Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Урок по Історії Вітчизни. "Політична роздробленість Русі"

Скачати 3.65 Kb.
Дата конвертації 17.02.2018
Розмір 3.65 Kb.
Тип урок

До теми феодальна роздробленість


Умовною датою початку роздробленості на Русі вважають 1132 р цей рік помер великий князь Мстислав Володимирович та, як пише літописець, «раздрася вся російська земля».

Економічні причини роздробленості:

  • Панування в економіці країни натурального господарства;

  • Поява боярської приватної власності на землю (розвиток вотчин). Формування місцевого боярства і їх «осідання» на землю. Ставши вотчинниками, бояри найбільше цікавилися місцевими проблемами.

  • Вирівнювання рівнів розвитку господарства центру і колишніх околиць Русі, розвиток міст - як центрів місцевих ремесел і торгівлі.

Політичні передумови розпаду єдиної держави:

  • Поява княжих уділів (князівств-отчин: Чернігівського, Переяславського, Ростово-Суздальського, Полоцького та інших) і підвищенні в них міст, як політико-адміністративних і культурних центрів. Місцевий апарат державної влади керував долею не гірше далекого Києва і був орієнтований на захист місцевих інтересів.


До XII в. Склалися також місцеві династії (нащадки сина Ярослава Мудрого - Святослава правили в Чернігово-Сіверської землі, нащадки сина Володимира Мономаха - Юрія Долгорукого в Ростово-Суздальській, інші Мономаховичі влаштувалися на Волині і в південних долях Русі, в Полоцькому князівстві довго правили Рогволжьі онуки, нащадки сина Володимира I Ізяслава.

Час роздробленості на Русі тяглося з початку XII століття по 70 - 80-і рр. XV ст., Коли в князювання Івана III було створено єдине Московська держава. Перший період роздробленості (початок XII - початок XIII ст. «Домонгольської Русь») - час поступального розвитку давньоруських земель, вдосконалення господарства, суспільно-політичних інститутів і культури. Після монгольської навали і підкорення ханом Батиєм здебільшого давньоруських земель політична роздробленість хоч і відповідала рівню економічного і соціально-політичного розвитку Русі, але перетворилася на фактор, який заважає повалення іноземного ярма, яке гальмувало розвиток країни, посилювало її відставання від країн Західної Європи.

У 1130-1170 рр. більше десятка земель з самостійної внутрішньою і зовнішньою політикою відокремилися від Києва. За державним устроєм більшість з них представляли собою монархіі- князівства. Лише на півночі Русі виникла новгородська республіка, яка іменувалася Пан Великий Новгород.

Серед безлічі самостійних земель військовою силою і авторитетом відрізнялися Володимиро-Суздальське князівство, Пан Великий Новгород, Галицько-Волинське князівство, що виникло після об'єднання Волині та Галичини в 1199 році.

Однак Новгород, прагнучи до збереження своєї окремішності, не претендував на політичне лідерство в загальноросійському масштабі. На відміну від новгородських правителів князі володимиро-суздальські і галицько-волинські бажали всіма доступними засобами (війною чи, переговорами чи) примусити володарів інших князівств визнати їх старшинство і верховенство.

Таким чином, політичну першість у XII - початку XIII ст. з Києва перейшло в південно-західний Галич і на північний схід до Володимира на Клязьмі.