Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Індустріалізація та її підсумки

Скачати 44.89 Kb.
Дата конвертації 27.08.2018
Розмір 44.89 Kb.
Тип реферат

реферат

з дисципліни: «Новітня історія Вітчизни»

по темі: «Індустріалізація та її підсумки»


Зміст.

Вступ 3-4
I. Хід індустріалізації. 5-16
I.1. Соціально-політична підготовка «великого перелому». 5-9
I.2. Перша п'ятирічка. 10-13
I.3. Друга п'ятирічка. 13-14
I.4. Третя п'ятирічка. 14-15
I.5. Джерела накопичення. 15-16
II. підсумки індустріалізації 17-22
III. Висновок. 23
Список літератури. 24

Вступ.

Більшовики в кінця 20-х рр. остаточно затвердили свою владу в Росії. Їм вдалося повернути країну до основними економічними показниками довоєнного часу. І перед новою владою неминуче постало питання: а що ж далі? А далі, незалежно від політичних уподобань більшовицького режиму на перший план висувалася проблема модернізації країни, ще більше загострилася в порівнянні з початком XX століття. Апробовані відновним періодом непівської економічні механізми стали давати збої. Було потрібно або підкоригувати їх і пристосувати до нових умов (що пропонувала зробити група Н.И.Бухарина), або висунути принципово нову програму, що відповідає вимогам модернізації.

Скориставшись черговою кризою непу, Сталін оголосив про «великий перелом», про «наступ соціалізму по всьому фронту», про прискорене перетворення СРСР в великупромислову державу.

Сталінська модернізація об'єктивно переслідувала ті ж цілі, що і модернізація початку XX століття. Вона так само мала «наздоганяє» характер, тому їй були притаманні ті ж протиріччя і можливі тупики. Але крім цього вона була обтяжена рядом як об'єктивних, так і суб'єктивних обставин. [1]

В СРСР в зв'язку з ліквідацією в 1920-30-і роки приватної власності самореалізується система не отримала розвитку і країна пішла по «нецивілізованому» шляху. З одного боку, країна рухалася по шляху технічного прогресу, нарощувала економічну міць; з іншого боку, цей прогрес забезпечувався за рахунок жорстокої експлуатації державою окремих верств населення (селян, ув'язнених, «спецпоселенців»), низького життєвого рівня народу, знищення особистостей. До того ж сам технічний прогрес мав однобоку мілітаризовану спрямованість. Росія на початку XX століття перебувала у другому ешелоні модернізації, тобто її стартові умови, і можливості значно відрізнялися від передових країн Європи і США.

Революції, війни, соціально-економічні трансформації, якими рясніє російська історія, не привели до якісного поліпшення життя людей. Тріада держава-суспільство-людина була звернена в сторону мінімізації людських свобод. Громадянське суспільство в Росії - СРСР не склалося. У напрямку панує тоталітарна концепція, згідно з якою в XX в. виникли держави, СРСР, Німеччина, Італія та ін., які становлять небезпеку для цивілізації і підпорядкували своєму жорсткому контролю все суспільство. Тоталітарна концепція акцентує увагу не на соціально-політичній системі, а на формі державного управління. Перш за все, на «силовому» об'єднанні народу для швидкого досягнення мети будь-якою ціною, на наявності мобілізаційної економіки, на особливому режимі напіввійськового часу. Така форма державного устрою можлива лише при запереченні опозиції в суспільстві, запереченні існування самореалізується особистості і індивідуалізму. [2]

З початку 90-х рр. Росія, долаючи важкі наслідки тоталітарного минулого, рухається в сторону створення демократичного суспільства з ефективною ринковою (приватної) економікою, проходячи на цьому шляху етап авторитаризму і кардинальної зміни соціальної структури суспільства.

Дана тема була обрана з метою детального вивчення процесу індустріалізації в Росії. В роботі розглянуті наступні питання:

- причини виникнення індустріалізації;

- соціально-політична підготовка «великого перелому»;

- виникнення перших п'ятирічок;

- підведені підсумки індустріалізації.


I. Хід індустріалізації.

I.1. Соціально-політична підготовка «великого перелому».

У грудні 1925 року відбувся XIV з'їзд ВКП (б), на якому були підведені підсумки попереднього розвитку країни. З'їзд зазначив, що, незважаючи на успіхи відновного періоду, економіка країни все ще залишалася відсталою. СРСР залишався країною багатоукладної, аграрної, промисловість давала лише 32,4% всієї продукції, а дрібне, в основному одноосібне, господарство давало 67,6%. Переважала легка промисловість, важка індустрія була розвинена слабо. У промисловості був відсутній ряд найважливіших галузей, що виробляють засоби виробництва. Об'єктивний хід розвитку країни вимагав реконструкції всього народного господарства.

З'їзд проголосив курс на індустріалізацію країни. Він увійшов в історію як "з'їзд індустріалізації". З XIV з'їзду РКП (б) стала іменуватися ВКП (б) - Всесоюзної Комуністичної партією (більшовиків). Індустріалізацію було вирішено здійснити в короткий термін.

Швидкий темп індустріалізації диктувався наступними причинами:

- необхідністю використовувати мирний перепочинок, яка могла перерватися в будь-який момент;

- необхідністю в короткий термін підвести технічну базу під сільське господарство;

- необхідністю в можливо короткий термін зміцнити обороноздатність держави.

Здійсненням індустріалізації країни керував найважливіший державний орган ВРНГ, який в 1926 р після смерті Ф.Е. Дзержинського очолив В.В. Куйбишев. Різко підвищилася роль плануючих органів. Держплан СРСР приступив до розробки п'ятирічного плану розвитку народного господарства. ЦК ВКП (б) і ЦВК СРСР здійснили ряд заходів, спрямованих на підвищення ролі місцевих Рад, профспілок, залучення молоді, працівників науки і техніки до справи індустріалізації. [3]

У протиборстві двох концепцій індустріалізації - "бухаринской" (продовження НЕПу, збалансований розвиток промисловості та сільського господарства) і "сталінської" (згортання НЕПу, посилення ролі держави у розвитку економіки, посилення дисципліни, форсований розвиток важкої промисловості, використання села як постачальника засобів і робочої сили для потреб індустріалізації) верх здобула «сталінська» концепція. [4]

Головним ідеологом непу був Бухарін, тому боротьба з «правим ухилом» була спрямована, перш за все, проти нього і його поглядів. Правда, характер дискусій тепер був уже інший. Сперечалися головним чином за зачиненими дверима, не розповідаючи рядових комуністів в сутність розбіжностей.

Користуючись своїм становищем головного редактора «Правди», Бухарін виступив з низкою статей, в яких під виглядом боротьби проти троцькізму критикувався відмова від непу, що проводиться сталінським керівництвом. У статті «Замітки економіста» Бухарін дав аналіз складається в країні ситуації. «Божевільні люди, - писав він, - мріють про гігантських ненажерливих будівництвах, які роками нічого не дають, а беруть занадто багато». Бухарін вказував на наростаючий дисбаланс між різними галузями господарства, на небезпеку безперервного нарощування капітальних витрат, заперечував проти «максимуму річний перекачування [коштів] з селянського господарства в промисловість, вважаючи наївною ілюзією, що таким способом можна підтримувати високий темп індустріалізації. У статті «Політичний заповіт Леніна» Бухарін знову ж таки не прямо, а опосередковано критикував «генеральну лінію», протиставляючи її поглядам Леніна, викладених в його останніх роботах.

Розгром «правих», також відбувався за зачиненими дверима, відбувся на квітневому об'єднаному розширеному пленумі ЦК і ЦКК 1929 р своїй промові Бухарін спробував окреслити наслідки, взятого сталінським керівництвом курсу. Під сталінської лінією, говорив Бухарін, ховається панування бюрократії і режим особистої влади. Грандіозні плани соціалістичної перебудови суспільства він назвав не план, а літературними творами. Індустріалізацію, на його думку, не можна проводити на руйнуванні країни і розвалі сільського господарства. Надзвичайні заходи означають кінець непу. Бухарін звинуватив сталінський апарат у військово-феодальної експлуатації селянства, а проведену на її основі індустріалізацію - «літаком без мотора». Скептично поставився Бухарін до ідеї масової колективізації. Її не можна будувати на злиднях селянства - «з тисячі сіх не складе трактора». Головний теоретичний тезу Сталіна про загострення класової боротьби у міру просування до соціалізму Бухарін назвав «ідіотською безграмотної поліцейщиною».

Різку промову Бухаріна на пленумі слід розглядати швидше як акт відчаю, передчуття неминучої поразки на увазі запеклого настання сталінської кліки, яка тепер повністю «правила бал» в партійному керівництві, і звичаїв, що панували в ньому. Доводи розуму не грали вже ніякої ролі. Чи не отримав підтримки Риков, як голова уряду виступив з досить аргументованим і реальним дворічним планом відновлення засмученого народного господарства, оздоровлення фінансів, усунення «вузьких місць» і консервації незабезпечених ресурсами будівництв.

Про те, які методи дискредитації опонентів затверджувалися в партії, свідчить сталінське виступ на пленумі. Він витягнув з архіву стару полеміку між Леніним і Бухаріним з приводу державного капіталізму, згадав ленінське «Лист до з'їзду», з якого взяв фразу, де Ленін говорить про Бухарине як ніколи серйозно не учівшемся марксистів, натякнув на передбачувану участь Бухаріна в змові лівих есерів. Коли Бухарін говорив про переродження партії, перетворення її в болото слухняних бюрократів, її засміченості політично безграмотними чиновниками, які не відрізняють Бебеля від Бабеля, Сталін перервав його реплікою: «Ти у кого це списав? У Троцького! », Натякаючи на контакти Бухаріна, що шукав союзників, з розгромленої опозицією. Що стосується суті справи, то погляди Бухаріна і його прихильників він назвав пораженськими, проявом панічних настроїв. Пленум 300 голосами проти 13 засудив «правий ухил». Слідом за пленумом була скликана XVI партійна конференція, яка проходила під знаком засудження правих в усіх напрямках поточної політики. Конференція відхилила будь-які спроби зниження темпів індустріалізації. У рішеннях конференції підкреслювалося, що п'ятирічка є процесом розгорнутого соціалістичного наступу і виконання її перешкоджають не тільки труднощі організаційно-технічного характеру, скільки загострення класової боротьби і опір капіталістичних елементів. Подолання цих труднощів можливо тільки при величезному зростанні активності і організованості трудящих, изжитости дрібнобуржуазних коливань у вирішенні питання про темпи і наступі на куркульство.

«Правий ухил» був названий «відверто капітулянтським», йому оголошувалася рішуча і нещадна боротьба.

Конференція в якості шляху підйому сільського господарства зробила ставку на організацію «великого соціалістичного землеробства» - колгоспів і радгоспів, а в якості найважливішого напряму роботи партії в селі - організацію бідноти для боротьби спільно з середняком проти кулака. Конференція ухвалила провести генеральне чищення партії і держапарату «під контролем трудящих мас» під прапором боротьби з бюрократизмом, з збоченнями партійної лінії, розгортання критики і самокритики. Практично кожен виступ партійних керівників з місць на конференції закінчувалося рефреном «даєш п'ятирічку, даєш індустріалізацію, даєш трактор ..., а правих - під три чорти!». Налагоджений в партійному апараті механізм проведення «генеральної лінії» діяв чітко і майже безвідмовно.

Подальша боротьба з «правим ухилом» перетворилася в відверте цькування опозиціонерів.«Правий ухил» втілювався з іменами Бухаріна, Рикова, Томського. Проти них розгорнула широку кампанію друк. Повсюдно організовувалися збори і мітинги з «викриттям» і засудженням їх прихильників. Від них вимагали визнання своїх помилок і покаяння. Трохи пізніше, на листопадовому пленумі 1929 р приналежність до «правого ухилу» була визнана несумісною з перебуванням в партії. За короткий термін з неї було виключено 149 тис. Чоловік (11%), в основному за звинуваченням в «правий ухил». По всій видимості, ця цифра близька до реальної кількості комуністів - прибічників продовження непу. Більшість з них, так чи інакше, раніше чи трохи пізніше змушені були публічно зізнатися в своїх помилках і помилках. В іншому випадку вони виявлялися в положенні знедолених, на яких могли поширюватися всілякі кари і репресії.

Розгром «правих» відбувався під акомпанемент обвального падіння непу в усіх напрямках господарської та соціальної політики. У зв'язку з переходом до директивному централізованого планування перебудовується вся система управління народним господарством, в якій спочатку легко можна побачити риси, успадковані від «воєнного комунізму». На базі державних синдикатів, які фактично монополізували постачання і збут, створюються виробничі об'єднання, вельми змахують на главки перших післяреволюційних років і які поклали край початок становленню «відомчої економіки». Виробництво будувалося шляхом прямого централізованого регламентування зверху всього і вся аж до норм оплати праці робітників. Підприємства, по суті, безкоштовно отримували відповідні фонди сировини і матеріалів по карточно-нарядну систему. Знову виникли розмови про прямому плановому продуктообменом між містом і селом, про відмирання грошей, про переваги карткової системи постачання і розподілу. Ліквідовувалися багато банків, акціонерні товариства, біржі, кредитні товариства. На виробництві вводилося єдиноначальність, керівники підприємств безпосередньо робилися відповідальними за виконання промфинплана. Директора найбільших будівництв і підприємств призначалися тепер якось по-особливому номенклатурного списку. [5]

Очевидно, що ні Сталін, ні Бухарін, ні їхні прихильники не мали ще плану економічного перетворення країни, ясного бачення про темпи і методи індустріалізації. Для Сталіна і його прихильників в той час на першому плані була боротьба за владу. Він проявив себе як прихильник швидких темпів і переважного розвитку важкої промисловості шляхом перекачування в неї коштів, що накопичуються в сільському господарстві, легкій промисловості і т.д. Але підходив він до цієї проблеми спрощено, звідси й та його безпринципність, з якою він в політичних цілях користувався доводами як «лівих», так і «правих». [6]

Суть концепції була сформульована І.В. Сталіним і полягала в наступному:

1. Швидкий темп індустріалізації диктується зовнішніми та внутрішніми умовами нашого розвитку. Ми значно відстали в технічному відношенні від передових капіталістичних країн, тому «потрібно ... наздогнати і перегнати ці країни ... в техніко-економічному відношенні. Або ми цього доб'ємося, або нас затрут ».

2. «Швидкий темп розвитку індустрії взагалі, виробництва засобів, виробництва особливо, становить основний початок і ключ індустріалізації країни ... Це значить - побільше капітальних вкладень в промисловість. А це веде до напруженості всіх наших планів ».

3. У чому причина цієї напруженості? «Реконструкція промисловості означає пересувку коштів з області виробництва засобів споживання в область виробництва засобів виробництва. Без цього не буває і не може бути серйозної реконструкції промисловості, особливо в наших, радянських умовах [з огляду на відсутність зовнішніх інвестицій.]. Але що це означає? Це означає, що вкладаються гроші в будівництво нових підприємств, зростає кількість міст і нових споживачів, тоді як нові підприємства можуть дати нову масу товарів лише через 3-4 роки ».

4. Необхідність прискореної індустріалізації диктувалася і відсталістю аграрного сектора. Щоб її ліквідувати, потрібно було забезпечити аграрний сектор знаряддями і засобами виробництва, що мало на увазі «швидкий темп розвитку нашої індустрії». У галузі сільського господарства пропонувалося звернути особливу увагу на колгоспи і радгоспи.

Труднощі індустріалізації складалися в техніко-економічної відсталості, в переважанні в економіці країни дрібнотоварного господарства на базі застарілої техніки; гостро постала проблема накопичення коштів; в країні було мало промислових кадрів; був відсутній досвід проведення індустріалізації; труднощі зростали опоромкапіталістичних елементів, які намагалися вирватися з-під державного регулювання, загостренням класової боротьби в країні; індустріалізацію доводилося здійснювати в умовах зовнішньополітичної ізоляції та постійної загрози нападу імперіалістичних держав. Необхідно мати на увазі, що соціалістична індустріалізація відрізнялася від капіталістичної по соціально-економічним змістом, методам проведення, темпам здійснення і джерел накопичень. Слід звернути особливу увагу на дві проблеми: проблему темпів і джерел накопичень. [7]

I.2. Перша п'ятирічка.

У 1927 році радянські економісти приступили до розробки першого п'ятирічного плану, який повинен був передбачити комплексний розвиток усіх районів і використання всіх ресурсів для індустріалізації країни. [8]

На липневому пленумі ЦК ВКП (б) 1928 Сталін виступив з теоретичним обґрунтуванням своєї тези. Він заявив про необхідність «данини», свого роду «сверхналога» на селянство для збереження і збільшення високих темпів розвитку індустрії.

Всі подальші заходи характеризуються посиленням ролі директивного планування, адміністративного і поліцейського натиску, розгортання грандіозних масових кампаній, спрямованих на прискорення темпів соціалістичного будівництва. Сталін і його висуванці виступають активними прихильниками «соціалістичного наступу» і згортання непу. Атака повинна була йти за всіма правилами військових дій з проголошенням фронтів: «фронту індустріалізації», «фронту колективізації», «ідеологічного фронту», «культурного фронту», «антирелігійного фронту», «літературного фронту» і т.д.

Розгортання «фронту індустріалізації» виливалося в будівництво нових промислових об'єктів, посилення режиму економії, добровільно-примусове поширення «позик індустріалізації», встановлення карткового постачання населення міст і робітничих селищ. Ці заходи супроводжувалися витісненням приватного сектора з економіки. Протягом 1928 і 1929 рр. неодноразово змінювалися ставки прогресивного оподаткування, перш за все на промисли і акцизи, збільшення податків удвічі призвело до згортання непманська підприємництва, закриття приватних магазинів і крамниць і, як результат, до розквіту спекуляції на «чорному ринку». У триваючому погіршенні життя була звинувачена село, кулак як головний винуватець труднощів. Нагнеталось вороже ставлення до селянства як відсталої і інертною масі, як носію дрібнобуржуазного свідомості, що перешкоджає соціалістичних перетворень. Все ширше поширювався гасло: «Закон індустріалізації - кінець селі, злиденній, драною, неосвіченої!» На допомогу уповноваженим по хлібозаготівлях партійні органи посилали в село робітників промислових підприємств, поволі готуючи масовий похід робітників у село.

На заводах і фабриках розгорталося рух 25-тисячників. Суть його полягала в тому, щоб відібрати в середовищі робітничого класу найкращих його представників і направити в село для організації колгоспів і радгоспів. За офіційними даними, було зареєстровано близько 700 тис. Робітників, які висловили бажання виїхати на фронт «колгоспного розгортання».

Надзвичайні методи панували на «фронті хлібозаготівель». По всіх селах і селах роз'їжджали уповноважені, відбираючи у селян «хлібні надлишки». Їм на допомогу з міста було направлено близько 150 тис. Посланців робітничого класу, попутно викладають нову політику партії.

Газети старанно пропагували переваги колгоспів, товарність яких по зерну нібито становила 35%, а радгоспів - і того вище. В результаті наполегливої ​​пропаганди частка колективізованих селянських господарств піднялася з 3,9% в червні до 7,6% в жовтні.

Не менш важливі події відбувалися на «культурному фронті». Загальний культурний рівень населення країни протягом 20-х рр. піднімався повільно. Правда, за рівнем грамотності були досягнуті вражаючі цифри. До 1930 р число грамотних в порівнянні з 1913р. збільшилася майже вдвічі (з 33 до 63%).

До завдань культурної революції, які виносилися на порядок денний, включалися боротьба з міщанськими і буржуазними проявами, критична переробка старого буржуазного культурної спадщини та створення нової соціалістичної культури, тобто впроваджувалися примітивні культурні штампи і стереотипи. Проголошувалися гасла рішучої боротьби з ворожими ідеологіями, течіями, звичаями, традиціями як в області науки, літератури, мистецтва, так і в галузі праці та побуту. Агресивно насаджувалися колективістські початку, що ведуть до придушення індивідуальності та свободи творчості. Нагнітались антиинтеллектуализм, недовіра до «гнилої інтелігенції» і «гнилому лібералізму». Посилилася розгнуздана і криклива антирелігійна пропаганда, очолювана «Товариством войовничих безбожників» і супроводжувана руйнуванням церков, історичних пам'яток, арештами священиків як пособників куркулів і ворогів соціалізму.

На «літературному фронті» боротьбу за соціалізм вела створена в 1928 Российская асоціація пролетарських письменників (РАПП) і її керівництво, що об'єдналося навколо журналу «На літературному посту» ( «напостовцев»). Напостовцев проповідували «гегемонію пролетаріату в літературі». У зв'язку з цим вони поділили письменницький табір за класовим принципом ( «пролетарські письменники», «попутники», «буржуазні» та «необуржуазние» автори), періодично організовуючи розноси і переслідування різних літературних угруповань і об'єднань. Під вогонь критики потрапили багато письменників, в тому числі і М. Горький як «не зовсім чистий» пролетарський письменник, М. Булгаков як виразник контрреволюційного необуржуазного свідомості, В. Маяковський за анархо-бунтарські індивідуалістичні настрої і ін. Аналогічні явища відбувалися в мистецтві, театрального життя, кінематографії. Вони зводили нанівець різноманіття культурного та мистецького життя 1920-х рр. [9]

В початку 1929 р почалася кампанія по розгортанню масового соціалістичного змагання на фабриках, заводах, на транспорті, в будівництві. Протягом декількох місяців вся преса на чолі з «Правдою», партійні, профспілкові, комсомольські органи посилено пропагували різні трудові почини, багато з яких були підхоплені робочими. Широке поширення отримали такі форми змагання, як рух ударників, рух за прийняття зустрічних планів, «непереривку», рух «наздогнати і перегнати» (ДІП) капіталістичні країни за обсягами виробництва і продуктивності праці та ін. Соціалістичне змагання проголошувалося одним з головних умов виконання завдань п'ятирічки.

У 1929 р (квітень - XVI партконференція, травень - V з'їзд Рад) затверджений I п'ятирічний план (1928/1929 - 1932/1933 роки), в якому містилася цільна комплексна програма прискорення розвитку країни, що передбачає оптимальне поєднання важкої і легкої промисловості, громадського і індивідуальної праці, зростання життєвого рівня трудящих, їх культури. Показники плану доводилися до наркоматів і підприємств і носили обов'язковий характер. Створювався механізм планового, централізованого, директивного керівництва економікою країни. Однак план першої п'ятирічки ні в оптимальному, ні в відправною варіантах не був виконаний. [10]

Влітку 1929 р, Незважаючи на прийнятий закон про п'ятирічний план, почався ажіотаж навколо його контрольних цифр. Беззастережно приймалися зустрічні плани, як ніби під них вже було матеріальне забезпечення. У відповідь на гасло «П'ятирічку в чотири роки!» Сталін закликав виконати її в три роки. Завдання з важкої промисловості (в металургії, машинобудуванні та ін.) Були різко збільшені.

Напередодні 12-ї річниці Жовтня Сталін виступив у «Правді» зі статтею «Рік великого перелому», в якій говорив про закладення основ будівництва соціалізму, про вирішення проблеми внутрішніх накопичень, про нові форми підвищення продуктивності праці, про поворот селянських мас до суцільної колективізації та т.д. На листопадовому Пленумі ЦК йшлося про величезні успіхи, нібито досягнуті країною в 1929 р Спираючись на них, було вирішено знову збільшити планові завдання. Йшов навіть змагання за те, хто більше пообіцяє в справі дострокового виконання п'ятирічки. Для внесення єдності в «грандіозне розгортання великих радгоспів, колгоспів і МТС» було визнано за необхідне створення єдиного органу - союзного Наркомзему, якому незабаром судилося стати своєрідним штабом масової колективізації.

Каскад довільних, матеріально не підкріплених заходів, що проводяться у формі постанов, розпоряджень, наказів, буквально терзав країну. [11]

З 1929 р країна нагадувала величезний будмайданчик. Держава починає зводити нові підприємства: Сталінградський, Челябінський, Харківський тракторні заводи. Величезні заводи важкого машинобудування в Свердловську і Краматорську. Автомобільні заводи в Нижньому Новгороді і Москві. Достроково в 1931 р була пущена Магнітка. Сталін, сп'янілий успіхами в промисловості, в 1929 р виправляє цифри першої п'ятирічки в сторону їх збільшення. У січні 1933 року він оголошує першу п'ятирічку виконаною за 4 роки і 3 місяці. [12]

Підсумки першої п'ятирічки можна розглядати двояко. З одного боку, в області промисловості країна в 1928-1932 рр. переживала велике піднесення. Якщо в 1928 р в СРСР було вироблено 3,3 млн.т. чавуну, то в 1932 р.- 6,2 млн. т., по тракторах зростання склало з 1,8 тис. шт. до 50,8 тис. шт., по автомобілям - з 0,8 тис. шт. до 23,9 тис. шт. Зате в області сільського господарства стався явний відкат від результатів, що були в кінці непу. [13]

I.3. Друга п'ятирічка.

Радянське керівництво зробило серйозні висновки з уроків першої п'ятирічки і на XVII з'їзді ВКП (б) при обговоренні показників другого п'ятирічного плану (1933 - 1937 рр.) Курс на подальше форсування економічного розвитку країни був підданий істотному коригуванню. В галузі промисловості були затверджені більш реальні завдання щодо щорічного зростання виробництва, а в сільському господарстві передбачалося лише закріплення досягнутого рівня колективізації. Відбулося певне ослаблення директивного тиску на економіку, були реорганізовані органи управління нею.

Все це призвело до того, що хоча друга п'ятирічка в області промисловості, як і перша не була виконана в повному обсязі, проте промисловість в ці роки розвивалася більш динамічно, ніж в першій п'ятирічці. В результаті героїчного праці робітничого класу був забезпечений істотний приріст продуктивності праці. [14]

За роки II п'ятирічки було побудовано 4500 підприємств, тобто в три рази більше, ніж в першій. Найбільшими були Уралокузнецкій комбінат, Уралмашзавод, Біломорсько-Балтійський канал і канал Москва-Волга, Московський метрополітен та ін. Продукція промисловості до кінця 1937 р збільшилася в порівнянні з першою п'ятирічкою більш ніж в два рази. На сході країни була створена друга вугільно-металургійна база. В роки II п'ятирічки СРСР з країни, які ввозять промислові вироби, став великим експортером продукції машинобудування. [15]

Друга п'ятирічка (1933-1937) мала більш реалістичні завдання, але і в цей період колишній сценарій повторився, планові завдання неодноразово перекроювалися. Тепер більше стало нової техніки, і її освоєння і використання набуло великого значення. Було висунуто гасло «Кадри вирішують все!», Який ближче до 1937 року став мати подвійний сенс. Ставка робилася на трудове піднесення, ентузіазм робітників, залучення їх в стаханівський рух. Його учасники боролися за встановлення виробничих рекордів, мало рахуючись зі своїм часом, силами, якістю продукції, що виробляється.

Стахановці, передовики виробництва користувалися певними привілеями: їм надавалася краща техніка, особливі умови праці, премії, ордени, квартири. Їх досягнення нерідко носили пропагандистський характер, щоб підтримати постійний трудовий ентузіазм мас. З іншого боку, змагання давало можливість новому строю організувати маси, повести їх високою ідеєю, змусити заради неї ударно трудитися. Друга п'ятирічка, хоча і була більш успішною, також не була виконана. [16]

I.4. третя п'ятирічка

Третій п'ятирічний план розвитку народного господарства СРСР / 1938-1942 рр. / За основними економічними пріоритетами був складений в руслі політики, обраної сталінським керівництвом на початку 30-х рр. Його особливістю було те, що він повинен був, використовуючи досягнення в області промисловості, направити їх на забезпечення обороноздатності країни. Його здійснення було ускладнене як внутрішніми проблемами, які проявили себе в другій половині 30-х рр., Так і зміною міжнародного становища СРСР. [17]

У III п'ятирічці (1938 - 1942 г.) перед радянським народом була поставлена ​​задача: наздогнати і перегнати в економічних відносинах, тобто по виробництву продукції на душу населення, найбільш розвинуті капіталістичні країни. У роки III п'ятирічки виділялося стільки коштів для розвитку промисловості і сільського господарства, скільки їх було виділено за роки перших двох п'ятирічок. Загроза війни, що насувалася визначила характер промислового розвитку в III п'ятирічці. Прискореними темпами розвивалася оборонна промисловість. План передбачав подальший розвиток металургійної, вугільної і нафтової промисловості, зокрема, створення в районі між Волгою і Уралом нової нафтової бази СРСР - Другого Баку. Передбачалося створення великих державних резервів по паливу, електроенергії, будівництво на сході країни заводів-дублерів по ряду галузей машинобудування, хімії та ін. На капітальне будівництво виділялося 192 млрд. Рублів - це на 15% більше, ніж було витрачено на ці цілі в роки I і II п'ятирічок, разом узятих.

За три з половиною роки п'ятирічки було побудовано і введено в дію 2900 великих підприємств, освоєно багато нових складних видів продукції. На Сталінградському тракторному заводі була пущена перша в світі автоматична лінія. Поліпшилася робота транспорту, особливо залізничного. Значні успіхи спостерігалися в сільському господарстві.

Темпи розвитку промисловості союзних республік були в десятки і сотні разів вище, ніж в середньому по Союзу. [18]

I. 5. Джерела накопичення.

Фінансові кошти для інвестицій в економіку були надзвичайно мізерні. Надії на отримання коштів від концесій на зарубіжні кредити зазнали краху, а зовнішньоторговельні операції посадовий виручки не давали. З цієї причини XIV з'їзд ВКП (б), взявши наприкінці 1925 року курс на індустріалізацію країни, визначив в якості основних внутрішні джерела її здійснення. Проблема накопичення встала, таким чином, вже не як предмет теоретичних суперечок або політичних зіткнень, але як невблаганна практична потреба. Способи її рішення були різні. За 1929-1932 рр. що знаходиться в обігу грошова маса, збільшилася в 4 рази. Уряд не зміг продовжувати політику попередніх років, спрямовану на підтримку стабільних цін або навіть їх зниження. Починаючи з 1931 року був узятий курс на значне підвищення цін на всі споживчі товари. Надії на отримання коштів від зростаючих прибутків державних промислових підприємств виправдовувалися лише незначно. Істотним джерелом поповнення ресурсів були тому прямі і непрямі податки. З 1931 року головним джерелом бюджетних надходжень став податок з обороту, що нараховується на ціну всіх товарів в роздрібній торгівлі і, отже, що стягується автоматично.

Джерелами коштів для індустріалізації були позики, що розміщуються серед населення. Спочатку вони не носили примусового характеру, проте з часом стали обов'язковим. Іншим джерелом стала також монополія на продаж горілки. Скасувавши введений ще царем «сухий закон», Сталін пропонував Молотову збільшити виробництво горілки. І це було зроблено, тому що горілка була найвигіднішою статтею бюджетних надходжень.

Засоби для оплати закордонних закупівель виявилося вишукувати ще важче. Товарами, якими РСР оплачував тоді свій імпорт, були головним чином хліб, ліс, нафту, хутра. Положення з продовольством в країні залишалося надзвичайно складним. За кордон, таким чином, вивозилися не надлишки, а той хліб, який вилучався з внутрішнього обороту.

Для потреб індустріалізації та оплати закордонних рахунків продавалися художні твори з музеїв; за допомогою ОГПУ вилучалося золото у приватних осіб, знімалися і переплавлялися бронзові дзвони церков, а також золото з куполів храмів.

Однак, одним з головних джерел накопичення було сільське господарство, яке мало сприяти зростанню промислового виробництва. [19]


II. Підсумки індустріалізації.

За 1929-1937 рр. країна зробила безпрецедентний стрибок у зростанні промислової продукції (див. табл. 1). За цей час до ладу вступило близько 6 тис. Великих підприємств, тобто 600-700 щорічно. Темпи зростання важкої промисловості були в два-три рази вище, ніж за 13 років розвитку Росії перед першою світовою війною.

В результаті країна здобула потенціал, який за галузевою структурою і технічним оснащенням знаходився в основному на рівні передових капіталістичних держав. За абсолютними обсягами промислового виробництва СРСР в 1937 р вийшов на друге місце після США (в 1913 р - п'яте місце). Припинився ввезення з-за кордону понад 100 видів промислової продукції, в тому числі кольорових металів, блюмінгів, рейкопрокатних станів, екскаваторів, турбін, паровозів, тракторів, сільгоспмашин, автомобілів, літаків. В цілому до 1937 р питома вага імпорту в споживанні країни знизився до 1%.

Таблиця 1

Виробництво найважливіших видів промислової продукції СРСР в натуральному вираженні

види продукції роки
1913 1928 тисяча дев'ятсот тридцять два 1937
Чавун, млн. Т 4,2 3,3 6,2 14,5
Сталь, млн. Т 4,2 4.3 5,9 17,7
Вугілля, млн. Т 29,1 35.5 64.4 128.0
Нафта, млн. Т 9,2 11,6 21.4 28,5
Електроенергія, млрд. Квт-ч 1.9 5,0 13.5 36,2
Металорізальні верстати, тис. Шт. 1.5 2.0 16.7 48,5
Трактори, тис. Шт. - 1.8 50.8 66,5
Автомобілі, тис. Шт. - 0,8 23,9 199,9
Цемент, млн. Т 1.5 1,8 3,5 5.5
Тканини бавовняні, млн. М 2582 2678 2604 3448
Цукор, тис. Т 1347 тисяча двісті вісімдесят-три 828 2421
Консерви, млн. Банок 95,0 125 692 982

В ході реалізації трьох перших п'ятирічних планів (1928-32; 1933-37; 1937-42, виконання плану перервано в 1941), незважаючи на зрив завищених планових показників, ціною неймовірного напруження сил всього населення СРСР досяг економічної незалежності від Заходу. Зростання промислового виробництва в 30-і рр. склав приблизно 15% на рік. За виробництвом валової продукції в ряді галузей промисловості СРСР обігнав Німеччину, Великобританію, Францію або впритул наблизився до них, проте відставав від цих країн по виробництву продукції на душу населення. Підсумки (за даними офіційної статистики): за роки довоєнних п'ятирічок (1928/29 - 1932/33, 1933 - 1937, 1938 -1941 роки) за обсягом промислової продукції СРСР вийшов на перше місце в Європі і на друге місце в світі:

- з виробництва машин, тракторів, вантажних автомобілів, з видобутку нафти посів друге місце в світі;

- створені нові галузі індустрії (авіаційна, автомобільна, підшипникова, важке машинобудування, приладо- та верстатобудування і ін.);

- ліквідована експлуатація, до 1931 р покінчено з безробіттям;

- здійснені значні програми в галузі освіти, науки, медицини;

- створена планова соціалістична економіка;

- ліквідована експортна залежність від зовнішнього світу;

- соціалізм переміг в основному (закінчився перехідний період).

Реальні дані говорять про те, що:

- завдання жодної з п'ятирічок не були виконані;

-достігнутие успіхи були плодом неймовірних фізичних і морально-політичних витрат;

- експлуатації ентузіазму, революційної активності мас;

- утвердилася і розцвіла командно-адміністративна система.

Були створені нові галузі промисловості - верстатобудівельна, авіаційна, автомобільна, тракторна, хімічна та ін. В лад діючих було введено близько 9 тис. Великих промислових підприємств загальносоюзного значення. У 2-ій половині 30-х рр. Сталін заявив про перетворення СРСР з аграрної країни в індустріальну. Високі темпи промислового розвитку були досягнуті як за рахунок низького стартового рівня, так і за рахунок тотального впровадження командних методів керівництва економікою.

Цілям форсованої індустріалізації відповідало масове використання дешевої робочої сили і ентузіазму мас, натхнених більшовицької ідеєю будівництва безкласового суспільства. В практику народного господарства впроваджувалися різні форми т. Н. соціалістичного змагання за виконання і перевиконання виробничих завдань без збільшення оплати праці. Широко використовувалася праця ув'язнених в таборах Головного управління таборів (ГУЛАГ); в 1934 число ув'язнених у таборах ГУЛАГ становило 500 тис. чоловік, в 1940 - понад 1,5 млн. [20]

Індустріалізація проходила за рахунок зниження життєвого рівня міського населення, характерним показником якого було існування в 1929-1933 рр. карткової системи постачання населення.

П'ятирічні плани надали сильну стимулюючу дію на індустріальний розвиток, на оптимальне розміщення і взаємопов'язування вводяться в дію нових продуктивних сил. Типова історія створення греблі і гідроелектростанції на Дніпрі, які отримали назву Дніпробуду. Проект фінансувався державою. Проект передбачав створення абсолютно нових галузей промисловості, будівництво нових заводів і фабрик, які працювали б на електроенергії, що дається цією гідроелектростанцією. Електроенергією передбачалося постачати шахти Донбасу, а також нові металургійні заводи, що виробляють алюміній, високоякісну сталь і залізні сплави, - таким чином, створювався новий промисловий комплекс для виробництва засобів виробництва. З'явилися два нових промислових міста - Запоріжжя і Дніпропетровськ. Дніпробуд виявився зразком для багатьох сміливих проектів, розпочатих відповідно до першого п'ятирічного плану.

Найважливіший з них - створення на Сході другого основного вугільно-металургійного центру СРСР шляхом використання найбагатших вугільних і рудних родовищ Уралу і Сибіру. Замість спочатку запроектованих 16 металургійних заводів середніх розмірів на XVI з'їзді ВКП (б) (1930) було вирішено побудувати декілька великих комбінатів: потужність Магнітогорського комбінату збільшити з 656 тис. Т річної виплавки чавуну до 2,5 млн. Т, а потім до 4 млн . т; потужність Кузнецького комбінату мала перевищити заплановану раніше майже в 4 рази і т.д. Створена в 30-і рр. друга вугільно-металургійна база зіграла визначну роль у роки Великої Вітчизняної війни. Саме сюди переміщалися з окупованих Німеччиною західних і південних областей заводи, кваліфікована робоча сила. Спираючись на створену в 30-і рр. індустріальну інфраструктуру, на Уралі і в Сибіру було налагоджено масове виробництво військової техніки, компенсувати втрату традиційних центрів військового виробництва. [21]

Існував традиційний шлях індустріалізації, за яким в XX в. йшли багато країн: іноземні кредити. Але цей шлях чреватий боргами, залежністю, до того ж допомоги від капіталістів Радянській країні чекати не слід. Головним джерелом мобілізації накопичень на потреби індустріалізації могла бути тільки село (селяни становили 4/5 населення). Всі ці джерела могли забезпечити індустріалізацію тільки за умови здійснення в країні суворого режиму «ощадливості, економії, нещадної боротьби зі всякими зайвими непродуктивними витратами».


I II. Висновок.

Осмислення підсумків політики індустріалізації має важливе значення як для розуміння того, що вдалося зробити до 1941 р так і для з'ясування невирішених тоді завдань.

Але істотним джерелом індустріалізації була найжорстокіша державна експлуатація населення, всіляке обмеження споживання, найсуворіший режим економії на всьому - на зарплати, їжі, житло і т.д. Продовольство розподілялося за картками. Держава стимулювала працю розмірами пайка.

Ціною індустріалізації було і те, що умови праці та побуту людей не покращилися. Належного розвитку не отримали легка і харчова промисловість, на одного городянина припадало житлової площі менше, ніж навіть до революції, м'яса і зерна - менше, ніж до початку суцільної колективізації.

Дорого обійшовся і вивезення зерна в голодні 1932-1933 рр. замість того, щоб врятувати мільйони життів. Трагедія мільйонів показала, як дешево цінувалися життя людей в СРСР. [22]

Незважаючи на безліч негативних наслідків індустріалізації, країна виконала поставлене завдання, домігшись величезних успіхів. Радянський Союз став однією з небагатьох країн, здатних виробляти практично будь-який вид промислової продукції.

Виникли нові галузі - виробництво тракторів, автомобілів, танків, літаків. Уже в першій п'ятирічці подвоїлася чисельність робітників і службовців, в орбіту індустрії втягувалися околиці, виросли десятки нових міст і промислових селищ, в 1930 було покінчено з безробіттям.

Індустріалізація була історичним подвигом усього радянського народу. Радянські люди зробили головне - вивели Країну Рад в число перших держав світу, своєю працею створили міцні основи її індустріальної та оборонної могутності. Оцінюючи підсумки індустріалізації, не можна забути те, що без неї країна навряд чи змогла б вистояти у Великій Вітчизняній війні. [23]


Список літератури.

1. Понька Т.І. Вітчизняна історія / Т.І.Понька. - М.: Дрофа, 2001. - 326с.

2. Валіуллін К.Б., Заріпова Р.К. Історія Росії. XX століття: Навчальний посібник / К.Б.Валіуллін, Р.К.Заріпова. - Уфа: РІО БашГУ, 2002. - 234 с.

3. Данилов А.А. Історія Росія XX століття: навчальний посібник для вузів / А.А.Данілов, Л.Г.Косуліна. - М.: Просвещение, 1997.- 366 с.

4. Лічман Б.В. Історія Росії / Б.В.Лічман. - М .: Дрофа, 1995. - 462с.

5. Мунчаев Ш. М., Устинов В. М. Історія Росії: Підручник для вузів / Ш.М.Мунчаев, В.М.Устінов. - М .: Изд-во Норма, 2003. - 768 с.

6. Ратьковскій І. С., Ходяков М. В. Історія Радянської Росії / І.С.Ратьковскій, М.В.Ходяков. - СПб .: Лань, 1999. - 384 с.

7. Всесвітня історія новітнього часу: Учеб. Посібник / Упоряд. А.Колоцей, М.Я.Колоцей, М.В.Мартен, І.Д.Вельская. - Гродно: ГрГУ, 2002. - 226 с.

8. Енциклопедичний словник / Упоряд. Б. Ю. Іванов, В. М. Карєв, Е. І. Куксін, А. С. Орєшников, О. В. Сухарева. - М .: Просвещение, 1999.. - 445 с.


[1] Данилов А.А. Історія Росії. М .: Просвещение, 1997, с. 166.

[2] Лічман. Б.В. Історія Росії. М.: Дрофа, 1995, с.223.

[3] Понька Т.І. Вітчизняна історія. М.: Дрофа, 2001, с 159.

[4] Данилов А.А. Історія Росії XX століття. М .: Просвещение, 1997, с.167.

[5] Понька Т.І. Вітчизняна історія. М.: Дрофа, 2001., с.160-162.

[6] Всесвітня історія новітнього часу / Упоряд. А.Колоцей, Гродно: ГрГУ, 2002, с. 168.

[7] Понька Т.І. Вітчизняна історія. М.: Дрофа, 2001., с.163-164.

[8] Всесвітня історія новітнього часу / Упоряд. А.Колоцей, Гродно: ГрГУ, 2002, с. 169.

[9] Понька Т.І. Вітчизняна історія. М.: Дрофа, 2001., с.167-169.

[10] Всесвітня історія новітнього часу / Упоряд. А.Колоцей, Гродно: ГрГУ, 2002, с. 171.

[11] Понька Т.І. Вітчизняна історія. М.: Дрофа, 2001., с.169

[12] Всесвітня історія новітнього часу / Упоряд. А.Колоцей, Гродно: ГрГУ, 2002, с. 171

[13] Лічман. Б.В. Історія Росії. М.: Дрофа, 1995, с.224.

[14] Лічман. Б.В. Історія Росії. М.: Дрофа, 1995, с.225.

[15] Всесвітня історія новітнього часу / Упоряд. А.Колоцей, Гродно: ГрГУ, 2002, с. 96.

[16] Валіуллін К.Б. Історія Росії XX століття, Уфа: РІО БашГУ, 2002 с.92.

[17] Лічман. Б.В. Історія Росії. М.: Дрофа, 1995, с.226.

[18] Всесвітня історія новітнього часу / Упоряд. А.Колоцей, Гродно: ГрГУ, 2002, с. 97.

[19] Ратьковксій І.С. Історія Радянської Росії. СПб: Лань, 2001, с. 176.

[20] Енциклопедичний словник / Упоряд. Б.Ю.Іванов, М .: Просвещение, 1999, с. 264-265.

[21] Понька Т.І. Вітчизняна історія. М.: Дрофа, 2001., с.171.

[22] Валіуллін К.Б. Історія Росії XX століття, Уфа: РІО БашГУ, 2002 с.98.

[23] Всесвітня історія новітнього часу / Упоряд. А.Колоцей, Гродно: ГрГУ, 2002, с. 98.