ідеологія самодержавства. Теорія "офіційної народності"

На початку 30-х рр. XIX ст. з'явилося на світло ідеологічне обгрунтування реакційної політики самодержавства - теорія "офіційної народності". Автором цієї теорії виступив міністр народної освіти граф С. Уваров. У 1832 р в доповіді царю він висунув формулу основ російського життя: "Самодержавство, православ'я, народність". В основі її була точка зору, що самодержавство - історично сформований устої російського життя; православ'я - моральна основа життя російського народу; народність - єднання російського царя і народу, що обгороджує Росію від соціальних катаклізмів. Російський народ існує як єдине ціле лише остільки, оскільки зберігає вірність самодержавству і підпорядковується отеческому піклуванню православної церкви. Будь-який виступ проти самодержавства, будь-яка критика церкви трактувалися їм, як дії, спрямовані проти корінних народних інтересів.

Уваров доводив, що освіта може бути не тільки джерелом зла, революційних потрясінь, як це сталося в Західній Європі, а може перетворитися в елемент охоронний - до чого слід прагнути в Росії. Тому всім "служителям освіти в Росії пропонувалося виходити виключно з міркувань офіційної народності". Таким чином, царизм прагнув вирішити задачу збереження і зміцнення існуючого ладу.

На думку консерваторів миколаївської епохи, в Росії не було причин для революційних потрясінь. Як говорив начальник Третього відділення власної Його Імператорської Величності канцелярії А.Х. Бенкендорф, "минуле Росії було дивно, її справжнє більш ніж чудово, що ж стосується її майбутнього, то воно вище за все, що може намалювати саме сміливе уяву". У Росії ставало практично неможливим боротися за соціально-економічні та політичні перетворення. Спроби російської молоді продовжити справу декабристів успіху не мали. Студентські гуртки кінця 20-х - початку 30-х рр. були нечисленні, слабкі і піддавалися розгрому.

Російські ліберали 40-х рр. XIX ст .: західники і слов'янофіли

В умовах реакції та репресій проти революційної ідеології широкий розвиток отримала ліберальна думка. У роздумах про історичні долі Росії, її історії, сьогодення і майбутнє народилися два найважливіших ідейних течії 40-х рр. XIX ст .: західництво і слов'янофільство. Представниками слов'янофілів були І.В. Киреевский, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарін і багато ін. Найвидатнішими представниками західників виступали П.В. Анненков, В.П. Боткін, А.І. Гончаров, Т.Н. Грановський, К.Д. Кавелін, М.М. Катков, В.М. Майков, П.А. Мельгунов, С.М. Соловйов, І.С. Тургенєв, П.А. Чаадаєв і ін. По ряду питань до них приєднувались А.І. Герцен і В.Г. Бєлінський.

І західники, і слов'янофіли були палкими патріотами, твердо вірили у велике майбутнє своєї Росії, різко критикували миколаївську Росію.

Особливо різко слов'янофіли і західники виступали проти кріпацтва. Причому західники - Герцен, Грановський та ін. - підкреслювали, що кріпосне право - лише один із проявів того свавілля, яке пронизував все російське життя. Адже і "утворене меншість" страждало від безмежного деспотизму, теж було в "фортеці" при владі, у самодержавно-бюрократичного ладу. Критикуючи російську дійсність, західники і слов'янофіли різко розходилися в пошуках шляхів розвитку країни. Слов'янофіли, відкидаючи сучасну їм Росію, з ще більшим огидою дивилися на сучасну Європу. На їхню думку, західний світ пережив себе і майбутнього не має (тут ми бачимо певну спільність з теорією "офіційної народності").

Слов'янофіли відстоювали історичну самобутність Росії та виділяли її в окремий світ, що протистоїть захід у силу особливостей російської історії, релігійності, російської стереотипу поведінки. Найбільшою цінністю вважали слов'янофіли православну релігію, яка протистоїть раціоналістичному католицизму. Слов'янофіли стверджували, що у російських особливе ставлення до влади. Народ жив як би в "договорі" з цивільної системою: ми - громадяни, у нас своє життя, ви - влада, у вас своя життя. К. Аксаков писав, що країна має дорадчим голосом, силою громадської думки, однак право на прийняття остаточних рішень належить монарху. Прикладом такого роду відносин можуть стати відносини між Земським собором і царем в період Московської держави, що дозволило Росії жити в світі без потрясінь і революційних переворотів, типу Великої французької революції. "Спотворення" в російській історії слов'янофіли пов'язували з діяльністю Петра Великого, який "прорубав вікно в Європу", порушив договір, рівновагу в житті країни, збив її з накресленого Богом шляху.

Слов'янофілів часто відносять до політичної реакції в силу того, що їх вчення містить три принципи "офіційної народності": православ'я, самодержавство, народність. Однак слід зазначити, що слов'янофіли старшого покоління тлумачили ці принципи в своєрідному сенсі: під православ'ям вони розуміли вільне співтовариство віруючих християн, а самодержавний держава розглядали як зовнішню форму, яка дає можливість народу присвятити себе пошукам "внутрішньої правди". При цьому слов'янофіли захищали самодержавство і не надавали великого значення справі політичної свободи. У той же час вони були переконаними демократами, прихильниками духовної свободи особистості. Коли в 1855 р на престол вступив Олександр II, К. Аксаков представив йому "Записку про внутрішній стан Росії". В "Записці" Аксаков дорікав уряд у придушенні моральної свободи, що призвела до деградації нації; він вказував, що крайні заходи можуть тільки зробити в народі популярною ідею політичної свободи і породити прагнення до її досягнення революційним шляхом. Заради запобігання подібної небезпеки Аксаков радив царю дарувати свободу думки і слова, а також повернути до життя практику скликання Земських соборів. Ідеї ​​надання народу громадянських свобод, скасування кріпосного права займали важливе місце в роботах слов'янофілів. Тому не дивно, що цензура часто піддавала їх переслідуванням, заважала вільно висловлювати свої думки.

Західники, на відміну від слов'янофілів, російську самобутність оцінювали як відсталість. З точки зору західників, Росія, як і більшість інших слов'янських народів, довгий час була як би поза історією. Головну заслугу Петра I вони бачили в тому, що він прискорив процес переходу від відсталості до цивілізації. Реформи Петра для західників - початок руху Росії у всесвітню історію.

У той же час вони розуміли, що реформи Петра супроводжувалися багатьма кривавими витратами. Витоки більшості найогидніших рис сучасного йому деспотизму Герцен бачив у тому кривавому насильство, яким супроводжувалися петровські реформи. Західники підкреслювали, що Росія і Західна Європа йдуть однаковим історичним шляхом, тому Росія повинна запозичити досвід Європи. Найважливіше завдання вони бачили в тому, щоб домогтися звільнення особистості і створити державу і суспільство, щоб забезпечити цю свободу. Силою, здатною стати двигуном прогресу, західники вважали "утворене меншість".

При всіх відмінностях в оцінці перспектив розвитку Росії західники і слов'янофіли мали схожі позиції. І ті, і інші виступали проти кріпацтва, за звільнення селян із землею, за введення в країні політичних свобод, обмеження самодержавної влади. Об'єднувало їх також і негативне ставлення до революції; вони виступали за реформістський шлях вирішення основних соціальних питань Росії. У процесі підготовки селянської реформи 1861 р слов'янофіли і західники увійшли в єдиний табір лібералізму. Спори західників та слов'янофілів мали велике значення для розвитку суспільно-політичної думки. Вони були представниками ліберально-буржуазної ідеології, що виникла в дворянській середовищі під впливом кризи феодально-кріпосницької системи. Герцен підкреслив щось спільне, що єднало західників та слов'янофілів - "фізіологічне, несвідоме, пристрасне почуття до російського народу" ( "Минуле і думи").

Ліберальні ідеї західників та слов'янофілів пустили глибоке коріння в російській суспільстві і зробили серйозний вплив на наступні покоління людей, які шукали для Росії шляху в майбутнє. У суперечках про шляхи розвитку країни ми чуємо відгомін спору західників та слов'янофілів з питання про те, як співвідносяться в історії країни особливе і загальнолюдське, ніж є Росія - країною, якій уготована месіанська роль центру християнства, третього Риму, або країною, яка представляє собою частину всього людства, частина Європи, що йде шляхом всесвітньо-історичного розвитку.

Революційно-демократичний рух 40 - 60-х рр. XIX ст.

30 - 40-ті роки XIX ст. - час початку формування в російській суспільно-політичного життя революційно-демократичної ідеології. Її засновниками стали В.Г. Бєлінський і А.І. Герцен.

Вони різко виступали проти теорії "офіційної народності", проти поглядів слов'янофілів, доводили спільність історичного розвитку Західної Європи і Росії, висловлювалися за розвиток економічних і культурних зв'язків із Заходом, закликали використовувати в Росії новітні досягнення науки, техніки, культури. Однак, визнаючи прогресивність буржуазного ладу в порівнянні з феодальним, вони виступали проти буржуазного розвитку Росії, заміни феодальної експлуатації капіталістичної.

Бєлінський і Герцен стають прихильниками соціалізму. Після придушення революційного руху 1848 Герцен розчарувався в Західній Європі. В цей час він прийшов до думки, що російська сільська громада і артіль містять зачатки соціалізму, який знайде своє здійснення в Россі швидше, ніж в будь-якій іншій країні. Герцен і Бєлінський вважали основним засобом перетворення суспільства класову боротьбу і селянську революцію. Герцен був першим, хто в російській громадському русі сприйняв ідеї утопічного соціалізму, який отримав в той час широке поширення в Західній Європі. Герценівська теорія російського общинного соціалізму дала потужний поштовх розвитку соціалістичної думки в Росії.

Ідеї ​​общинного устрою суспільства отримали подальший розвиток у поглядах Н.Г. Чернишевського. Син священика, Чернишевський багато в чому передбачив появу в громадському русі Росії різночинців. Якщо до 60-х рр. в громадському русі основну роль грала дворянська інтелігенція, то до 60-их рр. в Росії виникає разночинная інтелігенція (різночинці - вихідці з різних станів: духовенства, купецтва, міщанства, дрібних чиновників і т.п.).

У роботах Герцена, Чернишевського по суті склалася програма суспільних перетворень в Росії. Чернишевський був прихильником селянської революції, повалення самодержавства і встановлення республіки. Передбачалося звільнення селян від кріпацтва, знищення поміщицького землеволодіння. Конфіскована земля повинна була передаватися селянським громадам для розподілу її між селянами по справедливості (зрівняльного принципу). Громада при відсутності приватної власності на землю, періодичних переділах землі, колективізм, самоврядування повинна була запобігти розвитку капіталістичних відносин на селі і стати соціалістичної осередком суспільства.

У 1863 р за звинуваченням в творі листівки «Барським селянам від своїх доброзичливців ...» Н. Г. Чернишевський був засуджений до семи років каторги і вічного поселення в Сибіру. Тільки до кінця життя, в 1883 р, він був звільнений. Перебуваючи в попередньому ув'язненні в Петропавловській фортеці, він написав знаменитий роман «Що робити?», Який через недогляд цензора був опублікований в «Современнике». На ідеях цього роману і образі «нової людини» Рахметова виховувалося потім не одне покоління російських революціонерів.

Програма общинного соціалізму була взята на озброєння народниками, партією соціалістів-революціонерів.Ряд положень аграрної програми були включені більшовиками в "Декрет і землі", прийнятий II Всеросійським з'їздом Рад. Ідеї ​​Герцена і Чернишевського по-різному сприймалися їх прихильниками. Радикально налаштована інтелігенція (в першу чергу студентська молодь) розцінювала ідею общинного соціалізму як заклик до безпосередньої дії, більш помірна її частина - як програму поступового просування вперед.