Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія розвитку аудиту

Скачати 42.41 Kb.
Дата конвертації 07.06.2018
Розмір 42.41 Kb.
Тип курсова робота

зміст

Вступ

1. Причини появи аудиту

2. Процес виникнення і трансформація аудиту

2.1 Розвиток аудиту в країнах західної Європи

2.2 Вітчизняна історія розвитку аудиту

3. Основні аспекти проведення аудиторської діяльності

висновок

Список використаної літератури


Вступ

Потреба в послугах аудитора виникла в зв'язку з відокремленням інтересів тих, хто безпосередньо займається управлінням підприємством (адміністрація, менеджери), хто вкладає кошти в його діяльність (власники, акціонери, інвестори), а також держави як споживача інформації про результати діяльності підприємств.

Незалежне підтвердження інформації про результати діяльності підприємств і дотримання ними законодавства необхідно державі для прийняття рішень в області економіки та оподаткування.

Аудиторські перевірки необхідні і державним органам, суддям, прокурорам і слідчим для підтвердження достовірності їх фінансової звітності.

Разом з тим аудит забезпечує не тільки перевірку достовірності фінансових показників, а й розробку рекомендацій щодо підвищення ефективності господарської діяльності економічного суб'єкта.

Метою даної курсової роботи є розгляд теоретичних основ аудиту.

Для здійснення цієї мети необхідно вирішити такі завдання:

1. Дізнатися витоки аудиту;

2. Розгляд історію виникнення аудиту;

3. Вивчення етапів розвитку аудиту в Росії;

4. Вивчення сутності аудиту та аудиторської діяльності

1. Причини появи аудиту

Аудит (у різних перекладах це слово означає «він чує», слухає ») має досить велику історію. Вивчення історіографічних джерел дає можливість стверджувати, що аудит як незалежний фінансовий контроль має багатовіковий період розвитку. Розвиток контролю господарської діяльності пов'язаний із виникненням обліку у державах, розташованих у долинах річок Ніл, Тигр і Євфрат, де облік вели на папірусі, а в подальшому - на папері. Так, при І і II династіях у Стародавньому Єгипті (3400-2980 рр. До н.е.) через кожні два роки велися інвентаризації рухомого і нерухомого майна. При IV династії періодична інвентаризація була замінена поточною (перманентною). Метою її була перевірка достовірності розподілу хліба та інших продуктів харчування. Контроль господарської операції здійснювався трьома особами - один відмічав на папірусі кількість цінностей, які передбачалися до відпуску; другий - проставляв поряд фактичний відпуск і, врешті-решт, третій - порівнював кількість виданих продуктів з нормами, виявляв відхилення. Уже на зорі зародження контроль за господарськими процесами формувався як незалежна від безпосередніх виконавців та на документуванні господарських процесів.

При VI династії в Єгипті у обліку почали складати кошториси витрат та контролювати їх дотримання господарюючими суб'єктами, які підтверджується документами (2500- 2400 рр. До н.е.). Зокрема, внутрішній аудит здійснюється на будівельних, сільськогосподарських та інших роботах. Керівник робіт в кінці дня подавав письмовий звіт. Прийом робіт і контроль за їх кількістю і якістю здійснювалися спеціальною комісією.

У Вавилонії керівники робіт також складали звіти щодня, які перевірялися згідно з нарядами на виконані роботи. Характерно, що контроль охоплював витрачання сировини і матеріалів на виготовлення продукції. Збереглися звіти про роботу прядильних майстерень. Працівниця одержувала із комори вовняну пряжу за масою, залежно від якості і маси їй визначали чад, які контролювали по нормами.

Вавилон була першою державою, де виникло спеціальне законодавство. Закони Хаммурапі (2200-2150 рр. До н.е.) передбачали: купцям - ведення самостійного обліку; храмам - державне рахівництво; передача грошей без розписки вважалася недійсною. Отже, законодавче регулювання обліку було підпорядковане здійсненню контролю за діяльністю суб'єктів господарювання для повноти і своєчасності сплати податків.

В Іудеї облік поєднувався з незалежним контролем. Про це в Біблії збереглося вираз царя Соломона щодо тих, хто постійно перебував у торгових відносинах: підраховуй і оцінюй, що даєш, і що отримуєш - запиши. На Великдень жерці Єрусалимського храму не починати службу до тих пір, поки "головний бухгалтер" Юдеї проте йому не закриє всі контокорентні рахунки і не складе звіт і цей звіт не отримає санкції контрольних органів. Спеціальною інструкцією передбачався порядок обліку пожертвувань у храм. Перед вівтарем встановлювався скриню, царський контролер разом з головним жрецем відмикали замок і підраховували пожертвування.

У великій багатонаціональній імперії Персії, розділеній на сатрапії, велика постійно діюча армія зумовила потребу жорсткого контрольного апарату. Бухгалтери і контролери у цій імперії вели не лише відкритий облік явищ господарювання, а й таємний. Контролерів називали "очима і вухами царя".

У Стародавній Греції особлива увага приділялася контролю збереження власності, зокрема майна (інвентаря). Крадіжку греки розглядали як матеріальну шкоду. Тому створювали такі умови, при яких державі була вигідна нестача цінностей у матеріально відповідальних осіб. Тим не менш, важливо, щоб у розкрадача було чим погасити нестачу, тому на посади з матеріальною відповідальністю призначали лише осіб багатих, спроможних внести велику заставу або представити впливових поручителів. Недолік цінностей покривалася із застави або майна матеріально відповідальної особи або його поручителів, причому якщо нестача кваліфікувався як розкрадання, то відшкодування вироблялося в десятикратному розмірі. Звідси інше розуміння контрольного прийому інвентаризації як засобу перевірки цінностей у натурі. Ініціатива інвентаризації мала виходити від матеріально відповідальної особи, яка після здавання звіту повинна потурбуватися про докази його достовірності. Цей підхід відповідає сучасному договірному аудиту, коли власник, керівник підприємства за угодою з аудитором замовляє контрольну перевірку з питань, які вимагають незалежного висновку аудитора.

В Афінах існували спеціальні чиновники і контролери, до обов'язків яких входило складання звітів про доходи і видатки держави та їх контроль. Фінансовий облік і контроль були в руках десяти обраних населенням осіб, до функцій яких входили облік і контроль усіх державних доходів і витрат, проведення інвентаризацій рухомого і нерухомого майна.

Характерним був контроль за сплатою податків. Документи по сплати податків розподілялися і зберігалися за строками. Чиновники, які збирали податки, отримуючи гроші, викреслювали платників із списків, в результаті залишалися лише несплачені платежі. Так, в Греції зародився прийом лінійного (позиційної) запису, яка застосовувалася в обліку і контролі.

Звітність подавалася у встановлені терміни періодично, звіти контролювалися, причому спочатку державні чиновники складали за первинними документами паралельний звіт і зіставляли його з поданим. У цьому подібність з аудиторським контролем, введеним в податкових органах України. В Афінах звітність мала публічний характер. (Це також передбачено законодавством України.) Звіти храмів, державних установ записували на мармурові або бронзові дошки і виставляли у народних зборах, в огорожах храмів, вздовж доріг.

Важливо не тільки те, що великі філософи Греції приділяли належну увагу обліку і контролю. Так, Аристотель у "політес" чітко розмежував облікові і контрольні функції, причому розглядав ревізію як частину контролю. Це був новий підхід: ревізор рівноправний із головним бухгалтером і незалежний від нього. Як бачимо, незалежність аудиту виходить з глибокої давнини.

У Китаї в VII ст. до н.е. була введена посада головного аудитора, основним обов'язком якого було визначати чесність урядових чиновників, що розпоряджалися державними коштами, майном. З плином часу форми державних аудиторських органів змінювалися від однієї династії до іншої, але зміст роботи аудиторів полягав у об'єктивному (незалежному) фінансовому контролі діяльності чиновників, суб'єктів господарювання, розподілі державних і громадських коштів тощо

У період середньовіччя разом із розвитком суспільно-економічних відносин удосконалюються облік і контроль господарської діяльності, з'являються спеціальні трактати про контроль обліку і звітності, які сьогодні здійснює аудит. Так, в одному з трактатів домініканського ченця Вальтера Хенлі визначено:

піддавати ретельній перевірці звіти;

щороку проводити інвентаризацію для перевірки звітних і фактичних залишків цінностей;

обов'язково здійснювати інвентаризацію дебіторської заборгованості;

підтверджувати правильність цін, зазначених у звіті, оскільки бувають випадки навмисного зменшення у звітах виручки від продажу товарів і послуг.

Розвиток господарської діяльності вимагало і нових форм контролю за якістю обліку та достовірністю звітності. В Англії з'явився інститут контролерів (аудиторів). Поява такої посади пов'язана з необхідністю гарантувати достовірність звітності.

Перша згадка про аудиторів належить до 1299 року 24 березня 1324 р Едуард II призначив трьох державних аудиторів. В указі про призначення зазначалося, що аудитори зобов'язані запитувати, слухати і перевіряти всі рахунки, які ведуться і які будуть заведені в провінціях Оксфорді, Беркенгед, Уельсі та ін., Відзначати всі зауваження щодо ведення рахунків. Є чимало історичних свідчень активної діяльності аудиторів протягом усього середньовіччя в усіх країнах Європи.

Аудит, як і весь фінансово-господарський контроль, тісно пов'язаний з бухгалтерським обліком. Завдяки обліку визначаються різні види матеріальної відповідальності за збереженням і витрачанням коштів власника. Контроль стає головним знаряддям збереження приватної власності. До XX ст. основна функція обліку була суто контрольною. Пізніше на перше місце виходить функція управління господарськими процесами, а звідси об'єктами контролю стають сировина та його витрачання на виробництво продукції, праця та заробітна плата робітників, використання механізмів і т.п .. Таким чином, бухгалтерський облік виступає як засіб економічного контролю, який вивчає рух цінностей. Контроль стає функцією бухгалтерського обліку і поділяється на попередній, поточний і завершальний. З розвитком економічних відносин в суспільстві, удосконаленням управління виробництвом конкурентоспроможної продукції на внутрішньому і зарубіжному ринках контроль виділяється у самостійну функцію управління виробничою, господарською і фінансовою діяльністю власників капіталу. Сформувався фінансово-господарський контроль з структуризацією на ревізії, тематичні перевірки, бухгалтерську експертизу, аудит.

2. Історія виникнення аудиту та етапи розвитку

2.1 Історія виникнення і етапи розвитку аудиту в світі

Аудит має вже досить велику історію. Перші незалежні аудитори з'явилися ще в XIX в. в акціонерних компаніях Європи. Слово «аудит» в різних перекладах означає «він чує» або «слухає». Так в духовних навчальних закладах називали відмінно встигає учня, який за дорученням вчителя робив довірчу перевірку інших учнів на предмет засвоєння ними пройденого матеріалу. Такі довірчі відносини існують і в аудиторській діяльності. Аудиторська діяльність-процес перевірки аудиторами (аудиторськими фірмами) правильності ведення бухгалтерського обліку, здійснюваного економічними суб'єктами.

Виникнення аудиту пов'язано з розподілом інтересів тих, хто безпосередньо займається управлінням підприємством (адміністрація, менеджери), і тих, хто вкладає гроші в його діяльність (власники, акціонери, інвестори).Останні не могли і не хотіли покладатися лише на ту фінансову інформацію, яку подавали керівники і підлеглі їм бухгалтери підприємства. Досить часті банкрутства підприємств, обман з боку адміністрації підприємства значно підвищували ризик фінансових вкладень. Акціонери хотіли бути впевнені в тому, що їх не обманюють, що звітність, представлена ​​адміністрацією, повністю відбиває реальний фінансовий стан підприємства. Для перевірки правильності фінансової інформації і підтвердження фінансової звітності запрошувалися люди, яким, на думку акціонерів, можна було довіряти. Головними вимогами, що пред'являються до аудитора, були його беззаперечна чесність і незалежність. Знання бухгалтерського обліку не мало спочатку основного значення, однак з ускладненням бухгалтерського обліку необхідною умовою стає і хороша професійна підготовка аудитора.

Історичною батьківщиною аудиту вважається Англія, де з 1844 року виходить серія законів про компанії, відповідно до яких правління акціонерних компаній зобов'язані запрошувати не рідше одного разу на рік спеціальну людину для перевірки бухгалтерських рахунків і звіту перед акціонерами.

У Росії звання аудитора було введено Петром 1. Посада аудитора вміщувала в себе деякі обов'язки діловода, секретаря і прокурора. Аудиторів в Росії називали присяжними бухгалтерами. Всі три спроби організації інституту аудита (в 1889, 1912і 1928 г.) виявилися невдалими.

Світова економічна криза 1929-1933 рр. підсилив потребу в послугах бухгалтерів-аудиторів. У цей час різко озлоблюються вимоги до якості аудиторської перевірки і її обов'язковості, збільшується ринкова потреба в такого роду послугах. Після закінчення кризи практично всі країни починають вводити обов'язкові вимоги до обсягу інформації, що міститься в річних звітах, і обов'язковості публікації цих звітів і висновків аудиторів. Аудит стає могутньою зброєю проти шахрайства.

До кінця 40-х рр. аудит в основному полягав у перевірці документації, що підтверджує записані грошові операції, і правильному угрупованню цих операцій у фінансових звітах. Це був так званий підтверджуючий аудит. Після 1949 року й незалежні аудитори стали більше уваги приділяти питанням внутрішнього контролю в компаніях, вважаючи, що при ефективній системі внутрішнього контролю імовірність помилок незначна і фінансові дані досить повні і точні. Аудиторські фірми почали займатися більше консультаційною діяльністю, чим безпосередньо аудиторськими перевірками. Такий аудит одержав назву системно-орієнтованого.

Третій етап розвитку аудиту - його орієнтація на можливий ризик при проведенні перевірок або при консультуванні, попередження та уникнення ризику; аудит, при якому виходячи з умов бізнесу клієнта перевірка проводиться вибірково, в основному там, де ризик помилки або шахрайства максимальний. На початку 70-х рр. почалася розробка аудиторських стандартів. В Англії аудиторами іменуються будь-які фахівці в галузі контролю за достовірністю фінансової звітності, в тому числі і працюють в державних органах. У Франції в області незалежного фінансового контролю діють дві професійні організації: бухгалтерів-експертів, які займаються безпосередньо веденням бухгалтерського обліку, складанням звітності та наданням консультаційних послуг у цій галузі, і комісарів (уповноважених) по рахунках, що забезпечують контроль за достовірністю фінансової звітності. У США перевірку достовірності фінансової звітності здійснює дипломований громадський бухгалтер.

У всіх розвинених країнах особам, які бажають придбати професію бухгалтера-аудитора, мають бути довгі роки навчання і практичної діяльності, а також численні іспити. Представники Рахункової палати належить, організації, що об'єднує всіх осіб цієї професії, регулярно перевіряють їхню роботу, і виключення з Палати аудиторів означає заборона подальшої діяльності.

Аудиторська деятельностькак така, породжена ринковою економікою і є складовою частиною механізму цієї економіки. Аудиторська служба в Росії знаходиться на початковому етапі розвитку (тим більше такої її вид як банківський аудит). Найперша аудиторська фірма в нашій країні - «ІНАУДИТ» була створена в 1997 р. відповідно до постанови Радміну СРСР. Створення зазначеної фірми, так само як і багатьох інших аудиторських фірм пов'язано з утворенням спільних підприємств в різних галузях народного господарства. Іноземні інвестори зробили помітний вплив на виникнення і розвиток в нашій країні аудиторства, існуючого в економічно розвинених країнах з вище півтора століття і заслужив довіру підприємницьких кіл цих країн. Не дивлячись на швидкий, особливо в останні два роки, зростання кількості аудиторських фірм в Росії, розвитку аудиторської справи в нашій країні істотно затрималося через відсутність належної правової бази.

2.2 Вітчизняна історія розвитку аудиту

Перший етап розвитку аудиту

Початок сучасного етапу розвитку аудиту в Росії було прямо пов'язане з переходом на ринкові методи господарювання. 26 травня 1988 року Верховна Рада СРСР прийняла Закон «Про кооперацію в СРСР», стаття 10 якого визначала принципи діяльності кооперативів, стаття 32 - організацію обліку, звітності та контролю, проведення внутрішніх ревізій, а також контроль з боку фінансових органів. Згідно з цим Законом відразу стали з'являтися економічні суб'єкти, проте виникла проблема, пов'язана з тим, що органів податкового контролю як таких не було, створювані економічні суб'єкти не були державною власністю. Крім того, ринкові реформи призвели до активізації зовнішньоекономічної діяльності нових економічних суб'єктів, появи спільних підприємств і виникла необхідність у відповідних структурах, які б здійснювали консультаційні послуги, а також ревізійну діяльність. Оскільки ревізійні служби були присутні в кожному міністерстві і відомстві (КРУ), з працівників цих служб намагалися створити контрольно-ревізійні групи, що діють за принципом госпрозрахунку, крім того, з'явилися кооперативи, що спеціалізуються на наданні консультаційних послуг, в основному складаються також з колишніх працівників ревізійних органів . Однак діяльність цих організацій була незначна, що багато в чому пояснюється відсутністю нормативної та правової бази.

Важливим кроком у справі становлення аудиту можна назвати створення акціонерного товариства «Інаудит». Необхідність його створення була викликана бурхливим зростанням зовнішньоекономічної активності, а також створенням спільних підприємств. 13 січня 1987 року в цілях подальшого розвитку торговельно-економічного співробітництва з капіталістичними і країнами, що розвиваються Рада Міністрів СРСР прийняла постанову «Про порядок створення на території СРСР і діяльності спільних підприємств за участю радянських організацій і фірм капіталістичних і країн, що розвиваються» (№ 49). Розділ V «Контроль діяльності спільних підприємств» даного документа містить:

«46. Перевірка фінансово-господарської і комерційної діяльності спільних підприємств здійснюється за плату радянської госпрозрахунковою організацією ».

Для проведення таких перевірок необхідні були кваліфіковані фахівці, які володіють іноземними мовами, знаннями західних стандартів бухгалтерського обліку та оподаткування. 8 вересня 1987 року було прийнято спеціальну постанову СМ СРСР «Про створення радянської аудиторської організації», яким було утворено АТ «Інаудит» на базі Головного управління валютного контролю Мінфіну СРСР. Склад акціонерів був наступний:

Мінфін СРСР - 55%;

Міністерство зовнішньої торгівлі - 10%;

Держбанк СРСР - 5%;

по 5% найбільшим зовнішньоторговельним Всесоюзним об'єднанням, таким як «Автоекспорт», «Станкоімпорт», «Совфрахт», «Соврибфлот» і ін.

Статутний капітал становив 800000 рублів.

АТ «Інаудит» мав в своїй структурі 10 відділів, які надавали послуги чинним в СРСР і за кордоном СП. Не можна не відзначити той факт, що в 1991 р «Інаудит» також, як і багато підприємств було приватизовано, співвласниками стали фізичні особи, багато фахівців пішли з «Інаудіта» і створили власні фірми, які існують зараз. Більш детально питання створення та функціонування перших аудиторських фірм розглянуто в [7, 38] та інших джерелах.

Незважаючи на те, що формально «Інаудит» був акціонерним товариством, за своєю суттю він залишився державною структурою, найбільшими акціонерами було держава в особі своїх міністрів. Однак, іноземні інвестори (як у них це прийнято) вимагали висновки аудиторських фірм щодо діяльності спільних підприємств. Оскільки ринкова ніша аудиторських послуг була практично вільна, західні аудиторські фірми спрямували свої зусилля на цей ринок. Першою була одна з найбільших (тобто з «великої шістки») - «Ернст енд Янг», яка створила в 1990 р СП «Ернст енд Янг Внешаудит». Надалі, всі найбільші аудиторські фірми проникли на ринок аудиторських послуг і міцно займають свої позиції незважаючи на ті процеси, які проходять у них в центральних офісах (це процеси злиття, реорганізації).

Вже на самому ранньому етапі розвитку аудиту в Росії були зроблені спроби розробки методичного забезпечення (у 1989 р Мінфін СРСР, Торгово-промислова палата СРСР, Центр по транснаціональних корпорацій ООН провели в Москві семінар з проблем бухгалтерського обліку, аудиту та фінансового менеджменту на спільних підприємствах ). З 1989 р на базі кількох вузів почалася підготовка аудиторів.

Другий етап у розвитку аудиту

Другий етап розвитку аудиту в нашій країні нерозривно пов'язаний з процесом економічних перетворень, розвитком підприємницької діяльності, що почалася бурхливо і активно в усіх галузях економіки. Активізувався і процес створення аудиторських організацій. Завдяки вступу в силу таких законодавчих актів, які мали істотний вплив на розвиток підприємницької діяльності (Закон «Про власність в СРСР» (№ 1305-1 від 06.03.90), Закон «Про підприємства в СРСР» від 4.06.1990 (№ 1529- 1), а також Закон «Про підприємства і підприємницької діяльності» від 25.12.90 № 445-1, який визначав правові, економічні та соціальні засади створення підприємств на території РРФСР), стали з'являтися різні аудиторські фірми, зареєстровані як ТОО, АТЗТ.

Поступово йшов процес формування ринку аудиторських послуг, тон задавали, на жаль, представники «великої шістки». Це процес відбувався в основному за рахунок сформованого іміджу (адже на початку 90-х років клієнтами аудиторських фірм були в основному СП та інші підприємства, особливо банки, яким було необхідно надати аудиторський висновок західним партнерам, кредиторам, інвесторам), а також за рахунок відсутності нормативної бази та методологічного підґрунтя у «чисто російських» аудиторських фірм. У той же час з'являються і громадські організації, які об'єднують бухгалтерів-аудиторів, зокрема, Асоціація бухгалтерів і аудиторів СРСР, яка в подальшому була перетворена в Асоціацію бухгалтерів і аудиторів.

У своїй книзі «Аудит» А. Терехов [34. C. 55] пише: «У 1991 р спільно з Конгресом ділових кіл проводився Всеросійський з'їзд аудитів, на якому були присутні 180 представників російських аудиторських фірм».

Третій етап у розвитку аудиту

Третій етап розвитку аудиту в Росії, на мій погляд, почався тоді, коли держава, аудиторська громадськість, зацікавлені користувачі послуг аудиту нарешті, зрозуміли, що така важлива і суспільно-значуща діяльність повинна регламентуватися як на державному рівні, так і на рівні морально-етичному .

Перший внесок в справу регламентації аудиту вніс Центробанк - 6 лютого 1991 затверджено «Положення про аудиторську діяльність в банках».

Таким чином, ми бачимо, що Центробанк раніше Мінфіну почав займатися методологією і організацією аудиту.До сих пір (ймовірно, в силу саме такого початку) питаннями регулювання аудиторської діяльності в сфері банківського аудиту відає Центробанк і навіть почав роботу по стандартизації банківського аудиту. Експертний комітет при ЦБ РФ по банківському аудиту 8 сентября (протокол № 4) схвалив правило (стандарт) № 1 аудиторської діяльності в сфері банківського аудиту «Порядок складання аудиторського висновку про достовірність бухгалтерської звітності кредитної організації, підготовленої за підсумками діяльності за рік».

Свій внесок у справу розвитку аудиту вніс і Держкомітет РФ з управління державним майном. Розпорядження № 2078-р від 30.11.93 «Про організацію навчання та атестації аудиторів для чекових інвестиційних фондів» визначав організації, які отримують права проведення навчання, іспитів і видачі сертифікатів для аудиторів чекових інвестиційних фондів, форму сертифіката. При цьому в числі організацій, допущених до проведення навчання входив Московський регіональний союз консультантів і аудиторів.

Нарешті настав момент початку державної участі в регулюванні аудиту в Росії. 22 грудня 1993 був підписаний Указ Президента РФ № 2263 «Про аудиторську діяльність в Російській Федерації», з якого починається формування нормативної бази аудиту. Цим указом було затверджено «Тимчасові правила аудиторської діяльності в РФ», введена атестація аудиторів і ліцензування. Крім того, п. 4 Указу стосується освіти Комісії з аудиторської діяльності при Президенті РФ.

Чому ж введені правила «тимчасові» - відповідь знаходиться в рядках самого Указу:

«Тимчасові правила» визначають правові засади здійснення в Російській Федерації аудиторської діяльності як незалежної позавідомчого фінансового контролю і діють до прийняття Федеральними Зборами Російської Федерації закону Російської Федерації, що регулює аудиторську діяльність. Тимчасові правила застосовуються при здійсненні аудиторських перевірок діяльності всіх економічних суб'єктів, створених відповідно до законодавства Російської Федерації, а також органів державної влади і управління всіх рівнів і органів місцевого самоврядування.

Згідно з Указом № 2263 повинна бути створена Комісія з аудиторської діяльності при Президенті РФ. Для створення цієї комісії було видано спеціальне розпорядження (№ 54-рп від 04.02.94) «Про організацію роботи Комісії з аудиторської діяльності при Президенті РФ», яким затверджено Положення про Комісію. Цілями створення комісії були:

розробка на основі законодавства РФ проектів нормативних актів, що регулюють аудиторську діяльність;

сприяння реалізації Тимчасових правил, узагальнення практики їх застосування, підготовки для Президента РФ пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання аудиторської діяльності;

уявлення за запитами економічних суб'єктів, різних органів влади роз'яснень з питань застосування «Тимчасових правил»;

видача генеральних ліцензій на здійснення ліцензування аудиторської діяльності;

організація публікацій у засобах масової інформації відомостей щодо видачі та анулювання ліцензій, зареєстрованих об'єднаннях аудиторів та аудиторських фірм;

здійснення ділових контактів з міжнародними аудиторськими організаціями, участь в підготовці проектів міжнародних договорів, представлення інтересів РФ з питань аудиту за кордоном.

При комісії (на підставі Положення) існує і Консультаційна рада.

Однією з особливостей третього етапу розвитку аудиту в Росії є сильний державний контроль. У Міністерстві фінансів існує Департамент державного фінансового контролю та аудиту (Положення про нього затверджено наказом міністерства фінансів РФ № 53 від 31.03.98). До цього моменту існував Департамент організації аудиторської діяльності, створений в 1995 році (наказ Мінфіну № 261 від 11.04.95).

Таким чином, ми бачимо яскравий приклад державного регулювання аудиту, як через Департамент, так і через Комісію з аудиторської діяльності при Президенті РФ. Комісія в основному зосереджує свої зусилля на розробці стандартів, причому, на думку відповідального секретаря Комісії В. Мстиславського, «Організація їх підготовки та застосування відповідає положенням Закону РФ" Про стандартизацію "в частині розробки стандартів галузей» (ФЗ № 19 (38), травень 1999, с. 7). При цьому повноваження Комісії настільки своєрідно визначені, що стандарти «схвалюються», хоча при цьому В. Мстиславській пише: «Комісія не відноситься до числа федеральних органів виконавчої влади і не повинна видавати нормативно-правові акти, які потребують державної реєстрації».

Ще однією особливістю третього етапу розвитку аудиту в Росії можна назвати відсутність Закону, що регламентує аудит. За відсутності єдиного закону, аудиторська діяльність регламентується чинним законодавством, підзаконними актами.

Четвертий етап у розвитку аудиту.

Четвертий етап в історії розвитку аудиту в Росії ознаменований вступом в силу ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНУ від 07.08.2001 N 119-ФЗ "ПРО АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (прийнятий ГД ФС РФ 13.07.2001). До сьогоднішнього дня його остання редакція була проведена 03.11.2006г. Цей Закон визначає правові засади регулювання аудиторської діяльності в Російській Федерації.

У ньому дається чітке поняття аудиторської діяльності, аудиторської організації, аудиторський висновок, згадується і завідомо неправдиве аудиторський висновок і наслідки, які воно за собою тягне, описується, хто може називатися аудитором їх права і обов'язки. Також розглянуті права і обов'язки аудіруемих осіб, передбачений обов'язковий аудит і страхування при його проведенні, в законі також прописані стандарти аудиторської діяльності, передбачений контроль якості роботи аудиторських організацій і індивідуальних аудиторів, в цьому законі передбачили проведення атестації на право проведення аудиторської діяльності, ліцензування аудиторської діяльності . Розглянули діяльність акредитованих професійних аудиторських об'єднань, передбачили відповідальність за порушення Законодавства РФ про аудит.

Якщо провести короткий аналіз цього закону, то можна знайти такі відмінності:

Аудиторська діяльність і супутні послуги

Змінюється визначення аудиторської діяльності, дане в указі Президента РФ від 22.12.93 №2263 "Про аудиторську діяльність в РФ". Якщо раніше аудит включав в себе проведення перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, платіжно-розрахункової документації, податкових декларацій і інших фінансових зобов'язань і вимог економічних суб'єктів, а також діяльність з надання інших аудиторських послуг, то тепер - він включає тільки перевірку бухгалтерського обліку та фінансової (бухгалтерської) звітності. З аудиторської діяльності виключена перевірка податкових декларацій, а податкове консультування винесено в перелік супутніх аудиту послуг.

До супутніх послуг, зокрема, віднесені:

- постановка, відновлення і ведення бухгалтерського обліку;

- складання фінансової (бухгалтерської) звітності;

- бухгалтерське консультування;

- податкове консультування;

- аналіз фінансово-господарської діяльності організацій і індивідуальних підприємців,

- економічне та фінансове консультування;

- управлінське консультування, у тому числі пов'язане з реструктуризацією організацій;

- оцінка вартості майна, оцінка підприємств як майнових комплексів, а також підприємницьких ризиків;

- навчання в установленому законодавством РФ порядку фахівців в областях, пов'язаних з аудиторською діяльністю;

- надання інших послуг, пов'язаних з аудиторською діяльністю.

До цього переліку супутніх послуг включено також ряд послуг, які раніше не згадуваних, але мають в сучасних умовах актуальність, наприклад:

- правове консультування, а також представництво в судових і податкових органах по податкових і митних спорах;

- автоматизація бухгалтерського обліку і впровадження інформаційних технологій;

- розробка і аналіз інвестиційних проектів, складання бізнес-планів;

- проведення науково-дослідних та експериментальних робіт в області, пов'язаної з аудиторською діяльністю, і поширення їхніх результатів, у тому числі на паперових і електронних носіях; та ін.

Представництво в судових і податкових органах обмежена колом податкових і митних питань.

У переліку немає консультування з питань дотримання валютного, фінансового, банківського та іншого господарського законодавства. Але, думається, консультування з цих питань все-таки можна здійснювати в рамках управлінського або правового консультування.

Перелік не є вичерпним і включає в себе інші послуги, пов'язані з аудиторською діяльністю. Однак, якщо врахувати визначення аудиторської діяльності, дане законом, стає зрозумілим, що мова йде не про будь-яких інших видах послуг, а лише про тих, які пов'язані з перевіркою бухгалтерського обліку та фінансової (бухгалтерської) звітності. Оскільки аудиторським організаціям і індивідуальним аудиторам забороняється займатися будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, крім проведення аудиту та надання супутніх послуг, - дуже важливо визначити, входить або не входить надається послуга в вище названі категорії. Надання супутніх послуг вимагає наявності ліцензій, якщо за законодавством дана діяльність підлягає ліцензуванню.

3. Основні аспекти проведення аудиторської діяльності

Аудит - це ліцензована підприємницька діяльність атестованих незалежних юридичних і фізичних осіб (аудиторських компаній і окремих аудиторів) - законних учасників економічної діяльності, спрямована на підтвердження достовірності фінансової, бухгалтерської та податкової звітності, для зменшення, до прийнятного рівня інформаційного ризику для зацікавлених користувачів бухгалтерської звітності, представляється підприємством (організацією) власникам, а також іншим юридичним і фізичним особам.

Дане визначення відображає:

- Єдину мета проведення аудиту - підтвердження достовірності звітності, зниження ризику використання її в економічній діяльності;

- Єдині вимоги ведення аудиту - наявність атестатів і ліцензій;

- Єдині і обов'язкові умови - аудит проводиться незалежними суб'єктами.

Під аудитом бухгалтерської звітності в правилах (стандартах) аудиторської діяльності в РФ розуміється незалежна перевірка, здійснювана аудиторською організацією і має своїм результатом вираження думки аудиторської організації про рівень достовірності бухгалтерської звітності економічного суб'єкта.

Цілями аудиту бухгалтерської звітності, як це визначено в правилі (стандарті) РФ «Цілі і основні принципи, пов'язані з аудитом бухгалтерської звітності», є формування і вираження думки аудиторської організації про достовірності бухгалтерської звітності економічного суб'єкта у всіх істотних відносинах.

В ході аудиту бухгалтерської звітності повинні бути отримані достатні відповідні аудиторські докази, що дозволяють аудиторської організації з прийнятною упевненістю зробити висновки щодо: а) відповідності бухгалтерського обліку економічного суб'єкта документам і вимогам нормативних актів, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності в Російській Федерації; б) відповідності бухгалтерської звітності економічного суб'єкта тими відомостями, які має аудиторська організація про діяльність економічного суб'єкта.

Думка аудиторської організації про достовірності бухгалтерської звітності може сприяти великим довірі до цієї звітності з боку користувачів, зацікавлених в інформації про економічний суб'єкт.

Разом з тим користувачі бухгалтерської звітності не повинні трактувати думку аудиторської організації як повну гарантію майбутньої життєздатності економічного суб'єкта або ефективності діяльності його керівництва.

Аудиторський висновок, що містить думку аудиторської організації став розсудливим достовірності бухгалтерської звітності, не повинно трактуватися як гарантія аудиторської організації в тому, що не існує будь-які інші (крім викладених в аудиторському висновку) обставини, що впливають або можуть вплинути на бухгалтерську звітність економічного суб'єкта.

Мета перевірки фінансових звітів:

- підтвердження достовірності звітів або констатація їх недостовірності;

- контроль за дотриманням законодавства і нормативних документів, що регулюють правила ведення обліку і складання звітності, методології оцінки активів, зобов'язань і власного капіталу;

- перевірка повноти, достовірності і точності відображення в обліку і звітності витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства за період, що перевірявся;

- виявлення резервів кращого використання власних основних та оборотних засобів, фінансових резервів і позикових коштів.

Основна мета аудиту може доповнюватися обумовленими договором з клієнтом завданнями виявлення резервів кращого використання фінансових ресурсів, аналізом правильності обчислення податків, розробкою заходів щодо поліпшення фінансового становища підприємства, оптимізації витрат і результатів діяльності, доходів і витрат.

Для досягнення основної мети та надання висновку аудитор повинен скласти думку з наступних питань.

1. Загальна прийнятність звітності: чи відповідає звітність в цілому всім вимогам, пред'явленим до неї, і чи не містить суперечливої ​​інформації

2. Обгрунтованість: чи існують підстави для включення у звітність зазначених там сум?

3. Завершеність: чи всі суми, які повинні бути включені в звітність, дійсно входять туди? Зокрема, чи всі активи і пасиви належать компанії?

4. Оцінка: чи всі статті правильно оцінені і безпомилково підраховані?

5. Класифікація: чи є підстави відносити суму на той рахунок, на який вона записана?

6. Поділ: віднесені чи операції, що проводяться незадовго до або безпосередньо після дати складання балансу, до того періоду, в якому були зроблені?

7. Акуратність: чи відповідають суми окремих операцій даним, наведеним в книгах і журналах аналітичного обліку, чи правильно вони підсумовані, чи відповідають підсумкові суми даним, наведеним у Головній книзі?

8. Розкриття: чи всі статті занесені у фінансову звітність і правильно описані в самих звітах і додатках до них?

Для реалізації цих цілей аудитор може використовувати різні способи накопичення необхідної інформації.

Стосовно до перевірки окремих груп операцій, наприклад для аудиторської перевірки товарно-матеріальних запасів, структура проміжних цілей і позитивне (підтверджує) думка аудитора будуть виглядати наступним чином:

- загальна прийнятність: загальна сума товарно-матеріальних запасів є прийнятною і в принципі відповідає реальним потребам підприємства;

- обгрунтованість: все товарно-матеріальні запаси, відображені у звітності, існують на дату складання балансу;

- закінченість: всі існуючі товарно-матеріальні запаси підраховані і внесені в баланс; всі товарно-матеріальні запаси є власністю підприємства;

- оцінка: кількість товарно-матеріальних запасів в обліку збігається з наявними в наявності; ціни, використовувані для оцінки товарно-матеріальних запасів, правильні; період застосування зазначених цін є вірним;

- класифікація: товарно-матеріальні запаси правильно класифіковані як матеріали, незавершене виробництво і готова продукція;

- поділ: сума купівлі та продажу товарно-матеріальних запасів правильно розділена між двома періодами;

- акуратність: загальні суми в книгах аналітичного обліку товарно-матеріальних запасів відповідають наведеним у Головній книзі;

- розкриття: основні категорії товарно-матеріальних запасів, методи їх оцінки правильно відображені у звітності.

Аудитори (аудиторські фірми) в процесі своєї діяльності вирішують ряд завдань, пов'язаних з наданням аудиторських послуг:

• перевірка ведення бухгалтерського обліку і складання звітності, законності господарських операцій;

• допомога в організації бухгалтерського обліку;

• допомога у відновленні і веденні обліку, складанні бухгалтерської (фінансової) звітності;

• допомога в податковому плануванні і розрахунку податків;

• консультування з окремих питань ведення обліку і складання звітності;

• експертні оцінки і аналіз результатів господарської діяльності;

• консультування з широкого кола фінансових і правових питань, маркетингу, менеджменту, технологічне й екологічне консультування та ін .;

• розробка установчих документів та ін .;

• надання інформації про майбутніх партнерів;

• інформаційне обслуговування клієнтів;

• Інші послуги.


висновок

Об'єктивна необхідність розвитку аудита в сучасній Росії обумовлено потребою зовнішніх користувачів інформацією якісних даних про діяльність підприємства.

Перша і друга глава розкривають нам досить давню історію виникнення аудиту, її історичну батьківщину, перші аудиторські фірми і введення першого звання аудитора, а так же етапи його розвитку і становлення в світі.

У третій главі подано докладний аналіз сутності аудиту та аудиторської діяльності. Розвиток аудиторської діяльності в Росії, її стандартизація, використання закордонного досвіду дозволити узагальнити інформацію про сутність і значення аудиторської діяльності.

Багато вітчизняних аудиторські фірми, які прийшли на ринок серйозно і надовго, відчувають нестачу знань в цій новій для російської економіки сфері діяльності. Їх співробітники - це, як правило, досить досвідчені контролери-ревізори і бухгалтера, управлінці та юристи; вони відмінно усвідомлюють, на що вони витрачають свою енергію, як їм конкретно використовувати в роботі своє знання російської специфіки. Але і їм треба наполегливо надолужувати згаяне, знайомитися з докладною міжнародної технологією аудиту, активно застосовувати її на практиці. . В даний час можна говорити, що в Росії сформувався ринок аудиторських послуг.

література

1. Федеральний закон про аудиторську діяльність №119-ФЗ від 07.08.2001г.

2. Про аудиторську діяльність: Федеральний закон від 7 серпня 2001 № 119-ФЗ (зі зм. 2006 року) // УПС Гарант

3. Стандарти аудиторської діяльності. М .: «Книга сервіс» - 2004.

4. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: підручник. - 2-е вид., Доп. і перераб. - М .: ИНФРА-М, 2004.

5. Подільський В.І., Поляк Г.Б., Савін А.А. та ін.; під ред. проф. Подільського В.І. Аудит: підручник для вузів. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

6. Смирнов С.А., Косорукова І.В. Аудит: навчально-практичний посібник. - М .: МЕСІ, 2005.

7. Глушков І.Є. «Практичний аудит на підприємстві», - М .: Новосибірськ: КНОРУС ЕКОР, 2007

8. Дефліз Ф.Л., Дженік Г.Р., О'рейллі В.М. «Аудит Монтгомері» переклад з англ .; під ред. Соколова Я.В. - М .: Аудит, ЮНИТИ, 2007

9. Бичкова С.М. «Аудиторська діяльність», - СПб .: Лань - 2006

10. Данилевський Ю.А. Розробка загальноросійських правил (стандартів) аудиторської діяльності // Бухгалтерський облік. -2007. - № 6.

11. Данилевський Ю.А. Становлення аудиту в Росії // Бухгалтерський облік. - 1995. - № 2.

12. Ковальова О.В., Константинов Ю.П. Аудит. - М .: ПРІОР, 2002.

13. Крикунов А. Російський аудит: ключові питання подальшого розвитку // Фінансова газета. - 2006. - № 4.

14. Довідково-правова система «Гарант»