Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Російська правда як основне джерело давньоруського права

Скачати 11.09 Kb.
Дата конвертації 22.08.2018
Розмір 11.09 Kb.
Тип реферат

Руська Правда

Руська Правда (тут «правда» в значенні лат. Iustitia, грец. Δικαίομα) - правовий кодекс Русі. Правда Ярослава заснована на усному законі Русі.

Цей термін має також інші значення

Російська правда - давньоруський звід законів часів Ярослава Мудрого.

Російська правда - конституційний проект П. І. Пестеля.

Російська правда - національно-патріотичне видавництво.

Руська Правда містить в собі перш за все норми кримінального, спадкового, торгового і процесуального законодавства; є головним джерелом правових, соціальних і економічних відносин східних слов'ян.

походження

Давньоруський правової збірник зберігся тільки в «списках» (копіях) XIV, XV століть і більш пізнього часу. Питання про час походження її найдавнішої частини в науці спірне. Деякі історики відносять його навіть до VII ст. Однак більшість сучасних дослідників пов'язують Найдавнішу Правду з ім'ям київського князя Ярослава Мудрого. Приблизний період її створення 1019-1054 рр. Норми Руської Правди були поступово кодифіковані київськими князями на основі усної племінного права, з включенням моментів скандинавського і візантійського права, а також церковного впливу.

Вплив кодексу простежується в наступних пам'ятках права: Новгородська судна грамота, Псковська судна грамота 1467 року московський Судебник 1497, литовський Статут Казимира IV - 1468 роки, Литовський статут 1588 року.

Традиційно збереглися численні варіанти Руської Правди розділяються на дві основні редакції, багато в чому відрізняються, і що одержали назви «Коротка» (6 списків) і «Велика» (понад 100 списків). В якості окремої редакції виділяється «Скорочена» (2 списку), що представляє собою скорочений варіант «Великої редакції»

«Коротка Правда» складається з наступних правових текстів:

«Правда Ярослава», від 1016 або 1036 року (ст. 1-17);

«Правда Ярославичів» (Ізяслава, Святослава, Всеволода), від 1072 року (ст. 18-41);

Покон вірний - визначення порядку годування вірники (княжих слуг, складальників вири), 1020-е або 1030-і рр. (Ст. 42);

Урок мостникам (регулював оплату праці мостників (будівельників мостових, або, згідно з деякими версіями, будівельників мостів), 1020-е або 1030-і рр. (Ст 43).

«Коротка Правда» складалася з 43 статей. Перша її частина, найбільш древня, говорила ще про збереження звичаю кровної помсти, про відсутність достатньо чіткої диференціації розмірів судових штрафів в залежності від соціального статусу потерпілого. Друга частина (ст. 19 - ст. 43) відбивала подальший процес розвитку феодальних відносин: кровна помста скасовувалася, життя, майно феодалів захищалися підвищеними мірами покарання.

Списки «Великої Правди» знаходять в списках церковних законів, в літописах, в статтях з Св. Письма судового і законодавчого характеру ( «Мірила Праведні»). "Велика правда" складалася з двох частин - Статуту князя Ярослава Мудрого і Статуту Володимира Мономаха, що входили в «Коротку Правду» з пізнішими змінами і доповненнями Статуту, прийнятого під час князювання Володимира Мономаха, після придушення повстання в Києві 1113 г. «Велика Правда» була складена в XII в. Їй користувалися духовні судді при розборі світських справ або позовів. Вона значно відрізнялася від «Короткої Правди». Число статей- 121. Цей кодекс відбивав подальшу соціальну диференціацію, привілеї феодалів, залежне становище смердів, закупів, безправ'я холопів. «Велика Правда» свідчила про процес подальшого розвитку феодального землеробства, приділяючи багато уваги охороні прав власності на землю та інше майно. У зв'язку з розвитком товарно-грошових відносин і необхідністю їх правового регулювання «Велика Правда» визначала порядок укладення низки договорів, передачі майна у спадок.

«Скорочена Правда» ставилася до значно більш пізнього періоду. Історики вважають, що вона склалася в XV в. в Московській державі.

покарання

«Руська Правда» розрізняє право цивільне і кримінальне, за одні злочину закон вважає лише приватне винагороду на користь потерпілого, за інші понад те і урядову кару з боку князя. Діяння першого роду вона визнає цивільними правопорушеннями, діяння другого роду - кримінальними злочинами.

Руська Правда відрізняє вбивство ненавмисне, «в сваде» або «в образу», від скоєного з заздалегідь обдуманим наміром, «в розбої», злочин, викриває злу волю, від правопорушення, вчиненого через незнання, дія, що заподіює фізичну шкоду або загрожує життю, наприклад відсікання пальця, удар мечем, чи не супроводжувався смертю, хоча і заподіяв рану, відрізняє від дії менш небезпечного, але образливого для честі: від удару палицею, жердиною, долонею або якщо вирвуть вуса або бороду, і за останні дії карає пенею вчет еро дорожче, ніж за перші; за удар мечем плазом в бійці належало більше покарання, ніж за удар вістрям: він був більш образливе, так як означав, що противник не зважав рівним [1]. При цьому «Руська правда» містить явні сліди характерного для традиційних суспільств принципу відповідальності - «кровної помсти». Уже в ст. 1 КП йдеться «Навіть оубіеть муж мужа, то мьстіті брату брата, любо отцю, чи синові, любо братучадо, чи братню синів»

Ускладнена кара за найбільш тяжкі злочини: за розбій, підпал і конокрадство злочинець піддавався не визначеною грошової піні на користь князя, а втрати всього майна з позбавленням волі.

Княжі пені та приватні винагороди представляють в Руській Правді цілу систему; вони вираховувались на гривні кун. За вбивство стягувалася грошова пеня на користь князя, називалася вірой, і винагороду на користь родичів убитого, що називалося головництво. Віра була трояка: подвійна в 80 гривень кун за вбивство княжого мужа або члена старшої княжої дружини, проста в 40 гривень за вбивство простої вільної людини, половинна або полувирье в 20 гривень за вбивство жінки та тяжкі каліцтва, за відсікання руки, ноги, носа, за псування очі. Головництво було набагато різноманітніше, дивлячись по суспільному значенню убитого. Так, головничество за вбивство княжого мужа дорівнювала подвійній вирі, головничество за вільного селянина 5 гривням. За всі інші злочинні діяння закон карав продане на користь князя і уроком за образу на користь потерпілого.

стану

До IX ст., Часу утворення Давньоруської держави, у східних слов'ян встановилася феодальна власність на землю і склалися класи - феодали-землевласники і феодально-залежні селяни. У панівний клас феодалів входили київські князі, місцеві (племінні) князі, громадська знати (бояри), верхівка служивих людей, дружина князів.

Після прийняття в X ст. християнства значна частина земель зосередилася в руках церкви, монастирів, духовенства. З'являється інша категорія феодалів - палацові слуги, служиві люди, що отримували землю за службу і на час служби.

Всі групи феодалів перебували у відносинах сюзеренітету-васалітету. Верховним сюзереном був великий князь, його васалами - місцеві князі - сюзерени своїх бояр і служивих людей. Феодали-васали в якості винагороди за службу отримували земельні володіння. Це посилювало залежність селян, які їм платили ренту.

У Давньоруській державі складалася типова для феодалізму ієрархічна організація різних груп пануючого класу феодалів, заснована на системі феодального землеволодіння.

Зі збільшенням могутності феодалів росли їхні політичні права. Феодали отримували від своїх сюзеренів-князів Імунітети, звільнялися від платежу данини, набували право мати дружину, судити залежне від них населення, збирати податки. Одночасно виникало і право (право-привілей), охороняло становище знаті. Руська Правда визначала ряд привілеї: підвищений покарання за вбивство феодала або заподіяння йому майнової шкоди, більш широкі права по передачі майна у спадок, в тому числі дочкам.

Клас феодально-залежних селян складався різними шляхами. Процес феодалізації призвів до того, що вільних селян майже не стало. Основною групою селянства були смерди, що жили громадою, мали свій будинок, господарство, ділянка землі в користуванні. Залежність від феодала могла бути більшою або меншою, але головним чином вона виявлялася в обов'язку сплачувати податки, відбувати феодальні повинності. Життя і майно смердів охоронялося за законом в значно меншій мірі в порівнянні з феодалами. Їхнє майно в разі відсутності синів не переходило у спадок до заміжнім дочкам, а ставало власністю пана. Тільки незаміжні дочки отримували частину майна. Смерди підлягали суду князя, його васалів, церкви (якщо жили на її землі).

Положення смердів не можна визначити як кріпосне. Вони не були прикріплені до землі або особи феодала, але їх залежне стан сумніву не викликає.

Іншу категорію населення складали закупи - смерди, що потрапили у важке економічне становище, взяли в борг майно у свого пана і гарантували його повернення як би самозакладом. Закуп працював в господарстві пана і не міг його покинути, поки не повертав борг (інакше його переводили в повного, «обельного» холопа). Але закуп мав деякі права і їх захист законом.

Були й інші категорії населення - ізгої, люди, що вийшли з общини, прощеннікі - це потрапили під так зване «заступництво», патронат церкви, монастирів, світських феодалів, і зобов'язані працювати в їхньому господарстві.

На ряду з феодально-залежним населення панівні класи експлуатували і рабів (холопів). Руська Правда називає їх ще й челяддю. Найбільш древніми джерелами холопства були полон і народження від рабині. Але Руська правда вказувала і інші: самопродажа в рабство, шлюб з рабинею, надходження в служіння (в тіуни, ключники), «без ряду» (тобто без будь-яких застережень), банкрутство. Холопом міг стати побіжний закуп або людина скоїла тяжкий злочин.

Про становище холопів свідчили статті Руської Правди. За вбивство холопа його пану платили відшкодування всього 5 гривень, за рабиню-6 гривень. За вкраденого холопа пан отримував 12 гривень. Холоп найчастіше розглядався як об'єкт права, за нього відповідав господар.

У міру розвитку ремесла і торгівлі виникали міста, збільшувалася чисельність міського населення, з якого виділялася багата верхівка - люди «лутчие». Міське населення було вільніше селянства. Життя і майно городян захищалися нормами, що належали до повноправним вільним людям. Руська Правда з повагою називає «Грідін», «Купчин», ремісників, лихварів.

Майнові відносини, Зобов'язальне право

У Руській правді існують поняття: віддача майна у схов (поклажа), простий позику, безкорислива позичка, ласку по дружбі, віддача грошей у ріст з певного обумовленого відсотка, процентний позику короткостроковий і довгостроковий, торгова комісія, внесок в торговельне компанейское підприємство. У Правді існує певний порядок стягнення боргів з неспроможного боржника при ліквідації його справ, тобто порядок торгового конкурсу з розрізненням неспроможності злісної і нещасною. Існує кілька видів кредитного обороту.