Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Культура Китаю в X-XIII століттях

Скачати 18.38 Kb.
Дата конвертації 28.12.2017
Розмір 18.38 Kb.
Тип реферат

5

Реферат з історії Китаю

КУЛЬТУРА КИТАЮ В X-XIII ст.

ПЛАН

1. Розвиток наукових знань.

2. Еволюція листи і літератури.

3. Місце історичної науки в китайському суспільстві.

4. Сунское неоконфуцианство (XI-XIII ст.).

5. Література.

1. Розвиток наукових знань

Славу і популярність сунской культурі забезпечила не в послід-нюю чергу її глибока органічна прихильність древній культурній традиції, часто по-новому осмисленою. У част-ності, це далося взнаки в трьох культурних нововведення сунского часу - винахід пороху, компаса і ксилографії (друкування з різьблених дощок). Принципові ідеї цих нововведень сходили до старовини, але лише в сунское час вони були вос-вимагати в нових сферах.

Порох був винайдений в ході багатовікових дослідів стародавніх ал-хіміків, змішують сірку і селітру з деревним вугіллям, щоб отримати еліксир безсмертя. У Сунськой Китаї порох застосовували заради забави і розваг, прикрашаючи свята химерними фарбами феєрверків. Однак є підстави вважати, що під-час він використовувався і у військовій справі.

У 70-х рр. X ст. були винайдені запальні стріли, вогненно-ні запальні диски і грецький вогонь. Крім того, при облозі міст стали підпалювати гноти в начинених порохом глиняних горщиках, щоб пробивати пролом в товщі раніше не-вразливих для ворога стін. У XIII - XIV ст. секрет пороху проник через Середню Азію в Європу і в сусідню з Китаєм Японію.

Великим нововведенням в сунское час стало і застосування магнітної стрілки. Традиційний китайський компас представ-вав собою залізний кухлик на чотирикутному підставі (сім-віл двомірної землі), ручка якого на відміну від стрілки со-тимчасового компаса показувала на південь, де знаходилося джерело благодатної сили ян, що дарує життя, що приносить в світ вага-ну і цілющий світло. Компас, який мав ходіння в Китаї з XI ст., Був не тільки принципово різниться від сучасного за своїм устроєм, а й застосовувався в зовсім інших це-лях. У давнину з його допомогою геоманти, пізнали закони «вітру і води», вибирали місця, сприятливі для житла, різноманітних споруд, в тому числі і поховань.

У сунское час можливості «показує на південь» компа-са були затребувані в далекі подорожі. Застосування когось пасу в мореплаванні, допомагало подолати далекі расстоя-ня, сприяло розширенню культурного горизонту і даль-кро зміцненню культурних і економічних зв'язків з близькими і далекими сусідами.

Третє сунское нововведення - мистецтво ксилографії (кни-гопечатанія за допомогою різьблених дощок, на яких гравірова-лись ієрогліфи в дзеркальному відображенні) - сходило до древ-ній традиційній техніці виробництва печаток на камені і ме-Таллі. Різьблені дошки були придатні для тривалого зберігання і повторного друкування тексту.

2. Еволюція листи і літератури.

Всі ці нововведення стимулювалися, перш за все, запитами епохи. Відомо, що в 1041--1048 рр. в Китаї простолюдин Бі Шен изоб-рел рухомого (набірний) шрифт. Однак через відсутність в китайській писемності алфавіту «живі ієрогліфи» виявилися непрактичними і на відміну від різьблених дощок не прижилися. Як і добно тому, як винахід друкарського верстата сприяло розширенню культурного горизонту і розвитку мистецтва в За-падной Європі, так і впровадження ксилографії благотворно по-впливало на розширення культурного простору Китаю. Народився принципово інший на відміну від стародавнього сувою тип скинуто-рова книги. Здешевлення книжкової продукції в значитель-ної мірою сприяло зростанню грамотності. Коло читачів багаторазово зріс. Відкривалися казенні і приватні типографс-фії, книжкові крамниці, створювалися приватні та казенні бібліо-теки, розвивалося шкільну освіту. У палацових кнігохра-ніліщах йшла різноманітна робота з коментування, изда-нию класичних творів давнини і історичних творів різних жанрів. Зростання виробництва паперу, розквіт ксилографії, нарешті, розвиток комунікацій створили перед- посилки для видання в Кайфине і Ханчжоу офіційної газі-ти «Столичний вісник», інформували про події з місць.

Наслідком загального культурного піднесення в країні і розширенням-ня знань, досягнутих на основі наступності давньою традицією, стало складання типу цілісну особистість, орга-нічних поєднувала в одній особі воістину енциклопедичні знання і талант художника в широкому сенсі цього слова. Яр-кою фігурою такого роду був Шень Ко (1031--1095), який зробив блискучу кар'єру - від провінційного чиновника до над-надзвичайними посланника імператорського двору. Широке коло його інтересів поширювався, кажучи сучасною мовою, на ас-трономію, географію, теорію музики, містобудування, чи-тературе і мову, археологію, громадські науки, військова справа і іригацію. Свої теоретичні дослідження Шень Ко успішно впроваджував в практику, залишивши після себе «Записки Сплячої річки» (Менсі бі тань), підсумували досягнення в області природний-них наук і техніки виробництва.

На початку XII в. під керівництвом Чжен Цяо було написано «Загальний огляд», що містив відомості по самим різно-образним галузей знань. Цзя Сянь створив працю про мистецтво рахунку, Шао Юн висунув теорію розвитку Всесвіту і розроб-ботан нові методи лікування хвороб.

Прибуття в країну посольств з дипломатичними, культур-ними і торговими місіями сприяло розширенню по-знання китайців про далеких і найближчих сусідів. Народився новий жанр географічних творів - опису окремих місцево-стей імперії. Для видання робіт з медицини був заснований осо-бий комітет. Створювалися багатотомні праці з астрономії, математики, ботаніки, теології. Однак пріоритет по-прежне-му залишався за гуманітарними галузями знань.

Важливим етапом у розвитку конфуціанської політичної думки стало вчення «про управління світом і заради блага народу», трактувалася положення древніх заради насущних завдань современ-ності. Вчені виходили з уявлень про високу місію сина Неба в його зусиллях по створенню соціальної гармонії государ-ственного організму, намічали шляхи запобігання смути.

Вчення про управління відображало універсалізм політичної культури середньовіччя, вміщає такі галузі знання, як історія, економіка, політика, етика, військова справа, проявля-ються лише як певна тенденція всередині єдиного НЕ-диференційованого цілісного знання. Це вчення багато в чому сприяло духовному злету середньовічного суспільства. Пред-ставники освічених кіл в основному думали про благо держави і щиро ототожнювали його з інтересами народу.

3. Місце історичної науки в китайському суспільстві.

Політична загостреність була особливо властива тради-ційно шанованому заняття - історії. Видатні літописах-ці створювали багатотомні праці і нові жанри творів. Прихильник реформ Оуян Сю, працюючи над дінастійного історія-ми, доводив переваги централізованої монархії, ви-ражая скорботу з приводу лих, які приносять країні меж-доусобіци. Капітальна праця Сима Гуана з історії Китаю, що став зразком для багатьох поколінь істориків, за будуйте-вальний характер був названий імператором «всепроникною зерцалом, управління допомагає», що чітко виявило суть розуміння історії як важливого засобу вдосконалення людини і соціуму, споконвічно властивої китайській культурі. Історія, мислима як продовження класичних канонів, як «всеохоплююче зерцало», сфокусувала мудрість предків і ретранслювала нащадкам досягнення (а часом і промахи) ге-роїв минулого. Звернення до історії ставало засобом са-мопознанія. Своєю енергією духу Минуле не тільки творило і програмував майбутнє, але і бачило його.

Пієтет перед старовиною проявлявся у всьому, зокрема в збиранні реліквій минулого. Так, власник дивовижною кол-лекції Оуян Сю (відображеної їм в «Записках про старожитності» - Цзігулу) не тільки з величезним старанням і благоговінням со-Біра написи на кам'яних стелах (традиційно зводяться в Китаї на честь пам'ятних подій), але і, мабуть, вперше в китайській історії став зіставляти ці епіграфічні ис-гасити розташоване поблизу с дінастійного історіями, вносячи в останні суще недержавні уточнення. У сунское час в цілому ускладнилася методика роботи над історичними творами, з'явилися елементи історичної критики.

Культурну еліту традиційного Китаю становили яскраві особистості, нерідко поєднували в одній особі талант вчених, мис-Літел, політиків, поетів. Розвиваючи традиції класичної поезії танського часу, вони в високохудожніх і яскравих по силі вираження почуттів і тонкощі форми віршах проявляли великий інтерес до людської особистості.

Засновником сунской школи став Оуян Сю - чудовий майстер ритмічної прози і поезії. Продовжуючи традиції через відоме танского вченого і поета Хань Юя (768-824) і Лю Цзун'юань (кін. VIII - поч. IX ст.) (Орієнтувалися на древ-ний стиль конфуціанських текстів), Оуян Сю очолив руху-ня за оновлення поезії. Його соратником був Мей Яочень (1002--1060) - послідовник танского поета Ду Фу. Для творче-ства Мей Яоченя властиві соціальні мотиви, прагнення до справедливості. Учнями і послідовниками Оуян Сю ста-ли Ван Аньши, поет Су Дунпо і ін.

Культура не була монополією виключно мешканців їм-ператорскіх палаців і будинків вищої знаті. Саме в сунский період розвивалися різноманітні жанри літератури. Героями сказань, театральних вистав ставали освічені городяни, купці, ремісники, вихідці з різних верств суспільства. Атмосфера міського життя з її гучними видовища-ми, скоморошние уявленнями, повчальними теат-ралізованного оповідками казок живила впливове течія в літературі, представлене новим її жанром - міський середньовічної повістю хуабень. Мистецтво популярних народних оповідачів користувалося такою всенародною любов'ю, що їх запрошували навіть в імператорський палац.

У X - XIII ст. традиційний китайський живопис вступила в свій золотий вік. Саме тоді виникла Академія живопису, зібравши-Шая кращих майстрів пензля. Провідним художнім жанром став пейзаж, неперевершеним майстром якого був Го Сі (1020--1090). Мальовничі сувої, пронизані ідеями єдності людини з природою, висловлювали, скоріше, настрій художника, а не саму реальність.

Щоб насолодитися витворами майстрів, час від часу їх діставали з дерев'яних витончених футлярів, і діставали імен-но той сувій, який найбільше гармоніював з душевним станом його власника і порою року.

4. Сунское неоконфуцианство (XI-XIII ст.).

Широке поширення чужоземного для Китаю буддизму і зростання популярності споконвічно китайського даосизму з усією очевидний-ністю виявили криза класичного конфуціанства і не-обходимость реформування цієї стародавньої мудрості. Це і було зроблено зусиллями вчителів сунского періоду - Чжоу Дуньї (1007-1073), Шао Юна (1011-1077), Чжан Цзая (1020-1078), Чен І (1033--1107), Чен Хао (1032--1085 ) і самого великого з н и х - Чжу Сі (1130-1200).

Рух за нове тлумачення конфуціанських канонів (на-чатое ще в танское час) в XI - XIII ст. привело до оновлення древнього вчення. На основі відновлення автентичного конф-ціанства йшло його поглиблене переосмислення з позицій, при-сущих в більшій мірі буддизму і даосизму. Своєрідною відповіддю на їх виклик стало творчість Чжоу Дуньї. У «Поясни-ванні плану Великого межі» (Тай цзи тушо) філософ ємко висловив уявлення про будову Всесвіту і концептуально по-новому описав процес космогенеза. Він розумів його як наслідок розгортання принципу граничності (тай цзи), за-лягає у собі якусь програму космічних трансформа-цій: Велика межа, який породжує все різноманіття світу (два начала - інь і ян, п'ять першоелементів, чотири пори року і «темряву речей », добро і зло, п'ять аспектів чесноти і т.д.), Чжоу Дуньї соотнес з поняттям Безмежного, або Неісчер-паєм первозданності, межею відсутності (небуття), зрост-дящім до «Даоде-цзин».

У концепції кругообігу життя мислитель особливо виділив поняття морально-мироустроительной закону - принципу чи (звідси одна з назв неоконфуціанства - лісюе). Тим са-мим засновану на найважливіших конфуціанських категоріях свою універсальну (від космології до етики, надзвичайно лад-ву, побудовану на «Іцзін») систему Чжоу Дуньї збагатив даоської-буддійської проблематикою. У руслі цих же представле-ний він вважав за необхідне дотримуватися закономірностям Космо-са і в суспільному житті.

Погляди Чжоу Дуньї багато в чому були близькі Шао Юну - автору праці «Понад представлене управління (гармонізація) світом» (Хуан цзи Цзіншен). Розробивши вчення «про числах і про-разах», втілених в триграм і гексаграмах, Шао Юн бачив в «Великому межі» (якомусь графіку світового процес-са, що ототожнюється їм з дао) вираз ідеального поряд-ка, космічних трансформацій, що виникли раніше Неба і Землі.

На основі синтезу даоських космогонічних уявлень і вчення Мен-цзи (IV - III ст. До н.е.) про пізнання і самоусовер-лення як умовах упорядкування Піднебесної Шоа Юн створив цілісне вчення про структуру Всесвіту, єдиносущній свідомості і психіці людини. Він ідентифікував серце з «Ве-ликим межею» і дао, а вчення про прежденебесном - з «законом серця». Під впливом буддизму Шао Юн розробив також кон-цепції космічних циклів, що обумовлюють розвиток всього сущого, в тому числі людини.

Ідеї ​​Чжоу Дуньї розвивали також його послідовники і вчених-ники брати Чен. Чен Хао (1032--1085) слідом за своїм учителем стверджував, що «щире серце», тотожне Неба як вис-шему природного початку, є прояв універсального прин-ципу. Розробляючи онтологію свого вчення, мислитель утверж-дав, що серце, що спіткало гуманність (в таких його аспектах, як борг-справедливість і ритуал - чи, мудрість-знання - чжи і довіру - синь), в стані органічно злитися зі світом (Не членімості на внутрішнє і зовнішнє). Звідси Чен Хао висував першорядним завданням процесу навчання пізнання гуманності.

У вченні молодшого брата Чен Хао - Чен І (1033--1107) - категорія принципу- чи виступала в якості структуроутворюючих-ного початку, єдиного для всієї Піднебесної: як стверджував мис-Літел, «принцип однієї речі тотожний принципу темряви речей» . Так, щодо природи Неба принцип- чи виконує функції приречення (хв), а по відношенню до людини - функції його індивідуальної природи (син). Чен І фактично ототожнити-вав дао з принципом, що обумовлює взаємоперетворення двох начал, що досягають межі. Він сопрягающей поняття принципу з категорією Великої порожнечі, вбачаючи в ній вищу та повну загальну його прояв. Мислитель наголошував на первинності універ-сального принципу і поширював його дію на соціальну сферу. У цьому контексті Чен І дійшов висновку про справедливо-сти ієрархічного устрою суспільства (поділу на вище-і нижчестоящих), єдиного для природи, і людства.

Чжан Цзай (1020 --1078) розвивав уявлення про універ-сальності і справедливості Небесного повеління, яке сле-дует сприймати «радісно» і «спокійно». Згодні з все-загальним миропорядком справедливі, на думку мислителя, і відносини в суспільстві, побудовані за аналогією з Космосом.

Чжан Цзай піддав різкій критиці даоські і буддійські трактування таких понять, як «порожнеча», їх уявлення про со-знанні як джерелі феноменального світу, а також їх теорію пізнання світу. Своє вчення він зводив до залежності знання від чуттєвого сприйняття «речей», яке народжується за допомогою контакту духовної, внутрішньої субстанції людини з зовнішнім світом.

Узагальнення поглядів своїх попередників, особливо братів Чен, здійснив Чжу Сі. Якщо вони, виступаючи в різній мірі і з різних приводів з критикою буддизму і даосизму, вже зробили, кожен по-своєму, синтез стародавнього конфуціанства з вченням своїх опонентів, запозичуючи їх космогонічні побудови і філософські спекуляції, то Чжу Сі надав неоконфуці-анства універсальний і систематизований характер. Вчення набуло яскраво виражену етичну інтерпретацію, а доми-Нанта неоконфуціанства оберну-лась етичним універсалізмом: будь-який аспект буття трактувався в Моральних категоріях, єдиних для Космосу і суспільства. Тим са-мим було знято протиріччя між даоської-буддійської куль-турою і конфуціанством в трак-товке характеру спілкування приро-ди і людини як двох сторін єдиного світу.

Підводячи підсумки своїм пошукам-ям, Чжу Сі затвердив тезу про вічність причетна - чи, нерозривно пов'язаного з катего- рией ци. У доктрині всеобщнос-ти і єдності космологічних і моральних принципів Чжу зробив упор на проблеми натури людини, етики та любові. На відміну від буддизму, що шукав пу-ти до ідентифікації індивідуума з абсолютом, він проповідує-вал могутність людських знань. Стверджуючи, що сутність знання - в «осягненні речей», Чжу Сі трактував це положе-ня в дусі чань-буддизму: осягнути істину можливо внаслідок інтуїтивного осяяння і раптового просвітлення.

У 1241р. Чжу Сі зарахували до найбільших конфуціан-ським авторитетам, а з 1313г. неоконфуцианство вже в формі чжусианство офіційно включили в систему державних іспитів на отримання вчених ступенів.

Як нерідко бувало в історії, вироблені в протистоячи-ванні з конкуруючими навчаннями спочатку свіжі і кричи-гінальние думки зі зведенням їх в абсолютні істини стали згодом жорсткої догмою. Багато ідей Чжу Сі лягли впо-слідстві в основу імперської ідеології і стали служити укреп-лення непорушних суспільних порядків.

література

1. Архипов Дмитро Борисович. Коротка всесвітня історія. Наукометричний аналіз / РАН; Інститут аналітичного приладобудування. - С.Пб. : Наука, 1999. - 189с.

2. Бадак Олександр Миколайович, Войнич Ігор Євгенович, Волчек Наталя Михайлівна, Воротнікова О. А., Глобус А. Всесвітня історія: У 24 т. / І.А. Аляб'єва (ред.) - Мінськ: Література

3. Т. 5: Становлення держав Азії. - 543с.

4. Кравцова Марина Євгенівна. Історія культури Китаю: Учеб. посібник для студ. вузів, що навч. по спец. "Культурологія". - С.Пб. : Лань, 1999. - 416с

5. Грей Джон Генрі. Історія Стародавнього Китаю / А.Б. Вальдман (пер.с англ.). - М.: Центрполиграф, 2006. - 606с.