Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія економіки

Скачати 31.14 Kb.
Дата конвертації 10.09.2019
Розмір 31.14 Kb.
Тип реферат

Тема № 23: Економіка СРСР в 30-і роки.

ПЛАН

1. Цілі, засоби й методи індустріалізації.

2. Сільське господарство і наслідки колективізації.

3. Створення нової структури управління народним господарством.

Завдання: Покажіть і проаналізуйте зміни в структурі народного господарства за 1926- 1940 рр. Складіть діаграми та графіки.
Цілі, засоби й методи індустріалізації.

За роки світової та громадянської воїн соціальна структура економіки Радянського Союзу повністю змінилася, однак збереглася техніко-економічна структура. Головна диспропорція полягала в відставанні сільського господарства, де повністю панував ручну працю.

Абсолютно недостатньо були розвинені машинобудування, видобуток палива, металургія, виробництво будматеріалів. Наша країна, яка не виробляла багатьох видів сучасного обладнання, перебувала ще в техніко-економічної залежності від капіталістичного Заходу. Звідти ввозилися не тільки машини, але і деякі види промислової сировини. Ці диспропорції можна було ліквідувати тільки шляхом соціалістичної індустріалізації. Проведення індустріалізації стало необхідністю і не вимагало зволікання.

У грудні 1925 р XIV з'їзд ВКП (б) проголосив курс на соціалістичну індустріалізацію країни. З'їзд ухвалив «... вести економічне будівництво під таким кутом зору, щоб СРСР з країни, які ввозять машини та обладнання, перетворити в країну, яка виробляє машини та обладнання ...». Потрібно було переобладнати на основі нової техніки старі заводи і фабрики, побудувати нові машинобудівні, хімічні, оборонні підприємства, шахти, рудники, електростанції, т е фактично створити заново нову промисловість.

В найкоротший термін потрібно було підготувати численні кадри кваліфікованих робітників, інженерів і техніків, здатних забезпечити впровадження в промисловість нової складної техніки. Все це необхідно було здійснити в найкоротші терміни зважаючи на складну міжнародної обстановки, яка має небезпеку загрозою імперіалістичної агресії. Замість 2-4% середньорічного приросту промислової продукції, звичайних для країн капіталізму, потрібні були темпи близько 15-20%.

На відміну від капіталістичних країн, в яких індустріалізація починалася зазвичай з розвитку легкої промисловості, СРСР змушений був розвивати насамперед важку індустрію. Тільки такий шлях індустріалізації

1.Рішення партії і уряду по госп питань: Сб документів за 60 років. М., 1967. Т. 1. С.506.

забезпечував економічну незалежність країни, яка перебувала в капіталістичному оточенні.

У грудні 1927года XV з'їзд ВКП (б) прийняв резолюцію "Про директивах по складанню п'ятирічного плану народного господарства". Було підготовлено два варіанти плану: мінімальний і максимальний. Показники максимального плану приблизно на 20% перевищували показники мінімального. В основу плану були закладені високі темпи індустріалізації, наступ на частнокапиталистические елементи міста і села шляхом значного підвищення податкових ставок, заохочувальні заходи щодо бідного селянства і посилення кооперування села.

Політика "соціалістичної індустріалізації" була спрямована на:

- всесвітнє розвиток державного сектора як основи соціалістичної економіки,

- внесення в управління народним господарством планового початку,

- встановлення нових взаємин між містом і селом з урахуванням розширення селянського попиту не тільки на продукти споживання, а й на засоби виробництва,

- скорочення непродуктивного споживання, з тим щоб зекономлені кошти направити на будівництво заводів і фабрик.

Де було взяти кошти для величезної капітального будівництва? У ті роки наша країна могла проводити індустріалізацію тільки за рахунок внутрішніх джерел. Дуже потрібні були іноземні позики, але імперіалісти Заходу погоджувалися надати їх лише на умовах, пов'язаних з втратою державного суверенітету СРСР. Колоній ж, звідки черпали багато західних країн кошти, необхідні для своєї індустріалізації, у Радянського Союзу не було і не могло бути.

Однак у нас знайшлися досить потужні внутрішні джерела капітальних вкладень. Завдяки соціалістичної власності стало можливим використовувати для справи індустріалізації ті кошти, які до революції йшли на збагачення вітчизняних та іноземних капіталістів у вигляді підприємницького доходу, банківських відсотків за позикою і т д., А саме прибутку нашої промисловості, зовнішньої і внутрішньої торгівлі. Істотну допомогу своїми коштами в проведенні соціалістичної індустріалізації справила і селянство, кровно зацікавлена ​​в розвитку промисловості.

Рішення грандіозних завдань соціалістичної індустріалізації, розширення насамперед важкої промисловості - споруда будівель, закупівля обладнання та машин - вимагало використовувати доходи всіх інших галузей народного господарства, заощадження населення (через ощадні каси, позики і т д).

У 1929 року відбулася XVI партконференція. З двох розроблених Держпланом СРСР варіантів п'ятирічного плану вона відібрала перший, завдання по якому в промисловості були на 20% вище.

Були визначені джерела коштів на будівництво підприємств:

- з доходів легкої промисловості і головним чином, сільського господарства, перерозподілених на користь індустріальних галузей,

- з доходів від монополії зовнішньої торгівлі колгоспним і радгоспним зерном, золотом, лісом, хутром, частково іншими товарами; на виручену валюту в країну ввозилося новітнє технологічне обладнання для споруджуваних заводів,

- з значно виросли податків на непманів; прямим наслідком цього, по суті, конфискационного оподаткування, доповненого прямим адміністративним тиском, стало повне згортання до 1933 р приватного сектора в промисловості і торгівлі.

- з коштів, отриманих за рахунок обмеження споживання міського та сільського населення (через збільшення роздрібних цін на товари, через що існувала з 1920 по 1934 р. Карткову систему їх розподілу, обов'язкові підписки на "позики індустріалізації" і т. П.); в результаті життєвий рівень робітників і службовців впав в 2-3 рази.

На з'їзді Куйбишев заявив, що необхідно щороку подвоювати обсяг капіталовкладень і підвищувати виробництво продукції на 30%, - "Темпи вирішують все!" Отже, це знайшло яскраве вираження в масовому "соціалістичному змаганні", в ударництво і Стахановський рух

Важливе значення мало введення режиму економії. Потрібно було максимально використовувати тодішні мізерні ресурси, вести повсякденну наполегливу боротьбу за ліквідацію невиробничих витрат, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції. Щоб вирішити проблему накопичення, доводилося економити на кожному кілограмі хліба, на кожному метрі тканини. В ім'я соціалізму, в ім'я незалежності Батьківщини радянські люди йшли на нестатки, бралися за самий важка праця.


Завдяки героїчній праці та високому ентузіазму радянських людей уже в 1926-1928 рр. держава змогла різко збільшити капітальні вкладення в індустріальне будівництво. Якщо в 1924/25 господарському році в році в державну промисловість було вкладено 429,9 мил руб., То в 1927/28 рр. - вже 1467,4 мил руб.

За рахунок цих асигнувань будувалися нові потужні індустріальні об'єкти, реконструювалися і розширювалися старі підприємства. З жовтня 1927 р до першої п'ятирічки в СРСР було введено в дію близько тисячі нових підприємств з основним фондом 850 млрд. Рублів.

Нове капітальне будівництво торкнулося перш за все електроенергетики, будівництво яких почалося ще в відновлювальний період: Штеровська (Донбас), Волховська, Шатурская (Підмосков'я), і ін. Почалося спорудження ще 11 великих електростанцій, в тому числі гозоелектростанціі нижче дніпровських порогів - знаменитого Дніпрогесу. Були побудовані три нові великі шахти в Донбасі: «Американка», Горлівська №19 / 20, Рутченківської №29 і до десятка менш значних.

Почалося будівництво Керченського та Злотоустовского металургійних заводів; стали до ладу гігантський Красноуральскій мідеплавильний завод і Ріддерскій свинцево-цинковий комбінат в Казахстані. Однак це ще не означало, що відставання в металургії подолано. У 1927/28 господарському році по виплавці чавуну СРСР досяг тільки 75% довоєнного рівня, і недолік чорних металів по країні продовжував відчуватися досить гостро.

Були зроблені перші кроки в області хімізації виробництва, величезне значення в цій справі мало відкриття в 1926 році великого родовища апатитів на Кольському півострові. Зазнали реконструкції содові заводи, вступили в експлуатацію нові баштові установки для отримання сірчаної кислоти, розгорнулося будівництво Московського тукового і Березниківського заводів, що поклали початок виробництва в нашій країні азотних, калійних і фосфорних добрив.

У цей період став до ладу гігант машинобудування - Московський електрозавод, почалося будівництво Сталінградського тракторного, Ростовського і Саратовського заводів сільськогосподарських машин. Багато машинобудівні заводи були реконструйовані. Це дало можливість радянської промисловості освоїти виробництво деяких видів продукції, які раніше доводилося ввозити з-за кордону: складних радіально-свердлильних, болторезние і інших верстатів, турбогенераторів в 10 і 20 тис кВт і тп. Якщо в 1925 р наша промисловість тільки наблизилася до довоєнного рівня, то вже в 1926 р велика промисловість, збільшивши за рік обсяг виробництва на 43,2%, перевершила рівень 1913 р на 8,6%. У 1928 р довоєнний обсяг валової продукції був перевищений на 32%.

В області залізничного будівництва найбільше значення мало розпочате в 1926 р споруда Туркестано-Сибірської залізниці протяжністю в 1500 км.

Успіхи нашої промисловості в перші роки індустріалізації дозволили дещо скоротити частку імпорту в загальному споживанні окремих видів промислової продукції - автомобілів, металорізальних верстатів, вугілля, синтетичних барвників. Однак головним джерелом комплектування нашого верстатного парку до початку другої п'ятирічки ще залишався імпорт. Хоча радянське машинобудування по випуску продукції за ці роки втричі перевищило рівень 1913 р потреба промисловості у верстатах в 1927/28 г задовольнялася лише на 19%.

У 1928 році став до ладу нафтопровід Грозний - Туапсе протяжністю 618 км, що набагато збільшило транспортування цінного палива і сировини, значною мірою спрямованого на експорт. У тому ж році загальний видобуток нафти досягла в СРСР 11,6 млн т, т е була майже в четверо вище рівня 1913 року. Продаж нафти за кордон дала можливість значно поповнити валютні фонди. Разом з продукцією лісової промисловості ця галузь забезпечила приблизно 31% всього союзного експорту.

Тоді ж почалося виробництво генераторів до парових машин; були випущені перші врубові машини, поява яких на вугільних шахтах стало незабутньою подією.

Так само багато робилося для налагодження виробництва предметів споживання. У 1928 році вперше дали продукцію різні підприємства легкої промисловості в Оші, Семипалатинську, Бійську; заробила картонна фабрика в Балахне, в цьому ж місті почалося виробництво газетного паперу; відбулося урочисте відкриття Сясьскій целюлозно-паперового комбінату.

Поширювалися масштаби залізничного будівництва, споруджувалися радіостанції, різні підприємства зв'язку.

Незважаючи на високі темпи зростання радянської промисловості, в початковий період соціалістичної індустріалізації основною галуззю економіки країни залишалося сільське господарство.За переписом 1926 р в селі проживало 82,1% населення, в 1925/26 г сільське господарство давало 56,6% всієї валової продукції. У сільськогосподарському виробництві панував ручну працю. Якщо в промисловості в 1925-1927 рр приріст валової продукції склав 32,8%, то в сільському господарстві - всього 5,1%. Особливо відставало зернове господарство. До 1927 р валова продукція зерна майже досягла рівня 1913 року, а торгова продукція склала ледве половину довоєнної норми.

У 1927 р зменшився обсяг хлібозаготівель, на початку 1928 р в країні вибухнула хлібозаготівельна криза. Криза був обумовлений багато в чому хлібної страйком куркульства, яке, сподівалося перешкодити індустріалізації СРСР, викликати кризу радянської економіки, вперто відмовлялося продавати хліб державі. Держава була змушена за підтримки бідняцькій і середняцької частини села піти на надзвичайні заходи: залучати куркулів, що відмовилися продавати хліб за твердими цінами, до судової відповідальності як спекулянтів і конфісковувати їх хлібні надлишки на користь держави.

2. Сільське господарство і наслідки колективізації.

Економічний розвиток країни вимагало докорінної перебудови виробничих відносин в сільському господарстві на соціалістичних засадах. Це було найскладнішим і важким завданням після завоювання влади пролетаріатом.

Створення передумов для колективізації. Необхідні передумови для переходу до масової колективізації сільського господарства були створені в 1926-1928 рр. в 1928 р наш тракторний парк вже складався з 27 тис машин (в тому числі близько 3 тис вітчизняних). Важливе значення для соціалістичної перебудови сільського господарства мала політика заготовок сільськогосподарських продуктів і всі види контрактації. Цілі села за спеціальними договорами здавали державі сільськогосподарську продукцію і отримували в замін виробничу допомогу: машини, добрива, агрономічний обслуговування. Щоб зробити законтрактовану державою продукцію, селяни багатьох сіл об'єднувалися у виробничі кооперативи

Велику роль в підготовці масової колективізації зіграла організація нових потужних зернових радгоспів відповідно до постанови ЦВК і РНК СРСР, прийнятим в серпня 1928 року в відміну від старих радгоспів, розташованих у колишніх поміщицьких маєтках, нові радгоспи - справжні фабрики зерна - створювалися на базі машинної техніки і відповідної виробничої та соціальної інфраструктури.

Практика роботи радгоспних механізаторів допомогла знайти оптимальну форму концентрації машинної техніки на селі і виробничо-технічного обслуговування колективних господарств - МТС. У 1928 році радгосп ім Т.Г.Шевченка в Одеській області створив на базі свого тракторного парку першу машинно-тракторну станцію. МТС зобов'язувалася виробляти своєю технікою сільськогосподарські роботи в близлежайших селах, а селяни об'єднували свої ділянки в один колгоспний масив, знищивши на полях межі.

МТС виробляли всі основні сільськогосподарські роботи, а розрахунок за роботу в натурі нараховувався після збирання врожаю, що створювало матеріальну зацікавленість в результатах праці як у механізаторів, так і у колгоспників. МТС як форма концентрації машинної техніки в сільській місцевості та виробничо-технічного обслуговування колективних господарств стали індустріальної та організаційної базою колективізації.

Соціальне перебудову села. XV з'їзд партії, що відбувся в 1927 році проголосив соціалістичну перебудову сільського господарства найближчим завданням партії.


З 1929 року Радянський уряд завдяки зростанню державних ресурсів зуміло істотно збільшити фінансову і виробничу допомогу сільському господарству. Тільки за один господарський рік (з 1928/29 по 1929/30) розміри бюджетного фінансування сільського господарства зросли з 714,2млн до 1,3 млдр руб, а кредитування з 587,4 млн руб до 907,9 млн.

Велике значення мало й те обставина, що МТС виявилося вдалою формою концентрації тракторів і сільськогосподарської техніки в руках держави.

Восени 1929 року середняк - центральна фігура села - остаточно повернувся в сторону колективізації. Почалося вступ до колгоспів основної маси трудового селянства. За останній квартал 1929 року в колгоспи об'єдналося 2,4 млн селянських господарств.

Найважливішим завданням партії і держави в цих умовах було те, щоб вірно направити рух селянства по шляху переходу до соціальних виробничих відносин, підвести селянство до справжньої колективізації і захистити його інтереси від класового ворога. 5 січня 1930 року видано постанову ЦК ВКП (б) «Про темп коллектівазаціі і заходи допомоги державному колгоспному будівництву». Партія виходила з того, що колективізація може бути завершена в 1931-1932 роках в основних зернових районах Північного Кавказу, Казахстану та ін, де в силу сформованих історичних умов класова диференціація на селі виявлялася більш сильно. Ці області і республіки стали районами першої та другої черги колективізації. Вони отримали від держави найбільшу кількість тракторів та іншої сільськогосподарської техніки, що створило блогопріятние умови для суцільної колективізації.

Ліквідація куркульства як класу. Масове колгоспний рух супроводжувалося загостренням класової боротьби в селі. Куркульство проводило злобнуб антирадянську агітацію, диверсії і терор. Незважаючи на незначну питому вагу куркульства - 4-5% загальної кількості селянських дворів і 3,7% населення країни, - боротьба його проти колгоспів представляла серйозну небезпеку. Вихід був тільки один: ліквідувати куркульство як клас на основі суцільної колективізації.

В кінці першої п'ятирічки більша частина трудящого селянства (61,5%) вже вступила в колгоспи. Замість 25 млн дрібних селянських господарств в селі з'явилося 211,5 тис великих колективних господарств. Соціалістичний сектор, товарність виробництва якого була дуже висока став основним виробником зерна в країні. У 1932 році колгоспи і радгоспи дали 84,1% державних заготівель зерна.

Успіхи масової колективізації до початку 1930 роки дали партії і державі можливість приступити до вирішення складної соціально-політичної проблеми, яка представляла собою ліквідацію куркульства. Для цього вже були і економічні і політичні умови. Економічні умови полягали в тому, що в особі колгоспів і радгоспів було створено велике виробництво, здатне замінити товарне виробництво куркульських господарств. Політичні умови полягали в об'єднанні в колективи бідняків і середняків на селі і повної ізоляції куркульства.

У цих умовах на базі розгорнулася суцільної колективізації Комуністична партія перейшла від обмеження і витіснення куркульства до ліквідації його як класу. Найважливішу роль в цьому відіграли постанови ЦК ВКП (б) від 5 січня і 1 лютого 1930 року, в яких вказувалися шляхи і методи вирішення цього питання. Розкуркулення здійснювалося при організації колгоспів самими селянськими масами, бідняками і середняками під керівництвом органів партії і держави. Конфісковане у куркулів майно передавалося в неподільні фонди колгоспів. У куркульських будинках розміщувалися школи і культурно-просвітницькі установи. У 1931-1932 роках було розкуркулено і виселено в північні і східні райони СРСР 240,7 тис куркульських сімей (менше 1% загальної кількості селянських господарств).

Поряд з успіхами в колгоспному будівництві були допущені і серйозні помилки. В окремих районах ігнорувалися вказівки партії про неприпустимість надмірної квапливості при проведенні виробничої кооперації селян, порушуючи ленінський принцип добровільності, довільно скорочувалися встановлені партією терміни колективізації, вироблялося розкуркулювання середняків. Партія вжила заходів для подолання допущених на місцях помилок. 14 березня 1930 року було прийнято постанову ЦК ВКП (б) «Про боротьбу з викривленнями партлинии в колгоспному русі». Прийняті партією заходи забезпечили подальший успішний розвиток колективізації, зміцнили союз з середняком.

Зміцнення колгоспів. Успіхи суцільної колективізації на весь зріст поставили завдання організаційно-господарського зміцнення колгоспів. Необхідно було визначити організаційні форми ведення суспільного господарства, матеріально зацікавити колгоспників, налагодити соціалістичну дисципліну праці.

У цій справі велике значення мав Примірний Статут сільськогосподарської артілі. У 1932 році артілі становили вже 95% всіх колгоспів в країні, вони увібрали в себе і комуни, і ТОЗи. Схвалений урядом в березні 1930 року Статут визначив, що в артілі обоществляются всі засоби виробництва, а в особистій власності членів артілі залишаються їх житлові споруди і особисте присадибне господарство. У 1931 році у всіх колгоспах була введена нова форма обліку суспільної праці - трудодень - із застосуванням відрядної оплати. Важливим кроком в організації праці в колгоспах стало створення постійних виробничих бригад як основних трудових осередків, за якими закріплювалися ділянки землі, машини, інвентар, робоча худоба.

В основі технічного переозброєння сільського господарства лежало швидкий розвиток сільськогосподарського машинобудування і тракторобудування. У 1928-1932 роках промисловість дала сільському господарству 100,5 тис тракторів і на 1,5 млрд руб сільськогосподарських машин.

На базі нової техніки широко розгорнулося будівництво нових радгоспів. У 1932 року радгоспи обробляли 10% всієї посівної площі країни і використовували 51,5 тис тракторів. Зростала технічне переозброєння, розширювалася діяльність МТС - індустріальної бази колгоспного будівництва. Таким чином, в кінці першої п'ятирічки тракторами оброблялося вже значна частина посівних площ.

За п'ятирічку посівні площі розширилися з 113 млн до 134,4 млн га, т е майже на 19%. Валовий збір зерна і врожайність дещо знизилася: при організації нових колгоспів здійснювався перехід до монополію, що викликало повторні посіви одних і тих же культур. Крім того, через скорочення поголів'я худоби менше стало вноситися в ґрунт природних добрив.

Набагато складніше було в тваринництві. Чисельність поголів'я худоби в роки п'ятирічки значно зменшилася: з 33,5 млн коней залишилося 19,6 млн, з 30,7 млн ​​корів залишилося 21 млн, з 26 млн свиней залишилося 11,6 млн. Таке скорочення поголів'я пояснюється масовим забоєм худоби в період колективізації. У ряді місць при колективізації були створені матеріальні стимули для усуспільнення худоби, а колгоспники не могли прогодувати його кормами з присадибних ділянок. В інших місцях усуспільнюється поширювалося мало не на всю худобу, ніж скористалося куркульство для агітації за забій худоби. Усунення цих недоліків в колгоспному русі дало позитивні результати. З 1934 року скорочення поголів'я худоби припинилося.

Необхідно відзначити високий рівень продуктивності праці в колгоспах в порівнянні з індивідуальними селянськими господарствами. У 1933 році колгоспи виробляли 57,8 кг зерна на 1 людино-день, а індивідуальні селянські господарства в 1922-1925 роках - лише 31,1 кг. Отже, вже в той час продуктивність праці на цій ділянці в колгоспах була вищою. Підвищення продуктивності праці переконливо підтверджувало перевагу колгоспного ладу.

Наслідки колективізації. До кінця другої п'ятирічки 93% всіх селянських дворів уже було об'єднано в колективні господарства. Колгоспи засівали 99% всієї орної площі. У 1937 році соціалістичний сектор давав 98,6% валової продукції сільського господарства. В СРСР остаточно склалося на основі соціалістичної велике сільськогосподарське виробництво: замість 25 млн селянських дворів тепер у радянському селі було 4 тис радгоспів і близько 242,5 тис колгоспів, які обслуговувалися 5818 МТС.

Значну роль в справі організаційно-господарського зміцнення колгоспів зіграв скликаний в лютому 1935 року другий з'їзд колгоспників-ударників.З'їзд прийняв новий Статут сільськогосподарської артілі. Новий Статут узагальнював весь досвід колгоспного будівництва. Земля за колгоспами була закріплена в безстрокове і безоплатне користування. Статут чітко встановив принцип розподілу по праці в артілі, визначив розміри присадибних ділянок колгоспників.

Успіхи радянської індустрії дозволили проводити технічну реконструкцію сільського господарства. За роки другої п'ятирічки в соціалістичному секторі сільського господарства - в радгоспах і колгоспах - різко збільшилася товарність продукції - до 40% і більше замість 10-15%, граничних для одноосібних господарств. У 1937 році тільки колгоспи дали країні більше 1 млрд 700 млн пудів товарного хліба - на 400 млн пудів більше, ніж дали господарства поміщиків і куркулів в 1913 році. Тим самим в країні була створена стійка база державних хлібозаготівель.

У другій п'ятирічці зросли посівні площі і підвищилася врожайність технічних культур - бавовни, соняшнику, картоплі. Разом з тим в зерновому і тваринницькому господарстві були серйозні труднощі і недоліки. Валовий збір зерна був набагато нижче рівня 1913 року. На стан тваринництва, яке сильно постраждало в початковий період колективізації, відбився і неврожай 1936 року, який призвів до нестатку кормів. Зростання поголів'я був далеко не достатньою. Станом на 1 січня 1938 року поголів'я рогатої худоби в країні по всіх категоріях господарства лише наблизилася до рівня 1916 року - 38,5%, в тому числі корів-91%, а поголів'я коней і овець ще відставало від цього рівня - відповідало 47,4 і 69,4%; в той же час поголів'я свиней майже наполовину перевищувало рівень 1916 року. Виробництво продуктів тваринництва в кінці другої п'ятирічки в результаті важкого шкоди, завданої тваринництву в 1929- 1930 роках, ще не наблизилося до рівня 1913 року. Однак, долаючи труднощі, колгоспне виробництво розвивалося і міцніло.

Створення нової структури управління народним господарством.

Для повного завершення соціалістичної реконструкції народного господарства і соціалістичної перебудови всього укладу життя радянського народу був намічений другий п'ятирічний план розвитку народного господарства СРСР на 1933-1397 рр.

Основним політичним завданням другої п'ятирічки була остаточна ліквідація капіталістичних елементів, повне знищення причин, що породжують класові відмінності і експлуатацію; економічним завданням - завершення технічної реконструкції народного господарства, створення нової технічної бази для всіх галузей економіки. Виконання цих завдань забезпечувалося величезними капітальними вкладеннями в народне господарство. Їх загальна сума в 2,3 рази перевищила обсяг вкладень першої п'ятирічки. Другий п'ятирічний план, як і перший, був виконаний достроково: за 4 роки і 3 місяці. Виконання другої п'ятирічки було у багатьох відношеннях справою більш складним, ніж першої, Освоєння нових підприємств, сучасної техніки вимагало від мільйонів радянських людей не тільки ентузіазму, але і високою виробничої кваліфікації, глибоких знань. Тому успіх технічної реконструкції народного господарства багато в чому залежав від підготовки в найкоротший термін численних кадрів - від командирів виробництва до кваліфікованих робітників.

За роки другої п'ятирічки радянські вузи і технікуми випустили вдвічі більше фахівців, ніж попередньому п'ятилітті.

Галузева система управління промисловістю. Постанова ЦВК і РНК СРСР від 15 березня 1934 року «Про організаційні заходи в області радянського і господарського будівництва» весь радянський апарат зверху до низу перебудовувався на територіальній і виробничій основі. Управління тій чи іншій галуззю зосередився в галузевому наркоматі, безпосереднє керівництво однорідними підприємствами - у тресті (главку). Постановою уряду від 15 березня 1936 року главками промислових наркоматів надавалися господарські права. Триланкового система управління (завод - трест - наркомат) цілком відповідала завданням розвитку і реконструкції багатогалузевий індустрії і проіснувала тривалий час.

Особливе значення мала в той час діяльність Наркомату важкої промисловості (НКТП), з якого згодом виділилося кілька десятків галузевих наркоматів і відомств.

Нова технічна база. За роки двох п'ятирічок в СРСР була створена передова індустрія, що складається з тисячі нових підприємств і корінним чином реконструйованих старих заводів і фабрик. До початку 1937 року нові та повністю реконструйовані заводи склали 88,6% виробничого апарату машинобудування, а дореволюційні - тільки 11,4%.

У всіх галузях промисловості з'явилися нові вітчизняні, створені за останнім словом техніки машини і механізми. Наше машинобудування забезпечило виготовлення обладнання для завершення технічної реконструкції всіх галузей народного господарства, а також для моторизації і механізації Збройних Сил СРСР. Уже в 1936 році завдання п'ятирічки по машинобудуванню були виконані. Основні виробничі фонди в машинобудуванні і металообробки збільшилися за п'ятирічку майже вдвічі.

За роки другої п'ятирічки була досягнута проектна потужність заводів важкого машинобудування, автомобільних, тракторних, верстатобудівних. Був також налагоджений випуск новітнього енергетичного устаткування: потужних турбін, нових прямоточних котлів, надпотужних трансформаторів, а також деяких сучасних пресів і молотів.

Визначним досягненням радянських машинобудівників стало освоєння виробництва потужних прокатних станів - блюмінгів і слябінгів. У червні 1933 року на Макіївському металургійному заводі був пущений перший радянський блюмінг. Його створили робітники й інженери Іжорського заводу. Слідом за іжорці виробництво блюмінгів освоїли Уралмашзавод і Ново-Краматорський завод.

У зв'язку з успіхами машинобудування наша країна була звільнена від необхідності ввозити машини з-за кордону. Це була величезна перемога генеральної лінії партії. Ряд найважливіших галузей радянської промисловості змінив своє обличчя. Чорна металургія по своїй технічній базі досягла рівня найбільш передової на той час металургії США. Відставання у виробництві чорних металів від споживачів господарства було в основному ліквідовано. Різко зріс загальний рівень механізації вуглевидобутку, в стій вступили кілька величезних шахт в Кузбасі. Машинобудування забезпечило шахти першокласними електричними відбійними молотками, електролебідки та іншою сучасною технікою.


Була завершена в основному електрифікація промисловості СРСР: побудовано 17 потужних теплових електростанцій, 11 ГЕС, збільшені потужності діючих електростанцій. За роки п'ятирічки вироблення електроенергії збільшилася в 2,7 рази, зросла енергоозброєність робітника. Витрати електроенергії на електроємна технологічні процеси збільшилися в 7 разів.

Багато було зроблено для хімізації народного господарства. Розширилася сировинна база хімічної промисловості. Розвивалася коксохімія, переробка нафти та інші галузі хімічної промисловості. У лад вступив цілий ряд за останнім словом техніки обладнаних підприємств харчової промисловості.

В результаті виконання другого п'ятирічного плану наша країна перетворилася на соду з найбільш розвинених індустріальних держав світу. СРСР вийшов на друге місце в світі і на перше місце в Європі за абсолютним обсягом промислового виробництва.

Список використаної літератури:

1. Чунтілов ВТ, «Економічна історія СРСР», Москва 1987 рік.

2. Історія світової економіки (За редакцією Маркової АН), Москва 1995 рік.

3. Індустріалізація СРСР

4. Симония НД «Що ми побудуємо» Москва 1991 рік.

5. Амбарцумов Е.А. Вгору, до вершини. Москва, 1974.

6. Економічна енциклопедія. Т.2. Москва, 1975.

7. Кредитно-грошова система СРСР. Під ред. Посконова АА. Москва, 1967.