Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


НОВІ ПІДХОДИ І МЕТОДИ НА УРОКАХ Релігієзнавство

Скачати 21.95 Kb.
Дата конвертації 28.04.2018
Розмір 21.95 Kb.

НОВІ ПІДХОДИ І МЕТОДИ НА УРОКАХ Релігієзнавство

Сагітова М. М.

Західно - Казахстанська область, Казахстан

Сучасний етап розвитку освіти висунув в якості однієї з найважливіших завдань забезпечення повноцінного, безпечного існування дитини в суспільстві. Забезпечення дитячої безпеки - найважливіше завдання сім'ї, суспільства і держави. Однією з актуальних проблем в державі та світі на сьогоднішній день є проблема релігійного екстремізму і тероризму. Як захистити підлітка, як розвинути здібності до неприйняття ідей радикальних релігійних течій.

Однією з основних цілей викладання релігієзнавства в Федоровской загальної середньої загальноосвітньої школі № 1 є навчання школярів основам знань про історію та сучасний стан світових і традиційних релігій, їх місце в суспільстві, свободу віросповідання, формування навичок і умінь, застосування отриманих знань в житті, виховання у учнів толерантності і гуманістичного світогляду на основі морально - духовних цінностей, а також неприйняття ідеології екстремізму, тероризму і релігійного радикалізму. Для вирішення цих завдань необхідні нові методи та підходи в отриманні знань з курсу релігієзнавства. Наша школа працює над методичною темою: «Удосконалення уроку через підвищення майстерності учителем по формуванню навчальних умінь і навичок учнів», а основна мета: робота над підвищенням професійного рівня педагогів через різні форми і методи навчання. У відповідність з цією метою в школі є необхідність застосування на уроках нових технологій для ефективності навчання учнів. Вперше знайомство з ідеєю семи модулів в навчанні учнів сталася в РІПКСО в м.Алмати по проходженню мною «Програми курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Республіки Казахстан» другого (основного) рівня навчання на першому етапі «Обличчям до обличчя» [1].

При проходженні практики в школі для отримання якісних знань на уроках історії відбувалася апробація семи модулів в навчанні. Знайомлячись з модулем «Навчання критичного мислення» я зрозуміла, що використовуючи даний модуль як основний у педагогічній практиці я зможу побачити дії учнів застосовні на практиці, в реальному житті. Я згодна що, в сучасних умовах навчання учнів «вчителі повинні розташовувати достатнім обсягом часу, проявляти компетентність не тільки в розвитку в учнів знань і навичок, а й в їх особистісному становленні, беручи до уваги важливість індивідуалізації навчання і формування у учнів метосознанія - навичок навчання тому, як вчитися »[2].

Так на практиці використання критичного мислення, як основного модуля навчання учнів на уроках історії дозволило зрозуміти необхідність практичного використання теоретичних знань до критичного осмислення отриманої інформації в результаті спостереження, досвіду, роздуми і міркування, що в подальшому підготує учнів до життя в соціумі. Так як, знайомлячи дітей з теоретичним матеріалом, ми не завжди вчимо їх застосовувати знання в реальних умовах. Тому для вирішення одного з ключових питань: «Яким чином вчителі підготують учнів до 21 століття?», Були використані нові підходи в навчанні курсу основи релігієзнавства.

В даний час на уроках релігієзнавства використання критичного мислення здійснюється через дотримання всіх етапів уроку - виклику, осмислення, рефлексії. Уроки із застосуванням критичного мислення проходять через складання кластерів, постерів, колажів, заповнення таблиць, схем, аналізу і постановки «тонких і товстих» питань, тестування. Були використані наступні прийоми на уроці - «Своя гра», «Дуель», «Перевір себе», «Проблемна ситуація», «Підготовка та захист презентацій - проектів», «Співвіднеси дати, події, поняття».

Так на етапі виклику, часто використовується прийом «Мозковий штурм». Зазвичай штурм проводиться в групах по 5-6 учнів. Етапи даного прийому здійснюються через: 1. З оздание банку ідей. Мета - напрацювати якомога більше рішень; 2. Аналіз ідей. У кожній ідеї знайти щось корисне, раціональне зерно; 3. Обробка результатів. Група відбирає від 2-5 найцікавіших рішень і призначає спікера, який розповідає про них класу. Приклад: «Екстремізм - прихильність в політиці до крайніх поглядів і заходів». Запропонуйте способи боротьби з ним.

На етапі осмислення часто використовуються прийоми критичного мислення - «кошик ідей», кластер, фішбоум. Дані прийоми допомагають учням самостійно вивчити нову тему, розвиваючи здібності до аналізу і синтезу історичного джерела. Так прикладом використання прийому «кошик ідей» може бути: Буддизм. Що вам відомо з даної теми? буддизм - це одна з трьох світових релігій. Виник буддизм в стародавній Індії в 5-6 столітті до н.е .. Засновником вважається Сіддхартха Гаутама (Будда).

Прийом кластер (гроно): передбачає виділення смислових одиниць тексту і його графічне оформлення у вигляді грона. Важливо в тексті, з яким працюєш: в иделіть головне значеннєве одиницю у вигляді ключового слова або словосполучення (тема); виділити пов'язані з ключовим словом смислові одиниці (категорій інформації); конкретизувати категорії думками і фактами, які містяться в освоюваної інформації.

Прийом фішбоун (рибний кістяк): голова - питання теми, верхні кісточки - основні поняття теми, нижні кісточки - суть понять, хвіст - відповідь на питання. Записи повинні бути короткими, являти собою ключові слова або фрази, що відображають суть.

Етап рефлексії здійснюється через застосування прийомів критичного мислення - сінквейн, ЗХУ, «тонкі і товсті питання».

Прийом сінквейн (п'ятивірш) - це нерифмованное вірш, що складається з п'яти рядків: перший рядок - тема вірша, виражена одним словом, зазвичай іменником; другий рядок - опис теми в двох словах, як правило, іменами прикметниками; третій рядок - опис дії в рамках цієї теми трьома словами, зазвичай дієсловами; четвертий рядок - фраза з чотирьох слів, що виражає відношення автора до даної теми; п'ятий рядок - одне слово - синонім до першого, на емоційно-образному або філософсько-узагальненому рівні повторює суть теми. Приклад: Буддизм. Ранній, миролюбний, численний. Розкриває, прагне, розвиває. Філософія життя.

Розвиваючи алгоритм технології критичного мислення: виклик, осмислення, рефлексію, кожен учень зміг реалізувати свій творчий потенціал через сприйняття і апробацію. Досліджуючи характеристику традиційних і нетрадиційних релігій, учень не просто розглядає його як подія минулого, а на основі доказів співвідносить важливість процесів, що відбуваються в контексті розвитку нашої суверенної держави.

Поряд із застосуванням критичного мислення на уроках релігієзнавства використовуються: групова форма роботи учнів, діалогове навчання, що дозволяють розкрити творчі здібності всіх учнів, лідерські якості учнів, уміння проводити взаімооценіваніе, використання інформаційних та комунікаційних технологій, проектної діяльності з обдарованими дітьми.

Використання нових підходів на уроках релігієзнавства дозволило:

- Залучити всіх учнів в активну роботу на уроці;

- Продемонструвати перевага роботи у співпраці;

- Навчити висловлювати своє бачення проблеми через діалог;

-Допомогти розвинути здібності учнів через складання питань вищого порядку;

- Учні зі слабкою мотивацією до навчання беруть активну участь в обговоренні, презентації, взаімооценіваніі;

- Засвоєння матеріалу виявляється вже під час уроку, а не під час перевірки практичних завдань, як раніше.

Результатами роботи з учнями по застосуванню нових підходів на уроках історії та релігієзнавства на сьогоднішній день є участь учнів у республіканських олімпіадах і міжнародних конкурсах. Так, останні три роки учні нашої школи стали лауреатами, номінантами міжнародного конкурсу навчальних проектів в секції краєзнавство, фестивалю педагогічних ідей «Портфоліо учня» м Москви.

Таким чином, використання нових підходів в контексті семи модулів сприяють формуванню універсальних умінь працювати з інформацією (знаходити, відбирати, аналізувати інформацію, оцінювати її достовірність і т. Д.), Що є однією з найбільш актуальних завдань сучасної освіти. У свою чергу, здатність аналізувати інформацію з позиції логіки, вміння виносити обгрунтовані судження, рішення і застосовувати отримані результати, як в стандартних ситуаціях, так і в нестандартних ситуаціях в значній мірі сприяє успішній самореалізації особистості.

література:

1. Керівництво для вчителя: Другий (основний) рівень / Бакіров К.А., Намисова Г.А., И.У. Шарімова А. Г., Габдолақизи Б, Байкенова Б.А., ЦПМ АОО «Назарбаєв інтелектуальні школи», м.Астана, 2014 р

2. Schleicher, A. (2012). Ed., Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21 st Centuru: Lessons from around the World [Підготовка вчителів і розвиток шкільних лідерів для 21 - го століття: всесвітні уроки]. OECD Publishing.<>

Щоб завантажити матеріал, введіть свій E-mail, вкажіть, хто Ви, і натисніть кнопку

Натискаючи кнопку, Ви погоджуєтеся отримувати від нас E-mail-розсилку

Якщо скачування матеріалу не почалося, натисніть ще раз "Завантажити матеріал".

Завантаження матеріалу почнеться через 60 сек.
А поки Ви очікуєте, пропонуємо ознайомитися з курсами відеолекцій для вчителів від центру додаткової освіти "Професіонал-Р"
(Ліцензія на здійснення освітньої діяльності
№3715 від 13.11.2013).
Отримати доступ
дізнатись детальніше
  • Історія
опис:

Ця стаття містить відомості про применениии нових підходів, методів на уроках релігієзнавства - критичне мислення, групова робота, використання ІКТ, створення проектів. Даний матеріал дозволяє зрозуміти ефективність застосування на уроках гуманітарного циклу семи модулів в навчанні, показує ефективність використання даних модулів на практиці. Так на практиці використання критичного мислення, як основного модуля навчання учнів на уроках історії дозволило зрозуміти необхідність практичного використання теоретичних знань до критичного осмислення отриманої інформації в результаті спостереження, досвіду, роздуми і міркування, що в подальшому підготує учнів до життя в соціумі.