Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Ізяслав - основні етапи розвитку

Скачати 145.58 Kb.
Дата конвертації 12.01.2018
Розмір 145.58 Kb.
Тип дипломна робота

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

Рівненський державний гуманітарний університет

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Бакалаврська робота

Ізяслав: основні етапи розвитку

студентки ІV курсу

історико-соціологічного факультету РДГУ

Бондарчук Наталії Сергіївні

Науковий керівник:

канд. іст. наук, доцент

Галуха Любов Юріївна

РІВНЕ - 2007

Зміст

 • Вступ
  • Розділ 1. Розвиток Ізяслава: загальна характеристика
  • 1.1 Основні етапи розвитку міста
  • 1.2 Заславщіна у XVI - XVIII ст.
  • 1.3 Місто Ізяслав у период ХІХ - ХХ століть
  • Розділ 2. Наукові та етнографічні дослідження краю
  • 2.1 Археологічні розвідки Заславщіні
  • 2.2 Місто Ізяслав у етнонімах та топонімах
  • Розділ 3. Генеалогія князівського роду Сангушків
  • Висновки
  • Джерела та література
  • Додатки
  • Вступ
  • Актуальність теми. Серед історічніх міст Хмельницької області Ізяслав займає особливе місце. До наших днів збереглося Чима пам'яток археології, історії, архітектури, за кількістю та значенням якіх Ізяслав МІГ бі буті справжнього туристично "Перлина" нашого краю. На жаль, за останні десятиліття превратилась в руїни розкішній палацово ансамбль князя Сангушка ХVІІІ ст., Костел Іоана Хрестителя ХVІ-ХVІІ ст., хоча всі смороду перебувають під охороною держави. найцікавіший период розвитку міста Ізяслав співпадає з правлінням князівського роду Сангушків. Такоже значний є период панування у Ізяславі князівського роду Заславський, Який т акож НЕ позбавивши осторонь уваги вчених. Та нє Дивлячись на значний роботу історіків ще досі залішається много Таємниць у історії Ізяслава, что и візначає Актуальність теми.
  • Разом з тим, раціональне и Ефективне использование історичної спадщини зафіксовані в різніх документах дозволити по-новому усвідоміті необходимость історико-культурного відродження міста.
  • Обєктом дослідження є історичний розвиток міста Ізяслава.
  • Предмет дослідження Включає Особливості основних етапів розвитку літопісного Ізяслава, его історико-культурних пам'яток.
  • Метою дослідження є аналіз основних етапів розвитку міста Ізяслава на основе Зібрання доступна и посередніх відомостей про Історію міста Ізяслава та повязаних з ним культурно-ідеологічніх осередків.
  • Завдання роботи:
  • Віявіті та проаналізуваті наявний історіографію та джерела Із даної проблеми;
  • Зясувати Особливості становлення та розвитку основних історічніх етапів міста Ізяслав;
  • Проаналізуваті генеалогію роду Сангушків;
  • Прослідкуваті історико-культурне значення основних пам'яток Заславщіні.
  • Новизна роботи Полягає в цілісному аналізі становлення и розвитку міста Ізяслава на основе історіографічніх, археологічних розвідок та джерельної бази.
  • Методологія дослідження. У дослідженні вікорістані методи АНАЛІЗУ, синтезу, порівняльній, хронології, узагальнення.
  • Історіографія проблеми: Історіографію міста Ізяслава Знайшла відображення у загально Праця українських та зарубіжніх вчених та спеціальніх наукових розвідках. Широке відображення історія Заславщіні Знайшла у Працюю Теодоровича Н.І. [38, 39], Грушевського М.С. [11, 12], Загрішева І.П., Мілюченкова С.А., Мінькова І.І. [30], Каргера М. К, Павлюка В. [32, 33, 34] та других.
  • Значний Рамус проблематіці Заснування міста Ізяслав відводів М.С. Грушевський в тому чіслі й у праці "Історія України" [11], "Ілюстрована історія України" [12]. Зокрема, вчений інформував, что місто Було засновано на річці Горинь, ще за часів Київської Русі. Цю інформацію підтверджує й Інший вчений М. Каргер, Який доводити что місто існувало ще з часів Батия у тисячу двісті сорок-одна году, но нема на березі річки Горіні, а річки Гуска біля м. Шепетівка. М.І. Теодорович у праці "Місто Заслав'я Волинської губернії" такоже пріділяє Рамус годині Заснування міста та его основних етапів до XVIII ст. [39]. Такоже над цією проблематикою Працювала Історики-краєзнавці. Зокрема В.І. Кочубей "Археологічне обстеження берегів Горіні в 1928 году", Білоруські археологи Г.В. Штіха, В.А. Гілепа, Ю.А. Заєць [24], українські археологи: М.Н. Нікітенко, П. Ричков [36], С. Олійник [36], І.С. Винокур та інші.
  • Цікаві матеріали относительно ПЕРІОДУ правления князівськіх родин Заславський та Сангушків подаються Історики Павлюк В. "Польська шляхта в Суспільно-політічному жітті Волині кінця ХVІІІ - Першої половини ХІХ ст. "[34]," палацово-паркові ансамблі магнатерії - центри культури Волині "[33], Ковальський М.П. "Документи родинного фонду Сангушків" [32], польський історик Tarnowski S. "Wspomnienie posmietne // Ewstachy Sangushzko" (1997) [48].
  • Важлівім інформатівнім матеріалом стали такоже и Сторінки інтернету, на якіх Було почерпнуто праці сучасного українського вченого Із Острога Атаманенко В. [1, 2].
  • Основу джерельної бази роботи склалось результати археологічних експедіцій, етнографічної Експедиції, якові здійсніла дослідниця у городе Ізяславі, збіраючі спогади та легенди у старожілів міста [15-22], документи [31].
  • Ціннім Джерелом стала Періодика XIX ст., Зокрема, "Волинські єпархіальні Відомості Відомості" [7, 8].
  • Структура роботи. Бакалаврська робота складається Із вступления, трьох розділів, поділеніх на параграфи, вісновків, списку джерел та літератури й Додатків.
  • Апробацію результатів бакалаврської роботи Було Здійснено Шляхом звітів на кафедрі історії України та во время участия у 2 конференціях. Зокрема, в Науковій конференции ,, Історичні читання ", что проходили у Рівненському державному гуманітарному університеті у березні 2007 року та та звітної Наукової конференции викладачів, співробітніків, докторантів, аспірантів та студентів Рівненського державного гуманітарного університету за 2006 рік, что відбулася у квітні 2007 року .
  • Практичне значення роботи.
  • Матеріали даної роботи можна використовуват у навчальному процесі загальноосвітніх шкіл та у ВНЗ при підготовці до семінарськіх зайняти студентів и такоже викладання курсів Із історічного краєзнавства, музеєзнавства, археології та історії України. Це дослідження можна такоже застосуваті як тематику для різноманітніх конференцій, вікторін, написання рефератів, доповідей.

Розділ 1. Розвиток Ізяслава: загальна характеристика

1.1 Основні етапи розвитку міста

Ізяслав - районний центр Хмельницької області, місто на річці Горинь, прітоці Пріпяті. У Різні часи документи фіксують Дещо відмінні его назви: Ізяславль (XIII ст), Заслав, Заславль, Ізяслав (XIV-XX ст). У XII - першій половіні XIII ст. Ізяслав входив до складу Галицько-Волинського князівства. У XIV ст. місто стало володінням князів Острозьких, право якіх на місто підтверджено грамотою польського короля Владислава Ягайла и литовського князя Вітовта. У тисячі чотиреста сорок вісім году, после смерти князя Острозького, Великі маєтки були поділені между его синами. Молодший Юрій получил Заславль и поклали початок роду князів Заславський. У +1466 году на крутому березі Горіні ВІН збудував велична замок. У Народі це місце має Назву Рогнеда. Саме звідсі віріс сучасний Ізяслав. Зберегліся й Залишки цієї найдревнішої камяної Будівлі. Замок МАВ две вежі, 14 городень, дім, церкву. За словами історика В. Антоновича, церква булу деревяних і мала Назву Хрестовоздвіженської. [12, 79].

У второй половіні XIV ст. Ізяслав став власністю Литви, а после Люблінської унії тисячі п'ятсот шістьдесят дев'ять р. - Речі Посполитої. У XV-XVI ст. через кожні 10-20 років Волинь піддавалась нападаючи татар. Зафіксовано напади татар на Ізяслав у 1491 году, бої під стінамі міста между польським військом и татарами у 1534 и 1577 рр. Великі спустошення вчинили смороду на околицях Ізяслава у 1618 году. После Брестської унії посил окатоличений Ізяслава. На тій годину тут Було споруджено костел та монастир бернардинів, а місто перейшло до рук князів Заславський (гілка родини Острозьких). Бернардінській Монастирський комплекс споруджувався в 1600-1610 рр., Коли князь Януш - Іван Заславський, Який в 1594 году прийнять католицтва, у жертву принесений костел святого Архангела Михаїла та монастир при ньом для монахів католицького Чернечого ордену. Весь комплекс оточеній міцною стіною, якові до 1926 року доповнювалі Високі башти, однак смороду потім були знесені. За часів свого Існування в монастирі зберігалася чудотворна ікона Божої матері. За переказом, вона булу сімейною Святиня князів Заславський. Такоже тут зберігаліся сімейні портрети Сангушків, Святополк-Четвертінськіх. При монастирі існувала багата бібліотека стародавніх хронік, літопісів, почти повне Зібрання сеймових Щоденників. Во время революційніх подій ЦІ велічезні багатства рукопісів Зниклий. До наших часів первісній варіант Монастирського комплексу не дійшов.1648 року армія Богдана Хмельницького захопіла місто и зруйнувалися монастир. Лише в 1757 году за часів правления князя Павла Сангушка, архітектор П. Фонтан заново відбудував комплекс в одному з найзагадковішіх архітектурніх стілів - бароко. [32].

У XVII ст. Ізяслав став значний торговим и господарському центром півдня Волині. У городе відбуваліся щотіжневі торги та річні ярмарки. Населення Ізяслава не раз виступали проти гніту польської шляхти, брало участь у повстанні Наливайка 1594-1596 рр. У тисяча шістсот сорок вісім году Богдан Хмельницький, спіраючісь на допомогу населення міста и сусідніх СІЛ, Із Своїм військом взявши Ізяславський замок. За Андрусівськім перемир'я у 1667 году Ізяслав відійшов до Польщі. Частина населення, рятуючісь від утісків князів Заславський, а з 1673 р - Сангушків, тікала в інші райони. После воззєднання Правобережної України з Лівобережною у складі России в течение 1793-1795 рр. місто Було центром Ізяславського намісніцтва, у 1796-1797 роках - центром повіту Волинського намісніцтва, пізніше - тієї ж губернії.

Ніні на невелікій территории центральної части міста розташовані 10 унікальніх памятників архітектури и їх ансамблів. Серед них: замок князів Заславський (споруда ЦИВІЛЬНОЇ архітектури готичного стилю з елементами ренесансу XIV-XVI ст), кафедральний собор Іоана Хрестителя з господарськими будівлями (споруди готичного стилю з елементами ренесансу XVI ст), монастир монахів-бернардінців (пам'ятник оборонної культової архітектури епохи ренесансу XVI ст.), торговий дім (споруда XVIII ст). Чи не найбільшу Цінність представляет двірцево-парковий ансамбль, архітектурний комплекс которого відносіться до стилю пізнього бароко. І в его склад входять замок-палац князів Сангушків XVII-XVIII ст. Весь цею ансамбль Виконання під керівніцтвом знаменитого італійського архітектора Павла Антоні Фонтани. Споруди палацу розташовані з врахування оборонного кордону замку та максимального просторова Розкриття на стару, лівобережну часть міста. Монастір БУВ Зведений для Латинська монахів-місіонерів, а костел носів Назву св. Йосипа. Монастір проіснував до 1831 року. За участь монахів-місіонерів у польському повстанні 1830-1831рр. царський уряд відібрав приміщення монастиря и передавши его місцевій власти, яка у подалі поселяла тут Різні повітові установи: поліцейське управління, казначейство, установу ВІЙСЬКОВОЇ повінності, Дворянська опіку. У 90-х роках минулого століття костел св. Йосипа Було передано католицькій общіні міста

На початку ХХ ст.в провінційному Ізяславському повіті існувала паперова фабрика, 6 друкарень, в тому чіслі 2 в Ізяславі. На тій годину в городе мешкали 14,5 тисяч населення, в Ізяславському повіті - понад 235 тисяч. [33].

1.2 Заславщіна у XVI - XVIII ст.

Перша половина XVI ст. булу початком суттєвіх змін економічного та соціяльного характеру на Волині, в Основі якіх лежало, поза всяким сумнівом, утвердження фільварково-панщинної системи [12, 82]. Цей процес стосувався в Першу Черга села, но НЕ МІГ НЕ стосуватись міста. Нерівномірність Поширення фільваркового господарства мала причинами віддаленість від торгових комунікацій, головно - сплавних судохідніх річок, та рівнем розвитку міст як носіїв та символу товарно-копійчану отношений. Характерно, что М. Грушевський, говорячі про Останній як Чинник Поширення фільваркової системи, вживалися срок не «місто", а "огнища міщанського життя", маючі на увазі, очевидно, більші, з незначна, невізначальною рол сільськогосподарських зайняти міські осередки. Альо й невелікі міста, Містечка, відігравалі як загаль, так и в жітті невеликих реґіонів важліву економічну ролю. Розвиток містобудування у приватних володіннях БУВ повязаний Із загально станом латіфундій, рівнем їх залюднення та загосподарення. Для Заславської волості показною ики останніх були на 70 - поч.80-ті рр. XVI ст.д. вже низька [49, 85-86.]. Вплівало на Це не только уповільнення в економічному розвитку порівняно з іншімі реґіонамі Волині, но й ряд других чінніків. Відставання в Рівні загосподарення Було повязане з найбільш спустошлівім характером самє для Південно-Східної Волині татарських нападів, пік якіх пріпадає на одному половину 70-х рр. XVI ст. [2, 12-15] Важлівім БУВ и Вплив природно-географічних чінніків. значний частина (північна, "bуr tylko, puszcza" [49, 86.]) Заславської, а такоже сусідні місцевості Острозької та Полонської , Волості знаходится на территории т. Зв. Малого Полісся (зандрова, характерна й для переважної части Волинського "великого" Полісся), Пожалуйста й у першій половіні XVIІ ст. Було малозаселені. З Іншого боку, самє ця природна межа булу Зручне для создания міськіх поселень [3, 22].

Порівняно з іншімі Волинська латіфундіямі Першої половини XVIІ ст.д. ля Заславщіні характерне достаточно добре забезпечення Джерелами Описова-статистичного характеру. Для попередня ПЕРІОДУ - це поборові реєстри 70 - 80-х рр. та інвентар 1 579 р. [25, 82.] Для Першої половини XVIІ ст. міста Заславщіні описано Вкрай нерівномірно. Так, Найкраще представлені Головні центри - Старий та Новий Заслав, а опису Червоного Корця практично НЕ зберегліся. Незважаючі на Досить репрезентативності Джерельна базу, міста Заславщіні характерізуваліся дуже Рідко и лишь побіжно та ілюстратівно [4, 237-252.].

Відставання в урбанізаційному розвитку в течение XVI ст. стосувалося, дере за все, Південно-східної части Волині. На Відміну Від крупних латіфундій центральної части реґіону, в якіх знаходится іноді по кілька міськіх поселень (Кореччині, Острожчина, Клеванщіна та ін), тут локація Нових міст пріпадає на пізнішій годину, почінається з кінця XVI ст. Течение Першої половини XVI ст. на территории Південно-Східної Волині вінікло Всього кілька Нових міст [25, 69-73], натомість у второй половіні століття на территории Заславщіні зявляються міста Білогородка (1570 р., можливо, й Ранее), Суділків (1570 р), Новий Заслав ( 1579 р) та Красний Корчик (одна тисяча п'ятсот дев'яносто шість р) [25, 77, 82, 84.]. Впродовж Першої половини XVIІ ст. тут вінікають ще три міста - Шепетівка (1619 р), Славутина (Славута) и Ташків (один тисяча шістсот тридцять три р) [25, 86-87.].

Центр волості, Заслав (Старий), БУВ одним з найдавнішіх міст реґіону. Розташованій примерно в ее географічному центрі (зі зміщенням на Північ), ВІН концентрував вокруг собі менше часть Сільських поселень волості. Тому зрозумілім є наступна за часом Виникнення в південній, найбільш залюдненій, части латіфундії міста (замок Вперше згадується під 1 545 р. [25, 77.]) Білогородка, Пожалуйста, очевидно, становится центром ключа. Ще одне скупчення Сільських поселень, Пожалуйста знаходится в північній части Заславщіні, дістало свой міський осередок, Красний Корець, напрікінці XVI ст. Розширення Заслава в межах уже існуючого міського поселення Було Неможливо з низки причин. Поділ волості между синами кн. Януша Заславський Янушем та Михайлом НЕ МІГ НЕ мати наслідком творення Нових адміністратівніх осередків та розростання міста, но, як це часто Було зі старими Волинська містамі, его форма (розмір, площа, прив'язка до ландшафту), очевидно, Вимагаю розбудови за Поширеними та домінуючімі в таких випадки зразки - у виде "нового міста". у багатьох випадка останні зростан інтенсивніше порівняно зі своїми "старими" центрами. Так, за подимним Реєстром тисячі шістсот двадцять дев'ять р. в ордінатській части Острога (належала кн. В.-Д. Заславський), без врахування імів Волі та передмістя, знаходится примерно Стільки ж дімів, скільки в новому пріострозькому Межірічі; в іншій части Старого Острога дімів (183) Було уп'ятеро менше, чем разом в Новому Заставї (513) та новоосадженій Кароліні (393); у Новому Заславі дімів Було более, чем у Старому почти в півтора рази [3, 37]. Протяг Першої половини XVIІ ст. Кількість міст Заславщіні почти подвоїлася, но Шепетівка, Славута и Ташків були невеликі за розміром містамі.

Усі міста Заславщіні, за вінятком Заснований пізніше Ташкова та Славути, були розташовані на Межі природного кордону малополіської зони. Шепетівка, Суділків та Заслав розташовувалісь у межах Малого Полісся з его зандрова ґрунтами, но недалеко від ее Південного кордону - Межі з Подільською Височіна, для якої були характерні лесові ґрунти, а Красний Корець - на его північному кордоні. Засновувані течение Першої половини XVIІ ст. міста Заславщіні знаходится в межах Малого Полісся, что можна вважаті результатом Успіхів у загосподаренні ціх теренів. З Іншого боку, нові міські осередки були осередком Подальшого господарського розвитку. Альо й більшість міст Заславщіні розташовуваліся в межах Малого Полісся, а Наближення переважної їх більшості до его Південного кордону, Який поділяв ее на две примерно Рівні части, що не створював складностей в адмініструванні. Завдяк урбаністічнім зусилля кн. Заславський їх Родове гніздо превратилась в кінець Першої третина XVIІ ст. у володіння з найбільшою кількістю міськіх поселень на Волині. З близьким до Заславщіні за площею лятіфундій (Каширський, Чорторійська, Степанівська, Корецька, Острозька, Старокостянтінівська [49, 77-88.]) Жодна НЕ мала в своєму складі такой чисельного міст; до порівняння Надаються только Кореччині з чотірма та Острожчина з пятьма (если рахувати й Верхів, Який у цею ж период міський статус втрачає) містамі.

Міста Заславщіні демонструють способ Заснування, Поширення и в практике других Волинських маґнатів. Смороду створюваліся за Згідно підтверджуванімі прівілеямі власніків, у даного випадка - кн. Заславський, з надання пільг та термінів їхньої Дії, визначенням торгів та ярмарків, Надання маґдебурзького права ТОЩО. І лишь Згідно одержувався Королівський прівілей, Який підтверджував локацію та маґдебурзьке право. Славута и Ташків такого державного підтвердження, скоріше за все, що не одержувалі у розглядуваній период, оскількі визначення на їх розбудову срок у 20 років [25, 87] завершувався Вже за годину, коли трівала національно-визвольна війна и більшість міст за різнімі Показники такими Вже навряд чи були. Всі ЦІ ініціативи належали кн. Ю. Заславський, в результате чого в его Новозаславській волості Було сконцентровано Переважно більшість міст Заславщіні (кроме Старого Заслава та Білогородкі). Зважаючі на ті, что именно на теріторію Новозаславської волості припадав Основний масив Малого Полісся, можна Говорити про зауваження вищє зворотній Вплив міст на Розширення сільської мережі. У структурі Новозаславської волості існувалі такоже безміські ключі, а відтак - потенційні возможности Подальшого Збільшення числа міст. Таким, например, БУВ Дяківській ключ у північній части волості.

Описова-статистичні джерела, Які стосують Заславщіні и містять описи міст, належати до різніх груп. Найбільш широко вікорістовується подимним реєстр один тисяча шістсот двадцять дев'ять р., Виданий О.І. Барановичем [3, 95]. У ньом містяться дані про Кількість дімів-будинків в усіх містах Заславщіні, з якіх вібірався державний податок (Новий та Старий Заслав'я, Красний Корець, Шепетівка та Білогородка [3, 93-96.]). Єдиний уніфікованій крітерій оподаткування та Неодноразово відзначувана досліднікамі висока репрезентатівність дають можлівість візначіті тип міськіх поселень Заславщіні. Проблема класіфікації середньовічних та ранньомодерніх міст булу й досі залішається предметом Обговорення науковців. Й до сегодня в історичній літературі немає загальнопрійнятої ВІДПОВІДІ на питання: Пожалуйста поселення, за Якими ознака и крітеріямі слід вважаті містом, а Пожалуйста містечком. При класіфікації міськіх поселень віділяють або Чотири групи міст: найбільші, Великі міста (понад 500 будинків), Менші міста (понад 300 будинків) та Містечка (до 300 будинків), або три: поселення - до 150 будинків, міста - понад 250, а від 150 до 250 - Перехідна форма чи малі міста - до 200 будинків, Середні міста - 200 - 700 будинків, Великі - более 700 будинків, або две: поселення, Які налічувалі до 500 будинків - Містечка, понад 500 - міста [24, 22 -23.].

За данімі подимного реєстру одна тисяча шістсот двадцять дев'ять р., Две третина Волинських міст (74) малі до 300 будинків [3, 114-140.]. Це не Було особлівістю лишь Волині. Відомо, что в Західній Европе в период пізнього середньовіччя великих міст з населенням 3 - 10 тисяч чоловік Було не более 6% [40, 59]. На 1 629 р. містамі Середніх Розмірів були Старий Заслав та Красний Корець, На межі крупних та Середніх міст знаходівся Новий Заслав (508 дімів), містечкамі були Шепетівка (128) та Білогородка (119).

Попередня податкова - поборового - традиція для Волині XVII ст. практично НЕ збереглася. Узагальненій сумарний поборового реєстр зберігся від 1601 р. [39]. Відповідно до его информации, заплачено Було зі Старого та Нового Заслава: з первого - 32 злотих 15 грошів шосу та 24 злотих з ремісніків та попа; з іншого - 16 злотих шосу та 58 злотих 12 грошів від міської ріллі та городів, ремісніків, попа та вальних Кіл (Млинова) [39]. Сумарно Платежі від других Волинських міст (в Реєстрі смороду представлені в далеко не повний виде) перевіщувалі 50 злотих только в кількох випадки - центри повітів, Торчин, Білів, Клевань, Олика, Горохів, Сокіл, Локачі, Янушпіль, Ожігівці; лишь у випадка обох Заславів, Ожігівців та Торчина вжитися для пріватновласніцькіх володінь срок "місто", для решті - "містечко", даже коли побори з них БУВ близьким до Старого та Нового Заслава.

Більш інформатівні, порівняно Із сумаріушамі, Первинні поборові реєстри (Квіт, рекоґніції) зберегліся для Старого Заслава (1613 р) [35, 39]. Практично одночасно Було Здійснено опис нового Заслава (ключа новозаславського прісудку) - "Реєстр чіншів м. Заслава та навколішніх СІЛ« 1612 р. [35, 40] Це дает Підстави розглядаті кількісні показатели обох головних міст Заславщіні.

Залежних від різніх завдання, Які стояли перед Укладач обох документів, смороду відмінно, під різнімі кутамі відображають населення міст. Поборового реєстр, спрямованостей на відображення податкових категорій, у дійсності першочергову Рамус зосереджує на земельних наділах міщан, Різні категорії якіх кож фіксує. Натомість, у даного випадка складніше віявіті торгові та реміснічі категорії населення. У Реєстрі віділено рубрику "люзні та реміснікі", В якій обєднано Різні групи населення, но практично в усіх випадка при іменах вказано вид ремесла, часто - в зменшувальній форме (krawczik, ganczarczik, cziesielczik, stelmasczik та ін. [35, 40-41 ]).

Поширення заняття мешканців Старого Заслава Було шінкування.Всього ним займаюсь 41 особа, что становило біля 13% міщан. Виключно шінкуванням БУВ зайнятий 31 мешканець міста, 11 - поєднувало его з ремеслом, по одному - з торгівлею, з броварніцтвом, солодовніцтвом. Ще шестеро міщан шінкувалі НЕ з власного будинку. Трохи более міщан Займаюсь торгівлею. Найзаможнішімі среди торговців слід вважаті сімох міщан, Які малі коморі, скоріш за все - торгові точки, в рінку.32 міщан платили з "стольця", тобто, очевидно, торгувать з власного будинку. По одному міщанінові поєднувалі торгівлю з шінкуванням та ремеслом. Стосовно 9 міщан зазначеним платіж "z anglu" іншім поборового реєстрам (як и поборового універсалам) невідомий; если цею срок є спотворенням слова "handl", то й їх можна Віднести до категорії торговців. У такому випадка з торгівлею Було повязано 50 осіб або 15%.

Загаль у торгівлі та ремеслі булу задіяна почти половина (44%) старозаславськіх міщан. У тій же година, в городе зосереджувалися значний Кількість служивого населення. До Вже згаданіх служок, гуменника, ключника, сурмачіка, Які володілі Волочна наділамі землі, треба Додати візник, садівнічого, двірника, Воловніков, лебідніка, воротного, 2 пастухів та 28 гайдуків, Які разом становили почти 13% мешканців міста. У городе знаходится й 4 земянські будинки.

Більше половини старозаславськіх міщан корістуваліся землею, поєднуючі сільськогосподарські заняття з суто міськімі. У тій же година, Виключно з Користування землею платили 60% міщан, Які малі в своєму розпорядженні ті чи інші земельні наділі (40% таких міщан поєднувалі службу, ремесло та торгівлю з землеробства). Міщані корістуваліся 64,25 волоками землі, тобто на одного міщаніна припадало около 6 моргів. [35, 246]) во время ярмарків. Загаль, 227 міщан, Які корістуваліся землею, малі в своєму розпорядженні 53,75 волоки.

Міщані Нового Заслава сплачувалі грошовий та вівсяній чінші з землі, подимним, ГАЙДУЦЬКИЙ та пушкарській податки; вібірання податків супроводжували платою бірчого [35, 237]. За ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ землею реєстр віділяє Волочна, півволочніх та безземельних міщан, до якіх зараховує підсусідків та коморніків; окремо реєструються служілі категорії населення. Найпошіренішого для попередня випадки Користування четвертинами волоки Новий Заслав поки що не знаючи. Чісельність міщан, обєднаніх у десятки, Які корістуваліся землею, становила 351 особу [35, 337]. Порівняно з 1606 р. (365 осіб) їх Кількість Дещо зменшіть, як зменшено на один и Кількість десятків [25, 156]. Натомість, розміри землі, Якою корістуваліся пріпісані до десятків міщані (365 - у 1606 р. Та 351 - у 1612 р), що не змінілася й становила в 1606 р.132, а в 1612 р. - 132,5 волоки. Рівень забезпечення новозаславців землею БУВ помітно віщим порівняно зі старозаславцямі.

Вищий рівень забезпечення новозаславськіх міщан порівняно зі Старим Заслав'я можна поясніті кількома факторами. По-перше, це самє новий характер міського поселення, де віділення землі Було одним з елементів заохочення населення. Як і друга, Новозаславська волость, на якові припадала більша Кількість малополіської Смуги, мала, відповідно, більшій земельний резерв, а міська земля булу одним Із способів загосподарення. Нарешті, Новий Заслав МАВ право проведення трьох щорічніх ярмарків [25, 153], во время якіх міщані, як Вже позначають вищє, якусь Частка сільськогосподарської продукції могли збуваті пріїжджім купців. Частина міської ріллі - біля 11 ділянок розміром щонайменш 7,5 волок (точно Встановити обидвоє показатели Неможливо через попсованість тексту документу) - лежала пусткою.

Відсутність среди повинностей міщан податків від зайняти торгівлею та ремеслом не дають возможности в усій повноті Відтворити характер міськіх зайняти новозаславців.

На 1617 р. м. Красний Корець належало до незначна, тобто Було містечком. Натомість перспективи его Подальшого розвитку проявлялися у кількості его вулиць. Їх Було одинадцять, на них Було 296 будинків. Мало це містечко и Значний Ринок, на якому знаходится 29 будинків [25, 112, 124.].

До іншого десятіріччя XVI ст. відносіться ще один інвентар, Який опісує Старий та Новий Заслав'я и Білогородку. ВІН недатованій, но на его першій странице вказується, скоріш за все, пізнішім Упорядник, як годину создания 1617 р .; М. Крикун датує його "Складення десь в одному з дере двох десятіріч XVII ст." [28, 76]. Свідчення цього інвентаря є унікальнімі у звязку з тим, что містіть вказівки на кількісній склад родин ( "koszdego ossoba ys czeliadzi№") ціх міст, Який, щоправда, вважається дуже заниженим [28, 76.]. Поза ЦІМ, ВІН Зазначає Відсутність ОРГАНІВ міського самоврядування у Старому Заславі та Білогородці.

В інвентарі, окрім цього, вказані назви вулиць Старого та Нового Заслава. У Першому смороду інвентарем названі так:

1) над ставом, яка уходит до єврейського кладовище (do okopu zidowskiego; 21 будинок), та окремо ее две полаті (28 та 24; друга - їдучі до Острога),

2) Затільна до малого ставка на низ (9),

3) Затільна (16),

4) что идет від Острога до монастиря та ее статі (12 та 15),

5) можливо, Красна (Krziszna; 7),

6) одного вулиця Погорільська (25) та 6) без назви (18) [28, 78]. У Новому Заславі на годину создания існувалі Такі вулиці:

1) Ринковий затілок за церквою (22 будинки),

2) Островська або Красна (56),

3) что идет Повз Грицька; 5),

4) что идет Повз Бориса (8),

5) что идет Повз Лутора; 7),

5) Купецька,

6) паркан від Горіні (60),

7) что идет Повз Кроча; (1),

8) что идет Повз Потапа (5),

9) паркан над понорами (28),

10) змусив (40) [28, 78.]. На Ринку знаходится 36 будинків; окремо від вулиць на самому качана Переліку вміщено список міськіх урядовців: війта та Суддів, присяжних, Андрій Різник, Савка, Яким, Михно. [30, 154].

Таким чином, можна Говорити про етапи розвитку міської мережі Заславщіні и ее відображення в джерелах. У силу впліву зовнішніх чінніків, ВІН часто перерівався й міста змушені були просто відновлюваті свой Попередній Потенціал. Вже даже підсумовуючі Певний рівень загосподарення реґіону та будучи Чинник и стимулом его Подальшого поступу, міста вімагають окремий дослідження з точки зору соціально-економічної проблематики, яка на сегодня відійшла на другий плян у вивченні ранньомодерної історії Волині та загаль України. Як наслідок, практично відсутні праці, Які поєднувалі б аґрарні та урбаністічні підході та тематику, цілісно розглядалі б крупні маєткові комплекси. Значний мірою це Залежить и від стану джерельної бази. Для Першої половини XVIІ ст. Заславщіна находится чи не в найкращому становіщі. У цьом відношенні важлівімі є использование практично одночасніх за годиною создания опісів Старо - та Новозаславської (1636 - 1637 рр) волостей, а такоже Шепетівки (1643 та 1644 рр), Дяківського (1642 та 1647 рр) та Краснокорецького (1650 р) ключів та інші опису, а такоже господарські документи Заславщіні.

Починаючі з 1386 року и далі, впродовж багатьох століть, Ізяслав БУВ головного резіденцією багатших и славетних князів Острозьких, Заславський та Сангушків. После іншого розподілу Польщі у тисяча сімсот дев'яносто три году Ізяслав ставши центром новоутвореної російської Ізяславської губернії. Проти губернськім містом ВІН дива Фактично НЕ встіг. У 1804 году центром всієї Волинської губернії, куди и входив Ізяслав, стало місто Житомир. Ізяслав ставши повітовім містом, Яким и позбавивши надалі.

У тисяча вісімсот дев'яносто одна Володар - Ізяслава ставши князь Роман Сангушко, єдиний представник цього роду. В цей час ВІН Постійно живий у Славуті Заславський повіту.

1.3 Місто Ізяслав у период ХІХ - ХХ століть

За Всеросійськім перепису населення 1897 року в Ізяславі мешкали 12611 чоловік, в тому чіслі 7055 чоловічої статі и 5556 - жіночої. В Ізяславському повіті, куди входили Містечка Гриців, Славута, Суділків и Шепетівка, проживало 208.7 тисяч чоловік.

Розвінутої промісловості в цьом РЕГІОНІ НЕ Було. Альо декілька промислових підприємств тут Працювало. Це, дере за все шкіряний завод в Ізяславі и чавуна-ливарний завод Клейця за две верстви від міста. В Ізяславі існувало три млина, что належали Р. Сангушку. У повіті Було три кінніх заплави. Два з них належали графу Потоцьких и один - князю Сангушку. В Ізяславі знаходится управління військового начальника 128 піхотного староскольського полку. В місті булу своя лікарня. Щорічно в центрі Ізяслава проводився ярмарок. Мешканці Ізяслава традіційно православного віросповідання. Альо в часи правления князів Заславський, Які були римо-католиками, Певна частина населення такоже прийнять римо-католицьке віросповідання. Це відбілося на храмовому будівництві міста. На кінець ХІХ століття в Ізяславі зберегліся три католицьких костьол, а самє: Барнардінській, Місіонерській и Фара. Всі три Будівлі являли собою велічні, чудові камяні споруди - пам'ятники архітектури минулого. [32, 412].

Чотири православні церкви були побудовані Вже в ХІХ столітті. Це, дере за все Соборна церква Різдва Христового в старому місті, что булу освячена в 1836 году. У старому городе ж булу кладовіщенська церква Успіння Пресвятої Богородиці, побудовали у 1800 году. Пізніше Було побудовали две церкви в Новому городе. Це церква Святителя и Чудотворця Миколи, споруджена у 1 861 году на кошти Р. Сангушка за Розпорядження Царське правительства, и кладовіщенська церква святого Михайла, побудовали у 1 869 году.

За "Оглядом Волинської губернії за 1911 рік" в Ізяславі Було 6 богомілень, в якіх мешкали 807 бідняків похилого віку. [26].

Дуже погано Ізяслав БУВ забезпечення освітянськімі учбових закладами. Хоча це стосується й України в цілому.

У 1869 году в городе відкрілося двокласне міське училище Міністерства народної освіти з підготовчім класом. У +1884 году в ньом навчаюсь лишь 150 учнів, в тому чіслі, 96 хлопчиків и 54 дівчинки. На початок ХХ століття, кроме цього училища, в городе Працювало жіноче вищє Початкове училище. У 1911 году в Ізяславі мешкали 14593 Чоловіка. В Ізяславському повіті - 235452. в усіх учбових закладах Працювало лишь 20 вчителів и навчаюсь 450 учнів. Серед початкових учбових закладів Було две школи грамотності, что існувалі при церквах в пріміщеннях богоділень. Цікаво, что церковно-парафіальна школа при церкві Святителя и Чудотворця Миколи знаходится в старому деревяну будинку на цвинтарі. У 80-х роках в ній вчітелював місцевий селянин, Який закінчив лишь підготовчій клас Ізяславського двокласного міського училища. У 1 888 году в школі опанувало грамоту 50 дітей, в тому чіслі 37 хлопчиків. [26].

Середніх учбових закладів в Ізяславі НЕ Було. Альо рівень культури и потяг до знань тут БУВ Досить великим. Про це свідчать Такі факти: на початку ХХ століття в провінційному Ізяславському повіті існувала письмовий-паперова фабрика, Шість друкарень, в тому чіслі две в Ізяславі, Вже функціонувалі две ПРИВАТНІ бібліотеки. [6]

Нове століття для ізяславчан розпочалося обострения земельного питання.

Могутній селянський рух, что розгорнувся в стране, знайшов гарячу підтрімку среди широких мас Трудової Волині. І це Цілком закономірно. Аджея тут були найбільші контрасти между Селянська и поміщіцькімі землеволодіннямі. В Ізяславському повіті два найбільші поміщікі Сангушко и Потоцький утрімувалі понад 80 тисяч десятин землі, а селяни, Які корістуваліся наділамі, ледве переважаючімі три десятини на двір. Таке скрутне становище мешканців міста и околиць виробляти до масових віступів проти багатіїв.

Селяни віступають на Масові порубки поміщіцькіх лісів, вімагають щоденної плати и СКОРОЧЕННЯ робочі дні.Прагнуть заставить поміщіків повернути захоплені ними Громадські вігоні и сіножаті; найбільш Поширення БУВ віпас худоби на поміщіцькіх сіножатях и в лісах, особливо селах Михля, Лютарка, Сошне, Щурівці, Пріпутні та ін. Поштовх до цього були події російської революції 1905-1907 років. Прокурор Житомирського губернського суду візнавав, что на обстановку в Ізяславському повіті вплівалі події, Які відбуваліся в центрі России. "Проникаючі в народні маси Вольшской губернії чутки про аграрних заворушеннях в центральних губерніях, неправильне тлумачення селянам зловмисними особами маніфесту 17 жовтня. й породжують в сільському населений чутки про виняткове його право користування землями, що знаходяться у володінні поміщиків, монастирів й страт ". [6, 9].

Царський прокурор змушеній відзначіті, что "посилене бродіння помічається серед малоземельних селян". [6, 9].

Досить бурхліві події розгорнуліся в Ізяславі у травні 1905 року. Для Боротьба з селянами посіла військові части. Почаїв Арешт найбільш революційне налаштованих селян. Це віклікало ще более обурення.15 травня 1905 року Із села Путрінець до міста прібуло много обраних людей з Вимогами звільніті заарештованіх своих односельців, їх підтрімалі мешканці міста и навколішніх СІЛ: Чіжівка, Сохуженці, Біліженці, Сморшки та ін. Понад 3000 чоловік, что зявилися в місті, стали загрожуваті розгромили тюрми, їх рішучі Дії Примус справника звільніті заарештованіх.15 травня в місто прібуло 3 ескадроні кавалерії 31-го Ризька драгунського полку з метою пріпініті самоправство. У 1906 году Робітничий люд міста відзначів день міжнародної солідарності - 1 Травня. [6, 9].

Страйкових боротьба селян и сільськогосподарських робітніків Ізяславщіні булу складових частин загальнонародної БОРОТЬБИ трудящих царської России проти ненавісного самодержавства и поміщіцького землеволодіння. Всього на Ізяславщіні в 1905 году відбулося 45 селянських віступів Із 202 на Волині. Виступ селян булу занепокоєна и губернська влада. Так, в донесенні Волинського губернатора міністру внутрішніх справ П.А. Століпіну повідомлялось про Виступи селян Славутський та других сходів. Министр покаравши вініщуваті "заколотніків, а в разі опору, спалюваті їхні житла". Альо й после цього наказу Виступи селян продовжувалісь и в следующие роки.

Під революційнім Вплив у городе створюється соціал-демократичний гурток. Члени его в основном молодь, знайомиться Із революційною літературою и розповсюджувалі революційні Ідеї среди населення. Царське жандармам удалось вікріті гурток. Найбільш активних его Членів Було заарештовано и заслано до Іркутської губернії на вічне поселення. [26].

У ЦІ розбурхані російською революцією дні в Ізяславі 1906 року перебував Михайло Коцюбинський. Готуючі до видання п'ятий тому своих творів, ВІН Зробив подорож по Волинській губернії, проїхавші, як сам згадувать, понад 400 верст. За дорозі Коцюбинський захворів. У лісті до професора Гнатюка з Ізяслава ВІН скаржівся на поганий стан здоровя. В Ізяславі письменник відпочів кілька днів. Тут ВІН відвідав старовинні будинки в Старому місті, гімназію, місця, повязані з перебуванням в Ізяславі російського імператора Петра Першого та польського поета-демократа Гославського. [23]

З Ізяслава письменник завітав у село Михл, де записавши декілька народних пісень, легенд, приказок, ознайомівся з побуту и ​​умів життя мешканців. В місті М. Коцюбинський МАВ зустрічі з демократичною інтелігенцією, яка гостинно прийомів письменника на Ізяславській землі. За ініціатівою вчителів, першій середній школі міста Було присвоєно імя Михайла Коцюбинського. [4, 244].

Народні масі Ізяславщіні НЕ зупіняються на досягнутості и переходять до більш рішучіх Дій. Ведуть Масові порубки поміщіцькіх лісів, захоплюють поміщіцькі бурякові плантації, урожай землевласніків и розподіляють между безземельними селянами. Нерідко на своих сходках винос постанови про конфіскацію поміщіцькіх маєтків. Селяни пред'являють поміщікам таксу поденної плати, вімагаючі підліткам 15 коп. за годину, жінкам - 25-30 коп., чоловікам - 35-40 коп. Страйкуючі влаштовувалі погроми и підпалі поміщіцькіх маєтків та економій.

Прокурор Житомирського окружного суду А.П. Сакович в червні 1917 року заявил, что ВІН точно Ще не знає, но Йому відомо, что в селі Антоніні Ізяславського повіту зявився Якийсь більшовик-матрос и бунтує селян. Селяни вірішілі відібраті землю графа Потоцького, поставивши Вимоги через два дні звільніті маєток. Далі повідомляється, что ліси графа знищують. Щоденно пріїжджають сотні підвід, Які вівозять дрова. Навколішні села завалені вивезення лісом. Днями селяни Вигнан орендатора з володіння графа Потоцького, захопівші ставши и млин. [14, 186]

Царський уряд, щоб розгроміті революційне налаштовані масі знову посілає до міста війська. Зокрема, сотню 91-го Донського козачого полку. Альо даже силою оружия Нічого НЕ могут добиться. У вересні-Жовтні 1917 року солдати гвардійського кавалерійського корпусу, розквартірованого в городе та его околицях, разом з селянами Ізяслава, СІЛ Білогородкі, Клембівкі реквізувалі поміщіцькі маєтки в городе и селах.

1 листопада 1917 року селяни Славутської волості Ізяславського повіту и солдати четвертого батальйону 264 піхотного запасного полку, захопівші ліси князя Сангушка, начали вівозіті лісоматеріал, дрова ТОЩО. Власник лісів звернув с помощью до головнокомандуючого Південно-західнім фронтом. Альо для розправі з селянами и революційнімі солдатами командування направило ескадрон драгунів. Між драгунами и солдатами четвертого батальйону полку завязався бой, что прізвело до пораненої кількох солдатів. Обурені солдати руйнували в Славуту, де розміщався склад з гвінтівкамі и боєпріпасамі. Захопівші зброю, смороду заарештувала начальника Славутський гарнізону генерала Гавренського и Оточі замок князя Сангушко. Охорона замку намагались кулеметнім вогнем Зупинити солдат, но їй НЕ удалось сделать. Через Деяк годину замок БУВ в руках солдат. У маєтку, кроме драгунськіх офіцерів, були князь Сангушко и граф Ржевуський. Сангушко, на вимоги селян, БУВ Страчених, а маєток спалено. Так скінчілось панування дінастії князів Сангушків. [32, 413].

Во время Першої Світової Війни Ізяслав опинивсь в районі Дій Південно-Західного фронту. Тут перебувалі штаби Військових зєднань, крему 11-ї армії, польові шпіталі. Проводиться безперервні реквізіції фуражу, мобілізації населення з їх транспортними засоби и тяглом на Виконання тілові робіт, постачання боєприпасів на фронт, а такоже мобілізації все Нових и Нових Людський резервів фронту Війна принесла мешканцям міста Ізяслава, як и всій стране, много страждань, ее гнів зливо з обраних солдатських мас, Які гінулі на фронтах за Захоплення багатіїв. Цей гнів превратился в ураган, Який у лютому 1917 року змів ненавісній царизм.

Повалення царизму в России створі спріятліві умови до сформування на Україні Центральної Ради, а за тім и Української Народної Республики. Так, 17 березня 1917 року представник Громадського ОРГАНІЗАЦІЙ и політічніх партій України вірішілі создать Обєднавчій Центр. Із цією метою 20 березня в Києві Було скликати збори, Які ухвали Сформувати Українську Центральну Раду. Головою нового правительства звертаючись професора Михайла Грушевського.

До української Центральної Ради ввійшлі представник різніх товариств, громад, робітнічіх, студентських, кооперативних, Військових ОРГАНІЗАЦІЙ, а такоже політічніх партій, Які стали віразніком інтересів українського народу.

Нову владу признал весь український народ, підтріманій, зокрема: Українським національнім конгрес, что зібрався 19 квітня 1917 року, дерло військовім зїздом - 18 травня 1917 року, Згідно - дере Всеукраїнськім Селянська зїздом та рядом других. Центральна Рада стала Дійсно представніцькім законів органами усієї української демократії. Це БУВ перший камінь у побудові української державності.

23 червня 1917 року Центральна Рада прийнять свой Перший Універсал, в якому, звертаючи до українського народу, проголосила: "Хай буде Україна вільною нашому народу оповіщаємо: одніні Самі будемо творити наше життя". [4, 246]

Центральна Рада 20 листопада 1917 року своим третім Універсалом проголосила создания Української Народної Республики. Територія Української Народної Республики включала: Кіївщіну, Чернігівщіну, Херсонщину, Харківщіну, Катеринославщину и Таврію (без Криму). Проголошення Третього Універсалу Центральної Ради Було безперечно актом Великої історичної ваги: ​​Вперше за 250 років український народ рішуче задекларував свою волю, свой потяг до свободи, своє право розпоряджатіся всіма справами власної держави. Українську державу та ее уряд візнавалі такоже Всеукраїнські Установчі збори, Які відбуліся в Києві 10-12 грудня 1917 року. Більшовікі на цьом форумом здобулі лишь 10 відсотків голосів, їх спроба через Всеукраїнський зїзд Рад робітнічіх и селянських депутатов 17-19 грудня 1917 року здійсніті політичний переворот зізналася невдачі. Делегати цього зїзду вислови довіря Українській Центральній раді: з 2500 делегатів лишь 150 голосувалі за більшовіків. [4, 247].

Українська держава та ее уряд були візнані всім Українським народом.3-4 січня 1918 року УНР признал уряд Франции, Англии, даже России. Підтверджено це Визнання Було 9 лютого 1918 року в Брест-Литовське во время Підписання мирного договору между УНР и Німеччіною, Австро-Угорщиною, Туреччина, Болгарією та Россией. Альо Визнання України більшовіцькою Россией Було недовго. Того ж 9 лютого 1918 року російська армія повела войну за повалення народної влади в Україні и захопіла Київ. [4, 247].

На теренах України, як в центрі, так и на місцях розпочалася жорстока боротьба за владу. Так вже 19 листопада (2 грудня) 1917 року в Ізяславі створюється, всупереч українській власти, радянська влада, ее проголосує Більшовицький підпільній осередок, до которого входили, зокрема: Бойко, Максимов, Шевчук, Борисюк, Костецький, Вільчинський, Грицюк, Адось и брати Ковальчуки та інші. Напрікінці лютого 1918 року Ізяслав опинивсь в зоне австро-німецького війська. Більшовікі ПІШЛИ в підпілля. Впродовж лютого 1918 року и до квітня 1919 року влада в городе знаходится в руках представителей Української Центральної Ради. Більшість мешканців міста и повіту підтрімалі нову владу, про что свідчіть преса того часу. [4, 248].

В місті Вихід тижневик "Нова дорога". Це Було видання земства, а пізніше - Народної Ради. Часопис призвал жителей міста и повіту підтрімуваті Центральну Раду, зокрема, в ньом говорить: "Друкований слово Набуль тепер колосальний значення. Тому и наша газета, бажаючих буті действительно народною газетою, кроме чисто Земському інтересів винна відображаті, як у дзеркалі, всі події політічного и громадського життя, тобто розглядаті Кожне явіще НЕ з точки зору тієї чи Іншої партии, а з точки зору загально-державницьких будівництва "і далі конкретізувала:" У Нашій державі встановлюється тепер РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ народніцькій лад, - після того, як Центральна Рада оголосіла незалежність Української Народної Республики. Отже, всі сучасні події повінні обговорюватись лишь з точки зору загальн -державніцькіх українських інтересів ". [4, 248].

Підтрімалі нову владу - Центральну Раду - повітові демократичні збори, а такоже повітовій Учительська зїзд. Зокрема, зїзд Виступивши за Впровадження у школах української мови, признал за необхідне "Негайно и вповні українізуваті початкова школа, і ще вчітельство винне відкідаті всяку партійність и політіканство, разом з тім Проводити Всюди Ідеї закріплення української державності". [4, 249].

На вимогу зїзду управа прийнять решение, в якому, зокрема, говорилося: "Розпочаті навчання Із січня 1918 року українською мовою.тепер, поріваючі зі спадщини дореволюційніх часів, пора пріпініті старе обмосковлення наших дітей, что виробляти їх только до Жахлива рецидиву безграмотності и занепад Нашої национальной культури ".

Альо влада представителей Центральної Ради в городе булу недовговічною. Більшовікі, что ПІШЛИ в підпілля, готувалі Збройний Виступ. В Ізяславі створюється підпільній ревком, дерло головою которого звертаючись К.І. Горлінського. Значний роль у підпільному ревкомі відігравалі І.Я. Демчук та Ф.І. Шурпа. На засіданні підпільного ревкому БУВ представник губернського комітету партии більшовик, матрос Слюсар.

На качану березня 1919 року в Шепетівці відбулася нелегальна повітова нарада більшовіцького осередку Ізяславщіні. Нарада прийнять решение: посіліті Партизанська, діверсійну роботу, Безперервна руйнувати Лінії звязку и комунікації ворога. До Червоної Армії, что наступала, підпільнікі послали свого представника, Який провів їх через с. Васьківці и тім самим Було Полеглих наступ військ.16-го квітня у місто Ізяслав увійшлі більшовіцькі війська. У городе смороду захопілі 9 автомобілів, велику Кількість оружия та ешелону з гармат. Кіннотнікі В.П. Примакова Фактично започаткувалі в городе виконавчі більшовіцькі органи. [26].

У городе начинает діяті повітовій ВИКОНКОМ, організовуються волосні ревкоми, створюються комітеті бідноті. Агітаційно-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ відділ по роботі на селі при всех волостях відкрів відділи управління: земвідділ, соцзавбез, освіти. У селах відкріваються хати-чітальні, народні будинки, Які організовують культурно-просвітніцьку роботу для подготовки вчителів, в Ізяславі організовуються короткотермінові курси, зїзді завідюучіх волосного відділів освіти. Відділ праці вірішує питання про Підвищення зарплати робітнікам промислових підприємств. Вихід повітова газета "Известия". До населення міста булу опублікована відозва від імені повітового ревкому относительно Прийняття участия у борьбе против Колчака. У червні 1919 року Було скликати повітовій зїзд радий робітнічіх, селянських и солдатських депутатов, Який звертаючись повітовій виконавчий комітет Ради робітнічіх, селянських и червоноармійськіх депутатов. Головою повітового комітету Було звертаючись К.І. Горлінського.

Восени 1919 року Волинь, а такоже Ізяслав зайнять війська Діректорії. На Волинь претендувала и Панська Польща. Біля Ізяслава з вересня 1919 року проходила демаркаційна лінія между військамі Діректорії и військамі панської Польщі. Навесні 1918 року Антанта кинула проти України війська панської Польщі. Наше місто попадає під тимчасову окупацію.

Місто довгий час Було ареною Військових Дій. Безумовно, це позначали негативно на его жітті. Господарство зруйновано. Фабрики и заводи не Працюють. Торгівля в занепаді. Продовольча харчування Вкрай загострілося. Відчувається нестача хліба, СОЛІ, мила, сірніків ТОЩО.

Війська Західного фронту 5 червня 1920 року розпочалі операцію проти войск панської Польщі за визволення территории України. Вигнання білополяків розпочалося операцією під Сквира, де Перша кінна армія, очолювана С.М. Будьоного, стальним клином врізалася в оборону противника. Через тиждень були візволені Київ, Бердичів, Житомир. На лівому фланзі Першої кінної армії, в складі 45-ї дивізії, Якою командував І. Якір, діяла кавалерійська бригада Григорія Котовського.27 червня, после запеклася чотіріденніх боїв бригада визволу стратегічний пункт оборони противника - Любар. Ворог відходіть на Ізяслав-Шепетівку. [4, 249].

29 червня 1920 року кавалеристи Котовського вібили польські війська на підступах до Ізяслава, з СІЛ Вербівці, Чотирбоки, Тішевічі, Білеве. Бої точіліся почти 10 годин, а вранці, 30 червня, котовці ввійшлі в місто Ізяслав. Про ЦІ події комбриг повідомляв начдиву: "Вночі здійснів Наліт на Ізяслав, после запеклася бою вібів противника з Нового міста. Противник відступів на лівий берег, зірвавші за собою міст, бой продовжується. Противник відходіть далі, но переслідування продовжіті НЕ можу, бо противник Засів у так званій фортеці ".

Громадянська війна та інтервенція, что принесла місту Ізяславу велічезні спустошення, скінчілася. Місцеві органи влади всі свои зусилля направляються на відбудову зруйновану господарства.

Питання ВІДБУДОВИ зруйновану війною народного господарства вірішувалося колективно на зїздах радий Ізяславщіні. Так, делегати зїзду, что зібрався 27 лютого 1921 року, заявили, что смороду зібраліся для вирішенню питань "будівництва робітнічо-селянських республік ... Надіємося, что нашою загальною працею ми війдемо Із розруха". А зїзд радий Ізяславщіні 22 листопада одна тисяча дев'ятсот двадцять два року констатував. "Делегати ставлять перед собою мету - віддаті всі свои сили на відбудову промісловості и сільського господарства країни І, если нужно буде, то Готові в будь-який час Із зброєю в руках відстояті ее від ворогів". [4, 250].

У 1923 году в Ізяславі налічувалося 1210 житлових будинків, з якіх 65 - великих будинків Було націоналізовано и передано відділу комунального господарства. Значний робота здійснювалася по розгортанню державної, кооператівної и пріватної торгівлі. У 1923-24 роках в Ізяславі діяло 2 державних торговельних магазини, 14 кооперативних та 268 приватних, в тому чіслі, понад 100 дрібніх так званого первого розряду.

У 20-х роках в городе Працювало понад 150 кустарів-ремісніків. Це були майстри Ковальської, шевської, теслярської, кравецької, бондарської, чінбарської та других справ.

У тисячі дев'ятсот двадцять три году повітовій Ізяслав Волинської губернії получил статус районного центру Шепетівської округи. У цьом ж году в городе мешкали 9949 чоловік, з якіх - 39,9% становили українці, 35,9% - євреї и 18,9% - Росіяни. Зменшення населення міста відбулося через Загибель на фронтах Першої Світової и Громадянської Війни, много людей віїхало з міста, рятуючісь від воєнного Лихоліття. [26].

В ціх складних условиях розпочінається реалізація постанов зїздів Рад - Відбудова народного господарства.

Вже в кінці тисяча дев'ятсот двадцять один року дала струм, побудовали на річці Горинь, гідроелектростанція потужністю 30 кВт, а после Додатковий Встановлення корабельного дизельного двигуна ее Потужність Зросла до 400 кВт. Міська електростанція в 40-х роках подавала часть електричного Струму до міста Шепетівки. У 60-х роках после встановлення ще одного дизельного двигуна потужністю 750 кВт, Потужність всієї електростанції становила як 1100 кВт.

У відбудовчій период Було Створено умови для розвитку кустарної промісловості. Кустарі-реміснікі обєднуваліся в промислові артілі: шевські, швейні, бондарні, харчової и деревообробної промісловості. Вже в 1925 году в Ізяславському районі Було 18 закладів по виробництву деревного вугілля, 18 паркетних, 54 Шевська и 18 кравецька майстерень. В течение 20-х років в Ізяславі існують 2 сільські Старо и Новоізяславські заради, Які в 30-х роках злилися в Міську раду. [26].

Много уваги пріділялося благоустрою міста. У Новому городе вулиці замощуваліся бруківкою, дощаті тротуари замінюваліся на більш прогресивні будівельні матеріали.

В цей час розгортаються свою роботу: Робітничий клуб, міська бібліотека з фондом 3000 книг, тут же працює школа по ліквідації НЕ писемності, хата-читальня, кінотеатр та районний драмгурток, а в Старому городе існував клуб кустарів. В ціх клубах, особливо в робочому, кіпіла культурно-просвітницька робота: читалися лекції, проводилися концерти самодіяльніх митців, ставилися пєсі. Працювала Різні гуртки. Молодь Тягнули до культури, до знань. Склад гуртківців БУВ інтернаціональній: тут и українці, поляки, євреї, Росіяни - представник різніх національностей, что проживали в нашому городе. Працювало 4 школи: две семірічкі и две Початкові, в якіх научайтесь 1044 дитини. ЦІ дані дають змогу сделать Висновок, что в Перші повоєнні роки в городе навчаюсь в три рази больше дітей, чем в довоєнній годину. Налагоджується робота Медичний установ: лікарні, поліклініки, аптеки, Які надавали безоплатну допомогу населенню.

Пріділяється значний увага охороні материнства и дитинства. Так, в 1922 году в городе Було Відкрито будинок маляти, а в 1925 году для Безпритульний дітей - дитячий будинок. У ціх же роках Ізяславщіна взяла на своє Утримання понад 400 дітей з голодуючої Самарської губернії России. [29, 190].

Ще 1919 року 8 серпня в Ізяславі Створено Комсомольська організацію. З січня до листопада 1924 року Ізяславську районі Комсомольська організацію очолював Микола Островський. [13]. Згідно були створені комсомольські осередки в селах Білогородка и двірець.

З ініціативи М. Островського булу Створена юнсекція, в Якій навчаюсь міські комсомольці, а такоже в селі Михля Створено комсомольський табір, де одноразово відпочівало 150 дітей. ВІН много уваги пріділяв безпрітульності дітей, что Залишайся без батьків за роки Світової и Громадянської Війни. Про організаційні здібності Миколи Островського відзначалося в характерістіці, віданій Ізяславськім райкомом КП (б) У.

"Характеристика. Видана ця бюро Ізяславського райпарткому тов. Островський в ТІМ, что ВІН являвся Фактично керівніком комсомольської роботи, виявляв ініціатіву, БУВ настійлівім в проведенні тих чи других завдання, виявляв уміння підбіраті ПРАЦІВНИКІВ и Керувати ними. Цілком орієнтується в Політичній обстановці. Ухілів НЕ помічається. Організаційні здібності добрі. Вітріманій. Уміє володіті собою. Запальний внаслідок розладу організму. Свої помилки візнає и Робить з них відповідні Висновки. Дісціплінованій. Інтріг не любити. Підняв роботу в усіх осередків, давайте директиви и Було повне керівництво Опис робот спілки молоді ". [13]. Такою булу характеристика 20-річного Островського. В Ізяславі его Було Прийнято в комуністічну партію. І того ж тисяча дев'ятсот двадцять чотири року на 2-й Шепетівській конференции Миколу Островського звертаючись членом окружкому комітету комсомолу. [13].

Разом з відбудовою промислового життя на Ізяславщіні значний увага пріділяється відродженню сільського господарства, его кооперування.

Тисяча дев'ятсот двадцять чотири року в городе Було організовано Першу трудову Артіль. 1929 року створюється Артіль "Червона Зірка". У 1930 году організовано два товариства Спільного обробітку землі (ТСОЗ) "Краще життя" і "Шляхом Жовтня". На фільварку "Прилука" Було організовано агрономічну базу, де навчаюсь молодь ведення господарства в новоутвореніх Колгосп. Тут же, на Цій базі, де Ранее князь Сангушко розвод Різні породи коней, започаткувалі розведення племінної худоби.

З часом ТСОЗ переходять на статут колгоспів. У передвоєнні роки в Ізяславі Було два колгоспі - в Старому та Новому городе.

У 1930 году в Ізяславі створюється чи не одна з дере на Поділлі машинно-тракторна станція (МТС), яка обслуговував колгоспі району. У 1940 году вона мала 43 трактори и 12 комбайнів. Район на влада надавала великого значення в підготовці кадрів на базі цієї МТС. У 1932 году організовано курси тракторістів, на якіх научайтесь 66 молодих людей. У березні 1933 року смороду успешно закінчілі навчання. Кращі курсанти: Лісковій, Каращук, Слойценко, Титарчук, Загорець, Покидько, Якубець були премійовані. А всі разом смороду звернули до районної газети "За соціалістичне село" з листом, в якому писали: "Ми, 66 молодих тракторістів, что опанувалі тракторного дело, рапортуємо про свою Готовність повісті сталеві коні на колгоспні лани". [26].

За добро подане роботу и успішне Виконання виробничих планів Ізяславська МТС затверджується учасником Всесоюзної сільськогосподарської виставки 1939 року. Так, на трактор ХТЗ Було изготовлен 773 га оранка, на У-2 593 га, на комбайн Вийшла 263 га обмолоченої хлібів, зібрано по зоне МТС по 12,6 цнт. зернових и около 200 ц цукрових буряків.

Так пропагувалась проведена колектівізація і переваги ее перед індівідуальнім господарством.А насправді, колектівізація проводити примусове, репресивно методами. У селян забирали сільськогосподарський реманент, коней, худобу, розбіралі Будівлі и будували з них Колгоспне господарство. Людей віганялі з будинків на вулицю, а житло їх конфісковувалі. Селянські родини, Які жили більш Заможне, Які своєю, почти цілодобовою Важко Селянська працею, создали Собі достаток, називали куркулями, їх НЕ прийомів до колгоспів, все, что смороду нажили, влада забирала, а самих їх у 1930-1932 рр. відправлялі у вантажних вагонах, як худобу, до Сібіру, ​​Північної России, де смороду змушені були влаштовуваті своє життя. Така частка спіткала много родин Ізяслава. Зокрема, Павла Сошенського, Олексія Більовського, Саву Більовського, Івана Камянецька, Никифора Сахнюка, Грицька Бабійця, Петра Більовського, Йосипа Нагорного, Мартіна Камінського з с. Сошне, Василя Теліжінського Із Білевого и много других. Всіх перерахуваті Неможливо. [4, 250].

Створення колгоспів планувалося комуністічною партією. Так, Політбюро ЦК ВКП (б) ЗО січня 1930 року прийнять Постанову "Про заходи у делу ліквідації куркульськіх господарств у районах суцільної колектівізації". В постанові Вимагаю создания колгоспів в найстісліші рядки. У віконанні ціх ЗАХОДІВ брали участь партійні працівники, Активісти, міліція, а, подекуді, и армія.

Примусове Створення колгоспів, особливо великий Опір чинів в сільській місцевості. Ось один Із віпадків такого опору селян, что Вже вступили до колгоспів.31 січня 1930 року бюро Шепетівського окружкому КП (б) У, до которого входить и Ізяславський район, вірішілі Негайно віслаті 800 куркульськіх родин. На допомогу органам влади були мобілізовані всі Активісти и розкуркулення охопіло всі села. Одночасно начали закривати в селах церкви. Це ще более підігрівало обстановку.13 лютого булу закрита церква в с. Плужному.14 лютого во время ревізії церковного майна начали сходитися люди, в основном жінки. Між ними и комсомольців вінікла зварювання и даже дійшло до бійкі. [31].

Плужненській священик Войко Оверко призвал віступіті на захист церкві.20 лютого после Служіння, в якому прийнять участь щонайменш 1000 чоловік, селяни зібраліся на майдані и зажадалі повернути насіння, інвентар, худобу и пріпініті колектівізацію. Лише! Застосування збройної сили Зупини Виступ. [31].

Та вже 23 лютого селяни в селах М'якоти, Хотінь, Шекерінці, Велика Радогощ, Борісів начали повертаті Собі усуспільнене зерно, інвентар. Через декілька днів ЦІ Виступи перекинулися на всі села району. Початкові вимоги про повернення насіння, інвентаря поступово переросли в Політичні: "Надаті право голосу всім", "Геть радянську владу" .24 лютого жінки с. Добрин розібралі усуспільнене майно. В натовпі кричали: "Нас грабують, немає Нічого: ні мила, ні хліба, в СОЗ НЕ підемо ". Одночасно окружком дав вказівку заарештуваті порушників порядку.4 березня 1930 року заарештовано" зачінщіків и осіб контрреволюційного елементів ", з них в Плужненському районі - 149, а в Ізяславському - 30 чоловік. На кінець березня Кількість заарештованіх становила понад 2000 чоловік. Селянські Виступи, Які здобули назви "волінок" були стіхійнімі и розрізненімі. Мети єдиної у повстанців НЕ Було, це й обумовіло їх поразка. Смороду були прідушені Збройних силою. Про Виконання роботу в пітанні проведення колектівізації Шепетівський окружком доповідав у ЦК КП (б) У "В тих районах, де завдан ніщівного удару, Шляхом масових арештів контрреволюційного активу з кулацтва, де нами Розгорнутим масова політробота настав спокій (Плужне, Ізяслав)". Майже всі заарештовані були засуджені, деякі до розстрілу. [31].

8 березня 1 931 року состоялся Пленум Ізяславського райкому КП (б) У, Який розглянув Хід создания колгоспів, вказано на помилки, допущені при проведенні цієї господарської кампании. Вимагаю пріскоріті Хід колектівізації, підкреслювалось про необходимость класової пільності.

Постанова Пленуму райком булу виконан достроково. В усіх селах зявились колгоспі. Селяни, позбавлені землі и ЗАСОБІВ до Існування, змушені були йти працювати на так званні Колективне ниву.

Новоутворенім молодим колгосп доводять плани непосільніцькіх хлібозаготівель, при чому смороду часто змінюваліся в БІК Збільшення. У колгоспі, а такоже в індівідуальніх господарство, Які Ще не встіглі вступитися до колгоспів, забирали все зерно, даже насіння. Уповноважені керівніх ОРГАНІВ ходили Із хати в хату и віміталі, в повну розумінні цього слова, весь наявний хліб. Це та поганий урожай тисяча дев'ятсот тридцять дві року прізвелі восени тисяча дев'ятсот тридцять дві року и весни 1933 року до голоду. [4, 250].

Голодом булу охоплено почти вся Україна. В районі померли Тисячі людей. Голодувалі такоже и міські жителі. Так, житель Ізяслава Григорій Чмерук, доведень голодом до озвіріння, ходив Із Своїм сином Данилом на залізничний вокзал, взявши до свого дому пасажирів, Які НЕ малі де переночуваті, вбивали їх и закопувалі у старому погребі. Гроші, одяг, взуття, все, что при них Було, прівласнювалі и Згідно мінялі на продукти харчування. За зиму и весни 1933 року позбуліся життя в такий способ 9 чоловік. [20].

За закінченні колектівізації, тобто одних репресій, розпочінається, особливо в 1937-1939 роках, нова хвиля репресій и за новімі мотивами. Тепер вішукувалі "ворогів народу". Все робілося з метою залякування людей, заставить їх підкорятіся власти. Прідумуються Різні так звані націоналістічні, контрреволюційні организации, что Ніби то смороду готують повалення існуючого ладу. Під ЦІМ приводом много мешканців міста Було заарештовано и обвінувачено по дуже важка політічніх Стаття крімінального кодексу УРСР. Так, мешканцям міста Кашовара Григорія Степановича, 1897 року народження, заарештовано 1937 року и звінувачено в прічетності до контрреволюційної ДІЯЛЬНОСТІ и засуджено за стат нею 54-10 КК УРСР до 10 років позбавлення Волі. [23].

Петра Мартиновича Нізовця, 1894 року народження, такоже заарештовано у 1937 году. Йому інкрімінувалі діяльність в українській контрреволюційній, націоналістічній, повстанській организации. Засудили его за тією ж статтю, но з Позначку 2, до розстрілу. Вирок виконан 3 грудня 1 937 року. [23].

Подібна доля спіткала Шевчука Василя, Сидоренка Саву, Нагаєвського Володимира, Матусевича Михайла, Мордачев Федора, Вільчінського Івана та много других мешканців Ізяслава, безпідставно обвинуваченого як "ворогів народу". Смороду погибли в тюрмах и концентраційніх таборах, при режімі, что в тій годину існував . [22].

Альо життя НЕ стоит на місці. Змінювалося в ЦІ ж роки на краще побутове и культурне лица Ізяслава. Зявилися впорядковані вулиці и тротуари, розгорнулося комунальне будівництво. У 1931 году проклад Першу лінію водопроводу Із околиці міста Клімівкі до центру міста. Налагоджувалося повноцінне мирне життя міста. Так, у 1939-1940 году в городе Працювало 2 Середні і 2 неповні Середні и одна початкова школа, в якіх научайтесь одна тисяча шістсот п'ятьдесят два учні, працювала 80 вчителів. Функціонувало 11 дитячих майданчиків, де Працювало 90 вихователів. [30, 191]

Працювала районна лікарня на 120 ліжок, поліклініка, протитуберкульозний лікарня, аптека. Діялі кілька культурно-освітніх закладів. Зокрема, це будинок культури, міська бібліотека, звуковий кінотеатр, стадіон, іподром ТОЩО. В місті Вихід районна газета "За соціалістичне село".

Розділ 2. Наукові та етнографічні дослідження краю

2.1 Археологічні розвідки Заславщіні

Ізяслав и територія вокруг него має давню Історію. Свідченням життя стародавніх людей на территории, де находится місто, є ті, что на берегах річки понорами жителі міста знаходять віміті водами річки з ее берегів и русла знаряддя праці, что відносяться до ПЕРІОДУ неоліту: камяні молоти, сокири, рубила.

1950 року жителі міста на березі річки понорами нашли часть бивня мамонта, Який експонувався в музеї міста, до перевезення его в місто Хмельницький. [35, 72]. У 1970 году таку знахідку Було Виявлено в глиняному карєрі місцевого цегельний завод. На місце знахідки віїжджала археологічна експедиція Хмельницького обласного краєзнавчого музею. Вона зафіксувала рештки піздньопалеолітічного житла. Воно мало округлу форму площею біля 75 кв. м. На долівці житла, під завалами тварин кісток, експедиція виявило две плям від вогнища и кремінній інвентар, что складався з наконечника поламаного списа и шкребачкі. Поруч знайдено кісткі тварин, Які засвідчілі, что мешканці житла полювалі на мамонта, благородного оленя, ведмедя и зайця. Виявлено и шкребачкі - суто жіночі знаряддя праці. Смороду, на мнение дослідніків засвідчують про ті, что хазяїном житла булу хлопця сімя. Согласно з розрахунку, за Якими житлова норма у первісніх суспільствах в Середньому НЕ перевіщувала 10 кв. м. площади стійбіща на одного мешканцям, то сімя Виявлення житла могла складатіся НЕ более як ​​семи чоловік. [35, 73].

А.Ф. Гуцал и В.П. Мегера у праці "Нові археологічні дослідження на Ізяславщіні и Шепетівщіні" вказують, что на территории Ізяславщіні булу низька стародавніх поселень. Серед них - поселення IV-III століття до Нашої ери біля СІЛ двірець, Сморшки, Міхнів - поселення скіфського часу. Залишки городищ знайдено біля СІЛ Борісів и Кунів. привертають увагу городища біля СІЛ Міхнів, Плужне, Сморшки. ЦІ пам'ятки на підвіщеннях, смороду ма ють складаний систему оборони споруд, Які вдалині поєднуються Із рельєфом місцевості. Особливе Рамус прівертає група з 250 курганів біля села Міхно в. Смороду вітягнуті двома лініямі з Південного заходу на південний Схід. Біля села Михля Відкрито и обстежено 6 курганів. Поблизу села Покущівка Відкрито групу з 60 курганів. кроме ціх старожитностей Було розкопано рештки давньоукраїнського поселення при впаданні в Горинь річки сошного. [4, 237 ].

Про давнішнє життя на Цій территории розповідають знахідки Із розкопок, что проводять на околиці міста (Старе місто) в урочищі Острон, територія якої в тій годину булу ще покриттів старих дубів лісом, археологи во второй половіні ХІХ ст. виявило 17 могильних курганів, 8 з якіх Було розкопано.

Три найбільші Кургани малі окружність примерно 80 метрів и висота до трьох метрів. Смороду малі куполоподібну форму. Останні 14 малі вигляд ні Великих розплівчастіх пагорбів окружністю до 25 метрів и висота до одного метра. У Розкопки кургану Виявлено Залишки керамічних горщиків неправільної форми, что вказує на ручну роботу, останки багатьох Людський кістяків, Кам'яна молоток Із діоріту, срібне кільце з неспаянни кінцямі, что свідчіть про незнання процесса спаювання металів. В окремий курганах знайдено залізні цвяхи, Із залишком прилипла до них зітлілого дерева, что свідчіть про захоронення в Трунов. Альо нужно такоже Зазначити, что ОКРЕМІ горщики, мабуть віготовлені в більш пізній час, малі правильну форму, что свідчіть виготовлення їх на гончарних курганах. Судячі по добро відшліфованому Камянов молотку и зробленій в ньом свердловіні для ручки, археологи дійшлі висновка, что виготовлення ВІН в кінці камяного віку, в так звань неолітічній период. Типи поховань, ймовірно, характерні для древлян и належати, на мнение археологів, до кінця VIII або качана ІХ віків. Але, нажаль, нам невідомо якові Назву носило існуюче в тій годину тут поселення. [15].

Дослідження годині Виникнення Ізяслава продовжується багатьма історікамі, археологами, краєзнавцямі в следующие роки Минулого и теперішнього століття. Серед історіків немає єдиної точки зору з приводу годині и місця Виникнення самого міста, его найменування, а тому існують Різні Версії относительно розвязання цього питання.

Так, в 1981 году співробітнікі Київського дослідного інституту "Укрпроектореставрація", на чолі з М.Н. Нікітенком Вперше на территории міста Ізяслава провели розкопки в старій части міста на невеличкий до 2 га останці, розташованому при впадінні в Горинь ее лівої притоки сошного. Відкрито Давньоруська городище, что назівається місцевімі жителями "Рогніда". У культурному шарі товщина до 0.6-0.65 м найбільш чисельний знахідкамі були фрагменти посудин ХІ сер. ХІІІ ст., В тому чіслі імпортний амфор. Кроме кераміки, знайдені фрагменти скляних браслетів, віконного скла, что на мнение археологів, свідчіть про міський способ життя давно населення. У культурному шарі и в двох Житло, что частково зберегліся, знайдені такоже сокири, шпори, стремено, ножі, наконечники стріл, пряжки, цвяхи, замки, ювелірний Пінцет, заготівкі з заліза и бронзи. В шарі пожежі одного з жител (або господарчої прибудова) знайдено обвуглення деревяний короб Із зернами пшениці, проса, основа ткацького верстата з вовнянімі нитками, что частково збереглася и фрагмент фарфорової чашечки з ручкою; тут же на підлозі Розміщено кістяк коня, Котре, мабуть, загінув при пожежі. Давньоруська культурний шар, Менш насіченій знахідкамі, потужністю 0.1-0.3 м, наблюдается північніше "Рогніді" на останці и вздовж лівого корінного берега Горіні почти до Бернардірського монастиря. [36, 17].

Судячі з археологічних знахідок, місто вінікло в ХІ ст.як важлівій стратегічний пункт на торговельному шляху между літопіснімі містамі Шумськ и Полонне. ВІН контролював переправу через две річки - Горинь и сошки, беручи за це мито. Про ті, Що самє Такі операции малі місце, свідчіть знахідка свінцевої гірі шайбоподібної форми, діаметр 27 мм. товщина 6.5 мм. вагою 39.36 грам з 12 наколами-вічкамі. Одиниця ваги при такій кількості вічок ставити 3.28 грам, что відповідає вазі однієї Південно-руської купи срібла.

Місто очевидно Було й адміністратівнім центром, Аджея в ньом кроме збірачів мита, знаходится представник влади, зокрема озброєні вершники, на что вказує знахідка залізної шпори. Військова сила тут була необхідною для ПІДТРИМКИ безпеки контрольованої дільниці торгового шляху.

Місто Було и значний реміснічім центром: в ньом, як показують матеріали розкопок, малі місце залізоробне, мідноплавільне, ювелірне, склоробне, и деревообробне ремесла. Слід особливо підкресліті наявність у городе виробництва цегли-плінфі, что НЕ всегда характерно даже и для більш значний Давньоруська центрів. [39, 45]

Ізяслав, БУВ зруйновану вірогідно, монголо-татарами, и повноцінне життя в ньом відновлюється только в ХІV ст., Коли південна Волинь и Поділля ввійшлі до складу Русько-Литовської держави. Цьом ПЕРІОДУ відповідає культурний шар (0.3-0.45 м) з великою кількістю вугілля и золі, а такоже рідкімі знахідкамі в основному сірогліняної кераміки з "манжетами" по краю вінчіка (т. Зв. "Литовська кераміка"). [36, 18].

Ідентифікація відкритого городища з літопіснім Ізяславлем певно не винних віклікаті заперечень, если врахуваті стійку середньовічну традіцію давати Давні назви знову відродженім містам. З якоїсь причини М.К. Каргер, Котре в 50-ті роки займався вірішенням цієї проблеми, не знаючи про Існування давно городища в м. Ізяславлі. Ця обставинних привела дослідника, як раз можна твердіті, до вельми спірного Висновки про наявність двох Ізяславлів, більш Ранній з якіх, зруйновану монголами, знаходівся на р. Гуска біля Шепетівки. Цілком очевидно, что данє городище Повністю досліджене М.К. Каргера и атрібутоване ним як Ізяславль, мало якусь іншу Назву, визначення котрої лежить, імовірно, у сфері Вивчення и зіставлення відповідніх текстів різніх літопісніх Списків. [4, 237].

Спірність и не візначеність годині и місця з'являться Ізяслава покликала вчених-краєзнавців, наукову громадськість и самперед, Державні установи Хмельницької області знову провести в літку +1994 року самє в цьом городе та в его околицях широко масштабні археологічні дослідження з метою поясніті и за можлівістю, розвязати ЦІ проблеми напередодні проведення в Ізяславі ІV Міжнародної історико-краєзнавчої конференции: [4, 238]

Роботами комунальної археологічної Експедиції Камянець-Подільського державного педінстітуту, Хмельницького обласного краєзнавчого музею и Хмельницького обласного інституту удосконалення вчителів на підставі свідчень Давньоруська літопісів, а такоже, беручи до уваги матеріали обстеження и розкопок, Які проводили в Ізяславі у свой годину В. Антонович, М. Каргер, а в передостанні роки співробітнікі Київського інституту "Укрпроектреставрація" на чолі з М. Нікітенко, встановлен:

на теріторіях Ізяслава и его околицях Вперше Відкрито два поселення тріпільської культури (ІV-ІІІ тис., до н. е), Давньоруська селище, а такоже нашарування (ОКРЕМІ знахідки) доби мезоліту, неоліту, ранньозалізного віку, рубежу и дерло століть н. е., черняхівської культур;

дослідженнямі 1994 року зясована історична Топографія и стратіграфія культурних нашарувань в найдавнішій части Ізяслава урочищі "Рогнеда", что в старому городе. Тут на місовому останці Було закладами две траншеї и два розкопи загальною площею 180 м2;

Засвідчені В. Антоновичем в літературі кургані в урочищах "Острон", "Побоїна" ніні Повністю розорені дачними забудови и садиба;

локалізовано літопісній Ізяславль [Літопис Руський, с.337] на Горіні з Давньоруська культурним шаром урочища "Рогнеда", Який датується кінцем ХІ-ХІІ и дерло половиною ХІІІ ст .;

на підставі різніх археологічних знахідок давньоруської доби з "Рогнеди", Вважаємо, что Ізяславль, як Прамісто започатковує собі з кінця ХІ ст., а наречення его Ізяславлем сталося пізніше, а самє в часи правления на ціх землях князя Ізяслава Мстиславовича (1135-1146) . [4, 238-239].

В цьом звязку Найбільший Інтерес складають розкопки в Старому городе на останці масового виступа при впадінні р. Сомко в р. Горинь. У центральній части цього виступа височить збудованій в ХVІ ст. Князем Заславський Камянов замок. Розкопки Виявлено:

верхній культурний шар залягає на глібіні 0.6-0.8 м від уровня сучасної поверхні и складається Із залишків Камянов контрфорсів, галерей, стін, Які з різніх боків були забудовані щебенем, вапняково глиною у перемішку з з фрагментами керамічного столового и кухонного посуду, кіскамі тварин. Куля датується в межах ХVІ-ХІХ ст;

на глібіні 1,2-1,3 м залягає добро насічені матеріалом перевідкладені нашарування ХІ-ХІІІ ст. Переміщення Давньоруська культурного шару відбувалося во время спорудження камяного замку в ХVІ ст. Заповнення культурних прошарків Складанний з чисельного фрагментів різноманітного за формами и розмірамі кухонного гончарного посуду, як правило з орнаментованою поверхні, скляних, (рідше металевих) різнотіповіх браслетів, бронзових жіночих прикрас, шиферних пряслиць, залізних виробів (ключів, ножів, гарпунів, стріл) ТОЩО ;

скупчення и розвалі ліпного керамічного матеріалу черняхівської культури (ІІ-V ст. н. е), рубежу и дерло століть н. е., ранньозалізного віку (VІ-ІV ст. до н. е.), тріпільської культури (ІV-ІІІ тис. до н. е), неоліту (VІ-V тис. до н. е), простежені на глібіні 1, 3 - 1,8 м від сучасної поверхні. З глибин 1,9-2,0 м Виступає материк. На Користь постійного проживання давніх Людський спільностей на территории Ізяслава, особливо в Давньоруська годину опосередковано свідчать и Такі аргументи. Так, більшість середньовічних міст на Волині та Поділлі (Острог, Звягель, Камянець-Подільський, Бакота и ін) віростають Із своих Давньоруська попередніків у місцевостях з довготрівалімі традіціямі заселення и проживання. Концентрація різночасовіх поселень у дослідженому нами Ізяславському макроархеологічному РЕГІОНІ свідчіть про Існування такой традиції и на Горіні; [36, 18-19].

історико-географічне положення Ізяслава, Суспільно-політичні умови, что Складанний у Південно-західній Русі на середину ХІІІ століття й деякі інші обставинні більш ймовірно свідчать, что Виникнення однойменного міста на шляху, что проходив південною околицею Волині з Володимира до Києва, повязане з часом правления на Володимиро-Волинському князівському столі відомого політічного діяча епохи Київської Русі Ізяслава Мстиславовича. Очевидно, спершись, то булу невелика фортеця на Києво-Волинському порубіжжі, а Згідно осередком доменальніх володінь князя;

готуючісь посісті велікокнязівській престол, 1146 року Ізяслав Мстиславович залішає Волинь и осідає в Переяславі. Однако, як показують подальші події, князь НЕ втрачає звязку Із своими Волинська володіннямі. Ізяслав Мстиславович Направляє на Волинь своих - Святополка и Володимира. Останні були, по-суті, велікокнязівськімі наміснікамі, что пільнувалі Захоплення свого вельможного брата на Цій землі; [36, 120].

Літопісі тих часів характеризують его так:

"Цей великий князь був чесний і благочестя, славен в хоробрості, віком малий, але особою леп, Влас короткі кучеряві і Брад мала кругла, милостивий до всіх, що не грошолюб, і служили йому вірно пребагато нагороджував: з добром правлінні і правосудді прилеглих; був же любочестям і не міг образи честі своєї терпіти. Володів 8 років і три місяці, всіх років жив 58 "; [38, 64];

Особливе місце у работе історіків є такоже питання про походження герба Ізяслава.

У багатовіковій історії Ізяслава відомо два герби. Зображено и описание первого з них подано у Книзі П.П. Вінклера [9, 89]. Герб приставляв собою щит, Розбитий на две Рівні части. У верхній части на золотистому фоні Було зображено герб Волинської губернії, увінчаній Царське короною. Нижня частина булу червоного кольору. Тут зображено срібні ворота з трьома Башта, шкірні з якіх покриттям Царське короною, а в Розкрити воротах мчить озброєній вершник, трімаючі в одній руці меч, другою захіщаючі собі щитом.

Аналіз документів и матеріалів свідчіть, что з'явилися герба слід відносіті до так званого ранньогеральдічного ПЕРІОДУ (ХІV-ХVІІІ ст). в цею годину герби, з одного боку, надавали містам лишь Із введенням у них самоврядування на основе Магдебургського права, з іншого - Магдебургія передбачало обов'язкової наявність у кожного міста герба-знака его сувернітету и автономії. Точна дата Надання Заславля Магдебургського права поки що не встановлено. Відомо, что польський король Август у 1754 р. відновів герб Ізяслава. Разом з тим, цілий ряд історічніх співставлень свідчіть, что Ізяслав Вперше стрімать его десь на качана ХVІ ст. Примерно на цею годину слід Віднести его офіційне затвердження.

Щодо зображення на гербі, то геральдичність наука стверджує, что в основу бралися існуючі родові герби князів, до володінь якіх відносілось данє місто, створюваліся заново. На мнение історіків, герб Ізяслава має ті, чи інше Глибоке коріння.

Вивчення багатьох геральдичність ДОСЛІДЖЕНЬ дозволяє сделать Висновок про, ті что походження герба повязане з родом литовських князів Гедімінасів, родове дерево якіх своим корінням тісно сплелося з корінням українських князівськіх родів. Це стверджує сам герб, а точніше зображення на ньом фігура - озброєній мечем вершник, что получила в геральдіці назви "погонь" (погоня). Саме вона є основою литовського герба. Про ее Введення Іпатіївській літопис зберіг Такі Відомості: "Князь ВІТЕН нача княжити над Литвою (1278) вигадав собі герб всім князівства литовського друк: лицар Збройних на коні з мечем еже нині нарічут погоня ". [9, 90-91].

У 1315 году после смерти Вітена, якому історія завдячує обєднанням Руських и Литовсько народів у борьбе с лівонськімі Рицар, великим князем Литовсько ставши его брат Гедімін (Гедімінас). Відважній и розумний князь Гедімін зміцнів свою державу НЕ только завоюванням Нових Руських земель, а й Шляхом одруження своих Синів з дочками знатних князівськіх родів. Як відомо, Гедімін, ще за свого життя поділів Литовське князівство между своими синами. Волинське и Луцьке князівство дісталося Любертові, від которого через сина Федора ПІШЛИ князі Сангушки - останні ВЛАСНИКИ Заславля. Отже є всі Підстави пріпустіті, что герб Ізяслава походити від родового герба князів Сангушків и находится в прямому звязку з родовим гербом Гедімінів.

Разом з тим, ОКРЕМІ вітчізняні дждерела свідчать про ті, что князі віщезгаданого литовського походять від Володимира Мономаха. Саме Гедімін НЕ только володів руською вотчиною, но й походивши від нащадків князя Ізяслава Володимировича, а значить знаходівся в кревного родстві з рівноапостольнім князем Володимиром. Все це, таким чином, ставити під Деяк сумнів чисто Литовське походження герба Ізяслава. Тім более, что Якби даже рід Ізяслава Володимировича якімось чином и перервався, то земля Якою володів Гедімі и его нащадки, все одно були и лишилися Руська (Українськими). А так як у княжих гербах емблема вотчини князя булу Досить важлівою и передавалася у спадок, то герби нащадків Гедіміна все одно б замікалі собою ряд гербів руських Дворянська родів, предки якіх були Спадкового вотчин Володимира Святославовича и Ярослава. [9, 91; 39, 43].

Загальний вигляд герба Ізяслава, особливо Своєрідне зображення тризуба у виде міськіх воріт, завершених трьома Башта, свідчіть про спадковість традіцій української сімволікі з часів Володимира Святославовича.До речі, его МАВ на життя без печатці в першій половіні ХІV ст. удільній князь Данило Дмитрович (за свідченням Максимовича, нащадок князів Туровська), від которого Пішов рід князів Острозьких, что стали ХІV ст. Володар міста Ізяслава. До цього Варто Додати, что фігура Тріденс булу характерна для гербів багатьох українських міст, зокрема, Львова, Станіслава, Остра, Лохвіці, Хотина, Житомира и ін.

Про місце походження Ізяславського герба, як бачим, переконливою свідчать трізубоподібні міські ворота, Аджея зображення міськіх укріплень (міського муру, вїзної вежі зі стрільніцькімі, ратуші, фортеці) - один Із найпошіренішіх мотівів гербів українських міст, характерний для всіх етапів їхнього Існування. Передусім смороду характерізувалі місто (Давній "місто") як надійно захищений велосипеді поселення людей й уособлювалі его самоврядування, незалежність и силу. В гербі Ізяслава закладами ця ж сама символічна суть. Єдине, что відрізняє архітектурний елемент даного герба від других, це наявність княжих корон, что вінчають башні міськіх воріт. Очевидно смороду сімволізувалі давньої столиці Волинських князів, Якою БУВ Ізяслав.

Як уже зазнача, для герба Ізяслава характерний червоний колір поля, что сімволізує хоробрість, мужність, безстрашність. Цю ж примерно за змістом суть вкладу и в погонь, яка спочатку в гербах багатьох Гедіміновіх нащадків, вікорістовувалась одна, а пізніше для означення Відмінності шкірного Дворянська роду одного кореня до неї додавалися іні елементи. Знак погонь передавався у спадок разом з володінням. В результате дроблення родів, їх зростання и розгалужень ВІН прийомів широку географію. Тому зображення знака "погонь" можна зустріті на гербах таких міст, як Могилів, Черіков, Мстиславль, что у Білорусії; Замосць, что в Польщі І, даже у гербах Праги и Копенгагена, Які НЕ малі безпосередно звязку з давнім русько-литовсько-польським Державним обєднанням. [9, 93-94].

Отже, на сегодня досконало НЕ Вівче питання про герб міста Ізяслава на Волині. Для цього розкрили широке поле для ДІЯЛЬНОСТІ вчених, краєзнавців, геральдістів.

Согласно класіфікації, розроблення русски історіографією, Заслав ХVІ-ХVІІ ст. відносіться до категорії малих міст, а относительно правового статусу до пріватновласніцькіх. Володілі ними магнати Заславські.

Пісемні джерела засвідчують, что в ХVІ-ХVІІ ст. у топографічному відношенні Заслав складався Із замку, міста та передмість. Що стосується історико-архітектурного ансамблю замку Відтворити поки, что Важко, хоча и є такі Відомості: Одна з найцікавішіх архітектурніх пам'яток Волині, репрезентує тіологічну групу палаців ХVІІІ ст., Что формуван на основе замкових комплексів. Пам'ятка архітектури республіканського значення (№758). Чи не обгрунтованим є включення до складу садібної пам'ятки місіонерського монастиря в складі костьолу та корпусу келій (№7584). Генетично розбудові палацу передував етап создания князями Заславський нового Бастіонного Замку на правому боці Горіні (1620-і - 1630-и роки) на теренах Нового міста, что Було зумовлено занепад старого замку Острозьких на лівому березі. Нові замкові укріплення оточувалі трапецієвідну теріторію з чотірма різновелікімі бастіонамі староіталійського, "вухастого" типу. Характер внутрішньої забудови замку в ХVІІ столітті НЕ зясованій, імовірно Складанний з декількох невеликих споруд периметрального Розташування, ОКРЕМІ з них могли вплінуті на локалізацію палацово будівель. Чи не віключено, что автор замкових укріплень БУВ відомій фортіфікатор Гійом Левассер де Боплан. На жаль укріплення почти Повністю Втрачені. Власне палац, что зберігся в руїнах, будувався в середіні ХVІІІ ст. за проектом та при безпосередно керівніцтві італійського архітектора Павла Антоні Фонтана. Споруди палацу розташовано з врахування оборонного кордону замку та максимального просторова Розкриття на стару, лівобережну часть міста. Бісектріса кута поміж фасадні площини головного корпусу палацу та офіціні орієнтована на висотний домінанту Ізяслава - на парафіяльній костьол Яна Хрестителя. [32, 412].

В межах территории знаходится кож Допоміжні споруди включно з господарськими Частина біля Північно-східного бастіону та з круглого альтанки на Північно-ЛЬВОВІ ТА бастіоні. Зі сходу прілягав комплекс монастиря місіонерів, в ТІМ его головна композіційна вісь НЕ мала певної точки орієнтації по відношенню до палацово ансамблю. Виконаю ними за першоджереламі графічна реконструкція відтворює ансамбль за станом на кінець ХVІІІ ст. [36, 27]

Що стосується відомостей про місто, то їх залишилось более. У ХVI ст. Заслав Було зведена согласно норм Магдебургського права. Его композіційнім центром виступала площа-ринок. Як засвідчує тариф 1585 р. в городе числі 15 Ринковий будинків. Там же знаходится реміснічі лавки, солодовня, храми. Від Сайти Вся відходілі вулиці, Які зосереджувалися 28 садиб. У передмісті, або у нижньому місті, число 54 халупи. На 1 589 р. Кількість будинків в Заславлі Зросла до 98, в якіх проживало понад 500 жителей. После спустошень 1577 р. місто Швидко відбудовувалось. Чи не Випадкове, что 1589 р. зустрічаємо Терміни Старий и Новий Заслав'я. У +1635 р. лишь в межах Нового Заслава функціонувало 18 керманича. Чи не Менш їх Було и напрікінці ХVІ ст., Коли у тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять р. Заслав Сплата чопового 240 флорінів. [36, 30].

У ХVІ-ХVІІ ст. Заслав Виступає волосним центром Кременецького и Луцького повітів Волинського воєводства. На тисячі п'ятсот вісімдесят три р. у Заславській волості значилося 36 СІЛ, среди якіх найбільшімі були: Прилуки (10 дімів), Топорова (18), Верховець (20) та ін. [1, 40].

Течение ХVІ-ХVІІ ст. Заслав Виступає и як важлівій торгово-реміснічій центр не лишь Волині, а й України в цілому. Через него торговельні шляхи вели до Литви, Польщі, Молдовії, Турции. Перебування Заславський купців на ярмарках документи зафіксувалі у Володімірі, Луцьку, Перемишлі, Острозі, Дубно, Брацлаві и т.д. У Заславі у ті часи функціонувала даже митна корми. Незважаючі на ті, что ВІН БУВ пріватновласніцькім містом, значний частина мита надходила й державі. Доречний зауважіті, что на Волині тоді функціонувалі Головні Митні годуй и Такі, что Їм підпорядковуваліся. До дерло відносіліся Володімітрська, Луцька, Ковельська и Кременецька, а Заславський, Берестецька та інші Їм "пріслухалі". Правда, це право не одноразово порушувалося власниками Заслава. Так сталося и у серпні 1533 р., Коли Заславський князь Кузьма Заславський зібрав мито, а потім Затримано у Заславі купців, что прямувалі до Острога. Взнавші про цею випадок, Костянтин Острозький звернув до Кузьми Заславський з вимог не чинить такой сваволі. Оскількі Такі випадки з боку Заславський в течение 1533 р. повторюваліся Неодноразово, то на цею раз ос трозькій пожалівся даже королю. [1, 42].

Щоб аналогічні випадки НЕ повторюваліся з боку власніків Заслава, у 1547р. король Сигізмунд Авагуст підпісує універсал, согласно которого до Заслава и других пріватновласніцькіх міст Волині, де знаходится Митні коморі, надсілаються "служебники" для збору и Нагляду за мітами. [1, 42].

У 1577 р. Ізяслав БУВ зруйновану татарами, что негативно відбівалося на торгівлі. Проти, Незабаром вона знову відроджується. На тисячі п'ятсот вісімдесят три р. у Заславі документи зафіксувалі 4 купці, відновіла діяльність митниця, яка функціонувала и течение ХVІІ ст. У +1635 р. в Заславі Було Вже 7 купців. [2, 52].

На качана ХVІІ ст. Заслав Виступає важлівім осередком организации и збору у життя без волості волів для продажу и прегону їх на Різні ярмарки. Цікаво, что найбільше цього товару виявило 1636 р. в князя Юрія Заславський. Щоб Забезпечити успішній перегін худоби на ярмарок до Лукова, Юрій Заславський прийнять присягу на підтвердження своєї власності за у Володимирському замку и получил письмовий гарантію на підтрімку цього заходу державною и приватності Митник.

У ХVІ-ХVІІ ст. в Заславі діялі ремісніцькі цехи. Аджея реконструкція и зведення міськіх укріплень, житлових и господарських споруд, мостів, а тім паче забезпечення належно міського господарства, не обходилося без ремісніків. На тисячі п'ятсот вісімдесят три р. останніх числах: 2 різнікі, 1 солодовник, 2 Пекарі, 6 ремісніків и Гончарів, 3 млінарі и т.д. У середіні 30-х років ХVІІ ст. їх число зросли до 83. Причем, у Старому Заславі ремісніків зафіксовано 33. У Новому Заславі - 50. относительно кількості ремісніків, то Із 29 міст Кременецького повіту Заслав у тисяча шістсот тридцять п'ять р. поступається лишь Баранівці. [33, 127].

Важліво Зазначити, что жодних піздньосередньовічне місто нельзя уявіті без зайняти его мешканців Сільськогосподарським виробництвом. У 1583 р. Заслав володів 37 ланами землі (лан у Середньому стає 20 га). Земля, Якою корістуваліся міщані, булу власністю Заславський, а заславчані корістуваліся нею и сплачувалі копійчаних ренту - чинш. На 1 589 р. земельні володіння Заслава зростають. Если вести мову про Старий Заслав, то у его розпорядженні знаходівся 41 лан, а у Новому - 39. Еволюція землеволодіння Заслава, поможет обєктівно оцініті его роль и пітому Вагу в системе міст и містечок України ХVІ-ХVІІ століть.

2.2 Місто Ізяслав у етнонімах та топонімах

Ізяслав Одне Із найдавнішіх українських міст сучасної Хмельниччини. Его тісячолітня історія рясніє Яскрава подіямі, повязаними Із становленням и укріпленням держави Київської Русі, розвитку национальной самовідданості українського народу та его культури. Розташоване місто на берегах р. Горинь, между чотірьох високих пагорбів. Щоб Зберегти місто від ворогів на кожному пагорбі були сторожові вежі, де у випадка небезпеки запалюваліся бочки Із смолою.

На найвищу пагорбі лівого берега Горіні (територія теперішньої тюрми), орієнтовно на Північ, стояв верхній замок з двома сторожову вежами, поруч Із ними побудував свой терем у ХV столітті, получил Наділ, син князя Федора Острозького князь Василь. І ставши ВІН кликати Заславський, за назв свого наділу (за однією Із версій, Заславє, тобто за Славутичем, за Дніпром, так називали Дніпро у сіву давнини). Поруч Із теремом покаравши Заславський побудуваті Православної Церкви. І все подвіря, тобто баз, обнести захисних муром. У церковних прибудова, а особливо у підвалах (на випадок недороду, або нападу ворогів) зберігаліся продовольчі припаси, зброя, фураж.

Напрікінці ХVІ століття князь Іван ІV Заславський одружився Із Олександр Сангушко, під Вплив Дружині-католички та з політічніх міркувань сам перейшов до католицтва. Щоб довести свою лояльність Папі римському та польському королю, князь Іван змінює на польський лад своє прізвище и назіває собі Януш Жаславській, а місто Жаславом. Такоже переносити свою резіденцію на правий берег Горіні, а теріторію Лабаз віддає Монастирська ордену Святого Бернардина (тому й назвали декілька найближче до монастиря вулиць - "бернардини"). [17].

У тій же година князь Жаславській начинает будуваті костьол Іоанна Хрестителя (ФАРН, тобто кафедральний костьол), у нефах которого Хован всех Членів Княжої родини. Підземелля костьолу Було таким, що там могли проїжджаті возами, воно зєднувало всі части міста между собою и вело аж до м. Острога. Вулицю, что веде до костьолу, так и названо Костьольна.

Між цімі двома пагорбами пролягає дорога на місто Острог, а вхід у місто замікався брамою, и тому нінішнє перехрестя коло дитячого садочка на Старому городе й досі назівають Острозького брамою [15].

Досі живе легенда про ті, як Острозька брама врятував місто. "Підійшлі якось Пізно у ввечері до міста татари. Та не змоглі до него ввійті, бо брама булу Замкнена. Розташуваліся нападники табором на ніч, вірішівші штурмуваті місто вранці. Відпустили коней потрапити Соковита берегової травою. Альо коні отруїліся травою и погибли. А татари: Втрата коней, які не різікнулі нападаті на місто и ПІШЛИ геть від него. Так ворота и зілля врятували місто ". [15].

Острозька брама находится на західній части Старого міста на лісістому березі річки Горинь.Татари Руху Із Південного заходу. Тобто з правого берега Горіні. Саме на луках правого берега ріки росли отруйні рослини: борщовика и чемериці. Татари відклалі переправу через Горинь до ранку. Коні зїлі отруйні рослини и погибли. Переправлятіся через ріку без коней нападники НЕ змоглі (Степові кочові народи почти НЕ вмілі плаваті, смороду Долан водяні перешкоду с помощью коней).

З правого боку від сторожової вежі величного Пагорб. Ведуть на его вершину камяні сходи. Вже в наш час булу відбудована соборна церква Різдва Христового. Ранее, в 1792 году на территории между Ізяславом и Шепетівкою состоялся бой между Українським козаками и військом польським. Поляки були розбіті. Альо полягло и триста козаків. Їх Було поховайте в братській могилі насіпано курган. Ізяславчані ВСТАНОВИВ на могилі Камянов голився з написами: "Захиснику Вітчизни" і поставили капличку. А з 1823 року по 1836 рік побудував соборну церкву Різдва Христового. Саме Цю церкву разом Із Братського могилою Було зніщено за Радянську часів у тисячу дев'ятсот тридцять шість году. А на ее місці побудував деревяну їдальню під назв "Синій Дунай". [20].

На пожертвує жителей міста Було зведена у 1800 году церкву на православному кладовіщі Успіння Пресвятої Богородиці, яка Діє и сегодня. Завдяк цьом староміській православний цвинтар НЕ Було сплюндровано. А ось католицька (на польському староміському кладовіщі) Цвинтарною капличка после закриття костьолів булу зруйнована вандалами.

Був у городе и жіночий монастир. За припущені, це приміщення середньої школи № 3. У цьом монастирі у 60-х роках ХVІ століття булу ігуменею Анастасія Заславський (вдова князя Кузьми Івановича Заславський). Десь примерно за часів Домініка (перша половина ХМІІ століття, период визвольних війн Б. Хмельницького) перестає існуваті Заславський православний жіночий монастир. Та, на жаль, точних відомостей про це немає. [7].

Доречний Сказати, что Пересопнецьке Євангеліє, на якому Президенти України складають присягу на Вірність народу України, писав частково у Пересопницьке монастирі, а частково у Троїцькому с. Двірець Ізяславського району. [30, 104].

На період володарюваня Олександра (сина Домініка) припав повний занепад міста (Війни, неврожайні роки и т. Ін), его чотірнадцятілітній син Йосип (Джозеф) помирає, а Із смертю у тисяча шістсот сімдесят три году Олександра рід Заславський (Жаславськіх) Повністю згасає. Та у свои останні роки життя Олександр задумує будівництво фарного (кафедрального) костьолу Святого Йосипа и монастиря Ордену Кармелітів у честь памяті последнего Із роду Заславський. Напис латиною над вхідною брамою промовляє: "В імя Святого Джозефа".

Місто переходити у спадок племінніці Олександра (доньки его сестри Теофілії Любомірської) Марії - Жозефіні, что булу одружена з Карлом-Павлом Сангушком. І только їх онуки Януш ІІ - Павло Сангушко начинает розбудову міста у першій половіні ХVІІІ століття. Запит архітектора Із Ватикану Павла Антоні Фонтану, Януш Сангушко споруджує комплекс "палац Сангушок", перебудовує Костьольна ансамбль ордену Кармелітів у місіонерській. У монастирі місіонерів розміщується притулок для престарілих и їдальню для бідних.

А з Отримання Магдебургського права, місто займає важліве політичне и економічне місце у жітті Східної Європи.

При забудові Нового міста зявляються Нові назви. Например, Майдан-Базарна Площа, что булу почти на березі р. Понорка (теперішнє перехрестя вулиць Шевченка и Жовтневої).

У +1766 году Було збудовано деревяну Православної Церкви Чудотворного Миколая. А за нею православний цвинтар Нового міста. После відходу міста до России почінається будівництво православних храмів. І, за особливим Розпорядження, при них відкріваються школи и Притулка. У тисяча вісімсот шістьдесят один году перебудовується деревяна церква Св. Миколая у величного собор, а при ній відкрівається школа. [38, 76].

У 1869 году будується нова церква Архистратига Михайла (зараз ця церква відбудована й Із 1996 року вікорістовується за призначення). За церквою відводіться місце на православному кладовище. А навпроти Розміщено сірітській притулок, школу и богодільню.

Майже в тій самий час немного вищє відводіться територія для католицького цвинтаря, будується каплиця. Рештки каплиці можна Побачити и сегодня. Навпроти цвінтарної брами є яр. Назівається ВІН Мартів. Походження цієї назви немає Нічого Спільного ні з жіночім іменем Березня, ні Із Весняному місяцем. Залишайся ця назва в українській мові від польського слова мертвий - martwy. [18].

Драматично є події коло північної стіні Михайлівського кладовище взимку 1944-1945 рр., Переказані місцевімі жителями, [21]. Наводяться їх нижчих. "Взимку 1944-1945 років на місцевий залізничний вокзал заскочив Випадкове броньований поїзд Української Повстанської Армії зі сторони Ланівці-Тернопіль. Там Було 40-50 чоловік молоді, одягнутіх в українські вишиванки. Війська НКВД, роззброївші молодь, повели ее на розстріл за кладовіщенську стіну через все місто. Парубки та дівчата Викопать неглібокій рівчак, и обійнявшісь, начали співати "Ще не вмерла Україна". Автоматні черга перервати спів. Навесні, коли люди начали обробляті свои городи (за кладовище тоді НЕ Було помешкання, а були поля) потайки попереносілі останки Страчених и поховали на Михайлівському кладовіщі между других могил ".

Відомою у городе є історія создания центрального скверу (меморіал и Братська могила Загибла воїнам у Великій Вітчізняній війні). Ее записано з вуст Дробота Бориса Семеновича, матір которого свідком тих подій. "Во время колектівізації на Ізяславщіні найбільше лютував один оперуповноваженій (імя его НЕ збереглося в памяті людей). Лютістю та жорстокістю ВІН перевершив усіх своих колег. Однієї ночі селяни підстрелілі та вбили его. Місцева влада дуже Пишний поховайте его як героя класової БОРОТЬБИ у ценрі міста (за прикладом Москви) коло міліції. А Вже у воєнні часи Великої Вітчізняної Війни з 1941 по 1944 роки у декількох могилах Хован Загибла воїнів. "[18].

Сквер превратилась в меморіал и відновлено всі імена воїнів. Велику пошуково робота із груп черговий слідопітів вела вчитель географії школи № 2 Вержіковська Г.Ф. до цієї групи входили, будучи школярами і мої батьки. Смороду розшукувалі родини поховань воїнів, регулярно лістуваліся Із членами ціх родин. А у 1970 году (9 травня, на 25 річніцю Великої перемоги, до Ізяслава пріїхало почти 70 чоловік Із родини Загибла воїнів).

Напрікінці ХІХ століття в Ізяславі зявляється много Нових назв. После реформи 1861 року, у 70-80 роках, князь Роман Сангушко створ на Ізяславщіні 99 фільварків и давши Їм назви за прізвіщамі сімей, Які ВІН там поселивши. Так, на околицях міста зявились Кулішівка, Клімівка, Ульянівка, Любартовим. А Фільварок Прилуки Було названо за місцевістю (Якраз там БУВ кінний завод князя, а на луках віпасана племенні коні з цього заводу). Назва фільварку Острон походити від слів острів - півострів - осторонь від берега. Через річкову затоку від Остроні на березі розкінулась місцевість (там такоже БУВ Фільварок) Оболоня. Походження цієї назви Давньоруська, можливо за часів удільніх князів. У Словник ми зустрічаємо мало вікорістовуване - уборонній, тобто оборони, звідсі трансформованості-оборонно-оболонь. Характерною для місцевості є назва фільварку Голяново. Походити воно від жіночого імені Уляна. У діалектічній трансформації Уляна превращается в Оляну, а Згідно на Голяну. Фільварок Видумка БУВ започаткованій найперш, тому и назвали его Княжий забаганки, Видумка.

Є у Старому городе вулиця Новосільська. Цій назві почти сто тридцять років. Напрікінці ХІХ ст. Князь Сангушко створює нове поселення для обслуговування двох фільварків: Улянівка та Видумка. Так вінікла назва Новосільська.

А на прохання промісловців побудуваті на его землях Вузловий залізнічну станцію відповів, что свой цукор и на підводах завезено куди завгодно. Таким чином, маленьке містечко Шепетівка Набуль великого транспортного значення и Почаїв розвіватіся, а добро розвинутості промисловий Ізяслав поступово Втрата своє значення у ХХ столітті. [15].

Весь правий берег Горіні (від Бабіної гори до Голяново) назівається Лонка. Ця назва значний молодша від других. Ще на початку XX століття тут були заболочені місця и залівні луки. Є декілька припущені походження назви. Слово лонка походити від СКОРОЧЕННЯ слів лоно ріки. В результате чого утворілось спрощений - Лонки, а потім - лонка. За іншим припущені, ця назва утворілася від слова лані, лан, тобто поле, місто (после осушення луків люди розбівалі на Цій территории свои лані). За третім припущені, проводитися трансформація українських слів луг, луг и польського Ізгка (лужка) в лунку, а потім - Лонка.

А немного вищє впадає у Горинь маленька річечка Сошенка. Вітікає вона теж Із луговину, живитися підземнім Джерелом. Альо ж у Спекотно літо почти вся пересіхає. Ось і назвали ее люди Сушенка, а з часом стала вона кликати Сошенко. І дала ця річечка Назву мальовничому селу, что розкінулась на ее березі. Тільки воно звет Сішне. [16]. Там, де впадає Сошенка у Горинь, є місціна, что звет Вивіз. Ця назва походити від слів возити, перевозіті, перевіз. Ще до будівництва мосту через Горинь від цього берегового кутка, что звався Вивіз, переправляли людей на правий берег через Річку човни и Поромів. Саме з Пором пов'язана трагедія тридцяти років, якові досі памятають старожил міста. Ось Розповідь Вчителька - пенсіонеркі Назимко Ліни Іванівні (на поромі погибли ее мати) "решила Місцева влада переправіті через Горинь на Нове місто трактор. Та побоювалісь: чи вітрімає пором таку Вагу. Питання вірішілі просто: переправіті Поромів Стільки людей, скільки может заважіті трактор. Був холодний, Сонячно Березнева ранок. Горинь только зчістілась від криги. Та у цею ранок пором НЕ Зробив Чомусь жодної переправи. Люди Збирай на Вівозі, хвілюючісь, что спізняться на роботу. Коли зібрався Вже чималий Натовп, чоловік зо сто, тоді оголосілі переправу. Люди стали на поромі дуже щільно. Пором рушів річкою та на самій середіні лопнув трос и пором Пішов на дно разом Із людьми. Люди чіплялісь одні за одних, топлячі и топлячісь. Від Жахлива крику здрігнулось все місто. Та порятунку НЕ Було. Мало хто вцілів .; мало хто Віпле. Утоплення віловлювалі з води Вже за Бабин горою цілий тиждень, а багатьох так и не нашли ". [17].

Розділ 3. Генеалогія князівського роду Сангушків

Рід князів Сангушків-Любартовічів гербу "Погоня" своїм корінням сягає у глибінь багатьох століть. Серед дослідніків немає одностайності относительно его початків. Одні віводять Сангушків від руських князів Рюріковічів, інші - від литовських Гедіміновічів. Вивчення історії роду Присвятої свои праці много як історіків, так и просто сучасніків, котрі нерідко були близьким до князівської фамілії, среди якіх - З.Л. Радзімінській, Л. Дембіцькій, В. Поль, Ю. Дунін-Карвіцькій, Е. Жіщевска, М. Теодорович, А. Верітус та ін. Важлівім комплексом для досліджен я цієї проблеми є Родинний архів Сангушків, Який зберігається в Краківському державному воєводському Архіві у Польщі. [27,59].

Більш-Менш вірогідною є версія, что родоначальником древнього роду є тією Сангушко, про которого згадується в латино-мовних акті від 24 серпня тисячі чотиреста тридцять три р., Де мовіться, что ВІН получил от короля Владислава маєтки Ратно (Волинь) и Крошвічін (Холмщина). Король Владислав ІІІ, за актом від 20 травня тисяча чотиреста сорок одна року, іменує цього князя "dux Senguschсo" і забирає в него Ратне и Кошірській повіт. Помер цею Сангушко примерно 1463 р. [27, 59-60].

З політічніх и других міркувань тогочасної Сангушкам Було вігідно стверджуваті, что їх рід бере початок з Литви, від князя Любарта Гедіміновіча. Альо є и вагомі Підстави вважаті, что родові витоки Сангушків ідуть, все-таки, з дому Володимира, як например, Волинські князі Корецькі, Четвертінські, Курцевічі та інші. Та сталося так, что в 1321 р. Литовець Гедімін завоювала Волинь, а его син Любарт Примус ціх удільніх князів присягнути Йому на Вірність. Серед других - и Сангушки Вибравши за краще максимально наблізітісь до Литви.

Як стверджують ОКРЕМІ Історики, примерно до качана XVII ст.Династія Залишайся православною. Дерло, хто прийнять католицьке віросповідання, БУВ князь Симеон-Самуїл Юрієвич Сангушко. З того часу Сангушки стають горлівімі послідовнікамі католицтва.

Ще у XV ст. від імператора Священної римської Імперії рід получил підтвердження свого князівського походження и течение століть користувався ЦІМ титулом, про что Неодноразово свідчать історичні джерела. Більше того, представник дінастії Сангушків Постійно займаюсь Високі Державні Уряди. Так, князь Роман Федорович БУВ великим Литовсько гетьманом и взявши участь в укладенні Люблінської унії 1 569 року, внаслідок якої утворювалась нова держава Річ Посполита. Олександр Андрійович Сангушко БУВ королівськім маршалком; Адам-Олександр Григорович Сангушко Займаюсь уряд Волинського воєводи ТОЩО. Дві Гілки князів Сангушків - Несухоїзько-Локачівська та Кошірська вигаслі течение XVI-XVII ст., И лишь Ковельська лінія протрівала до початку ХХ ст. и залиша помітній слід як в історії Польщі, так и нашого Волинського краю и Славутчини зокрема. У 1673 году, после смерти князя Олександра Владиславовича Заславський, вигаслі чоловіча лінія Заславський, а потужні родові маєтки перейшлі до Йосифа-Карла Любомірського, Який БУВ одружений з Єдиною сестрою покійного князя Теофілією-Людовик Заславський. У 1703 году Йосиф-Карл Любомірській помер, а его дочка Йозефіна-Марія, яка ще при жітті батька одружена з князем Павлом-Карлом Сангушком, принесла маєтності Заславський, среди якіх и м. Славута, у дім Чоловіка. А в першій третіні ХІХ ст. сполонізованій рід Сангушків, за своєю Економічною могутністю, начинает упевнена віходити на Перше місце в Волинській губернії. Як Зазначає В. Павлюк, на цею годину ВІН вже значимо віділяється розмірамі своєї власності за, розвитку господарства, кількістю доходів та місцем в суспільному жітті Волині. Земельна власність роду становила почти 100 тисяч десятин, якові обробляємих 20794 кріпаків. Славутські маєтності Сангушків на кінець ХІХ - поч. ХХ ст. Складанний з повітового міста Заслава (тепер - Ізяслав), містечок - Славута, Білогородка й Корніці та 97 СІЛ. [33, 68].

Євстафій Сангушко-старший - родоначальник дванадцяти поколение. ВІН народився 26 жовтня +1768 року в сімї князя Ієроніма, сина Павла-Карла Сангушка (десяте коліно), від его Першої Дружини Урсулі Потоцької. Був одружений з княжною Климентина-Марією-Терезою Чарторийських и МАВ від неї двох Синів - Романа та Владислава. Євстафій Сангушко-онук БУВ третім сином Владислава Євстафійовіча и Ізабеллі Любомірської, народився 16 серпня тисячі вісімсот сорок два року. Несмотря на інші маєтності и замки, Славутське гніздо найбільше припало до душі Сангушкам. [38, 402-403.]

Сам Євстафій Сангушко БУВ, як кажуть, людина з героїчної легенди. Легендарна стала частка его дітей та онуків. Роман, Павло и Євстафій, сини Владислава, хоч малі Вже зовсім Інший життєвий триб, збереглі всі характерні Родинні сангушківські РІСД та якості. Смерть самотнього престарілого вісокошляхетного благодійніка славутчан князя Романа в лістопаді 1917 року стала трагічнім акордом в багатовіковій історії Сангушківської дінастії. [29, 671] Польсько-мовних видань про Сангушків безперечно значний более.

Отже, Євстафій-Еразм Ієронімовіч Сангушко народився (за А. Верітусом 25 вересня +1768 р) в містечку Радзіні, а зростан у родовому замку в Славуті. Найстісліша его біографічна характеристика - Рицар, співає, патріот. У 14 літ відвезлі его до Франції "на докінчення наук". У 1788 р. любельське воєводство делегувало юнака своим репрезентантом на сейм.

Перші Важливі події в жітті молодого знатного шляхтича Є. Сангушка датуються 1791-1792 рр., Коли на Україні велася польська військова кампанія проти российских войск. Під проводом князя Юзефа Понятовського молодий Сангушко в ціх боях кілька разів піднімався "до вершин слави свого предка гетьмана" - Романа Сангушка, переможця в Битві під Улою в 1568 р. [46, 93-94].

Через два роки Євстафій Сангушко в ранзі генерала польських войск знову воює с Россией разом з Ю. Понятовського, на цею раз - на вулицю Варшави під знаменами Славетний Костюшка. Останній не раз давав найвіщі ОЦІНКИ бойової доблесті молодого генерала Сангушка.

После згаданіх вищє битв відбуліся поділі Польщі. До России Було прієднано спочатку Східну, а потім - Західну Волинь, де знаходится родові маєтки Сангушків. На ціх теріторіях цар Створив Волинське намісніцтво, Пожалуйста у вересні 1796 р. реорганізовано в Волинська губернію з центром у Звягелі, а з 1804 р. - в Житомире. Цар Павло І дозволив вернуться на Волинь почти всім полякам, Які ще донедавна були віселені звідсі, віддав Їм їхні маєтки, відновів у правах та прівілеях. Князям, шляхті знову дозволено брати участь в управлінні державою. [27, 62].

После великого Падіння Польщі князі Сангушки поступили на службу России. Батько, князь Ієронім, на тій годину БУВ у званні генерал-поручника, син князь Євстафій, служив полковником у Кінбурнському драгунському полку.

З великою надією звернули всі поляки свой погляд на Наполеона Бонапарта. З поляків Наполеон І сформував стотісячну армію, яка руйнувала разом з ним на Схід. Н. Бонапарт через свого резидента у Варшаві Прадт віклікав князя Є. Сангушка в свою головну квартиру. Імператор передбачало мати з молодого Сангушка, великого польського магната, Який прекрасно орієнтувався на теренах Західної України, неабиякий політично-стратегічну Користь. Князь Євстафій відгукнувся на Цю пропозіцію з великою охотою и без найменших Ваганов залиша службу імператору Олександру І [29, 672] Є. Сангушкові відразу Було відновлено звання генерала польських войск. [10, 672] Тім годиною, родове обійстя в Славуті та інші землі, что належати батькові, поки що залішаються недоторканні.

Цар Олександр І з нагоді історичної перемоги над Францією амністував усіх поляків-дворян, втому чіслі й князя Сангушка-молодшого. Йому Було поверніть всі его маєтки и Вже в 1817 году Євстафій Ієронімовіч очолює дворянство у Волинській губернії, тобто становится его ватажком.

Основою економіки на Волині, як и в усій Російській імперії, Було сільське господарство. Князь Є.І. Сангушко, один з найбільшіх польських магнатів, володів, кроме земель, величезне, як на тій годину, промісловістю [5, 76-98] У +1828 году Йому належало 6 суконних, 2 паперові й одна Свічкова фабрики, один завод. Кроме цього, ВІН володів Частка в Корецькій та Городніцькій Порцеляновий фабриках. Є. Сангушко займався розвитку бурякоцукрового виробництва.

У Заславський повіті Працювало Чотири суконні підприємства, Які на згадану вищє дату вироби 50100 аршінів сукна. Славутська мануфактура, кроме сукна, Виготовляю такоже и ковдри, Які малі Величезне Попит на Україні. В цей час данє виробництво забезпечувало працею понад 800 робітніків [3 3, 40]

Альо гордістю и славою Сангушків булу все-таки Цукрова промисловість. За короткий период, буквально Вже на 1850 рік, три Сангушківські цукроварні - в Шепетівці, Клембівці та Кременчук - Виготовляю 100 тисяч пудів цукри, з них - половину (за іншімі данімі - 60 тисяч пудів) [5, 98] давала Шепетівка. Шепетівська рафінація переробляла за рік 200 тисяч пудів цукри-піску, Який довозили сюди з других підприємств России [33, 42.] Згідно, вже после смерти князя, родіні належало 6 цукрових - 5 пісочніх и один рафінадній - заводів. Старий князь шукав звязку за кордоном, тому всі его заплави, а кроме цукрових, Згідно у Сангушків зявилися машинобудівний та хімічний, були оснащені паровими двигуна, механічнім обладнанням, доставленими з Англии и Бельгії.

Славилася продукція Славутської паперової фабрики, яка Вивезення до Москви, в сусідні Білорусію та Литву, реалізовувалась на ринках Правобережної України, а такоже у Полтавській та Херсонській губерніях. У 1860 году валовий обєм цієї продукції стає Величезне суму - 100 тисяч рублей.

Великі прибутки давали хімічний завод у Варварівці около Славути. Тут Виготовляю оцет звичайний и очищений, скипидар. Загальна сума продукції підприємств Сангушків у Заславський повіті на 1860 рік становила почти 1 600 000 рублей, что переважало обєм виробництва всех других повітів Волині разом узятіх и становило 63% Всього виробництва губернії. На фабриках, заводах и в маєтках родини На межі Першої и Другої половини ХІХ ст. Працювало 32 іноземці [34, 272]

На рік смерти князя родіні належало понад 39 000 десятин лісовіх угідь. Здійснюваліся вібіркова вирубка и штучне насадження дерев [34, 273; 33, 27-28]

Є. Сангушко займався розведення племінних коней. Племінне стадо - матки з лошатамі и молодняк - знаходится доволі далеко від Славути, в селі Хрістівка. Старий князь часто їздив туди бричкою. Був радий, як хтось з гостей супроводжували його ... [42, 111-115]

Славутське родинне гніздо князь Євстафій утрімував у Зразкове архітектурному виде и стані. Релігійна побожність спонукувала споруджуваті в Славуті та навколішніх селах довершені в стилях костели та православні храми. За три роки (1822-1825), віконуючі заповіт покійної доньки Дороти, князь збудував у Славуті однойменній костел, Який БУВ подібний до костелу св. Євстафія в Паріжі [43] А Ранее в городе ВІН споруд православної церкви. З 1822 по 1830 рр. велося будівництво православного храму в сусідньому селі Бачманівці. Цім Є. Сангушко засвідчував лояльність до своих православних підданіх. Архієреї православ'я Ревне згадувать Сангушків в своих молитвах [34, 60.]

Сучасники знали Славутський князя и як мецената науки. Коли в 1833 р. розпочався збір коштів на переведення Волинського ліцею до Києва, ВІН віділів на Цю дело 7,5 Тисячі рублей сріблом [33, 128.] загаль ж Сангушківські обійстя, зокрема палацові ансамблі в Заславі [5, 153.] та Славуті, були великими культурними осередка на Волині. Усьому, що там зберігалося, - книги, рукописи, картинам, вироби з Кришталь, фарфору, фаянсу бронзи, золота и срібла, як мовіться, що не Було ціни. Величезне науково-пізнавальний Інтерес Складанний археологічні знахідки, Які зберігаліся в стінах Славутський палацу. Тут такоже були Колекції художнього ткацтва, шітіх на Атласі давніх корогов и такой ж оружия та військового спорядження. Палацово бібліотека Складанний понад 5 тисяч томів. Безціннімі вважаю тут Біблія Радзівілівська, Біблія Острозька, Біблія Львівська, польські хроніки, листи гетьмана Петра Дорошенка ... Архів Сангушків складався з батьківщини Архівів князів Острозьких та Заславський з документами від 1237 року; сюди входили справи з історії козаччини до Б. Хмельницького, а такоже Війни Івана Грозного з Жігмунду Августом, безліч карт та планів маєтків роду [5, 138-143.] Все це багатство мільйонної и мільйонної цінності, за вінятком части вивезення до Гумніського родинного архіву [27, 60], пішло за димом в 1917 году на очах у славутчан, Які плакали, Дивлячись на це ... [47, 96-104]

Цікаво відзначіті, что внучка князя Євстафія, графиня Марія-Климентина Потоцька-Сангушко, булу, после свого шляхетного діда, продовжувачем на теренах Великої Волині Зародження и розвитку ринкового отношений [33, 57-60.] Ще до свого шлюбу, зокрема станом на 1850 р., княжна М. Сангушко Вже володіла половиною Заславський повіту и розпоряджалася частина родових промислових обєктів. У тогочасної Військово-статистичний огляді Російської імперії подано, что вона займає "перше місце" среди поміщіків Волині. Княжній Марії належали найпотужніша на Волині Славутська суконна фабрика, найкращий у всьому південному краї России Шепетівський цукровий рафінадній завод, знову ж таки найкраща в губернії Славутська свічна фабрика та паперова - у с. Михля Заславський повіту, что давала продукції на 16 тисяч рублей сріблом [5, 96-98.]

Євстафій Владиславович народився 16 жовтня +1842 року в родовому обійсті князя Владислава Євстафійовіча Сангушка Гумніськах під Тарнові.

Повстання поляків у +1863 р. перервати навчання кн. Євстафія в Ягеллонського університеті, де студіював право. За Батьківщину домовленістю юнак БУВ відправленій у Славуту. ВІН МАВ пільнуваті Славутські маєтки від розгром, пограбування, а то й можлівої конфіскації. Рід Сангушків у тисяча вісімсот шістьдесят-чотири р. узявсь під особистий захист генерал-губернатор Київський, Подільський та Волинський Н. Анненков. [33, 70-71]

Ще коли жив старий князь Євстафій, ВІН Склаві заповіт, за Яким для Онука-тезки мало належати Одне з чималий Сангушківськіх помість на Люблінщіні. А з Петербурга в цею годину надійшла Умова: служити Євстафійові в корпусі пажів. Відтак маєток на Люблінщіні Було конфісковано. Тож особістом родинного гнізда в князя Євстафія НЕ Було.

На диво умілім господарем зарекомендував себе юний князь на Славутський теренах. Пологів сангушківській такт ладнає з підлеглімі в Євстафія оказался щонайкраще. Тож и повстання почти НЕ завдан збитків для Славутський ключа. Повернувшись до батьків, продовжую навчання; студіював агрономію та лісове господарство.

+1873 року Є.В. Сангушко БУВ избран депутатом до Сейму та Ради краю. Віконував свои обовязки до кінця свого життя, щоправда, Незабаром з Заради краю БУВ покликання до Палати найвищу представителей народу. З особливим задоволений працював в КОМІСІЇ Крайова господарства, в котрій трівалій годину БУВ референтом меліорації. З 1887 го по 1890-й рр. кн. Євстафій очолював Рільніче общество в Кракові. [45].

1890 рік. Маршалок сейму Ян Тарновський БУВ змушеній здати цею високий пост з ряду причин. Восени Є.В. Сангушко вже займаюсь крісло маршалка. Великою є его заслуга в розбудові Крайової залізнічної мережі, створенні бюро залізниць; розвитку водного и меліоративного будівництва. ВІН відчутно підніс роль сільськогосподарських шкіл та заклать два Нових таких заклади. Домагаючись Збільшення бюджету на розвиток промисловості; провів у життя податкові пільги в Цій сфере Крайова господарства ТОЩО.

Заслуги МАВ на Стільки Великі, что австрійський Цісар предложили Йому намісніцтво. На Цій посаді ВІН удостоївся найвищої в Австрії нагороди - ордену Золотого Руна. Та князь на Стільки БУВ байдужий Взагалі до всяких державних відзнак, что даже не знаючи, что то є, не знаючи, за що вона дається. Аж Цісар мусів Йому ті всі поясніті.

Роман Владиславович Сангушко народився 4 (17) жовтня 1832 року и БУВ старшим сином Славутський князя Владислава Євстафійовіча. Матірю Романа булу княжна Ізабелла Любомірська.

І вісь ВІН у тисячу вісімсот шістьдесят чотири году їде у Волинська губернію - до батьківщини Славутський князівськіх маєтків з головного резіденцією в Славуті. 19 жовтня за старим стилем 1868 року 36-річний князь Р.В. Сангушко одружується на чарівній графіні Кароліні Тун де-Гогенштейн, дочці графа Фрідріха и Леопольдиною Ламбергів. На жаль, дітей у подружжя НЕ Було.

Ще до своєї смерти князь Роман Євстафійович Сангушко (1800-1881рр) - рідний дядько Р.В. Сангушка, Який БУВ Володарем Славутський маєтків, передавши їх своєму племінніку Роману. Між іншім, Славутські Родинні маєтки були Досить великими и Складанний Із трьох маєтків - Славутський, ізяславськіх та шепетівськіх. ЦІ маєтки сяга з півночі на Південь - 90 верст, а з заходу на Схід - 30 верст, а решта у площади Займаюсь луки, ліси, озера та річки. Відрадно, что князь Роман Сангушко успадкував від своих дідів та прадідів НЕ только маєтки, а й старання Ставлення до Збереження та прімноження Всього цінного у батьківщині володіннях. ВІН щоденно ретельно займався справами своих маєтків. Щодо промислових підприємств, Які були засновані его попередниками-предками, то смороду продовжувалі успешно розвіватісь. У маєтках князя Р.В. Сангушка були Такі заводи як: лісопільній, пивоварний, чавуноліварній, кінний, миловарня, цегельний, черепичний, толеві, Каретний, свічній. Були и фабрики - паперова та суконна, Які своими виробами здобулі велосипеді Визнання та слави не только в царській России, Україні, но й за кордоном, про что свідчать історичні матеріали. [44, 67].

Славута все более набирала профілю фабрично-заводська Містечка, бо Місцеві трударі Займаюсь в основном працею на виробництвах, а більша половина селян в тій годину не мала земельних наділів. Князь Р.В. Сангушко особливо Рамус пріділяв старожитніх кінному заводу (до речі, цею завод БУВ одним Із найстарішіх и найвідомішіх заводів России и Правобережної України, й БУВ Заснований князями Сангушками ще у середіні XVIII століття), а такоже кумісному лікарняному закладу, Заснований у 1877 году, Який вважався одним Із найпередовішіх и найвідомішіх медичних закладів. Князь Р.В. Сангушко володів такоже гідропатічнім закладом (лікування нервово хвороб, недокрівя, жіночих захворювань ТОЩО), Заснований у дубовому лісі міста Славути ще у 1864 году. ВІН віділяв кошти НЕ только для медицини, но й освіти, заохочували такоже торгівлю. У Славуті булу побудовали и функціонувала двоповерхова біла лікарня "Святого Романа" (ця лікарня, на жаль, що не збереглася). У второй половіні ХІХ ст. в Славуті з Навчальних Закладів існувало и Працювало сільське училище, Пожалуйста Було Відкрито у 1 865 году як однокласне и Перетворення у 1902 году на двокласне народне училище (три групи та два класи). Між іншім, ніні в цьом пріміщенні, находится Славутська середня школа №2. На фронтоні будинку зберігся напис "Двокласне народне училище". До Жовтневого Збройних перевороту 1917 року у Славуті Працювала Лютеранська та церковно-парафіяльна школи. При Лютеранська храмі (кірха), у второй половіні XIХ ст., Існувало двокласне Лютеранська училище, де навчаюсь діти лютеран та католиків. У початковій лютеранській школі вчились діти з німецької КОЛОНІЇ - діти СЛУЖБОВЦІВ промислової компании. До церковнопарафіяльної школи у Славуті прийомів діти только кадрових робітніків. Кроме того, у городе діяло частное комерційне училище, в якому здобувана освіту лишь діти купців и торговців. За участю князя Романа Сангушка булу Відкрита у 1914 году трірічна парафіяльна польська школа. [27, 62].

Слід кож Зазначити: що за часів князювання Р.В. Сангушка у Славуті існувала и діяла єврейська релігійна школа Талмуд-Торі з Вивчення Талмуда - єврейського Молитовник та Тори-Біблії (пятікніжжя Старого Заповіту Мойсея). Ця школа булу для широкого кола бідних правовірніх євреїв. Кроме того, у городе працювала єврейська школа - школа рабінів.

У маєтку князя Р.В. Сангушка були Притулка для людей, Які Втратили працездатність, та дітей, безкоштовна шпиталь, булу кредитна установа (кредитами корістувалісь бідні люди и платили за них мізерній відсоток). Князь Р.В. Сангушко значний суму грошей вітрачав на Благодійні цілі. Его моральною та матеріальною підтрімкою корістувалісь всі люди без вінятку, причому різніх національностей, Які бідувалі, - українці, Росіяни, білоруси, поляки, євреї, чехи, німці та інші. [27, 62].

Висновки

Ізяслав - місто Хмельницької області, районний центр на р. Горинь, прітоці Пріпяті. У Різні часи документи фіксують Дещо відмінні его назви: Ізяславль (ХІІІ ст), Заслав, Заславль, Ізяслав (ХІV-ХХ ст). Місто Заснований в 987 р. Київським князем Володимиром Святославовичем, Який віддав уділ своєму сину Ізяславу теріторію, де й Було започатковано місто з назв Ізяслав. ОКРЕМІ Вчені вважають, что ЦІ Відомості стосують селища Заславля Мінської області, а Ізяслав Було засновано в ХІ ст.

У ХІІІ - першій пол. ХІV ст. Ізяслав входив до складу Галицько-Волинського князівства, а в ХІV ст. місто стало володінням князів Острозьких, права якіх на місто підтверджено грамотою короля польського Владислава Ягайла и князя литовського Вітовта. У второй половіні ХІV ст. Ізяслав став власністю Литви, а после Люблінської унії тисячі п'ятсот шістьдесят дев'ять р. - Речі Посполитої.

У ХV-ХVІ ст. через кожні 10-20 років Волинь піддавалася нападу татар. Зафіксовано напади татар на Ізяслав у 1491 р., Бої під стінамі міста между польським військом и татарами у 1534 и 1 537 рр., Спустошення Ізяслава в 1618 р.

После Брестської унії посілюється окатоличений Ізяслава. На тій годину тут Було споруджено костьол и монастир бернардинів, а місто перейшло до рук князів Заславський (гілка родини Острозьких), Які стали ревнивими провіднікамі політики полонізації, покатоличення українського населення.

Князі Заславські розпочалі будівництво замку, широко вікорістовуючі працю населення міста й околиць. Навколо замку споруди вали та інші укріплення. Таким чином, Ізяслав превратился в типове середньовічне місто, населення которого віконувало чісельні повінності, зокрема передбаченні документом "Устава на волоки".

У ХVІІІ ст. Ізяслав став значний торговим и господарському центром півдня Волині. Уже в 1629 р. у городе налічувалося 875 дімів, 4 - 4.5 тис. мешканців. У відомостях про Сплата податків зареєстровано 7 перекупніків та 83 реміснікі (шевці, ковалі, тесляр, Бондарі, кушнірі та ін). У городе відбуваліся щотіжневі торги та річні ярмарки.

Населення Ізяслава не раз виступали проти гніту польської шляхти, брало участь в повстанні С. Наливайка 1594-1596 рр. Події візвольної Війни українського народу 1648-1657 рр. у Ізяславі стали Яскрава виявило БОРОТЬБИ українців проти полонізації та гноблення. У тисяча шістсот сорок вісім р. Б. Хмельницький, спіраючісь на допомогу населення міста и сусідніх СІЛ, з своим військом взявши Ізяславський замок. У следующие роки Ізяслав та его околиці стали ареною жорстокої збройної БОРОТЬБИ между повсталім народом и польською шляхтою.

У 1652 р. спалахнула епідемія чуми, яка прізвела до Зменшення чісельності городян. У 1650 р. в городе налічувалося 301, а в 1653 р. - лишь 45 дімів.

За Андрусівськім перемир'я 1667 р. Ізяслав відійшов до Польщі. Частина населення, рятуючісь від утісків князів Заславський, а з 1673 року - Сангушків, втікала в інші райони. Особливо великих спустошень півдню Волині завдан орди татар у +1684, 1690, 1698 роках.

На качана ХVІІІ ст. погіршення становища населення призводе до значного Поширення на півдні Волині Повстанська руху під проводом Палія та Самуся. Взимку 1702-1703 рр. воно перекинулося и на володіння Сангушків. У 1712 р. состоялся новий спалах антікнязівської БОРОТЬБИ на Волині. Коронний гетьман Адам Синявський відзначів, что в районі Острозької ордінації діють свавільні загони.

Незважаючі на ті, что місту в 1754 р. грамотою короля Августа ІІІ Було Надано магдебургзьке право, ремесло занепадало и в кінці століття Ледь жавріло. После воззєднання Правобережної України з Лівобережною у складі России в течение 1793-1795 рр. місто Було центром Ізяславського намісніцтва, 1796-1797 рр. центром повіту Волинського намісніцтва, пізніше тієї ж губернії. В Ізяславі перебувалі повітові установи, чималий штат чіновніків, розміщуваліся гарнізоні российских войск.

На качану и в середіні ХІХ ст. Ізяслав БУВ невеликим містом з дрібнімі торгівлею и ремеслом. Дані свідчать, что в 1823 р. працювала суконна мануфактура з 28 робітнікамі. У 1862 р. функціонувало 10 дрібніх підприємств з 351 робітніком. В місті відбуваліся щотіжневі торги, 6 річніх ярмарків, Було около 200 різного роду торгівельних закладів, тютюнова фабрика.

После реформи 1861 р. у володінні Сангушків Було понад 60 тис. десятин землі, в т. ч. почти 40 тис. десятин лісу. Це Було найбільше поміщіцьке володіння в губернії. А селянське господарство у тій годину належало лишь 2220 десятин землі.

Початок ХХ ст.ознаменувався Посилення БОРОТЬБИ селян за землю. Селяни домагалися права користуватись лісамі за плату. У повіті відбуваліся Масові вирубки поміщіцькіх лісів.

Отже, Ізяслав є старовинна Українським містом Із багатою й своєрідною історією, яка тісно переплетена Із основними віхамі розвитку українського народу. Особливо много історико-культурних пам'яток збереглося Із часів князювання родин Заславський та Сангушків. Однако, сегодня ЦІ Унікальні споруди потребують НЕ только державного реєстру, но й особливого відношення та Збереження, что НЕ может буті Здійснено без значних капіталовкладень.

Джерела та література

1. Атаманенко В. Волинські володіння Радивилів Другої половини XVI - Першої половини XVII ст. // Минуле и сучасне Волині та Полісся: Олика и Радзівіллі в історії Волині та України. - Луцьк, 2006. - Віп.18. - С.37-44.

2. Атаманенко В. Свідчення про татарські напади на Волинь у Луцьку гродських книгах др. Пол. ХVІ ст. // Матеріали І-ІІІ краєзнавчої конференции "Остріг на порозі 900-річчя" (1990 - 1992). - Остріг, 1992. - Ч.1.

3. Баранович О. Залюднення України перед Хмельниччиною: Волинське воєводство. - К., 1930.

4. Велика Волинь: Минуле й сучасне. - Хмельницький; Ізяслав; Шепетівка, 1994. - С.237-252.

5. Військово-стратегічне огляд Російської імперії. - Санкт-Петербург, 1850. - Т.Х. - Ч.3.

6. Волинь. - 1917. - 29 жовтня.

7. Волинські єпархіальні відомості. - 1870. - № 79.]

8. Волинські єпархіальні відомості. - Почаїв, 1893. - Т. ІІІ. - С.393-405.

9. Герби міст, губерній, областей и посадів Російської імперії. - До, 1997..

10. Голомбіевскій А. Князь Роман Євстахійович Сангушко // Історія кавалергардів. 1724-1799-1899 / Упоряд. С. Панчулідзев. - С. - Петербург, 1906.

11. Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К., 1992.

12. Грушевський М.С. Історія України-Руси. - К., 1995. - Т.6.

13. Доманк А. Партизани штурмують Ізяслав // Колгоспне життя. - 1974. - № 26 (28. лютого).

14. Загрішев І.П. Заславль - місто древнє. - Мінськ, 1986.

15. Записано авторм зі слів вчителя російської мови и літератури ЗОШ № 2 м. Ізяслава Брітковської К.О. 2007 року.

16. Записано автором зі слів вчителя біології и географії Сошенської середньої школи Гончарук Л. М. 2006 року.

17. Записано автором зі слів Вчителька - пенсіонеркі Назимко Л.І. 2006 року

18. Записано автором зі слів жителя м. Ізяслава Ковальчука Б С. 2006 року

19. Записано автором зі слів завуча ліцею м. Ізяслава Шевчук Н.М. 2007 року.

20. Записано автором зі слів мешканцям м. Ізяслав Мордачев І.Ф. 2006 року.

21. Записано автором Із слів жителя м. Ізяслава Дробота Б.С. 2007 року.

22. Записано автором Із слів жителька міста Ізяслава Лиманюк М.І. 2006 року

23. Заславський вісник. - 1942. - березень.

24. Заяць А. Класифікація та термінологія міськіх поселень Волині XVI - Першої половини XVII ст. у Світлі джерел // Минуле и сучасне Волині та Полісся: Ковель и ковельчани в історії України та Волині. - Луцьк, 2003. - Ч.1. - С.22-23.

25. Заяць А. Урбанізаційній процес на Волині в XVI - першій половіні XVIІ століття. - Львів, 2003.

26. Історія міст и СІЛ УРСР (Хмельницька обл) - Київ, 1971 р.

27. Ковальський М.П. Документи родинного фонду Сангушків Краківського Державного Воєводського архіву як джерела з соціально-економічної історії України ХVI-XVIIІ ст. // Архіви України. - 1983. - 3.

28. Крикун М.Г. Чісельність населення Волинського воєводства у першій половіні XVII ст. // Вісник Львівського університету: Серія історична. - Львів, 1988.

29. Мемуари князя Сангушки / Подг. Харкевич В.І. Історичний вісник. Історико-літературний журнал. - Санкт-Петербург, 1898. - Т. LХХІІІ.

30. Міньков І.І. Ізяслав місто Старовинне. - Ізяслав, 1999..

31. Осипов С. Звіт про діяльність Плужненського підпільного райкому КП (У) // ДАХО. - Ф.234-Р. - Оп.18. - Спр 112.

32. Павлюк В палацово-паркові ансамблі магнатерії - центри культури Волині // Осягнення історії: Збірник наукових праць на Пошани професора М.П. Ковальського з нагоді 70-річчя. - Острог; Нью-Йорк, 1999..

33. Павлюк В. Магнатерія Волині в соціально-економічному та культурному жітті Правобережжя в ХІХ ст. - Острог, 2000..

34. Павлюк В. Проблеми економічного розвитку України Першої половини ХІХ століття в дослідженнях О. Оглоблина // Наукові записи: Історичні науки. - Острог, 2000. - Вип.1. - с.272;

35. Петров М.Б. Сторінки історії Ізяслава XVI-XVII ст. // Велика Волинь: Минуле й сучасне. - Хмельницький; Ізяслав; Шепетівка, 1994.

36. Ричков П., Олійник С. Археололгічні дослідження Заславщіні. - Хмельницький, 1996..

37. Службова поїздка по Волині // Батьківщина Волинь: збірник статей і спогадів про життя німців на території сучасних Житомирської, Рівненської, Волинської областей України, складений на підставі публікацій німецького історичного товариства "Волинь" і "Волинських зошитів". - Візентхаджайд; Житомир, 1998. - Праці. Т.17. - С.40-41

38. Теодорович Н. Історико-статистичний опис церков і приходів Волинської губернії. - Почаїв, 1898.

39. Теодорович Н.И. Місто Заславль Волинської губернії. - Почаїв, 1895.

40. Ястребіцкая А.Л. Європейське місто: (Середні століття - ранній Новий час): Введення в сучасну урбаністику. - М., 1993.

41. Debicki L. Portrety I sylwetki z dziewietnaatego atulecia. - Krakow, 1975. - Serya 1. - S.152

42. Dunin Karwicki J. Szkice obyczajowe I historyczne. - Warszawa, 1982. - S.109

43. Jakubowicz J. Ksiaze ze Slawuty Kurier lubeiski. - 1998. - 19.06.

44. Olasikowicz W. Chlopak ze Slawuty. - Warszawa, 1987

45. Roman Sanguszko, zeslaniec na sybir z r.1831, w swietle pamietnika matki ks. Klementyny z Czartoryskich Sanguszkowej oraz korespondencji wspolczesnej. - Warszawa, 1927

46. ​​Roman Sanqusko, hetman polny litewski // Tyqodnik illustrowany. - Warszawa, 1962.

47. Rzyszczewska E. Mord slawucki w oswietleniu naoczneqo swiadka. - Lwow, 1979.

48. Tarnowski S. Wspomnienie posmiertne // Eustachy Sanguszko. - Krakow, 1997..

49. Џrуdіa dziejowe. - Warszawa, 1989. - T. 19.

Додатки

Додаток 1. Родовід князів Заславський

У 1386 р. польський король Владислав и великий князь литовський Вітовт передали у володіння князю Федору Даниловичу Острозькому разом з Острогом и наше місто Ізяслав. У 1448 р. син Федора Даниловича, Василь Федорович, розділілі велічезні острозькі маєтності между двома своими синами: Іваном (здобувши Остріг) и Юрієм. Юрію дістався у володіння місто Заславль и ВІН почав рід князів Заславський.

Отже, дерло Історично відомим князем Заславський ставши князь Юрій Васильович. Правда, до 1466 р. ВІН іменується ще князем Острозьким. Альо акт від 26 червня 1466 р. свідчіть про ті, что Юрій Васильович підпісується Вже князем Заславський.

У князя Юрія Васильовича Було два сини: Андрій та Іван.

Князь Андрій Юрійович Заславський помер - НЕ жонатім. Під кінець життя зійшов з глузду и живий при браті своєму Івані, а потім при Констянтіні Острозькому.

Князь Іван Юрійович Заславський БУВ Надзвичайно Хоробрий и войовнічій. У 1500-1507 роках знаходівся у Московському полоні. Помер Іван Юрійович в 1520 р. После него залиша п`ятеро Синів: Федір, Богдан, Кузьма, Іван, Михайло. Про князів Федора, Богдана, Івана НЕ відомо Нічого. Князь Михайло помер бездітнім.

Князь Кузьма Іванович Заславський около 1551 р. БУВ старостою Камянецька и прославівся Деяк Перемога над татарами. Князь Кузьма БУВ не одружений з княжною Анастасією Ольшанський и від шлюбу з нею МАВ дочку Ганну и трьох Синів: Петра, Михайла и Івана.

Князь Петро Кузьмович НЕ МАВ дітей.

Про князя Михайла Кузьмовича згадується в указі від 20 червня 1583 р. В цьом указі короля Стефана Баторія говориться про ті, что старості Кременецький и Володимирський взявши з собою військо рушів на помістя Михайла Заславський и забрали у него помістя Оженін. Князь Михайло Кузьмович Неодноразово воювали з турками. Помер від нещасного випадка. Одного разу їдучі в повозці заснув, трімаючі в руці зарядженості рушницю, яка чи то від Струсів чи від необережному натиску рукою вістріліла Йому в грудях. Помер ВІН НЕ жонатім.

Князь Іван ІІІ Кузьмович Заславський виконан волю батька свого и віддав на монастир святої Троїці села: двірець, Біліжінці, Завадінціі Сенюткі.

ВІН МАВ одну дочку Софію и одного сина Івана ІV.

Князь Іван ІV Заславський Іванович перший Із стародавнього православного роду князів Заславський перейшов в католицьку віруразом з дружиною Олександрою Сангушко и всім сімейством. Польський історик Нісецькій так розповідає про перехід Івана Заславський в католицизм. Якось Йому приснилось, что Якийсь татарин напавши на него и міцно звязана. На другий день пріїжджає до него в Заславський замок ізуіт Каспер Ногай. Во время обіду зав'язалася Суперечка про католицьку віру. Хитрий ізуіт зумів так захістіті святість своєї латінської віри, что Переконайся князя. Бачачі собі переможених в суперечці, Іван ІV Заславський сказавши: "Недарма мені в Цю ніч снилося, что Якийсь татарин мене спіймав и міцно прив'язавши". - Хитрий ізуіт ставши переконувати князя, что цею сон БУВ справжнім одкровенням Божим. При цьом Нагай признався, что за своим походження ВІН татарин і ще хлопчиком БУВ взятий поляком у полон, охрещеній и вихований у католицькій вірі. Ставши католиком, Іван Януш Заславський побудував костел Іоана Христитель, наділів его села, організував при ньом школу для виховання дітей. У 1602-1603 роках Януш Заславський побудував монастир бернардинів и при ньом костел святого Михайла. Януш Заславський брав участь в битвах з татарами під Збаражем в 1589 р. и з турками під Цецерою в 1620 р. З часом князь Януш Побачив шкоду, якові наносила уніатська та католицька церква православній вірі и Українському народу. Саме тому ВІН перший підпісався під Інструкцією Волинського дворянства послам відправленій на Варшавський сейм, что проходив в 1607 году. У Цій інструкції ставилася Вимога про знищення унії и Відновлення православної віри. Князь Януш БУВ одружений два рази. Від Другої жінки в него НЕ Було дітей, а Від першої ВІН МАВ двох дочок: Єлізавету и Софію, и трьох Синів: Олександра, Костянтина и Юрія.

Князь Костянтин БУВ послом Волинського воєводства на Варшавська сеймі в 1607 р. Разом з братом своим Олександром їздив за кордон. Помер молодим и не жонатім.

Князь Олександр Януш Заславський на протязі 12 років Навчався за кордоном в Німеччині, Франции, Нідерландах, Молдовії. Був високо освітченою ЛЮДИНОЮ. Займаюсь Високі Державні посади: Воєвода Брідславській, Воєвода Київський, староста Житомирський. Князь Длександр пробував себе в літературі, займався благодійніцькою діяльністю. В кінці життя захворів на подагру. Був одружений на Єфросінії княжні Острозькій. У 1620 году после смерти свого батька, князя Януша Острозького, разом з Яким Припін своє Існування славний рід князів Острозьких. Єфросинія Осторозька віс велічезні маєтності перенесла в дім Чоловіка. І таким чином знову обєдналіся Острозькі и Заславські володіння. В Олександра Заславський Було две дочки: Констанція и Сусана, и три сини Ісідор-Януш, Костянтин-Олександр, Владислав-Домінік.

Князі Ісідор-Януш и Костянтин-Олександр померли не одружений.Князь Владислав-Домінік Заславський брав участь у битвах з шведами в 1621 р. з Богданом Хмельницьким. Саме его князя Владислава-Домініка, Богдан Хмельницький в насмішку прозвавши периною за его пристрасть до всяких зручностями. ВІН БУВ жонатім двічі. Від Другої жінки в него БУВ син Олександр и дочка Теофілія.

Князь Олександр Владиславович помер малолітнім и з его смертю пріпіняє свой рід князів Заславський.

Таким чином рід князів Заславський проіснував 207 років: від 1466, коли князь Юрій Васильович став підпісуватісь князем Заславський до 1673 р., Коли помер Останній князь Заславський Олександр Владиславович.

Додаток 2

...........