Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія дискурс-аналізу

Скачати 4.48 Kb.
Дата конвертації 09.05.2018
Розмір 4.48 Kb.
Тип доповідь

Серед попередників дискурсивного аналізу як особливої ​​наукової дисципліни слід згадати, принаймні, дві дослідних традиції. По-перше, це традиція етнолінгвістичних досліджень, орієнтованих на запис і аналіз усних текстів різних мов; серед найбільш відомих представників цієї традиції - школа американської етнолінгвістики, заснована Францем Боасом. По-друге, це чеська лінгвістична школа, створена Вілем Матезиусом, яка відродила інтерес до таких понять, як тема і комунікативна організація тексту.

Як вже було відмічено, термін discourse analysis вперше був використаний в 1952 Зеллігом Харрісом. Однак оформлення дискурсивного аналізу як дисципліни відноситься скоріше до 1970-х років. В цей час були опубліковані важливі роботи європейської школи лінгвістики тексту (Т. ван Дейк, В.Дресслер, Я.Петефі і ін.) І основні американські роботи, свя-зувати дискурсивні штудії з більш традиційної лінгвістичної тематикою (У.Лабов, Дж. Граймс, Р.Лонгейкр, Т.Гівон, У.Чейф). До 1980-1990-х років відноситься вже поява узагальнюючих праць, довідників і навчальних посібників - таких, як Дискурсний аналіз (Дж.Браун, Дж.Юл, 1983), Структури соціальної дії: Дослідження з аналізу побутового діалогу (редактори - Дж.Аткінсон і Дж.Херітідж, 1984), чотиритомний Довідник по дискурсивного аналізу (під редакцією Т. ван Дейка, 1985), Опис дискурсу (під редакцією С. Томпсон і У.Манн, 1992), Транскрипція дискурсу (Дж.Дюбуа і ін., 1993), Дискурсивні дослідження (Я.Ренкема, 1993), Підходи до дискурсу (Д.Шіффрін, 1994), Дискурс, свідомість і час (У.Чей ф, 1994), двотомна праця Дискурсивні дослідження: Міждисциплінарна введення (під редакцією Т. ван Дейка, 1997).

Дискурс - об'єкт міждисциплінарного вивчення. Крім теоретичної лінгвістики, з дослідженням дискурсу пов'язані такі науки і дослідницькі напрями, як комп'ютерна лінгвістика і штучний інтелект, психологія, філософія і логіка, соціологія, антропологія і етно-логія, літературознавство і семіотика, історіографія, теологія, юриспруденція, педагогіка, теорія і практика перекладу, комунікаційні дослідження, політологія. Кожна з цих дисциплін підходить до вивчення дискурсу по-своєму, проте деякі з них мали істотний вплив на лінгвістичний дискурсивний аналіз. Особливо це стосується соціології.

Дискурс-аналіз як парадигма у вивченні мовного спілкування

На початку XX століття лінгвістику насамперед цікавило питання Як влаштований мову ?, то в другій його половині більше уваги приділяється питанню Як функціонує мова?

На це питання неможливо відповісти з позиції тільки лінгвістики ==> розширення предмета лінгвістики і створення ряду довічних дисциплін (когнітивної, психо-, соціо-, прагма- та інших лінгвістики).

До кінця століття помітно відновлення в правах інтуїції і інтроспекції; причина цього - зростання уваги до людського фактору, суб'єктивності в лінгвістиці.

Functionalism vs. formalism debate

Формалізм: autonomy і modularity

Відсутність у мови точних обумовлених функцій;

Повна незалежність форми від функції (мова в собі / його структурні особливості)

функціоналізм:

Мова як система знаків, яка служить або використовується для досягнення будь-яких цілей, виконання якихось функцій;

Вивчення і структури, і функціонування мови з метою виявлення відповідностей між ними;

Взаємозалежності між формою і функцією; облік впливу вживання мови на його структуру.

Дискурс-аналіз, будучи представником функціоналізму, інтегрує досягнення і дані всієї попередньої формально-структурної лінгвістики.

Дискурс-аналіз - самостійна наукова дисципліна в вивченні язи-ка і мовного спілкування; - має формальні та структурні коріння.

Три підходи до трактування змісту поняття «дискурс»:

Формалісти будують ієрархію одиниць «дискурсу», типів відносин між ними і правил їх конфігурації [Stubbs, Звегинцев]

Функціональне визначення «дискурсу» як всякого «вживання мови». Вивчення функцій мови в широкому соціокультурному контексті [Fasold, Brown, Yule, Р.О. Якобсон]

- виділення ряду функцій і співвіднесення форм дискурсу (висловлюючись-ний і їх компонентів) з тією чи іншою функцією;

- досліджується весь спектр функцій конкретних форм і елементів дискурсу

[D.Schiffrin] взаємодія форми і функції

Дискурс є не примітивним набором ізольованих одиниць мовної структури «більше пропозиції», а цілісної сукупністю функціонально організованих, контекстуалізувати одиниць вживання мови.