Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


РОБОЧА ПРОГРАМА МОДИФІКОВАНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «НАШІ ИСТОКИ»

Скачати 161.23 Kb.
Дата конвертації 03.02.2018
Розмір 161.23 Kb.

Муніципальне бюджетне загальноосвітній заклад

"Середня загальноосвітня школа

с. ЕздочноеЧернянского району Бєлгородської області »


Погоджено

Заступник директора школи з ВР

____________

О. Добришіна


РОЗГЛЯНУТО

на засіданні педагогічної Ради МБОУ «ЗОШ с. Ездочное »


Протокол № __

від «__» ________ 2013 р


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор МБОУ «ЗОШ с. Ездочное »

_____________ Г.Вороніна

Наказ по школі № ___ від

«» Серпня 2013 р


РОБОЧА ПРОГРАМА

МОДИФІКОВАНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

«НАШІ ИСТОКИ»

НА 1 РІК

вік вихованців

(навчаються 10-13ЛЕТ)Керівник гуртка:

Крилова Світлана МиколаївнаС. Ездочное, 2013 рік

Програма: «НАШІ ИСТОКИ», модифікована,

культурологічна спрямованість

Автор програми: Крилова Світлана МиколаївнаПрограма розглянута на засіданні педагогічної ради

від «____» _____________ 2013р., протокол № ______________

Голова _______________ / __________________ /

підпис П.І.Б.ЗМІСТ ПРОГРАМИ
сторінки


1.

Пояснювальна записка2.

Навчальний план3.

Навчально-тематичний план 1 року навчання4.

5.

Навчально-тематичний план 2 роки навчання


Навчально-тематичний план 3 роки навчання6.

7.

8.9.

10.

Зміст програми 1 року навчання


Зміст програми 2 роки навчання

Зміст програми 3 роки навчання


Методичне забезпечення програми 1 року навчання

Методичне забезпечення програми 2 роки навчання

Методичне забезпечення програми 3 роки навчання11.

Список використаної літературиПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАВ даний час гостро відчувається необхідність відродження російської культури, вивчення історії народу, відновлення духовності для формування моральної особистості громадянина і патріота Росії. Особливе значення має повернення до традиційної системи моральності, сформованої православ'ям (повага до старших, терпіння і терпимість до оточуючих, вміння визнавати свої помилки, слухняність, цнотливість, милосердя і т. Д.). Основною метою програми є формування в учнів рис громадянськості, патріотизму, моральної поведінки, загальної культури, що є однією з головних завдань сучасної школи.

Програма «Наші витоки» відображає межпредметную інтеграцію, що дозволяє розширювати тематику досліджуваного матеріалу, здійснювати актуалізацію знань учнів.

Програма призначена для проведення додаткових занять, гуртків, факультативів у загальноосвітніх установах, в дитячих центрах додаткової освіти. Розрахована на дітей 10-13 років.

Краєзнавство - прекрасна школа виховання громадянськості. Кожна людина тисячами ниток пов'язані зі своєю малою Батьківщиною. У кожного селища, вулиці, де людина народилася і живе, своя історія. Знайомство з культурою, традиціями, історією рідної сторони з його минулим і сьогоденням, допомагає молодому поколінню формувати в собі кращі людські якості, в тому числі патріотизм.

Програма творчого об'єднання «Наші витоки» складена на основі програми «Наші витоки» автор -Т.В. Стефаненко (збірник Юності чесне зерцало: Програми по моральному вихованню школярів, сценарії заходів / Авт. Сост. Т.М. Куміцкая, О.Е. Жиренко. -М.: 5 за знання, 2005. - 192 с. - (Методична бібліотека ).

спрямованість програми

Дана програма має культурологічну спрямованість: орієнтована на вивчення дітьми історії та культури, православних традицій і обрядів рідного краю, прищеплення їм любові і поваги до історії своєї малої батьківщини, навчання учнів початкових навичок дослідницької роботи, роботи з архівними та іншими матеріалами.

Новизна, актуальність, педагогічна доцільність

Відмінною особливістю даної програми є те, що в процесі вивчення матеріалу простежується послідовне вивчення витоків російської державності, російської духовності, російської літератури і мистецтва, історії своєї сім'ї, історії рідного краю в контексті історії Бєлгородщини та Росії, знайомство з принципами історико-краєзнавчої роботи, правилами ведення краєзнавчого пошуку, збір документів і експонатів для краєзнавчого музею школи, прилучення до загальнокультурних та історичних цінностей (відвідування музеїв, теа тров, виставкових залів, православних храмів).Досліджуваний матеріал актуальний: проходячи етапи освоєння програми, вихованці творчого об'єднання отримують глибокі знання історії російської державності, православної культури, літератури і мистецтва, рідного села, Білгородського краю і Росії, набувають навички краєзнавчого пошуку і наукових досліджень, вчаться аналізувати і систематизувати джерела історичного краєзнавства ( матеріальні, письмові та усні), розширюють свій кругозір, відчуваючи себе повноправними громадянами своєї країни і справжніми патріотами.

Освоюючи тематичний матеріал програми, вихованці творчого об'єднання набувають комунікативні навички, навички публічних виступів, мають можливість реалізувати свій творчий потенціал, бути здатним до соціальної взаємодії.

Педагогічна доцільність даної програми полягає в тому, що знайомство з історико-культурною спадщиною своєї Батьківщини, рідного краю найбільш близька і доступна навчаються дітям.

Процес реалізації програми супроводжується створенням методичних розробок окремих занять, краєзнавчих ігор та вікторин, наочних посібників.

Цілі і завдання програми:

Мета програми: знайомство учащіхсяс історико-культурною спадщиною; формування громадянськості, патріотизму, моральної поведінки, загальної культури; забезпечення духовно-морального та психологічного благополуччя школярів.Завдання програми:

Вивчати історію рідного краю, звичаї, традиції і духовну культуру російського народу.

Знайомити з основами культури і мистецтва наших предків.

Сприяти розвитку в учнів навичок пізнавальної, творчої діяльності.

Формувати вміння і навички історико-краєзнавчої та пошуково-дослідницької роботи.


Виховувати почуття громадянськості і патріотизму, шанобливе ставлення до сімейних традицій.Реалізація завдань можлива за умови проведення систематичних занять з учнями, послідовного вивчення курсу, використання різноманітних форм занять, виконання творчих робіт.

Курс додаткової освітньої програми «Наші витоки» реалізується повністю за 3 роки (три етапи) 70 годин на рік, 2 години на тиждень навчання дітей 10-13 летс можливим продовженням краеведческо- дослідницької роботи за індивідуальними планами вихованців (різниця в годинах реалізується за рахунок екскурсійної роботи, експедиційно - пошукової діяльності з учнями).

Форми проведення занять:

комбінований урок

міні-конференція

рольова гра, урок-гра (краєзнавча вікторина, історична гра «Подорож за три моря»)

інтегрований урок

літературно-музична, поетична вітальня

інсценоване подання

екскурсія

експедиція

Режим занять:

Заняття проводяться один раз на тиждень по дві години. Це дозволяє вивчити тему заняття, виконати творче завдання, закріпити отримані знання.

Очікувані результати та способи їх перевірки:

Програма передбачає проведення підсумкових занять (після вивчення окремих блоків), які представляють собою інсценовані вистави: свята народного календаря, ярмарки, сценки, сільські посиденьки. Обов'язковою умовою і запорукою успіху є присутність на підсумкових заняттях гостей - глядачів. Освітня і виховна робота повинна носити діяльний характер. Недостатньо вивчити теоретичний матеріал, розповісти дітям про дружбу, взаєморозуміння, милосердя і т.д., необхідні реальні справи по згуртуванню дитячого колективу, залучення в спільну творчу діяльність.

Підсумком кожного року навчання є участь активу учнів в фольклорно-етнографічної експедиції, де вони зустрічаються зі старожилами села, дізнатися про народні свята, звичаї та традиції з першоджерел. Набуті знання з історії рідного краю, традицій народу навчальні можуть застосувати, відпочиваючи в літньому оздоровчому таборі, беручи участь в районних та обласних конкурсах і фестивалях.

Прогноз: очікується розвиток і зміцнення у дітей почуття любові до рідного краю, через заняття з історії та культури рідного краю відбувається формування моральної особистості громадянина і патріота Росії.

Форми підведення підсумків реалізації додаткової освітньої програми:

 1. Проведення виставок предметів побуту, зібраних в етнографічних експедиціях.

 2. Проведення виставок декоративно-прикладного народної творчості учнів «Російським традиціям-жити!».

 3. Організація свят народного календаря, тематичних тижнів.

 4. Участь у фестивалі народних ігор.

 5. Участь в районних краєзнавчих конференціях і олімпіадах.

 6. Проведення в літній період фольклорно-етнографічного свята «Зелені святки».Навчальний план:

Розділи програми:

1 рік навчання2 рік навчання

3 рік навчання

Вступ. Вступне заняття, інструктаж з техніки безпеки, правил дорожнього руху

2

2

2

Витоки російської державності.

16

18

20

Витоки російської духовності

16

14

10

Витоки російської літератури і мистецтва.

18

16

14

Історія Білгородського краю.

6

8

10

Мій будинок, моя сім'я.

8

10

12

Заключне заняття. Підведення підсумків роботи за рік.

4

2

2

9.

РАЗОМ ЗА РІК

70 годину

70час

70 годинРік навчання

періодичність

в тиждень

Кількість годин

в тиждень

Кількість годин

на рік

1 рік навчання

2 рази на тиждень

4 години

70 годин

2 рік навчання

2 рази на тиждень

6:00

70 годин

3 рік навчання

2 рази на тиждень

6:00

70 годин

Навчально-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

1 рік навчанняТЕМА ЗАНЯТТЯ
Всього годин

В тому числі

дата проведення


теорія

практика

I

Вступне заняття, інструктаж з техніки безпеки, правил дорожнього руху.

Людина і навколишній світ. Що вивчає краєзнавство. Джерела вивчення рідного краю. Творче завдання: підібрати прислів'я про рідну землю, Батьківщину.

2

1

1


II

I. Витоки російської державності

14

8

6


1

Хто були наші предки? Походження слов'янських народів.

Освоєння і заселення Російської рівнини. Побут і сімейні відносини слов'ян.

2

22

Племена слов'ян. Вороги слов'ян. Вірування слов'ян: боги, духи. Сутність язичництва. Творче завдання: скласти розповідь про життя слов'ян, малюнки богів, духів.

2

1

1


3

Початок Російської держави. Перші російські правителі. Рюрик - родоначальник руських князів. Великі князі в боротьбі з ворогами Землі Руської.

Творче завдання: прислів'я про сміливість, хоробрість, мужність.

2

1

1


4

Прийняття християнства на Русі. Хрещення Русі київським князем Володимиром. Значення Хрещення. Перші російські храми.

Творче завдання: християнські імена; розповідь про святого, ім'ям якого ти названий.

2

1

1


5

Початок Москви, князь Юрій Долгорукий. Перші храми Москви. Нашестя монголо-татар.

2

26

Князь Дмитро Донський. Благословення преподобного Сергія Радонезького. Ікони Божої Матері - заступниці Землі Руської. Куликовська битва. Росія звільнена. Творче завдання: малюнок бою на Куликовому полі.

2

1

1


7

Підсумкове заняття: сценка з життя слов'ян дохристиянського періоду.

2


2


III

II. Витоки російської духовності

14

6

8


1

Знайомство з Православ'ям. Поняття про Трійцю. Образ Спасителя - основа православного вчення.

2

1

1


2

Хресне знамення, його значення. Хрест. Ікони. Молитва - бесіда людини з Богом.

Творче завдання: розповіді і вірші про особливо шанованих іконах.

2

1

1


3

Святі імена Землі Руської. Апостол Андрій Первозванний. Святий князь Володимир. Святі князі Борис Ростовський і Гліб Муромський

. Святі первоучителі і просвітителі, слов'янські Кирило і Мефодій.

Творче завдання: розучування духовних пісень.

2

1

1


4

Святі місця Русі. Підстава Києво-Печорської обителі. Преподобні Антоній і Феодосій Печорські. Московський Кремль, храми Москви. Підстава Троїцького монастиря. Преподобний Сергій Радонезький.

2

25

Святі місця землі Бєлгородської, храми, монастирі.

Творче завдання: казки та прислів'я про доброту, самопожертву, любові, милосердя.

2

1

1


6

Екскурсія в храм п. Чорнянка

2


2


7

Підсумкове заняття: музично-поетична композиція на біблійну тему.

2


2


IV

III. Витоки російської літератури і мистецтва

16

11

5


1

Стародавні літописи. Літописці.

2

22

Російський фольклор. Билини про російських богатирів. Боротьба богатирів за Землю Руську

2

23

Календарно-обрядова поезія російського народу. Зимовий цикл народних свят. Зимові святки, святкування обряду на Русі.

Весняний цикл народних свят. Масляна.

2

24

Літні свята російського народу: Зелені святки, Трійця, Івана Купала. Обрядові пісні Білгородського краю.

Творче завдання: розучування обрядових пісень, малюнок народного гуляння.

2

1

1


5

Російські народні казки: про тварин, побутові, чарівні. Билин А.Н. Королькова, А.Н. Афанасьєв, казки в їх переказі.

Творче завдання: інсценування російської народної казки.

2

1

1


6

Прикладна творчість народу. Виготовлення іграшок: матрьошка, бирюльки, глиняні іграшки, ляльки-закрутки, іграшки з соломи. Народні ігри, їх значення в житті народу.

Творче завдання: виготовити іграшку своїми руками; розучування народних ігор.

2

1

1


7

Виготовлення одягу селянами. Орнамент на предметах селянського побуту. Різьба по дереву. Гончарство.

Творче завдання: малюнок народного орнаменту.

2

1

1


8

Інструктаж з техніки безпеки і правил поведінки в музеї.

Екскурсія в етнографічний відділ краєзнавчого музею п.Чернянка.

Підсумкове заняття: інсценоване подання обряду народного свята

2

1

1


V

IV. Історія Білгородського краю

6

3

3


1


Бєлгородський край в кам'яному столітті. Заселення краю слов'янськими племенами. Язичницькі вірування.

Підстава перших міст і заселення Бєлгородщини в кінці XVI - першій половині XVII ст

2

22


Перший храм Бєлгорода. Захист православного Вітчизни білгородцями.

Топоніміка Білгородського краю. Пояснення назв населених пунктів, географічних об'єктів.

Творче завдання: розповіді і вірші про Білгородському краї, Батьківщині, храмах.

2

1

1


3

Підсумкове заняття: поетична композиція, присвячена історії міста Білгорода

2


2


VI

V. Мій будинок, моя сім'я

8

3

5


1

Генеалогічне дерево. Значення знання історії своєї родини.

2

22

Джерела пам'яті предків. Значення поширених на Русі імен та прізвищ.

2

23

Сімейні традиції, реліквії, фотографії.

2

24

Доля сім'ї в історії рідного краю, всієї країни.

2

25

Звичай поминання померлих у християн, батьківські дні.

2

26

Родовід.

Творче завдання: складання родоводу; розповіді, вірші, казки, прислів'я про відносини в родині.

2

1

1


7

Екскурсія до краєзнавчого музею п. Чорнянка.

2


2


8

Підсумкове заняття: зустріч з родичами учнів, які пам'ятають Велику Вітчизняну війну, концерт для гостей.

2


2


VIII

Висновок.

Моя велика і мала Батьківщина. За що я люблю свій край. Усвідомлення понять: Батьківщина, Вітчизна, Православ'я, патріотизм.

Творче завдання: вірші про Батьківщину російських поетів.

4

2

2Експедиційно-пошукова робота

Формування експедиційних навичок.

Теоретична підготовка до фольклорно-етнографічної експедиції. Цілі і завдання експедиції. Формування навичок спілкування з людьми, роботи з опитувальником, фіксування усного матеріалу. Ведення етнографічного щоденника. необхідне спорядження

6

2

4Всього годин:

70 годин

36 годин

34 години
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

2 рік навчанняТЕМА ЗАНЯТТЯ
Всього годин

В тому числі

дата проведення


теорія

практика

I

Вступне заняття, інструктаж з техніки безпеки, правил дорожнього руху

Вступ.Роль краєзнавства в школі. Рідний край - частина Росії, частка світу. Роль краєзнавства в пізнанні історії Батьківщини і у вихованні любові до батьківщини.Творче завдання: скласти розповідь Думай про рідну землю.

2

1

1


II

I. Витоки російської державності

16

12

4


1

Росія Рюриковичів. Перші російські міста, храми Русі.


2

22

Князь Володимир Красне Сонечко.

2

23

Государ державний Іоанн III.

2

24


Великий князь і цар Іван IV Грозний.

Правління Бориса Годунова.

2

25

Російська імперія Романових. Цар Олексій Михайлович.

2

26

Петро I, єдинодержавний володар Росії. Європейські звичаї на Русі.

2

1

1


7

Початок Російського флоту. Перемоги Петра I.

Творче завдання: підготувати для конференції повідомлення «Російський государ в історії Росії».

2

1

1


8

Підсумкове заняття: конференція на тему «Витоки російської державності».

2


2


III

II. Витоки російської духовності

12

6

6


1

Що таке храм? Зовнішній вигляд православного храму. Внутрішнє облаштування храму. Іконостас. Царські врата. Престольне свято. Історія головного храму країни - храму Христа Спасителя. Правила поведінки в храмі.

Творче завдання: малюнок православного храму; розучування духовної пісні про храм.

2

1

1


2

Святі імена Землі Руської.

Святий Андрій Боголюбський, князь Володимирський.

2

23

4

Муромське чудотворці. Святі князі Петро і Февронія (зразок християнського шлюбу).

Царевич Дмитро страстотерпец.

Творче завдання: розучування духовних віршів про православних святих.

2

1

1


5

Подвижники віри православної. Іконописець Андрій Рубльов. Творче завдання: опис ікони «Трійця» Андрія Рубльова.

2

1

1


6

Поняття про православні свята. Головні свята православного календаря. Дванадесяті неперехідні свята. Значення свят в житті православних християн.

Творче завдання: читання біблійних історій.

2

1

1


7

Підсумкове заняття: інсценовані сторінки Біблії.

2


2


IV

III. Витоки російської літератури і мистецтва

14

5

9


1

Давньоруська література, «Повість временних літ». Фольклор Білгородського краю. Класифікація казок. Казки Білгородських авторов.Творческое завдання: малюнок казкового епізоду; аналіз казки, її головна думка

2

1

1


2

Пісенну спадщину Білгородського краю. Класифікація російських народних пісень. Їх значення в житті селян.

Творче завдання: розучування російських народних пісень.

2

1

1


3

Природа в творах російських поетів. Зображення життя народу в поезії А. Кольцова та І. Нікітіна. Сторінки біографії і творчості поетів.

Творче завдання: вірші А. Кольцова та І. Нікітіна, аналіз віршів.

2

1

1


4

Поезія народного костюма. Одяг селян Бєлгородської губернії кінця XIX - початку ХХ століття: буденна, святкова, весільна. Особливості селянських костюмів різних сіл Бєлгородської губернії. Традиційні орнаменти одягу, вишивка. Символіка кольору в селянському костюмі.

Творче завдання: виготовлення моделей селянських костюмів сіл Бєлгородської області.

2

1

1


5


Вивчення весільного обряду. Весільні пісні: величальні, корільних, голосіння.

Таїнство шлюбу в Православ'ї. Євангельські і апостольські послання про шлюб, обов'язки чоловіка і дружини. Церемонія вінчання.

Творче завдання: розучування величальних пісень, епізоду весільного обряду

2

1

1


6

Екскурсія в музей народної культури

м Бєлгорода

2


2


7

Підсумкове заняття: «Російським традиціям жити!» Музично-поетична композиція.

2


2


V

Історія Білгородського краю

8

3

5


1

Освіта Бєлгородської губернії. Адміністративно-терріріторіальние реформи Петра 1.

2

22

Екскурсія в Бєлгородський музей-діораму «Курська битва. Білгородське напрямок ». Історичні пам'ятки міста.

2


2


3

Історія монастирів Білгородського краю. Поняття про чернецтво, мета чернечого життя. Святитель Іоасаф Бєлгородський .. Творче завдання: прочитання сторінок Біблії про чернецтво, аналіз прочитаного.

2

1

1


4

Підсумкове заняття: зустріч з православним священиком, настоятелем Свято-Троїцького підземного монастиря.

2


2


VI

Мій будинок, моя сім'я

8

4

4


1

Вулиця, на якій я живу. Зв'язок поколінь в сім'ї. Видатні люди сім'ї. Творче завдання: скласти розповідь про свою сім'ю, членів сім'ї.

2

1

1


2

Роль сім'ї в житті суспільства і зміцненні держави. Відносини між членами сім'ї. Відповідальність один за одного. Роль матері у вихованні та прищепленні дітям доброти і сердечності. Моральний клімат у сім'ї.

Творче завдання: розповіді, вірші і прислів'я про відносини в родині, про матір.

2

1

1


3

Я і мої друзі. Історія і традиції моєї школи.

2

24

Підсумкове заняття: рольова гра "Етика сімейних відносин".

2


2


VIII

Заключне заняття. Підведення підсумків роботи за рік.

підсумкове тестування

Місце людини в суспільстві, його призначення в природі. Необхідність пізнання життя рідного краю, примноження його багатств, дбайливе ставлення до звичаїв і традицій народу.

2

1

1Експедиційно-пошукова робота

Теоретична підготовка до експедиції: визначення району дослідження, розробка тим дослідження, постановка цілей та завдань, складання запитальника. Відпрацювання навичок спілкування з людьми в процесі ведення діалогу, вміння чіткого формулювання питання, уточнення фактів.

8

2

6Всього годин:

70 годин

34часа

36 годин
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

3 рік навчання
ТЕМА ЗАНЯТТЯ
Всього годин

В тому числі

дата проведення


теорія

практика

I

Вступне заняття, інструктаж з технікебезопасності, правилам дорожнього руху

Вступ.Народ і держава. Любов до Батьківщини і служіння їй. Ми - діти Росії, Русі Святий.

Творче завдання: аналіз віршів про Батьківщину російських поетів.

2

1

1


II

I. Витоки російської державності

16

9

7


1

Спосіб життя російських царів. Житлові місцевості, двори і будинки, домашнє начиння, одяг, їжа. Образ сімейного життя, розваги, свята. Вірування.

2

22


Російські імператори в історії нашої країни. Імператор Олександр I Благословенний. Імператор Олександр II Визволитель.

2

23

Імператор Олександр III Миротворець.

2

24

Доля останнього Російського імператора Миколи II.

2

25


Благодійність на Русі. Київська Русь: благодійність святої княгині Ольги, князя Володимира, заповіт князя Володимира Мономаха синам.

2

26

Благодійна діяльність сестер милосердя.

Творче завдання: виготовлення виробів з природного матеріалу в подарунок вихованцям дитячого садка.

2


2


7

Російська символіка: герб, стяги, прапори. Гімн Російської Федерації.

Творче завдання: зображення російської символіки за допомогою різноманітних видів прикладного творчості (малюнок, вишивка, різьблення, випалювання, бісероплетіння та ін.).


2

1

1


8

Підсумкове заняття: музично-поетична композиція "Батьківщина - як багато в цьому звуці ...".


2


2


III

II. Витоки російської духовності


8

3

5


1

Духовно-моральне вдосконалення людини. Православні виховні цінності: батьківство, Отечество, сім'я, любов до близьких, свобода і закон, працьовитість, милосердя. Заповіді Закону Божого. Вчення про пристрасті людських. Таїнства православної Церкви і православні обряди.

Творче завдання: осмислення життя православного християнина (відверту розмову).

2

1

1


2

Моральні закони, дані людству в Біблії. Основна відмінність християнства від інших релігійних конфесій. Основні протестантські секти, методи залучення. Хто такі "свідки Єгови?" Основні секти, що діють на території області (релігійна основа, методи залучення, цілі).

Творче завдання: обговорення моральних ідеалів християнства.

2

1

1


3

Річний коло православного календаря. "Перехідні свята" - пасхальний цикл. Заговини, Прощена неділя, Вербну неділю, Світле Христове Воскресіння - Великдень, Вознесіння Господнє. П'ятидесятниця - День Святої Трійці.

Творче завдання: духовні вірші та пісні про християнські свята.


2

1

1


4


Підсумкове заняття: зустріч зі священнослужителями, перегляд фільму.

Екскурсія по святих місцях

2


2


IV

III. Витоки російської літератури і мистецтва

12

4

8


1

Відображення природи в традиційній культурі російського народу, фольклорі, обрядах.

Троїцький святковий цикл. Троїцька берізка - образ дерева життя.

Творче завдання: розучування троицких пісень, хороводів. Відвідування концерту фольклорного ансамблю.

2

1

1


2

Сімейно-обрядова поезія російського народу. Зміст традиційних весільних пісень, символіко-поетичний і реально-обрядовий сюжет. Необрядовому пісні: ігрові, хороводні, танцювальні. Зміст необрядовому пісень, їх значення. Творче завдання: розучування ігрових пісень, народних ігор.

2

1

1


3


Природа рідного краю в поетичних творах поетів -белгородцев. Доброта, як краще людське якість в творах І. Чернухина, В. Михальова, П. Рощупкина. Сторінки біографії.

Творчість художників Бєлгородщини. Екскурсія в художній музей м Бєлгорода

2

1

1


4

Особливості селянських костюмів Воронезької губернії в порівнянні з народними костюмами інших районів Росії. Північний російський народний костюм кінця XIX - початку ХХ століття. Особливості курських, бєлгородських, рязанських костюмів селян. Українські риси селянських костюмів

Творче завдання: малюнки, аплікації, моделі народних костюмів.

2

1

1


5

Екскурсія в етнографічний відділ краєзнавчого музею п. Чорнянка

2


2


6

Підсумкове заняття: інсценоване дійство "Свято російського села".

2


2


V

IV .Історія Білгородського краю

8

4

4


1

Культурні традиції та звичаї Бєлгородщини.

2

22

Знамениті земляки-Бєлгородці.

2

23

Екскурсія в бібліотеку п. Чорнянка, перегляд фільму «Заповідна Білогір'я.».

2


2


4

Підсумкове заняття: літературно-краєзнавча вітальня «Мала Батьківщина, ти частка Росії Великої».

2


2


VI

Мій будинок, моя сім'я

12

9

3


1

Російські виховні системи. Виховний зміст господарювання, роботи на землі.

2

22

Народна школа. Православна гімназія.

2

23

Виховання в російській школі. Сучасні виховні системи

2

24

Роль сім'ї у вихованні особистості. Моральний клімат у сім'ї.

2

25

Виховання працею, спільна праця - основа життя і згуртованості сім'ї.Сімейне дозвілля.

Творче завдання: розповідь про традиції сім'ї, обов'язки її членів, взаємодопомогу.

2

1

1


6

Підсумкове заняття: музично-поетичне виступ учнів перед педагогами і батьками.

2


2


VIII

Заключне заняття.

Моральні засади сучасного суспільства. Необхідність у відродженні традиційної культури російського народу. Православна віра - невід'ємна частина вітчизняної історії та культури. Підведення підсумків роботи за рік.

підсумкове тестування

2

1

1Експедиційно-пошукова робота

Теоретична підготовка до експедиції. Формування умінь: записи народних географічних назв, робота з господарськими книгами, записи спогадів про Велику Вітчизняну війну, щоб зібрати матеріал по темам: «Сільська школа» і «Церковне краєзнавство». Обробка зібраного матеріалу.

10

2

8Всього годин:

70 годин

33часа

37 годин


Зміст курсу, що вивчається додаткової освітньої програми:

Зміст курсу, що вивчається програми
"Наші витоки" першого року навчання

Загальний річний план роботи становить - 70 год, з них: теоретичних -36, практичних -34

 1. Вступне заняття (2 години)

теорія:

Людина і навколишній світ. Що вивчає краєзнавство. Джерела вивчення рідного краю.

Інструктаж з техніки безпеки, правил дорожнього руху. Знайомство з групою. Правила поведінки в кабінеті, дотримання запобіжних заходів на практичних заняттях. Вступний моніторинг.

Методи і прийоми: Наочний, практичний, словесний. Бесіда з дітьми, прийом порівняння.

Форма проведення: бесіда, тестування.

Форма підведення підсумків: рефлексія.

Практика: Творче завдання: підібрати прислів'я про рідну землю, Батьківщину.

 1. Витоки російської державності (14 годин)

Теорія: Хто були наші предки? Походження слов'янських народів.

Теорія: Освоєння і заселення Російської рівнини. Побут і сімейні відносини слов'ян.

Теорія: Племена слов'ян. Вороги слов'ян. Вірування слов'ян: боги, духи. Сутність язичництва. Творче завдання: скласти розповідь про життя слов'ян, малюнки богів, духів.

Теорія: Початок Російської держави. Перші російські правителі. Рюрик - родоначальник руських князів. Великі князі в боротьбі з ворогами Землі Руської.

Практика: Творче завдання: прислів'я про сміливість, хоробрість, мужність.

Теорія: Прийняття християнства на Русі. Хрещення Русі київським князем Володимиром. Значення Хрещення. Перші російські храми.Практика: Творче завдання: християнські імена; розповідь про святого, ім'ям якого ти названий.

Теорія: Початок Москви, князь Юрій Долгорукий. Перші храми Москви. Нашестя монголо-татар.

Теорія: Князь Дмитро Донський. Благословення преподобного Сергія Радонезького. Ікони Божої Матері - заступниці Землі Руської. Куликовська битва. Росія звільнена. Творче завдання: малюнок бою на Куликовому полі.Практика: Підсумкове заняття: сценка з життя слов'ян дохристиянського періоду.

 1. Витоки російської духовності - 14 годин

Теорія: Знайомство з Православ'ям. Поняття про Трійцю. Образ Спасителя - основа православного вчення.

Хресне знамення, його значення. Хрест. Ікони. Молитва - бесіда людини з Богом.Практика: Творче завдання: розповіді і вірші про особливо шанованих іконах.

Теорія: Святі імена Землі Руської. Апостол Андрій Первозванний. Святий князь Володимир. Святі князі Борис Ростовський і Гліб Муромський

Теорія: Святі первоучителі і просвітителі, слов'янські Кирило і Мефодій.Практика: Творче завдання: розучування духовних пісень.

Теорія: Святі місця Русі. Підстава Києво-Печорської обителі. Преподобні Антоній і Феодосій Печорські. Московський Кремль, храми Москви. Митрополит Гермоген. Підстава Троїцького монастиря. Преподобний Сергій Радонезький.

Теорія: Святі місця землі Бєлгородської, храми, монастирі.Практика: Творче завдання: казки та прислів'я про доброту, самопожертву, любові, милосердя.

Практика: Екскурсія в храм п. Чорнянка

Практика: Підсумкове заняття: музично-поетична композиція на біблійну тему.

4. Витоки російської літератури і мистецтва

Теорія: Стародавні літописи. Літописці.

Теорія: Російський фольклор. Билини про російських богатирів. Боротьба богатирів за Землю Руську

Теорія: Календарно-обрядова поезія російського народу. Зимовий цикл народних свят. Зимові святки, святкування обряду на Русі.

Теорія: Весняний цикл народних свят. Масляна.

Теорія: Літні свята російського народу: Зелені святки, Трійця, Івана Купала. Обрядові пісні Білгородського краю.Практика: Творче завдання: розучування обрядових пісень, малюнок народного гуляння.

Теорія: Російські народні казки: про тварин, побутові, чарівні. Билин А.Н. Королькова, А.Н. Афанасьєв, казки в їх переказі.Практика: Творче завдання: інсценування російської народної казки.

Теорія: Прикладна творчість народу. Виготовлення іграшок: матрьошка, бирюльки, глиняні іграшки, ляльки-закрутки, іграшки з соломи. Народні ігри, їх значення в житті народу.Практика: Творче завдання: виготовити іграшку своїми руками; розучування народних ігор.

Теорія: Виготовлення одягу селянами. Орнамент на предметах селянського побуту. Різьба по дереву. Гончарство.Практика: Творче завдання: малюнок народного орнаменту.

Теорія: Інструктаж з техніки безпеки і правил поведінки в музеї.

Екскурсія в етнографічний відділ краєзнавчого музею п.Чернянка.Практика: Підсумкове заняття: інсценоване подання обряду народного свята

5. Історія Білгородського краю-6 годин

Теорія: Бєлгородський край дохристиянського періоду. Заселення краю слов'янськими племенами. Язичницькі вірування.

Теорія: Заснування міста-фортеці Білгород. Перші мешканці Білгорода.

Теорія: Перший храм Бєлгорода. Захист православного Вітчизни білгородцями.

Теорія: Топоніміка Білгородського краю. Пояснення назв населених пунктів, географічних об'єктів.

Практика: Творче завдання: розповіді і вірші про Білгородському краї, Батьківщині, храмах.

Практика: Екскурсія в краєзнавчий музейг. Бєлгорода

Практика: Підсумкове заняття: поетична композиція, присвячена історії міста Білгорода

6. Мій будинок, моя сім'я - 8 годин

Теорія: Генеалогічне дерево. Значення знання історії своєї родини.

Теорія: Джерела пам'яті предків. Значення поширених на Русі імен та прізвищ.

Теорія: Сімейні традиції, реліквії, фотографії.

Теорія: Доля сім'ї в історії рідного краю, всієї країни.

Теорія: Звичай поминання померлих у християн, батьківські дні.

Родовід.

Практика: Творче завдання: складання родоводу; розповіді, вірші, казки, прислів'я про відносини в родині.

Практика: Екскурсія в краєзнавчий музей п. Чорнянка.

Практика: Підсумкове заняття: зустріч з родичами учнів, які пам'ятають Велику Вітчизняну війну, концерт для гостей.

7.Заключеніе- 4 години

Теорія: Моя велика і мала Батьківщина. За що я люблю свій край. Усвідомлення понять: Батьківщина, Вітчизна, Православ'я, патріотизм.

Практика: Творче завдання: вірші про Батьківщину російських поетів (оформлення альбому).


8.Експедіціонно-пошукова робота-6 годин

Теорія: Теоретична підготовка до фольклорно-етнографічної експедиції. Цілі і завдання експедиції. Формування навичок спілкування з людьми, роботи з опитувальником, фіксування усного матеріалу. Ведення етнографічного щоденника. необхідне спорядженняТеорія: Теоретична підготовка до фольклорно-етнографічної експедиції. Цілі і завдання експедиції. Формування навичок спілкування з людьми, роботи з опитувальником, фіксування усного матеріалу. Ведення етнографічного щоденника. Необхідне спорядження.

Практика: експедиційно-пошукова роботаЗміст курсу, що вивчається другого року навчання програми
"Наші витоки"

Загальний річний план роботи становить - 70 год, з них: теоретичних -34, практичних -36

1. Вступне заняття - (2 години)

Теорія: Вступне заняття, інструктаж з техніки безпеки, правил дорожнього руху

Вступ. Роль краєзнавства в школі. Рідний край - частина Росії, частка світу. Роль краєзнавства в пізнанні історії Батьківщини і у вихованні любові до батьківщини.Практика: Творче завдання: скласти розповідь Думай про рідну землю.

2. Витоки російської государственності- (16 годин)

Теорія: Росія Рюриковичів. Перші російські міста, храми Русі.

Князь Володимир Красне Сонечко.

Государ державний Іоанн III.

Великий князь і цар Іван IV Грозний.

Правління Бориса Годунова.

Російська імперія Романових. Цар Олексій Михайлович.

Петро I, єдинодержавний володар Росії. Європейські звичаї на Русі.

Початок Російського флоту.Перемоги Петра I.

Практика:

Творче завдання: підготувати для конференції повідомлення «Російський государ в історії Росії».

Підсумкове заняття: конференція на тему «Витоки російської державності».

3. Витоки російської духовності - (12 годин)Теорія: Що таке храм? Зовнішній вигляд православного храму. Внутрішнє облаштування храму. Іконостас. Царські врата. Престольне свято. Історія головного храму країни - храму Христа Спасителя. Правила поведінки в храмі.Практика: Творче завдання: малюнок православного храму; розучування духовної пісні про храм.

Святі імена Землі Руської.Теорія: Святий Андрій Боголюбський, князь Володимирський.

Муромське чудотворці. Святі князі Петро і Февронія (зразок християнського шлюбу).

Царевич Дмитро страстотерпец.Практика: Творче завдання: розучування духовних віршів про православних святих.

Теорія: Подвижники віри православної. Іконописець Андрій Рубльов. Творче завдання: опис ікони «Трійця» Андрія Рубльова.

Поняття про православні свята. Головні свята православного календаря. Дванадесяті неперехідні свята. Значення свят в житті православних християн.Практика: Творче завдання: читання біблійних історій.

Підсумкове заняття: інсценовані сторінки Біблії.

III. Витоки російської літератури і мистецтва - (14 годин)Теорія: Давньоруська література, «Повість временних літ». Фольклор Білгородського краю. Класифікація казок. Казки Білгородських авторов.Творческое завдання: малюнок казкового епізоду; аналіз казки, її головна думка

Пісенну спадщину Білгородського краю. Класифікація російських народних пісень. Їх значення в житті селян.Практика: Творче завдання: розучування російських народних пісень.

Теорія: Природа в творах російських поетів. Зображення життя народу в поезії А. Кольцова та І. Нікітіна. Сторінки біографії і творчості поетів.Практика: Творче завдання: вірші А. Кольцова та І. Нікітіна, аналіз віршів.

Теорія: Поезія народного костюма. Одяг селян Бєлгородської губернії кінця XIX - початку ХХ століття: буденна, святкова, весільна. Особливості селянських костюмів різних сіл Бєлгородської губернії. Традиційні орнаменти одягу, вишивка. Символіка кольору в селянському костюмі.Практика: Творче завдання: виготовлення моделей селянських костюмів сіл Бєлгородської області.

Теорія: Вивчення весільного обряду. Весільні пісні: величальні, корільних, голосіння.

Таїнство шлюбу в Православ'ї. Євангельські і апостольські послання про шлюб, обов'язки чоловіка і дружини. Церемонія вінчання.Практика: Творче завдання: розучування величальних пісень, епізоду весільного обряду

Екскурсія в музей народної культури м Бєлгорода

Підсумкове заняття: «Російським традиціям жити!» Музично-поетична композиція.

Історія Білгородського краю - (8 годин)

Теорія: Освіта Бєлгородської губернії. Історичні пам'ятки міста.

Практика: Екскурсія в Бєлгородський історико-краєзнавчий музей

Теорія: Значення монастирів в історії Білгорода Поняття про чернецтво, мета чернечого життя. Святитель Іоасаф Бєлгородський. Історія монастирів Білгородського краю. Творче завдання: прочитання сторінок Біблії про чернецтво, аналіз прочитаного.

Практика: Підсумкове заняття: зустріч з православним священиком, настоятелем Свято-Троїцького підземного монастиря.

Мій будинок, моя сім'я

Теорія: Вулиця, на якій я живу. Зв'язок поколінь в сім'ї. Видатні люди сім'ї.

Практика: Творче завдання: скласти розповідь про свою сім'ю, членів сім'ї.

Теорія: Роль сім'ї в житті суспільства і зміцненні держави. Відносини між членами сім'ї. Відповідальність один за одного. Роль матері у вихованні та прищепленні дітям доброти і сердечності. Моральний клімат у сім'ї.

Практика: Творче завдання: розповіді, вірші і прислів'я про відносини в родині, про матір.

Теорія: Я і мої друзі. Історія і традиції моєї школи.

Практика: Підсумкове заняття: рольова гра "Етика сімейних відносин".

Заключне заняття-(2 години)

Підведення підсумків роботи за рік.Теорія: Місце людини в суспільстві, його призначення в природі. Необхідність пізнання життя рідного краю, примноження його багатств, дбайливе ставлення до звичаїв і традицій народу.

Практика: Підсумкове тестуванняЕкспедиційно-пошукова робота-(8 годин)

Теорія: Теоретична підготовка до експедиції: визначення району дослідження, розробка тим дослідження, постановка цілей та завдань, складання запитальника.

Практика: Відпрацювання навичок спілкування з людьми в процесі ведення діалогу, вміння чіткого формулювання питання, уточнення фактів.

Зміст курсу, що вивчається третього року навчання за програмою
"Наші витоки"

Загальний річний план роботи становить - 70 год, з них: теоретичних -33, практичних -371. Вступне заняття (2 години)

Теорія: Вступне заняття, інструктаж з техніки безпеки, правил дорожнього руху

Вступ.

Народ і держава. Любов до Батьківщини і служіння їй. Ми - діти Росії, Русі Святий.

Практика: Творче завдання: аналіз віршів про Батьківщину російських поетів.2. Витоки російської державності (16 годин)

Теорія: Спосіб життя російських царів. Житлові місцевості, двори і будинки, домашнє начиння, одяг, їжа. Образ сімейного життя, розваги, свята. Вірування.

Російські імператори в історії нашої країни. Імператор Олександр I Благословенний.

Імператор Олександр II Визволитель. Імператор Олександр III Миротворець.

Доля останнього Російського імператора Миколи II.

Благодійність на Русі

Київська Русь: благодійність святої княгині Ольги, князя Володимира, заповіт князя Володимира Мономаха синам. Благодійна діяльність сестер милосердя.

Практика: Творче завдання: виготовлення виробів з природного матеріалу в подарунок вихованцям дитячого садка.

Російська символіка: герб, стяги, прапори. Гімн Російської Федерації.

Практика: Творче завдання: зображення російської символіки за допомогою різноманітних видів прикладного творчості (малюнок, вишивка, різьблення, випалювання, бісероплетіння та ін.).

Підсумкове заняття: музично-поетична композиція "Батьківщина - як багато в цьому звуці ...".

3. Витоки російської духовності - (8 годин)

Теорія: Духовно-моральне вдосконалення людини. Православні виховні цінності: батьківство, Отечество, сім'я, любов до близьких, свобода і закон, працьовитість, милосердя. Заповіді Закону Божого. Вчення про пристрасті людських. Таїнства православної Церкви і православні обряди.

Практика: Творче завдання: осмислення життя православного християнина (відверту розмову).

Моральні закони, дані людству в Біблії. Основна відмінність християнства від інших релігійних конфесій. Основні протестантські секти, методи залучення. Хто такі "свідки Єгови?" Основні секти, що діють на території області (релігійна основа, методи залучення, цілі).

Практика: Творче завдання: обговорення моральних ідеалів християнства.

Теорія: Річний коло православного календаря. "Перехідні свята" - пасхальний цикл. Заговини, Прощена неділя, Вербну неділю, Світле Христове Воскресіння - Великдень, Вознесіння Господнє. П'ятидесятниця - День Святої Трійці.

Практика: Творче завдання: духовні вірші та пісні про християнські свята.

Підсумкове заняття: зустріч зі священнослужителями, перегляд фільму.

Екскурсія по святих місцях

4. Витоки російської літератури і мистецтва-(12 годин)Теорія: Відображення природи в традиційній культурі російського народу, фольклорі, обрядах.

Троїцький святковий цикл. Троїцька берізка - образ дерева життя.

Практика: Творче завдання: розучування троицких пісень, хороводів. Відвідування концерту фольклорного ансамблю.

Теорія: Сімейно-обрядова поезія російського народу. Зміст традиційних весільних пісень, символіко-поетичний і реально-обрядовий сюжет. Необрядовому пісні: ігрові, хороводні, танцювальні. Зміст необрядовому пісень, їх значення.

Практика: Творче завдання: розучування ігрових пісень, народних ігор.

Теорія: Природа рідного краю в поетичних творах поетів -белгородцев. Доброта, як краще людське якість в творах І. Чернухина, В. Михальова, П. Рощупкина. Сторінки біографії.

Творчість художників Бєлгородщини. Екскурсія в художній музей м Бєлгорода

Особливості селянських костюмів Воронезької губернії в порівнянні з народними костюмами інших районів Росії. Північний російський народний костюм кінця XIX - початку ХХ століття. Особливості курських, бєлгородських, рязанських костюмів селян. Українські риси селянських костюмів

Практика: Творче завдання: малюнки, аплікації, моделі народних костюмів.

Екскурсія в етнографічний відділ краєзнавчого музею п. Чорнянка

Підсумкове заняття: інсценоване дійство "Свято російського села".

5.Історія Білгородського краю-(8 годин)

Теорія: Культурні традиції та звичаї Бєлгородщини.

Знамениті земляки-Бєлгородці.

Практика: Екскурсія в бібліотеку п. Чорнянка, перегляд фільму «Заповідна Білогір'я.».

Підсумкове заняття: літературно-краєзнавча вітальня «Мала Батьківщина, ти частка Росії Великої».

6.Мой будинок, моя сім'я-(12 годин)

Теорія: Російські виховні системи. Виховний зміст господарювання, роботи на землі.

Народна школа. Православна гімназія. Виховання в російській школі. Сучасні виховні системи

Роль сім'ї у вихованні особистості. Моральний клімат у сім'ї.

Виховання працею, спільна праця - основа життя і згуртованості сім'ї. Сімейне дозвілля.

Практика: Творче завдання: розповідь про традиції сім'ї, обов'язки її членів, взаємодопомогу.

Підсумкове заняття: музично-поетичне виступ учнів перед педагогами і батьками.

7.Заключітельное заняття - (12 годин)

Теорія :. Моральні засади сучасного суспільства. Необхідність у відродженні традиційної культури російського народу. Православна віра - невід'ємна частина вітчизняної історії та культури. Підведення підсумків роботи за рік.

Практика: Підсумкове тестування

8.Експедіціонно-пошукова робота-(10 годин)

Теоретична підготовка до експедиції.

Практика: Формування умінь: записи народних географічних назв, робота з господарськими книгами, записи спогадів про Велику Вітчизняну війну, щоб зібрати матеріал по темам: «Сільська школа» і «Церковне краєзнавство». Обробка зібраного матеріалу

Методичне забезпечення курсу, що вивчається додаткової освітньої програми перший рік навчання:ТЕМА ЗАНЯТТЯ
форми занять

Форми підведення підсумків

Прийоми і методи у організації роботи

Технічне оснащення заняття, дидактичний матеріалI

Вступне заняття, інструктаж з техніки безпеки, правил дорожнього руху.

Людина і навколишній світ. Що вивчає краєзнавство. Джерела вивчення рідного краю. Творче завдання: підібрати прислів'я про рідну землю, Батьківщину.

Бесіда, інструктаж по Т \ Б

анкетування

словесний, наочний, бесіда.

Журнал інструктажів

анкети

II

I. Витоки російської державності

1

2

Хто були наші предки? Походження слов'янських народів.

Освоєння і заселення Російської рівнини. Побут і сімейні відносини слов'ян.

Розповідь, пояснення

вікторина

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО

3

Племена слов'ян. Вороги слов'ян. Вірування слов'ян: боги, духи. Сутність язичництва. Творче завдання: скласти розповідь про життя слов'ян, малюнки богів, духів.

гра

Творче завдання інд.

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО

4

Початок Російської держави. Перші російські правителі. Рюрик - родоначальник руських князів. Великі князі в боротьбі з ворогами Землі Руської.

Творче завдання: прислів'я про сміливість, хоробрість, мужність.Розповідь, пояснення

творче завдання

колективна робота

Дидактичний матеріал, ТСО

5

Прийняття християнства на Русі. Хрещення Русі київським князем Володимиром. Значення Хрещення. Перші російські храми.Творче завдання: християнські імена; розповідь про святого, ім'ям якого ти названий.

Розповідь, пояснення

Творче завдання, диспут

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО

6

Початок Москви, князь Юрій Долгорукий. Перші храми Москви. Нашестя монголо-татар.

практикум

тест

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО

7

Князь Дмитро Донський. Благословення преподобного Сергія Радонезького. Ікони Божої Матері - заступниці Землі Руської. Куликовська битва. Росія звільнена.

Творче завдання: малюнок бою на Куликовому полі.
практична робота в музеї

Творче завдання, виставка малюнків

Інд. робота

Дидактичний матеріал, ТСОфонди шкільного краєзнавчого музею

8

Підсумкове заняття: сценка з життя слов'ян дохристиянського періоду.

інсценоване подання

Творч. звіт

колективна робота

Дидактичний матеріал, ТСО

III

II. Витоки російської духовності

1

Знайомство з Православ'ям. Поняття про Трійцю. Образ Спасителя - основа православного вчення.


пояснення

Виставка творч. робіт

колективна робота

Дидактичний матеріал, ТСО

2

Хресне знамення, його значення. Хрест. Ікони. Молитва - бесіда людини з Богом.Творче завдання: розповіді і вірші про особливо шанованих іконах.

Круглий стіл

творче завдання

робота малими групами

Дидактичний матеріал, ТСО

3

4

Святі імена Землі Руської. Апостол Андрій Первозванний. Святий князь Володимир. Святі князі Борис Ростовський і Гліб Муромський

. Святі первоучителі і просвітителі, слов'янські Кирило і Мефодій.Творче завдання: розучування духовних пісень.

практична робота в бібліотеці;

творче завдання

Раб. по групам

Дидактичний матеріал, ТСО, література

5

Святі місця Русі. Підстава Києво-Печорської обителі. Преподобні Антоній і Феодосій Печорські. Московський Кремль, храми Москви. Підстава Троїцького монастиря. Преподобний Сергій Радонезький.


лекція

Круглий стіл

колективна робота

Дидактичний матеріал, ТСО

6

Святі місця землі Бєлгородської, храми, монастирі.Творче завдання: казки та прислів'я про доброту, самопожертву, любові, милосердя.

практикум

творче завдання

Інд.работа

Дидактичний матеріал, ТСО

7

Екскурсія в храм п. Чорнянка

екскурсія

Тврч. звіт

колективна робота

Фотоапарат, блокноти

8

Підсумкове заняття: музично-поетична композиція на біблійну тему.

музично-поетична композиція

творче завдання

колективна робота

Дидактичний матеріал, ТСО

IV

III. Витоки російської літератури і мистецтва

1

Стародавні літописи. Літописці.

Розповідь, бесіда

Практична робота в бібліотеці

Інд. робота

Дидактичний матеріал, ТСО фонди шкільної бібліотеки

2

Російський фольклор. Билини про російських богатирів. Боротьба богатирів за Землю Руську

інсценування

концерт

Інд. робота

Дидактичний матеріал, ТСО

3

4

Календарно-обрядова поезія російського народу. Зимовий цикл народних свят. Зимові святки, святкування обряду на Русі.

Весняний цикл народних свят. Масляна.

конкурс

опитування

Інд. робота

Дидактичний матеріал, ТСО, худ. Література, костюми

5

Літні свята російського народу: Зелені святки, Трійця, Івана Купала. Обрядові пісні Білгородського краю.

Творче завдання: розучування обрядових пісень, малюнок народного гуляння.

Рольова гра

творче завдання

колективна робота

Дидактичний матеріал, ТСО, Література, костюми, фотоматеріал

6

Російські народні казки: про тварин, побутові, чарівні. Билин А.Н. Королькова, А.Н. Афанасьєв, казки в їх переказі.

Творче завдання: інсценування російської народної казки.

Практикум в бібліотеці; інсценування

творче завдання

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО, худ. Література, народні костюми

7

Прикладна творчість народу. Виготовлення іграшок: матрьошка, бирюльки, глиняні іграшки, ляльки-закрутки, іграшки з соломи. Народні ігри, їх значення в житті народу.

Творче завдання: виготовити іграшку своїми руками; розучування народних ігор.

Практична робота

Виставка декоративно-приклад. Тв-ва

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО, пластилін, картон, клей

8

Виготовлення одягу селянами. Орнамент на предметах селянського побуту. Різьба по дереву. Гончарство.

Творче завдання: малюнок народного орнаменту.

Пояснення, розповідь

творче завдання

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСОфонди шкільного краєзнавчого музею

9

Інструктаж з техніки безпеки і правил поведінки в музеї.

Екскурсія в етнографічний відділ краєзнавчого музею п.Чернянка.

Підсумкове заняття: інсценування народного свята

Рольова гра-вистава, екскурсія

інсценоване подання

колективна робота

експонати музею

V

IV. Історія Білгородського краю
Дидактичний матеріал, ТСО

1

Бєлгородський край в кам'яному столітті. Заселення краю слов'янськими племенами. Язичницькі вірування.

практична робота в бібліотеці

вікторина

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСОенціклопедія «Білгородська енциклопедія»,

2

Підстава перших міст і заселення Бєлгородщини в кінці XVI - першій половині XVII ст

. Пояснення, бесіда

практична робота в музеї

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО

карта

3

Храми Бєлгорода. Захист православного Вітчизни білгородцями.

презентація

Інд. завдання

Інд. Раб.

Дидактичний матеріал, ТСО

4

Топоніміка Білгородського краю. Пояснення назв населених пунктів, географічних об'єктів.

Творче завдання: розповіді і вірші про Білгородському краї, Батьківщині, храмах.

. Пояснення, бесіда

творче завдання

Інд. Раб.

Дидактичний матеріал, ТСОенціклопедія «Білгородська енциклопедія», тлумачний словник

5

Екскурсія в історико-краєзнавчий музей м Бєлгорода

екскурсія

творче завдання

Коллект. Раб.

експонати музею

6

Підсумкове заняття: поетична композиція, присвячена історії міста Білгорода

поетична композиція

творче завдання

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО, плакати, малюнки

VI

V. Мій будинок, моя сім'я
Дидактичний матеріал, ТСО

1

Генеалогічне дерево. Значення знання історії своєї родини.

практикум

Творч. звіт

Інд. робота

Дидактичний матеріал, ТСО

2

Джерела пам'яті предків. Значення поширених на Русі імен та прізвищ.

Практикум в музеї

Вист. Творч. робіт

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО

3

Сімейні традиції, реліквії, фотографії.

практикум

Міні-конференція

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСОенціклопедія «Білгородська енциклопедія»,

4

Доля сім'ї в історії рідного краю, всієї країни.

еспедіціі

виставка

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО

5

Звичай поминання померлих у християн, батьківські дні.


бесіда

опитування

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО

6

Родовід.

Творче завдання: складання родоводу; розповіді, вірші, казки, прислів'я про відносини в родині.


Пояснення, практикум

творче завдання

Інд. робота

Дидактичний матеріал, ТСО

7

Екскурсія до краєзнавчого музею п. Чорнянка.

екскурсія

творче завдання

Робота в парах

фотоапарат

8

Підсумкове заняття: зустріч з родичами учнів, які пам'ятають Велику Вітчизняну війну, концерт для гостей.

концерт -зустріч, для гостей

концерт

колективна робота

Дидактичний матеріал, ТСО

VIII

висновок

Моя велика і мала Батьківщина. За що я люблю свій край. Усвідомлення понять: Батьківщина, Вітчизна, Православ'я, патріотизм.

Творче завдання: вірші про Батьківщину російських поетів.

усний журнал

Творчий звіт, анкетування

колективна робота

Дидактичний матеріал, ТСО


Експедиційно-пошукова робота

Формування експедиційних навичок.

Теоретична підготовка до фольклорно-етнографічної експедиції. Цілі і завдання експедиції. Формування навичок спілкування з людьми, роботи з опитувальником, фіксування усного матеріалу. Ведення етнографічного щоденника. необхідне спорядження

експедиція

творчий звіт

Робота в групах

Фотоапарат, блокнот, магнітофон

Методичне забезпечення курсу, що вивчається додаткової освітньої програми другий рік навчання:ТЕМА ЗАНЯТТЯ
форми занять

Форми підведення підсумків

Прийоми і методи у організації роботи

Технічне оснащення заняття, дидактичний матеріалI

Вступне заняття, інструктаж з техніки безпеки, правил дорожнього руху.

Людина і навколишній світ. Що вивчає краєзнавство. Джерела вивчення рідного краю. Творче завдання: підібрати прислів'я про рідну землю, Батьківщину.

Бесіда, інструктаж по Т \ Б

анкетування

словесний, наочний, бесіда.

Журнал інструктажів

анкети

II

I. Витоки російської державності

1

2

Хто були наші предки? Походження слов'янських народів.

Освоєння і заселення Російської рівнини.Побут і сімейні відносини слов'ян.

Розповідь, пояснення

вікторина

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО

3

Племена слов'ян. Вороги слов'ян. Вірування слов'ян: боги, духи. Сутність язичництва. Творче завдання: скласти розповідь про життя слов'ян, малюнки богів, духів.

гра

Творче завдання інд.

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО

4

Початок Російської держави. Перші російські правителі. Рюрик - родоначальник руських князів. Великі князі в боротьбі з ворогами Землі Руської.

Творче завдання: прислів'я про сміливість, хоробрість, мужність.Розповідь, пояснення

творче завдання

колективна робота

Дидактичний матеріал, ТСО

5

Прийняття християнства на Русі. Хрещення Русі київським князем Володимиром. Значення Хрещення. Перші російські храми.Творче завдання: християнські імена; розповідь про святого, ім'ям якого ти названий.

Розповідь, пояснення

Творче завдання, диспут

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО

6

Початок Москви, князь Юрій Долгорукий. Перші храми Москви. Нашестя монголо-татар.

практикум

тест

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО

7

Князь Дмитро Донський. Благословення преподобного Сергія Радонезького. Ікони Божої Матері - заступниці Землі Руської. Куликовська битва. Росія звільнена.

Творче завдання: малюнок бою на Куликовому полі.
практична робота в музеї

Творче завдання, виставка малюнків

Інд. робота

Дидактичний матеріал, ТСОфонди шкільного краєзнавчого музею

8

Підсумкове заняття: сценка з життя слов'ян дохристиянського періоду.

інсценоване подання

Творч. звіт

колективна робота

Дидактичний матеріал, ТСО

III

II. Витоки російської духовності

1

Знайомство з Православ'ям. Поняття про Трійцю. Образ Спасителя - основа православного вчення.


пояснення

Виставка творч. робіт

колективна робота

Дидактичний матеріал, ТСО

2

Хресне знамення, його значення. Хрест. Ікони. Молитва - бесіда людини з Богом.Творче завдання: розповіді і вірші про особливо шанованих іконах.

Круглий стіл

творче завдання

робота малими групами

Дидактичний матеріал, ТСО

3

4

Святі імена Землі Руської. Апостол Андрій Первозванний. Святий князь Володимир. Святі князі Борис Ростовський і Гліб Муромський

. Святі первоучителі і просвітителі, слов'янські Кирило і Мефодій.Творче завдання: розучування духовних пісень.

практична робота в бібліотеці;

творче завдання

Раб. по групам

Дидактичний матеріал, ТСО, література

5

Святі місця Русі. Підстава Києво-Печорської обителі. Преподобні Антоній і Феодосій Печорські. Московський Кремль, храми Москви. Підстава Троїцького монастиря. Преподобний Сергій Радонезький.


лекція

Круглий стіл

колективна робота

Дидактичний матеріал, ТСО

6

Святі місця землі Бєлгородської, храми, монастирі.Творче завдання: казки та прислів'я про доброту, самопожертву, любові, милосердя.

практикум

творче завдання

Інд.работа

Дидактичний матеріал, ТСО

7

Екскурсія в храм п. Чорнянка

екскурсія

Тврч. звіт

колективна робота

Фотоапарат, блокноти

8

Підсумкове заняття: музично-поетична композиція на біблійну тему.

музично-поетична композиція

творче завдання

колективна робота

Дидактичний матеріал, ТСО

IV

III. Витоки російської літератури і мистецтва

1

Давньоруська література, «Повість временних літ». Фольклор Білгородського краю. Класифікація казок. Казки Білгородських авторов.Творческое завдання: малюнок казкового епізоду; аналіз казки, її головна думка


Розповідь, бесіда

Практична робота в бібліотеці

Інд. робота

Дидактичний матеріал, ТСО фонди шкільної бібліотеки

2

Пісенну спадщину Білгородського краю. Класифікація російських народних пісень. Їх значення в житті селян.Творче завдання: розучування російських народних пісень.


інсценування

концерт

Інд. робота

Дидактичний матеріал, ТСО

3

4

Природа в творах російських поетів. Зображення життя народу в поезії А. Кольцова та І. Нікітіна. Сторінки біографії і творчості поетів.Творче завдання: вірші А. Кольцова та І. Нікітіна, аналіз віршів.

конкурс

опитування

Інд. робота

Дидактичний матеріал, ТСО, худ. Література, костюми

5

Поезія народного костюма. Одяг селян Бєлгородської губернії кінця XIX - початку ХХ століття: буденна, святкова, весільна. Особливості селянських костюмів різних сіл Бєлгородської губернії. Традиційні орнаменти одягу, вишивка. Символіка кольору в селянському костюмі.Творче завдання: виготовлення моделей селянських костюмів сіл Бєлгородської області.


Наукове дослідження

олімпіада

колективна робота

Дидактичний матеріал, ТСО, Література, костюми, фотоматеріал

6

Вивчення весільного обряду. Весільні пісні: величальні, корільних, голосіння.

Таїнство шлюбу в Православ'ї. Євангельські і апостольські послання про шлюб, обов'язки чоловіка і дружини. Церемонія вінчання.Творче завдання: розучування величальних пісень, епізоду весільного обряду

Практикум в бібліотеці; інсценування

творче завдання

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО, худ. Література, народні костюми

7

Екскурсія в музей народної культури

м Бєлгорода


Практична робота

Виставка декоративно-приклад. Тв-ва

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО, пластилін, картон, клей

8

Підсумкове заняття: «Російським традиціям жити!» Музично-поетична композиція.

Рольова гра-вистава, екскурсія

інсценоване подання

колективна робота

експонати музею

V

IV. Історія Білгородського краю
Дидактичний матеріал, ТСО

1

Освіта Бєлгородської губернії. Адміністративно-терріріторіальние реформи Петра 1.


практична робота в бібліотеці

вікторина

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСОенціклопедія «Білгородська енциклопедія»,

2

Екскурсія в Бєлгородський музей-діораму «Курська битва. Білгородське напрямок ». Історичні пам'ятки міста.

. Пояснення, бесіда

практична робота в музеї

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО

карта

3

Історія монастирів Білгородського краю. Поняття про чернецтво, мета чернечого життя. Святитель Іоасаф Бєлгородський .. Творче завдання: прочитання сторінок Біблії про чернецтво, аналіз прочитаного.

презентація

Інд. завдання

Інд. Раб.

Дидактичний матеріал, ТСО

6

Підсумкове заняття: зустріч з православним священиком, настоятелем Свято-Троїцького підземного монастиря.


Круглий стіл

творче завдання

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО, плакати, малюнки

VI

V. Мій будинок, моя сім'я
Дидактичний матеріал, ТСО

1

Вулиця, на якій я живу. Зв'язок поколінь в сім'ї. Видатні люди сім'ї.

Творче завдання: скласти розповідь про свою сім'ю, членів сім'ї.


практикум

Творч. звіт

Інд. робота

Дидактичний матеріал, ТСО

2

Роль сім'ї в житті суспільства і зміцненні держави. Відносини між членами сім'ї. Відповідальність один за одного. Роль матері у вихованні та прищепленні дітям доброти і сердечності. Моральний клімат у сім'ї.

Творче завдання: розповіді, вірші і прислів'я про відносини в родині, про матір.


Практикум в музеї

Вист. Творч. робіт

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО

3

Я і мої друзі. Історія і традиції моєї школи.

практикум

Міні-конференція

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСОенціклопедія «Білгородська енциклопедія»,

4

Підсумкове заняття: рольова гра "Етика сімейних відносин".


Рольова гра

виставка

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО

VIII

Заключне заняття. Підведення підсумків роботи за рік.

підсумкове тестуванняМісце людини в суспільстві, його призначення в природі. Необхідність пізнання життя рідного краю, примноження його багатств, дбайливе ставлення до звичаїв і традицій народу.


конференція

Творчий звіт, анкетування

колективна робота

Дидактичний матеріал, ТСО


Експедиційно-пошукова робота

Теоретична підготовка до експедиції: визначення району дослідження, розробка тим дослідження, постановка цілей та завдань, складання запитальника. Відпрацювання навичок спілкування з людьми в процесі ведення діалогу, вміння чіткого формулювання питання, уточнення фактів.

експедиція

творчий звіт

Робота в групах

Фотоапарат, блокнот, магнітофонМетодичне забезпечення курсу, що вивчається додаткової освітньої програми третій рік навчання:ТЕМА ЗАНЯТТЯ
форми занять

Форми підведення підсумків

Прийоми і методи у організації роботи

Технічне оснащення заняття, дидактичний матеріалI

Вступне заняття, інструктаж з техніки безпеки, правил дорожнього руху.

Вступ. Народ і держава. Любов до Батьківщини і служіння їй. Ми - діти Росії, Русі Святий.

Творче завдання: аналіз віршів про Батьківщину російських поетів.


Бесіда, інструктаж по Т \ Б

анкетування

словесний, наочний, бесіда.

Журнал інструктажів

анкети

II

I. Витоки російської державності

1


Спосіб життя російських царів. Житлові місцевості, двори і будинки, домашнє начиння, одяг, їжа. Образ сімейного життя, розваги, свята. Вірування.


Розповідь, пояснення

вікторина

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО

2

Російські імператори в історії нашої країни. Імператор Олександр I Благословенний.

Імператор Олександр II Визволитель.

гра

Творче завдання інд.

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО

3

Імператор Олександр III Миротворець.

Розповідь, пояснення

Творче завдання, диспут

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО

4

Доля останнього Російського імператора Миколи II.

практикум

тест

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО

5

Благодійність на Русі. Київська Русь: благодійність святої княгині Ольги, князя Володимира, заповіт князя Володимира Мономаха синам.

практична робота в музеї

Творче завдання, виставка малюнків

Інд. робота

Дидактичний матеріал, ТСОфонди шкільного краєзнавчого музею

6

Благодійна діяльність сестер милосердя.

Творче завдання: виготовлення виробів з природного матеріалу в подарунок вихованцям дитячого садка.

Перегляд фільму

диспут

колективна робота

Дидактичний матеріал, ТСО,

7

Російська символіка: герб, стяги, прапори. Гімн Російської Федерації.

Творче завдання: зображення російської символіки за допомогою різноманітних видів прикладного творчості (малюнок, вишивка, різьблення, випалювання, бісероплетіння та ін.).


Бесіда, практикум

творче завдання

колективна робота

Дидактичний матеріал, ТСО, плакати «Символіка РФ»

8

Підсумкове заняття: музично-поетична композиція "Батьківщина - як багато в цьому звуці ...".


інсценоване подання

Творч. звіт

колективна робота

Дидактичний матеріал, ТСОIII

II. Витоки російської духовності

1

Духовно-моральне вдосконалення людини. Православні виховні цінності: батьківство, Отечество, сім'я, любов до близьких, свобода і закон, працьовитість, милосердя. Заповіді Закону Божого. Вчення про пристрасті людських. Таїнства православної Церкви і православні обряди.

Творче завдання: осмислення життя православного християнина (відверту розмову).


пояснення

Виставка творч. робіт

колективна робота

Дидактичний матеріал, ТСО

2

Моральні закони, дані людству в Біблії. Основна відмінність християнства від інших релігійних конфесій. Основні протестантські секти, методи залучення. Хто такі "свідки Єгови?" Основні секти, що діють на території області (релігійна основа, методи залучення, цілі).

Творче завдання: обговорення моральних ідеалів християнства.


Круглий стіл

творче завдання

робота малими групами

Дидактичний матеріал, ТСО

3

4

Річний коло православного календаря. "Перехідні свята" - пасхальний цикл. Заговини, Прощена неділя, Вербну неділю, Світле Христове Воскресіння - Великдень, Вознесіння Господнє. П'ятидесятниця - День Святої Трійці.

Творче завдання: духовні вірші та пісні про християнські свята.


практична робота в бібліотеці;

творче завдання

Раб. по групам

Дидактичний матеріал, ТСО, література

5

Підсумкове заняття: зустріч зі священнослужителями, перегляд фільму.

Екскурсія по святих місцях

лекція

Круглий стіл

колективна робота

Дидактичний матеріал, ТСО

IV

III. Витоки російської літератури і мистецтва

1

Відображення природи в традиційній культурі російського народу, фольклорі, обрядах.

Троїцький святковий цикл. Троїцька берізка - образ дерева життя.

Творче завдання: розучування троицких пісень, хороводів. Відвідування концерту фольклорного ансамблю.

Розповідь, бесіда

Практична робота в бібліотеці

Інд.робота

Дидактичний матеріал, ТСО фонди шкільної бібліотеки

2

Сімейно-обрядова поезія російського народу. Зміст традиційних весільних пісень, символіко-поетичний і реально-обрядовий сюжет. Необрядовому пісні: ігрові, хороводні, танцювальні. Зміст необрядовому пісень, їх значення.

Творче завдання: розучування ігрових пісень, народних ігор.

інсценування

концерт

Інд. робота

Дидактичний матеріал, ТСО

3

4

Природа рідного краю в поетичних творах поетів -белгородцев. Доброта, як краще людське якість в творах І. Чернухина, В. Михальова, П. Рощупкина. Сторінки біографії.

Творчість художників Бєлгородщини. Екскурсія в художній музей м Бєлгорода

конкурс

опитування

Інд. робота

Дидактичний матеріал, ТСО, худ. Література, костюми

5

Особливості селянських костюмів Воронезької губернії в порівнянні з народними костюмами інших районів Росії. Північний російський народний костюм кінця XIX - початку ХХ століття. Особливості курських, бєлгородських, рязанських костюмів селян. Українські риси селянських костюмів

Творче завдання: малюнки, аплікації, моделі народних костюмів.

Рольова гра

творче завдання

колективна робота

Дидактичний матеріал, ТСО, Література, костюми, фотоматеріал

6

Екскурсія в етнографічний відділ краєзнавчого музею п. Чорнянка

екскурсія

творче завдання

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО, худ. Література, народні костюми

7

Підсумкове заняття: інсценоване дійство "Свято російського села".

Рольова гра-вистава,

Виставка декоративно-приклад. Тв-ва

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО, пластилін, картон, клей

V

IV. Історія Білгородського краю
Дидактичний матеріал, ТСО

1

Культурні традиції та звичаї Бєлгородщини.

практична робота в бібліотеці

вікторина

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСОенціклопедія «Білгородська енциклопедія»,

2

Знамениті земляки-Бєлгородці.

. Пояснення, бесіда

практична робота в музеї

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО

карта

3

Екскурсія в бібліотеку п. Чорнянка, перегляд фільму «Заповідна Білогір'я.».

презентація

Інд. завдання

Інд. Раб.

Дидактичний матеріал, ТСО

4

Підсумкове заняття: літературно-краєзнавча вітальня «Мала Батьківщина, ти частка Росії Великої».

. Пояснення, бесіда поетична композиція

творче завдання

Робота в групах.

Дидактичний матеріал, ТСОенціклопедія «Білгородська енциклопедія», тлумачний словник

VI

V. Мій будинок, моя сім'я
Дидактичний матеріал, ТСО

1

Російські виховні системи. Виховний зміст господарювання, роботи на землі.

практикум

Творч. звіт

Інд. робота

Дидактичний матеріал, ТСО

2

Народна школа. Православна гімназія.

Практикум в музеї

Вист. Творч. робіт

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО

3

Виховання в російській школі. Сучасні виховні системи

практикум

Міні-конференція

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСОенціклопедія «Білгородська енциклопедія»,

4

Роль сім'ї у вихованні особистості. Моральний клімат у сім'ї.

еспедіціі

виставка

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО

5

Виховання працею, спільна праця - основа життя і згуртованості сім'ї. Сімейне дозвілля.

Творче завдання: розповідь про традиції сім'ї, обов'язки її членів, взаємодопомогу.

бесіда

опитування

Робота в групах

Дидактичний матеріал, ТСО

6

Підсумкове заняття: музично-поетичне виступ учнів перед педагогами і батьками.

Пояснення, практикум

творче завдання

Інд. робота

Дидактичний матеріал, ТСО

7

Заключне заняття.

Моральні засади сучасного суспільства. Необхідність у відродженні традиційної культури російського народу. Православна віра - невід'ємна частина вітчизняної історії та культури. Підведення підсумків роботи за рік.

підсумкове тестування

Міні-конференція

тест

Робота в парах

фотоапарат

8

Експедиційно-пошукова робота

Теоретична підготовка до експедиції. Формування умінь: записи народних географічних назв, робота з господарськими книгами, записи спогадів про Велику Вітчизняну війну, щоб зібрати матеріал по темам: «Сільська школа» і «Церковне краєзнавство». Обробка зібраного матеріалу.

експедиція

Оформлення експозиції в музеї

Груп. робота

Магнітофон, блокнот

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Список літературидля вчителя

 1. «Білгородська губернія», Пархоменко, 2008 р

 2. «Бєлгородські святині» А.Н. Крупенко «Квант», 2007 р

 3. Белгородоведеніе: Підручник для загальноосвітніх установ під редакцією В.А. Шаповалова. - Білгород: Видавництво Б43 БелГУ, 2002

 4. «Білгородська енциклопедія», Білгород, 2002 г.

 5. «Місто першого салюту», Білгород, 2008 р

 6. Громико М.М. Світ російського села. - М., 2004.

 7. Дайн Г.Л. Іграшкових справ майстра. - М., 2004.

 8. Давня Русь: Перша книга для читання з вітчизняної історії. - М., 2003.

 9. «Святе Білогір'я», 2005 р

 10. «Історія Бєлгородщини», 2006 р

 11. Методичні рекомендації до уроків з курсу "Краєзнавство Бєлгородщини»: Методичний посібник / Автор-упорядник: С.С. Чернова. - Білгород, 2005.

 12. Ишимова А.О. Історія Росії в розповідях для дітей. - Спб., 2003.

 13. Костомаров Н.І. Домашня життя і звички великоруського народу. - М., 2000..

 14. Нариси краєзнавства Бєлгородщини. Навчальний посібник - Білгород, 2006

 15. «Старий Бєлгород». Крупенко А.Н. «Везелица» 2 007 м

 16. Пархоменко І.Г Білгородська губернія (Соціально-економічний та історико-культурологічний нарис 1727 - 1779гг.): Учеб. посібник для студентів з регіонального краєзнавства. - Изд. 2-е, испр. і доп. Білгород: Видавництво Бєлгородської ГСХА, 2002. - 309 с.

 17. Російська народна поезія.Обрядова поезія: Збірник. сост. і подг. тексту К. Чистова і Б. Чистовий. - Л., 2005.

 18. Сосніна Н., Шангіна І. Російський традиційний костюм. - СПб., 2001..Список літератури для учнів


1.Алексеенко Н.П., Нотатки краєзнавця. - М., 1992

2. Ботова С.І., Приставкина Т.А, Рябчиков А.В. Рукотворна краса землі

3. Бєлгородської. Навчально-методичний посібник. - Білгород, 2000.

4. Ганичев В.Н. Бєлгородщини духовная.- Білгород, 2006.

5. Міста Росії. Енциклопедія. - М .: Просвещение, 2004.

6.ЖіровМ.С.Народная художня культура Белгородчіни.-Бєлгород, 2004.

7. Кузнецов Н.А. У пам'яті народній. - Білгород, 2006.

8. Некрасов М.А. Народне мистецтво як частину культури-М.: Просвещение, 2004.

9. Осиковий Б.І. Бєлгородський алфавіт: короткий краєзнавчий довідник. - Воронеж: Центрально-чорноземні книжкове видавництво, 1990..

10. Решетніков Н.І. Експозиція шкільного музею. - М., 2006.

11. Саприкін Д.В. Бєлгородський державний музей. - Білгород, 2005.

12. Хукаленко А.Т. Бойова слава Белгорода.- Бєлгород, 2003.


Список літератури для батьків

 1. Климов Е.А. Як вибрати професію. - М., 2006.

 2. Фролов В.Т. Перспективи людини. - М., 2007..

 3. Коломенський О.Р. Громадянином бути зобов'язаний. - М., 2006.

 4. Селевко Г.К. Сучасні освітні технології. - М., 2011 року.

 5. Тубельскій А.Н. Школа самовизначення. - М., 2005.Щоб завантажити матеріал, введіть свій E-mail, вкажіть, хто Ви, і натисніть кнопку

Натискаючи кнопку, Ви погоджуєтеся отримувати від нас E-mail-розсилку

Якщо скачування матеріалу не почалося, натисніть ще раз "Завантажити матеріал".

Завантаження матеріалу почнеться через 60 сек.
А поки Ви очікуєте, пропонуємо ознайомитися з курсами відеолекцій для вчителів від центру додаткової освіти "Професіонал-Р"
(Ліцензія на здійснення освітньої діяльності
№3715 від 13.11.2013).
Отримати доступ
дізнатись детальніше
 • Історія

опис:

В даний час гостро відчувається необхідність відродження російської культури, вивчення історії народу, відновлення духовності для формування моральної особистості громадянина і патріота Росії. Особливе значення має повернення до традиційної системи моральності, сформованої православ'ям (повага до старших, терпіння і терпимість до оточуючих, вміння визнавати свої помилки, слухняність, цнотливість, милосердя і т. Д.). Основною метою програми є формування в учнів рис громадянськості, патріотизму, моральної поведінки, загальної культури, що є однією з головних завдань сучасної школи.

Програма «Наші витоки» відображає межпредметную інтеграцію, що дозволяє розширювати тематику досліджуваного матеріалу, здійснювати актуалізацію знань учнів.

Програма призначена для проведення додаткових занять, гуртків, факультативів у загальноосвітніх установах, в дитячих центрах додаткової освіти. Розрахована на дітей 10-13 років.