Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історичні мініатюри М. Осоргина

Скачати 55.57 Kb.
Дата конвертації 17.12.2019
Розмір 55.57 Kb.
Тип дипломна робота
в світ книги Карамзіна «История государства Российского» і відчувалася аж до початку 20 століття, коли робилися спроби пояснити письменнику яке повинно бути історичне мислення.

Підвищений інтерес до історичних жанрів виникає в епоху глибоких суспільних зрушень; історична криза - це, в першу чергу, криза свідомості, ломка всієї системи уявлень людини про світ і про самого себе. Осоргин намагається зіставити російську історію з сучасними подіями, знайти точки дотику минулого і сьогодення на основі загальнолюдської моралі. Історичні події як такі не представляють для нього інтересу, акцент ставиться в першу чергу на людській стороні, на моральності. Історія є лише основою художнього вимислу, своєрідним тлом до різних сюжетних ситуацій.

Образ автора - оповідача організовує всю розповідь. Немає діалогів, немає характеристики мови персонажів, оформлених прямою мовою. Для самого письменника було характерно пильну увагу до документа. І велика частина оповідань має міцну документальну основу. Але майстерність автора було таке, що грань між документом і фантазією не відразу визначить і професійний історик. Осоргин ніколи не був байдужим, але його історичні мініатюри не емоційне, лише іронію відчує в них читач. Його мова - виразний і точний близький до народного складу, злегка архаізованний, виблискує забутими словами і відображає колорит тієї чи іншої епохи. Як археолог він піднімав мовної пласт, досліджував його, вдихав в нього нове життя. Як ніхто він умів розкрити перед читачем чарівність і красу старих слів.

Проаналізувавши мініатюри Осоргина, ми прийшли до висновку, що ця форма допомагає не тільки показати своєрідність подій, але і виявити індивідуальну авторську позицію. Мініатюра не дозволяє давати докладні характеристики, тому досить через образ однієї людини (або навіть через деталі побуту) показати суть епохи. Саме тут і проявляється авторська позиція.

Цикл мініатюр М. Осоргина відображає характерну для літературного процесу цього періоду тенденцію циклізації малих жанрів (Бунін, Пришвін), що створює ефект всеосяжність, об'ємності; певний набір основних тем і мотивів: роздуми про роль людини в цьому світі, про сенс буття і його кінцівки, про моральність окремої особистості і, напевно, найголовніше - це тема любові і одне з її проявів - любов до Батьківщини. Особливої ​​розмови заслуговує роль автора в мініатюрах (що обумовлено яскраво вираженим особистісним початком творів цього жанру): про що б не йшлося, чільна роль належить особистості автора, його позиція зрозуміла і визначена (Осоргин стоїть на спротиву будь-якої влади, яка не бачить людини, для якої важлива ідея), автор показує своє світовідчуття і моральні переконання.

Предметом для подальшого дослідження можуть стати особливості взаємодії мініатюри з іншими малими жанрами, необхідна подальша розробка структурно - жанрових типів мініатюри, специфіки розвитку сюжету в фабульних мініатюрах. Для дослідників у галузі лінгвістики предметом аналізу може стати досконале вивчення мови історичної мініатюри на всіх рівнях.

Бібліографія.

Гудзій Н. К. Історія давньоруської літератури - М .: Просвещение, 1966.- с. 478- 496.

Історія рус. літ-ри 10 - 18 ст .: Учеб. Посібник для студентів пед. інститутів; Під ред. Д. С. Лихачова. - М.: Просвещение, 1979. - 462 с.

Шматків В. В. Історія давньоруської літератури -ри: Підручник для філол. фак. ун тов. - М., «Вища школа», 1977.- с. 218 - 226.

Лажечников І.І. Крижаний будинок. Роман. Встав. Стаття М. Нєчкіної. Прим. Н. Іллінської. - М., 1977. - с. 311.

Ласунский О. Літературний самоцвіт: М. А. Осоргин в оцінках рус. заруб. критики: до 50-річчя від дня смерті // Урал. - 1992. - №7. -з. 179 - 186.

Ласунский О. Квіти з Батьківщини: [про тв-ве М. Осоргина] // Літ. газ.- 1989. - №49 - с. 6.

Левицький Л. А. Мініатюра // Коротка літературна енциклопедія: в 9 т. / Гл. ред. А. А. Сурков. - М .: Радянська енциклопедія, 1967. - Т.4. - с. 844.

Література і культура Древньої Русі: Словник - довідник / О. М. Анісімова, В. В. Кусков, М. П. Одеський, П, В, плями. Під. Ред. В. В. Кускова - М .: Вища. Шк., 1994. - с. 6 - 8.

Літературна енциклопедія російського зарубіжжя (1918 - 1940) / Т.1.Пісателі російського зарубіжжя - М .: «Російська політична енциклопедія», 1997. - С.297 - 300.

Лихачов Д. С. Велика спадщина. - М .: Современник, 1975. - с. 299 -312.

Мережковський Д. С. Зібрання творів в чотирьох томах. Т. 1. / вст. ст. О. Н. Михайлов / вид - во «Правда», М .: 1990. - с. 5 -14.

Михайлов О. Н. Література російського зарубіжжя. - М .: Просвещение, 1995 - с. 8- 14.

ОРЛИЦЬКИЙ Ю. Великі претензії малого жанру // НЛО №38 (4/1999).

Осоргин М. А. Вільний муляр: Повість, оповідання; [Предисл. О. Ю. Авдєєва, А. І. Сєркова]. - М .: Московський робочий, 1992. - с. 188 - 189.

Осоргин М. Літературні роздуми / Вступ., Публик. і приміт. О. Ласунская // Зап. лит. - 1991 - №11 / 12. - с.278 - 310.

Осоргин М. Мемуарна проза / Упоряд., Вст. стаття і прим. О. Г. Ласунская; - Перм, Пермська книга, 1992. - с. 26 - 28.

Осоргин М. Зібрання творів. Т.1 .: Сівцев Вражек: Роман. Повість про сестру. Розповіді. - М .: Московський робітник; Інтервалк, 1999.- 542 с.

Осоргин М. Зібрання творів. Т.2: Старовинні розповіді. - М .: Московський робітник; Інтервалк, 1999. - 560 с.

Осоргин М. Старовинні розповіді // Юность.- 1990 №5. - С. 64 -77.

Осоргин М. Сторінки життя і творчості: матеріали наукової конференції. - Перм; Вид - во «Пермського унив - та», 1994. - с. 72 - 77.

Осоргин М. Струнами серця // Слова - 1995. -№9 - с. 15- 17.

Осоргин М. Мова російської літератури [Подг. О. Г. Ласунский] // Рус. речь.- 1991.- №2. - с.34 - 41.

Програми дисциплін предметної підготовки за фахом 021700 - філологія: Для пед. ун -тов і інстітутов.- М .: «Наука», 2000. - 296 с.

Російська історична повість пров. пол.19 ст. / уклад., вступ. ст.и примітки В. Ію Коровін. - М .: Сов.Россия, 1989. - с.3 - 10.

Рус. лит - ра 20 століття. 11 кл .: Учеб. для общеобразов. навч. Закладів. - в 2 год. Ч 1. / В. В. Агеносов і ін; Під ред. В. В. Агеносова. - М .: Дрофа, 1996. - с. 367 - 415.

Російські письменники 20 століття. Бібліографічний словник: У 2 ч. Ч 2 М -Я / Ред. кол .: Н. А. Грознова і ін. - М .: Просвещение, 1998. - с. 148- 151.

Смирнова Л. А. Російська література кінця 19 - поч. 20 століття: Учеб. Для студентів пед. ін -ів і ун тов. - М .: Просвещение, 1993. - с. 132- 136.

Секачева І. Г. Творчість поетів російського зарубіжжя в контексті нереалістичних течій кінця 19 в.- поч. 20 в. Методич. рекомендації для вчителя. - Солікамск: 1993. - с.3- 5.

Сухих І. Письменник з «філософського пароплава»: [про творч. Шляхи М. Осоргина, 1878 1942] // Нева. - 1993. - №2. - с. 228- 246.

Тамарченко А. Біля витоків радянського історичного роману // Нева. - 1974. - №10. - с. 179 - 188.

Тимофєєв Л. І., Тураєв С. В. Короткий словник літературознавчих термінів. Кн. для учнів / Ред. - упоряд. Л. І. Тимофєєв, С. В. Тураєв. - 2-е вид., Дораб. - М .: Просвещение, 1985. С. 52 - 53.

Хализев В. Є. Теорія літератури. - М .: Вища школа, 1999 - с.358.

менности було і є тільки одне чудо ») [80], творчо підходить до пошуку загальних закономірностей двох або навіть трьох століть. Ця особливість може бути простежено на всіх рівнях поетики: в окресленні характерів, в композиційній структурі, в організації художнього мовлення. Письменник відмінно володів прийомом історичної стилізації, точно відтворював мовні особливості різних епох. Однак імітація старовини ніколи не була для Осоргина самоціллю, йому важливо було створити історичний колорит епохи за коштами виразних портретів і описів.

2.2. Мовний колорит епохи в історичних мініатюрах М. Осоргина.

Мова історичних мініатюр М. Осоргина - мова справді народний. Так само як і в інших творах письменника, він ємний, гнучкий і гранично виразний. Все різноманіття мовних засобів в мініатюрах підпорядковане головному завданню - домогтися відповідності слова життя об'єктивно існуючої дійсності. Не є винятком і відтворення колориту епохи.

«Нехай старина, - писав А.А. Бестужев-Марлинский, підкреслюючи кордон можливої ​​архаизации, - каже їй мовою пристойним, але не мертвим. Так само смішно вкладеш неологізми в уста її, як і колишнє наріччя, тому, що перше не зрозуміли б тоді, другий не зрозуміють тепер »(журнал« Русская речь », квітень 1976, с.128) .Саме це живе виклад старовини і визначило вибір слів, виразів, які допомогли письменникові повно передати мову епохи, зобразити правдиво свідків часу.

Продовжуючи традиції А.С. Пушкіна, автора «Капітанської дочки», «Бориса Годунова», «арапа Петра Великого», М. Осоргин обережно вдається до історичної стилізації мови історичних мініатюр.

Власне архаїзмів, що вимагають пояснення, в творі порівняно небагато. Головним чином, це найменування одягу, посуду, напоїв, прикрас, слів церковного вжитку: черевички, Наволок (наволочка), Черничка, перст, школяр, шинкарка, свині (свині), очіпок (очіпок), кауфюра, літник, м'ясоїд і т. д.

Використовуються вони М. Осоргіна, перш за все при описі побуту допетрівською Росії. Не випадково якщо розглядати мініатюри в хронологічному порядку, то в останніх (поч. 19 століття) архаїзмів значно менше, ніж в перших (поч. 14 століття).

Архаїчний стиль в більшій своїй частині використовується автором для характеристики людей, що мають безпосереднє відношення до книжкового мови, чужих живої розмовної мови: «І пише з Ніконова голосу наказним Євстафій: І як до вас ця грамота прийде, і вам би про ту справу відписати, що не замотчав ні години про все докладніше ... і хто преж його огляді, і хто його преж віддав тобі архімаріти, і як ти його зрозумів, і чи довго в тебе він був в руках і співав на який переклад »[72].

У міру використовує Осоргин архаїзми та при створенні портрета. Так, малюючи портрет Наталії Наришкіної (мати Петра Великого) автор пише: «Була Наталочка дуже красива: з юності зростання великий, ставний, білого, над чорними очима - коромисла брів, волосся довгі і густі. Характер поступливий вид тихенький ... »[64]. А ось інша картина _ одягання Розумихи перед прийомом імператриці: «напустили на Розумихи кравців, розрядили її в фіжми, покликали волосочеса, ... до палацу її привели розрядженою ... з особою нарум'яненим і набіленим, обклеєні чорними мушками, як було потрібно по моді. На голову їй понасправляли величезну кауфюру настільки незвичну післо очіпка ». [67].

Приклади епохи тут образно передані за допомогою таких архаїзмів, як телогрея (старовинна російська жіночий одяг на хутрі або на підкладці з довгими звужуючими рукавами). Психологічну достовірність сцени письменник підсилює зримими епітетами, вдало підібраними до архаїзмів: «желчінская Черничка», «по червчатие землі», «ковдру оксамит золотної»,

Низькопоклонство перед заходом, що виразилося в невиправданому захопленні іноземними словами, стало причиною вживання в мові слів, лексичне значення яких незрозуміло навіть автору.В цьому випадку Осоргин призводить вираження без перекладів. Навіть імена звучали на французький манер (Тетяна-Темира). Відбувається змішання стилів. Це явище в мові образно передається в сцені відвідування простою російською дівчиною дамських салонів: «А як почне мамзель Віль показувати орні курей-формі, та фурі-формі ...» [170]. Поєднання французьких слів з просторічними надає всьому розмови комічний відтінок.

Вводячи архаїзми та іноземні слова, М. Осоргин ні на хвилину не забуває про те, мову петровської епохи, катерининської і сучасний пов'язані між собою. Тому шліфовці піддавалася кожна фраза, в результаті чого всі оповідання починало переливатися різними фарбами.

Ясності думки і прозаичности стилю автор домагається шляхом тлумачення незнайомої слова: «По-італійськи таких людей називають« франкоболо »(поштова марка), а по-російськи ще виразніше:« банний лист ». Людина насолоджується в лазні, б'є себе розпареним віником, обливає водою ... і тільки один березовий листочок ніяк не змиваються - прилип і ні з місця ... »[33],« по-російськи монстри звалися скопцями, по вченому їх іменували армофродітамі »[61] , «є така низька польова трава з блакитними квіточками, яку за неміцність квіткового віночка, що відлітають при подиху, називають« чоловічий вірністю »-подлінно ж ім'я її жіноче: трилисник вероніка» [112].

Мовний колорит епохи створюється автором не тільки шляхом вплетення в художню тканину мініатюр архаїзмів, але і відтворенням деяких застарілих синтаксичних конструкцій і відмінкових форм ( «лютого в перший день дійшло і до Наталії ...», «По прочитанні ж довгою паперу, знову загримів барабан ...» ), вживанням застарілих частинок і спілок ( «молилася старанно, про що молилася - ея справа», «Коли ж на патріарший престол сіл Никон ... і відчув Авакум, яко зима хощет бити», «Хто пасквілі і лайливі листи вигадав і поширить і тако кому непристойним чином яку пристрасть ... а автора оного за ганебного оголосить »).

М. Осоргин спирався на народну мову, даючи тим самим відчути читачеві всю красу старовини і зануритися в минулі століття. В історичних мініатюрах ми можемо спостерігати чітку межу між сучасною мовою автора і архаїчними формами слів, вкладеними в уста персонажів. Іноді мова відрізняється малопомітним фонетичним звучанням: рис-чорт, маія- травня, оглянувши -осмотрел і т.д.

Такий підхід до написання мініатюр надає особливу свіжість і виразність не тільки історичним фактам, а й стосовно автора до даних подій.

2.3. Своєрідність книги М. Осоргина «Повість про якусь дівицю» як циклу історичних мініатюр.

27 червня 1953 року М. Осоргин розповідав А.С. Буткевичу про свої справи: «Крім великого роману (« для душі »і для книги) пишу щотижня розповідь - вже для заробітку, і це шістдесят п'ять тижнів поспіль! Розповіді виключно історичні - всю зиму проводжу в бібліотеках. Частина, ймовірно, видам книгою для перекладів іншими мовами (мова йде про книгу «Повість про якусь дівицю»). А власне по-російськи писати не для кого! Для купки забитих життям і долею людей, з якими у мене духовно немає нічого спільного! Це дуже тяжко ...! [520].

Крім «Останніх новин» Осоргин публікував свої історичні мініатюри в газетах «Сегодня» (Рига), «Нова зоря» (Сан-Франциско), «Русский вестник (Нью-Йорк) та інших. У 1938 році в Талліні вийшла книга М. Осоргина «Повість про якусь дівицю», що включала в себе ряд історичних мініатюр ( «Вибір нареченої», «карлицею Катька», «Авакум», «Страта зошити», «Соловей», «шахових бовдур »,« Кінець Ваньки - Каїна »), але більша їх частина залишилася в газетах, змушуючи читачів, як висловився один з рецензентів, шкодувати про недовговічність газетного аркуша. [521]

М. Осоргин не рахував, що документальний портрет може мати не менше значення, ніж образ, створений уявою художника. В основі розповідей Осоргина лежать реальні історичні особистості і події: Марія Іллівна Милославська (1625-1669), пані Наталя Наришкіна (1651-1694) - мати першого російського імператора Петра 1, протопоп Аввакум Петрович (1620-1682) -голова старообрядництва, ідеолог розколу в Православної церкви, письменник, Євдокія Іванівна Буженінова (померла в 1742) та інші.

Для самого Осоргина було характерно пильну увагу до історичного факту, і велика частина його оповідань має міцну документальну основу. Але майстерність письменника було таке, що грань між документом і фантазією не відразу визначить навіть професійний історик. Осоргин створює цілу портретну галерею знаменитих диваків, невдах, просто маленьких забутих людей.

Але тільки на перший погляд може здатися. Що увагу Осоргина залучали не надто важливі події герої, що перед нами історія курйозів. За жорстокими картинами кріпацтва, приниження людської гідності, через яке пройшли покоління російських людей, стояли роздуми про витоки духовного рабства - полону, в який потрапили багато наших співвітчизників в 20 столітті. Автор виступає з позиції свідка історичних подій.

У Осоргина є розповіді, вся художня тканина яких складалася з візерунка старих слів. Так наприклад, в оповіданні «Вибір нареченої» письменник ретельно відтворює дух минулого, використовуючи оповідь як тип розповіді і застарілу лексику ( «ея», «нея», «дохтур»), деталі побуту ( «погребици», «молочні глечики», « чани браги і пива »,« діжки із соліннями ») [64].

У центрі реальна історична подія - одруження царя Олексія Михайловича ( «овдовів цар ..» - першою дружиною царя була М.І. Милославська, боярська дочка, від цього шлюбу народилися майбутні царі Федір і Іоан) [529]. Образ героїні (Наталії Наришкіної) найбільш живий, людяний. Автор створює контраст між «задушливій дядечкової світлицею» і відчуттям прохолоди засобами епітетів «слизький», «холодний»; стяженій форми коротких прикметників: «старанна», «довгі», «ставний», «білого»; архаїчні форми прислівників «кругом»; займенників «нея», «ея», а також метафоричні порівняння ( «... як би линяли і вицвітали»), для того щоб підкреслити природну красу Наталії Кирилівни. Так, Наталя була обрана овдовевшим царем з півтори тисячі красунь саме тому, що не витримала ритуалу оглядин, засоромилась, прикрилася руками - і в царя, який виконував свій обов'язок, які шукають не втіху, а мати майбутніх царських дітей, раптом прокинувся «нерозумний наречений, що не за звичаєм квапливий, не за віком молодий »[65].

Автором підкреслюється простота героїні, її звичайність: «просто стояла біля стінки церкви», «просто малювалося майбутнє». Процес оглядин описується натуралістично із зазначенням на докладні деталі. Так наприклад, автор, описуючи царську опочивальню, стилізує опис під пишну поетику барокко ( «ліжко поставлена ​​нова, горіхова, різьблена німецька на чотирьох дерев'яних пукли, а пукли в пташиних пазурах ... різь наскрізна, ... і птиці, і трави ... по Камке галун срібний ... ») [64].

Автор не боїться здатися несучасним, навпаки, він наполягає на своїй старомодності протягом усього тексту в використанні застарілих форм прийменників ( «на погребици», «на Москву»); вживанні однини замість множини ( "рясного клопа").

«Вибір нареченої» - розповідь про кохання. Вищим проявом любові для народного релігійної свідомості є любов материнська, освітлена стражданням. І краса оспівується пристрасну, а розчулена, холоднувато просвітлена. Така, наприклад, Наталія Наришкін в зображенні Осоргина, яка в пам'яті російських людей залишилася як мати Петра Першого.

В оповіданні «карлицею Катька» автор дає історичну основу образу: «Катька одна з численних карлиць государині Анни Іоанівни», «вона була дочкою російської православної міщанської подружжя П'ятакових» [65].

Карлиця - не виняток. Автор неодноразово підкреслює типовість цього образу. У фіналі: «Таких як Катька, було в палаці багато, - спад невелика» [67].

В оповіданні немає строгих хронологічних рамок: час дієслів минуле, незакінчене, смерть Катьки - непомітна ( «До самого ранку Катька лежала спокійно, не те спала, не те пішла з цього неласкавого світу ...) не вносить змін протягом часу.

Про Катька автор повідомляє, що їй було п'ятнадцять років, коли її взяли до палацу «вертушки». Скільки вона прожила там, ми не знаємо.

«Добове час» автор використовує при описі трагічної події в житті Катьки - блазня весілля князя Голіцина ( «В день весілля був великий мороз», «Весільне торжество тривало і на наступний день», «Тільки через день про хворобу Катьки дізналася цариця») [ , 67]. Причому для автора важливо не жівоопісаніе весілля, а емоційний стан Катьки: «вчила пісні, ковтаючи сльози», «у Катьки на віях налипли солоні крижані бурульки». [67].

Твір має замкнутий простір - це палац Анни Іоанівни. Правління цариці обмежувалося рамками цього простору: «хоча государиня Анна Іоанівна управляла країною, розмірів якої сама не відала і народів якої не могла б вважати, але вільного часу у нея було більше, ніж зайнятого державними справами» [66].

Життя карлиці також обмежувалася рамками палацу: «прилипнув до одвірка, пробирається з кімнати в кімнату», «тулилася до стінки», «пробиралася з загальних блазнівських покоїв на побачення в нижні передпокої палацу», «де-небудь в куточку», «сідала в куточок віддалік »,« малі санки ». З одного боку такий тип простору характеризує побутову сторону життя героїв (імператриці і карлиці), з іншого обмежений простір малює жорстокий світ ( «холодний», «неласкавий»), в якому живе карлиця, це світ горя і страждань Катьки. «Мир» палацу набуває символічного значення. Палац - «Крижаний будинок» - «куряче царство». Звідси внутрішній літературний контекст в оповіданні: автор згадує історичний роман І. І. Лажечникова «Крижаний будинок» (1835).

Мотив крижаного будинку, також як і крижаний статуї, має в романі Лажечникова першорядне значення і звучить рефреном протягом усього твору. Образ крижаного будинку у Лажечникова - це широке авторське узагальнення, що наближається до символу. Подібно до того як Пушкін в «Арапі Петра Великого» алегорично представив всю Росію петровського часу в образі гігантської майстерні, так і Лажечников спробував створити узагальнений образ Росії Аннинского царювання. Крижаний будинок - це і є образ Росії часів біронівщини, так само як крижана статуя - уособлення замученого, як би скам'янілого від гніту російського народу. Крижана статуя в крижаному будинку - це символічний атрибут положення народу в біроновской Росії. Проводячи літературну паралель, можна сказати, що крижаний будинок Лажечникова - це до певної міри прообраз майбутнього символічного «мертвого дому» Достоєвського ( «Записки з мертвого дому»).

Знаменно, що на Заході також існувала традиція в зверненні до крижаного дому Анни Іоанівни як до символу реакції. Англійська романтик Томас Мур (вірш «Кінець священного союзу», 1823), німецький революційний поет, один К. Маркса, Фердинанд Фрейліград ( «Крижаний палац» .1846) і, нарешті, В. Гюго ( «Наполеон Малий», 1852) віддали данину цій традиції.

Подібно до того, як ці письменники символізували в образі крижаного палацу заподноевропейского політичну реакцію, Лажечников, звертаючись до того ж символу, витлумачив і оцінив похмуру сторінку в російській історії - бироновщина. [311]

Про народ в оповіданні Осоргина згадується два рази; і кожен раз акцент ставиться на множинності. Анна Іоанівна не відає розмірів країни і не може вважати її народів: «Натовпи народів зібралися дивитися на весільний поїзд - царицину забаву». Народ - свідок трагедії.

Мотив холоду символізує жорсткість правденія імператриці: «В день весілля був великий мороз», «Статут і перемерзнув, всі спали як убиті».Символічно, що Катька, замерзнувши, хворіє і помирає. Осоргин тим самим через призму трагедії одного маленького, пригніченого і приниженого істоти показує жорсткість царювання Анни Іоанівни, створює узагальнений образ цієї епохи.

Карлиця Катька - одна з численних епізодичних історичних осіб, про трагедію життя і любові якої розповідається в оповіданні. Її образ будується на контрасті зовнішньої і внутрішньої сторони. Зовні «дуже дурна собою, при тому слабосильна і залякана», зростанням ледь більше за аршини, особою старообразна і зморшкувата, на руках пухкі дитячі пальчики, ніжки колодами, груди під самим підборіддям і непомірно розвинена ». За таке неподобство взяли її до палацу вертушки, навчили квакати, кудкудакати, битися і співати »[66]. Катька - улюблениця імператриці. «По чіну- дура, Катька була ідіоткою. У ея потворне тілі, там, де бути годиться, билося боязке і чутливе серце ». [66].

Її чин - «парадна государиніна лялька», «ряджених», «подразненого в шовкові ганчірки, з особою, обсипані борошном, і наведеними бровами». Однак вона вміє страждати і співчувати. Щосили вона підтримує батьків «в суворого життя» (за стінами палацу люди теж страждають). «А коли батьки йшли, Катька з тими ж застереженнями пробиралася назад, схлипуючи густим басом (оксюморон) і розмазуючи по старечому п'ятнадцятирічному особі рясні справжні людські сльози». [66]

Заради інших вона терпить приниження і побої. Дбає, наприклад. Про що впала в ідіотство, нещасний князя Голіцина, відчувала до нього «материнську прихильність. І хоча він був на зріст удвічі більше проти нея, - він їй здавався маленьким, як би дитинкою, які потребують ея турботах ». Він один їй «ввічливо вклонився і говорив лагідні слова подяки» [66]. Для інших вона всього лише «кімнатна собачка» і «жива лялька» (оксюморон).

Хвороба - прикордонна ситуація між життям і смертю. Напівреальних, півсон. Сон в даному випадку символізує звільнення душі і смерть тіла: «всі спали, як убиті» (сон - смерть), «не те спала, не те пішла з цього неласкавого світу (сон - смерть). [67] Але в будь-якому випадку, сон - перехід душі в інший світ. Смерть виступає тут як звільнення від мук і страждань і це ще більше загострює трагедію життя. Катька в кінці розповіді «засинає» назавжди. «І тоді Катька відразу полегшало, вона заспокоїлася, стала великою і красивою, побачилася з батьками, повідала їм, що виходить заміж за кохану людину і що сама цариця обдарувала її своїми милостями» [67]. Фінал трагічний: втілення ідеалу (простої людської Катькиной мрії про кохання) виявилося неможливим в реальності.

У цьому сенсі образ карлиці Катьки сходить до романтичної літературної традиції (наприклад, у В. Гюго «Собор Паризької Богоматері», образ Квазімодо: контраст зовнішнього - потворною зовнішністю - і внутрішнього - прекрасної душі. Трагічний фінал).

Автор представляє кілька типів блазнів: «виродки» і «розумні дурні». «Не менше, ніж до маленьких виродків», розташована Анна Іванівна до Михайлу Олексійовичу Голіцину. До першого типу ми можемо віднести Катьку, «наречену» Калмичков, бородатого Карлу. До другого типу відносяться Балакірєв і Лакоста, а також спритний блазень - шахрай італієць П'єтра Міро, на прізвисько Педрілло.

Лакоста - Ян Акоста, португальська єврей, який користувався в якості блазня розташуванням Петра Першого, який подарував йому безлюдний острів в Балтійському морі і прозвав в зв'язку з цим «самоїдським королем».

Балакірєв Іван Омелянович - камер-лакей Петра Першого, в 1724 році підданий опалі і засланий; при Ганні Іоанівна - придворний блазень.

Проаналізувавши розповідь «карлицею Катька», підіб'ємо деякі підсумки. Невеликий за обсягом текст написаний на історичному матеріалі в художньому стилі. Образ автора- оповідача організовує всю розповідь. Немає діалогів, немає характеристики мови персонажів, Внутрішній світ Катьки переданий через вчинки, марення і бачення. Зовнішній портрет ще більш відтіняє красу її душі, і неможливість втілення її душі в реальності. Обмежений простір символізує, по-перше, задушливу атмосферу епохи біронівщини, а, по-друге, замкнутість і безвихідність ситуації, в яку волею долі поставлена ​​Катька.

Осоргин пише мініатюру «Авакум», яка має підзаголовок «Розповідь по життю і утворів». У центрі мініатюри історична особистість, протопоп Аввакум Петрович (1620-1682) - глава старообрядництва, ідеолог розколу в Православній церкві, письменник [, 526].

Автор-оповідач використовує прийом ретроспекції, розповідаючи про події, які відбулися до зустрічі з героєм, з фіналу життєвих шукань і діянь протопопа Авакума до початку його життєвого шляху. Введено філософські роздуми автора: «Дня своєї смерті ніхто не знає, ні простец, ні мастак, ні філософ, ні ворожбит» [, 67]. Таким чином, смерть і життя, по Осоргин, залежать від волі Божої.

Протиставлення умовно-ритуального автор представляє в своїх творах як опозицію соціального і природного. Авакум не приймає нововведень патріарха Никона, його реформи в області церкви ( «Наказав Никон в церкві поклони творити нема на коліна, а в пояс і хреститися трьома персти»), для нього головним є віра людини. * Все живе на землі: риба птиці, звірі - дано богом, а людина в бога не вірить ( «... а людина бога молить, насичується досить - лукавство, бо біс, скаче яко козел ... покаяння ж відкладає на старість ...»).

* В середині 12 століття за почином патріарха Никона в російській церкві були проведені деякі реформи в сфері релігійної обрядовості, і в зв'язку з цим зроблено було виправлення богослужбових книг. Сутність реформи полягала в приведенні до єдності російського церковного обряду і написання богослужбових книг, які практикувалися в сучасній грецькій церкві і не в усьому збігалися з російської церковної практикою. Російське держава прагнула до впорядкування різних сфер державного життя і тим самим життя релігійно-церковної, оскільки остання повинна була служити його інтересам. Як сніг на голову впала «пам'ять» Никона, скорочується число земних поклонів і заміняла двоперстя, затверджене ще Стоглавий собором, троеперстием. У реформі по-різному були зацікавлені і верхи правлячої аристократії, і верхи аристократії церковної. Служіння божеству для рядової маси духовенства зводилося до механічного виконання завчених обрядів і виголошення засвоєних словесних формул. Визнати неправильність цього обряду або засумніватися в ньому для захисників старовини означало б поставити під сумнів святість подвижників. Новий обряд йшов з Греції, яка ще 2 століття тому була за відступ від благочестя і за це покарали богом, які віддали її у владу невірних. Два століття офіційна церковна публіцистика вчила тому, що справжньої і єдиною берегинею православного благочестя є тільки російська церква, яка повинна була визнати авторитет церкви грецької. Такі були в сукупності причини, що визначили собою вороже ставлення до реформи з боку рядового духовенства. Що стосується вищого духовенства, то воно прийняло нововведення Никона без опору і навіть в деяких випадках зробило їм енергійну підтримку. Така позиція обумовлювалася тим, що інтереси цього шару не тільки не страждали від реформи, а, навпаки, вигравали. Це найкраще доводиться тим, що російські архієреї прийняли положення Никона про перевагу священства над царством. Реакція проти Никонівському реформи знайшла собі співчуття у різноманітних соціальних групах - буржуазія, селянство, боярство.

Мотив страждання за віру проходить через весь розповідь. Авакум відкидає Новий завіт, але новий час і влада бере своє. Звідси в оповіданні виявляються дві концепції - старого часу (Авакум) і нового часу (Никон). Для Авакума важливі не зовнішні обряди, а справжня віра в бога. Якщо порівняти з давньоруським «Житньому», то в зображенні Авакума Никон - це «пустуни», «носастий, брюхастий борзий кобель», «шиш антихристів», «вовк», «перстообразний звір», «пекла пес». Авакум підкреслює жорстокість Никона, який «пече вогнем», катує і мучить своїх супротивників, говорить про розпусного життя патріарха. Під стать Никона і його соратники. Авакум в одному зі своїх творів дає яскравий гротескний образ рязанського архієпископа Іларіона: «В карету сяде, розчепіривши, що міхур на воді, сидячи в кареті на подушки, розчесати волосся, що дівка, та їде виставити пику на площі, щоб черниці любили».

Викриває Авакум і грошолюбство ніконіанской духовенства: дяк Тобольського архієпископа Іван Струна за полтину залишає безкарним «гріх» кровозмішення. Викриваючи представників церковної та світської влади, Авакум не щадить і самого царя, хоча царську владу воно вважає непорушною. Проходячи часто повз монастирського подвір'я, де в цей час жив Авакум, цар розкланюється з протопопом і в той же час дає наказ боярину Стрешневу умовити Авакума, щоб той мовчав.

Географічний простір мініатюри дуже широке (на відміну від розповіді карлицею Катька): Москва - Сибір - Тобольськ - Москва. Всі епізоди жорстокого ставлення до особистості людини відображають жорстокість епохи. Автор дає докладні описи поневірянь Авакума, страждань і гонінь. Всі дії дано в динаміці, яка створюється за рахунок синтаксичних примітивів з обов'язковою наявністю в них дієслівної лексеми з подієвим змістом (Ср: «поїхали», «тягли», «тонули», «голодували»). Ці синтаксичні примітиви і організовують зміну епізодів, створюючи прискорену наративність тексту. Протопоп Аввакум був найяскравішим і найвпливовішим вождем старообрядницької опозиції і найбільш талановитим письменником. Людина величезного темпераменту, фантастично завзятий в захисті старої віри, що йшов у своїй боротьбі на тяжкі страждання, що прирік на них свою сім'ю і закінчив свої дні на багатті, Авакум прожив життя повну всіляких випробувань і часом нелюдських поневірянь. З метою примирити Авакума з офіційною церквою і тим усунути впливового її противника, який встиг придбати собі популярність, цар викликав його до Москви. По дорозі він «по всіх містах і селах, у церквах і на торгах кричав проповідуючи слово Боже і навчаючи і викриваючи безбожну лестощі».

Автор передає яскраве своєрідність людської індивідуальності Авакума, яке полягало в тому, що у нього традиційні форми мислення поєднувалися з безпосереднім вираженням практичного почуття і живого інстинкту життя, притаманного тій середовищі, виразником якої став протопоп. Автор також вказує на те, що божа сила рятувала і підтримувала його в спокусах: в воді він і його родина не тонуть, за його молитвою лід розступається і він втамовує свою спрагу і т. Д. Осоргин бачить в протопоп насамперед людини, наділеної надприродною здатністю. Авакум, який взяв на себе місію пророка і посланника Божого, ні ченцем. Він був сім'янин, плодовитий батько; його свідомість стверджувало чи не принципове засудження мирського життя, а проникнення релігійним до неї ставленням. Оскільки розповідь пишеться по життю, то передається і жива російська мова, або, перебивав мову книжкову, церковнослов'янську, або, в більшості випадків абсолютно її витісняє.

В оповіданні простежується тема материнської любові. Так, яка страждає матір'ю постає в оповіданні протопопіца Наталія Маркова (1624-1710), яка також є реальною історичною особою. Настасья Маркова була дочкою багатого купця; вийшла заміж за Авакума в 14 років. Покірно йде вона разом з чоловіком в далеку сибірську посилання: народжує і ховає по дорозі дітей, рятує їх під час бурі, за чотири мішки жита під час голоду віддає своє єдиний скарб - московську однорядку. Марківна допомагає чоловікові морально перенести всі негаразди, які обрушує на нього життя. Лише раз з понівеченої грудей жінки вирвався крик відчаю і протесту: «Чи довго борошна сіючи, протопоп, буде». Але варто було чоловікові замість розради сказати: «Марківна, до сами смерті!», Як зібравши всі свої сили і волю, вона, зітхнувши, просто відповіла: «Добро., Петрович, іно ще Побреду!» І яка краса душі. Скільки благородства приховано в цьому простому відповіді російської жінки, готової ділити все муки, тяготи і знегоди з коханою людиною!

І, напевно, не випадково центральним образом розповіді стає образ річки.«Річка, що омиває в дитинстві тіло людини, - пише Осоргин, - визначає його характер, його моральне обличчя» [75]. Для протопопа Авакума, скуті льодом річки - символ нестерпного страждання. «У 20 столітті, - зауважує автор, - течуть річки не тільки води, але і крові» [72]. Але стверджує, що настановами протягом великих російських річок. Образ річки в творах Осоргина складається не тільки під впливом вражень дитинства, але і відбив народну віру в очисну і спокутну силу водної стихії.

В іншому оповіданні «Страта зошити» автор дає нам точну дату події - 4 грудня 1755 в день Великомучениці Варвари (релігійне свято, на честь святої Варвари в церкві йде служба). Але Осоргин не історик, у нього інше завдання - показати історію через призму культури, акцент в даному випадку ставиться на релігійних моментах.

Портрет Васі Рудного підкреслює його простоту, буденність сільського життя «... був у валянках, ... кожушок ледве доходив йому до колін, ... а найгірше короткі рукава» [80]. З таким чином ми не раз зустрічалися в російській літературі при описі простих знедолених дітей. Розглядаючи різні варіанти долі героя ( «Нахилився - і підняв свою долю. А чи не підніми нічого б не сталося ...»), автор показує історичну дійсність 1735 року, таким чином виправдовуючи свого героя; намагається відтворити логіку мислення Васі: «Чистий папір для школяра - скарб: пиши і малюй. У школах паперу і не бачили, а писали на чорних дошках крейдою »[81]. Зошит з точки зору історії представляла собою скарб, але предмет отримує свою цінність по подію певного періоду часу. В оповіданні свідомість людини 18 століття перетинається з свідомістю сучасної людини в розумінні цінностей. Таким чином, перед нами осмислення людського мислення. Автор заздалегідь говорить про фінал ( «Погубила його знахідка на п'ятнадцятому році життя») [81], щоб зняти акцент з моменту загибелі і перенести увагу читача на предмет, заінтригувати, залучити його інтерес до знахідки. Прагнення показати «народну» історію підтримується включенням в розповідь прислів'їв - «Не знаєш, де знайдеш, де втратиш» [81]. Але прислів'я також грає роль узагальненого фактора, переносить долю Васі на всіх. Осоргин не обійшов стороною і моральне обличчя героїв: учитель бере гроші у дітей ( «нишпорив по кишенях в дитячих кожушках») [81]. Звучить іронія автора по відношенню до людини, який в силу своєї професії повинен бути високо моральним, з чистою душею і добрим серцем. Одна випадковість тягне за собою іншу. Неграмотність стала відправною точкою для стрімкого розгортання трагічної події в долі Васі Рудного: різне розуміння Бога в античності і християнстві. Ніхто не знає про будь богів йдеться в цій нещасливій зошиті: «Що було в богопротивного зошити, то прочитали, але толком зрозуміти і розтлумачити ніхто не міг, хоча і була в ній явна брехня і хула на Бога» [82]. Природно, що свідомість за своєю нерозвиненості не може осягнути незнайоме явище, так як певні релігійні установки, певний світогляд, існування єдиного християнського бога передбачає наявність іншого. Тобто поступово автор намагається відтворити суспільну свідомість людей 18 століття.

Словосполучення «розумом лагідний» ми уявляємо собі в значенні - боязкий, соромиться, але фраза прояснює інше значення слова, а саме «розум короткий» і підкреслюється типовість цього явища. Спроба показати адміністративну систему: військову, шкільну (де дітей дерли зазвичай по суботах), підкреслює, що віра в Бога не є істинною, вона автоматична, загальноприйнята. Єлагін і Волков намагаються захистити систему, стоять на сторожі нелюдських порядків, які не надають право вибору для бідного Васі. Заради життя потрібна брехня, вигадані факти ( «зрозумів він - краще зізнатися і наклепати на невідому людину») [82]. Таким чином, ми бачимо, що система, заснована на брехні, породжує брехню і донос. Але іронія автора переходить в сарказм ( «повальним обшуком запитували про невідому жіночку Юнона ... катували про розпусне дівку ім'ям Венера») [83] і ми бачимо типову каротину цього часу.

Пейзаж виконує в мініатюрі функцію контрасту ( «поля зеленіють просторами, а струмки шумлять, та не можуть заглушити щебетання і гомону прилітних птахів») по відношенню до долі Васі ( «тільки кістки стирчали, а тіло сповзло, хрипким стало дихання ...») [83 ]. У природі навесні відбувається пробудження від сну, а герой від міцного зимового здоров'я приходить до смерті.

Смислові частини, які виділяє автор, відображають етапи розвитку дії; по наростаючій лінії показуються рівні адміністративної системи. Школа це не стільки освітній заклад, скільки подобу в'язниці: діти з дитинства вчаться не грамоті, а лише відчувають фізичне насильство над собою.

Система не змінюється - в тексті з'являється ще одна дата - військовий статут 1716 року, яка вказує на неактуальність законів; реальність доводиться до абсурду: неіснуюче злочин судять за неіснуючими законам, причому не дотримуючись їх в повній мірі.

Людина не представляє ніякої цінності, він нижчий речі, якої надають більшого значення. Абсурд доведений до такої міри, що на абсолютно серйозному рівні інсценується кару зошити - неживого предмета. Страта - масове видовище, постає як розвага: «Кого будуть страчувати - не всі знали ...», «з'явилися на площу різні начальства ... і військова влада.» [84]. Автор акцентує увагу читача на сприйнятті ката - «ката знали добре в обличчя і поважали, так як він вважався одним з кращих в тих краях заплічних майстрів ...» [84]. Можна провести паралель з Достоєвським, так як в основі лежить вічна проблема - «злочин і покарання» .Казнь постає як торжество. Вираз «головний винуватець торжества» зазвичай вживається в переносному значенні, але автор, вживаючи його в прямому значенні, показує трагедію суспільства: особистість знецінюється системою. Розуміння образу злочинця в традиційному варіанті всього лише штучно сформована думка, злочинець і жертва міняються місцями в свідомості людей, Васю Рудного представили високим і похмурим лиходієм: «хто уявляв собі цього колодника високим і похмурим лиходієм ...: особою звір, борода руда ... на щоках і на лобі клеймо. »[85], але ми бачимо, що злочинцем є та сама ідеологія, політика правлячих класів, яка бере участь у формуванні менталітету народу, яка заради захисту своєї позиції доводить до абсурду форму адміністративної та кримінальної відповід вного впливу на громадян. Іронія автора відображає жорстокість людей часу, описана історія не є одиничною - «все-таки справжня кара, людська, багато цікавіше!» [84].

У мініатюрі немає конкретних історичних подій, вони представлені в узагальненому вигляді. В історичну стилізацію включаються роздуми про сучасність: «пройде ще сотня років, і з пів сотнею і чвертю, - новий автор розповість людям про те, як його предки ... палили соборно на вогнищах злочинні книги в містах великих і славних просвітою» [85]. Слідом за автором ми робимо висновок, що в історії не поодинока. «Бо повертається вітер на круги своя, ніч змінюється днем, день вночі і мало нового в підмісячному світі» [85].

В оповіданні «Соловей» розповідь починається з опису: «мала, сіра пташка». У центрі стоять історичні особистості: патріарх Никон, диякон Варсонофій, архімандрит Філофей.

Ще одна постійна тема Осоргина - спогад про Росію ( «повернувся з теплих країн до себе на батьківщину»).

Валдайський соловей своїм співом турбує сон ченців Іверського монастиря, змушує їх зітхати і захоплюватися; він же порушив канон заутрені, несподівано влетівши до церкви і ознаменував швидке падіння патріарха Никона.

«Солов'їний спів - справа російське; іноземці нічого про нього толком не знають. І розповісти їм про нього неможливо, тому що у них немає відповідних слів. Ніякої перекладач не переведе на іноземну мову всіх тонкощів «перекладів» солов'їної співу: пульканье, кликанье, гуркіт, дріб, лешева-дудка, кукушкин переліт, Гусачок, Юлін стукотня ... »[71]. Немає вже і у нас солов'їної науки і самі ми не стаємо іноземцями в своїй країні, які потребують перекладі, коли мова йде про природу.

І знову боротьба з ритуалом за нормальне природне. Даремно загубили валдайського солов'я грубі руки ченця, яке б церковний ритуал. Соловей постає як природне природне начало, йому душно серед ченців ( «від чернечого духу захотілося йому на волю»). Синонімом природи (волі, життя) виступає слово «дух» (дихати, повітря). Вітер, вільне повітря, розлиті в природі благовонья ( «острівець лісистий», «озеро повно риби») - це земні втілення Святого Духа. Так здавна вважав народ.

Патріарх Никон виступає за рітуалістіческіе, соціальне «в ті дні впертий Никон готував останній жорстокий удар своїм ворогам, ревнителям старої віри», намагаючись знищити природне начало в людині і в навколишньому світі.

В одному оповіданні Осоргин міг з'єднати і переплести абсолютно різні стилі мовлення: народний говір і книжкову хитромудрість листування Никона і Філарета. [522] «І пише з никонова голосу наказним:« І як вам ця грамота прийде, і вам би про ту справу відписати, що не замотчав ні години про все детальніше ... ». За відповідну відписку сіл сам Філофей: «А якщо б живий був, і ми хотіли його послати тобі, великому пану ... у тебе милостивого батька, прощення просимо» [72].

Осоргин завжди робить посилання на історичні документи «ні про багатьох інших подробицях в документах нічого немає ...»

Поступово губиться людськими руками природа, проливається кров на землю, і солов'ї як символ російського Духа «полетіли в теплі країни», а рідних краях «дзвіночки ж і дзвіночки ..звенеть назавжди перестали». [72]

Осоргин Не бере описів історичних подій із сучасних книг, так як боїться зробити грубу помилку в уточненні деталей тієї чи іншої епохи ( «Автор розповіді ніколи не брав участі в боях і не знає, як це робиться») [73]

Розповідь «Шаховий бовдур» починається ліричним відступом автора про гру в шахи, включаючи при цьому роздуми про сучасність: «Не всі знають, що шахи з незапам'ятних часів були улюбленою грою не тільки в Західній Європі, але і в Росії ... Іван Грозний помер за шаховою дошкою ... Зараз шахи оголошені грою пролетарської ». [73]

І з перших рядків вводить в оповідь автор реальних історичних діячів - Івана Грозного, Петра Першого, Катерину Другу і інших.

Цікаво назва мініатюри - «Шаховий бовдур». Автор пояснює це наступним чином: шаховий бовдур - це «механічна лялька, яка всіх обіграє в шахи» [73], підкреслює «бовдур», тому що «голова пуста», але «мозку вистачить на бувалого».

Як майстер деталі, Осоргин уважно описує кожну гру, кожен хід ( «обмірковував», «ерзал», «пив», «підбадьорився»), створюючи при цьому напруга читача.

В оповіданні простежується тема рабства людини. Так жива людина виявляється «в полоні» турка, працює на нього день і ніч, граючи в шахи за гроші. І тільки у фіналі оповідання ми бачимо, що під залізною маскою механічної ляльки ховалася «жива, зі сльозяться від тютюну очима, гладко стриженими волоссям ...» голова людини. Але бути рабом виявляється не так уже й погано. Над російськими людьми завжди командували, їх завжди принижували, ображали, а вони покірно несли свою долю по дороги життя.

В оповіданні «Кінець Ваньки - Каїна» письменник назвав Волгу припливом Ками, з якої вона не може зрівнятися ні глибиною, ні чистотою, ні міццю »[75]. Осоргин намагається піднятися від «гирла» історії, від трагічного 1938 року до «враховуємо», чистих джерел.

Можна тільки позаздрити його захватом закоханості в рідні місця, його захоплення природою, мовою, самобутнім характером російської людини: «Ми говорили тут лише про себе, не бажаючи вплутувати іноземців; справа в тому, що в одній тільки дельті нашої ріки Лени, в пору розливу, з зручністю тоне будь-яка європейська держава зазвичай - без залишку, і тільки від деяких залишилися ріжки та ніжки.Так що розмова про річку - наша справа сімейне »[75].

Повернення до витоків - це повернення в дитинство, до матері - землі, до свого роду. Ванька - Каїн в мініатюрі М. Осоргина проходить цей шлях. Був Ванька московським злодієм, волзьких розбійником, зрадив потім своїх, став сищиком, задумав знищити всіх розбійників дорожніх, лісових і річкових (цікаво, що всі розбійники названі письменником так, як називає фольклорна традиція нижчих демонів - духів лісових, польових, річкових, болотних) .

Злочин проти товаришів - це злочин проти роду і матері- землі. Але все трави, злаки, рослини і дерева змовилися, щоб знову запаморочити і зачарувати бувалого розбійника. Відповідно до народним світосприйняттям Осоргин малює природу як рідний дім людини: «У лісі його вітає по старому знайомству кожен кущ і кожна травинка, в поле йому кланяється кожен колосок. З дитячою посмішкою на хибному бородатому обличчі він згадує їх особи. Всі трави ... раді його приходу в чесний ліс з розпусного міста »[76].

Докладні деталі і опису може знати тільки істинно російська людина ( «травичка-трясунка», «лисячий хвіст», «собачі зуби», «Іван-да - Марія»). Прийняла земля Каїна і поклявся він, став «простим і смиренним». М. Осоргин Не бере з релігійного народного свідомості ідею Христа караючого, ідею страшного суду. Його концепція історії - концепція не покарання, а порятунку: «Господь убієнних втішає ризами білими, а нам дає час до виправлення. Вічна пам'ять на віки віків! »[69]. Автор продовжує тему зіткнення природного і соціального. В оповіданні синонімом соціального є місто, найважливішими подіями в якому є кара і смерть; в світі природи - весілля і продовження роду. Ванька - людина, яка живе в гармонії з природою, він протистоїть соціальному. Ванька виступає рятівником простих знедолених людей ( «була селянинові в розбійника захист проти поміщика ...»). Порядність розбійника автор показує в сцени, коли на кораблі вмирає лоцман: «всі молодці покидали шапки, похрестили двуперстно і відійшли з миром» [76]. Цей епізод підтверджує справжню віру в Бога, якийсь закон, який дотримується не тільки Ванькой, але і всіма хто шанує християнську мораль. Природа дає йому сили вижити, усвідомити свої вчинки (№леса і поля нашептали йому в вуха жахливе покаяння ») [76]. Для нього не важливо матеріальне благо, на першому місці стоїть духовне багатство, єднання людини з природою ( «І не потрібно йому ні нагород, ні почестей, а краще розділить долю до кінця своїх днів з вірними товаришами ...») [, 70]. Останню подяку він віддав землі: «І як перед ними стояв - так і повалився в земному поклоні» [76].

Людина не цар, а син землі. У російській народній релігійності образ матері - землі нерідко зливається з образом Матері Божої. Мати сиру земля - ​​батько, хранителька морального закону родової життя. Припадаючи до неї, знаходить людина розраду. Опозиція соціального і природного доповнюється в свідомості М. Осоргина протилежністю приходить, тимчасового і вічного. Якщо буде жива земля, буде жива душа народу, його моральна основа.

В основі оповідання лежить легенда про відомого в ті часи розбійника Ваньке-Каїна. Осоргин як майстер слова зумів піднести її доступним «народним» мовою. Автор робить висновок, що історія розказана їм тільки для російських людей, тому що за кордоном її ніхто не зрозуміє: «... історія невідома ..., а нами підслухана за течією великих російських річок» [76].

Таким чином, проаналізувавши історичні мініатюри М. Осоргина, складові цикл «Повість про якусь дівицю», ми прийшли до наступного висновку. Мотив влади виступає об'єднуючим початком всього циклу. Влада представлена ​​в різних її проявах, будь то царська влада, державна - адміністративна, церковна. Вона неминуче тягне за собою насильство, придушення волі простої людини і всі спроби протистояти їй виявляються безуспішними ( «Авакум»). Дану закономірність М. Осоргин простежує на матеріалі історичних епох 17 - 18 століття, але, тим не менш, авторське узагальнення виводиться за конкретні історичні рамки, охоплюючи період минулого і майбутнього. Автор підкреслює духовну красу простих людей, в основі якої лежить любов, співчуття, переживання. Автор підтверджує значення ролі випадку в долі героїв. Влада вищестоящих людей зумовлює дану випадковість, вона несподіваним чином проявляється в долі, нічого не підозрюють людей. І, як правило, випадковість може обернутися по-різному, але так чи інакше з історичної точки зору являє собою закономірність. Осоргин підкреслює абсурдність влади. Трагедія героїв обумовлена ​​незначними проявами дрібних примх правителів. Основна думка мініатюри задається на самому початку, все інше є лише доказом цього положення. Композиція мініатюри (зовнішнє розподіл на смислові частини) відображає життя героїв до переломного моменту, далі йде сам переломний момент (випадковість) і його наслідки. Відповідно до художньої завданням автор використовує ті чи інші художні засоби. Так, наприклад, заголовки мініатюр відображають об'єкт авторського уваги. Йде навантаження на сюжетні лінії персонажів, образи яких формуються через вчинки. Дії простих героїв при зіткненні з представниками влади дають поштовх до розвитку сюжету і підводять до фатальної межі. Безліч випадків породжує глобальне історична подія. Проста людина робить історію і одночасно стає її жертвою - так виникають неминучі трагічні фінали. Автор прагне до об'єктивності зображення, уникає прямого вираження власних почуттів і співпереживання героям.

Висновок.

Нове соціальне мислення незрівнянно розширило сьогоднішній культурний горизонт, наш історичний кругозір. До громадської ужиток включаються недоступні раніше відомості. Стосуються вони і тієї частки національного творчої спадщини, яка протягом багатьох десятиліть перебувала по той бік «залізної завіси». Інтелектуальні і духовно - моральні досягнення російського зарубіжжя стають безцінним капіталом наступає через велику поглядів, переконань, позицій. Але головне - знати про їхнє існування, мати на увазі все, що було напрацьовано кращими умами і серцями в специфічних умовах вимушеної еміграції. Тріумфальне повернення М. Осоргина на батьківщину закономірно: це була самобутня творча індивідуальність з власним світовідчуттям і неповторною стилістичної манерою.

В ході дослідження ми вивчили теоретичний питання щодо визначення жанру мініатюри, проблему розмежування малих жанрів, деякі критерії відмінності мініатюри від історичної новели, нарису, есе. Мініатюра як неканонічний жанр представляє великі можливості для експериментів, для прояву авторської індивідуальності. Якщо окремо розглядати історичну мініатюру, то крім жанрообразующих ознак ми можемо сказати, що індивідуальність авторського мислення проявляється не в описі абстрактної абстрактності, а в конкретних деталях, які показують нам авторську позицію, суть епохи, можливість окремими мазками показати цілу історичну картину.

Звичайно, головною ознакою приналежності того чи іншого твору до малого жанру виступає розмір тексту (менше розповіді). Мініатюра відрізняється особливою концентрованістю художнього тексту, при цьому особливого значення набувають композиційні прийоми (проведення паралелей між історією і сучасністю).

Ми простежили еволюцію поняття історизму, проблему співвіднесення факту і вимислу в історичному творі, починаючи з давньоруської літератури до рубежу століть 19-20 і прийшли до висновку, що в розвитку історичного жанру тенденція співвіднесення вимислу і документальності розумілася по-різному. Якщо в 13 столітті письменники при описі чого-небудь фантастичного, вважали це достеменним фактом (тобто в свідомості як такого вимислу не існувало), то вже до 16 століття з'являється свідомий вимисел, який в більшості випадків мав політичне значення (немає художнього вимислу при описі історичних подій). Поступово громадськість стала усвідомлювати значну роль художнього вимислу при створенні історичних творів і виникає проблема розмежування в тексті художнього вимислу і історичної правди, яка особливо гостро постала після виходу ...........