Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Регіональна соціальна-економічна політика

Скачати 12.25 Kb.
Дата конвертації 10.03.2018
Розмір 12.25 Kb.
Тип реферат

Міністерство освіти и науки України

Головне Управління державної служби

При Кабінеті Міністрів України

Дніпропетровський національний університет

Інститут довузівської та післядипломної освіти

Магістратура державного управління

Контрольна робота

З дисципліни "Регіональна соціальна-економічна політика".

За модулю: "Економіка регіону"

На тему: Шляхи актівізації ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса в Ураїні.

Виконала: слухач групи зме-01-1 Андрущак І.А.

Перевірів: ______________________________

Дніпропетровськ- 2002

Шляхи актівізації ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса в Ураїні.

Можна віділіті три основні Функції, что віконують інвестиції в Економічній сістемі:

а) забезпечення росту и якісного удосконалювання основного Капіталу (ФОНДІВ), як на Рівні окремої фірми, так и на Рівні национальной економіки в цілому;

б) Здійснення прогресивних структурних економічних зрушень, что стосують найважлівішіх народногосподарський пропорцій: відтворювальніх, галузевих, вартісніх;

в) реалізацію новітніх Досягнення науково-технічного прогресу и Підвищення на Цій Основі ефектівності виробництва на Мікро- и макрорівнях.

Економічна криза, что продовжується в Україні з кінця 80 х рр., Має у життя без Основі много довгострокову и короткостроковіх факторів. Серед них є такі, Які періодічно прісущі економікам різніх стран всех економічних систем. Смороду зв'язані зі станом ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса в економіці країни, что, в залишковим підсумку, візначає возможности економічного розвитку, а такоже стан Структури економіки.

Вихід України з кри требует розробки и реализации ефектівної державної інвестіційної політики. Ее необходимость обумовлена ​​самперед тім, что інвестиції и зв'язані з ними структурні зрушення в економіці, відіграють ключовими роль у формуванні макроекономічніх пропорцій. Інвестиційна діяльність - це Стрижень Усього процесса Розширення відтворення и швидка ліквідація багатьох діспропорцій у розвитку народного господарства. Значімість інвестіцій, у відтворювальному процесі, Б.Селігмен характерізує так: "Відтворення - це процес інвестування економіки".

Інвестиційний процес, что відображає відтворення ЗАСОБІВ виробництва, Включає формирование частині, что акумулюється у виде національно доходу, Розподіл и фінансування капітальніх вкладень, использование основних ФОНДІВ.

У Сейчас годину, у сфері керування інвестиціями, необхідне формирование як кінцевіх, так и проміжніх цілей. Для цього необходимо:

1). візначіті Критерії Вибори головного напрямків капітальніх вкладень;

2). Установити ті неодмінні умови, при якіх забезпечуються возможности Розширення відтворення для всіх учасников ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса;

3). сформулюваті принципи й умови фінансування на різніх ступінях ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса, включаючі й Утворення ресурсов вкладень.

У дійсніх условиях, ціни повінні віступаті регулятором Попит на інвестиційні ресурси. Природно, что поступовій перехід до ринкового отношений в інвестіційній сфере народного господарства неміслімій без корінного перегляду самих Принципів Ціноутворення. При діючій системе Ціноутворення віняткова орієнтація на фактичність норму прибутку может привести до Переважно напрямку інвестіцій на Користь фондоемких галузь, до погіршення галузевих пропорцій в економіці. Таким чином, у процесі формирование ринкового середовища в інвестіційній сфере необходимо в комплексі вірішуваті задачі и по інстітуціональному оформленню суб'єктів інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ и Формування Економічно обґрунтованого механізму Ціноутворення на інвестиційні ресурси.

Питання про те, Якою мірою конкретна ціна продукції винна віражаті ефект использование ЗАСОБІВ праці, зводу до наукового обґрунтування нормативу нагромадження в ціні. Інвестиційний процес, у ході которого відбувається відшкодування вітраченіх у процесі виробництва ресурсов и реализации Додатковий ефект для забезпечення Розширення відтворення, неміслімій без наукового обґрунтування нормативу нагромадження в ціні. Если в цінах буде закладами єдина норма нагромадження, то вона НЕ может стімулюваті зростання виробництва продукції тих галузь, что повінні мати ПРІОРИТЕТ у розвитку.

Проведена державою політика оподаткування прибутку, винна стімулюваті самперед вкладення ЗАСОБІВ у розвиток, модернізацію виробництва, в інновації й інвестиції того что только на Цій Основі можливий ріст споживання, розвиток соціальної сфери. Дуже важліво, щоб Розподіл прибутку между державою й окремий суб'єктами економічної діяльності НЕ только переслідув Захоплення держави, но и забезпечувало об'єктивні споживи Розширення відтворення шкірного підприємства в условиях еквівалентного обміну й Економічно рівніх екзогенніх условиях для нагромадження (через систему рентних платежів). У ціх условиях, стимулювання росту продуктивності праці, прибутку означає, что суспільство Повертає суб'єкту, что хазяює, часть его Внески в Збільшення національного багатства у віді надпрібутку, додаткова прибутку.

У цілому по Україні у Сейчас годину, реінвестується лишь незначна частина прибутку, одержуваній у народному господарстві. Фінансові и Валютні спекуляції стали окремий індустрією української економіки.

Для сучасного стану господарства України характерне згортання інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ и неефективно система амортізації. У результате збільшується технологічна відсталість підприємств. Для багатьох з них стало проблемою не удосконалювання, а підтримка виробничого потенціалу на Колишній технічній Основі. Тільки продумана політика амортізації Забезпечує создания Достатньо фонду відшкодування для постійного Відновлення основних виробничих ФОНДІВ, а Відсутність ее веде до їх старіння, что и відбувається сегодня в Україні.

Чи не спріяє актівізації інвестіційної діяльності підприємств такоже и існуючій порядок відшкодування витрат на модернізацію устаткування. Витрати на ЦІ мети могут досягаті значний величин и в більшості віпадків відрізняються скроню ефектівністю. У Сейчас годину витрати на модернізацію могут НЕ Цілком переносітіся на собівартість продукції до вітікання нормативного терміну служби модернізованого устаткування.

Щоб витрати на модернізацію Цілком и Вчасно відбіваліся в собівартості продукції, та патенти, НЕ только на їхню величину збільшуваті балансову ВАРТІСТЬ ЗАСОБІВ праці, но и коректуваті убік Підвищення діючу річну норму амортізації.

Завдання банківської ДІЯЛЬНОСТІ Полягає в тому, щоб с помощью найбільш доцільніх форм и методів кредитних отношений Сприяти підвіщенню ефектівності інвестіцій в економіку и тім самим Забезпечувати єдність вимог Суспільства и его господарських одиниць у ході економічного процесса. Ціль банківської ДІЯЛЬНОСТІ по кредитуванню - Сприяти Формування ефектівної народногосподарської структури на основе надання кредитів на заходи, что відповідають вимоги за локальними крітеріямі, что віпліває з глобального економічного крітерію.

Формування цілей банківської ДІЯЛЬНОСТІ повинною ґрунтуватися на крітеріях ефектівності. Це означає: По-перше, что кредитні вкладення направляються в об'єкти з скроню народногосподарський Показники віддачі І, навпаки, неминучий роблять "відтік" при низьких Показники; по-друге, что державне регулювання інвестиційним процесом повинною візначаті Головні параметри в работе банків по цьом напрямку, а его діяльність складається у віборі ефективних напрямків кредитування, что відповідають інтересам банку, як комерційного центру и тихий вкладніків, что нада свои засоби в Розпорядження позичкового фонду .

Для Подолання економічного спаду та патенти Изменить акценти в пріорітетах и ​​формах інвестування. Необходимо Изменить структуру економіки країни, Зменшити пітому Вагу галузь важкої и воєнної промісловості, что у великих ОБСЯГИ спожівають природні ресурси, погіршують екологічну сітуацію, а продукція їх значний мірою Вивезення за Межі України и не впліває на рівень життя населення. І, навпаки, необходимо збільшуваті пітому Вагу наукомісткіх галузь з екологічно чистими технологіямі, легкої и харчової промисловості, что переробляють галузь сільського господарства, сфери послуг.

Тільки структурна переорієнтація інвестіцій дает можлівість безболісно Зменшити часть фонду нагромадження в складі національного доходу, перебороти застарілі діспропорції, збалансуваті економіку, досягті більш високого життєвого уровня населення. Важліво такоже налагодіті Ефективний Механізм інвестування науково-технічного прогресу, Щоб не допустіті відставання країни від СВІТОВОГО уровня.

Основними напрямки інвестіційної стратегії з подивимось максімальної ефектівності тепер и в найближче майбутне будут:

¨ Поліпшення відтворювальної Структури капіталовкладень, Підвищення пітомої ваги витрат на технічне переозброєння и реконструкцію діючіх підприємств за рахунок Зменшення пітомої ваги нового будівництва у віробнічій сфере;

¨ удосконалення технологічної Структури капітальніх вкладень, Збільшення в їхньому складі пітомої ваги устаткування і СКОРОЧЕННЯ, відповідно, будівельно-монтажних робіт;

¨ зміна галузевої Структури капітальніх вкладень з подивимось значного Підвищення життєвого уровня населення на Користь галузь, что віробляють продукти харчування и предмети особістом споживання (сільське господарство, что переробляють Галузі, легка и харчова промисловість), послуги;

¨пріорітетне забезпечення Капітальними вкладення прогресивних напрямків науково-технічного прогресу, что спріяють зниженя ресурсоємності виробництва и підвіщенню якості продукції;

¨збільшення обсягів капітальніх вкладень на будівництво комфортного житла й других об'єктів суспільного Користування и медичного забезпечення;

¨збалансованість ІНВЕСТИЦІЙНОГО циклу.

На Наступний етапах майбутньої перспективи, інвестіційнімі пріорітетамі держави повінні віступаті:

¨формування закінченіх БАГАТОГАЛУЗЕВЕ комплексів на базі більш заглібленої ОБРОБКИ сировини и випуску продукції на Рівні світовіх стандартів;

¨залучення капіталів, у тому чіслі й іноземних, для розгортання вісокотехнологійніх виробництв и сучасної інфраструктурі;

¨переозброєння базових галузь и виробничої інфраструктурі на основе досягнуть СВІТОВОГО техніко-технологічного уровня и переважаючого его;

¨пріскореній розвиток соціальної інфраструктурі и сфера послуг.

З проведеного АНАЛІЗУ віпліває, что основними напрямки Підвищення ефектівності інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ, у Данії годину и в найбліжчій перспектіві, будут:

¨поліпшення відтворювальної Структури капіталовкладень, Підвищення пітомої ваги витрат на технічне переозброєння и реконструкцію діючіх підприємств за рахунок Зменшення пітомої ваги нового будівництва у віробнічій сфере;

¨удосконалення технологічної Структури капітальніх вкладень, Збільшення в їхньому складі пітомої ваги устаткування і СКОРОЧЕННЯ, відповідно, будівельно-монтажних робіт;

¨зміна галузевої Структури капітальніх вкладень з подивимось значного Підвищення життєвого уровня населення, на Користь галузь, что віробляють продукти харчування и предмети особістом споживання (сільське господарство, что переробляють Галузі, легка и харчова промисловість), сфера обслуговування;

¨пріорітетне забезпечення Капітальними вкладення прогресивних напрямків науково-технічного прогресу, что спріяють зниженя ресурсомісткості виробництва и підвіщенню якості продукції;

¨збільшення обсягів капітальніх вкладень на будівництво комфортного житла й других об'єктів суспільного Користування и медичного забезпечення;

¨збалансованість ІНВЕСТИЦІЙНОГО циклу.


Використана література:

1.Демденко Л.М. ОКРЕМІ питання податкового стимулювання інвестування в України. // Фінанси України. - 1998р. - №9. - с. 127 - 130

2. Селигмен Б., Основні течії сучасної економічної думки, М. Наука, 1968, с.348