Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Соціальна політика радянського керівництва в першій післявоєнній п'ятирічці

Скачати 144.04 Kb.
Дата конвертації 17.08.2018
Розмір 144.04 Kb.
Тип дипломна робота

Історичний факультет

Кафедра вітчизняної історії

Соціальна політика радянського керівництва в першій післявоєнній п'ятирічці

Дипломна робота

виконала студентка

___________________

(Підпис)

Науковий керівник

____________________

(Підпис)

Випускна дипломна робота

захищена «_____» _______ 2004 р

оцінка __________________

Голова ДАК ________

(Підпис)

Барнаул 2004


ЗМІСТ

ВСТУП

ГЛАВА I. Життєвий рівень радянського народу до кінця війни.

1.1. Основні соціальні проблеми радянського післявоєнного суспільства

1.2. Матеріальне становище радянських людей до кінця війни

1.3. Стан народної освіти, охорони здоров'я, науки і культури

ГЛАВА II. Заходи радянського керівництва щодо підвищення рівня життя населення.

2.1.Основние напрямки соціальної політики радянського керівництва в післявоєнний період. Заходи щодо вирішення основних проблем суспільства

2.2.Мери радянського керівництва щодо поліпшення життєвого рівня народу

2.3 .Развитие народної освіти, охорони здоров'я, науки і культури

ВИСНОВОК

СПИСОК ДЖЕРЕЛ І використаної літератури

Список літератури

ВСТУП

Вітчизняна війна 1941-1945 років стала для російського народу і народів Радянського Союзу трагічною (але і героїчної одночасно) віхою в ряду подій ХХ століття. Ніколи раніше їм не протистояв такий потужний, жорстокий, нелюдський ворог, який всього за 4 місяці дійшов до Москви. А шлях до Берліна зайняв у нашій армії більше трьох років найтяжчих битв [1].

По завершенні переможної війни почався важкий для країни перехід до мирного будівництва. У важких повоєнних умовах радянське керівництво повинно було прийняти необхідні заходи не тільки по відновленню економіки, народного господарства, а й поліпшенню життєвого рівня радянського народу.

Від перших повоєнних років залежало життя держави на багато наступних роки. Війна принесла не тільки розруху господарства, а й викликала глибокі зміни в свідомості і настроях людей. Народ віддав для перемоги всі свої фізичні і духовні сили, всі свої заощадження, десятки мільйонів життів, сподіваючись, що з миром прийде і полегшення [2].

Заходи, заплановані Радянським урядом на післявоєнну п'ятирічку і наведені у виконання з 1946 по 1950 роки, є дуже важливими. Тільки через багато років можна говорити про їх результати, головним з яких є забезпечення життєздатності радянського суспільства. Ці заходи створили той «резерв», який в майбутньому дозволив Хрущову провести більшість реформ і починань.

Об'єктом дослідження є політика радянського керівництва, спрямована на розвиток соціальної сфери - охорони здоров'я, освіти, науки і культури, на поліпшення життєвого рівня народу.

Предметом дослідження є політика радянського керівництва, яка проводилася в країні в період з 1946 по 1950 роки.

Територіальні рамки охоплюють всю територію Радянського союзу, оскільки більшість заходів проводилося повсюдно. Особлива увага приділяється європейській частині країни - території, що знаходилася в окупації, тому як їх відновлення вимагало найбільших витрат, наведені також деякі дані з післявоєнного розвитку Алтайського краю.

Хронологічні рамки обмежуються 1946-1950 роками - першої післявоєнної п'ятирічкою. Саме на цей період часу були заплановані і приведені в життя основні заходи по відновленню життєвого рівня країни, і 1950-й рік підводить підсумки цих заходів і дає оцінку їх результатів.

Метою роботи є розгляд умов життя в радянському післявоєнному суспільстві: матеріального рівня народу, рівня розвитку науки, культури, освіти, охорони здоров'я, а також розгляд і аналіз заходів радянської влади в сфері соціального забезпечення народу в першу післявоєнну п'ятирічку.

Завдання дослідження:

-Розглянути наслідки війни в соціальній сфері, життєвому рівні людей

• описати стан охорони здоров'я, народної освіти, науки, культури в радянському післявоєнному суспільстві

-Виявити особливості соціальної політики в даний період

-Розглянути механізми приведення в життя заходів радянського керівництва щодо поліпшення життєвого рівня народу

-визначити результати соціальної політики

Історіографія проблеми:

Тема післявоєнного суспільства - одна з найпопулярніших в публіцистиці та історіографічних дослідженнях останніх років. Популярність ця не випадкова. Особливості поведінки і мислення радянських людей, своєрідність характеру радянської людини завжди викликали інтерес до радянського феномену. І навіть коли радянська історія закінчилася, знайшовши конкретні хронологічні обриси, багато людей психологічно ще продовжували жити в Радянському Союзі, залишаючись, по суті, радянськими людьми. Більшість нині живучих росіян народилося і знайшло свій статус в радянський період. Люди похилого віку пережили війну, Сталіна, Хрущова, інших лідерів країни і мають свої уявлення про цей час. Їх особисті враження і життєвий досвід є банк соціальної пам'яті, який не тільки зберігає в собі ключ до розуміння минулого, а й допомагає прогнозувати даний [3]. Крім того, сам характер часу, відомого настільки складними наслідками війни і напруженої міжнародної обстановкою, яскравість особистості Сталіна, що був керівником країни в таких складних умовах, що дає привід для самих суперечливих суджень - все це живить науковий і громадський інтерес до проблеми післявоєнного п'ятиріччя.

У різних джерелах заходи радянської влади в післявоєнну п'ятирічку розглядають по-різному: або критикують, або хвалять, але при всіх «мінусах» післявоєнні роки для сучасників вже тим, що саме тоді почали формуватися елементи самосвідомості людей, їх віра в себе, усвідомлення себе частиною великої держави, на яку дивиться, дорівнює, і з якої вважається весь світ.

Джерельна база: За характером матеріалу всі використані джерела можна розділити на наступні види:

- періодична преса (газети та журнали)

- законодавчі акти (укази, постанови уряду)

- дослідні роботи різних авторів по даній темі

Періодичні видання цікаві тим, що відображають різні точки зору авторів, відображають типове для історичної науки на тому чи іншому етапі її розвитку ставлення до проблеми.

Законодавчі акти є необхідним видом джерел з вивчення даної теми, оскільки є безпосередніми носіями інформації, аналіз якої проводиться в роботі.

Дослідницькі роботи з даної теми становлять інтерес як джерела хоча б тому, що належать авторам, яких, так чи інакше, зацікавили проблеми післявоєнного суспільства, або певні аспекти цих проблем. Тому такі твори також були залучені в якості джерел. Перераховані вище види джерел представлені в друкованому вигляді та в електронному форматі. Електронні ресурси є одним з найсучасніших і доступних видів джерел, звернення до яких допомагає отримати ту інформацію, яку іншими способами добути важко.

Опорою в роботі були праці радянських і російських учених: В.І.Ануфріева, Г.А.Докучаева, Е.Ю.Зубковой, А.І.Манаенкова та інших.

У працях істориків, написаних за радянських часів, надмірно підкреслюється роль І. В. Сталіна, йому приписується більшість заслуг в одержании перемоги і в організації повоєнного життя народу. Так, наприклад, Ануфрієв в своїй роботі «В першу післявоєнну ...» називає діяльність керівництва партії в рішенні післявоєнних завдань героїчної [4]. А.М.Панкратова в книзі «Великий російський народ» називає Сталіна «натхненником всіх наших перемог» вже в повоєнний час [5]. Такі оцінки продиктовані були панівною ідеологією в країні.

Але, коли розпався Радянський Союз, і закінчилася сама радянська історія, погляди істориків змінилися. Тепер з'явилася можливість без упередженості і політичних пристрастей, а головне, з документами в руках, зайнятися вивченням радянського суспільства. З'явилися нові імена серед вчених, які досліджують післявоєнний період: М.Р.Зезіна, В.Ф.Зіма, Е.Ю.Зубкова, А.В.Пижіков, І.А.Чуднов. Дуже цікава робота А.І.Манаенкова - доктора історичних наук, професора, автора понад 60 робіт з проблем історії культурного розвитку радянського села.

На початку 90-х років Е.Ю.Зубкова в роботах «Суспільство, що вийшло з війни: росіяни й німці в 1945 році», «Післявоєнне суспільство: політика і повсякденність» критикує радянську владу, звинувачуючи в тому, що народ, який працював в роки війни на межі всіх своїх душевних і фізичних сил і чекав полегшення після перемоги, полегшення цього не отримав [6].

Аналіз навчальної літератури, зокрема шкільних підручників, показує негативне ставлення багатьох авторів до стану післявоєнного суспільства. Вони висловлюють думку про те, що в ці роки і наука, і культура, і освіта зазнали жорсткої ідеологічної атаці. Такі автори, як Р.Г.Піхоя, Ю.В. Нечіпас вказують на непрощенні помилки радянського уряду щодо сільського господарства, вважають неправильними його дії під час проведення грошової реформи.

В цілому потрібно сказати, що погляди на цю проблему були найрізноманітнішими, і однозначної оцінки бути не може.

Звичайно, важко знайти новизну в дослідженні даного періоду, даної теми, оскільки вона досить добре вивчена, але цікавим може бути узагальнений підхід в оцінці дій радянського керівництва, тому що його діяльність, як правило, оцінюють досить однозначно - або позитивно, або негативно. Дана робота не має на меті виділити тільки «хороші», або тільки «погані» оцінки заходів радянської влади в даний період, і носить скоріше описовий характер: що, як і для чого було заплановано і виконано, які були результати.

Слід зазначити, що більшість навчальних посібників, розглядаючи розвиток країни в певний період, акцентує увагу на політичній сфері, економіці, сільському господарстві, обходячи при цьому стороною соціальну сферу, тобто стосуються лише окремих аспектів повоєнного життя, а не дають повну картину подій.

Наводяться дані щодо збільшення ВВП, зростання заробітної плати, збільшення питомої ваги виробництва певного виду продукції і інші цифри, які, звичайно характеризують ситуацію в країні, але не дають уявлення про те, як жили люди: робітники, селяни, інтелігенція. Учні, особливо школярі, не можуть собі уявити, яким був їхній побут, як вони проводили вільний час, про що вони думали і мріяли, до чого прагнули. Підручники не розповідають про людину, вони оповідають про суспільство в цілому. Дана ж робота - спроба показати ситуацію «зсередини», очима людини того часу. Не хотілося б проводити грань між поняттями «держава», тобто уряд і «народ». Але якщо з боку перших суспільство і його проблеми бачилися в цілому, і заходів щодо вирішення його проблем бачилися і вирішувалися в цілому, то другі цим самим суспільством і були і відчували на собі результати цих заходів.

Можливість використання результатів даної роботи не підлягає

сумніву. В першу чергу, робота може бути залучена в якості навчального матеріалу при гурткової та дослідницькій роботі учнів старших класів. Крім того, дані дослідження можуть бути корисними при підготовці уроків з тематики, пов'язаної з досліджуваним періодом.

Матеріали наукової роботи були використані автором на Дні науки, який відбувся в Барнаульском державному педагогічному університеті в 2003 році в якості доповіді на тему «Суспільство, що вийшло з війни: соціальні проблеми першого післявоєнного п'ятиріччя».

Робота будується за проблемно-хронологічним принципом: 1-й розділ розглядає проблеми суспільства, основні завдання, які ставило перед собою радянське керівництво. Параграфи присвячені розгляду вужчих соціальних проблем: життєвому і матеріального рівня радянських людей, станом охорони здоров'я, народної освіти, науки і культури. 2-й розділ розкриває механізми приведення в життя соціальних заходів уряду, підводяться підсумки зробленого в цілому. Параграфи присвячені розгляду вужчих аспектів: станом науки, культури, освіти, охорони здоров'я, умов життя і праці народу. Висновок підводить загальний підсумок роботи та дає висновок орезультатах соціальної політики радянського керівництва в 1946-1950 рр.


ГЛАВА I. Життєвий рівень радянського народу до кінця війни.

1.1. Основні соціальні проблеми радянського післявоєнного суспільства.

Післявоєнний період, особливо два - три роки після війни, являють собою один з ключових етапів у розвитку радянського суспільства. Повоєнні роки залишили практично без змін політичну і економічну систему СРСР, проте в суспільстві в цей час відбувалися великі зміни.

Для розуміння буття країни в повоєнний час першорядне значення має протиріччя: в результаті перемоги СРСР знайшов велич світової держави, в певних відносинах зайняла чільне місце на планеті, а разом з тим країна встала перед рядом проблем, пов'язаних з її внутрішнім життям.

До кінця війни можна було побачити ряд проблем, які визначали життєвий і культурний рівень радянських громадян.

Величезні були матеріальні втрати країни. Повністю або частково були зруйновані 1710 міст і селищ, понад 70 тис. Сіл і сіл, близько 6 млн. Будівель; притулку втратили 25 млн. чоловік. Знищені, відібрані або відправлено в Німеччину понад 6 млн. Коней, 17 млн. Голів великої рогатої худоби. Матеріальний збиток, нанесений СРСР в роки війни склав 2 трлн. 169 млрд. Рублів (в цінах 1941 г.), тобто країна втратила третину свого національного багатства. Розруха народного господарства СРСР була настільки катастрофічною, що наслідки її могли бути подолані через багато років [1].

Труднощі відновного періоду поглиблювалися великими руйнуваннями на транспорті (з ладу було виведено 26, частково пошкоджено 8 залізничних магістралей, зруйновано 65 тисяч км залізничної колії, прийшли в непридатність тисячі станцій, мостів, паровозів, вагонів; потоплено або непридатне велика кількість судів Північного, Балтійського, Чорноморського і каспійського флотів, судів річкового флоту; зруйновано було 91 тис. км шосейних доріг, мостів, ліній зв'язку) [2], вичерпанням запасів сировини, занепадом сільського господарства, зрад нями в свідомості і настроях людей.

Одним із наслідків війни було руйнування фінансової системи. Якщо доходи населення (фонд зарплати, пенсії, допомоги) зросли з 1940 по 1945 р.р. з 170 до 222 млрд. рублів, то товарообіг знизився з 175 до 160 млрд. рублів [3].

К1 січня 1946 р обіг було випущено 73,9 млрд. Рублів (1 червня 1941 - 184 млрд.), Що призвело до зростання інфляції [4].

Однією з найважчих була проблема людських втрат в результаті війни. Історики і демографи всерйоз зайнялися вивченням цього питання тільки через півстоліття після її початку. Недосконалість статистичної бази, неповнота даних про народження і смертності населення, величиною військових втрат, різниця методик, якими користувалися вчені, стали причиною дискусій і великих розбіжностей в підрахунках. Однак більшість фахівців все ж схилилися до цифри 26,5 - 27 млн. Чоловік, що враховує втрати як в армії, так і серед цивільного населення [5]. Так, Ю.Зубкова в роботі «Післявоєнне суспільство: політика і повсякденність» наводить такі дані: в період з 1 січня 1941 року по 1 січня 1946 го населення скоротилося з 196,8 до 162,4 млн. Чоловік, тобто майже на 18% [6]. В кінці війни серед демобілізованих з армії за станом здоров'я було багато інвалідів, серед них близько 450 тисяч осіб з ампутованою рукою або ногою і близько 350 тисяч з діагнозом остеомієліту (запалення кісткового мозку), понад 13 тисяч незрячих. Число інвалідів Вітчизняної війни склало в 1946 році 2 575 694 чол [7]. Неможливо порахувати кількість людей, які померли від ран і каліцтв вже після війни.

З проблеми величезних людських втрат випливає відразу дві інші проблеми: проблема демографічного перекосу і проблема кадрів в промисловості та сільському господарстві.

У важкому становищі опинилася село. Вона несла більш високі людські втрати в порівнянні з містом, оскільки система бронювання поширювалася на досить незначні верстви сільського населення. Крім того, незважаючи на значні успіхи в індустріалізації, СРСР в 1945 р був країну переважно сільськогосподарську: напередодні війни понад 2/3 населення ще жили в селі [8]. До 1945 р сільське господарство - основне джерело існування народу - було доведено до вкрай жалюгідного стану. Обсяг виробництва знизився до 60% передвоєнного рівня; в районах же, які були тимчасово окуповані ворогом - до 51% [9]. Наприкінці 1945 р навіть після повернення людей з евакуації і демобілізованих, кількість проживаючих в колгоспах було менше довоєнного на 15%, а число працездатних їх членів знизилося навіть на 30% [10]. Так, якщо в 1940 році чисельність колгоспного населення становила 75,8 млн. Осіб, то наприкінці 1945 року ця цифра зменшилася до 64,4 млн. Чоловік [11]. У селі спостерігався і істотний демографічний перекіс: навіть ті фронтовики, які призивалися з сільської місцевості, після демобілізації прагнули в міста. В результаті, якщо в 1940 р співвідношення жінок і чоловіків в колгоспах було приблизно 1/1, то в 1945 р - 2,7 / 1 [12]. Майже половину колгоспного населення становило «підростаюче покоління», тобто діти до 12 років і підлітки 12-16 років, більшу частку становили люди похилого віку та дорослі непрацездатні люди [13].

Проблема демографічного перекосу торкнулася не тільки села: загальна чисельність робітників промислових підприємств скоротилася з 19,7 млн. Чол. в 1940 році до 17,5 в 1945, а більшість їх складало жіноче населення, підлітки (включаючи підлітків 14-15 років), ветерани, інваліди праці і війни [14].

Демографічні наслідки війни не вичерпувалися лише прямими втратами населення. Чи не враховувалися непрямі втрати від підвищення рівня смертності та різкого падіння рівня народжуваності в порівнянні з довоєнним. Проблема сім'ї - одна з найбільш уразливих для повоєнного суспільства. Війна різко змінила демографічну ситуацію в країні, «вибивши» найбільш дієздатну частину чоловічого населення. У 1940 році в СРСР на 100,3 млн. Жінок припадало 92,3 млн. Чоловіків, джерелом дисбалансу в даному випадку виступали старші вікові групи (починаючи з 60 років), що можна вважати природним. У 1946 році на 96,2 млн. Жінок припадало 74,4 млн. Чоловіків, і на відміну від передвоєнних років перевищення чисельності жінок починалося вже з покоління 20-24 річних [15]. У селі демографічна ситуація складалася ще більш несприятливо: якщо в 1940 році співвідношення жіночого населення до чоловічого виражалося в пропорції 1,1: 1, то в 1945 році воно змінилося і становило 2,7: 1 [16]. Радянське повоєнний суспільство часто називають «жіночим» суспільством.

Це створювало серйозні проблеми - не тільки демографічні, а й психологічні, переростали в проблему життєвої кризи, жіночої самотності. Післявоєнна «безбатченки» і породжені нею безпритульність і злочинність родом з того ж джерела [17]. «Діти війни» - особлива проблема. Під час війни вони страждали не менше дорослих, а часто навіть більше, ніж вони - вмирали при бомбардуваннях, від голоду і хвороб, їх насильно вивозили за межі країни. За роки війни істотно знизилася народжуваність населення, в результаті до 1946 року дітей у віці до 14 років в СРСР проживало 53 млн. Чоловік, що на 14 млн. Менше, ніж у довоєнному 1940-му [18].

Одним з проявів демографічної проблеми було величезне число сиріт, що з'явилося в країні до кінця 1945 року.

Серед причин дитячої безпритульності і сирітства на першому місці була війна і її наслідки, але якби ця причина була єдиною, то із закінченням війни число дітей - сиріт пішло на спад. Однак цього не сталося. Навпаки, після війни число дітей в дитячих установах продовжувала зростати, і досягла в 1947-1948 роках свого максимуму, коли в дитячих приймальниках - розподільниках було зафіксовано рекордне число затриманих - майже півмільйона [19]. За оцінкою відділу по боротьбі з безпритульністю та бездоглядністю МВС СРСР, в 1948 році чисельність дітей, які втратили батьків і підлягають обліку в Центральному адресно-довідковому дитячому столі склала два з половиною мільйона [20]. Сюди не входили діти, здані матерями - одинаками або багатодітними батьками в дитячі установи, сироти, які зберегли зв'язок з родичами, і ряд інших категорій. Ймовірно, загальна чисельність дітей, що залишились без батьківського піклування, наближалася до трьох мільйонів [21].

Крім війни, були й інші причини, які породжують сирітство. До них слід віднести перш за все голод, що охопив в 1946 році ряд регіонів країни. Від голоду бігли цілими сім'ями, але, потрапивши в безвихідне становище, батьки самі змушені були нерідко кидати дітей, тим самим даючи їм шанс на порятунок [22]. Дитячі установи були переповнені і не приймали дітей від живих батьків, навіть якщо ті не мали можливості їх прогодувати.

Іншою причиною сирітства можна вважати догляд дітей з сімей і дитячих установ, тому що тисячі сімей опинилися не в змозі прогодувати дітей і забезпечити їм нормальні умови існування. Особливо важко було багатодітним і неповним сім'ям. Робота часто не залишала батькам сил і часу для належного нагляду за дітьми. Не вистачало коштів, щоб одягнути і взути їх [23].

Масового характеру мали пагони з дитячих установ (1945 рік - 24 тис.) [24]. Бігли не тільки через погані умови утримання, багато дітей не могли повірити в втрату батьків і хотіли їх знайти.

Третьою причиною сирітства було зростання позашлюбної народжуваності після війни. Матері-одиначки здавали немовлят в будинку дитини, опинившись не в змозі їх утримувати [25].

Психологами відмічено, що «діти війни» раніше дорослішають, що вони за своїм світовідчуттям завжди старше своїх однолітків, які виросли в мирні роки. Дитячу психіку травмують втрати близьких, пережитий страх перед смертю, вимушене сирітство. В СРСР же виросло ціле покоління «дітей війни» - зросла в неповних сім'ях або взагалі поза сім'єю, зросла без будинку в повному розумінні цього слова. Сім'ю і дім таким дітям замінювали школи, дитячі будинки або просто міські двори.

Виняткову гостроти набула проблема кадрів, адже скоротилася не тільки загальна чисельність населення країни, але і сама його діяльна частина. Відновлювані підприємства в постраждалих від війни районах швидко нарощували потужності, пред'являючи підвищений попит на робочу силу [26]. Однак в результаті війни різко знизилися ресурси робочої сили найбільш дієздатних вікових груп, змінилася статево структура робочих (зросла питома вага жінок і молоді), у виробничих колективах скоротилася частка кваліфікованих робітників. В цілому по країні кількість кадрів робочих з довоєнним стажем до кінця війни склало приблизно 10% до загальної кількості працюючих у промисловості [27]. Скорочення населення і, отже, робочої сили, заміна на підприємствах кадрів працездатного віку на старих і підлітків, чоловіків - жінками, кваліфікованих робітників - новачками, зниження працездатності внаслідок поганого харчування через скорочення поголів'я худоби в країні; погіршення житлових умов; знищення або знос технічного обладнання; зниження національного доходу і капітальних вкладень - все це підточувало продуктивність праці, рівень якого не йшов ні в яке порівняння з довоєнним [28]. Відновлення і збільшення чисельності працівників, і перш за все робочих, в народному господарстві було завданням не з легких. Загальна потреба народного господарства в нових кваліфікованих робочих в першу післявоєнну п'ятирічку обчислювалася в 12,5 млн. Чоловік [29].

Повоєнна відбудова та подальший розвиток народного господарства зажадало від радянського керівництва великих зусиль з підготовки нового поповнення робітничого класу.Із завершенням війни тисячі промислових підприємств міняли свій виробничий профіль. На зміну масовому поточному виробництву приходив випуск продукції за серіями, а нерідко і за індивідуальним замовленням. Переведення підприємств на виготовлення продукції мирного призначення ускладнив технологічний процес. Масовий випуск багатьох видів військової продукції не вимагав від працівників високої кваліфікації. Вчорашні домогосподарки і школярі швидко опановували порівняно нескладними примами роботи [30]. З настанням мирного часу для успішного праці робітникам потрібні були глибокі технічні знання. Тому особливого значення в післявоєнні роки набула проблема підвищення кваліфікації робітників, тому що близько 88% робочих найбільших підприємств машинобудування, металургії, вугільної, нафтової галузей мали низьку загальноосвітню підготовку [31].

І потрібно було також здійснити підйом культурно-технічних знань ІТП-практиків, людей з великим виробничим досвідом, але низьким теоретичним багажем.

Проблема кадрів на селі в післявоєнний час була однією з найгостріших. У 1946 році майже всі голови колгоспів мали лише початкову освіту. Заявки ж колгоспів на дипломованих фахівців задовольнялися незначно. Крім того, величезною проблемою повоєнного села був догляд сільського населення в міста. Згідно з дослідженнями О.М.Вербіцкой, вже в середини 1948 року аграрне виробництво втратило найбільш перспективну частину трудових ресурсів. Скорочення чисельності населення йшло в основному за рахунок молоді, особливо у віці 20-29 років [32]. Догляд в міста найосвіченіших і кваліфікованих фахівців пояснюється тим, що саме вони могли розраховувати на більш успішну адаптацію, більш високі заробітки і подальше соціальне просування [33]. Тому можна зробити висновок, що брак робочих, і, перш за все кваліфікованих, був повсюдної проблемою.

Однією з найважливіших проблем до кінця війни була житлова проблема. Війна позбавила людей вдома, житла. Ностальгія по будинку - лейтмотив усіх фронтових листів останнього періоду війни. Набуття будинку - старого чи нового - стало символом повернення до мирного життя. Однак далеко не кожному повернувся з війни держава могла надати окреме житло - були потрібні величезні відновлювальні роботи, адже багато солдатів повернулися в міста, розбиті бомбами, в спалені села. Особливо гостро проблема житла стояла в областях, які постраждали від військових дій. У цих районах багато сімей змушені були жити в землянках або непристосованих для житла приміщеннях [34].

Повернулися в рідні міста евакуйовані - і виявили, що їхні квартири зайняті іншими людьми: почалися конфлікти, ходіння по інстанціях, аж до Приймальної голови президії Верховної Ради СРСР. У 1945 році в Приймальної було зареєстровано 10 148 звернень громадян з житлового питання, з них 45,2% становили скарги від колишніх власників квартир, чиє житло виявилося зайнятим [35].

Це питання не втрачав своєї актуальності довгий час, але гострота його знизилася вже з другої половини 1946 роки (саме до цього часу колишнім власникам квартир вдалося повернути своє житло, або ці квартири знайшли своїх нових господарів).

Неминучим наслідком війни була психологічна втома людей. Довгоочікувана звістка про перемогу все-таки стала несподіваною. Сльози щастя були на очах у мільйонів людей. Закінчилися п'ять років важкої праці і випробувань, часто на межі можливого, коли кожен радянський громадянин жив під гаслом «Все для фронту, все для перемоги!», При цьому не залишаючи нічого для себе. Для всіх без винятку день 9 травня 1945 року став не тільки великим святом, а й завершенням цілого етапу життя. Саме до цього дня йшли довгі воєнні роки фронтовики, з ним пов'язували свої надії працювали в тилу. День перемоги став межею між війною і миром, між горем втрат, стражданнями і спокоєм. Війна пройшла через кожну радянську сім'ю, залишивши без батьків мільйони дітей, зробивши вдовами молодих жінок. Тяготи і позбавлення торкнулися кожного, все суспільство перебувало в постійному русі: їхали і поверталися з евакуації, розлучалися надовго з рідними і близькими, втрачали або розпродавали все нажите до війни, щоб якось звести кінці з кінцями, хворіли і голодували [36]. Повернення до мирного життя не було легким для радянських громадян. Бажання просто пожити по-людськи було головним, визначальним настроєм відразу після війни, і проблема переходу від війни до миру так чи інакше стояла перед кожною людиною, але, мабуть, найбільшою мірою вона зачіпала інтереси тих, хто був абсолютно відірваний від мирного життя, хто 4 роки жив як би в іншому вимірі, тобто інтереси фронтовиків.

Тягар втрат, матеріальні нестатки для фронтовиків поглиблювалися додатковими труднощами психологічного характеру, пов'язаними з перемиканням на нові завдання мирного облаштування. П'ять фронтових років сильно змінили пройшли війну солдатів. Сміливість і ініціативність, вміння орієнтуватися, самостійно мислити і приймати рішення в складних ситуаціях, які на війні виникали постійно, стали визначальними рисами характеру вчорашніх фронтовиків [37]. Війна стерла вікові межі між минулими воювати сивоволосими батьками сімейств і вчорашніми школярами, перетворивши їх в єдине покоління. Саме на війні більшість з них відчуло власну необхідність, зазнало особисту відповідальність за успіх дорученої справи і долі інших людей, навчилося віддавати і виконувати накази [38]. Війна велася на межі сил - фізичних і душевних, спрямованість до спільної мети мобілізувала останній ресурс людських можливостей. Радянська армія - єдина з усіх беруть участь у війні - не практикували відпусток військовослужбовців (за винятком коротких відпусток через поранення). Солдати весь час перебували в страшному психологічній напрузі і втоми, і втома ця дала про себе знати вже після війни. Фронтовики помічали, що під час війни люди, незважаючи на всі несприятливі чинники, майже не хворіли «мирними» хворобами; перед постійною загрозою смерті такі недуги відступали. Але ось скінчилася війна - і запас міцності вичерпався: людей почали долати отримані на війні рани або цілком звичайні хвороби: інфаркти, гіпертонія ... До сих пір невідомо число померлих від ран уже після війни [39]. Серед демобілізованих за станом здоров'я було 2млн. інвалідів, більшість з них - люди молодих вікових груп [40]. Вони потребували не тільки в хірургічному або терапевтичному лікуванні, але і в спеціальній психологічній підтримці. За встановленим порядком інваліди мали один раз на рік проходити медичне переогляд для підтвердження інвалідності, причому цій процедурі піддавалися навіть ті, хто втратив на фронті ногу або руку. З війни всі вони вийшли переможцями, але не всі змогли влаштуватися в повоєнного життя.

Особливо гостро проблема адаптації до мирного життя стояла перед тими, хто пішов на війну зі шкільної лави, не встигнувши отримати професії, знайти стійкий життєвий статус. Їх єдиною професією була війна, єдиним умінням - здатність тримати зброю і воювати [41]. Після війни цьому поколінню все довелося починати заново. Демобілізація, про яку так мріялося на фронті, для багатьох звернулася серйозною проблемою, але перш за все для них - наймолодших, 1922-1923 років народження. Це покоління найбільше постраждало чисельно, особливо в перший військовий рік. Багато хто приходив до думки про власну непотрібність, незатребуваності в цій новій повоєнного життя, заради якої вони жертвували собою. Провідною психологічною установкою на той момент була задача пристосуватися до нового життя, вписатися в неї. Душевні травми, пережиті ними, часто були важче травм фізичних. Звичайно, люди, які провели 4 роки в окопах, повинні були розвантажитися психологічно, звільнитися від екстремальності останніх років. Втомлені руйнувати, вони прагнули до творення, світу. Світ на той момент був найвищою цінністю [42].

Суспільство, що вийшло з війни, відрізняється від суспільства в «нормальному» стані не тільки по своїй демографічній структурі, але і по соціальному складу. Його вигляд визначають вже не традиційні категорії населення (наприклад, міські і сільські жителі, робітники промисловості та державні службовці, молодь і пенсіонери і т.д.), але соціуми, народжені військовим часом. У цьому сенсі особою післявоєнного суспільства був «людина в гімнастерці», тобто були фронтовики [43]. Дуже яскраво образ такої людини, образ його думок зображені в повісті К. Симонова «Дим вітчизни»: «Як назвати все це, що сполучає в собі спогади про першому страху смерті і про перші ураженнях; і пам'ять про перемоги, спочатку маленьких, потім все більших і більших; густо пам'ять про госпіталях, в яких лежав, про мертвих товаришів, похованих і непохованих, про гіркий залізному і дерев'яному запаху диму спалених людських осель.

Як назвати це міцно оселилося в душі почуття, в якому живуть разом пам'ять про самому світлому і найчорнішому; і ще волають про себе невідомщеним образи і смерті?

І поруч - небувала досі, неймовірна любов до батьківщини - розореної, відданої на тисячі верст, повернутої, пройденої пішки ... Хто, крім солдата, зрозуміє це слово?

... І поруч - урочисті спогади про німецьких дорогах, по яких йдуть сотні тисяч людей, звільнених від полону, - бельгійців, голландців, французів, англійців.

Хто вони зараз, ці люди, - друзі? Вороги? Тоді вони були просто людством, врятованим тобою від смерті і плакала від щастя.

Як, справді, назвати це почуття, яке не дає зараз вважати себе інвалідом, скаржитися на голод або холод і дозволяти кому б то не було поносити то, що ти захищав? Почуття, яке на все життя залишає тебе солдатом - навіть якщо у тебе немає руки »[44].

Війна породила так зване «покоління переможців» - пов'язані психологічно покоління фронтовиків. Вони були об'єднані спільністю проблем, настроїв, бажань, прагнень. Дух фронтового братства, принесений з війни, ще довго існував як важливий фактор, що впливає на всю післявоєнну атмосферу. Колишні фронтовики потребували підтримки один одного, у взаємному спілкуванні. Це призвело до появи величезної кількості невеликих кафе, закусочних, пивних (в народі їх називали «Голубий Дунай»). «О, скільки відкрила цих щілин, забігайлівок, павільйонів, шалманів, всіх цих« Голубий Дунай »розорена, напівзлиденна країна, щоб втішити і зігріти повернулися солдатів, щоб дати їм тепло вільного вечірнього спілкування, щоб допомогти їм виговоритися, отмякнуть душею, подивитися НЕ поспішаючи один одному в очі, усвідомити, що прийшов уже здавався недосяжний світ і спокій. У немислимих клинчастих щілинах між облупленими будинками, на пустирях, серед бараків, зборів, на прибережних галявинах виросли ці вечірні притулку, і тут же народний поголос, забувши про невиразному обліковому номері, привласнила кожному закладу точне і незабутнє назву, якого не знайдеш ні в одному довіднику. »- це невелика замальовка з повісті В. Смирнова« Заулкі »дає можливість зрозуміти, що« блакитні дунаи »в житті людей, що повернулися з війни, були одночасно і побутом, і чимось іншим, хто стоїть над побутом. Роз'єднані життєвими проблемами, вони знову були разом там, де панувала фронтова ностальгія. І чим важче і образливіше ставав післявоєнний побут, тим гостріше і більш очевидним віддруковувалися в свідомості фронтовиків цінності війни, особливо ті з них, що були пов'язані з явищами особистісного властивості, коли людина була «до необхідності необхідний» [45].

Повоєнні роки почалися не лише з величезних втрат і поневірянь, а й з очікуванням змін. Чотири роки люди перебували під психологічним пресом надзвичайної військової обстановки, що складається з нестандартних ситуацій. Тому «нормальне» життя, де можна було «просто жити», не наражаючись щохвилинної небезпеки, у воєнний час бачилася як подарунок долі. Війна в свідомість людей-фронтовиків і тих, хто знаходився в тилу, - привнесла переоцінку і довоєнного періоду, до певної міри ідеалізіровав його. Випробувавши на собі позбавлення військових років, люди, часто підсвідомо, скоригували і пам'ять про минуле мирний час, зберігши хороше і забувши про погане. Бажання повернути втрачене підказувало найпростіша відповідь на питання «як жити після війни?» - «як до війни».

З вищевикладеного можна зробити висновок, що закінчення війни породило не тільки величезну радість, а й поставило суспільство перед необхідністю вирішення багатьох проблем.Причому багато соціальних проблем того періоду виникали в радянському суспільстві вперше, тобто раніше подібних їм не було.

1.2. Матеріальне становище радянських людей до кінця війни.

Більшість авторів, що займалися вивченням післявоєнного п'ятиріччя, називають суспільство, що вийшло з війни, воістину жебраком. Щоб погоджуватися з цим твердженням чи ні, робити певні висновки варто звернутися і до фактів, які вони приводять.

Як уже згадувалося вище, в роки війни багато проблем матеріального плану здавалися незначними. Перебуваючи в постійному страху за своє життя, життя своїх близьких, за свій будинок, за свою батьківщину, люди мало замислювалися про такі питання як покупка і вибір одягу, взуття, облаштуванні свого будинку. Але ось закінчилася війна, і ці питання стали більш актуальною і більш актуальні. І хоча люди раділи закінченню страшної війни, наслідки її в матеріальному плані були дуже складними.

Щоб дати оцінку матеріального становища радянських людей, звернемося до основних даних, зазначених у різних джерелах: рівню цін, рівнем доходів людей, а також такими показниками, як купівельна спроможність населення, умови проживання, якість харчування і т.д.

Почнемо з того, що багато людей залишилися без житла. У післявоєнні роки багато людей змушені були жити в бараках, комунальних квартирах - в тісних кімнатах. Наприклад, в сільських районах Смоленської області до війни було 288 555 будинків, з них зруйновано 130 000; в Псковській області з 107 092 будинків зруйновано було 76 090; в Орловській - 100 590 з 240 000 прийшло в непридатність [46]. У вересні 1945 року перед настанням холодів багато селянські сім'ї, що втратили свої будинки, змушені були жити в землянках (в Смоленській області 14 930 сімей, в Псковській - 18 594, в Орловській - 14 000) [47].

Гострою залишалася житлова проблема і для городян, особливо в областях, які зазнали окупації. Через 2 роки після закінчення війни в місті Великі Луки, наприклад, більше 800 сімей ще проживали в землянках, а в Новгороді з 29 тисяч міського населення 9 тисяч тулилися в бараках, підвалах і землянках [48].

Слід зауважити, що житлова проблема залишалася нагальною ще довгі роки після війни. Спеціальна перевірка, проведена в 1956 році в 85 містах, 13 робочих селищах і 144 сільських районах Брянської, Великолуцькому, Калінінської, Калузької, Новгородської, Орловській, Псковській і інших областях, які зазнали під час війни окупації або знаходяться в прифронтовій зоні, показала, що 1 844 сім'ї проживали в землянках і напівземлянках (з них 1 440 сімей із сільської місцевості), в руїнах будівель продовжували жити 1 512 сімей, в сирих і темних підвалах - 3 130 сімей, в інших непридатних для житла приміщеннях (сараях, лазнях, кухнях, на горищах, в залоз нодорожних вагонах і т.п.) - 32 555 сімей [49]. Так герой твору «Дим вітчизни» К. Симонова описує свій побут таким чином: «... При звільненні було зареєстровано в Смоленську менш ста цілих будинків. А зараз в місті живе 70 тисяч. Так що будь у нас гуртожиток - можеш уявити. Ліжко є у кожного, але стіл на кімнату один. Коли все відразу сядемо займатися, з лікті не розкласти. Влаштувалися в дві зміни: одні сплять, інші - займаються, а потім навпаки. Загалом, звикли »[50].

Неможливо було відразу знайти величезні матеріальні засоби і трудові ресурси для відновлення зруйнованого під час війни, тому життя налагоджувалося повільно і важко. Однак поступово мешканці землянок переселялися в будинку, і навіть якщо це був кут в кімнаті, гуртожиток або комунальна квартира, поліпшення було значним.

У період війни, природно, був помітний ріст озлоблення, нетерпимості, криміналізації суспільства, тому крім розрухи війна залишила ще одне своєрідне «спадок» - зростання кримінальної злочинності. Найпоширенішими видами злочинів були грабежі і дрібні крадіжки. Мотиви злочинів були різними, але найчастіше зводилися до одного - люди намагалися добути собі засоби до існування, хоч якось прогодувати себе [51].

Особливо гостро проблема ця сприймалася жителями міст і промислових центрів, хоча існувала і на селі. Якщо судити за листами, які люди направляли в центральні та місцеві органи влади, редакції газет, боротьба зі злочинністю і бандитизмом у багатьох містах перетворилася в проблему виживання. Робочі міста Саратова писали в «Правду» восени 1945-го: «З настанням осіннього періоду Саратов тероризувати грабіжниками і вбивцями. Роздягання на вулиці, зривання з рук годин стало звичайним явищем. (...) Життя міста завмирає з настанням темряви »[52].

Робочі підмосковного міста Подольська ділилися подібними проблемами: «хуліганство бандити, злодії зупиняють мирних трудівників ... не тільки вечорами, але і вбивають, грабують серед білого дня - і не тільки в глухих провулках, а й на центральних вулицях ... і навіть біля будівель міськкому і міськради »[53].

Небезпечно було ходити по вулицях, небезпечно їздити впрігородних поїздах, де діяли спеціальні зграї злочинців. Люди не тільки побоювалися залишатися після роботи на зборах або інших заходах, а й з роботи намагалися йти ще завидна - щоб уникнути ризику пограбування. Така поведінка була пов'язана не тільки з реальним станом злочинності, а й до певної міри воно провокувалося поширенням різного роду чуток і домислів - причому не тільки в розмовах, а й в саморобних листівках, в яких повідомлялося про нібито скоєні нальотах і вбивствах. Неспокійна життя повоєнного міста, погана інформованість жителів про реальний стан справ породжували на тільки чутки, але і віру в дійсне існування потужних злочинних банд.

Показником матеріального рівня радянських людей є і фінансова ситуація в країні, яка в повоєнні роки була у вкрай нестабільному стані. Війна призвела до небаченого зростання витрат на оборону, і природно, що одним із способів покриття цих витрат стала емісія: з початку війни по січень 1946 року в обіг було випущено 55,4 млрд. Рублів (тобто грошова маса збільшилася в порівнянні з довоєнним періодом в 4 рази) [54]. За орієнтовними розрахунками Мінфіну, напередодні війни грошові залишки міського населення становили 7,3, а сільського - 7 млрд. Рублів. У 1945 ж році суми ці склали відповідно 19,5 і 34,2 млрд. Рублів [55]. Фінансова система була нездатна обслуговувати неминуче зростання загальних витрат після війни і щорічне збільшення держбюджету. Це призводило до того, що між рівнем цін і рівнем заробітної плати робітників виникав великий дисбаланс. Життя занадто дорожчала.

Певним показником матеріального рівня громадян є і їх зовнішній вигляд. Післявоєнна повсякденність запам'яталася сучасникам в сіро-зеленому кольорі: на вулицях міст раз у раз мелькали гімнастерки, шинелі і інший одяг, в якій вгадувалися ті ж перешиті шинелі і гімнастерки. Люди в ватниках і бувалих чоботях навіть для столиці були нормальним явищем: одягу та взуття гостро не вистачало [56]. Відома абсолютно незвичайне прохання кількох секретарів обкомів Сибіру не проводити в містах демонстрації 7 листопада 1946 року через поганого забезпечення населення теплим одягом [57]. Тілогрійки, армійські шинелі і кирзові чоботи стали виходити з ужитку тільки на початку 1950-х рр. Купівля відрізу на плаття або нове пальто для більшості людей було подією. Не вистачало речей домашнього вжитку: каструль, чайників, ложок - все це якось порозгублював під час війни [58]. А промисловість, чотири роки працювала на військових рейках, не могла за короткий проміжок часу забезпечити все населення речами, необхідними для повсякденного життя. І хоча через деякий час у вільному продажі з'явилися меблі і книги, які більшості людей просто не було куди ставити. З таких дрібниць складався післявоєнний побут.

Якщо звернутися до даних про доходи населення в цей період, то можна зробити певні висновки. Розглянемо дані про доходи жителів міст: за розрахунками Мінфіну СРСР, прожитковий мінімум в Москві восени 1948 року складав один тисячі дев'ятсот тридцять три рубля (на одну людину на місяць), в тому числі: продукти - 946 рублів, одяг - 728 рублів, житло - 98, інші витрати - 160 рублів [59]. Але такий середньомісячної зарплати, яка б забезпечила прожитковий мінімум, в СРСР не мав жоден навіть самий високооплачуваний робочий.

За відомостями ЦСУ СРСР за червень 1946 року повністю отримали зарплату 24 млн. Робітників і службовців країни з 30,6 млн. Числилися в 1946 році у всіх галузях народного господарства [60]. Фактично розмір оплати становив: 5,6% - до 100 рублів, 10,7% - от151 до 200, 8,8% - від 201 до 250, 8,7% - від 251 до 300 рублів [61]. І.В.Говоров в своєму дослідженні «Розгул злочинності в післявоєнному Ленінграді і області» наводить такі дані: в 1946 році зарплата міського міліціонера становила 450 рублів, сільській місцевості - 200 рублів, дільничного уповноваженого - 600 рублів, оперуповноваженого - 700 рублів [62] .

Таким чином, майже 40% робочих мали такий фактичний місячний заробіток, з якого половина повинна була піти на оплату харчування по найнеобхіднішого для людини мінімуму.

Kонечно, проблему забезпечення робочих людей продуктами харчування полегшувала карткова система, що існувала як в роки війни, так і в перші повоєнні час. Однак дія таких карток поширювалося тільки на працівників промислових підприємств і міських жителів, селяни ніколи ніякого гарантованого постачання не мали. Міста і робітничі селища забезпечувалися за картками тільки хлібом і цукром; м'ясо, риба, крупа, макаронні вироби і жири видавалися за картками не всюди [63]. Крім того, за картками могли отримувати товари в повному обсязі робочі. Так, в 1945-1946 рр. за картками забезпечувалося 57,6% населення, а в 1946-1947 рр. тільки 41,1% [64]. Продукти за картками продавалися по «пайковим» цінами, які через неврожай 1946 р були підвищені в 2-2,5 рази.

Крім карткового обслуговування продовжувала існувати мережа комерційних магазинів, ціни в яких для трудящих були позамежними. Так, ціна 1 кг пшеничного хліба з борошна 1-го сорту становила від 6 руб. 20 коп. до 7 руб. 80 коп., Цукор коштував від 13 руб. 50 коп. до 16 руб. 50 коп., Вершкове масло від 62 руб. до 66 руб. за кілограм [65]. Найнеобхідніші промислові товари (мило, шкіряне взуття, валянки, тілогрійки, вовняні вироби і т.п.) до грудня 1947 року видавалися тільки за ордерами і талонами, отримати які було нелегко. Ціни на промислові товари на селі були вище, ніж в місті. Так, жіноче вовняне сукня коштувала 510 крб. в місті і 560 руб. на селі, ціна пари чоловічих черевиків коливалася від 260 до 288 руб., а чоловічий костюм коштував в місті 1400 руб. (Кілька середніх зарплат) і 1500 руб. на селі [66]. Те, що більшість людей не могло дозволити собі робити такі покупки, стає очевидним.

Наведемо деякі дані, що описують матеріальне становище радянських людей. Е.Зубкова в своїй роботі «Післявоєнне радянське суспільство: політика і повсякденність» цитує листи міських жителів, відправлені в різні інстанції. Ось, наприклад, уривок листа А.Тарасова, москвича, колишнього фронтовика: «... У дружини немає до сих пір пальто, старша дочка ходить в рваною спідничці ... Я сплю на стільцях, підстилаючи свою шинель ...» Далі наводяться дані з державних архівів: «Вчителі Іванівській неповної середньої школи Чебулінского району за останній час так обносилися, що їм соромно в такому одязі з'являтися в школу», «На заводі №720 (Москва) в цеху № 15 за минулий рік молоді робітники ніяких промтоварів НЕ отримали, а серед них є і такі, у яких немає ні взуття, ні нательног про білизни »[67].

У грудні 1945 року група Управління пропаганди і агітації ЦК ВКП (б) провела інспектування підприємств вугільної промисловості Щекинского району Тульської області. Результати: багато робітників не мали натільної білизни, а якщо воно було, то старе і брудне. Робочі місяцями не отримували мила, в гуртожитках була велика тіснота, люди спали на дерев'яних тапчанах або двоярусних нарах. У день робітники отримували 1200 г хліба, однак, незважаючи на достатність норми, хліб був поганої якості: не вистачало масла, і тому хлібні форми змащували нафтопродуктами [68].

Село виявилася в ще більш важкому стані.Праця на колгоспному полі був вкрай важким і до того ж погано механізованим. Доїння, прибирання гною, приготування кормів, їх підвезення відбувалися вручну, забираючи багато сил і часу. Зношеність сільгоспмашин (тракторів і комбайнів), нестача кваліфікованих кадрів механізаторів - все це приводило до того, що значна частка посівних площ забиралася з великим запізненням, а іноді частина врожаю залишалася в полі і йшла під сніг. Ускладнювався положення також несприятливими погодними умовами. Неврожайним для Західного Сибіру видався 1945 рік, коли валовий збір зерна склав менше половини довоєнного 1940-го [69].

Фонд оплати праці в колгоспах формувався за «залишковим» принципом: на трудодні розподілялося то, що залишилося після виконання всіх видів обов'язкових поставок державі. З урахуванням того, що колгоспи в роки четвертої п'ятирічки здавали державі половину всього виробленого зерна, більше половини м'яса і молока, а заготівельні ціни на цю продукцію не відшкодовували навіть витрат на їх виробництво, в 1945 році зменшилися в 2 з гаком рази видачі на трудодень в цілому по СРСР [70]. Доходи більшості колгоспів були низькі, що не забезпечують достатню оплату праці та необхідне розширення виробництва. У 1949 р більше половини колгоспів країни мали щорічний дохід менше 50 тис. Руб. (В цінах тих років) [71]. Цього ледь вистачало на найнеобхідніше, без чого ведення сільськогосподарського виробництва взагалі було немислимо. Все це відбивалося на рівні достатку колгоспників. Якщо до війни колгоспи країни розподіляли на трудодні приблизно 20% валового збору зерна і понад 40% грошей, то в 1945 році - тільки 13,8% зерна і 28,5% грошей [72]. У 1940 році на 1 трудодень в СРСР припадало 1600 г зерна і бобових, а в 1945-му - 686 г [73]. Це був практично єдине джерело хліба для колгоспних сімей. Крім натуральної оплати за свою працю на громадських полях, колгоспники отримували гроші. Питома вага грошових надходжень від колгоспу в сукупному доході сім'ї колгоспника був невеликий - всього 20%, а іноді і менше того [74]. Продукти харчування - картоплю з молоком (основна їжа післявоєнного покоління) - колгоспники отримували з особистого підсобного господарства (подвір'я), а більшу частину грошових доходів - від продажу продуктів городянам. Саме в підсобному господарстві проводилися всі основні продукти харчування, частина з яких йшла на продаж, що створювало значну частку грошового доходу колгоспної сім'ї. У 1946 році в РРФСР ця частка склала 65,1% [75]. В Алтайському краї на початку 4-ї п'ятирічки сума сукупного грошового доходу колгоспної сім'ї склала 2,3 тисячі рублів, з них 6,3% були отримані з колгоспу, а 66,3% - від особистого підсобного господарства [76]. Значна частина цієї невеликої суми йшла на купівлю продуктів харчування, які не виробляються в сільському господарстві (сіль, цукор і т.д.), нерідко за ринковими цінами, частина на підтримку господарства (покупку худоби, птиці та ін.) Крім того, непосильним гнітом для бюджету багатьох сімей були податки, страхові збори, державні позики. У 1945 році в середньому по РРФСР кожен селянський двір витратив на це 32,8% видаткової частини бюджету [77]. Очевидно, що грошей на покупку промислових товарів, і перш за все одягу, просто не залишалося.

Будинок та корова - найчастіше це були єдині цінності, якими володіла родина, та й то не кожна. Наприклад, в Алтайському краї в 1946 році 72,2% колгоспних господарств мали 1 корову, 1,4% - дві, а стремено коровами не було жодного двору. При цьому 44,1% господарств обходилися без овець, 91,6% - без свиней, а 12,4% - взагалі без всякого худоби [78].

Наведемо уривки з листів (1946 рік), в яких часто повторюються скарги на хвороби, непрацездатність, інвалідність. Навіть люди, офіційно придатні до праці, нарікають на неможливість працювати в повну силу. Проте, виснажена негараздами сільська родина думає про майбутнє своїх дітей, у багатьох листах звучить необхідність хоч якось зібрати дітей до школи:

З Турочакского району Алтайського краю, с. Онгудай, колгосп «12 років Жовтня» пише К .: «Ми живемо дуже погано, все стали дорослі, а одягати нічого, і скоро дітям потрібно в школу ходити, а допомоги нізвідки немає» [79].

З Турочакского району, с. Турочак пише І .: «... Тут дуже погано через одяг, буквально немає нічого, народ весь обносився і придбати ніде, в магазини не привозять» [80].

Усть-Коксинский район, с. Курот, пише В .: «Живемо ми погано, хліба з колгоспу не дають, особливо погано через одяг, голі і босі ... з вересня місяця хлопці, всі троє, повинні йти в школу, а одягнути їх нема в що» [81].

Таким чином, можна зробити висновок, що основними проблемами матеріального плану, які вимагали від радянського керівництва якнайшвидшого вирішення в післявоєнні роки були:

- низький рівень заробітної плати, якої не вистачало не тільки на облаштування житла і покупку нового одягу, але часто і на нормальне харчування.

- погані житлові умови (часто в непридатних для житла приміщеннях), важкі умови побуту.

- проблеми з одягом, взуттям, предметами побуту, які порозгублював під час війни, а нові ще не з'явилися. Потрібно було перевести промисловість на мирні рейки, почати виробництво предметів, необхідних для побуту.

- криза фінансової системи, який наводив до зростання інфляції

Проте, люди вірили в краще і хотіли лише швидше пережити матеріальні труднощі. З наведених вище даних видно, що війна породжувала не тільки страх і жорстокість, а й милосердя. Повоєнне суспільство, незважаючи на безліч проблем, виявилося дивно життєздатним, тисячами життєвих ситуацій демонструючи прагнення людей до взаємодопомоги, співчуття, співчуття. Матеріальні труднощі, фізичні страждання породжували і нові явища людського духу, показували значення загальнолюдських цінностей. Здебільшого радянські люди пишалися батьківщиною і вірили в справедливість суспільства, в якому жили.

1.3. Стан народної освіти, охорони здоров'я, науки і культури.

Виходячи з вищевикладених даних про кількість руйнувань, розмірах завданих збитків, матеріальному рівні радянського народу, можна припустити, що і народна освіта, і охорона здоров'я, і ​​культура також постраждали в роки війни. Щоб виявити основні проблеми, що з'явилися до кінця війни в даній сфері і підтвердити припущення, звернемося до наступних даних: кількості зруйнованих установ, порівняно їх стану з довоєнним періодом, розміром завданих збитків.

Почнемо з того, що найбільшої шкоди було завдано територіям, які зазнали тимчасової окупації. Саме тут виявилися зруйнованими установи охорони здоров'я, науки, культури, народної освіти. За підрахунками спеціальної комісії німцями було захоплено, спалено, зруйновано 40 тисяч лікарень та інших лікувальних установ, 84 тисячі шкіл, вузів, технікумів, 43 тисячі бібліотек, 427 музеїв [82].

Величезні руйнування були нанесені системі народної освіти, починаючи з початкових шкіл і закінчуючи вищими навчальними закладами.

На тимчасово окупованій території було зруйновано 768 шкіл ФЗН і училищ. Загальна сума збитку, нанесеного навчальним закладам системи трудових резервів, склала 974 млн. Рублів. Випробовувалася гостра нестача навчально-виробничих комбінатів, аудиторій, обладнання. У 1946 році з 407 закладів профтехосвіти, 109 не мали виробничих майстерень, бракувало верстатів [83].

Таким чином, можна зробити висновок про те, що системі освіти було завдано значної шкоди. Розглянемо, як виглядала в післявоєнні роки система вищої освіти, і в якому стані опинилася наука.

Система вищої освіти СРСР була добре розвинена вже в довоєнний період. Підготовлена ​​була база підручників, над складанням яких в 1939 році працювало 17 академіків, 175 професорів, 71 доцент і 47 інженерів. Фахівці з вищою освітою були навіть в найвіддаленіших районах країни, так напередодні війни в країні працювало 290 тис. Інженерів, 70 тис. Агрономів, зоотехніків, ветеринарних лікарів і лісівників, 80 тис. Фахівців в області економіки і права, 142 тис. Лікарів, 300 тис. педагогів, бібліотечних і культурно-освітніх працівників, які закінчили університети [84].

Напередодні Великої Вітчизняної війни в штаті радянських вузів складалося 50 тис. Чоловік, серед них професорів - 5,3 тис., Доцентів - 13,1 тис., Аспірантів і викладачів - 31,6 тис. Осіб. При цьому найбільша їх кількість доводилося на педагогічні вузи - 18,2 тис. Осіб, медичні - 19,8 тис. Та технічні - 9,6 тис. Осіб. У 1941 році загальне число аспірантів у країні досягало 13,2 тис. Осіб, в тому числі 1,7 тис. Заочників [85].

Головним наслідком нанесеного системі освіти шкоди стало скорочення масштабів підготовки фахівців. В ході війни повністю або частково було зруйновано 334 вищих навчальних заклади, в яких навчалося близько 233 тис. Студентів. Постраждало або було повністю розграбовано обладнання багатьох лабораторій і кабінетів, які не вдалося своєчасно евакуювати. Унікальні експонати університетів і інститутів, їх бібліотечні фонди вивозилися до Німеччини. Нанесений вищої освіти збиток обчислювався мільярдами рублів, і лише одне його перерахування склало б багатотомна праця. Тільки вузи Міністерства вищої освіти втратили 1 235 тис. Кв. метрів навчальної та 800 тис. кв. метрів житлової площі. Збиток від цих руйнувань за приблизними підрахунками склав 3 млрд. Рублів. Вищі сільськогосподарські навчальні заклади втратили 33% навчальної площі і 34% площі гуртожитків [86].

Фашисти знищили велику кількість навчального обладнання, вартість якого визначається в 11 млн. Рублів [87]. В ході окупації гітлерівцями цілеспрямовано здійснювалося масове винищування радянської інтелігенції, в тому числі викладачів і наукових працівників вищих навчальних закладів. Військово-політична агресія з боку фашистської Німеччини та її союзників проти народів Радянського Союзу супроводжувалася культурним геноцидом, винищенням культурно-історичної пам'яті і духовно-інтелектуального потенціалу країни.

І все ж, незважаючи на жертви і труднощі, викликані війною, радянська вища школа продовжувала жити і працювати. Відразу ж після звільнення радянських територій від загарбників здійснювалися заходи щодо реевакуацію та відновленню вищих навчальних закладів. В результаті інтенсивної роботи професорсько-викладацького складу і студентів у жовтні 1943 року відновив роботу Сталінградський медичний інститут, в січні 1944 року почалися заняття в Київському державному університеті імені Т.Г.Шевченка, за ним в індустріальному інституті, гідрометеорологічному, педагогічному, ветеринарному та інших інститутах України [88]. У Білорусії у вересні 1944 року університет повернувся до Мінська, а з жовтня в ньому почалися заняття на фізико-математичному, хімічному, біологічному, географічному, філологічному та історичному факультетах. До кінця ж війни вища школа Білорусія була майже повністю відновлена. Аналогічні процеси відбувалися і в інших республіках, областях і районах країни, які постраждали в роки окупації.

Повернення вузів з евакуації в місця їх колишнього розташування, їх відновлення та подальший розвиток вимагали значних асигнувань. І треба сказати, що, незважаючи на великі труднощі, які відчував бюджет військового часу, держава знаходило значні кошти на підготовку кадрів вищої кваліфікації. Якщо в 1942 році, коли мережу вузів різко скоротилася, витрати держави на вищу школу становили 821,3 млн. Рублів, то вже в 1943 році вони зросли до 1 123,1 млн. Рублів, в 1944 році - до 1 980,4 млн . рублів, а в 1945 році склали 2 856 млн. рублів [89].

Гроші в першу чергу йшли на розширення підготовки кадрів для основних галузей народного господарства, таких, наприклад, як чорна і кольорова металургія, нафтова промисловість, транспорт, будівництво, енергетика. В результаті цих заходів уже до кінця війни була відновлена, а в деяких відносинах навіть перевершена довоєнна мережа вищих навчальних закладів промисловості та будівництва, транспорту і зв'язку, сільського господарства, охорони здоров'я і т.д. Одночасно з відновленням довоєнних навчальних закладів йшло формування нових. Всього за воєнні роки було створено 60 нових вищих навчальних закладів: 15 - промислових і будівельних, 7 - сільськогосподарських, 3 - транспорту і зв'язку, і т.д. 5 нових вузів були відкриті на Уралі, 5 - в Сибіру, ​​12 - в Середній Азії [90].

Навіть в роки війни йшло збільшення чисельності студентів, незважаючи на те, що в 1941-1942 роках з вузів вибуло 365,6 тис.студентів [91].

Війна залишила важкі наслідки в галузі охорони здоров'я. У республіках і областях, які опинилися в тимчасовій окупації, медичні установи були повністю зруйновані. Всього фашистами було зруйновано 6 тисяч лікарень, 33 тисячі поліклінік, амбулаторій, диспансерів, дитячих садків і ясел, 976 санаторіїв, що більше половини всіх наявних в країні. Лікарняна мережа була виведена з ладу на 87,7%. Значно скоротилася медична допомога населенню в тилових районах. Хірургічні відділення були лише в 29% сільських лікарень, більшість з них не мало стаціонарних відділень. 57% пологів проходило без спостереження і допомоги лікаря [92].

Матеріальна база медичної науки була також істотно підірвана: купи руїн залишилися на місці багатьох НДІ. Були зруйновані Інститут фізичних методів лікування ім. І.М. Сеченова в Севастополі, Інститут туберкульозу в Ялті, Бальнеологічний Інститут в П'ятигорську: знищена майже третина тих, що були в країні аптек і фармацевтичних підприємств. Украй бракувало в ліках і медикаментах. Порідшали ряди медиків.

Війна стала випробуванням для радянської охорони здоров'я. Погане харчування під час війни привело до специфічних захворювань: дистрофії, авітамінозу. На землях, звільнених від ворога, багато тисяч людей хворіли різними інфекційними захворюваннями, висипний і черевний тиф, дизентерію; висока була захворюваність на туберкульоз та смертність від нього, особливо серед населення, що знаходиться на окупованих територіях. Внаслідок голодування і поганих умов проживання перехворіли на дизентерію, диспепсією, пневмонією та іншими захворюваннями близько 4 млн. Чоловік, серед яких було ще близько півмільйона померлих [93].

Однак, в 1945 році захворюваність на черевний і висипний тиф, туляремію, цингу і іншими хворобами не перевищували рівня середини 30-х років [94].

Війна завдала величезної шкоди культурно - просвітницьким закладам. Тільки на селі було знищено близько 8 тисяч клубних установ і 4 тисячі масових бібліотек з книжковим фондом в 20 млн. Томів. Практично мережу культурно - просвітницьких установ довелося створювати заново.

Значно скоротилася мережа діючих клубів в тилових районах: одні прийшли в старий стан, інші в роки війни використовувалися під господарські потреби, треті були зайняті під госпіталі, четверті були порожні, тому що не вистачало культпрацівників, обладнання, інвентарю. Бракувало віконного скла, меблів, палива, простих гасових ламп. Не було можливості придбати музичні інструменти: промисловість тільки перебудовувалася на мирний лад і була зайнята випуском інший, більш життєво необхідної продукції [95].

Вищевикладені факти призводять до висновку, що повоєнний стан народної освіти, охорони здоров'я, науки і культури було вкрай важким. Причому великі були і матеріальні втрати (зруйновано була величезна кількість установ), і людські (виникала проблема кадрів). Ситуація, що склалася вимагала проведення термінових спеціальних заходів.


ГЛАВА II. Заходи радянського керівництва щодо підвищення рівня життя населення.

2.1. Основні напрямки соціальної політики радянського керівництва в післявоєнний період. Заходи щодо вирішення основних проблем суспільства.

Найголовнішим завданням у соціальній політиці радянського керівництва в післявоєнні роки було рішення всіх основних проблем в максимально короткий термін. Для цього 18 березня 1946 року Верховна Рада СРСР затвердив прийнятий урядом п'ятирічний план відбудови народного господарства СРСР, повернення країни до мирного життя, відповідно до якого проводилися всі основні заходи в 1946-1950 роках [1].

Серед його конкретних завдань були:

- «Завершити в 1946 р післявоєнну перебудову народного господарства, використовувати виробничу потужність військової промисловості для подальшого збільшення економічної сили Радянського Союзу» [2].

- «Всебічно розвивати справу відновлення і подальшого будівництва міст і сіл і збільшення житлового фонду країни: створити масове фабрично-заводське виготовлення житлових будинків; надати державну допомогу робітникам, селянам та інтелігенції в індивідуальному житловому будівництві »[3].

- «Зміцнити в промисловості і на транспорті постійні кадри робітників на основі поліпшення організації праці та забезпечення на підприємствах кращих житлових умов; забезпечити зростання висококваліфікованих технічних кадрів »[4].

- «Перевершити довоєнний рівень народного доходу і рівень народного споживання, для чого всіляко підняти харчову промисловість, розгорнути масове виробництво предметів широкого вжитку, помножити колгоспні доходи, збільшити товарообіг; скасувати найближчим часом карткову систему, замінивши її розгорнутої культурної радянської торгівлею »[5].

- «Відновити і розширити мережу початкових і середніх шкіл і вузів, поліпшити підготовку кадрів для виробництва шляхом збільшення трудових резервів і виробничого навчання нових робочих» [6].

- «Поліпшити постановку народного охорони здоров'я; забезпечити розквіт радянської культури і мистецтва »[7].

Тобто план передбачав поліпшення матеріального і культурного стану народу.

Основними напрямами соціальної політики радянського керівництва були: вирішення проблеми руйнувань, фінансової проблеми, демографічної, проблеми сирітства, проблеми кадрів, житлової проблеми, а також проблем радянських людей психологічного плану.

Розглянемо, яким чином долалися проблеми суспільства, породжені війною.

Найпершою завданням післявоєнного п'ятиріччя було завдання відновлення міст, селищ, установ, тобто задача подолання розрухи. З цією метою в містах СРСР згідно з планом намічалося відновити і побудувати майже 45 млн. Квадратних метрів житлової площі, крім того, передбачалося відновлення 1 270 тисяч житлових будинків для колгоспників і будівництво великої кількості громадських і культурних установ [8]. У Москві намічалося побудувати тисячі нових будинків, з них кілька висотних, в тому числі багатоповерхового будинку МГУ на Ленінських горах.Огромние ресурси держава вкладала в відновлення міст. За спеціально розробленим генеральним планам заново відбудовували Ленінград, Київ, Мінськ, Сталінград, Севастополь. У листопаді 1945 р Раднарком СРСР прийняв спеціальне рішення про відновлення 15 великих і найстаріших російських міст: Новгорода, Смоленська, Курська, Орла, Калініна, Великих Лук, Краснодара, Ростова-на-Дону, Вязьми, Новоросійська та інших [9]. У містах відновлювалися постраждалі історичні пам'ятники і споруди. Прискорилися темпи відновлення найбільших промислових центрів: Ленінграда, Сталінграда, Києва, міст Донбасу. Уряд виділив на відновлювальні роботи в цих містах значні фінансові кошти, будівельні матеріали, кадри робітників.

Планувалися також відновлювальні роботи в сільській місцевості. У 1946 році сільському населенню 22 областей, які зазнали окупації, був дан кредит 107,3 ​​млрд. Рублів [10]. Самі колгоспники, багато з яких жили в землянках, створювали будівельні бригади. За п'ятирічку в сільській місцевості було зведено 2 698 тисяч житлових будинків [11]. Школи, клуби, бібліотеки будувалися в основному або за рахунок самооподаткування колгоспників, або методом «народної будови» [12].

Великий внесок у справу відновлення зруйнованих міст внесли організації, наприклад, ВЛКСМ, що нараховує до початку 1946 року в своїх рядах 7,5 млн. Молодих людей, взяв шефство над відновленням п'ятнадцяти старовинних російських міст. Тільки в позаурочний час комсомольці відпрацювали 25 млн. Годин при відновленні міст (з них на відновлення Ленінграда - 8,5 млн. Годин) [13]. З вищевикладеного можна зробити висновок, що проблеми подолання розрухи приділялася велика увага.

Не менш важливою проблемою була фінансова нестабільність. Довоєнна міцність фінансової бази країни була порушена, і фінансова система була нездатна обслуговувати зростання загальних витрат після війни. Якщо доходи населення (фонд заробітної плати, пенсій та допомог) зросли з 1940 по 1945 з 170 до 222 млрд. Рублів, то товарообіг (в цінах відповідних років) зменшився з 175 до 160 млрд. Рублів [14]. Для вирішення цієї проблеми 27 травня 1947 Політбюро створило комісію для вироблення проектів постанов про грошову реформу під головуванням В. М. Молотова [15]. В результаті проект реформи був підготовлений. Внесено була пропозиція «по максимальному збільшенню виробництва для продажу населенню таких товарів ширвжитку, як радіоприймачі, патефони, швейні машини, велосипеди, меблі, посуд, галантерея та ін.» [16], а також з розвитку місцевої та кустарної промисловості. Тобто керівництво країни вирішило за рахунок деякого збільшення виробництва товарів широкого вжитку з обороту вилучити частину грошової маси.

Вже до початку реформи уряду шляхом здійснення ряду заходів вдалося скоротити кількість грошей, що перебувають в обігу з 63,4 до 43,6 млрд. Рублів, але це не вирішувало всіх проблем фінансової системи [17]. Тому було прийнято рішення про проведення реформи. Суть реформи полягала в обміні всіх грошей населення на гроші нового зразка.

Обмін старих грошей на нові проводився за курсом 1:10. Більш пільгові умови передбачалися для обміну вкладів в ощадбанку: вклади до 3 тис. Руб. не переоцінювати (1: 1), вклади до 10 тис. переоценивались за курсом 3: 2, понад 10 тис. руб. виплачувалися як 2: 1 [18].

Іншим напрямком зміцнення рубля був його переклад на золоту основу, що дозволяли запаси дорогоцінного металу, які досягли в 1948 р 1,5 тис. Т [19].

Обмін грошей проводився на всій території СРСР з 16 по 22 грудня 1947 року. Було обміняно старих грошей 37,2 млрд. Рублів, близько 6 млрд. Рублів загинуло в роки війни і не було пред'явлено до обміну [20].

В результаті реформи не було пред'явлено близько третини грошової маси, що знаходилася у населення. І після проведення обміну за відомостями Держбанку, на руках у населення залишилося близько 4 млрд. Рублів, а загальна кількість грошей, випущених в обіг на кінець 1947, склало 14 млрд. Рублів [21].

Одночасно з грошовою реформою проводилася скасування карткової системи розподілу продуктів і багатьох предметів ширвжитку, яка існувала до 17 грудня 1947 року. Хоча ця система забезпечувала сім'ї робітників і службовців необхідними товарами, норми споживання були обмежені. Робочий, наприклад, по звичайній картці щомісяця отримував менше 2 кг м'яса і риби, 400 гр. жирів, 1,2 кг крупи і макаронів, чого було недостатньо для нормального харчування [22].

Крім того, в країні необхідно було скасувати множинність цін, тому що одночасно діяли низькі пайкові ціни на товари, які викуповує за картками, і високі комерційні, що встановлюються в державних комерційних магазинах. У зв'язку з цим вже з середини вересня зросли пайкові ціни і дещо знизилися комерційні. Так, наприклад, для другого поясу, куди входили регіони Центральної частини країни, включаючи Москву і Ленінград, і частина Сибіру, ​​встановилися такі ціни на житній хліб: нові пайкові - 3 р. 40 коп. замість 1 р.10 коп., нові комерційні -8 руб. замість 10 руб .; по м'ясу: нові пайкові - 30 руб. замість 12, нові комерційні - 80 руб. замість 120 [23].

І хоча постанова Ради Міністрів СРСР «Про норми продажу продовольчих і промислових товарів в одні руки» від 14 грудня 1947 встановлював «... Граничні норми відпустки в одні руки: хліб печений - 2 кг; крупа, макарони - 1 кг; м'ясо і м'ясопродукти - 1 кг; ковбасні вироби і копченості - 0,5 кг; бавовняні тканини - 6 м; нитки на котушках - 1 котушка; панчохи-шкарпетки - 2 пари; взуття шкіряне, текстильна, гумова - по 1 парі кожної; мило господарське - 1 шматок; мило туалетне - 1 шматок; сірників - 2 коробки; гас - 2 л. »[24], в результаті скасування карткової системи продовольчі і промислові товари стали продаватися у відкритій торгівлі за єдиними державними роздрібними цінами.

Розглянемо, яким чином вирішувалися проблеми демографічного плану.В умовах загибелі мільйонів чоловіків на фронті мільйони жінок втрачали надії на сімейне щастя, а також багато з них свідомо йшов на Позашлюбний народження дітей. У 1946 році 752 тис. Дітей народилися у жінок, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі, в 1947-му році - 747 тис., В 1950-му - 944 тисячі [25]. Величезні втрати населення, чисельна перевага жінок шлюбного віку, низький матеріально-побутовий рівень життя вимагав прийняття спеціальних заходів для стимулювання народжуваності. З 1944 року батьки дітей, народжених поза шлюбом, звільнялися від будь-якої відповідальності за них [26]. У свідоцтві про народження дитини замість імені батька ставили прочерк. У тому ж році був прийнятий указ президії Верховної Ради СРСР «Про збільшення державної допомоги вагітним жінкам, багатодітним і одиноким матерям», за яким дітей, народжених поза шлюбом, дозволялося приймати на державне забезпечення в будинку дитини та дитячих будинків [27]. Частка дітей матерів-одиначок в будинках дитини до 1946 року зросла і склала більше половини всіх надійшли [28]. Крім того, ще 8 липня 1944 Указом Президії Верховної Ради СРСР вводилися щомісячна допомога матерям, які мають чотирьох і більше дітей [29]. Засновані були ордена «Мати-героїня», «Материнська слава» і «Медаль материнства» [30]. У 1949 році встановлена ​​була нова система щомісячної допомоги багатодітним і одиноким матерям. Турбота про материнство і дітей виявлялася також і в будівництві нових дитячих садків і ясел (в 1950 році - 8,6 тис. Садків і ясел з охопленням дітей 210,7 тис .; для порівняння в 1940 році - 9,6 тис. Садів і ясел з охопленням дітей 266,1 тис.) [31]. Таким чином, в повоєнний час розширилася державна допомога сім'ям, які втратили на війні чоловіків-годувальників. Жінкам - робітницям, особливо багатодітним матерям, виплачувалися одноразові і щомісячні допомоги. Вагітні жінки і матері-годувальниці користувалися рядом пільг.

Існували також державні програми для подолання проблем сирітства. Перш за все - це турбота про таких дітей.

У всіх опікунських документах, що регулюють влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, визнавалися переваги сімейного виховання. Традиція виховання прийомних дітей в сім'ї, завжди існувала в Росії, не вмерла з впровадженням державної системи допомоги сиротам. Важливий був і матеріальний фактор. Влаштування дитини в прийомну сім'ю значно знижувало або повністю звільняло державу від витрат на нього. По різних регіонах в 1945 році на виховання в прийомні сім'ї було передано від 53 до 76% всіх дітей, які залишилися в цей рік без піклування батьків, від 16 до 27% - в дитячі будинки. Загальна частка місць працевлаштування - 10% (ремісничі і залізничні училища, школи ФЗН, колгоспи, радгоспи, промислові підприємства) [32].

Передбачалися різні умови передачі дітей в прийомні сім'ї - опіка чи піклування, патронат або усиновлення - 46,8% - брали дитину на умовах патронату [33]. Патронат передбачав укладення договору державних органів піклування з сім'єю про виховання прийомної дитини і виплату родині допомоги. Як ні мало було призначено допомогу, в умовах того часу воно служило відомим стимулом для багатьох.

Частка опікунства становила 43,2% в 1945 році [34]. Опікунами, як правило, ставали родичі дитини, якими рухали переважно родинні якості, а не матеріальний розрахунок. Посібник опікунам зазвичай не виплачувалося, передбачалося, що кошти на утримання дитини давала пенсія або страховка після смерті батьків, особистий заробіток або стипендія, якщо підліток працював або вчився.

Усиновлених відразу після війни було небагато - 10% [35]. Це пояснювалося тим, що багато дітей не вірили в загибель своїх батьків і продовжували їх чекати. Більшість усиновлень в 1945-1946 роках припадало на рідних батьків, які не перебували з матір'ю в шлюбі. За чинним тоді законам, якщо шлюб не оформлявся, батьківство не визнавалося [36]. Усиновлення ж було полегшено. Воно давало максимальну ступінь близькості прийомних батьків з дітьми, але не передбачало ніякої матеріальної підтримки з боку держави.

Як складалося життя дітей-сиріт в дитячих установах можна скласти досить повну картину по їх звітів і інспекторським перевіркам.

Довідки про результати перевірок, проведених в 1945 році в ряді областей - свідоцтво того, в яких умовах жило більшість вихованців. У Смоленській області більшість дитячих будинків потребували ремонту, перебували в антисанітарному стані, діти спали по три людини на одному ліжку [37]. У Свердловській області тільки 22 дитячих будинки з 195 перебували в пристосованих приміщеннях, інші розташовувалися в шкільних будівлях, і навіть в селянських хатах. Були відсутні вбиральні, лазні, пральні, кімнати для занять, ізолятори для хворих дітей [38].

Однак, оцінюючи матеріально-побутові умови в дитячих установах, не варто забувати про те, що потреба в повоєнний час була повсюдною. Більшість людей недоїдали, жили в тісноті без елементарних побутових зручностей, доношували довоєнну одяг і взуття. Для дітей, багато з яких пережили голод, пройшли по вокзалах і вулицях, дитячий будинок був порятунком.

Виховна робота з дітьми-сиротами будувалася на загальних принципах. Вихованці дитячих будинків відвідували загальні школи, їздили в піонерські табори, брали участь в масових дитячих організаціях. Специфіка складу інтернатних дитячих установ слабо враховувалася і при підготовці кадрів педагогічних працівників. Вихователів дитячих будинків готували тільки педучилища, але не вищих навчальних закладів.

В цілому ж існувала в післявоєнні роки система соціального захисту дітей-сиріт виконала свої функції. У короткі терміни було ліквідовано дитяча безпритульність. Діти, які залишилися без батьків, отримували необхідне, щоб стати повноправним громадянином суспільства. Діяла система контролю за становищем дітей-сиріт: регулярна звітність про здоров'я і успішності вихованців дитячих установ і прийомних дітей [39]. Але були і проблеми - система виховання і освіти в дитячих установах була уніфікована і не враховувала специфічні потреби дітей, які залишилися без батьків. Державна допомога дітям-сиротам не компенсоване нерівності їх соціальних можливостей. Дитячі будинки не могли замінити сім'ю.

Звернемося до проблеми кадрів, яка, як уже було зазначено вище, виникла повсюдно - в містах і сільській місцевості. Радянське керівництво розробило механізми забезпечення підприємств робітничими кадрами. Одним з найбільш ефективних був організований набір (оргнабор) робочої сили, практикувався до війни і відновився в 1946 році [40].

Встановлений урядом порядок залучення робітників на будівництво, підприємства і сезонні роботи передбачав висновок індивідуальних трудових договорів між робітниками і тими підприємствами та відомостями, які запрошували їх на роботу.

Оргнабір став важливим важелем мобілізації трудових ресурсів країни на ті ділянки трудового фронту, які потребували швидкому забезпеченні кадрами. У 1946-50 роках шляхом організованого набору в промисловість, будівництво і на транспорт СРСР було залучено близько 4 мільйонів робочих [41]. Особливо важливе значення набір мав для забезпечення робочою силою промисловості і транспорту Сибіру і Далекого Сходу.

Які виявили бажання поїхати на постійну роботу в ці райони держава надавала матеріальну допомогу, в будівництві будинків, придбання одягу, взуття, забезпечувало безкоштовне перебазування сім'ї на нове місце проживання [42].

Важливий внесок у вирішення проблеми кадрів вносила система державних трудових резервів: за п'ять повоєнних років вона дала промисловості, будівництва і транспорту близько 3,4 мільйонів молодих робітників [43]. Помітну лепту вносили проводилися з ініціативи комсомолу, організовані масові громадські заклики, молоді на будівництва і підприємства.

В 4-му п'ятирічному плані була намічена широка програма професійного навчання молоді. Передбачалося підготувати в навчальних закладах системи державних трудових резервів 4,5 млн. Кваліфікованих робітників, навчити безпосередньо на виробництві 7,7 млн. Робочих, підвищити кваліфікацію 13,9 млн. Чоловік [44].

У вересні 1946 вийшла Постанова Ради Міністрів СРСР «Про заходи щодо поліпшення підготовки трудових резервів і збільшення кількості робочих, підготовлених в ремісничих, залізничних училищах і школах ФЗН», яке визначило конкретні завдання господарських органів по розширенню мережі та зміцненню матеріально-технічної бази трудових резервів , збільшення контингенту і поліпшенню якості навчання молодих робітників [45].

У травні 1946 року Головне управління трудових резервів і Комітет з обліку та розподілу робочої сили були перетворені в Міністерство трудових резервів, що дало можливість зосередити в одному державному органі керівництво обліком, підготовкою і розподілом трудових ресурсів СРСР [46].

На розвиток трудових резервів до 4-ї п'ятирічки держава виділяла 27 млрд. Рублів - в 2,5 рази більше, ніж за весь період їх існування [47]. Витрати на утримання одного учня в 1946 році становили близько 7 тис. Рублів на рік [48]. Був збільшений план підготовки кваліфікованих робітників для провідних галузей промисловості, в тому числі вугільної, нафтової, гірничорудної, металургійної та ін. Управління трудових резервів переглянули і встановили для кожного навчального закладу перелік професій з підготовки кваліфікованих кадрів робітників.

Виділялися приміщення під навчальні заклади, за школами закріплювали ФЗН і училища промислові підприємства. Десятки підприємств передали своїм підшефним сотні верстатів, тисячі одиниць робочого інструмента. Силами шефів були обладнані навчальні приміщення для занять. Якщо в 1946 році навчальні заклади трудових резервів Москви випустили 12 727 чоловік, то в 1948 - вдвічі більше [49].

Розширення матеріально-технічної бази у закладів трудових резервів дозволяло з року в рік збільшувати випуск. У 1946 році на промислові об'єкти народного господарства було направлено 376 255 молодих робітників, в 1947 - 799 109, а в 1948 - 998 007 [50].

Велика увага приділялася зміцненню керівних та викладацьких кадрів шкіл ФЗН і училищ. З метою підвищення професійного рівня викладацьких кадрів були створені центральні курси удосконалення і підвищення кваліфікації з філіями на місцях. Для підготовки майстрів виробничого навчання системи трудових резервів були відкриті технікуми, в яких в 1947 - 19 49 роках пройшли підготовку 5 тис. Чоловік [51]. При обласних управліннях трудових резервів були організовані короткочасні курси, на яких тільки в 1948 році 46 тис. Майстрів і вихователів вивчали питання педагогіки і психології [52].

Масова підготовка робітників у школах ФЗН і училищах дозволила вже до 1948 року повністю забезпечити підприємства робітниками таких спеціальностей, як апаратники, оператори по переробці і видобутку нафти, слюсарі-інструментальники і ін. [53]. У той же час розгорнулася в широких масштабах будівництво зажадало збільшення робочих будівельних професій. Відчували нестачу робочих підприємства металургійної, лісової, електротехнічної промисловості. У зв'язку з подальшим розвитком виробництва виникла необхідність підготовки робітників нових спеціальностей з обслуговування машин і механізмів.

З урахуванням цих моментів в 1949 році були змінені переліки спеціальностей і кількісні пропорції підготовки робітників різних професій в школах ФЗН і ремісничих училищах. Так, питома вага підготовки робітників для будівництва збільшився з 8,2% в 1948 до 15,1% в 1949, для металургійної промисловості з 6,5% до 7,2%, для лісової, паперової та промисловості будматеріалів - з 3,2 % до 4% [54].

В результаті вжитих заходів народне господарство країни отримало поповнення молодих робітників таких спеціальностей, в яких гостро потребувало.

Предметом постійної турботи партії і уряду була підготовка нових робітників безпосередньо на виробництві.Треба було навчити робітничими професіями сотні тисяч людей, які прийшли на промислові підприємства, перевчити багатьох виробників, зайнятих в роки війни вузькоспеціалізованим працею.

Навчання на виробництві обходилося дешевше, ніж в школах ФЗН і училищах, що було важливим фактором в перші повоєнні роки.

Термін навчання робітника на підприємствах становив, як правило, 3 - 6 місяців і процес навчання був наближений потребами конкретного заводу, фабрики, що дозволяло швидко включати знову навчених в виробничий цикл [55].

З переходом країни на рейки мирного будівництва партійні організації на місцях головну увагу звертали на підготовку робітничих кадрів для найбільш важливих промислових підприємств. Для забезпечення кваліфікованими робітничими кадрами новобудов індустрії тракторні та автомобільні заводи Мінська, Кірова, Ленінграда навчали фахівців.

Важливим завданням була підготовка кадрів робочих для підприємств Уралу, Сибіру, ​​Далекого Сходу, Середньої Азії. Евакуйовані в ці райони в перший рік війни тисячі підприємств і велике число кваліфікованих робітників значно збільшили виробничі сили східних районів країни. Уже в ході війни почалася часткова реевакуація робочих кадрів. У післявоєнний період вона набула масового характеру. У той же час заводи, фабрики, обладнання і раніше залишалися в місцях своєї нової дислокації [56].

З огляду на ці обставини, ще в роки Великої Вітчизняної війни була організована підготовка робітничих кадрів з місцевих жителів відновлених районів країни; здійснювалися заходи щодо залучення робочої сили з місцевого населення на промислові підприємства, в училища і школи ФЗН і організовувалося навчання. В результаті були сформовані загони робітничого класу на Уралі, Далекому Сході, в Сибіру, ​​республіках Середньої Азії [57].

В роки 4-ої п'ятирічки навчання нових робочих було широко поставлено на великих підприємствах всіх республік СРСР. За 1946 - 1950 роки на виробництві пройшли навчання і отримали робітничу спеціальність 11 305 тис. Чоловік [58].

Крім того значного поширення набула така форма підвищення виробничої кваліфікації, як школи передового досвіду. Їх діяльність була спрямована на вивчення ефективних форм роботи, застосування яких дозволяло більш економно витрачати сировину і матеріали, покращувати якість продукції, що випускається, успішно освоювати упроваджується у виробництво обладнання та випуск нових видів виробів, підвищувати продуктивність праці. В цілому по країні з 1946 по 1950 роки кількість робітників, які займалися в школах передового досвіду, збільшилася в два рази [59]. У них пройшло навчання 22% робочих, які підвищили кваліфікацію [60].

З вищевикладеного можна зробити ряд висновків:

- радянський уряд розробив спеціальні заходи для подолання всіх наслідків війни, затвердив їх в новому п'ятирічному плані.

- завдяки діям радянського керівництва в перші повоєнні роки стабілізувалося становище робітників і службовців; завдяки цим заходам і проведеної грошової реформи покращено їхнє матеріальне становище,

- вирішена була проблема кадрів і проблема кваліфікації робітників.

- вирішувалася демографічна проблема: надавалася допомога матерям, багатодітним сім'ям; виявлялася турбота про дітей, які залишилися без сім'ї.

В цілому проведена політика зуміла повернути країну до мирного життя, і хоча і не всі проблеми вирішені були в повній мірі.

2.2. Заходи радянського керівництва щодо поліпшення життєвого рівня народу.

Як вже було написано вище, матеріальне становище радянських людей до кінця війни оцінювалося як украй важкий. Радянським громадянам доводилося долати проблеми невлаштованості побуту, нестачі грошей і багатьох інших. Від дій радянського керівництва в ці роки залежало багато, тому заходи, що проводяться для поліпшень життєвого рівня народу, заслуговують на велику увагу. Розглянемо основні з них.

Однією з важливих заходів першого післявоєнного року було відновлення щорічних відпусток робітникам і службовцям, проведене Указом Верховної Ради СРСР від 30 червня 1945 [61]. У другій половині цього ж року був повсюдно відновлено 8-годинний робочий день на виробництві [62].

Скорочення витрат на оборону в післявоєнне п'ятиріччя і проведення масової демобілізації з армії дозволили державі переключити частину грошових коштів на задоволення першочергових потреб трудящих. Відразу після закінчення війни здійснилися заходи щодо нормалізації умов праці на підприємствах та підвищенню грошової заробітної плати окремим категоріям працівників промисловості.

13 вересня РНК СРСР прийняв постанову «Про порядок та терміни розрахунків з робітниками і службовцями по сумах грошової компенсації за невикористану відпустку, перерахованим в ощадні каси в якості спеціальних вкладів» [63]. Господарські організації розробляли план проведення розрахунків. ВЦРПС 26 вересня 1945 року виніс спеціальне рішення про роботу профспілкових організацій по виконанню постанови РНК СРСР від 13 вересня [64].

З першого січня 1946 був скасований військовий податок з населення (в 1945 році він склав 20,3 млрд. Рублів у цінах 1945 року) [65]. У тому ж році був збільшений розмір неоподатковуваного мінімуму зарплати робітників з 150 до 260 рублів на місяць [66]. З 16 вересня 1946 року в зв'язку з підвищенням пайкових цін на продовольчі товари для працівників, які отримували від 300 до 900 рублів на місяць, вводилася щомісячна доплата в розмірі від 80 до 100 рублів, що отримала назву «хлібної надбавки» [67] У цьому ж році заробітна плата робітників та інженерно-технічних працівників провідних галузей промисловості була підвищена на 20%. В цілому в країні за 1945 - 1947 роки середній рівень зарплати зріс на 32%, проте в подальші роки темпи зростання рівня зарплати були значно нижче [68].

Велике значення для працівників східних районів країни мала постанова Ради Міністрів СРСР «Про підвищення зарплати і будівництві жител для робітників та інженерно-технічних працівників провідних галузей промисловості й будівництв цих регіонів» [69]. Надбавку отримали понад 800 тисяч трудящих, це суттєво вплинуло не тільки на матеріальне становище значної кількості робочих сімей, але певною мірою і на закріплення кадрів промислового персоналу в східних районах.

Таким чином вирішувалися проблеми низького рівня зарплати. Проведення в 1945-1947 роках першочергові заходи в області грошової зарплати призвело до підвищення її середнього рівня по всьому народному господарству на 32%, а у працівників промисловості - на 33% [70].

Великою проблемою післявоєнного суспільства були погані житлові умови. Хоча до кінця п'ятирічки було введено в дію 100 млн. Кв. м житла, до вирішення житлової проблеми було ще далеко.Большінство населення, включаючи і жителів столиці, все ще тулилося в напівпідвалах і комуналках, не кажучи про жителів сільської місцевості. У зв'язку з цим були заплановані великі відновлювальні роботи. На нове житлове будівництво за планом було виділено 16,1 млрд.рублей [71].

Будівництво йшло вкрай нерівномірно: істотно відрізнявся зовнішній вигляд і якість будинків, умови проживання; кількість побудованого житла зменшувалася від центру до периферії. У Москві зводилися помпезні «сталінські» будинку, що визначили вигляд окремих районів на довгі роки. З 1947 р почали будувати висотні будівлі. У менш великих містах будівництво житла йшло повільніше і затягувалося не на один рік.

У звільнених районах вирішувалися завдання створення нормальних житлових умов для колгоспників, ютівшіхся в землянках і тимчасово пристосованих під житлові приміщеннях. У 1946 році сільському населенню 22 областей, які зазнали окупації, був дан кредит 107,3 ​​млрд. Рублів. План відновлення і розвитку народного господарства передбачав обсяг нового будівництва та відновлення житлових будинків в селах на кошти колгоспів на кошти колгоспів і селян за допомогою державного кредиту в кількості 3 400 тис. Будинків [72] .Государственние кошти виділялися на будівництво житла, придбання будівельних матеріалів, придбання вантажних автомобілів. Однак цих грошей було недостатньо.

Развернувшееся в першу післявоєнну п'ятирічку житлове будівництво на селі проводіломногіе відновлювальні роботи з підсобних матеріалів методом «народної будови». Самі колгоспники створювали будівельні бригади. Так, якщо держава в 1946-1950 рр. побудувало 4 345 шкіл, головним чином в містах, то колгоспи в ці ж роки ввели в експлуатацію на свої кошти майже в 4 рази більше; що стосується відновлення житлових будинків, то методом «народної будови» їх було зведено 2 698 [73]. У всіх містах, які постраждали від фашистської навали, створювалися будівельні комсомольсько-молодіжні бригади. Так наприклад в Пскові працювало 85 бригад, які в 1945 році відновили міст, клуб, кінотеатр, 3 дитячих садка, 2 школи, будівля Будинку Рад і безліч житлових будинків. У Воронежі працювало 370 молодіжних бригад. За 3 роки з дня перемоги у місті відновили 14 тис. Житлових будинків, 42 школи, 29 лікарень, 40 поліклінік і амбулаторій, 59 дитячих садків і ясел, 5 лазень, відкрито 260 магазинів, 104 їдалень, 3 стадіони [74].

Відновлювальні роботи на селі зводилися не тільки до зведення нових будівель. В рамках постанов уряду на селі йшло будівництво доріг, будівництво будівель охорони здоров'я, широка електрифікація села. Відбувалася зміна вигляду сільських забудов: житлова площа будинків розширювалася, з'являлися будинки з кількома кімнатами; відбувалася зміна побуту: багато хто став штукатурити стіни, фарбувати підлоги, стали з'являтися шафи, столи, стільці, етажерки, радіоприймачі фабричного виробництва. К. Симонов в повісті «Дим вітчизни» так описав час активного відновлення постраждалих районів країни: «Серед життєвого дорожнього розмови, шумевшего по всьому залу очікування, -... - раз у раз мелькали слова:« будівництво »,« будувати »,« будівництво ». До цих старим словами тепер додалося нове: «відновлення»; і воно повторювалося також часто і буденно »[75].

У повоєнні роки почали вирішуватися і такі проблеми, як забезпечення людей предметами побуту. Промисловість, яка працювала кілька років на війну, починала повертатися обличчям до людини. Міська влада вживали заходів по влаштуванню житла і побуту городян. Наприклад, за рішенням пленуму московського міського комітету партії в липні 1945 року цілий ряд оборонних підприємств столиці отримали спеціальне завдання з випуску ширвжитку для населення: газових плит, металевих ліжок, радіоприймачів, радіол, м'ясорубок, дитячих велосипедів, різного посуду. У повсякденному житті повинні були повернутися вже майже забуті тканини: фай, корд, армюр, кашемір, майя. Чи не були обійдені увагою і підприємства, що випускають взуття, директорів і парторгів яких московський комітет партії зобов'язав налагодити виробництво і розширити випуск такої необхідної продукції [76]. У містах існувала досить розвинена на ті часи мережа магазинної торгівлі, яка складалася з державних і комерційних магазинів. Головним чином городянам були доступні знаки післявоєнного добробуту - легкові автомобілі «Москвич», «Перемога», мотоцикли, телевізори, радіоприймачі, фотоапарати. Однак в цілому зростання вартості життя значно випереджав рівень заробітної плати і в той же час споживчий ринок насичується дуже повільно, діяла система нормованого розподілу товарів через підприємства за ордерами, але отримати заповітний ордер було часом нелегко.

Говорячи про проблеми побуту, слід сказати і про те, що вживалися заходи щодо поліпшення харчування. В кінці 1945 року на державному постачанні знаходилися 80 586 тис. Чоловік. Була підвищена норма видачі хліба дітям (до 15-річного віку) до 400 г замість 300 г, а дітям, які перебувають в дитячих будинках, - до 500 г [77]. Наприкінці 1945 року було збільшено товарні фонди борошна, тваринних жирів, сиру, макаронних виробів. Розгортання цехів з випуску товарів широкого вжитку дало можливість збільшити фонди промислових товарів. Відновлювалася торговельна мережа, розширювалася бескарточний торгівля за вищими цінами. На колгоспному ринку стало більше продуктів, знизилися ціни. Налагоджувалося робота комунально-побутових підприємств.

В цілому подолання наслідків війни йшло досить послідовно.І хоча матеріальний рівень радянських людей ще залишався невисоким, багато проблем втратили свою гостроту. Поступово життя налагоджувалося і поверталася в своє нормальне русло. Виникала потреба в красі і затишку, бажання прикрасити небагатий побут доступними засобами, яка знаходила вираження в широкому поширенні жіночого рукоділля. Майже всі жінки шили, модою післявоєнних років стали вишивка і в'язання. Серветками і накидками були прикрашені кімнати в комуналках і ліжка в гуртожитках. Прикметою повоєнного життя стали привезені з Німеччини «трофейні» речі - предмети побуту, посуд і одяг [78].

Підводячи підсумок всьому вищевикладеному, можна сказати, що матеріальний рівень радянських людей помітно підвищився до кінця післявоєнного п'ятиріччя.

2.3. Розвиток народної освіти, охорони здоров'я, науки і культури.

Як було зазначено вище, системі народної освіти, охорони здоров'я, науки і культури було завдано величезної шкоди, тому найважливішим завданням держави в післявоєнний період стало її відновлення. Розглянемо основні заходи, проведені радянським керівництвом в 1945-1950 роках.

П'ятирічний план відновлення і розвитку народного господарства СРСР на 1946-1950 роки головними завданнями в галузі народної освіти ставив забезпечення обов'язкового семирічного навчання дітей, починаючи з 7-річного віку, як в місті, так і на селі. Для вирішення цих завдань потрібно повністю відновити всю довоєнну шкільну мережу і навіть збільшити її. Передбачалося також створення шкіл робітничої та сільської молоді, для тих, хто в роки Вітчизняної війни не зміг отримати нормального освіти в школі.

Організація народної освіти в перші повоєнні роки проходила у винятково важких умовах: не вистачало шкільних приміщень, підручників, наочних посібників та письмових, украй бракувало вчителів. У багатьох місцях України, Білорусії і РРФСР нерідко заняття проводилися в селянських хатах і навіть землянках. Заняття в школах велися в дві - три зміни. В основному воно здійснювалося міністерствами освіти республік. Крім того, значне число шкіл побудували інші міністерства і відомства [79].

Виникло масове патріотичний рух за відновлення і будівництво шкіл методом народного будівництва. Воно почалося на Україні і охопило згодом всю країну. У РРФСР силами населення було побудовано 1 736 нових шкіл. Повсюдно йшла робота по відновленню та ремонту шкіл, виготовлення меблів та шкільного приладдя. У всіх областях, краях і республіках проходили масові недільники по наданню допомоги школам і створення фонду всеобучу [80].

Трудящі красноярського краю, Курської, Калінінської, Смоленської та інших областей виступили із закликом розгорнути соціалістичне змагання за зразкову підготовку шкіл до навчального року.

Всього з 1946 року по 1950-й в країні було побудовано і введено в дію (включаючи відновлені з числа зруйнованих в роки війни) 18,5 тис. Шкіл на 2,5 млн. Учнівських місць. З них на 1,3 млн. Місць було побудовано в сільській місцевості на кошти колгоспів [81]. Школи, клуби, бібліотеки будувалися в основному або за рахунок самооподаткування колгоспників, або методом «народної будови». Крім того, до початку 1950-х років в основному вдалося відновити зруйновані шкільні будівлі, що дозволило трохи розвантажити освітні установи і перейти від 2-3-змінного навчання до навчання в 1-2 зміни. Одночасно з цим завершився перехід до загального обов'язкового семирічному освіті [82].

У навчальному 1950-1951 році число загальноосвітніх шкіл в СРСР склало 222 тис. - на 23 тис. Більше, ніж в 1940-му році, а число учнів досягла 34 752 тис. - на 800 тис. Учнів більше, ніж напередодні війни [83 ].

З вищесказаного можна зробити висновок, що установи системи освіти відновлювали дуже швидкими темпами. Крім державних коштів, виділених для відновлення шкіл, значні кошти надходили з боку колгоспів, підприємств. Відновлення старих і будівництво нових шкіл проходило у формі масового патріотичного руху.

Важливим фактом було створення в містах всіх республік СРСР особливих семирічних і середніх шкіл, шкіл робітничої молоді. Ця нова форма навчання - без відриву від виробництва - набула широкого поширення.

Війна на деякий час затримала процес підвищення рівня загальної освіти робітників, всього населення країни. Система народної освіти функціонувала на звуженої основі. Держава зуміло зберегти матеріальну базу, педагогічні кадри, і в воєнні роки тривало навчання молоді. У 1945 році з повною і неповної середньої школи було випущено 1,2 млн. Чоловік, або 58,5% в порівнянні з 1940 роком [84]. Випускники вечірніх і заочних шкіл склали приблизно 73%; довоєнного рівня (67 тисяч), середні навчальні заклади дали в 1945 році народному господарству 108 тисяч випускників, а вищі - 60,4 тисячі фахівців, що склало відповідно 48 і 55% від випуску 1940 [85].

Число шкіл, технікумів, вузів збільшилася. У початкових, семирічних і середніх школах, технікумах та інших навчальних закладах на території СРСР в 1950 році навчалося 20,6 млн. Чоловік і в 502 вузах, включаючи заочні - 687 тисяч студентів. За період з 1946 по 1950 роки вищі навчальні заклади дали народному господарству 652 тисячі фахівців, або в середньому за рік 130,4 тисячі осіб (для порівняння - 109,4 тис. В 1939-1940) [86]. Швидкий розвиток отримало вечірній і заочну вищу освіту. На першому місці за кількістю заочників були вузи освіти, оскільки багато вузів, особливо на периферії, відчували нестачу в кваліфікованих науково-педагогічних кадрах.

У повоєнні роки вузи працювали з посиленим навантаженням. Щорічно випускалося в 2 рази більше студентів, ніж до війни. Всього з 1946 по 1950 р було випущено 652 тис. Фахівців [87]. Кінець 1940 - початок 1950-х років - період «божевільних» конкурсів при вступі до вузів. Найбільш престижними були технічні спеціальності, де число абітурієнтів в середньому становило 10 осіб на одне місце. Такий «бум» вищої освіти був пов'язаний з природним перервою в навчанні під час війни, великою кількістю демобілізувалися, а також з першою хвилею сільської молоді, яка отримала десятирічну освіту на селі. Саме для абітурієнтів з села вступ до вузу було не тільки способом «вибитися в люди», реалізувати свій талант, а й вирватися з колгоспу, де їх чекав тільки важкий і низькооплачувана праця. Такі юнаки і дівчата відрізнялися, в порівнянні з міськими жителями, набагато більшою наполегливістю і працьовитістю. Дуже точно талант, характер і звички дівчата з глухого тайгового лісництва Фросі Бурлакової, яка приїхала в Москву вчитися співу, показаний у фільмі «Приходьте завтра».

Гострий дефіцит кадрів і наявний у багатьох фронтовий досвід були хорошими умовами для швидкого кар'єрного зростання. Покоління післявоєнних студентів найшвидше просувалася по службових сходах, зайнявши майже відразу ж після закінчення інститутів досить високі пости. Їх кар'єрного росту також сприяло виникненню в вузах системи аспірантури, науково-дослідних підрозділів. Продовження освіти і наукової діяльності ставали одними з найпрестижніших видів діяльності.

У 1946 році з держбюджету було виділено на освіту 3,8 млрд. Рублів (в 1940 - 2,3 млрд., А в 1950 році ця сума зросла до 5,7 млрд.). У 1946 році Всесоюзний комітет у справах вищої школи був перетворений в

Міністерство вищої освіти СРСР, а в 1950 році в ЦК ВКП (б) був організований відділ науки і вищих навчальних закладів [88].

Розглянемо, як розвивалася в післявоєнні роки радянська наука. У 1946 році радянський уряд значно збільшив витрати на неї, в 2,5 рази перевищивши витрати попереднього року. У цьому році були відновлені Академії наук України, Білорусії та Литви, створені - в Казахстані, Латвії та Естонії. Друга половина 40-х років була часом організації цілої серії науково-дослідних інститутів, які увійшли потім до золотого фонду радянської науки. Серед них були Інститут точної механіки та обчислювальної техніки, Інститут радіотехніки й електроніки, Інститут прикладної фізики, Інститут атомної енергії і багато інших. У той же час продовжували існувати і розширюватися спеціальні конструкторські бюро, що знаходилися в системі МВС СРСР [89].

У 40-ті - на початку 50-х років радянська наука і техніка досягли цілого ряду успіхів, перш за все в галузі фізики, хімії, точної механіки, але всі вони в основному були націлені на військові потреби, сприяли нарощуванню військової потужності держави. У 1949 році в СРСР була випробувана атомна бомба, інтенсивно йшли дослідження в області хімічної і бактеріологічної зброї. У повоєнні роки значні успіхи були досягнуті у фізиці напівпровідників, біофізики, біохімії, радіаційної біології, вивченні люмінесценції; велися інтенсивні дослідження в області напівпровідників, засобів механізації та автоматизації [90].

Змінилося також стан охорони здоров'я та медицини. Медичні установи відновлювалися вже в роки війни в міру вигнання ворога. Але особливого розмаху відновлювальні роботи придбали із закінченням війни. Участь у відновленні медичної мережі нерідко приймало форми широкого народного руху.

Оскільки війна змінила характер захворюваності людей, медичну мережу доводилося відновлювати з урахуванням змін. У порівнянні з 1940 роком до початку 50-х років на 35,4% збільшилася ліжковий мережу в хірургічних лікарнях, на 70% - в терапевтичних, вдвічі - в туберкульозних та шкірно-венерологічних, на 30% - в інфекційних, більш ніж в 10 раз - в онкологічних. Збільшилася також мережу пологових будинків, гінекологічних і очних лікарень [91]. З 1945 року по 1950-й були відновлені зруйновані санаторії і з'явилися 232 нові здравниці для дорослих і дітей [92].

Приділялася велика увага підготовці та перепідготовці медичних кадрів. Уже в 1946 році мережа медичних інститутів, що існувала до війни, була повністю відновлена.

У 1947 році в СРСР працювало 74 медичних ВНЗ, в яких навчалося 123 тисячі студентів, в той час як до війни було 72 вузу з контингентом студентів 115 тисяч [93]. Майже всі медичні інститути розширили свою матеріальну базу, побудували нові навчальні корпуси, клініки, студентські гуртожитки. З метою підвищення кваліфікації лікарів медичні інститути почали з 1945 року переходити на 6-річний термін навчання. Були створені нові підручники з різних розділів медицини [94].

З року в рік в країні зростала кількість медичних працівників. В цілому по СРСР в 1950 році налічувалося 265 тисячі лікарів проти 155 тисяч у 1940-му. Розширено була мережа лікувальних закладів та покращено медичне обслуговування населення. Кількість лікарняних ліжок в 1950-му році збільшилася в порівнянні з 1940-м роком на 23% (в 1950 році їх загальна кількість по СРСР склало 1010,7 тис. В порівнянні з 791 тис. В 1940-му році), в 1, 5 рази зросла кількість дитячих і жіночих консультацій, на 80% збільшилася кількість лікарів. Відновлено і розширено була мережа санаторіїв [95]. Тобто проведені були заходи, що значно поліпшили ситуацію.

У повоєнний п'ятиріччя відновлювалися культурно-просвітницькі установи. Так, за 1946-1950 роки була відновлена ​​і перевищена їх довоєнна мережа. Планом четвертої п'ятирічки ставилося завдання мати в кожному крайовому і обласному центрі будинок народної творчості, крайову або обласну бібліотеку, лекційне бюро; в районних центрах - районну бібліотеку, лекторську групу, Будинок культури і в кожному селі - хату-читальню або клуб і бібліотеку [96].

В результаті проведених в роки першої післявоєнної п'ятирічки заходів вся мережа культурно-просвітницьких установ була відновлена ​​і навіть розширено. У 1950 році в СРСР було 125,4 тисячі клубів, палаців і будинків культури, хат-читалень проти 118 тисяч у 1940 році. Число всіх бібліотек в початку 1951 року склало 351 тисячу. Вони мали 714 млн. Книг (у 1941 році налічувалося 277 бібліотек з фондом 527 млн. Книг) [97].

Була повністю відновлена ​​мережа музеїв.Заново створювалися зруйновані фашистами музей-садиба Л. М. Толстого в Ясній Поляні, музеї П.І.Чайковського в Клину та Н.А.Римского-Корсакова в Тихвіну, будинок-музей А. С. Пушкіна в селі Михайлівському, музей М. Ю.Лермонтова в П'ятигорську, музеї І.С.Нікітіна і краєзнавчий в Воронежі, пам'ятні місця М.В.Гоголя і Т.Г.Шевченка на Україну і ін. Відкрилися нові музеї в Москві - музей М. І. Калініна, музей- садиба художника А.М.Васнецова; в Ленінграді - музей історії Ленінграда і багато інших. У 1950 році в країні налічувалося 937 музеїв, які відвідало 27 млн. Чоловік [98].

Розвивалося книжкова справа, збільшувалися тиражі газет і журналів. У 1950 році в СРСР виходили близько 8 тис. Газет з річним тиражем 7 млрд. Примірників, 1 408 журналів з річним тиражем 181 млн. Прим. [99].

В кінці четвертої п'ятирічки в СРСР працювало понад 200 центральних, республіканських, крайових і обласних видавництв. З них близько 80 випускали літературу на мовах народів СРСР. Мільйонними тиражами друкувалися твори російських і зарубіжних класиків. У 1950 році тираж виданих книг склав 821 млн. Прим. - майже в 2 рази більше, ніж в 1940-му [100].

Серйозну увагу було приділено розвитку радіомовлення. Уже в 1946 році повністю було відновлено і розширено на новій технічній основі місцеве радіомовлення. Воно велося в республіканських, крайових і обласних центрах, а також в 300 містах і районах країни. У 1946-1947 роках стали до ладу нові радіостанції в Ленінграді, Києві, Мінську, Ризі, Кишиневі, Львові та інших містах. У 1950 році в СРСР налічувалося понад 11 млн. Радіоприймальних точок [101].

Зростала кількість телевізорів: якщо в 1945 році їх було всього кілька сот, то в 1950 році - вже близько 15 тисяч [102]. Після війни відновили регулярні передачі телевізійних програм телецентрів в Москві та Ленінграді. У 1951 році став до ладу телецентр в Києві, почалося будівництво телевізійних станцій в Мінську, Ташкенті, Тбілісі, Баку, Єревані, Вільнюсі, Ризі, Талліні, Свердловську, Харкові та інших містах. Зростала кількість телевізорів: якщо в 1945 році їх було всього кілька сот, то в 1950-му році - вже близько 15 тис.

Була повністю відновлена ​​мережа театрів і побудовані нові театральні будівлі: Новосибірський театр опери та балету, театри в Калініні та Брянську; почалося будівництво драматичних театрів в Севастополі, Сталінграді, Нижньому Тагілі і оперних театрів в Казані, Челябінську та інших містах. Значно розширилася кіномережа. У 1950 році працювало 42 тисячі кіноустановок, в тому числі понад 32 тисяч у сільській місцевості [103].

Популярним видом мистецтва, цілком доступним масам, став кінематограф, який в 1946-1950 роки зайняв особливе місце в культурному житті радянського суспільства. Перевага віддавалася історико-біографічним фільмам: «Пирогов» - режисера Казанцева, «Академік Іван Павлов» - Рошаля, стрічок про війну: «Падіння Берліна», «Клятва», «Сталінградська битва». У ці роки вийшли фільми «Молода гвардія», «Подвиг розвідника». Кожен новий фільм був подією, люди дивилися їх по кілька разів [104].

Місцем проведення дозвілля в містах стали кінотеатри, де йшли "трофейні" і радянські довоєнні фільми. Втомлені від війни люди від душі раділи пригод "Веселих хлопців", піратів, ковбоїв, закохувалися під "Дівчину моєї мрії". Надзвичайно популярний був фільм "Тарзан" з Джонні Вайсмюллер в головній ролі. По всій країні, в гаях і парках, наслідуючи Тарзана, хлопчаки з дикими криками і криками намагалися переміщатися по деревах, завдаючи неабиякої шкоди природі і отримуючи удари і каліцтва. Стіни і під'їзди були розписані таємничими "знаками Зорро". З вітчизняних фільмів перший ряд популярності займає комедія «Кубанські козаки», яка побила всі рекорди в післявоєнному кінопрокаті [105]. Фільм розповідав про життя післявоєнної села - радісною, веселою, повною достатку. Нічого подібного в дійсності, звичайно, не було, за що згодом фільм піддавався різкій критиці. Але критика не враховувала не одна обставина: у цього фільму-казки була своя правда, передає дух того часу: людям хотілося вірити, що так і буде, і що буде багато всього - чого захочеш, тому ошатні актори, які співають пісні, не виглядали в їх очах глузуванням.

Під час війни і в перші повоєнні роки в бібліотеках відзначалося зростання попиту на літературу пригодницького жанру, і навіть казки. З одного боку, подібний інтерес Обьясняю зміною вікового складу працівників, що користуються бібліотеками: за час війни на виробництво прийшли підлітки (на окремих підприємствах вони становили від 50 до 70% зайнятих) [106]. Після війни читацьку аудиторію бібліотеки пригод поповнили молоді фронтовики, процес інтелектуального зростання яких перервала війна і які в силу цього після фронту повернулися до юнацького колі читання. Але є й інша сторона цього питання: зростання інтересу до такого роду літератури і кінематографу був своєрідною реакцією відторгнення тієї жорстокої реальності, яку несла з собою війна. Потрібна була компенсація психологічних перевантажень. Жага світу, підкріплена вірою, що життя після війни швидко зміниться на краще, зберігалася протягом перших послепобедная років. Надія на краще і живиться нею оптимізм задавали ударний ритм початку повоєнного життя, створюючи особливу - послепобедная атмосферу. Всі переживали труднощі, але духом не падали. Головне - війна була позаду. Емоційний підйом народу, прагнення наблизити своєю працею по-справжньому мирне життя дозволили досить швидко вирішити основні завдання відновлення.

Змученим після війни людям було потрібно те, заради чого вони кували перемогу над ворогом. «Радість наша була більше горя, а життя сильніше смерті і голосніше будь тиші людська пісня» - писав у травневі дні 1945 року Л.Леонов [107].

У перші повоєнні роки розвивалося радянське мистецтво і література. У цей час поряд з визнаними майстрами слова М.Шолохова, О.Твардовським, К. Паустовського з'являються нові імена: Б.Полевой, К.Ваншенкін, А.Межіров. Особливістю післявоєнної поезії є те, що вона не поспішала розлучитися з темою війни. Виступаючи на Х Пленумі правління Спілки радянських письменників (травень 1945 року), П.Антокольский стверджував: «Вітчизняна війна в поезії ще не скінчилася: в поезії вона триває і як тема, і як внутрішнє зобов'язання» [108]. Ще в роки війни в радянській літературі набув широкого поширення жанр поеми, а з травня 1945 по 1950 роки побачило світ близько двохсот творів цього жанру. Народився новий вид поеми - «післявоєнна поема». До таких відносяться «Будинок край дороги» О. Твардовського, «Твій шлях» О.Берггольц, «Твоя перемога» М.Алігер, «Вчора була війна» М.Дудіна. Автори перерахованих творів стверджували, що перемога здобувалася не тільки в боях, праці, а й в моральному протистоянні силам війни:

Ні, ми билися не з одним ворогом,

не тільки з німцем, сильним, всеоружним, -

з усім, що було дрібного кругом,

з усім порожнім і брехливим і бездушним.

( «Твоя перемога» М.Алігер) [109]

Після війни з'являється багато чудових патріотичних творів. У них проходить думка про те, що життя незнищенне, що вона торжествує над стражданнями і смертю. У них відбивається філософське осмислення війни, яке відбулося через деякий час після її закінчення:

Який маніяк посмів подумати тільки,

що ти покірною будеш хоч на мить? ..

Росія - молодецтво гоголівської трійкою,

Росія - музи пушкінської мову.

(В.Жуков, 1945 рік). [110]

З темою війни були пов'язані видатні твори радянської літератури - «Доля людини» і «Вони билися за Батьківщину» М.Шолохова, «Взяття Великошумска» і «Російський ліс» Л. Леонова, «Молода гвардія» О. Фадєєва, «Василь Тьоркін» А.Твардровского і багато інших.

Величезну популярність в нашій країні і за кордоном набула «Повість про справжню людину» (1946 рік) Б.Полевого. Фільм, поставлений по ній, користувався всенародною любов'ю.

У повісті В. Некрасова «В окопах Сталінграда» (1946 рік) події показані очима безпосереднього учасника боїв - командира батальйону, в недавньому минулому - молодого архітектора Керженцева. Виклад ведеться автором від першої особи, в цій колізії солдатських буднів - сила і правда, трагізм історії, віра в перемогу.

У романі О. Фадєєва «Молода гвардія» (1945 рік) розкривається самовіддана боротьба радянської молоді проти німецьких загарбників.

У поемі Твардовського «Будинок край дороги» (1946 рік) зображена доля солдата Андрія Сивцова і його сім'ї, захопленої під час відступу ворогом. У тому ж 1946 році Твардовський видає свій справжній шедевр - «Я убитий під Ржевом» - вірш-реквієм, в якому загиблий солдат з могильного мороку з тривогою запитує живих про долі врятованого їм світу.

Військовій темі присвячені повісті «Зірка» Е.Казакевіча, «Зелений промінь» згаданого Л.Соболєва, «Балтійське небо» Н.Чуковского, «За справедливість» В.Гроссмана.

У ряді творів післявоєнного часу говорилося, що людина воює заради того, щоб повернутися до втраченого «золотому березі» довоєнного щасливого світу і вже ніколи його не покинути. «В окопах все малювалося нам в романтичних, ідеалістичне фарбах, - зізнався одного разу С.Вікулов. - оглухлі від вибухів бомб і снарядів, від гуркоту гармат, ми уявляли собі післявоєнний щастя у вигляді тихого будиночка над річкою з розкритими в зелень віконцями, з грядками в городі, з черемхи в цвіту »[111].

«І поруч - безрозсудний, втомлений сон людини, звернувшись в мокру шинель, в залитому водою окопі. Сон про світ, в якому раптом тихо, і голуби летять зі стадіону після забитого у ворота м'яча. І на стадіоні сидять всі живі, всі, як до війни. Ніхто не убитий, ніхто не помер ... »- це слова К. Симонова [112].

Як не важкі були повоєнні роки, життя йшло своєю чергою, завжди залишався простір для особистого життя, щастя, радості праці, творчості, не висихав рятівний народний гумор, народжувалися анекдоти, частівки. Культурне життя поступово налагоджувалося. Поверталися з евакуації і відкривалися театри, музеї, бібліотеки, навчальні заклади. Люди прагнули надолужити згаяне в роки війни.

Великий розвиток отримала художня самодіяльність. На початку 50-х років налічувалося 360 тисяч гуртків і колективів, в яких взяли участь понад 5 млн. Чоловік [113].

Все вищевикладене дозволяє зробити висновки про те, що в повоєнний п'ятиріччя були очевидні успіхи у відновленні установ освіти, науки, культури, мистецтва, часто їх відновлення набувало форми народно-патріотичного руху; стали розвиватися нові види масової культури (кінотеатри, радіомовлення); з'явилися нові художні твори, що стали відомими не тільки в нашій країні. Тобто радянському керівництву вдалося привести в життя заплановані заходи.


ВИСНОВОК

Тема радянського суспільства завжди живила науковий і громадський інтерес, а розгляд соціальної сфери життя радянського суспільства в післявоєнне п'ятиріччя стало темою численних наукових праць. Досліджуваний період часу і досліджувана тема сповнені протиріч: з одного боку країна була розграбована, зруйнована і принижена, а з іншого - виникали найсвітліші прояви людського духу. Саме в післявоєнні роки було створено багато художніх творів, віршів, фільмів, що стали улюбленими і зрозумілими для багатьох. Уже в цьому полягає парадоксальність епохи і виникає багато питань для вивчення.

Погляди на цю проблему, оцінки діяльності керівництва країни змінювалися, що було обумовлено панівною ідеологією в країні. Дивно, що оцінки ці були практично протилежні одна одній, що автори «нового покоління», які виросли і прожили багато років, будучи радянськими людьми, змогли пофарбувати своє ж минуле в чорний колір.

В даний час більшість авторів досліджень з даної теми оцінює діяльність радянського уряду вкрай негативно. Багато висновків, зроблених на перший погляд цілком обгрунтовано, звучать жорстоко по відношенню до власної батьківщини, нехай навіть і колишньої. І найсерйознішим фактом є те, що практично всі сучасні підручники, як шкільні, так і вузівські, показують цей негатив, виховуючи неповагу до минулого нашої держави. Критикуючи уряд, слід зауважити, що при всіх своїх «мінуси» радянська влада зуміла забезпечити життєздатність радянського суспільства на багато років.

У даній роботі відповідно до поставлених цілей були розглянуті умови життя в радянському післявоєнному суспільстві: матеріальний рівень народу, рівень розвитку науки, культури, освіти, охорони здоров'я, а також проведено аналіз заходів радянської влади в сфері соціального забезпечення народу в першу післявоєнну п'ятирічку.

Автором були також розглянуті механізми приведення в життя заходів радянського керівництва щодо поліпшення життєвого рівня народу та визначено результати соціальної політики.

Підводячи підсумки виконаної роботи можна зробити ряд висновків:

- проблеми, породжені війною, стали для радянського суспільства і, перш за все, для керівництва радянської країни своєрідною «перевіркою на міцність», оскільки від дій останнього залежало майбутнє країни на довгий час. До того ж СРСР, визнаний у всьому світі в якості переможця над фашизмом, перебував під пильною увагою всього світового співтовариства.

- радянському керівництву доводилося вирішувати безліч проблем, пов'язаних із закінченням війни; і ці проблеми були найрізноманітнішими - починаючи від відновлення зруйнованих міст і сіл, і закінчуючи людськими проблемами особистого плану.

- керівництво країни обмежувало терміни відновлювальних робіт, вирішення фінансових, кадрових, житлових проблем рамками однієї п'ятирічки; і «План» за більшістю показників був виконаний.

Незважаючи на досить велику вивченість даної теми, залишається ще багато матеріалу для роботи. Варто розглянути проблему з різних точок зору: економічної, демографічної, психологічної (вивчити феномен радянського післявоєнного суспільства), розглянути регіональні особливості і ще багатьох інших.


СПИСОК ДЖЕРЕЛ І використаної літератури

I. Використані джерела:

1. Панкратова А.М. Великий російський народ. / А.М.Панкратова.- М .:

II. Державне видавництво політичної літератури, 1952.-183с.

2. Перемога і мир: Збірник наукових праць / Ленінград: Наука, 1987.-352 с.

3. Збірник документів і матеріалів з історії СРСР радянського періоду (1917-1958) .- М .: Видавництво Московського Університету, 1966.-503 с.

4. Збірник законів і СРСР та Указів Президії ВР СРСР, 1938-1958 рр., М. 1958.- 604 стр.

5. Симонов К.М. Дим вітчизни. / К.М.Сімонов // Зібрання творів: У 10 т.-М., 1980.-Т.№.3-630 с.

II. Бібліографічний список літератури:

1. Ануфрієв В.І. В першу післявоєнну ... діяльність партії по зміцненню промисловості кадрами робітників у 1945-1950 рр. / В.І.Ануфріев.- М .: Думка, 1983.-111с.

2. Бадалян Т.М. Сільська родина в Сибіру: перший рік після війни. / Т.Бадалян // Гуманітарні науки в Сібірі.-1999 №2.-с.76-83.

3. Баранович-Поліванова Л.І. Враження воєнної доби. / Л.Барановіч- Поліванова // Знамя.-1996 №5.-с.143-158.

4. Волков І.М. Трудовий подвиг радянського селянства в післявоєнні роки. Колгоспи СРСР в 1946 - 1950 рр. / І.М.Волков.- М .: Думка, 1972.-293 с.

5. Докучаєв Г.А. Робочий клас Сибіру і Далекого Сходу в повоєнні роки (1946-1950) / Г.Докучаев.- Новосібсірск: Наука, 1972.-212 с.

6. Євсєєва Е.Н. СРСР в 1945 - 1953 рр .: економіка, влада і суспільство. / Е.Евсеева // Новий історичний вестник.-2002 №6.-с.13-28.

7. Зезін М.Р. Соціальний захист дітей-сиріт в післявоєнні роки (1945-1955) /М.Зезіна//Вопроси истории.-1999 №1.-с.127-136.

8. Зима В.Ф. Повоєнне суспільство: голод і злочинність (1945- 1946) /В.Зіма// Вітчизняна история.-1995 №5.-с.45-59

9. Зубкова Є.Ю. Земля слухом повнилася ... З чим мріяли і на що сподівалися радянські люди після війни / Е.Зубкова // Родіна.- 1998.-№8.-С.5-9

10. Зубкова Є.Ю. Суспільна атмосфера після війни (1945-1946) /Е.Зубкова//Свободная мисль.-1992 №6.-с.4-14

11. Зубкова Є.Ю. Суспільство, що вийшло з війни: росіяни й німці в 1945 році / Е.Зубкова // Вітчизняна история.-1995 №3.-с.90-100

12. Зубкова Є.Ю. Суспільство, що вийшло з війни: росіяни й німці в 1945 році / Е.Зубкова // Вітчизняна история.-1995 №4.-С.26-31

13. Зубкова Є.Ю. Світ думок радянської людини 1945-1948 рр. / Е.Зубкова // Вітчизняна история.-1998 №3.-с.25-39

14. Зубкова Є.Ю. Світ думок радянської людини 1945-1948 рр. / Е.Зубкова // Вітчизняна история.-1998 №4.-с.99-108

15. Зубкова Є.Ю. Повоєнне радянське суспільство: політика і повсякденність. 1945-1953 роки. / Е.Ю. Зубкова.-М .: РОССПЕН, 2000.-229с.

16. Історія Росії в новітній час (1945-2001): Підручник для студентів вузів / За ред. А.Б.Безбородова.-М .: Олімп, 2001.-510 с.

17. Історія Росії. ХХ століття / А.Н.Боханов, М. М. Горінов, В.П.Дмітренко та ін-М .: ТОВ «Фірма Видавництво АСТ», 2000.-608 с.

18. Історія Росії з найдавніших часів до початку XXI століття: Навчальний посібник / За ред. А.П.Шабельнікова.- М .: КноРус, Право і закон, 2002.-688 с.

19. Історія СРСР з найдавніших часів до наших днів. Т.11. Радянський союз на шляху до розвиненого соціалізму.- М .: Наука, 1980.-652 с.

20. Історія СРСР. Епоха соціалізму: Навчальний посібник / Під. ред. Сераева.- М .: Просвещение, 1983.- 463 с.

21. Селянство в роки зміцнення і розвитку соціалістичного суспільства, 1945 - кінець 50-х років. - М .: Наука, 1988. - 499 стор. (Серія «Історія радянського селянства).

22. Курс радянської історіі.1941-1999.: Навчальний посібник / А.К.Соколов, В.С.Тяжельнікова.-М .: Вища школа, 1999.- 414 с.

23. Лельчук В.С. Змінивши мечі на орала. Розповідь про 4-й п'ятирічці (1946-1950) / В.С.Лельчук.- М .: Поліздат, 1967.-112с.

24. Манаєнков А.І. Культурне будівництво в післявоєнній селі (1946-1950) ./ А.І.Манаенков.- М .: Знание, 1991.-64с.

25. Нечіпас Ю.В. Радянське село в перші повоєнні роки / Ю.Нечіпас // Викладання історії в школе.-2004.-№2.-С.11-16

26. Павлов Г. Економічна перемога СРСР у Великій Вітчизняній війні / Г.Павлов // Економіст.-2000.-№5.-С.8-14

27. Панкратова А.М. Великий російський народ. / А.М.Панкратова.- М .: Державне видавництво політичної літератури, 1952.-183с.

28. Піхоя Р.Г. Радянський союз: історія влади 1945-1991.- Новосибірськ: Сибірський хронограф, 2000.- 684 с.

Список літератури

ВСТУП

1. Лельчук В.С. Змінивши мечі на орала. Розповідь про 4-й п'ятирічці (1946-1950). М., 1967. С. 16.

2. Зубкова Є.Ю. Суспільна атмосфера після війни (1945-1946) // Вільна мисль.-1992 №6. С.8

3. Зубкова Є.Ю. Повоєнне радянське суспільство: політика і повсякденність. 1945-1953 роки. М, 2000. С. 28.

4. Ануфрієв В.І. В першу післявоєнну ... діяльність партії по зміцненню промисловості кадрами робітників у 1945-1950 рр. М., 1983. С. 21.

5. Панкратова А.М. Великий російський народ. М., 1952. С.15

6. Зубкова Є.Ю. Суспільство, що вийшло з війни: росіяни й німці в 1945 році // Вітчизняна история.-1995 №3. С.92.

ГЛАВА I. Життєвий рівень радянського народу до кінця війни.

1. Павлов Г. Економічна перемога СРСР у Великій Вітчизняній війні // Економіст.-2000.-№5. С.10.

2. історія СРСР

3. Хлевнюк О.В. Радянська економічна політика на рубежі 1940-1950-х років // Вітчизняна история.-2001 №3. С.79.

4. Там же. С. 79.

5. Баранович-Поліванова Л.І. Враження воєнної доби // Знамя.-1996 №5. С.147.

6. Зубкова Є.Ю. Повоєнне радянське суспільство: політика і повсякденність. 1945-1953 роки. М., 2000.. С.29.

7. Там же. С.30.

8. Волков І.М. Трудовий подвиг радянського селянства в післявоєнні роки. Колгоспи СРСР в 1946 - 1950 рр. М., 1972. С. 39.

9. Зубкова Є.Ю. Повоєнне радянське суспільство: політика і повсякденність. 1945-1953 роки. М., 2000.. С.56.

10. Там же. С. 56.

11. Там же. С. 57.

12. Товариство, що вийшло з війни: росіяни й німці в 1945 році // Вітчизняна история.-1995 №4. С. 29.

13. Там же. С. 29.

14. Ануфрієв В.І. В першу післявоєнну ... діяльність партії по зміцненню промисловості кадрами робітників у 1945-1950 рр. М., 1983. С. 32.

15. Історія Росії ХХ століття. / А.Н.Боханов, М. М. Горінов, В.П.Дмітренко і др.-М., 2000.. С. 470.

16. Там же. С. 470.

17. Зубкова Є.Ю. Світ думок радянської людини 1945-1948 рр. // Вітчизняна история.-1998 №4. С. 101.

18. Там же. С. 101.

19. Зезін М.Р. Соціальний захист дітей-сиріт в післявоєнні роки (1945-1955) // Питання історіі.-1999 №1. С. 128.

20. Там же. С. 128.

21. Там же. С. 128.

22. Зима В.Ф. Повоєнне суспільство: голод і злочинність (1945-1946) // Вітчизняна история.-1995 №5. С. 48.

23. Зезін М.Р. Соціальний захист дітей-сиріт в післявоєнні роки (1945-1955) // Питання історіі.-1999 №1. С. 130.

24. Там же. С.130.

25. Там же. С.130.

26. Ануфрієв В.І. В першу післявоєнну ... діяльність партії по зміцненню промисловості кадрами робітників у 1945-1950 рр. М., 1983. С. 54.

27. історія СРСР

28. Докучаєв Г.А. Робочий клас Сибіру і Далекого Сходу в повоєнні роки (1946-1950). Новосибірськ, 1972. С. 97.

29. Ануфрієв В.І. В першу післявоєнну ... діяльність партії по зміцненню промисловості кадрами робітників у 1945-1950 рр. М., 1983. С. 55.

30. Там же. С.55.

31. Там же. С. 56.

32. Вербицька О.М. Російське селянство: від Сталіна до Хрущова. Середина 1940-х - початок 1960-х років. М., 1992. С. 71.

33. Нечіпас Ю.В. Радянське село в перші повоєнні роки // Викладання історії в школе.-2004.-№2. С.13.

34. Зубкова Є.Ю. Суспільна атмосфера після війни (1945-1946) // Вільна мисль.-1992 №6. С. 9.

35. Зубкова Є.Ю. Повоєнне радянське суспільство: політика і повсякденність. 1945-1953 роки. М., 2000.. С. 34.

36. Євсєєва Е.Н. СРСР в 1945 - 1953 рр .: економіка, влада і суспільство // Новий історичний вестник.-2002 №6. С.17.

37. Зубкова Є.Ю. Суспільство, що вийшло з війни: росіяни й німці в 1945 році // Вітчизняна история.-1995 №3. С.102.

38. Там же. С. 102.

39. Зубкова Є.Ю. Світ думок радянської людини 1945-1948 рр. // Вітчизняна история.-1998 №4. С. 103.

40. Там же. С. 104.

41. Баранович-Поліванова Л.І. Враження воєнної доби // Знамя.- 1996.-№5. С. 146.

42. Там же. С. 146.

43. Зубкова Є.Ю. Повоєнне радянське суспільство: політика і повсякденність. 1945-1953 роки. М., 2000.. С. 66.

44. Симонов К.М. Дим вітчизни. / Зібрання творів: У 10 т.-М., 1980.-Т.№.3. С.223.

45. Зубкова Є.Ю. Суспільство, що вийшло з війни: росіяни й німці в 1945 році // Вітчизняна история.-1995 №3. С.100.

46. ​​Зубкова Є.Ю. Повоєнне радянське суспільство: політика і повсякденність. 1945-1953 роки. М., 2000.. С. 14.

47. Там же. С. 14.

48. Там же. С. 14.

49. Там же. С. 55.

50. Симонов К.М. Дим вітчизни. / Зібрання творів: У 10 т.-М., 1980.-Т.№.3. С.174.

51. Зима В.Ф. Повоєнне суспільство: голод і злочинність (1945-1946) // Вітчизняна история.-1995 №5. С. 51.

52. Зубкова Є.Ю. Повоєнне радянське суспільство: політика і повсякденність. 1945-1953 роки. М., 2000.. С. 36.

53. Там же. С. 36.

54. Пижик А.В. Радянське повоєнний суспільство і передумови хрущовських реформ // Питання історіі.-2002 №2. С. 35.

55. Слабніна Л.А. Доходи і проблеми: стабілізація споживчого ринку в СРСР після Великої Вітчизняної війни // Діалог.- 1997.-№2. С.62.

56. Зубкова Є.Ю. Повоєнне радянське суспільство: політика і повсякденність. 1945-1953 роки. М., 2000.. С. 42.

57. Курс радянської історії. 1941-1999гг .: Навчальний посібник / А.К.Соколов, В.С. Тяжельнікова.- М., 1999.. С.85.

58. Зубкова Є.Ю. Повоєнне радянське суспільство: політика і повсякденність. 1945-1953 роки. М., 2000.. С. 44.

59. Хлевнюк О.В. Радянська економічна політика на рубежі 1940-1950-х років // Вітчизняна история.-2001 №3. С. 81.

60. Павлов Г. Економічна перемога СРСР у Великій Вітчизняній війні // Економіст.-2000.-№5. С.11.

61. Там же. С. 11.

62. Говоров І.В. Розгул злочинності в післявоєнному Ленінграді і області // Питання історіі.-2003 №4. С.141.

63.історія СРСР

64. Курс радянської історіі.1941-1999.: Навчальний посібник / А.К.Соколов, В.С.Тяжельнікова.-М., 1999.. С. 91.

65. Там же. С. 92.

66. Євсєєва Е.Н. СРСР в 1945 - 1953 рр .: економіка, влада і суспільство // Новий історичний вестник.-2002 №6. С.45.

67. Зубкова Є.Ю. Повоєнне радянське суспільство: політика і повсякденність. 1945-1953 роки. М., 2000.. С. 57.

68. Там же. С.58.

69. Селянство в роки зміцнення і розвитку соціалістичного суспільства, 1945 - кінець 50-х годов.М., 1988. С. 114.

70. Вербицька О.М. Російське селянство: від Сталіна до Хрущова. Середина 1940-х - початок 1960-х років. М., 1992. С. 82.

71. Там же. С. 82.

72. Нечіпас Ю.В. Радянське село в перші повоєнні роки // Викладання історії в школе.-2004.-№2. С.14.

73. Там же. С. 14.

74. Там же. С. 14.

75. Бадалян Т.М. Сільська родина в Сибіру: перший рік після війни // Гуманітарні науки в Сібірі.-1999 №2. С.78.

76. Там же. С.78.

77. Вербицька О.М. Російське селянство: від Сталіна до Хрущова. Середина 1940-х - початок 1960-х років. М., 1992. С. 84.

78. Бадалян Т.М. Сільська родина в Сибіру: перший рік після війни // Гуманітарні науки в Сібірі.-1999 №2. С.78.

79. Там же. С. 78.

80. Там же. С. 79.

81. Там же. С. 79.

82. Павлов Г. Економічна перемога СРСР у Великій Вітчизняній війні // Економіст.-2000.-№5. С.8.

83. Ануфрієв В.І. В першу післявоєнну ... діяльність партії по зміцненню промисловості кадрами робітників у 1945-1950 рр. М., 1983. С. 62.

84. Сіверцева Н.Л. Велика Вітчизняна війна і вища школа // Социс.-1995 №5. С. 36.

85. Там же. С. 36.

86. історія СРСР

87. Панкратова А.М. Великий російський народ. М., 1952. С. 44.

88. історія СРСР.

89. Сіверцева Н.Л. Велика Вітчизняна війна і вища школа // Социс.-1995 №5. С. 42.

90. Там же. С.42.

91. Курс радянської історії. 1941-199гг .: Навчальний посібник / А.К.Соколов, Тяжельнікова В.С. М., 1999.. С.142.

92. Там же. С. 142.

93. історія СРСР с. 223.

94. Там же. С. 223.

95. Манаєнков А.І. Культурне будівництво в післявоєнній селі (1946-1950). М., 1991. С.38.


ГЛАВА II. Заходи радянського керівництва щодо підвищення рівня життя населення.

1. Лельчук В.С. Змінивши мечі на орала. Розповідь про 4-й п'ятирічці (1946-1950). М., 1967. С. 14.

2. Євсєєва Е.Н. СРСР в 1945 - 1953 рр .: економіка, влада і суспільство // Новий історичний вестник.-2002 №6. С.36.

3. Збірник документів і матеріалів з історії СРСР радянського періоду (1917-1958). М., 1966. С. 481.

4. Там же. С. 481

5. Євсєєва Е.Н. СРСР в 1945 - 1953 рр .: економіка, влада і суспільство // Новий історичний вестник.-2002 №6. С.37.

6. Збірник документів і матеріалів з історії СРСР радянського періоду (1917-1958). М., 1966. С. 481.

7. Там же. С. 482.

8. Панкратова А.М. Великий російський народ. М., 1952. С.29.

9. Історія Росії в новітній час (1945-2001): Підручник для студентів вузів / За ред. А.Б.Безбородова.-М, 2001. С.23

10. Селянство в роки зміцнення і розвитку соціалістичного суспільства, 1945 - кінець 50-х років. - М., 1988. С.152.

11. Історія Росії в новітній час (1945-2001): Підручник для студентів вузів / За ред. А.Б.Безбородова.-М, 2001. С.22.

12. Там же. С.22.

13. Історія СРСР з найдавніших часів до наших днів. Т.11. Радянський союз на шляху до розвиненого соціалізму.- М., 1980. С. 153.

14. Хлевнюк О.В. Радянська економічна політика на рубежі 1940-1950-х років // Вітчизняна история.-2001 №3. С. 78.

15. Чуднов І.А. Грошова реформа 1947 року очима сучасників // Социс.-1999 №2. С. 99.

16. 16.Там ж. С. 99.

17. Хлевнюк О.В. Радянська економічна політика на рубежі 1940-1950-х років // Вітчизняна історія. - 2001. №3. С.79

18. Євсєєва Е.Н. СРСР в 1945 - 1953 рр .: економіка, влада і суспільство // Новий історичний вестник.-2002 №6. С.41.

19. Там же. С.41.

20. Чуднов І.А. Грошова реформа 1947 року очима сучасників // Социс.-1999 №2. С. 99.

21. Там же. С.99

22. Зубкова Є.Ю. Повоєнне радянське суспільство: політика і повсякденність. 1945-1953 рр. М., 2000.. С. 71.

23. Хлевнюк О.В. Радянська економічна політика на рубежі 1940-1950-х років // Вітчизняна історія. - 2001. №3. С.78.

24. Євсєєва Е.Н. СРСР в 1945 - 1953 рр .: економіка, влада і суспільство // Новий історичний вестник.-2002 №6. С.44.

25. Зубкова Є.Ю. Суспільство, що вийшло з війни: росіяни й німці в 1945 році // Вітчизняна история.-1995 №3. С.102.

26. Зезін М.Р. Соціальний захист дітей-сиріт в післявоєнні роки (1945-1955) // Питання історіі.-1999 №1. С. 130.

27. Там же. С.130.

28. Там же. С.130.

29. Селянство в роки зміцнення і розвитку соціалістичного суспільства, 1945 - кінець 50-х годов.М., 1988. С. 118.

30. Збірник законів і СРСР та Указів Президії ВР СРСР, 1938-1958 рр., М., 1958. с.527.

31. Робочий клас СРСР в роки зміцнення і розвитку соціалістичного суспільства 1945 - 1960 рр / Под ред. А.І. Мельникова. - М., 1987. С.58.

32. Зезін М.Р. Соціальний захист дітей-сиріт в післявоєнні роки (1945-1955) // Питання історіі.-1999 №1. С. 130.

33. Там же. С.130.

34. Там же. С.130.

35. Там же. С.130.

36. Зубкова Є.Ю. Повоєнне радянське суспільство: політика і повсякденність. 1945-1953 рр. М., 2000.. С. 76.

37. Там же. С.76.

37. Зубкова Є.Ю. Земля слухом повнилася ... З чим мріяли і на що сподівалися радянські люди після війни // Родіна.- 1998.-№8ю С.7.

38. Там же. С.8.

39. Зезін М.Р. Соціальний захист дітей-сиріт в післявоєнні роки (1945-1955) // Питання історіі.-1999 №1. С. 131.

40. Історія СРСР з найдавніших часів до наших днів. Т.11. Радянський союз на шляху до розвиненого соціалізму.- М., 1980. С. 154.

41. Там же. С.154.

42. Ануфрієв В.І. В першу післявоєнну ... діяльність партії поукрепленію промисловості кадрами робітників у 1945-1950 рр. М.,

43.Там ж. С.74.

44. Лельчук В.С. Змінивши мечі на орала. Розповідь про 4-й п'ятирічці (1946-1950). М., 1967. С. 22.

45. Докучаєв Г.А. Робочий клас Сибіру і Далекого Сходу в повоєнні роки (1946-1950). Новосибірськ, 1972. С. 146.

46. ​​Там же. С. 146.

47. Історія СРСР з найдавніших часів до наших днів. Т.11. радянський

союз на шляху до розвиненого соціалізму.- М., 1980. С. 154.

48. Там же. С. 154.

49. Ануфрієв В.І. В першу післявоєнну ... діяльність партії по зміцненню промисловості кадрами робітників у 1945-1950 рр. М., 1983. С. 82.

50. Там же. С. 82.

51. Робочий клас СРСР в роки зміцнення і розвитку соціалістичного суспільства 1945 - 1960 рр / Под ред. А.І. Мельникова. - М., 1987. С.64.

52. Утенков А.Я. Боротьба КПРС за відбудову народного господарства і подальший розвиток соціалістичного общества.1946-1955гг .: М., 1974. С. 108.

53. Докучаєв Г.А. Робочий клас Сибіру і Далекого Сходу в повоєнні роки (1946-1950). Новосибірськ, 1972. С. 156.

54. Там же. С. 156.

55. Там же. С.156.

56. Історія СРСР з найдавніших часів до наших днів. Т.11. Радянський союз на шляху до розвиненого соціалізму.- М., 1980. С. 154.

57. Там же. С.156.

58. Там же. С. 156.

59. Панкратова А.М. Великий російський народ. М., 1952. С. 51.

60. Там же. С. 51.

61 Лельчук В.С. Змінивши мечі на орала. Розповідь про 4-й п'ятирічці (1946-1950). М., 1967. С. 30.

62. Ануфрієв В.І. В першу післявоєнну ... діяльність партії по зміцненню промисловості кадрами робітників у 1945-1950 рр. М., 1983. С. 26.

63. Там же. С. 26.

64. Робочий клас СРСР в роки зміцнення і розвитку соціалістичного суспільства 1945 - 1960 рр / Под ред. А.І. Мельникова. - М., 1987. С.101.

65. Там же. С. 212.

66. Там же. С. 223.

67. Утенков А.Я. Боротьба КПРС за відбудову народного господарства і подальший розвиток соціалістичного общества.1946-1955гг .: М., 1974. С. 112.

68.Там ж. С.112.

69. Там же. С.112.

70. Робочий клас СРСР в роки зміцнення і розвитку соціалістичного суспільства 1945 - 1960 рр / Под ред. А.І. Мельникова. - М., 1987. с.233.

71. Історія СРСР з найдавніших часів до наших днів. Т.11. Радянський Cоюз на шляху до розвиненого соціалізму.- М., 1980. С. 216.

72. Селянство в роки зміцнення і розвитку соціалістичного суспільства, 1945 - кінець 50-х років. М., 1988. С. 158.

73. Волков І.М. Трудовий подвиг радянського селянства в післявоєнні роки. Колгоспи СРСР в 1946 - 1950 гг.М., 1972. С.84.

74. Історія СРСР з найдавніших часів до наших днів. Т.11. Радянський союз на шляху до розвиненого соціалізму.- М., 1980. С. 217.

75.Сімонов К.М. Дим вітчизни. / Зібрання творів: У 10 т.-М., 1980.-Т.№.3. С.223.

76. Зубкова Є.Ю. Повоєнне радянське суспільство: політика і повсякденність. 1945-1953 рр. М., 2000.. С. 115.

77. Слабніна Л.А. Доходи і проблеми: стабілізація споживчого ринку в СРСР після Великої Вітчизняної війни //Діалог.-1997.-№2. С.62.

78. Курс радянської історії. 1941-199гг .: Навчальний посібник / А.К.Соколов, Тяжельнікова В.С. М., 1999.. С.200. 79. Історія СРСР з найдавніших часів до наших днів. Т.11. Радянський Cоюз на шляху до розвиненого соціалізму.- М., 1980. С. 302.

80.Там ж. С.303.

81. Утенков А.Я. Боротьба КПРС за відбудову народного господарства і подальший розвиток соціалістичного общества.1946-1955гг .: М., 1974. С. 175.

82. Селянство в роки зміцнення і розвитку соціалістичного суспільства, 1945 - кінець 50-х годов.М., 1988. С. 198.

83. Ануфрієв В.І. В першу післявоєнну ... діяльність партії по зміцненню промисловості кадрами робітників у 1945-1950 рр. М., 1983. С. 36.

84. Сіверцева Н.Л. Велика Вітчизняна війна і вища школа // Социс.-1995 №5. С. 41.

85. Там же. С. 41.

86. Ануфрієв В.І. В першу післявоєнну ... діяльність партії по зміцненню промисловості кадрами робітників у 1945-1950 рр. М., 1983. С. 51.

87. Євсєєва Е.Н. СРСР в 1945 - 1953 рр .: економіка, влада і суспільство // Новий історичний вестник.-2002 №6. С.97.

88.Історія СРСР з найдавніших часів до наших днів. Т.11. Радянський союз на шляху до розвиненого соціалізму.- М., 1980. С. 354.

89.Там ж. С.354.

90. Там же. С.354.

91. Історія Росії з найдавніших часів до початку XXI століття: Навчальний посібник / За ред. А.П.Шабельнікова.- М., 2002. С. 224.

92. Там же. С.286.

93.Сіверцева Н.Л. Велика Вітчизняна війна і вища школа //

Социс.-1995 №5. С. 42.

94. Там же. С.42.

95. Історія СРСР з найдавніших часів до наших днів. Т.11. Радянський союз на шляху до розвиненого соціалізму.- М., 1980. С. 383.

96. Манаєнков А.І. Культурне будівництво в післявоєнній селі (1946-1950). М., 1991. С.28.

97.Там ж. С. 29.

98. Історія СРСР з найдавніших часів до наших днів. Т.11. Радянський союз на шляху до розвиненого соціалізму.- М., 1980. С.235.

99. Там же. С.235.

100. Там же. С.235.

101. Курс радянської історії. 1941-199гг .: Навчальний посібник / А.К.Соколов, Тяжельнікова В.С. М., 1999.. С.218.

102. Там же. С.218.

103. Історія СРСР з найдавніших часів до наших днів. Т.11. Радянський союз на шляху до розвиненого соціалізму.- М., 1980. С.237.

104. Зубкова Є.Ю. Суспільство, що вийшло з війни: росіяни й німці в 1945 році // Вітчизняна история.-1995 №4. С.28.

105. Курс радянської історії. 1941-199гг .: Навчальний посібник / А.К.Соколов, Тяжельнікова В.С. М., 1999.. С.219.

106. Зубкова Є.Ю. Повоєнне радянське суспільство: політика і повсякденність. 1945-1953 рр. М., 2000.. С. 132.

107. Там же. С.136.

108.Перемога і мир: Збірник наукових праць / Ленінград: Наука, 1987.- 352 с.

109. Там же. С.352.

110. Там же. С.353.

111. Там же. С.356.

112. Симонов К.М. Дим вітчизни. / Зібрання творів: У 10 т.- М., 1980.-Т.№.3. С.223.

113. Історія СРСР з найдавніших часів до наших днів. Т.11. Радянський союз на шляху до розвиненого соціалізму.- М., 1980. С.239.