Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Розробка уроку з історії стародавнього світу

Скачати 41.25 Kb.
Дата конвертації 09.09.2018
Розмір 41.25 Kb.

Тарасова Олена Олександрівна

учитель історії та суспільствознавства

МБОУ ЗОШ № 1 Бугульмінського муніципального району Республіки Татарстан

Тема уроку: Життя єгипетського вельможі.

Тип уроку: урок викладу нового матеріалу з історії в 5 класі.

Підручник: «Загальна історія. Історія стародавнього світу », 5 клас, Москва,« Просвещение », 2012 рік, автори - А.А.Вігасін, Г.І.Годер, І.С.Свенціцкая.

Використовувана апаратура: комп'ютер, мультимедійний проектор.

Використання Інтернету: презентація на сайті, посилання http: // www. myshared. ru / slide / 97441

Використання інформаційно-комунікативних технологій: робота з мультимедійною презентацією.

організаційний момент (1-2 хв.)

Повторення пройденого, актуалізація опорних знань (підготовка до сприйняття нового матеріалу) - (8 - 10 хв.)

- мотивація учнів до навчальної праці та пізнавальної діяльності, виконання словникової роботи по пройдених тем і постановка перед учнями проблеми: чи можна побачити зв'язок між виконаними завданнями і темою уроку;

Вивчення нової теми (20 - 25 хв.)

- розповідь вчителя, що супроводжується показом слайдів, поєднується з виконанням учнями завдання (пошук інформації, вивчення помилок) по темі уроку, спрямованих не тільки на відтворення і узагальнення наявних знань, а й підводять хлопців до отримання нових;

- запис учнями в зошити основних понять теми, які буде розкрито в ході уроку.

Первинне закріплення (перевірка виконання завдання самостійної роботи) (2-3 хв.)

Підведення підсумків уроку, виставлення оцінок в журнал, рефлексія (2-3 хв.)

Домашнє завдання (1 хв.)

Методи навчання, що застосовуються на уроці визначені цілями уроку, віковими особливостями школярів, рівнем підготовленості учнів до вивчення даної теми, специфікою змісту досліджуваного матеріалу, необхідністю активізації пізнавальної діяльності школярів та здійснення над нею і її результатами ефективного, і в той же час ненав'язливого контролю.

1. Проблемно-пошукові методи навчання (мета - розвиток самостійності мислення, пізнавальної активності та дослідницьких умінь учнів, творчого підходу до справи): на початку уроку вчитель створює (ставить завдання, пропонує питання) проблемну ситуацію, до вирішення якої готові учні даного класу; організовує колективне обговорення можливих підходів до вирішення проблеми; підтверджує правильність висновків. Учні, ґрунтуючись на наявних знаннях і досвіді, висловлюють припущення, узагальнюють раніше набуті знання, вибирають найбільш раціональний шлях вирішення проблеми.

2. Словесні методи навчання (мета - формування учнями теоретичних фактів і знань, а також уміння самостійно здобувати знання, знаходити потрібні приклади, аргументи):

 1. розповідь вчителя, який складається з декількох частин відповідно до плану викладу нового матеріалу;

 2. бесіда вчителя з учнями, що підводить учнів до узагальнення і засвоєнню фактів, нових понять, закономірностей, а також до формулювання висновків з бесіди.

3. Наочні методи навчання в сукупності зі словесними (Мета - розвиток спостережливості, підвищення уваги до досліджуваних питань): метод ілюстрацій і демонстрацій - показ учням як окремих слайдів з поясненням, так і декількох пов'язаних між собою слайдів.

4. Методи самостійної роботи (Мета - розвиток самостійності в навчальній діяльності, формування навичок навчальної праці): самостійне виконання учнями завдань по темі уроку (представлені завдання полегшують запам'ятовування основних понять і термінів, вчать аналізувати і синтезувати, визначати головне від другорядного, розвивають образне мислення).

5. Методи стимулювання навчальної діяльності школярів (Мета - пожвавлення процесу навчання, активізація пізнавальної діяльності учнів, підвищення якості навчально-пізнавального процесу): нестандартна форма подачі навчального матеріалу, пізнавальне завдання.

Активні форми навчання: проблемний виклад, бесіда, рішення історичних завдань, ігрові моменти (їх використання в процесі навчання підвищує ефективність засвоєння матеріалу і інтерес до навчання, знімає психологічну напругу), а також колективне виконання окремих завдань.

Робота дітей на уроці: активну участь в бесіді; колективне рішення навчальних проблем, позначених учителем; вироблення нових знань власним мисленням; творче виконання завдань і обговорення результатів їх виконання.

Результати уроку: активізація пізнавальної діяльності учнів; інтелектуальний розвиток учнів; підвищення якості навчально-пізнавального процесу; психологічна задоволеність хлопців уроком; сформований в учнів уявлення про хронологію як частини історичних знань; систематизація і розширення знань школярів про вимірювання часу в історії; формування в учнів практичних умінь і навичок оперувати історичними датами, співвідносити дати подій з століттям; визначати послідовність і тривалість найважливіших подій історії.


Урок «Життя єгипетського вельможі»

педагогічні цілі

Сприяти ознайомленню з образом і службою вельмож, призначенням гробниць; створити умови для розвитку умінь працювати з підручником, витягувати з нього необхідну інформацію.

Тип і вид уроку

Засвоєння знань, навичок і умінь \ навчальний практикум.

Плановані результати (предметні)

Здатність застосовувати понятійний апарат історичного знання і прийоми історичного аналізу для розкриття сутності значення подій і явищ минулого; вміння вивчати і систематизувати інформацію з різних історичних джерел, розкриваючи її соціальну приналежність і пізнавальну цінність.

особистісні результати

Осмислення соціально - морального досвіду попередніх поколінь; розуміння культурного різноманіття світу; повагу до культури свого та інших народів, толерантність.

метапредметние результати

Готовність до співпраці з однокласниками, до колективної роботи, освоєння основ міжкультурної взаємодії в школі, соціальному оточенні і ін .; володіння умінням працювати з навчальною інформацією.

Основний зміст теми, поняття, терміни

Про що можуть розповісти гробниці вельмож. У садибі вельможі. Служба вельмож. Вельможа в палаці фараона. Давньоєгипетська повість про Синухете. Вельможа, гробниця.

освітні ресурси

Підручник. Презентація «Життя єгипетського вельможі» (режим доступу - http: // www.myshared. ru / slide / 97441)

Організаційна структура уроку

етапи уроку

Форми, методи, методичні прийомидіяльність учителя

діяльність учнівформи контролю

Характеристика основних видів діяльності

формуються УУД

 1. організаційний момент

Фронтальна. Словесний. Слово вчителя.

- Відпочинок наш кінчається,

Робота починається

Усередині будемо ми працювати,

Щоб чогось навчитися.

Вітають вчителя. Організовують своє робоче місце.

Швидке включення в діловий ритм


II. повторення пройденого

Словниковий диктант. Словесний, практичний. Робота з історичними поняттями.

Індивідуальна.

На дошці виписані історичні поняття

 1. шадуф

 2. вельможі

 3. податки

 4. фараон

 5. Дельта

 6. амулет

 7. держава

 8. канали

Зачитує визначення:

 1. правитель Єгипту

 2. Спеціальне пристосування для підняття води, поливу садів і городів

 3. Організація влади з військами, стражниками, територією і т.д.

 4. Місце впадання річки Ніл в море, коли він розгалужується на кілька рукавів

 5. Знатні люди, радники, воєначальники

 6. Дрібні предмети, що захищають від злих духів і нещасть

 7. Спеціальні канави, по яких вода надходить на поля

 8. Частина врожаю, яку хлібороби віддавали в скарбницю

Організовує самоперевірку за шаблоном

1.Запісивают відповідь у вигляді ланцюжка цифр:

4,1,7,5,2,6,8,3

2. Після виконання перевіряють роботи по шаблону, оцінюють свою роботу

Пізнавальні: відтворюють по пам'яті інформацію, необхідну для вирішення навчальної задачі

словникова робота

III. Постановка навчальної задачі

Фронтальна. Словесний, проблемний. Слово вчителя.

- На минулому уроці ми дізналися про нелегку працю єгипетських хліборобів і ремісників, дізналися про службу переписувачів. Сьогодні ми продовжуємо знайомство з давньоєгипетських суспільством. Про кого ми будемо говорити? Сформулюйте тему уроку.

- Доведіть, що вельможі грали особливу роль в житті Давньоєгипетського держави.

Слухають вчителя.

Називають тему уроку.

Регулятивні: приймають навчальне завдання, сформульовану вчителем


IV. Засвоєння нових знань і способів дій.

 1. Життя єгипетського вельможі.

 2. Служба єгипетського вельможі.

 3. Взаємовідносини фараона і вельможі.

 1. Самостійна. Робота з текстом, колективна перевірка

 2. Самостійна. Читання тексту. Колективний опитування.

 1. - Як жили вельможі в Стародавньому Єгипті?

Роздає картки з текстом з пропущеними словами.

Організовує перевірку.

«Для вельможі ще при житті будували (кам'яну гробницю), стіни якої прикрашали (розписи й рельєфи). Єгиптяни вірили, що все намальовані і висічені з каменю чудесним чином може ожити. Тому (вельможа) наказував зобразити в (гробниці) себе, свій будинок, дружину, дітей і все майно, щоб після смерті жити як раніше. У вельможі був красивий будинок. Поруч з будинком росли (квіти і прекрасний сад), був (ставок). Одяг вельможі з тонких лляних тканин. Коли він виходив з дому або приймав гостей, то надягав багато прикрас: (золоті браслети, кільця, намиста). На столах вельможі була смачна їжа: (хліба і печива, фрукти, м'ясо, різні сорти пива). Розважали вельможу (музиканти, красиві танцівниці). Носили вельможу в (спеціальному кріслі).

Після закінчення роботи вчитель показує на слайді текст правильного варіанту.

 1. Організовує читання п.3,4 § 8, пошук інформації на питання

- Яку службу ніс вельможа?

- Як ставився вельможа до фараона?

1. Читають п.1,2 § 8, вставляють в текст потрібні слова. Виконують самоперевірку за шаблоном.

2. Читають текст підручника, відповідають на поставлене вчителем запитання, роблять висновок про роль єгипетських вельмож в державі.

Пізнавальні: здійснюють пошук і виділення необхідної інформації з використанням тексту підручникаКомунікативні: вміють працювати в парі; використовують засоби усного спілкування для вирішення комунікативних завдань

Робота з картками і текстом підручника

Физминутку


- Напишіть очима слова «Вельможа».
V. Підведення підсумків.

Фронтальна. Словесний, проблемний, бесіда.

1. - Сьогодні ви дізналися про життя єгипетських вельмож. Зараз я перевірю, що ви запам'ятали на уроці. Проведемо гру «Так» або «Ні». Я стверджую, що ...

1. Вельмож ховали в гробницях. (Так).

2. Обід вельможі складався з коржі, цибулини, в'яленої риби (Ні).

3. Фараон міг наказати побити вельможу палицями (Так).

4. Боярин орав землю на своїй ділянці (Ні).

5. Боярин не працював (Ні).

6. Боярин носив багато прикрас (Так).

7. Фараон вважав вельмож своїми слугами (Так).

- Яку ж роль виконували вельможі в Стародавньому Єгипті?

1.При ви погодитесь ( «Так») учні піднімають руку. 1. Розкривають роль вельможі в захисті, управлінні, підтримці порядку, управлінні господарством.

Регулятивні: оцінюють спільно з учителем або однокласниками результат своїх дій, вносять відповідні корективи.

Комунікативні: висловлюють свою думку, прислухаються до думки інших.

Перевірка засвоєння знань за допомогою гри. Бесіда з питань

VI. Домашнє завдання.

Фронтальна. Словесний. Повідомлення вчителя.

1 рівень: Читати § 8, повторити терміни і дати.

2 рівень: Скласти розповідь про життя єгипетського вельможі від першої особи.

3 рівень: Скласти кросворд на тему «Давньоєгипетська суспільство»

Сприймають завдання, уточнюють.

Регулятивні: приймають мета, зміст і способи виконання домашнього завдання.

Терміни, хроноло-

гия

VII. рефлексія

Фронтальна. Словесний.

Закінчіть речення:

Бо сьогодні я знаю ...

було цікаво…

було важко…

я виконував завдання ...

Я зрозумів, що…

тепер я можу ...

я відчув, що ...

я купив…

я навчився…

у мене вийшло …

я зміг…

я спробую…

мене здивувало ...

урок дав мені для життя ...

мені захотілось…


Аналізують свою діяльність на уроці. Здійснюють самооцінку власної навчальної діяльності, співвідносять мета і результати, ступінь їх відповідності.

Регулятивні: Здійснюють пізнавальну рефлексію щодо дій за рішенням навчальних і пізнавальних завдань, співвідносять результат своєї діяльності з метою і оцінюють його

Особистісні: усвідомлюють успішність своєї діяльності


Відповідають, висловлюють своє ставлення до даного уроку<>

Щоб завантажити матеріал, введіть свій E-mail, вкажіть, хто Ви, і натисніть кнопку

Натискаючи кнопку, Ви погоджуєтеся отримувати від нас E-mail-розсилку

Якщо скачування матеріалу не почалося, натисніть ще раз "Завантажити матеріал".

Завантаження матеріалу почнеться через 60 сек.
А поки Ви очікуєте, пропонуємо ознайомитися з курсами відеолекцій для вчителів від центру додаткової освіти "Професіонал-Р"
(Ліцензія на здійснення освітньої діяльності
№3715 від 13.11.2013).
Отримати доступ
дізнатись детальніше
опис:

Розробка уроку з історії стародавнього світу в 5 класі на тему "Життя єгипетського вельможі" за підручником "Загальна історія. Історія стародавнього світу », 5 клас, Москва,« Просвещение », 2012 рік, автори - А.А.Вігасін, Г.І.Годер, І.С.Свенціцкая. Форма розробки: технологічна карта. Тип уроку: урок вивчення нового. Методи навчання, що застосовуються на уроці: проблемно - пошукові, словесні, наочні, методи стимулювання навчальної діяльності. Інтернет - ресруси: презентація на сайті, посилання http: // www. myshared. ru / slide /97441.Актівние форми навчання: проблемний виклад, бесіда, рішення історичних завдань, ігрові моменти (їх використання в процесі навчання підвищує ефективність засвоєння матеріалу і інтерес до навчання, знімає психологічну напругу), а також колективне виконання окремих завдань. Робота дітей на уроці: активну участь в бесіді; колективне рішення навчальних проблем, позначених учителем; вироблення нових знань власним мисленням; творче виконання завдань і обговорення результатів їх виконання.

Результати уроку: активізація пізнавальної діяльності учнів; інтелектуальний розвиток учнів; підвищення якості навчально-пізнавального процесу; психологічна задоволеність хлопців уроком; сформований в учнів уявлення про хронологію як частини історичних знань; систематизація і розширення знань школярів про вимірювання часу в історії; формування в учнів практичних умінь і навичок оперувати історичними датами, співвідносити дати подій з століттям; визначати послідовність і тривалість найважливіших подій історії.