Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Русь - IX століття

Скачати 82.1 Kb.
Дата конвертації 27.04.2019
Розмір 82.1 Kb.
Тип реферат

Від кінця 9-го століття до нас дійшли відомості про розширення Руссю внешнеполіті -

чеських зв'язків з оточуючими країнами і народами, що пояснювалося потребностя-

ми економічного і політичного розвитку Русі, необхідністю торгових свя-

зей з сусідами і походів заради інтересів феодализирующейся знаті і купецтва,

так і подібними ж зустрічними тенденціями з боку інших країн і народів,

що призводило до військових конфліктів, мирних угод, пошуків союзників і

т.п. і сприяло вдосконаленню дипломатії, як засобу досягнення го -

жавних зовнішньополітичних цілей.

Під кінець 9-го століття Русь укладає «миру і любові» з варягами, який під-

ють на тих же принципах, що і подібні численні угоди Візан

тії з варварськими народами і державами, а також всередині «варварського» світу.

За мир на своїх північно-західних кордонах, а також за союзну допомогу, як це по-

казали наступні події, коли варяги йшли разом з Олегом та Ігорем на

Константинополь, Русь встановила їм виплату щорічної грошової данини.

Світ з уграми був зовсім іншого проісхожденія.Ім кочові орди на ви-

Під час 9-го століття обложили Київ, і руси домоглися зняття облоги і відходу противника,

лише погодившись на сплату уграм, як і варягам, щорічної грошової дані.Еслі у випадку з варягами можна -з різного роду застереженнями -Простежити основні

моменти їх мирних і союзних відносин з руссами, як вказує літопис, 150 років, то по відношенню до угрів зробити це не вдається, хоча не можна обстрагіроваться від того знаменного факту, що в одночасних антівізантійскую діях Ру-

сі і угрів в кінці 30-х і на початку 40-х років 9-го століття, в їх союзних з Руссю чинному законо -

виях проти Болгарії в 968 році, в рейді угрів 968г.по візантійської Фракції, в їх

спільному військовому поході під керівництвом Святослава на Константинополь ле-

тому 970-го року їх інтереси збіглися. Все це дозволяє припустити,

що і з уграми Русь встановила відносини світу і союзу, скріпленими або згадуваним договором, укладеним під стінами Києва, чи домовленістю під час наступних російсько-угорських переговорів.

Дружні стосунки були встановлені і з Болгарією Симеона Великого, по чиїй території російське військо в 907г.прошло до візантійської столиці.

Таким чином, готуючись до чергового походу проти Візантії, Олег не тільки мобілізував общерусские сили підлеглих йому племен і союзних тиверців, а й

мав союзної допомогою варягів, щонайменше доброзичливим нейтраллітетом угрів таємницею допомогою з боку Болгарії, яка уклала до цього часу мирний договір з Візантією, але не відмовилася від боротьби з нею.

Похід Русі проти Візантії в 907г.увенчался успіхом і новим російсько-Візан

тійскій договором «миру і любові», т.е.політіческім міждержавним сог-

шенню, що регулює основні питання взаємин між двома дер -

дарства.

907 рік став в історії російської дипломатії віхою не менше, якщо не більше, значи -

котельної, ніж рік 860-й, коли Русь була визнана Візантією і уклала з импе -

рией перший договір «миру і любові» .У відміну від договору 860 року, в літописі

збереглося повідомлення про укладення перемир'я, про хід переговорів з приводу ви-

ництва мирного договору, і про його зміст. (1)

(1-ПВЛ, ч.т.М., 1950, с.24-25)

Такі історики, як В.Н.Татищев, М.В. Ломоносов, М.М.Щербатов, Н.Н.Болтін НЕ

сумнівалися в правдивості «Повісті временних літ» .Діскуссію відкрив

А.Л.Шлецер. (2)

(2-А.Л.Шлецер, Нестор, СПб.1809, т.1, с.5; т.2.СПб., 1809, с.634,641,752-758)

Пізніше до нього приєдналися Г.М.Барац, В.Н.Сергеевіч, А.А.Шахматов,

А.Е.Пресняков, С.П.Обнорскій, С. В. Бахрушин і Д.С.Лихачев.

Протягом 150 років чітко визначилися дві лінії:

1) договір-плід вимислу автора «Повісті временних літ»;

2) договір-реальність, але по різному оцінювали його місце в східноєвропейській дипломатії.

Угода 907р. включало в себе класичні риси для договорів «миру і

любові »: відновлення мирних відносин між країнами; сплаті імперією контрибуції і щорічної данини Русі; статусі торгових посольств, торгових місій

і про звільнення російського купецтва від сплати мит на столичних ринках.

У столиці імперії російське посольство вело переговори, результатом яких

з'явилися усні клятви сторін і письмовий договір, де були перераховані конкретні зобов'язання грецької сторони.Ежегодная грошова данина скріплювала існування договору, який включав і усну домовленість про військово-союзних зобов'язання Русі.

Російсько-візантійський договір укладений в 911г. показав, що Русь не тільки освоїла типові варварські договори «миру і любові», а й підійшла впритул до

освоєння вершини дипломатії, викладає світу Візантійської імперіей.Сог-

шенню передувала посольська конференція, що виробила основні прин-

ціпи майбутнього договору. Договір відобразив в собі наявність посольських дебатів,

«Промов» .Русские посольство було вперше прийнято за типом інших іноземних місій в Константинополі: крім переговорів з самим імператором була орга-

нізовать «екскурсія» по візантійської столиці, а після повернення до Києва був при-

ем у кіевскогокнязя.Более безумовно, ніж в минулі роки, виглядає і склад рус

ського посольства: складається категорія осіб, міцно зв'язали свою діяльність

з дипломатичними обязанностямі.Уже в той час проглядається посольська

олігархія: Візантійський імператор -голова посольства в обох випадках, виділяється і молодший чин посольства (мабуть секретар).

Угода 911г. стало першим двостороннім договором Русі з іноземним

государством.Соглашеніе зафіксовано в автентичних грамотах, що йдуть від обох

сторін на їхній рідній мові, і в копіях, написаних іншою мовою.

У російських історичних і філологічних колах договір 911г. викликав досить

сильні розбіжності: договір не дає підстав для сумнівів, на відміну від дого-

злодія 907р., а проте тепер труднощі для вчених полягала в іншому-визначити,

наскільки ця угода відповідало традиціям того часу, як в зв'язку з

Потім слід було оцінювати рівень російської дипломатії по відношенню до інших державних утворень раннього середньовіччя.

Н.А.Лавровскій вважав, що договір 911г. є документом стереотипним і

спочатку написаним на грецькій мові, а потім переведеним на російську. (7)

І.І.Срезовскій приєднався до думки Лаврівського разом з С.А.Гедеоно-

ви м.

А.Дімітріу вважав договір 911г. хрисовулом візантійського імператора. (13)

А.В.Лонгінов вважав, що договірна грамота 911г. є оконча-

тільну редакцію документа, який був виготовлений в Візантіі.По його думку

проект статей 911г. був лбсужден і виражений в Києві, а остаточна редакція до-

говору була прийнята в Константинополі. (14)

Г.М.Барац вважав, що текст договору 911г. належав не грекам, а Русі, звідси його неясність, перестановки, запозичення з давніх, в тому числі біблійних, вико-

джерел і т.п. (15)

А.А.Шахматов зазначив, що договір 911г. не "рабський переклад з грецького оригіналу, а свідома його переробка в певних цілях»: грецькі орігі-

нали не могли мати такого початку, яке представлено в договорі 911г.; в тексті наявності неприпустима путанніца з присвійні местоіменіямі.Отсюда висновок: договір 911г. не може расматриваться як стереотипний міжнародний акт. (17)

Пізніше В.М.Істрін і С.П.Обнорскій приєдналися до думки А.А.Шахматова.

(15,17)

В.Т.Пашуто повернув російській історіографії концепцію договору 911г. як рівноправного політичного русько-візантійської угоди.

С.М.Каштанов зауважив, що питання про порядок укладання російсько-візантійських договорів вивчався двома методами-лінгвістичного і конкретно-историчес-

кого аналізу і привертає увагу до досліджень А.Дімітрію і польського дослідника С.Мікуцкого, що здійснили підхід до грамотам саме з позіційсравнітельно-історичного методу. (23)

Договір 911г. відбилася в радянських узагальнюючих роботах. «Нариси істо

рії СРСР »оцінюють його як письмовий договір,« визначав відносини між Російською державою і Візантією ».У багатотомної« Історії СРСР »про до-

говірці 911г. лише побіжно сказано, що він, як і договір 944г., спирався на «покон

російська ».У« Історії Візантії »пам'ятник характеризується як« ще один договір »

між Руссю і Візантією, що встановлює порядок вирішення конфліктів, про-

міна та викупу полонених тощо (26)

У зарубіжній історіографії договором 911г. приділили особливу увагу польський історик С.Мікуцкій і француженка І.Сорлен, але їх думки відноси

тельно пам'ятника розійшлися.

С.Мікуцкій вважав, що, оскільки договір 911г. включає в основному обязатель-

ства російської сторони, він не може нагадувати за своїм характером імператор-

ський хрісовул.Он бачить, що російський текст являє собою копію договору з грецького оригіналу, але копією не офіційну, а робочу.

І.Сорлен згодна з С.Мікуцкім, що в договорі є зобов'язання тільки рус-

ської сторони, але стверджує, що як раз протокол говорить про грецькому проісхож-

ження документа.

Канадський вчений А.Боак висловив точку зору про те, що договір 911г. підтем-

Верде для Русі «важливі торговельні привілеї» і визнав за російськими право всту-

пать в якості найманців в імператорську армію. (30)

У 70-х роках питання про характер російсько-візантійського договору знову привернув

увагу ряду зарубіжних вчених в зв'язку з дослідженням з історії візантійс-

кой зовнішньої політики і дипломатії.

Оболенський відводить Русі пасивну роль об'єкта візантійської дипломатії.

Д.Міллер зазначив, що договори Русі з греками стоять в одному ряду з візантій-

ско-арабськими і візантійсько-болгарськими угодами і являють собою зразки

«Торшово-політичних договорів» з ретельно розробленими торговими пра-

вами. (32)

Отже, до теперішнього часу в російській історіографії відсутня єдина концеп-

ція цього першого в російській історії бесспорнрго письмового внешнеполітічес-

кого соглашенія.Многіе питання до сих пір залишаються діскуссіоннимі.Чьі обяза-

тва відображені в цьому документі-російські або візантійські? А може бути, це

імператорський хрисовулом? Де договір був створений? Хто був його автором? Якого його значення в системі російсько-візантійських угод? Чи обмежується цей

договір лише економічними проблемами або зачіпає і область политичес-

ких взаємин між двома державами? Всі ці та інші більш част-

ні питання були представлені в історичних трудах.Ответи на них, як бачимо,

були найрізноманітніші.

Процедура вироблення договору 911г.

Склад російської посольства.Его

представництво.

Насамперед кілька слів про методику дослідження даного договора.Істоч-

ники в даному випадку обмежені: текст договору, а також літописні звістки про укладення договору, перебування послів Олега в Константинополі і їх повер

щении в Кіев.Поетому найбільш зручним способом буде аналіз тексту договору,

його записів і використання порівняльно-історичного методу.

Попередня угода про договір 911г .., яке складалося до цього року, приво-

дит до висновку, що схема Ф.Дельгера і І.Караяннопулуса, підтримана С.М.Каштановим, потребує даному конкретному випадку деякого уточнення.

(3)

Судячи по згадках імператора Льва6 і Олександра, переговори проходили в Константинополі, т.е.предварітельная домовленість відбулася, але не в іншій,

а в «цій» країні, в Візантіі.Само ця обставина значною мірою подри-

кість можливість порожниною застосувати схему Дельгера-Караяннопулоса до договору

911г.

Потім, для вироблення договору, була посольська зустріч, сліди якої просле-

живаються в тексті угоди: «А про голів аже ся ключі проказа, УРЯД ся сице.» Свідоцтво про посольської зустрічі виявляється в летопіснрм тексті про

бесіді послів з Олегом після їх повернення до Києва: «вся мови обою царю, како сотвориша мир, і уряд' положіща ... і клятву не преступіті ні греків, ні руси». (4) У посольської місії брало участь 15 чоловік, по суті традиційна картина дипломатичних переговороа, з них п'ятеро (Карл, Фарлоф, Вельмуд, Ру-

лаф і Стемид) послані Олегом в Константинополь ще в 907 році.

Слід приділити увагу і складам посольств в 907р. і в 911г.: змін в

порядок перерахування імен послів.

Шахматов вважав, що літописець вибрав «для заощадження місця» з договору 911г.1-го, 3-го, 4-го, 5-го і 15-го послів, опустивши 2-го і всіх наступних з 6-го по 14- го.

На думку Сахарова тут має місце не хитрування літописця, а складання на Русі системи посольської служби, відповідала традиціям старовини і

середньовіччя: сувора ієрархія членів посольства.

Перша згадка про російську ієрархії послів варто в описі ходу переговорів

907р., Де на початку списку був Карл.В наступної посольської місії (через невеликий час) він був знову першим послом в списку.

З цього можна зробити висновок: в 10-м столітті руси не залишилися в стороні від міжнародної дипломатичної практики, згідно з якою посольську службу несли люди, досвідчені в області міжнародних справ.

У договорі 911г. записано, що посли рекомендують себе в такий спосіб:

«Ми від роду руського ... іже послання від Олга, великого князя руського, і від усіх, іже суть під рукою його, світлих і великих князь, і його великих бояр ...» Нижче йдеться, що посли уповноважені «на утримання і на сповіщення »« любові »між Візантією і Руссю« похоті наших великих князь і по велінню від всіх, іже суть під рукою його сущих Русі », що греки повинні зберігати« тако ж любов до князем нашим світлим руським і до всіх, іже суть під рукою светлаго князя нашого ... »(11)

Цю характеристику російська історіографія розглядала як факт, підтверджується

ющий відсутність на Русі єдиної держави і його роздробленість на окремі політично незалежні землі, що відбилося нібито на титулатуре послів, які представляли не тільки князя Олега, а й інших російських світлих і великих князей.Еще в 1848р. В.Лешков писав: в 10 столітті «посол не був представником держави, тому що воно ще не відбулося.»

Пізніше до нього приєдналися А.В.Лонгінов, В.І.Сергеевіч, М.К.Любавскій.

Бахрушин зазначив, що «світлі князі» посилали в Константинополь для укладення договору самостійних послів, а їх зникнення з договору 971г.

говорить про єдність Русі. (13)

Гедеонов вважав слова «ми від роду руського» як «технічну формулу», як

«Візантійської дипломатії», відповідну «звичайним формулами договірних актів».

Пашуто пише, що «договір укладено ..., від імені глави держави і його васалів (подручников).»

На думку Сахарова посли представляли вже єдине російське государство.Ето підтверджується хоча б тим, що вони говорили «ми від роду руського» .На першому місці стоїть Олег, а за ним «суть під рукою його» ( «Літопис минулих років.»), Тобто

«Найясніші і великі князі» .Свідетельством васальної залежності князів від

Олега є те, що Олег приєднав племена до Києва, обклав їх даниною і повів на Константинополь, т.е.впервие ідея загальнодержавного, загальноросійського представництва дипломатичної місії була сформульована в 911г ..

«МИР» І «РЯД» 911г.

Історичне значення договра 911г.

Договір 911 р говорить про «утриманні» і «повідомленні» «колишньої любові між двома державами».

Перша глава говорить саме про це. Це зобов'язання сформульовано у вигляді окремих розділів, в одній з яких йдеться про зобов'язання Русі зберігати світу,

а в іншій-зобов'язання Візантії в тому ж.

У наступних розділах йдеться про вирішення спірних питань у відносинах держав: «витівок» і «злодіянь».

Потім в договорі йде возврашеніе до двох перших главам.Но сдесь поняття «миру і любові», сформульовано вже в узагальненому вигляді, ставиться до всього договору і статей включених до неї.

Закономірно виникає питання: для чого і Русі, і Візантії знадобилося через чотири роки заново повертатися до цієї ідеї, вираженої ще в договорі 907р.?

Відповідь на нього дається в самому договорі 911г..Тут відзначається, що посли спрямовані лише на «утримання» і на закріплення вже достігнутого.В відміну від конфліктів 941г. і970-971г., де після них йде повернення до статей договору 907р., тут цього не спостерігається.

У договорі вказується мета повернення до цього «утриманню»: світ є, з точки зору творців договору, якимось новим етапом в договірних відносинах між Руссю і Візантіей.Возможно, мова йде про перший договорі «миру і любові».

Разом з тим, в 911г. російські могли наполягти на рівноправному двосторонній угоді, оскільки, «згідно з політичної теорії візантійців, договір був привілеєм, наданням милості: візантійський імператор зглянувся до того,

щоб надати таку милість іноземним правителям ».

Угода 911г. стало не тільки договором «миру і любові», а й «поруч».

Це відноситься до конкретних сюжетів у взаєминах держав в сфері економічної та політичної діяльності.

Статті «ряду» говорять про:

1. злодіяння і заходи покарання;

2. майнова відповідальність і відповідальність за вбивство;

3. відповідальність за умисні побої;

4. за злодійство;

5. за грабіж;

6. про відшкодування збитків від купцям;

7. про порядок викупу полонених;

8. про союзної допомоги Русі по відношенню до греків;

9. про практику викупу будь-яких інших полонених (крім русів і греків);

10. про порядок повернення захоплених або втекла челяді;

11. про практику успадкування майна;

12. про порядок торгівлі Русі та Візантії;

13. про відповідальність за взятий борг і про покарання за несплачений борг.

Якщо порівняти договір 911г. з греко-перським договором 562г., то видно, що вони дуже схожі, за винятком клятвено-вірчої частини і загальнополітичної частини (розташування частин в тексті договорів) .Якщо досліджувати це, можна зробити висновок: «ряд» 562г. і «ряд» 911г. лише відбили специфіку відносин держав, які уклали договір.

Але незважаючи на це видно, що договір 911г. є більш розвиненим угодою ніж договір 562г. , Т.к. в ньому більш чітко формулюються статті і глави.

Тепер звернемося до системи укладення договору.

Документ був написаний в двох варіантах: один йшов від грецької сторони і був написаний на їх язике.Іменно цей, грецький оригінал, був підписаний грецьким імператором.Другой йшов від російської сторони і був написаний по-русскі.Етот екземпляр, на якому клялися російські посли , був переданий русів грецької стороной.Потом боку традиційно помінялися автентичними грамотами.

К.Нейман, Ф.Дельгер і І.Караяннопулус вважали, що цей договір - хрисовулом імператора. Ці хрисовулом практикувалися з 992г.до 12 століття, коли Візантія почала втрачати свою колишню мощь.Оні прийшли до висновку, що договір 911г.не є аналогією інших договорів Візантії і має своє, особливе, місце в Візантійської дипломатичній практиці.

Тому важко погодитися з думкою Каштанова про одностороннє хрисовулом.

Таким чином вчені прийшли до висновку: договір 911г. є абсолютно самостійним угодою.

Г.Еверс, Н.А.Лавровскій, И.И.Срезневський, С.А.Гедеонов, А.Дімітріу і д.р. вбачали в тексті багато грецізмов і вважали, що текст був складений у Візантії.

В.М.Істрін і С.П.Обнорскій вважали, що договір міг бути складений російською або болгарином.

Після підписання договору в Константинополі грецькі посли не з'явилися до Києва тому можна зробити висновок про те, що не було досягнуто єдність в титулатурі руського князя .Цей питання грав величезну роль, перш за все-це міра престижу государства.Русскому князю дісталося ім'я «ваша світлість» .Іншим правителям вже сформованих держав дісталися ьолее престижні міжнародні титули.

У дореволюційній історіографії, щодо цього не було явних розбіжностей: історики вважали, що до російського посольства була застосована звичайна дипломатична практика Візантії.

У радянській історіографії цього питання приділили увагу тільки Т.Пашуто і

А.Г.Кузьмін.

«СХІДНИЙ ФАКТОР»

І ДРЕВНЕРУССКАЯ ДИПЛОМАТИЯ.

РОСІЙСЬКА ПОЛІТИКА НА СХОДІ ТА ЇЇ дип-

ЛОМАТІЧЕСКОЕ ЗАСТОСУВАННЯ.

ПЕРША ПОЛОВИНА 10 СТОЛІТТЯ.

Російсько-Візантійський угоду 860г. і угоди 907-911гг.предопределілі активність Русі на востке і погляди російських кинулися на південне узбережжя Каспійського моря, на шлях проходив по Волзі, на Харезмом і інші райони Середньої Азіі.В цьому руси хотіли:

1. взяти собі багату здобич;

2. одночасно з цим, виконати союзницькі зобов'язання по відношенню до Візантії;

3. прокласти торговий шлях в райони Передньої і Середньої Азії.

На початку 10 століття на Сході зіткнулися інтереси трьох держав: Русі, Візан

тії і Хазаріі.Может бути доречним припущення, що російсько-візантійському угоді 907г.било обумовлено напад русів на Південне Прикаспію і дипломатичне забезпечення проходу російського загону по території Хазарського каганату.

Після укладення договору 907р. руси совершеют ще два походи на арабів на

Заході і Востоке.Помненію А. П. Новосельцева ослаблення Арабського халіфату на початку 10в. привело в активізації Візантійської політики в Закавказье.Арменія

хотіла скинути владу арабів і шукала зближення з Візантіей.Історік вважає, що похід русів був спрямований на арабських васалів-володарів Мавераннахра і Хосарана.

У договорі 911г. з'являється стаття про можливість прийому русів на військову службу в Візантію.После укладення договору знову стався напад на Прикаспий. І знову російські війська пршлі через хазар. У той час Хазарія відбивалася від насідали печенігів, гузов, асіев і Візантії, тому безперешкодно пропустила російські загони через свої землі.

У 10-му столітті Візантія пішла на зближення з Руссю тому Хазарія більше не могла виконувати свої зобов'язання перед Візантіей.Собитія 912-913гг.показалі це.

Поява печенігів змінило розстановку сил в Північному Причорномор'ї і Візантія почала проти свого колишнього союзника народи Північного Кавказа.В 932г. вона піднімає пороти каганату алан.

Після підписання миру між Руссю і хазарами в 915г., В 920г. Русь зробила ще один похід і вчені припустили, що це-відображення широких міжнародних протиріч.

В 945г. російське військо знову з'являється в Закавказзі і захоплює місто Бердаа.Опять це сталося після підписання в 944г.соглашенія між Руссю і Візантією з більш змістовної, ніж в 911г., частиною про військові обязательствах.Ето відбилося на подальшій політиці Русь і в 949г. Візантія направила проти критських і сирійських арабів військо, в якому були і російські воіни.В 954г. росіяни, вірмени і болгари боролися проти сирійського еміра.В відміну від попередніх походів в 945г.русси не спалили Бердаа, а змусили жителів коритися Русі.Русси пробули в Бердаа кілька місяців, і лише важкі хвороби і невтомні бої змусили їх покинути місто, але перед цим руси під приводом викупу зібрали з жителів міста огромнре кількість грошей, золота і товарів.

В історіографії виникли питання з приводу дипломатичного забезпечення походу 945г.: Н.Я.Половой, М. І. Артамонов вважали, що руси пройшли також, як і в

912-913гг., А Б.А.Дорн, А.Ю.Якубоскій вважали, що руси перетнули територію Північного Кавказа.Проаналізіровав можливі ситуації Сахаров прийшов до висновку, що найбільш преемлемим для русів був шлях через Північний Кавказ, тому, що, захопивши Бердаа руси створили там опорний пункт і створили небезпеку для Хазарії, тому остання навряд би дозволила Руус проіті через свою терріторію.Захватів Бердаа Русь не тільки виконала свої зобов'язання, але і заручилася підтримкою алан і ін. народами Північного Кавказу.

Таким чином, повертаючись до походів русів на Схід необхідно відзначити:

1. масштаби збільшувалися від походу до походу;

2. на відміну від походів 909-910г., Стали вирішувати більш серйозні питання по боротьбі з арабськими васалами, а похід 945г. навіть мав на увазі спробу закріпитися в Бердаа;

3. зростання дипломатичної активності русів в зв'язку з походами на Схід;

Російсько-візантійському
ДОГОВІР 994г.

ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ І ІСТОРІО-

ГРАФІЯ ПИТАННЯ.

В 944г. після російсько-візантійських чвари знову був досягнутий мір.В 941г.10-й тисячна армія русів після вдалих боїв проти Візантії було розбите підійшли з провінції військами, і в 944г. Ігор знову почав похід на Візантію, результатом якого став мирний договір 944г.Етот договір не викликав у світовій історіографії таких бурхливих розбіжностей, як попередні договори, але викликав суперечки з приводу причини походу Ігоря на Константинополь в 944г.

Дговор викликав суперечки істориків із ключових питань даного аспекту:

1. Чи є договір 944г. лише доповненням до угоди 911г., або це політично самостійний і цілісний дипломатичний документ?

2. Чи становить він собою подобу імператорського хрисовулом, або це двосторонній рівноправний договір?

3. відкласти даний текст в літописі в целбном вигляді, або ж він був скомпонований пізнішими переписувачами, Скоп'є з даних документів то, що увійшло до складу «Повісті временних літ», як договір 944г.?

4. Кому був вигідний цей договір: Русі або Візантії?

5. Яке «нове співвідношення сил»?

6. За чиєю ініціативою він був укладений: росіян або греків?

7. Продовжували залишатися в силі статті договорів 907р. і 911г. не позначені в договорі 944г.?

8. Чи можна відносити до цих не включених до договору статтями обов'язок Візантії сплачувати борг Русі?

ОБОСТРЕНИЕ РУССКО-ВІЗАНТІЙСЬКИХ

ВІДНОСИН В СЕРЕДИНІ 30-Х РОКІВ

10-ГО ВЕКА.ВОЙНА 941-944г. І ПЕРЕГОВО-

Ри НА ДУНАЇ.

До початку 40-х років 10-го століття відносини між Візантією і Руссю різко обострілісь.Прічінамі цього послужили:

1. Положення Візантії стабілізувався через підписання світу з Болгарією і

зняття її загрози;

2. Поява печенігів в причорноморських степах змусило змінити обстановку в Північному Причорномор'ї;

3. У 30-х роках 10-го століття ростуть протиріччя між иудаистской Хазарією і Візантією, що ускладнило відносини імперії з каганатом;

4. Після нападів угрів на Візантію в 943г. і в 934г. угорська небезпека стала постійним зовнішньополітичним чинником.

Таким чином ми бачимо в цей час боротьбу між Візантією і Руссю за вплив у Криму та Северноі Прічерноморье.Следует відзначити те, що Візантія була попереджена про підхід російської раті як в 941, так і в 944году.Поетому Сахаров вважає можливим те, що ці дії входили до службових обов'язків херсонеських владовласності і тому навряд чи свідчить про загостренні відносин між двома державами.

У зв'язку з цим є сенс звернутися до праць Костянтина 7-го Багрянородного «Про управління державою», в якому приділяє велику увагу печенігам:

«Жити в мирі з печенігами, укладати з ними дружні договори і світ», карає він своєму синові.

У боротьбі за ці землі Візантія надходить дуже мудро: печеніги-надійний захист на півночі, а алани -в районі Північного Кавказу; противники Херсонеса, в першу чергу, хазари.В разі потреби у греків буде турбота про те, щоб зіштовхнути печенігів з руссами і уграми.

Після повернення Ігоря до Києва, зібрав нове військо з русів, полян, словен, кривичів, тиверців, варягів і печенігів і рушив на Константінополь.І в той час, як на Дунаї велися переговори, Візантія послала послів до печенігів з дарамі.Началась боротьба за печенігів, в якій Візантія победіла.Ето видно з того, що Русь поспішила укласти з нею договір, але не дивлячись на це грецьке посольство себе не виправдало тому Русь завдала удару по дружній Візантії Болгарії.

У 19 столітті історики розійшлися в думках про масштаб наступу російської раті на Константинополь в 941году: один вважав, що це був простий набіг нечисленної дружини тому похід не був схожий на похід об'єднаних племен під керівництвом Олега (С. М. Соловйов), другий-це була тривала війна (Д.І.Іловай-

ський); О.Греков і П.Оргельс ділили похід на два періоди (прохід в Босфор, дії на південному заході Малої Азії).

Проаналізувавши і побачивши ціну, яку Візантія заплатила в 941г. і зазнала величезних збитків, стає ясно, чому в 944г., коли Візантія дізналася, що російські війська насуваються знову, швидко поспішила підписати мир з Руссю. Імператор Роман послав русів послів з метою припинити війну і заодно розділити русів і печенегов.Но Ігор передбачив це і Візантія не тільки не перестала виплачувати данину, а й руси домовилися з печенігами про спільний напад на дружню Візантії Болгарію.Но незважаючи на це Візантія все ж завадила оформитися коаліції: печеніги були розхитані, з уграми підписали мирний договір на п'ять років, Болгарія залишилася союзної Візантіі.Вск це, швидше за все і призвело до підписання миру 944г., за яким Візантія продовжувала платити так нь Русі.

Важко погодитися з такими вченими як Дімітріу, які говорили про не зміна документа про дані.После переговорів на Дунаї, в Києві з'явилося грецьке посольство, яке і виробляло текст нового російсько-візантійського мирного договору.

ПРОЦЕДУРА ВИРОБКИ ДОГОВОРУ 944г.

СКЛАД РОСІЙСЬКОГО ПОСОЛЬСТВА.

РОЗВИТОК ІДЕЇ загальноруський перед-

СТАВІТЕЛЬСТВА.

У перший раз в російській історії грецьке посольство з'являється в Києві в складі послів і трьох співправителів візантійскогго імператора.Іх мета сформульована в літописі: зберегти мир і виробити текст нового договору. В цей же час російське посольство з'являється в Константинополі, де продовжив переговори з грецькими «болярами і сановниками» .Це говорить про те, що нарешті-то Візантія сприйняла Русь всерьез.Об це свідчить літопис: російські посли з'явилися і взяли усну і письмову клятву імператора , а візантійські посли прийняли таку ж клятву з вуст Ігоря і підписану на бумаге.Прічем з'явилися після появи в Києві грецького посольства, і це теж перша дипломатична практика за всю історію Русі.Все це говорить про настущем авторит ете Русі в очах світової громадськості того часу, підкріплюватися наполегливою настанням російської раті на Константинополь і загрозою нового нападу на імперію в 943-944г.

Російське посольство представлено в кількості 51 людини, причому кожен з послів представляв якийсь чільне особа в государстве.Такім чином, на відміну від посольства 907 і 911г., Коли посли представляли всю державу в цілому, з'являються перші ознаки виникнення загальноросійського посольського посольського представництва в Константинополі .У літописі говориться: «... посланні від Ігоря, великого князя руського і від будь-княжа і від всех людий Руські земля».

У цьому проглядається нова концепція правлячих кіл, які ототожнюють свою політику з інтересами всього народу.

На відміну від 911г. по іншому і виглядає титулатурі князя: якщо в 911г. часто можна побачити «світлість», то в 944г. цей титул називається ніяк по іншому, ніж

«Великий князь російський» чи «великий князь» Таким чином, російський великий князь в цій грамоті названий так, як він називав себе на родіне.Ісчезновеніе з офіційного російсько-візантійського документа титулу «світлість», що стоїть значно нижче титулів інших правителів, які не кажучи вже про візантійських імператорів, також знаходиться в руслі загальних змін у відносинах між двома країнами.

ЗМІСТ, ФОРМА І
ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
ДОГОВОРУ 944г.

Договір Ігоря з грекамі- типове міждержавну угоду «миру і любові», яке відновлювало колишні мирні відносини між державами .Договор об'єднав в собі як загальні статті «світу» 907р., Так і конкретні статті «світу-ряду» уточнюючі і конкретизують ці статті.

У договорі 944г. підтверджений:

1. порядок посольських і торгових контрактів: порядок приходу послів і купців до Візантії, а також право на отримання продовольства і спорядження під час взвращенія;

2. порядок удостоверінія особистості руських купців і послів перехідних через російсько-візантійську столицю, в разі відмови і опору при затриманні прикордонники могли вбити перебезчіка.

Ці поправки були на руку обом сторонам тому зводили до мінімуму можливість появи конфліктів по недержавних причин.

Серйозним кроком назад є скасування безмитної тоговлі руських купців в Візантіі.Прічіни цього рішення невідомі, але не виключено, що це була спроба прив'язати Русь союзними зобов'язаннями.

Одна зі статей присвячена спеціально пошуком бігла челяді і поверненню її на Русь.

Наступні дві статті присвячені совмастним санкцій за майнові преступления.В випадку, якщо грек або російська зазіхне на чуже майно, то буде покараний; якщо ж вкраде, заплатить за це майно вдвойне.Возможно вбивство злочинця, якщо його зловили на місці злочину, а також штраф втричі, якщо злочинець здався особисто.

Змінюється стаття про полонених: знижується вартість викупу візантійців і з'являється сума викупу російських (10 золотників).

Змінюються статті військового характеру: На відміну від 911г. Русь виступає повноправним союзником Візантії: контроль за контрактами російських людей з візантійцями, усунення небажаних елементів.

Наступна стаття присвячена ловців риби з Херсона: руси не повинні були завдавати їм вреда.Правда, ніяких санкцій за це не передбачалося і стаття залишилася лише політичної сентенціей.Такім чином руси отримали право часткового контролю за берегами в гирлі Дніпра, Білобережжя і островом св. Елферія.

Остання стаття пов'язана з «країною Корсунської» дозволяла Русі захищати

не тільки володіння Візантії в Криму, але і свої володінь в Північному Причорномор'ї і на Кримському півострові.

Отже, коло замикається: статті грамоти 944г. дозволяють Русі контролювати Північний берег Чорного моря, райони Днеровского гирла, Кримські володіння Візантіі.Ясно, ця стаття спрямована проти Хазарії і її союзніков.Хазарія стояла на торгових шляхах і була найдавнішим ворогом Русі.По міру укреплнія Русі, ставала ясною потреба прибрати з дотогі Хазарию , але поки та була союзником Візантії, зробити це було вкрай сложно.Напряженіе у відносинах між Візантією і Хазарією, а також ослаблення останньої привели до того, що Русь взяла на себе минулі функції Хазарії по захисту Південних володінь Візантіі.Ето помітно спростило для Русі усунення старого ворога і соперніка.Но вирішення питання відтягнув на 20 років через загибель Ігоря і охолодження відносин з Візантіей.Но як тільки у труднощі минули, князь Святослав Ігорович зібрав військо і доля каганату була решена.Заодно , удар завдали по Волжським Болгарам і буртасів, союзникам Хазарії.

Також, статті були присвячені:

1. покарання підданих Візантії, які вчинили проступки на території юріс- дикції Русі;

2. покарання за побої і за вбивство;

3. про права родичів на власність загиблого або померлого члена сім'ї.

У підсумку можна сказати про те, що договір був взаємовигідний: Русь стала повноправним союзником Візантії, підтвердила свій політичний статус, домоглася свого впливу на берегах Чорного моря і в гирлі Дніпра.Візантія отримала підтримку і охорону своїх володінь у Криму та отримала сильного союзника в боротьбі з зовнішніми ворогами, і в першу чергу з арабамі.Посольства Русі та Візантії також мають обопільні права і полномочія.Но особливо яскраво зобов'язання відображені в статтях про військовий союз: Візантія допомагає Русі в боротьбі з противниками в районі Херсонеса, а Русь, в свою чергу, забезпечить допомогу імперії за письмовим зверненням імператора.

Таким чином договір складається з трьох частин і двох копій: одна в великокняжеском архіві в Києві, інша - в Константинополі в імператора.

Вперше в своїй історії Русь уклала розгорнутий міждержавний політичний рівноправний договір про мир, дружбу і військовому союзі, який підкріплений конкретними статтями в інших сферах взаємовідносин двох країн і вироблення якого з моменту первинних переговорів до їх завершального етапу проходила на найвищому для того часу рівні відносин Візантійської імперії з іноземною державою.

Дипломатія КНЯГИНІ

ОЛЬГИ. (50-е-початок 60-х років

10 століття)

ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ І ІСТОРІО-

ГРАФІЯ ПИТАННЯ.

Після бурхливих зовнішньополітичних історій 40-х років 10 століття: війни 941-944г., Договору 944г., Походу по арабським васалам, пошуків союзних зв'язків з печенігами, безславної смерті Ігоря в древлянських степах реалізація його планів не закінчилася: Експедиція в складі Візантійського флоту проти критських корсар; заслін проти арабського тиску на імперію з південно-востока.После цього княгиня Ольга зробила ще дві посольські місії до Візантії і Німеччину, які вона особисто очолила.

Відомості про ці події збереглися в ряді російських, візантійських і західних джерел: «Повісті временних літ», «Новгородського першого літопису» і «Літописці Переяславля-Суздальського».

Про візит Ольги до Константинополя і про її хрещення збереглися відомості з грецьких джерел.

Про дипломатичні контакти Русі з Німеччиною - з німецьких джерел.

Перші ж світські праці з'явилися в роботах В. М. Татіщева, М. В. Ломоносова,

А.Л.Шлацера, Н.М.Карамзина, М.Н.Погодіна і др..Еті автори приділили велику увагу правлінню Ольги, хоча і сумнівалися в достовірності всіх фактів записаних в літописах.

Історики радянського періоду: В.П.Шушарін, В.Т.Пашуто і ін. Уважно проаналізувавши літописі, зв'язали багато фактів і виділили неправду.

В середині 20-го століття у вітчизняній історіографії розгорнулася полеміка з питання достовірності звісток про події 955г .: відвідування Ольгою Константинополя, зустрічі її з імператором і патріархом і хрещення Ольгі.В цих питаннях була найбільш поширеною версія Шахматова, яка була поддержена Н. Полонська, Д. С. Лихачова, М. В. Левченко, А.Г.Кузьміним.Все вони вважають недостовірними тексти літописів тому, що там у наявності раздвоен-

ність інформації: з одою боку -о царському прийомі Ольги в Константинополі, з іншого - про тяжку образу, яку нанесли княгині в Візантії.

Самотній голос на захист достовірності літописного тексту прозвучав з вуст

С.Ф.Платонова.

Отже, за півторастолітньої історію історіографії цього питання виявилося безліч протиріч і точок зору.

перша:

1. зовнішньополітичні зусилля Русі були спрямовані на Захід;

2. історія посольства розглядалася як звичайне явище, реалізація догово-

ра 944г .;

3. мети посольства були вельми прозаїчними;

4. зверталася увага на невисокий рівень прийому російських послів, мізерність піднесених йому дарів і нескінченних образах російських;

5. нав'язування своєї політики.

На зустрічі з німецьким правителем історики теж відзначили нав'язування русів своєї політики.

друга:

1. Ольга вирушила до Візантії і шукала контактів з Оттоном 1, щоб домогтися для Русі цісарського титулу, отримати ще політичних привілеїв, використовувати хрещення в політичних цілях, зміцнити мирні відносини з європейськими державами;

2. ряд авторів зауважив про небувало високому рівні прийому посольства;

3. були помічені коливання російської сторони з приводу вибору політичного шляху.

2.Політіческіе ЗНАЧЕННЯ ХРЕЩЕННЯ

ОЛЬГИ.

Неспроможність язичництва. - Звістка про прийняття християнства Володимиром. - Поширення християнства на Русі при Володимирі. - Засоби до утвердження християнства. - Вплив духовенства. - Війни Володимира. - Перше зіткнення з західними слов'янами. - Боротьба з печенігами. Відносини до Скандинавії і Польщі. - Остання грецька війна. - Боротьба з печенігами. - (980 - 1054)

Тепер звернемося до зовнішньої діяльності Володимира. До його князювання ставиться остаточне підпорядкування російському князю племен, що жили на схід від великого водного шляху. Олег наклав данину на радимичів, Святослав - на в'ятичів, але чи не всі галузі цих племен прийшли в залежність від російського князя, або, що імовірніше за все, ці більш віддалені від Дніпра племена скористалися відходом Святослава до Болгарії, малоліттям, а потім міжусобицями синів його і перестали платити данину в Київ. Як би там не було, під 981 роком зустрічаємо у літописця звістка про похід на в'ятичів, які були переможені й обкладені такою ж даниною, яку колись платили Святославу, - ясне указаяіе, що після Святослава вони перестали платити данину. На наступний рік в'ятичі знову Зарат і знову були переможені. Та ж доля спіткала і радимичів в 986 році: літописець говорить, що в цьому році Володимир пішов на радимичів, а перед собою послав воєводу прозвання Вовчий Хвіст; цей воєвода зустрів радимичів на ріці Піщані і переміг їх; чому, додає літописець, русь сміється над радимичами, кажучи: «Піщанці вовча хвоста бігають». Крім зазначених походів на найближчі слов'янські племена, згадуються ще війни з чужими народами: з ятвягами в 953 році; літописець говорить, що Володимир ходив на ятвягів, переміг і взяв землю їх; але останні слова зовсім не означають підкорення країни: ятвягів важко було підкорити за один раз, і нащадки Володимира повинні були вести постійну, наполегливу, багатовікову боротьбу з цими дикунами. У скандинавських сагах зустрічаємо звістку, що один з норманських вихідців, що перебував у дружині Володимира, приходив від імені цього князя збирати данину з жителів Естонії; незважаючи на те що сага змішує обличчя й роки, звістку про естонської данини, як аніскільки не суперечить обставинам, може бути прийнято; але не можна вирішити, коли росіяни з Новгорода вперше наклали цю данину, при Володимирі чи, т. е. при Добриню, або раніше. Зустрічаємо в літописах звістки про війнах Володимира з болгарами, з якими - дунайськими або волзькими - на це різні списки літописів дають суперечливі відповіді; ймовірно, були походи і до тих і до інших і після перемішані по однаковості народного імені. Під 987 роком знаходимо звістку про перший похід Володимира на болгар; в найдавніших списках літописі не згадується, на яких саме, в інших додано, що на низових, або волзьких, в зведенні ж Татіщева йдеться про дунайських і сербів. Як би там не було, для нас важливі подробиці перекази про цей похід, занесені в літопис. Володимир пішов на болгар з дядею своїм Добринею в човнах, а торки йшли на конях берегом; з цього видно, що русь воліла човна коням і що кінноту в княжому війську становили прикордонні степові народом, що про яких тепер в перший раз зустрічаємо звістку і які потім постійно є в залежності або напівзалежного від руських князів. Болгари були переможені, але Добриня, оглянувши бранців, сказав Володимиру: «Такі НЕ будуть нам давати данини: вони всі в чоботях; підемо шукати личакарів ». У цих словах перекази висловився столітній досвід. Руські князі встигли накласти данина, привести в залежність тільки ті племена слов'янські і фінські, які жили в простоті первісного побуту, розрізнені, бідні, що виражається назвою личакарів; з народів же більш освічених, що складали більш міцні громадські тіла, багатих промислових, не вдалося підкорити жодного: у свіжій пам'яті був невдалий похід Святослава до Болгарії. У переказі бачимо знову важливе значення Добрині, який дає рада про припинення війни, і Володимир слухається; обидва народи дали клятву: «Тоді тільки ми порушимо мир, коли камінь почне плавати, а хміль тонути». Під 994 і 997 роками згадуються вдалі походи на болгар: у перший раз не сказано на яких, у другій означена саме волзькі. Ми не будемо відкидати звісток про новий похід на болгар дунайських, якщо приймемо до уваги звістки візантійців про допомогу проти болгар, яку надав Володимир родинному двору константинопольському. Важливо також звістка про торговому договорі з болгарами волзькими в 1006 році. Володимир на їх прохання дозволив їм торгувати по Оці і Волзі, давши їм для цього печатки, російські купці з печатками від посадників своїх також могли вільно їздити в болгарські міста; але болгарським купцям дозволено було торгувати тільки з купцями по містах, а не їздити по селах і не торгувати з тиунами, вирниками, огнищанами і смердами.

До часів Владіміровим відноситься перше зіткнення Русі з західними слов'янськими державами. Ми залишили останні в половині IX століття, коли моравські князі виявили спробу заснувати у себе народну церкву і коли історія Польщі почала прояснюватися з появою нової князівської династії П'ястів. Тим часом боротьба моравов з німцями тривала ще з більшою жорстокістю; чехи і серби брали в ній також участь; морави вели війну за старим слов'янським звичаєм: вони давали ворогові вільно спустошувати відкриті місця, і ворог, спустошивши землю і не підкоривши народу, повинен був повертатися без всякого успіху і гинути з голоду на дорозі. Але Ростислав, непереможений німцями, був схоплений і виданий Карломану, сина і спадкоємця Людовика німецького, племінником своїм Святополком, який, щоб мати собі опору і забезпечення, піддався німецького короля; Ростиславу викололи очі і замкнули в один німецький монастир. Загибель Ростислава, проте, ненадовго змінила хід справ: Святополк успадковував його прагнення, і боротьба відновилася з новою силою, причому Святополк почав вже наступальні руху на німецькі області. При Святополка ясніє і історія чехів, тому що в цей час прийняв християнство князь чеський Буривой від св. Мефодія. Чи не Моравії, проте, і не західним слов'янам взагалі судилося заснувати слов'янську імперію з незалежної слов'янської церквою. В останнє десятиліття IX століття на кордонах слов'янського світу з'явилися угорці. Політика дворів візантійського і німецького з самого початку звернула цей народ в зброю проти слов'ян: греки звернули їх проти болгар, німці - проти Моравської держави. Арнульф каринтійський, побічний син Карломана, з'єднавшись з угорцями, пішов на Святополка; морави, за звичаєм, засіли в укріпленнях і дали полонити землю свою ворогам, які і повинні були тільки цим задовольнитися. Але в 894 році помер Святополк, і з ним валилося могутність першої слов'янської держави. У той час, коли західним слов'янам потрібно було зосередити всі свої сили для відсічі двом могутнім ворогам, моравські володіння розділилися на три частини між трьома синами Святополка. Братська ворожнеча погубила справа Мойміра, Ростислава і Святополка; сини чеського Бурівоя відділилися від Моравії і піддалися Арнульфу німецькому, і з 906 року припиняються всі звістки про Моравії: країна стала здобиччю угорців; подробиць про падіння першого слов'янського держави немає ніде. Руйнування Моравської держави і підстава Угорської держави в Паннонії мали важливі наслідки для слов'янського світу. Слов'яни південні були відокремлені від північних, знищено було центральне володіння, яке почало з'єднувати їх, де сталося зіткнення, загорілася сильна боротьба між Сходом і Заходом, між німецьким і слов'янським плем'ям, де за допомогою Візантії влаштувалася слов'янська церква; тепер Моравія впала, і зв'язок слов'ян з Півднем, з Греції, руйнувалася: угорці стали між ними, слов'янська церква не могла утвердитися ще, як була осягнута бурею, відірвана від Візантії, яка одна могла дати харчування і зміцнення дитинстві церкви. Таким чином, зі знищенням найміцнішою зв'язку зі сходом, найміцнішою основи народної самостійності, західні слов'яни повинні були в разі потреби прилучитися на захід і в церковному і в політичному відношенні. Але мало того, що мадярським навалою припинялася зв'язок західних слов'ян з Візантією, припинялася також і безпосередній зв'язок їх з Римом, і вони повинні були приймати християнство і просвітництво з рук німців, які залишалися для них тепер єдиними посередниками; цим пояснюється природна зв'язок західних слов'ян з німецькими імперією, неможливість виплутатися з цієї зв'язку для державної і народної незалежності. Християнське стало синонімом німецької, слов'янське - язичницькому, варварському; звідси то явище, що ревні християни між західними слов'янами є разом ревними гонителями свого, слов'янського, і тягнуть народ свій до західного, т. е. німецькому; звідси ж зворотне явище, що захисники свого є лютими ворогами християнства, яке приносило з собою підлеглість до німців; звідси нещасна боротьба полабських слов'ян проти християнства, т. е. проти німців, в яких вони не могли отримати допомогу від християнських одноплемінників своїх, і повинні були впасти.

Після падіння Моравської держави на першому плані в історії західних слов'ян є чехи.Чехи були зобов'язані мирним поширенням християнства у себе того, що князь їх Буривой прийняв євангеліє через моравов від св. Мефодія, через своїх слов'янських проповідників. Слов'янська церква, отже, почалася було і у чехів, але після падіння Моравії не могла довше триматися. Чехи не могли визволитися з-під державної залежності від Німецької імперії: онук Бурівоя, св. В'ячеслав, зобов'язався платити Генріху птахолови щорічно 500 гривень срібла і 120 волів; неможливість підтримати християнство без допомоги німецького духовенства і неможливість успішної боротьби з мадярами без допомоги німецького імператора робили залежність чехів від Імперії необходимою. В'ячеслав загинув від брата свого Болеслава I, який спочатку думав було про можливість повернути незалежність чехам від Імперії, але після багаторічної боротьби з імператором Оттоном I побачив необхідність підкоритися йому. Тим часом на початку другої половини Х століття угорці, потерпілі сильна поразка від Оттона при Леху і добиті Болеславом чеським, припинили свої спустошливі набіги на європейські держави, оселилися в межах перш зайнятих ними земель і, прийнявши християнство, ввійшли в суспільство європейських народів. Князювання Болеслава I чудово внутрішніми змінами у чехів, а саме, посиленням влади верховного князя над іншими князями, що носили назву лехов; до сих пір ці лехи називаються у письменників reguli, або duces, і верховний князь з роду Пршемислова був не більше як старшим між ними; але при Болеславі I, як видно, відносини змінилися на користь влади верховного князя; на кошти, якими Болеслав I досяг цієї зміни, може натякати прізвисько його Грозний, або Укрутний. Підкоряючись на заході Імперії, чеські володіння починають, однак, при Болеславі розширюватися на південний схід, чого особливо сприяє знесилені мадярів; так, приєднується до чехам нинішня Моравія і земля словаків, між Дунаєм і Карпатами; на північ від Карпат також бачимо чеські володіння. Ще більш поширилася область чехів за князювання Болеслава II Благочестивого, сина Грозного; ніколи потім кордону Чеської держави не були такі великі, бо вся держава Святополка належало тепер чехам. Незважаючи, однак, на поширення чеських меж, в церковному відношенні чехи належали до єпархії Регенсбургського архієпископа: після цього нічого дивуватися політичної залежності чехів від Німецької імперії, бо церковні відносини тоді панували над політичними. Тільки при Болеславі II, в 973 році, було засновано особливе празький єпископство, де першим єпископом був саксонський чернець Дітмар; наступником його був знаменитий Войтех, родом зі знатної чеської прізвища; незважаючи однак, на це, ніхто так і не намагався про скріплення чеської церкви з заходом, ніхто так і не намагався про викорінення слов'янського богослужіння, як Войтех. Такий характер діяльності домовляються самою боротьбою ревнителя християнства, яким був Войтех, з язичницькими звичаями, які в його очах були слов'янські; в подібній боротьбі середина рідко дотримується: батьківщиною для ревного єпископа була Богемія, але захід, країни християнські, тоді як Богемія була виконана ще язичницьких спогадів, що збуджують тільки ворожнечу Войтеха; церковна пісня слов'янською мовою звучала в його вухах язичницької богослужбових піснею і тому була противна; слово бог нагадувало йому слов'янського ідола, тільки слово містило для нього поняття істинного бога. Смертю Болеслава II (999 р) скінчилося могутність чехів і перейшло до ляхам. При поширенні своїх володінь на заході Пясти зустрілися з німцями, імператори яких також поширювали свої володіння на рахунок слов'ян пріельбскіх; легко було передбачити наслідки цього зіткнення: четвертий Пяст, Мечислав, або Мешко, вже є васалом імператора, платить йому данину; в 965 році Мечислав одружився на Дубровці, дочки чеського князя Болеслава 1, і по її старанню прийняв християнство; але в цей час слов'янська церква нікла у чехів і тому не могла вкоренитися в Польщі; звідси нові міцні узи зв'язали Польщу з заходом, з німецькими імперією: в Познані була заснована єпископська кафедра для Польщі і підпорядкована архієпископу магдебурзьким. Другий шлюб Мечислава на Оді, дочки німецького маркграфа Дітріха, ще більше зміцнив німецький вплив в Польщі. Тісний зв'язок цієї країни з західною церквою і імперією відняла у північних слов'ян останній оплот їх незалежності від німецького ярма: тепер польський князь в союзі з німцями починає наступальні руху проти своїх язичницьких одноплемінників. При Мечислава починаються перші ворожі зіткнення Русі з Польщею: під 981 роком літописець наш каже, що Володимир ходив до ляхів і зайняв міста їх - Перемишль, Червен та інші. Чеські історики стверджують, що ці міста не могли бути гвалтівником поляків, але у чехів, тому що пізніша земля Галицька до Бугу і Стиру, на схід, належала в цей час чехам; вони ґрунтуються на грамоті, даної празькому єпископства при його закладення, де границями його на схід поставлені річки Буг і Стир в землі Хорватської. Але, по-перше, в грамоті кордону означена дуже смутно; видно, що писав її мав погані географічні поняття про країну; по-друге, був звичай розширювати як можна далі межі єпископств, закладених в суміжності з язичницькими народами. Деякі вчені справедливо зауважують також, що російський літописець вміє відрізняти ляхів від чехів і тому не міг змішати їх, і приймають, що Володимир відібрав Червенські міста не у чехів і не в поляків, але підкорив нечисленні доти вільні слов'янські племена і став через це сусідом чехів. Але міркувати таким чином - значить знову не приймати свідчень нашого літописця, який також добре вміє відрізняти хорватів від ляхів, як останніх від чехів, і прямо говорить, що Володимир ходив до ляхів і у них взяв Червенські міста; імовірніше, що чеські володіння обмежувалися області, що лежить біля Кракова, про що твердить грамота, і сягали за Вислок, що країна по Сану і далі на схід була зайнята хорватами, які були підпорядковані вже за Олега, але при Ігоря, Святослава і переважно при синах його мали можливість скинути з себе підпорядкованість, подібно радимичам і в'ятичів; ми бачимо, що спочатку головна діяльність Володимира полягає в підпорядкуванні тих племен, які раніше знаходилися в залежності від Русі; хорвати були в тому числі, але в той час, як Русь внаслідок недеятельности Ігоря, далеких походів Святослава на схід і південь, змалку і усобиці синів його втрачала племена, які жили далеко від Дніпра, Польща при перших Пястів поширювала свої володіння, отже, дуже ймовірно , що Пясти зайняли землі хорватів, що повалили з себе залежність від Русі, або самі ляхи змінили цю залежність на залежність від Польщі і, таким чином, Володимир, повертаючи колишнє надбання своїх попередників, повинен був мати справу вже з ляхами. Але завоюванням Червенських міст справа не скінчилася на заході; літописець згадує в 992 році ще про похід Володимира на хорватів, а по деяких списках у цей час Володимир воював з Мечиславом «за багато противности його» і здобув над ним блискучу перемогу за Віслою; приводом до розбрату могли бути постійно хорвати і Червенські міста. Війна 990 - 992 року могла бути введена в союзі з Болеславом II чеським, який також воював з Мечиславом. Як видно з деякими известиям, війна тривала в перший рік князювання Болеслава Хороброго, успадковував батька свого Мечислава в 992 році. При Болеславі Польща почала було посилюватися вже на рахунок сусідніх народів; їй випадав було жереб стати в чолі слов'янських держав для відсічі німцям; але невміння поляків вести себе серед єдиноплемінного народів і зв'язок західних слов'ян з Німецькою імперією за допомогою церкви не допустили Польщу прийняти значення Моравії для слов'янського світу. Після Мечислава залишилося п'ятеро синів: Болеслав і Владівой від Дубровки чеської і троє від Оди - Мечислав, Святополк і Болеслав. Насамперед Болеслава старшого було вигнання молодших братів, з якими за слов'янським звичаєм він повинен був володіти спільно, і осліплення двох інших родичів з ціллю досягти єдиновладдя. Потім Болеслав поширив свої володіння на півночі до Балтійського моря через підпорядкування собі поморян і прусів; тим часом в 999 році помер чеський князь Болеслав II Благочестивий; Болеслав польський скористався цим, щоб напасти на Краків і його область і приєднати їх до Польщі; ймовірно також, що він захопив у цей час Моравію і землю словаків до Дунаю; Войтех, або Адальберт, що не могшій ужитися з чехами, прибув до Болеслава; той відправив його на проповідь до пруссам, які вбили проповідника; але труну Войтеха приніс Болеславу свою вигоду, тому що імператор Оттон III, один і чтитель Адальберта, з'явився в Гнєзно, щоб поклонитися праху його, і заснував тут нове архієпископство, внаслідок чого Польща звільнялася від німецької залежності в церковному відношенні. Але це звільнення не могло вже тепер принести користі - латинська церква вже встигла вкоренитися в Польщі, а тому боротьба з імперією, яку скоро після почав Болеслав, також не могла принести плодів: польський князь, як видно, мав на увазі набрати скільки можна більш прикордонних волостей, а не затвердити незалежність і рівновагу слов'янського світу з німецьким. Тим часом, хвилювання у чехів доставили Болеславу випадок затвердити свою владу і в цій країні. По смерті Болеслава II вступив на престол син його Болеслав III Рудий, князь, по відкликанню сучасників, надзвичайно жорстокий. Рудий почав своє князювання тим же, чим і родич його, Болеслав польський: він велів одного зі своїх братів оскопити, іншого задушити в лазні; але обом вдалося втекти в Баварію. Позбувшись від братів, Рудий не міг позбутися від могутніх вельмож, лехов, з яких головними в цей час були Вршовців; Вршовців вдалося при Болеславі II вигнати Войтеха; тепер вони скинули Рудого, закликавши на його місце Владівоя, брата Болеслава польського, який, як син Дубровки, належав також до дому Пршемислову і, як видно, вигнанцем жив при дворі чеському. Щоб утриматися на престолі, Владівой відправився в Регенсбург до імператора Генріха і віддав йому Богемію, яку отримав знову у вигляді лена. Але Владівой княжив тільки кілька місяців, і після його смерті чехи закликали вигнаних Рудим Болеславічей - Яромира і Олдріха. Однак Рудий не думав поступатися і звернувся з проханням про допомогу до Хороброму, який вторгся з військом в Богемію, вигнав Яромира і затвердив Рудого на престолі. Останній, отримавши знову влада, думав тільки про те, як би помститися своїм ворогам. Чехи звернулися з проханням про захист знову до Болеслава польського. Той тільки цього і чекав: по известиям сучасників, він все це передбачав і навмисне вів справу до того, щоб затвердити свою владу у чехів. Під приводом потрібного наради він заманив до себе Рудого на кордон, схопив його, засліпив і заточив всередину своїх володінь. Вступивши в Прагу в вигляді визволителя, Болеслав Хоробрий виявив намір утвердитися тут. Таке посилення могутності польського князя, зрозуміло, повинно було порушити. сильні побоювання в імператорі, який послав вимагати від Болеслава ленній присяги за Богемію. Болеслав відкинув вимогу і почав війну. Невідомо, який результат мала б боротьба нового Святополка з німцями, якби на цей раз самі поляки не послабили могутність свого князя і з тим разом єдність і могутність західних слов'ян: вони дозволяли собі чинити з чехами, як з переможеними ворогами; ось чому, коли імператор Генріх II послав в Богемію військо, в чолі якого перебували чеські князі - Яромир і Олдріх, то вся країна встала проти поляків і прийняла з радістю рідних князів з німецьких рук; Болеслав Хоробрий примушений був бігти, і в кілька днів не залишилося в Богемії жодного поляка. Таким чином німцям вдалося роз'єднати два головні западнославянские володіння - Богемію і Польщу, і прив'язати першу ще тісніше до себе; в подальшій боротьбі з Болеславом польським імператор постійно користується чеський поміччю, і, незважаючи на всі старання Болеслава, примирення між двома народами було неможливо. У 1012 році Олдріх вигнав брата Яромира. і став едіновластітелем Чеської землі. В такому стані перебували західні слов'янські держави при смерті Володимира Святого. Ми бачили, що в перший рік князювання Болеславова у нього тривала війна з Володимиром, яка, однак, як видно, скоро скінчилася, тому що Болеслав, зайнятий відносинами до німців і чехам, не міг з успіхом вести ще війну на сході. Світ з Руссю скріплений був навіть родинним союзом з князем київським: дочка Болеслава вийшла за Святополка, князя Туровського, сина Владимирова. Але цей перший родинний союз князів польських з росіянами повів до великого розбрату між ними. Болеслав, як видно, кращим засобом для власного посилення вважав внутрішні смути у сусідів; як скористався він ними в чехів, так само хотів скористатися і на Русі. Разом з дочкою Болеслава прибув до двору Туровського князя Рейнберн, єпископ колобрежскій (колберскій), який зблизився з Святополком і почав з відома Болеславова подучается його до повстання проти батька Володимира: успіх цього повстання був важливий для Болеслава в політичному і для західної церкви - в релігійному відношенні, бо за допомогою Святополка юна російська церква могла бути відірвана від східної. Але Володимир дізнався про ворожі задуми і уклав Святополка в темницю разом з дружиною і Рейнберн. Необхідною наслідком повинна була бути війна з Болеславом, який 1013 року поспішив укласти мир з німцями і, найнявши загін війська в останніх, так само як і у печенігів, рушив на Русь. Крім спустошення країни, ми не маємо ніяких інших звісток про наслідки Болеславова походу, під час якого виникли суперечки між поляками і печенігами, і Болеслав велів винищити своїх степових союзників. Ймовірно, ця обставина і стало на перешкоді продовження війни, тим більше що вся увага Болеслава було постійно звернено на захід, і він міг задовольнитися звільненням Святополка. З чехами й угорцями були мирні зносини при Володимирі. Були пересилання і з папою, наслідки яких, однак, невідомі.

Набагато з великими подробицями дійшли до нас перекази про боротьбу з степовими варварами - печенігами: боротьба ця займала народ набагато сильніше, ніж віддалені військові підприємства, тому що в ній ішлося про найближчих його інтересах, про власності, свободу, життя.У 992 році прийшли печеніги через Сули; Володимир вийшов до них назустріч на Трубіж біля Переяславля; російські стали на одній стороні річки, печеніги - на інший, але ні ті, ні інші не сміли перейти на сторону противну. Тоді князь печенізький під'їхав до річки, покликав Володимира і сказав йому: «випусти свого чоловіка, а я - свого, хай борються. Якщо твій чоловік вдарить моїм, то не будемо воювати три роки; якщо ж наш вдарить, то будемо воювати три роки ». Володимир погодився і, повернувшись до табору, послав Бірючий клікати клич по всіх наметів (товарів): «Чи немає кого, хто б узявся битися з печенігами?» І ніхто ніде не відгукнувся. На другий день приїхали печеніги і привели свого бійця, а з російської сторони нікого не було. Почав тужити Володимир, послав знову по всіх ратникам, - і ось прийшов до нього один старий і сказав: «Княже! Є у мене один син менший будинку; з чотирма вийшов я сюди, а той будинку залишився; з дитинства нікому ще не вдалося їм вдарити; одного разу я його картав, а він м'яв шкіру: так в серцях він розірвав її руками ». Князь зрадів, послав за силачем і розповів йому, в чому справа; той відповідав: «Я не знаю, чи зможу впоратися з печенігами; нехай мене випробують: чи немає де бика великого і сильного? »Знайшли бика, розлютили його гарячим залізом і пустили; коли бик біг повз силача, то схопив його рукою за бік і вирвав шкіру з м'ясом, скільки міг захопити рукою. Володимир сказав: «Можеш боротися з печенігами». На другий день прийшли печеніги і стали кликати: «Де ж ваш боєць, а наш готовий!»; Володимир велів озброїтися своєму, і обидва виступили один проти одного. Випустили печеніги свого, велетня страшного, і коли виступив боєць Владимиров, то печенег став сміятися над ним, тому що той був середнього зросту; размерили місце між обома полками і пустили борців: вони схопилися і стали міцно жати один одного; російська, нарешті, здавив печеніга в руках до смерті і вдарив ним об землю; пролунав крик в полицях, печеніги побігли, російські погнали за ними. Володимир зрадів, заклав місто на броді, де стояв, і назвав його Переяславом, бо борець російський перейняв славу у печенізького; князь зробив богатиря разом з батьком знатними мужами.

У 995 році прийшли печеніги до Василева; Володимир вийшов проти них з малою дружиною, не витримав натиску, побіг і став під мостом, де ледве врятувався від ворогів. У 997 році Володимир пішов до Новгорода за військом, тому що війна, каже літописець, була сильна і невпинна, а печеніги, дізнавшись, що князя немає, прийшли і стали близько Бєлгорода; в літописі збереглося наступне цікаве переказ про порятунок цього міста, не єдине між переказами різних народів. Коли печеніги обступили Білгород, то став в ньому великий голод; Володимир не міг подати допомоги, тому що у нього не було війська, а печенігів було безліч. Коли облога все тривала, а разом з тим посилювався і голод, то Бєлгородці зібралися на віче і сказали: «Нам доводиться помирати з голоду, а від князя допомоги немає; що ж хіба краще нам помирати? Здамося печенігам: кого уб'ють, а кого і в живих залишать; все одно вмираємо ж з голоду ». На тому і порішили. Але одного старого не було на віче; коли він запитав, навіщо збиратися, і йому сказали, що на другий день люди хочуть здатися печенігам, то він послав за міськими старійшинами і запитав у них: «Що це я чув, ви хочете передатися печенігам?» Ті відповідали: «Що ж робити , що не стерплять люди голоду ». Тоді старий сказав їм: «Послухайте мене, не здавайтеся ще три дні і зробіть те, що я велю». Ті з радістю обіцялися слухатися, і він сказав їм: «Ощад хоч по жмені вівса або пшениці, або висівок; все це знаходили. Старий звелів жінкам зробити киселевих розчин, потім звелів викопати криницю, вставити туди діжку і налити в неї розчину; велів викопати і вони іншу криницю і вставити в нього також діжку; велів потім шукати меду, знайшли козуб меду в княжої медуші, з нього старий велів зробити ситу і вилити в діжку, що стояла в іншому колодязі. На другий день він велів послати за печенігами; городяни пішли і сказали їм: візьміть до себе наших заручників і пошліть своїх людей десять до нас у місто, нехай подивляться, що там робиться. Печеніги зраділи, думаючи, що Бєлгородці хочуть їм здатися, взяли у них заручників, а самі вибрали кращих чоловіків і послали в місто подивитися, що там таке, Коли вони прийшли в місто, то люди сказали їм: «Навіщо ви себе губите, чи можна вам перестояв нас? Хоча десять років стійте, так нічого нам не зробите, тому що у нас корм від землі йде, не вірите - дивіться на власні очі ». Потім привели їх до одного колодязя, почерпнули розчину, зварили кисіль, прийшли з ними до іншого, почерпнули ситі і почали є перш самі, а потім дали покуштувати і печенігів. Ті здивувалися і сказали: «Не повірять наші князі, якщо самі не скуштують». Городяни налили корчагу розчину і ситі і дали печенігам; ті прийшли і розповіли все, що бачили. Печенізькі князі зварили кисіль, скуштували, подивились, розмінялися заручниками, відступили від міста і пішли додому.

Безперервні напади степових варварів змусили Володимира подумати про зміцнення російських володінь зі сходу і півдня. «Худо, що мало міст біля Києва», - сказав він і велів будувати міста по річках Десні, Острі, Трубежу, Сулі і Стугні; але для нас при цьому звістці важливо ще інше, як склалося народонаселення цих новозбудованих міст: Володимир почав набирати туди кращих мужів від слов'ян, т. е. новгородців, кривичів, чуді і в'ятичів. Якщо ми звернемо увагу на те, що ці нові міста були спочатку не що інше, як військові острожки, подібні до наших лінійним зміцненням, необхідні для захисту від варварських нападів, то нам дасть пояснення значення слова: кращі мужі, т. Е. Володимир набрав храбрейших чоловіків, здатних для військового поселення. Таким чином, по-перше, ми бачимо, що прикордонні міста Південної Русі отримали народонаселення з півночі, яке, як видно, вважалося храбрейшим; отже, північне народонаселення дало засіб князів до підпорядкування собі півдня, воно ж дало їм засіб і до захисту південних російських володінь від степових варварів; по-друге, ці звістки усвідомлюють нам характер народонаселення східній і південній околиці, або Украіни: изначала це сбродной, скликане звідусіль народонаселення із самих веселих людей; звідси пояснюється частково і козацтво на півдні, і неспокійний дух сіверського народонаселення, бо сюди безперервно підбавляти нові юрби подібних людей. З найближчих до Києва міст були побудовані Володимиром Василів на Стугні та Білгород на Дніпрі; Білгород він особливо любив і населив його: «від інших міст багато людей звів у нього», - каже літописець. Як відбувалося це населення і переселення? Найімовірніше, жителі залучалися на нові місця особливими пільгами; кращі, т. е. самі вдалі, яким нудно було сидіти вдома без властивого їм заняття, зрозуміло, залучалися на кордон, крім пільг, ще надією постійної боротьби; крім того, жителям бідного півночі приємно було переселитися на життя в благословенні країни українські.

Про відносини Володимира до печенігів згадує також німецький місіонер Брун, колишній у печенігів в 1007 році: «Ми направили шлях до найжорстокіших з усіх язичників, печенігів, - пише Брун. - Князь русів, що має великі володіння і великі багатства, утримував мене місяць, намагаючись переконати, щоб я не йшов до такого дикого народу, серед якого я не міг здобути душ господу, але тільки померти самим ганебним чином. Чи не могли переконати мене; він пішов проводжати мене до кордонів, які він відгородив від кочівників найбільшим частоколом на дуже великий простір. Коли ми вийшли за ворота, князь послав старшину свого до нас з такими словами: «Я довів тебе до місця, де кінчається моя земля, починається ворожа. Заради бога прошу тебе не погубити, до мого безчестя, життя своє даремно. Знаю, завтра, перш третьої години, без користі, без причини скуштуєш ти гірку смерть ». (Брун каже, що Володимир мав якесь бачення). Брун п'ять місяців пробув у печенігів, ледь не загинув, але встиг охрестити 30 людина і схилити старшин печенізьких до світу з Руссю; коли він повернувся до Києва, то Володимир на його прохання, відправив до печенігів сина в заручники і разом з цим князем відправився єпископ, присвячений Бруном. Участь його невідома. Ось все перекази, що дійшли до нас про діяльність Володимира.

Так скінчилися відносини Ярослава до братів і племінника; звернемося тепер до відносин зовнішнім. З Скандинавії тривала як і раніше тісний зв'язок; ворожих відносин не могло бути: з 1024 роки царював в Швеції король Олоф (Schoskonig), якого дорікали тим, що він втратив завоювання упсальського короля Еріха, сина Еймундова, на східному березі Балтійського моря, в Фінляндії, Карелії, Естляндії, Курляндії. За скандинавським переказами, на дочці цього Олоф, Інгігерді був одружений наш Ярослав. По смерті Олоф королем в Швеції був Анунда - Яків, якого вся увага звернена було на відносини датські і норвезькі. Він підтримував в Норвегії родича свого Олоф Святого проти могутнього Кнута, короля данського; ревнощі Олоф до поширення християнства порушила проти нього багато ворогів, і він змушений був тікати з батьківщини; у вигнанні він жив у свій час при дворі Ярослава, і син його Магнус Добрий був тут вихований. Родич Інгігерди, який приїхав з нею в Русь і зроблений посадником венів її міста Альдейгаборг (можливо, Ладоги), ярл Рагнвальд мав двох синів - ярлов Ульфа і Ейліфа, які наслідували батьківську посаду; третій син його - Стенкіль був королем шведським, так само як і син останнього Інге, який провів частину своєї молодості в Росії у дядька Ейліфа. До князювання Ярослава відносяться перші позитивні звістки про зіткнення росіян з фінськими племенами: під один тисячі тридцять дві роком зустрічаємо звістку, що якийсь Уліб (дуже можливо, що Ульф - син Рагнвальд) ходив з Новгорода на Залізні ворота, але, як видно, похід був невдалий, тому що з дружини Улебовой мало повернулося народу. 80 верст на південь від Устьсисольському, у села Водчій, знаходиться містечко, по-Зирянская Каріл, т. Е. Городовий пагорб; переказ і тепер називає це місце Залізними воротами. У 1042 році Володимир, син Ярослава, посаджений батьком у Новгороді, ходив на ям, переміг це плем'я, але втратив коней в дорозі від мору. Привівши в зв'язок ця звістка з попереднім, можна думати, що похід Володимира був зроблений по слідах Улебовим в ту ж сторону, на північний схід, до берегів Північної Двіни; таким чином, ми отримаємо вірне звістка про початок затвердження російських володінь в цих країнах. Ще раніше, в 1030 році, сам Ярослав затвердив свою владу на західному березі Чудського озера; це твердження відбулося звичайним чином - побудовою міста: заснований був Юр'єв, нинішній Дерпт. З походів на західні дикі народи згадується похід на ятвягів, і в перший раз похід на Литву: ці походи були зроблені, як видно, з метою не підкорення, а тільки відбиття набігів.

Важливіше були відносини до Польщі: в 1025 році, після королівської коронації своєї, помер Болеслав Хоробрий. Йому успадковував син його, Мечислав II, нездатний утримати батьківські придбання. Мечислав, за звичаєм, почав тим, що вигнав брата свого Оттона, або Безпрема; той звернувся до сусідніх государів з проханням про допомогу, внаслідок чого угорці відняли у Польщі землю словаків і частина Моравії; скоро втрачена була і вся Моравія. Ми бачили, що у чехів молодший князь Олдріх вигнав старшого брата Яромира і став едіновластітелем. Син Олдріха Брячислав в 1028 році виступив проти поляків і відняв у них решту Моравії, прогнав угорців з іншої і з'єднав знову Моравію з Богемією. Мечислав примушений був поступитися чехам Моравню, німцям - лужичі і поділитися з братом Польщею; але цей брат не був так ужівчів, як російська Мстислав: він вигнав Мечислава в свою чергу, але скоро був убитий своїми за тиранство. Мечислав повернувся на престол, проте не міг поправити свої справи і визнав себе васалом імператора Конрада II. Якщо західні сусіди скористалися смертю Хороброго, щоб відняти в Польщі його завоювання, то і російський князь повинен був також скористатися цим слушною нагодою. Ще за життя Болеслава, в 1022 році, впоравшись з Брячислава полоцким, Ярослав ходив осаджувати Брест, вдало, чи ні - невідомо; возгоревшейся в цей час боротьба з Мстиславом тмутараканским не могла дозволити Ярославу продовжувати свої неприязні руху на Польщу; але, помирившись з Мстиславом в 1030 році, Ярослав знову робить похід на Польщу, і бере Бельз. У наступному 1031 році обидва брата - Ярослав і Мстислав зібрали багато війська і виступили в Польщу, взяли знову міста Червенські, і повоювали Польську землю, багато ляхів привели і розділили між собою, говорить літописець. Зле було становище Польщі при Мечислава II, але ще гірше стало по його смерті, що послідувала в 1034 році. Дружина княжа мала можливість підсилитися при слабкому Мечислава, і ще більш по смерті останнього, коли вдова його, Рікса, уроджена принцеса пфальцських, прийняла опіку над малолітнім сином своїм, Казимиром. Рікса не мала сили дати значення ослабленою при Мечислава князівської влади, стримувати прагнення вельмож, а оточила себе своїми одноплемінниками, яким дала велике значення в державі, на шкоду природним полякам. Це образило народне почуття останніх; Рікса була вигнана, і опіка над малолітнім князем перейшла в руки вельмож, за відсутність інших родичів. Тут ми бачимо початок того значення польського вельможності, з яким воно є у всій подальшій історії цієї країни. Коли Казимир виріс, і вельможі стали боятися, щоб він, взявши владу в руки, не помстився їм за матір і взагалі не зменшив би придбаного ними значення, то вони вигнали і його. Польща побачила в чолі своєму олігархію; шляхетні роди вигнали слабейшие або підпорядкували їх собі; але не могли ужитися між собою в світі і тим пoгубілі свою справу, справили анархію, якій наслідком було те, що нижче народонаселення - смерди або кметі повстали проти шляхти, почали винищувати панів своїх, брати їх дружин і майно собі. Але повстання проти шляхти було разом і повстанням проти християнства, яке не встиг пустити в народі глибокого коріння, а між тим десятини та інші церковні податі, строгість, з якою духовенство вимагало негайної зміни древніх, язичницьких звичаїв на нові, дратували кметів і змушували їх прагнути до повалення і цього ярма; єпископи, священики були вигнані або вбиті, монастирі і церкви спалені, церковні скарби розграбовані. Таким страшним становищем Польщі скористалися знову сусіди; у чехів по смерті Олдріха (1037 рік) вступив на престол син його, вже відомий колишніми щасливими війнами з Польщею, Брячислав I, один з найталановитіших і діяльних князів чеських. Брячислав напав на Польщу і брав міста її та цілі області без опору. Але це посилення чехів на рахунок Польщі врятувало останню; політика німецьких імператорів не могла допустити посилення одного слов'янського володіння на рахунок іншого: їй потрібно було розділення і ворожнеча між ними, і тому імператор Генріх III оголосив війну Брячислава і прийняв в своє заступництво Казимира. Після запеклого опору Брячислав примушений був визнати свою підлеглість Імперії, відмовитися від подальших видів на Польщу, але втримав своє завоювання - землю Вратіславскую (Бреславський) в Сілезії. Тим часом Казимир, увійшовши з німецьким загоном в Польщу, був з радістю прийнятий тою почасти народонаселення, яка втомилася заворушеннями анархії і жадала відновлення порядку; порядок був відновлений по ту сторону Вісли, але в Мазовії Моіслав, один з дружинників колишнього князя Мечислава, користуючись анархією, оголосив себе незалежним, озброївся проти Казимира, закликавши на допомогу язичницьких прусів, литву і слов'ян поморських; цей союз натякає, що в боротьбі Моіслава проти Казимира боролося язичництво з християнством. Але Казимир в цій боротьбі знайшов собі сильного союзника в російській князя. Ще в 1041 році, слідом за походом проти Литви, Ярослав робив похід в Мазовію на човнах. Бути може, вже тоді був укладений союз з Казимиром, але можна вважати також, що похід в Мазовію був зроблений внаслідок союзу Моіславова з литовцями, ворогами Ярослава, і вже союз з Казимиром був наслідком ворожнечі проти Моіслава. У 1043 року Казимира вступив в спорідненість з Ярославом, одружився з сестрою його, Доброгніва, або Марії, отримав за нею багате придане, але замість вена віддав Ярославу 800 полонених, взятих Болеславом з Русі. Наслідком такого тісного союзу було те, що в тому ж році згадується про двократне похід Ярослава на Мазовію; в 1047 році російський князь вирушив знову з військом на допомогу Казимиру проти Моіслава; останній був розбитий і убитий, Мазовія підкорилася знову Пястів. Союз з Польщею був скріплений ще шлюбом Ізяслава, одного з синів Ярославові, на сестрі Казимирова. Є відомості, більш-менш ймовірні, про шлюбних союзах Ярославового сімейства з іншими владельческими будинками в Європі: про шлюб Гарольда норвезького на Ярославовой дочки Єлизавети, короля угорського Андрія - на Анастасії, Генріха I французького - на Ганні; про шлюб Всеволода Ярославича на царівну грецької, дочки Костянтина Мономаха, також про шлюб двох невідомих на ім'я синів Ярославові на двох німецьких княжна.

На час Ярослава належить останнім вороже зіткнення з Візантією.Грецька торгівля була дуже важлива для Русі, була одним з головних джерел збагачення народу і скарбниці княжої; її підтримку і після було одною з головних турбот наших князів, мало би бути і одною з головних турбот Ярослава. Греки посварилися з російськими купцями, і один з останніх був навіть убитий в цій сварці. Російський князь не міг дозволити подібних вчинків і 1043 року відправив на греків старшого сина свого Володимира, давши йому багато війська, і воєводу, або тисяцького свого Вишата. Володимир пішов у човнах, але на шляху від Дунаю до Царгорода піднялася буря, розбила російські кораблі і, між іншим, корабель князя Володимира, так що останній повинен був пересісти вже на корабель одного з воєвод Ярославові, Івана Творіміріча. Інші воїни, числом 6000, крім дружини, були викинуті на берег; вони хотіли повернутися в Русь, але ніхто з дружини не хотів йти з ними в начальників. Тоді Вишата сказав: «Я піду з ними; живий залишуся, загину чи - все краще разом з своїми ». Коли греки дізналися, що російські кораблі розбиті бурею, то імператор Костянтин Мономах послав за ними погоню; Володимир повернувся, розбив грецькі кораблі і прийшов назад в Русь. Але не так був щасливий Вишата - його загін був оточений греками при місті Варні, узятий в полон і приведений в Константинополь, де багатьох російських засліпили; тільки через три роки, коли уклали мир, відпущений був Вишата в Русь до Ярослава. Чим виявлялася ворожнеча в продовження трьох років, невідомо; на яких умовах було укладено мир, також невідомо. Ймовірно, Ярослав поспішив припинити ворожнечу з греками, зайнятий більш важливим підприємством щодо Польщі; ймовірно також, що наслідком і умовою припинення ворожнечі був шлюб сина Ярославового Всеволода на царівну грецької: в 1053 році літописець згадує про народження сина Всеволодова Володимира від цариці грекині.

Про набігах печенізьких, крім згаданих вище при боротьбі Ярослава з Святополком, найдавніші списки літопису повідомляють звістка під тисячі тридцять-шість роком. Перебуваючи в цей час в Новгороді, Ярослав дізнався, що печеніги облягають Київ; він зібрав багато війська, варягів і новгородців, і вступив до Києва., печенігів було безліч; Ярослав вийшов з міста і розташував своє військо так: варягів поставив посередині, киян - на правому крилі, а новгородців - на лівому; і почалася битва перед фортецею. Після злий січі ледь до вечора встиг Ярослав здолати печенігів, яких загинуло безліч від меча і потопились в річках під час втечі. Після цієї поразки ім'я печенігів хоча і не зникає зовсім в літописі, проте напади їх на Русь припиняються.