Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Українські землі під владою імперій

Скачати 40.11 Kb.
Дата конвертації 30.05.2019
Розмір 40.11 Kb.
Тип реферат

зміст

Вступ

Українські землі під владою імперій (19 - початок 20 ст.)

1. Соціально-політичні зміни

2. Реформи в Російській імперії

3. Соціально-економічні зміни

4. Культурно-інтелектуальне відродження в Україні (19 - початок 20 століття)

5. Російське революційний рух на Україні

6.Украінскіе політичні партії

висновки

література


Вступ

Тема контрольної роботи «Українські землі під владою імперій» з дисципліни «Історія України».

Мета роботи - розглянути стан українських земель в складі імперій, реформи в російській імперії, пореформене положення, культурно-інтелектуальне відродження на Україні в XIX столітті.

З кінця 18 до початку 20 ст. українці жили в різних імперіях: 80% в Російській і 20% в Австро-Угорської. Обидві імперії представляли собою величезні конгломерати земель з етнічно строкатим населенням. Вся повнота влади була зосереджена в руках імператорів, які управляли за допомогою армії і розгалуженого бюрократичного апарату. Від підданих була потрібна покірність, і вірність правлячим династій, а натомість обіцяла стабільність, безпеку і порядок.

влада імперія України відродження


Українські землі під владою імперій. (19 - початок 20 ст.)

До середини 19 ст. дев'ять українських губерній входили до складу Малоросійського, Київського, Новоросійсько-Бессарабського генерал-губернаторств Росії. За сторіччя їх населення зросла втричі з 7,7 до 23,4 млн. Чоловік, в тому числі і за рахунок міграції інших народів. Українська нація розвивалася в основному як селянська: в кінці 19 ст. в складі міського населення вона становила, як і європейська, близько третини (в Одесі українців налічувалося 6 відсотків, в Києві 22% і т.д.). В індустрії, на транспорті, в торгівлі було зайнято не більше 10% українців, у сфері науки, культури, мистецтва, охорони здоров'я, церковних справ -0,5%. Хоча українське населення складало 69,1 відсотка, в сфері культури було зайнято 40,7% росіян, 25,7% євреїв. Сумний показник: напередодні Першої світової війни рівень грамотності дорослих українців не перевищував 13- 15%.

На Правобережжі найбільш численним національною меншиною залишилися поляки, а серед місцевого дворянства вони переважали. Ситуація, при якій через перенаселеності і обезземелення частина українського селянства не могла знайти постійної роботи, приводила до масових міграцій, заохочувати, як правило, урядовими інстанціями. Проводячи переселення, влади мали на меті послабити гостроту соціальних конфліктів, освоїти нові землі, використовуючи багатий аграрний досвід українського селянства.

1. Соціально-політичні зміни

У 1831-1835 р на території колишнього Гетьманату було скасовано магдебурзьке право. З 1817 військовий міністр Аракчеєв почав створювати на землях Слобідсько-Української, Катеринославської, Херсонської, Київської та Подільської губерній військові поселення. Планувалося частково перекласти тягар утримання збройних сил на місцеве населення. На рубежі 20-30 років військових поселенців перевели на роботи по забезпеченню армії продовольством і фуражем, на різні будівельні роботи, і вони опинилися у краще, ніж становище поміщицьких селян. У 1857 р військових поселенців перевели в розряд державних селян.

Щоб стимулювати матеріальну зацікавленість і підприємливість селян, в 1803 р з ініціативи Каразіна В.Н. Олександр 1 видав указ про «вільних хліборобів». Він дозволив поміщикам звільняти селян селами або поодинці за викуп, з обов'язковим наділенням їх землею на правах власності. Тому до 1861 р поміщицькі селяни становили половину всього селянства Лівобережжя і Правобережжя, інші мали статус державних.

Чиновники, які здійснювали повсякденне управління в Україні 19 ст. в основному були бюрократизованими дворянами. Етнічний склад бюрократії в Україні змінювався залежно від регіону, на Лівобережжі це були нащадки старої козацької старшини, які отримали всі права дворянства. На Правобережжі переважали російські і поляки. На Півдні, склад чиновництва був найрізноманітніший, хоча і тут в більшості були російські. Процес русифікації серед бюрократії йшов дуже швидкими темпами.

Імперська бюрократія була утворена на зразок військових, але слід зазначити, що при величезних територіях і такій кількості населення чиновників було недостатньо (12 чиновників на 10 тис. Жителів), платню у них було мізерним, тому мала місце корупція, особливо в місцевому масштабі. Нагляд за «благонадійністю» громадян здійснювало. Третє відділення створене в1826 р Таємні агенти Третього відділення були всюди.

В1812 році могутня Російська імперія зіткнулася з вторгнення Наполеона. Більшість українців підтримали заклик царя і встали на захист Вітчизни, тим більше що частина французької армії йшла через територію Волині. Небаченого розмаху досягли формування ополчень. Україна влила в ряди російської армії 68,9 тис. Ополченців і козаків, це не рахуючи офіцерів і унтер-офіцерів. Велика кількість українців взяло активну участь у партизанському русі проти французьких окупантів на території Білорусії, на Смоленщині і в Підмосков'ї. Після вигнання окупантів ополчення і козацькі полки брали участь в закордонних походах російської армії, звільняючи країни Європи.

Ідеї ​​французької революції кінця 18 століття, знайомство з європейською життям під час закордонних походів 1813- 1815 рр., Твори європейських та російських просвітителів привели до виникнення перших таємних організацій. В1814 р генерал Орлов і Дмитрієв-Мамонтов заснували «Орден російських лицарів». Його програма передбачала обмеження самодержавства і скасування кріпацтва, запровадження демократичних свобод. 1816 р створено «Союз Порятунку» в Петербурзі, але через суперечності між радикалами і помірними цей союз вже в 1817 р розпався. У початку 1818 року в Москві заснований «Союз благоденства» (1818- 1821г.г.) Основним завданням якого була підготовка суспільства до проведення перетворень. В кінці березня 1821 члени Тультчінской управи створили нову організацію «Південне товариство» (П. Пестель, А. Муравйов, Юшневский, Басаргін). У 1824 р затверджено програму Південного товариства - «Руська, правда», в якій передбачалося проголошення республіки, ліквідація військових поселень, скорочення військової служби, знищення цехів, торгових гільдій, титулів і всіх привілеїв. Всі громадяни повинні бути рівними перед законом. Гарантувалася свобода слова, друку, зборів, віросповідання. Вищим законодавчим органом повинно було стати народні збори, а виконавчим - Державна дума з 5 чоловік. В кінці березня створюються Каменська управа (керівники Давидов і Волконський), а в 1823 створена ще й Васильківська управа.

У Петербурзі виникло «Північне суспільство» (Н.Муравьев, Е.Оболенскій, С.Трубецькой, М.Лунин). Програма створена Микитою Муравьевим.- Конституція. Вона була більш стримана в порівнянні з програмою Південного товариства.

У вересні 1825 р керівники Васильківської управи встановлюють зв'язку з Товариством об'єднаних слов'ян (існувало ще з 1818 р), очолювали брати Борисови, вихідці з м Решетилівка на Полтавщині. Його основні положення були сформульовані в «Правилах об'єднаних слов'ян», в планах було створення федерації слов'янських народів.

Самого початку своєї діяльності таємні товариства планували проведення революції, але після смерті Олександра! було заплановано переворот. Відсутність підтримки, слабка пропагандистська робота привели до трагічних наслідків. Вони були оточені царськими військами, роздроблені і взяті в полон. Найбільш активні члени були заарештовані. Не набагато кращі діяли і жителі півдня. Оскільки Пестель був заарештований за день до повстання на Сенатській площі, керівництво діями перейшло в руки братів Муравйових-Апостолів і Бестужева-Рюміна. Хоча вони і переконали близько тисячі своїх солдатів приєднатися до повстання, більш широкої підтримки у військах і серед мас вони не знайшли. Після тижня безцільних маневрів на південь від Києва загони повсталих були розбиті вірними царю військами. Перше в історії революційний рух зазнало поразки.

У 1830 р на Україні знову спалахує повстання. У листопада 1830 таємне товариство молодих польських офіцерів підняло антиімперський повстання. Вони сподівалися підняти широке виступ на Правобережній Україні. Але український селянин зайняв в конфлікті нейтральну позицію. До середини 1831 р повстання було розгромлено.

Після польського повстання імперський уряд приймає рішення про об'єднання західних губерній. Тепер на Правобережжі почався процес стирання самобутніх рис. Процес перетворення Правобережжя в істинно російську землю. Першочерговим ставати завдання обмеження польського впливу. Тому всі польські школи були закриті, вся система освіти була реорганізована по загальноімперським зразкам, мовою навчання стає російську мову. Генерал-губернатором сюди був призначений Дм. Бібіков. Він спирався на грубу армійську силу, продовжив кампанію Катерини II звернення греко-католиків до православ'я. За роки його губернаторства Греко-католицька церква в Російській імперії практично перестала існувати. Створений на противагу польському впливу університет Св. Володимира в Києві з часом ставати центром відродження української культури, а створена в 1843 р Археологічна комісія стала по суті першим систематичним зборами українських архівних документів.

Чи не краще жилося українцям і під владою Габсбургів. Хоча слід зазначити, що тут відсутнє домінування будь - якої національної культури, як це було в Росії. Поширюючи свій суверенітет на нових підданих, Габсбурги не прагнули змінити традиційні форми правління, таким чином, до середини 18 століття імперія являла собою слабо організований конгломерат. У 1740 р імператриця Марія Терезія провела ряд реформ: зміцнила органи центральної влади, створила підлеглі адміністративні структури на місцях. Було засновано центральне військове відомство. Будучи обережним політиком, вона не прагнула до повного однаковості у всіх підвладних територіях.

Більш активним реформатором виявився її син - Йосип II. Він був прихильником «освіченої монархії». Серед його реформ були реформи поліпшення положення селянства, пожвавлення економіки, збільшення конкретної віддачі управлінських структур, удосконалення загальноімперською системи освіти, намагався скасувати особливі права і привілеї окремих земель.

Зазначені реформи мали величезне значення і для українців, так як саме в цей час - «золоту пору» - Галичина увійшла до складу Австрійської імперії.

Ці землі відійшли до Габсбургів при перший поділ Речі Посполитої в 1772 р, в 1774 Відень отримав від Оттоманської імперії - Буковину, в 1795 - в результаті третього поділу Польщі Габсбурги отримали стародавні польські землі, включаючи Краків. Всі ці землі були об'єднані в одну провінцію-Галичину, східну частину якої населяли українці, західну - поляки. Закарпатті в 19 ст. продовжувало залишатися в угорській частині Австрійської імперії.

Український народ жив в імперії бідно. Більшість західних українців було кріпаками, за право користуватися землею, вони 5-6 днів в тиждень працювали на панщині, платили натуральний оброк. Земельні наділи селян у Східній Галичині становили 14 акрів, а до 1848 р -9,6 акрів. Умови життя були дуже важкими: відсутність доріг, примітивні методи ведення господарства, низькі врожаї. Все це призводило до того, що раціон селянина становив близько половини раціону західного європейця. Між 1830-1850 рр. смертність у Східній Галичині перевищувала народжуваність, тривалість життя становила 30-40 років. Горе топили у вині, деякі поміщики навіть вводять обов'язкову норму споживання спиртного для збуту своєї продукції.

Еліта західноукраїнського суспільства була представлена ​​Греко-католицьким духовенством.Вони представляли тісно спаяні спадкову касту з розвиненим почуттям групової солідарності. У селянства вони користувалися величезним авторитетом, але за рівнем життя мало чим відрізнялися від селянства. Богословські студії відбув у Східній Галичині впало до дуже низького рівня, священики ледь могли прочитати літургію церковнослов'янською мовою. Західні українці не мали не тільки свого власного дворянства, але і серед городян були представлені в ще більш мізерних пропорціях, ніж українці Російської імперії.

В кінці 18 ст. Габсбурги проводять в імперії реорганізацію, особливо сильно ці реформи торкнулися Галичині, яка стала свого роду експериментальною лабораторією. Вся реальна влада зосереджувалася в руках імперської бюрократії. Провінція розбита на 18 округів, на чолі яких стоять чиновники з німецькомовної канцелярією. Над усією бюрократичною сходами стояв губернатор, який призначається імператором. Щоб трохи догодити стару знати створюється Асамблея станів, що складалася із шляхти та духовенства. Цей орган мав право звертатися з петиціями до імператора.

З 1781 р Йосип намагається реформувати кріпосне право, встановлює тривалість панщини в 156 днів в році, обмежувалися і інші повинності. Селянам дозволялося звертатися зі скаргами на поміщика до суду, переходити в інші наділи, обробляти свою ділянку, одружитися без дозволу поміщика. За новим імперським законам священики різних конфесій отримували рівні права, уряд стало виплачувати їм платню. У 1774 р у Відні створено Греко-католицька семінарія, в 1784 засновано перший в Україні Львівський університет. Щоб виправити ситуацію з безграмотністю в1774 р вводять систему освіти, що складається зі шкіл трьох типів: однокласні - церковно-парафіяльних з рідною мовою навчання, трикласне з німецьким або польською мовою навчання і чотирикласного, які готували для вступу до гімназії і університети.

Втім, навіть ці реформи не повністю втілилися в життя. Можливості економічного розвитку в цьому регіоні були дуже обмежені через відсутність цілинних земель, виходу до моря, міст. Реформи наштовхувалися на опір шляхти.

, Навесні 1848 року по всій Європі прокотилися революції. Известия про заворушення у Відні і обіцянках імператора Фердинанда 1 соціальних і ліберальних реформ досягли Львова 19 березня 1848 р Українці відмовилися брати участь в загальнонародних польських акціях і сформували свій представницький орган «Головний Руську Раду».

23 квітня 1848 р.- маніфест про скасування панщини в Галичині. Польським поміщикам обіцяна урядова компенсація. Селяни отримали 70% орних земель, поміщики 30% .У результаті селяни мали наділ В14 акрів, на якому можна було хіба не померти з голоду ..

Актуальним стає і національне питання. Львівське Греко-католицьке духовенство в квітні 1848 р звернулося до імператора з петицією про введення української мови в школах і адміністративних установах Галичини, проханням забезпечити доступ до адміністративних посад і зрівняти в правах греко-католицьке духовенство з римо-католицьким. 2 травня 1848 г. на Львові була утворена «Головний Російська Рада» - перша українська політична організація сучасного типу, очолював її Яхимович. З середини травня починає виходити перша українська щотижнева газета, в червні 1848 року відбувся дебют українців на світовій політичній арені - на Празькому конгресі. Саме тут мало бути покладено початок слов'янському об'єднанню. Вийшов же черговий польсько-український скандал. Після революції Галичина отримала 100 місць в імперському парламенті, власне українці мали лише 25 місць, причому 15 з них були селянами, 8 священиками і тільки 2 представниками міської інтелігенції.

У Східній Галичині створюється «Галицько-руська сволок» в Львові, що займається загальнокультурних потребами українців. На Буковині та Закарпатті спалахують повстання проти румунських і угорських поміщиків, активізується національний рух, хоча і в менших масштабах, ніж на Галичині. В цілому 1848 рік покінчив з української інертністю, «Головний Руська Рада» змогла мобілізувати земляків на досягнення чітко поставлених цілей, сприяла розвитку національної освіти і культури.


2. Реформи в Російській імперії

Після поразки в Кримській війні, що вступив на трон новий імператор Олександр II усвідомлює необхідність реформ. Підстьобнули реформування і селянські хвилювання.

19 лютого 1861 року - маніфест, який скасовує кріпосне право в Росії. Селяни отримали особисту свободу, а земельні наділи необхідно було викупити у поміщика, але грошей у селянства не було, тому уряд припускав виплатити поміщикам 80% вартості землі в формі казенних облігацій, селянство, же повинен був виплатити уряду всю позику з відсотками протягом 49 років . Залишок вартості наділу селянин повинен був безпосередньо платити поміщику або грошима, або у вигляді відпрацювань (за домовленістю). Після реформи в руках селян землі стало менше, ніж до неї. Чим плодороднее була земля, тим менші наділи мали селяни.

У Лівобережній та Південній Україні величина наділу на сім'ю становила 18 акрів (при середньому по імперії в 27 акрів).

На відміну від російських селян 85% Правобережних і 70% Лівобережних селян вели не общинне, а одноосібне господарство.

Тому і виплата боргу перетворювалася в особисту відповідальність. Саме це зміцнювало власницькі почуття українського селянина.

Знищення кріпосного права спричинило за собою й інші реформи. 1 січня 1864 року - земська реформа.

В основу виборності в органи місцевого управління покладено майновий ценз, тому 70% всіх членів земств становили дворяни.

Земства відали освітою, охороною здоров'я, поштовим зв'язком, дорогами, запасами продовольства.

Земства сприяли піднесенню життя на селі і привчали місцеве населення до певного самоврядуванню. Мережа земств виникає на Лівобережжі та на Півдні.

У 1864 р була проведена судова реформа. Суд ставав відкритим, вводилися дебати сторін, стало формуватися адвокатського стан. Освітня реформа відкрила доступ до всіх щаблях освіти для всіх станів. Військова реформа 1874 р скоротила термін військової служби, військова повинність ставати обов'язкової для всіх станів, хоча вводився ряд правил звільнення від військової служби.

Звичайно ж, корінних змін не відбулося, але реформи дали можливість розвитку країни по капіталістичному шляху. Українці в Австрійській імперії отримали право висловлювати і захищати свої інтереси в парламенті. Незважаючи на те, що вони ще не навчилися це робити, у них з'явився шанс політичній і культурній діяльності. Це сприяло зростанню національної самосвідомості, а в українців Російської імперії воно залишалося загальмованим.

3. Соціально-економічні зміни

З весни 1861 р 5,3 млн. Поміщицьких селян російської України отримали юридичну свободу, могли займатися будь-яким ремеслом або торгівлею. Але в результаті реформи вони втратили мільйон десятин землі, що раніше перебували в їхньому користуванні. З 48,1 млн. Десятин селяни дев'яти губерній отримали 21,9 млн., У поміщиків залишилося 22,5 млн., У церкви і держави-3,7 млн. Десятин. В середньому на один двір державні селяни отримали по 8.2, поміщицькі - по 5,5 га, однак 67% господарств мали від 3 до 10 десяти і тільки 14% більше 10 десятин. В умовах Західної Європи такі наділи вважалися цілком достатніми, але в Україні при дуже низькій агротехнічної культури ділянку землі до п'яти десяти не забезпечував навіть прожиткового мінімуму. За отриману землю до 1906 р селянство України сплатило 382 млн. Рублів при її ринковій ціні 128 млн. По-іншому проходила аграрна реформа на Правобережжі. За рішенням Сенату від 30 липня 1863 селяни отримали землі на 225 068 десятин більше, ніж вважалося в їх користуванні за інвентарними списками. Викупні платежі тут були знижені на 20% в порівнянні з платежами в Лівобережжі. Розрахунок робився на те, щоб українське селянство не примкнув до польського революційного руху. Однак плата за землю все одно перевищила її вартість, тому на Правобережжі припало 72% селянських бунтів від загального числа по російській Україні. Незважаючи на важке життя селян, деякі з них примудрялися господарювати краще, активно пішов процес розшарування селянства. Перша група - кулаки, їх було в пореформеному селі 15-20%. Другу групу становили середняки, приблизно близько 30%, решта були бідняками. Після реформи 1861 р намітився занепад дворянства.

Промисловий переворот почався в Україні лише в 60-х гг.19 століття. З другої половини 19 ст. економічний розвиток України визначали, перш за все, такі галузі як вугільна, залізорудна, металургійна, машинобудування. Якщо Україна В1867 р виплавляла 0,3% чавуну Російської, а Урал 65,4. то в 1897 р - 40,7 і 35,8% відповідно. Видобуток кам'яного вугілля до початку 20 ст. зросла більш ніж в 115 разів, склавши в 1900 г.- 691,5 млн. пудів (майже 70% всієї його видобутку в країні), залізної руди в 158 разів. З 17 великих металургійних заводів в Катеринославській і Херсонській губерніях більша частина була побудована на кошти іноземного капіталу. В цілому бельгійський, французький, німецький, англійський капітал зайняв ключові позиції в індустрії краю. З 41 домни на металургійних заводах півдня України майже три чверті належали іноземцям, а з 22 заводів, переробляють чавун і залізо, тільки три контролював російський капітал. До початку 20 ст. іноземним підприємцям належало понад 90 відсотків капіталу монополістичних об'єднань. Тільки Хьюз (1814-1889) за 25 років своєї діяльності на півдні України вивіз в Англію прибуток в розмірі 25 млн. Рублів. Разом з синами цей колишній коваль з Уельсу заклав місто Юзовку (нині Донецьк), побудував 10 шахт, металургійний завод.

Безсумнівно, своїм прогресом економіка Російської імперії в значній мірі зобов'язана півмільйону іноземців- менеджерів, робітників і інженерів, а також іноземних інвестицій (25 млрд. Франків). Тільки в 1913 р в українську економіку було вкладено 466 млн. Рублів іноземного капіталу.

У 1887 році був створений синдикат цукрової промисловості - перша в Росії монополія, в яку через 6 років увійшли 203 з 224 цукрових заводів України. Його організували такі сімейства, як Бобринські, Браницькі Бродські, Потоцькі, Терешенков. За виробництвом цукру Україна вийшла на друге місце в світі: 1,2 млн. Тонн проти 1,9 млн. Тонн в Німеччині.

Треба відзначити, що підприємці української національності становили меншість серед своїх колег. На кінець 19-початок 20 ст. припав розмах філантропічної діяльності. У ній активно брали участь як вітчизняні і зарубіжні банкіри, і підприємці, так і особи з вищих аристократичних кіл. Федір і Надія Терещенки створили в Києві картинну галерею. Варвара і Богдан Ханенки передали 3145 цінних експонатів Київському художньо-промисловому музею (нині Художній музей). З 1884 р створене Гірничопромисловці «Товариство допомоги гірником Півдня Росії» надавало матеріальну допомогу тим. Хто втратив працездатність внаслідок нещасного випадку. Однак чітка система соціального захисту трудящих до початку. Першої світової війни перебувала ще в стадії становлення.

Недостатньо розвинутою залишалася і соціальна структура населення України. Своєрідним складався національний склад промислового пролетаріату: на початку 20 ст. Робочі донбаських шахт на 73,3 відсотка були уродженцями російських губерній, хоча в середині 19 ст.- 74,5 відсотка жителів Донбасу вважали себе українцями.

У товарообмін з регіонами Російської імперії на частку України припадало в основному поставки сировини, а в споживанні ввізні товари становили 83%, включаючи імпорт. Вивіз утруднював той факт, що до початку 20 ст. Україна мала недостатньо розвиненою мережею залізниць, а гужові грунтові шляхи тут були найгіршими в Європі.

І все-таки в період індустріального піднесення народного господарства економіка України перебувала в кілька більш виграшному положенні, ніж центральні губернії Росії.Виділення бюджетних коштів на розвиток промислового виробництва набуло пріоритетний для українських регіонів характер. Посильним було і податковий тягар. Так в 1912 р в імперії був отриманий дохід у розмірі 3 107 780 000 руб., В тому числі від губерній України-449 409 149, тобто 14%. Але дохід від прямих податків склав трохи більше половини, до того ж на 90% збирався в містах. Інші доходи надходили від непрямих податків, в тому числі акцизу на спиртні напої. Ще один дуже цікавий факт: за 1913 скарбниця отримала від України у вигляді доходів 650 млн. Рублів, з яких повернулося на споживання 585 млн. Або 90%.

Основна кількість зернових поставляли на ринок поміщицькі латифундії капіталістичного типу на Правобережжі та селянські господарства фермерського типу на півдні. Частка України в експорті пшениці Російської імперії становила 90%.

У 19 ст. проявилися породжені індустріалізацією екологічні проблеми. Пішли в минуле часи, коли в Сіверському Дінці, Орелі водилася велика риба, в південних степах можна було зустріти диких коней, в лісах було багато ведмедів, горностаїв. Рідшали лісові масиви. За один день винокур ще в 18 ст. спалював два дорогих дубових стовбура. Через зростання площ орних земель, тільки на Слобожанщині зникли десятки малих річок.

У другій половині 19 ст. стався різкий стрибок темпів зростання міського населення, і особливо великих міст. До початку 20 століття в Україні було вже чотири великих сучасних міста: Одеса, Київ, Харків, Катеринослав. Але сказати, що процес урбанізації йшов швидкими темпами не можна, так як лише 13% населення України проживало в містах (до 1900 г.)

Прискорення економічного розвитку спричинило за собою і соціальні зміни і, перш за все, - поява і зростання пролетаріату. У 1897 р загальна кількість промислових робітників в Україні досягло 425 тис. При цьому пролетаріат становив лише 7% всієї робочої сили, т. Е. Україна як і раніше залишалася селянською країною.

Ще одне соціальне зміна - зростання інтелігенції і її разночинский характер, до 1900 році лише 25% інтелігенції було з дворян. Незважаючи на процеси урбанізації і модернізації українці неохоче вливалися в міське середовище. У 1897 р серед адвокатов- 16% українців, серед вчителів-25%, творчої інтеллігенціі- 10%. У 1917 р тільки 11% студентів Київського університету були українцями.

4. Культурно-інтелектуальне відродження в Україні (19 - початок 20 століття)

Розвиток індустріалізації, неминуче при цьому підвищення рівня грамотності і загальної культури викликали до життя помітний національний і духовний підйом. Національна ідея і стає однією з тих за допомогою, якої інтелігенція оволоділа масами.

Справа в тому, що до певного часу етнічні особливості не були головним критерієм, за допомогою якого людина ототожнював себе з тією чи іншою групою собі подібних. Лише в 19 ст. виникає почуття, засноване на спільності мови і культури.

Кожен з народів пройшов свій шлях становлення національної свідомості, але в цілому можна виділити три основні етапи:

1) ностальгічний, на якому група вчених збирає історичні документи, фольклор, предмети старовини, щоб зберегти пам'ять про свій народ;

2) культурницький - на якому проявляється інтерес до мов, застосуванні національної мови в освіті та літератури;

3) політіческій- час появи національних політичних організацій, що висувають вимоги політичного самовизначення.

Як і у всій Східній Європі, поява інтелігенції було дуже важливою подією. Для України воно йшло в несприятливій атмосфері хоча б тому, що в 1804 р указом Олександра I було заборонено навчання в школах на «малоросійському діалекті».

Витоки українського національного піднесення пов'язані зі Слобожанщиною, де 17 січня 1805 був офіційно відкритий перший в Україні університет - Харківський. Він надовго взяв на себе місію провідника високої культури. У 1834 р відкрито університет Св. Володимира в Києві. Інтелігенція об'єднувалася в маленькі групи, гуртки, де обговорювалися різні філософські проблеми. У своєму пошуку українська інтелігенція зосередила головну увагу на таких рисах як історія, фольклор, мова та література.

Уже в кінці 18 ст. серед дворянської інтелігенції Лівобережжя з'являються ознаки зростаючого інтересу до історії, особливо історії козацтва. З'являються історичні праці нащадків старшинських прізвищ. Зрозуміло, що виклад історії носило дуже суб'єктивний характер. У міру накопичення матеріалу з'являється потреба в узагальнюючому праці - результат «История Малой России» Бантиш-Каменського. Він стверджував, що, незважаючи на самобутність і героїзм історії українці є гілкою російського народу. Повну протилежність цієї праці представляє «Історія русів». Невідомий автор розглядає українців як окремий народ, якому в певній мірі необхідно самоврядування. «Історії русів» з одного боку посилила інтерес до минулого України, з іншого - поставила питання про її місце в сучасній політичній системі.

У перші десятиліття 19 ст. чимало інтелігентів ходили по селах, містах, збирали і публікували перлини народної творчості. У 1819 р Н.Церетелі опублікував «Збори старих малоросійських пісень», 1827 М.Максимович «Малоросійські народні пісні». Ці нешкідливі міркування про традиції народу призводять до думок про відмінності українців від своїх сусідів, звертають увагу на важке становище народу.

З огляду на центральну роль мови в процесі створення нації, стає зрозумілою необхідність перетворення місцевого «прислівники» в основний засіб самовираження всіх українців. Твір Ів. Котляревського «Енеїда» поклало початок української мови та нової української літератури. У 1818г А. Павловський видає «Граматику малоросійського наріччя»

У 1834 р було покладено початок української прози - «Малоросійськими розповідями Григорія Основ'яненка», Левко Боровиковський започаткував української баладі.

Особливий вплив на розвиток української нації надав Т.Г.Шевченка - національний український поет, який отримав визнання далеко за межами України. Його бунтарські ідеї і мотиву часто ставали перешкодою для публікацій

Особливе місце займає в історії становлення національної ідеї Кирило-Мефодіївське товариство. Активними членами, якого були М.Костомаров, М. Гулак, В. Білозерський, П. Куліш і Т.Шевченко. Суспільство вело філософські диспути, підготувало кілька програмних документів. Існувало воно не більше 14 місяців, і було розігнано за доносом 3 березня 1847 року, але значення його надзвичайно велике: це була перша спроба просунути національний розвиток від «культурницького» етапу до політичного. Розправа над ним з'явилася сигналом до антиукраїнського повороту в політиці офіційних кіл.

Зростання національної свідомості західних українців пов'язаний зі Східною Галичиною. Перші ознаки інтересу до національної проблеми з'являються в м Перемишлі - центрі Греко-католицької єпархії. Найвидатнішим представником був Іван Могильницький. Організував суспільство, яке популяризувати Священне писання для українських селян на рідній мові. У 1830 р центр переміщається до Львова. У 1832 р створюється «Руська трійця» - лідери Шашкевич, Вагилевич, Головацький. Мета - підняти місцевий діалект до рівня літературної мови, видають альманах «Русалка Дністрова». Під впливом цього альманаху почався повільний процес переорієнтації західноукраїнської інтелігенції на свій народ.

Після смерті Миколи 1 повертаються із заслання Костомаров, Білозерський Шевченко, Куліш- ці українофіли створюють гурток «Громада». Мета- просвіта мас. Видають журнал «Основа» з 1861 р Однак і настільки скромна діяльність слов'янофільства викликала занепокоєння влади. У 1863 року міністр Валуєв секретним циркуляром заборонив публікації українською мовою. Після цього були розпущені громади, припинилася публікація «Основи». На десятиліття українофіли йдуть у підпілля. Пожвавлення пов'язане з відкриттям у Києві Російського географічного товариства. Під її прикриттям українофіли починають публікувати архівні матеріали, заснували українську бібліотеку і музей. У 1875 р «Стара громада придбала право на російську газету« Киевский телеграф »У травні 1875 р консервативно налаштований М. Юзефович доніс на українофілів і звинуватив їх прагненні до незалежності.

18 травня 1876 р в німецькому курортному містечку Емсі Олександр 2 підписав указ про заборону видань українською мовою, використання його в театральних постановках, заборону викладання українською мовою і вилучення українських книг зі шкіл. Цей указ поставив під сумнів основи всього українського руху, серед українофільства виникли істотні розбіжності щодо цілей і тактики руху, і навіть визначення національної суті.

Представником нових ідей став Михайло Драгоманов, його погляди не отримали загального визнання серед української інтелігенції, але допомогли багатьом вийти за рамки культурницьких. Він прагнув до того, щоб Україна досягла політичного, соціально-економічного та культурного рівня розвитку європейських країн, вважав, що російська імперія повинна бути реорганізована в вільну конфедерацію автономних регіонів. У своїх поглядах він приходить до соціалізму. Від ідей не зрікся і вважав за краще вигнання на чужину.

5. Російське революційний рух на Україні

Пореформене положення селянства продовжувало залишатися дуже важким. Серед разночинской інтелігенції поширюються радикальні ідеї - будь-яким способом поліпшити становище народу. Радикально налаштовану молодь імперії стали називати народниками. Вони ідеалізували селянство, вірніше селянську громаду бачили в ній можливість переходу до соціалізму.

А ось методи досягнення цілей бачили по-різному, основні можна виділити наступним чином: 1-шлях освіти і пропаганди, поступово повинен підготувати народ до революції, пов'язують з ім'ям П.Лаврова; 2 пов'язують з ім'ям анархіста М. Бакуніна, він вважав, що серією терористичних актів можна викликати стихійне хвилювання мас. В1874 р народники зробили «ходіння в народ». Селяни не зрозуміли цього і допомагали поліції вистежувати революціонерів. На Україні ходіння мало місце, перш за все, в Чигиринському повіті Київської губернії. Однак результат скрізь був однаковим. Після провалу «ходіння» багато хто переходить до терористичних актів. Компанія політичних вбивств привела до засудження насильства, і спровокувало урядову реакцію.

Чи розглядали російські революціонери національне питання? Звичайно, якщо в центрі уваги перебувала соціальна революція, то, готуючись до неї, вони зобов'язані були враховувати місцеві особливості. Але багато народники вважали націоналізм минулим етапом, і вважали, що ці відмінності зникнуть у всесвітньому соціалістичному суспільстві. Революційне народництво приваблювало до своїх лав все більше число енергійних молодих українців, а це призводило до ослаблення українського руху.

Розчаровані сліпою вірою селян в царя, і прагненням їх стати міцними господарями багато революціонерів покладають надії на новий клас - пролетаріат. Головним джерелом таких ідей був марксизм. Марксизм спробував пояснити соціальні відносини на протязі всієї історії людства - через класову боротьбу. Капіталістичні відносини вступили в фазу кризи, з'явився клас, здатний знищити ці відносини - це клас пролетаріату. Перемігши, пролетаріат протягнуто до побудови соціалізму. Маркс вказував, що революція відбудеться в доступному для огляду майбутньому. Марксистські ідеї набули поширення в Росії через Георгія Плеханова, у 1883 році він створює групу «Звільнення праці» в Женеві.

Знайомство українців з цими ідеями сталося раніше через економіста Зібера, але він залишив без уваги революційну бік вчення. Перша марксистська група в Україні з'явилася в Києві в1893 г.- «Російська група соціал-демократів». Інші групи з'являються у великих промислових містах, там було мало українців.

Більшість членів РСДРП в 1898 рбуло заарештовано, з метою відновити партію в 1903 р був скликаний з'їзд за кордоном. Там стався партійний розкол, прихильники Леніна висловлювалися за дисципліновану, збиту організацію професійних революціонерів - їх стали називати більшовиками.

Мобілізувалися і народники. У 1901 р створюють партію соціалістів-революціонерів (есерів) Їхня ідеологія суміш народницьких принципів і марксистських ідей. Ліберали в 1904 р об'єднуються в партію кадетів (конституційних демократів). Як альтернатива революційному рухові складаються і прорежимной партії, такі як Російська монархічна партія та «Союз русского народа». Ці крайні праві партії в народі називали «чорною сотнею».

Не слід думати, що російські партії були тільки для росіян. Дуже багато свідомі українці були членами таких партій. Ставлення росіян партій до українського руху було неоднозначним: соціал-революціонери ставилися до нього з розумінням, польські соціалісти і партія Бунду поділяли прагнення українців до автономії, марксисти вбачали в ньому сепаратистські ідеї, які заважали революції.

6. Українські політичні партії

Не пройшов безслідно політичний підйом кінця 90-х і для України. Радикалізація поглядів проходило в студентському середовищі. Так в 1891 р «Братство тарасівців» - Ів. Липка, Борис Грінченко, Нік. Міхновський. Саме вони вирішили створити український рух як альтернативу російському радикалізму. Здалеку програмний документ, пройнятий національною ідеєю. Але з часом вони розчинилися в інших політичних угрупованнях.

У 1897 р з ініціативи Антоновича й Конінського була створена таємна організація, яка хотіла об'єднати всі політичні українські сили - «ЗБУО». Займалися в основному культурницької політикою.

Першою політичною парією стала Революційна українська партія (РУП), - січень 1900 р Мета- об'єднання різних поколінь і верств за національні права і соціальне визволення. Виникла в Харкові. Але була відсутня чітка програма, виникли розбіжності. Деякі вважали основними національні проблеми інші ж соціальні. У 1902 р згуртувалися навколо національних ідей Міхновського створили Народну українську партію У 1904 р прихильники ідей Мєлєневського залишили партію, щоб приєднатися до росіян соціал-демократам і створили фракцію «Спілка», то що залишилося від РУП перейменували в Українську соціал-демократичну робітничу партію . Створення РУП підстьобнула інших прихильників об'єднуватися. Так в1904 р з'їзд ЗБУО перетворив організацію в ліберальну партію. Її завданнями було встановлення конституційного правління, проведення соціальних реформ, перетворення Росії на федерацію і забезпечення там прав українців. Не обійшлося і тут без ідеологічних конфліктів, і ліберали створюють дві партії: радикальну (з лівими тенденціями) та демократичну (більш помірковану). У 1905 р вони об'єдналися в Українську демократичну радикальну партію (УДРП). Таким чином, ми бачимо, що на Україні створюються політичні партії, але в їх рядах не було єдності, складалися вони в основному з інтелігенції.

Перша політична організація на Західній Україні - Радикальна партія на чолі з Франком і Павликом, 1899 - Єв. Левицький і Вл. Охримович - заснували «Національно-демократичну партію», в тому ж 1899 Нік. Ганкевич і Семен Вітик заснували «Соціал-демократичну партію».


висновки

В процесі написання реферату ми ознайомилися з темою «Українські землі під владою імперій (19 - початок 20 ст.)», Розкрили питання:

- соціально-політичних змін;

- реформами в Російській імперії;

- соціально-економічних змін;

- культурно-інтелектуальному відродженням в Україні (19 - початок 20 століття);

- російського революційного руху на Україні;

- українськими політичними партіями.


література

1.Аркас М. Історія України - Русі. - К .: Вища школа, 1991.- с.352-384.

2.Бойко О. Д. Історія України .- К .: Академія, 2001.-с.285-439.

3.Борісенко В.Й. Курс української історії.-К .: Либідь, 1996.- с.314-529.

4.Грушевській М.С. Нарис історії українського народа.-К.: Лебідь, 1991.- с.297-344.

5.Грушевській М.С. Ілюстрована історія України.-К., 1990. ..- с.496-544.

6.Дорошенко Д.І. Нарис історії України.-Львів: Світ, 1991.-с.268-328.

7. Жмиров Р.Ф. На шляху до себе. Історія становлення української свідомості // Філософська і соціологічна мисль.-1991.-№2-4.

8.Кріп'якевіч І.П. Історія України. - Львів: Світ, 1990.- с.276-328.

9.Полонка - Василенко Н. Історія України. У 2-х т.-К.: Либідь, 1992.- Ч.2.- с.261-38

10.Субтельній О. Україна: Історія .- К .: Либідь, 1994 .- с. 183-294.