Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Життєва історія та спортивна кар'єра олімпійця: основні положення міжнародного дослідницького проекту

Скачати 10.39 Kb.
Дата конвертації 05.09.2018
Розмір 10.39 Kb.
Тип реферат

ЖИТТЄВЕ ІСТОРІЯ І СПОРТИВНА КАР'ЄРА олімпійців: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСЛІДНОГО ПРОЕКТУ І РЕЗУЛЬТАТИ пілотажного дослідження в Сіднеї

Сучасний олімпійський спорт, як і спорт вищих досягнень в цілому, є самостійною сферою діяльності. Він заснований як на загальнолюдських, так і на своїх, притаманних тільки йому, цінностях і формує досить специфічний спосіб життя спортсмена, його життєвий стиль. Однією з найважливіших характеристик способу життя спортсмена взагалі і олімпійця зокрема є спортивна кар'єра.

Олімпієць - це основна фігура в олімпійському русі, олімпійської сім'ї, олімпійської історії.

Як складаються долі олімпійців, який їхній життєвий шлях, їх життєва історія як до, під час, так і особливо після завершення спортивної кар'єри? Наскільки це залежить від особистості спортсмена, рівня його досягнень, виду спорту, країни і суспільства, які він представляє на міжнародній спортивній арені; від віку, сім'ї, системи освіти і культури; від покоління і часу, в якому він творить; від рівня розвитку спорту, нарешті?

Як складалися і складаються спортивна кар'єра олімпійця, спосіб життя спортсмена і його життєвий стиль на різних етапах олімпійської історії? Що вносить нового і що залишає кожне наступне покоління олімпійців своїм наступникам - майбутньому поколінню?

На ці та багато інших питань покликане відповісти міжнародне історико-соціологічне дослідження "Життєва історія та спортивна кар'єра олімпійців", як закінчили спортивну кар'єру, так і діючих.

У різних країнах і в різний час вчені намагалися відповісти на це питання. Проводилися дослідження з багатьох аспектів цієї актуальної проблеми. Як показує практика, результати наукових досліджень психологів, соціологів і соціальних психологів, проведених в різних країнах світу в 60-90-і рр. 20-го століття, відхід зі спорту, завершення спортивної кар'єри в більшості випадків є актуальною проблемою, часом драматичної як для окремого індивідуума, так і для спорту в цілому.

В середині 70-х рр. автором справжнього проекту було проведено подібне дослідження 1612 олімпійців СРСР - учасників Ігор 1952-1972 рр. За його підсумками опублікована книга "Радянський олімпієць: соціальний портрет" (Москва, 1979). За тією ж методикою в 70 - 80-ті рр. були проведені дослідження в Болгарії, Угорщині, НДР, Польщі, Фінляндії та інших країнах.

З урахуванням життєвих реалій, форм організації та управління спортом в різних країнах і регіонах світу в різний час були розроблені і розробляються системи соціальної адаптації спортсменів до повсякденного життя. Це питання отримання освіти, спеціальності та професії спортсменом-олим пійцем; раціональне поєднання спортсменом його тренувальної, змагальної діяльності з навчанням, побутом, дозвіллям, сімейно-шлюбними відносинами та іншими сторонами способу життя на різних етапах спортивної кар'єри. Особливе місце в цьому ряду займають питання пристосування особистості спортсмена в період підготовки до відходу зі спорту і в період закінчення спортивної кар'єри.

З вищесказаного ясно, що суть проблеми полягає в протиріччі між реальною практикою олімпійського спорту (і спорту вищих досягнень в цілому) і відсутністю універсальної науково обгрунтованої системи соціальної адаптації спортсмена після закінчення спортивної кар'єри. Системи, яка б узагальнювала передовий світовий досвід, вже наявний в окремих країнах і спортивних організаціях різного рівня (від спортивного клубу до національного олімпійського комітету і т.п.). Системи, яка повинна максимально швидко допомогти спортсменові перейти від однієї його соціальної ролі до іншої, від одного його соціального статусу до іншого. Особливо в умовах глобалізації сучасного суспільства, в умовах інтернаціоналізації спорту; міжнародної міграції спортсменів; різкого омолодження спорту взагалі і ряду видів спорту зокрема (художня та спортивна гімнастика, плавання, синхронне плавання, стрибки у воду, єдиноборства і т.д.); інтенсифікації спортивного тренування і як наслідку цього - зменшення тривалості спортивної кар'єри; згубного впливу застосування допінгу і фактичної відсутності соціальної статистики наслідків цього (смертності спортсменів, тривалості життя представників різних видів спорту, динаміки процесів старіння і тривалості працездатності спортсменів, професійної захворюваності спортсменів і т.п.); зникнення одних і появи інших видів спорту і т.д.

Неможливо дозвіл виділеної проблеми без урахування протиріч у національних законодавець ствах різних країн і суперечностей між міжнародним, регіональним (об'єднана Європа, наприклад) і національним правом, що нерідко веде до порушень прав особистості спортсмена, до конфліктів між спортсменами і спортивними організаціями, спортсменами і державними інститутами . А це, в свою чергу, впливає і на соціальний статус і на спортивну кар'єру.

Інший аспект і інша частина розглянутого проекту - історична. На жаль, час швидкоплинно. Йде з життя старше покоління олімпійців, несучи з собою свої життєві історії та долі. В Олімпійському музеї в Лозанні, в міжнародних і національних залах спортивної слави часто залишаються свідоцтва лише про видатних спортсменів. І це цілком справедливо. У той же час, на наше глибоке переконання, кожен спортсмен-олімпієць заслуговує того, щоб залишитися в пам'яті майбутніх поколінь, в пам'яті рідних і близьких, в пам'яті народу, в пам'яті країни. Історія життя кожного олімпійця може і повинна зберегтися не тільки в протоколах олімпійських змагань, не тільки в нарисах в газетах або журналах і т.п. Історія життя кожного олімпійця може і повинна зберегтися в колективній пам'яті народів навічно. Такий пам'яттю може стати фонд відеомемуаров олімпійців. Це і становить іншу частину проекту. Її мета - створити фонд відеозаписів інтерв'ю з олімпійцями - учасниками Олімпійських ігор різних років для збереження історичної пам'яті і передачі систематизованих зібраних матеріалів Олімпійському музею в Лозанні та іншим зацікавленим організаціям (НОКи, національні об'єднання спортсменів-олімпійців, національні олімпійські академії, спортивні та олімпійські музеї, бібліотеки та ін.).

Проект починається з виконання обох частин одночасно, з початку 2001 р. Він проводиться Всесвітньою асоціацією олімпійців (ВАО) під егідою МОК, і перш за все його комісії атлетів. Його реалізація здійснюється тимчасової міжнародної групою вчених - соціологів та істориків спорту на контрактній основі. Керівником проекту є президент ВАО, шеф Протоколу МОК д-р Пал Шміт.

Силами цієї групи вчених за сприяння МОК, ВАО, НОКов проводиться відбір дослідників-виконай телей і фахівців-відеооператорів в кожному регіоні (континентальні об'єднання НОКов). Потім в кожному з організуються міжнародні семінари-инструк тажі. На цих семінарах проводиться розбір проектів і програм дослідження, відпрацьовуються методика та техніка збору, обробки, аналізу, зберігання і розподілу отриманої інформації. Тут же учасників знайомлять з правовими (юридичними), організаційними і фінансовими аспектами дослідження.

Для дотримання єдиного формату і стандартів дослідження необхідно строго проводити весь опитування за єдиним планом. Все це, як і проведення самого інтерв'ю з паралельної відеозйомкою, також є предметом докладного вивчення під час подібних трьох-п'ятиденних семінарів.

У цих же цілях ВАО звернулася до таких спонсорів олімпійського руху, як "Філіпс", "Панасонік" та іншим, які можуть забезпечити всіх учасників проекту професійними портативними відео- або теле-камерами і всім комплексом технологічного обладнання до них. Це - останні новинки цифрового відеозапису, її відтворення, розмноження та зберігання. Камери, диски відеокасети і інша апаратура для зйомки і відтворення інтерв'ю не повинні використовуватися для відтворення в Інтернеті до тих пір, поки не будуть відпрацьовані міжнародна та національні законодавства щодо використання авторських і суміжних прав в цій галузі.

Фінансування на першому етапі проводиться вищеназваними організаціями, а в подальшому - з благодійного Міжнародного фонду "Олімпієць" (умовна назва), до створення якого приступила ВАО.

Для реалізації цієї частини проекту за підтримки МОК, ВАО, ДКР та інших зацікавлених організацій та осіб автор разом з асистентом (телеопера тором) провів пілотне дослідження під час Ігор XXVII Олімпіади в Сіднеї, працюючи протягом трьох тижнів в Центрі зустрічей олімпійців. За цей час нам вдалося зняти на відеокасети 63 інтерв'ю учасників олімпійських Ігор, починаючи з 1924 і закінчуючи 2000 г. Усього представлені олімпійці 23 країн, учасники Ігор 17 Олімпіад і 8 Олімпійських зимових ігор по 17 видам спорту (15 літніх і 2 зимових). Незважаючи на те що умови проведення дослідження були далекі від оптимальних (майже 90% відвідувачів центру були представите лями Австралії), нам все-таки вдалося дотримати основні принципи відбору респондентів. Це дає можливість стверджувати, що в цілому дослідження було представницьким. Тому в даному випадку ми не прагнули до великого числа опитуваних олімпійців.

Це пробне дослідження дозволило переконатися в правильності та актуальності висунутої ідеї про проведення пропонованого проекту, поставлених перед ним цілі і завдання, обраних методах дослідження і способах його організації. Особливо хочеться відзначити ентузіазм і доброзичливість, з якими олімпійці різних країн, різного віку, національностей, рівня олімпійських досягнень і т.д. поставилися до нашого почину. І це при тому, що ніхто з них раніше не був спеціально проінформований про це дослідження, про їхню участь в цьому проекті. Всі вони були одностайні в підтримці і продовження цього проекту.

Разом з тим це пілотне дослідження висвітлило багато проблематичні аспекти в реалізації проекту в цілому (організаційні, методичні, правові, технічні, фінансові та ін.).

На засіданні комісії атлетів МОК 8 грудня 2000 були розглянуті результати цього пілотажно го дослідження. Так само, як це мало місце на засіданні виконкому ВАО у Сіднеї, де мені була надавати пріоритет лена можливість виступити з доповіддю про дослідження, в Лозанні було прийнято одностайне рішення рекомендувати ВАО почати реалізацію даного міжнародного проекту.

Список літератури

О.А. Мільштейн, Генеральний секретар Міжнародного Комітету Всесвітніх юнацьких ігор життєва історія та спортивна кар'єра олімпійця: основні положення міжнародного дослідницького проекту і результати пілотажного дослідження в Сіднеї.