Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Вищі органи державної влади в СРСР

Скачати 27.17 Kb.
Дата конвертації 07.06.2019
Розмір 27.17 Kb.
Тип реферат

федеральне агентство з освіти

Історичний факультет

До афедра документознавства

РЕФЕРАТ

ВИЩІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В СРСР

Білгород 2008

зміст

Вступ

1917 - 1936

1936 - 1953

1953 - 1978

висновок

бібліографічний список

Вступ

Жовтневий переворот 1917 року, націлений на корінний злам старого державного апарату, на прилучення до його діяльності широких трудящих мас, за формою кардинально змінив державний апарат. Всеросійський з'їзд Рад став вищим органом державної влади. У період між його з'їздами обирався ВЦВК - виконавча влада. Для безпосереднього управління країною утворено перший радянський уряд - Рада Народних Комісарів (Раднарком). Для керівництва окремими галузями державного управління постановою З'їзду були створені перші 13 народних комісаріатів (наркоматів).

За складом новий апарат принципово відрізнявся від старого: фактичне відсторонення від влади колишніх поміщиків, дворян, представників купецтва закріплено декретом ВЦВК і РНК РРФСР від 11 листопада 1917 «Про знищення станів і цивільних чинів». Для роботи в радянських установах були залучені робочі, солдати та ін., Які не мають спеціальної освіти. Рівень документаційного забезпечення управління знизився. У той же час на своїх місцях залишалися багато царські чиновники, саботували нову владу. Голова РНК В.І. Ленін визнав, що «... культурний рівень не піднято, і тому бюрократи займають старі місця». Необхідно було законодавчо оформити діяльність владних структур, упорядкувати процеси документування.

1917 - 1936

З перемогою Жовтневої революції вищим органом державної влади був Всеросійський з'їзд Рад і в період між з'їздами - Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет (ВЦВК). З утворенням радянських республік тут також виникли аналогічні вищі органи державної влади - з'їзди Рад і ЦІКі.

З об'єднанням республік в єдину союзну державу були створені аналогічні загальносоюзні органи влади - Всесоюзні з'їзди Рад і ЦВК СРСР, в союзних і автономних республіках вищими органами влади як і раніше залишалася відповідні з'їзди Рад і ЦІКі. Така структура проіснувала до прийняття Конституції СРСР 1936 р, коли вся система Рад була перебудована.

Положення всеросійських з'їздів Рад в системі органів державної влади було визначено не відразу. У першому ж зверненні II Всеросійського з'їзду Рад до робітників, солдатам і селянам з'їзд тільки конституювала себе верховним законодавчим установою народженого держави, закріпив поява республіки Рад. Однак II Всеросійський з'їзд Советов не регламентував становище і діяльність верховних державних установ [1]. На підставі практичного досвіду резолюція III Всеросійського з'їзду Рад «Про федеральних установах Російської республіки» і потім Конституція РРФСР 1918 р визначили положення Всеросійських з'їздів Рад і Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету.

Конституція РРФСР 1918 р називає з'їзд Рад вищою владою. Ведення з'їздів підлягали питання загальнодержавного значення і всі питання, які з'їзди визнали б такими, що підлягають вирішенню, т. Е. Компетенція з'їздів нічим обмежена не була. Так, V Всеросійський з'їзд Рад (1918) затвердив першу радянську конституцію - Конституцію Української РСР; VII Всеросійський з'їзд Рад (1919) прийняв резолюцію «Про організацію продовольчої справи в РРФСР» і «Про Радянському будівництві». VIII Всеросійський з'їзд Рад (1920) обговорив план електрифікації Росії, затвердив положення про РНК і СТО і договір між РРФСР і УРСР, прийняв рішення про скорочення чисельності Червоної Армії. IX Всеросійський з'їзд Рад '(1921) затвердив декрет РНК «Про електрифікації», про звуження кола діяльності ВЧК, на X Всеросійському з'їзді Рад (1922) обговорювалася пропозиція про створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік, було обрано делегатів на перший з'їзд Рад СРСР, заслухані доповіді наркомів землеробства, освіти, фінансів. Встановлювалася при цьому і виняткова компетенція з'їздів, до неї ставилися: вибори ВЦИК, ратифікація мирних договорів, зміна Конституції.

Конституція РРФСР встановила, що з'їзди Рад скликаються за рішенням ВЦВК не рідше двох разів на рік, в подальшому, з 1921 р, було встановлено, що вони скликаються один раз на рік [2]. Крім чергових з'їздів в разі потреби міг бути скликаний надзвичайний (позачерговий) з'їзд за рішенням ВЦИК або на вимогу Рад місцевостей, які налічують не менше однієї третини населення республіки.

Вибори до Рад і на з'їзди Рад проводилися на основі єдиного виборчого права; позбавлялися виборчих прав експлуататори і особи, які жили на нетрудові доходи, служителі культу; були зняті всі виборчі обмеження, властиві буржуазної виборчою системою.

Конституція встановила прямі вибори в сільські і міські ради та багатоступінчасті до вищих органів влади, т. Е., Коли делегати на з'їзд обиралися не прямо, а через своїх делегатів (спочатку обиралися делегати на волосний з'їзд Рад, делегати волосного з'їзду Рад обирали делегатів на повітовий з'їзд, останні - на губернський і т. д.). Вибори відбувалися шляхом відкритого голосування, були максимально наближені до виробництва, в зв'язку з чим виборчі дільниці здебільшого були виробничими, але створювалися і територіальні (за територіальною ознакою голосувало населення, що не охоплене виробництвом). Цей порядок створював перешкоди до проникнення в органи влади ворожих елементів.

Ще одну важливу особливість мали вибори - не цілком рівне виборче право у робочих і у селян. У робочих були деякі виборчі переваги перед селянством. Це пояснювалося ще не зжитим впливом контрреволюції на селянство. Для посилення керівної ролі робітничого класу Конституція 1918 закріпила деякі виборчі переваги робітничого класу: Всеросійський з'їзд Рад складався з представників міських з'їздів Рад з розрахунку 1 депутат на 25000 виборців, губернських з'їздів Рад - з розрахунку 1 депутат на 125 000 жителів.

Пояснюючи це нерівність, В. І. Ленін на VIII з'їзді партії говорив: «... заходи такого роду, як нерівність робочих з селянами, Конституцією зовсім не пропонуються. Конституція їх записала після того, як вони були введені в життя ... Організація пролетаріату йшла набагато швидше, ніж організація селянства, що робило робочих опорою революції і давало їм фактично перевага. Далі стоїть завдання: від цих переваг переходити поступово до їх рівняння ».

Основні положення Конституції 1918 були закріплені і в Конституції союзної держави 1924 р

Верховним органом влади СРСР був З'їзд Рад СРСР, в період між з'їздами - ЦВК СРСР. У Конституції СРСР 1924 р компетенція з'їздів спеціально не обмовляється. Верховний орган влади Союзу РСР міг прийняти до розгляду будь-яке питання, віднесене до відання загальнофедерального управління; до виключного відання відносилося зміна Конституції СРСР, вибори ЦВК СРСР. З'їзди Рад обговорювали роботу Уряду СРСР, звіти керівників провідних господарських наркоматів. На з'їздах обговорювалися рішення по таких принципових питань соціалістичного будівництва, як при проведенні колективізації, індустріалізації, завдання першої п'ятирічки, розкривалися недоліки в діяльності наркоматів, відзначалися недоліки окремих законів, що допомагало вдосконалення державного апарату і радянського законодавства.

З'їзди Рад СРСР скликалися раз на рік, а з 1927 р - один раз за два роки. Крім чергових з'їздів міг бути скликаний Надзвичайний з'їзд Рад СРСР з ініціативи ЦВК СРСР або на вимогу не менше двох союзних республік. Надзвичайний з'їзд скликався всього 1 раз для затвердження Конституції СРСР 1936 р Всього з моменту утворення СРСР (1922) було скликано 7. чергових і 1 надзвичайний з'їзд Рад СРСР.

Число делегатів, що обираються на з'їзди, поступово зростала: число делегатів з вирішальним голосом на Всесоюзних з'їздах Рад (з I по VIII) зросла з 1673 до 2106, при цьому 70-80% делегатів, як правило, були робітниками і селянами. До Президії з'їзду обиралося до 100 чол., Засідання вели по черзі голови ЦВК союзних республік. З'їзд утворював допоміжні органи - Рада старійшин, мандатну комісію, редакційні комісії.

Так як з'їзди Рад збиралися періодично, необхідний був постійно діючий вищий орган влади. Такими органами були Центральний Виконавчий комітет (ЦВК) СРСР і ЦІКі республік [3].

У Російській Федерації таким органом був Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет (ВЦВК), обраний на II Всеросійському з'їзді Рад. До його складу увійшли відомі партійні та державні діячі: В. І. Ленін, Я. М. Свердлов, Ф. Е. Дзержинський, М. С. Урицький, В. Володарський, Н. І. Подвойський, Г. І. Петровський, А. С. Бубнов, В. Д. Лвапесов, П. І. Стучка та інші. Надалі кількісний склад членів ВЦВК збільшувався головним чином за рахунок представницький братніх радянських республік, що вступали в договірні відносини з РРФСР, Головою ВЦВК беззмінно до березня 1919 р, був Я. М. Свердлов. Відзначаючи його заслуги перед революцією, і зокрема на посаді голови ВЦВК, В. І. Ленін писав: «Якщо нам вдалося протягом більш ніж року винести непомірні тяжкості, які падали на вузьке коло самовідданих революціонерів, якщо керівні групи могли так твердо, так швидко, так одностайно вирішувати найскладніші питання, то це тільки тому, що видатне місце серед них займав такий винятковий, талановитий організатор, як Яків Михайлович ». Потім на цю посаду було висунуто М. І. Калінін.

У перший час ВЦВК за складом був багатопартійність. Незважаючи на те що Комуністична партія мала явне більшість у ВЦВК, їй доводилося вести гостру боротьбу з представниками дрібнобуржуазних партій мало не з кожного питання. 14 червня 1918 ВЦВК виключив зі свого складу есерів (правих і центру) і меншовиків, що сприяло зміцненню всієї системи Рад.

ВЦИК був не тільки законодавчим, а й виконавчим і розпорядчим органом. Він утворював уряд, давав загальний напрямок його діяльності, спостерігав за проведенням в життя основ Конституції. Члени ВЦВК, беручи участь в його засіданнях, в той же час працювали в різних радянських установах і на підприємствах і тим самим вносили в його діяльність свій практичний досвід і знання.

Компетенція Президії складалася з двох частин: по-перше, він був вищим органом влади в період між сесіями ВЦВК, по-друге, він мав право скасовувати або стверджувати розпорядження наркоматів і місцевих органів влади, вирішувати конфлікти і всі питання між наркоматами і відомствами, він стежив за виконанням рішень ВЦВК. Крім того, у нього була і спеціальна компетенція: він розробляв всі матеріали для з'їздів Рад до сесій ВЦВК.

Функції, повноваження та структура ЦВК СРСР визначалися Конституцією СРСР 1924 р і Положенням, прийнятим в 1923 ЦВК СРСР мав широкі повноваження в економічній області (прийняття єдиного народногосподарського плану і державного бюджету СРСР, затвердження загальносоюзних податків і доходів, єдиної грошової системи), в області національно-державного будівництва, у вирішенні спірних питань між союзними республіками [4]. Він володів правом скасування постанов з'їздів Рад і ЦВК союзних республік, що порушують Конституцію СРСР, встановлював, почала землеустрою та землекористування, судоустрою та судочинства. В області зовнішньої політики ЦВК СРСР був уповноважений укладати зовнішні позики, ратифікувати договори (з 1925 р). Обов'язковому розгляду ЦВК СРСР підлягали всі декрети, які встановлюють загальні норми політичного та економічного життя.

Члени ЦВК СРСР були наділені законодавчою ініціативою, мали право запиту, могли бути присутніми на засіданнях будь-якого органу влади і управління на території СРСР.Виключення зі складу ЦВК СРСР міг здійснювати з'їзд і лише в особливих випадках ЦВК з обов'язковим повідомленням з'їзду.

Перемога соціалізму, соціальні зміни в країні викликали необхідність утворення нових органів державної влади і управління. У лютому 1935 р, за дорученням VII з'їзду Рад ЦВК СРСР утворив Конституційну комісію. На Надзвичайному VIII з'їзді Рад (грудень 1936 г.) ЦВК СРСР не обирався: його обов'язки до січня 1938 р виконував ЦВК СРСР сьомого скликання.

Таким чином, радянська представницька система стала кроком вперед у порівнянні з буржуазним парламентаризмом. Найважливіші відмінні боку вищих представницьких установ держави соціалістичного типу наступні: це справді представницький характер парламентів соціалістичного типу, повновладдя вищих представницьких органів [5]. Представницькі установи соціалістичної держави - це працюючі органи, вони розробляють, приймають і контролюють виконання закону, вони влаштовані з урахуванням національного складу населення країни, діяльність представницьких установі і їх депутатів контролюється народом.

1936 - 1953

Вищі органи державної влади. Конституція СРСР 1936 р внесла корінні зміни і систему і організацію діяльності вищих загальносоюзних і республіканських органів влади. Вона вводила загальне рівне, пряме виборче право для всіх громадян з 18 років, за винятком божевільних і осіб, засуджених судом з позбавленням виборчих прав. З прийняттям Конституції СРСР 1936 р припинили своє існування Всесоюзні з'їзди Рад. В якості вищого загальносоюзного органу державної влади засновувався Верховна Рада СРСР. Перші вибори до Верховної Ради СРСР яке відбулося 12 грудня 1937 г. цей день трудящі СРСР обрали в свій верховний орган 1143 депутата 12-19 січня 1938 р відбулася перша сесія Верховної Ради СРСР.

Верховна Рада СРСР єдиний загальносоюзний законодавчий орган, вищий орган державної влади в СРСР двопалатної системи. Рада Союзу представляв загальні інтереси всіх громадян СРСР незалежно від їх національної приналежності Рада національностей був органом національного представництва відбивав особливі специфічні інтереси народів СРСР, пов'язані з їх національними особливостями [6]. Обидві палати повністю рівноправні, але в разі розбіжності між ними питання передавався погоджувальної комісії, утвореної на паритетних засадах. Але якщо палати і після цього не прийшли б до єдиної думки, Президія Верховної Ради відповідно до ст. 47 і 49 Конституції СРСР міг розпустити Верховну Раду і призначити нові вибори.

Конституція передбачала як чергові, так і позачергові сесії. Останні скликалася в двох випадках: за рішенням Президії, або на вимогу однієї союзної республіки. Самі депутати Верховної Ради СРСР не мали цим правом Сесія була, очною формою діяльності союзного представницького органу. Сесії скликалися 2 рази в рік. Питання про кворум вирішувалося самими депутатами, і тільки зміна Конституції вимагала наявності 2 / з депутатів кожної з палат.

У кожній палаті був Рада старійшин. Він формувався на першій сесії кожного скликання і був дорадчим органом. Рада старійшин проводив організаційну роботу намічав перелік питань, черговість їх постановки, встановлював регламент порядку денного і т д.

Палати могли призначати різні постійні і тимчасові допоміжні комісії. Постійні комісії це постійно діючі допоміжні і підготовчі органи палат в завдання яких входила підготовка висновків і поправок до законопроектів, розробка законопроектів за власною ініціативою або за дорученням палати, контроль за виконанням міністерствами та відомствами Конституції СРСР законів СРСР. Постійні комісії утворювалися на перших сесіях палат і діяли протягом терміну повноваження палати. Їх чисельний склад визначали палати. Палати Верховної Ради перших 3 скликань (1937 - 1954) створювали такі комісії мандатні, законодавчих припущень, бюджетні, у закордонних справах.

Повноваження Верховної Ради розширювалися в міру розвитку нашої держави. Конституція 1936 не містила особливої ​​глави, що визначає права Верховної Ради СРСР В ній було записано, що Верховна Рада СРСР здійснює законодавчу владу, обирає Президію, утворює Уряд, призначає Верховний Суд СРСР і Генерального прокурора.

Конституція 1936 в порівнянні з першою союзною Конституцією розширила повноваження загальносоюзних органів. До компетенції СРСР було віднесено затвердження утворення нових автономних республік і автономних областей у складі союзних республік, організація державного страхування, встановлення основ законодавства про працю. У союзних республік було вилучено право на видання кодексів, законодавство про суд, право вирішення питань про трудове законодавство, адміністративно-територіальний устрій. Всі ці повноваження передавалися загальносоюзним органам що означало посилення централізації управління.

Верховній Раді СРСР було присвоєно важлива контрольна функція право утворювати слідчі і ревізійні комісії по будь-якому питанню, що означало необмежене право контролю над діяльністю всього державного апарату

Термін повноважень депутатів Верховної Ради СРСР першого скликання закінчувався восени 1941 р У зв'язку з нападом фашистської Німеччини Президія Верховної Ради СРСР 25 червня 1941 р прийняв вирішено відкласти вибори. У роки Великої Вітчизняної війни відбулося 3 сесії Верховної Ради: в червні 1942 р в лютому 1944 р в квітні 1945 р На першій з них депутати ратифікували англо-радянський договір про союз у війні; на другий було прийнято решеніерасшіреніі прав союзних республік в області внеших зносин та оборони країни і прийнятий бюджет на 1944 р, квітнева сесія 1945 р розглянула і прийняла закон про бюджет на 1945 р [7].

Перші післявоєнні вибори відбулися в березні 1946 року На сесіях 1946-1953 рр. обговорювалися головним чином бюджети СРСР і звіти про їх виконання затверджувалися укази Президії Верховної Ради. На березневій сесії 1951 р Верховна Рада прийняла Закон про захист миру.

На сесіях Верховної Ради СРСР 1954-1957 рр. відбилася цілий ряд заходів щодо розширення прав союзних республік у справі господарського і культурного будівництва, по розширенню зовнішньополітичної діяльності Верховної Ради. У лютому 1955 р сесія Верховної Ради схвалила зовнішню політику Радянського уряду і прийняла Декларацію із закликом до всіх народів і держав про необхідність зміцнення міжнародного співробітництва, заборони атомної зброї. У грудні 1955 р, сесія прийняла постанову про обмін делегаціями між Верховною Радою Української РСР і парламентаріями іноземних держав.

Президія це орган, який забезпечував проведення виборів до Верховної Ради СРСР він розробляв і затверджував положення про вибори, встановлював день проведення виборів і утворював виборчі округи, затверджував склад Центральної виборчої комісії встановлював єдині форми виборчих документів. Особливо великі повноваження Президії в питаннях державного будівництва. Він визначав систему і компетенцію центральних державних органів по керівництву народним господарством і соціально-культурним будівництвом, утворював і перетворював міністерства і відомства, відносив їх до загальносоюзним або союзно-республіканським. У період між сесіями Верховної Ради СРСР він звільняв і призначав окремих міністрів 8.

Починаючи з 1953 р Президія виконав величезну роботу по вдосконаленню радянського законодавства, підготував проекти нових союзних законів, посилив контроль за діяльністю Уряду [8].

1953 - 1978

Вищим органом державної влади згідно з Конституцією СРСР 1936 р був Верховна Рада СРСР, де зосереджена вся повнота державної влади. 7 жовтня 1977 р Верховна Рада СРСР прийняла нову Конституцію СРСР яка закріпила основи суспільного ладу і принципи організації і цілі держави, а 19 квітня 1979 р був прийнятий Регламент Верховної Ради СРСР.

Демократичний характер Рад в значній мірі визначається порядком їх створення. Поради формуються на основі загальних рівних, прямих виборів при таємному голосуванні. У Поради будь-якого рівня можуть бути обрані з 8 років а до Верховної Ради - з 21 року, Право висування кандидатів належить трудовим колективам, кооперативним та іншим громадським організаціям, профспілкам, ВЛКСМ, КПРС.

Верховна Рада СРСР вищий орган державної влади, правомочний вирішувати всі питання, віднесені до відання СРСР в тому числі, затвердження та внесення змін до Конституції, прийняття до складу СРСР нових республік, утворення нових автономних республік і автономних областей, затвердження державних планів економічного і соціального розвитку , державного бюджету та звіту про його виконання, освіту підзвітних йому органів.

Верховна Рада СРСР складається з двох палат Ради Союзу і Ради національностей.Двухпалатная система забезпечує подання в ньому не тільки загальних, але і особливих національних інтересів трудящих [9].

Обидві палати наділені правом законодавчої ініціативи. Кожна з палат взаємно інформує про вжиті його рішеннях нею законопроектів та інших питань. Кожна палата обирає голову і 4 заступників. Голова керує засіданнями палати, розповідає внутрішнім розпорядком. Спільні засідання палат по черзі ведуть голови. Кожна палата утворює Раду старійшин. Рада Союзу формує Рада старійшин з представників груп депутатів, обраних за виборчими округами.

Основною організаційною формою діяльності Верховної Ради залишаються сесії Конституція передбачає чергові і позачергові сесії. Останні скликаються за ініціативою Президії на вимогу однієї союзної республіки або на вимогу не менше 1/3 депутатів однієї з палат. Верховна Рада обирає Президію, утворює Уряд, обирає Верховний Суд СРСР, призначає Генерального прокурора СРСР, утворює різні комісії 10.

ПрезідіумВерховного Ради постійно діючий вищий орган державної влади, підзвітний Верховній Раді Конституція СРСР 1936 р не давала визначення його правового становища, записавши лише, що це орган, що дає тлумачення законів і видає укази. Але діяльність Президії виходила за ці рамки. Нова Конституція дала визначення Президії постійно діючий орган Верховної Ради, йому підзвітний, який здійснює функції найвищого органу державної влади СРСР в період між сесіями ».

Підготовча робота до видання законів зосереджується в допоміжних органах палат комісіях. Основне призначення постійних комісій - підготовка до засідань палат, укладення на пропозиції громадян і установ, розробка проектів законів за дорученням палат або за власною ініціативою. Загальне керівництво комісіями здійснюють голови палат і Президія Верховної Ради СРСР.

Крім постійних комісій для виконання окремих доручень Верховної Ради може створювати тимчасові комісії.

Кілька особливе положення займає Парламентська группаВерховного Ради СРСР. У 1889 р бив створений Міжпарламентський союз, який представляє собою міжнародну організацію, в яку на добровільних засадах входили члени парламентів різних країн. Перед цим союзом стояло завдання встановлення особистого контакту між парламентаріями для спільних дій по зміцненню співпраці і зміцнення миру.

Парламентська група - це об'єднання депутатів, що виникло в 1955 р Незабаром вона була прийнята в Міжпарламентський союз. Членом Парламентської групи I може стати лише депутат Верховної Ради СРСР Вищим органом Парламентської групи є загальні збори, на якому обирається Комітет групи голова, 2 заступники, секретар, члени) [10]. Комітет здійснює керівництво справами групи призначає 2 представників до Ради Міжпарламентського союзу веде переписку подає звіт про свою діяльність в Бюро Міжпарламентського союзу. Для ведення поточних справ Комітет обирає Бюро. Діяльність союзу помітно пожвавилася з моменту вступу в нього СРСР і інших країн соціалістичної співдружності. Парламентська група СРСР інформує союз про найважливіші політичні актах СРСР відгукується на міжнародні події, прагнучи привернути увагу до них парламентаріїв інших країн. Парламентська група СССРвиезжает в інші країни і приймає у себе парламентаріїв. Такі безпосередні контакти сприяють кращому взаєморозумінню між народами.

За 1955 - 1980 рр.Верховна Рада СРСР прийняла 220 парламентських делегацій з 100 країн, не рахуючи неофіційних делегацій, а делегати Верховної Ради СРСР побували в 95 країнах. Знайомство зарубіжних парламентаріїв з досягненнями нашої країни в економіці, науці, культурі виробляє на них величезне враження. За останні роки Парламентська група СРСР значно активізувала свою діяльність.

верховна рада з'їзд державна влада

висновок

Верховна Рада СРСР - постійно діючий законодавчий і контрольний орган державної влади СРСР. Верховна Рада СРСР обирається таємним голосуванням з числа народних депутатів СРСР З'їздом народних депутатів СРСР і йому підзвітний. Верховна Рада СРСР складається з двох палат: Ради Союзу і Ради Національностей, рівних за своїм кількісним складом. Палати Верховної Ради СРСР є рівноправними.

Палати обираються на З'їзді народних депутатів СРСР загальним голосуванням депутатів. Рада Союзу обирається з числа народних депутатів СРСР від територіальних виборчих округів і народних депутатів СРСР від громадських організацій з урахуванням кількості виборців у союзній республіці або регіоні. Рада Національностей обирається з числа народних депутатів СРСР від національно-територіальних виборчих округів і народних депутатів СРСР від громадських організацій за нормами: 11 депутатів від кожної союзної республіки, 4 депутати від кожної автономної республіки, 2 депутата від кожної автономної області і один депутат від кожного автономного округу.

З'їзд народних депутатів СРСР щороку оновлює до однієї п'ятої частини складу Ради Союзу і Ради Національностей. Кожна палата Верховної Ради СРСР обирає Голову палати і двох його заступників. Голови Ради Союзу і Ради Національностей керують засіданнями відповідних палат і відають їх внутрішнім розпорядком. Спільні засідання палат ведуть Голова Верховної Ради СРСР або по черзі голови Ради Союзу і Ради Національностей. Позачергові сесії скликаються Головою Верховної Ради СРСР з його ініціативи або за пропозицією Президента СРСР, союзної республіки в особі її найвищого органу державної влади, не менше третини складу однієї з палат Верховної Ради СРСР.

бібліографічний список

1. Коржіхіна, Т.П. Історія державних установ СРСР / Т.П. Коржіхіна. - М .: Вища школа, 1986. - 399 с.

2. Правдіна, І.В. Діловодство / І.В. Правдіна. - Ленінград: Наука, 1990. - 241 с.

3. Воробйов, Г.Л. Діловодство / Г.Л. Воробйов. - М .: Просвещение, 1987. - 373 с.


[1] Коржіхіна, Т.П. Історія державних установ СРСР. - М., 1986. - С. 50

[2] Коржіхіна, Т.П. Історія державних установ СРСР. - М., 1986. - С. 52

[3] Коржіхіна, Т.П. Історія державних установ СРСР. - М., 1986. - С. 54

[4] Коржіхіна, Т.П. Історія державних установ СРСР. - М., 1986. - С. 56

[5] Коржіхіна, Т.П. Історія державних установ СРСР. - М., 1986. - С. 57

[6] Воробйов, Г.Л. Діловодство. - М., 1987. - С. 180

[7] Воробйов, Г.Л. Діловодство. - М., 1987. - С. 182

[8] Воробйов, Г.Л. Діловодство. - М., 1987. - С. 183

[9] Правдіна, І.В. Діловодство. - Ленінград, 1990. - С. 200

[10] Правдіна, І.В. Діловодство. - Ленінград, 1990. - С. 203