Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Перебудова в СРСР спроби реформування економіки

Скачати 16.54 Kb.
Дата конвертації 15.02.2018
Розмір 16.54 Kb.
Тип реферат

Перебудова в СРСР: спроби реформування економіки.

Характер перебудови (1985-1991) визначався прагненням реформувати радянське суспільство, до початку 80-х рр. вступило в затяжний соціально-економічна криза.

З обранням в 1985 р генеральним секретарем ЦК КПРС М. С. Горбачова в СРСР настає період перебудови і зміни соціально-економічної системи (1985 - 1990-ті роки). На першому етапі з березня 1985 по серпень 1991 р країні йшов процес перегляду основ тоталітарного політичного ладу і планово-розподільчої економічної системи.

Виниклий в ті роки термін «перебудова» означав здійснюваний зверху перехід до демократизації політичного ладу і допуску ринкових відносин в економіці. Це виражалося в зниженні ролі КПРС у суспільному житті, у створенні парламентаризму, гласності, ослабленні централізованого керівництва економікою, підвищення прав і відповідальності регіональних органів влади. Всі ці дії керівництва країни мали позитивну спрямованість і в цьому безперечна історична заслуга М.С. Горбачова. По суті справи це означало, що здійснювався варіант реформування економіки, коли при регулюючої ролі держави повинні були відбуватися поступове роздержавлення частини суспільної власності і впровадження в економіку ринкових відносин.

Ця програма, розроблена і прийнята в середині 1987 р передбачала з метою переходу до регульованої ринкової економіки соціальну переорієнтацію, перетворення структури економіки, реформу ціноутворення і перебудову фінансово-кредитної системи.

В історії перебудови виділяють три етапи.

1985-1986 рр .: період прискорення. Була висунута концепція прискорення соціально-економічного розвитку. Ставилося за мету вже до 2000 р подвоїти промисловий потенціал СРСР. Методи реалізації цієї стратегії виявилися цілком традиційними: активізація «людського фактора» (соцзмагання, зміцнення трудової дисципліни, антиалкогольна кампанія); використання прихованих резервів (повне завантаження виробничих потужностей, організація багатозмінної роботи), різке збільшення витрат на технічне оновлення вищого партійного і державного апарату. Підсумки політики прискорення маловтішні. Домогтися істотного підвищення темпів зростання не вдалося, антиалкогольна кампанія призвела до гігантських втрат бюджету, збільшення витрат на технічне переоснащення промисловості загострило ситуацію в соціальній сфері.

1987-1988 рр .: «гласність» і перебудова. Ідеологічною основою нового курсу стала концепція «госпрозрахункового соціалізму», прообраз якої був знайдений в неп, а теоретичне обґрунтування - в останніх роботах В.І. Леніна. Закон «Про державне підприємство» (літо 1987). Міністерства готували контрольні показники економічного розвитку на рік і на їх основі встановлювали державне замовлення підприємству. Все, що вироблялося понад держзамовлення, можна було реалізувати на вигідних умовах за вільними цінами. Підприємства самостійно встановлювали чисельність працівників, рівень заробітної плати. Трудові колективи отримували право вибирати адміністрацію. Це була спроба змінити господарський механізм, послабити адміністративний тиск, ввести конкуренцію. Але великих результатів вона не мала: держзамовлення встановлювався на межі можливостей підприємств, система ціноутворення і матеріально-технічного постачання не змінювалася. У 1988 р був зроблений наступний крок: дозволено дрібне приватне підприємництво.

Суттєвих зрушень в економіці не відбувалося. Опір при цьому зростала. Горбачов прийняв складне рішення про підготовку реформи політичної системи. Уже в січні 1987 р акцент був зроблений на політиці «гласності».

1989-1991 рр .: пізня перебудова. У 1989р. відбулися вибори З'їзду народних депутатів. Вперше вони пройшли на альтернативній основі, вперше засідання парламенту транслювалися по телебаченню. До 1990-1991 рр. ситуація набула конфліктний характер. Падали базові структури радянської системи.

До середини 1990 р. радянське керівництво прийняло рішення про введення приватної власності на засоби виробництва. Почався демонтаж основ соціалізму. Президенту було запропоновано кілька економічних програм переходу до ринкової економіки. Найбільшої популярності серед них отримала програма під назвою «500 днів», створена під керівництвом молодого вченого Г. Явлінського. Свою програму запропонував і уряд СРСР. Програми відрізнялися в основному за ступенем радикалізації і рішучості. 500 днів націлювали на швидкий і рішучий перехід до ринку, сміливе введення різних форм власності. Урядова програма, не заперечуючи необхідності переходу до ринкових відносин, прагнула розтягти цей процес на довгий час, залишити значний державний сектор в економіці, всепроникаючий контроль за нею з боку центральних бюрократичних органів.

Президент віддав перевагу програмі уряду. Її реалізація почалася в січні 1991 року з обміну 50 і 100 рублевих купюр з метою вилучення грошей, придбаних з погляду влади незаконним шляхом, а також зменшення тиску грошової маси на споживчий ринок. Обмін проходив у стислий термін. В ощадкасах шикувалися величезні багатогодинні черги. Люди повинні були доводити законність своїх заощаджень. Замість планованих 20 млрд. Рублів, уряд отримав від цієї операції тільки 10 млрд. Рублів. 2 квітня 1991 були в 2-4 рази підвищені ціни на продовольчі товари, транспорт, комунальні послуги. Відбулося падіння життєвого рівня населення. За даними ООН, до середини 1991 року між СРСР за цим показником посідав 82-е місце в світі. Офіційне рішення радянського керівництва про перехід до ринкової економіки дозволило найбільш заповзятливим і енергійним людям створювати перші в країні легальні частнопредпрінімательскіе фірми, торгові і товарні біржі. В країні з'явився і став реалізовуватися шар підприємців, хоча існуючі закони не дозволяли їм розгорнути свою діяльність з виробництва товарів. Основна маса приватних капіталів знаходила своє застосування в сфері торгівлі і грошового обігу. Процес приватизації підприємств проходив вкрай повільно. Додатково до всього спостерігалося поява безробіття, злочинності, рекету. До кінця 1991 р економіка СРСР виявилася в катастрофічному становищі. Прискорювалося падіння виробництва. Національний дохід в порівнянні з 1990 р зменшився на 20%. Дефіцит державного бюджету, т. Е. Перевищення державних витрат над доходами, складав, за різними оцінками, від 20% до 30% валового внутрішнього продукту (ВВП). Наростання грошової маси в країні загрожувало втратою контролю держави над фінансовою системою і гіперінфляцією, т. Е. Інфляцією понад 50% на місяць, яка мала паралізувати всю економіку. Невдачі в економіці усе більш підривали позиції комуністичних реформаторів на чолі з Горбачовим.

Інтереси народу були принесені в жертву боротьбі за владу, а економіка стала заручницею політики - всі пропоновані програми її стабілізації виявилися приреченими. Центральний уряд не змогло поліпшити економічне становище - економічна криза заглиблювався, а політична обстановка в країні вийшла з-під контролю.

Розгорнулася боротьба з комуністичною ідеологією; особливим нападкам піддавалися такі поняття, як інтернаціоналізм, класова боротьба, пролетарська солідарність, дружба народів. При цьому націоналісти в усіх республіках СРСР на основі історичних побудов і спотворень економічних розрахунків прагнули довести, що одні нації живуть за рахунок праці інших. В умовах такого багатонаціональної держави, як СРСР, ця пропаганда носила деструктивний характер, сприяла формуванню в суспільстві свідомості необхідності і неминучості розвалу держави. Головну роль в цій пропаганді грала націоналістично налаштована інтелігенція, яка по суті справи була ідеологом і рупором націоналістичної партійної еліти і представників кримінально-тіньової економіки. Всі вони прагнули до влади, до досягнення своїх вузько групових інтересів і були проти міцної центральної влади, яка заважала їм у досягненні їх цілей. Тому вони розпалювали міжнаціональні конфлікти, які в кінці 80 - початку 90-х років прокотилися по країні (в Азербайджані, Вірменії, Грузії, Узбекистані, Киргизії, Молдавії та інших республіках). Саме вони сприяли розвалу держави, і з партійних функціонерів і представників націоналістичної інтелігенції вийшли лідери, що згодом стали главами нових держав, створених на руїнах СРСР.

Керівництво союзних республік, країв і областей бачили шлях до поліпшення в децентралізації управління, в наданні ще більших прав і економічних можливостей регіонів у вирішенні на місцях економічних і соціальних проблем. При цьому їх вимоги виявилися в русі за залишення в розпорядженні регіонів більшою у порівнянні з колишнім періодом частки створеного там національного доходу. Природно, це вело до зменшення частки, що надходить до централізованих фондів держави.

Потрібна була розробка методичних підходів до вирішення питання про так званий регіональний госпрозрахунку, коли обсяг національного доходу, що залишається в розпорядженні регіону, повинен був знаходитися в залежності від вкладу регіону в економічний потенціал країни. При цьому малася на увазі також завдання приглушити утриманські тенденції в окремих регіонах.

Однак це питання не було і не могло бути вирішене: 1) йшла війна в Афганістані, що вимагала великих витрат, а отже, витрат на утримання ВПК. Тому у держави не було можливості для збільшення частки національного доходу, що залишається в розпорядженні регіонів; 2) через те, що в країні діяла спотворена система цін (ціни на сировинні ресурси були необгрунтовано занижені, а ціни на кінцеву продукцію завищені), обсяг створеного національного доходу в республіках з переважно сировинним виробництвом не відображав їх справжнього вкладу в економіку держави.

Крім того, спотворювали показники вкладу республік в економіку держави податкова система і порядок справляння податків. Один з головних джерел бюджетних доходів - податок з обороту стягувався головним чином з товарів народного споживання, і він був в тих республіках, де ці товари вироблялися. У сировинних республіках в результаті проведеної політики спеціалізації і кооперації виробництва підприємств, що виробляють товари, було недостатньо, а отже, податку з обороту не вистачало для доходів їх бюджетів. Для забезпечення доходами бюджетів цих республік їм із союзного бюджету виділялися дотації, що створювало видимість утриманства цих республік.

Це знайшло відображення і в боротьбі союзного і республіканських парламентів. Ті, що прийшли на гребені хвилі демократичного руху в ці парламенти економічно некваліфіковані депутати замість пошуку шляхів виходу з кризи, створення законодавчої бази для поліпшення економічної обстановки в країні, посилення депутатського контролю за формуванням і використанням урядом бюджетних коштів займалися деструктивною політичною діяльністю, спрямованою на протистояння центру і регіонів .

Різко погіршувався стан в економіці. Реформи проводили не до зростання, а до зниження виробництва. Програма «500 дні», підготовлена ​​ліберальними економістами була відкинута. Труднощі в постачанні населення продовольством і товарами першої необхідності настільки загострилися, що уряд пішов на введення їх нормованого розподілу за картками. Ширилося страйковий рух.

Як показав досвід Китаю, де реформування економіки йшло в умовах регулюючої ролі держави, цей процес протікав більш продумано, результативно і не форсованими темпами. А в СРСР частина партійного керівництва і демократична громадськість стали закликати до більш швидким, радикальним реформам в політиці і в економіці. Таким настроям сприяли посилення кризових явищ в економіці і вибухнула політичні кризи в Азербайджані, Вірменії, Грузії, Литві з масовими виступами населення, де для придушення заворушень були використані збройні сили. Крім того, з початку 90-х років по країні прокотилися страйки робітників, які вимагали підвищення зарплати. У цих умовах керівництво СРСР приймає рішення про підготовку нового союзного договору, в якому повинно було знайти відображення розширення прав союзних республік. Однак у серпні 1991 р, напередодні підписання цього договору, група осіб з вищого складу керівництва держави ввела в країні надзвичайний стан. Непослідовна політика, що проводиться Президентом СРСР М.С. Горбачовим, підірвала довіру до нього. 8 грудня Біловезькій Пущі в Білорусі президенти Росії, України і Білорусії Б.Н. Єльцин, Л.М. Кравчук і С.С. Шушкевич підписали угоду, в якій констатувалося, що «Союз РСР як суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування». Таким чином на основі колишніх союзних республік були утворені самостійні незалежні держави.

Вони не враховували той факт, що в умовах багатовікового співіснування в рамках єдиної держави народів, що населяли СРСР, було створено єдиний економічний простір, відбулися змішання цих народів (наприклад, в 1988 рпитома вага міжнаціональних шлюбів в загальній чисельності всіх шлюбів основних національностей СРСР вагався від 7 до 38%), зміна місць проживання десятків мільйонів людей (поза Росією в 1989 р проживало понад 25 млн. росіян, а в Росії - близько 8 млн. з інших республік СРСР).

Наслідком такої політики стали не тільки розпад найбільшого в XX в. держави в світі, але і значні економічні втрати в кожній з колишніх республік СРСР, необхідність переміщення з республіки в республіку величезного числа осіб (тільки за період 1992-1995 рр. в Росії офіційно переїхало 3,8 млн. чоловік, а з Росії виїхало 1 , 8 млн. чоловік).

Перебудові судилося стати останньою в ХХ ст. спробою реформувати соціалістичну систему. Вона зазнала краху, про причини розпаду СРСР висловлюються різні думки, ясно лише те, що він став можливий в умовах економічної кризи, різкого ослаблення влади, реальним носієм якої довгі роки була КПРС, прагнення національних еліт до незалежності.

За роки «перебудови» було зроблено дивно мало для реального реформування господарського механізму. Прийняті союзним керівництвом закони розширювали права підприємств, дозволяли дрібне приватне і кооперативне підприємництво, але не торкалися принципових основ командно-розподільної економіки. Руйнування старої економічної системи не супроводжувалося появою на її місці нової. Це завдання потрібно вирішувати вже нової Росії.

До кінця 1991 р економіка СРСР виявилася в катастрофічному становищі. Прискорювалося падіння виробництва. Національний дохід в порівнянні з 1990 р зменшився на 20%. Дефіцит державного бюджету, т. Е. Перевищення державних витрат над доходами, складав, за різними оцінками, від 20% до 30% валового внутрішнього продукту (ВВП). Наростання грошової маси в країні загрожувало втратою контролю держави над фінансовою системою і гіперінфляцією, т. Е. Інфляцією понад 50% на місяць, яка мала паралізувати всю економіку.

Прискорене зростання зарплат і допомоги, що з 1989 р, збільшив незадоволений попит, під кінець року більшість товарів зникло з державної торгівлі, але зате втридорога продавалося в комерційних магазинах і на «чорному ринку». За період з 1985 по 1991 р роздрібні ціни виросли майже в три рази, державний контроль за цінами не міг зупинити інфляцію. Несподівані перебої в постачанні населення різними споживчими товарами викликали «кризи» (тютюновий, цукровий, горілчаний) і величезні черги. Вводилося нормований розподіл багатьох продуктів (по талонах). Люди побоювалися можливого голоду.

Серйозні сумніви виникли в західних кредиторів у платоспроможності СРСР. Сумарний зовнішній борг Радянського Союзу до кінця 1991 р становив понад 100 млрд. Доларів, з урахуванням взаємних боргів чиста заборгованість СРСР у конвертованій валюті в реальному вираженні оцінювалася близько 60 млрд. Доларів. До 1989 р на обслуговування зовнішнього боргу (погашення відсотків і ін.) Ішло 25-30% від суми радянського експорту в конвертованій валюті, але потім у зв'язку з різким падінням експорту нафти Радянському Союзу для придбання відсутньої валюти довелося продавати золотий запас. До кінця 1991 р СРСР вже не міг виконати свої міжнародні зобов'язання з обслуговування зовнішнього боргу. Економічна реформа ставала неминучою і життєво необхідною.

В ході перебудови оголилися накопичувалися десятиліттями проблеми, особливо в економіці і міжнаціональній сфері. До цього додалися помилки і прорахунки, допущені в процесі проведення в життя самих реформ. Різко загострилося політичне протистояння сил, які виступають за соціалістичний шлях розвитку, і партій, рухів, що пов'язують майбутнє країни з організацією життя на принципах капіталізму, а також з питань майбутнього вигляду Радянського Союзу, взаємин союзних і республіканських органів державної влади і управління.

До початку 1990-х років перебудова привела до загострення кризи в усіх сферах життя суспільства і до розпаду СРСР.