Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Програма з історії для СПО по ОГСЕ02

Скачати 49.61 Kb.
Дата конвертації 15.02.2018
Розмір 49.61 Kb.
Тип програма

Державна освітня установа
середньої професійної освіти
«Киселевский політехнічний технікум»
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора по УПР

_____________ Ветрова.Е.П.

підпис розшифровка підпису

«____» ________________20__ р

РОБОЧА ПРОГРАМА Навчальної дисципліни

ОГСЕ.02 ІСТОРІЯ
спеціальність: 23.02.03 Технічне обслуговування та ремонт автомобільного транспорту
2015 р

Робоча програма навчальної дисципліни розроблена на основі Федерального державного освітнього стандарту за фахом початкової професійної освіти: 190631 Технічне обслуговування та ремонт автомобільного транспорту

Організація-розробник: державний освітній заклад середньої професійної освіти «Киселевский політехнічний технікум»

Розробник:

Ішімцева Ольга Олександрівна ГОУ СПО викладач історії «Киселевский політехнічний технікум», першої кваліфікаційної категорії.

Робоча програма розглянута і схвалена на засіданні циклової комісії із загальноосвітніх дисциплін

«____» ___________ 201__ р, протокол № ____

Керівник ЦК ___________ Бакланова Н.В.

Робоча програма розглянута і схвалена на засіданні циклової комісії за професією «Автомеханік»

«____» ___________ 201__ р, протокол № ____

Керівник ЦК ___________ Бєляєва Т.І.


Робоча програма узгоджена з роботодавцем

_____________________________________________________________________________________________ найменування організації

«____» ________________ 20 __ р

число місяць рікЗМІСТ

1. ПАСПОРТ приблизну програму НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Історія

1.1. Область застосування приблизної програми

Програма навчальної дисципліни є частиною основної професійної освітньої програми (ППССЗ) відповідно до ФГОС за фахом 23.02.03 Технічне обслуговування та ремонт автомобільного транспорту, що входить до складу укрупненої групи спеціальностей 23.00.00 Техніка і технології наземного транспорту.

Програма навчальної дисципліни може бути використана в додатковому професійну освіту, підвищення кваліфікації та перепідготовки.

1.2. Місце дисципліни в структурі основної професійної освітньої програми: навчальна дисципліна «Історія» входить в загальний гуманітарний і соціально-економічний навчальні цикли і спрямована на формування ОК 1-9.

1.3. Цілі і завдання дисципліни - вимоги до результатів освоєння навчальної дисципліни:

В результаті освоєння дисципліни навчається повинен вміти:

 • орієнтуватися в сучасній економічній, політичній і культурній ситуації в Росії і світі;

 • виявляти взаємозв'язок вітчизняних, регіональних, світових соціально-економічних, політичних і культурних проблем;

В результаті освоєння дисципліни навчається повинен знати:

 • основні напрямки розвитку ключових регіонів світу на рубежі століть (XX і XXI ст.);

 • сутність і причини локальних, регіональних, міждержавних конфліктів в кінці XX - початку XXI ст .;

 • основні процеси (інтеграційні, полікультурні, міграційні та інші) політичного і економічного розвитку провідних держав і регіонів світу;

 • призначення ООН, НАТО, ЄС та інших організацій і основні напрямки їх діяльності;

 • про роль науки, культури і релігії в збереженні і зміцненні національних і державницьких традицій;

 • зміст і призначення найважливіших правових і законодавчих актів світового та регіонального значення.

1.4. Рекомендована кількість годин на освоєння зразкової програми навчальної дисципліни:

максимальної навчального навантаження студента - 72 години, в тому числі:

обов'язкової аудиторного навчального навантаження студента - 48 годин;

самостійної роботи студента - 24 години.

2.СТРУКТУРА І ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Обсяг навчальної дисципліни і види навчальної роботи


лабораторні роботи

-

практичні заняття

4

контрольні роботи

-

курсова робота (проект) (якщо передбачено)

-

Самостійна робота студента (всього)

24

в тому числі:


самостійна робота над курсовою роботою (проектом) (якщо передбачено)

-

складання схем і таблиць, робота з навчальним завданням, довідковою літературою і словником, складання опорних конспектів, підготовка повідомлень, рефератів і т.п.

24

Проміжна атестація у формі диференційованого заліку

22.2. Приблизний тематичний план і зміст навчальної дисципліни ІсторіяЗміст навчального матеріалу, лабораторні роботи і практичні заняття, самостійна

робота учнів

обсяг годин

рівень освоєння

1

2

3

4

Розділ 1.

Світ на рубежі

ХХ - ХХІ ст.


36


Тема 1.1.

Основні напрямки розвитку ключових регіонів світу на рубежі століть.

Зміст навчального матеріалу

5

1

Глобалізація суспільного розвитку на рубежі століть. Інтернаціоналізація економіки, формування єдиного інформаційного простору. Особливості сучасних соціально-економічних процесів в країнах Заходу і Сходу.

2

Лабораторні роботи

-


Практичні заняття

-

Контрольні роботи

-

Самостійна робота учнів

Складання схем і таблиць, робота з навчальним завданням і з довідковою літературою і словником, складання опорного конспекту, підготовка повідомлень, рефератів.

2

Тема 1.2.

Міжнародні відносини на рубежі століть.

Зміст навчального матеріалу

5

1

Розпад біполярної моделі міжнародних відносин і становлення нової структури світового порядку. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси в світі після закінчення холодної війни. Європейський Союз. Локальні, регіональні, міждержавні конфлікти в сучасному світі: сутність та причини. Призначення ООН, НАТО, ЄС та інших організацій і основні напрямки їх діяльності

2

Лабораторні роботи

-


Практичні заняття

Аналіз сучасної економічної, політичної і культурної ситуації в Росії і світі.

2

Контрольні роботи

-

Самостійна робота учнів

Складання схем і таблиць, робота з навчальним завданням і з довідковою літературою і словником, складання опорного конспекту, підготовка повідомлень, рефератів.

4

Тема 1.3.

Правові та законодавчі акти світового та регіонального значення.

Зміст навчального матеріалу

5

1

Криза міжнародної правової системи і проблеми національного суверенітету. Формування сучасної міжнародно-правової системи

2

Лабораторні роботи

-


Практичні заняття

-

Контрольні роботи

-

Самостійна робота учнів

Складання схем і таблиць, робота з навчальним завданням і з довідковою літературою і словником, складання опорного конспекту, підготовка повідомлень, рефератів.

4

Тема 1.4.

Роль науки, культури і релігії в збереженні

і зміцненні національних і державницьких традицій.

Зміст навчального матеріалу

5

1

Релігія і церква. Причини відродження релігійного фундаменталізму і націоналістичного екстремізму на початку 21 століття. Роль елітарної і масової культури в інформаційному суспільстві.

2

Лабораторні роботи

-


Практичні заняття

-

Контрольні роботи

-

Самостійна робота учнів

Складання схем і таблиць, робота з навчальним завданням і з довідковою літературою і словником, складання опорного конспекту, підготовка повідомлень, рефератів.

4

Розділ 2.

російська Федерація

з 1991р. - початок ХХІ ст.


36

Тема 2.1.

Криза влади. Суспільно - політичний розвиток Росії в другій половині 90-х рр. - на початку ХХІ ст.

Зміст навчального матеріалу

5

1

Наслідки невдач політики «перебудови». «Парад суверенітетів». Біловезька угода 1991 року і розпад СРСР. Становлення нової російської державності. Криза 93-го. Прийняття конституції РФ. Посилення ролі президентської влади в політичній системі країни.

2

2

Нові політичні партії руху. Молодіжні рухи. Міжнаціональні та міжконфесійні відносини в сучасній Росії. Чеченський конфлікт і його вплив на російське суспільство. Президентські вибори 2000 р. Курс на зміцнення державності, економічний підйом, соціальну і політичну стабільність, зміцнення національної безпеки. Парламентські вибори 2003 року, 2007 р

Лабораторні роботи

-


Практичні заняття

Аналіз програм політичних партій.

2

Контрольні роботи

-

Самостійна робота учнів

Складання схем і таблиць, робота з навчальним завданням і з довідковою літературою і словником, складання опорного конспекту, підготовка повідомлень, рефератів.

4

Тема 2.2.

Ринкова економіка в Росії.

Зміст навчального матеріалу

5

1

Перехід до ринкової економіки. «Шокова терапія». Труднощі і протиріччя економічного розвитку 1990-х р .: реформи і їх наслідки. Структурна перебудова економіки, зміна ставлення власності. Результати соціально-економічних і політичних реформ 1990-х рр.

2

Лабораторні роботи

-


Практичні заняття

Складання таблиці результатів соціально-економічних і політичних реформ 1990-х рр.

2

Контрольні роботи

-

Самостійна робота учнів

Складання схем і таблиць, робота з навчальним завданням і з довідковою літературою і словником, складання опорного конспекту, підготовка повідомлень, рефератів.

2

Тема 2.3.

Росія в світовому співтоваристві.

Зміст навчального матеріалу

5

1

Зміцнення правової бази реформ участь Росії у формуванні сучасної міжнародно-правової системи. Росія в світових і європейських інтеграційних процесах. РФ в складі СНД. Партнерство Росії та Європейського союзу. Росія і виклики глобалізації. Проблеми боротьби з міжнародним тероризмом. Росія і країни третього світу. Боротьба за перерозподіл ролей у світовій економіці. Конфлікт традиційного укладу і модернізаційних тенденцій. Зростання фундаменталіскіх настроїв.

2

Лабораторні роботи

-


Практичні заняття

Виявлення взаємозв'язків вітчизняних, регіональних, світових соціально-економічних, політичних і культурних проблем.

2

Контрольні роботи

-

Самостійна робота учнів

Складання схем і таблиць, робота з навчальним завданням і з довідковою літературою і словником, складання опорного конспекту, підготовка повідомлень, рефератів.

2

Тема 2.4.

Російська культура в умовах радикальних соціальних перетворень та інформаційної відкритості суспільства.

Зміст навчального матеріалу

5

1

Пошук світоглядних орієнтирів. Звернення до історико-культурної спадщини. Процес духовного переосмислення минулого. Відродження релігійних традицій в духовному житті. Росія в умовах становлення інформаційного суспільства. Особливості сучасного розвитку художньої творчості. Постмодернізм в культурі. Наука і освіта на початку 21 століття.

Диференційований залік.

2

Лабораторні роботи

-


Практичні заняття

-

Контрольні роботи

-

Самостійна робота учнів

Складання схем і таблиць, робота з навчальним завданням і з довідковою літературою і словником, складання опорного конспекту, підготовка повідомлень, рефератів.

2

всього:

723. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Вимоги до мінімального матеріально-технічного забезпечення

Реалізація навчальної дисципліни вимагає наявності навчального кабінету «Соціально-економічних дисциплін».

Устаткування навчального кабінету:

 • посадочні місця за кількістю учнів;

 • робоче місце викладача;

 • комплект навчально-наочних посібників: плакати, схеми, таблиці;

 • технічна документація;

 • методична документація.

Технічні засоби навчання:

 • комп'ютерний стіл для викладача;

 • комп'ютер з ліцензійним програмним забезпеченням;

 • принтер;

 • проектор;

 • телевізор;

 • програмне забезпечення загального та професійного призначення.


3.2. Інформаційне забезпечення навчання

Перелік рекомендованих навчальних видань, Інтернет-ресурсів, додаткової літератури

Основні джерела:

 1. Артемов, В.В. Історія для професій і спеціальностей технічного, природно - наукового, - економічного профілів [Текст]: підручник для НУО та СПО: в 2 ч. / Ч. 2. - Москва. : Академія, 2011. - 304 с.

Додаткові джерела:

для учнів

 1. Богуславський В.В. Правителі Росії: Біографічний словник. [Текст] - Москва., 2006. - 453с.

 2. Дайнес В.О. Історія Росії та світової спільноти. Хроніка подій. [Текст] - Москва, 2004. - 268с.

 3. Історія. 11 клас. Тематичний контроль. [Текст] - Москва., 2004. - 96с.

 4. Кішенкова. Збірник тестових завдань. Історія Росії. Стара школа. 10-11 кл. [Текст] - Москва, 2006. - 195 с.

 5. Історія Держави Російської. Життєписи. [Текст] Т. 1-9. - Москва, 1996-2001. - 465 с.

для викладачів

 1. А. Данилова Історія Росії в таблицях. XX століття. 9-11 кл .: -: справочноне посібник - Москва. : Дрофа, 2000. - 64с.

 2. Поурочні розробки з історії Росії (XX - XXI ст.) 9 - 11 клас [Текст]. - Москва .: ВАКО, 2007. - 53с.

 3. Данилов А, А., Косулина Л.Г., Тюляева Т.І. Контрольні та провепрочние роботи з історії Росії XX в. 9 - 11 кл. [Текст]: методичний посібник. - Москва: Дрофа, 1998 - 145С.

 4. О.С. Сороко-Цупи. Світ в першій половині XX В. 1918-1945г. [Текст] Москва: Просвещение, 1994 р. - 256с.

 5. ЄДІ 2010, 2011, 2012, 2013 з історії [Текст] - Москва: ФІПІ, 2014 року - 368с.

 6. Н.І.Чебатарева Завдання для підготовки до олімпіад «Історія Росії» 9-11 класи, [Текст], Москва: Просвещение, 2007. - 45с.

 7. Н.С.Кочетов, Методичне забезпечення уроків 10 клас. [Текст]. Москва: Дрофа, 2003. - 456с4. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


контроль і оцінка результатів освоєння навчальної дисципліни здійснюється викладачем в процесі проведення практичних занять і лабораторних робіт, тестування, а також виконання учнями індивідуальних завдань, досліджень.
результати навчання

(освоєння вміння, засвоєні знання)

Форми і методи контролю та оцінки результатів навчання

повинен вміти:

- орієнтуватися в сучасній економічній, політичній і культурній ситуації в Росії і світі;

- виявляти взаємозв'язок вітчизняних, регіональних, світових соціально-економічних, політичних і культурних проблем;

Повинен знати:

- основні напрямки розвитку ключових регіонів світу на рубежі століть (XX і XXI ст.);

- сутність і причини локальних, регіональних, міждержавних конфліктів в кінці XX - початку XXI ст .;

- основні процеси (інтеграційні, полікультурні, міграційні та інші) політичного і економічного розвитку провідних держав і регіонів світу;

- призначення ООН, НАТО, ЄС та інших організацій і основні напрямки їх діяльності;

- про роль науки, культури і релігії в збереженні і зміцненні національних і державницьких традицій;

- зміст і призначення найважливіших правових і законодавчих актів світового та регіонального значення.

Поточний контроль:

- практичні заняття, письмовий контроль;

- самостійна робота


Проміжний контроль:

- практичні заняття, письмовий контроль;

- контрольні роботи


Підсумковий контроль:

диференційований залік