Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


реформи Хрущова

Скачати 58.03 Kb.
Дата конвертації 06.12.2018
Розмір 58.03 Kb.
Тип реферат

Вступ.

Ратний подвиг у Великій Вітчизняній війні, пафос її всесвітньо-історичної перемоги, вихід соціалізму на широку світову арену, трудовий ентузіазм господарського відновлення країни стимулювали зростання соціально-політечского, духовно-морального самосвідомості радянського народу, вселяли почуття гордості і самоповаги, на власні очі свідчили, що люди НЕ гвинтики, а вирішальна сила руху історії. Об'єктивний процес зростання народного самосвідомості потенційно містив в собі загрозу тоталітаризму, безмежної особистої влади, довільному маніпулюванню суспільством, неминучого краху режиму «сталінщини» як системи. З іншого боку, ті ж самі чинники в умовах, що склалися політичних інститутів і ідеологічного пресингу сприяли як офіціозному, так і спонтанного плекання культу особи Сталіна. Зростання народного самосвідомості, не знаходячи собі виходу на шляхах демократії, нерідко трансформувався в ту ж ідею культу особи, що уособлювала патріотичну гордість за свою країни.

Зовнішнє, видиму єдність і глибока внутрішня суперечливість цих двох тенденцій створювали ситуацію, коли «верхи» могли управляти по-старому тільки з позиції сили, а «низи» ще не могли протистояти цій силі, що не накопичили необхідного демократичного потенціалу. Тому в 50-ті роки після смерті І.В. Сталіна, в партії і країні почали відбуватися важливі політичні зрушення. Історичною віхою на цьому шляху став XX з'їзд КПРС, який викрив «культ особистості», що дав потужний імпульс демократичному оновленню суспільства. Саме тепер, в наші дні, ми все повніше і глибше усвідомлюємо ту поворотну роль, яку в кінцевому підсумку зіграв у долі країни XX з'їзд.

Конструктивні, позитивні зміни охопили тоді всі сфери життя: партію і державу, економіку та соціальні відносини, науку і культуру. Перш за все вирішальні кроки були зроблені в ліквідації тяжких наслідків репресивного сваволі сталінського режиму, у відновленні законності та правопорядку, конституційних прав громадян. З в'язниць і таборів вийшли на свободу сотні тисяч безвинно постраждалих людей, багато тисяч реабілітовані посмертно. Відновлювалися статутні норми партійного життя, колективність керівництва, упорядковувалася діяльність державного апарату, розширювалися права союзних республік.

Ліквідація тоталітарного режиму культу особи з його відчуженням від народних мас, курс на демократизацію суспільства зумовили важливі корективи економічної та соціальної політики, її гуманізацію, орієнтацію на поліпшення умов життя людей. Походив пошук шляхів удосконалення управління виробництвом, прискорення темпів науково-технічного прогресу, подолання відставання і підйому сільського господарства, оздоровлення села.

Багато в чому пожвавилася духовне життя суспільства, поступово звільнялося від пут догматизму наукове і художнє творчість. Можна назвати й багато інших процесів, обумовлені XX з'їздом КПРС, радикальної політичної діяльністю керівництва партії, очолюваного Н.С. Хрущовим.

Але, як і всі попередні перетворення в нашій країні, реформи Хрущова проводилися на тлі гострих суперечностей в керівництві країни. Після смерті Сталіна в керівництві партії розв'язалася гостра боротьба за владу.

1) Боротьба за владу навесні 1953 року. Реалії політичного життя 1953 року.

Політика партії щодо засудження культу особистості.

6 березня 1953 відбулося спільне засідання Пленуму Центрального Комітету КПРС, Ради Міністрів Союзу РСР, Президії Верховної Ради СРСР, повідомлення про нього опубліковано в «Правді» 7 березня. Було затверджено новий склад Президії ЦК. Чисельність його було скорочено більш ніж удвічі: Президія ЦК - з 11 до 4 осіб. Ліквідувалося не передбачену Статутом КПРС Бюро Президії ЦК, створене за пропозицією Сталіна, а також Бюро Президії Ради Міністрів СРСР. У Президії Радміну залишилися Голова Ради Міністрів СРСР і його перші заступники. Г. М. Маленков став Головою Ради Міністрів, першими заступниками Предсовміна затверджені Л.П. Берія, В.М. Молотов, Н.А. Булгалін, Л.М. Каганович. Було визнано за необхідне, «щоб тов. Хрущов зосередився на роботі в Центральному Комітеті КПРС ». У зв'язку з цим він був звільнений від обов'язків першого секретаря Московського комітету КПРС. Очевидно, що відразу після смерті Сталіна, чи не користувався після XVII з'їзду титулом Генерального секретаря ЦК, вводити будь-якої відповідний пост в партійному керівництві було недоречно. Тому Н.С. Хрущов залишався формально в ранзі секретаря ЦК КПРС, але, будучи єдиним, з секретарів членом Президії ЦК, природно, займав серед них чільне місце. До складу Секретаріату ЦК були введені С.Д. Ігнатьєв, П.Н. Поспєлов, М.М. Шаталін, які змінили П.К. Пономаренко, Н.Г. Ігнатова, Л.І. Брежнєва.

На другий день після похорону І.В. Сталіна, ввечері 10 березня, Г.М. Маленков зібрав Президія ЦК. На нього були запрошені секретарі ЦК М.А. Суслов, П.Н. Поспєлов і головний редактор «Правди» Д.Т. Шепілов. Приводом послужили номера газети «Правда» з освітленням жалобних днів. Г.М. Маленков висловив ряд зауважень, що стосуються «субординації» в згадці імен та розташуванні матеріалів в газеті. Мова Маленкова на траурному мітингу була відокремлена від інших, при перерахуванні складу почесної варти опущені окремі прізвища, зроблено поділ імен: одні згруповані як «вірні учні і соратники великого Сталіна», інші потрапили за дужки цієї групи. На знімку почесної варти «за кадром» залишилися М.Г. Первухин і М.З. Сабуров, опущені їх імена і при винесенні труни з Будинку спілок. Особливо різко Маленков висловлювався з приводу вміщеній в газеті фотографії «Товариші І.В. Сталін, Мао Цзе-дун і Маленков », заявивши, що це« виглядає як провокація », оскільки такий фотографії немає. У всіх редакційний статтях, нарисах неодмінно фігурували цитати Маленкова, і тільки його одного. Все це Г.М. Маленков розцінив як певну політичну тенденцію, зазначивши, що «у нас були великі ненормальності, багато йшло по лінії культу особи», і підкреслив: «вважаємо зобов'язанням припинити політику культу особи». Те, що саме Г.М. Маленков взяв на себе ініціативу «припинення культу особи», мають свою логіку. Будучи досить досвідченим, досвідченим політичним діячем, він ясно усвідомлював неминучість кризи режиму особистої влади після відходу Сталіна. І важливо було, взявши ініціативу в свої руки, направити заперечення культу особистості в потрібне русло. У центр уваги висувалися протистояння культу особи колективності керівництва, ліквідація порушень статутних, демократичних норм партійного і державного життя. Суть полягала в тому, щоб не допустити вторгнення в диктаторську сферу культу особи, нехтування законності і правопорядку, що загрожує було найсерйознішими наслідками для «вірних соратників Сталіна». Звідси і характерна формула Маленкова «припинення» культу особи в теперішньому часі, яка обмежувала вторгнення в його минуле.

Питання про ставлення до режиму культу особи, його наслідків набував все більше політичне значення для подальших доль країни. Сформована в керівництві обстановка не гарантувала від узурпаторських рецидивів. Реальна небезпека в цьому напрямку виходила від Берії. Він розгорнув активну політичну діяльність, всіляко прагнув до зміцнення свого становища. Займаючи високі пости першого заступника Голови Ради Міністрів СРСР і міністра внутрішніх справ СРСР, Берія фактично поставив себе поза контролем вищих партійних і державних органів, всіляко перешкоджав їхньому втручанню в справи свого відомства, замінив перш спрямованих партією керівних працівників МВС в центрі і на місцях, підбираючи кадри за принципом особистої відданості. Апарат МВС був надмірно роздутий. Деспотична, авантюристична фігура Берії таїла серйозну загрозу нового диктаторського режиму. Маючи в своєму розпорядженні «досьє» (аж до таємної записи телефонних переговорів) на кожного члена керівництва, він мав усі можливості усунути будь-якого конкурента. Безпосередньо в його руках знаходився потужний апарат захоплення влади. І як тільки ця загроза стала набувати рис реальності, Президія ЦК, уряд за підтримки військового командування вжили рішучих превентивні заходи. 26 червня 1953 на засіданні Президії Ради Міністрів СРСР Берія був заарештований. Важливу роль в підготовці і здійсненні цієї акції зіграв Н.С. Хрущов, проявивши високу витримку і особисту мужність.

Липневий Пленум ЦК КПРС. Піднесення Хрущова.

Важливе місце в підвищенні Хрущова зіграв так званий Липневий Пленум ЦК КПРС. На ньому Хрущов виступив з доповіддю про питання реорганізації керівництва партії. У своїх рішеннях Пленум ЦК зажадав зміцнити керівництво у всіх ланках партії, забезпечити суворе дотримання положень Статуту про терміни скликання партійних органів. Тільки колективний політичний досвід, колективна мудрість ЦК, що спирається на наукову основу марксистсько-ленінської теорії, підкреслювалося в постанові Пленуму, забезпечує правильність керівництва партією і країною.

«Банда Берії» на певний час заповнила вакуум провини і відповідальності за репресивний свавілля, порушення законності і правопорядку, відвела загрозу прямих звинувачень на адресу інших соратників Сталіна і від самого Сталіна.

Липневий Пленум ЦК КПРС мав найважливіше, переломний значення в оздоровленні внутріпартійної, державної життя. Він поклав початок курсу на демократизацію радянського суспільства, дав серйозний стимул підвищення активності парторганізацій, вимогливості до партійних кадрів, розвитку критики знизу, зміцненню зв'язків з масами.

Обстановка в партії і країні вимагала зміцнення, стабілізації партійного керівництва. Положення, при якому ЦК КПРС мав фактично двох лідерів і не мав офіційного керівника, не могло довго зберігатися. Необхідно було покінчити з «безіменність» лідера партії, повернутися до загальноприйнятої номенклатурі у вищому партійному керівництві.

Після смерті Берії перед Маленковим фактично був відкритий шлях до офіційного лідерства в партії. Однак ні він, ні інші найближчі сподвижники Сталіна не претендували на цю роль. Будучи зрілими і досить тверезими політиками, вони розуміли, що пов'язаний з їх ім'ям вантаж злочинів періоду культу особи Сталіна не дозволить їм розраховувати на довіру і підтримку партії і народу. Звідси і компромісна фігура Н.С. Хрущова. Хрущов мав великий досвід роботи в керівництві партії, мав політичної інтуїцією і неабиякими організаторськими здібностями, ближче інших стояв до народу, розумів і поділяв його потреби і сподівання. Він відрізнявся привабливими особистими якостями, демократичністю, доступністю, умінням говорити просто і дохідливо, запалювати своїм словом. Все це робило висування Н.С. Хрущова на перший план цілком обгрунтованим і виправданим.

Тим часом процес демократизації все більше захоплював партію. Відновлювалися статутні норми партійного життя, після тривалої перерви стали регулярно збиратися пленуми ЦК. Проведенню їх передувала певна підготовка, виявлення думок парторганізацій. Партійні органи поповнювалися новими кадрами, звільнялися від працівників, які не зуміли відмовитися від авторитарних методів керівництва, які ігнорували критику, що не вважалися з думкою рядових комуністів. Покращився склад керівних кадрів. Серед них значно більше стало освічених, висококваліфікованих, досвідчених працівників. Більше уваги стало приділятися питанням прийому в партію, молодим комуністам. Але, відновлюючи колективність керівництва, впорядковуючи стиль і методи роботи, партія надавала великого значення демократизації державного і суспільного життя, але, не піддаючи, проте, перегляду її усталених засад.

Основні проблеми, які назріли до весни 1953 року.

Ліквідація авторитарного режиму культу особи з його відчуженням від народних мас, курс на демократизацію вимагали серйозних коректив економічної політики, її гуманізації, орієнтації на поліпшення умов життя людей. У 50-і роки складалися і певні матеріально-технічні передумови для переходу до вирішення цієї проблеми. Країна мала у своєму розпорядженні розвиненим індустріальним потенціалом.

Корінний проблемою розвитку економіки, виробництва товарів народного споживання було подолання різкого відставання сільського господарства, тяжкого становища села і колгоспного селянства. На серпневій сесії Верховної Ради говорилося про конкретні заходи допомоги колгоспному селянству. Йшлося про значне зниження норм обов'язкових поставок з особистого підсобного господарства колгоспників, про зменшення в середньому в два рази грошового податку з кожного колгоспного двору, про повне зняття залишилася недоїмки по сільськогосподарському податку минулих років.

Керівництво партії і держави віддавала собі звіт в тому, що зміни в житті суспільства немислимі без відновлення і зміцнення законності і правопорядку. Необхідно було не тільки розібратися в минулому з його репресивним свавіллям, безпрецедентними порушеннями конституційних прав громадян, а й створити гарантії від подібних явищ у майбутньому. Уже в березні було припинено «справу лікарів». 4 квітня 1953 року опубліковане повідомлення МВС СРСР, в якому говорилося, що всі висунуті звинувачення є неправдивими, показання заарештованих, нібито їх підтверджують, отримані шляхом застосування неприпустимих і суворо заборонених радянськими законами прийомів слідства. ЦК КПРС, уряд СРСР розгорнули велику роботу по організації перегляду справ на осіб, засуджених за політичними мотивами. В середині 1953 року почалася реабілітація комуністів, залучених в 30-40 і початку 50-х років до партійної і судової відповідальності. Слід зауважити, що ці процеси, при всій їх суспільне значення, були продовженням «справи Берії», вели лінію на локалізацію відповідальності за незаконні репресії, фальсифікацію звинувачень рамками правоохоронних органів.

Створювалася вкрай суперечлива ситуація, при якій ідеологічна критика культу особи, акція з подолання його наслідків все більше відривалися від свого головного суб'єкта (Сталіна). Така ситуація була чревата серйозними політичними ускладненнями, вона необхідно повинна була отримати свій дозвіл.

2) XX З'їзд і його роль в подальшому розвитку суспільства.

Доповідь Н.С. Хрущова на закритому засіданні XX з'їзду, опубліковані за нього постанову, доведення змісту доповіді до партійних організацій, широкої громадськості означали кінець, якщо можна так сказати, «негласного» періоду боротьби з культом особистості, коли ця боротьба не набула відкритого характеру, в тіні залишався головний суб'єкт культу особи - сам Сталін. XX з'їзд КПРС, розвінчання Сталіна, викриття пов'язаного з ним репресивного режиму започаткували новий етап у суспільному житті партії і країни.

У 1954-1955 роках працювали різні комісії з перегляду справ необгрунтовано звинувачених і незаконно репресованих радянських громадян. Багато реабілітації проходили в індивідуальному порядку. Напередодні з'їзду, 31 грудня 1955 року народження, Президія ЦК КПРС утворив комісію для вивчення матеріалів про масові репресії членів та кандидатів у члени ЦК ВКП (б), обраних XVII з'їздом партії. До її складу входили секретарі ЦК КПРС П.М. Поспєлов і А.Б. Аристов, голова ВЦРПС Н.М. Шверник, заступник Голови Комітету партійного контролю при ЦК КПРС П. Т. Комаров.

Матеріали цієї комісії лягли в основу доповіді «Про культ особи і його наслідки». Проект доповіді в першій його частині (до кінця 30-х років) був підготовлений у великому поспіху, не виключено, що вже в ході з'їзду. Мало хто з делегатів XX з'їзду КПРС уявляв, що їх очікує на ранковому закритому засіданні 25 лютого 1956 року. Для більшості присутніх в залі доповідь Хрущова став повним одкровенням і справив враження бомби, що розірвалася. Делегатам з'їзду було роздано «Лист до з'їзду» В.І. Леніна. Багато, звичайно, знали про нього і раніше, але воно не було опубліковано. Конкретні ж наслідки того, що партія свого часу не реалізувала ленінські рекомендації, насамперед по відношенню до Сталіна, ретельно ховалися і маскувалися. У доповіді Хрущова ці наслідки вперше були оголені і отримали відповідну політичну оцінку.

Думаю, що немає потреби викладати доповідь, він тепер широко відомий. До того ж ми зараз знаємо про часи сталінщини набагато більше, ніж в той час було відомо самому Хрущову, хочу лише звернути увагу лише на деякі моменти, які в подальшому особливо вплинули на політичну та інші сфери суспільного життя нашої держави.

Особливе значення мало викриття сталінської формули «вороги народу». Цей термін, говорив Хрущов, відразу звільнив від необхідності вагомих доказів ідейної неправоти людини чи людей, з якими ти ведеш полеміку: він давав можливість усякого, хто в чимось не згодний зі Сталіним, хто був тільки запідозрений у ворожих намірах, усякого, хто був просто обвинувачено, піддати найжорсткіших репресій, з порушенням усяких норм революційної законності. Це поняття - «ворог народу», по суті, вже знімало, виключало можливість будь-якої ідейної боротьби чи висловлювання своєї думки. Безперечна заслуга Хрущова в тому, що він поставив питання про неправомірність і неприпустимість репресивної розправи з ідейними противниками.

Що стосується відповідальності за репресії, то роль Сталіна у створенні режиму політичного терору розкрита в доповіді в досить повній мірі. Однак пряма участь в політичному терорі сподвижників Сталіна і справжні масштаби репресій залишилися «за кадром». Хрущов ставив основним завданням своєї доповіді, - перш за все «рішуче, раз і назавжди розвінчати культ особистості», без чого було неможливо політичне оздоровлення суспільства.

Сам текст доповіді Хрущова не був опублікований у пресі, так як гласне викриття Сталіна, створеного ним тоталітарного режиму сприяло б набагато більш глибокої перебудови суспільної свідомості, викликало б ескалацію критичного аналізу пройденого шляху з виходом на деформації соціалізму, зробило б неминучим процес послідовної демократизації суспільства , його всебічного оновлення. Весь хід подій міг бути іншим. Історія в силу ряду суб'єктивних причин зробила свій вибір, відсунувши в результаті на десятиліття корінний перелом у долі нашої країни. Як зауважив у своїй статті «Соціалістична ідея і революційна перебудова» М.С. Горбачов: «XX з'їзд КПРС, викриття їм явища, що отримало назву« культу особи », розвінчання Сталіна і засудження його методів мали величезне значення. Але, відкинувши і засудивши похмурі боку сталінського режиму, з'їзд, в загальному, залишив без зміни саму бюрократичну систему. Вона зуміла встояти, чому допомогла і нова ілюзія, що досить усунути крайності сталінського режиму - і звільнена енергія соціалізму в недалекому майбутньому зможе підвести наше суспільство до вищої фазі комунізму ». Примітно, що схожу помилку зробив і сам Горбачов, проводячи «перебудову».

Невдалий переворот.

Після XX з'їзду колишня «еліта» сталінського оточення - Молотов, Каганович, Маленков зайняли явно антагоністичну позицію по відношенню до Хрущова, нерідко вступали в конфронтацію, ревно ставлячись до швидкого зростання і зміцнення його авторитету в партії і народі. Все більше тяжів над ними страх перед подальшими викриттями режиму культу Сталіна, можливими для них наслідками. З іншого боку, і сам Хрущов стояв перед неминучістю розриву з Маленковим, Молотовим, Кагановичем. Недарма Маленков якось зауважив у розмові з Сабуровим: «Треба діяти. Якщо ми їх не знімемо, то вони знімуть нас ».

Розбіжності почалися з конкретизації, персоніфікації поняття «культу особи» як культу Сталіна. Червневий Пленум ЦК оголив всю глибину цих розбіжностей, показав суть позиції «старої сталінської гвардії». Маленков і Молотов були досить досвідченими політиками, щоб розгледіти дійсні недоліки, промахи, помилки Хрущова, тим більше знаючи його багато років і маючи досить повне уявлення про його здібностях і можливостях.

Критика Хрущова йшла по лінії порушення принципу колективності керівництва, недостатню обґрунтованість, деякою аварійних, зайвої поспішності ряду його господарських заходів - форсованого освоєння цілини, укрупнення колгоспів, наступу на особисте підсобне господарство, декларативного призову в найкоротший термін наздогнати і перегнати США по виробництву молока, масла і м'яса на душу населення та інших. Звинувачували Хрущова в надмірно «м'якої» зовнішній політиці, «відхід» від принципів пролетарського інтернаціоналізму. Зазначалося також, що Хрущов зосередив у своїх руках надмірну владу, проявляє неузгоджені ініціативи, ігнорує колективність керівництва, нерідко одноосібно вирішує кадрові питання, часом грубий в обігу.

На Пленумі відразу ж була взята лінія на те, щоб зняти питання про критику Н. С. Хрущова, витлумачуючи її лише як привід для досягнення корисливих цілей і тому не заслуговує будь-якого серйозного розгляду. Будь-яка критика на адресу Хрущова однозначно трактувалася як замах на політичну лінію XX з'їзду КПРС. Група Маленкова не знайшла жодної підтримки на Пленумі, піддавалася масової атаці і осуду. Пленум ЦК виявив повну одностайність у засудженні групового змови, висунутих його учасниками позицій, надав беззастережне довір'я Хрущову. У підсумку на засіданні Пленуму 28 червня Маленков, Молотов, Каганович визнали свої помилки. А на заключному засіданні Пленум виробив і прийняв постанову, в якому різко засуджувалася діяльність антипартійної групи, а члени цієї групи позбулися своїх постів.

3) Три глобальних проблеми та шляхи їх вирішення.

Економіка.

50-і роки займають особливе місце в післявоєнній історії радянської економіки. Вони послужили своєрідним мостом між повними драматизму подіями 30-40 років і дуже суперечливим розвитком суспільного виробництва в наступні десятиліття. На жаль, цей міст не був розрахований на ті величезні перевантаження, які поклав на нього рух історії.

Слід нагадати, що жодна інша країна не мала таких втрат, як СРСР в роки Другої світової війни. Правлячі кола Лондона і Вашингтона були впевнені, що Радянський Союз не зможе впоратися своїми силами з труднощами післявоєнної відбудови народного господарства, і потрапить в залежність від західного капіталу. Вони офіційно проголосили концепцію, згідно з якою відносини західних країн з СРСР повинні будуватися на «на визнання російським народом англо-американської сили».

Однак радянські люди не могли погодитися з такою перспективою. Довелося знову ціною наднапруження і концентрації обмежених ресурсів стискати терміни відновлення і розвитку промисловості, транспорту, інших галузей. В результаті довоєнний рівень виробництва в промисловості був, досягнутий до 1950 року - раніше, ніж було в більшості країн Західної Європи, які отримали допомогу США по «плану Маршалла».

Західні політики відреагували на успіхи СРСР введенням дискримінаційних заходів по обмеженню і навіть згортання торгівлі з СРСР. Жорстке протистояння двох систем призвело до запеклої «холодної війни». З'являлася небезпека атомного удару по Радянському Союзу. Загрозливі дії з боку Заходу змусили вжити заходів щодо зміцнення обороноздатності країни. Це не могло не позначитися на розвитку мирних галузей виробництва, на якості життя людей. У зв'язку з цією ситуацією необхідно було вирішити три важкі проблеми: нагодувати і одягнути людей, підняти їх культуру; включитися в науково-технічну революцію і здійснити для цього великі структурні зрушення в технології, організації та управлінні виробництвом; зміцнити оборону країни за рахунок новітніх видів озброєнь. Але достатніх фінансових і матеріальних ресурсів для одночасного вирішення всіх цих завдань не було. У пошуках виходу із ситуації особливе значення мало правильне визначення головної ланки в ланцюзі завдань і відповідних пріоритетів. Керівництво партії і держави усвідомлювало крайней гостроту продовольчої проблеми, і вже вересневий Пленум ЦК КПРС круто змінив курс аграрної політики в бік корінних інтересів селянства. На вирішення продовольчої проблеми була спрямована також програма освоєння цілинних земель. Одночасно було проведено в життя ряд заходів щодо перерозподілу національного доходу на користь села. Серед них - зміна податкової системи і підвищення закупівельних і заготівельних цін. Тим самим були створені умови для зростання добробуту селянства, що в свою чергу підвищило їх зацікавленість в збільшенні врожайності полів і продуктивності худоби. В результаті товарна продукція сільського господарства в 1960 році збільшився в порівнянні з 1953 роком на 60 відсотків.

Підйом сільського господарства з'явився важливою передумовою розширення виробництва предметів споживання.У 1953-1955 роках було вжито заходів по відновленню та розвитку легкої і місцевої промисловості, додаткового збільшення випуску і поліпшення якості товарів для населення. До здійснення цього завдання були залучені підприємства важкої та оборонної промисловості, що було особливо важливо для розширення виробництва щодо складних і дефіцитних для того часу побутових товарів. Почалося освоєння масового випуску холодильників, магнітофонів, телевізорів. Все це послужило матеріальною основою для підвищення рівня життя населення.

1950 р 1953 г 1960 р
197 338 523
213 381 700
224 408 751
128 190 260
165 229 337
189 349 572
183 347 594
207 365 549
163 199 264
246 464 727

Як видно, розвиток радянської економіки протягом 50-років відрізнялося динамізмом, що в свою чергу забезпечувалося високими темпами зростання капітальних вкладень і випереджаючим темпом введення основних фондів. Це було пов'язано з тим, що значна частина накопичень витрачалася на відновлення зруйнованого війною об'єктів, а відновлювати все ж легше, ніж будувати заново. Однак освоєння відновлених і нових потужностей затягувалося, що супроводжувалося падінням корисної віддачі від вводяться в дію основних фондів.

Важливо відзначити, що приріст сільськогосподарського виробництва, включаючи і врожай на цілинних землях, був отриманий за рахунок зростання продуктивності праці. У промисловості понад половини приросту продукції забезпечувалося за рахунок додаткової робочої сили, яка в тій чи іншій формі мігрувала в місто з села. Заслуговує на увагу і той факт, що в перші дві повоєнні п'ятирічки група «Б» за темпами розвитку обганяла група «А».

Житлове питання.

У числі найбільш гострих соціальних проблем, з якими країна почала 50-х роках, був житлове питання. В результаті руйнувань без даху над головою залишилося 25 мільйонів чоловік. Нерідко в одній кімнаті тулилися дві, а то і три сім'ї. Щоб зняти гостроту проблеми, з ініціативи Хрущова було вжито заходів щодо збільшення житлового будівництва. Для цього широко застосовувалися типові проекти, впровадження індустріальних потокових методів зведення житлових будинків, широке застосування залізобетону і блокових конструкцій. Особливу увагу проектних організацій, архітекторів, інженерів зверталося на забезпечення в архітектурно-будівельній справі простоти, строгості форм, економічності рішень. Підрахунки показували, що при будівництві житлових будинків по економічним проектам та раціональне спорудженні цілих кварталів і вулиць індустріальними методами вартість одного квадратного метра житлової площі знижувалася на 10-15 відсотків, тобто при тих же витратах ресурсів на кожні сто будинків можна було побудувати ще десять.

Розмах нового будівництва придбав значних масштабів. Якщо в 1951-1955 роках в містах та селищах у середньому за рік вводилося загальної житлової площі 30,4 мільйона кв.м., то в 1957 році було введено 52 млн. Особливості в житловому будівництві 50-х років були наступні: по-перше , якщо абсолютний розмір збільшення житла на 10 мільйонів м.кв. на початку 50- років вдалося здійснити лише за п'ять років, то в другій половині такий приріст додаткового житла отримували практично щорічно; во0вторих, в наступні п'ятирічки не вдалося втриматися на такому високому рівні житлового будівництва.

Наука.

Одне з центральних місць в діяльності КПРС в 50-і роки займали проблеми, пов'язані із стимулюванням науково-технічного прогресу і його широким застосуванням в народному господарстві. В кінці 50-х років радянська наука отримала важливі позитивні результати в ряді областей прикладних знань, в тому числі в області напівпровідників, електронно-обчислювальних машин. Яскравим свідченням високого наукового і технічного рівня виробництва з'явилися запуск першого штучного супутника Землі, перший політ людини в космос. Широко використовувалися новітні досягнення науки і техніки в сфері оборони. Однак, незважаючи на цілий ряд безсумнівних успіхів вчених, уже в 50-ті роки зародилися протиріччя, які, постійно наростаючи і загострюючись, стали однією з головних причин нашого відставання від тих глибоких структурних зрушень в технології, якість і ефективність, які відбулися і відбуваються в виробництві розвинених капіталістичних країн.

Про виникнення цих суперечностей з великою тривогою говорив П.Л. Капіца в своїх листах про науку Н.С. Хрущову в 1953 -1958 роках. Він виділив дві основні несприятливі тенденції: відставання в галузі фундаментальних досліджень і недоліки в організації науки. Він відзначав, що передова наука не повинна йти на поводу практики, а повинна сама створювати нові напрямки в розвитку культури і цим змінювати уклад нашого життя.

Проект програми реорганізації виробництва.

Таким чином, в 50-і роки, незважаючи на об'єктивні і суб'єктивні труднощі, помилки і прорахунки в управлінні, вдалося істотно просунутися вперед у вирішенні тих трьох глобальних проблем, які так наполегливо і тривожно заявили про себе на початку 50-х.

У лютому 1956 року XX з'їзд партії доручив підготувати до наступного з'їзду проект нової Програми КПРС, яка повинна була визначити перспективу безпосередньо комуністичного будівництва. Однак в намічений термін завершити роботу не вдалося. Тут вже одного життєвого досвіду і буденної свідомості було недостатньо. Для підготовки конкретних матеріалів було утворено кілька комісій, до складу яких увійшли вчені і практики. Серед вчених і планових працівників у той час переважали оптимістичні прогнози, що відображали пануючі масові настрої щодо результату економічного змагання з США. Так, в 1957 році голова Держплану І. Кузьмін заявляв: «... в найближчі 15 років СРСР перевершить абсолютний обсяг виробництва США, навіть з урахуванням зростання американської економіки».

У 50-ті роки радянська економіка продовжувала динамічно розвиватися, виграючи час в економічному змаганні з лідером капіталізму - США. Якщо на попередніх етапах США мали відносно невисокі темпи зростання в порівнянні з СРСР, але все ж зберігали перевагу за абсолютними розмірами приросту виробництва, то в 50-і роки прискорений розвиток економіки СРСР характеризувалося не тільки випереджає швидкістю, але і більш високими абсолютними розмірами приросту по ряду важливих видів промислової продукції, а також в сумарному, грошовому вираженні.

Середньорічний приріст і виробництва окремих видів продукції в СРСР і США за 1951-1958 рр.

Як видно з таблиці, СРСР в 50-х роках випереджав США за абсолютним приростом виробництва багатьох важливих сировинних і паливних продуктів. Виняток становила електроенергія. Звичайно, виникало питання і про співвідношення якості розвитку обробної промисловості, перш за все машинобудування. Однак економісти вважали, що ці питання вихідні передумови - збільшити первинні матеріальні ресурси.

Слід зазначити, що до початку 60-х років дещо змінилися і оцінки, які давали американські радянологи щодо ймовірного результату економічного змагання СРСР і США. Якщо американські експерти раніше підкреслювали, що СРСР буде «набагато» і «невизначено» довго відставати від США, то в наступних оцінках вони змушені були визнати, хоча і з низкою застережень, той факт, що СРСР став наздоганяти США по виробництву продукції в цілому і в розрахунку на душу населення.

Треба визнати, що наведені в доповіді провідних економічних інститутів дані про темпи розвитку і терміни перемоги в мирному змаганні спиралися більшою мірою на бажання якомога швидше перевершити США і на віру в майже необмежені можливості нового ладу і в меншій мірі на тверезий аналіз і дослідження факторів , що сприяють або, навпаки, гальмують економічне зростання.

Основні надії покладалися на подальші перетворення матеріально-технічної бази:

- загальна електрифікація народного господарства, всі сфери суспільної праці і побуту, при раціональному використанні доступних суспільству енергетичних джерел;

- повна комплексна механізація праці та широке застосування великого машинного виробництва;

- всебічна хімізація промисловості і сільського господарства;

- раціональне комплексне використання у виробництві всієї сукупності матеріалів як даних природою, так і перетворених і синтезованих в процесі переробки;

- впровадження найбільш раціональних, технічно прогресивних систем виробничої технології промисловості та інших галузей матеріального виробництва;

- раціональне, гармонійне територіальне розміщення виробництва, що забезпечує комплексне всебічний розвиток усіх районів країни при їх доцільною спеціалізації.

- У доповіді також вказувалося, що разом зі створенням матеріально-технічної бази і на його основі будуть відбуватися глибокі зміни в характері головної продуктивної сили суспільства - трудящих, в рівні знань, виробничий досвід і навички, в трудових функціях. Зміни характеру і рівня продуктивних сил в доповіді розглядалася як головний фактор розвитку системи соціалістичних виробничих відносин і, перш за все їх основи - власності в двох її формах - загальнонародної і колгоспно-кооперативної. Закономірним вважався процес поступового підвищення колгоспно-кооперативної власності до рівня загальнонародної.

- Малося на увазі також, що разом з розвитком нової матеріальної бази і відносин власності будуть вдосконалюватися соціалістичні форми розподілу по праці, готуватися і розвиватися форми комуністичного розподілу. Також передбачалося крутий підйом рівня життя народу і створення найвищого в світі рівня народного добробуту.

- При підготовці проекту нової Програми всі матеріали, що містять в собі принципові постановки і оцінки, потрапляли на стіл Хрущову. Слід підкреслити, що він не завжди легко з ними погоджувався.

- Але результати значно відрізнялися від того, що було написано в цій новій Програмі КПРС. Розвиток економіки на початку 60-х років було дуже нестійким, досить чітко простежувалася тенденція уповільнення темпів економічного зростання. Особливо разючі були показники по сільському господарству.

- Серед суб'єктивних причин, що викликали загострення ситуації в першій половині 60-х років, слід назвати широкий розмах волюнтаризму, найбільш масштабно виявлявся знову ж в області сільського господарства. І справа тут навіть не в повсюдне насадженні кукурудзи, а в продрозверстки і волюнтаризмі.

- продрозверстку відродили в сільському господарстві ще в 30-х роках в новій, більш жорсткій формі, ніж це було в період «воєнного комунізму». Її посилили під час Великої Вітчизняної війни і зберегли аж до 80-х років. Механізм продрозкладки був вкрай простим і грубим: спочатку до кожного господарства доводилося планове завдання обов'язкових поставок сільськогосподарських товарів державі. Якщо врожай був хороший і після виконання плану в господарстві ще залишалося щось, то тут же спускалося додаткове завдання. У разі якщо і після виконання додаткового завдання в міцному господарстві все ж зберігалося якісь кількість зерна або інших продуктів, його керівників умовляли «добровільно» прийняти надпланові зобов'язання і так до тих пір, поки на току не буде нічого.

В результаті такої практики у колгоспників і працівників радгоспів протягом десятиліть були витравлені останні корінці зацікавленості в збільшенні валового збору зерна, картоплі, інших продуктів, в розширенні виробництва м'яса і молочних продуктів.Була підірвана головна рушійна сила розвитку виробництва. Щоб замінити її, довелося пустити в хід адміністративні сили: нескінченні команди, директиви, вольовий натиск. Але скільки-небудь помітних результатів не було. А, не вирішивши аграрну проблему, неможливо було забезпечити населення повноцінним харчуванням, що в свою чергу різко обмежувало можливості включитися в реалізацію новітніх досягнень науки, техніки і технології.

Н. С. Хрущов сам критично оцінював ситуацію, що склалася. Нервував і наполегливо, іноді гарячково, шукав виходу. Як прагматик, він не заглиблювався в корінні причини зростаючих труднощів. Тому недооцінював їх, надаючи в той же час дуже велике значення зовнішніх змін, перестановки кадрів, змін адміністративно-організаційних структур. При цьому на початковому етапі перебудова адміністративних і організаційних структур давала певний ефект.

До таких результативним заходам, в підготовці яких активну участь взяв Хрущов, слід віднести постанову Рад. Міна СРСР від 14.10.54 р «Про суттєві недоліки в структурі центральних органів виконавчої влади СРСР і заходи щодо поліпшення державного апарату». Прийнята постанова спрощувало структуру міністерств та інших ланок управління, передбачала скорочення їх штатів. Всього було скасовано близько 10 тисяч главків, відділів, трестів, управлінь, різних контор та інших організацій.

Слід зазначити, що це було не механічне скорочення апарату, а захід, що передбачає делегування функцій, відповідальності і прав зверху вниз, до союзним республікам і підприємствам, з одного боку, і різке скорочення звітності та іншої писанини - з іншого. У той же час були розширені права директорів підприємств у галузі планування, в капітальному будівництві та реконструкції підприємств, в реалізації і оплати праці в межах штатів і фонду заробітної плати.

У постанові ЦК КПРС і Рад. Міна СРСР «Про зміну практики планування сільського господарства», прийнятому в березні 1955 року народження, з повною підставою засуджувалося практика надмірної централізації прийняття планів і управлінських рішень в сільському господарстві. Замість жорсткої регламентації виробництва пропонувалося планувати тільки кінцеві результати - обсяг заготівель продуктів тваринництва, які забезпечують потреби населення в продовольстві і промисловості в сільськогосподарську сировину. Таким чином, ще за Хрущова вищими інстанціями нашої системи управління було прийнято рішення - не втручатися зверху в виробничу діяльність колгоспів і радгоспів. Однак рішення, до якого знову і знову поверталися, так і не вдалося провести в життя протягом майже чотирьох десятиліть.

У травні 1955 року були прийняті також рішення щодо подальшого розширення функцій і прав союзних республік в області планування капітального будівництва, з бюджетних питань, у вирішенні питань праці і заробітної плати, в використанні амортизаційних відрахувань, в перерозподілі надлишків власних оборотних коштів, в освіті фондів підприємств та ін.

Нова організація виробництва і управління за територіальним принципом мала певні позитивні сторони: сприяла поліпшенню розподілу праці та його кооперації в рамках економічного регіону; швидше стала формуватися виробнича і соціальна інфраструктура; повніше використовувалися місцеві ресурси; скоротилися далекі перевезення. І, тим не менш, раднаргоспи багато в чому нагадували структуру управління початку 20-х років, однак, умови і завдання господарського будівництва з тих пір істотно змінилися.

Таким чином, в першій половині 60-х років в прихованій або явній формі накопичився ряд протиріч, які неминуче тягли за собою загострення економічної і соціальної обстановки в країні.

Досить високі темпи зростання сільськогосподарської продукції, досягнуті в значній мірі екстенсивним шляхом за рахунок освоєння додаткових орних площ, заступили собою значне відставання в врожайності. Засуха 1963 року народження, яка викликала серйозні перебої в постачанні населення і навіть голод в окремих районах, тільки оголила нестійкий характер досягнень, одержуваних екстенсивними методами.

Відрив науки від виробництва в умовах раднаргоспів посилили гальмування науково-технічного прогресу в народному господарстві. Наполегливе, часом грубе подстегіваніе високих темпів економічного зростання, постійна гонитва за виграшем часу відсунули в тінь проблему якості - ключову проблему другої половини XX століття. Невиконання завдань по об'ємним показниками загрожувало господарникам і партійним працівникам реальними неприємностями, так як це вважалося «провалом», «зривом плану».

Успіхи СРСР в завоюванні космосу і на деяких інших наукомістких напрямках, головним чином в оборонних областях, не дозволили тверезо оцінити тодішній стан і перспективи розвитку народної освіти, науки і культури. Здійснивши величезний стрибок від напівграмотності до загального обов'язкового середньої освіти, зайнявши лідируюче місце в світі за кількістю вчителів, лікарів, інженерів, вчених, тобто на провідних ділянках інтелектуальної праці, СРСР пропустив революційний вибух в якості середньої та вищої освіти, який стався в розвинених країнах на початку 60-х років.

Об'єктивна потреба істотної перебудови всієї системи управління відчувалася повсюдно. Однак ні наука, ні політика, ні практика не були готові до здійснення такої перебудови. Нескінченна ланцюжок непродуманих реорганізацій не дала потрібного ефекту. Попереду було ще пройти довгий шлях накопичення знань і досвіду методом «проб і помилок», перш ніж могла бути сформована цілісна концепція якісних перетворень в радянському суспільстві. Все це підривало авторитет Н.С. Хрущова, викликало незадоволеність його нескінченними реорганізаціями, закономірно призвело до зміни керівництва і початку нового етапу реформи, який почався в 1965 році.

4) Досвід і уроки аграрної політики, як індикатори реформ 1953-1964 року.

Суть агарної політики і її результати.

У другій половині 50-60-х років складалися, а точніше, могли скластися принципово відмінні від довоєнних умови для соціально-економічного розвитку колгоспів і радгоспів. Це був час спроб реально переосмислити минуле, забезпечити крутий підйом сільського господарства, але також і час зухвалих, що межують фантастикою перспективних програм і обіцянок, спалахів успіху і поступового скочування до застою.

Причин такого сумного фіналу багато. Але одна безперечна. Динамічний соціально-економічний розвиток країни залежить від оптимального взаємодії всіх сфер життєдіяльності суспільства, і, перш за все політики і економіки. Основними причинами відставання сільського господарства на рубежі 50-60 років з'явилися порушення економічних законів розвитку виробництва, принципів матеріальної зацікавленості колгоспників і робітників радгоспів в підйомі громадського господарства, правильного поєднання громадських і особистих інтересів. Значною мірою позначився суб'єктивізм в керівництві, що призвело до помилок в плануванні, фінансуванні та кредитуванні сільського господарства, в політиці цін. Чималої шкоди колгоспному і радгоспного виробництва завдали необгрунтовані перебудови керівних органів, породили обстановку безвідповідальності і нервозності в роботі. Без урахування місцевих умов нерідко давалися численні шаблонні вказівки по агротехніці, утримання і годівлі худоби, по структурі посівних площ та інших питань. Це неминуче стримувало ініціативу керівників і фахівців, всіх трудівників села, заважало нормально вести справу.

За 12 років, з 1953 по 1964 рік, минуло 11 спеціальних нарад і пленумів ЦК з питань розвитку сільського господарства та ще на двох ці питання розглядалися поряд з іншими. Можна було б очікувати відповідних зрушень в самому сільському господарстві, але вплив політики на виробництво в той період в цілому виявилося явно неефективним. Що ж сталося? Чому засвідчила свою неефективність надзвичайно активна політика тих років?

Справа в тому, що насильницькі методи здійснення суцільної колективізації, пов'язані з порушенням принципів розвитку кооперації, як добровільність, різноманіття форм, послідовність їх розвитку, призвели до того, що створений в СРСР тип сільськогосподарський підприємств був значно деформований, а колективи цих підприємств - позбавлені елементарних демократичних норм самоврядування і життя. Між трудівниками села і отриманої ними від держави землею - їх надією і годувальницею - виникли потужні бастіони адміністративно командою системи управління, які так і не вдалося зруйнувати.

Але існувала інша альтернатива становлення колгоспного ладу. Суть її полягала в поступовій відмові від вантажу збочень у розвитку кооперації, як би повернення її в естественноисторическое русло, але вже на новому рівні господарювання, розвитку виробничих відносин. Необхідно було відмовитися від жорсткої регламентації колгоспного життя, надання колгоспам права самостійно вирішувати свої господарські, соціальні потреби, поєднуючи, пов'язуючи їх з орієнтирами демократизації всієї системи управління.

Потрібно визнати, що Хрущов, незважаючи на суперечливість своїх оцінок стану справ в сільському господарстві, першим серед офіційних діячів фактично визнав таку альтернативу і багато в чому прагне її реалізувати. Саме в 50-ті роки була зроблена спроба переходу до відносної самостійності колгоспів і радгоспів.

Важливу роль зіграв вересневий Пленум ЦК 1953 року. Відповідно до його рішеннями державні заготівельні ціни на худобу та птицю збільшилися більш ніж в 5 разів, на молоко - в 2, картопля - в 2,5 рази, овочі - на 25-40%. Підвищувалися і закупівельні ціни на продукцію, що продається понад обов'язкових поставок. Ці заходи дозволяли значно зміцнити економіку колгоспів. Були вжито дієвих заходів проти порушення найважливішого принципу артільної форми колгоспного виробництва - правильного поєднання інтересів у розвитку громадського та особистого господарства: знижені норми обов'язкових поставок продукції з особистих підсобних господарств, передбачені тверді ставки оподаткування відповідно до розмірів присадибних ділянок.

Переглядалася система розрахунків з колгоспами за реалізацію продукції. Їм стали виплачувати грошові аванси, частина яких призначалася для видачі колгоспникам на трудодні протягом всього року. Цей порядок дозволив згодом ввести в колгоспах грошову гарантовану оплату праці. Було вжито заходів щодо поліпшення планування, зміцненню колгоспів кадрами, посиленню ролі МТС в розвитку колгоспного виробництва.

Реорганізація МТС і продаж техніки колгоспам відповідно до рішення лютневого (1958 р) Пленуму ЦК зробила колгоспників потенційно повноправними господарями або користувачами всіх основних засобів виробництва. Скасування обов'язкових поставок і натуроплати за роботи МТС, введення грошової оплати праці і такого ж рахунки собівартості продукції і рентабельності виробництва практично включали колгоспну економіку в єдині товарно-грошові відносини всієї радянської економіки, що створювало реальну основу для переходу колгоспів на госпрозрахунок. Підвищення ролі принципу матеріальної зацікавленості призвело до зростання реальних доходів колгоспників, робітників і спеціалістів радгоспів.

Все це, безумовно, означало народження нової перспективної альтернативи, відкривало реальні шляхи для подальшого розвитку сільського господарства. Здавалося б, ніщо не віщувало тих оцінок становища в сільському господарстві, які прозвучали з трибуни березневого Пленуму 1965 року.

Три сверхпрограмм і їх повний провал

Н.С. Хрущов повірив у можливість у 2-3 вирішити продовольчу проблему в країні і в достатку задовольнити потреби населення в продуктах. Було розроблено три сверхпрограмм.

1) Перш за все, це цілинний епопея. Країна, що мала найбільшими в світі просторами вже залучених оборот найродючіших чорноземів і благодатно природно зрошуваних нечорноземних угідь, але отримувала мізерні в порівнянні з розвиненими капіталістичними, а також іншими країнами врожаї зернових; країна, в якій близько половини поголів'я худоби розміщувалося у тимчасових і непристосованих приміщеннях, в якій навіть вже отриманий валовий збір зернових не був забезпечений надійними сховищами, в якій відчувався найгостріший дефіцит трудових ресурсів, і, перш за все кадрів механізаторів, саме в основних зернових і тваринницьких районах, - ця країна з метою подальшого збільшення виробництва зерна і продукції тваринництва пішла, та ще й під прапором інтенсифікації, на величезне відволікання людських та фінансових ресурсів з вже ос військових районів, на колосальне розширення фронту робіт, освоєння величезних масивів цілинних земель, значне збільшення площі ріллі, створення на ній нових господарств. Зрозуміти це важко. Непомірні масштаби, вольові методи, нічим не обгрунтовані терміни, при відсутності будь-яких проектних і наукових пошуків, перетворили освоєння цілини в волюнтаристичну сверхпрограмм з усіма витекакающімі звідси наслідками. Не можна, звичайно, не помічати й того факту, що освоєння цілини означало, по суті, створення досить великої зернової бази на сході країни. Але ціна цього виявилася невідповідною результатами.

2) Наступна сверхпрограмма тих років - поспішне за часом і утопічне за масштабами розширення площі посівів кукурудзи та інших «чудо-культур». Логіка при цьому була гранично прямолінійною: всю пахотоспособную землю розорати, всю ріллю засіяти, засіяти потенційно, незважаючи на зональні відмінності, самими «високоврожайними» культурами і отримати за рахунок цього максимум продукції, кормів.

Ідеалізація можливостей «чудо-культур» призвела майже до десятикратного розширенню в країні посівів кукурудзи або, наприклад, «царя-гороха». А результати між тим були плачевними. У 1962 році врожайність кукурудзи на силос і зелений корм становила в колгоспах і радгоспів Нечорноземної зони РРФСР 33,6 центнера з гектара на площі 3,3 мільйона гектарів. У 1963 році вона знизилася до 31,2, різниця між бажаним і дійсним непомірна. Адже для того, щоб «королева полів» зійшла на трон і довела своє високе звання, потрібно, природно час. Але чекати командно-наказовий апарат не може. Він починає діяти відразу і знаходить собі роботу: розчищає їй дорогу і завдає нищівного удару по знайденим в глушині кабінетів «потенційним супротивникам» - багаторічним травам, чистим парам.

3) І, нарешті, воістину фантастична сверхпрограмма тих років по тваринництву. Н.С. Хрущов поставив завдання: «У найближчі роки наздогнати США по виробництву м'яса, масла і молока на душу населення». Газети рапортували про повсюдне збільшенні виробництва м'яса, але насправді проводилося безрозсудне насильницьке усуспільнення і знищення поголів'я худоби особистих підсобних господарств, мали місце прямий обман, приписки. Прагнення виконати «програму» за всяку ціну призвело до того, що лише в 1963 році було забито майже 30 мільйонів (42%) поголів'я свиней в країні. І лише через 15 років це, доти безупинно зростаюче поголів'я, було відновлено, а ще через 10 років воно збільшилося приблизно на 10 мільйонів голів - рівно на стільки, на скільки воно зростало після 1956 року кожні два роки.

Отже, три завдання, три сверхпрограмм і три повних провалу.

Загальні причини провалу реформ на прикладі аграрної політики.

Сверхпрограмм поспішні реорганізації - це неминучі і характерні витрати адміністративної системи. Змінити самі підходи, методи, форми управління економікою Хрущову, керівництву партії не вдалося. Система виявилася практично незмінною, а сам Хрущов виявився не тільки її ватажком, а й бранцем. Система вимагала по-людськи непосильного кількості рішень по гостро назрілою і складних питань. Хрущов був не в змозі правильно, науково обгрунтовано вирішувати масу проблем розвитку сільського господарства. Для цього у нього бракувало ні теоретичної підготовки, ні спеціальних знань, а з порадами інших - учених, фахівців - він мало зважав.

Хрущов не перейнявся глибоким розумінням місця і значення всіх, народжених тоді реформ і тим більше виявився нездатним до послідовної їх реалізації. Концентрація більшої частини наявних в самому сільському господарстві і залучених ззовні людських, фінансових, матеріально-технічних ресурсів в напрямку сверхпрограмм була економічно невиправданою. Вже за підсумками семирічки стало ясно, що сільському господарству країни не вистачало ре стільки капіталовкладень, скільки вміння, можливостей ефективно їх використовувати.

Система не дала можливості реалізувати відкрився шанс. Витрати командування колгоспами і радгоспами звели, по суті, нанівець всі зусилля трудівників села. Сам Хрущов багаторазово говорив про ціни, рентабельності, госпрозрахунку. Але в практичній своїй діяльності безмірно любив арифметику посівних площ, урожаїв і валових зборів. Він хотів спочатку домогтися достатку, а потім вважати витрати, знайти їм виправдання в світлі досягнення вищої мети.

Система працювала нібито від імені народу. Свої плани і дії вона пов'язувала з сміливими починами передовиків виробництва. Соціалістичні зобов'язання значили більше, ніж наука і економічний розрахунок.

Висновок.

Підводячи підсумки перетворень, які робилися Хрущовим і партією з 1953 по 1964 рік, можна сказати, що їх результати були дуже суперечливі. З одного боку початок реформ було багато обіцяють: підвищився валовий продукт в сільському господарстві, успішно вирішувалася гостра житлова проблема, сильно обнадіювали темпи розвитку науки і підвищення кваліфікації робітників, демократизувалася суспільне життя, людям стало легше «дихати», напруга, яке існувало в суспільстві при Сталіна сильно спало, нарешті, щось потрібне робилося для селянства.

Але кінець 50-х початок 60-х років показав, що реформи зайшли в глухий кут, і ніхто з партійної верхівки не хотів визнати, що подальший розвиток з колишнім типом керівництва неможливо. Хрущов судорожно шукав причини ситуації, що склалася і шляхи її вирішення. Він пропонував реорганізувати партійну структуру, що природно не могло сподобатися його товаришам по партії, та й сам Хрущов не був готовий до корінної зміни структури управління. Хрущов, який все життя пропрацював в системі, де все вирішувалося купкою людей, не зміг зрозуміти, що при існуючій тоді системі економіка і наука не могла розвиватися інтенсивно, так як просто не існувало економічних стимулів, а на примусі або «свідомості» далеко не заїдеш . Ті кроки, які робилися в бік підвищення матеріальної зацікавленості, не змогли докорінно змінити існуючу ситуацію, так як у людей за час тотального контролю пропала ініціатива, люди все ще боялися можливих наслідків, особливо ця проблема виявлялася в науковій і культурній сфері.

Ускладнення ситуації всередині країни сприяли зовнішні чинники: наростання холодної війни (Карибська криза), локальні конфлікти, масові антирадянські виступи в країнах східної Європи (Будапешт, Берлін). З'явилася гостра необхідність в нарощуванні обороноздатності, що відволікло коласальное кількість ресурсів, які могли б бути спрямовані на розвиток науки, промисловості, сільського господарства.

Керівництво, розриваючись між різними проблемами, так і не змогло провести послідовну реформу, яка передбачає певний час на її здійснення, довгострокові проекти, а командна система не терпить зволікань, їй потрібен миттєвий результат, який би виправдав її існування і ціну, яку ці результати були досягнуті.

В кінцевому підсумку, підтвердилася вельми сумна закономірність, що зміни здійснюються тільки для того, щоб все залишалося як і раніше.