Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історизм в романі Толстого Петро Перший

Скачати 16.58 Kb.
Дата конвертації 27.01.2018
Розмір 16.58 Kb.
Тип реферат

Історизм в романі А. Н. Толстого «Петро Перший»

Лексикою називають словниковий склад мови, причому, коли говорять про словниковому складі мови, мають на увазі слова в їх індивідуальних (лексичних - на противагу граматичним) значеннях. Кожне слово є позначенням кокой-то реалії, - ось ця здатність слів позначати ті чи інші предмети, ознаки, явища дійсності і характеризує слова як одиниці лексики.

Деякі слова (або значення слів) сприймаються як застарілі (архаїзми та історизм), інші - як нові, ще не цілком «звичні», не цілком закріпилися в літературній мові. Стилістична значимість слів не залишається незмінною (окремі застарілі слова повертаються в активний фонд словника з новими значеннями; спеціальні терміни в ряді випадків, іноді видозміна значення, ставати загальновживаним і т.д.). Безпосередній вплив на лексику позамовної дійсності обумовлює її рухливість - в мові постійно відзначається не тільки поява нових слів (і нових значень), витіснення застарілих, втрачають свою актуальність позначень, а й стилістичні перерозподілу різних груп слів, зміна лексичної і синтаксичної сполучуваності слів і т. д 1]

Розділ науки про мову, в якому вивчається лексика, носить назву лексикології.

У ведення історичної лексикології - історії слів, словникового складу мови в цілому. Словниковий склад мови змінюється (з'являються нові слова, окремі слова забуваються, змінюються значення цілого ряду слів і т.д.) в результаті самих різних причин, деякі з яких вдається встановити з достатньою достовірністю. При з'ясуванні історії окремих слів і груп слів виявляється як власне мовні, так і позамовні (екстралінгвістичні) фактори змін. Безпосередній зв'язок лексики з позамовною дійсністю обумовлює те, що поява нових предметів, виникнення нових понять призводить до поповнення словника новими позначеннями цих предметів і понять, способи їх позначення, тобто способи номінації (створення нових слів від існуючих в мові за допомогою афіксів, створення складових найменувань, семантична деривація, запозичення іншомовних слів) багато в чому визначається тими лексичними реаліями, якими володіє даний мову, і тими лексико-семантичними відносинами, які існують в мові в ту або іншу епоху.

Словниковий склад найбільш рухливий рівень мови, зміни і поповнення якого особливо помітні. Вони безпосередньо пов'язані з виробничою діяльністю людини, з економічним, соціальним, політичним і культурним розвитком життя народу.

У лексиці відбиваються всі процеси історичного розвитку суспільства. Одні предмети, реалії побуту, поняття, якості, явища існують здавна, і слова, їх назви, активно використовуються носіями мови; інші предмети і поняття відмирають - з ними йдуть їх найменування. Слова, рідковживані, існують в пасивному словнику.

До пасивного запасу слів відносяться такі, які або є застарілими, або в силу своєї новизни ще не стали досить відомими і не завжди зрозумілі носіям мови. Слова пасивного словника, в свою чергу, утворюють дві групи: застарілі і нові слова. Застарілими називаються такі слова, які вийшли з активного вживання. Так, перестали вживатися в зв'язку зі зникненням понять слів боярин, цар і ін. Слова цієї групи називаються историзмами. [2]

Процес переходу слів з групи активного вживання в пасивну тривалий, поступовий. Він обумовлений і позамовних причинами (наприклад, соціальними змінами) та власне мовними, з яких вельми істотну роль відіграють системні зв'язки застарілих слів: тематичні, зв'язок різних його значень і т.д. Чим ширший ці відносини, ніж вони різноманітніше і міцніше, тим повільніше переходить слово в пасивно використовувану частину лексики.

До застарілим відносяться не тільки давно вийшли з ужитку слова, а й такі, які виникли і застаріли порівняно недавно. Застарілими можуть бути слова споконвічні і запозичені. [3] У даній роботі аналізуються застаріла лексика в романі А.Н. Толстого «Петро Перший».

«Щоб зрозуміти таємницю російського народу, - писав Л.Н. Толстой, - потрібно добре і глибоко дізнатися його минуле: нашу історію, корінні вузли її ... ». Звідси стає зрозумілим, чому, саме епоха Петра Першого, час бурхливих і рішучих перетворень і змін в Росії, могла так надовго прикувати до себе творчу увагу О.М. Толстого. Над історичним романом «Петро Перший», над підготовкою його окремих томів Олексій товстої, як відомо, працював протягом приблизно двох десятиліть. [4]

Слід звернути увагу на те, що художник прагне намалювати в романі цілісну картину життя Росії кінця XVII століття, звертаючи увагу на життя всіх верств населення: від царя до селянина. Роман охоплює всі класи і групи суспільства, в ньому представлені селяни, землекопи, ремісники, стрільці, солдати, духовенство, розкольники, бояри, дворяни, придворні, царська сім'я. Привертає також широкий розмах дії, достаток намальованих в романі подій, які передають колорит епохи.

У центрі оповіді роману - Петро, ​​становлення його особистості від переляканого стрільцями хлопчаки до переможця грізних шведів, мудрого і вмілого державного діяча.

У першій книзі роману Петро як перетворювач показаний тісно пов'язаним зі своїм часом і середовищем. Роман, що відображає життя Росії кінця XVII - початку XVIII століть, містить значну кількість устаревшеё лексики, передавальної реалії та поняття своєї епохи. В основному це історизм, тобто слова, що вийшли з ужитку в наш час.

Вони діляться на кілька семантичних груп: слова позначають посади, військову лексику, одяг, приміщення та їх частини, предмети побуту.

1. Першу лексико-семантичну групу становлять слова, що позначають посади і звання. У цю групу входять слова, що позначають високе суспільне становище осіб: цар, боярин, князь, поміщик, військові звання: мушкетер, зброяр, ратник, ринда, стольник, стрілець, слова, що позначають рід занять: челядь, холоп, яришкі.

Цар - 1. єдиновладним государ, монарх, а також офіційний титул монарха. 2. Той, хто безроздільно володіє чим-небудь, володар (с. 303). Приклад: - Зустрів у лісі людини: цар, каже, помирає (с. 7).

Боярин - в Росії до XVIII століття: великий землевласник, що належить до вищого прошарку панського класу (с.56). Приклад: А в Москві бояри в золотих возах стали їздити (с.6).

Князь - має два значення: 1. У феодальної Русі: ватажок війська і правитель області. 2. Спадковий титул нащадків таких осіб або осіб, які отримали його за царату в нагороду, а також особа, яка має цей титул (с.285). Приклад: Волков з місця навскач, і за ним холопи, б'ючи лошадёнок личаками, побігли до Нікольським воріт, де біля столу, в горностаєвій шапці і в двох шубах - оксамитовою на соболях і поверх баранячої, - сидів страшний людина, князь Федір Юрійович Ромодановський ( с.12).

Поміщик - землевласник, що відноситься до привілейованого стану (С.576). Приклад: Але вийшов указ: повернути поміщикам всіх втікачів (с.7).

Військові звання:

Мушкетер - солдат озброєний мушкетом (с. 380). Приклад: Всюди ходили мушкетери-німці, - в Кремлі суворі й мовчазні, тут - в розстебнутих жупанах, без зброї, під руку один з одним, співаючи пісні, реготали - без злоби, мирно (с. 41).

Зброяр - збройовий майстер, фахівець з виготовлення зброї (с. 472). Приклад: Був недавно в Москві, шукав зброяра, послали мене на Кукуй-слободу до німців ... (с. 9).

Ратник - 1. Те ж, що і військовий. 2. У царській Росії: солдат державного ополчення (с. 692). Приклад: - в Москву ратних людей повезете (с. 8).

Ринда - на Русі в XV - XVII століттях воїн придворної охорони (с.713). Приклад: У двох дверей стояли по двоє білі ринди з сокирами на плечах, нечутно переступаючи (с. 172).

Стольник - на Русі до XVII століття: придворний воїн (спочатку прислужувати за княжим або царським столом) (с. 794).

Бомбардир - в царській армії: звання артелеріста, відповідні єфрейторові, а також солдатів, що має це звання (с. 54). Приклад: Бомбардир Петро Алексєєв плив на чолі каравану на Лефортово многовёсельной каторзі (с. 184).

Стрілець - в Російській державі XVI - XVII століттях: військовослужбовець особливого постійного війська (с. 800). Приклад: Ох, стрільці злі ... (с. 9).

Рід занять:

Закличники - це царські служителі, що оголошують царські укази. Приклад: Софія виїхала в село Коломенське і послала Бірючий по повітах створювати дворянське ополчення (с. 36).

Холоп - в Стародавній Русі: людина, що знаходиться в залежності, близький до рабства; в кріпосної Русі: кріпак, слуга (с. 898). Приклад: дворових холопей у Волкова було всього п'ятнадцять душ, та й ті перебивалися з хліба на квас (с.8).

Челядь - за кріпосного права: дворові поміщика (с.912). Приклад: зіщулені очі його швидко поглядали, - чи не бачив ці гроші хто з челяді? (С. 88).

Яришкі - в XVI - XVII століттях: найбідніша група населення, яка займалася найманою працею (веслярі, бурлаки, вантажники).

2 Слід лексико-семантичну групу становлять слова, що позначають військову лексику. Сюди відносяться такі слова, як бердиш, кольчуга, спис, лати, мушкет, потішні війська, фашина.

Бердиш - старовинна зброя - широкий довгий сокиру на високому держаку з лезом у вигляді півмісяця (с. 42). Приклад: Іван Андрійович в спідній білизні вискочив з шатра, розмахуючи сокирами (с.37).

Кольчуга - старовинний військовий обладунок у вигляді сорочки з металевих кілець (с.292). Приклад: На кольчуги грошей не вистачило, одягнув їх в тигель, хоча і боявся, - як би на огляді не стали його соромитись і лаяти (с. 10).

Спис - колючі або метальна зброя на держаку (с. 302). Приклад: Стрільці, втупивши списи, кинулися за ним (с. 34).

Лати в старовину: металеві обладунки, броня (с.302). Приклад: Їх обганяв, кричачи і хлеще по конях, багато дворян і дітей боярських, в дідівських кольчугах і латах, в новопошітих ферязь, в терлік, в турських жупанах, - весь повіт з'їжджався на Луб'янській площі, на огляд, на земельну верстку і перевёрстку (с. 10).

Мушкет - старовинне тяжке рушницю XVI століття. З нього стріляли, ставлячи для стійкості на рогату палицю. Приклад: То він катався карликової конячці, і позаду скакали верхи товсті дядьки; то кроком з барабаном попереду хлопців, одягнених в німецькі каптани, з дерев'яними мушкетами, і знову ж таки дядьки метушилися біля, розмахуючи руками (с. 40).

Фашина - зв'язка прутів, хмизу, очерету для зміцнення укосів, насипів, доріг по болоту, для в'язки плотів (с. 880). Приклад: Скинувши каптан і перуку, копаючи землю, плів фашини, тут же їв з солдатами (с. 193).

3 Третє лексико-семантичну групу становлять слова, що позначають одяг. У цю групу входять такі слова, як каптан, постоли, терлік, ферязь.

Кафтан - старовинна чоловіча Долгопола одяг (с. 275).

Личак - в старі часи: селянське взуття, сплетена з лика, що охоплює тільки стопу (с.327).

Терлік - довгий каптан з перехопленням і короткими рукавами.

Ферязь - верхня довгий одяг з звужуються до зап'ястя рукавами; застібалася на гудзики або схоплюють зав'язками. Приклад: ... в новопошітих ферязь, в терлік, в турських жупанах, - весь повіт з'їжджався на Луб'янській площі, на огляд ... (с.10).

4. Четверту лексико-семантичну групу становлять слова, що позначають будови та їх частини. Це такі слова, як келія, спальня, поварня, палата, паперть, посад, слобода, хороми.

Келія - відокремлене і скромне житло, кімната (с. 278). Приклад: В келії у неї на лавках і скринях, рухаючись від спеки, у вихідних шубах сиділи бояри (с. 123).

Опочивальня - те саме, що і спальня (с.468). Приклад: Петро ткнувся на табурет, з досадою оглядаючи Матушкин опочивальню (с. 84).

Поварня - кухня.

Палата - велике багате будівля, приміщення (с. 503). Приклад: За всіма палатам бояри по лавках дрімають ...

Паперть - ганок, майданчик перед входом до церкви (с. 505). Приклад: Говорили, ніби Василь посилає одного в Москву юродствувати на паперті, - той грошей приносить (с. 8).

Посад - 1. В Древне і середньовічної Русі: торгово-промислова частина міста, зазвичай поза міської стіни. 2. Передмістя, передмісті (устар.) (С. 584).

Слобода - 1. В Росії до скасування кріпосного права: велике село з не кріпаком населенням, а також торговий або ремісничий селище (до XVII століття - поселення, звільнене від княжих повинностей). 2. Селище біля міста, передмістя (устар.) (С. 755). Приклад: Накласти б ще якусь подати на посади і слободи...

Хороми - за старих часів на Русі: великий житловий будинок багатого власника (с. 899). Приклад: Туди в хороми, вело ганок, з високою крутий сходами (с. 7).

5. П'яту лексико-семантичну групу становлять слова, що позначають побутові поняття: цебер, узвар, візок, діжка, карета, короб, скіпка, лико, рундук, чепрак.

Бадья - широке низьке відро (с. 31). Приклад: Іван Артемович запріг і став поїти коня із цебра (с.6).

Узвар - відвар з варівшіміся в ньому сухими фруктами, ягодами (с. 78). Приклад: Як пообідали - зволили ви спочивати і, вставши, полуднували, - подавали вам ягоди з услівкамі, грушевий узвар і мед монастирський (с. 45).

Візок - за старих часів: крита зимова віз, а також сани зі спинкою (с. 92). Приклад: А в Москві бояри в золотих возах стали їздити (с. 6).

Діжка - циліндричної форми вмістилище зі стінками з дерев'яних клепок, обтягнуті обручами (с. 272). Приклад: зледенілих діжка з водою, обледеніння дерев'яний кухлик (с. 5).

Карета - великий закритий чотириколісний екіпаж на ресорах (с. 272). Приклад: У цей час з провулка на Разгуляй, де стояв шинок, вивернула, погойдуючись, висока карета (с. 40).

Короб - луб'яне або берестяное виріб для укладання, шкарпетки чого-небудь (с. 303). Приклад: Так вдвічі ходять з коробами, продають ложки, постоли, свистульки ... (с. 8).

Лучина - тонка довга тріска від сухого поліна (за старих часів: для освітлення хати) (с. 343). Приклад: На припічку яскраво загорілися скіпки (с. 5).

Лико - луб молодий липи, верби і деяких інших дерев, розділений на шари і вузькі смуги (с. 343). Приклад: Рукавиці стирчали за пазухою сірячинна жупана, підперезаного низько ликом, постоли зло верещали по навозному снігу: у бати із збруєю не ладилося (с.5).

Рундук - велика скриня з піднімається кришкою (с. 711). Приклад: Сів на рундук, уперся в коліна, закрив обличчя.

Чепрак - легка підстилка під сідло поверх пітник (с. 912). Приклад: Позаду холопи вели коней: Васильєва - в багатому чепрак і перською сідлі і Михайлова - меткого мерина, осідланого зле, погано (с. 10).

Таким чином, спостереження показали, що в романі Олексія Толстого «Петро Перший» вживається значна кількість застарілих слів, що відтворюють колорит епохи.

В основному вони зустрічаються в першій частині роману, де описується побут російського суспільства на початку петровських перетворень. У другій, третій частинах роману вони зустрічаються значно рідше.

Список літератури:

1. Д.Н. Шмельов «Сучасна російська мова», М .: Просвещение, 1977р.

2. М.І. Фомін «Сучасна російська мова. Лексикологія », М .: Вища школа, 1978 г.

3. Література: Довідник школяра / Упоряд. Н.Г. Бикова. / М .: Філолог, 1995 г.

4. А.Є. Базанова, Н.В. Рижкова «Російська література XIX і XX століть", М .: МАУП, 1997 г.


[1] Д.Н Шмельов. Сучасна російська мова, М .: Просвещение, 1977, с. 8

[2] М.І. Фомін, Сучасна російська мова. Лексикологія. М .: Вища школа, 1978, с.225

[3] М.І. Фомін, Сучасна російська мова. Лексикологія. М .: Вища школа, 1978, с.226

[4] Література: Довідник школяра / Упоряд. Н.Г. Бикова. / М .: Філолог 1995, с. 356