Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Російські монополії історія і сучасність

Скачати 46.67 Kb.
Дата конвертації 01.11.2018
Розмір 46.67 Kb.
Тип курсова робота

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Державна освітня установа

ВИЩОЇ ОСВІТИ

Тюменського державного УНІВЕРСИТЕТ

Філія в м Когалимі

Курсова робота

з дисципліни «Мікроекономіка»

на тему: «Російські монополії: історія і сучасність»

виконала:

студентка напряму

«Економіка»

1-го курсу, групи №1

Халамова Н.В.

Науковий керівник:

к.е.н Насирова С.І.

Когалим - 2011


ЗМІСТ

ВСТУП ........................................................................ ..3

ГЛАВА 1. Монополії: виникнення, сутність і види ............... ..5

1.1. Виникнення монополій ................................................ ... 5

1.2. Сутність монополій, і їх характеристики ........................... .8

1.3. Форми і види монополій ............................................. .. ... 10

ГЛАВА 2. Монополії в Росії ................................................ 13

2.1. Історія розвитку монополій в Росії ................................. .13

2.2. Сучасні монополії: формування і розвиток ............... ..16

ВИСНОВОК .................................................................. ... 26

Список використаної літератури .............................. 28

ДОДАТКИ


ВСТУП

В умовах формування ринкових відносин позначилися проблеми, нагальне розв'язання яких зумовлює позитивні результати реформаційних процесів, спрямованих на перетворення переважно командної економіки. Серед них особливу актуальність становлять ті, які пов'язані з необхідністю розуміння і формування на їх основі засобами законодавчої і виконавчої влади таких економічних відносин, які забезпечували і гарантували б самодостатнє, конкурентоспроможне і сталий розвиток господарюючих суб'єктів і економіки Росії в цілому.

Однією з таких проблем виступає проблема подолання суспільно збиткових проявів монополії і її негативних впливів на процес розвитку еквівалентних, взаємовигідних виробничих відносин між господарюючими структурами, між ними і державою, між вітчизняними та зарубіжними суб'єктами.

Не менше теоретичне і практичне значення має і проблема осмислення суті і причин виникнення монополістичних новоутворень в умовах розвинених конкурентних взаємин підприємств, організацій, фізичних і юридичних суб'єктів господарювання, це вкрай важливо для долі ринкових реформ в Росії, тому що домінуюче становище на ринку однієї або кількох монополій не тільки ускладнює доступ на нього інших суб'єктів господарювання, а й перешкоджає розвитку справді ринкових відносин в цілому.

Фірма володіє монополією, якщо вона - єдиний постачальник продукту, що не має близьких субститутів. Основна причина виникнення монополії - бар'єри на вході в ринок, які не дозволяють іншим фірмам вступити в конкуренцію з монополістом. Бар'єри на вході, в свою чергу, виникають в наступних випадках:

- Ключовим ресурсом виробництва володіє єдина фірма

- Уряд надав виняткові права на виробництво певної продукції одній фірмі.

- Витрати виробництва товару такі, що максимальна ефективність випуску можлива при наявності на ринку єдиного виробника.

Однією з найважливіших проблем, що визначають успіх в русі економіки до ринкових відносин, представляється процес демонополізації. Однак уряд досі фактично не підтримувати конкурентну систему господарювання, а суспільно збиткову, монополістичну діяльність. Федеральні і регіональні виконавчі органи слабо реалізують програму регулювання діяльності монопольних структур, а часто, навпаки, ініціюють утворення різних, організацій типу єдиної холдингової компанії з виробництва будівельних металоконструкцій, паливно-енергетичного комплексу, фактично домінують у новій господарській системі. Все це перешкоджає формуванню справді ринкового середовища господарювання, яка офіційно проголошувалася і до сих пір визнається необхідною організаційно-структурною основою ринкових відносин.

Ситуація, що склалася обумовлює актуальність даної теми, оскільки необхідно антимонопольне регулювання економіки.

Метою даної курсової роботи є дослідження історії та сучасності монополій в Росії.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

1) розглянути виникнення

2) вивчити сутність монополій і їх характеристики;

3) виявити форми і види монополій;

4) розглянути історію розвитку монополій в Росії;

5) вивчити сучасні монополії, їх формування та розвиток.


ГЛАВА 1. МОНОПОЛІЇ: ВИНИКНЕННЯ, СУТНІСТЬ І ВИДИ

1.1. виникнення монополій

Історія монополій нерозривно пов'язана з розвитком тих процесів, які на кожному етапі прискорювали зростання монополізації господарства, надаючи йому нові форми. До числа найважливіших з них відносяться зростання акціонерної власності, нова роль банків і розвиток системи участі, монополістичні злиття як спосіб централізації капіталу, еволюція форм капіталістичних об'єднань і новітні форми об'єднань. Кожен з цих процесів має самостійне значення. І разом з тим кожен з них по-своєму прискорював розвиток монополізації господарства.

В античному світі добре знали, що таке монополія і які вигоди вона означає (слово походить з грецької). Наприклад, Аристотель, який жив у IV ст. до н.е., взагалі вважав створення монополії вмілої господарської політикою, до якої може вдатися розумний громадянин або правитель. Як приклад він розповідав про те, як «в Сицилії хтось скупив на віддані йому в ріст гроші все залізо з залізничних майстерень, а потім, коли прибули торговці з гаваней, став продавати залізо як монополіст, з невеликою надбавкою на його звичайну ціну. І все-таки на 50 талантів він заробив 100 ». Очевидно, такі ситуації не були чимось - то рідкісним або винятковим для господарств античного світу.

Більш того, навіть регулювання монополії почалося вже в античному світі. «Хтось» з наведеного вище прикладу був висланий урядом з Сицилії. За свідченням римського мислителя Плінія, уряд встановив граничні ціни гірським компаніям, що зловживають своїм монопольним становищем.

У середні століття поява монополії відбувалося за наступними 2 причинам. Існував спосіб організації виробників, який отримав назву цехової системи. Цехом називалася організація всіх виробників деякого роду товарів, створена з метою стабілізації цін і створення гарантованих умов існування ремісників. Цех контролював випуск кожного ремісника і ціну продажу, не допускав на ринок потенційних конкурентів. Наскільки ці організації користувалися своєю позицією монополістів? Можливо, вони дійсно займалися тільки стабілізацією ціни на деякому рівні, а не намагалися отримати максимальний прибуток. Хоча ніщо не могло гарантувати, що у керівництва цеху не виникало бажання «трішки» підвищити ціну, якщо така можливість була.

Іншим поширеним випадком утворення монополій була видача монархами різних привілеїв, що дають виключне право на виробництво або торгівлю чим-небудь. Такі привілеї були предметом бажання практично будь-якого купця або виробника, які прагнули уникнути таким чином конкуренції з боку співвітчизників або іноземців. [1]

В Англії в XVII в. такі привілеї роздавав у великій кількості король Карл I. Існували монополії окремих осіб або асоціацій на виробництво мила, скла, тканин, шпильок і інших благ. Сам Карл I скуповував вантажі перцю, які привозили Ост-Індської компанією, і потім продавав їх за монопольними цінами. Незабаром монополії настільки погіршили становище на ринках, що до кінця XVII в. король позбавляється права давати привілеї без згоди парламенту.

Іноді привілеї носили довільний і абсурдний характер. Наприклад, французький король Людовик XVI в знак прихильності подарував якоїсь графині Д 'Юзес право розпоряджатися всіма вугільними копальнями королівства. Графиня поспішно переуступила це право іншим зацікавленим особам, які як вказувалося в одному документі того часу, «стали єдиними господарями на вугільному ринку і добували вугілля лише в тій кількості, яке дозволяло їм продавати його за високою ціною».

Але монополії могли виникати і при появі можливості захоплення ринку за допомогою будь-якого ресурсу. При тому ж Людовіка XIV виникла монополія «олійних горщиків». За словами одного керуючого, це був союз «3 приватних осіб, які скупили 60000 порожніх горщиків і хотіли таким чином стати господарями в торгівлі маслом і підняти ціни на горщики на ¼ колишньої ціни». Або ось ще один приклад. У XVII ст. паризькі печі топилися дровами, які доставлялися в місто шляхом сплаву по річці, тому що інші способи перевезення робили благо «дрова» занадто дорогим. У 1606 р головні портові торговці організували «товариство» для продажу дров, і в результаті ціна дров зросла з 4 до 110 ліврів за віз. Населення звернулося зі скаргою до міської влади, і ті розпустили «товариство».

У деяких випадках, монополістом вирішувало стати сама держава для отримання доходу. Вибирався товар з нееластичним попитом - сіль, горілка, тютюн - і оголошувалася державна монополія на його продаж.

Бурхливе зростання монополій почався з розвитком великого машинного виробництва в кінці XIX в. З'явилася можливість зниження витрат при укрупненні виробничих одиниць (фабрик і заводів). Коли в галузі залишалося невелику кількість великих виробників, між ними могла розігруватися сильна конкуренція, яка виявлялася невигідна. Щоб уникнути цієї конкуренції підприємці організовували різні «суспільства», які і були, по суті, монополістичними об'єднаннями.

Найпростішими формами були ринг або корнер - тимчасові угоди про єдину політику в продажах. Довгострокова угода називалося синдикатом ( «діючий спільно»). Іноді ці синдикати брали форму пулів - в цьому випадку у фірм була загальна каса, яка об'єднувала прибуток, що поділялася згодом між фірмами.

Трест був найбільш повне об'єднання фірм, коли виникало загальне управління виробництвом (трест був однією фірмою).

У другій половині XIX ст. монополістичні об'єднання почали з'являтися в дуже багатьох галузях (виробництво цукру, тютюну, нафтопродуктів, в металургії, на транспорті). У багатьох галузях трести контролювали практично весь обсяг виробництва. Наприклад, в самому кінці XIX ст. American Sugar Refining Company контролювала 90% всього виробництва цукру.

Іноді ці монополії були природними (існування 2 фірм в галузі було невигідно), і в цьому випадку монополістом ставала перша фірма, яка почала виробництво блага. Наприклад, в 1866 р перша американська телеграфна компанія Western Union надовго залишилася єдиною фірмою в своїй галузі.

Деякі трести представляли собою значні продуктивні імперії з величезною кількістю робочих і капіталу. Наприклад, в кінці XX ст. Дж. Д. Рокфеллером був організований гігантський трест Standard Oil Company, контролював 90% видобутку своєї нафти в Америці. Почасти це було обумовлено володінням мережею трубопроводів (природна монополія), що дозволило йому вплинути на незалежні нафтовидобувні фірми. Розміри цієї імперії були вражаючі: в 1903 р Standard Oil Company мала близько 400 підприємств, 90000 миль трубопроводу, 10000 залізничних цистерн, 60 океанських танкерів, 150 річкових пароплавів. [6]

Таким чином, монополії почали з'являтися практично відразу ж з появою обміну і ринку.Люди рано зрозуміли, яким чином можна підвищити ціну продукту: усунувши конкурентів і обмеживши його пропозицію. Причому, незважаючи на відмінність конкретних ситуацій, в різні епохи створення монополії відбувалося за одними і тими ж загальним принципам.

1.2 Сутність монополій і їх характеристики

Сутність монополій характеризується наступними моментами:

1) Монополія виникає з панування у виробництві;

2) Пануючи в виробництві, монополія панує і на ринку;

3) Завдяки монопольними цінами монополія отримує монопольно високий прибуток.

Головною метою будь-якого монополіста є отримання максимального прибутку. Щоб показати, за якою ціною і якому обсязі випуску граничний дохід монополіста буде максимально наближений до граничних витрат і отримується прибуток виявиться найбільшою, звернемося до числового прикладу. [5]

Також можна припустити, що 1000 одиниць своєї продукції монополіст може продати за ціною 500 рублів. Надалі при розширенні збуту на 1000 одиниць монополіст змушений щоразу знижувати ціну на 2 рубля, тому граничний дохід скорочується на 4 рубля при кожному розширенні обсягу продажів. Фірма буде максимізувати прибуток, виробляючи 14000 одиниць продукції. Саме при такому обсязі випуску її граничний дохід дорівнює граничним витратам. Якщо фірма зробить 15000 одиниць, то ця додаткова 1000 одиниць більше додасть до витрат, ніж до доходу, і тим самим зменшить прибуток.

На конкурентному ринку, коли ціна і граничний дохід фірми збігаються, було б вироблено 15 000 продукції, причому ціна продукції була б нижче, ніж в умовах монополії.

Будь-яка фірма, попит на продукцію якої не є абсолютно еластичним, буде стикатися з ситуацією, коли граничний дохід менше ціни. Тому ціна і обсяг виробництва, що приносять їй максимальний прибуток, будуть відповідно вище і нижче, ніж в умовах досконалої конкуренції. У цьому сенсі на ринках недосконалої конкуренції кожна фірма володіє певною монопольною владою, яка найбільш сильна при чистій монополії. [6]

Отже, економічний сенс монополії полягає в отриманні економічної надприбутки. І оскільки фірма-монополіст виробляє товар в обсязі меншому, ніж фірма - конкурент, і призначає ціну вище конкурентної, монополізовані ринки неефективні для суспільства. Реалізуючи свій економічний інтерес, монополія завдає шкоди обом ринковим агентам: і споживачеві, і виробникові, - які внаслідок монополізації ринку несуть економічні збитки. [7]

1.3. Форми і види монополій.

Існують різні види монополій, які можна класифікувати на 3 основних: природна, адміністративна й економічна.

Природна монополія виникає внаслідок об'єктивних причин. Він відображає ситуацію, коли попит на даний товар у кращому ступені задовольняється однієї або декількома фірмами. В її основі - особливості технологій виробництва й обслуговування споживачів. Тут конкуренція неможлива або небажана. Прикладом можуть служити енергозабезпечення, телефонні послуги, зв'язок і т.д. У цих галузях існує обмежена кількість, якщо не єдине національне підприємство, природно, вони займають монопольне становище на ринку.

Адміністративна монополія виникає внаслідок дій державних органів. З одного боку, це надання окремим фірмам виключного права на виконання певного роду діяльності. З іншого боку, це організаційні структури для державних підприємств, коли вони об'єднуються і підпорядковуються різним главам, міністерствам, асоціаціям. Тут, як правило, групуються підприємства однієї галузі. Вони виступають на ринку як один господарський суб'єкт і між ними не існує конкуренції.

Економічна монополія є найбільш поширеною. Її поява зумовлена ​​економічними причинами, вона розвивається на основі закономірностей господарського розвитку. Йдеться про підприємців, які зуміли завоювати монопольне становище на ринку. До нього ведуть 2 шляхи. Перший полягає в успішному розвитку підприємства, постійному збільшенні його масштабів шляхом концентрації капіталу. Другий (більш швидкий) грунтується на добровільному об'єднанні і поглинанні переможцями банкрутів. Тим чи іншим шляхом, або за допомогою обох, підприємство досягає таких масштабів, коли почне домінувати на ринку. [11]

У процесі роботи були виявлені причини появи і розвитку монополістичних тенденцій. З цього питання в економічній літературі існують дві точки зору. По перший монополізм трактується як випадковий, не властивий ринковому господарству. Що стосується іншої точки зору, то монополістичні утворення визначаються як закономірні. Ще сформульований А. Смітом принцип економічної вигоди змушує підприємства постійно шукати можливості збільшення своїх прибутків. Однією з них, найбільш привабливою і надійною, є створення або досягнення монопольного становища. Таким чином, можна зробити висновок, що монополістичні тенденції в економіці випливають із закону максимізації прибутку.

Іншою рушійною силою дій підприємців у цьому напрямку є закон концентрації виробництва і капіталу. Як відомо, дія цього закону спостерігається на всіх етапах розвитку ринкових відносин. Його рушієм є конкурентна боротьба. Щоб вижити в такій боротьбі, отримати великі прибутки, підприємці змушені вводити нову техніку, збільшувати масштаби виробництва. При цьому з маси середніх і малих підприємств відокремлюється декілька більш значних. Коли це відбувається, у найбільших підприємців виникає альтернатива: або продовжувати між собою збиткову конкурентну боротьбу, або дійти згоди щодо масштабів виробництва, цін, ринків збуту і т.д. Як правило, вони вибирають другий варіант, який призводить до появи змови між ними, що є одним з основних ознак монополізації економіки. Таким чином, напрошується висновок, що поява підприємств-монополістів обумовлено прогресом продуктивних сил, реалізацією переваг значного підприємства над малий.

Досягти монопольного положення першим шляхом нелегко, про що свідчить сам факт винятковості цих утворень. Крім цього, цей шлях до монополії можна вважати "порядним", оскільки він передбачає постійне підвищення ефективності діяльності, досягнення переваги над конкурентами.

Більш доступним і поширеним є шлях угоди декількох крупних фірм. Він дає можливість швидко створити ситуацію, коли продавці (виробники) виступають на ринку "єдиним фронтом", коли зводиться на ніщо конкурентна боротьба, на самперед цінова, покупець надається в безальтернативних умовах. [3]

Розрізняють п'ять основних форм монополістичних об'єднань: картель, синдикат, трест, концерн, конгломерат. Монополії монополізують усі сфери суспільного відтворення: безпосередньо виробництво, обмін, розподіл і споживання. (Див. Додаток 1)

Досвід показує, що монополії, монополізувавши певну галузь і захопивши міцні і монопольні позиції, рано або пізно втрачають динаміку розвитку й ефективності. Пояснюється це тим, що переваги великого виробництва не є абсолютними, вони приносять збільшення прибутковості тільки до визначених пір.


ГЛАВА 2. МОНОПОЛІЇ В РОСІЇ

2.1. Історія розвитку монополій в Росії

Розглянемо історію розвитку монополій в Росії, сучасні монополії і їх особливості.

Перші монополії з'явилися в Росії в 80-х рр. XIX ст. (Союз рейкових фабрикантів і ін.). У 80-90 рр. діяло не менше 50 різних союзів і угод в промисловості і на водному транспорті.

У Росії перший промисловий синдикат виник в Петербурзі за участю німецьких підприємців в 1886 р, коли об'єдналися 6 фірм з виробництва цвяхів та дроту. У 1903 р це вже був синдикат «Цвях», який контролював 87% всього виробництва цвяхів. У 1887 р виникає цукровий синдикат, який до початку 1890-х рр. об'єднував 90% всіх заводів (203 з 224). У 1902 р виникає найбільший синдикат «Продамет», який об'єднав металургійні заводи. У 1906 р появу синдикату «Продуголь» викликало кризу на ринку вугілля, тому що політика зниження обсягів видобутку виявилася небезпечною для всього господарства, залежного дуже сильно від цього палива. У 1907 р з'явився синдикат «Покрівля», який об'єднав виробників покрівельного заліза. У 1908 р утворився синдикат «Мідь», що контролював 94% виробництва цього металу. У 1904 р почав діяльність синдикат «Продвагон», який контролював 97% всіх замовлень на залізничні вагони.

Монополістична концентрація відбувалася і в банківській справі. Прискорює вплив на процес монополізації надав іноземний капітал. До початку XX в. роль монополій в економіці була не велика. Вирішальний вплив на їх розвиток надав економічна криза 1900-03 рр. Монополії поступово охоплювали найважливіші галузі промисловості і найчастіше утворювалися як картелів і синдикатів, в яких був монополізований, збут при збереженні їх учасниками виробничої і фінансової самостійності. Виникали і об'єднання трестівського типу (Товариство "Бр.Нобель", нитковий трест тощо.). Відсутність законодавчих і адміністративних норм, що регулюють порядок оформлення і діяльності монополій, робило можливим використання проти них державою законодавства формально забороняв діяльність монополій. Це призвело до поширення офіційно не реєструються монополій, частина яких, однак, діяла за згодою і за прямої підтримки уряду ( "Продпаравоз", військово-промислові монополії). Нелегальне становище створювало незручності (обмеження комерційної та юридичної діяльності) і тому вони прагнули до правової легалізації, використовуючи дозволені форми промислових об'єднань. Багато великих синдикати - "Продамет", "Продвугілля", "Продвагон", "Покрівля", "Мідь", "Дріт", РОСТ і ін. - за формою були акціонерними підприємствами, дійсні цілі та діяльність яких визначалися особливими негласними контрагентські договорами. Нерідко одні й ті ж підприємства брали участь одночасно в декількох угодах. У період промислового підйому (1910-14гг.) Відбувався подальше зростання монополій. Число торгових і промислових картелів і синдикатів склало 150-200. Кілька десятків їх було на транспорті. У банківські монополії перетворилися багато найбільших банків, проникнення яких в промисловість, поряд з процесами концентрації та комбінування виробництва, сприяло зміцненню і розвитку трестів, концернів тощо (Російська нафтова генеральна корпорація, "Трикутник", "Коломна-Сормово", "Россуд-Новаль", військово-промислова група Російсько-Азіатського банку та ін.). Рівень концентрації збуту і виробництва монополій був дуже нерівномірний. В одних галузях народного господарства (металургія, транспорт, машинобудування, нафто- і вуглевидобуток, цукрове виробництво) монополії концентрували основну частину виробництва і збуту і майже безроздільно панували на ринку, в інших (металообробка, легка і харчова промисловість) - рівень монополізації був невисокий.

У роки першої світової війни 1914-18 рр. припинилася діяльність низки локальних монополій, але в цілому війна збільшила число монополій і їх міць. Виникли значні концерни Второва, Путилова-Стахеева. Особливо розвивалися монополії пов'язані з військовим виробництвом. Російський монополістичний капіталізм існував на основі зрощування монополій з державними органами (металургійний комбінат, Джутовий синдикат і ін.), А також у формі "примусових об'єднань" з ініціативи та за участю уряду (організації Ванкова, Іпатьєва, Київська організація виробництва колючого дроту та ін. ). Монополії були ліквідовані в результаті Жовтневої революції в ході націоналізації промисловості та банків. Радянська держава частково використало облікові і розподільні органи монополій при створенні органів управління народним господарством. При переході до ринку знову виникли монополії і проблеми пов'язані з ними.

Наші найбільші корпорації не мають таких вікових традицій як в розвинених країнах Заходу, хоча окремі з них створені ще в петровські часи.У 1799 році була створена знаменита "Трьох гірка", що стала в 1996 році центром однойменної промислової групи (ФПГ). Сто років тому почали розвиватися акціонерні відносини: в Російсько - Американської компанії, і Олександр I підписав в 1805 році Указ в зв'язку з банкрутством Петербурзької компанії для будівництва кораблів. [2]

І до серпня 1998 року, в економіці Росії в середовищі 3 млн. Підприємств, 130 тис. Акціонерних товариств, 27 тис. Спільних підприємств, великого числа нерозвинених дрібних підприємств з'явилося кілька стійких великих фінансово - промислових утворень, з яких формуються інтегровані структури. [1]

Розвиток монополій в Росії було своєрідним. Своєрідність розвитку полягала в безпосередньому втручанні державних органів у створення і діяльність монополій в галузях, які забезпечували потреби державного господарства, чи мали особливе значення в його системі (металургія, транспорт, машинобудування, нафтова і цукрова промисловість). Це призвело до раннього виникнення державно-монополістичних тенденцій.

2.2. Сучасні монополії: формування і розвиток

У 90-ті роки після розвалу СРСР багато підприємств, не отримуючи державних дотацій і через відсутність ринків збуту через свою конкурентно спроможної продукції почали розвалюватися і закриватися. Щоб якось підтримати своїх виробників і уникнути повного розвалу вітчизняної економіки були випущені акції цих підприємств. Власниками їх стали трудові колективи, приватні особи і зарубіжні громадяни. Сталося акціонування більшості підприємств, заводів, фабрик, підприємств послуг. Але щоб нормально вести виробництво потрібні були великі капіталовкладення, т. К. Технологічні лінії майже скрізь були старі, зношені, люди довго не отримували зарплату. Але трудові колективи не стали справжніми господарями на своїх підприємствах, потрібні були кошти на розвиток виробництва, акції були скуплені у народу за безцінь, з'явилися нові господарі. [8]

Об'єктивною основою монополізму є домінуюче становище господарюючого суб'єкта на ринку, що дозволяє йому чинити вирішальний вплив на конкуренцію, завищувати ціну і знижувати обсяг виробництва в порівнянні з теоретично можливим рівнем, ускладнювати доступ на ринок іншим суб'єктам. В кінцевому підсумку це дає можливість монополістові перерозподіляти на свою користь платоспроможний попит, отримувати монопольно високий прибуток. Конкурентні ринки в цілому працюють добре, чого не можна сказати про ринки, на яких або покупці, або продавці можуть маніпулювати цінами. На ринку, де один продавець контролює пропозицію випускати продукцію буде малим, а ціни - високими. Продавець володіє монопольною владою, якщо він може підвищувати ціну на свою продукцію шляхом обмеження свого власного обсягу випуску. На монопольних ринках існує бар'єр входження, який унеможливлює проникнення на ринок будь-якого нового продавця. Фірма, що володіє монопольною владою, проводить політику цінової дискримінації, тобто продає один і той же товар різним групам споживачів за різними цінами. Але для цього фірма-монополіст повинна вміти надійно розділяти свій ринок, орієнтуючись на різну еластичність попиту у різних споживачів, вміло відокремлювати "дешевий" ринок від «дорогого». [9]

Соціалістична економіка являла собою єдиний народногосподарський комплекс, в якому кожне підприємство не було цілком автономно, а було складовою частиною загальнодержавної структури. При цьому задоволення потреби всієї країни в тому чи іншому вигляді продукту часто доручалося всього 1-2 заводам.

Причин для такої концентрації випуску продукції було кілька. Велике значення мало прагнення використовувати позитивний ефект масштабу. Причому тяга до гігантизму була явно гіпертрофованої, так як через штучну заниженности цін на енергію, сировину і транспорт цілком рентабельними виглядали проекти навіть нераціонально великих заводів. Сировина для них нерідко привозили за тисячі кілометрів, а готова продукція розвозилася по всьому Союзу.

Інша причина була пов'язана з зручністю централізованого управління великими підприємствами. Коли всі найважливіші рішення щодо розвитку економіки країни приймаються загальнонаціональними плановими органами, керованість господарства тим вище, чим менше виробничих одиниць. Справді, проконтролювати випуск певного виду продукції на одному заводі гіганті багато простіше, ніж вирішити ту ж задачу, коли назване виріб випускають 2-3 сотні дрібних заводів.

В результаті народне господарство країни в буквальному сенсі нагадувало єдиний організм. Подібно до того, як в людському організмі існують спеціалізовані органи забезпечення життєдіяльності всього організму, так і в соціалістичному господарстві одні заводи задовольняли потребу всієї країни в одній, інші - в інший продукції. При цьому радянські монополісти були вузько спеціалізовані: один завод випускав тільки важкі вертольоти (Роствертол), інший - тільки автомобілі високої прохідності (УАЗ). За своїми наслідками для господарства припинення поставок будь-яким з них було подібно відмови певного органу в людському організмі.

Причому дублювання було мінімальним або зовсім відсутнє. Так, в кінці 80-х років понад 1100 підприємств були повними монополістами у виробництві своєї продукції. Ще частіше зустрічалася ситуація, коли число виробників по всій гігантській країні не перевищувало 2-3 заводів. Всього з 327 товарних груп, що випускалися промисловістю країни, 290 (89%) було піддано сильної монополізації.

Таким чином, якщо в країнах ринкової економіки монополізація зазвичай проходила шляхом організаційного об'єднання спочатку незалежних компаній, то соціалістичний монополізм базувався на свідомому створенні тільки одного виробника. При цьому монополізм в соціалістичній економіці був поширений значно ширше, ніж в ринковій. [4]

Посилення монополізму при переході до ринку.

Початок ринкових реформ в нашій країні привело до різкого посилення монополістичних тенденцій. Почасти це було пов'язано з розпадом СРСР і ослабленням економічних зв'язків між колишніми союзними республіками. До колишніх монополістам додалися нові, а саме підприємства, що не були єдиними виробниками в рамках всього Союзу, але стали такими на сократившейся території.

Однак набагато більше значення мало зміна умов господарювання. Завдяки їм різко посилилися наслідки монополізації і її вплив на економіку. Справа в тому, що перетворення російських заводів в приватні підприємства створило потужний стимул для отримання монопольних прибутків. А свобода встановлення цін і вибору обсягів виробництва дали в руки фірм кошти досягнення цієї мети. Всі 3 найважливіших наслідки монополізації (заниження виробництва, завищення цін, отримання монопольних надприбутків), до того часу сдерживавшиеся соціалістичною державою, вирвалися назовні.

Монополії Росії мають свої особливості. По-перше, монополізація ринку в Росії склалася як «спадкоємиця» державного монополізму соціалістичної економіки. І в основному в Росії поширені природні монополії.

По-друге, в російській економіці дуже поширене таке явище як "локальний" монополізм. Внаслідок ненасиченості ринку окремі підприємства в регіонах мимоволі виявляються в положенні монополістів. Такі підприємства займаються переробкою сільськогосподарської продукції, торгівлею та побутовим обслуговуванням в малонаселених віддалених пунктах. Підприємства житлово-комунального господарства - також локальні монополії. [6]

Особливе і значне місце в економіці Росії займають природні монополії. Природна монополія - ​​це монополія, при якій створення конкурентного середовища на товарному ринку незалежно від рівня попиту неможливо або економічно неефективно при існуючому рівні науково-технічного прогресу.

Головні природні монополісти Росії:

- ГАЗПРОМ (транспортування газу по трубопроводах, реалізація природного газу);

- РОСНЕФТЬ (розвідка і видобуток нафти і газу, виробництво нафтопродуктів і продукції нафтохімії);

- РЖД (залізничні перевезення);

Стратегічною метою ВАТ «Газпром» є становлення як лідера серед глобальних енергетичних компаній за допомогою освоєння нових ринків, диверсифікації видів діяльності, забезпечення надійності поставок. Особливість «Газпрому» і одне з його переваг полягають в тому, що він одночасно є і виробником, і постачальником енергоресурсів, маючи в своєму розпорядженні потужної ресурсною базою і розгалуженою газотранспортною інфраструктурою. Завдяки географічному положенню Росії, у компанії є можливість стати своєрідним енергетичним «мостом» між ринками Європи та Азії, поставляючи власний газ і надаючи послуги з транзиту газу іншим виробникам. Це зумовлює зміст стратегій компанії в її ключових областях діяльності.

При плануванні і реалізації своїх проектів «Газпром» приділяє особливу увагу інноваційній діяльності. Крім того, успіх роботи компанії неможливий без розвитку довгострокових відносин з суб'єктами Російської Федерації.

Група «Газпром» є найбільшою компанією світу за величиною запасів природного газу. Станом на 31 грудня 2008 р запаси газу оцінювалися в 33,1 трлн. куб. м, нафти - в 1,6 млрд. т.

За обсягами видобутку газу Група «Газпром», на частку якої припадає близько 18% світового видобутку, є лідером серед нафтогазових компаній світу. У 2008 р Групою видобуто 549,7 млрд. Куб. м газу, і 32,0 млн. т нафти.

Природний газ Середньої Азії є важливим елементом формування загальної ресурсної бази ВАТ «Газпром». У 2008 р Групою «Газпром» придбано 66,1 млрд. Куб. м середньоазіатського газу.

ВАТ «Газпром» володіє найбільшою в світі газотранспортною системою, здатною безперебійно транспортувати газ на далекі відстані споживачам Російської Федерації і за кордон. Протяжність магістральних газопроводів «Газпрому» перевищує 159 тис. Км.

«Газпром» націлений на розширення виробництва продуктів газохімії, підвищення вилучення цінних компонентів з газу і збільшення виробництва продуктів більш глибокого ступеня переробки. У 2008 р Групою перероблено 38,4 млрд. Куб. м газу і 40,1 млн. т нафти.

У Російській Федерації «Газпром» займає лідируюче місце в розподілі газу. Тому газифікація регіонів Росії є одним із головних завдань Групи. У 2008 р програма газифікації реалізовувалася в 64 суб'єктах Російської Федерації, а в 2009 р передбачені інвестиції для реалізації проектів газифікації в 68 регіонах Росії. [13]

«Роснефть» прагне зміцнити своє становище серед провідних світових енергетичних корпорацій і зайняти лідерські позиції по операційним і фінансовим показникам, а також по акціонерної вартості.

Ключовими умовами досягнення цих цілей компанія вважає:

- безперервне підвищення ефективності в усіх напрямках діяльності;

- інноваційний підхід до розвитку;

- підвищення інформаційної прозорості та відкритості;

- дотримання високих стандартів корпоративного управління;

- високу соціальну відповідальність;

- суворе дотримання російських і міжнародних стандартів екологічної та промислової безпеки.

Динамічний розвиток компанії «Роснефть» в останні роки дозволило створити потужний потенціал для стійкого зростання і планомірної реалізації стратегічних завдань. Ключовими складовими цього потенціалу є унікальна ресурсна база, висококваліфіковані кадри, а також ефективна система інноваційного розвитку. Несприятлива макроекономічна ситуація, що склалася в кінці 2008 р, внесла певні корективи в плани компанії, проте не вплинула на її стратегію.

Основними стратегічними пріоритетами Компанії є:

1) Стійке зростання видобутку нафти

«Роснефть» ставить перед собою завдання довести річний обсяг видобутку нафти з 106,1 млн.т (2,1 млн. бар. / добу) у 2008 році до 180 млн. т (3,6 млн. бар. / добу) 2030 р за умови сприятливої ​​макроекономічної кон'юнктури.

У короткостроковій перспективі зростання видобутку пов'язано в першу чергу з родовищами в традиційних регіонах діяльності компанії «Роснефть» - перш за все в Західному Сибіру. Основний приріст видобутку в даному регіоні забезпечується найбільшим родовищем компанії - Приобське, запаси якого становлять понад 30% від сумарних доведених запасів нафти компанії «Роснефть». Крім того, в 2008 р спільно з ТНК-BP було введено в промислову експлуатацію Верхнечонское родовище в Східному Сибіру, ​​яка є новим перспективним регіоном видобутку Компанії. Найближчим часом планується почати промисловий видобуток нафти на Ванкорському родовищі в Східному Сибіру, ​​розробка якого є наймасштабнішим проектом такого роду в Росії за останні 20 років.

Довгострокове зростання видобутку компанії «Роснефть» пов'язаний з активами в Східному Сибіру, ​​на Далекому Сході, а також на шельфі південних морів Росії. У цих регіонах Компанія веде активну геологорозвідувальну діяльність.

2) Монетизація запасів газу

Компанія «Роснефть» володіє 784 млрд. Куб. м доведених запасів газу за міжнародною класифікацією, причому в розробці знаходиться тільки 22% запасів. У зв'язку з цим розвиток газового сектора і монетизація запасів є одним із пріоритетних завдань компанії.

«Роснефть» планує збільшити видобуток газу з 12,4 млрд. Куб. м у 2008 році до 55 млрд. куб. м до 2020 р Основою зростання видобутку стане Харампурського родовище в Західному Сибіру, ​​на якому зосереджено близько половини доведених запасів газу компанії.

Монетизації запасів газу також сприяє реалізована компанією «Роснефть» програма збільшення рівня використання попутного нафтового газу до 95%, в тому числі з метою відповідності перспективним вимогам російського законодавства.

3) Розвиток сектора переробки і збуту

У сегменті переробки і збуту основним пріоритетом компанії «Роснефть» є забезпечення сталого зростання як кількісних, так і якісних показників з метою збереження і по можливості поліпшення балансу між обсягами видобутку і переробки, а також дотримання сучасних вимог до продукції, що виробляється.

Стратегічні цілі компанії - випуск моторних палив, що відповідають нормам Євро-5, і підвищення виходу світлих нафтопродуктів як мінімум до 78% до 2015 р, а також збільшення обсягу переробки нафти до 80 млн. Т (585 млн. Бар.) На рік до 2020 р

НК «Роснефть» прагне реалізовувати максимально можливий обсяг продукції безпосередньо кінцевого споживача. З цією метою Компанія безперервно розширює і модернізує мережу АЗС, а також розвиває нові напрямки - бункерування і авіазаправного бізнес. [15]

Компанія "Російські залізниці" (РЖД) є однією з найбільших (входить в трійку лідерів) транспортних систем світу. Це російська монополія, що управляє всіма магістральними залізничними коліями і одноосібно надає на них послуги локомотивної тяги.

Експлуатаційна довжина її шляхів сполучення - 85,5 тис. Км. З них 42,3 тис. Км. шляхів електрифіковано (перше місце в світі). Щорічно "РЖД" перевозить понад 1,3 млрд. Пасажирів і 1,3 млрд. Тонн вантажів. Ця компанія забезпечує 39% сукупного вантажообігу Росії і понад 41% пасажирообігу (дані на середину 2008 р.) [14]

В незалежності від того, чи є підприємство-монополіст природним або штучним, кожне з таких підприємств володіє монопольною владою, тобто здатністю регулювати ціну на вироблений товар через обмеження пропозиції. Найчастіше монополісти зловживають цією владою, намагаючись обмежити конкуренцію, і таким чином завдають шкоди споживачам. Таке явище називається монополістичної діяльністю, і виявляється ця діяльність у формі цінових зловживань.

Підприємства-монополісти зловживають своїм особливим становищем встановлюючи або монопольно високі, або монопольно низькі ціни. Зараз в Росії практикуються монопольно високі ціни, а в країнах з розвиненою конкуренцією - монопольно низькі, іноді демпінгові. Моніторинг більше 200 цін показав, що понад 1/3 підприємств, що займають домінуюче становище на ринку, завищують ціни на товари і послуги.

В умовах сучасної російської економіки монопольна ринкова влада реалізується насамперед за рахунок роздування витрат, а не отримання додаткового прибутку, про що свідчить перевищення індексу витрат на оплату праці та інших витрат на виробництво над індексом інфляції.

Для подолання високого ступеня монополізації російської економіки і для розвитку конкуренції були розроблені спеціальні державні програми. Основним завданням цих програм було зниження концентрації виробництва і створення необхідних умов для розвитку конкуренції на ринках РФ по пріоритетним групам товарів, а також диверсифікація виробництва і збільшення випуску конкурентоспроможної продукції. Дослідження показують, що число підприємств, які не відчувають конкуренції, поступово скорочується і в багатьох галузях не перевищує 10-15%, лише в окремих досягаючи 20% і вище.

Загалом, російські монополісти федерального рівня - це вузькоспеціалізовані виробництва. Специфіка їх полягає в тому, що вони свідомо створювалися державою в ході проведення політики щодо посилення концентрації і поглиблення спеціалізації виробництва, планомірного прикріплення постачальників продукції до споживачів.

Загалом, монополії це досить стійке явище в сучасній економіці Російської Федерації. Особливо, природна монополія, яка навряд чи викорінить себе, поки є сфери споживання природних ресурсів. Але для того, що б монополізація галузі не приводила до негативних наслідків необхідно проводити державне регулювання монополій. Внаслідок того, що в Росії найбільш розвинені природні монополії, які є життєво важливими для країни, держава повинна контролювати ціни, і за допомогою законодавства не давати монополістам повної влади при встановленні ціни на даний вид ресурсу. Так що можна сказати, що в світлі розвитку монополій, має відбуватися розвиток антимонопольної політики. [12]


ВИСНОВОК

У процесі даної роботи ми прийшли до наступних висновків:

1) Монополії почали з'являтися практично відразу ж з появою обміну і ринку, починаючи з античного часу;

У середні століття поява монополій відбувалося по 2 причинам. Перший спосіб організації виробників отримав назву цехової системи. Другий - видача монархами різних привілеїв, що дають виключно право на панування або торгівлю.

Бурхливе зростання монополій почався з розвитком великого машинного виробництва в кінці XIX в.

2) Сутність монополії характеризується наступними моментами:

1. Монополія виникає з панування у виробництві;

2. Пануючи в виробництві, монополія панує на ринку;

3. Завдяки монопольними цінами монополія отримує монопольно високий прибуток;

Головною метою монополіста є отримання максимального прибутку, для чого він найчастіше використовує позитивний ефект масштабу;

3) Існує різні види монополії, які можна класифікувати на 3 основних: природні, адміністративні та економічні монополії;

Також розрізняють 5 основних форм монополістичних об'єднань: картель, синдикат, трест, концерн, конгломерат;

4) Перші монополії з'явилися в Росії в 80-х рр. XIX ст. (Союз рейкових фабрикантів і ін.).

У період промислового підйому (1910-14гг.) Відбувався подальше зростання монополій.

5) Об'єктивною основою монополізму є домінуюче становище господарюючого суб'єкта на ринку, що дозволяє йому чинити вирішальний вплив на конкуренцію, завищувати ціну і знижувати обсяг виробництва в порівнянні з теоретично можливим рівнем, ускладнювати доступ на ринок іншим суб'єктам.

Монополії Росії мають свої особливості. По-перше, монополізація ринку в Росії склалася як «спадкоємиця» державного монополізму соціалістичної економіки. По-друге, в російській економіці дуже поширене таке явище як "локальний" монополізм.

Виділяють 3 основних природних монополіста Росії: Газпром, Роснефть, РЗ.

Підводячи підсумки, можна сказати, що в деяких випадках (але лише в малій кількості від їх загальної кількості) існування монополії є виправданим і необхідним, але за цими процесами повинний здійснюватися жорсткий контроль з боку держави по недопущенню зловживання своїм монопольним становищем.

Отже, в ході виконання даної курсової роботи вдалося виконати всі зазначені у введенні завдання.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Булатов, А. С. Економіка: Підручник. / А.С. Булатов - 3-е перераб. і доп. изд. - М .: МАУП, 2004.

2. Василевський, А. Конспект лекцій з економічної теорії. / А. Василевський. - М .: 2004.

3. Гальперін, В. М. Макроекономіка / В.М. Гальперін, П.І. Гребенников, А.І. Леусский, Л.С. Тарасевич. - СПб .: 2003.

4. Мамедов, О. Ю. Сучасна економіка / О.Ю. Мамедов. - Ростов на Дону: Фенікс, 2005.

5. Принципи Економікс. 2-е изд. / Н.Г. Менк'ю. - СПб .: Пітер, 2005. - 624 с.

6. Райзенберг, Б. А. Курс економіки. Підручник / Б.А. Райзенберг. - ИНФРА-М, 2004.

7. Рузавин, Г. Монополії і недосконала конкуренція. Курс ринкової економіки / Г. Рузавин, В. Мартинов. - М .: 2005

8. Сучасна економіка. Лекційний курс: багаторівневе навчальний посібник. Вид. 9-е. - Ростов н / Д: Фенікс, 2006.- 416 с.

9. Еклунд, К. Ефективна економіка / К. Еклунд. - М .: економіки, 2004.

10. Словник Вікіпедія. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //ru.wikipedia.

11. Економічний словник. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economslov.ru/

12. Центр креативних технологій. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.inventech.ru

13. Газпром. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gazprom.ru

14. РЖД. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rb.ru

15. Роснефть. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rosneft.ru/


ДОДАТОК 1

На основі монополізації сфери обертання виникнули найпростіші форми монополістичних об'єднань - картелі та синдикати.

Картель - це об'єднання декількох підприємств однієї сфери виробництва, учасники якого зберігають власність на засоби виробництва і вироблений продукт, виробничу і комерційну самостійність, і домовляються про частку кожного в загальному обсязі виробництва, цінах, ринках збуту.

Синдикат - це об'єднання ряду підприємств однієї галузі промисловості, учасники якого зберігають засоби на засоби виробництва, але втрачають власність на вироблений продукт, а значить, зберігають виробничу, але втрачають комерційну самостійність. У синдикатів збут товару здійснюється загальною збутовою конторою.

Більш складні форми монополістичних об'єднань виникають тоді, коли процес монополізації поширюється і на сферу безпосереднього виробництва.

На цій основі з'являється така більш висока форма монополістичних об'єднань як трест.

Трест - це об'єднання ряду підприємств однієї або декількох галузей промисловості, учасники якого втрачають власність на засоби виробництва і вироблений продукт, виробничу і комерційну самостійність, тобто об'єднують виробництво, збут, фінанси, управління, а на суму вкладеного капіталу власники окремих підприємств отримують акції тресту , які дають їм право брати участь в управлінні і привласнювати відповідну частину прибули тресту.

Багатогалузевий концерн - це об'єднання десятків і навіть сотень підприємств різних галузей промисловості, транспорту, торгівлі, учасники якого втрачають власність на засоби виробництва і вироблений продукт, а головна фірма здійснює над іншими учасниками об'єднання фінансовий контроль.

Конгломерат - монополістичне об'єднання, утворене шляхом поглинання прибутків різногалузевих підприємств, які не мають технічного і виробничого єдності. [10]