Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Створення і функціонування Верховної таємної ради

Скачати 63.81 Kb.
Дата конвертації 22.04.2019
Розмір 63.81 Kb.
Тип дипломна робота
ії управління, до створення чіткої вертикалі виконавчої влади і, отже, ніяк не суперечив і духу петрів-ської реформи.

Не можна не визнати розумним і прагнення верховников до здешевлення апарату за рахунок його скорочення. Інша річ, що створене або, вірніше, відтворене на місцях воєводське уп-равление в порівнянні з петровський установами за формою було більш архаїчно, проте функціонувало воно тепер ина-че, ніж в допетрівською Росії, хоча б тому, що воєвода підкорявся не наказу в Москві ,, а губернатору, який, в свою чергу, був підзвітний органам центральної влади, ор-нізація яких була принципово іншою. Не слід пре-небрегать і міркуваннями верховников про те, що населенню легше було мати справу з одним начальником, ніж з багатьма. Звичайно, і нові воєводи, як і їх попередники XVII ст., Нічим не гребували, щоб набити кишені, але вже для исправ-лення цього зла дійсно, як писав Соловйов, потрібно перш за все виправити звичаї, що було верховникам не під силу.

Що стосується центральних установ, то, як ми бачили, всі зусилля верховников були спрямовані на їх здешевлення, з одного боку, і підвищення їх ефективності за рахунок ліквідації дуб-лювання функцій - з іншого. І якщо навіть погодитися з тими істориками, які в міркуваннях верховников бачать непри-ємство ними самого принципу колегіальності, ніяких реальних дій по його руйнуванню вони не вжили. верховники

знищили ряд існуючих раніше установі і створили інші, причому нові установи створювалися на тих же принци-пах колегіальності, а їх функціонування грунтувалося на пе-тровском Генеральному регламенті і Табелі про ранги. Коллегіаль-ним органом, як уже згадувалося, був і сам Верховний таємний рада. Всього сказаного який суперечить і скорочення числа колезьких членів, які не змінило скільки-небудь принципо-но порядок прийняття рішень в установах. Дещо по-іншому виглядає рішення верховников відмовитися від виплати частини чи-чиновниками платні і перевести їх на годування "від справ". Тут дійсно можна угледіти істотне відступ від пе-тровскіх принципів організації апарату управління, заклавши-ших основи російської бюрократії. Звичайно, мають рацію ті, хто звинуватив-ет верховников в нерозумінні суті реформи Петра, однак дей-ствовали вони виходячи не з якихось ідейних установок, а підпорядкованих-няясь обставинам. У їх виправдання потрібно, втім, сказати, що в реальності чиновники і в той час, і пізніше отримували жа-лованье вкрай нерегулярно, з великими затримками і не завжди повністю; практикувалася видача платні продуктами. Так що в певній мірі верховники надали силу закону тому, що існувало de facto. Широке держава потребувала розгалуженому і налагодженому апараті управління, але не мало ресурсів для його змісту.

Сам факт не тільки ліквідації верховниками деяких пет-ровских установ, а й створення ними нових свідчить, на мій погляд, про те, що і ці їх дії носили цілком осмислений-ний характер. Причому, їх реакція на мінливу ситуацію би-ла досить швидкою. Так, за указом від 24 лютого 1727 року всі обов'язки, пов'язані зі збором податків в містах, були воз-ложени на городові магістрати з особистою відповідальністю їх членів за недоїмки. В результаті з'явилися нові зловживання і потік скарг на них посадських людей 11 Там же. С. 69., що стало одним з факторів, що визначили їх ліквідацію. По суті це було дозволом протиріччя між висхідній до іноземних-ним зразкам формі петровських міських установ і факти-но закріпаченим станом населення російських міст,

при якому навіть незначні елементи самоврядування оказива-лись недієздатними.

Як цілком розумну і виправдану можна, на мій погляд, охарактеризувати торгово-промислову політику Верховного таємного ради. Всрховнікі виходили в цілому з економічно вірного уявлення, що саме торгівля, швидше за все, може принести такі необхідні державі кошти. Протекції-ністскій тариф 1724 завдав торгівлі значної шкоди і ви-кликав чимало протестів з боку як російських, так і іноземних-них купців. Негативними були і наслідки закриття ще ра-неї Архангельського порту, що призвело до руйнування століттями складалася інфраструктури торгівлі та розорення багатьох купців. Тому прийняті верховниками заходи були розумні і своєчасні. Показово, що і в цих питаннях вони не спе-шили, а створена ними Комісія про комерцію завершила роботу над новим тарифом лише до 1731 В основу його було покладено, з одного боку, голландський тариф (що зайвий раз доводячи-ет, що церковники були справжніми "пташенятами гнізда Петрова"), а з іншого - думки купців і органів управління торгівлею. Свою позитивну роль зіграв новий вексельний статут, отме-на ряду торгових монополій, дозвіл на вивезення товарів з Нарвського і Ревельского портів, ліквідація обмежень, свя-чених з будівництвом торговельних суден, введення відстрочок на недо-імкі щодо мит. Відчуваючи гострий дефіцит де-ніжних коштів, верховники, однак, вважали можливою адреса-ву підтримку окремих промислових підприємств шляхом надання податкових пільг і державних дотацій. В цілому їх торгово-промислова політика була відносно бо-леї ліберальної і перебувала в руслі модернізаційних процес-сов.

Отже, в перші п'ять років після смерті Петра Великого про-процес перетворень в країні не зупинився і не був повернений назад, хоча темпи його, звичайно, різко сповільнилися. Утримуючи-ня нових перетворень було пов'язано насамперед з корекції-вання тих петровських реформ, які не витримали потовк-нення з реальним життям. Однак в цілому політика нових правителів країни відрізнялася наступністю. Все основопо-лага в петровських реформах - соціальна структура суспільства, принципи організації державної служби і влади, регулярні армія і флот, податкова система, адміністративно-територіальний поділ країни, що склалися відносини власності, світський характер влади і суспільства, націленість країни на активну зовнішню політику - залишилося незмінним. Чи правомірно зробити, мабуть, і ще один висновок: перші роки історії послепетровской Росії довели, що реформи Петра в основі своїй були незворотні, і незворотні саме тому, що в цілому відповідали природному напрямку роз-ку країни.

2.3. Спроба обмеження самодержавства

Ідея створення ради вперше в приблизному вигляді сформульована була ще за життя Петра Генріхом Фіком. Він був однодумцем князя Д. М. Голіцин. Є відомості, що формальний проект установи Верховного таємного ради складено був двома великими дипломатами: колишнім Петровським віце - канцлером Шафірова і голштінци Бассевича. Кожен з них мав свій інтерес - Шафиров сподівався стати членом ради в якості канцлера - міністра закордонних справ - і повернути втрачений вплив, а Бассевича розраховував, що його государ - як член російської найяснішої сім'ї - очолить Раду.

Обидва вони прорахувалися. Ідею перехопив Меншиков, проти кого вона спочатку і була спрямована.

Катерину виникнення цього сильного і повноважного органу влаштовувало, оскільки він повинен був узгодити інтереси більшості персон і груп і стабілізувати ситуацію в верхах.

Повноваження, які отримав Рада, вразили як російських, так і іноземних дипломатів. Вони побачили в тому, що відбувається рішучий крок до зміни форми правління - до обмеження самодержавства. Бо третім пунктом указу - після двох формальних - значилося: «Ніяким указам раніше не виходити, поки вони в Таємній раді абсолютно не відбулися, протоколи не закріплені і її величності для Всемилостивейшей апробації прочитані не будуть».

Мілюков так характеризує цей стан справ: «Після короткого торжества людей, які тримали владу в момент смерті Петра, опозиції вдалося змусити їх поділитися владою з собою: фаворити і опозиціонери зайняли місця поруч один з одним у знову заснованому Верховній Раді» 11 Мілюков П. Н. Нариси з історії російської культури.Ч.3. Вип.2.С.184.

З цією характеристикою можна погодитися лише в одному: під опозицією Мілюков розуміє аристократичну угруповання, ніяк її НЕ диференціюючи. Тим часом створення Верховного таємного ради було не просто об'єктивною перемогою сил, що протистоять в цей момент Меншикову і Толстому (хоча саме вони найбільше домагалися створення Ради), а сил цілком певного штибу. Поштовхом до виникнення Ради, до активізації всіх груп і персон був слух про можливе поході князя М. М. Голіцина на Петербург на чолі дислокованої на Україні армії. Слух був помилковий, але вельми симптоматичний. Всі знали, що зробити подібний крок знаменитий генерал, чужий політичних інтриг, може тільки на вимогу старшого брата - князя Дмитра Михайловича. Князь Дмитро Михайлович уже в цей час обговорював з вищезазначеним Генріхом Фіком проекти конституційного устрою Росії. А важливою частиною чуток про змову був намір гіпотетичних змовників, звівши на престол малолітнього Петра 2, обмежити самодержавну владу.

Як абсолютно точно писав про Голіцина Ключевський, «виходячи з думки, суб'єктивно або генеалогічно у нього склалася, що тільки родовита знати здатна тримати правомірний порядок в країні, він зупинився на шведській аристократії і Верховний таємний рада вирішила зробити опорним пунктом свого задуму». 11 Ключевський В. О. Твори. Т.4. С.253. Але при всій безсумнівною орієнтації князя Дмитра Михайловича на родовиту знати як на гаранта і виконавця конституційної реформи мета цієї реформи була для нього аж ніяк не станово - егоїстичної. Багато противників саме такого розвитку державного устрою не в змозі були ще зрозуміти те, що розумів князь Дмитро Михайлович і що вони самі смутно відчували в останнє десятиліття петровського царювання.

Цілком можливо, що жахнувшись оточення Катерини слух пущений був з ясною метою - зрушити ситуацію, змусити Катерину і всесильного в той момент Меншикова піти на принциповий компроміс, що відкриває можливість перебудови системи. 22 Гордін Я. Між рабством і свободою. С.101.

Те, що князь Дмитро Михайлович став одним з шести вищих сановників в імперії, було величезною перемогою саме тієї частини опозиції, яка орієнтувалася на при принципову реформу системи. Реформу європейську, але не антіпетровскую.

Історики, які вважають, що створення Верховного таємного ради визначило можливість конституційного пориву 1730, на мій погляд, абсолютно праві.

Але в момент виникнення перед Верховним таємним радою стояла насамперед надзвичайно конкретне завдання - запобігти остаточному розорення країни. А всі ознаки близького краху були в наявності.

висновок

В результаті дослідження прийшла до наступних висновків:

- аналіз джерел і літератури дозволяє розглядати виникнення Верховного таємного ради як нагальну необхідність у створенні вищого органу влади для вирішення найбільш «важливих справ» держави. У такій якості Верховний таємний рада стала спадкоємцем «негласного рад» Петра 1;

- склад Верховного таємного ради в офіційно сформованої розстановці політичних сил в суспільстві, в ході боротьби за владу, носив компромісний характер, об'єднавши представників двох ворогуючих придворних угруповань: прихильників Катерини - нову знати і прихильників Петра 2 - придворну аристократію;

- компромісний характер Верховного таємного ради визначив наявність постійного протиборства між різними угрупованнями знаті в його складі, ускладненою спробами Меншикова зосередити владу в Верховному таємно раді в своїх руках;

- можна погодитися з думкою Анісімова, про те, що політика Верховного таємного ради носила риси централізації і концентрації управління і переслідувала мету підвищення ефективності, мобільності управління, пристосування діяльності державного апарату до специфіки внутрішньої обстановки, внутрішньополітичних проблем послепетровского періоду;

- спроба верховников обмежити самодержавство, склавши «Кондиції» для монарха, може свідчити про наявність в «Затейка верховников» планів зміни політичного устрою в суспільстві, елементів конституціоналізму.

Список використаних джерел та літератури.

Джерела.

Законодавчі акти:

1. «Думка не в указ про новозаснованому Верховній таємній раді»

2. Указ про заснування Верховного таємного ради

3. Указ Верховного таємного ради, яким було надано новоучережденной Академії наук монопольне право в сфері цивільного друкарства в країні

4. Указ про форму зносин Верховного таємного ради з сенатом і колегіями

5. «Клятвена обіцянку членів Верховного таємного ради»

6. «Кондиції»

7. Указ 4 березня 1730, скасував рада.

Твори сучасників:

1. «Коротка повість про смерть Петра Великого» Ф. Прокоповича

2. «Записки Манштейна про Росію 1727 - 1744 років».

Дипломатичне листування:

1. Депеша англійського посла Рондо.

Мемуари:

1. Записки Мініха.

Література.

1. Андрєєв Є.В. Представники влади після Петра I. Мінськ, 1990..

2. Анісімов Е.В. Матеріали комісії Д.М. Голіцина тих поборів. Т. 91. М., 1973.

3. Анісімов Е.В. Час петровських реформ. М., 1991.

4. Анісімов Е.В. Подорожні, які пройшли раніше нас // Лихоліття і тимчасові виконавці. Л., 1991.

5. Анісімов Е.В. Смерть в конторки // Батьківщина. 1993. № 1.

6. Білявський В.С. Попелюшка на троні Росії // На російському престолі. М., 1993.

7. Бойцов М.А. «Затейка верховних панів» // З шпагою і факелом: 1725 - 1825. М., 1991.

8. Бойцов М.А. «... Клии страшний глас» // З шпагою і факелом. Палацові перевороти в Росії: 1725 - 1825. М., 1991.

9. Вяземський Б.Л. Верховна таємна рада - СПб., 1998..

10. Голікова Н.Б., Кіслягіна Л.Г. Система державного управління // Нариси російської культури XVIII ст. Ч. 2. М., 1987.

11. Градовський А.Д. Вища адміністрація Росії XVIII - століття і генерал - прокурори. СПб., 1966.

12. Гельбіг Г. фон. Російські обранці. М .: Воениздат, 1999..

13. Гордін Я. Між рабством і свободою. М., 1997..

14. Демидова Н.Ф. Бюрократизація державного апарату абсолютизму в XVII - XVIII ст. // Абсолютизм в Росії. М., 1964.

15. Єрошкін. Історія державних установ дореволюційної Росії. М., 1989.

16. Іванов І.І. Загадки російської історії XVIII ст. М., 2000..

17. Каменський А.Б. Російське дворянство в 1767 рік. // Історія СРСР. 1990. № 1.

18. Каменський А.Б. Російська імперія в XVIII столітті: традиції і модернізація. М., 1999..

19. Карамзін Н.М. Записка про давньої і нової Росії. СПб., 1914.

20. Костомаров Н.І. Добродії і бунтарі: панування дому Романових до вступу на престол Катерини II. М., 1996.

21. Костомаров Н.І. Вікно в Європу: панування дому Романових до вступу на престол Катерини II. М., 1996.

22. Костомаров Н.І. Російська історія в життєписах її найголовніших діячів. М., 1990..

23. Ключевський В.О. Курс російської історії. М., 1989.

24. Ключевський В.О. Неопубліковані твори. М., 1983.

25. Курукин І.В. Тінь Петра Великого // На російському престолі. М., 1989.

26. Мавродін В.В. Народження нової Росії. Л., 1988.

27. Мілюков П.Н. Нариси з історії російської культури.

28. Павленко Н.І. Олександр Данилович Меньшиков. М., 1981.

29. Павленко Н.І. Полудержавний володар: Історична хроніка. М., 1991.

30. Павленко Н.І. Птахи гнізда Петрова. М., 1988.

31. Павленко Н.І. Пристрасті біля трону: історія палацових переворотів. М., 1996.

32. Платонов С.Ф. Лекції з російської історії. М., 1993.

33. Соловйов Історія Росії з найдавніших часів. М., 1963.

34. Троїцький С.М. Російський абсолютизм і дворянство в XVIII в. М., 1974.

35. Черепнин Л.В. До питання про складанні абсолютної монархії в Росії. М., 1981.

про, що абсолютизм як система в ці роки неухильно зміцнювався і набував нового рівня розвитку в порівнянні з перед- прямує періодом. Тим часом ще дуже поширеними є міркування про «нікчемності» наступників Петра I на противагу значущості та масштабності політичних перетворень-тання самого Петра. Здається, таке перенесення центру важки-сті з дійсно важливого чинника - функціонування вер-Хушке абсолютистських урядів - на особисті якості того - чи іншого монарха на даному етапі розвитку історіографії яв-ляется просто архаїзмом. 11 Костомаров Н.І. Російська історія в життєписах її найголовніших діячів. С.147. Особливо важливим є усвідомлення цього при написанні підручників і навчальних посібників, а також видань, рас-лічених на широкі читацькі маси.

Потрібно, очевидно, певна коригування усталених термінів для більш правильного визначення ключових проблем історії Росії XVIII в., А також і найбільш перспективних пу-тей їх вирішення. Чим більше накопичується фактів про вищі го-жавних органах, функціонування яких реально відпрацьовано-жало стан абсолютизму - політичної надбудови на етапі пізнього феодалізму 1, тим ясніше стає: незмінно вжив-ляющая з часів Ключевського термін «епоха палацових пере-коміром» аж ніяк не відображає основний суті періоду 20-- 60-х рр. XVIII століття. З огляду на спірний характер висловлених в даній статті положень, навряд чи варто пропонувати конкретну точне формулювання для визначення цього періоду: це було б передчасним при цьому стані розробки проб-леми. Однак уже зараз можна сказати однозначно: така фор-муліровка і конкретний термін повинні відображати головні тен-денції соціально-економічного і політичного розвитку стра-ни, а отже, включати і визначення того, чим було дано-ве час для еволюції абсолютизму і ступеня його зрілості.

Звертаючись до питання про подальші шляхи розвитку проблеми, підкреслимо: до теперішнього часу актуальним залишається давно висловлений тезу С.М. Троїцького про необхідність «Монографія-но розробляти історію пануючого класу феодалів». При цьому відомий радянський дослідник вважав, що «сліду-ет приділити особливу увагу дослідженню конкретних протиріч всередині панівного класу феодалів і тих форм, кото-які приймала боротьба між окремими прошарками феодалів в той - чи інший період» 2. Звернення до історії вищих дер-жавних установ Росії XVIII в. дозволяє доповнити і кон-кретізіровать загальну тезу С. М. Троїцького. Мабуть, не менш важливе значення мають і проблеми «соціальної стратифікації» в середовищі державного класу, чинники, що впливали на формування ад-міністратівной еліти, що володіла реальним впливом на внут-реннюю і зовнішню політику країни. Особливим питанням, безсумнівно, заслуговує на увагу, є питання про політичному мисленні цього періоду, вивченні соціально-політичних поглядів державних діячів 20--60-х рр., З'ясуванні того, як складалися «програмні» політичні установки цього часу.

Глава 2. Політика Верховного таємного ради.

2.1. Коригування петровських реформ.

Верховний таємний рада була створена іменним указом від 8 Лютого-раля 1726 року в складі А.Д. Меншикова, Ф.М. Апраксина, Г.І. Го-ловкіна, А.І. Остермана, П.А. Толстого і Д.М. Голіцина. Та обставина, що в нього увійшли президенти Військової, Адмі-ралтейской і Іноземної колегій, означало, що вони виводять-ся з підпорядкування Сенату і їх керівництво виявляється підзвіт-ним безпосередньо імператриці. Таким чином, вища керів-ництво країни чітко давало зрозуміти, які саме напрямки політики воно усвідомлює як пріоритетні, і забезпечувало прий-тя по ним

оперативних рішень, знищуючи саму можливість паралічу виконавчої влади через колізії, на зразок тієї, що мала місце в кінці 1725 р Протоколи засідань ради укази-вають на те, що спочатку в ньому обговорювалося питання про поділу-лення на департаменти, т. е . про розподіл сфер компетенції між його членами, однак реалізована ця ідея не була. Між-ду тим фактично такий поділ в силу посадових зобов'язаний-ностей верховников, як президентів колегій, мало місце. Але прийняття рішень в раді здійснювалося колегіально, а сле-послідовно, колективної була і відповідальність за них.

Перші ж рішення ради свідчать про те, що їх чле-ни віддавали собі звіт, що його створення означає кардіо-нальную перебудову всієї системи органів центрального управ-ня, і прагнули по можливості надати його існуванню ле-гітімний характер. Не випадково їх перше засідання було присвячено вирішенню питань про функції, компетенції та повноважень ради, про його взаємини з іншими установами. У ре-док з'явилася відома "думка не в указ", в якому оп-чати підпорядковане по відношенню до ради становище Сена-та, а три найважливіші колегії фактично зрівнювалися з ним. по-кільки їм пропонувалося спілкуватися між собою промеморіямі Каменський А.Б. Російська імперія в 18 столітті. С. 144 .. Протягом усього лютого і першої половини березня 1726 р верховники (незабаром в цій роботі до них приєднався включений-ний до ради за наполяганням імператриці герцог Карл Фрідріх Голштннскій) знову і знову поверталися до регламентації діяль-ності нового органу. Плодом їх зусиль став іменний указ від 7 березня "про посади Сенату", через тиждень указ, Переймен-ють Сенат з "Урядового" в "високий" (14 ію-ня того ж року з "Урядового" в "святійший" був пе- реіменован Синод), а 28 березня ще один указ про форму сношая-ний з Сенатом).

В історичній літературі активно обговорювалося питання про те, чи мали верховники спочатку наміри олігархічного харак-тера і не означало чи установа Верховної таємної ради фак-тично обмеження самодержавства. Мені в даному випадку найбільш переконливою є точка зору Анісімова. "За своїм місцем в системі влади і компетенції, - пише він, - Верховний таємний рада стала найвищою урядовою інстанцією в вигляді уз-кого, підконтрольного самодержцю органу, що складався з довірених осіб. Коло справ його ні обмежений - він був і вищої законосовещательной, і вищою судовою, і вищої розпорядчої владою ". Але рада »не підміняв Се-нат", йому "були підвідомчі в першу чергу справи, не під-падали під існуючі законодавчі норми". "Вкрай важливим, - зауважує Анісімов, - було і те, що в Раді в уз-ком колі обговорювалися найгостріші державні проблеми, не стаючи предметом уваги широкого загалу і не завдаючи тим самим збитків престижу самодержавної влади" 1.

Що ж стосується імператриці, то пізніше, в указі від 1 січня звітного-ря 1727 р вона цілком чітко пояснила: "Ми цього Рада вчинили верховним і при боці нашому не для чого инако тільки, щоб оной в цьому тяжкому тягаря уряду в усіх державних де-лах вірними своїми порадами і неупередженими оголошеннями думок своїх Нам вспоможение і полегшення вчинив "1 + 1 Там же. с. 150.Анісімов цілком переконливо показує, що цілу низку распоряже-ний, що позначили коло питань, які повинні були доп-дивать їй особисто, минаючи рада, Катерина забезпечила свою від нього незалежність. На це ж вказують і багато інших при-заходи, як, наприклад, історія включення до складу ради герцога Голштиньского, редагування імператрицею деяких рішень ради та ін. Але як слід трактувати установа Верховної таємної ради (а його поява, безсумнівно, було важливим пре- освітою в сфері управління) з точки зору історії реформ в Росії XVIII століття?

Як буде видно з нижченаведеного огляду діяльності ради, його створення дійсно сприяло підвищенню рівня ефективності управління і по суті означало вдосконалення-лення системи органів влади, створеної Петром I. При-сталеве ж увагу верховников з перших днів існування ради до регламентації його діяльності вказує на те, що вони діяли строго в рамках заданих Петром бюрократичних правил і, нехай несвідомо, прагнули до руйнування, а саме до доповнення його системи. Варто відзначити і те, що з-вет був створений як колегіальний орган, який діяв в соот-но до Генеральним регламентом. Інакше кажучи, саме ство-ня ради, на мій погляд, означало продовження петровської ре-форми. Розглянемо тепер конкретну діяльність Верховного таємного ради в найважливіших питаннях внутрішньої політики.

Уже указом від 17 лютого була здійснена перша міра, на-правління на упорядкування збору провіанту для армії: генерал-провиантмейстер був підпорядкований Військової колегії з правом доно-сить в Верховна таємна рада про неправильні дії колегії. 28 лютого Сенат розпорядився закуповувати у населення фу-раж і провіант за ціною продавця, чи не чинячи йому ніякого прітес-вати.

Через місяць, 18 березня, від імені Військової колегії була з-дана інструкція офіцерам і солдатам, посланим для збору по-задушливій подати, що, мабуть, на думку законодавців, долж-но було сприяти скороченню зловживань в цьому са-мом хворому для держави питанні. У травні Сенат реалізував торішнє пропозицію свого генерал-прокурора і направив сенатора А.А. Матвєєва з ревізією в Московську губернію. Тим часом Верховний таємний рада був стурбований насамперед фінансовими питаннями. Вирішити його верховники намагалися в двох напрямках: з одного боку, шляхом упорядкування системи вчених-та і контролю за збором і витрачанням грошових сум, а з іншого - за рахунок економії коштів.

Першим результатом роботи верховников щодо впорядкування фінансової сфери стало підпорядкування Штатс-контори Камер-кол-Легії і одночасне знищення посади повітових рентмей-стер, оголошене указом від 15 липня. Указ відзначав, що з вве-ням подушного податку функції рентмейстер і камериров на місцях стали дублюватися, і велів залишити лише камериров. Облік приходу і витрати всіх фінансових коштів також би-ло визнано доцільним зосередити в одному місці. У той же день ще одним указом Штаті-конторі було заборонено само-стоятельно видавати кошти на будь-які надзвичайні расхо-ди без дозволу імператриці або Верховного таємного сові-ту.

15 липня стало поворотною датою в долі не тільки Штатс-контори. У той же день на тій підставі, що в Москві має-ся власний магістрат, там була скасована контора Важливо-го магістрату, що стало першим кроком по перетворенню місто-ського управління, а сама ця міра стала одним з, як вважали верховники, способів економії коштів 1. Перший крок був зро-лан і на шляху до судової реформи: було видано іменний указ про на-значенні п міста воєвод для виправлення судних і розшукових справ. Причому, аргументація була така, що повітові жителі тер-п'ят великі незручності від необхідності по судовим справам ез-дить в провінційні міста. Одночасно і надвірні суди виявляються перегружённимі справами, що тягне за собою зусилля-ня судової тяганини. Втім, скаржитися на воєвод дозволила-лось в ті ж надвірні суди.

Зрозуміло, втім, що відновлення посади повітових по-евод мало відношення не тільки до судочинства, а й в цілому до системи управління на місцях. "А понеже, - вважали вер-ховнікі, - перед цим бували в усіх містах одні воєводи і всю працю, як государеві, так і челобітчікови, такоже по при-СЛАН з усіх наказів указом відправляли одні і були без платні, і тоді краще від одного правління відбувалося, і люди були задоволені "11 Там же. Це була принципова позиція, цілком певне ставлення до створеної Петром системі ме-стного управління. Однак навряд чи справедливо бачити в ній но-стальгію по старому. Ні Меншиков, ні Остерман, ні тим бо-леї герцог Голштинский відчувати такий ностальгії не могли просто в силу свого походження і життєвого досвіду. Ско-реї, за цим міркуванням був тверезий розрахунок, реальна оцінка ситуації, що склалася.

Як показало подальше, укази від 15 липня стали лише пре-людіей до прийняття рішень набагато більш кардинальних. Вер-ховнікі прекрасно розуміли, що ліквідацією однієї лише мос-ської контори Головного магістрату проблему фінансів не ре-шити. Головне зло вони бачили в надмірно великій кількості установ різного рівня і надто роздутих штатах. При цьому, як видно з вищенаведеного висловлювання, вони вспомі-нали, що в допетровське час значна частина апарату уп-ління зовсім не отримувала платні, а годувалася "від справ". Ще в квітні герцог Карл Фрідріх подав "думка", в якому ут-верждается, що "цивільний штат ні від чого так не обтяжений, як від безлічі служителів, з яких, за розумом, велика частина відставлена ​​можливо". І далі герцог Голштинский за-меча, що "є багато служителів, які як і раніше тут, в імперії колишньому звичаєм з наказових доходів, що не обтяжуючи штат, досить жити могли". Герцога підтримав Меншиков, який запропонував відмовитися від виплати платні дрібним служачи щим Вотчинної і Юстиц-колегії, а також місцевих установ. Такий захід, вважав ясновельможний, не тільки збереже державних валют-ються кошти, а й "справи можуть справно і без продовження вирішуватися, понеже всякої за акциденцію буде натхненно працювати" 11 Указ про створення Верховного таємного ради .. До кінця травня вирішили платні "наказним людям не давати, а довольствоватца їм від справ за першим звичаєм з чолобитників, хто що дасть по своїй волі "22 Там же .. Слід мати на ві-ду, що під приказними при цьому розумілися дрібні службовці, які не мали класних чинів.

Однак показово, що в питанні скорочення штатів в першу чергу верховники звернули увагу на колегії, т. Е.

центральні, а не місцеві установи. Уже в червні 1726 року вони відзначали, що від їх роздутих штатів "в платню відбувається на-прасное збиток, а в справах успіху не буває" 33 Каменський А. Б. Указ. Соч. с. 169 .. 13 липня члени ради подали імператриці доповідь, в якому, зокрема, писа-ли: "У такому множині у управлінні лучшаго успе-ху бути не може, бо оні все в слуханні справ за єдине вухо по-читаються, і не тільки, щоб кращий спосіб був, але від многово розбіжності в справах зупинити та відновити, а в платню на-прасное збиток відбувається "44 Там же. С. 215 ..

Мабуть, грунт для доповіді була підготовлена ​​заздалегідь, бо вже 16 липня на його основі з'явився іменний указ, майже до-немов повторював аргументацію верховников: "У такому множайшему числі членів у керуванні справ кращого успіху не зна-диться, але паче в розбіжностях в справах зупинка і помешательст-під відбувається ". Указ наказував залишити в кожній колегії лише по президенту, віце-президенту, двом радникам і двом асесора, та й тим велено було бути присутнім в колегії не всім одночасно, а тільки половині з них, змінюючись ежегод-но. Відповідно, і платню передбачалося платити лише знаходяться в даний момент на службі. Таким чином, стосовно до чиновників була реалізована міра, ра-неї пропонувалася для армії.

У зв'язку з цією реформою А.Н. Філіппов писав, що "Рада дуже близька стояв до умов тогочасної дійсності і живо цікавився всіма сторонами управління ... в цьому випадку він зазначив ... то, на що йому доводилося постійно наштовхувати-ся в діяльності колегій". Однак прийняте рішення історик вважав півзаходом, яка "не могла мати майбутність". Верховники, вважав він, не потурбувалися вивченням причин наблюдаемо-го ними пороку, і скорочували число колезьких членів, «не сказали-Ясь ні відмовитися прямо від колегіальності, ні відстоювати пет-ровськ реформу в цілому". У тому, що надмірність числа кол-лежскіх членів була вигадкою верховников і що вона дію-вительно негативно позначалася на оперативності прийняття рішень, Філіппов, безумовно, прав, проте його оцінка рефор-ми представляється надто різкою. По-перше, то обстоятельст-во, що верховники не зробила замах на принцип колегіальності, вка-показують, з одного боку, на те, що вони не замахувались на пет-ровськ реформу центрального управління як таку, а з дру-гой, - цілком зрозуміло, що відмова від цього принципу означав би набагато більш радикальну ломку, яка в конкретних історичних умовах того часу могла б мати непередбачувані наслідки. По-друге, зауважу, що власне аргументація, пов'язана з неефективністю роботи колегій і в доповіді со-вета, і потім в указі була по суті лише прикриттям, в той час як мета носила чисто фінансовий характер. І нарешті, не можна забувати і про те, що так-сяк колегії проіснує-вали в Росії ще не один десяток років після цього, в цілому справляючись зі своїми функціями.

В кінці 1726 р верховники позбулися ще від однієї зайвий-ній, на їхню думку, структури: указом від 30 грудня були унич-тожени вальдмейстерскіе контори і самі посади вальдмейстеров, а смотрение за лісами було покладено на воєвод. Указ відзначав, що "в народі від вальдмейстеров і лісових наглядачів велика тягар складається", і пояснював, що вальдмейстери живуть за рахунок штрафів, стягнутих з населення, що, природно, спричиняє значні зловживання. Зрозуміло, що прийняте рішення повинно було сприяти ослабленню соціальної напружений-ності і, мабуть, як вважали верховники, підвищенню платежі-спроможності населення. Тим часом йшлося про пом'якшення петрів-ського законодавства про заповідних лісах, в свою чергу свя-занного з питаннями утримання і будівництва флоту, Це б-ла ще одна гостра проблема, де петровський спадщина прямо стикалося з реальним життям. Будівництво флоту вимагало великих фінансових вкладень і залучення значних люд-ських ресурсів. І те, і інше в умовах послепетровской Рос-ці було вкрай утруднено. Вище вже говорилося, що в перший після смерті Петра рік будівництво флоту, незважаючи ні на що, тривало. У лютому 1726 був виданий іменний указ про про-долженой будівництва суден в Брянську 11 Указ про будівництво суден .. Однак впоследст-вії, вже в 1728 р, рада після довгих суперечок був змушений прийти до рішення не будувати нових кораблів, але тільки содер-жати в справності наявні. Це сталося вже при Пет-ре II, що нерідко пов'язують з відсутністю у юного імператора інтересу до морських справ. Відповідно і верховников обві-ють в нехтуванні улюбленим дітищем Петра Великого. Од-нако документи свідчать, що дана міра, як і інші по-добние, була вимушеною і продиктованою реальними економіч-ськими умовами того часу, коли, до речі, Росія не вела ні-яких воєн.

Втім, і в 1726-му, як і в попередньому, році був при-Нят ряд узаконений, спрямованих на підтримку петровського

спадщини. Найважливіше значення, зокрема, мав акт від 21 апре-ля, що підтверджував петровський указ 1722 року про порядок престол-спадщини і надавав силу закону "Правді волі монаршої". 31 травня іменним указом була підтверджена обов'язковість ноші-ня німецького сукні та гоління борід відставними, а 4 серпня - "обивателями" Санкт-Петербурга.

Тим часом обговорення в Верховній таємній раді питання про те, як примирити інтереси армії і народу, тривало.Як і позови протягом півтора років паліативних рішень не привели ні до яких серйозних наслідків: скарбниця практично не поповнив-лась, недоїмки росли, соціальна напруженість, що виражалася насамперед у селянських пагонах, які загрожували не толь-ко добробуту держави, а й благополуччю дворянства , не спадала. Верховникам ставало ясно, що необхідно прийняти більш радикальні комплексні заходи. Відображенням цих настро-ений з'явилася записка Меншикова, Макарова та Остермана, поданий-ва в листопаді 1726 р Саме на її основі був підготовлений та 9 січня 1727 р представлений в Верховний таємний рада проект указу, який після обговорення в раді вже в лютому був ре-алізован декількома виданими указами.

Указ від 9 січня відверто констатував критичне со-стояння державних справ. "За разсужденіі про нинішній со-стоянні нашого імперія, - говорилося в ньому, - показується, що чи не всі ті справи, як духовні, так і світські в худому порядку знаходяться і скорейшаго виправлення вимагають ... не тільки селянство, на яке утримання війська покладено, у великій убогості знаходиться і від великих податей і безперестанних екзеку-цій та інших непорядков в крайнє і всеконечно розорення при-ходить, а й прочия справи, яко: комерція, юстиція та монетні двори досить в розореному стані знаходяться ". Тим часом "понеже армія так потрібна, що без нея державі стояти неможливе можна ... того заради і про крестьянех піклування мати належить, бо солдат з селянином пов'язаний, як душа з тілом, і коли селянин-янина не буде, тоді не буде і солдата ". Указ наказував верховникам "мати старанне міркування як про сухопутної армії, так і про флот, щоб оні без великої тягаря народної містити були", для чого пропонувалося створити спеціальні комісії про податках і про армію. Пропонувалося також до винесення оконча-ного рішення про розмір подушіни відстрочити її сплату за 1727 р до вересня, частина податі платити натурою, збір податей і рекрутів перекласти на цивільну владу, перевести полки

із сільської місцевості в міста, частина офіцерів і солдатів з дво-Рян для економії грошей відпускати в довгострокові відпустки, умень-шити число установ, впорядкувати ведення справ в Вотчинної колегії, заснувати Доімочний канцелярію і ревізійної служби колегію, розглянути питання про поправки монетної справи, збільшити раз-мер мит за продаж сіл, ліквідувати Мануфактур-колегію, а фабрикантам збиратися один раз на рік в Москві для обговорення дрібних питань, більш важливі же вирішувати в Ком-мерц-колегії 11 Мавродін В. В. Народження нової Росії. С. 290 ..

Як бачимо, верховникам (на основі їх же власної думки) була запропонована ціла програма дій антикризового харак-тера, яка незабаром стала втілюватися в життя. Вже 9 лютого був виданий указ про відстрочення платежу за травневу третину 1727 і повернення офіцерів, які були надіслані для збору подушної податі, в полки. Одночасно повідомлялося про заснування комісії про ар-ми Академії і флоті, "щоб оні без великої тягаря народної містити були" 22 Там же. С. 293 .. 24 лютого було реалізовано давня пропозиція Ягужинского, повторене в записці Меншикова, Макарова та Остермана, "дві частини офіцерів, і урядників, і рядових, кото-які з шляхетства, в доми відпускати, щоб вони села свої ос-мотреть і в належний порядок привесть могли ". При цьому ого-варівалось, що дана норма не поширюється на офіцерів з безмаєтних дворян.

В той же день, 24 лютого, з'явився і комплексний указ, со-який тримав цілий ряд важливих заходів і майже дослівно повторював указ від 9 січня: "Понеже всім відомо є, яким невсипущим старанністю блаженний і вічно гідний пам'яті Його Импера-Торське Величність, наш люб'язний чоловік і государ трудився у встановленні доброго порядку у всіх справах як в духовних, так і світських і в творі пристойних регламентів в надії то-го, що вже досить належний порядок з користю народною усього того следоват буде, але по міркуванні про нинішній відбутися -яніі Нашої Імперії показується, що ні точию селяни, на яких зміст війська покладено, у великій убогості обре-тають і від великих податей і безперестанних екзекуцій і інших непорядков в крайнє розорення приходять, а й інша справи, яко комерція, юстиція та монетні двори досить в слабкому перебуваючи-ванні і все те скорейшаго виправлення вимагає ". Указ предписующий-вал збирати подушну подати не безпосередньо з селян, а з поміщиків, старостів і управителів, встановлюючи, таким обра-зом, для кріпацького села той же порядок, який раніше був

встановлений для палацових сіл. Відповідальність за збір поду-ної податі і його проведення належало покласти на воєвод, ко-менту, котрим на допомогу давалося по одному штаб-офіцеру. А щоб між ними не виникало розбіжностей з-за старшинства в чинах, вирішено було воєводам на час виконання їх посади давати чин полковника.

Указ від 24 лютого знову повторював норму про відправлення ча-сти військових у відпустки, а також наказував переклад полків в міста. Причому, майже дослівно повторювалися аргументи, що звучали-шие ще під час обговорення цього питання в 1725 р .: в міських ус-ловиях офіцерам легше спостерігати за своїми підлеглими, удер-проживати їх від пагонів і інших злочинів і набагато швидше можна зібрати в разі необхідності; при виступі полку в похід можна буде сконцентрувати залишаються хворих і иму-суспільством в одному місці, що не потребує зайвих витрат на мно-гочісленние караули; розміщення полків в містах призведе до пожвавлення торгівлі, причому і держава зможе отримувати по-шліну з привезених сюди товарів, але "над усе селянству велике від того буде полегшення, а й громадянству тягаря нікакоі НЕ буде 11 Курукин І.В. Тінь Петра Великого / / На російському престолі. С.68..

Цим же указом було здійснено ряд заходів щодо реорганізації органів як центрального, так і місцевого управління. "Помножити-ня правителів і канцелярій у всій державі, - відзначали верховники, - не тільки служить до великого обтяження штату, а й до великої тягаря народної, понеже замість того, що перед цим до одного управителю адресоватца мали у всіх справах, ни -не до десяти і, може бути, і більше. А всі ті різні управителі мають свої особливо канцелярії і канцелярських служителів і особливої ​​свій суд і кожної у своїх справах бідний народ по-лочіт. і всі ті управителі і канцелярські служителі пропіта- ня свого хочуть, замовчуючи про інші негаразди, котори е від безсовестних людей до більшої народної тягаря щодня відбувається із-дять "11 Андрєєв Е.В.Представітелі влади після Петра. С.47.Указ від 24 лютого підпорядкував городові магістрати гу-бернаторам і знищив контори та канцелярії земських комісій-рів, що стали непотрібними при покладанні обов'язків по збору податей на воєвод. Одночасно була здійснена судова реформа: ліквідовані надвірні суди, чиї функції були пе-Реда воєводам. Верховники усвідомлювали, що реформа тягне за собою посилення ролі Юстіц-колегії, і вживали заходів до її ук-репленію. При самому Верховній таємній раді засновувалася Доімочний канцелярія, структурно і організаційно мала кількість лежское пристрій. Цим же указом створювалась Ревізією -у легія, а Вотчина колегія переводилася і Москву, що повинно було зробити її більш доступною для поміщиків. Про Мануфактур-колегії в указі говорилося, що, "понеже она без Сенату і на-шего Кабінету ніякої важливої ​​резолюції вчинити не може, то-го заради і платню марно отримує". Колегія ліквідірова-лась, а її справи передавалися в Комерц-колегію. Однак через місяць, 28 березня, було визнано, що справам Мануфактур-колегії бути в Комерц-колегії "непристойно", і тому при Сена-ті була заснована Мануфактур-контора. Указ від 24 лютого містив і заходи щодо впорядкування збору мит за видачу до-тів з різних установ.

Реорганізація управління була продовжена і в наступному місяці: 7 марта була ліквідована Рекетмейстерская контора, а її функції покладені на обер-прокурора Сенату, "щоб марний-ного платні не відбувалося". В іменному указі від 20 мар-та було знову піддано критиці "множення штатів" і пов'язаний-ве з ним збільшення витрат на платню. Указ наказував вос-ставити допетровскую систему виплати платні - "як би-ло до 1700 році»: платити лише тим, кому платили і тоді, а "де задовольнялися від справ", також задовольнитися цим. Де преж-де в містах у воєвод дяків не було, туди і тепер секретарів не призначати. Саме цей указ (повторений потім 22 ію-ля того ж року) з'явився свого роду апофеозом критики верховниками петровських перетворень. Показово, що він від-Ліча від інших різкістю тону і відсутністю звичної раз-повернути аргументації. Указ як би видавав накопичилася у верховников втому і роздратування, відчуття ними безсилля змінити що-небудь кардинально.

Паралельно з роботою по реорганізації управління та податкової амортизації-кового оподаткування верховники чимало уваги приділяли питанням торгівлі, справедливо вважаючи, що її активізація може швидко принести державі дохід. Ще восени 1726 р російський посол в Голландії Б.І. Куракін запропонував відкрити для торгівлі Ар-хангельскій порт і імператриця веліла таємному со-вету навести з цього приводу довідки і доповісти свою думку. У грудні рада заслухала доповідь Сенату про вільну торгівлю і ре-шив створити Комісію про комерцію на чолі з Остерманом, яка почала свою діяльність з призову до купцям подавати пропозиції про "поправлении комерції". Питання ж про Ар-хангельске було вирішено на початку наступного року, коли указом від 9 січня порт був відкритий і наказано "торгувати всім дозволити безперешкодно". Пізніше Комісія про комерцію передала в сво-Бодня торгівлю ряд товарів, раніше віддавали на відкуп, від-меніла ряд обмежувальних мит і сприяла створенню сприятливих умов для іноземних купців. Але найважливішим її справою став перегляд петровського протекціоністського тарифу 1724, який мав, за висловом Анісімова, умоглядний, відірваний від російської реальності характер і приніс більше шкоди, ніж користі.

Відповідно до лютневим указом і думкою верховников, висловленим ними в численних записках, уряд ре-шило вжити термінових заходів і в сфері грошового обігу. Ха-рактер намічених заходів був аналогічний тим, що приймалися за Петра: начеканіть легковагій мідної монети на 2 млн. Рублів. Як зазначав А. І. Юхт, уряд при цьому "усвідомлювало тому, що дана міра негативно позначиться на загальному економічному становищі країни", але "іншого виходу з фінан-сового кризи воно не бачило". Посланий до Москви для органі-зації задуманого А.Я. Волков виявив, що монетні двори виглядали, "як після ворожого або пожежного розорити-ня", але енергійно взявся за справу і протягом наступних НЕ-скількох років було начеканіть на суму близько 3 млн. Рублів пя-тікопеечніков полегшеного ваги.

Розгляд в раді питання про подушного податку і зміст армії протікало не гладко. Так, ще в листопаді 1726 р П.А. Толстой запропонував замість ревізії недоїмок, на чому наполягав вірний інте-ресам свого відомства Меншиков, провести ревізію коштів у Во-енной, Адміралтейської і Камерколлегіях. Толстой дивувався, що в мирний час, коли багато офіцерів знаходяться у відпустках, армія ис-випробовують недолік в людях, конях і засобах, і, мабуть, спра-ведливо підозрював можливі зловживання. Ще в червні це-го ж року був виданий указ, за ​​яким армійським полкам припускає-Сива представляти в ревізійної служби колегію прибуткові та видаткові книги та рахункові випіс в справному стані, що було знову будів-жайшее підтверджено в кінці грудня. Військова колегія запропонованого-жила стягувати з населення податки натурою, але з ініціативи Тол-стого було прийнято рішення дати можливість платникам са-мим вибирати форму сплати.

Показово, що при всіх труднощах і нерозв'язних про-блеми, з якими стикався Верховна таємна рада, його де-ності високо оцінювалася іноземними спостерігачами.11 Єрошкін. Історія державних установ дореволюційної Росії. С.247. Тепер більше не підриваються фінанси держави, що не-потрібними будівлями гаваней і будинків, погано засвоєними ману-фактурами і заводами, занадто великими і неудобоісполнітельнимі витівками або бенкетами і пишністю, а також не примушують тепер силою їх, росіян, до подібної розкоші і святам, до побудови будинків та переселення сюди своїх кріпаків, - писав прусський посланець А. Мардефельд. - У Верховній таємній раді справи виконуються і відправляються бис-тро і по зрілому обговорення, замість того, щоб, як раніше, поки покійний государ займався будівництвом своїх судів і сле-дова іншим своїм потягам, вони залежувались на цілі пів-року, не кажучи вже про незліченні інших похвальних переме-нах "11 Записки Мардефельда А.С.24 ..

У травні 1727 р активна діяльність Верховного таємного со-вета була перервана смертю Катерини I і вступом на пре-стіл Петра II. Проведена потім у вересні опала Меншикова, як вважають багато дослідників, змінила її характер і привела до торжества контрреформаторські духу, символом чого став в першу чергу переїзд двору, Сенату та колегій в Моск-ву. Щоб перевірити ці твердження, знову звернемося до зако-ством.

Вже 19 червня 1727 року було підтверджено розпорядження про пе-РЕВОД Вотчинної колегії в Москву, а серпні був ліквідний-ваний Головний магістрат, який став непотрібним після ліквідації городових магістратів. Одночасно в петербурзьку Ратушу для суду купецтва були призначені бургомістр і два бурмістра. Рік по тому замість городових магістратів в містах велено було бути ратушам. На початку осені рада розглядала питання про це-лесообразності збереження торгових консульств в зарубіжних країнах, зокрема, у Франції та Іспанії. Сенат, в свою оче-редь спирався на думку Комерц-колегії, вважав, що в цьому "ніякої користі державної немає і надалі содер-жати їх до прибутку безнадійно, бо послані туди казенні і купецькі товари продані багато з накладом". В результаті було вирішено консульства ліквідувати. Навряд чи прав Анісімов, який побачив і тут ще одне свідчення неприйняття верховниками політики Петра, яка піклується про проникнення російських товарів у віддалені куточки планети, в тому числі в Америку, навіть якщо це було збитково. Зі смерті великого перетворювача пройшло вже близько трьох років - термін, достатній для того, щоб переконатися в безнадійності цієї затії. Прийнята верховниками міра носила чисто прагматичний характер. Вони дивилися на ве-щі тверезо і вважали за потрібне заохочувати російську торгівлю там, де були можливості і перспектива розвитку, для чого ними перед- приймалися досить серйозні заходи. Так, в травні 1728 був виданий указ про закладі особливого капіталу в Голландії для зовн-них витрат, щоб таким чином підтримати вексельний курс і збільшити обсяг російського експорту за кордон).

До осені 1727 стало ясно, що відсторонення армії від збору подушного податку ставить під загрозу отримання скарбницею будь-яких грошей взагалі, і в вересні 1727 військові знову були направ-лені в повіти, хоча і підпорядковані тепер губернаторам і воєводам; в січні 1728 року ця міра була підтверджена новою указом. У тому ж січні було дозволено кам'яницю в Москві, а в квітні уточнено, що для нього потрібне отримання якого-ли-бо спеціального дозволу поліції. 3 лютого наступного, 1729 р кам'яницю було дозволено і в інших містах. 24 лютого по нагоди коронаційних торжеств імператор осягнути-вил про проханні штрафів і полегшенні покарань, а також про про-щении подушного податку за травневу третину поточного року. Як і раніше пильна увага приділялася контролю за доходами та витратами: указ від 11 квітня 1728 р вимагав негайного пре-доставлення колегіями рахунків в ревізійної служби колегію, а 9 груд-ря було оголошено про утримання платні у чиновників, винен-них в такого роду затримках. 1 травня Сенат нагадав про необ-хідності регулярної посилки в Академію наук відомостей з уч-нов центрального управління для їх публікації. У липні Доімочний канцелярія, була виведена з ведення Верховного таємного ради і передана до Сенату із застереженням, що вона як і раніше зобов'язана щомісяця подавати до ради відомості про свою діяльність. Однак, знімаючи з себе одні обов'язки, рада приймала інші: в квітні 1729 року була скасована перетворюючись-ська канцелярія і справи "за першими двома пунктами" велено рассма-трівать в Верховній таємній раді. 11 Курукин І.В. Тінь Петра Великого // На російському престолі. С.52.

Важливе значення для впорядкування управління мав виданий 12 вересня 1728 р Наказ губернаторам і воєводам, досить по-дрібно регламентував їх діяльність. Деякі дослід-Ватель звертали увагу на те, що Наказ відтворював від-слушні процедури допетровського часу, зокрема, здачу го-

роду "по роспісних списку". Втім, сам документ був напи-сан в традиції петровських регламентів і містив пряму посиланн-ку на Генеральний регламент 1720 р Такого роду посилань на авторитет діда чимало містилося і в інших законодавчих актах часу Петра II.

У законодавстві цього періоду можна виявити і уста-новлення, прямо продовжують політику Петра Великого. Так, 8 січня 1728 був виданий указ, що підтверджував, що головним торговим портом країни як і раніше є Санкт-Петербург, а 7 лютого з'явився указ про закінчення будівництва там Пет-ропавловской фортеці. У червні в Курську губернію "для отис-Канія руд" був посланий міщанин Протопопов, а в серпні Сенат розподілив по губерніях геодезистів, доручивши їм складання ландкарті. 14 червня було велено від кожної губернії надіслати по п'ять чоловік з офіцерів і дворян для участі в роботі укластися-ної комісії, але, оскільки перспектива законодавчої діяль-ності ентузіазму, мабуть, чи не викликала, в листопаді це рас-поряжение довелося повторити під загрозою конфіскації маєтків. Втім, через півроку, в червні 1729 р зібраних дворян рас-пустили по домівках і замість них було велено набрати нових. У ян-варі 1729 році вийшов указ, який наказував продовження будів-ництва Ладозького каналу до Шліссельбурга, а рік по тому згадали про скасованому Катериною штраф за неходіння до сповіді і причастя і вирішили поповнити таким чином дер-дарчу казну.

Не зовсім вірно і часто зустрічається в літературі утверж-дення про повне забуття в царювання Петра II армії і фло-ту. Так, 3 червня 1728 р поданням Військової колегії б-ли засновані Інженерний корпус і мінерная рота, затверджені їх штати. У грудні 1729 р створена канцелярія лейб-гвардії Семенівського та Преображенського полків, підтверджений указ про щорічне звільнення у відпустку однієї третини офіцерів і рядових з дворян. Вживалися заходи щодо зміцнення міст і острогів Уфімської і Соликамском провінцій для "обережності від башкир".

змін в системі управління і судочинства, фінансової та податкової сферах, торгівлі. Настільки ж очевидно й те, що рада не мала будь-якої певної політичної програми, пла-ну перетворень і тим більше такого, у якого була б якась ідейна основа. Вся діяльність верховников була реакці-їй на конкретні соціальні, політичні та економічні про-обставинами, що склалися в країні в результаті радикальних ре-форм Петра Великого. Але це не означає, що рішення нових правителів країни приймалися зопалу і носили безсистемний характер. Навіть при тому, що ситуація була дійсно крити-чеський, все реалізовані верховниками заходи пройшли через дли-них етап всебічного обговорення і перші серйозні ша-ги були зроблені через майже півтора року після смерті Пе-тра і півроку після заснування Верховного таємного ради. При-чому відповідно до вже налагодженої на попередньому етапі бюрократичною процедурою майже всяке рішення, прінімавше-еся радою, проходило етап експертної оцінки в відповідаю-щем відомстві. Слід також взяти до уваги, що люди, які опинилися при владі, не були людьми випадковими. Це були досвідчені, добре поінформовані адміністратори, які пройшли школу Петра. Але на відміну від свого вчителя, який при всьому своєму жорсткому раціоналізмі був ще почасти й романтиком, що мав певні ідеали і мріяв про їх досягненні хо-тя б у віддаленому майбутньому, верховники проявили себе відкрив-судинними прагматиками. Втім, як показали події 1730 р принаймні деякі з них не були позбавлені здатності мислити масштабно і заглядати далеко вперед. 11 Іванов І.І. Загадки російської історіі.С.57.

Виникає, однак, кілька питань. По-перше, яка була реальна ситуація в країні і не намагалися чи верховники, як вважає Анісімов, згустити фарби? По-друге, дійсно відс-но чи здійснені верховниками перетворення носили контрреформаторські характер і, таким чином, були направле-ни на руйнування створеного Петром? І якщо навіть так, то оз-начає це поворот процесу модернізації назад?

Що стосується ситуації в країні, то для її характеристики сто-ит звернутися до монографії П.М. Мілюкова "Державне господарство Росії в першій чверті XVIII століття і реформа Петра Великого". Навіть при тому, що багато його дані впослед-наслідком були оскаржені пізнішими дослідниками, в цілому на-мальована їм картина економічної кризи, думаю, правильна. Тим часом настільки детальна, заснована на числових даних, як

в книзі Мілюкова, картина не була відома верховникам, осно-ють свої судження головним чином на доношених з місць і відомостях про кількість недоїмок. Тому для прикладу цільових перевірок згідно звернутися до такого документу, як звіти А.А. Мат-веева про його ревізії Московської губернії, де, як можна пред-покласти, положення були не найгіршим. "У Александрової слободі, - писав Матвєєв, - всіх сіл селяни податьмі палацовими через міру їх набагато необачно від головних правителів слободи тієї обкладені і зморені; вже мно-дружність втікачів і порожнечі явилося, і в слободі не тільки в селах і селах НЕ селянські, але жебрацькі прямі мають свої двори, до того ж і не без нападочних тягостей до власної сво-їй, а не до палацової прибутку ". З Переславля-Залеського се-о санаторії повідомляв: "Незбагненні злодійства і викрадення не тільки казенних, але і подушних зборів грошима від камеріри, комісія-рів і від подьячих тутешніх я знайшов, при яких по указам по-рядочних прибуткових і видаткових книг тут у них аж ніяк не б-ло, крім валяються гнилих і непорядних їх записок по ло-скуткам; по розшуку ними більше 4000 в наявності тих крадених грошей від мене вже знайшов ". У Суздалі Матвєєв стратив копіїста камерірскіх контори за крадіжку понад 1000 рублів і, покаравши мно-гих інших чиновників, доносив до Петербурга: "У тутешньому місті велике з дня на день множення з селян злиднів, людина по 200 і більше, і звідусіль їх, селян , в низові городи по-бег лагодиться численний від всеконечно їх злиднях, подушного платити нічим. Селяни синодальної команди подають про-шення про образи і зайвих зборах понад покладений на них подушного 11 Мілюков П. Н. Державне господарство Росії в першій чверті 18 століття і еформа Петра Великого. окладу ". "Полегшення у платежі подушних грошей, виведення військових команд, - - писав, коментуючи ці документи, С. М. Соловйов, - ось все, що міг зробити уряд для селян в описуваний час. Але викорінити головне зло -прагнення кожного вищого годуватися за рахунок нижчої і на рахунок скарбниці - воно не могло; для цього потрібно було вдосконалення суспільства, а цього треба було ще чекати "1 ^.

У діяльності урядів Катерини I і Петра II, головною метою якої, як уже говорилося, був пошук коштів для підтримки життєздатності держави, можна виділити наступні взаємопов'язані напрямки: 1) вдосконалення оподаткування, 2) перетворення адміністративної системи, 3) заходи в галузі торгівлі та промисловості.Розглянемо каж-дое з них окремо.

Як випливає з матеріалів обговорення питань, пов'язаних з подушної кріпаками, в Сенаті і Верховній таємній раді, чле-ни перших послепетровскіх урядів основний порок подат-ної реформи Петра бачили не в самому принципі саме поду-ного оподаткування, але в недосконалому механізмі збору податі, по-перше, не дає можливості оперативно враховувати зраді-ня в складі платників, що вело до зубожіння населення та зростання недоїмок, а по-друге, в застосуванні військових команд, що викликало протест населення і знижувало боєздатність армії. Критику викликало також розміщення полків в сільській місцево-сті з покладанням на місцевих жителів обов'язки будувати пів-кові двори, що також робило їх повинності непосильними. Як і стояти зростання недоїмок викликав серйозні сумніви в можли-ності населення платити податки встановленого Петром розміру в принципі, хоча цю точку зору поділяли не всі верховники. Так, Меншиков, як пише Н.І. Павленко, вважав, що розмір податку НЕ обтяжливий і "це подання міцно зміцнилося в голові князя ще шість років тому, коли уряд Петра I обговорювало суму податі". Меншиков "залишився вірним переконання, що досить зменшити число подьячих і розсильників всяко-го роду,., Ліквідувати в повітах полкові двори, що стягували по-задушливу подати, і розмістити солдатів в казармах міст, як сере-ді поселян настане благоденство". Оскільки саме Меншиков був найбільш авторитетним з членів ради, його думка в кінцевому рахунку і запанувало.

Разом з тим варто зауважити, що, оскільки перший досвід збору подушногоподати був здійснений лише в 1724 р і його результати не могли бути відомі головному натхненнику по-датной реформи, верховники мали всі підстави судити про неї за першими результатами. А як люди, які взяли на себе відпові-ності за управління країною, вони, більш того, були зобов'язані вжити рішучих заходів щодо виправлення становища. Анісімов вважає, що в дійсності розорення країни не було викликано надмірним розміром подушного податку, а було причинами-Вієм перенапруги економічних сил в ході багаторічної Се-вірною війни, зростання числа і розмірів непрямих податків і по-винності. У цьому він, безперечно, має рацію. Однак введення по-задушливій подати, на перший погляд, досить помірного розміру, в таких умовах могло виявитися тією краплею, після якої раз-витие ситуації перейшло критичну межу, і ті заходи, які стали робити верховники, були дійсно єдність-

але можливими для порятунку положення. Причому зауважу, що на радикальне зниження розміру подушного податку вони так і не по-йшли, справедливо вважаючи, що воно поставить під загрозу сущест-вованіе армії. В цілому заходи верховников слід визнати цілком розумними: виведення військових частин з сільської местноси-ти, звільнення жителів від обов'язку будувати полкові дво-ри, зниження розміру подушного податку, прощення недоїмок, ва-рьірованіе в зборі податків грошима і продуктами з введенням на них фактично вільних цін, перекладення справляння пода-тей з селян на поміщиків і управителів, зосередження збі-ра в одних руках - все це повинно було сприяти знижуючи-нию соціальної напруженості і давало надію на поповнення скарбниці. Та й Комісія про податі, на чолі якої, до речі гово-ря, стояв Д.М. Голіцин, т. Е. Представник старої арістокра-тії, що знаходилася, на думку деяких авторів, в опозиції до петровських реформ, пропрацювавши кілька років, так і не сумі-ла запропонувати чогось натомість подушного оподаткування. Таким чином, як би не оцінювати критику верховниками податковий реформи, їх реальні дії були спрямовані лише на її со-лення, коригування, пристосування до реальних ус-ловіям життя.

Набагато більш радикальний характер мали перетворення,

здійснені верховниками в системі управління країною, і деякі з них можуть дійсно розглядатися як контр-реформаторські по відношенню до Петровським установам. У пер-шу чергу це відноситься до ліквідації надвірних судів, ство-ня яких було як би першим кроком до реалізації принципу поділу влади. Однак подібного роду теоретичні рас-судження були, безумовно, чужі і незнайомі верховникам. Для них надвірний суд був лише одним з численних уч-нов, що з'явилися на місцях в ході петровських реформ. До того ж при відсутності в країні професійного юридично-го освіти, а отже, і професійних юристів, при тому, що саме право ще не виділилося в якості сфери са-мостійно громадської діяльності, існування на-Дворний судів ні в якій мірі забезпечити дійсного разде -льон влади не могло. Забігаючи вперед, зауважу, що і впоследст-вії, коли судові установи були виділені в оригінали ні в ході губернської реформи 1775 р справжнього поділу влади все одно не вийшло, бо країна і суспільство були до нього просто не готові. 11 Там же. С. 234.

Що ж стосується організації місцевого управління, то, оце-нівая діяльність верховников, треба пам'ятати, що существовав-Шая в той час на місцях система установ создавалсь Пет-ром протягом довгого часу, і якщо ядро ​​її було створено па-раллельно з коллежской реформою , то одночасно залишалося чимало різних установ, що виникали раніше, часто спон-танно і безсистемно! Завершення податковий реформи і початок функціонування нової системи оподаткування неминуче, навіть якщо б економічне становище в країні було більше бла-гопріятним, повинно було привести до змін в структурі органів влади на місцях, і ці зміни, звичайно, мали б-ли бути спрямовані на спрощення системи в цілому і вище-ня її ефективності. Саме це і було здійснено в 1726--1729 рр. Причому, звертає на себе увагу, що зміст здійснених заходів зводився до подальшої централі-зац ...........