Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Статус Президента РФ

Скачати 131.24 Kb.
Дата конвертації 28.05.2019
Розмір 131.24 Kb.
Тип реферат

зміст

Стор.
Вступ ................................................. .................................................. .. 2
Глава I. Місце Президента Російської Федерації в системі органів державної влади
1.1. Виникнення інституту Президента в Росії ................................... 4
1.2. Взаємовідносини Президента Російської Федерації з іншими органами влади. Відмова Президента від посади ...........................

9

Глава II. Порядок виборів Президента Російської Федерації
2.1. Основні принципи виборів Президента Російської Федерації ... 17
2.2. Статус кандидатів на посаду Президента Російської Федерації ........................................... .................................................. .....

23

2.3. Голосування і визначення результатів виборів ................................ 28
Глава III. Повноваження Президента Російської Федерації
3.1. Сфера, пов'язана з виконанням повноважень глави держави ..... 34
3.2. Повноваження, пов'язані з законодавчими органами державної влади .......................................... .............................

39

3.3. Повноваження, пов'язані з виконавчими органами влади .......... 50
3.4. Повноваження, пов'язані з судовими органами влади ....................... 53
3.5. Повноваження Президента Російської Федерації в області оборони країни і забезпечення безпеки держави ...................................... ..

55

3.6. Повноваження, в сфері зовнішньої політики ............................................ ... 58
3.7. Інші повноваження Президент Російської Федерації ......................... 62
Висновок ................................................. ............................................... 66
Література ................................................. ................................................ 68

Вступ.

Ми є свідками досить чіткого юридичного оформлення ще однієї гілки влади - президентської. Вона частково нормотворчості, почасти керує, почасти вирішує спори. Але все це робиться в правових рамках для реалізації своїх головних завдань - підтримки стабільності державної системи, громадянського миру в суспільстві, охорони конституційного ладу, суверенітету і цілісності держави.

Мета роботи: показати специфічну роль інституту президента в умовах формування громадянського суспільства, політичного плюралізму, організації державної влади на нових принципах.

Політична необхідність такої фігури випливає, насамперед, з потреби забезпечити стійкість системи управління державними справами. Інститути державної влади, навіть при наявності розвиненої правової системи, не повинні (у всякому разі, на нинішньому витку цивілізації) залишатися без авторитетного арбітра, який, не перебуваючи з цими інститутами у відносинах влади - підпорядкування, проте, забезпечує узгоджене їх функціонування, оперативно виводить державну систему з можливих тупикових ситуацій, які не завжди мають форму правового спору. Тим самим цей арбітр забезпечує необхідну єдність державної влади в умовах поділу влади. Говорячи по-іншому, інститут президента покликаний «цементувати» державу, тобто забезпечувати стійкість механізму влади.

Якщо інші державні структури законодательствуют, управляють, здійснюють правосуддя, то головне завдання президента - уособлювати державу усередині країни і зовні. Принципове значення, особливо в даний час, має аналіз конституційно - урегульованих взаємин президента з урядом, парламентом, судовими органами, їх порівняння з практикою і визначення тенденції їх розвитку.

Разом з тим, передчасно розглядати інститут Президента як усталену сукупність конституційних норм і сформованої практики. З часу створення (1991р.) Він постійно розвивається, змінюється і набуває нових рис. Багато повноважень і функції Президента отримали необхідну конкретизацію в поточному федеральному законодавстві, нормативних указах Президента і рішеннях Конституційного Суду. Причому мова йде не про наділення додатковими, повноваженнями Президента, а, головним чином, про розмежування компетенції основних органів, що здійснюють державну владу в Росії.

ГЛАВА I.

Місце Президента в системі органів державної влади Російської Федерації.

Стрижневою основою характеристики правового статусу будь-якого засновується Конституцією Російської Федерації державного органу є: 1) встановлена ​​в ній дефініція, узагальнено визначає його функціональне призначення, і 2) місце, яке йому відводиться в системі органів державної влади. Остання ознака хоча і є похідним, але має самостійне правове значення, оскільки в ньому виражається лежить в основі Конституції Російської Федерації концепція побудови системи державної влади.

Виходячи з цього, відправними правовими законами стосовно аналізу статусу Президента Російської Федерації є Ст.80 Конституції Російської Федерації і місце глави, присвяченій Президенту Російської Федерації в тексті Конституції Російської Федерації.

1.1. Виникнення інституту Президента в Росії.

Становлення інституту президентської влади в Росії сприймалося неоднозначно і йшло на тлі реформування, як політичної, так і всієї економіки держави.

Початок демократичних перетворень в Росії в 1990 р, проголошення в Декларації «Про державний суверенітет Української РСР» 1 принципу поділу влади (пункт 13) стало відправною точкою початку державної реформи в Росії. З цього ж моменту починається і конфлікт між проголошеним принципом поділу влади і застарілою, закріпленої в Конституції РРФСР 1978 р системою єдиновладдя представницьких органів влади.

Взагалі, ідея про заснування посади Президента, спочатку виникла ще в колишньому Союзі РСР, але зустріла значний опір частини народних депутатів, прихильників збереження радянської влади. Однак, набирають сили процеси демократизації, оновлення всієї державної системи взяли верх, і пост Президента СРСР в 1990 був заснований.

У Росії питання про заснування посади Президента вирішувалося більш ніж складно. З'їзд народних депутатів РРФСР висловився проти його введення, і з ініціативи 1/3 депутатів був призначений всеросійський референдум, відповідно, з яким вказаний пост був заснований. У Конституції РРФСР 1978 р була включена стаття, яка закріпила принципи поділу влади; глава про Президента.

З введенням в РРФСР інституту президента і виборами в червні 1991 р першого Президента Української РСР, об'єктивно була закладена основа конституційної кризи.

Криза підспудно почався, а точніше був спочатку визначений половинчастістю конституційної реформи 1990-1991 рр., Коли в Конституції РРФСР 1978 р були штучно вмонтовані елементи механізму поділу влади і введена посада Президента РРФСР при збереженні невизначеного статусу З'їзду народних депутатів як вищого органу державної влади, має право прийняти до свого розгляду і вирішити будь-яке питання, віднесене до відання РРФСР. Тим самим були закладені і дуже скоро виявилися протиріччя конституційних норм, не розмежовано чітко на цей момент повноваження виконавчої, судової та законодавчої влади в Росії. Як відомо, яка формувалася під конституційно закріплену ідею керівної ролі КПРС і сформована за 70 років радянського будівництва система організації державної влади в СРСР не мала до початку 90-х років ніяких зазорів і ніш в конституційно правовому механізмі і інфраструктурі державного управління для прийняття абсолютно стороннього для себе ланки. Тим більше що мова йшла про посаду глави держави - Президентові Росії, обраному громадянами на основі їх прямого волевиявлення. Таким чином, вмонтований в структуру Конституції РРФСР чужорідне ланка (по ідеології цієї Конституції) у вигляді інституту президента ще більше порушило і так хиткий і умовний баланс відносин представницької і виконавчої влади в Росії. Де з одного боку, Президент РРФСР, є відповідно до статті 121-1 Конституції РРФСР вищою посадовою особою у владній ієрархії країни і одночасної главою виконавчої влади РРФСР, з іншого боку, З'їзд народних депутатів, певний ст.104 Конституції РРФСР в якості вищого органу державної влади, що має право приймати до свого розгляду і вирішувати будь-яке питання, що відноситься до ведення Російської Федерации.1 Саме ця колізія конституційних норм, що спровокувала протистояння і протиставляючи ие формальних повноважень виконавчої влади на чолі з Президентом РРФСР і законодавчих органів в особі З'їзду народних депутатів і Верховної Ради РРФСР, ускладнила їх взаємодія, а також неможливість розв'язання цієї колізії чисто правовими методами в рамках старого Основного Закону України і заклали політико-правову основу кризи 1 993 року. Реально усвідомлював всю небезпеку політичних наслідків невирішеність названої конституційно-правової колізії. Президент Росії ініціював на початку 1993 р процес розробки проекту нової Конституції Російської Федерації.

Заміна Рад народних депутатів іншою системою представницьких установ при одночасному посиленні виконавчої влади та прерогатив Президента представлялася багатьом в 1993 р кардинальним рішенням розв'язки суперечностей в системі державної влади. Виникла ідея сконструювати таку модель сильної президентської влади, яка була побудована на класичній доктрині поділу влади при керівній і координуючої ролі глави держави.

В рамках роботи Конституційного Наради вже до літа 1993 р питання і проблеми, що стосуються взаємин і взаємодії глави держави і парламенту, були концептуально вирішені і сформульовані в тексті проекту нової Конституції Російської Федерації.

Повноваження парламенту як законодавчого органу в проекті нової Конституції РФ були істотно розширені. У той же час виконавча влада отримала необхідну самостійність, позбавляючись від управляюще-розпорядчого преса з боку законодавчої влади.

Таким чином, парламент відповідно до проекту нової Конституції РФ ставав в прямому, загальноприйнятому сенсі законодавчим органом і статусно вирівнювався з іншими гілками влади, забезпечуючи тим самим необхідний конституційно-правової баланс. Тому і необхідна була нова Конституція суверенної Росії, яка б поставила крапку в цьому хворобливому процесі, чітко сформулювала і закріпила повноваження по здійсненню функцій державної влади всіма складовими її основними суб'єктами, в тому числі Президентом Росії як глави держави і гаранта Конституції і Федеральних Зборів Російської Федерації в якості законодавчого органу - парламенту країни.

С.С.Алексеев так охарактеризував новий зміст президентської влади: "Глава держави - це глава. Його відповідальність - за цілісність держави. Він вживає заходів, щоб працював весь державний апарат, запобігає різного роду кризові ситуації, безпосередньо курує Уряд" .1 Федеральне Збори 2-х палат Державної Думи "Ради Федерації. При чому Федеральні Збори - це закони. Уряд - це управління. Суди - це правосуддя. Кожен займається своєю професійною справою, не претендуючи ні на чт про інше. Ось чому через проект протягнута ідея президентського початку, може бути, не в тому вигляді, як це закріплено в підручниках, якихось класичних формах. Але президентське початок як чільне ".

Виступаючи на Конституційному Нараді 5 червня 1993 р Б.Н. Єльцин пов'язував мети проведення конституційної реформи з ліквідацією загрози анархії "безвладдя, виключенням можливості монополізувати владу з боку будь-якої держави. Він стверджував, зокрема, що" повноваження Президента обмежені правом парламенту, отрешать його з посади за висновком вищої судової інстанції. При цьому повноваження Президента РФ суворо обмежені сферою федеральної компетенції. Він не може вторгатися в права суб'єктів РФ і місцевого самоврядування. Повноваження законодавчого органу Російської Федерації обмежені правом Президента в разі тривалого урядової кризи, розпустити парламент і призначити нові вибори ... "

На цьому ж Нараді С.С.Алексеев уточнив концепцію про сутність президентсько-парламентської республіки, де глава держави Президент забезпечує цілісність держави, функціонування виконавчої влади, долає кризові ситуації, "де монополія законодавчої влади належить Федеральним Зборам, яке здійснює вищий парламентський контроль, де реалізується на найвищому рівні правосуддя судом, - «все це в умовах розгорнутого, треба сподіватися, послідовного парламентаризму". С.С.Алексеев відстоює ідею рівної значимості для держави і суспільства Президента, парламенту, виконавчої влади судів ».1

Поділ єдиної державної влади на законодавчу, виконавчу і судову виражаються, перш за все, в здійсненні кожної з них самостійними, незалежними один від одного структурами державного механізму. Метою такого поділу є забезпечення громадянських свобод і законності, створення гарантій від свавілля.

В умовах поділу влади одна гілка державної влади обмежується інший, різні її гілки взаємно врівноважують один одного, діючи, як система "стримувань і противаг", запобігаючи монополізацію влади будь-яким одним інститутом держави.

Таким чином, принцип поділу влади реалізується і конкретизується в нормах Конституції, які визначають статус Президента, Федеральних Зборів, Уряду і судів РФ. Зміст цих норм показує, що принцип поділу влади передбачає їх конструктивну взаємодію.

1.2. Взаємовідносини Президента РФ з іншими органами влади. Відмова Президента РФ з посади.

Стаття 11 Конституції РФ вказує, що Президент, Уряд, Федеральне Збори і суди здійснюють державну владу.

У той же час ні Ст.11 Конституції РФ, ні Ст.80 не відносять Президента РФ ні до однієї гілки державної влади. Традиційно, згідно з концепцією Ш. Монтеск'є, принцип поділу влади має справу з трьома гілками влади - законодавчою, виконавчою та судовою. Тим часом, Г.Н. Чеботарьов взяв об'єктом наукового дослідження стосовно до державного устрою сучасної Російської Федерації чотири влади, поставивши на чолі кута влада президентську, потім вже решта три гілки влади. Г.Н. Чеботарьов схильний бачити у президентській владі окремі змістовні фрагменти, віднесені їм до законодавчої і виконавчої властям'.1

Як відомо, Президент РФ є главою держави, має великим обсягом вельми істотних повноважень у законодавчій, виконавчій та судовій сферах.

Новий підхід до розуміння призначення російського Президента відбивається в тому, що він покликаний в рамках своїх завдань, об'єднувати всі влади, сприяти їх узгодженому й ефективному функціонуванню. Це неминуча потреба, зумовлюється визнанням принципу поділу влади, свого роду балансування всього державного механізму. Таке своє призначення Президент реалізує, не підміняючи і не відсуваючи в бік жодну з влади, не порушуючи їх самостійність і не втручаючись в їх конституційні повноваження. Тут немає і не може бути натяку на відносини керівництва і підпорядкування, бо єдина турбота Президента має полягати в збереженні підвалин держави, визначених у Конституції.

Об'єднавча функція російського Президента проявляється в тому,

що він, за Конституцією, забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію органів державної влади. Президенту надано право використовувати погоджувальні процедури для розв'язання розбіжностей між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади її суб'єктів, а також між органами державної влади цих суб'єктів.

У регулюванні відносин між Президентом і Федеральними Зборами проведена лінія на забезпечення самостійності і незалежності обох владних інститутів. Але це не означає, що вони повністю розділені. З одного боку, встановлено обов'язкові зв'язку між ними, звернення Президента до Федеральних Зборів із щорічними посланнями про становище в країні, про основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики держави, уявлення Президентом законопроектів, кандидатів на відповідні посади, підписання Президентом законів.

З іншого боку, Конституція Російської Федерації передбачає систему стримувань і противаг у вигляді можливості відмови Президента від посади і розпуску Президентом Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації; Президент в праві приймати укази і розпорядження, але його акти не повинні суперечити Конституції і федеральним законам.

Президент може відхилити федеральний закон, прийнятий Державною Думою, але в установленому порядку Державна Дума і Рада Федерації здатні подолати право вето Президента Російської Федерації.

Велика роль не правових норм у взаємодії Президента і Федеральних Зборів. Поступово тут складаються норми практики, так звані "правила гри". Повага їх має велике значення, проте не менш важливо впровадження в практику їх відносин таких форм як участь Президента або його представників на паралельних слуханнях, його виступ в палатах парламенту, на засіданнях комісій і депутатських груп, консультації з політичними фракціями.

У конституційному праві загальноприйнятого значення поняття глави держави ще не склалося. Повноваження глави конкретних держав визначаються конституцією, але їх застосування - сформованої конституційною практикою.

Проблема взаємодії Президента з представницькою владою відома багатьом державам. Вельми актуальна вона і у нас. Не випадково пропозиції про відновлення контрольних функцій парламенту були основою конституційних поправок, схвалених Державною Думою і переданих для подальшого розгляду Радою Федерації і органами влади суб'єктів РФ. Можна згадати також багаторічне проходження через Державну Думу першого зовнішньополітичного Закону про Міжнародних договорах РФ. Причина - розбіжність законодавців і Президента щодо розподілу повноважень. Іншою проблемою, яку спробую розглянути в роботі, це взаємовідношення Президента з виконавчою владою.

Викритий сильними повноваженнями і постійно взаємодіючі, Президент і Уряд є 2 самостійних носіїв державної влади, в значній мірі дотичних при виконанні покладених на них функцій.

При оцінці взаємин Президента і Уряду необхідно мати на увазі, що істотні повноваження в цій області дані Президенту не тільки Конституцією РФ, але і федеральними законами. Згідно ст.30 ФКЗ "Про Уряді РФ" і п.2 ст.80 Конституції РФ, Президент Російської Федерації забезпечує узгоджене функціонування і взаємодія Уряду та інших органів влади. Здійснюючи це повноваження, глава держави приймає конкретні заходи до забезпечення взаємодії Уряду, насамперед з палатами Федеральних Зборів. Звичайно, домогтися узгодженого функціонування цих органів сьогодні дуже непросто, з огляду на затяжну економічну кризу, а також різні політичні орієнтири парламентської більшості в Державній Думі і членів Уряду.

Конституційні повноваження Президента Російської Федерації по стосункам органів державної влади орієнтовані на зміцнення єдності системи цієї влади і дозволяють йому в разі недозволених протиріч між парламентом і Урядом або відправити Уряд у відставку або шляхом призначення виборів до Державної Думи нормалізувати політичну обстановку в країні.

Правова регламентація відносин Президента і Уряду не дає підстав для адміністративного підпорядкування Уряду Президенту. В принципі він не повинен втручається в справи Уряду.

Конституція вимагає від глави держави дотримання дистанції по відношенню до Уряду.

При оцінці стійкості взаємовідносин Президента та Уряду необхідно враховувати, що після прийняття Конституції 1993-го російська практика поки знає тільки досвід взаємодії одного Президента - Б.Є. Єльцина і 2-х Урядів - на чолі з В.С. Черномирдіним і з С.В. Кирієнко. І тому, природно поки що рано робити які-небудь висновки про шляхи вдосконалення взаємовідносин цих інститутів влади в майбутньому. Нинішнє становище, як відзначають вітчизняні державознавець, є скоріше свідченням відповідних політичних ситуацій, ніж наслідком конституційної доктрини '.1

Президент безпосередньо керує федеральними міністерствами і відомствами у сфері оборони, безпеки, внутрішніх справ, закордонних справ, запобігання надзвичайних лих. Знаходження цих органів у веденні Президента обумовлює його право затверджувати за поданням Голови Уряду положення про них і призначити їх керівників. Ці федеральні виконавчі органи підпорядковуються Уряду і відповідальні перед ним. Федеральні міністри підзвітні Уряду, а з питань, віднесених до повноважень Президента, також і главі держави (ст.12 і 26 ФКЗ "Про Уряді РФ").

В даний час відсутність парламентської підтримки Президента та Уряду і відверто виражається їм довіру Державної Думи свідчить про продовження глибокої політичної та економічної кризи. Розв'язки не видно, принаймні, до майбутніх парламентських і президентських виборів.

Мабуть оптимістичні висновки можуть відбутися тільки тоді, коли Президент, парламент і Уряд будуть діяти скоординовано, на основі узгодженої загальнополітичної програми виходу з економічної кризи. Реалізація такої програми, природно, зажадає від Уряду більшої самостійності і ответственності.1

У судовій сфері Президент вносить на розгляд Раді Федерації кандидатури для призначення на посади суддів Конституційного Суду, Верховного та Вищого Арбітражного судів Російської Федерації, призначає суддів інших Федеральних судів (до них відносяться всі судді країни, крім світових).

У свою чергу, при вирішенні питання щодо відмови від посади, Верховний Суд дає висновок про те, що в діях Президента РФ є ознаки складу злочину. А Конституційний Суд дає висновок щодо додержання встановленого порядку висування обвинувачення ''. 2

Здійснення відповідальних повноважень, покладених Конституцією РФ на Президента, потребує достатнього високого рівня захищеності його статусу.Це необхідна умова для того, щоб мотивація волі Президента грунтувалася на вищих довгострокових інтересах Росії, а не на обліку коливань в розкладі політичних протиборчих сил в Парламенті.

Відповідно до ст.91 Конституції РФ Президент має недоторканність. Однак Президент може достроково припинити виконання своїх повноважень. Це можливо в разі відставки Президента в відповідно до його заяви, в разі стійкої нездатності за станом здоров'я здійснювати свої повноваження, в разі відмови від посади. У будь-якому випадку дострокового припинення повноважень Президентом вибори нового Президента повинні складатися не пізніше тримісячного терміну з моменту такого припинення. Порядок дострокового відмови Президента Російської Федерації від посади здійснюється парламентом - Федеральними Зборами. Вперше такий порядок був встановлений Конституцією США під назвою імпічменту, а потім передбачено основними законами інших країн. Конституція Росії передбачає більш складний, порівняно з деякими зарубіжними країнами, порядок відмови Президента від посади. Остаточне рішення про відмову Президента Російської Федерації від посади приймає одна з палат парламенту - Рада Федерації, але після особливої ​​процедури, в якій обов'язково беруть участь інша палата - Державна Дума, Конституційний Суд Російської Федерації. На відміну від добровільної відставки Президента за власним бажанням, відмова його від посади - примусовий акт. Президент Російської Федерації може бути усунутий з посади лише на підставі звинувачення в державній зраді або у вчиненні іншого тяжкого злочину.

Таке звинувачення висувається і формулюється Державною Думою, але воно повинно бути підтверджено висновком Верховного Суду про те, що в діях Президента Російської Федерації є ознаки складу злочину. Крім того, має бути представлений висновок Конституційного Суду Російської Федерації про дотримання встановленого порядку висування обвинувачення. Рішення Ради Федерації про відмові Президента від посади повинно бути прийняте не пізніше, ніж в тримісячний термін після висунення Державною Думою звинувачення проти Президента Російської Федерації, Якщо в цей термін рішення Ради Федерації нічого очікувати прийнято, обвинувачення проти Президента вважається відхиленим. Участь трьох органів в процедурі відсторонення Президента Росії з посади робить цю процедуру набагато складнішою, ніж у багатьох зарубіжних державах. У США, наприклад, звинувачення, формує нижня палата (Палата представників) без участі інших органів.

Однак не можна не погодитися з А.Є. Якубовим, справедливо вказує на обмежені можливості пред'явлення Президенту звинувачення в скоєнні загальнокримінальної преступленія'.1 Видається малоймовірним вчинення Президентом таких злочинів, як грабіж або шахрайство, вчинені при обтяжуючих обставинах і т.д., які в статті 93 Конституції позначаються як "інше тяжкий злочин ". Якщо ж Президент все ж скоїв злочин, то в такому випадку на нього, не повинно поширюватися положення про недоторканість особи: в іншому випадку це з'явиться порушенням принципів рівноправності громадян і невідворотності показання на скоєний злочин.

Що ж стосується державної зради, то кваліфікувати дії президента відповідно до неї представляється досить складним по 2 причинам. По-перше, негативні наслідки, що виражаються в збиток цілісності, територіальної недоторканності, державної безпеки або обороноздатності Російської Федерації, можуть значно відстояти за часом від моменту вчинення президентом країни діяння, їх спричинило.

По-друге, незважаючи на персонофакацію посади Президента Російської Федерації як одноосібного глави держави важко припустити, що рішення, яке містить ознаки такого складу злочину, як державна зрада, готуються і приймаються їм поодинці.

Так чи інакше, але зі змісту ст.93 Конституції РФ не випливає можливість відмови Президента Російської Федерації від посади за вчинення неправомірних діянь, безпосередньо пов'язаних з виконанням ним своїх посадових обов'язків. Більш того, в наявності звуження відповідальності президента в порівнянні з колишньою Конституцією, яка передбачала відмова його від посади в разі порушення Конституції, законів РФ і даної ним присяги (Ст.121-10) '.

Г.Н. Селезньов так само стверджує про те, що ст.93 Конституції викладена таким чином, що відмова Президента від посади, носить віртуальний характер. Він коментує це так: "В Конституції закладено настільки складний правовий механізм відмови Президента від посади, що практичне здійснення цього права малоймовірно. Політико-правові інтереси більшої частини російського істеблішменту безпосередньо пов'язані з особистістю Єльцина. У разі початку процесу відмови сила права може поступитися силі свавілля ... ". 1

У всіх випадках, коли Президент Росії не в змозі виконати свої обов'язки, їх тимчасово виконує Голова Уряду Російської Федерації. Виконуючий обов'язки президента не має право розпуску Державної Думи, призначати референдум, а також вносити пропозиції про поправки та перегляд положень Конституції Російської Федерації.

Перший Президент Російської Федерації був обраний в червні 1996 року на другий термін і виконує свої обов'язки до теперішнього часу. Депутатами піднімався і піднімається питання про дострокове припинення Б.Н. Єльциним президентських повноважень в зв'язку з хворобою. Висловлювалися і пропозиції Президенту піти у відставку з тієї ж причини. Обговорювалося питання про внесення поправок до статей 92 і 93 Конституції Російської Федерації, уточнюючі процедури, пов'язані з достроковим припиненням президентських повноважень. Миронов О.О. в своїй роботі "Конституція не може бути незмінною" піднімає питання про спрощення даної процедури, інакше ст.93 Конституції РФ матиме більше декларативний, ніж реалізований характер'.1

А Шейніс В.Л. "Тернистий шлях російської Конституції стверджує, що усунути Президента з посади не повинно бути легко. Але в чинній Конституції слід внести поправки, які роблять цю процедуру хоча і утрудненою, але працездатною. З цією метою треба переформулювати містяться в Конституції підстави для порушення імпічменту, зв'язавши їх до компетенції парламенту. до числа таких підстав, безсумнівно, повинно бути віднесено порушення законів, що фіксується висновком Конституційного Суду. Великі повноваження, якими Конституція Наді мулу Президента, необхідно врівноважити також і неномінальних можливістю парламенту не дозволяти йому за власним бажанням розширити їх рамки. Президент, раз він обраний, повинен мати у своєму розпорядженні всю повноту представницької йому влади, але не може відчувати себе протягом всього терміну своїх повноважень у неприступною крепості'.2

Таким чином, Президент Російської Федерації - це впливове, активна, політична сила, яка може і робить значний вплив на всю систему державної влади.

ГЛАВА II. Порядок виборів Президента Російської Федерації.

У Російській Федерації новообраний Президент Росії починає здійснювати надані йому Конституцією Російської Федерації повноваження і вступає на посаду глави держави з моменту складення ним присяги народові. З зазначеного моменту припиняється виконання обов'язків глави держави особою, який переміг на попередніх виборах Президент Російської Федерації. Складення присяги відбувається на тридцятий день з дня офіційного оголошення Центральною виборчою комісії Російської Федерації результатів виборів Президента Російської Федерації, здійснюваного не пізніше ніж через один місяць з дня виборів.

2.1. Основні принципи виборів Президента Російської Федерації.

Президентом може бути обраний лише громадянин Російської Федерації. Кандидатом на посаду Президента, може бути, висунутий лише громадянин, який постійно проживає в Росії не менше 10 років, не молодше 35 років. Конституція Росії 1978 роки (після внесення поправок в 1991 році) передбачала також вікової максимум для обрання Президента - 65 років. У діючій Конституції 1993 року його запровадження немає.

Президент Російської Федерації обирається громадянами Російської Федерації на основі рівного загального і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Громадянин Російської Федерації, який проживає або перебуває в період проведення виборів за межами Росії, має всю повноту виборчих прав при виборах Президента Російської Федерації. При цьому контроль за волевиявленням виборця забороняється.

Законодавство про вибори Президента Російської Федерації складають: Конституція Російської Федерації, Федеральний закон "Про основні гарантії виборчих прав громадян Російської Федерації", Федеральний закон "Про вибори Президента Російської Федерації", Федеральний закон "Про вибори Президента Російської Федерації".

Відповідно до закону, громадянин Російської Федерації, який досяг 18 років, має право обирати Президента, не має права обирати Президента Російської Федерації і бути обраним громадянин Російської Федерації, визнаний судом недієздатним або утримуються в місцях позбавлення волі за вироком суду.

Відповідно до Конституції Російської Федерації вибори Президента Російської Федерації призначаються Рада Федерації. Вдень виборів є першу після закінчення конституційного терміну, на який був обраний Президент Російської Федерації. Обчислення цього терміну починається з дня його обрання. Термін з дня призначення виборів до дня голосування має бути не менше 4 місяців.

У разі якщо Рада Федерації не призначить вибори Президента Російської Федерації у встановлений термін, то вибори проводяться Центрвиборчкомом в першу неділю місяця, який слідує за місяцем, в якому закінчуються повноваження Президента Російської Федерації.

Вибори Президента Російської Федерації проводяться по єдиному федеральному округу, який включає в себе всю територію Російської Федерації (ст.5). Підготовку та проведення виборів проводять виборчі комісії. При підготовці та проведенні виборів, ці комісії в межах своїх повноважень незалежні від органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Право висувати кандидата на посаду належить виборцям, виборчим об'єднанням і виборчим блокам. При цьому держава забезпечує громадянам Російської Федерації і громадським об'єднанням вільне проведення передвиборної агітації відповідно до Федерального закону "Про вибори Президента Російської Федерації". У цьому випадку громадяни Російської Федерації та громадські об'єднання мають право в будь-яких законних формах і законними методами проводити громадську діяльність, яка спонукала б виборців до голосування за або проти певного кандидата на посаду Президента Російської Федерації. Вищезгаданий федеральний закон гарантує всім кандидатам рівних умов доступу до державних засобів масової інформації, в тому числі електронним (ТВ, Інтернет і ін.).

Організація виборів Президента Російської Федерації. Підготовку і порідіння виборів Президента Російської Федерації здійснюють: Центрвиборчком Російської Федерації, виборчі комісії суб'єктів Російської Федерації, територіальні (районні, міські та інші) виборчі комісії та дільничні виборчі комісії. Центрвиборчком формується на основі Федерального закону "Про основні гарантії виборчих прав громадян Російської Федерації", керує діяльністю виборчих комісій, які готують і поведінку виборів Президента Російської Федерації. Повноваження нинішнього складу Центрвиборчкому Російської Федерації закінчується в квітні 1999 року.

Згідно із законом кожен зареєстрований кандидат на посаду Президента Російської Федерації має право призначити одного члена Центрвиборчкому Російської Федерації з правом дорадчого голосу.

Відповідно до закону "Про основні гарантії виборчих прав громадян Російської Федерації" виборча комісія суб'єкта Російської Федерації формується законодавчим (представницьким) і виконавчим органами державної влади суб'єкта Російської Федерації з урахуванням пропозицій громадських об'єднань, виборних органів місцевого самоврядування, зборів виборців за місцем роботи, проживання , служби, навчання.

Виборча комісія суб'єкта Російської Федерації складається з 10-14 членів. При цьому половина її призначається законодавчим (представницьким) органом суб'єкта Російської Федерації. Голова, заступник голови та секретар виборчої комісії обираються таємним голосуванням на першому її засіданні з числа членів виборчої комісії і повинні мати вищу юридичну освіту.

Кожен зареєстрований кандидат на посаду Президента Російської Федерації має право призначити по одному члену виборчої комісії з правом дорадчого голосу в кожну виборчу комісію суб'єкта Російської Федерації.

Склад територіальної виборчої комісії призначається виборним органом місцевого самоврядування. Голова, заступник голови, секретар комісії обираються таємним голосуванням на першому засіданні з числа членів виборчої комісії в складі 5-9 осіб. Якщо виборний орган місцевого самоврядування не призначив склад територіальної виборчої комісії в необхідний термін, то формуванням її займається виборчком суб'єкта Російської Федерації. Дільнична виборча комісія складається з 5-10 членів. Вона формується виборними органами місцевого самоврядування. При визначенні кандидатур до складу комісії враховуються пропозиції громадських об'єднань, зборів виборців за місцем роботи, проживання, навчання, служби. У разі якщо виборний орган місцевого самоврядування не призначив склад дільничної виборчої комісії у встановлений термін, то формування її виробляється відповідної територіальної комісією.

На виборчій дільниці, утвореній за межами території Російської Федерації, дільнична виборча комісія формується керівником відповідного дипломатичного представництва або консульської установи Російської Федерації, або командиром військової частини, розташованої за межами Російської Федерації. Кожен зареєстрований кандидат на посаду Президента Російської Федерації має право призначити по одному члену виборчої комісії з правом дорадчого голосу в кожну територіальну і дільничну комісію. У день голосування кожен кандидат, кожної виборче об'єднання, кожен виборчий блок має право призначити в дільничні комісії по одному спостерігачу, який має право перебувати в приміщенні для голосування з початку голосування і до закінчення оформлення документів про підсумки голосування і отримати завірені копії.

Статті 15,16,17 і 18 закону "Про вибори Президента Російської Федерації" визначають повноваження виборчих комісій Російської Федерації всіх видів. Центрвиборчком Російської Федерації, наприклад, керує діяльністю виборчих комісій з виборів Президента Російської Федерації, видає інструкції та інші нормативні акти з питань застосування Федерального закону "Про вибори Президента Російської Федерації", обов'язковий для всіх комісій і т.д. Реєструє виборчі блоки та кандидатів на посаду Президента Російської Федерації. Розподіляє кошти, виділені з Федерального бюджету на фінансове забезпечення виборів. Виборчі комісії суб'єктів Російської Федерації в свою чергу координують діяльність виборчих комісій на території суб'єктів Російської Федерації, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів і постачання їх територіальних виборчих комісій, розподіляє кошти і т.д.

Виборча комісія суб'єктів Російської Федерації є юридичною особою і діє на постійній основі.

Територіальна виборча комісія здійснює контроль за підготовкою та проведенням виборів на своїй території, інформує населення про адреси і телефони дільничних виборчих комісій, координує діяльність дільничних виборчих комісій організовує доставку виборчих бюлетенів та інших документів дільничним комісіям, встановлює підсумки голосування при виборах Президента Російської Федерації на відповідній території , повідомляє їх засобам масової інформації і передає протоколи про підсумки голо ованія в виборчком суб'єкта Російської Федерації.

Дільнична виборча комісія сповіщає населення про своє місце знаходження, складає списки виборців по виборчій дільниці готує приміщення для голосування, підраховує голоси виборців під час виборів Президента Російської Федерації на виборчій дільниці, розглядає скарги на порушення федерального закону "Про вибори Президента Російської Федерації", приймає по ним вмотивовані рішення. Термін повноважень дільничної виборчої комісії закінчується після офіційного опублікування результатів виборів Президента Російської Федерації.

Процедури висування та реєстрації кандидата на посаду Президента Російської Федерації відповідають правові норми російського законодавства. Згідно з главою 4 Федерального закону "Про вибори Президента Російської Федерації" висування кандидата на посаду Президента проводиться на з'їзді (конференції) виборчого об'єднання, на зборах ініціативної групи виборців (не менше 100 чоловік).

Далі виборче об'єднання, виборчий блок чи ініціативна група виборців, які висунули свого кандидата на посаду Президента, зобов'язані зібрати на його підтримку не менше одного мільйона підписів виборців. При цьому на один суб'єкт Російської Федерації має припадати не більше 7% від необхідного загального числа підписів. Центрвиборчком Російської Федерації розглядає подані документи і протягом п'яти днів з дня їх надходження приймає рішення про реєстрацію уповноважених представників виборчого об'єднання, виборчого блоку або ініціативної групи виборців і видає їм реєстраційні свідоцтва. З цього моменту уповноважені представники кандидатів у Президенти мають право збирати підписи виборців на його підтримку. При цьому виборці мають право ставити підпис лише один раз на підтримку одного і того ж кандидата, вказуючи свої П.І.Б., рік народження (у віці 18 років - день і місяць народження), домашню адресу, серію і номер паспорта, дату внесення підписи (Ст.25 ФЗ "Про вибори Президента Російської Федерації").

У разі проведення дострокових або повторних виборів Президента Російської Федерації число підписів виборців, які мають бути зібрані, скорочується на половину.

Центрвиборчком Російської Федерації протягом 10 днів з дня прийому документів перевіряє їх законність, в тому числі відповідність вимогам федерального закону "Про вибори Президента Російської Федерації" і не пізніше, ніж за 50 днів до дня виборів приймає рішення про реєстрацію кандидата або мотивоване рішення про відмову в реєстрації.

В реєстрації кандидата на посаду Президента Російської Федерації може бути відмовлено тільки в разі порушення Конституції Російської Федерації і Федерального закону "Про вибори Президента Російської Федерації". Рішення Центрвиборчкому про реєстрацію кандидата або про відмову може бути оскаржено до Верховного Суду Російської Федерації, який зобов'язаний розглянути скаргу в триденний термін. Рішення Суду є остаточним.

У ситуації, коли в необхідний термін буде зареєстрований тільки один кандидат в Президенти, вибори за рішенням Центрвиборчкому відкладаються на 60 днів для додаткового висування кандидатів і здійснення передвиборчих дій.

Якщо і на день виборів залишиться тільки один зареєстрований кандидат, то вибори за рішенням Центрвиборчкому відкладаються вже на 100 днів для додаткового висування кандидатів і здійснення передвиборчих дій.

2.2. Статус кандидата на посаду Президента Російської Федерації.

Всі зареєстровані кандидати володіють правами і несуть рівні обов'язки. З моменту реєстрації кандидат в Президенти, який знаходиться на державній, муніципальної службі або працює в засобах масової інформації, на час його участі у виборах звільняється від роботи, йому забороняється використовувати переваги свого службового становища. На жаль, на виборах Президента Російської Федерації в 1996 році чинний Президент раз у раз порушував це положення Федерального закону "Про вибори Президента Російської Федерації".

Після реєстрації кандидати за особистою заявою звільняються від роботи, військової служби і військових зборів з дня реєстрації до дня офіційної публікації результатів виборів. Протягом цього терміну Центрвиборчком виплачує кандидатам грошову компенсацію в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Кандидат на посаду Президента не може бути звільнений з роботи з ініціативи роботодавця, переведений без його згоди на іншу роботу або посаду, направлений у відрядження, покликаний на військову службу і т.д.

Кандидат від дня реєстрації до дня офіційної публікації результатів має право безкоштовно їздити на громадському транспорті, крім таксі. Оплата поїздок в межах Російської Федерації проводиться Центральною виборчою комісією. Кандидат в будь-який час до дня виборів може зняти свою кандидатуру. Якщо це зроблено без поважних причин, то Центрвиборчком стягує з нього частину понесених витрат на передвиборну агітацію і проведення виборів.

Кандидат може мати по країні до 200 довірених осіб, які на підставі заяв в письмовій формі реєструються Центрвиборчкомом. Ці особи отримують від Центральної виборчої комісії посвідчення і здійснюють агітаційну діяльність, що сприяє обранню кандидата. На передвиборний період роботодавець зобов'язаний надати довіреній особі неоплачувану відпустку. Кандидати, що її призначили довірених осіб, має право в будь-який момент відкликати їх, повідомивши про це в Центрвиборчком. Кандидат на посаду Президента Російської Федерації не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, заарештований або підданий адміністративному стягненню без згоди Генерального прокурора Російської Федерації. Даючи таку згоду, Генпрокурор негайно сповіщає про це Центрвиборчком.

Передвиборна агітація. Кандидати на посаду Президента Російської Федерації у відповідність зі ст.38 Федерального закону "Про вибори Президента Російської Федерації" має право вести передвиборну агітацію. Але забороняється її проводити "федеральним органам державної влади, органам державної влади суб'єктів Російської Федерації, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам при виконанні службових обов'язків". Також агітувати в військових частинах, військових установах, в благодійних організаціях і релігійні об'єднання. Заборонено вести агітацію членам виборчих комісій. Заборонено проводити агітацію в супроводі безоплатної (або на пільгових умовах) роздачі виборцям товарів, грошей, цінних паперів. Якщо журналісти, посадові особи ЗМІ є кандидатами на посаду Президента Російської Федерації, їх довіреними особами або членами виборчих комісій, то їм також забороняється брати участь у висвітленні виборів через свої ЗМІ.

При проведенні передвиборної агітації не допускається зловживання свободою масової інформації. Передвиборчі програми, матеріали та виступи на зборах, мітингах, у ЗМІ не повинні містити заклики до насильницької зміни основ конституційного ладу і заохочувати відцентрові тенденції, тобто сепаратизм в Росії. При цьому забороняється агітація або пропаганда соціального, расового, національного, релігійного чи мовного переваги, випуск і поширення повідомлень і матеріалів, що збуджують соціальну, расову, національну чи релігійну ворожнечу.

Кандидати, виборчі об'єднання, виборчі блоки, ініціативні групи виборців не має права вручати або обіцяти виборцям грошові кошти, цінні папери, подарунки та інші матеріальні цінності за виконання передвиборної організаційної роботи.Виборчі комісії зобов'язані контролювати дотримання порядку проведення передвиборної агітації. І в разі виявлення фактів протиправних виступів кандидата або його команди Центрвиборчком має право звернутися до Верховного Суду Російської Федерації з пропозицією про скасування рішення про реєстрацію кандидата. Такі уявлення розглядаються Судом в триденний термін, а за три до виборів - негайно.

Кандидатам на посаду Президента Російської Федерації для передвиборної агітації надається на рівних підставах ефірний час на каналах телерадіокомпаній, які фінансуються за рахунок коштів відповідного бюджету (федерального бюджету і бюджету суб'єктів РФ) - безкоштовно, рівне число ефірного часу - у свій час виходу в ефір. Для цієї ж мети виборчі об'єднання, блоки та ініціативні групи виборців має право використовувати державні та муніципальні телерадіокомпанії. Інструкція про порядок надання ефірного часу кандидатам, об'єднання, блокам і групам виборців видається Центральною виборчою комісією за участю державних органів, які забезпечують права і свободи в ЗМІ. При цьому обов'язково розглядаються пропозиції кандидатів, об'єднань блоків і ініціативних груп виборців.

Передвиборна агітація проводиться також і періодичними друкованими виданнями. Але ті з них, що призначені для публікації виключно офіційних повідомлень, не має права публікувати агітаційні матеріали кандидата і його команди. Періодичне друковане видання, засновниками якого є державні або муніципальні органи і яке фінансується з державного бюджету, має право надати місце на смузі кандидату і його прихильниками, і не має права відмовити в цьому іншим кандидатам. Порядок публікації агітаційних матеріалів в періодичних друкованих виданнях встановлюється Центрвиборчкомом за участю державних органів по ЗМІ. На недержавну періодику обмеження не поширюються (п.4, ст.41 ФЗ "Про вибори Президента Російської Федерації").

Державні органи та органи місцевого самоврядування зобов'язані сприяти кандидатам і членам його команди в організації та проведенні передвиборних зборів, зустрічей кандидатів і їх довірених осіб. Заяви про виділення приміщень для проведення таких зборів і зустрічей розглядаються відповідними органами в п'ятиденний строк з дня подачі і задовольняються в порядку, що встановлюється територіальною виборчою комісією. При цьому виборчком зобов'язаний забезпечити рівні можливості для всіх кандидатів.

Кандидати на посаду Президента Російської Федерації має право безперешкодно випускати плакати, листівки, рекламні щити та інші агітаційні друковані матеріали. Забороняється розповсюдження анонімних агітаційних друкованих матеріалів. Не пізніше, ніж за 25 днів місцева влада зобов'язана виділити спеціальні місця для вивішування і розклеювання друкованих агітаційних матеріалів. У разі поширення анонімних чи підроблених матеріалів виборчкоми зобов'язані звернутися в правоохоронні органи з поданням про припинення протиправної агітації.

Фінансування виборів. Витрати виборчої комісій з підготовки та проведення виборів Президента Російської Федерації, щодо забезпечення діяльності виборчкомів протягом терміну їх повноважень проводяться за рахунок коштів федерального бюджету. Ці витрати передбачені окремим рядком у законі про державний бюджет. Голови виборчкомів розпоряджаються коштами і несуть відповідальність за це. Кандидат на посаду Президента Російської Федерації створює власний виборчий фонд для фінансування передвиборної агітації. Ці кошти повинні міститися на спеціальному тимчасовому рахунку в відділенні Ощадбанку Російської Федерації. Право розпорядження ними належить створив цей фонд кандидата. Виборчі фонди формуються за рахунок наступних грошових коштів: коштів, виділених Центрвиборчкомом; власних коштів кандидата, які не можуть перевищувати 1000-й розмір мінімальної оплати праці; коштів, які виділені кандидату висунула його громадськістю, при цьому сума не повинна перевищувати 50000-й розмір мінімальної оплати праці; добровільних пожертвувань фізичних осіб, кожне з яких не може перевищити 50-кратний розмір мінімальної оплати праці; добровільних пожертвувань юридичних осіб, кожна з яких не може перевищувати 5000-й розмір мінімальної оплати праці. Гранична сума витрат кандидата за рахунок коштів виборчого фонду не може перевищувати 250-тисячний розмір мінімальної оплати праці.

Не допускаються пожертвування у виборчі фонди з боку: 1)

іноземних держав, організацій, громадян; 2) осіб без громадянства; 3) російських юридичних осіб з іноземним статутним капіталом, який перевищує 30%; 4) міжнародних організацій і міжнародних громадських рухів; 5) органів місцевого самоврядування, державних і муніципальних підприємств, установ, організацій; 6) військових частин, військових установ і організацій; 7) благодійних організацій та релігійних об'єднань.

Якщо кандидат для ведення передвиборної компанії використовував незаконні грошові кошти, то Центрвиборчком має право звернутися до Верховного Суду Російської Федерації з поданням про скасування рішення про реєстрацію кандидата. Цей документ суд зобов'язаний розглянути в п'ятиденний термін, а за п'ять днів до виборів - негайно. (Ст.45 ФЗ "Про вибори Президента Російської Федерації").

2.3. Голосування і визначення результатів виборів.

Приміщення для голосування місцева адміністрація зобов'язані надати безоплатно в розпорядження дільничної виборчої комісії. У цьому приміщенні повинен бути зал, в якому розміщуються кабіни, спеціально обладнані місця або кімнати для таємного голосування; стенд із зразками заповненого виборчого бюлетеня та інформаційні матеріали про всіх кандидатів. Для виборів Президента Російської Федерації, відповідно до ст.50 ФЗ "Про вибори Президента Російської Федерації" кожен виборець отримує виборчий бюлетень. Форма і текст бюлетеня російською мовою затверджується Центрізіркомом Російської Федерації не пізніше 28 днів до виборів. Бюлетень містить в алфавітному порядку прізвища, імена та по батькові всіх зареєстрованих кандидатів на посаду Президента Російської Федерації. Виборчі бюлетені друкуються за розпорядженням Центрвиборчкому не пізніше 20 днів до виборів. Дільничні комісії отримують бюлетені за 4 дні до виборів.

Число бюлетенів не може перевищувати кількість виборців, включених до списків виборців, включених до списків виборців, більш ніж на 0,5 відсотків.

У день виборів голосування проводиться з 8 до 22 годин за місцевим часом. Про час і місце голосування дільничні комісії зобов'язані оповістити виборців не пізніше, ніж за 20 днів до дня його проведення через засоби масової інформації або іншими способами. Якщо не менше ніж за 30 днів до дня виборів громадянин, включений до списку виборців, встановить, що не матиме можливість прибути в день виборів в приміщення того виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, він може отримати у дільничної комісії відкріпне посвідчення на право участі у виборах Президента Російської Федерації. Дільнична комісія зобов'язана забезпечити можливість брати участь в голосуванні всім виборцям, в тому числі тим, хто за станом здоров'я не може прибути до приміщення для голосування. Для цього в комісії має бути необхідну кількість переносних виборчих скриньок. Голова дільничної виборчої комісії стежить за порядком в приміщенні для голосування. Його розпорядження для всіх присутніх в приміщенні для голосування обов'язкові. Член дільничної виборчої комісії відсторонюється від участі в її роботі, а спостерігач негайно видаляється з приміщення для голосування, якщо вони порушують таємницю голосування або намагаються вплинути на волю виборця. Рішення про це приймається дільничною виборчою комісією. Перед відкриттям виборчих скриньок члени виборчої комісії в присутності спостерігачів, які представляють кандидатів, і міжнародних спостерігачів, якщо вони знаходяться в приміщенні для голосування, підраховують і погашають невикористані виборчі бюлетені. Їх кількість оголошується і заноситься до протоколу про підсумки голосування, після чого голова комісії перевіряє неповрежденность печаток і пломб на виборчих скриньках, дає упевнитися в їх неушкодженими членам комісії, спостерігачам, довіреним особам і розкриває їх. Дільнична комісія складає протокол про підсумки голосування, в який вносяться: число виборців, внесених до списку виборців, включаючи додатковий список; число бюлетенів, виданих комісією; число бюлетенів, виданих виборцям в день виборів;

число бюлетенів, виданих виборцям, які проголосували за межами приміщення для голосування; число погашених виборчих бюлетенів;

число бюлетенів, що містяться в стаціонарних ящиках; число бюлетенів, що містяться в переносних ящиках; число дійсних виборчих бюлетенів;

число виборчих бюлетенів, визнаних недійсними; число голосів виборців, поданих за кожного кандидата;

число голосів виборців, поданих проти всіх кандидатів.

Протокол складається в 3-х примірниках. Перший примірник протоколу дільничної комісії після його підписання негайно направляється до територіальної комісії. Другий примірник протоколу разом з друкованими бюлетенями, зі списками членів дільничної комісії з правом дорадчого голосу, спостерігачів від кандидатів та громадськості, міжнародних спостерігачів, представників ЗМІ, які були присутні при підрахунку голосів виборців, зберігається у секретаря дільничної комісії до закінчення роботи. Третій примірник протоколу надається для ознайомлення довіреним особам кандидатів, спостерігачів, членів дільничної комісії з правом дорадчого голосу, представникам ЗМІ. Дільничні комісії, утворені за межами території Російської Федерації, перший примірник протоколу про підсумки голосування разом з долучені до нього документами направляють до Центрвиборчкому Російської Федерації. Виборчі документи передаються до територіальних комісій не пізніше десяти днів після офіційної публікації результатів виборів. Протокол територіальної комісії складається в трьох примірниках і підписується всіма присутніми членами комісії. До протоколу обов'язково додається зведена таблиця всіх дільничних комісій. Член територіальної виборчої комісії, який не погоджується з протоколом в цілому або з окремими його положеннями, має право додати до протоколу свою окрему думку.

До першого примірника протоколу долучаються скарги (заяви) на порушення ФЗ "Про вибори Президента Російської Федерації", що надійшли до територіальної комісії в день голосування, і прийняті по них рішення виборчої комісії. Завірені копії скарг і рішень територіальної комісії долучаються до другого примірника протоколу.

Перший примірник протоколу територіальної комісії після його підписання і водна таблиця негайно направляються до виборчої комісії суб'єкта Російської Федерації. Другий примірник з таблицею і протоколами дільничних комісій, зі списками членів територіальної комісії з правом дорадчого голосу, спостерігачами і ін., Зберігаються у секретаря територіальної комісії до закінчення її роботи. Третій екземпляр з таблицею представляються для ознайомлення довіреним особам кандидатів, спостерігачів та ін.

На підставі протоколів територіальних комісій про підсумки голосування шляхом додавання даних виборчком суб'єкта Російської Федерації не пізніше 10 днів з дати виборів встановлює підсумки голосування на території суб'єкта Російської Федерації.

До першого примірника протоколу долучаються скарги і заяви, рішення прийняті по ним. Завірені копії скарг і заяв та рішень облвиборчкому долучаються до другого примірника протоколу. Перший примірник після його підписання разом зі зведеною таблицею негайно відправляється до Центрвиборчкому Російської Федерації. Другий примірник і зведена таблиця разом з протоколом територіальних комісій, зі списками членів облвиборчкому з правом дорадчого голосу, спостерігачів та ін., Зберігаються у секретаря облвиборчкому. Третій екземпляр з таблицею представляються для ознайомлення довіреним особам, спостерігачам, журналістам і іншим.

На підставі протоколів виборчих комісій суб'єктів Російської Федерації і протоколів дільничних виборчих комісій, утворених за межами території Російської Федерації, шляхом додавання даних Центрвиборчком не пізніше 15 днів з дати виборів визначає результати виборів Президента Російської Федерації.Обраним вважається кандидат на посаду Президента Російської Федерації, який отримав більше половини голосів, які взяли участь в голосуванні (50% + 1 голос).

Центрвиборчком визнає вибори не відбулися, якщо в них взяло участь менше половини виборців, внесених до списків виборців.

Також визнаються вибори недійсними, якщо допущені при їх проведенні порушення ФЗ "Про вибори Президента Російської Федерації" неможливо достеменно встановити результати волевиявлення виборців.

Офіційне оголошення про результати виборів Центрвиборчком публікує в ЗМІ не пізніше трьох днів з моменту підписання протоколу.

Але в разі, якщо в першому турі виборів жоден з кандидатів не був обраний, Центрвиборчком призначає повторне голосування по двох кандидатах, які отримали найбільшу кількість голосів виборців (другий тур). Повторне голосування проводиться не пізніше 15 днів з дня визначення результатів загальних виборів у першому турі. Повідомлення про проведення повторного голосування публікується в ЗМІ не пізніше 2 днів з моменту прийняття рішення Центрвиборчкомом. За підсумками цього голосування обраним вважається кандидат, який отримав більшу кількість голосів виборців по відношенню до числа голосів, поданих за іншого кандидата, але за умови, що число голосів, поданих за цього кандидата, більше числа голосів, поданих проти всіх кандидатів.

У разі якщо вибори Президента Російської Федерації визнані такими, недійсними або якщо при загальних виборах або при повторному голосуванні жоден кандидат не був обраний Президентом Російської Федерації, то Рада Федерації призначає повторні вибори, при яких терміни виборчих дій скорочуються на третину. Ці вибори проводяться не пізніше чотирьох місяців з дня початкових виборів. У разі їх проведення кандидатами на посаду Президента Російської Федерації не можуть бути знову висунуті кандидати, дія (бездіяльність) яких послужили підставою для визнання загальних виборів, повторне голосування недійсними (ст.57 ФЗ "Про вибори Президента Російської Федерації").

Центрвиборчком публікує в ЗМІ результати виборів Президента Російської Федерації не пізніше місяця з дня виборів. Не пізніше трьох місяців з дня виборів Центрвиборчком поміщає в своєму офіційному друкованому органі повну інформацію про підсумки голосування та про результати виборів.

У разі використання в ході виборів автоматизованої інформаційної системи виборча комісія утворює групу з членів комісії з правом вирішального і дорадчого голосу для контролю за використанням цієї системи. З моменту початку голосування і до моменту підписання протоколу Центрвиборчкомом автоматизована система використовується тільки для спостереження за ходом і результатами голосування шляхом передачі даних від нижчестоящих комісій до вищих. Дані про хід і результати голосування, отримані через цю систему, є довідковою інформацією, яка не має юридичного значення.

Президент Російської Федерації, обраний відповідно до Конституції Російської Федерації і ФЗ "Про вибори Президента Російської Федерації", вступає на посаду на тридцятий день з дня офіційного оголошення Центрвиборчкому про результати виборів Президента Російської Федерації. Чинний Президент виконує свої повноваження до вступу на посаду нового Президента.

Хочеться відзначити, що парламентські (1995р.) Та президентські (1996р.) Вибори показали, що тільки комплексне освоєння всіх елементів виборчого процесу дозволить отримати коректну оцінку діяльності всіх інститутів виборчої системи і умов її реформування. У зв'язку з цим вважаємо за доцільне підготувати пакет проектів, забезпечених новими підходами і рішеннями сучасну виборчу політику.

Слід мати на увазі, що ці проекти будуть сприяти проведенню цілеспрямованої і предметної стратегії реформування виборчої системи, що відповідає довгостроковим інтересам становлення демократичної державності при наявності дійсної, а не уявної політичної волі до подібного варіанту і сценарієм громадського развития.1

Глава III. Повноваження Президента Російської Федерації.

Президент Російської Федерації обирається на чотири роки громадянами Російської Федерації на підставі рівного загального і прямого виборчого права при таємному голосуванні (ст.81 Конституція Російської Федерації). [1]

Чотирирічний термін президентства обчислюється з дня офіційного вступу Президента на посаду (прийняття ним присяги) і припиняється в момент складення присяги новообраним Президентом. Конституції деяких зарубіжних країн містять вказівки на місяць і день тижня, коли президент вступає на посаду після його обрання. У Конституції Російської Федерації таких положень немає.

У ній є і таке обмеження: одна і та ж особа не може обіймати посаду Президента більше двох термінів поспіль. На думку государствоведов це має на меті перешкодити формуванню незмінюваного клану керуючих осіб, появі і збереженню стійких корпоративних груп, закриття шляхів припливу в ешелони влади свіжих, нових сил, політичних діячів і лідерів нового покоління. Разом з тим Конституція Російської Федерації не закриває шлях здатному політику, виправдав себе на посаді Президента, до висунення на другий термін, крім чергового. Однак Конституція зберігає за колишнім Президентом можливість переобрання на третій, четвертий і т.д. термін, аби цей новий термін був відділений від перших двох «чужим» президентством.

3.1. Сфера, пов'язана з виконанням повноважень глави держави.

Забезпечуючи і направляючи діяльність всіх державних органів Російської Федерації і виконуючи функцію по їх координації, Президент діє тільки в межах, встановлених Конституцією, точно також як і всі інші федеральні органи державної влади: Федеральних Зборів, Уряд, Суди. Вони самостійно здійснюють свої конституційні функції.

Ст. 80 Конституції Російської Федерації визначає основи правового становища Президент Російської Федерації. Згідно з Конституцією Президент Росії є главою держави. Це визначає його місце в системі державної влади.

Як глава держави він представляє Російську Федерацію всередині країни і в міжнародних відносинах, визначає основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики, виступає в якості представника державної влади, вищої посадової особи держави. Діюча Конституції Росії ставить інститут президентства на перше місце серед федеральних державних органів. Президент Російської Федерації наділений великими реальними повноваженнями, які він застосують самостійно, юридично незалежно від інших державних органів, але в тісній взаємодії з ними.

Президент не підпорядкований і не підзвітний ніякому органу влади, його повноваження засновані на Конституції. Він являє собою єдність держави і державної влади в цілому. Президент є гарантом Конституції. Це дуже важлива президентська функція, вона полягає в тому, що основні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики нашої держави повинні відповідати Конституції і федеральним законам.

Конституція відводить Президенту особливу роль у справі захисту прав і свобод людини громадянина, він виступає гарантом прав і свобод, видаючи укази, спрямовані на захист правового положення особистості в нашій країні.

На Президента покладено дуже важлива функція в системі органів державної влади. Він забезпечує узгоджену роботу і взаємодію органів державної влади. При виконанні даної функції президент виступає як свого роду «арбітр», допомагаючи вирішувати протиріччя між державними органами. Це, перш за все, відноситься до взаємин законодавчої і виконавчої влади, а також федеральних органів і органів державної влади суб'єктів Федерації. Для вирішення розбіжностей Президент може використовувати погоджувальні процедури (Ст.85 Конституції Російської Федерації).

Президент Російської Федерації може використовувати погоджувальні процедури для вирішення конфліктів і розбіжностей, по-перше, між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації і, по-друге, між органами державної влади суб'єктів Російської Федерації. У Конституції не конкретизовано поняття погоджувальних процедур. І це має принципове значення, оскільки Президент є вільним у виборі великого діапазону погоджувальних процедур, суть яких полягає у висуванні компромісних варіантів і, в кінцевому рахунку, в досягненні консенсусу.

Суть погоджувальних процедур полягає саме в досягненні взаємної згоди сторін, між якими виникли якісь розбіжності. Погоджувальні процедури покликані забезпечувати вирішення проблеми без елементів примусу. Природно, що в процесі узгодження Президент виступає не як одна сторона, а як загальнонаціональний авторитет.

Найбільш частою формою вирішення спору, до якої вдаються сторони, - це безпосередні переговори. Значення їх особливо велике тому, що за їх допомогою є можливість не тільки знайти вихід зі спірної ситуації, але і запобігти сам конфлікт.

Переговори не виключають і застосування інших погоджувальних процедур: створення третейських судів і ін.

Для досягнення консенсусу Президент організовує переговори за участю сторін спору і утворює погоджувальні комісії.

Як приклад дієвості погоджувальних процедур під керівництвом Президента можна привести переговори про досягнення загальних цілей в діяльності федеральних державних органів суб'єктів Російської Федерації, партій, профспілок, громадських і релігійних об'єднань, в результаті чого 28 квітня 1994 був відкритий для підписання Договір про суспільну злагоду. Договір був підписаний більш ніж 800 учасниками, що, безсумнівно, стабілізувало політичну ситуацію в країні.

Освіта погоджувальних комісій і організація переговорів сторін вже використовувалися Президентом для досягнення згоди сторін. В останньому випадку нерідко переговори проводяться або їм особисто, або за участю представників Президента. Проводилися переговори про врегулювання спірних питань про правове становище міста Норильська і знаходяться в ньому підприємств між Красноярським краєм і Таймирським (Долгано-Ненецькому) автономному окрузі. Після того, як на завершальній стадії в переговорах взяв участь помічник Президента Російської Федерації, між сторонами 2 листопада 1995 був укладений Договір «Про бюджетних відносинах між органами державної влади Красноярського краю і органами державної влади Таймирського (Долгано-Ненецького) автономного округу».

Якщо застосування погоджувальних процедур не призведе до узгодженого рішення, Президент, відповідно до Конституції, може передати вирішення спору на розгляд відповідного суду. Відповідно до Ст.125 Конституції, Конституційний Суд Російської Федерації, зокрема, має право вирішувати спори про відповідність Конституції низки нормативних актів суб'єктів Російської Федерації.

Можливість звернення Президента до суду у випадках, представлені Ст.85 Конституції, встановлена ​​і в інших федеральних законах. Так, в ст.116 ЦПК зазначено, що Верховний Суд Російської Федерації по першій інстанції розглядає справи «по вирішенню суперечок, переданих йому Президентом Російської Федерації відповідно до Ст.85 Конституції Російської Федерації, між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, а також між органами державної влади суб'єктів Російської Федерації ».

Погоджувальні процедури, як випливає з Ст.85 Конституції, можуть застосовуватися Президентом в переважній більшості випадків котрі виникли розбіжності. Президент уповноважений Конституцією особисто вжити необхідних заходів, не вдаючись до погоджувальних процедур безпосередньо, виступаючи як гарант Конституції.

Формально, відповідно до Конституції Російської Федерації, Президент не зобов'язаний ні з ким узгоджувати свою думку про політичні лініях розвитку держави.Але в реальності Президент не може не рахуватися ні з становищем в країні, ні з громадською думкою, ні з розстановкою сил у парламенті. Облік цих факторів, так би мовити, «мета конституційний обов'язок» Президента, що випливає з самої природи його статусу, з сукупності основних його функцій.

Правове становище Президента охоплює кілька сфер:

1. Повноваження, пов'язані з законодавчими органами державної влади.

2. Повноваження, пов'язані з виконавчими органами державної влади.

3. Повноваження, пов'язані з органами судової влади.

4. Повноваження в сфері оборони і безпеки держави.

5. Повноваження у сфері зовнішньої політики.

6. Інші повноваження Президента РФ.

Таким чином, Президент Російської Федерації є главою держави і має великий обсяг дуже істотних повноважень у законодавчій, виконавчій та судових сферах.

3.2. Повноваження, пов'язані з законодавчими органами державної влади.

На Президента Російської Федерації покладено Конституцією ряд повноважень, пов'язаних з діяльністю Державної Думи.

Згідно з пунктом «а» ст.84 Конституції Російської Федерації, Президент призначає вибори Державної Думи у зв'язку із закінченням терміну її повноважень, передбаченого Конституцією, або в зв'язку з її розпуском. Порядок виборів встановлюється Федеральним законом «Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації» від 21.06.95г.

Виходячи з того, що термін, на який обирається Державна Дума, дорівнює чотирьом рокам, Федеральний закон встановив чітке правило, що вибори нового складу депутатського корпусу проводяться в першу неділю після закінчення терміну повноважень попередників. Отже, призначення Президентом дати виборів не є його усмотренческім рішенням. У разі якщо Президент не призначає вибори в зазначений термін, вони проводяться Центрвиборчкомом в першу неділю місяця, наступного за місяцем, в якому закінчуються повноваження Державної Думи. Положення Федерального закону "Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації" фіксує не право, а обов'язок Президента і Центрвиборчкому щодо своєчасного проведення виборів в Державну Думу (Ст.4) .1

Якщо Президент не видає указу про призначення виборів за чотири місяці до дня виборів, то такий обов'язок лягає на Центрвиборчком.

Аналогічним чином вирішується питання про призначення виборів при розпуск Державної Думи у випадках, перерахованих в ст.111 і 117 Конституції Російської Федерації. Звернемо увагу, що формулювання ст.109 Конституції також носить чітко виражений імперативний характер: «В разі розпуску Державної Думи Президент Російської Федерації призначає дату виборів з тим, щоб новообрана Державна Дума зібралася пізніше ніж через чотири місяці з моменту розпуску».

Звернемо увагу, що ні Конституція, ні Федеральний закон не передбачають будь-яких виняткових (форс-мажорних) обставин для перенесення терміну виборів до Державної Думи. Мабуть, такі випадки можуть бути, але визначатися вони повинні тільки федеральним законом як вилучення із загального правила.

Право Президента на розпуск Державної Думи обмежено на підставах і за часом. Конституційні підстави для розпуску Державної Думи пов'язані виключно з наслідками недовіри Уряду, а саме: триразове відхилення Державною Думою кандидатур Голови Уряду запропонованих Президентом (ст.111); вираз Державною Думою повторно протягом трьох місяців недовіри Уряду (ст.117).

Досвід показав, що право Думи відмовити в довірі уряду - недостатній і не завжди ефективний інструмент. Його застосування пов'язане з ризиком дострокового розпуску нижньої палати, яку депутатський корпус всіляко намагається уникнути. Він не дозволяє більш гнучке, точковий вплив на кадровий склад уряду і діяльність окремих міністров.1

Конституція (ст.109, 111, 117) передбачає також вичерпний перелік обмежень у часі, коли розпуск Державної Думи взагалі неприпустимий. Він зводиться до наступного: Президент не має права розпустити Державну Думу протягом року після її обрання, якщо палата висловила недовіру Уряду або відмовила йому в довірі (ст.111).

Державна Дума не може бути розпущена з моменту висунення нею звинувачення проти Президента до прийняття відповідного рішення Ради Федерації.

Неможливий розпуск палати в період дії на всій території Росії воєнного чи надзвичайного стану. Не може бути розпущена Державна Дума протягом шести місяців до закінчення терміну повноважень Президента, а також при тимчасове виконання обов'язків Президента Головою Уряду (ст.92 Конституції Російської Федерації).

Перелік підстав розпуску Державної Думи вичерпним чином зафіксований в Конституції і тому не може бути доповнений будь-яким іншим правовим актом, в тому числі федеральним законом або указом Президента. В системі стримувань і противаг влади такі обмеження спрямовані на те, щоб не допустити свавілля Президента і виконавчої влади, щоб Президент не зміг одноосібно, і, безконтрольно, діяти, в, відсутності, законодавчої влади, що гарантує самих виборців від нескінченних перевиборних компаній.

О.О. Миронов у своїй роботі помічає, що над Державною Думою не повинен висіти дамоклів меч її дострокового розпуску. Саму цю процедуру доцільно ускладнити. Може бути, їй варто було б пов'язати з новими виборами Президента. Якщо достроково розпускається Державна Дума, то Рада Федерації одночасно призначає нові президентські вибори.1

Допитливими журналістами проведений підрахунок, з якого випливає, що за нинішньою Конституцією обсяг президентських повноважень в 4 рази перевищує парламентський і що у президента в 4 рази більше можливості розпустити парламент (Державну Думу), що у парламенту - усунути президента з посади. Загальновизнано, що у Державної Думи відсутня контрольна функція. Вона не володіє правом запиту до уряду або окремим міністрам. В багатьох випадках закони підміняються президентськими указами. Бюджетні права Думи теж вказані. У Конституції не до кінця з'ясовано питання про становище Ради Федерації, який інші публіцисти поспішили охрестити словом «Сенат», а його членів «сенаторами», хоча ніякому закону ці позначення не ізвестни.2

Крім цього в законодавчій області Президент Російської Федерації наділений правом законодавчої ініціативи, правом вносити пропозиції про поправки, перегляд положень Конституції, підписувати і оприлюднювати закони, право відкладального «вето» щодо федеральних законів.

Законопроекти вносяться в порядку законодавчої ініціативи тільки в Державну Думу Федеральних Зборів. Це обумовлено тим, що, розмежовуючи компетенцію обох палат, Конституція віднесла процес прийняття законів до ведення нижньої палати - Державної Думи, надавши верхній палаті - Раді Федерації схвалити чи ні прийнятий нижньою палатою закон.

З тексту частини другої статті 104 випливає, що законодавча ініціатива повинна бути оформлена у вигляді законопроекту; недостатньо обмежитися лише внесення пропозиції про необхідність видання закону. Регламент Державної Думи містить ряд додаткових правил внесення законопроекту. Він повинен супроводжуватися розгорнутим обгрунтуванням, перерахуванням тих нормативних актів, які в разі прийняття закону повинні бути скасовані, фінансово-економічним обгрунтування, якщо реалізація законопроекту потребує витрат. Дотримання цих та інших передбачених Регламентом правил при внесенні законопроекту перевіряється Радою Державної Думи, який направляє потім законопроект до відповідного комітету. Право відкликання суб'єкта законодавчої ініціативи внесеного ним законопроекту Регламентом Державної Думи не врегульоване. Світовий парламентський досвід підказує два рішення: відкликання можливе до ухвалення законопроекту в другому читанні; відкликання можливе на будь-якій стадії, але при цьому інший суб'єкт, який має право законодавчої ініціативи, може взяти законопроект «на себе», і законодавчий процес триває.

Ухвалений парламентом закон повідомлений бути офіційно проголошений і опублікований в офіційних джерелах, після чого закон набуває обов'язкову силу. У разі схвалення Радою Федерації федерального закону, прийнятого Державною Думою, він протягом п'яти днів надсилається Радою Федерації Президенту для підписання та оприлюднення.

Чотириденний термін для підписання прийнятого федерального закону необхідний для того, щоб глава держави мав можливість уважно ознайомитися з його змістом і прийняти рішення про підписання закону, або відхилення. Після підписання Президентом закон повинен бути оприлюднений.

Президенту Російської Федерації надано право на повернення переданого йому на підпис закону для повторного розгляду (відкладальне вето Президента) і процедура вирішення розбіжностей між ними - російське нововведення, застосовується в США більше 200 років.

Відхиляючи цей закон, Президент пропонує свою редакцію закону в цілому, або його частин, або повідомляє про недоцільність прийняття даного закону.

Регламенти палат Федеральних Зборів передбачають першочерговий порядок повторного розгляду законів, повернутих Президентом, обов'язкове виступ на засіданні Державної Думи представника Президента, заслуховування укладення відповідного комітету або офіційно створеної комісії палати. Державна Дума по повторно розглядаються законам стверджує одне рішення: або приймає закон в редакції Президента (для цього потрібно більше половини голосів від загального числа депутатів), або повторно приймає закон в редакції раніше прийнятий цією палатою, для чого їй необхідно, щоб за закон проголосувало дві третини від загального числа депутатів.

Загальновизнано, що відкладене вето - найбільш сильний засіб впливу Президента на законодавчу діяльність парламенту. Мотиви відхилення закону можуть бути самі різні: від принципову незгоду зі змістом основних положень закону або його окремих статей, розділів, глав, до порушення процедури прийняття законів, встановленої Регламентом палат Федеральних Зборів. В принципі в загальному, прийнятому законі можна виявити юридичні похибки, неточності та інші вади, що дають привід Президенту використовувати процедуру повторного розгляду його в парламенті. Проблема полягає в тому, наскільки серйозні ці упущення для змісту закону, для правильного тлумачення і застосування його на практиці. Поки відсутня правова культура роботи з документами, немає ретельної правової експертизи законопроектів, такі витрати неминучі. Застосування президентського вето Б. Єльцин обгрунтував, головним чином, вузьким юридичним якістю багато прийнятих законів, протиріччям Конституції, Цивільному кодексу, іншим чинним федеральним законам, а також відсутністю висновків Уряду щодо законопроектів, які вимагають додаткових асигнувань з федерального бюджету. «Все це, - зазначає Президент, - змушувало мене застосовувати президентське вето як інструмент юридичного контролю». На цих підставах Президентом було повернуто понад третини законів, прийнятих в 1995 році.

Парламентська процедура повторного розгляду законів передбачає можливість створення палатами погоджувальних комісій, які після попередніх консультацій з представниками Президента і Уряду виробляють, як правило, компромісний проект, який влаштовує всі зацікавлені сторони. В цьому випадку діє звичайний порядок розгляду закону, тобто досить схвалити його простим, а не кваліфікованою більшістю голосів.

Право президентського вето - зброю стратегічне, а не тактичне.Як свідчить зарубіжний досвід, їм не можна зловживати, але слід завжди тримати в бойовій готовності. Набагато ефективніше сама загроза накладення вето, висловлена ​​Президентом або за його дорученням представником в Федеральному Зборах, до того ж підкріплена конкретними аргументами з приводу недоліків прийнятого закону. Часте застосування Президентом відкладального вето на прийняті закони озлоблює іншу сторону, переводить «стрілки годинника» з площини співпраці в сферу контр рішень, що нічого корисного для законодавчого процесу не принесе.

Виникає питання, - чи має Президент право повертати без розгляду федеральні закони, спрямовані йому для підписання?

Дійсно, поряд з передбаченим ст. 107 Конституції Російської Федерації правом Президента Російської Федерації відхиляти прийняті федеральні закони, Президент нерідко повертає прийняті закони без розгляду, мотивуючи це тим, була порушена конституційна процедура прийняття або схвалення закону, а, отже, такий закон не може вважатися прийнятим відповідно до Конституції Російської Федерації .

Так абзац 6 п.4 і абзац 4 п.5 Постанови Конституційного Суду Російської Федерації 1 свідчить, що Президент Російської Федерації в силу покладених на нього конституційних повноважень щодо забезпечення узгодженого функціонування та взаємодії органів державної влади (п.2 ст.80 Конституції Російської Федерації) зобов'язаний вживати необхідних заходів щодо забезпечення безперервності законодавчого процесу, в тому числі щодо дотримання палатами Федеральних Зборів, передбаченого Конституцією Російської Федерації, терміну направле ия прийняття федерального закону главі держави.

У той же час, у разі порушення встановленого Конституцією Російської Федерації порядку прийняття федерального закону, якщо ці порушення ставлять під сумніви результати волевиявлення палат Федеральних Зборів і саме прийняття закону, Президент Російської Федерації має право в силу ч.2 ст.80 Конституції Російської Федерації повернути його в відповідну палату, вказавши на конкретні порушення названих конституційних вимог.

При цьому такий закон не може вважатися «прийнятим федеральним законом» в сенсі ч.3 ст.107 Конституції Російської Федерації, а його повернення в палати Федеральних Зборів відхиленням в сенсі ч.3 ст.107 Конституції Російської Федерації, оскільки встановлені вимоги Конституції Російської Федерації до прийняття федерального закону і передбачені нею умови і процедури носять безумовний характер і не можуть змінюватися на розсуд учасників законодавчого процесу.

Що ж стосується «неконституційність» федеральних законів, то мають місце випадки, коли депутати пропонують надати того чи іншого законопроекту статус федерального конституційного закону і необхідно своєчасне втручання, щоб не допустити подібної помилки. Так, наприклад, депутатами Державної Думи В.В. Жириновським, С.Н. Абельцева, В.А. ЛИСИЧКІНА був внесений в Державну Думу і прийнятий до розгляду (!) Проект федерального конституційного закону «Про соціальний і економічний Раді Російської Федерації», згадки про який в Конституції Російської Федерації немає.

Таким чином, право Президента повертати без розгляду і підписання прийняті з порушенням конституційної процедури закони випливають зі змісту Конституції Російської Федерації, і підтверджує Постановою Конституційного Суду Російської Федерации.1

Однак, право «вето» Президент нерідко використовує стосовно федеральним конституційним законам, що не передбачено Конституцією Російської Федерації і мотивує свої дії або порушенням процедури, або відхиленням норм від Конституції Російської Федерації. Отже, якщо Президент вважає, що у федеральному конституційному законі є норми, які не відповідають Конституції Російської Федерації, він зобов'язаний підписати цей закон і звернутися до Конституційного Суду, оскаржуючи неконституційність його окремих положень. Але Конституційний Суд розширив повноваження Президента, давши роз'яснення щодо того, що він має право видавати укази з питань компетенції самого парламенту, якщо на даний рахунок відсутній федеральний закон.1

Вимоги, обумовлено пред'являються російським суспільством до результатів законодавчої діяльності органів державної влади, повинні знаходити адекватне відображення в рівні організації процесу і професіоналізму його учасників.

У зв'язку з цим важко не погодитися з оцінками Президента Російської Федерації, які містяться в його посланні Федеральним Собранію2: Порядок в країні почнеться тільки з наведення порядку в самому державному організмі ... Про підвищення якості законодавства, необхідності дотримання законотворчих пріоритетів говорилося в кожному посланні Президент Федеральним Зборам. Але законотворчої діяльності як і раніше не вистачає якості і темпу ... Висновок зрозумілий: необхідно, нарешті, навести порядок в законотворчій деятельності.3

Крім цього, стаття 90 Конституції Російської Федерації встановлює повноваження Президента на видання правових актів. Президент Російської Федерації видає укази і розпорядження. Аналіз указів і розпоряджень Президента за останні три роки показує, що в формі указів оформляються рішення Президента щодо суттєвого більшому колу проблем політичного та суспільного характеру, виходячи з їх значимості. У формі розпоряджень Президента приймаються рішення з оперативних організаційних і кадрових питань, а також з питань роботи Адміністрації Президента. Розпорядження на відміну від указів, не повинні містити приписів носять нормативний характер.4

Принципово важливо відзначити, що правові акти Президента не повинні бути затверджені законодавчими органами. Лише укази Президента Російської Федерації про введення воєнного стану і введення надзвичайного стану вимагають затвердження Ради Федерації (ст.102 Конституції Російської Федерації).

Видаються Президентом укази і розпорядження не повинні суперечити Конституції Російської Федерації і Федеральним законам.

Заслуговує, однак, уваги той факт, що в Росії був період, коли Верховна Рада представляв Президенту Російської Федерації право видавати укази, які не відповідають чинному законодавству. Дане право було надано Постановою З'їзду народних депутатів РРФСР від 1.11.91г. «Про правове забезпечення економічної реформи» .1 Відповідно до Постанови Президент наділявся правом припиняти законодавчі акти СРСР, а також видавати укази, що знаходяться в протиріччі з чинним законодавством, з метою оперативного врегулювання ходу економічної реформи. В останньому випадку, проекти цих актів повинні представлятися до Верховної Ради і якщо він їх не відхилить, то укази вступають в силу.

Подібним способом Президент з 1991 р по кінець 1998р. користувався досить часто. Як приклади можна назвати укази від 16 квітня 1993 року «Про посилення державного контролю за використанням та охоронної земель при проведенні земельної реформи», від 24 грудня 1993 року «Про приведення земельного законодавства Російської Федерації у відповідність з Конституцією Російської Федерації», які вносили значні зміни в земельні відносини в стране.2

Акти Президента, що носять нормативно-правовий характер вступають в силу на всій території Росії одночасно після закінчення семи днів після їх офіційного опублікування, якщо при прийнятті акта не встановлений інший термін.

Відповідно до Ст.125 Конституції і Ст.3 Федерального конституційного закону «Про Конституційний Суд Російської Федерації» Конституційний Суд вирішує справи про відповідність Конституції лише нормативних актів Президента.

Також в Конституції Російської Федерації встановлено, що Президент звертається до Федеральних Зборів із щорічними посланнями про становище в країні, про основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики держави (ст.84 п. «Е»). Ці послання не мають силу закону, вони носять характер настановних документів.

За усталеною практикою і з урахуванням положень Ст.100 Конституції заслуховування Послань Президента - одне з небагатьох випадків, коли палати Федеральних Зборів можуть зібратися совместно.1

Хоча Послання не є нормативним рішенням, обов'язковим для виконання конституційно самостійними органами державної влади, вони служать не тільки цілям орієнтації законодавчої діяльності парламенту.

Незважаючи на те, що Послання Президента адресуються Федеральним Зборам, основний тягар і відповідальність за їх виконання лягає на федеральний Уряд. Таке становище зумовлено тією обставиною, що основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики, які визначає Президент (ст.80), реалізуються в основному через діяльність Уряду і підвідомчих йому органів управління.

Темпи і структури щорічних Послань визначаються Президентом виходячи з актуальності завдань поточного періоду, політичної ситуації в державі та стратегічного бачення майбутнього. Разом з тим деякі вихідні позиції позначені в законі і в президентській практиці.

Як правило, в першій частині щорічного Послання Президента міститься оцінка стану справ в країні. Згідно ст.5 Закону «Про державне прогнозування та програмах соціально-економічного розвитку Російської Федерації» від 25 червня 1995 року щорічна Послання Президента, з яким він звертається до Федеральних Зборів, має містити спеціальний розділ, присвячений аналізу виконання програми соціально-економічного розвитку Росії на середньострокову перспективу і уточнення. Згаданої програми з виділенням завдань на майбутній рік.

На законодавчому рівні визначено ряд спеціальних вимог і установок, які повинні міститися в першому Посланні Президента після вступу його на посаду в результаті всенародних виборів. У нього повинен включатися спеціальний розділ, присвячений концепції соціально-економічного розвитку Російської Федерації на середньострокову перспективу.

Звернемо увагу, що мова йде про прогноз на середньострокову перспективу, тобто на період від трьох до п'яти років з щорічною коригуванням, що певною мірою пов'язано з періодичністю виборів Президента (раз в 4 роки).

У спеціальному розділі щорічного Послання Президента характеризується стан економіки країни, формуються і обґрунтовуються стратегічні цілі і пріоритети соціально-економічної політики, напрями реалізації зазначених цілей, найважливіші задачі, що виникають їх на федеральному рівні, припадають найважливіші цільові макроекономічні показники розвитку нашої економіки на середньострокову перспективу.

Таким чином, в області законодавчої, Президент Російської Федерації не тільки відповідає і вирішує «долю» Державної Думи (призначає вибори розпускає в випадках і порядку, передбачених в Конституції РФ), а й наділений правом законодавчої ініціативи, підписує і оприлюднює закони, користується правом відкладального «вето» щодо Федеральних законів, видає нормативно-правові акти і звертається до Федеральних Зборів із Посланнями про становище в країні.

3.3. Повноваження, пов'язані з виконавчими органами влади.

Президент найтісніше пов'язаний з виконавчою владою. Конституція Російської Федерації створює образ президента як глави держави, що стоїть над «всіма властями», гаранта всіх конституційних інститутів (глава IV), що означає: Президент Російської Федерації юридично не є главою виконавчої влади і не в ходить якимось чином в її систему. Президент Російської Федерації здійснює потужний вплив на Уряд Російської Федерації шляхом персональних призначень його членів і прийняття важливих рішень в сфері виконавчої влади.

Згідно пункту «а» ст.83 Конституції Російської Федерації, Президент призначає Голову Уряду Російської Федерації. До акту призначення він повинен отримати згоду Державної Думи. Державна Дума висловлює згоду на призначення певної особи Головою Уряду шляхом голосованія.1

Президент приймає рішення про відставку Уряду Російської Федерації, таке рішення може бути прийнято в трьох випадках:

На власний розсуд; 2

У разі подання Урядом заяви про відставку;

У разі висловлення недовіри Уряду Державною Думою.

Президент має право на свій розсуд головувати на засіданнях Уряду, займаючи тим самим місце Голови Уряду (пункт «б»). Така практика існувала в Російській Федерації, є вона і в зарубіжних країнах (наприклад, у Франції). На цих засіданнях розглядаються найбільш важливі питання державного життя.

Слід зазначити, що право Президента головувати на засіданнях Уряду характерно для президентських республік, в яких глава держави очолює одночасно виконавчу владу, а також для напівпрезидентських республік.

Але всі ці повноваження вписуються в модель глави держави, покликаного забезпечити єдність держави і державної влади в цілому, стійке і узгоджене функціонування всіх органів державної влади, а, отже, не можуть бути оцінені як чисто виконавські. Тому обгрунтовано говорити, що президент має повноваження виконавчої влади, але не входить в неї. Тут доречна спортивна аналогія: суддя не гравець на полі, але він і не за лицьовою лініей.1

У другій частині Ст.85 Конституції Російської Федерації Президент Російської Федерації наділяється правом призупинити дію актів органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації в разі протиріч цих актів Конституції Російської Федерації і федеральним законам, міжнародним зобов'язанням Російської Федерації чи порушення прав і свобод людини і громадянина до вирішення цього питання відповідним судом. Отже, це право обмежується в часі і контролюється за змістом.

Однак на практиці втручання суду не було потрібно, оскільки оспорювані Президентом Російської Федерації акти скасовувалися прийняв їх органами ще до розгляду справи в суді.

Слід зазначити, що Президент має право припиняти тільки дію актів органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, але він не може припиняти дію актів їх органів законодавчої влади.

Як відомо, відповідно до ст.77 Конституції федеральні органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації утворюють єдину систему виконавчої влади Російської Федерації. Ця єдність здійснюється в межах ведення Російської Федерації і повноважень Російської Федерації з предметів спільного ведення Російської Федерації і її суб'єктів. При розгляді питання оп повноваження федеральних органів виконавчої влади та органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації. Слід враховувати, що відповідно до ст.78 Конституції вони можуть передавати один одному здійснення частини своїх повноважень (ст.77, 78).

Акти органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації Президентом Російської Федерації, як було відзначено, припинялися неодноразово. Зокрема, в березні 1994 року Президент Російської Федерації призупинив своїм Указом дію постанови адміністрації Красноярського краю від 22 лютого 1994 року, яким призначався референдум за проектом крайового закону «Про основи безпосереднього народовладдя та організації державної влади в Красноярському краї», як що суперечить Конституції Російської Федерації .

Таким чином, Президент Російської Федерації здійснює безпосередній вплив на Уряд Російської Федерації, призначаючи його членів і приймаючи важливі рішення в сфері виконавчої влади.

3. 4. Повноваження Президента Російської Федерації, пов'язані з судовими органами влади.

Конституція Російської Федерації передбачає три види державної влади: законодавчу, виконавчу і судову (ст. 10 Конституції Російської Федерації).

Судова влада як вид державної влади належить спеціальним органам держави - судам, що входять в судову систему Російської Федерації. Вона здійснюється за допомогою конституційного, цивільного, адміністративного та кримінального судочинства (п.2 ст.118 Конституції Російської Федерації). У той же час Ст.127 Конституції виділяє ще й такий вид судочинства, як арбітражне. Судова влада заснована на праві і реалізується шляхом застосування права для вирішення конкретних ситуацій, що виникають в суспільстві і вимагають втручання суду.

В даний час суди усіх видів і рівнів утворюються з дотриманням встановленої законом процедури. Реалізація її виробництва забезпечити неупереджений відбір суддів, здатних професійно, грамотно і чесно розглядати і вирішувати віднесені до їх відання справи.

Одним з вищих федеральних органів судової влади є Конституційний Суд Російської Федерації - судовий орган конституційного нагляду, самостійно і незалежно здійснює судову владу за допомогою конституційного судочинства.

Конституційний Суд України складається з дев'ятнадцяти суддів, які призначаються на посаду Радою Федерації таємним голосуванням за поданням Президента Російської Федерации.1

Повноважний представник Президента Російської Федерації в Конституційному Суді Російської Федерації сприяє здійсненню діяльності Президента як гаранта Конституції Російської Федерації, прав і свобод людини і громадянина та представляє інтереси Президента Російської Федерації в Конституційному Суді Російської Федерації.

Повноважний представник призначається на посаду і звільняється з посади Президентом Російської Федерації за поданням Керівника Адміністрації Президента Російської Федерації і є за посадою заступником Керівника Адміністрації Президента Російської Федерации.1

Також кандидатури на посаду суддів Верховного Суду, Вищого Арбітражного Суду, Генерального Прокурора Російської Федерації, відповідно до пункту «е» ст.83 Конституції Російської Федерації, вносить на розгляд Раді Федерації Президент Російської Федерації. А призначення цих посадових осіб здійснює Рада Федерації. Він же за поданням Президента може звільнити Генерального Прокурора з посади. Що ж стосується суддів названих вище судів, то порядок їх зміщення Конституція Російської Федерації не передбачає. Відповідно до статті 111 Конституції порядок припинення повноважень судді повинен бути встановлений федеральним законом.

Крім цього Президент Російської Федерації також призначає на посаду суддів інших федеральних судів.

Таким чином, відповідно до Конституції Російської Федерації, судді вищих судових органів РФ (Конституційного, Верховного, Вищого Арбітражного Судів РФ) призначаються Радою Федерації Федеральних Зборів РФ за поданням Президента Російської Федерації, а судді інших федеральних судів - безпосередньо Президентом РФ.

3. 5. Повноваження Президента в сфері оборони країни і забезпечення безпеки держави.

Згідно ст.83 і 87 Конституції Російської Федерації Президент призначає і звільняє вище командування Збройних Сил Російської Федерації, що абсолютно виправдано, так як Президент за посадою вважається Верховним Головнокомандувачем Збройними Силами Російської Федерації. Згідно з Федеральним законом «Про оборону» (Ст.4), він стверджує концепцію і плани будівництва Збройних Сил, мобілізаційні плани підготовки і накопичення мобілізаційних резервів і оперативного обладнання.

Оборона країни, її безпеку - одна з головних функцій глави держави, тут Президент приймає не тільки конкретні, оперативні заходи і забезпечує узгоджене функціонування всіх органів. «Його прямий обов'язок, - про це вимовляючи присягу, Президент клянеться народу, - захищати суверенітет і незалежність, безпеку і цілісність держави» (ст.82).

Конкретні повноваження Президента в організації оборони країни і забезпечення її безпеки досить великі і різноманітні. Конституція визначає їх, як правило, в загальному, вигляді, а подальша конкретизація здійснюється федеральними законами і указами Президента. Звернемо увагу також на те, що управлінські повноваження в забезпеченні оборони розділено між Президентом і Правітельством.1

У деяких коментарях до Конституції можна почути думку, що в мирний час Президент здійснює «лише саме загальне політичне керівництво Збройними Силами», а більш конкретним керівництвом і будівництвом Збройних Сил займається Уряд Росії. Така точка зору не відповідає чинному законодавству, так як відповідно до Закону про оборону на Уряд покладено, головним чином, організація матеріально-технічного (в широкому значенні) оснащення Збройних Сил, а також соціального забезпечення військовослужбовців, звільнених зі служби, і т.д .

Міністр оборони і Генеральний штаб безпосередньо підпорядковуються Президенту, і вирішальне слово завжди залишається за главою держави. Принцип єдиноначальності в керівництві Збройними силами та високий ступінь централізації управління в області оборони, безумовно, вимагає від глави держави не загальної, а конкретного керівництва це сферою.

До повноважень Президента також належить призначення та звільнення з посади осіб вищого командування Збройних Сил, присвоєння вищих військових звань, прийняття указів про призов громадян на військову службу, твердження планової цивільної оборони та дислокації Збройних Сіл.1

Президент визначає основні напрями реформи в області оборони і безпеки, концепцію військового будівництва, ставить завдання перед Урядом і іншими структурами виконавчої влади зі створення ефективної системи державного управління обороною і забезпеченням воєнної безпеки. Масштаби цього напрямку діяльності Президента і його повноваження стверджують домінуючу роль глави держави в цій сфері і накладають на нього величезну відповідальність за стан справ у військовій області, в правильному виборі стратегічних пріоритетів.

Нинішнє становище Збройних Сил, пов'язане з реформою армії, характеризується відсутністю цілісного механізму прийняття рішень в області забезпечення військової безпеки. Однією з найважливіших цілей військової реформи Б.Єльцин вважає створення гнучкої і справедливої ​​системи проходження служби, посилення ролі як державного, так і цивільного контролю за діяльністю Збройних Сил.

Реорганізація Збройних Сил та оборонно-промислового комплексу здійснюється без належного законодавчого, ресурсного і фінансового забезпечення. У цьому питанні, безумовно, потрібні спільні дії Президента, законодавчої і виконавчої влади. Від Президента у вирішальній мірі залежить організація цієї спільної роботи з виконання загальнодержавної завдання.

Відповідно до ст.83 і 87 Конституції Президент формує і очолює Раду Безпеки, стверджує військову доктрину, вводить в разі агресії або безпосередньої загрози агресії військовий стан, а для забезпечення безпеки країни - надзвичайний стан (ст.88). У той же час Уряд здійснює заходи щодо забезпечення оборони країни і державної безпеки (ст.114). З огляду на конституційний статус Президента, мабуть, є сенс більш чітко визначити механізм прийняття рішень в цій сфері і розмежувати повноваження між ними.

Повноваження Президента щодо введення воєнного чи надзвичайного стану не носять абсолютного характеру, вони здійснюються в суворій відповідності з Конституцією і федеральними конституційними законами.

Укази Президента про введення воєнного чи надзвичайного стану, а також вирішення питання про можливість використання Збройних Сил за межами території Російської Федерації вимагають затвердження Радою Федерації (ст.102). Практика роботи Ради Федерації свідчить про те, що твердження указів про введення (або продовження) надзвичайного стану в окремих місцевостях країни іноді зустрічають неоднозначну оцінку з боку парламенту. Позначається недостатня узгодженість дій усіх гілок державної влади на стадії опрацювання та прийняття, настільки важливих для держави і суспільства рішень.

Політичне зміст ситуації з введенням надзвичайного стану передбачає наявність спільної позиції Президента і парламенту, тому затвердження Радою Федерації указу Президента з цього питання не є формальним актом.З правових позицій відмову цієї палати затвердити указ означає не підтвердження юридичної сили указу, що зобов'язує Президента переглянути свою позицію. Регламентом Ради Федерації від 6 лютого 1996 року №42 СФ встановлено, що в подібних випадках Рада Федерації може запропонувати Президенту створити спільну погоджувальну комісію для подолання розбіжностей, що виникли, включивши відповідний пункт до постанови цієї палати. Разом з тим наслідки незатвердження таких указів сформовані однозначно, їх дія припиняється з моменту прийняття Радою Федерації відповідного рішення (ст.169 Регламенту).

Таким чином, Президент РФ формує і очолює Раду Безпеки. Будучи Верховним Головнокомандуючим Збройними Силами Росії Президент стверджує військову доктрину, призначає і звільняє вище командування Збройних сил країни.

3. 6. Повноваження Президента Російської Федерації

в області зовнішньої політики.

Президент у співпраці з парламентом розробляє стратегічний зовнішньополітичний курс і безпосередньо керує його виконанням, як це має місце і в багатьох зарубіжних президентських і напівпрезидентських республіках.

Вихідним є положення конституції (ст.80), що Президент в установленому конституції порядку вживає заходів з охорони суверенітету Російської Федерації, її незалежності та державної цілісності ,, повноваження розкриваються в основному в Ст. 86, в якій чітко визначено, що Президент здійснює керівництво зовнішньою політикою Російської Федерації.

Президент у співпраці з парламентом розробляє стратегічний зовнішньополітичний курс і безпосередньо керує його виконанням. Здійснюючи зовнішньополітичний курс, Президент встановлює прямі контакти з главами інших держав (у тому числі шляхом державних візитів в зарубіжні країни, прийому глав зарубіжних держав в своїй країні, переговорів з ними, визначення взаємних інтересів, налагодження співпраці, відвідування впливових міжнародних організацій та виступ в їх центрах), систематично веде телефонні переговори з главами держав і прем'єр-міністрами деяких суміжних країн та інших держав, бере участь особисто в важливих міжнародних нарадах і т.д.

Президент особисто веде переговори з принципових питань з главами держав і урядів інших країн. За уповноваженням Президента дипломатичні переговори можуть вести призначені ним особи або делегати. Він особисто підписує важливі міжнародні договори від імені Російської Федерації, для цього Президенту не потрібно ніякого уповноважує документа. Президент також може уповноважити підписати договір певна особа (зазвичай главу делегації), але для цього даній особі необхідно мати відповідний документ від імені глави держави.

Все сказане вище лише підкреслює відповідальність Президента за визначення зовнішньої політики нашої держави і її здійснення федеральними державними органамі.1

Міністерство закордонних справ підвідомча Президенту з питань, закріплених за Президентом конституцією і законодавчими актами Російської Федерації.

Президент підписує також ратифікаційні грамоти, тобто документи, що свідчать про затвердження федеральним законом міжнародного договору Російської Федерації. Якщо договір двосторонній, то сторони обмінюються ратифікаційними грамотами, якщо ж договір багатосторонній, то його учасники здають ратифікаційні грамоти одному з учасників договору - депозитарію.

Питання ж про самому праві ратифікувати міжнародні договори може вирішуватися по-різному. В зарубіжних країнах в залежності від змісту договору його може ратифікувати або парламент, або Президент.

Президент приймає вірчі і відкличні грамоти аккредітіруемих при ньому дипломатичних представників, ця процедура нерідко супроводжується обміном думок з питань, що мають істотне політичне значення, і тому не може вважатися, як про це іноді говорять, чисто протокольним.

Ці грамоти адресуються від глави іноземної держави до глави (Президенту) Росії. У вірчих грамотах вказується, що певній особі (послу) доручено представляти інтереси своєї держави, його слів і дій підлягає «вірити» (звідси і назва «вірча грамота). При врученні грамот, звичайно, присутня Міністр закордонних справ. Мови не вимовляються. Дипломатичний представник називає себе, держава, главу своєї держави, вручає грамоту Президенту Росії і коротко представляє своїх найближчих співробітників. Нерідко для вручення грамот збирається кілька нових послів. Після вручення грамот Президент Росії має коротку бесіду з новим послом (послами). Відкличні грамоти припиняють виконання повноважень конкретного дипломатичного представника.

Ратифікаційні грамоти направляється главою іноземної держави Президенту Росії і засвідчує, що вказане в ній особа, тобто дипломатичний представник, представляє інтереси направив його держави та її словами і діям підлягає вірити. Напрямок відкличний грамоти означає припинення повноважень зазначеного в ній особи.

Згідно ст.83 конституції Президент призначає і відкликає дипломатичних представників Російської Федерації в іноземних державах і міжнародних організаціях. Дипломатичні представники виступають главами дипломатичних комісій, які, як випливає з Віденської Конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року, що представляють акредитує державу в іноземних державах, в силу цього наділяються певними правами і несуть обов'язки відповідно до норм міжнародного права.1

Дипломатичні представники відстоюють інтереси Російської Федерації в міжнародних організаціях, зокрема таких, як організації Об'єднаних Націй і спеціалізованих установ ООН, ЮНЕСКО, МОП та д.р.

Слід зауважити, що відповідно до ст. 83 право призначення і відкликання дипломатичних представників може бути реалізовано, після консультацій з відповідними комітетами чи комісіями палат Федеральних зборів. Конституція не визначає, з якими саме комітетами і комісіями проводяться консультації. Зазвичай вони проводяться з комітетами, в компетенцію яких входять питання зовнішньої політики. Треба так само відзначити, що Ст. 83 встановлює обов'язок проводити тільки консультації, але саме право призначення дипломатичних представників не зв'язується з результатами цих консультацій.

Механізм формування і здійснення зовнішньої політики повинен бути організований таким чином, щоб політика в максимальній мірі відповідала національним інтересам, внутрішнім і міжнародним, забезпечення яких неможливо без врахування інтересів інших держав і міжнародного співтовариства в цілому.

Незважаючи на всі свої повноваження, Президент РФ не може бути незалежний від Федеральних Зборів в здійсненні зовнішньої політики. В ім'я її ефективності він потребує політичної, моральної та матеріальної підтримки останнього. Парламент видає необхідні закони, включаючи закони про ратифікацію договорів, виділяє кошти. І тому, ефективність зовнішньої політики багато в чому залежить від ступеня її всенародності, від її розуміння і схвалення парламентом і населенням.

3. 7. Інші повноваження Президента Російської Федерації.

Стаття. 89 Конституції містить перелік повноважень Президента, які традиційно вирішує Глава держави. Дані повноваження стосуються особистості - громадянина Російської Федерації, особи без громадянства, іноземного громадянина.

Президент Росії уповноважений вирішувати питання громадянства Російської Федерації 1. Під громадянством розуміють стійку політико-правовий зв'язок людини з державою, в силу якої на людину поширюється суверенітет цієї держави і він користується його захистом і може брати участь в управлінні державними справами. Цей зв'язок з державою створює взаємні права, обов'язки і відповідальність, а також ґрунтується на визнанні та повазі гідності, основних прав і свобод людини.

Відповідно до Закону «Про громадянство Російської Федерації» Президент вирішує питання: прийому в громадянство Російської Федерації іноземних громадян; приймає рішення з питань відновлення громадянства; дає дозвіл на вихід з громадянства; дозволяє громадянину Російської Федерації мати подвійне громадянство.

До вирішення зазначених питань Президентом вони попередньо розглядаються в комісії з питань громадянства при Президентові Російської Федерації.

До компетенції Президента входить також вирішення питань надання політичного притулку, яке є суверенним правом держави - суб'єкта міжнародного права. У Російській Федерації тільки Президент має право надання політичного притулку.

Президент здійснює вищу форму державного заохочення - нагородження державними нагородами Росії. Президент також привласнює почесні звання Російської Федерації, стверджує статуси орденів і положення про медалях, видає укази про заснування державних нагород та нагородження імі.2

Державними нагородами є звання Героя Російської Федерації, ордени, медалі, знаки відмінності Російської Федерації. Державних нагород можуть бути удостоєні громадяни Росії, особи без громадянства, іноземні громадяни. Президент Російської Федерації привласнює військові звання маршалів, генералів і адміралів. Для попереднього розгляду даних питань при Президенті створено комісію з державних нагород.

Президенту надається право помилування. Помилування - це акт верховної влади, який повністю або частково звільняє засудженого від покарання або замінює покарання на більш м'яке. Актом помилування може бути знята судимість з осіб, які вже відбули покарання. Акти помилування носять завжди індивідуальний характер, тобто вони приймаються відносно конкретної особи чи кількох певних осіб. Звернення засудженого до Президента Росії - останній шанс якось змінити міру покарання за кримінальний злочин, призначену вироком суду, який вже вступив в законну силу.

Помилування, на мій погляд, може підлягати особа, усвідомило і розкаявся в його скоєнні.

Чинним законодавством помилування розглядається як безумовна підстава звільнення від кримінальної відповідальності і покарання або його пом'якшення. У той же час в практиці нерідкі випадки рецидиву серед помилуваних, і це наводить на думку про доцільність запровадження умовного помилування.

Умовне помилування слід ввести в КК РФ за аналогією з інститутом умовного засудження. Якщо протягом певного випробувального терміну умовно помилуваний не зробить нового, обов'язково умисного злочину і зразковою поведінкою і чесним ставленням до праці виправдає надану йому довіру, то він вважається помилуваним.

Право встановлення випробувального рядок при умовному помилування має належати, як і право помилування в цілому, Президенту країни.

При злісних систематичних правопорушення протягом випробувального терміну, що призвели до застосування заходів адміністративного стягнення або громадського впливу, або при здійсненні ним нового умисного злочину умовне помилування може бути скасовано рішенням Президента за відповідним поданням Комісії з питань помилування.

Здається, що введення інституту умовного помилування сприятиме виправленню винної і скорочення рецидивної преступності.1

У повноваження Президента Російської Федерації входить і призначення референдуму (п. «В» ст.84 Конституції Російської Федерації), який разом із вільними виборами є вищим безпосереднім вираженням волі народу. Загальні положення проведення референдуму, порядок його призначення, процедури голосування та інші питання визначаються федеральними конституційними законами «Про референдумі Російської Федерації» від 10 жовтня 1995 року.

Для забезпечення виконання своїх повноважень Президент формує Адміністрацію Президента, що закріплено на конституційному рівні (ст.83 п. «І»).

На чолі Адміністрації варто Керівник Адміністрації. Адміністрація не є органом державної влади і не має внаслідок цього будь-яких імперативних повноважень. Вона покликана забезпечувати виконання Президентом конституційних функцій.

Адміністрація включає в себе експертно-аналітичні, контрольні та допоміжні підрозділи. Слід підкреслити, що ряд безпосередньо підпорядкованих Президенту спеціальних служб (Служба зовнішньої розвідки, Федеральне агентство урядового зв'язку та інформації при Президентові Російської Федерації) не входять до Адміністрації Президента і не підкоряються її Керівнику. При Президентові Російської Федерації створено також безліч інших організацій, які також не входять до складу Адміністрації Президента.

Існуючі в зарубіжних країнах аналогічні установи (адміністрація, канцелярія президента і т.д.) мають більш вузький склад. як

правило, вони не займаються питаннями безпосереднього, оперативного управління, що іноді роблять деякі управління та відділи Адміністрації Президента Російської Федерації. Адміністрація Президента як спеціальний орган в зарубіжних конституціях не згадується.

Описані повноваження не вичерпують можливості Президента. Крім того, слід брати не тільки кожне повноваження окремо і навіть не їх суму, а влада Президента Російської Федерації, в цілому, виходячи з неї, визначати реальні можливості.

Висновок.

Проаналізувавши реальний конституційний статус інституту Президента можна зробити наступні висновки. По-перше, в Росії сформульовані основи республіки змішаного типу «напівпрезидентської» (президентсько-парламентської), при якій президент обирається загальним голосуванням (в цьому її відмінність від парламентської форми); він має в своєму розпорядженні власними прерогативами, що дозволяють йому діяти незалежно від уряд; поряд з президентом діє голова уряд і міністри, що утворюють уряд, в певній мірі відповідальна перед парламентом (в цьому її відмінність від президентської форми).

По-друге, Президент РФ - це впливова, активна політична сила, яка може і робить значний вплив на всю систему державної влади, на внутрішню і зовнішню політику країни.

По-третє, в конституційно правовий статус глави держави, в нинішній системі взаємодії його з урядом є достатній потенціал конфлікту за переважну роль у визначенні урядової політики.

По-четверте, з прийняттям Конституції активізується законодавчий процес. Президент Російської Федерації прагне зміцнити свій правовий статус, підсилити свій вплив як головного учасника політичного життя країни. Конструктивними тут можуть бути досягнення збалансованої компетенції і реальних повноважень, налагодження динамічної рівноваги всіх інститутів влади.

По-п'яте, на порядок денний об'єктивно висувається питання створення та забезпечення аналітичної і прогностичної роботи щодо росту ефективності інституту президентської влади в державі. Подолання теоретичного «вакууму» в цій сфері суспільних відносин прискорить врегулювання багатьох складних проблем.

Сьогодні необхідний не разовий порив, а розмірене хода, цивілізований підхід до складних проблем державного будівництва. Останній полягає в тому, щоб позитивні зміни протікали еволюційного, з відповідною корекцією і без потрясінь. Досвід багатьох країн переконливо свідчить, що за умови відповідної керованості, професіоналізмі та системності змін можливі більш істотні і позитивні результати перетворень.

Інтегруюча роль більшості конституційних прерогатив і функцій Президента стосовно по всіх гілках влади повинна проявитися рівномірно без будь-яких вилучень привілейованого ставлення, переваги однієї з них, А це, на жаль, поки не викоренене.

Для того щоб Росію вивести на шлях розвитку світової цивілізації буде потрібно конкретні дії Президента, Федеральних Зборів, законодавчі рішення, які об'єднують зусилля всіх органів влади, посадових осіб в суб'єктах Російської Федерації.

ЛІТЕРАТУРА

Розділ I. Нормативно - правові акти.

1. Конституція РРФСР. М. 1978р.

2. Конституція Російської Федерації - Росія. М. 1993.

3. Федеральний Конституційний Закон від 12.07.94г. «Про Конституційний Суд Російської Федерації» СЗ РФ. 1994. №13. Ст.1447.

4. Федеральний закон «Про громадянство Російської Федерації»

5. Федеральний закон від 17.05.95 р № 76-ФЗ «Про вибори Президента Російської Федерації» СЗ РФ 1995. №21, ст. тисяча дев'ятсот двадцять чотири

6. Федеральний закон від 31.05.95 р № 61-ФЗ «Про оборону» СЗ РФ 1996. Ст.2750

7. Федеральний закон від 31.05.95 р № 119-ФЗ «Про основи державної служби Російської Федерації» СЗ РФ 1995. №31 Ст. 2990

8. Федеральний закон від 19.09.97г. «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації». Відомості Верховної. 1997. №38. Ст.4339.

9. Указ Президента РФ від 24.12.93г. №2288 «Про приведення законодавства Російської Федерації у відповідність з конституцією РФ» СЗ РФ 1993 № 52, Ст.5086

10.Указ Президента РФ від 24.12.93г. №2387 «Про приведення земельного законодавства Російської Федерації у відповідність з конституцією РФ» СЗ РФ 1993. №52 Ст. 5086

11.Указ Президента РФ від 15.05.95г. №492 «Про Очірова В.І.» (про присвоєння військового звання) СЗ РФ 1995. № 21 Ст. тисячу дев'ятсот шістьдесят-один

12.Указ Президента РФ від 14.07.95г. №700 «Про призначення виборів депутатів до Державної Думи Федеральних Зборів РФ» СЗ РФ 1995. №29 Ст.2795

13.Указ Президента РФ від 05.10.95г. №1007 «Про заходи щодо забезпечення взаємодії федеральних органів державної влади та органів державної влади суб'єктів Російської Федерації (при проведенні констітуціоннно-прововой реформи в суб'єктах РФ)» СЗ РФ 1995. №41. Ст. 3875

14.Указ Президента РФ от19.02.96г. №205 «Про нагородження медаллю Жукова військовослужбовців і осіб вільнонайманого складу Червоної Армії, Військово-Морського Флоту, військ НКВД, партизанів, учасників підпілля за хоробрість, стійкість і мужність, проявлені в бойових діях з німецько-фашистськими загарбниками, японськими мілітаристами, і в ознаменування 100-річчя від дня народження Г.К. Жукова »СЗ РФ 1996р. №9 Ст. 797

15.Указ Президента Російської Федерації від 17.12.96г. №1702 «Про призов 1997-1998г.г. на військову службу офіцерів запасу »СЗ РФ. 1996р., №52, Ст.5911

16.Указ Президент Російської Федерації від 31.12.96г. №1791 «Про забезпечення діяльності повноважного представника Президент Російської Федерації в Конституційному Суді Російської Федерації». Положення про повноважного представника Президента Російської Федерації в Конституційному Суді Російської Федерації. Відомості Верховної. 1997. №1. Ст.118.

17.Указ Президента Російської Федерації від 15.01.98г. №31 «Про призов громадян Російської Федерації прибувають в запасі на військову службу, збори 1998 році» СЗ Російської Федерації 1998р., №3, ст.316

18.Указ Президента РФ від 23.03.98г. №218 «Про Уряді РФ» (про відставку Черномирдіна) СЗ РФ 1998. №12 Ст. одна тисяча чотиреста двадцять шість

19.Указ Президента РФ від 23.03.98г. №288 «Про виконання обов'язків Голови Уряду РФ» СЗ РФ 1998 №12. Ст. 1428

20.Указ Президента РФ від 24.04.98г. №449 «Про затвердження положення про управління Президента РФ з питання громадянства РФ» СЗ РФ +1998 №17 Ст.1919

21.Указ Президента РФ від 24.04.98г. №450, «Про прийом в громадянство РФ» СЗ РФ 1998. № 17. У розділі ст. 1933.

22.Указ Президента РФ від 23.08.98г. № 983 «Про Уряді РФ» (відставка Кирієнко ...) СЗ РФ 1998. № 37, Ст.4591

23. Указ Президента РФ від 11.09.98г. № 1087 «Про Голову Уряду РФ (про призначення Е.Прімакова)» СЗ РФ 1998. № 37 Ст. 4592

24. Указ Президента РФ від 21.09.98г. № 1127 «Про призов в жовтні-грудні 1998 року громадян РФ на військову службу і про звільнення з військової служби громадян, які проходили військову службу за призовом» СЗ РФ 1998 року № 39 Ст. 4885

25. Указ Президента РФ від 15.12.98г. № одна тисяча п'ятсот дев'яносто сім «Про вихід з громадянства РФ» СЗ РФ 1998. № 51 Ст. 6279

26. Указ Президента РФ від 16.12.98г. № 1590 «Про звільнення Воронова Ю.М. від обов'язків надзвичайного і Повноважного посла РФ в США »СЗ РФ. 1998. № 51, Ст.6280

27. Розпорядження Президента РФ від 13.02.96г. № 65 «Про укладення угод з Організацією Північноатлантичного договору про взаємодію в складі багатонаціональних сил в Боснії і Герцоговині та про фінансову участь РФ в цій операції» СЗ РФ. 1996. № 10, ст. 921

28. Розпорядження Президента РФ від 19.02.96г. № 73 «Про створення Кронштатского морського кадетського корпусу» СЗ РФ. 1996. № 10, ст. 924

29. Послання Президента РФ до Федеральних Зборів РФ від 25.02.94г. «Про зміцнення Російської держави», Російська газета. 25 лютого 1994.

30. Послання Президента РФ до Федеральних Зборів РФ від 29.01.98г. «Про заходи щодо стабілізації соціально-економічної обстановки в РФ» Російська газета. 29 січня 1994 р.

31. Послання Президента РФ до Федеральних Зборів РФ (Про становище в країні та основні напрямки політики РФ), Спільними силами - і підйому Росії ». Російська газета. 1998р.

32. Постанова ВСНД і Збройних Сил Української РСР «Про правове забезпечення економічної реформи» ВСНД і Збройних Сил РРФСР 1991р. - №44, Ст.1456

33. Постанова конституційного Суду РФ від 31 липня 1995р. Російська газета. 11 Августа 1995 р.

Розділ II. Спеціальна література.

1. Алексєєв С.С. Теорія права. М., 1995.

2. Козлова Є.І., Кутафін О.Е. Конституційне право Росії. М., 1995.

3. Комаров С.А. Загальна теорія держави і права. Курс лекцій. М., 1996.

4. Конституція. Закон. Підзаконний акт. М., 1994.

5. Конституція Російської Федерації. Коментар. М., 1994.

6. Конституційне нараду. Стенограма. Матеріали. Документи. Т.I. М., 1995.

7. Конституційне нараду. Стенограма. Матеріали. Документи. Т.II. М., 1995.

8. Окунців А.А. Президент Російської Федерації. Конституція і політична практика. М., 1996.

9. Румянцев О.Г., Додонов В.М. Юридичний енциклопедичний словник. - М. ИНФРА-М., 1997. - 384с.

10. Кропонюк В.Н. Теорія держави і права. М., 1995. - с. 384.

11. Румянцев О.Г., Додонов В.М. Юридичний енциклопедичний словник, М., Инфра-М., 1997 - 384с.

12. Степанов І.М. Уроки і парадокси російського констітуціонізма Нарис-есе, М .: Видавництво «Манускрипт», 1996, с.106

13. Чеботарьов Г.Н. Принцип поділу влади в державному устрої Російської Федерації Тюмень: Вид-во Тюменський державний інститут. 1997. 218с.

14. А.Е. Якубов А.Є. Відмова Президента від посади і кримінальне право // Вісник Московського університету, Серія «Право», 1994-№5, с.51-53

15. Берченко А.Я. Нове дослідження з конституційного права Росії // Російське право. 1998. №10 / 11. З .238-243

16. Вєдєнєєв Ю.А., Лисенко В.І. Виборчий процес в Російській Федерації: політико-правові та технологічні аспекти // Держава і право. 1997. №8. С.5-13.

17. Гребенников В.В., Васецкий І.А., Полуян Л.Я. Федеральний законодавчий процес в дзеркалі статистики (Аналітичний огляд) // Держава і право. 1998. №9. С.91-97.

18. Котенков А.А. Президент - Парламент: становлення взаємин у законодавчому процесі (стаття I) // Держава і право. 1998. №9. С.5-8.

19. Курченко А.Н. Інститут Президента в Україні: реалії конституційно-правового статусу // Держава і право. 1998. №3. С.99-106.

20. Лукашук І.І. Зовнішня політика - Президент і Парламент // Гос-во і право. 1996. №7.

21. Марагулова І.Л. Законодавчі проблеми амністії і помилування // Російське право. 1998. №1. С.38-44.

22.Миронов О.О. Конституція не може бути незмінною // Гос-во і право. 1998. №4. С.5-9.

23. Ноздрачев А.Ф. Основні характеристики виконавчої влади за Конституцією Російської Федерації 1993 р. // Гос-во і право. 1996. №1. С.12-23.

24. Окунців А.А. Уряд і Президент (грані взаємодії) // Російське право. 1998. №9. С.77-88.

25. Троїцький В.С., Морозова Л.А. Делеговане законодавство // Гос-во і право. 1997. №4. С.91-99.

26. Шабров О.Ф. Політична система: демократія і управління суспільством // Гос-во і право. 1994. №5.

27. Шейніс В.Л. Тернистий шлях російської Конституції // Гос-во і право. 1997. №12. С.62-73.


1 Відомості З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР. 1990. N2. Ст.22.

1 Котенков А.А. Президент - Парламент: становлення взаємин у законодавчому процесі (стаття I). // Держава і право. 1998. N9. С. 5-8.

1 Конституційне Нарада. Стенограми, матеріали, документи. Т.2.М., 1995.с.7

1 Конституційне Нарада. Стенограми, матеріали, документи. Т.2.М., 1995.с.18

1 Чеботарьов Г.Н. Принцип поділу влади в госудрственной пристрої РФ. Тюмень: Вид-во Тюмен.госуд.універсітет. 1997. 218 С. Держава і право. 1998.N10. С.119-120.

1 Коментар до Конституції РФ. Під редакцією Б.М.Топорпіна. М., 1997.с.470.

1 Окунців А.А. Уряд і Президент (грані взаємодії) // Російське право. 1998. N9. С.77-88.

2 Відомості Верховної Ради України. 1994. №13. Ст.1447.

1 Дмитрієв Ю.А., Ізмайлова Ф.Ш. Проблема контролю та відповідальності в діяльності органів державної влади // Держава і право. 1996. N 4. С.88-96

1 Селезньов Г.Н. Вся влада - закону! М .: Ізд.группа "Сегодня". 1997. С.191

1 Див: // Держава і право. 1998. N 4. С.5-9.

2 Див: // Держава і право. 1997. N 12. С.62-73

1 Вєдєнєєв Ю.А., Лисенко В.І. Виборчий процес в Російській Федерації: політико-правові та технологічні аспекти // Держава і право.1997. №8. С.5-13.

[1] Конституція Російської Федерації, М., 1993 р.

1 Відомості Верховної Ради України. 1995. №29. Ст.2795.

1 Шейніс В.Л. Тернистий шлях Російської Конституції // Держава і право. 1997. №12. С.62-73.

1 Див: // Держава і право. 1998р. №4. С.5-8.

2 Степанов І.М. Уроки і парадокси російського констітуціонізма, нарис-есе, М, вид. «Манускрипт», 1996..

1 Постанова Конституційного Суду РФ «Про тлумачення окремих положень ст. 107 Конституції РФ »від 22 квітня 1996р .// СЗ Російської Федерації. 1996. №18. Ст.2253.

1 Котенков А.А. Актуальні проблеми взаємовідносин Президента РФ і Державної Думи РФ в законодавчому процесі ». // Держава і право. 1998. №10. С. 15-18.

1 Див: // Держава і право. 1998. №4. С.5-8 (Лучин В. «Указное право в Росії», М., 1996 р.)

2 Послання Президента Російської Федерації Федеральних Зборів РФ «Порядок у владі - порядок в країні» ( «Про становище в країні та основні напрямки політики РФ»), М., 1997 р.

3 Гребенников В.В., Васецкий Н.А., Полуян Л.Я. Федеральний законодавчий процес в дзеркалі статистики (Аналітичний огляд). // Гос-во і право. 1998. №9. С.91-97.

4 Відомості Верховної Ради України. 1996. №10. С.924.

1 Відомості З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР. 1991. № 44. У розділі ст. 1456.

2 Троїцький В.С., Морозова Л.А. Делеговане законодавство. // Держава і право. 1997. №4. С.91-99.

1 Послання Президента Російської Федерації до Федеральних Зборів РФ від 29.01.98г., «Про заходи щодо стабілізації соціально-економічної обстановки в РФ», Російська газета. 29 січня 1998 р.

1 Відомості Верховної Ради України. 1998. №12 Ст.1428; Відомості Верховної Ради України. №37. Ст.4592.

2 Відомості Верховної РФ. №12 Ст.1426; Відомості Верховної РФ. №37. Ст.4591.

1 Наздрачев А.Ф. Основні характеристики виконавчої влади за Конституцією Російської Федерації 1993 р .. // Гос-во і право. 1996. №1. С.12-23.

1 Відомості Верховної РФ. 1994. №13. Ст. 1 447.

1 Відомості Верховної Ради України. 1997. №1. С.118.

1 (А) Відомості Верховної Ради України. №52. Ст.5911; (Б) Відомості Верховної Ради України. №3. ст.316; (В) Відомості Верховної РФ. №39. Ст.4885.

1 Відомості Верховної РФ. 1995. №21. Ст.1961.

1 Відомості Верховної Ради України. 1996. №10. Ст.921.

1 Відомості Верховної Ради України. 1998. №51. Ст.6280.

1 (А) Відомості Верховної Ради України. 1998. №17. Ст.1919; (Б) Відомості Верховної Ради України. 1998. №17. Ст.1933; (В) Відомості Верховної Ради України. 1998. №51. Ст.6279.

2 Відомості Верховної Ради України. 1996. №9. Ст.797.

1 Марогулова І.Л. Законодавчі проблеми амністії і помилування. // Російське право. 1998. №1.

С.38-44.