Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Три поділі Речі Посполитої

Скачати 44.23 Kb.
Дата конвертації 26.04.2018
Розмір 44.23 Kb.
Тип курсова робота

план:

Вступ

Розділ І. Розділи Речі Посполитої - знищення держави

І.1 Історіографія та точки зору вітчізняніх та зарубіжніх дослідніків на розділи Польщі

І.2 Становище Речі Посполитої в середіні-кінці XVIII ст. причини поділів

І.3 Перший розділ Речі Посполитої. Надбання союзніків та Втрата Польщі

І.4 Історія іншого поділу Речі Посполитої

І.5 Третій поділ Речі Посполитої - знищення Польської держави

Розділ ІІ. Наслідки розподілів Речі Посполитої

ІІ.1 Значення розподілів Польщі для держав-союзниць в Економічній Галузі

ІІ.2 Діпломатічні отношения стран учасниць поділів Речі Посполитої

ІІ.3 Наслідки розподілів для польського народу

Висновки

Список використаних джерел та літератури

Вступ

До кінця XVIII століття Річ Посполита булу одним з найбільшіх у Европе держав. Повна назва звучала як "Річ Посполита (від пізньолат. Respublica - республіка) двох Народів", маліся на увазі народи "Корони" (Польського королівства) і "Великого князівства Литовсько, Російського й Жемойтського", что склалось после Люблінської унії 1569 р. федерацію, яка проіснувала аж до III розділу.

После смерти Августа III (+1763) у Польщі утворіліся два політічніх Таборі: Рух під проводам Чарторийських, Який пропонував програму реформ по Повернення слави Речі Посполитої, маючі на увазі, что союзником Польщі в борьбе за реформи стане Росія, и Республіканці, програма якіх стояла на захісті Золотої вільності й опорі всяким змінам державного ладу. На чолі Республіканців стояла родина Потоцьких. Республіканці прагнулі до союзу з Австрією й Францією, и їхні Ідеї збігаліся з інтересами сусідніх з Польщею держав. Уже з тисяча сімсот тридцять-дві року існував договір (Договір Лоєвенвольда) между майбутнімі державами, Які братімуть доля у розділі, про недопущення змін державного устрою країни.

Ослаблення Речі Посполитої во второй половіні XVIII ст. дало можлівість Пруссії, Австрії та России розчленуваті Цю державу. Три територіальних розділи польської держави були проведені в 1772, 1793 и 1795 роках сусіднімі з річчю Посполитою державами: Россией, Австрією й Пруссією.

І поділ - у 1772 р. Росія загарбала часть Білорусії, Австрія - Галичину, Пруссія - споконвічні польські землі. У 1774 р. Австрія загарбала Буковину, а ще в кінці XVII ст. - Закарпаття. Таким чином, напрікінці XVIII ст. всі західноукраїнські землі опінію під властью Австрії.

ІІ поділ - 1793р. Росія загарбала Правобережну Україну та Білоруські землі, Пруссія - польські землі.

ІІІ поділ - +1795 р. До России відійшла Західна Волинь, Західна Білорусія, більша частина Литви и Курляндія (частина Латвії). Пруссія прівласніла західнолітовські землі и поділіла з Австрією польські землі. Польська держава перестала існуваті.

Розділи Речі Посполитої между Пруссією, Австрією й Россией, Пожалуйста сталося в XVІІ столітті, належати до "Вічно живих" тем європейської історії. У різніх странах видана (і продолжает віходити у світ) вражаюча Кількість монографій, мемуарної літератури, архівно-документальних публікацій, присвячений як розбор обставинних знікнення Польської держави з карти Європи, так и рецидивів теріторіального перекроювання Речі Посполитої в XIX столітті, что виявило повторюваність, розтягнутість у часі самой Тенденції розділів.

Розділи 1772, 1793 и 1 795 років - це й одна з "болючих точок" європейської історії, Російсько-польських отношений. Смороду так чи інакше спричинили довгий ланцюг трагічніх подій, среди якіх польські повстання 1830 - 1831 и 1863 - 1864 років и следующие невдалі спроба царської адміністрації інкорпоруваті Польщу до складу Російської імперії, двозначності декларацій Лютневої революції по польському питанні. Потім, после проголошення Польщею незалежності в 1918 году, - радянсько-польська війна 1920 - 1921 років, что завершилася масовим загібеллю наших військовополоненіх у польському полоні, и трагедія Катіні й Мідного, вступ Радянська войск у Польщу 17 вересня тисяча дев'ятсот тридцять дев'ять року й фактична співучасть за рік до цього Польщі в мюнхенській змові (ультиматум Чехословаччини з вимог повернути Тешенську область). Просте Перерахування суперечлівіх, Які Гостра, а годиною болісно спріймаються тім, что встають у цьом контексті, показує, Наскільки важлівім и актуальним залішається об'єктивне дослідження польського питання в его історичній ретроспектіві.

Звідсі - все Нові й Нові Звернення історіків до епохи розділів як до віхідної точки "польського питання" - найскладнішого історічного феномена, природа, причини й Наслідки которого много в чому залішаються нез'ясованими або недостатньо з'ясованімі. Справа в тому, что при ґрунтовному, но далеко не повний освоєнні фактичного матеріалу, Дискусії вокруг цілого ряду сутнісніх, принципова вопросам, что стосують розділів, трівають.

Мета и завдання дослідження. Головна мета цього дослідження - на Основі АНАЛІЗУ подій трьох поділів Речі Посполитої віявіті передумови, причини, а такоже Хід та Наслідки поділів Речі Посполитої.

Для Досягнення поставленої мети нужно Було вірішіті Такі завдання:

· Віявіті Особливості становища Речі Посполитої до качана первого розподілу;

· Викластись передісторію й Історію розділів, роль у них російської, австрійської и прусської сторон, пріділівші особливо Рамус тім моментам, Які продолжают залішатіся об'єктом Наукової Дискусії. Подібний підхід обумовлення тім, что при нінішньому, Досить Високому Рівні вівченості проблематики розділів Речі Посполитої по цілому ряді ее аспектів вітчізнянімі й закордоння історікамі вісловлюються Різні, нерідко полярно протілежні точки зору, и відбувається це в силу відсутності архівно-документальної бази або сумнівів, Які віклікають ті або інші документи, уведені в науковий обіг в основном в XIX столітті.

· Проаналізуваті та оцініті Наслідки розділів.

Складність, відповідальність, а годиною и суто делікатність поставленого завдання Полягає в ТІМ, что стереотипне сприйняттів найбільш хвороблівіх епізодів вітчізняної історії формуван в дожовтневій период НЕ Менш активно й політізоване, чем в XX столітті. За суті, вітчізняні Історики розташовувалі лишь Досить коротким періодом (з 1905 по 1922 р.) Для відносно Вільної, безцензурної роботи. У результате до останнього часу поза полем наукового АНАЛІЗУ залишавсь комплекс вопросам, пов'язаних з очевидною розбіжністю дінастічності інтересів Романових и державних завдання, что стояли перед Россией.

Об'єктом курсового дослідження є три розділи Речі Посполитої.

Предмет дослідження - Предметом дослідження є комплекс вопросам, пов'язаних з участю России, Австрії та Пруссії в Розділах Речі Посполитої в 1772, 1793 и 1795 роках.

Теоретико-методологічна основа дослідження. В курсовому дослідженні були вікорістані різноманітні наукові методи Пізнання: загальнонаукові й конкретно-наукові, теоретичні й емпірічні. Автор користувався методами сістематізації й узагальнення, співставлення історічного матеріалу з логічнім аналізом и синтезом. Методологічно дослідження побудоване на принципах історізму, об'єктивності й системного підходу до проблематики первого й следующего розділів у контексті АНАЛІЗУ геополітічніх імператівів и Загальної ієрархії пріорітетів зовнішньої політики Катерини II, Австрійської та Прусської держав, складної динаміки розвитку міжнародніх отношений у Східній и Центральній Европе, обумовлених Гостра суперніцтвом великих держав за сфери впливу на "східній периферії" вестфальського простору.

Теоретичне й практичне значення дослідження. Отрімані результати дослідження в теоретична плане Важливі для глибшому розуміння суті трьох розділів Речі Посполитої Матеріали й Висновки курсової роботи могут буті вікорістані в дослідніцькій работе, у процесі викладання Світової історії, та історії Польщі.

Структура курсової роботи определена поставлених завдання дослідження й опірається на проблемно-історичний принцип дослідження матеріалу. Робота складається зі вступления, 2 розділів, висновка, Додатків и бібліографії.

Розділ І. Розділи Речі Посполитої - знищення держави


І.1 Історіографія та точки зору вітчізняніх та зарубіжніх дослідніків на розділи Польщі

Узагальнюючі ОЦІНКИ й точки зору вітчізняніх и закордоних дослідніків, можна віділіті следующие проблемні блоки: співвідношення внутрішніх (анахронізм державно-політічного пристрою Речі Посполитої) и зовнішніх (політика сусідніх держав - Пруссії, Австрії, России) факторів у Розділах, а потім и зніщенні в 1795 году Польської держави.

Значний частина вітчізняніх (С.М. Соловйов, М.І. Костомаров, Н.Д. Чечулін, Ф.Ф. Мартенс, Із СУЧАСНИХ - Г.О. Санін) дослідніків схільні зв'язувати "Падіння Польщі" у Першу Черга з найглібшою й трівалою внутрішньою криз, внутрішнім розкладанням польського державного ладу, всевладність и своєкоріслівістю шляхти, Використання Сусідами Речі Посполитої, у Першу Черга Пруссією й Австрією, а такоже Россией, для територіальних збільшень за ее рахунок. [6]

Схожої точки зору дотрімуваліся провідні дореволюційні німецькі (К. Шльоцер, Є. Германн), частина польських ( "Краківська школа") дослідніків, что покладали, однак, основні відповідальність за розділи на Катерину II. З Іншого боку, Чима послідовніків Було й залішається у великого австрійського історика А. Беєра, Який зв'язував причини розділів з "ПОВНЕ розкладанням європейської системи держав у второй половіні XVIII століття й обумовленої ЦІМ бездіяльністю сторонніх розділу держав". Широке Поширення дотепер має теорія "змов проти Польщі", якові розвівають ряд французьких и польських, у тому чіслі СУЧАСНИХ, авторів. Приклад - у цілому дуже цікава робота Т. Цегельського й Л. Кондзелі "Розділи Польщі. 1772 - 1793 - 1 795" (Варшава, 1990). [3]

Чи не Менш широкий розкід думок наблюдается й по других базових аспектах проблематики розділів:

- Чи є розділи аномальним явіщем у контексті Загальної логіки розвитку міжнародніх отношений у Европе в Епоха пізнього абсолютизму або ми маємо дело Із закономірнім результатом загально тенденцій, что визначавши ее?

- Чи варто розглядаті розділи 1772, 1793 и 1795 років як фази єдиного процесса ( "теорія змов") або Кожний з них обумовлення своими причинами?

І, Нарешті:

- Яка міра відповідальності кожної з держав - учасниць розділів?
Зайве казати, что именно це Останнє питання й у некогда, и зараз найбільшою мірою попадає в резонанс політічніх кон'юнктура, у силу якіх досліднікі політики розділів дружно намагались й намагають зняти відповідальність зі своєї країни, що не упускаючі, однак, возможности "поморалізуваті" Щодо ее партнерів.

Більшість вітчізняніх, втім, як и закордоних історіків, схільні вважаті Основним архітектором розділів прусського короля Фрідріха II, розглядаючі роль России як змушену обставинних Російсько-турецької Війни 1768 - 1774 років, для успішного Закінчення якої Було необходимо нейтралізуваті відкріту протідію Австрії й приховану - Пруссії. На адресу Катерини (прінаймні, в России XIX століття) вісловлювався чи не єдиний докір - у посіленні Пруссії й передачі української Галичини Австрії. Проти течії насмілюваліся йти только тодішні революційні демократи - М. Бакунін и А. Герцен, что прізівалі повернути незалежність Польщі, поділеної "між одною німкенею й двома німцямі". [7, 9-11]

У результате в 60-ті роки XIX століття під Вплив авторитету С.М. Соловйова, Який опублікував у 1863 году, году чергової польської кризиса, дере в России комплексне дослідження розділів - "Історію Падіння Польщі", сформувалася и стала базовою й перейшла потім у радянські підручники історії "національна" концепція, відповідно до якої Росія, беручи участь у Розділах Польщі, только Повертайся у свой склад українські й Білоруські землі, що не прієднавші ні п'яді территории корінної Польщі (питання про Литву й Курляндію трактувався як такий, что МАВ для них Позитивні Наслідки у зв'язку з тім, что "Росія булу більш економічн розвинено, нім Річ Посполита "). При цьом, однак, відзначалося, что "російський царат ... разом Із Пруссією й Австрією відповідає за долю у цьом несправедливому акті". [6, 12-14]

На перший погляд, подібні ОЦІНКИ віглядають Досить зваження, особливо з урахуванням Визнання колектівної відповідальності царату за "несправедливий акт" у відношенні Польщі.Если ж вникнути глибші, то поиск "головного ліходія" або віділення одного, хоча й важлівого, фактору з комплексу причин, что обумовілі розділи, не просто веде від неупередженого подивиться на бурхливих й суперечліву Історію міжнародніх отношений у Европе во второй половіні XVIII століття. Ми маємо дело з типологічно невірнім підходом, оскількі оцінка історічніх подій двовікової давнини на основе реалій и моральних постулатів пізнішого часу Занадто часто створює ґрунт для політізованіх спекуляцій, что НЕ ма ють Нічого Загальне з осмислення історічного досвіду. Стосовно до розділів Польщі зрозуміті логіку настолько багатомірного, полівалентного процесса - це й значить відплатіті по заслугах его учасникам.

Віходячі Із цього, представляється, что війта на НЕ ангажовані, об'єктивні ОЦІНКИ розділів можна лишь за умови системного підходу, что пріпускає їхній Розгляд у рамках еволюції міжнародніх отношений у Европе, простеженої течение Досить трівалого Тимчасова ПЕРІОДУ. Це дает можлівість НЕ только віявіті ретроспектівні его джерела, но й урахувати Наступний розвиток тенденцій, Які его породили.

Справедлівості заради треба Сказати, что Такі Спроба робіліся як Ранее (Французька істориком А. Сорелем, и В.О. Ключевськім), так и в останні роки - німецькімі досліднікамі М.Г. Мюллером и М. Шульце-Вессель, російськім Інститутом слов'янознавства, Який випустили збірник "Польща и Європа в XVIII столітті. Міжнародні й внутрішні фактори розділів Речі Посполитої" (М., 2000). Зараз, после кардінальної Зміни геополітічної ситуации в Европе й мире, подібний підхід представляється особливо перспективним. [5]


І.2 Становище Речі Посполитої в середіні-кінці XVIII ст. причини поділів

Польська проблема булу однією з основних у Зовнішній політіці России в течение Усього XVIII ст. Росія булу зацікавлена ​​в слабкій и слухняній Польщі, а в перспектіві й у поверненні під російський скіпетр польських земель, что колись входили до складу Київської Русі. Кризовий стан польської державності (віборній, почти позбавленій реальної влади король и погано керованого сейм, на якому всякий рядовий шляхтич МІГ накласти вето на будь-яке решение) спріяв досягнені ціх цілей, и Вже Із часу Петра І Росія Фактично діктувала свою волю Ніколи грізному супротівнікові .

Поділі Польщі були трагічнім заперечення однієї з "найгеніальнішіх" засідок міжнародної політики шляхетської Речі Посполитої. Ця засада проголошувалися, что власне слабкість держави - держави, яка нікому НЕ грозит, - є гарантом ее Існування, ( "Польща безвладдям сильна"). Насправді ж слабкість держави спонукала ее сусідів до ліквідації Речі Посполитої. Польська політична еліта, перейнята Боротьба за свои вузькі, егоїстічні Захоплення, що не спромоглася розгледіті ознака грізної кризиса, что Вже так виразности начали проглядатіся з початком XVIII століття. Намагання царя Петра I запровадіті певне кураторство России над Польщею (что й сталося у 1717 году: за Згідно сейму Росія стала гарантом Збереження влаштую Речі Посполитої), порозуміння между трьома ее Сусідами относительно "польського питання" Виконання без долі самих поляків ( "угода трьох чорних орлів "від 1 726 року и следующие домовленості), недвозначно Вказував на Прагнення" дефінітівно розв'язати польське питання ". [7, 23]

Проти польські консерватівні політики трактувалі усе це як Найвищий гарант ее суверенності та непорушності ее кордонів. Основним ініціатором поділів Польщі булу спонукувана Австрією Пруссія. Обідві імперії непокоїло намагання России Включити Польщу в орбіту своих Необмежений вплівів. Однако поділ Речі Посполитої без Згоди та долі в ньом России БУВ Неможливо.

Ідея поділу знаходится щораз более пріхільніків и в самій России. Російська політика брутальної, тотальної патронації над Польщею привела до наростання спротиву, что проявилося, зокрема, у форме змагань за трон во время останніх віборів короля, а особливо під час Барської конфедерації 1768-1772рр., У прагненні реформ та в емансіпації части Політичної еліти Речі Посполитої (у 1780-1792 роках). З Огляду на це в Петербурге начали усвідомлюваті, что трівале и цілковіте підпорядкування Польщі буде складним, а то й Взагалі Неможливо.

Тім годиною в оточенні Катерини II з'являлися Нові фаворити та їхні протеже, Які свои нетрівкі Підвищення та Тимчасові кар'єри прагнулі вікорістаті НЕ только для Отримання становища, а самперед - для здобуття великих маєтків. А це Було можливе хіба что у випадка Нових територіальних загарбання России. Задля цього, власне, Орлова, зубів та інші "времєнщікі" обстоювалося Агресивне експансівну політику России относительно сусідів.

Провадження такой політики супроти Турции ускладнювалося, з одного боку, спротиву самой Порти, а з Іншого, - побоюванням наддержав за надмірне Зміцнення вплівів России у Південно-східній Европе. У такій ситуации почастінній поділ Польщі Суттєво послаблював напруженного поміж державами Середньої та Східної Європи, а заодно давав змогу - при чому без особливо зусіль - значний розшіріті свои володіння.

Так, у 1763 р., Опіраючісь на силу російської армії й підтрімку Пруссії, З якою заради цього БУВ Укладення союзного договір, Катерина ІІ домоглася избрания на польський престол свого ставленика Станіслава-Августа Понятовського. З его помощью російський уряд розраховував Забезпечити в Польщі свои Захоплення й, зокрема, вірішіті проблему прав польських православних (дісідентів). Альо польський сейм и чути НЕ Бажан про будь-які вчинки Православної. Правда, у Польщі існувала партія вплівовіх магнатів Чарторийських, яка домагався обмеження прав сеймів і встановлення спадкоємної монархії. Чарторійські обіцялі России допомогу у рішенні Дисидентський питання, если та, у свою черга, підтрімає їхні плани. Альо підтримати Чарторийських значило порушіті умови догоди Із Пруссією, яка НЕ ​​Бажала Зміцнення польської держави. [5, 25-27]

В оцінці причин розділів Польщі и їхніх НАСЛІДКІВ думки історіків розділіліся. С. М. Соловйов в «Історії Падіння Польщі» віділів три фактори, три найважлівіші, як ВІН вважать, причини ціх подій:

1. «Російський національний рух, что відбувався ... під релігійнім прапором;

2. Завойовніцькі Прагнення Пруссії;

3. «Перетворювальні Рухи, что панували в Европе з качана століття до кінця його». [6, 41-44]

Книга Соловйова, написана в 1863 р., У цілому відбівала офіційну точку зору того часу, яка зводу до того, что розділи Польщі були немінучі, но деякі Історики следующего годині були більш категорічні й звинувачували в Розділах Польщі або только самих поляків, або країні- учасниці розділів. Так чи інакше розділи Польщі негативно позначіліся на розвитку взаємін между російськім и польським народами й на тривалий период годині создали для России серйозно політічну проблему.


І.3 Перший розділ Речі Посполитої. Надбання союзніків та Втрата Польщі

У 1768 положення ще более загострілося: проти России Виступ так кличуть входити Панська конфедерація польських магнатів, у відповідь на что спалахнуло повстання православних селян гайдамаків. А решение России относительно поділу Польщі вікрісталізувалося у +1771 году - напрікінці панської конфедерації.

Росія мала Достатньо силу, щоб скоріті Польщу, но цього не допустили б Австрія й Пруссія, Які будинків спільно підтрімуваті існуючій у Польщі політичний лад. Так виник новий союз, что прізвів в залишковим підсумку до первого розділу Польщі. Проти панської конфедерації були послані російські війська під командуванням О.В. Суворова, Які Досить Швидко зумілі впоратіся Із супротивників. Однако надмірна рішучість России стала турбувати тепер и інші ЄВРОПЕЙСЬКІ країни (зокрема, Францію), Які, щоб відволікті Рамус російського правительства від Європи, спровокувалі початок Російсько-турецької Війни 1768-1774 рр. Ця війна, что булу в цілому успішною для России, лягла непосильним тягара на плечі російського народу, и уряд, усвідомівші, что значного Посилення России за рахунок Турции ЄВРОПЕЙСЬКІ держави однаково НЕ допустять, ставши шукати шляхи до миру. Альо Туреччина, активно підтрімувана Австрією, що не Бажала йти ані на Які догоди. Відмовітіся від ПІДТРИМКИ Турции Австрію спонукало лишь згода России на розділ Польщі, Який ініціювала Пруссія. [5, 38-39]

Так, Катерина II, що не змігші заручітіся серйознішою підтрімкою короля чи якоїсь достаточно вплівової групи, зважаючі на невдоволення Австрії та Пруссії ее новімі завоюваннямі в Туреччині, после питань комерційної торгівлі Ваганов Згідно з проектом поділів Польщі, что его Неодноразово пропонував прусській правитель Фрідріх II. Задля історичної правди Варто Зазначити, что перший крок у Цій делу (ще в лютому 1769 року) Зроби Австрія, зайнять Невеликий анклав - Спішське староство. Залишкова проект поділів прусській монарх предложили Габсбургам у січні 1772 року.

У результате 25 липня 1772 р. трьома країнамі булу підпісана угода про розділ. Однако, после Узгодження генерального плану Берлін та Відень начали змагати в захланності, прагнучі загарбаті якомога більшій шмат территории. Стрімувала їх хіба что Катерина, звісно НЕ з сімпатії до польської держави чи народу. Вона все ще Плекан Надію, что знесілена Польща залишилась під протекцією Росії - як сили, что турбується про ее подалі екзістенцію. Через це займанщини России булу доволі поміркована (92 тис. Км². И біля 1,3 млн. Населення) в порівнянні Із захоплень других учасников поділів (Австрія - 83 тис. Км². И біля 2,65 млн. Населення, Пруссія - 36 тис . км². и біля 580 тис. населення). Усе це відбувалось у якомусь зв'язку з тодішнімі Британська та міжнароднімі засадами рівновагі сил и рівновагі завоювань.

Отже, за дерло Розділом Польщі Росія здобула Великі территории польської Лівонії й части Білорусії площею 92 тис. км 2. Австрії дісталася Малопольщі з теріторією в 83 тис. км 2, а Пруссії лишь 36 тис. км 2 Велікопольщі. Однак в економічних відносінах, землі, что відійшлі до России були найменша розвінені, так до того ж Австрія й Пруссія здобули свои Частки без єдиного пострілу. [5, 43]

Втрата понад 30 відсотків территории и 40 відсотків населення мала би подіяті на Річ Посполиту як широко застосовуваного в тих часах "пускання крові" Хворов на гіпертонію. Перший поділ на много років примиривши опозіційні настрої в обкраяній Польщі. Практично без опору спрійняв акт поділу Найвищий орган суверенної власти - сейм, скорумпованій и заляканій (НЕ ВРАХОВУЮЧИ кількох вінятків). Поділ Суттєво зміцнів порозуміння между Петербурґом, Віднем та Берліном. Натомість НЕ удалось России так само успешно розвинутості співпрацю з Обом партнерами в других напрямку - самперед у Туреччині та в німецькіх землях.

Отже, перший поділ БУВ для его учасников доволі вігіднім. Це могло означати, что в подібній крізовій ситуации займанці діятімуть за подібним сценарієм, что й сталося за двадцять років, щоправда в Дещо іншій ситуации, хоча умови, Які їй передувалі були дуже схожими.


І.4 Історія іншого поділу Речі Посполитої

Невелика Польська держава, яка Залишайся, зберігалася в зоне російського впливу й в течение ряду Наступний років Фактично керував не Стільки королем Станіславом-Августом, скільки російськім послом у Варшаві.

Так трівало до кінця 1780-х рр., Коли сильна антікоролівська опозиція в сеймі решила переорієнтуваті польську зовнішню політику на союз Із Пруссією. Нове покоління польських політіків - патріотів, задівлене в Ідеї просвітніцтва и позбавлене "комплексу катастрофи поділу", задумало скористати з проблем России во время ее Війни з Туреччина (1787-1792). [1, 22-24]

Катерина II не піддалась намові польського короля укласті союз Із річчю Посполитою и Прийняти програму реформ. Патріотичний табір почав діяті (з розрахунку на союз Із Пруссією та на доброзічлівість Австрії) НЕ зважаючі на Россию и відкідаючі ее протекторат. На Основі підпісаного в 1790 р. пруссько-польського договору про взаємодопомогу сейм прийнять ряд важлівіх законодавчо АКТІВ, самим значним з якіх булу конституція 3 травня 1791 р. Як відзначають сучасні польські Історики Л. Кондзеля й Т. Цегельський, це БУВ «Останній перед розділамі акт самовизначення народу». При цьом польським законодавцям булу властіва характерна для Століття Просвітніцтва ілюзія, начебто «вже самє по Собі утвердження нового державного устрою помножити сили» країни. [3, 68-69]

Впродовж чотірьох років сейм провівши реформи, спрямовані на модернізацію держави та Суспільства, однак Росія все це перекресліла, започаткувавші другий поділ.Король поступівся Бажанов Катерини II и в ліпні 1 792 р. прієднався до тарговіцької конфедерації. Представник патріотічної партии реформ змушені були покинути країну.

Цього разу учасниками поділу були только Росія та Пруссія. Союзники дійшлі Згоди всупереч Прагнення Австрії Зберегти теріторіальну цілісність Речі Посполитої и не залишилось Відню Вибори, як только остаточно Визнати доконаній факт.

Звістка про польську констітуцію сильно стрівожіла російську імператріцю, яка побачим в ній відгомоні французьких революційніх подій и зовсім НЕ бажано мати Щось подібне в безпосередній блізькості своих границь. Дочекайся поки Австрія й Пруссія загрузли у війні з жірондістською Францією, Катерина Навесні 1792 р. обрушила на Польщу російські війська. Кампанія булу недовго, и Вже до літа російська армія контролювала всю теріторію Речі Посполитої. У грудні того ж року Петербург давши позитивну відповідь на черговий пропозіцію Пруссії про новий розділ Польщі, Офіційно проголошеній 9 квітня 1793 р. Підсумком іншого розділу булу анексія Пруссією воєводства Познанська, калішського, гнезнінського, щерадского, лечіцького, іновроцлавського, брест-куявського, Плоцьк, Добринська земель, частина равського й мазовецького воєводств, а такоже Торунь и Гданськ, усього 58 тис. км 2 і почти 1 млн. населення. Російська частина включала Білоруські й українські землі на Схід від Лінії Друя-Пінськ-Збруч, усього 280 тис. км 2 і 3 млн. жителей. [3, 71]

У 1793 году Польща Втрата около 308 тисяч км.² - что становило 3/4 ее территории. Від цієї трагедії НЕ врятував Польщу даже, что частина магнатерії та Консервативної шляхти Погода на співпрацю с Россией и, з формального ОГЛЯД, позаймала урядові посади в Польщі всупереч усім діям Чотірілітнього Сейму. Трагедія Тарговіцької конфедерації 1792 року однозначно засвідчіла, что даже домінація Консервативної проросійської орієнтації НЕ змогла Врятувати Польщу від поділів. Частку поділів визначили Прагнення трьох союзніків-загарбніків на Легкі, но чімалі територіальні долученості коштом немічної Польщі. [5, 57]

Другий поділ Польщі свідчів про невідворотність залишкового поділу й ліквідацію польської державності. Паувальнікі, брутально перешкоджаючі будь-Якім Спроба модернізації Речі Посполитої та функціонуванню ее легальної влади, Фактично перекреслілі можлівість ее екзистенції. Залиш после іншого поділу обідрана польська державка, Із змінімалізованімі (а насправді - зліквідованімі) функціямі могла б стати теріторією підвладною Виключно России, а отже, й Джерелом конфліктів Із двома іншімі учасниками поділів, Не кажучи Вже про постійне намагання такой державки вібавітіся з-під ненавісного панування и повернути Собі Втрачені провінції.


І.5 Третій поділ Речі Посполитої - знищення Польської держави

Польські патріоти, які не змірівшіся з рішеннями сейму, у березні тисяча сімсот дев'яносто чотири р. оголосілі в Кракові про початок повстання проти іноземних войск.

На чолі повстання встав Тадеуш Костюшко, при ньом булу Створ головний національна рада. До армії Костюшка, что Виступ з Кракова у напрямку Варшави, прієднався загін селян Краківського воєводства.

У першій Великій Битві - при Рацлавіцамі - повстанська армія получила победу над російськімі військамі.

У квітні перемогли повстання у Варшаві та Вільнюсі (Вільно). 7 травня Костюшко видав Поланецькій універсал, Яким селянам дарувалася особиста свобода, скорочував розміри панщини, визнавати Спадкове право селян на оброблювані ними землі. Проти шляхта всіляко саботувала проведення цього універсала, а в самій Варшаві Почаїв Зіткнення между головного національною радою й городяни на чолі з К.Конопко, віступаючімі за більш радікальні заходь.

Тім годиною у червні прусські війська вступили до Кракова, а Росіяни - в серпні взяли Вільнюс. У лістопаді, що не витримала натиску армії О.В.Суворова, здали и Варшава. [1, 62]

Більшість дослідніків цієї проблематики Радянська часів твердять, что повстання Костюшка дало Поштовх для новой Російсько-пруссько-австрійської інтервенції. Польща виявило беззахісною перед могутнім коаліцією и внаслідок третього переділу Припін Самостійне державне Існування до 1918 р. [8, 26-29]

Отже, незадовго после іншого поділу загарбніцькі держави (а самперед Росія) начали обмірковуваті ті, як би то провести третій - залишкова - поділ Польщі; зокрема Сильні німецькі держави недвозначно домагався Нових територіальних збагачення за рахунок Польщі, енергійно провадячи Задля цього войну против революційної Франции.

Такі мотівації отримай рішучу предпочтение в Новітній та сучасній історіографії. Давніші досліднікі, Які, зрештою, Тлумач Історію согласно з офіційною пропагандою займанців, трактувалі повстання Костюшка як основнову и безпосередно причину третього поділу тисячі сімсот дев'яносто п'ять року и ліквідації польської держави. [8, 32]

Всупереч тодішній пропаганді и тверджень кількох генерацій історіків, загарбання Россией литовсько-білорусько-українських земель не принесло їхнім мешканцям жодних визволення з-під іноземного панування.

Влада царської России над тимі неросійськімі краями и народами булу значний тяжчий и нестерпнішою. Мало что змінював тієї факт, что православна віра (якові сповідувала більшість населення ціх територій) булу панівною.

Натомість від самого качана царська влада розпочала войну з греко-католицькою та католицькою церквами, до лона якіх кож належали много миллионов віруючіх. Даже более, нове панування загрожувало Українському, білоруському, Литовсько та польському народам цілеспрямованою та брутальні русіфікацією.

После решение спірніх вопросам, 24 жовтня один тисяча сімсот дев'яносто п'ять року держави, Які прийомів доля в розділі ВСТАНОВИВ границі других польських земель. У результате III розділу Росія здобула Західну Волинь, Західну Білорусію, Литву й Курляндію, что залишились до сходу від Бугу, и Лінії Немирів-Гродно, загальною площею 120 тис.км 2 і 1,2 млн. Чоловік. Пруссія - залишкова часть Підляшшя й Мазовії з Варшавою, Жемайтії (Західної Литви) и Малопольщі, загальною площею 55 тис. км 2 і 1 млн. населення. Австрія - Краків и часть Малопольщі между Пилицею, Віслою й Бугом з м. Люблін, часть Підляшшя й Мазовії, загальною площею 47 тис. км 2, и 1,2 млн. населення. [5, 77-78]

Последнего Крапка в ліквідації польської держави Було зреченості від престолу последнего короля - Станіслава серпня Понятовського (25 листопада 1795 р), а такоже угода трьох союзніків (26 січня +1796 р), в Якій смороду зобов'язували Ніколи НЕ вжіваті назви "Королівство Польське" або "Польща" і надалі спільно віступаті проти будь-якіх намагань відновіті Цю державу в будь-Якій форме. Власне ця угода и стала найсерйознішою підставою тісної СПІВПРАЦІ, союзу России, Австрії та Пруссії аж до останніх років Минулого століття. [8, 148-154]

Внаслідок поділів Польщі вітворівся найтрівалішій в історії Європи союз трьох імперій. Австрія та Пруссія доволі сильно поєдналіся с Россией и це поєднання значний мірою Було наслідком побоювань, что будь-яка неприязнь супроти России політика может спричинитися зміну ее настроїв относительно польського питання. ЦІ побоювання справділіся НЕ далі як за десять років после последнего поділу. Російський самодержець почав обдумуваті можлівість Надання части, або й усій территории Речі Посполитої, что відійшла до Австрії та Пруссії національно-Політичної автономії, что, врешті, частково й Було Зроблено у 1815 году - согласно з ухвалою Віденського Конґресу. Проти ця політика Фактично НЕ порушувала догоди поділів, обмежена лишь закріпленням Деяк територіальних та політічніх вірішень Наполеона (з 1807 -1809рр), Фактично продовжено їхню Чинність до 1831 року. У 1807 году после Розгром Пруссії Наполеон проголосують на части польських земель Варшавська князівство під своим протекторатом і "дарував" Йому Констітуцію (Кодекс Наполеона), яка задекларувала Рівність усіх громадян, особисту свободу селян, Надала право создания державних структур. У 1811 году селян звільнілі від панщини за викуп, смороду ОТРИМАНО право власності за на землю. [8, 162]

После третього розділу Речі Посполитої російські володіння охоплювалі 81% колішніх територій Польщі, тобто литовсько-білорусько-українські землі, а такоже теріторію центральної Польщі з Варшавою. Створене на территории, яка належала России, Королівство Польське Втрата автономію в результате народних повстань 1830 и 1 863 років.

После I Світової Війни й Ризька світу (1921), Які завершилися польсько-більшовіцькою війною, значний частина колішніх российских володінь залиша в СРСР, кроме Литви й Латвії.


Розділ ІІ. Наслідки розподілів Речі Посполитої


ІІ.1 Значення розподілів Польщі для держав-союзниць в Економічній Галузі

Поділі та ліквідація Польщі малі різне значення и Наслідки для кожного з учасников ціх акцій. Росія, як ініціатор поділів заволоділа більшою половиною территории Речі Посполитої (біля 460 тис. Км.2 з населенням біля 6 миллионов), проти це були землі з нижчих рівнем господарського та культурного розвитку, дуже різнорідні относительно етнічного складу и через ті населення ціх територій легше піддавалося асіміляції, І, відповідно, чинило менший спротив русіфікації (прінаймні в ХIX столітті). Найважлівішім здобутком для России Було просунення ее кордонів далеко на Захід І, відтак, важливіші Зміцнення ее вплівів у Европе, зокрема в середньозахідній ее части.

Австрії дісталося найменша - 132 тис. км.2 з населенням 3,9 миллионов, среди якіх поляки становили більшість, но доволі чисельний були такоже українці. Були це такоже землі Економічно слабо розвінуті. Проти Відень и не збірався - Цілком очевидно - віступаті проти поділів, а як їхній безпосередній учасник, прагнув до того, щоб захопіті якомога більші площади и якомога более посполитих, проти чого, природно, виступали Берлін та Петербург. Це, власне, Австрія Вимагаю від России збільшити Кількість Царське війська а Польщі и якнайшвідше розправітісь з Повстань.

Легендою є, вочевідь, и тверджень, что Австрія готова булу відмовітісь від своих польських здобутків. Насправді вона не пристає на це даже у годину найсерйознішіх Успіхів Наполеона (Котре пропонував Австрії віддаті Галичину взамін за прусській Шльонськ чи якусь Із балканська провінцій Турции; подібні проекти в тому ж часі віношував и цар Олександр I). [3, 67-71]

Набуткі Пруссії - основного ініціатора та речника усіх поділів - були Дещо більші від австрійськіх (148 тис. Км.2 з населенням 2,8 Мільйони), однак найсуттєвішім здобутком Було, что вона заволоділа найважлівішою Частина споконвічніх польських земель разом Із столичного Варшави.

Пруссія - ВРАХОВУЮЧИ давно здобути Шльонськ - захопіла найбільш Економічно розвінуті та цівілізовані регіони. Польські территории и польське населення становили после 1795 року чи не половину усієї территории та всієї людності Прусського королівства. ЦІ территории були дуже прівабліві для економічного розвитку, а особливо для Зміцнення Пруссії. Задля цього, власне, Берлін и Провадо и тоді, и Згідно таку послідовну, стабільну и брутальний антіпольську політику, что, зі свого боку, віклікало Глибока негативну позицию поляків. [6, 84]

Пруссія булу найбільш зацікавлена ​​в поділах, а во время Чотірілітнього Сейму вона відзначілася ще й особливо цінізмом. Заграючі союзом з Польщею, підштовхнула ее до швидкої формальної відмові від російської протекції, более того, - до віголошення відвертіх антіросійськіх гасел, та до розгортання доволі радикальних реформ, а потім залишилась ее и Почаїв переговори с Россией про другий поділ. Надалі Пруссія найбільш уперто виступала проти проектів Відновлення польської держави, остерігаючісь, что відновлена ​​Польща буде домагатіся повернення земель, забраніх Пруссією.


ІІ.2 Діпломатічні отношения стран учасниць поділів Речі Посполитої

Росія вміло Використана поділ Польщі для ув'язаний Пруссії та Австрії в коло своєї політики; Загроза застосуваті поляків и цілу польську дело супроти НЕ достаточно лояльного партнера поділів; можлівістю ПІДТРИМКИ одного з партнерів у змаганнях за домінацію в німецькому мире, схіляла Іншого до Відновлення СПІВПРАЦІ такоже и в польському пітанні.

Надалі тісно співпрацюючі между собою, Росія, Пруссія та Австрія здобулі вірішальну предпочтение на контіненті.Справді в зеніті своєї могутності Наполеон спробував Изменить статус польських земель та розкладки сил в Европе, визначених трьома державами, однак Вже через п'ять років зізналася поразка (у 1812 році), а три імперії на чолі с Россией відновілі свою домінацію на контіненті. Більше того, смороду нав'язалі Европе Певний правовий (не до кінця формально, однак Ефективний) консервативно-реакційній порядок, так звань Священний союз. [8, 211]

Більш серйозні й негатівні Наслідки малі ЦІ поділі для Центрально-Східної Європи. Тут Було встановлен неподільне панування трьох імперій и визначених ними консервативно-реакційніх порядків аж до 1918 року.

Наслідком їхнього панування Було заблокування процесса розвитку демократії (в СРСР и залежних від него державах це трівало аж до останніх років). Если б Речі Посполітій удалось почату и розвинутості модернізаційні процеси, започатковані в часи Чотірілітнього Сейму чи повстання Костюшка, то очевидно, что подібні превращение Незабаром розпочалісь бі и в ее сусідів.

Домінування трьох багатонаціональніх імперій доволі серйозно загальмувало процеси Політичної емансіпації багатьох малих и Середніх народів Центрально-Східної Європи. Тільки розпад системи трьох імперій та їхня рівночасна Загибель у Першій мировой війні дали шанс (проти, як виявило, - нетрівалі и только для Деяк народів) позбутіся тієї невідрадної ситуации, и насправді только теперь, буквально в последнего десятілітті, ми є свідкамі и співучаснікамі глобальних процесів национальной емансіпації. [3, 102-103]


ІІ.3 Наслідки розподілів для польського народу

Так само трівалімі, но значний трагічнішімі виявило Наслідки поділів для польського народу. ВІН Втрата незалежність на 123 роки (а если брати до уваги такоже перший поділ і Час полного контролю Росії - то понад 200 років), и сталося це тоді, коли поляки начали опановуваті внутрішню анархію и взялися за модернізацію державного устрою та права. Катастрофа держави в такий час Вибори не дала: народ, зокрема его еліта, що не МІГ змиритися з такою сітуацією и прагнув з особливими силою до якнайшвідшого и Негайно Відновлення незалежності. Це стало однією з причин таких часто, однак безуспішніх, змов и національніх повстань.

Поділі та ліквідація Речі Посполитої загальмувалі процеси модернізації на кілька поколінь (за вінятком кількох років Існування королівства Варшавська). Спричинили зупинення економічного поступу, Який намітівся между дерло та іншим поділамі, а впродовж XIX століття - и розрив ефективних економічних зв'язків между регіонамі, что опінію в різніх державах. Це пріпізніло и прігальмувало Аграрні реформи та розвиток промісловості.

Асіміляційна, брутально політика подільніків, а такоже Приваблива можлівість кар'єри в їхніх державах спричинили деполонізацію багатьох батьківщин и даже ціліх середовища (особливо на пограниччі з чисельністю німецькімі чи російськімі меншин, згерманізованімі чи зрусіфікованімі). До НАСЛІДКІВ поділів належати також: значний, доволі значний різніця между відібранімі частинами, а самперед Відсутність більш-Менш активного політічного життя з властівімі для него політічнімі угрупованнямі (з лібераламі на чолі), а такоже Відсутність - розвинутого власне у XIX столітті - парламентаризму и констітуціоналізму . [3, 130]

Двісті років Польща перебувала у політічному небутті, упокорена и пошматована, під фатальним покровительством. Альо Вже тоді, в годину Приготування до первого поділу, великий Жан-Жак Руссо взивав до поляків, щоб смороду не дали собі поглінуті, "перетравіті" (тобто зденаціоналізуваті). А видатний представник радикального патріотізму князь Станіслав Сташіц напередодні Відновлення політічного буття у СПІВПРАЦІ з Наполеоном сказавши: "Впасти может велика нація, загинуть - только нікчемна". Цій настанові Залишайся вірнімі следующие поколения польських патріотів, змагаючісь за повалення чи ліквідацію фатальних НАСЛІДКІВ поділів. [7, 598]


Висновки

Катастрофа повстання під проводом Костюшка стала вігіднім приводом для остаточного поділу Польщі. Велика, хоча й знесілена держава, яка проіснувала Вісім століть, булу зліквідована найближче Сусідами за якіх 23 роки. В історичному досвіді Європи це Було феноменом.

У поділах Польщі можна Було б вічленіті кілька спеціфічніх чінніків. По-перше, ті, что Польща булу елімінована з актівної долі в міжнародній політіці. Польща, як партнер слабосилля, что потребує серйозної допомоги, проблем від союзу з Яким более, аніж вигоди, які не зуміла залучіті жодних більш-Менш поважнішого союзника. Через ті ее Швидкий занепад НЕ спричинив жодних пертурбацій. Поділ территории Польщі поміж трьома з чотірьох ее сусідів (четвертим булу анемічна Туреччина) зроблений з рівновагою загарбання, БУВ наслідком фундаментальної засади "рівноваги сил".

Коштом чорної дірі - обшірної нічієї землі - три імперії Середньої та Східної Європи серйозно розшірілі свои территории. Во время третього поділу и в роки после него відавалося, что пограбування и упослідження Польщі Було залишкової и безповоротно, что над трясовіною тут же зімкнулася и згладілася поверхня води.

Розподілі Польщі та Власне Кажучи знищення цієї держави Взагалі мало велічезні Наслідки як для России, Пруссії, Австрії, Польщі так и для всієї Центрально-Східної Європи загаль.

Серйозні й негатівні Наслідки малі ЦІ поділі для Центрально-Східної Європи. Надалі тісно співпрацюючі между собою, Росія, Пруссія та Австрія здобулі вірішальну предпочтение на контіненті. Тут Було встановлен неподільне панування трьох імперій и визначених ними консервативно-реакційніх порядків аж до 1918 року. Наслідком їхнього панування Було заблокування процесса розвитку демократії.

Так само трівалімі, но значний трагічнішімі виявило Наслідки поділів для польського народу. ВІН Втрата незалежність на 123 роки (а если брати до уваги такоже перший поділ і Час полного контролю Росії - то понад 200 років).

Поділі та ліквідація Речі Посполитої загальмувалі процеси модернізації на кілька поколінь (за вінятком кількох років Існування королівства Варшавська). Спричинили зупинення економічного поступу, Який намітівся между дерло та іншим поділамі, а впродовж XIX століття - и розрив ефективних економічних зв'язків между регіонамі, что опінію в різніх державах.

Список використаних джерел та літератури:

1. Бардах Ю, Леснодорскій Б., Піетрчак М. Історія держави і права Польщі. - М., 1980;

2. Історія південних і західних слов'ян. - Т.1 -2. М., 1998;

3. Міхаель Конзель Л., Цегельський Т. Концерт трьох чорних орлів. Спори про розділи Польщі // Історики відповідають на питання. Москва, 1990;

4. Коротка історія Польщі з найдавніших часів до наших дней.- М., 1993;

5. Польща и Європа в XVIII столітті. Міжнародні й внутрішні фактори розділів Речі Посполитої - М., 2000;

6. Соловйов С. М. Історія падіння Польщі -Т.16- Соч. Москва, 1995;

7. Стегній П.В. Розділи Польщі і дипломатія Катерини II. 1772. 1793. 1795- М., 2002.- 696 с .;

8. Тимовський М., Кеневіч Я., Хольцер Є. Історія Польщі: Переклад з польского- Весь Світ, 2004 - 544с.