Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Контрольно-вимірювальні матеріали з історії

Скачати 209.62 Kb.
Дата конвертації 19.04.2018
Розмір 209.62 Kb.

Автономне установа Чуваська Республіка

СЕРЕДНЬОГО ОСВІТИ

«Новочебоксарск ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

Чуваська Республіка


РОЗГЛЯНУТІ

циклової методичної комісією

.............................. ..


ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора по УР


Протокол № ___ від «____» ______ 20___


__________________

голова ЦМК______________________ ...............


«_____» ______________ 20__ р
КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ДЛЯ проміжної атестації


З ДИСЦИПЛІНИ

ОДБ.04 Історія

для студентів 1 курсу

професії 150709.02 Зварювальник

професії 10016.01 Перукарукладач:

Викладач історії та

суспільствознавства

Никифорова І.М.2014 р

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПАКЕТУ

КОНТРОЛЬНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

для проведення проміжної атестації

з дисципліни ОДБ.04 Історія

1. Призначення:

КІМ призначений для контролю і оцінки результатів освоєння дисципліни «Історія» за професією НВО 150709.02 Зварювальник, професії 100116.01 перукар студентів 1 курсу.

2. Форма контролю: диференційований залік

3. Методи контролю: тестування

4. Структура атестаційної роботи:

Кожен варіант диференційованого заліку складається з 3 частин і містить 50 завдань.

За формою подання та рівнем складності завдання згруповані в такий спосіб.

Частина I містить 45 завдань з вибором відповіді з 4-х запропонованих (завдання на встановлення відповідності, на встановлення послідовності і т.д.) (базового рівня складності). Завдання А1 - А45

Частина II містить 2 завдань з короткою відповіддю (підвищеного рівня складності). Завдання В46 - В47

Частина III містить 3 завдання з розгорнутою відповіддю (високого рівня складності). Завдання С48 - С50.

Загальне уявлення про кількість завдань в кожній з частин представлено в таблиці:

частини роботи

число завдань

Максимальний первинний бал

% Максимального первинного бала за дану частину роботи (від загального максимальної кількості балів, рівного ....)

Тип завдань

частина I

45

2 0б.

90

Завдання з вибором відповіді (на встановлення відповідності, на встановлення послідовності

частина II

2

2 0б.

4

Завдання з короткою відповіддю

частина III

3

1 0б.

6

Завдання з розгорнутою відповіддю

Разом

50


100%5. Система оцінювання окремих завдань і роботи в цілому:

Критерії оцінки:

Максимальна кількість правильних відповідей - 50 б.

Оцінка «задовільно» виставляється, якщо кількість правильних відповідей 30-37 б. (60% - 75%)

Оцінка «добре» виставляється, якщо кількість правильних відповідей 38-42 б. (76% -85%)

Оцінка «відмінно» виставляється, якщо кількість правильних відповідей 43-50 б. (86% -100%)


Завдання з розгорнутою відповіддю можуть бути виконані учнями різними способами.

Підсумкова оцінка визначається за 5-бальною шкалою.


6. Ресурси, необхідні для проведення контролю та оцінки:

Під час проведення диференційованого заліку у кожного учня повинні бути наступні матеріали й устаткування:

  • конспекти лекцій

- Підручник Історія: підручник для професій і спеціальностей технічного, природно-наукового, соціально-економічного профілів: підручник для нач.і сред.проф.образованія: в 2 год. / В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. - 2-е изд., Испр. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія», 2011.


7. Норма часу:

На виконання роботи відводиться 90 хвилин

Приблизний час, що відводиться на виконання окремих завдань,

становить:

- для кожного завдання частини 1 - 40 хвилин

  • для кожного завдання частини 2 - 25 хвилин

  • для кожного завдання частини 3 - 15 хвилин


ОЦІННИЙ МАТЕРІАЛ диференційного ЗАЛіКУ

з дисципліни ОДБ.04 Історія


Варіант 1


Інструкція по виконанню роботи

На виконання роботи відводиться 90 хвилин Робота складається з 2 частин, що містять 50 завдань.

Частина I містить 45 завдань з вибором відповіді з 4-х запропонованих (завдання на встановлення відповідності, на встановлення послідовності і т.д.) (базового рівня складності). завдання 1-45

Частина II містить 2 завдань з короткою відповіддю (підвищеного рівня складності). завдання 46-47

Частина III містить 3 завдання з розгорнутою відповіддю (високого рівня складності). Завдання 48-50.

При виконанні роботи Ви можете користуватися:

  • конспекти лекцій

- Підручник Історія: підручник для професій і спеціальностей технічного, природно-наукового, соціально-економічного профілів: підручник для нач.і сред.проф.образованія: в 2 год. / В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. - 2-е изд., Испр. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія», 2011.


При виконанні завдань Ви можете користуватися чернеткою.

Звертаємо Вашу увагу, що записи в чернетці не враховуватимуться при оцінці роботи.

Радимо виконувати завдання в тому порядку, в якому вони дані. Для економії часу пропускайте завдання, яке не вдається виконати відразу, і переходите до наступного. Якщо після виконання всієї роботи у Вас залишиться час, Ви зможете повернутися до пропущених завдань.

Бали, отримані Вами за виконані завдання, сумуються.

Постарайтеся виконати якомога більше завдань і набрати найбільшу кількість балів.


Частина 1.

До кожного із завдань A1-A45 дані 4 варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Номер цієї відповіді випишіть в бланк відповідей.


А1. Згідно антинорманской теорії утворення східнослов'янської держави, невірним є твердження, що:

а) назва Русь має древнешведскому походження

б) варяги не приймали ніякої участі в освіті давньоруської держави

в) Рюрик, Синеус, Трувор - вигадані персонажі

г) розповідь про покликання варягів є фальсифікацією

А2. Повстання древлян і вбивство ними київського князя Ігоря відбулися в:

а) 882г.

б) 945г.

в) 972г.

г) 980г.

А3. Тип політичної влади, характерний для Галицько-Волинської землі періоду роздробленості, - це:

а) феодальна вечевая республіка

б) конфліктний тип влади

в) князівська монархія

г) станово-представницька монархія

А4. Вкажіть військово-чернечий орден-держава, що знаходився в XIII столітті на західних кордонах Русі і безпосередньо погрожував їй.

а) Мальтійський

б) Госпітальєрів

в) Лівонський

г) Тамплієрів

А5. В ході монгольської навали на Русь в XIII столітті «злим містом» завойовники прозвали:

а) Козельськ

б) Володимир

в) Торжок

г) Псков

А6. Московський князь Іван I Калита придушив тверське антіординскіе повстання в:

а) 1300г.

б) 1325г.

в) 1327г.

г) 1340г.

А7. Новгородська земля була приєднана до Московської держави в роки правління:

а) Дмитра Донського

б) Василя II Темного

в) Івана III

г) Василя III

А8. «Обрана Рада» в роки правління Івана IV була:

а) центральним урядом

б) станово-представницьким органом

в) військовою радою за царя

г) особистим охоронним загоном царя

А9. Відзначте подія, з яким в історії Російської держави пов'язана «Угліческая трагедія».

а) грандіозний московський пожежа 1547г.

б) розгром російських військ в Лівонській війні

в) масові опричні страти

г) смерть царевича Дмитра Івановича

А10. У XVII столітті в російській економіці вперше з'являється:

а) ремісниче виробництво

б) мануфактурне виробництво

в) металургійне виробництво

г) мінова торгівля

А11. «Велике посольство» Петра I було зроблено в:

а) 1697-1698гг.

б) 1709р.

в) 1711г.

г) 1722-1723

А12. В роки царювання Петра I новими органами центрального управління державою стали:

а) накази

б) міністерства

в) колегії

г) державні комісії

А13. «Всесильним фаворитом» в роки правління Катерини I і Петра II вважався:

а) Ф.Апраксін

б) Е.Бірон

в) М.Голіцин

г) О.Меншиков

А14. 1757-1762гг.являются хронологічними рамками:

а) правління Єлизавети Петрівни

б) Участь Росії в Семирічній війні

в) правління Петра III

г) російсько-турецької війни

А15. Метою Покладенийкомісії, скликаній Катериною II, було:

а) установа в Росії нового зводу законів

б) заміщення нею сенату

в) проведення реформи місцевого самоврядування

г) проведення перепису населення

А16. Селянська війна під проводом О. Пугачова велася на території:

а) Центрального і Північно-Західного районів Росії

б) України і Білорусії

в) Сибіру і Казахстану

г) Уралу і Поволжя

А17. Назвіть найбільш відому військову операцію А.Суворова в кінці XVIII століття:

а) взяття Константинополя (Стамбула)

б) взяття Берліна

в) переправа через Дунай

г) перехід через Альпи

А18. Вкажіть роки правління Павла I.

а) 1792-1801

б) 1796-1801

в) 1796-1806

г) 1801-1806

А19. У роки правління Олександра I автономія і власна конституція в рамках Російської імперії були надані:

а) Україні

б) війську Донському

в) Бессарабії

г) Царства Польського

А20. Назвіть прізвища керівників Північного товариства декабристів:

а) А.Юшневскій і Н.Муравьев

б) Н.Муравьев, С.Трубецькой, Е.Оболенскій

в) П.Пестель і К. Рилєєв

г) П.Пестель, С.Трубецькой, Е.Оболенскій

А21. В роки правління Миколи I провідні функції правління державою зосереджувалися в:

а) Уряді Сенаті

б) Державній раді

в) Особистою Імператорської канцелярії

г) Спеціальному нараді

А22. Реформа державної села була проведена міністром П.Кіселевим в:

а) 1825-1830гг.

б) 1830-1831гг.

в) 1835-1837гг.

г) 1837-1841гг.

А23. Автором знаменитого «Листи до Гоголя» (40-е роки XIX століття) був:

а) О. Герцен

б) Н.Чернишевський

в) В. Бєлінський

г) М.Катков

А24. Русский вітрильний флот в Чорному морі в ході Кримської війни:

а) був затоплений біля входу в Севастопольську бухту

б) був розстріляний або взятий в полон англо-французькими кораблями

в) через чорноморські протоки пішов в Середземне море

г) був спалений турецькими кораблями в Феодосії

А25. найважливішим наслідком скасування кріпосного права в Росії став (-о):

а) розвал економіки країни

б) зовнішньоекономічне ослаблення країни

в) політичне посилення самодержавства

г) створення ринку вільнонайманого праці

А26. «Циркуляр про куховарчинихдітей», виданий у роки правління Олександра III, передбачав:

а) заохочення розвитку освіти в нижчих шарах російського суспільства

б) сприяння розвитку благодійності для нижчих станів

в) станові обмеження на отримання середньої та вищої освіти вихідцями з нижчих станів

г) створення особливої ​​системи державного соціального презирства

А27. У роки правління Олександра III в країні вперше з'явилося:

а) фабричне законодавство

б) машинне виробництво

в) організоване революційний рух

г) корпоративне самоврядування

А28. З'їзд РСДРП відбувся в:

а) 1895р.

б) 1898р.

в) 1903р.

г) 1905р.

А29. Вкажіть функції Державної Думи Російської Імперії на початку XX століття.

а) судові

б) виконавчі

в) законодавчим

г) законодавчі

А30. 3 червня 1907 г.проізошло наступні подія:

а) Росія вступила у війну з Японією

б) Росія стала конституційною монархією

в) в Росії було здійснено державний переворот

г) був убитий Г. Распутіна

А31. Вкажіть полководця, чиїм ім'ям була названа військова операція російських військ, блискуче проведена в роки Першої світової війни.

а) А. Брусилів

б) Я.Жілінскій

в) П.Ренненкампф

г) О.Самсонов

А32. Декрети «Про світ» і «Про землю» були прийняті:

а) Тимчасовим урядом

б) Петроради

в) II з'їздом Рад

г) Установчими зборами

А33. У роки Громадянської війни «омським правителем» називали:

а) генерала А. Денікіна

б) генерала П.Врангеля

в) генерала Н.Юденіча

г) адмірала А. Колчак

А34. «Сталінський» план створення СРСР називався проектом:

а) «автономізації»

б) «федералізація»

в) «унітаризація»

г) «агрегації»

36.А35. Головною метою індустріалізації в СРСР стало (-а):

а) підвищення рівня матеріального добробуту громадян СРСР

б) створення за короткий термін сучасної важкої промисловості

в) консолідація пролетаріату в політичному і соціальному відносинах

г) досягнення економічної переваги над імперіалістичними державами А36. Наслідком пакту Молотова-Ріббентропа стало (-а):

а) вступ СРСР до Ліги Націй

б) політичне зближення СРСР з країнами «західних демократій»

в) радянсько-фінська війна

г) вступ СРСР у організацію військово-політичної осі «Рим-Берлін-Токіо»

А37. Корінним переломом в ході Великої Вітчизняної війни СРСР і Німеччини вважається:

а) битва під Москвою

б) битва під Сталінградом

в) битва на Орлово-Курській дузі

г) Яссько-Кишинівська операція

А38. Вкажіть військове звання Й.Сталіна, присвоєне йому після закінчення війни з Німеччиною.

а) генерал

б) маршал

в) фельдмаршал

г) генералісимус

А39. Новими органами управління економікою країни в роки правління М.Хрущова став (-і).

а) МТС

б) СНХ (Раднаргоспи)

в) Економічні поради

г) Держплан

А40. Конституція СРСР 1977г.називалась:

а) «конституцією розвиненого соціалізму»

б) «конституцією переможного соціалізму»

в) «загальнонародної конституцією»

г) «конституцією радянської демократії»

А41. Пост Генерального секретаря ЦК КПРС після смерті Л.Брежнєва зайняв:

а) Ю.Андропов

б) К.Черненко

в) М.Суслов

г) М.Горбачов

А42. Міністром закордонних справ СРСР в роки перебудови був:

а) А.Громика

б) Козирєв

в) Є.Примаков

г) Е. Шеварнадзе

А43. Діюча конституція РФ була прийнята в:

а) +1991

б) 1993

в) один тисячі дев'ятсот дев'яносто шість

г) 1998

А44. Стратегічним партнером РФ в Азії і світі в даний час вважається:

а) Китай

б) США

в) Україна

г) Японія

А 45. Що почалося в період відлиги відновлення доброго імені м прав незаконно засуджених людей називається:

А) гласністю

Б) реабілітацією

В) репатріацією

Г) демократизацією.

Частина 2

Для відповідей на завдання В46 - В47 використовуйте окремий аркуш. Запишіть спочатку номер завдання, а потім короткий відповідь до нього.

В46. Як називається процес розпаду щодо єдиної держави Київська Русь на безліч самостійних земель-держав (князівств і республік)?


В47. Який характер реформ Олександра II в 60-70-ті роки XIX століття?


частина 3

Для відповідей на завдання С48-С50 використовуйте окремий аркуш. Запишіть спочатку номер завдання, а потім розгорнуту відповідь до нього.


С48. Назвіть основні функції держави.


С49. Коротко охарактеризуйте соціально-економічне становище Російської імперії на рубежі XIX-XX століть.


С50. Які основні причини відмови від НЕПу в СРСРВаріант 2


Інструкція по виконанню роботи

На виконання роботи відводиться 90 хвилин Робота складається з 2 частин, що містять 50 завдань.

Частина I містить 45 завдань з вибором відповіді з 4-х запропонованих (завдання на встановлення відповідності, на встановлення послідовності і т.д.) (базового рівня складності). завдання 1-45

Частина II містить 2 завдань з короткою відповіддю (підвищеного рівня складності). завдання 46-47

Частина III містить 3 завдання з розгорнутою відповіддю (високого рівня складності). Завдання 48-50.

При виконанні роботи Ви можете користуватися:

  • конспекти лекцій

- Підручник Історія: підручник для професій і спеціальностей технічного, природно-наукового, соціально-економічного профілів: підручник для поч.і сред.проф.образованія: в 2 год. / В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. - 2-е изд., Испр. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія», 2011.


При виконанні завдань Ви можете користуватися чернеткою.

Звертаємо Вашу увагу, що записи в чернетці не враховуватимуться при оцінці роботи.

Радимо виконувати завдання в тому порядку, в якому вони дані. Для економії часу пропускайте завдання, яке не вдається виконати відразу, і переходите до наступного. Якщо після виконання всієї роботи у Вас залишиться час, Ви зможете повернутися до пропущених завдань.

Бали, отримані Вами за виконані завдання, сумуються.

Постарайтеся виконати якомога більше завдань і набрати найбільшу кількість балів.


Частина 1.

До кожного із завдань A1-A45 дані 4 варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Номер цієї відповіді випишіть в бланк відповідей.А1. Римські джерела називали найдавніших слов'ян:

а) венедами

б) скіфами

в) антами

г) склавинами

А2. Шлях «з варяг в греки» проходив по:

а) Волзі в) Дунаю

б) Дніпру г) Дністру

А3. Загальноруський похід на половців, організований Володимиром Мономахом, стався в:

а) 1097 в) 1111 р

б) 1100 г. р) 1113 р

А4. Головою новгородського самоврядування в період роздробленості Русі вважався:

а) князь

б) посадник

в) тисяцький

г) архієпископ

  1. А5. «Льодове побоїще» новгородських військ з хрестоносцями відбулося на льоду озера:

а) Ільмень

б) Онезького

в) Ладозького

г) Чудського

А6. Назвіть московського князя, який брав участь у феодальній війні другій чверті XV століття і отримав прізвисько «Темний».

а) Василь I

б) Василь II

в) Іван III

г) Василь III

А7.Приєднання Пскова до Московської держави в ході утворення єдиної Російської держави відбулося в:

а) 1464 року в) 1510 р

б) 1497 г. р) 1514 р

А8. Одним з найбільш відомих опричників в роки правління Івана IV був:

а) А. Адашев

б) І. Висковатий

в) І. Федоров

г) В. Кальна

А9. У період Смутного часу найбільш неспокійним в соціальному відношенні районом був:

а) південний захід країни

б) північний схід країни

в) центральний район

г) Помор'я

А10. Перша половина XVII століття в Росії - це період:

а) самодержавного деспотизму

б) формування абсолютизму

в) розквіту станово-представницької монархії

г) олігархічного правління бояр


А11. «Чигиринські походи» в кінці XVII століття російське військо вживало проти:

а) Швеції

б) Османської імперії

в) Речі Посполитої

г) Персії

А12. На початку Північної війни союзниками Росії були:

а) Османська імперія і Річ Посполита

б) Кримське ханство і Саксонія

в) Османська імперія і Данія

г) Данія і Саксонія

А13. Вищим органом управління країною в роки царювання Петра I став:

а) Сенат

б) Синод

в) Державна рада

г) Земський собор

А14.Вкажіть роки правління Анни Іоанівни в Російській імперії.

а) 1727-1730

б) 1730-1740

в) 1741-1761

г) 1762-1796

А15. Епохою «освіченого абсолютизму» в Росії називають час правління:

а) Петра I

б) Катерини I

в) Єлизавети Петрівни

г) Катерини II

А16. Російська імператриця Катерина II листувалася з французьким філософом:

а) Ж.-Ж. Руссо

б) Ш. Монтеск'є

в) Вольтером

г) Ж.Л. Д'Аламбером

А17. Головним зовнішньополітичним завданням Росії в роки царювання Катерини II було:

а) забезпечення виходу в Чорне море

б) отримання статусу «великої держави»

в) приєднання Фінляндії

г) закріплення далекосхідних територій

А18. Час правління Павла I характеризується як період:

а) децентралізації системи управління країною

б) заохочення створення корпоративних органів самоврядування

в) особистого деспотизму верховного правителя

г) обмеження зовнішньополітичної активності Росії

А19. У 1803 р імператор Олександр I видав:

а) закон про введення міністерств в систему органів державного управління

б) указ про заборону купівлі-продажу селян

в) Конституційний Статут князівства Фінляндського

г) указ «Про вільних хліборобів»

А20.На початку XIX століття за дорученням Олександра I проект реформ в державі розробляв:

а) М. Сперанський

б) П. Вяземський

в) Н. Новосильцев

г) П. Строганов

А21. «Руська правда» в історії Росії, стосовно першої чверті XIX століття, - це:

а) звід законів

б) конституційний проект

в) публіцистичний журнал

г) таємна організація

А22. Негативним явищем російської суспільно-політичного і державного життя першої чверті XIX століття була:

а) «аракчеєвщина»

б) «Хованщина»

в) «бироновщина»

г) «распутинщина»

А23. «Холерні бунти» 1830-1831 рр. були викликані:

а) бездіяльністю уряду в умовах епідемії

б) браком необхідних медикаментів

в) жорсткими карантинними заходами уряду

г) агітацією революційних організацій

А24. «Миколаївська» залізниця сполучала:

а) Санкт-Петербург і Царське село

б) Санкт-Петербург і Москву

в) Москву та Одесу

г) Харків і Одесу

А25. Офіційною ідеологією в роки правління Миколи I стала:

а) ідеологія «освіченого абсолютизму»

б) ідеологія європейського лібералізму

в) теорія модернізації країни

г) теорія «офіційної народності»

А26.Назвіть умову, що не входило в зміст реформи 1861 р щодо скасування кріпосного права.

а) збереження поміщицького землеволодіння

б) збереження і зміцнення селянської громади

в) звільнення селян особисто і з землею, без викупу і умов

г) тимчасове збереження зобов'язань селян перед землевласниками

А27. Згідно з реформою судової системи в роки правління Олександра II принцип змагальності означав:

а) відділення попереднього слідства від судочинства

б) залучення для судового розгляду свідків

в) внесення обвинуваченим істотного грошової застави

г) участь в процесі захисту і звинувачення (адвоката і прокурора)

А28. Країна не вела жодної війни при імператорі:

а) Олександра I

б) Миколи I

в) Олександра II

г) Олександра III

А29. Найвищою точкою I російської революції вважається (-ются):

а) «кривава неділя»

б) події жовтня-грудня 1905 в Санкт-Петербурзі і Москві

в) повстання на броненосці «Потьомкін»

г) селянський рух влітку 1906 р

А30. Головним підсумком Лютневої революції 1917 р стало (-а):

а) повалення монархії в Росії

б) припинення війни з Німеччиною

в) легалізація революційних партій

г) введення в країні буржуазних прав і свобод

А31. Корніловські заколотом прийнято називати:

а) братання російських та німецьких військ на Східному фронті після Лютневої революції

б) спробу відновлення монархії в Росії

в) спробу повалення Тимчасового уряду і встановлення військової диктатури

г) дії Тимчасового уряду зі знищення Петросовета

А32.Головою Реввійськради РРФСР і фактичним творцем Червоної Армії в роки Громадянської війни був:

а) В. Ленін

б) Л. Троцький

в) А. Риков

г) М. Фрунзе

А33. НЕП не передбачав:

а) націоналізацію промисловості

б) заміну продрозкладки податком

в) розвиток виробничої та споживчої кооперації

г) тісне економічне взаємодія міста і села

А34. Радянсько-фінська війна велася в:

а) 1936 р

б) 1938 р

в) 1939-1940рр.

г) 1940-1941гг.

А35. У 1948 р на сесії ВАСГНІЛ лженаукою була оголошена:

а) психологія

б) фізіологія

в) біологія

г) генетика

А36. Культ особи Й.Сталіна був засуджений на:

а) XVIII партійній конференції

б) XIX партійному з'їзді

в) позачерговій сесії Верховної Ради СРСР

г) XX партійному з'їзді

А37. У роки правління М. Хрущова по відношенню до деяких на пологах, що населяли СРСР, проводилася політика:

а) реабілітації

б) депортації

в) русифікації

г) сегрегації

38А38.«Карибська криза» був викликаний:

а) крахом фінансової системи США постачанням радянських ракет на Кубу

в) захопленням Панамського каналу армією США

г) військово-політичним втручанням СРСР і Куби в справи країн Південної Америки

А39. У роки правління Л. Брежнєва пост секретаря ЦК КПРС по ідеології займав:

а) А. Косигін

б) М. Суслов

в) А. Громико

г) К. Черненко

А40. В середині 60-х років XX століття в СРСР з'явилося наступне неформальне рух:

а) екологічне

б) внесками

в) дисидентський

г) ревізіоністське

А41. Підйом економіки СРСР в середині 70-х років XX століття був пов'язаний з:

а) інтенсифікацією промислового і сільськогосподарського виробництва

б) сприятливою кон'юнктурою зовнішнього ринку енергоносіїв (нафти і газу)

в) проводиться приватизацією дрібних промислових підприємств

г) додатковим залученням коштів населення у вигляді державних позик

А42. Гельсінський нараду з безпеки і співробітництва в Європі відбувалося в:

а) 1964 р) 1972 р

б) 1969р. г) 1975 р

А43. Реформи в СРСР на початку 80-х років XX століття, пов'язані з ім'ям Ю. Андропова, включали заходи по:

а) зміцнення трудової дисципліни, боротьбі з корупцією, посилення правопорядку

б) переведення економіки на принципи госпрозрахунку і самоокупності

в) впровадження науково-технічних досягнень в промислове виробництво

г) посилення ролі партійних органів на місцях

А44. Зовнішньополітичний курс, названий «новим мисленням», в роки правління М.Горбачова передбачав:

а) збереження військово-політичного паритету з НАТО

б) досягнення військово-політичної переваги СРСР над НАТО

в) відмова від військово-політичної конфронтації з НАТО

г) зовнішньополітичну самоізоляцію СРСР

А45. Договір Білорусії, Росії та України, фактично зруйнував СРСР, носить умовну назву:

а) «мюнхенської змови»

б) «київської декларації»

в) «новоогарьовський угод»

г) «біловезьких угод»

Частина 2

Для відповідей на завдання В46 - В47 використовуйте окремий аркуш. Запишіть спочатку номер завдання, а потім короткий відповідь до нього.


У 46. Як називається процес заселення і господарського освоєння нових земель?


В 47. Як називалася міжнародна економічна організація, утворена соціалістичними країнами на чолі з СРСР після закінчення Другої світової війни?


частина 3

Для відповідей на завдання 48-50 використовуйте окремий аркуш. Запишіть спочатку номер завдання, а потім розгорнуту відповідь до нього.


З 48.Кратко поясніть, що розуміється під «відкритим характером культури» стосовно до вітчизняної культури.

З 49.Охарактерізуйте процес обмирщения російської культури в XVII столітті.

З 50.Какови основні особливості вітчизняної культури радянського періоду?
варіант 3


Інструкція по виконанню роботи

На виконання роботи відводиться 90 хвилин Робота складається з 2 частин, що містять 50 завдань.

Частина I містить 45 завдань з вибором відповіді з 4-х запропонованих (завдання на встановлення відповідності, на встановлення послідовності і т.д.) (базового рівня складності). завдання 1-45

Частина II містить 2 завдань з короткою відповіддю (підвищеного рівня складності). завдання 46-47

Частина III містить 3 завдання з розгорнутою відповіддю (високого рівня складності). Завдання 48-50.

При виконанні роботи Ви можете користуватися:

  • конспекти лекцій

- Підручник Історія: підручник для професій і спеціальностей технічного, природно-наукового, соціально-економічного профілів: підручник для нач.і сред.проф.образованія: в 2 год. / В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. - 2-е изд., Испр. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія», 2011.


При виконанні завдань Ви можете користуватися чернеткою.

Звертаємо Вашу увагу, що записи в чернетці не враховуватимуться при оцінці роботи.

Радимо виконувати завдання в тому порядку, в якому вони дані. Для економії часу пропускайте завдання, яке не вдається виконати відразу, і переходите до наступного. Якщо після виконання всієї роботи у Вас залишиться час, Ви зможете повернутися до пропущених завдань.

Бали, отримані Вами за виконані завдання, сумуються.

Постарайтеся виконати якомога більше завдань і набрати найбільшу кількість балів.

Частина 1.

До кожного із завдань A1-A45 дані 4 варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Номер цієї відповіді випишіть в бланк відповідей.


А1. Авторство «Повісті временних літ» приписується:

а) Ярославу Мудрому

б) Володимиру Мономаху

в) ченцеві Нестору

г) митрополиту Іларіону

А2.Шлях «з варяг в греки» з'єднував моря:

а) Балтійське і Чорне

б) Чорне і Каспійське

в) Балтійське і Каспійське

г) Біле і Балтійське

А3. До подій 882 р відносять:

а) перша згадка про Русь

б) початок літописання на Русі

в) покликання варягів на Русь

г) утворення держави Київська Русь

А4. У Новгородській республіці періоду роздробленості провідна політична і ведуча соціальна ролі належали:

а) князю

б) боярам

в) купцям

г) ремісникам

А5. Першим зіткненням російських і монгольських військ в XIII столітті стала битва:

а) на річці Калці

б) у Рязані

в) на річці сить

г) у Козельська


А6. У 1240 р відбулася битва:

а) на Чудському озері

б) Невська

в) Грюнвальдська

г) Куликовська

А7. На початковому етапі освіти єдиної Російської держави головним політичним суперником Москви і претендентом на роль загальноросійського політичного центру виступав місто:

а) Новгород

б) Ярославль

в) Твер

г) Суздаль

А8.У роки правління Івана IV в Російській державі вперше з'являється:

а) постійне стрілецьке військо

б) всеросійський внутрішній ринок

в) велике боярське землеволодіння

г) грошова (монетна) система

А9. Назвіть пункт, який не належить до змісту поняття «годування».

а) участь в місцевому управлінні

б) особлива система отримання будь-яких благ

в) одна з милостей верховного правителя

г) торгово-промислова діяльність

А10. Найвищою точкою громадянської війни в період Смутного часу в Росії вважається:

а) похід Лжедмитрія I на Москву

б) повстання під керівництвом І. Болотникова

в) утворення «тушинського табору»

г) діяльність I і II народного ополчень

А11. Найбільшим народним виступом в XVII в Росії вважається:

а) "соляний бунт"

б) «мідний бунт»

в) повстання під керівництвом О. Пугачова

г) повстання під керівництвом С. Разіна

А12. Прутський похід в роки Північної війни був зроблений в:

а) 1709 р

б) 1711 р

в) 1714 р

г) 1718 р

А13. У роки правління Петра I основу збройних сил Росії становило:

а) дворянське ополчення

б) стрілецьке військо

в) наймане військо

г) регулярне військо, набране з рекрутської системі

А14.Термін служби дворян державі став скорочуватися в:

а) роки правління Петра I

б) період «палацових переворотів»

в) період правління Катерини II

г) роки правління Павла I

А15. Почесну приставку «Таврійський» до свого титулу в роки правління Катерини II отримав:

а) А. Суворов

б) П. Румянцев

в) Г. Потьомкін

г) М. Кутузов

А16. Назвіть подія, яка не відноситься до часу правління Павла I.

а) підтвердження необов'язковості служби дворян державі

б) зміна існуючого з часів Петра I порядку престолонаслідування

в) планування військової експедиції до Індії

г) повернення із заслання А. Радищева

  1. А17. Найбільш реакційної мірою в роки правління Олександра I вважається:

а) встановлення системи муштри в армії

б) проведення аграрної реформи в Остзейском краї (Прибалтика)

в) ряд заходів, вжитих в області цензури і освіти

г) створення військових поселень

А18. Виступ декабристів в 1825 р відбулося на:

а) Манежній площі в Москві

б) Марсовому полі в Санкт-Петербурзі

в) Сенатській площі в Санкт-Петербурзі

г) Двірцевій площі в Санкт-Петербурзі

А19. Новий цензурний статут, введений Миколою I, було названо:

а) «залізним»

б) «чавунним»

в) «сталевим»

г) «кам'яним»

А20.«Громадська» або «державна оранки», згідно з реформою державної села П. Кисельова, означала:

а) роздачу селянам додаткових земель з державного фонду, в разі необхідності

б) часткове вилучення у поміщиків землі на користь селян

в) часткове вилучення земель у селян на користь поміщиків

г) безкоштовну відпрацювання селянами на державній землі ( «державна панщина»)

А21. Військова реформа Олександра II не передбачала:

а) збереження системи військових поселень

б) скасування рекрутчини

в) переозброєння армії нарізною зброєю

г) створення в Росії парового флоту

А22. Революційна організація під керівництвом С. Нечаєва носила назву:

а) «Суспільство великий пропаганди»

б) «Земля і воля»

в) «Чорний переділ»

г) «Народна розправа»

А23. Ідеологом російського анархізму у другій половині XIX століття був:

а) А. Герцен

б) М. Бакунін

в) Н. Чернишевський

г) Г. Плеханов

А24. Назвіть подія, яка не відноситься до часу правління Олександра III.

а) переклад селян на обов'язкові викупи

б) установа спеціальних Селянського і Дворянського банків

в) виділення додаткових повноважень земському самоврядуванню

г) дозвіл губернаторам вводити режим надзвичайного управління

А25. Міністром внутрішніх справ в роки правління Олександра III був:

а) Д. Толстой

б) К. Побєдоносцев

в) С. Вітте

г) М. Катков

А26.На початку XX століття пріоритетним напрямом зовнішньої політики Росії було:

а) далекосхідне

б) західноєвропейське

в) східне (балканське)

г) середньоазіатську

А27. На рубежі XIX-XX століть в економіці Росії уряд віддавало перевагу розвитку:

а) сільського господарства

б) залізничного транспорту

в) легкої промисловості

г) зовнішньої торгівлі

А28. «Союз визволення» на початку XX століття - це:

а) пролетарська революційна організація

б) перша політична організація російських лібералів

в) одна з перших чорносотенних організацій

г) контрольована урядом організація російської буржуазії

А29. Подія, що поклала початок I російської революції, більш відоме під назвою:

а) «Ленський розстріл»

б) «ходіння в народ»

в) «Ходинському трагедія»

г) «кривава неділя»

А30. Центральною ідеєю аграрної реформи П. Столипіна було:

а) збереження і зміцнення поміщицького землеволодіння

б) заохочення використання добрив і техніки

в) виділення з общини самостійного селянина одноосібника

г) збільшення зернового експорту

А31. Назвіть країни, що не були союзниками Росії в Першій світовій війні.

а) Великобританія і Франція

б) Туреччина і Австро-Угорщина

в) Великобританія і Японія

г) Японія і Італія (з 1915 р)

А32.Система «двовладдя» в Росії після Лютневої революції передбачала:

а) одночасне функціонування Тимчасового уряду і Петроради

б) фактичний поділ влади між двома основними буржуазними партіями - кадетами і октябристами

в) участь російського генералітету в здійсненні політичної влади

г) створення Тимчасового уряду і Державної ради як вищих органів влади

А33. Уряд, створене після Жовтневого перевороту 1917 р, називалося:

а) Тимчасовий Революційний Уряд

б) Рада Народних Комісарів

в) Центральний Виконавчий Комітет

г) Верховна Рада

А34. Політика продрозкладки в роки Громадянської війни передбачала:

а) збільшення хлібного імпорту

б) збільшення хлібного експорту

в) вилучення зерна і продовольства у селян без будь-якої компенсації

г) рівномірний розподіл продовольчих запасів між містом і селом

А35. Конституція СРСР 1924 р передбачала:

а) вільне зміна територіальних кордонів радянських республік

б) ліквідацію суверенітету кожної радянської республіки

в) нерівноправність республік

г) право вільного виходу республік зі СРСР

А36. Назвіть пункт, який не входив в цілі політики колективізації.

а) вилучення коштів з сільського господарства для проведення індустріалізації

б) соціальне підпорядкування селянства радянської влади і Комуністичної партії

в) підвищення рівня матеріального добробуту селянства

г) усуспільнення сільськогосподарського виробництва

А37. «Лінія Маннергейма» була взята радянськими військами в ході:

а) радянсько-фінської війни

б) бойових дій на озері Хасан

в) Великої Вітчизняної війни

г) Квантунської операції

А38.Перші випробування радянської атомної бомби були проведені в:

а) 1945 р

б) 1947 р

в) 1949 р

г) 1953 р

А39. 4 жовтня 1957 року у Радянському Союзі:

а) вироблено перше в світі випробування водневої бомби

б) був запущений в космос перший у світі штучний супутник землі (ШСЗ)

в) введено в експлуатацію перший в світі атомний криголам

г) вперше був здійснений прийом телесигналу

А40. Нова Програма Комуністичної партії СРСР в роки правління М. Хрущова була прийнята:

а) XXII з'їздом КПРС

б) черговим пленумом ЦК КПРС

в) Верховною Радою Української РСР

г) партійною конференцією

А41. Назвіть дію у зовнішній політиці, яке не було зроблено Радянським Союзом в роки правління М. Хрущова.

а) розрив дипломатичних відносин з Албанією

б) втручання радянських військ у внутрішні справи Угорщини

в) надання підтримки країнам «третього світу»

г) нормалізація відносин з маоїстським Китаєм

А42. Вкажіть форму творчої активності радянських трудящих в 60-70-і роки XX століття, для якої характерна боротьба за бездефектне виготовлення продукції.

а) «злобінскій метод»

б) «Щекинский експеримент»

в) «саратовський почин»

г) «соцзмагання»

А43. Радянські війська були виведені з Афганістану в:

а) 1985 р

б) 1989 р

в) 1991 р

г) 1993 р

А44.Назвіть явище в радянській економіці, яка не застосовується до періоду перебудови.

а) введення карткової системи

б) прийняття програми «500 днів»

в) різке збільшення грошової емісії

г) збільшення золотого запасу країни

А45. Початок внутрішньополітичної кризи в пострадянській Росії в жовтні 1993 р було покладено:

а) проведенням Всеросійського референдуму про довіру Президенту РФ

б) введенням військ до Москви

в) указом президента про проведення конституційної реформи

г) прийняттям А. Руцьким президентських повноважень


Частина 2


Для відповідей на завдання В46 - В47 використовуйте окремий аркуш. Запишіть спочатку номер завдання, а потім короткий відповідь до нього.


У 46. Назвіть ім'я московського князя, при якому князівство в період роздробленості отримало самостійність.


В 47. Яку назву отримала внутрішня політика Радянської Росії в період Громадянської війни?


частина 3

Для відповідей на завдання С48 - С50 використовуйте окремий аркуш. Запишіть спочатку номер завдання, а потім розгорнуту відповідь до нього.


С48. Назвіть основні наслідки монголо-татарського завоювання Русі.


С49. Назвіть нові явища в економіці Росії XVII століття, в порівнянні з попередніми періодами.С50. Коротко охарактеризуйте міжнародну ситуацію і міжнародне становище СРСР напередодні Великої Вітчизняної війни.
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

Залікової роботи з дисципліни ОДБ.04 Історія

питань

варіанти


1

2

3

4

5

6

1

Г

А

В

Б

Б

А

2

А

Б

А

А

Г

В

3

Б

В

Г

Б

В

Б

4

Б

Б

Б

Б

В

Г

5

В

Г

А

Г

Г

А

6

А

Б

Б

В

А

Г

7

В

В

В

Б

В

Б

8

В

Г

А

В

А

А

9

А

А

Г

Г

Б

В

10

Г

В

Б

Б

Б

Б

11

Б

Б

Г

В

А

А

12

А

Г

Б

А

В

Г

13

В

А

Г

В

Б

В

14

Г

Б

Б

Г

Г

А

15

Б

Г

В

В

В

Б

16

А

В

А

А

В

Б

17

Г

А

Г

Б

Г

В

18

Г

В

В

А

Б

Г

19

Б

Г

Б

Г

А

Б

20

Г

А

Г

Б

Г

А

21

Б

Б

А

В

В

Г

22

В

А

Г

В

Б

В

23

Г

В

Б

Г

Б

Г

24

В

Б

В

А

А

Б

25

А

Г

А

В

В

А

26

Г

В

А

А

Б

Б

27

В

Г

Б

Г

Г

Г

28

А

Г

Б

Б

В

Б

29

Б

Б

Г

В

А

А

30

Г

А

В

Г

Б

В

31

В

В

Б

В

В

Г

32

А

Б

А

Б

Б

В

33

В

А


Б

В

Г

А

34

Г

В

В

Б

Г

Б

35

А

Г

Г

А

А

Г

36

Б

Г

В

Г

В

Б

37

В

А

А

В

Г

А

38

В

Б

В

Б

А

Г

39

Г

Б

Б

А

Б

Б

40

Б

В

А

Б

В

Г

41

А

Б

Г

Б

А

В

42

А

Г

В

В

Б

Б

43

Г

А

Б

Г

А

А

44

Б

В

Г

В

Б

Б

45

А

Г

В

А

Г

Г

46

роздробленість


колонізація

князь Данило

Петро I

Табель про ранги

кирилиця

47

ліберальні

РЕВ

військовий комунізм

застій

Буржуазно-демократична

XXVIII

48

Відповідь-роздум

Відповідь-роздум

Відповідь-роздум

Відповідь-роздум

Відповідь-роздум

Відповідь-роздум

49

Відповідь-роздум

Відповідь-роздум

Відповідь-роздум

Відповідь-роздум

Відповідь-роздум

Відповідь-роздум

50

Відповідь-роздум

Відповідь-роздум

Відповідь-роздум

Відповідь-роздум

Відповідь-роздум

Відповідь-роздум

hello_html_m5e697cd.png
<>

Щоб завантажити матеріал, введіть свій E-mail, вкажіть, хто Ви, і натисніть кнопку

Натискаючи кнопку, Ви погоджуєтеся отримувати від нас E-mail-розсилку

Якщо скачування матеріалу не почалося, натисніть ще раз "Завантажити матеріал".

Завантаження матеріалу почнеться через 60 сек.
А поки Ви очікуєте, пропонуємо ознайомитися з курсами відеолекцій для вчителів від центру додаткової освіти "Професіонал-Р"
(Ліцензія на здійснення освітньої діяльності
№3715 від 13.11.2013).
Отримати доступ
дізнатись детальніше
  • Директору-завуча
опис:

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПАКЕТУ

КОНТРОЛЬНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

для проведення проміжної атестації

з дисципліни ОДБ.04 Історія

1. Призначення:

КІМ призначений для контролю і оцінки результатів освоєння дисципліни «Історія» за професією НВО 150709.02 Зварювальник, професії 100116.01 перукар студентів 1 курсу.

2. Форма контролю: диференційований залік

3. Методи контролю: тестування

4. Структура атестаційної роботи:

Кожен варіант диференційованого заліку складається з 3 частин і містить 50 завдань.

За формою подання та рівнем складності завдання згруповані в такий спосіб.

Частина I містить 45 завдань з вибором відповіді з 4-х запропонованих (завдання на встановлення відповідності, на встановлення послідовності і т.д.) (базового рівня складності). Завдання А1 - А45

Частина II містить 2 завдань з короткою відповіддю (підвищеного рівня складності). Завдання В46 - В47

Частина III містить 3 завдання з розгорнутою відповіддю (високого рівня складності). Завдання С48 - С50.

Загальне уявлення про кількість завдань в кожній з частин представлено в таблиці:

частини роботи

число завдань

Максимальний первинний бал

% Максимального первинного бала за дану частину роботи (від загального максимальної кількості балів, рівного ....)

Тип завдань

частина I

45

2 0б.

90

Завдання з вибором відповіді (на встановлення відповідності, на встановлення послідовності

частина II

2

2 0б.

4

Завдання з короткою відповіддю

частина III

3

1 0б.

6

Завдання з розгорнутою відповіддю

Разом

50

100%


5. Система оцінювання окремих завдань і роботи в цілому:

Критерії оцінки:

Максимальна кількість правильних відповідей - 50 б.

Оцінка «задовільно» виставляється, якщо кількість правильних відповідей 30-37 б. (60% - 75%)

Оцінка «добре» виставляється, якщо кількість правильних відповідей 38-42 б. (76% -85%)

Оцінка «відмінно» виставляється, якщо кількість правильних відповідей 43-50 б. (86% -100%)

Завдання з розгорнутою відповіддю можуть бути виконані учнями різними способами.

Підсумкова оцінка визначається за 5-бальною шкалою.

6. Ресурси, необхідні для проведення контролю та оцінки:

Під час проведення диференційованого заліку у кожного учня повинні бути наступні матеріали й устаткування:

- конспекти лекцій

- Підручник Історія: підручник для професій і спеціальностей технічного, природно-наукового, соціально-економічного профілів: підручник для нач.і сред.проф.образованія: в 2 год. / В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. - 2-е изд., Испр. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія», 2011.

7. Норма часу:

На виконання роботи відводиться 90 хвилин

Приблизний час, що відводиться на виконання окремих завдань,

становить:

- для кожного завдання частини 1 - 40 хвилин

- для кожного завдання частини 2 - 25 хвилин

- для кожного завдання частини 3 - 15 хвилин