Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Міжнародна торгівля товарами

Скачати 18.8 Kb.
Дата конвертації 26.02.2018
Розмір 18.8 Kb.
Тип контрольна робота

Міжнародна торгівля товарами


план

1. Суть, види та показатели Світової торгівлі

2. Типи зовнішньоторговельної політики держав

3. ІНСТРУМЕНТИ регулювання міжнародної торгівлі товарами

4. Теорії міжнародної торгівлі

5. Особливості сучасної зовнішньої торгівлі України


1. Суть, види та показатели Світової торгівлі

Суть Світової торгівлі товарами Полягає в переміщенні товарів за Межі митного кордону країни.

Візначімо ключові Терміни, Які опісують зовнішньоторговельні потоки:

Експорт - це вивіз товарів за митний кордон держави.

Імпорт - це Ввіз товарів за Межі митного кордону.

Реекспорт - це вивіз за митний кордон товарів, Ранее імпортованіх и не перероблений в стране.

Реімпорт дозволяє прідбаті за кордоном Ранее експортовані и не перероблені там товари, зокрема, повернення бракованої продукції.

Зовнішньоторговельній оборот - це сума зазначеним чотірьох складових.

Зовнішньоторговельне сальдо - це різніця между сумою експорту и реекспорт, з одного боку, та сумою імпорту и реімпорту, з іншого боку.

Міжнародна торговельна палата (МТП) розроб базісні умови торгівлі ІНКОТЕРМС, согласно з Якими оцінюються Особливості постачання товарів на зовнішніх ринках з розподілом обов'язків между продавцем и покупцем.

Остання редакція ІНКОТЕРМС -2000 віділяє 4 групи, Які об'єднують 13 базисних умов согласно Із зростанням відповідальності експортера за постачання.

Мінімальні обов'язки та Мінімальна ціна характеризують групу E з умів постачання EXW ( "франко-завод"), коли відповідальність постачальника закінчується на власному складі при відвантаженні товару представник покупця.

Група F об'єднує три базісні умови, Які підкреслюють Закінчення обов'язків продавця в порту або станції відвантаження власної країни. Найпопулярнішімі є умови FOB (Інколи пишуть кирилицею - ФОБ), тобто "франко-вздовж борту судна", коли відповідальність продавця закінчується перед судном у порту країни експортера. Саме на условиях FOB оцінюється національний експорт.

Група C об'єднує Чотири базісні умови, Які підкреслюють Закінчення обов'язків продавця в порту або на станції призначення в стране імпортера без перетин державного и митного кордонів. Найбільш відомімі у зазначеній групі є умови CIF (Інколи пишуть кирилицею - СІФ), тобто "вартість, страхування и фрахт". Саме на условиях CIF оцінюється національний імпорт.

Група D об'єднує 5 умов, Які опісують Поширення обов'язків продавця до Перетин кордонів країни імпортера впрітул до 13 їх, останніх умов DDP (постачання Здійснено, мито сплачено) з максимальною ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ експортера и максимально ціною.

Показники, что характеризують стан зовнішньої торгівлі, об'єднують:

- ОБСЯГИ торгівлі у вартісніх одиниць и одиниць фізічного ОБСЯГИ;

- дінаміку експортно-імпортних операцій;

- структуру торгівлі, зокрема:

1) географічну з аналізом розподілу потоків по странах, регіонах, континентах и ​​т.д .;

2) товарну з аналізом постачання по галузь, сферах, якісніх характеристиках, співвідношенню сировини й кінцевої продукції и т.д.

Експортна квота К о, або коефіцієнт експортної участия у міжнародній торгівлі, розраховується за формулою:

До е = Е: ВВП,

де Е - ОБСЯГИ національного експорту;

ВВП - валовий Внутрішній продукт країни.

Імпортна квота К і, або коефіцієнт імпортної участия в торгівлі, розраховується за формулою:


До і = І: ВВП,

де І - ОБСЯГИ національного імпорту.

Підсумковій коефіцієнт участия в міжнародній торгівлі

До мт = К е + К і = (Е + І): ВВП.

Коефіцієнт експортної спеціалізації країни До ес розраховують за формулою:

До ес = Е н: Е с,

де Е н - Частка національного експорту даного товару в сумі національного експорту;

Е с - Частка СВІТОВОГО експорт даного товару в сумі СВІТОВОГО експорт.

Если До ес> 1, то країна візнається експортно орієнтованою на Данії товар.

Головними факторами сталості зовнішньої торгівлі країни є такі:

- доля в еволюції досягнені СУЧАСНИХ технологій;

- доля в ДІЯЛЬНОСТІ транснаціональніх корпорацій - ТНК;

- доля у ДІЯЛЬНОСТІ міжнародніх ОРГАНІЗАЦІЙ, Які регламентують міжнародну торгівлю, самперед, у мировой организации торговли - СОТ;

- послідовна лібералізація торгівлі, тобто СКОРОЧЕННЯ тарифних и нетарифних обмежень у торгівлі;

- доля в інтеграційніх об'єднаннях стран;

- діверсіфікація міжнародної торгівлі при пошіренні отношений з більшістю держав світу.

До качана 90-х р.р. ХХ ст. міжнародна торгівля зростан и подвоїла ОБСЯГИ течение 15 років (1975-1990 р.р.). Течение последнего десятіріччя ХХ століття торгівля значний скороти Середні темпи приросту, а на качану 90-х р. спостерігаліся темпи приросту, Які НЕ перевіщувалі 1-2% на рік.

Початок ХХІ століття відзначівся темпами приросту торгівлі у Середньому на 2,5%.

Першу трійку найбільшіх світовіх експортерів за абсолютними ОБСЯГИ Складанний США, Німеччина и Японія. З регіонів Перше місце займає Азійсько-Тихоокеанський (АТР), а з інтеграційніх угруповань лідірує ЄС. Україна займає місце у четвертій десятці.

Найбільші Світові імпортері - це США. Німеччина, Велика Британія. Україна є представником п'ятої десятки стран світу.

За товарною структурою в течение 1950-2000 рр. постачання сировини й паливо скороти з 50 до 30%, зокрема, у цієї ціфрі Частка паливно-енергетичного компонента складає примерно 25%, а цифра постачання сировини дорівнюється 5%. Одночасно реалізація кінцевої продукції Зросла у зазначеним годину з 50 до 70%.

Растет Відсоток взаємніх кооперованіх постачання между суб'єктами різніх стран, самперед, у межах ТНК або внутрішньо-фірмовіх отношений.

Помітно растет інтелектуальна складових товарних потоків, самперед, у розвинення странах. Так, на качана ХХІ ст. в експорті США, Швейцарии та Японії продукція новітніх технологій перевіщіла 20%.

2. Типи зовнішньоторговельної політики держав

Визначаються два типи зовнішньоекономічної політики:

- політика Вільної торгівлі (фрітредерство);

- протекціонізм.

Перший тип пов'язаний з мінімальнім втручанням держави. Митні органи при цьом віконують Реєстраційні Функції. Така політика притаманна розвинута країнам. Національні підприємці здатні підтрімуваті міжнародну конкуренцію.

Протекціонізм (другий тип) - це політика державного захисту національного Сайти Вся від іноземної конкуренції Шляхом стимулювання національного виробництва и експорт, а такоже стримування імпорту.

Візначімо Головні форми протекціонізму:

- селективний, тобто спрямованостей проти окремий стран або товарів;

- Узгодження (Договірний), тобто такий, что вікорістовується двома або більшою кількістю стран проти конкретних держав;

- прихований, тобто з Використання неекономічніх форм Надання перевага власним економічнім агентам;

- традіційній, тобто з вплива на експорт и імпорт;

- глобальний, тобто з Використання торговельних и неторговельніх аспектів міжнародніх отношений.

З курсу історії економічних учень Ві добре там, де, что політика протекціонізму булу Вперше обґрунтована в роботах представителей меркантілізму, а фрітредерство - в роботах економістів-класиків.

3. ІНСТРУМЕНТИ регулювання міжнародної торгівлі товарами

Спробуємо класіфікуваті всі методи й інструменти зовнішньоторговельного регулювання за Певної крітеріямі:

1) за характером втручання:

- Прямі (Адміністративні);

- непрямі (економічні);

2) за рівнямі втручання:

- мікроекономічні, тобто на Рівні окремий господарського суб'єкта (текст статуту, повноваження підрозділів, зокрема, закордонний и т.д.);

- макроекономічні, тобто з боку державних ОРГАНІВ и недержавних загальнонаціональніх інстітутів (профспілок, торговельно-промислових палат и т.д.);

- мегаекономічні (наднаціональні), тобто з боку міжнародніх ОРГАНІЗАЦІЙ або ОРГАНІВ інтеграційніх угруповань;

3) за характером впліву на умови конкуренції:

- монополістічні;

- конкурентні;

4) за кількістю сторон регулювання:

- однобічні (автономні);

- двосторонні;

- Багатосторонні (конференційні);

5) за офіційністю методів:

- офіційні, або правові;

- неофіційні, тобто звичаї, джентльменські догоди та ін .;

6) за характером ІНСТРУМЕНТІВ:

- тарифні;

- нетаріфні.

Тарифні засоби пов'язані з прямим підвіщенням ціни Завдяк Використання Митний тарифів.

Нетаріфні засоби прямо не підвіщують ціни, но є заходами прихованого протекціонізму. Існують чісленні методи нетарифного регулювання як адміністративного, так и фінансового характеру. Їх можна згрупуваті таким чином:

1. Заборона експорту чи імпорту, тобто ембарго.

2. Кількісні обмеження, зокрема:

1) Квотування - визначення ліміту ОБСЯГИ поставок у вартісному чи фізічному віраженні на період часу (квартал, рік та ін.) У таких формах:

- глобальна квота без зазначеним конкретної країни-партнера;

- групова квота для окрема товарів для Деяк конкретних стран;

- Індивідуальна квота при зазначенні однієї країни-партнера;

- антідемпінгова, компенсаційна и спеціальна квоти;

2) Ліцензування - обмеження у виде одержаний права чи Дозволу (Ліцензії) від уповноважених державних ОРГАНІВ на Ввіз чи вивіз продукції з такими видами ліцензій:

- генеральна з дозволила експортно-імпортних операцій з даного товару чи в дані країни без обмеження кількості угідь;

- глобальна без обмежень поставки чи закупівлі кількісно чи вартісно;

- автоматична, яка надається Негайно после Отримання заяви від експортера чи імпортера;

- разова (Індивідуальна) для однієї догоди на період Здійснення останньої.

Механізм розподілу ліцензій різноманітній з такими Головними формами:

- аукціон;

- система явніх преференцій з урахуванням колішніх Підсумків ЗЕД;

- Розподіл на позаціновій Основі за підсумкамі експертних оцінок.

3) Так звані "Добровільні" обмеження експорту, коли експортер зменшує поставки у зв'язку з небезпеки більш негативних бар'єрів.

3. Прихований протекціонізм, зокрема:

1) Державні закупівлі як гарантування реализации національніх товарів з одночаснім Зменшення рінкової ніші імпортної продукції;

2) вимоги про обов'язкове использование місцевіх компонентів и чінніків (сировина, робоча сила, транспортні засоби та ін.);

3) технічні бар'єри з Вимогами Подання Сертифікатів якості, екологічної безпеки, Виконання санітарно-гігієнічних ветеринарних и фітосанітарніх норм, правил техніки безпеки та ін .;

4) антідемпінгові засоби з переслідуванням постачальніків іноземної продукції за заниженими цінах;

5) податки и збори на Ввіз чи вивіз продукції (прикордонний податок за факт перетин кордону; екологічні, фітосанітарні та інші збори; Митні збори за оформлення документів).

4. Фінансові заходи ПІДТРИМКИ національніх експортерів, зокрема:

1) субсидії національнім експортера у таких формах:

- Прямі, Які Заборонені СОТ;

- непрямі через Надання податкових пільг, перевага при страхуванні та ін .;

- внутрішні, найбільш пріховані й діскрімінаційні для імпортерів при бюджетному фінансуванні національніх віробніків, Які конкурують на місцевому Сайти Вся з іноземними постачальниками;

2) експортний кредитування національніх постачальніків и так званні зв'язане кредитування імпортерів при зобов'язанні закупівлі товарів только у фірм даної країни;

3) обов'язковий імпортний депозит - попередня застава, якові імпортер повинен внести у власний банк перед закупкою іноземного товару;

4) стимулювання демпінгу при експорті та антідемпінгові процедури при імпорті.

Мито - обов'язковий внесок, Який собирается митними ДЕРЖАВНИЙ органами при імпорті, експорті чи транзіті, что спріяє підвіщенню стартової ціни.

Мито Виконує три основні Функції:

- фіскальну як стаття доходів державного бюджету;

- протекціоністську (захисна) для захисту національніх віробніків и стримування імпорту;

- балансувального для недопущення небажаним експорт товарів, если внутрішні ціни нижчих світовіх.

Класіфікуємо мито за питань комерційної торгівлі крітеріїв:

1. За складністю встановлення:

- Прості (одноколонні) з незмінною ставкою для товарів Незалежності від країни походження;

- СКЛАДНІ (багатоколонні) з встановлення двох и более ставок по кожному товару залежних від країни походження.

2. За об'єктом нарахування:

- Експортні;

- імпортні;

- транзітні.

3. За методом нарахування:

- адвалорні з відсотковім нарахуванням до митної вартості;

- спеціфічні з абсолютним копійчаних нарахуванням до митної вартості;

- комбіновані (змішані) з об'єднанням адвалорного и спеціфічного ЗАСОБІВ (например, 10% від митної вартості, но НЕ более 100 грн. За Одиниця ваги).

4. За характером Дій:

- Сезонні;

- антідемпінгові при імпорті товарів за цінамі, Які нижчих внутрішніх цен країни-експортера;

- компенсаційні при встановленні факту Отримання субсідій в стране експортера, что веде до зниженя цен, при недопущенні небажаним експорт з власної країни.

5. За походження:

- автономні, Які встановлюються в однобічному порядку;

- конвенційні з встановлення за договором чи домовленістю з іншою Країною.

6. За розміром:

- максімальні для товарів з стран, з Яким відсутні домовленості;

- мінімальні для товарів з стран, з Якими Діє режим найбільшого сприяння;

- преференційні для окрема товарів чи з окремим стран.

7. За типом ставок:

- постійні без змін в течение Встановлення ПЕРІОДУ;

- змінні з нестабільнім рівнем, Який корігується залежних від динаміки світовіх цен, уровня субсідій та других обставинні.

8. За засоби нарахування:

- номінальні чи вказані в таріфі;

- ефектівні чи реальні з урахуванням мита, Пожалуйста Було Накладено на імпортні проміжні компоненти (Вузли, сировина та ін.).

Ключовими принципами использование регулююча ІНСТРУМЕНТІВ є:

- відповідність нормам МІЖНАРОДНОГО права;

- транспарентність, тобто прозорість;

- нотіфікація, тобто своєчасність інформування іноземного партнера про Зміни.

4. Теорії міжнародної торгівлі

Візначімо ключові Теорії міжнародної торгівлі.

1. Меркантілізм (Т. Мен, Ж.-Б. Кольбер та ін.) З обґрунтуванням політики протекціонізму и позитивного платіжного балансу країни.

2. Модель "ціни-золото-доходи" Д. Юма (1711-1770 рр.) З обґрунтуванням кількісної Теорії грошей, коли Світові ціни в підсумку великих географічних відкріттів значний залежався від кількості дорогоцінніх металів у обігу.

3. Теорія абсолютних перевага А. Сміта (1723-1790) з обґрунтуванням перевага в експорті при наявності менших абсолютних витрат на одиниць продукції порівняльно з відповіднімі цифрами іноземного конкурента.

4. Теорія порівняльніх або відносніх перевага Д. Рікардо (1772-1823 рр.) З обґрунтуванням перевага в експорті при наявності менших відносніх витрат на одиниць продукції порівняно з відповіднімі цифрами іноземного конкурента. При цьом відноснімі (порівняльнімі) витратами є Втрата певної кількості альтернативного товару при прірості віхідного товару на одиниць.

5. Теорії співвідношення факторів виробництва (теореми Хекшера (1879-1952 рр.) -Оліна (1899-1979 рр.), Столпера - Самуельсона, Столпера -Самуельсона - Джонса, Рибчинського, "парадокс Леонтьєва" та ін.).

6. Теорія МІЖНАРОДНОГО життєвого циклу, согласно З якою треба Передбачити Чотири етапи Існування товару на Сайти Вся:

- Впровадження;

- зростання;

- зрілість;

- занепад.

7. Теорія подібності стран або теорія Попит, что перетінається, коли слід ураховуваті традіційній Внутрішній Попит на імпортні вироби одночасно з існуванням власного потенціалу самозабезпечення або імпортозаміщення.

8. Теорія конкурентних перевага, за Якою країна досягає МІЖНАРОДНОГО успіху Завдяк взаємодії конкурентних перевага у чотірьох детермінантах:

- факторні умови;

- умови Попит;

- споріднені й обслуговуючі Галузі;

- стратегія фірм.


5. Особливості сучасної зовнішньої торгівлі України

Зовнішня торгівля України спірається на низьку головного правових АКТІВ, зокрема, Господарський та Митний кодекси, закони "Про ЗЕД", "Про єдиний митний тариф", "Про порядок Здійснення розрахунків в іноземній Валюті" та ін.

Україна є членом багатьох міжнародніх ОРГАНІЗАЦІЙ, тому винна спіратіся на норми МІЖНАРОДНОГО торговельного права. Кроме того, держава веде переговори про вступ до СОТ. Це матіме суперечліві Наслідки до розвитку зовнішньоторговельніх отношений. З одного боку, країни-члени СОТ забезпечують более 95% СВІТОВОГО торговельного обороту, тобто завдають правила гри. З Іншого боку, вимоги про лібералізацію торгівлі здатні болючі вплінуті на структурутрадіційніх експортно галузь, починаючі з металургії.

Впрітул до 1999 р. сальдо торговельного балансу України Було від'ємнім, что відображало Загальний кризовий стан економіки, самперед, енергетична залежність країни від постачання из России та Туркменії за світовімі ценам. Починаючі з 2000р. сальдо є позитивним.

За товарною структурою експорту значний предпочтение має продукція чорної металургії та металообробки, яка з 2001 р. Забезпечує более 30% експортного валютного Виторг країни. На іншому місці - продукція хімічної промісловості. В імпорті переважає постачання енергоносіїв.

За географічною структурою слід Зазначити Такі Перші трійкі у Перші роки ХХІ ст .:

- за експортом по регіонах и угрупованнях: Європа, СНД, Азія;

- за експортом по странах: Росія, Німеччина, Туреччина;

- за імпортом по регіонах и угрупованнях: СНД, Європа, Азія;

- за імпортом по странах: Росія, Німеччина, Туркменія.

Слід підкресліті скроню цифру експортної квоти Нашої держави - более 50%, що, з одного боку, є Ознакою значного Залучення до Світової торгівлі, з Іншого боку, є ризики суттєвої залежності від перепадів рінкової кон'юнктури, самперед, від цен на головну експортно складових - продукцію металургійної Галузі.