Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Розрахунок напівпровідникового випрямляча з фільтром і транзисторного підсилювача

Скачати 14.35 Kb.
Дата конвертації 27.08.2019
Розмір 14.35 Kb.
Тип реферат

МАТИ - Російський Державний Авіаційний Технологічний

Університет ім. К. Е. Ціолковського

Кафедра "Мікропроцесорні системи, електроніка і електротехніка"

Курсова робота

"Розрахунок напівпровідникового випрямляча з фільтром і транзисторного підсилювача"

з дисципліни "Схемотехніка"

Група: 6ПВК-II-28

Студент: Гаврилін Дмитро

Варіант: А-4

Виконав "" 199 р

Здано на кафедру "" 199 р

Перевірив "" 199 р

Група: 6ПВК-II-28

Студент: Гаврилін Дмитро

Варіант: А-4

1.1 Розрахунок напівпровідникового випрямляча з фільтром.

1.2 Розрахункова схема відповідно до варіанту:

1.3 Вихідні дані згідно варіанту:

Примітка: U НСР - середня напруга на навантаженні; I НСР - середній струм через навантаження; q ф - коефіцієнт пульсації випрямляча з фільтром.

Значення коефіцієнтів розрахунку електричних величин.

коефіцієнти розрахунку

вид випрямляча

До 1

До 2

До 3

До 4

m

q

двухполуперіодний

1.57

1.57

1.10

0.80

2.00

0.67

Примітка. До 1 - коефіцієнт розрахунку U д max; До 2 - коефіцієнт розрахунку I д max; До 3 - коефіцієнт розрахунку U 2; До 4 - коефіцієнт розрахунку P p; m - номер основної гармоніки (гармоніки найнижчою частоти) випрямленого струму; q - коефіцієнт пульсації випрямляча без фільтра.

1.4 Розрахунок опору навантаження R Н і середньої потужності P н, виділеної на навантаженні.

1. 5 Розрахунок максимального зворотного напруги на діоді U д max і максимального прямого струму через діод I д max.

1. 6 Розрахунок діючих значень напруг на первинній U 1 і вторинної U 2 обмотках трансформатора, коефіцієнта трансформації по напрузі n U, споживаної потужності трансформатора P p.

1. 7 Розрахунок коефіцієнта фільтрації S кф і ємності фільтра З ф.

1. 8 Розрахунок постійної часу t ф перехідного процесу в фільтрі

1.9 Вибір напівпровідникового діода за результатами розрахунку.

Відповідно до отриманих результатів був обраний випрямний діод (кремнієвий) з «Довідника по електроніці»

Струм, мА

Напруга, В

Тип випрямного діода

максимальний середній випрямний I вп.ср. ma, мА

постійний зворотний струм I орб, мА

максимальне постійне зворотне U обр. max, В

постійне пряме U пр, В

Діапазон робочих температур

КД202А

5 * 10 3

0.8

35

0.9

-60 ¸ +130

1.10 Графіки роботи випрямляча з фільтром за розрахунковими даними в масштабі.

Група: 6ПВК-II-28

Студент: Гаврилін Дмитро

Варіант: А-4

2.1 Розрахунок транзисторного підсилювача

2.2 Розрахункова схема транзисторного підсилювача.

На схемі позначені:

U п - постійна напруга живлення підсилювача;

R к - резистор в ланцюзі колектора;

R е - резистор в цінуй зворотного негативного зв'язку по струму;

C е - конденсатор, шунтувальний резистор R е по змінному струм;

R Б1, R Б2 - резистори дільника напруги а ланцюга бази;

C Р1, C Р2 - розділові конденсатори в ланцюгах вхідного і вихідного сигналів, відповідно;

R н - резистор навантаження;

E вх - діюче значення ЕРС джерела вхідного сигналу;

U вх - чинне вхідний синусоїдальна напруга (вхідний сигнал);

U вих - чинне вихідна синусоїдальна напруга (вихідний сигнал);

i до - струм колектора;

i Б - струм бази;

i Е - струм емітера;

i н - струм навантаження.

2.3 Вихідні дані для розрахунку відповідно до варіанту.

U п = 20 В (напруга живлення), | В = 3. 10 4 Гц (вища частота смуги частот підсилюється сигналу), I км = 0.03 А; Е вх = 0.01 в;

R н = 800 Ом

2.4 Попередній вибір транзистора по таблиці 6.

використовуються нерівності

I км 'км; U п 'Кем; | В <| гр

(де I км - максимальний струм колектора транзистора; U п - постійна напруга живлення підсилювача; | в - верхня робоча частота підсилювача.)

Так як для транзистора КТ-801, який має параметри

I 'км = 2; U 'Кем = 60; | Гр = 10 7, нерівності виконуються, то

вибираємо транзистор КТ-801 (0.03 <2; 20 <60; 3. 10 4 <10 7)

Значення параметрів транзистора

(Довідкові дані)

Тип

I 'км,

А

U 'Кем,

В

P 'км,

Вт

| R,

Гц

h 11,

Ом

h 21,

-

h 12,

-

h 22,

див

5

КТ801

2.00

60

5.00

10 7

100

60

0.005

10 -1

2. 5 Розрахунок параметрів режиму спокою

а) Колекторний струм спокою;

I кп = 0.5 I км = 0.5. 0.03 = 0.015 А

б) Струм спокою бази

де h 21 - коефіцієнт посилення по току з таблиці 6.

в) Струм спокою емітера;

I ЕП = I КП + I БП = 0.015 + 0.00025 = 0.01525 А

г) Напруга спокою емітера (емітер - маса);

U ЕП = (0.1 ¸ 0.2) / U П = 0.2 / U П = 0.2 / 20 = 0.01 В

д) Напруга спокою колектора - емітера;

U КЕП = 0.5 * U П - U ЕП = 10-0.01 = 9.99 В

е) Потужність, що виділяється на транзисторі в режимі спокою (потужність розсіювання);

P ТП = U КЕП * I КП = 9.99 * 0.015 = 0.149 Вт

2. 6 Розрахунок ланцюга R Е, С Е зворотного негативного зв'язку по постійному струмі;

а) Розрахунок Rе (опір резистора в ланцюзі зворотного негативного зв'язку)

б) Розрахунок Се (ємність конденсатора в ланцюзі зворотного негативного зв'язку)

2.7 Перевірка правильності вибору трансформатора по потужності розсіювання, використовуючи нерівність P ТП

' КМ (Де P ' КM = 5 Вт з таблиці 6 для транзистора КТ-801, а P ТП = 0. 1 49 з розрахунків)

0. 1 49 <5 .00

нерівність виконується отже транзистор обраний правильно.

2.8 Розрахунок опору R K в ланцюзі колектора.

2.9 Розрахунок опорів R Б1, R Б2 подільника напруги в ланцюзі бази і напруги зсуву U БЕЗ

R б1 = h 21. R К = 60. 1300 = 78000 = 78 кОм

R б2 »0.25. R б1 = 0.25. 78000 = 19.5 кОм

Напруга зсуву на базі

U БЕЗ = U Rб1 - U ЕП = 4 - 0.01 = 3.99 В

2.10 Розрахунок коефіцієнтів підсилення підсилювача.

а) По напрузі

де, h 21 = 60 - коефіцієнт посилення по току транзистора

h 11 = 100 - вхідний опір транзистора

h 22 = 10 -1 - вихідна провідність транзистора з таблиці 6.

б) По току

K i = h 21 = 60

в) За потужністю

2.11 Розрахунок вхідного R ВХ і вихідного R ВИХІД опорів підсилювача

Ом

2.12 Розрахунок вихідної напруги

2.13 Побудова вхідний , вихідний

і перехідної характеристик в масштабі

2.14 Побудова в масштабі тимчасових графіків процесу посилення з використання вихідних і розрахункових даних і характеристик, побудованих в п. 2 .10.

При цьому