Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Соціально-економічний розвиток Китаю в 1918-1927 рр.

Скачати 11.76 Kb.
Дата конвертації 29.11.2018
Розмір 11.76 Kb.
Тип реферат

7

Реферат з історії Китаю

Соціально-економічний розвиток Китаю в 1918-1927 рр.

план

1. Проникнення іноземного капіталу

2. Національний капітал в економіці

3. Положення в сільському господарстві

4. Еволюція соціальної структури суспільства

5. Література

1. Проникнення іноземного капіталу

Завершення Національної революцій 1925--1927 рр. означало і завершення певного етапу соціально-економічного розвитку Китаю, розпочатого Синьхайской революцією. Бурхливі політичні події першого післявоєнного десятиліття з особливою виразністю «висвітили» глибинні соціально-економічні зрушення, які, перш за все, характеризувалися прискорився і поглибити втягуванням Китаю у світове капіталістичне господарство і в світовий поділ праці, при якому Китай залишався напівколонією і економічної периферією світового господарства.

Посилення економічної залученості Китаю в світовий ринок проявилося в значному збільшенні експорту капіталу в Китай, в збільшенні ролі іноземного капіталу в соціально-економічному розвитку країни. Якщо в роки світової війни іноземні капіталовкладення в Китаї майже не зростали і в 1918 р становили 1691 млн. Ам. дол., то в повоєнні десятиліття вони підскочили до гігантської суми - 3016 млн. Це посилення ввезення іноземного капіталу відбувалося в умовах загострення міжімперіалістичних суперництва, яке характеризувалося, перш за все, активним наступом Японії, капіталовкладення якої в порівнянні з 1914 р виросли приблизно в п'ять разів і досягли 1043 млн, майже наздогнавши головного суперника і основного інвестора - Англію, хоча і її капіталовкладення за цей час подвоїлися і досягли 1168 млн.

На частку цих двох основних інвесторів і суперників припадала основна частина ділових іноземних вкладень, причому географічна і галузева спрямованість цих вкладень була різна. Японія вкладала свої капітали в першу чергу в Маньчжурії, прагнучи створити там своєрідну колоніальну господарську структуру при вельми диверсифицированном вкладенні коштів. Значні японські капітали вкладалися у видобувну промисловість Північного Китаю, в обробну промисловість інших районів. Англія ж направляла свої вкладення в основному в шанхайський економічний район і розраховувала на зміцнення своїх позицій на грошово-товарному ринку країни і на розширення зв'язків з китайським капіталом через фінансування компрадорів. Істотні відмінності в характері капіталовкладень цих двох держав відбивали й істотні відмінності в підходах до експлуатації Китаю взагалі. Якщо Японія прагнула до колоніальних захоплень за рахунок Китаю і до витіснення китайського капіталу і капіталів своїх конкурентів, то Англія вважала за краще мати справу з залежним Китаєм в цілому і при певній співпраці з китайським капіталом. До позиції Англії була близька і позиція США, чиї капіталовкладення в Китаї швидко росли, хоча ще й відставали від Японії та Англії. В умовах загострення японо-американських протиріч в післявоєнні роки все це вело до утворення імперіалістичних угруповань, ворожнеча яких надалі істотно вплинула на історичні долі Китаю.

Перепади кон'юнктури світового ринку і бурхливі політичні події в Китаї робили надходження іноземних капіталів в Китай дуже нерівномірними. Найбільш високий (в середньому 96,9 млн. Ам. Дол.) Приплив капіталів припав на 1920--1923 рр. На ці ж роки припадає і рекордний рівень ввезення машин і устаткування. Потім в 1925--1926 рр. приплив капіталів падає до 8 млн. в рік, що ясно свідчило про напуганность інвесторів підйомом антиімперіалістичної боротьби. Половина приросту іноземних капіталовкладень припадала на реінвестицію прибутків, що говорило про певну ефективності функціонування іноземного капіталу в Китаї і про його розширення взаємозв'язках з китайським і світовим ринками.

2. Національний капітал в економіці

Усилившаяся і углубившаяся включеність Китаю у світове господарство вели в той же самий час до подальшого розвитку і китайського капіталізму. Капіталістична перебудова китайського народного господарства, принципово ускорившаяся після перемоги Синьхайской революції, тривала і в ці роки досить широким фронтом. Найбільш узагальненим показником цієї перебудови є дані про вражаюче зростання національного капіталу з приблизно 2 млрд. Юанів в 1918 р до 4,7 млрд. В 1928 р Причому найбільш інтенсивно зростав промисловий капітал: з 375 млн. Юанів до 1225 млн. При всьому недосконалість статистики, нездатною врахувати розвиток нижчих форм капіталу, ці цифри свідчать, безумовно, про велику кількісному зростанні китайського капіталу, про збільшення його економічної ролі. Більш швидке зростання саме промислового капіталу відбивав прогресивну тенденцію кілька прискорилося «осучаснення» національного капіталу, хоча значна перевага капіталу сфери обігу ще зберігалося (приблизно 3: 1, проти 5: 1 в 1918 р). У реальному економічному дійсності, яку статистика не в силах була зафіксувати, це переважання, ймовірно, могло бути і більшим.

3. Положення в сільському господарстві

Прискорення капіталістичної еволюції проявилося і в сільському господарстві, де воно визначалося своєрідністю виробничих і соціально-економічних процесів аграрної сфери.

У розглядається десятиліття валове сільськогосподарське виробництво країни зростало приблизно на 0,89% в рік, ледь випереджаючи темпи приросту населення (0,8%). Тенденція поступального розвитку сільського господарства забезпечувалася, перш за все, за рахунок розширення виробництва основних технічних культур (соєві боби, бавовна, лляні культури, тютюн), а також розвитку тваринництва, що свідчило про подальшу диверсифікацію китайського сільського господарства під впливом розвитку товарно-грошових відносин. Виросло і загальне виробництво п'яти основних зернових культур, однак в цілому приріст виробництва зерна відставав від зростання населення і в розглядається час Китай був змушений імпортувати зернові.

Продовжує розвиватися спеціалізація окремих районів сільськогосподарського виробництва, виділяються райони товарного землеробства. Ця спеціалізація була пов'язана, перш за все, зі зростанням виробництва технічних культур. Фактором зростання сільськогосподарського виробництва стало і розширення орних площ за рахунок підйому цілини на околицях (в основному в Маньчжурії) приблизно на 7 млн. Га, хоча власне в Китаї мало місце деяке скорочення ріллі на душу населення. Приблизно на 3 млн. Га розширилася площа зрошуваних земель. Кілька зросла внесення органічних добрив, почався ввезення в Китай мінеральних добрив. Найбільш же важливим чинником зростання сільськогосподарського виробництва залишалося збільшення робочої сили, що забезпечується за рахунок приросту сільського населення.

Всі процеси росту і розвитку китайського сільського господарства в розглядається десятиліття безпосередньо пов'язані з подальшим втягуванням сільської економіки в ринкові відносини, зі спеціалізацією виробництва, з виділенням районів торгового землеробства.

В середньому більше половини всієї валової продукції сільського господарства брало в розглядається час товарну форму, причому в спеціалізованих районах торгового землеробства вона досягла навіть 60-70%. Вельми значне зростання товарності сільського господарства був, однак, не результатом зростання продуктивності праці, а перш за все наслідком посилення експлуатації селянства традиційними методами.

Розвиток усіх цих тенденцій стимулювало капіталістичні процеси в надрах китайського села, але не змінило, та й не могло змінити основних особливостей цієї аграрно-капіталістичної еволюції: нікчемне розвиток великого капіталістичного виробництва в аграрній сфері як з ініціативи традиційного експлуататора ( «прусський шлях розвитку»), так і з ініціативи розбагатів селянина ( «американський шлях розвитку»), з одного боку, і поступове обуржуазивание традиційного багатоликого сільського експлуататора (арендода Еля, лихваря, торговця), який продовжує традиційними методами експлуатувати селянина, але вже в умовах залучення до капіталістичні ринкові відносини - з іншого.

Процес первісного нагромадження в селі, процес перетворення традиційного сільського багатія в буржуа був болісним і повільним і не міг бути іншим в умовах дуже поступового руйнування традиційної «азіатської» соціальної системи. Первісне накопичення в селі стримувалося «зверху» податковим пресом з боку адміністративно-владних структур, а «знизу» - комплексом общинно-кланових відносин. Розвал імперії і республіканська політична реальність в певній мірі підривали правову систему регулювання земельних відносин (державну кодифіковану і общинне, засновану на «звичайному праві»), багато в чому сприяли звільненню землевласника від зобов'язань перед орендарем, стимулювали нові кроки по шляху визрівання буржуазної земельної власності. Цьому сприяло і цивільне законодавство Китайської республіки.

4. Еволюція соціальної структури суспільства

Прискорення капіталістичного розвитку і загострення політичної боротьби, особливо в ході Національної революції 1925--1927 рр., Сприяли посиленню процесів розшарування, виявленню класових зрушень. Однак було б помилковим перебільшувати ступінь відбувалися кількісних і якісних змін.

Робочий клас в повоєнні десятиліття чисельно зріс, однак його кадрове ядро ​​істотно не розширилося, бо саме воно було основною жертвою репресій, саме воно понесло найбільші втрати в ході потерпілих невдачу повстань. Разом з тим активну участь робітничого класу в політичних боях, особливо його участь в антиімперіалістичних виступах, сприяло принципового збільшення його соціальної ролі в країні. Робочий клас саме в цей час перетворюється в помітну соціально-політичну силу, з якою змушені рахуватися навіть правлячі кола.

Китайська буржуазія, зміцнивши свої економічні позиції, спробувала грати і велику політичну роль. Вона зробила крок в сторону своєї соціально-політичної консолідації. В ході що розгорнулася революції буржуазія спробувала відстоювати свої класові інтереси і в боротьбі з імперіалізмом і мілітаристами, з одного боку, і в боротьбі з робітничо-селянським рухом - з іншого. Але роздробленість буржуазії, викликана многоукладностью, робила її позиції слабкими. Лише шанхайська буржуазія - найбільш соціально-політично розвинена частина цього класу - зуміла зіграти помітну роль в політичних битвах і вплинути на характер складалася гоминьдановской влади.

Своєрідність політичних зіткнень Національної революції, класова широта склалася соціально-політичної коаліції, що стала керівною силою революції, мілітаристсько-буржуазна природа прийшов до влади гоминьдановского уряду, який прагнув зберегти широту коаліції і спертися на неї в нових умовах, свідчили як про незавершеність классообразовательних процесів в Китаї, так і про незавершеність національно-визвольної революції.

література

1. Бадак Александ Миколайович, Войнич Ігор Євгенович, Волчек Наталя Михайлівна, Воротнікова О.А., Глобус А. Всесвітня історія: У 24 т. / І.А. Аляб'єва (ред.) - Мінськ: Література.

2. Васильєв Л.С., Лапіна З. Г., Меліксета А.В., Писарєв А.А. Історія Китаю: Підручник для студ. вузів, що навч. по іст. спец. / А.В. Меліксета (ред.) - 3-е изд., Испр. і доп. - М.: Видавництво Московського університету, 2004. - 751 с.

3. Фіцджеральд Чарлз Патрик. Історія Китаю / Л.А. Калашникова (пер.с англ.). - М.: Центрполиграф, 2005. - 459 с.