Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія земельного податку

Скачати 15.25 Kb.
Дата конвертації 09.09.2018
Розмір 15.25 Kb.
Тип реферат

Вступ

Однією з найважливіших цілей державної політики в галузі створення умов стійкого економічного розвитку є залучення в економічний оборот земельних ресурсів при одночасному підвищенні ефективності їх використання. Основними причинами, що перешкоджають здійсненню зазначеної мети, стали невирішені проблеми в галузі реформування земельних відносин і платежів. Потреба у вирішенні цих проблем пов'язана з підвищенням ролі оподаткування землі в формуванні доходів бюджетів, необхідністю забезпечення в процесі оподаткування майнових інтересів громадян і юридичних осіб.

Слід зазначити, що земельний податок відіграє особливу роль в податковій системі Російської Федерації. Незважаючи на те, що він займає порівняно невелику частку в загальному обсязі дохідних надходжень, земельний податок є важливим джерелом формування місцевих бюджетів.

Регулювання питань земельних платежів з 1992р. здійснювалося відповідно до Закону РФ від 11 жовтня 1991 № 1738-1 "Про плату за землю". В ході його застосування було виявлено певні недоліки, котрі зажадали зміни системи земельних платежів, встановленої цим Законом.


Історія розвитку земельного податку

Перехід України до ринкової економіки, що розгорнулася земельна реформа, основним питанням якої стала власність на землю, аграрна реформа та зміна форм господарювання, одночасно невирішеність (до теперішнього часу) багатьох проблем, в тому числі на законодавчому рівні, зумовили необхідність розгляду історії розвитку законодавства про земельні платежах.

Земля є одним з перших об'єктів оподаткування. Спочатку земельні податки займали центральне місце в податковій системі держав Стародавнього світу і Середньовіччя. Це пояснюється в першу чергу пануванням натурального господарства, орієнтацією економіки на сільськогосподарське виробництво.

У розвитку оподаткування в Росії вчені розрізняють три періоди, кожен з яких характеризується тими чи іншими ознаками і особливостями. Перші згадки про стягування данини відносяться до епохи князя Олега. Давньоруські літописні зводи вживають цей термін. Перш за все, в сенсі військової контрибуції, яку підвладні слов'янські племена платили хазарам і варягам. Нею обкладалися навіть перші руські князі.

У Київській Русі одиницями оподаткування вважалися "дим" (кількість печей в кожному господарстві), знаряддя для оранки і кількість ріллі. Встановлення данини в Київській Русі, а потім і інших податків не було мирним процесом, безконфліктно протекавшим в умовах розкладання родового ладу і виникнення класів і держави

Щодо істоти податкових відносин П.П.Гензель відзначав: "У стародавньому світі не було фінансової права, тобто тоді не знали податного розпорядку в сучасному сенсі. Тоді знали фінансове насильство, яке практикувалося по відношенню до підкорених народів".

У XII- XIII ст. широке поширення отримав натуральний оброк - різновид феодальної ренти, що сплачується залежними селянами феодалам. Фактично оброк означав обумовлену договором найму оренду, тобто термінове або безстрокове користування нерухомим майном. Іноді оброком називали плату державі за надане приватній особі право користуватися казенної землею, різними угіддями.

С.П.Кавелін відзначає два способи появи одноосібного землеволодіння в Росії. Перший шлях, на його думку, був характерний для слов'янських племен, селівшіхся щільними організованими групами в укріплених містечках. Дуже часто між такими поселеннями залишалися великі простори вільних степів, луків і лісів. І на ці вільні землі, відділяючись від поселень, окремими родинами, селилися хуторяни, звіролови, що знаходять вигоди від такого господарювання. Поступово вони ставали власниками оброблюваних земель. Другий шлях, пропонований СП. Кавеліним, видається більш реальним, за яким, розселившись групами, слов'яни ділили зайняту землю на ділянки користування. З плином часу, ділянки землі, що знаходилися в тимчасовому користуванні окремих родин або осіб, поступово переходять в постійне їх володіння. До XII в. інститут приватної земельної власності вже сформований і земля стає предметом купівлі-продажу, дарування та заповіту.

З другої половини XIV століття податки переважно стягувалися з "сохи", що стала головною одиницею оподаткування. В даний період отримала розвиток посошная подати, що включала в себе і земельний податок. Земельний податок встановлювався за якістю і кількістю землі, а також соціального стану платника податків.

З утворенням Московської держави земельні відносини піднімаються на більш високий рівень розвитку з одночасним їх ускладненням. Для визначення окладів податей і їх розкладки в Московській державі використовувалося величезна різноманітність одиниць оподаткування, на думку вчених пояснює тільки відсутністю повної уніфікації податкових норм.

Заміна в 1679 р посошное оподаткування подвірні розширила число платників податків податей подвірного оподаткування за рахунок населення, що раніше не платив податки. Подвірне оподаткування між окремими посадами і громадами, простіше в порівнянні з посошная, дозволило визначити більш чіткі критерії розподілу обов'язків по сплаті податків, істотно знизити свавілля і хабарництво при обліку платників податків і розподілі податкового тягаря.

Найбільшим зведенням законів російської держави, що регулював земельні та податкові відносини стало Соборний Покладання 1649 р (до нього основними юридичними актами в Росії були царські судебники 1497 і 1550 р представляли собою звід постанов переважно процедурного характеру).

У Соборному Уложенні містяться правові норми, що регулюють збір та сплату різного роду податків. В даний період найпоширенішою формою плати за користування землею був оброк. Зокрема ст. 23 стосується прав власників угідь, розташованих не на приватних, а на державних землях.

Як зазначає В.Сергеевіч: "... однією з особливостей земельного оподаткування в Росії в його ранній період стало поєднання комбінації поземельного принципу з помайновим, але з переважанням поземельного принципу оподаткування.".

Важливою віхою в розвитку земельного податку стали реформи Петра I. В основі його політики лежав принцип посилення тяжкості оподаткування шляхом збільшення числа і обсягу податків. Реформа закріплює право дворян самим відати розкладкою і збором податків зі своїх кріпаків, що стало модифікацією старовинного оброчного принципу. Подушна система, введена Петром I, незважаючи на її істотні недоліки, відповідала в цілому соціально-економічних умов феодальної Росії, дозволила ліквідувати дефіцит коштів у бюджеті величезної країни. Податки стали потужним знаряддям державної політики.

Скасування кріпосного права, початок земельної реформи, спроби уряду вирішити селянський і земельну питання дали новий виток розвитку земельного та податного законодавства. Маніфест і Положення 19 лютого 1861 роки (загальне положення про селян, положення про викуп і ін.) Декларували скасування кріпацтва, встановивши право селян на земельний наділ і порядок здійснення викупних платежів за нього.

Було видано ряд Указів імператора про прямих податках і поземельних зборах, численні роз'яснення Міністерством фінансів, державного майна та внутрішніх справ про порядок справляння зборів. У період з 1865 по 1879 року було прийнято понад 300 різних документів про державні і земські повинності.

Незважаючи на те, що документи приймалися в столиці і централізовано спускалися земствам, вони мали можливість регулювати оклади податей і розподіляти їх відповідно до затверджених урядом розмірами для губерній і областей. В ході проведених реформ відбувається становлення і чітке виділення земельного податку. Зростає роль земельного податку, збільшуються надходження - в державний бюджет доходів від земельних податків і платежів, пов'язаних із землею.

Остаточне встановлення земельного податку в Росії відбувається в 1875 році. У проекті про заміну подушногоподати подвірні податком і поземельної даниною, складеної особливої ​​комісією, обгрунтовувалися позитивні моменти таких дій, зазначалося, що земля, представляючи "... собою капітал відомої цінності, може бути обкладена безпосередньо за своєю якістю і прибутковості".

Найбільша фіскальне навантаження на земельний податок падає в останню чверть XIX століття. Пояснювалося це кількома причинами:

-заметним зростанням числа селян власників землі, а також орендарів;

- рівнянням в статусі питомих, державних і поміщицьких селян і об'єднання їх в стан селян з єдиною юрисдикцією. Відповідно, розширення числа платників податків;

- раскладочного характером податку, збільшенням окладу.

Становлення і подальший розвиток податкової системи Росії в XIX столітті сприяло також розвитку теорії податків. Необхідність справляння державою податків С.І.Іловайскій розцінює як наслідок необхідності існування держави. За його твердженням, серед прямих податків одне з перших місць, як за історичним, так і по сучасному значенні належить поземельному податку. С.І.Іловайскій визначає земельний податок як "... податок, який має своїм об'єктом землю, а податковим джерелом - принесений нею дохід".

Після Жовтневої революції 1917 р перші кроки революційного уряду РРФСР були спрямовані проти скасування низки податків. Так, ВЦВК РРФСР своїм декретом "Про соціалізацію землі" (1918 р) і декретом від 30 жовтня 1918 року про запровадження оподаткування сільських господарів натуральним податком формально скасовує земельний податок. Скасувавши земельний податок, радянський уряд вводить сільськогосподарський податок. Загальним для цих податків був об'єкт - земля. Оподатковуваний дохід від сільськогосподарських джерел визначався за встановленими нормами дохідності.

У 1953 році відбулася корінна реформа сільськогосподарського податку, в якій прибуткове оподаткування замінено погектарної, при якому податок стали обчислювати за твердими ставками з площі земельної ділянки.

З 1972 р сільгоспподатком стали обкладатися тільки виділені в законному порядку ділянки. Що ж стосується інших, самовільно використовуваних ділянок, то відповідно до "Положення про державний контроль за використанням земель", затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР від 14 травня 1970 року народження, вони повинні були вилучатися, а винні особи притягуватимуться до відповідальності.

Указ Президії Верховної Ради СРСР про сільськогосподарський податок від 1 січня 1984 вніс зміни в сільськогосподарський податок. Сільгоспподаток обчислювався з кожного господарства по площі виділеного в користування земельної ділянки. При цьому в розрахунок не бралися землі, зайняті будівлями, чагарником, лісом, дорогами громадського користування, ярами і балками, а також землі, виділені робітникам і службовцям підприємств і організацій під колективні та індивідуальні сади і городи.

Земельний податок - місцевий прямий податок, запроваджений з 1 липня 1981 р., Стягувався з кооперативних підприємств, установ і організацій, а також громадян СРСР, іноземних фізичних і юридичних осіб та осіб без громадянства, яким у встановленому законом порядку були виділені земельні ділянки. Від сплати податку звільнявся досить широке коло юридичних і фізичних осіб, в тому числі колгоспи, пенсіонери і т.д.

У 1990 року у складі Міністерства фінансів СРСР була утворена Головна державна податкова інспекція, в 1991 році засновується Державна податкова служба - незалежний від Мінфіну Росії орган федеральної державної влади. Реформування російського податкового права було пов'язано з об'єктивними факторами, одним з яких є перехід Росії на ринкові відносини.

У 1991 році плата за землю як правова категорія була введена в чинне законодавство про податки і збори з прийняттям Закону РФ "Про плату за землю".У цьому Законі під платою за землю законодавець розумів форми реалізації принципу платного землекористування: земельний податок, орендна плата і нормативна ціна землі. За твердженням М.М.Юмаева, плата за землю - загальна назва для всіх видів обов'язкових платежів, що сплачуються у зв'язку з землеволодінням і землекористуванням. Земельний податок був такий різновид плати за землю, яка сплачується власниками землі, землевласниками і землекористувачами, крім орендарів.

З моменту набрання чинності цим Законом до його первісної редакції вносилися зміни федеральними законами, в основному стосуються пільгового оподаткування, а також доповнення, пов'язані зі зміною часток, за якими сплачуються суми податку зараховувалися за рівнями бюджетної системи. Федеральним законом від 9 серпня 1994 р №22-ФЗ були введені нові базові ставки земельного податку, які індексувалися щорічно, починаючи з 1995 р, Постановами Уряду РФ і Федеральними законами про федеральний бюджет на відповідний фінансовий рік.

При характеристиці правової основи розрахунку і справляння земельних платежів в період з 1991 року по 2005 рік, слід зазначити несістематізірованность нормативно-правового матеріалу, відповідні норми були зосереджені на численні "непрофільних" правовим актам.По цього приводу А.А. Ялбулганов пише, що відсутність чіткої програми реформування податкового законодавства, численні "податкові експерименти" на регіональному рівні та інші обставини (в ряді випадків суб'єктивного характеру) привели до відвертої "податкової війні" регіонів з федеральним центром, що проходила до 1994 року, яка потім перейшла в іншу, більш складну фазу.

Таким чином, на підставі вищевикладеного, можна стверджувати, що протягом всієї історії оподаткування землі грало основну роль в податкових системах, земля була головним джерелом багатства. Земельний податок став першою формою прямого реального оподаткування, спочатку носила надзвичайний характер, але незабаром земельний податок почав стягуватися на постійній і регулярній основі.


Список використаної літератури

Еналіева І.В., Сальников Л.В. Податкове право Росії: Підручник. -М., 2006. -З. 10-12

Податки і оподаткування: Навчальний посібник / За ред. Г. Б. Поляка. -2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, Закон і право, 2006. - С. 6.

Гензель П.П. Нариси з історії фінансів, - М., 1913. Вип.1. С. 21

Христова Н.А.Земельний податок в Російській Федерації (фінансово-правовий аспект). Дісс.к.ю.н. Москва, 2007

Кавелін СП. Поділ і землевпорядкування. Теоретичне і практичне керівництво. - М., 1914. С. 21-22.

Судебники XV- XVI століть / За ред. Академіка Б.Д. Грекова., М., 1952.

Соборний Покладання 1649 року. Текст. Коментарі. Л., 1987.- С. 34

Сергійович С. Древности російського права. Т. II I. Землеволодіння. Тягло. Порядок оподаткування. СПб., 1903. -С. 322.

Анісімов Б.В. Податкова реформа Петра I. Введення подушного податку в Росії 1719-1728 рр. П., 1982. - С.61.

Дьомін А.В.Налоговое право Росії: Учеб. допомога. -Красноярськ: РУМЦ ЮО, 2006. -с.6

Сербінович Я. Кілька слів про фінанси місцевих земських зборах. Київ, 1873. С. 42.

Озеров І.Х. Основи фінансової науки. - М., 1911. Випуск 1. С. 291

Іловайський С.І. Підручник фінансового права. Одеса, 1904. С. 184

Піскотні М.І. Податки з сільського населення в СРСР. Правові питання. - М "1957. С. 94.

Данків В. Сільськогосподарський податок. - М., 1952

Химичева Н.І. Податкове право: Підручник. - М., 1997. С. 27.

Юмаєв М.М. Платежі за користування природними ресурсами. - М., 2005. -с. 82-83