Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Репресії серед селян на території Західного Сибіру в 1930-і роки

Скачати 92.69 Kb.
Дата конвертації 06.01.2018
Розмір 92.69 Kb.
Тип дипломна робота
родразверсткі потрапляли всі землевласники - кулаки, среднякі і бідняки. У більшості селян вилучалися не тільки сільгосппродукти, але і продовольчо-насіннєвий фонд. Насувався голод. Процвітаючі селянські господарства Сибіру розорялися. Там же с. 110
НЕП пом'якшив політику репресій і дав нові економічні стимули до праці, але змінити її не зміг. У 20 -30-і рр. постало питання про джерела здійснення індустріалізації і колективізації селянства, - сталінського керівництва була готова відповідь: знаряддям проведення індустріалізації і колективізації став репресивний апарат, виправно-трудові табори ГУЛАГу НКВД СРСР. Відтепер всі засуджені раніше на термін 3 роки і більше переводилися з місць позбавлення волі прямо туди. До 1930р. було сформовано управлінь виправно-трудових таборів (ВТТ) ОГПУ: Північного Кавказу, району Білого моря і Карелії, Вишнього Волочку, Сибіру, ​​Далекого Сходу і Казахстану. Табори і трудові колонії починали грати важливу роль в економіці країни: господарські органи планували свою діяльність в розрахунку на працю ув'язнених. У 1934р. зі створенням загальносоюзного НКВС, всі радянські табори були об'єднані в єдину систему Головного управління таборів (ГУЛАГ).

Слід зазначити, що якщо в організації і здійсненні масових висилок (депортацій) селянства регіональним і місцевим, низовим ланкам партійно-державної машини відводилася виконавська роль, то мотивація проведення локальних ( "внутрікраевих", внутрішньорегіональних) висилок виходила, як правило, від регіональної еліти, яка домагалася санкції на їх виконання у директивних партійно-державних органів. У свою чергу необхідно враховувати наявність складних бюрократичних міжвідомчих інтересів і установок, які вимагали чіткості і узгодженості при здійсненні репресивних Антиселянський кампаній в масштабах країни і окремих регіонів. З цією метою створювалися різного роду тимчасові або постійно діючі комісії в Центрі (типу комісій В.М.Молотова, В.В.Шмідта, А.А.Андреева- Я.Е.Рудзутака, які розглядали різні аспекти "розкуркулення") і їх регіональні аналоги на місцях в 1930-1932гг.

При підготовці та проведенні масових висилок селянства початку 30-х років для регіональних політичних еліт, куди входили і керівники ОГПУ на місцях, істотне значення набував питання про спрямованість, а не тільки про масштаби і терміни здійснення примусових міграцій сільського населення. Так, в лютому-березні 1930р. проявилося цілком ясне (нехай і тимчасове) розбіжність інтересів регіональних еліт: керівництво основних зернових районів країни прагнуло в максимально стислі терміни забезпечити висилку експропрійованих селянських сімей, свідомо переклавши організаційні, економічні та кадрові проблеми на владу тих регіонів, куди прямував потік депортованого населення-переважно з заходу на схід і з півдня на північ.

У свою чергу крайова влада Сибіру ставили собі за мету також в стислі терміни, до настання весняного бездоріжжя, провести власне внутрікраевих переселення висилаються "куркулів другої категорії" з сім'ями з південних районів краю в північні і східні Красілініков С.А. Спец переселенці в Західному Сибіру в 1930-31 рр. Новосибірськ, 1992 з 114.

У 30-і рр. підготовку і проведення репресій здійснювали каральні органи. У 1923р. створюється єдиний загальносоюзний орган - Об'єднане державне політичне управління (ОГПУ) при РНК СРСР. Система його органів складалася з ОГПУ СРСР, ГПУ союзних республік, политотделов при виконкомах Рад і особливих відділів в Червоній Армії і на транспорті. У грудні 1930р. НКВД союзних республік скасовується, а їх функції стали виконувати створені при РНК республік управління міліції та карного розшуку. В СРСР, як і раніше діяло опту СРСР. У 1934р. В результаті реорганізація утворюється НКВД СРСР.

З метою проведення "масових репресивних акцій в кінці 20-х початку 30-х рр. В СРСР була створена система несудових та судових органів. Наказом голови ОГПУ СРСР від 2 лютого 1930р. Була сформована" трійка "при повноважному представництві ОГПУ по Західно-Сибірському краю для позасудового розгляду справ.

За постановою ЦВК і РНК СРСР від 5 листопада 1934 р. при Народному комісаріаті внутрішніх справ було утворено Особливу нараду. У його повноваження входило право на висилку терміном на 5 років "суспільно-небезпечних" осіб, потім ці повноваження були розширені, аж до застосування вищої міри покарання. Одночасно в 1934р. був створений ще один несудовий орган - комісія НКВС СРСР і Прокурора СРСР з слідчих справ - "двійка".

27 листопада 1930 був заснований військовий трибунал військ опту, НКВС, МВС (округів військ, республік, країв і областей), який розглядав справи не тільки військовослужбовців, але і цивільних осіб.

Поряд з несудовими органами існувала система судових органів. Військова Колегія Верховного суду СРСР, створена в 1934р .; розглядала справи про зраду Батьківщині, шпигунство, терор, диверсії. Аналогічними правами був наділений з 1934р. військовий трибунал Сибірського військового округу (контрреволюційні злочини військовослужбовців).

З 1934 р при 10 ВТТ на території Західного Сибіру діяли відділення Західно-Сибірсько кроїв суду, які розбирали справу контрреволюційних злочинах, скоєних у виправно-трудових установах. У віддалених таборах - Томасінлага, Яялага, Сибірського табору - в липні 1934 були освічені сесії крайового суду. На території нинішньої Новосибірської, Кемеровської, Томської областей діяли і інші судові органи: військові трибунали різних військових формувань, спеціальні суди Міністерства середнього машинобудування та ін.

Правовою базою функціонування репресивних органів на території Західно-Сибірського краю був Кримінальний кодекс Української РСР редакції 1926 року і стаття 58 - "Контрреволюційні злочину". Ця стаття мала 14 пунктів, 13 з яких - розстріл.

Найбільш часто в 30-і роки звинувачення висувалися по ст. 58: зрада Батьківщини (пункт 1), шпигунство (п.6), підрив державної промисловості, транспорту, кооперації (п.7), вчинення терористичних актів (п. 8), диверсія (п. 9), антирадянська пропаганда (п. 10), участь у контрреволюційній організації (п. 11). До 50% всіх обвинувачених на території краю в 30-і роки були засуджені за ст.58 п. 10.

Селянству представляло основну масу населення країни, в тому числі і Західно-Сибірського регіону.

До 1 серпня 1920 у сибірських хліборобів було експропрійовано 32 млн пудів зернофуражу, в 1921 - понад 37 млн ​​пудів; завдання по вилученню хліба не було змінено, навіть після того, як ряд районів Західного Сибіру в 1920 році збагнув неврожай через посуху.

Комуністи використовували найжорстокіші методи вибивання хлібної данини. У постановах РНК говорилося: "Винних в ухиленні ... карати, майно конфіскувати, укладати в концтабори, як зрадників справі робітничо-селянської революції" Красілініков С.А. Спец переселенці в Західному Сибіру в 1930-31 рр Новосибірськ, 1992 з 128.

Головне завдання комуністичної влади Сибіру 1919-1921 була організація продрозкладки, з метою вилучення у селян продовольства і ліквідації "куркулів". Продрозкладка проводилася найжорстокішими методами, що призвело до численних повстань селян, що охопили в 1920 рр весь Сибір.

Основне завдання колективізації - усунення самостійних міцних господарств шляхом їх колективізації, перетворюючи дрібні індивідуальні хрест господарства у великі колективи - колгоспи.

Партійному керівництву колективізація потрібна була для того, щоб "вирвати коріння капіталізму" в селі і поповнити кошти для індустріалізації. Більшість селян працювали за допомогою примітивного знаряддя, було в основному неграмотно, нерідко не мало поняття про гігієну і комфорті.

З кінця 1929 року до середини 1930 в СРСР було "розкуркулено" понад 320 тисяч сімей (не менше 2 млн. Чоловік), конфісковано майна вартістю понад 400 млн. Руб. Багато розкуркулені потрапляли в ВТТ або відправлялися на спецпоселення у віддалені райони країни.

Масове висилки селян партійні і радянські органи пояснювали підвищенням класової боротьби в селі, причому всю провину за це ВКП (б) покладала на куркулів. Класова боротьба дійсно мала місце: це була реакція на перегини, збочення в колгоспному будівництві, які були в 1929-30 рр. Терор був завалений не тільки на "контрреволюційний актив", але і на "підкуркульників" - середняків, які лише епізодичні застосовували найману працю.

Щоб окреслити "план роботи" в сибірському селі 1 лютого 1930 р. президія Сибірського крайового виконкому визначив контрольні цифри виселення "куркульських господарств другої категорії".

Для розселення спецпереселенців призначалася територія майже всієї нинішньої Томської області, яка називалася Наримський край. Переселенням селянських господарств і їх пристроєм, поряд з органами опту, стали займатися земельні органи на чолі з крайовим земельним управлінням. Спецпереселенців вирішено було використовувати на різних роботах - землеробство, заготівля лісу і т.п.

Виселення куркулів було пов'язано з тим, що держава в 1930-31 рр. не мало матеріальними і фінансовими ресурсами для допомоги створюваним колгоспам. Тому й вирішено було передавати колгоспам майже всі кулацкое майно.

Основні параметри, кількісні показники проведеної в Сибіру з 25 лютого до початку квітня 1930р. каральної операції з висилки "куркулів 2-ї категорії" в цілому було використано в ряді публікацій. Разом з тим в них немає відповіді на те, в силу яких причин виявився "зірваний" план самої висилки (депортовано близько 60% намічених до висилки господарств). Новизна і масштабність здійснюваних репресій, безумовно, грали тут свою вирішальну роль. Однак не менш значним був вплив на хід депортації термінів і способів її здійснення в умовах Сибіру. Те, що спочатку розглядалося чекістами як умова успішності проведення операції-закидання висланих гужовим транспортом зимовим шляхом в райони, природні умови яких утруднювали або практично виключали масову втечу з настанням весни-літа-виявилося ускладнюється дії влади фактором. Організаційні неузгодженості, серед яких на перший план вийшла незабезпеченість розорених і висилаються господарств "натуральними фондами" (продовольство, насіння, корми тощо) наклалися на проблему організації транспортування. Досить сказати, що з 16 тис. Господарств тільки половина виконала комбінований варіант пересування (обозами до залізничної станції, звідти до станції розвантаження, далі гужом до місця розселення), тоді як іншій частині довелося пережити весь маршрут, що тривав від двох до трьох тижнів, в зимовий час гужом. Масштаби втечі і смертності висланих в дорозі не знайшли відображення в документах офіційного діловодства. Що ж стосується масштабів перевезень, то вони виявилися залежними від кількості мобілізованих владою погоничів і коней із збруєю і саньми: до початку весняного бездоріжжя вивезли в тайгу стільки, скільки зуміли Красильников С.А. Указ. соч. з 131.

Здійснена за розверстку "зверху" перша масова депортація вже в процесі її реалізації зіткнулася з проблемою того, яким чином проводити грань всередині експропрійованого селянства між "кулаками другої категорії" (виселяемимі- висилаються у віддалені райони) і "кулаками третьої категорії" (розселялися в межах районів свого проживання). Зосередивши основні зусилля на вирішенні завдання забезпечення висилки сімей "другої категорії", каральні органи переклали клопоти про решту в селі "розкуркулених" на місцеву владу. Керівництво крайового представництва ОГПУ, оцінюючи ситуацію в сибірському селі після завершення зазначеної операції наводила цифри, які свідчили про кризовості положення: з 76710 "явно куркульських господарств, обкладених індивідуально" до 60000 за січень-березень 1930р. "Піддалося фактичному розкуркулення", але при цьому висилка торкнулася трохи більше 16 тис. Господарств, а расселеніе- 1-1,5 тис. Господарств. "Таким чином, сумарно ми має до 60000 куркульських господарств, що залишилися на місці, зараз економічно розорених і невлаштованих, озлоблених ..." вказували чекісти в доповідній записці в крайвиконком 25 квітня 1930р.

З літа 1930 рпочався процес масової колективізації, "трійка" ОГПУ приступила до проведення масових акцій проти селянства. У селі, як тоді писалося, для кулака не залишилося місця. Але і серед інших «не колективізованих елементів" було не все гладко. Тут буде доречно навести лист Сталіну від Чебордакова А.Ц., "комсомольця-колгоспника" ЦДНІ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.242. Л.12-13 .. Він пише про "відхилення" в селі Лаптєв - Лог Західно-Сибірського краю. Зокрема, про партизана Турлова К.Я., який, нібито, заступався за кулака Бєлова В., який мав "25 десятин посіву, 3 коні, косарку, плуг і т.д." Там же. Турло був членом в партію, але його за заступництво виключили.

Ситуація з "пошуком натурфондов" для висилаються "куркулів" не покращилася і в кінці операції. Цифра забезпечення висланих кіньми сягала 90%, однак 40% з них були старими і виснаженими, внаслідок чого 18% коней впало на шляху прямування. Запаси борошна становили близько 40% від встановлених норм постачання. Таким же низьким був відсоток перевезеного для коней фуражу (вівса і сіна). Каральні органи змушені були констатувати, що були коней, з урахуванням їх стану, було недостатньо для закидання в комендатури одночасно з сім'ями їх майна, продовольства і "натуральних фондів"

Наступна за часом локальна висилка селянства з ряду районів "суцільної колективізації" проводилася в другій половині березня 1931р. і торкнулася 14 районів переважно півдня Західного Сибіру. Створена розпорядженнями крайових партійних і радянських органів спеціальна комісія визначила контрольні цифри по окремих районах і сумарну, яка виявилася числом майже в 2,5 тис. Господарств Гано, Ф.Р47, Оп.5, Д.125, Л.68 .. З урахуванням географічної близькості тих чи інших районів до територій вже були комендатур передбачалася перекидання репресованого селянства з колишнього Омського округу в кулайской, Барабинская в Шерстобітовскую, а з районів Алтаю в Галкинская комендатури. Невиявленими в архівах підсумкових звітних документів про проведену навесні 1931р. висилку не дозволяє з повною впевненістю стверджувати, що вона відбулася в повному обсязі в намічені для цього терміни. Розрізнені зведення з окремих районів, які надходили в крайові партійно-радянські органи, фіксували ті ж самі риси, що були притаманні і зимової висилку. У каральних акціях 1931р. вперше використовується термін "довиявленіе куркулів", пов'язаний лише частково з роботою податкових органів, але в ще більшому ступені породжений ситуацією, коли раніше "виявлені кулаки", не чекаючи висилки, втекли з місць проживання, і кампанія "довиявленія куркулів" проводилася форсованим чином під егідою крайових і районних уповноважених. Так, в ряді сільрад карасукськой району число втекли "куркулів" (одинаків і з сім'ями) становило майже половину і більше від числа запланованих до висилки Там же, Л.126. Є підстави припускати, що тільки частина репресованого селянства потрапила в комендатури зимовим шляхом, до бездоріжжя, а частина, що залишилася розчинилася в надрах найзначнішою висилки, що охопила в травні-червні 1931р. вже всі райони Західного Сибіру, ​​в ході якої, як зазначалося вище, було вислано приблизно 40 тис. селянських господарств

Таким чином, слово "кулак" на довгі роки стало синім слова ворог "і будь-які беззаконня по відношенню до них вважалися виправданими. Міліції було дано завдання - всіх незаконно повернулися відправляти не до місця заслання, а в табір особливого призначення.

Такий табір був створений на півночі Наримського краю на початку 1930 р в Томському таборі - ізоляторі в 1931 р містилося 1 тис. Куркулів. Щодня вмирало 18-20 чоловік.

Селянство чинило опір насильницькій колективізації, але всім їм було пред'явлено звинувачення за ст. 58-2, за "активну участь зі зброєю в руках у збройному повстанні проти Радянської влади". У жовтні 1932 року за рішенням "трійки" ПП ОГПУ по Західно-Сибірському краю керівники повстання були розстріляні, а інші учасники отримали від 5 до 10 років ВТТ і були в основному спрямовані в Маріїнськ, в концтабір Сиблага. У зв'язку з різким збільшенням кількості засуджених, організація висилки і розміщення прибував контингенту спецпереселенців були покладені на органи ОГПУ, які розробляли положення "Про управління кулацкими селищами". На чолі комендатур було поставлено комендант з 2-ма заступниками (по господарської та адміністративної частини).

У спецпоселення були спрямовані селищні коменданти. Їм давалося право Сільського Ради.

Широке поширення в період колективізації отримала така форма репресій як позбавлення виборчих прав. За період з 1927 по 1935 рр. підкомісією Центрвиборчкому було розглянуто 168.718 заяв про відновлення у виборчих правах, в тому числі близько 23 тис. - від жителів западає-Сибірського регіону. Задоволено було 84.069 заяв (51,4%) і відхилено 70.649 (48,6%). Це підтверджує, що більшість громадян було позбавлено прав незаконно Красільніокв С.А. Указ. соч. з 149.

У 1932 р ВЦВК і РНК СРСР був прийнятий закон "Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної соціалістичної власності". Цей закон мав лише одну міру покарання - розстріл і у виняткових випадках - 10 років позбавлення волі. В період 1933-1939 рр. було засуджено 78.691 чоловік. Для ілюстрації можна навести документ від начальника ТОС ОГПУ Крауза, начальника СПО Журавльова та Уповноваженого СПО Дорошенко від 9 липня 1933 р секретарю Томського міськкому ВКП (б), в якому повідомляється про несприятливому становищі в колгоспі заводу "Металіст" в Еловка. У документі говориться, що в колгоспі більшість керівних робіт доручено засланим. Наприклад, секретар партосередку коопхоз Шаповалов одружений на кулачку, тракторист Лихачов - на спецпереселенців Большакової. У зв'язку зі "змиканням деяких комуністів ... з чужорідним елементом" ЦДНІ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.242. Л.59., На коопхоз почастішали випадки шкідництва: 2 коням підрізані ноги, 16 травня сталася пожежа, нібито через недогляд Шаповалова.

Після завершення колективізації частка селян серед засуджених судовими органами стала знижуватися; серед засуджених несудовими органами на території Західно-Сибірського краю в період 1930-33 рр. питома вага селян становив 75%.

З осені 1932 р репресії селянства пішли на спад.

Проведення протягом першої половини 30-х років практично щорічно в більших чи менших масштабах локальних, точкових депортацій було обумовлено, крім загальних соціально-політичних та економічних, ще й внутрішньорегіональними причинами. Наявність в Західному Сибіру сформованої системи спецпоселень вимагало витрати мінімуму засобів і ресурсів для здійснення локальних депортацій. Але, одночасно, концентрація в поселеннях значного числа місцевого сибірського селянства, створювала умови для масової втечі спецпереселенців і робила неминучими і повторюваними внутрішні територіальні "зачистки" від втекли "куркулів". Взаємодія примусових, вимушених і добровільних міграційних потоків призвело в результаті до створення на території Західного Сибіру анклавів (Наримський край, Кузбас), які функціонували за законами і принципами примусової економіки, де універсальної "рабсилою" виступало репресоване селянство.

Перехід до централізації, планової економіки в першій п'ятирічці був найважливішим умовами зміцнення сталінської тиранії, яка сприяла посиленню репресивних функцій держави. Тільки за 30-е -31-е роки було вислано 1,8 мільйона "куркулів". в Західному Сибіру в 1932 році налічувалося 267 тисяч спецпереселенців, в сх. - 92 тис.

У 1937-38 рр. Західна Сибір підійшла до драматичних рубежів у своїй історії. У 1937 році державний терор прийняв масовий характер, арешту піддавалися тисячі людей Історія Сибіру. У 3-х частинах. Частина 3 М., 1992 с. 172.

Нова хвиля репресій в країні і Західно-Сибірському регіоні обрушилася на людей в 1937-38 р Необхідність репресій пояснювалося їх обов'язковістю для розвитку революції в країні.

Неспроможним є досі з'являються у пресі заяви про те, що репресії були актом особистої помсти Сталіна. Так можна було знищити десятки, сотні, але не мільйони людей. Знищення людей в таких масштабах носило політичний характер: знищивши класи поміщиків і капіталістів, Сталін винайшов теорію, за якою вороги повинні бути завжди. Установка на масовий терор виникла в апараті НКВС не відразу і не довільно. Початок був покладений на лютнево - березневому Пленумі ЦК ВКП (б), де Сталін закликав до посилення боротьби з "класовим ворогом". Потрібно було створити громадську думку, тобто щоб люди вірили звинуваченнями. Що ж діяло на умонастрої народу, котре повірило у "ворогів"?

Перш за все, це культове ставлення до "вождю"; також значення мав комплекс по відношенню до інтелігенції, яка ототожнювалося з дворянами, поміщиками і т.п .; ходили чутки про шпигунство капіталістичних держав і т.п.

У цих умовах можливість масових політичних репресій "висіла в повітрі". Довільно "загостривши" класову боротьбу, Сталін викликав потоки наклепу, перед якими суспільство виявилося безсило: брехня органів НКВС, брехня друку, незліченні мітинги в підтримку "справедливих вироків". Найчастіше на суд і розправу багато видавали свіх вчорашніх друзів і товаришів по службі, а совість заспокоїти їм допомагав культ Сталіна, який "все знає і не може помилятися".

Правова підготовка до репресій почалася в січні 1937 р Народний комісар юстиції Н. Криленко і Прокурор СРСР А. Вишинський підписали циркуляр, який підтверджував, що всі справи по контрреволюційним злочинів повинні були розглядатися без участі звинувачення і захисту. У зв'язку з цим, в серпні 1937 був затверджений склад "трійки" по Західно-Сибірському краю: голова - начальник крайового управління НКВС Г.Ф. Горбач, члени: перший секретар Західно-Сибірського крайкому ВКП (б) Р.І. Ейхе і обласний прокурор І.І. Борков.

На другу половину 1937 і на 1938 роки припадали так звані "маскувальні" репресії, коли за рахунок арештів і розстрілів, на місці перших-ліпших створювалася видимість загального поширення ворожої діяльності. Обласні управління НКВС отримували рознарядку на виявлення певного числа "ворогів народу". Щоб краще зрозуміти механізм виявлення "ворогів" і "шкідників", звернемося до документа. Це службова записка від 13 липня 1937 Секретарю міськкому ВКП (б) т. Кужелева р Томська ЦДНІ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.800. Л.27-28 .. У документі йдеться про голову колгоспу "Нова зоря" Кузовлевского сільради, а також перераховуються факти "шкідництва" з його боку: недосів вівса, користування колгоспними грошима, дача неправдивих відомостей про розміри присадибних ділянках колгоспників (35 замість дійсних 75 соток), зрив прополки колгоспного городу і т.п. Автор записки - Начальник Томгоротдела НКВД капітан держбезпеки Овчинников.

Проведення масових репресій, особливо в період 1937-38 рр., Здійснювалася під безпосереднім керівництвом УНКВС по Західно-Сибірському регіону. Широко побутувала практика, коли людей спочатку розстрілювали, а потім, заднім числом оформляли справу.

1.3. Особливості функціонування системи каральних органів в умовах тоталітарного режиму

Саме застосування терміна «кулак» було спотворенням істини з самого початку існування радянського режиму. Багато кулаки зовсім збідніли. Лише невелика частина куркулів володіла 2-3 кіньми і 3-4 коровами.

Один з активістів так розповідав про типовий кулаці: «У нього хвора дружина, п'ятеро дітей і ні крихти хліба в домі.

А ми називаємо його кулаком! Діти ходять в отрепьях, все обірвані, схожі на привидів.Я заглянув в горщик, який стояв на печі: вода та кілька картоплин - вечеря на всю сім'ю »ЦДНІ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.800. Л.27-28 ..

Мета сталінського удару по селянству полягала в усуненні природних лідерів села в її боротьбі проти підпорядкування комуністам.

З метою надання процесу розкуркулення правової основи ЦВК і РНК СРСР прийняли 1 лютого 1931 року постанова «Про надання крайовим (обласним) виконкомом і виробництвам автономних республік права виселення куркулів за межі районів суцільної колективізації сільського господарства». Наприклад, в доповіді «Про економічний стан Березкінского сільради і про підготовку до посівної кампанії» ЦДНІ ТО Ф.80. Оп. I. Д 173. Л 130-132 Шегурова повідомляється, що «тут було до 30 року 3 куркульських господарства, які мали 2 водяних млини і один заїжджий двір. Всі троє розкуркулені в минулому році і заслані разом з сім'ями ... Більше куркулів не виявлено ... Одна дружина кулака Іванова залишила у родичів 2-х дітей 4 і 5 років, яка приїжджає з Томська іноді в гості і звичайно, веде злісну агітацію . Ми зобов'язали її поки підпискою про невиїзд, а далі направили в розпорядження ОГПУ, разом з дітьми. Майна ніякого при ній немає ». Там же. Л. 133

Кулаки були розділені на три категорії: кулаки, активно протидіють створенню колгоспів; 2-я - найбільш багаті кулаки, місцеві куркульські авторитети; 3-тя - інші кулаки.

На практиці виселенню піддавалися також підкуркульників (середняки і навіть бідняки, викриті в прокулацкіх діях). Офіційні документи свідчили, що кулак є носієм певних політичних тенденцій, які дуже часто простежуються у «підкуркульників» Таким чином, будь-який селянин міг підлягати розкуркулення.

Іноді стверджують, ніби виселення куркулів мало економічне обгрунтування. Вони поповнювали резерви робочої сили: в Сибіру значна частина куркулів третьої категорії відправлена ​​на будівництво нових промислових підприємств і на заготівлю лісу. Якщо куркулям вдавалося піти в місто і влитися в пролетаріат, то це відбувалося всупереч заборонам влади. А введення 27 грудня 1932 року паспортів відкрито трактувалося, як міра по очищенню міст від куркулів і злочинців.

На місцях, в селі, органи ГПУ спиралися на так званих активістів. Ось, наприклад, звіт під грифом «цілком таємно» особливоуповноваженого Томського Міськради по Ущербскому сільраді Булаева І.І. Робота по виселенню куркулів велася такими методами: розпитували «активістів-бідняків» про кулаках; таким чином, було виявлено 7 куркулів в селі Збиток та 3 кулака в селі Тюнярь.

Все майно куркулів було конфісковано і організовано 2 колгоспу: в д. Збиток - «Переможемо», в д. Тюнярь - «Перебудова».

Активісти, які допомагали ГПУ в проведенні арештів і депортацій, були все ж свої люди, але не було в них жалю, «... вони не люди, а не розбереш що, тварі» ЦДНІ ТО Ф 80. Оп 1. Д. 173. Л 12-13

Василь Гроссман пише про те, як легко можна було зарахувати до куркулів: «А погубити легко - напишеш на нього, і підписи не треба, що на нього батрачили, або мав трьох корів - і готовий кулак» Конквест Р. Жнива скорботи // Питання історії. 1990. №1 з 33.

Кулаков гнали колоною, по грязі. Всіх - людей похилого віку, дітей, інвалідів. Близько поїздів - натовп. Зазвичай в вагоні перебувало від 40 до 60 осіб. Вагони замикалися зовні, в них було душно і майже не проникало світло. На десятьох зазвичай видавали буханець хліба (приблизно 300 грам на людину) і піввідра чаю або рідкої юшки на добу (хоча і не кожен день). В деякі дні замість чаю приносили воду. До 15 і навіть 20% пасажирів вмирало по дорозі, особливо маленькі діти.

Якщо по шляху траплялася село в Сибірської тайзі - розселяли по домівках, а бувало і прямо в сніг вивантажували - хто сильніший - будували без відпочинку балагани, а слабкі - замерзали.

У Сибіру, ​​за Надеждинської, колона куркулів за 4 доби пройшла 70 км до свого місця призначення. Підійшовши, вони побачили що сидить на пні офіцера ГНУ, який кричав: «Ось тут і буде ваша Україна». Там же. с. 35

За 1930 - 31 роки в районі Красноярська оселилися 24,2 тисячі кулаків. Великі партії направлялися в Нарим - близько 47 тисяч сімей.

Процес виселення оформився так: складався список людей, котрі підлягали виселенню; потім складався акт і опис куркульського майна. Акт: «21 травня 1931 роки ми, що нижче підписалися члени Пісочинського сільради Сиркін Іван Семенович в присутності понятих Сайковскаго Н.Ф. виробляли опис експропрійованого майна кулака ... Кольмаева Івана Арсенійовича Томського району переданого на збереження Пісочинського сільради. При цьому додається опис майна »Там же. с. 40. Опис являє собою список з 61 найменування майнових одиниць загальною вартістю 850 рублів, з яких найдорожчий - будинок (400 рублів).

Один з дослідників повідомляє (Ивницкий Н.А.) Ивницкий Н.А. Класова боротьба в селі і ліквідація куркульства як класу (1929-32 рр.). М., 1972 с. 184, що куркулі становили основну робочу силу новостворених радгоспів і що багато хто з них залишилися на землеробських роботах. Кулаки, розподілені на сільськогосподарські роботи, часом досягали успіху, завдяки вправності до тяжкої праці.

Повернемося до трьох категорій, на які були поділені кулаки. Глави куркульських сімей 1-ї категорії арештовувалися, а справи про їхні дії передавались на розгляд спецтроек. Кулаки, віднесені в 3-й категорії, переселялися всередині області або краю, тобто не направлялись на спецпоселення.

Розкуркулені селяни 1-2 категорії, а також сім'ї куркулів 1-ї категорії виселялися у віддалені райони країни на спецпоселення. До 1934 року селяни, спрямовані в «куркульську посилання» називалися спецпереселеніямі, в 1934-44 р.р. - трудпоселенцев.

У момент прибуття на спецпоселення, співробітники органів ОГПУ - НКВД нерідко виробляли сортування куркулів.

Одні з них звільнялися, інші прямували до таборів ГУЛАГу, але більшість залишалася на спецпоселенні.

На поселення не відправлялися сім'ї, які мають працездатних чоловіків. Однак, на практиці такі вказівки не виконувалися. У рапорті заст. начальника ГУЛАГу Плінера від 26 липня 1933 року на ім'я Г.Г.Ягоди зазначалося: «Всупереч Вашим категоричним вказівкам про ненаправлення в трудпоселеннях сімей, які не мають в своєму складі працездатних, за повідомленням начальника Сіблага, в ешелонах ..., які прибули до Томська з Північного Кавказу, є 930 осіб абсолютно непрацездатних ... »Конквест Р. Жнива скорботи // Питання історії. 1990. № 1 з 38.

Згідно з постановами РНК СРСР від 20 квітня 1933 року і більш раннього 16 серпня 1931, на ГУЛАГ було покладено відповідальність за нагляд, пристрій, господарсько-побутове обслуговування і працевикористання виселених куркулів.

Апарат відділу трудових поселень ГУЛАГу НКВД СРСР, відділень трудових поселень ОМЗ УНКВС, районних і селищних комендатур утримувався за рахунок 5% відрахувань із заробітної плати трудпоселенцев, зайнятих в госпорганізацій.

За постановою РНК СРСР № 174 від 16 серпня 1931 року на витрати з переселення та влаштування спецпереселенців державою виділялося 40 млн. Рублів. Судячи з жалюгідного існування переселенців, цього було замало. Наприклад, в «Інструкції по організаційної побудови виселення куркульських господарств в Північні райони Західно-Сибірського краю» обумовлені норми продуктів і худоби, яким потрібно їх забезпечити за виселення. Ці норми такі: борошно - 7,3 кг на місяць, крупа - 5 кг, сіль - 3,5 кг. Відносно худоби цифри взагалі сміховинні: 1 кінь - на 2 господарства, 1 корова - на 35 господарств (!), 1 вівця - на 15 господарств.

Станом на 1 липня 1938 року на обліку Відділу трудових поселень ГУЛАГу складалося 997 329 трудпоселенцев, які проживали в 1741 трудпоселеннях. Більшість трудпоселенцев були селянами, розкуркуленими і відправленими на заслання під час колективізації сільського господарства в 1929-33 роках. Сюди ж входили десятки тисяч «неблагонадійних елементів», виселених в 1933-37 роках з великих міст і з прикордонна зона.

Трудпоселенци оподатковувалися, як і інші громадяни, до того ж вони повинні були погасити всі позики, що виділялися на них державою. З заробітної плати трудпоселенцев віднімалося 5% на вищевказані цілі.

У перші роки життя в куркульської посиланням становище було дуже важким. За 1932 рік у засланні померло більше, ніж народилося в 5 разів (в Західному Сибіру - в 3,9 рази). У людей, які прибувають показники народжуваності і смертності завжди були значно вище, ніж у «старожилів». Якщо у «старожилів» протягом 1933 року померло більше, ніж народилося в 7,8 раз, то у новоселів - в 40 раз.Імела місце дитяча безпритульність - в трудпоселеннях «Западлеса» в Наприкінці 1934 року встановлено 2850 безпритульних.

До 1935 року розкуркулені селяни щодо обжилися в місцях висилки, більшість мала вдома, народжуваність стала вище смертності. У трудпоселеннях до вересня 1938 року було 1 106 шкіл, 370 неповних середніх і 136 середніх шкіл. За постановою РНК СРСР і ЦВК ВКП (б) від 15 грудня 1935 року «Про школах в трудпоселеннях» дозволялося дітей трудпоселенцев, які закінчили середню школу, приймати до ВНЗ.

Органи НКВС не в силах були запобігти «розмивання куркульської посилання»: багато людей їхали з трудпоселеннях, влаштовувалися на оборонні заводи, електростанції в інших містах, а повернути їх було важко, так як вони не тільки набували кваліфікацію, а й зуміли отримати паспорта, вступити в шлюб і обзавестися будинком. Доречно буде привести документ, в якому Абакумов А.П., колишній військовослужбовець РККА, а тепер - вахтер на конобозе ВТК, обурено пише, «що кулак, який втік з села, або висланий і за якою-небудь несподіванки потрапив в місто, знаходить тут притулок і навіть заступництво керівних працівників »ЦДНІ ТО Ф 80. Оп. 1 Д.662 Л.10-11. Конобозом завідує «кулак, та ще судження і висланий з пристойним окладом рівним 400 рублів». Абакумов каже, що з боку куркулів різні шкідництва, а «винних немає і не буде тому, що завідувач обозом кулак, а кулак хитрий, щоб залишати свої сліди шкідництва». Також цікаві його судження такого порядку: «А що ви кулака висилаєте, він ще краще нас живе, та ще нами ж розпоряджається». Написано це 27 грудня 1935 року. Тобто, ми бачимо, що «куркулі» пристосовувалися на новому місці, але все ж упереджена думка про них все ще мало місце ЦДНІ ТО Ф 80. Оп. 1. Д. 662 Л.10-11.

У спецпоселках росло також число вільних людей, які приїжджали до своїх рідних. У 30-х роках трудпоселенци в Червону армію не закликали, а також вживалися заходи, щоб вони самостійно не опановували військовими знаннями.

У повсякденному житті спецпереселенці піддавалися дискримінації. Ударників праці рекомендувалося заохочувати, але видавати їм путівки до Криму і на Кавказ - не варто, щоб вони не їхали за межі селищ.

Як покарання до спецпереселенцам (саботаж хлібозаготівель, хлібоздачі) застосовувалося їх переселення з обжитих в необжиті райони. У початковий період всі виселені кулаки були позбавлені виборчих прав. З 1933 року стали відновлюватися в цих правах діти, які досягли повноліття. Про це сказано в постанові Президії ЦВК СРСР від 17 березня 1933 року.

Що стосується дорослих, до 1935 року виборчі права давалися в індивідуальному порядку при наявності гарної характеристики. Постанова ЦВК СРСР від 25 січня 1935 року і оголосив про відновлення у виборчих правах колишніх куркулів нарівні з іншими громадянами СРСР.

5 грудня 1936 року в відповідно до ст. 135 Конституції СРСР трудопоселенци були оголошені повноправними громадянами. На рубежі 1936-37 років намітився емоційний підйом в трудпоселеннях: багато хто сподівався незабаром повернутися додому, але їх чекало розчарування - вони хоча і мали статус громадянина, але без права покинути встановлене місце проживання.

Кінця 30-х років переважна більшість трудпоселенцев залишалося без паспортів.Лише особи, що вступають у шлюб з нетрудпоселенцем, зазвичай отримували право на виїзд в обрані ними місця проживання з видачею їм паспортів.

Найважливішим компонентом спецколонізаціі було сільськогосподарське освоєння раніше необжитих районів. Тому уряд забезпечувало трудпоселенцев насінням. Про це йдеться в постанові Ради праці і оборони від 23 січня 1932 року «Про насіння для спецпереселенців Західного Сибіру».

Всього під сінокоси, посіви і пасовища до початку 1938 року був освоєно 2 202 066 га земель. За 1930-37 роки в «куркульської посиланням» було розкорчувати 183 416 га і розчищено від дрібного лісу 58 800 га. У 1937 році трудпоселенци посіяли ярих на території 377 352 га, озимих - 83 248 га, був знятий непоганий урожай.

Співробітників Відділу трудпоселеній ГУЛАГу серйозно турбувало занадто швидке на їхню думку збагачення переселенців. У зв'язку в цим репресії 1937-38 років торкнулися і ряду видних співробітників НКВС (Коган, Молчанов, Берман, Плінера) за те, що вони допустили нове «окулачіваніе» спецпоселенців за рахунок держави.

Першим правовим актом, реалізація якого стала згодом одним з головних каналів ліквідації «куркульської посилання», була постанова РНК СРСР від 22 жовтня 1938 року «Про видачу паспортів дітям з / переселенців і засланців». Після досягнення 16-річного віку люди отримували паспорти і не ставилися на персональний облік Відділу трудового поселень ГУЛАГу НКВД СРСР. 3 червня 1939 року вийшло розпорядження НКВС СРСР «Про звільнення трудпоселенцев - інвалідів».

Таким чином, резюмуючи вищесказане, можна висловитися словами Іллі Еренбурга з його роману «День другий». Оцінюючи все скоєне з кулаками він обгрунтовує так: «Жоден з них не був винен ні в чому, він вони належали до класу, який був винен у всьому». Цаплін В.В. Архівні матеріали про число укладених в кінці 30-х років // Питання історіі.1991.№45. з 21

1.4. Масштаби і наслідки здійснюваних під керівництвом державних і партійних органів терористичних акцій

У січні 1930 року було прийнято партійне постанову про "суцільної колективізації і ліквідації куркульства як класу". Секретним партійним постановою передбачалося розкуркулення до 5% селянських дворів. У "куркулів" без суду конфісковували майно, їх з усією родиною в страшний мороз відправляли у віддалені райони країни в вагонах для перевезення худоби.

Багатомільйонний потік розкуркулених не мав нічого порівнянного з собою у всій історії Росії. Сім'ї переселенців без майна, голими, викидалися в північне безлюддя, в тундру, тайгу.

Розкуркулених розміщували в спецпоселеннях, більше схожих на концтабору - різниця в тому, що там жили родинами. Вони жорстоко страждали від холоду і каторжної праці. Магнітка, КМК і інші індустріальні гіганти сталінських п'ятирічок в значній мірі зведені на кістках репресованих.

На території Сибіру виникла справжня імперія рабства - систем таборів і спецпоселень. Керував цією імперією - Сіблага є підрозділом ГУЛАГу. Маси репресованих щодня перебували між життям і смертю. Подвозчікі, що перевозили поселенців розповідають: що дорога усипана кинутими трупами коней і людей (особливо багато дітей) Історія Сібірі.В 3-х частинах. Частина 3 М., 1992 з 172.

Якщо до відомостей про кількість укладених зі звітів про основну діяльність додати дані із зведеного звіту по капітальних вкладеннях, то загальна кількість укладених в системі ГУЛАГу складе 1 049 463 особи. Там же. с. 170

У таборах чекістсько-оперативних підрозділів НКВД СРСР, а також його тюремного управління знаходилося не менше 161 тисячі, в таборах ж / д будівництва - 282 441, що а в таборах Дальстроя - близько 122 тисяч чоловік. А всього в 1939 році нараховувалося 1615 400 ув'язнених. Цаплін В.В. Указ. соч. с.23

На думку С. Коена, «... до кінця 1939 року кількість ув'язнених у в'язницях і окремих концентраційних таборах зросла до 9 мільйонів чоловік (у порівнянні з 30 тисячами у 1928 році і 5 мільйонами в 1933 - +1935 роках)» Земсков В.Н . ГУЛАГ (історікосоціологіческій аспект) // Соціологічні дослідження. 1991.№6 з 41.

В.А. Чаликова пише: «Засновані на різних даних розрахунки показують, що в 1937 --1950 роках в таборах ... перебувало 8-12 мільйонів чоловік». Там же. с. 42

В.Н. Земсков наводить дані М. С. Хрущова, який написав в своїх мемуарах, що коли помер Сталін, в таборах перебувало до 10 мільйонів чоловік. Земсков вважає, що Хрущов був поінформований про справжній числі ув'язнених, але навмисно перебільшив в 4 рази, щоб представити свою роль визволителя жертв сталінських репресій помасштабнее.

Р.А. Медведєв наводить такі дані: «У 1937-1938 роках за моїми підрахунками було репресовано від 5 до 7 мільйонів чоловік ...» Там же с. 44

У лютому 1954 року на ім'я М. С. Хрущова була підготовлена ​​довідка, підписана Генеральним прокурором СРСР Р. Руденко, Міністром внутрішніх справ С. Кругловим та Міністром юстиції СРСР Воршенніковим, в якому називалося число засуджених за контрреволюційні злочини за період 1921 року по 1 лютого 1954 року.

Всього за цей період Колегією опту, «трійками» НКВС, Особливою нарадою, Військової Колегією, судами і військовими трибуналами 3 777 387 осіб, у тому числі до вищої міри покарання 642 980 до змісту в таборах і в'язницях на термін від 25 років і нижче - 2 369 220 осіб, на заслання і висилку - 765 180 осіб.

У цьому ж документі говорилося, що створеним на підставі постанови ЦВК і РНК СРСР від 5 листопада 1934 Особливою нарадою при НКВС СРСР, яке проіснувало до 1 вересня 1953, було засуджено 442 531 особа, в тому числі засуджено до вищої міри покарання - 10 101, до позбавлення волі 360 921, до заслання і висилку - 67 539 осіб. У первинному варіанті довідки наводилася географія розміщення 4296 ув'язнених, з них: в Красноярському краї - 33 233, Кемеровської області -8 403, Іркутської області - 47 053 людини.

З наведеного вище документа випливає, що за період з 1921 по 1953 роки до вищої міри були засуджені близько 700 тисяч з числа заарештованих за політичними мотивами. У зв'язку з цим Земсков В.М. спростовує заяву колишнього члена Комітету партійного контролю при ЦК КПРС і Комісії з розслідування вбивства С. М. Кірова і політичних судових процесів 30-х років О. Г. Шатуновський, яка, посилаючись на деякий документ КДБ СРСР, нібито таємниче зник, пише: « ... з 1 січня 1935 року по 29 червня 1941 року був заарештовано 19 840 «ворогів народу». З них 7 мільйонів було розстріляно, більшість інших загинуло в таборах ». Шатуновський О.Г. Фальсифікація // Аргументи і факти.1990. № 22. з 18-27

Земсков ж наводить такі цифри: за період з 1 січня 1934 року по 31 грудня 1947 року в ВТТ ГУЛАГу померло 963 766 ув'язнених, при чому в це число входило не тільки «вороги народу», а й кримінальники Кузнєцов І.М. Знати і пам'ятати. Томськ, 1993. с. 117.

У період з 1930 по 1953 рік у Західно-Сибірському краї було репресовано близько 250 тисяч чоловік. За даними УГКБ СРСР по Новосибірській, Кемеровській і Томській областях за період з 1930 по 1953 роки на території колишнього Західно-Сибірського краю було репресовано близько 105 тисяч чоловік, в тому числі по Новосибірській області - 45 тисяч, Кемеровської - 40 тисяч, Томської - близько 20 тисяч человекТам ж. з 119.

Протягом 20-х - початку 50-х років репресивна політика ніколи не припинялася; вона мала тенденцію то до загасання, то до зльотів (як в 1937-38 роках). Це свідчить про те, що тодішнє керівництво розглядало репресивність як закономірність (!) Соціалістичного будівництва.

У висновку відзначимо, що різні автори дають різні цифри репресованих в Західно-Сибірському регіоні. Наводяться дані досить відмінні одна від одної. Це пояснюється, мабуть, тим, що автори, користуючись різними джерелами з різним ступенем достовірності. Кузнєцов І.М. вважає, що за період з 1930 по 1953 рік у Західно-Сибірському краї було репресовано близько 250 тисяч чоловік, а за іншими даними - 105 тисяч чоловік. І, тим не менш, це величезні цифри, за кожною з яких стоять долі людей, чиїхось батьків, матерів, дітей.

Підсумовуючи вищесказане, можна відзначити, що, виникнувши як інструмент і місце ізоляції контрреволюційних елементів, ГУЛАГ швидко перетворився в самостійну галузь народного господарства, що забезпечує дешеву робочу силу в особі ув'язнених. Цим і пояснюється постійний характер репресій.

Таким чином, масові репресії на території Західно-Сибірського регіону носили явно виражені плановий характер і були здійснені під безпосереднім керівництвом ВКП (б).

Глава 2. Роль і місце партійних органів західно-сибірського регіону в репресивній системі

2.1. Політвідділи: каральна функція в селі.

Перша хвиля ліквідації куркульства як класу пройшла по регіонах з кінця 1929 і до середини 1930 року. В цілому по Сибіру з розкуркулених селян до першої категорії були віднесені і репресовані близько 10,5 тисяч осіб, виселено у віддалені необжиті райони 16 025 сімей куркулів 2 категорії (82,9 тисячі осіб) Шевляков А.С. Політвідділи МТС і радгоспів, Надзвичайні партійні і державні органи управління в сільському господарстві Західного Сибіру в 1930-ті роки. Томськ., ТГУ, 2000. с.24.

В окремі вкрай напружені періоди історії звичайні інститути політичної системи (Поради, партійні організації, комсомол, профспілки) були не в змозі з тих чи інших причин забезпечувати контроль, потрібний керівництву ВКП (б) - КПРС. Тоді створювалися надзвичайні (спеціальні) органи управління - політичні відділи.

Вперше вони були створені в сільському господарстві. У січні 1933 року об'єднаний пленум ЦК і ЦКК ВКП (б) прийняв рішення про формування названих органів в машинно-тракторних станціях і радгоспах країни. У МТС політвідділи діяли до листопада 1934 року народження, а в радгоспах - до березня 1940 року.

Другий етап ліквідації куркульства охопив весну-літо 1931 року. У Західно-Сибірському краї експропріації майна та виселення піддалося близько 40 тисяч сімей, при цьому поділ на категорії не проводилося.

Всього в 1930-31 роках депортації в Північні райони Західного Сибіру (Нарим) піддалося близько 42,5 тисяч селянських сімей (приблизно 193 тисячі осіб). Доля репресованих глибоко трагічна. 1 Записка заступника голови ОГПУ СРСР Г. Ягоди Сталіну, в якій цитується виступ члена Славгородської парторганізації (Західного Сибіру) «Ми ... забираємо у кулака не тільки худобу, м'ясо та інвентар, а й насіння, продовольство і інше майно. Ми залишаємо їх у чому мати народила »Там же. с. 24.

Третій і заключний етап ліквідації куркульства як класу був ще попереду і пов'язаний з каральної діяльністю в селі політвідділів МТС і радгоспів.

Будівництво колгоспів Західного Сибіру, ​​як і в цілому по країні здійснювалося стрімкими темпами. У 1929 році в краї було коллективизировано 2,04% селянських господарств. У 1930 - 20,3%, в 1931 - 46,4%, до 1933 року - 63,2%. Тим часом, план першої п'ятирічки передбачав колективізувати лише 14,5%.

Створювані наспіх колгоспи не вміли і не могли результативно працювати. Організація праці, обліку і планування перебували на вкрай примітивному рівні. Поспішне створення тисяч колгоспів при відсутності досвіду їх ведення, матеріальних стимулів, брак кваліфікованих кадрів сільських керівників, фахівців, техніки тільки посилили дезорганізацію села. Почалося опір не тільки куркулів, а й колгоспного селянства.
У роки першої п'ятирічки в Західному Сибіру, ​​як і у всій країні, розгорнулося будівництво МТС.

Перші 9 МТС вступили в дію в регіоні в 1930 році, а до зими 1932-33 років їх налічувалося вже 148. Вони обслуговували 3,068 колгоспів (близько 28%). У 1932 році МТС мали 5400 тракторів, 347 комбайнів і 91 автомашіну.Там ж. с. 34

Спочатку МТС були акціонерними підприємствами з власністю на паях з державою. Близько 25% акцій повинно було вносити селянство, а потім, після виплати їх вартості протягом 3 років, МТС повинні були перейти до колгоспів. Але потім ця лінія була скасована, і МТС перетворилися на державні підприємства і стали розглядатися як головний важіль «... перебудови сільського господарства на соціалістичний лад і безперервного радянського впливу на колгоспи ...» Там же. с. 34

Державні МТС, які проводили в селі лінію ВКП (б) на колективізацію, викликали до себе суперечливе ставлення селянства.

Колгоспники бачили зусилля МТС по організації сільськогосподарського виробництва, налагодженню мережі шкіл, хат-читалень і позитивно їх оцінювали. Але командування і адміністрування з боку МТС, нерівноправні договори з колгоспами викликали негативну оцінку: «... тракторами обслуговували погано, а за роботу - плати, трактористи з'їдають багато продуктів, а толку з них немає» Там же. с. 36.

На січневому об'єднаному пленумі ЦК і НКК ВКП (б) 1933 року було створено в сільському господарстві надзвичайні органи управління - політвідділи МТС і радгоспи. Критична ситуація в селі визначила кілька причин організації цих органів.

По-перше, політвідділи були покликані остаточно придушити опір селянства вступу в колгоспи, підпорядкувати сільську масу до волі партії.

По-друге, ВКП (б) всерйоз вважали, що подолання економічних труднощів в селі лежить в площині організаційно-політичних заходів. Тому політвідділи повинні були подолати кризу і підняти сільське господарство.

По-третє, вище зазначалося наявність невдоволення певної частини партапарату методами колективізації і вилучення хліба з села. Політвідділи повинні були під що б то не стало проводити лінію ЦК ВКП (б) на місцях, навіть минаючи райкоми.

По-четверте, створення політвідділів вписувалося в сталінську концепцію партії в період побудови соціалізму. Надзвичайні органи управління, поєднавши в собі партійні і державні функції, були націлені на керівництво всіма сферами життя колгоспного села.

У січні 1933 року на об'єднаному пленумі ЦК і ЦКК ВКП (б) Сталін вказав адресу ворогів, що вони «... сидять в самому колгоспі і займають там посади комірників, завгоспів, рахівників, секретарів і т.д ...» Шевляков А .С.Указ. соч. с. 36.

В кінці січня ЦВК СРСР в Постанові «Про зміцнення колгоспів» вирішив: «Протягом 1933 року має бути проведена громадська перевірка і чистка колгоспних рахівників, завідуючих господарством і комірників колгоспів». Там же. с. 74 Отже, чистка колгоспів від класово ворожих елементів набула державного масштабу і несли всю повноту перш за все на політвідділи. В першу чергу політвідділи виробляли чистку керівного складу та кадрів самих радгоспів і МТС.

Це масштабна чистка призвела до оголення цілих виробничих ділянок. На звільнені вакансії висувалися слабо підготовлені кадри. У 1933-34 роках чищенні піддалися не тільки голови, а й весь управлінський апарат колгоспів. У зонах діяльності 46 МТС Західного Сибіру до кінця 1933 року за відомостями начальника політсектора Крайз К.М.Сергеева, були відсторонені від роботи як класово чужі елементи: завгоспи - 91 осіб, бухгалтери - 138, комірники - 114. Там же. с. 82

Потрібно розрізняти «вичищені і звільнені»: перші - «класово чужі елементи», а другі - зняті за нездатність до роботи.

Таким чином, в ході чистки 1933 року політвідділи 63 МТС зняли 49% завгоспів, 13,9% членів правлінь, 33,2% бухгалтерів і рахівників, 29% бригадирів, 26% обліковців в бригадах і 18,4% конюхів. Тотальну чистку кадрів, колгоспів, МТС, радгоспів політвідділи провели по всій країні. Селянство надовго запам'ятав «поліотделовскую весну 1933 року».

Одним з ініціаторів масових репресій на місцях в Сибіру і фанатичним виконавцем волі Сталіна був секретар райкому партії, кандидат в члени Політбюро ЦК ВКП (б) Р.І. Ейхе. У грудні 1937 року Р.І. Ейхе організував свого роду карателльний похід по промисловим районам Сибіру. Він перевиконав відпущений понад план регіону по "отчистке шкідників, куркулів" знищивши велику кількість селян в селі і робітників у містах.

Будь-яке господарське справу в той час розглядалася через призму класово-політичного аналізу. Ні про яку презумпції невинуватості не могло бути й мови. При такому підході господарське злочин перетворювалося в політичне, а опту і карально-судові органи посилено шукали куркульські антирадянські групи і організації ».

За неповними даними 81 районів Західної Сибіру тільки з 20 серпня по 20 вересня 1934 року зняття з посади, виключення з партії і судового розгляду піддалося 130 голів колгоспів і 52 голови Сільських рад. В цілому по Західно-Сибірському краю кримінальної відповідальності за злочини тільки під час хлібозбиральної і хлібозаготівельної кампаній було залучено в 1933 році - 15 694 людини, а в 1934 році - 7 962 особи. Тим часом, кулаки і нетрудові елементи в їх числі становили відповідно 2 338 (14,9%) і 1 715 чоловік (21,5%).

Отже, основний удар репресій припав до простим трударів.

З метою зміцнення трудової дисципліни з особливим розмахом політвідділи застосовували адміністративні покарання. Найбільш поширені серед них були штрафи, виключення з колгоспів і позбавлення виборчих прав. Штрафи накладалися майже всюди в підвищеному розмірі (близько 5 трудоднів), часто грошима і натурою, чого статут сільгоспартілі не передбачав. Штраф за невиконання дорученої роботи, за невихід на роботу, за словесну образу бригадира, навіть за відхід з зборів і т.п.

Однак, неможливо не звернути увагу на явне протиріччя: однією рукою керівництво ВКП (б) свідомо розкручувало маховик репресій в селі, в іншій - намагалося утримати політотдельцев в рамках соціалістичної законності. В таких умовах начальники політвідділів опинялися перед вибором, або бути звинуваченим в втрати класової пильності з відповідними висновками, або перестаратися в застосуванні карально-адміністративних заходів, які при успішному виконанні господарських доручень могли бути непоміченими. Як правило, вони вибирали друге.

Існуюче в історичній літературі думку про те, що політвідділи здійснювали третій і заключний етап ліквідації куркульства як класу, потребує уточнення. Куркульство як клас, (який має засоби виробництва, що займає певне місце в системі виробництва і суспільних відносин), було ліквідовано в період масової колективізації в 1930-31 роках. До початку другої п'ятирічки в селі залишалися колишні куркулі, що перетворилися на маргінальну соціальну групу і намагалися пристосуватися до умов колгоспного життя. Надзвичайні органи управління, провівши «зачистку колгоспів МТС і радгоспів від« соціально-чужих елементів », довершили розмивання і нейтралізацію колишнього куркульства, при цьому колгоспне село позбулася найбільш знає і працездатної частини селянства.

Таким чином, політвідділи робили те, що їм наказувала партія - придушення опору селянства колективізації будь-якими засобами.

2.2. Роль партійних органів в розгортанні масових репресій

Тотальний режим, що затвердився в середині 30-х років, став можливий після реалізації цілої серії заходів політики диктатури партії. Зміцнення цієї диктатури в середині 30-х років мало на меті утвердження всевладдя партійного апарату в самій партії і зрощення його функцій з функціями органів державної влади. Партія як суспільно - політична організація перестала існувати; як організація однодумців, вона підкорилася суворої ієрархії партійних комітетів. Демократія була замінена одноосібної владою.

Обстановка загальної недовіри, підозрілості, затверджена в партії, до середини 30-х років охопила все радянське суспільство. Комуністи були буквально зацькований і залякані партійним апаратом: існувала постійна загроза виключення з партії, профспілок, ВНЗ, зняття з роботи, позбавлення пайка і карток, цькування у пресі, звинувачення у шкідництві, зв'язку з куркульськими елементами і т.п.

Перші масові акції проти комуністів були зроблені в країні і регіоні після рішень січневого 1933 року Пленуму ЦК ВКП (б) про проведення загального чищення партії. У цьому ж році з рядок ВКП (б) по країні було виключено 800 тисяч, а в наступному 1934 - ще 340 тисяч комуністів.

Надзвичайні органи управління в МТС і радгоспах створювалися для того, щоб рішуче і нещадно здійснити очищення рядів сільських комуністів не тільки від розкладених елементів, але і від тих, хто так чи інакше висловлював незгоду з політикою керівництва. У резолюції січневого пленуму ЦК ВКП (б) про створення політвідділів прямо вказувалося, що вони «... повинні викривати з партійних і комсомольських рядів опортуністичні елементи і агентів класових ворогів, які проникли в організацію і ведуть свою підривну роботу під прикриттям партійного чи комсомольського квитка» . Шевляков А.С.Указ. соч. с. 119 Отже чистка партійних рядів була безпосереднім обов'язком політвідділів.

В процесі чистки партійних організацій окреслилися дві крайності. Перша полягала в надмірному старанності багатьох политотделов при перевірці комуністів. Наприклад, в зоні дії Худяшевской МТС справа дійшла до того, що одна осередок ВКП (б) в повному складі була виключена з партії. Друга свідчить про недостатню підготовку райкомів і политотделов до чищення, кругову поруку серед комуністів, приводила до змови мовчання про взаємні недоліки, прагнення затушувати недоліки в роботі. За перші три місяці чистку пройшло 52 507 комуністів Західного Сибіру. З них було виключено 22,8%. Найбільше число виключених зареєстровано в колгоспних і сільських територіальних партійних організаціях: в перших - 26,4%, по-друге 23,8%. Всього за час чистки зі складу Західно-Сибірської організації ВКП (б) було виключено 16 672 людини (20,3%), з членів партії переведено в кандидати - 4 870 (9%), з членів партії в співчуваючі - 785, з кандидатів - 5065.

Найбільше виключенню піддалося комуністів з колгоспних організацій (27,3% членів і 16,2% кандидатів), а також з сільських територіальних (відповідно 23,4% і 25%).

Таким чином, перебудова сільських парторганізацій не тільки не супроводжувалася збільшенням числа комуністів на селі, навпаки, чистка призвела до зменшення кількості партійців у сфері сільського господарства.

Перші підсумки чистки були підведені в січні 1936 на засіданні YII Пленуму Запсібкрайкома ВКП (б). З 1 серпня по 1 грудня 1935 року через партії було виключено 689 осіб з 4 350 перевірених (15,8%). З них було виявлено нібито куркулів і білогвардійців 175 осіб.

Метод партійної чистки відкрив широке поле діяльності донощикам, підлабузникам і кар'єристам. У західно-Сибірському краї було розглянуто 24 707 справ і близько 10% членів ВКП (б) було переведено в кандидати. В цілому склад Західно-Сибірської крайової парторганізації зменшився за 1934-36 роки в 2 рази.

По всіх областях, в тому числі і в Західно-Сибірському краї прокотилася хвиля арештів навесні 1935 року. Атмосфера того часу відображає Виписка з протоколу № 2 Закритого партійних зборів Первинною парторганізації ТЕММІТа від 3 вересня 1936 року. Розглядається справа Єремєєва П.В. - члена ВКП (б) з 1927 року. Його звинувачують в співчутті правої опозиції, спрямованої проти колгоспів. У 1931 році він отримав сувору догану за правий ухил. Він нібито сам заявив, що заслуговує виключення. Єремєєва П.В., «що мав право-опортуністичні помилки за неправдиві заяви партії і бажанні свої помилки виправити, за відрив від партійного життя, з лав ВКП (б) виключити». ЦДНІ ТО. Ф.80. Оп. 1.Д. 800 Л. 42

Як свідчать результати чищення по партійній організації Західно-Сибірського регіону, тільки в 1936 році органами НКВС за допомогою комуністів було розкрите 27 контрреволюційних груп, які тільки очолювали члени ВКП (б).В цілому по краю за політичними мотивами було виключено з партії 1397 комуністів. Окремі партійні організації зменшилися від 19 до 74%. В результаті чистки 1933-34 років, перевірки та обміну партдокументов в 1935-36 роках кількість комуністів в селі значно скоротилося. До січня 1937 року в Західно-Сибірському краї налічувалося на селі один тисяча вісімсот тридцять дві більшовицьких організацій і груп. Всього в селі працювало близько 14 тисяч комуністів.

Таким чином, діяльність політвідділів МТС і радгоспів привела до однобічного зміцненню партійних організацій в потрібному керівництву ВКП (б) напрямку. Про розвиток внутріпартійної демократії, самостійності і творчої політичної активності не могло бути й мови. Надзвичайні органи управління, діючи головним чином адміністративно-командними методами, підпорядкували сільських партійців генеральної лінії ВКП (б) і поклали на них всю відповідальність за виконання державних завдань.

2.3. Форми і методи роботи партійних органів у здійсненні репресивних акцій

На особливу увагу заслуговують оголошена і готувалася, але згодом скасована вказівками "згори" операція весни 1932р. по "висилку куркулів". Відомий історик І.Е.Зеленін пов'язує спробу нового силового тиску на село на початку 1932р. тим, що в цей період в цілому по країні знову почався масовий відплив з колгоспів, пік якого припав на перше півріччя, коли тільки в РРФСР з колгоспів вийшло близько 1,4 млн. господарств Зеленін І.Є. "Революція згори", завершення і трагічні наслідки // Питання історії. 1994. № 10. с.32. У цих умовах влада, змінивши колишню тактику, визнали за необхідне організувати масову "чистку колгоспів від куркульського елементу", нейтралізувавши тим самим широко поширені "антиколгоспні" настрою.

2 березня 1932р. бюро Запсібкрайкома партії в "строго-секретному" порядку прийняло постанову "Про виселення куркулів", в якому проведення каральної акції мотивувалося тим, що "виробленим по краю переучетом виявлено до 7000 куркульських господарств, в тому числі понад 2000 господарств, які проникли в соціалістичний сектор сільського господарства "Красильников С.А. Сибір в планах і практику державних репресій в першій половині 1930-х рр. // Історична наука на рубежі століть. Томськ, 1999. Т. 3. с.4-12 .. Спочатку все складалося на користь повторення подій весни 1931р., Хоча і в менш значних масштабах. У травні зі схвалення Політбюро РНК СРСР прийняв постанову, що дозволяло ОГПУ провести виселення майже 40 тис. Господарств в спецпоселення. Однак менш ніж через два тижні тим же Політбюро це рішення було дезавуйоване, а натомість висилка дозволялася в дуже обмежених розмірах, в рамках якої "частка" Західного Сибіру визначалася цифрою в 1 тис. Господарств, що направляються до того ж всупереч вже усталеною практикою, за межі регіону, на Далекий Схід. Протестна телеграма Р.І.Ейхе в Політбюро з проханням змінити рішення і виселити сибірських "куркулів" в комендатури Кузбасу для ліквідації чергового "прориву" в вуглевидобутку здобула лише частковий ефект: Москва санкціонувала перекидання 2 тис. Сімей спецпереселенців з Наримський комендатур в кузбаські Спецпереселенці Західної Сибіру 1930 весни 1931 року (ред. В.П.Данілов, С.А, Красильников). Новосибірськ. Одна тисяча дев'ятсот дев'яносто дві з 181. Що ж стосується здійснення самої локальної висилки, то вона директивами "зверху" була скасована зовсім, а 5 червня 1932р. Запсібкрайком дав вказівку місцях "вжити заходів до повернення відібраного майна куркулям ... наміченим до виселення" Гано, Ф.П3, Оп.1, Д.412б, Л.19. Таким чином можна говорити, що до 1932р. епоха масових депортацій селянства, зачіпали всі регіони країни, фактично завершилася. Настала нова фаза державної репресивної політики в селі, де на перше місце виходили каральні акції, пов'язані перш за все з так званими хозполіткампаніямі - хлібозаготівлями, посівом, збиранням зернових і т.д.

Форма боротьби з «ворогами» партії були такі: за примиренство до троцькістів, за зв'язок з родичами кулака, за співчуття до фашистської Німеччини, за зв'язок з соціально чужими елементами, за приховування соціального походження при вступі в партію і т.п.

В процесі чищення ВКП (б) слід виділити 2 напрямки.

Перший - це поточна і повсякденна практика виключення з лав ВКП (б) і покарання комуністів за моральний розклад, виявлення зв'язку з куркульськими елементами і т.п. Така робота велася постійно. Всього в 1932-33 роках контрольна комісія ВКП (б) залучала до партійної відповідальності 36 055 членів і кандидатів партії, що становило 28,9% всієї організації.

Надмірно широко, особливо політвідділами застосовувалися інші партійні покарання. Наприклад, за повідомленням політчастині Новосибірського масло-тресту, в 18 радгоспах 22% комуністів в 1935 році мали партвзисканія.

Другий - масова чистка партії, як свідомо спланована і цілеспрямована акція, оголошена ЦК ВКП (б). Згідно з постановою «Про чищення партії» від 28 квітня 1933 року, з лав комуністів виключалися:

1) ворожі елементи, обманним шляхом проникли в партію;

2) дворушник, що жили обманом партії;

3) відкриті і приховані порушники партійної дисципліни;

4) перевертні, зрощені з буржуазними елементами;

5) шкурники, кар'єристи і збюрокраченої елементи;

6) морально розклалися, бруднити прапор партії.

Партійні органи на території Запсібкрая будували свою діяльність, спираючись на установку Сталіна про те, що вороги працювали у всіх партійних, радянських, господарських організаціях.

Діяльність крайових партійних організацій по викриттю «ворогів народу» активізувалося в зв'язку з рішеннями лютнево-березневого (1937 рік) Пленуму ЦК ВКП (б). «Трійка» НКВС по Запсібкраю тільки за серпень 1937 року «розглянула» понад 2500 справ, за якими було розстріляно не менше 5 тисяч осіб, в тому числі близько 100 колишніх членів і кандидатів в члени ВКП (б).

Документи тих років дають певне, хоча і не повне уявлення про чисельність репресованих комуністів. Тільки з жовтня по грудень 1937 року через рядів крайової парторганізації було виключено 1 177 осіб.

До початку 1938 роки кількість перевершило всі «рознарядки» центру. Січневий Пленум 1933 року ЦК ВКП (б) критикував «збочення і перегини» щодо вилучених з партії людей, так як для керівництва партії важливою метою було створення видимості пошуку «винуватців» надмірних репресій. Ними були оголошені «окремі кар'єристи-комуністи», «замасковані всередині партії вороги».

Новосибірський обком ВКП (б) зробив відповідні «висновки», і число виключених з партії в 1938 році зменшилася в порівнянні з 1937 роком з 2459 до 922 осіб, тобто більш ніж в два рази.

Репресії проти комуністів тривали і після 1938 року проте, характер і масштаби їх все ж змінилися: вони прийняли переважно спрямований характер. Вони здійснювалися неухильно, але тепер вони були потрібні скоріше не для знищення, а для підтримки обстановки страху і невпевненості в завтрашньому дні Наведемо лист від якогось Васильєва А. товаришеві басків від 13 січня 1939 року. Він повідомляє, що його «практично виключили з партії» ЦДНІ ТО. Ф.80. Оп.1. Д. 242. Л. 36-39, він не виходить з дому, не показується на роботі. Апелювати до справедливості він не хоче, «... бо втомився, засмиканий ... все набридло» Там же. До того ж «... показувати свою правду ні до чого й не треба, все одно підійдуть однобоко до розбору справи ..., а писати в центр, скаржитися - направлять справу знову сюди, а тут окончут зовсім». «Оскаржити я не буду, а буде чистка, мене виключать, адже для комісії не важливо буде, що у мене такий стан зараз, а раз не оскаржив, значить, погодився, а раз погодився, то потрібно тебе добити і звичайно доб'ють. Чи варто цього чекати? »Там же Цей лист чудово роз'яснює стан настроїв того часу.

Політвідділи займали особливе місце в партійно-державної ієрархії, були осередком партійної та державної влади.

Карально-адміністративна функція стала стрижнем роботи політвідділів: чистка колгоспів, МТС і радгоспів за класовими мотивами, насадженню соціалістичної дисципліни праці, судові репресії і адміністрування при проведенні хлібозаготівель і т.д. Ці акції в політвідділах, проведені за вказівкою керівництва ВКП (б) і уряду, заслуговують різко негативної оцінки. Вони викликали трагедію в долях десятках тисяч людей.

Чим же можна пояснити, що багато комуністів виявилися учасниками масового терору в центрі і на місцях?

По-перше, під впливом масового психозу пошуку «ворогів народу» була створена відповідна обстановка в партії. По-друге, більшість комуністів беззавітно вірили Сталіну і щиро вважали, що вчорашні соратники - «замасковані вороги народу». По-третє, всі знали, чим загрожує незгоду з лінією партії. Багато комуністи стали «гвинтиками» механізму придушення, який знищив в 30-і роки на території краю десятки тисяч безпартійних і комуністів.

Отже, в 30-і роки організатором масових репресій в Західно-Сибірському регіоні був керівний апарат ВКП (б). Крайові і партійні органи забезпечили послідовне проведення політики геноциду тоталітарного режиму, взяли активну участь в розгортанні масових репресій на території краю.

Таким чином, відповідальність за злочини сталінізму лежить, перш за все, на керівниках партійних і каральних органів.

Це було небачене в історії самознищення селянства. Все населення країни повинне було працювати, забезпечуючи поповнення втрат, доносити, заарештовувати, оформляти справи, охороняти, розстрілювати і т.п.

Причини цих подій могли полягати в протиріччях, які роздирали кожної людини, перетворюючи його в ката і жертву одночасно.

Боротьба велася проти окремих осіб (колгоспника Іванова і т.п.), а проти схильності будь-якої особи перетворити колгосп в особливий локальний світ, що протистоїть центру. Репресії носили саме політичний характер і були реалізовані планомірно, в масовому масштабі каральної системи під керівництвом ВКП (б).

У терорі проти селянства показові не стільки масштаби, скільки загальна причетність і одночасно пасивне ставлення до нього. Чи не Сталін створив людей, схильних до терору, а мільйони на відповідній етапі свого розвитку виділили його з-поміж себе і зробили кумиром, ідолом. За терор несли відповідальність все. Ніхто не знав усього, але кожен без винятку знав щось. Більш того, самі жертви (у всякому разі, значна їх маса) були переконані, що все правильно. Визнання за правлячою елітою права на насильство над собою пояснювалося двоїстим ставленням людей до влади. Воно пов'язане зі страхом людини відпасти від цілого, страхом перед своєю нездатністю знайти внутрішнє підставу для життя, які могли б замінити ті, що породжуються страшною, але необхідною силою зовнішнього авторитету.

Жорстокі мети досягалися жорстокими методами. Робота по фальсифікації справ і винищення людей була поставлена ​​на конвеєр. Злочинну роль зіграли органи ОГПУ - НКВД ЗапСібкрая за підтримки комуністів (багато з яких згодом були репресовані); здійснюючи в 30-і роки акції незаконних арештів і фабрикації справ, вони знищували ні в чому не винних громадян.

У зв'язку з демократизацією сучасного життя, дослідники отримують більш широкий доступ до джерел, архівів і документів. Історія вчить нас бути сміливішими. Тільки знання врятують нас від повторення помилок.

Вивчення негативних процесів, що характеризували розвиток сибірської села в 30-і роки сприятиме зваженому, реалістичного підходу до сучасних соціально-економічних процесів, науково обгрунтованої розробці теорії і практики суспільних перетворень.

2.4. Депортації селян Західно-Сибірського регіону

Масова селянська посилання, ця «мужичні чума», обрушилася на наш регіон на самому початку 1930 р .: і в формі засланців потоків з інших регіонів, і в формі різномасштабних (і масових, і порівняно розрізнених) депортацій - в межах регіону або ж зовні , за його межі.

Це посилання носила в СРСР офіційну назву "куркульської", а самі засланці іменувалися "кулаками". Хоча насправді вже в 20-і роки ніяких куркулів (сільських лихварів) давно не існувало. Але комуністи оголосили "кулаками" і люто ненавиділи всіх тих селян (втім, не тільки селян), хто був здатний прогодувати себе і сім'ю своєю працею, без "допомоги" влади. Таких "радянська влада" вважала своїми лютими ворогами протягом усього її 70-річного існування Земсков В.М., Куркульська посилання в 30-і роки, "Соціологічні дослідження", 1991, с. 120 ..

"Правовою основою» репресій послужила постанова ЦВК і РНК від 1.02.30 р, хоча масові депортації почалися ще з 1929 р

Напрямки засланців потоків були пов'язані з територіальним поділом Сибіру. Влітку 1930 р більшовики придумали поділити Сібкрай на Західно-Сибірський, з центром, як і раніше, в Новосибірську (в нього потрапила Хакаська АТ, Ачинський і Минусинский округ), і Східно-Сибірський край, з центром в Іркутську (сліди цього поділу збереглися в нашому регіоні в поштові індекси: 662 - ЗСК, 663 - ТСК). І з тих пір засланці потоки з ЗСК і ТСК майже не перехрещувалися. Депортації йшли в межах цих країв (виключення - потік засланців з Алтаю в сел. Мунтуль і імба на Ангарі в 1931 і викрадення засланців селян з Канського округу в Нарим в 1933 р). Однак сказане вірно лише стосовно до нашого регіону: так, з території сучасної Читинської області (тоді в складі ТСК) в 1933 р гнали селян і козаків у Запсібкрай (в Нарим і Васюганье), і навіть, у великій масі, в Казахстан Біргер В . Посилання в Красноярському краї і Хакасії. Посилання з регіону. М., 2001. з 10.

Селянська посилання була безстроковою. Інша справа, що деяка частина селян потрапила в той же період і в «строкову» посилання, оформлену зазвичай «особливими трійками». Так, не менше тисячі селян-строковиків із Західного Сибіру заслали в «Туруханський край». Але після відбуття їх, як правило, нікуди не відпускали, а просто залишали в посиланні на становищі «куркулів-трудпереселенцев».

В самому кінці 30-х років (1939-1940 рр.) В Ігарці, Єнісейські і Маклаково, в Канську, Красноярську почали звільняти тих засланців селян, які потрапили на посилання ще в неповнолітньому віці (за указом Президії Верховної Ради СРСР від 1938 г.). Але в сільських районах цього не відбувалося. У 1942 році звільнили і тут же відправили на фронт багатьох (але далеко не всіх) засланців, придатних до військової служби. У деяких місцях після цього звільнили із заслання їх сім'ї, в інших місцях - немає.

Звільнення засланців селян пройшло в нашому регіоні влітку-восени 1947 року.

В одних місцях заслання звільненим видавали довідки про звільнення (так було у всіх містах, але також, наприклад, в пріангарскіх районах), в інших (наприклад, на Чулимі) - немає. Зазвичай за цими довідками відразу видавали паспорти, але при цьому дуже часто (хоча і не скрізь, відомі винятки) забирали довідки про звільнення Там же з 14.

Достовірних відомостей про більш пізньому (пізніше 1947 року) звільнення засланців селян по нашому регіону немає. Слід врахувати, що в тих місцях, де ніхто офіційно не оголосив про звільнення і не видавалися відповідні довідки, засланці могли взагалі не знати, що їх звільнили. Так, в прічулимскіх селищах в Тюхтетском і Бірілюсском районах в 1954 році, абсолютно несподівано, колишнім засланим раптом видали паспорти. Цілком природно, що саме ця подія вони сприйняли як визволення із заслання.

У багатьох інших регіонах засланців селян звільняли пізніше, ніж в нашому. У Томській області частина їх звільнили в 1948 році, а інших тільки в 1950 році. В самому кінці 40-х років звільняли засланців селян також в Тюменській області. Нарешті, в Кемеровській області, особливо в Кузбасі, їх тримали на засланні до 1954 року включно!

У нашому регіоні перша масова депортація спіткала Ачинський округ (особливо Березовський, Назаровський, Боготольський, Ачинский райони). У лютому 1930 року дещо тисяч селянських сімей з дітьми та людьми похилого віку були викрадені далеко на північ, в Енисейский р-н, на Маківку (с. Маківське на р. Кеть). Їх везли обозами на санях, під міліцейським конвоєм. По дорозі загинуло багато дітей і людей похилого віку Історія Сибіру. У 3-х частинах. Частина 3 М., 1992 з 188.

На Кеті засланці тулилися хто по хатах місцевих жителів, хто в нашвидку збудованих бараках або навіть куренях. Навесні почалися повальні інфекції. Але, на щастя, на початку літа охорону зняли, і більшість засланців змогли вибратися з цих згубних місць.

Деяким сім'ям, однак, не вдалося вибратися з Маківки. Восени 1930 р частина з них відправили з Маківки в Совруднік (нині Північно-Єнисейськ), на золоті копальні.

У наступний період, у другій половині 1930 року і в 1931 році, основним напрямком депортацій з Ачинського округу стало правобережжі Чулима - болота і гару в його середній і нижній течії (нині в Тегульдетском районі Томської обл.), І далі на північ в басейн річки Чічкаюл. Менш значним місцем заслання була Чульская гар (нині Тюхтетского району) Біргер В. Посилання в Красноярському краї і Хакасії. Посилання з регіону. М., 2001. з 20.

Пізніше частина засланців з цих територій переводили на копальні Тісульського району (нині Кемеровської області) або на Саралінскіе рудники (північний захід Хакасії), але більшість засланців залишилося за Чулимі до самого звільнення.

З півдня Ачинського округу, з Ужурський району, спочатку теж гнали на Чулим, але пізніше стали відправляти засланців прямо на Саралінскіе і інші рудники в горах північно-західній Хакасії, в Саралінскіе і Чебаковском (нині Ширинська) районах ХАО.

У наступний період, в 1932-1933 рр., Теж гнали селян на заслання на північний захід, проте ці депортації вже не мали такого масштабу, як в 1930-1931 рр. Так, є відомості про депортацію влітку 1933 року з південно-західної частини Ачинського округу в Могочін (на Обі, при впадінні в неї Чулима). Є також відомості про депортацію з тих же місць влітку 1932 року в Каргасок (ще нижче по Обі), але вони можуть бути неточні, і не виключено, що це теж відбувалося влітку 1933 року Там же с. 22.

Масові депортації селян з цього округу також почалися в лютому-березні 1930 року, а розрізнені - ще в кінці 1929 року, коли етап засланців викрали з південних районів в Тайшет і звідти в довколишній Шіткінскій район.В початку 1930 року селян засилали і в Черемхово, і на Ангару (зокрема, на Кодінскую заїмку в Кежемского районі), і на Баргінского слюдруднік, і на Бірюса (зокрема, в Пакатеево). Влітку 1930 року почалися депортації на Чулим: на Чульскую гар і далі, на Центрогарь за Тегульдет і ще далі на північ, в Пишкіно-Троїцький (нині Первомайський) район. Тоді ж пішли перші засланці потоки в Вільхівці (Артемівськ) - на гірські золоті копальні.

Крім того, деякі заслані з цього округу потрапили в 1930 році на Кунгус, в сел. Амбарчик і Самсоновка (ірбейскімі район).

У 1931 році основні засланці потоки з Минусинская округу йшли на Чулим і на захід від, аж до ст. Яя, а також в Артемівськ. З Чулима багатьох засланих незабаром перевели південніше, на копальні Тісульського району (нині Кемеровської обл.): Центральний, Макарак, Берікуль. Переводили туди всіх бажаючих (але, звичайно, працездатних).

Після закриття Баргінского слюдрудніка, в середині 30-х років, деяких засланців перевели звідти в Кандак (на р. Тасеева, недалеко від Машуковкі), потім в верхів'я Бірюса, теж на слюдруднік, а звідти, вже в 40-х роках, на Алдан , в Якутії. Ось куди могла завести засланців одіссея з Минусинского округу.

В результаті перекладів з місця на місце деякі засланці виявилися також в Большемуртінском районі: в российкие і Предівінске Там же с. 25.

За наявними у нас даними, депортації з ХАО не мали власної яскраво вираженої специфіки. Хронологія та напрямки депортацій з північних районів, що примикали до Ачинського округу, подібні з тим, що відбувалося в ньому. А події, пов'язані з депортаціями з південних районів ХАО, подібні з відбувалися в Мінусинськом окрузі.

Уже влітку 1930 року почалися депортації з південних районів Хакасії (в т.ч. Бейского) в Вільхівці (Артемівськ), на рудники тресту «Мінусазолото». В цей же час селян гнали на заслання за Чулим: на Центрогарь і т.п.

Ці напрямки депортацій залишилися основними і в 1931 році. Депортації в західному напрямку досягали не тільки Чулимі, а й Чічкаюла (права притока Чулимі, в Пишкіно-Троїцькому районі). Пізніше з цих місць засланців переводили нижче (ближче до Обі), наприклад, в Могочін.

Крім цих напрямків посилання, було одне «ближнє» - копальні на Сараліев і на південь від неї, в східних відрогах Кузнецького Алатау.

Прилеглий до Єнісею Боградський район ХАО в 1931 році було частково порушене хвилею депортацій з Красноярського округу в Ярцевскій засланець регіон Там же с. 28.


Висновок.

У період гласності нашого часу оцінюючи репресії і каральний операції проти селянства в період колективізації треба сказати правду про сталінську епоху.

В історії вітчизни не було нічого подібного колективізації. Росія 20-30х років була в масі своїй селянською країною, і перетворення одноосібних господарств в соціалістичне сільського господарства виявилося запеклій і складним завданням будівництва нового суспільства.

Рівень колективізації до початку другої п'ятирічки селянських господарств в цілому по країні досяг 61,8%. Завдання реорганізації сільського господарства в основному була вирішена.

Крайнє загострення класової боротьби стало наслідком опору сільській буржуазії нових перетворень, обгрунтовано захищали свої інтереси. В ході колективізації ліквідація куркульства, як класу набула характеру розкуркулення - насильницької експропріації, аж ніяк не неминучою в більш сприятливих умовах.

Локальні висилки селянства і масова загибель людей повинна була викликати негативне ставлення до влади, позбавити її соціокультурної основи, однак, в цей період єдність народу і влади досягла найвищої точки.

Кількість жертв було настільки велике, що неможливо відмовитися від припущення, що і селянство було співучасником цього винищення.

Поглиблене вивчення негативних процесів, що характеризували розвиток сибірської села в 30-і роки сприяє виваженому, реалістичного підходу до сучасних соціально-економічних процесів, науково обгрунтованої розробки теорії і практики суспільних перетворень.

У висновку так само необхідно ще раз відзначити значимість культу особи Сталіна в проблемі репресій, детально розглянутого в першому розділі. Без виникнення цього культу, його зміцнення і розвитку, не могло виникнути настільки жорсткої диктатури, і не було б її страшних наслідків - масових репресій невинних людей і тисяч викривленої доль. Масові репресії - закономірний підсумок сталінської диктатури. Розгляду цього питання присвячено чимало історичних і публіцистичних праць.

В основі репресій лежить маса причин. У 1917 р функція придушення у Радянського держави була основною, а в умовах Громадянської війни - основною і провідною. Це диктувалося не тільки опором повалених класів, скільки було головним "стимулом" до праці в умовах "воєнного комунізму". Масові і локальний репресії в СРСР здійснювалися вкрай жорстокими методами.

Дослідники сходяться в тому, що режим особистої влади Сталіна, яка спричинила за собою масові репресії як закономірний спосіб утримання цієї влади, сформувався при закінченні фатальних для радянського народу обставин.Це і монархічні, цезарістского настрої мас; і низький рівень їх політичної культури; відсутність демократичної традиції; спотворення марксизму і початкової ідеї соціалізму і неможливість з боку народу проконтролювати це. Додамо сюди і суб'єктивний фактор - релігіоподобное ставлення до вождя; обожнювання Сталіна; прагнення його до влади і антіколлектівним методам управління; свідома підготовка суспільства до масового психозу навколо дутих "ворогів народу".

Комплексне розгляд досліджень про репресії в СРСР показує, що дане питання вимагає подальшого ретельного вивчення. В існуючій вітчизняній літературі з проблеми досить чітко виділяються дві основні тенденції. У першій з них досить чітко проводиться думка, що організовані і проводилися НКВС репресії були не тільки необгрунтовані, а й злочинні щодо долі країни і є "найстрашнішим" злочином органів. Інша тенденція має явно "антисталінського" спрямованість, оскільки в ній акцентується увага на ролі Сталіна в організації безпричинних і самогубних для країни репресій. Здається, що справді наукове вивчення цих трагічних подій можливо лише за рамками вищевказаних тенденцій, і воно ще попереду.

Список використаної літератури та джерел

I. Джерела

1. Періодичні видання (конспекти)

1.1. газети

1. Аргументи і факти. Шатуновський О.Г. Фальсифікація. 1990. № 22.

2. Історична газета. Нілов В. Сталін. Вимушена необхідність. Досвід аналогії. 1998. №3

3. Літературна газета. Амлінський В. Дати, терміни, імена. 1988. №7

4. Чи правда. +1954.

5. Правда. Амбарцумов Е. Соціалізм і сталінізм. 1989.

1.2. журнали

1. 3намя. Медведєв Р.А. Про Сталіна і сталінізм. Історичні нариси. 1989. №14

2. 3нание - сила. Гордон Л., Клопов Е. Тридцяті сорокові. 1988. №5.

3. Питання історії. "Круглий стіл", Радянський Союз в 30-і роки. 1988. № 12 і т.д.

4. Питання історії. Антонов-Овсієнко А.В. Сталін і його час. 1989. № 1

5. Питання історії. Данилов В.П. Дискусія в західній пресі про голод 1933 рр. і "демографічну катастрофу" 30-40х рр. в СРСР. 1989 №3

6. Питання історії. Зеленін І.Є. "Революція згори", завершення і трагічні наслідки 1994. № 10.

7. Питання історії. Конквест Р. Жнива скорботи. 1990. №1

8. Питання колгоспного будівництва в СРСР. 1951; №15

9. Прапор. Лацис О. Перелом 1988. №6

10. Новий світ Клямкин І. Яка дорога веде до храму? 1987. №11.

11. Вогник. Орлов А. Таємна історія сталінських злочинів. 1989. № 46-49.

12. Проблеми миру і соціалізму. Сталінізм правда, без спрощень. 1989. № 6.

13. Роман-газета. Волкогонов Д. Тріумф і трагедія. 1990. №20

14. Соціологічні дослідження. Земсков В.М. ГУЛАГ (історико-соціологічний аспект) 1991. №6

2. Документи вищих партійних і державних органів

1. Бухарін Н.І. Уроки хлібозаготівель, шахтинської справи і завдання партії (До підсумків квітневого пленуму ЦК і ЦКК ВКП (б)). // Правда. 1928.

2. Пленум ЦК КПРС (червень 1957). - М., 1957 - 163 с.

3. Постанова ЦК КПРС «Про подолання культу культу особи і його наслідків» 30 липня 1956 // КПРС в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК. - 9-е видання. доп. і испр. У 14 т. - 1898-1986. М., Политиздат, 1986 - Т.9 - с. 111-129

4. Сталін Й.В. Запаморочення від успіхів. До питань колгоспного руху. М., Госиздат. 1 948

5. Хрущов Н.С. Про культ особистості і його наслідки. Доповідь ХХ з'їзду КПРС // Известия ЦК КПРС. 1989. №3 с. 128-170

6. ХХ з'їзд КПРС. Стенографіческіпй звіт (В 2-х т.) М., Госполитиздат, 1956. - Т.1 - 640 с. - Т.2 - 592 с.

3. Документальні та статистичні матеріали

1. Історія радянської політичної цензури: Документи і коментарі (відп. Упоряд Т.М. Горяєва. - М., РОССПЕН, 1997 - 672 с.

2. Кемеровська область в цифрах: стат. зб. - Новосибірськ, 1966 - 264 с.

3. Маслов М.М. Політичні процеси 30х рр .: Характеристики і особливості .// Сторінки історії КПССМ., 1989. 422 с.

4. Медведєв Р.А. Аргументи і факти. Трагічна статистика. 1989. №5 - с. 14

5. Цаплін В.В. Архівні матеріали про число укладених в кінці 30-х років // Питання історіі.1991. №45. з 21

4. Мемуари, спогади

1. Твардовський І.Т. Сторінки пережитого. // Юність. 1988.№3. с. 51-58

2. Троцький Л.Д. Злочини Сталіна. М., 1994. 514 с.

3. Троцький Л.Д. Сталінська школа фальсифікації. М, 1990. 448 с.

4. Хрущов Н.С. Спогади: вибрані фрагменти. - М., Вагриус, 1997. - 515 с.

5. Архівні джерела

1. Гано Ф.П3, Оп.1, Д.412б, Л.19

2. Гано Ф.Р47, Оп.5, Д.125, Л.68., Л.126

3. ЦДНІ ТО Ф.80. Оп. 1. Д 173. Л 130-133

4. ЦДНІ ТО Ф 80. Оп 1. Д. 173. Л.12-13

5. ЦДНІ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.242. Л.59.

6. ЦДНІ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.242. Л.12-13.

7. ЦДНІ ТО. Ф.80. Оп.1. Д. 242. Л. 36-39

8. ЦДНІ ТО Ф 80. Оп. 1. Д.662. Л.10-11

9. ЦДНІ ТО. Ф.80. Оп. 1.Д. 800 Л. 42

10. ЦДНІ ТО. Ф.80. Оп.1. Д.800. Л.27-28.

II. література

1. Абрамов Б.А. Організаторська робота партії по здійсненню ленінського кооперативного плану. Л., 1956. 378 с.

2. Абрамов Б.А. Партія більшовиків - організатор боротьби за ліквідацію куркульства як класу. М., 1952. 525 с.

3. Анісімов Н. Радянське селянство. М., 1947. 462 с.

4. Біргер В. Посилання в Красноярському краї і Хакасії. Посилання з регіону. М., 2001. 96 с.

5. Борисов Ю.С. Політична система кінця 20-30х років. Про Сталіна і сталінізм. // Історики сперечаються. М., 1989. 649 с.

6. Борисов Ю.С. Сталін, людина і символ. Факти історії та історія культу. // Переписка на історичні теми. М., 1989. 718 с.

7. Борисов Ю.С. Ці важкі 20-ті-30-ті роки. // Сторінки історії сучасного суспільства. М., 1989 266 с.

8. Бурлацкий Ф.М. Держава і комунізм. М., 1963. 584 с.

9. Бутенко А.П. Звідки і куди ми йдемо: Погляд філософа на історію радянського суспільства. Л., Лениздат., 1990. 390С.

10. Васецкий Н. Сталін, боротьба за лідерство в партії. // Сторінки історії КАС, факти. Проблеми, уроки. М., 1988. 489 с.

11. Вилцан М.А. Завершальний етап створення колгоспного ладу. М., 1978. 340 с.

12. Вилцан М.А., Данилов В.П., Кабанов В.В. та ін. Колективізація сільського господарства в СРСР, Шляхи, форми, досягнення. М., 1982. 415 с.

13. Гефтер М. Сталін помер вчора ... // Іншого не дано. М., 1988. 532 с.

14. Гущин Н.Я. "Розкуркулення" в Сибіру (1928-1934 рр.), Методи, етапи, соціально-економічні та демографічні наслідки. - Новосибірськ, 1996. 355 с.

15. Гущин Н.Я. Сибірська село на шляху до соціалізму. - Новосибірськ, 1973. 427 с.

16. Зевелев А.І. Витоки сталінізму. М., 1990. 278 с.

17. Земсков В.М. Куркульська посилання в 30-і роки, М., 1991 219 с.

18. Ивницкий Н.А. Класова боротьба в селі і ліквідація куркульства як класу (1929-32 рр.). М., 1972. 336 с.

19. Ивницкий Н.А. Колективізація і розкуркулення (на початку 30-х років). М., 1994. 491 с.

20. Історики сперечаються, Тридцять бесід. М., Политиздат, 1989. 548 с.

21. Історія Сибіру. У 3-х частинах. Частина 3. М., 1992. 463 с.

22. Кламкін І. Чому важко говорити правду М., 1986. 419 с.

23. Країв М.А. Перемога колгоспного ладу в СРСР. М., 1954. 594 с.

24. Красильников С.А. Масові і локальні висилки селянства Західного Сибіру в першій половині 30-х років Новосибірськ, 2000. 158 с.

25. Красильников С.А. Сибір в планах і практику державних репресій в першій половині 1930-х рр. // Історична наука на рубежі століть. - Томськ, 1999. - Т. 3. - С.4-12.

26. Красильников С.А. Спецпереселенці в Західному Сибіру. 1933-1938 рр. - Новосибірськ, 1994. -278 с.

27. Кузнєцов І.М. Знати і пам'ятати. Томськ, 1993. 239 с.

28. Новокшонов В.В, Тридцяті - комендантські. Томськ. 1991. 167 с.

29. Овсянников Г.М. Московські більшовики в боротьбі за колективізацію сільського господарства. М., 1949. 436 с.

30. Павлова І. Повернення пам'яті. Новосибірськ. - 1991. 345 с.

31. Плімак Є.Г. Політичний заповіт В.І. Леніна. М. 1989. 546 с.

32. Погудін В.І. Шлях радянського селянства до соціалізму, історіографічний нарис. М., 1975. 375 с.

33. Сибірська провінція і центр, культурна взаємодія в ХХ столітті, Сб. науч. праць. - Новосибірськ, ІІ СО РАН, 1997. 420 с.

34. Спецпереселенці Західного Сибіру 1930 - весни 1931 року (ред. В.П.Данілов, С.А. Красильников). Новосибірськ. 1992. 211 с.

35. Файнбург З.І. Не створи собі кумира. ... М., 1991. 406 с.

36. Фінаров А.П. До питання про ліквідацію куркульства як класу і про долю колишніх куркулів в СРСР. // Історія радянського селянства і колгоспного будівництва в СРСР. М., 1963. 380 с.

37. Ханевіч В. Білостоцька трагедія. Томськ. 1993. 153 с.

38. Ципко А. Насильство брехні або як заблукав привид. М., 1991. 274 с.

39. Шевляков А.С. Політвідділи МТС і радгоспів, Надзвичайні партійні і державні органи управління в сільському господарстві Західного Сибіру в 1930-ті роки. Томськ., ТГУ, 2000. 161 с.

40. Шишкін В.І. Москва - Сибір, історія взаємин (1917-1930) // Історія Сибіру, ​​людина, суспільство, держава. - Новосибірськ, НГУ, 1995. 590 с. ...........