Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Проект по формуванню толерантності у дітей середнього дошкільного віку (з використанням технології «Історії Карапушек» ...)

Скачати 10.47 Kb.
Дата конвертації 16.07.2019
Розмір 10.47 Kb.
Тип Проекти. Проектна діяльність в дитячому садку

валентина Писарєва
Проект по формуванню толерантності у дітей середнього дошкільного віку (з використанням технології «Історії Карапушек» ...)

проект по

формування толерантності у дітей середнього дошкільного вікувикористанням технології "Історії Карапушек: як жити в мирі з собою та іншими")

Актуальність проекту.

Поняття толерантності формувалося впродовж багатьох століть, і цей процес триває досі. Толерантність багатолика в своїх проявах. Вона знайшла відображення в цілому ряді понять, дуже близьких дитячого сприйняття: миролюбність, турбота, розуміння, співчуття, підтримка, увага, терпимість, прийняття, дружелюбність.

Однією з варіативних освітніх технологій, здатної втілити філософський сенс ідеї толерантності в повсякденну практику міжособистісного і міжкультурного взаємодії дітей середнього і старшого дошкільного віку, є розроблена в 2008 р педагогічна технологія «Історії карапушек - як жити в мирі з собою та іншими?».

Для дошкільної ступені загальної освіти найбільш адекватними методами виховання толерантності, формування громадянської ідентичності виступають гра, використання творчих продуктивних художніх видів діяльності, соціально-психологічні тренінги. Гра, яка виступає як особлива віково-специфічна форма самовизначення дитини, є важливим механізмом соціалізації, забезпечуючи входження в соціальний світ - світ соціальних і міжособистісних людських відносин і його освоєння (Л. С. Виготський, Д. Б. Ельконін). Гра, наводячи мости між дитинством і дорослістю, пропонує «ідеальну форму», що задає зразок-еталон майбутньої дорослості в зрозумілій і доступній для наслідування дитини формі.

Суттєве значення, на думку С. Л. Рубінштейна, має гра для розвитку Я-концепції та ідентичності дитини, так як, граючи різні ролі в процесі гри, дитина не просто переноситься в іншу особистість, але при цьому значно збагачує і поглиблює свою власну.

Всі перераховані методи об'єднує те, що в основі виявляється мотиваційно-ціннісний, смисловий компонент толерантності та громадянської ідентичності, що цілком адекватно і віковим психологічним особливостям дітей 5-8 років, і сутнісним закономірностям розвитку самої особистості (А. Н. Леонтьєв).

Педагогічна технологія «Історії карапушек - як жити в мирі з собою та іншими?» Спрямована на створення універсальної моделі організації виховної роботи з дітьми в освітній установі. Модель будується на інтеграції різних видів діяльності: ігрової з елементами казкотерапії та продуктивною. Саме ці види діяльності дозволяють дитині в доступній формі не тільки успішно засвоювати такі непрості поняття, як повага, рівність, миролюбність, а й розвивати навички комунікативної культури, що дуже важливо для формування установок позитивного ставлення до світу, одноліткам і дорослим.

Період дошкільного дитинства дуже важливий для розвитку особистості дитини: протягом усього дошкільного періоду інтенсивно розвиваються психічні функції, формуються складні види діяльності, закладаються основи пізнавальних здібностей.

Дитячий сад, будучи першим щаблем становлення міжособистісних відносин, може і повинен приділяти особливу увагу проблемі толерантності, так як саме в дитячому віці закладаються основи поведінки людини в суспільстві. Але для цього необхідно проводити систематичну роботу з усіма учасниками педагогічного процесу, створювати розвиваюче і навчальне середовище в групах, підвищувати рівень самосвідомості і прояву толерантності у вихователів, фахівців ДОП, батьків вихованців.

Проект має на меті:

Створення умов для формування у дітей середнього дошкільного віку толерантного ставлення до навколишнього світу.

Завдання проекту:

1. Ознайомлення дітей з казковими історіями з формування установок позитивного спілкування з однолітками і дорослими і виконання творчих завдань (міні-проектів) на основі тих видів продуктивної діяльності, в яких діти найбільш успішні.

2. Залучення і активну участь батьків у процесі формування у дітей установок позитивного спілкування з однолітками і дорослими.

Вид проекту: довгостроковий, інформаційний

Учасники: діти, вихователь, батьки.

Час реалізації проекту: сентябрь 2016 року - травень 2017 року.

Результат проекту - створення певного унікального продукту, до якості якого пред'являються деякі вимоги. Унікальні продукти-об'єкти дитячої продуктивної діяльності: малюнки, вироби, споруди, роботи, виконані з різних матеріалів і в різній техніці, тексти і мелодії пісеньок, правила нових ігор ит. д.

I етап: Підготовчий.

1. Вивчення вихователем методичної літератури з теми проекту (Е. Ф. Алієва, О. Р. Радіонова "Історії карапушек: як жити в мирі з собою та іншими?" (Методичні рекомендації, "Як карапушкі вчилися розуміти один одного" (збірник казкових історій)

2. Організація розвиваючої предметного середовища, що дозволяє використовувати різноманітні форми роботи з дітьми (традиційні і нетрадиційні)

3. Підготовка батьків до активної участі в творчих зустрічах в сімейному клубі "Великі Карапуші"

II етап: Реалізація проекту

Дата Вид унікальною діяльності (діяльність, спрямована на досягнення спільної мети) Унікальний продукт (результат міні- проекту) Тематика занять в сімейному клубі "Великі Карапуші"

Вересень 1. Робота зі збіркою казкових історій "Карапушкі, здрастуйте!"

2. Кросворд "На якій вулиці живуть карапушкі?

3. Коло спілкування "Що таке добре і що таке погано" "

4. Міні-проект "Юні мандрівники" Створення макета села "Малі Карапуші" Введення учасників у ситуацію тренінгу.

Буклет "Рекомендації батькам по толерантному вихованню дітей"

Жовтень 1. Тематична бесіда "Як вести себе, коли поруч опиняється людина, не схожий на інших?"

2. Екскурсія в парк (ліс) на тему "Правила поведінки в лісі"

3. Осіннє свято "Перетворення чарівних кіл в заборонні знаки" (З) "На світі багато людей, не схожих один на одного"

Листопад 1. Робота зі збіркою казкових історій "Як карапушка Клякса гриби збирав"

2. Коло спілкування "Шлях до розуміння тебе Іншим"

3. Дозвілля "Ми-дружні хлопці"

4. Міні-проект "Юні любителі природи" Виставка дитячих робіт "Друзі лісу" "Хіба бути не схожим на інших-це погано?"

Оформлення інформаційного стенду "16 листопада-Всесвітній день толерантності"

Грудня 1. Міні-етюди по казкової історії "Як карапушка Клякса гриби збирав"

2. Розвага "Ми такі різні!" (з циклу "Батьки і діти")

3. Новорічне свято Пальчиковий театр "Хто ти? Який ти?" "Многообразіе- це багатство!"

Январь 1. Робота зі збіркою казкових історій "Історія про те, як карапушкі спекли хліб-лаваш"

2. Коло спілкування "Ми цікаві один одному"

3. Екскурсія в продуктовий магазин з циклу "хліб-всьому голова!"

4. Міні-проект "Юні таланти" "Тарілочка для лаваша" (худ. Праця, орігамі) "Ми-різні, ми цікаві один одному!"

Лютого 1. Музично-тематична зустріч "Пісенний калейдоскоп народів світу"

2. Читання казок народів світу

3. Спортивний дозвілля "Рухливі ігри різних народів" Конкурс юних мандрівників "В деякому царстві, в незнайомому державі" "Традиції та звичаї різних народів"

Березня 1. Робота зі збіркою казкових історій "Як карапушкі ходили в похід"

2. Свято весни (8 березня)

3. Виставка дитячої творчості "Подарунок мамі" (з циклу "Батьки і діти")

4. Міні-проект "Юні музиканти і поети" "Похідна пісенька" (творчі завдання по письменництва) "Щоб вишикувався діалог, потрібно почути нового знайомого"

Квітня 1. Коло спілкування "Новий друг"

2. Музичний діалог "Як музика може передавати різні настрої?"

3. Лялькова вистава "Як карапушкі ходили в похід"

4. Похід в парк (ліс) "За чарівними квітами" (з циклу "Батьки і діти") Конкурс дитячої творчості "Пластилінові дива" "Щоб вишикувався діалог, потрібно зрозуміти нового знайомого"

Травня 1. Робота зі збіркою казкових історій "Казка про квіти і чари"

2. Спортивна естафета "Прийдемо на допомогу малюкам"

3. Коло спілкування "Зрозумій мене"

4. Міні-проект "Юні скульптори" "Букет квітів для друзів" (ліплення) "Чому образився друг?"

III етап: Презентація проекту

Проміжні та остаточні підсумки роботи за проектом підводяться в ході щоквартальних мега- проектів.

1. Коло спілкування "Планета толерантності" (листопад)

Мета: сформувати і закріпити поняття "толерантності"

2. Творча зустріч "Якщо добрий ти" (лютий)

Мета: виховувати толерантне ставлення до людей з обмеженими можливостями здоров'я, готовність їм допомагати.

3. Игра- змагання "Ми різні, але дружні"

Мета: формувати у дітей установки позитивного спілкування з однолітками