Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


П. А. Столипін. інші реформи

Скачати 12.52 Kb.
Дата конвертації 15.09.2018
Розмір 12.52 Kb.
Тип реферат

3.

Робочий питання, так само, як і селянський дістався Столипі-

ну в спадок від революції 1905-1907 років. До цього не тільки царизм, але і буржуазія заперечувала його існування, доводячи,

що в Росії немає робітничого класу в західноєвропейському сенсі цього слова, а є всього лише "стан фабричних людей", вчорашніх селян, готових будь-якої миті кинути завод, фабрику, шахту, щоб повернутися в село.

Програма, вироблена робочою комісією, на чолі якої

стояв В.К.Коковцов, вже цілком виходила з посилки, що в Росії робоче питання носить такий же характер, як і на Заході, і, отже, вирішувати його треба так само як, наприклад, вирішив Біс марк в Німеччині. Відповідно до цього була розроблена програма, який зводився до чотирьох основних пунктів:

1. обов'язкова організація лікарняних кас на базі спільних

внесків і господарів і робітників;

2. створення на фабриках і заводах змішаних органів з предс-

тавітелей адміністрації і робітників;

3. скорочення робочого дня з 11.5 години до 10, обмеження за-

Коном кількості надурочних робіт;

4. перегляд статей закону, караючих страйки і дострокові

розірвання договору про оренду.

У записці "Петербурзького товариства для сприяння поліпшенню

і розвитку фабрично-заводської промисловості "від 12 травня заперечення проти проекту про скорочення робочого дня до 10 годин зводилися до двох основних аргументів:

- сам факт державного втручання в нормування робітничо

го часу неприйнятний;

- скорочення призведе до того, що російська промисловість "бу-

дет усунена назавжди від будь-якої ролі в міжнародному зма-

нованіі ".5 * 0 Загальний же висновок записки зводилося до ряду требова-

ний, в тому числі таких:

a) "визнаючи в принципі зайвої законодавчу нормування

робочого часу, зберегти норми його тривалості, встановлені законом 1897 року /т.е. 11.5 годинний день / з огляду на те,

що такі існують ";

б) зберегти понаднормові роботи з таким розрахунком, щоб загальна

число обов'язкових і необов'язкових робочих годин не перевищувала 75 годин на тиждень.

Жадібність, вузький егоїзм, невміння бачити нічого, крім вигоди

сьогоднішнього дня, у підприємців були такі, що вони не хотіли йти ні на найменші матеріальні жертви.

Проте, не дивлячись на провал, Певний підсумок все ж

був досягнутий. Він полягав у тому, що царизм під впливом революції твердо взяв курс, так само як і в аграрній політиці, на буржуазну політику в робочому питанні, відмовившись від чисто поліцейського способу його дозволу, з репресіями і зубатовщини в якості головних засобів. У свою чергу і буржуазія, незважаючи на політичний примітивізм, в силу вже самою своєю природи усвідомила, що іншого шляху у вирішенні робітничого питання немає. Громадською платформою уряду і промисловців було визнання

права робітників на страйк і свої професійні організації. Робочий питання в буржуазному вирішенні разом з аграрним став одним із наріжних каменів селянського курсу царизму, одним ізпроявленій столипінського бонапартизму, З тією лише різницею, що в одному випадку бонапартистської лавірування йшло між поміщиками і селянством, а в другому - між буржуазією і пролетаріатом.

Французький вчений Н.Верт вважає однією з причин провалу

реформ Столипіна відсутність у нього підготовлених заздалегідь напрямків реформ в робочому законодавстві: поєднання жорстких репресій по відношенню до революційних партій з одночасними зусиллями в області соціального забезпечення робітників. У цьому Верт бачив першу помилку Столипіна. Другою помилкою Столипіна стало те, що він не передбачав наслідків інтенсивної русифікації не росіян народів.

Військова політика

До того моменту, коли П. А. Столипін був призначений головою Ради міністрів, пройшов всього один рік після закінчення російсько-японської війни (1904 - 1905 р.р.), в ході якої був підірваний військовий авторитет непереможної Росії. Верхи армії були скомпроментіровалі, і виплили назовні всі проблеми, що існували тоді в армії, яка не витримала іспиту за багатьма параметрами: вищий генералітет виявився нездатним до ведення бойових операцій, офіцерство теж було нікуди непридатним і слабо підготовленим до війни, з рук геть поганим було интендантское і бойове постачання армії. Інтендантське злодійство досягло фантастичних масштабів.

Ці проблеми повинні були послужити причиною початку військових реформ і перетворень. П. А. Столипіним була розроблена така реформа, яка могла б виправити існуючі недоліки. Вона складалася з таких пунктів:

1) знищення Ради державної оборони; натомість передбачалося створити урядовий Рада під проводом голови кабінету;

2) звільнення з посад керівників військових інспекцій в силу непотрібності таких;

3) зменшення прав і скасування Адміралтейства - ради;

4) видалення з армії і флоту осіб, скомпроментіровалі себе в ході Російсько-японської війни;

5) здійснення ряду перетворень, що включають введення нової техніки і модернізацію навчання солдатів і офіцерів.

Але, як не дивно, реформа не була схвалена ні Державною Думою, ні царем.

Військова реформа була однією з небагатьох перетворень, які не здійснилися в силу різних причин, головною з яких була втрата довіри і прихильності до П. А. Столипіну з боку Миколи II. Цар і його оточення знали, що дні П. А. Столипіна на посту глави уряду полічені, і тому не бажали починати якихось нових перетворень, які все одно не вдалося б закінчити.

aДаже сьогодні не можна сказати, чи були реформи П. А. Столипіна заздалегідь приречені. У Росії початку століття не було умов для реалізації таких реформ. Звичайно, П. А. Столипін спробував спочатку стабілізувати ситуацію в країні, а тільки потім почати втілення в життя своїх перетворень. Його метою було «спочатку заспокоєння, а потім реформи». Він постійно підкреслював, що для успіху реформ потрібен порядок. Придушити терор П. А. Столипіну вдалося, а ось його перетворення наразилися на прірву нерозуміння як серед правлячої верхівки, так і серед народу. Насправді, П. А. Столипін розумів, що результати його реформ позначаться зовсім не скоро, і говорив: «Дайте державі 20 років спокою внутрішнього і зовнішнього, і ви не дізнаєтеся Росії» 19. Але 20 років у П. А. Столипіна не було. Тому його реформи залишилися незавершеними, і історики досі сперечаються, яка доля була б наша країна, якби Петру Аркадійовичу вдалися всі його задуми.

Реформування освіти.

В рамках шкільної реформи, затвердженої законом від 3 травня 1908 року, передбачалося ввести обов'язкову початкову безкоштовне навчання для дітей з 8 до 12 років. З 1908 по 1914 р бюджет народної освіти вдалося збільшити втричі, було відкрито 50 тис. Нових шкіл. Зауважимо, що Столипін ставив третім умовою модернізації країни (крім аграрної реформи і розвитку промисловості) досягнення загальної грамотності в обсязі обов'язковою для всіх чотирирічної початкової школи. Ще, будучи ватажком дворянства в Ковно, він писав з цього приводу, що тільки грамотність допоможе поширенню сільськогосподарських знань, без яких не може з'явитися клас справжніх фермерів. Підводячи підсумок шкільну реформу, скажімо, що для неї справді не вистачило часу: для реалізації плану загального початкового навчання такими темпами, як в 1908 1914 рр., Було потрібно ще не менше 20 років.

Створення земств.

Столипін високо оцінював роль земств і тому намічав поширити земські установи на багато губернії, де вони не діяли з цілого ряду причин, і підвести під них фундамент у вигляді волосного земства на зміну віджили свій вік волосних сходів. Столипін зробив серйозну помилку в питанні про заснування земств в західних губерніях (1911 г.), в результаті чого він позбувся підтримки октябристів. Справа в тому, що західні губернії економічно продовжували залежати від польської шляхти. Щоб поліпшити в них положення білоруського і російського населення, яке складало більшість, Столипін вирішив заснувати там земську форму правління. Дума охоче підтримала його, проте Державна рада зайняв протилежну позицію класові почуття солідарності зі шляхтою виявилися сильнішими національних. Столипін звернувся до Миколи II з проханням перервати роботу обох палат на три дні, щоб за цей час уряд терміново ухвалив новий закон. Засідання Думи були припинені і закон прийнятий. Однак дана процедура явно суперечила законному порядку прийняття законів, що продемонструвало зневагу державної влади до своїх власних установам. Це призвело до розколу між урядом і навіть самими помірними лібералами. Столипін втратив підтримку Миколи II, якому явно не подобалося мати настільки активного міністра, звинуваченого вкрай правими противниками в бажанні "експропріювати всіх поміщиків взагалі" за допомогою аграрної реформи.

Судові новації.

Слід коротко висвітлити перетворення в сфері судової влади. Принципово, в найзагальніших рисах, місцевий суд, спотворений реакційними реформами імператора Олександра III, повинен був повернутися до свого первісного вигляду.

Реформи в промисловій сфері.

Нарешті залишилося торкнутися робоче питання. Він так само як і селянський, дістався Столипіну у спадок від революції 1905-1907 рр. Цікаво відзначити, що до цього не тільки царизм, але і буржуазія заперечувала його існування. На думку А. Я. Авреха це невизнання було рівнозначно визнанню неспроможною політики опори на селянську громаду. Революція розвіяла всі сумніви ... Була створена спеціальна комісія з робочого питання. Ми не будемо детально дослідити розробку законопроектів і т.д. в цьому немає необхідності, висвітлимо проблему в найзагальніших рисах. Можна виділити кілька етапів розробки законопроектів. Перший пов'язаний з діяльністю вищезгаданої комісії під головуванням Коковцова, тодішнього міністра фінансів. Її діяльність відразу породила відкритий конфлікт з буржуазією вона не бажала йти на навіть суто економічні поступки робітникам і звинувачувала уряд в тому, що воно хоче вирішити робоче питання за рахунок заводчиків і фабрикантів. Комісія Коковцова припинила існування. Проте, не дивлячись на провал, певний підсумок був досягнутий. Він полягав у тому, що царизм під впливом революції твердо взяв курс, так само як і в аграрній політиці, на буржуазну політику в робочому питанні, відмовившись від чисто поліцейського способу його дозволу. Загальною платформою уряду і промисловців було визнання права робітників на страйк і свої професійні організації. Робочий питання в буржуазному вирішенні разом з аграрним став одним із наріжних каменів третьіюньского курсу, одним з проявів третьіюньского курсу царизму, столипінського бонопартізма з тією різницею, що в одному випадку лавірування йшло між поміщиками і селянством, а в другому між буржуазією і пролетаріатом. Подальший розвиток робітничого питання в "верхах" і Думі довело це з усією очевидністю

Наступним етапом у вирішенні робітничого питання було Особлива нарада (1906 1907 рр.). Це вже була цілком ера Столипіна. На порядок денний сесії було винесено 10 законопроектів, які зводилися до кількох пунктів: страхування хвороб, нещасних випадку, інвалідності; ощадні каси забезпечення; правила найму робітників; робочий час; заходи заохочення будівництва здорових і дешевих помешкань; і т.п. Важливо відзначити, що поза увагою залишилося питання про робочих організаціях вважалося, що "Тимчасові правила" про союзи на час вирішують проблему. На основі цих правил в роки столипінського правління були закриті сотні профорганізацій і ще сотням відмовлено в реєстрації.

Решта питання обговорювалися, але зустріли сильний опір з боку промисловців, тобто великої буржуазії. Наприклад, Нобель стверджував, що "якщо нам не буде надано право деякого протидії впливу маси, то ми пропали ..."

З передачею в червні 1908 р законопроектів в Думу настав їхній останній етап перетворення в закони. Він став найдовшим. Опір було не тільки з боку промисловців, а й ліворуч: трудовики і соціал демократи виступили з критикою страхових законопроектів зі справді демократичних позицій.

Страхові законопроекти стали в кінцевому підсумку однією з причин, яка загострила відносини між правими і октябристами, поміщиками і буржуазією. Можна сказати, що столипінська робоча політика провалилася. Відповіддю на неї з боку робітничого класу був новий революційний підйом.