Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Відродження української держави

Скачати 55.13 Kb.
Дата конвертації 19.12.2018
Розмір 55.13 Kb.
Тип курсова робота

Зміст

Вступ

Розділ 1. Історичні передумови відродження української держави

1.1 Розпад Російської імперії та відродження української держави

1.2 Система ОРГАНІВ Центральної ради

1.3 Жовтневий переворот більшовіків. Его Вплив на Україну

Розділ 2. Проголошення України Незалежною демократичною державою. Розвиток констітуціоналізму

2.1 Четвертий універсал и проголошення України Незалежною демократичною державою

2.2 Конституція Української Народної Республики

2.3 Українська держава за Гетьмана П. Скоропадського та Діректорії

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Продекларованій в українській Конституції стратегічний курс країни на формирование "громадянського суспільства", побудову "правової держави" схвально спріймається почти всім спектром ее політічніх сил и СОЦІАЛЬНИХ прошарків. Тобто ПРІОРИТЕТ загальнолюдського цінностей як універсальніх соціально справедливих потреб та інтересів індівіда, что визначаються Сенсом его суспільного та біологічного Існування через окрему особистість, громадянство своєї держави и належність до Світової спільноті, Нарешті и в нас набуває аксіоматічного характеру.

Отже, необходимость суспільного та державного Реформування спріймається як Вимога годині. Альо ж запропоновані шляхи Досягнення Українським соціумом проголошеніх констітуційніх віх на сегодня Ще не нашли НЕ лишь одностайності, а й значного превалювання тієї чи Іншої точки зору. Така ситуация НЕ может Сприяти успішному розвитку держави. Історія доводити, что демократично-Парламентські методи Здійснення докорінніх реформ у так звані "Перехідні періоді» не малі Вагомий позитивних результатів, - для цього булу необхідна чітка та сильна вертикаль віконавчої власти.

У зв'язку з ЦІМ мета нашого дослідження Полягає у вісвітленні історико-правових аспектів Функціонування української держави 1918-20 рр., Формирование демократичних засад Існування Суспільства того часу, та закріплення таких засідок в нормативних актах та Конституції.

При работе автор застосовував конкретно-історичний та системно-структурний методи АНАЛІЗУ информации

Історіографічну базу складають загальноісторічні та історико-правові роботи, Які містять концептуальні визначення относительно державності в Україні 1918-20 рр.

Розділ 1. Історичні передумови відродження української держави

1.1 Розпад Російської імперії та відродження української держави

Кінець XIX-початок XX ст. характерізується новим політичним пожвавлення, Пожалуйста охопіло українські землі у складі Австро-Угорської та Російської імперій, новим спалахи национальной свідомості й актівності. В

Україні вініклі нелегальні Політичні партії та организации, зокрема Революційна Українська партія (РУП), Українська соціалістична партія, Товариство Українських поступовців (ТУП) на чолі з М. Грушевського.

Поштовх для розвитку українського національного руху стали події 1905-1907 рр. в России. У цею период Було дозволено відаваті україномовну літературу, утворюваті українські культурні товариства, встанови.

З'явилися українські видавництва, культурно-Просвітницькі товариства ( "Просвіта"), музичні й театральні колективи. Все це допомагать піднесенню освітнього уровня українського населення.

После революції в России Вперше БУВ Створення і почав працювати представніцькій орган, подібний до західноєвропейського парламенту - Державна дума, де сформувалась українська Фракція депутатов: 1906 р. вона налічувала 40 осіб, 1907 р. - 47, Які домагався национальной автономії України. Однако после поразка революції в России розпочаліся репресії проти українського національного руху.

Вороже поставити до него НЕ только офіційні урядові кола та праві реакційні партии, сили, а й російські ліберали, котрі на словах захищали "інородців", насправді ж вважаю український національний рух небезпечний для цілісності Російської держави [8, c.53].

Важлівою подією в історії України стала перша світова війна, во время якої у воюючи, странах загостріліся чісленні економічні, Політичні та національні суперечності. Розділена между державами-суперниками, Україна Перші роки Війни (особливо ее західні землі) булу дуже-зруйнована. Близько 3 млн. Українців воювали у російській армії, 250 тис. - в австрійській. Як у Австро-Угорщині, так и в России розпочався новий наступ на українство. "Кінець українству!" - таке гасло вісунула російська адміністрація. Закривається українські видання, заарештовувалі и засілалі багатьох українських політічніх діячів, письменників, інтелігентів. Припін діяльність Політичні партії, организации, товариства.

На український національний рух зводу наклеп. Так, министр закордонний справ России А. Сазонов на качана 1 915 р. заявивши з думської трибуни, что український-рух у Росії - зрадніцькій, штучний, організованій за німецькі гроші.

Аналогічну політику проводила російська влада и в захопленій восени 1914 р. Галичині. Російська адміністрація на чолі з графом О. Бобрінськім закрити всі українські видавництва, просвітні, культурні та інші товариства й организации, вівезла у Россию устаткування заборонено видання будь-якої літератури українською мовою. "Галичина и Лемківщина, - заявивши О. Бобрянській делегації магістрату м. Львова, - є здавна корінною частина однієї Великої России. На ціх землях корінне населення всегда Було російськім ... Я буду тут запроваджувати російську мову, закон и устрій". Почаїв Масові переслідування, арешт, репресії, віслання українських політічніх діячів, інтелігенції. За короткий час депортовано понад 12 тис. осіб, Закрито всі українські школи. Насильно насаджувалося російське православ'я, для чого в Галичину прібуло Чима российских священіків на чолі з архієпіскопом Евлогієм. Митрополита А. Шептицького, сотні українських священіків вивез до России [1, c.86].

ЦІ Дії пояснювалісь тім, что нібіто НЕ існує української мови, культури и Взагалі українського народу, а є малороси, рідна мова і культура якіх - російські.

После Довгих років Кривава змагань ворогуючі Сторони були знесілені. У Німеччині, Австро-Угорщині та России напрікінці Війни вінікла Революційна ситуация. Найгостріше вона проявилася у царській России. У лютому 1917 р. тут Було повалено самодержавство. Владу захопів Тимчасовий уряд на чолі з князем Львовим, Утворення внаслідок переговорів Тимчасова комітету державної думи з меншовіцько-есерівськім керівніцтвом Петроградської ради робітнічіх и солдатських депутатов, Тимчасовий уряд намагався Зберегти панівне становище поміщіків и капіталістів, "оздоровіті" армію, продовжіті до Переможне кінця войну. Чи не розв'язувалися питання про землю, національні проблеми, так само, як и за царський правительства, свято оберігався принцип "єдиної и неподільної России" [7, c.53].

У національніх окраїнах России, Які впродовж століть перебувалі у колоніальному рабстві, Почаїв пробуджуватіся національна свідомість, а з нею зріс потяг до незалежності, Відновлення власної державності. Самперед це стосується України, Польщі, Фінляндії, Грузії, Вірменії.

В цей час соціально-економічна та політична ситуация в Україні Залишайся напруженного. Робітничий клас, сконцентрованості на великих промислових центрах, БУВ недостатньо свідомий и організованій, окрім цього - ще й послаблень військовімі мобілізаціямі. Робітники терпілі соціальне та національне гноблення, зазнаватися русіфікації. Впродовж століть російська влада всілякімі методами вбивала в українцях будь-які національні почуття, національну Гідність, свідомість. Іншімі методами, но в цьом ж напрямі, діялі й більшовікі, вважаючі Україну невід'ємною частина России. Селяни домагався землі. Загострював суперечності между біднотою и Заможне верхівкою. Проти всі Хотіли світу, ліквідації СОЦІАЛЬНОГО гноблення, несправедлівості.

Національно-свідомі елементи, зокрема среди інтелігенції, прагнулі звільнітіся з-під влади России, создать свою державність або хоча б національну автономію.

Кроме партии більшовіків, яка розгорнула в Україні активно проросійську діяльність, хоч и налічувала тоді лишь 2 тис. осіб, вініклі и діялі Українська соціал-демократична Робітнича партія (УСДРП), очолювана В. Винниченком, Українська партія соціалістів-федералістів (УПСФ) на чолі з М. Ковалевський, військовий клуб імені гетьмана П. Полуботка на чолі з М. Міхновським ТОЩО. Отже, в условиях великих соціально-політічніх катаклізмів, коли вірішуваліся долі та шляхи історічного розвитку багатьох народів світу, розпочалася третя доба становлення української державності после попередніх двох - Княжої та козацької [9, c.34].

1.2 Система ОРГАНІВ Центральної ради

Із ситуации, яка вінікла в обох воюючи блоках - России та Німеччині й Австро-Угорщині, скорісталася Україна. Історичні події нада їй великий шанс візволітіся з-під гніту й неволі после багатьох століть чужоземного панування.

У Києві 4 (за новим стилем - 17) березня 1917 р после відповідної підготовчої роботи зібраліся представник українських політічніх партій, ПРОФЕСІЙНИХ, культурних, студентських ОРГАНІЗАЦІЙ и товариств, Які вірішілі утворіті єдиний керівній орган для организации, репрезентації й коордінації національно-політічного життя України. Цім органом стала Центральна Рада, ее головою звертаючись видатних українського вченого М. Грушевського, Який у березні повернувся з московського заслання Центральна Рада 22 березня бачила відозву "До українського народу", заклікаючі населення до Спок, згуртування, организации політічніх, економічних и культурних товариств [ 10, c.77].

На підтрімку Центральної Ради у Києві 1 квітня булу проведена багатотісячна маніфестація, что закінчилась мітінгом. Прийнято резолюція вісувала вимоги склікаті Установчі збори России та домагатіся автономії України Незабаром утворілісь українські національні заради у Петрограді та Москві, что Негайно налагодиться міцні зв'язки з Центральною Радою.

Важлівою подією стало скликання Центральною Радою Всеукраїнського національного конгресу в Києві 17 - 21 квітня за участю понад 900 делегатів. Характерно, что на конгресі НЕ вісувалося питання про незалежність України. Конгрес признал право создания нового державного ладу в России та Україні за Всеросійськімі установчо Зборів, Вимагаю в России автономії України, визначення ее территории. Конгрес санкціонував Утворення Центральної Ради як Найвищого теріторіального органу власти в Україні, провів ее перевибори. До складу Ради Було звертаючись около 150 представителей від усіх губерній, великих міст України, політічніх партій, других Громадського ОРГАНІЗАЦІЙ, від національніх меншостей, Які населяли Україну [5, c.33].

Головою залишавсь М. ​​Грушевський. Его заступниками стали В. Винниченко та С. Єфремов. После Закінчення конгрес Центральна Рада віділіла зі свого складу виконавчий орган - комітет, что Згідно начали назіваті Малою Радою, на чолі з М. Грушевського и заступниками В. Винниченком та С. Єфремовім.

Головного метою ДІЯЛЬНОСТІ Центральна Рада визначили здобуття єдності українського народу, відродження национальной державності - соборності України Шляхом переговорів з Тимчасовим уряд, оскількі серйозної реальної сили, яка б могла ее підтримати, Центральна Рада не мала, - Власні військові сили вона только начали формуваті. До речі, Лідери національно-визвольного руху України - М. Грушевський, В. Винниченко та інші НЕ вісувалі тоді питання про державну незалежність України, відокремлення ее від России.

Смороду вважать, что достаточно добиться національно-теріторіальної автономії України и входження ее на федеративних засадах до складу оновленої, демократичної Російської держави.

Проти Тимчасовий уряд, Продовжуючи великодержавну політику самодержавства, що не погоджувався даже на таку скромну Вимоги Центральної Ради. Питання про організацію национальной армії в Україні такоже Було рішуче відкінуто. Позицию Тимчасова правительства легко зрозуміті: Він НЕ Бажана втратіті таку Величезне колонію, як Україна. Аджея на тій годину вона давала Російській державі понад 70% вугілля, 96,7% прокату, 68% сортового металу, 53% СОЛІ, 81% олова, 90% срібла, 75% чавуну, а такоже хліб, цукор, м'ясо ТОЩО [12, c.108].

Ворожу позицию относительно Центральної Ради та ее вимог Займаюсь Петроградська Рада робітнічіх и солдатських депутатов, якові тоді очолювалі більшовікі.

Розуміючи, что таким Шляхом автономії України НЕ добиться, Центральна Рада 10 (23) червня видала Перший універсал, у якому закликали населення до самостійного будівництва национальной української державності. "Народе український! Одніні Самі будемо творити наше життя", - позначають в Універсалі.

Місцевімі органами ставали губернські та повітові ради, волосні, сільські народні управи. Альо водночас діялі комісарі Тимчасова правительства, здебільшого Росіяни, котрі замінілі Царське губернаторів и дрібніх чіновніків.

ВСТАНОВИВ Своєрідне двовладдя - Тимчасова правительства та Центральної Ради.

У Києві 18-25 травня состоялся перший Всеукраїнський військовий з'їзд, Який звертаючись Український генеральний військовий комітет на чолі з С. Петлюрою та прийнять решение про создания української национальной армії; у червні - другий з'їзд, что звертаючись Всеукраїнську раду Військових депутатов у кількості 130 осіб, Які ввійшлі у ПОВНЕ складі до Центральної Ради, а 10-16 червня - Всеукраїнський селянський з'їзд (за участь 1500 делегатів), что прийнять решение скасуваті приватну власність на землю и Передат ее без викуп земельної фондові для розподілу среди селян. На з'їзді звертаючись Всеукраїнську раду селянських депутатов, Створено ее Виконавчий комітет (212 осіб), члени которого такоже увійшлі до складу Центральної Ради [14, c.105].

Нарешті, 24-26 липня состоялся ще Всеукраїнський Робітничий з'їзд, де Було Створено Всеукраїнську раду робітнічіх депутатов - вона такоже Повністю увійшла до Центральної Ради (около 100 осіб). Остання поповнити склад представник почти всех національніх меншин. котрі проживали в Україні: росіянамі, євреямі, поляками та ін. Смороду становили 30% Депутатська корпусу Заради, что налічував понад 800 депутатов. У складі Малої Ради ціх представителей Було 18 (на 40 українців).

Таким чином, Центральна Рада стала широким представніцькім органом, справжнім парламентом, де повінні були захіщатіся Захоплення всех націй, СОЦІАЛЬНИХ груп та верств населення України. Однак не всі обрані делегати малі бажання чи змогу брати участь у засіданнях Ради.

Напрікінці червня 1917 р. согласно З першого універсалом БУВ Створений Генеральний Секретаріат як уряд Автономної України. Головою став В. Винниченко (ВІН кож Очола секретарство внутрішніх справ), секретарем (генеральним писарем) - П. Христюк, Згідно - О. Лотоцький. До складу правительства входили Такі генеральні секретарства (міністерства): внутрішніх справ (В. Винниченко); Військових справ (С. Петлюра); земельних справ (Б. Мартос); міжнаціональніх отношений (С. Єфремов, Згідно - О. Шульгін); СУДОВИХ справ (В. Садовський); ФІНАНСОВИХ справ (X. Барановський); харчових справ (М. Стасюк); Шляхів сполучення (В. Голубович); у єврейськіх справах для (У. Зільберфарб); у польських справах для (М. Міцкевич); пошта и телеграфу (О. Зарубін); генеральний контролер (М. Рафес). Згідно Кількість генеральних секретарств збільшілася до 14 [19, c.126].

Щодо национальной пріналежності, то в Генеральному Секретаріаті налічувалося дев'ять українців, два Росіяни, два євреї та поляк; относительно партійної - почти всі належали до різніх соціалістичних партій.

Центральні органи державної влади й управління розгорнулі активності діяльність. Незважаючі на складаний економічну й політічну ситуации, в Україні швидка темпами відбувалося національне відродження.

Перестають діяті заборонено относительно української мови и культури, начали розвіватіся українська преса, створюватіся видавництва, Які випускає художню и Навчальна літературу українською мовою. У Києві були організовані курси перепідготовкі вчителів, Відкрита перша українська гімназія.

В Україні на тій годину діялі три Різні системи управління.

Верховну владу формально здійснював Тимчасовий уряд, Який прізначав своих Комісарів и чіновніків.

Друга система - це Ради, очолені більшовікамі, меншовікамі, есерів.

Третя - Центральна Рада з ее місцевімі органами - радами, управами, спілкамі. Між ними відбувалася вперто боротьба. Хоч влада та авторитет Центральної Ради невпінно зростан, но одночасно среди робітніків и біднішого селянства успешно проводити більшовіцька пропаганда. Під ее Вплив у містах и ​​селах розпочаліся Масові заворушення. Заклик Центральної Ради зберігаті спокій и чекати установчо зборів НЕ вплівалі на збуджене населення.

У липні Делегація Тимчасова правительства на чолі з О. Керенський, что прібула у Київ, погода Визнати Центральну Раду и Генеральний Секретаріат своими Крайова органами в Україні, звівші, однак, українську теріторію только до п'яти губерній (з попередніх дев'яти), а інститут окремої национальной власти - нанівець.

Політичні Лідери України, розчарувавшісь у возможности создания "вільної, демократичної, федератівної России", начали вжіваті конкретних ЗАХОДІВ относительно создания своєї державності, армії, законодавства.

Если у Другому універсалі, видання 16 липня, Політичні керманічі України ще надіяліся на Всеросійські Установчі збори, Які нібіто малі Встановити автономію "України, и підкреслювалі, что Україна НЕ буде відокремлюватіся від России, то Незабаром ситуация змінілася. У всех містах и ​​губерніях створюваліся військові заради, Які активно формуван збройні сили України. Було Прийнято решение про оподаткування населення Єдиним національнім податку, про Усунення з місцевої адміністрації ворожок относительно України сил [18, c.107].

1.3 Жовтневий переворот більшовіків. Его Вплив на Україну

Влада Тимчасова правительства виявило недовготрівалою. Більшовікі на чолі з В. Леніним и Л. Троцький готувалі в России державний переворот. Повстання у Петрограді розпочалося 24 жовтня 1917 р. Вночі з 25 на 26 жовтня (7-8 листопада) озброєні загони моряків, робітніків и солдат захопілі Зимовий палац та арештувалі Тимчасовий уряд. Прем'єр-міністр О. Корейська втік за кордон. Незабаром у Москві, 17 губерніальніх центрах та других містах и ​​місцевостях влада такоже перейшла до більшовіків. Жовтневий переворот або, як его назвали більшовікі - Велика Жовтнева соціалістична революція, - здійснівся.

Другий Всеросійській з'їзд Рад 25 жовтня проголосують перехід всієї влади до Рад, прийнять Декрети про мир и про землю, сформував Більшовицький уряд - Раду Народних Комісарів на чолі з В. Леніним.

Жовтневий переворот більшовіків докорінно змінів становище політічніх сил в России, спріяючі розгортанню революційного, національно-визвольного руху. У зв'язку з Жовтневого подіямі Центральна Рада 7 (20) листопада видала Третій універсал, Яким проголошувалися Утворення Української Народної Республики, но знову ж таки у федеративному союзі с Россией [16, c.73].

Окрім цього, в універсалі були проголошені Такі основні положення:

1. Конфіскація поміщіцького, удільного, церковного, Монастирського землеволодіння и передання земель трудовому народові без викуп.

2. Встановлення 8-годинний робочий дня та державного контролю над виробництвом.

3. Негайно початок мирних переговорів та Укладення справедливого світу между воюючи сторонами.

4. Оголошення повної амністії за Політичні Виступи та ліквідація смертної кари як Міри наказание.

5. Закріплення за населенням усіх прав місцевого самоврядування.

6. Забезпечення за населенням усіх прав и свобод: свободи слова, друку, віри, зборів, союзів, страйків, недоторканості особи и житла, рівноправності усіх мов.

7. Визнання за всіма народами, Які населяють Україну, "національно-персональної автономії" та рівніх прав ТОЩО [17, c.123].

Центральна Рада негативно віднеслася до захоплень власти більшовікамі. У жовтні 1917 р. Центральна Рада на своєму засіданні прийнять резолюцію: "визначаючи что влада у державі ... винна перейти до рук усієї революційної демократії, вважаючі неприпустимо перехід усієї влади Виключно до рук Рад ..., Які являються только частина зорганізованої революційної демократії. Українська Центральна Рада через це вісловлюється проти повстання у Петрограді ".

У постанові 10 листопада Центральна Рада заявила, что, що не ВИЗНАЮЧИ Раднарком, вона буде прагнуті до догоди з "Крайова республікамі", Які вініклі на территории России, з метою создания нового загальноросійського політічного центру.

Оскількі заради в Україні, очолені більшовікамі, признал Раднарком як Найвищий орган влади и відповідно НЕ візнавалі Центральної Ради, то вона розпочала з ними боротьбу - в Полтаві, Конотопі, других містах та селах України. Були роззброєні загони Червоної Гвардії, військові части, что НЕ візнавалі власти Центральної Ради їх вісілалі за Межі України, у Россию.

Раднарком, очоленій В. Леніним, спочатку признал за Українським народом право на відокремлення й Утворення Самостійної держави, Пожалуйста проголосила Декларація прав народів России. Про це говорів и писав сам Ленін. Це ж підкреслював и нарком Військових справ Росії.Л. Троцький у розмові по прямому зв'язку з Головнокомандувачем Збройних силами России М. Криленка 24 листопада 1917 р. Проти відчувші реально загроза втратіті Україну, В. Ленін Швидко переорієнтувався. Раднарком РРФСР 4 (17) грудня 1917 р. видав "Маніфест до українського народу з ультимативними Вимогами до Центральної Ради". Заявляючі, что "Рада Народних Комісарів прізнає Українську Народну Республіку, ее право зовсім відділітіся від России", РНК вісувала Різні звинувачений УНР, зокрема Стосовно Дій Центральної Ради та ее правительства на власній территории, в Україні, з Якими Раднарком НЕ погоджувався. Цей ультиматум БУВ грубим втручанням Раднарком у внутрішні справи України. Від Заради Вимагаю такоже допомагаті революційнім військам, пріпініті роззброєння Радянська полків, Які, до речі, чи не візнавалі, перебуваючих на территории України, власти Центральної Ради [8, c.35].

У відповідь на цею ультиматум Генеральний Секретаріат надіслав Раднаркомові РРФСР ноту, в Якій позначають, что нельзя візнаваті право народу на самовизначення и грубо порушуваті це право, нав'язуючі свои форми політічного влаштую. Проти ця відповідь ситуации НЕ змінила. Раднарком решил пріпініті "всякі словесні загравання" і приступив до активних Дій.

В Харькове 11-12 (24-25) грудня 1917 р. состоялся Перший Всеукраїнський з'їзд Рад, Який, ВИЗНАЮЧИ Україну Федеративною частина Російської РЕСПУБЛІКИ, оголосів Центральну Раду поза законом, передає всю повнотіла власти только Всеукраїнському з'їздові Рад, а на місцях - радам робітнічіх, селянських и солдатських депутатов. Україна оголошувалася республікою Рад. У период между з'їздамі влада належала ЦВК України, обраних на з'їзді у кількості 41 особи (35 більшовіків) на чолі з Ю. Медведєвім. Було звертаючись такоже радянський уряд України - Народний Секретаріат, ширше на теріторію України діяльність декретів та других законодавчо АКТІВ России. Народний Секретаріат складався з 13 секретарств, очоленіх народними секретарями. До его складу входили В. Ауссем, С. Бакинська, Е. Бош, В. Затонській, Ф. Сергєєв, В. Люксембург, Г. Лапчінській та ін. Головою Незабаром ставши М. Скрипник.

Для ПІДТРИМКИ цієї Акції из России в Україну були послані війська. Ще 1 січня 1918 р. Раднарком призначила надзвичайного комісара України - С. Орджонікідзе. Тоді ж В. Ленін надіслав телеграм у Харків - командувачеві більшовицьких войск в Україні В. Антонову-Овсієнку и С. Орджонікідзе: "Дуже й дуже просимо Вжити якнайнещаднішіх революційніх ЗАХОДІВ ... Усіма засоби просуваті вагони з хлібом у Петроград, інакше грозит голод. .. Ленін "[17, c.86]. России для цього передусім и булу потрібна Україна.

Народний секретар радянського правительства України Г. Лапчінській згадує, як народний секретар Військових справ В. Шахрай скаржівся Йому: "Що це за уряд український, что его члени зовсім не знають и не хотят знаті української мови? Що НЕ только НЕ корістується жодних Вплив среди українського Суспільства, но воно даже Ніколи НЕ чуло Ранее їхніх прізвіщ? ... коли всі українізовані части в Харькове мені доводитися роззброюваті, бо смороду НЕ хотят іти за мною на оборону Радянської влади? за єдину військову опору ... ми маємо лишь військо, что прівів н Україну из России Антонов ".

Розділ 2.Проголошення України Незалежною демократичною державою. Розвиток констітуціоналізму

2.1 Четвертий універсал и проголошення України Незалежною демократичною державою

У ЦІ трівожні дні Центральна Рада 9 (22) січня 1 918 р пріймає Четвертий універсал, на якому Зупинимо докладніше. "Народе України, - пишеться в універсалі, - твоєю силою, волею, словом стала на землі Українській Вільна Українська Народна Республіка. Справділася колишня мрія батьків твоїх, борців за вольності и права трудящих. А тим часом Петроградське Уряд Народних Комісарів, щоб повернути під свою вдасть вільну Українську Республіку, оповістіло войну Україні и насілає на наші землі свои війська ..., Які грабують хліб наших селян и без всякої Платні вівозять его в Россию, що не жаліючі даже зерна, приготованим на Засів, вбивають неповинних людей, сіють Скрізь безладдя, злодійство, безчинства ".

Центральна Рада, позначають далі, чи не хоче Війни, що не претендує на Ніякі чужі территории, а "бажає вести свой край до миру, до Творчої роботи, до скріплення. Волі нашої". Оскількі у складі России Україна не могла мати справжньої Волі, то "одніні Українська Народна Республіка становится самостійною, ні від кого не залежних, вільною, суверенною державою".

Чи Було Щось протіпріродне, незаконне у цьом? Ні. Прагнення до свободи, незалежності, бажання буті господарем на життя без землі, а не жити під властью чужінців - це природньо, невід'ємне право кожного народу, кожної нації. Зрештою, Акт проголошення незалежності України состоялся у повній відповідності до Декларації прав народів России, прійнятої Раднаркомом России 2 (15) листопада 1917 р.

Україна, позначають в Четвертому універсалі, хоче жити у мірі та Злагоді з усіма сусіднімі державами, но Жодна з них не винна втручатісь у Внутрішнє життя України. До скликання парламенту - установчо зборів - влада тимчасово буде здійснюватіся Центральною Радою та ее виконавчим органом - Радою Народних Міністрів. Раді Народних Міністрів тут же Було доручили самостійно Проводити переговори про мир з державами Центрального блоку и домагатіся Укладення справедливого світу. Щодо Нашестя "петроградськіх більшовіків, что убожіти та руйнують наш край, пріпісується Уряду твердо и рішуче взятися до Боротьба з ними". После Підписання світу планувалося розпустіті армію, а вместо неї создать народну милицию [11, c.146].

Зруйновані війною міста и села малі буті відбудовані за кошти держави. З поверненням додому демобілізованіх солдат у всій Україні плануваліся перевибори місцевіх ОРГАНІВ власти - міськіх, Сільських, волосних и повітових народних рад, міськіх дум. До перевіборів "слід Встановити на місцях таку вдасть, до якої б люди малі довір'я и яка б спиратися на всі революційно-демократичні верстви народу". Пропонувалося всім радам селянських, робітнічіх и солдатських депутатов співпрацюваті на благо українського народу.

Щодо аграрного питання, в Універсалі повідомлялося:

"Земельна комісія ... Вже вироби закон про передачу землі трудовому народові и без викуп, прийнять за основу Скасування власності за (очевидно, поміщіцької - Т. Б) и соціалізацію землі". Проект закону планувалося Розглянуто и ухвалено на найближче засіданні Центральної Ради, "щоб передача землі в руки трудящих неодмінно Відбулась ще до качана Весняних робіт". Усі ліси, води и надра конфісковувалісь у попередніх власніків и переходили у власність держави. Оскількі "війні наступає кінець, пріпісуємо раді Народних Міністрів приступити до переведення всех заводів и фабрик на мирний стан, на Вироблення продуктів, потрібніх самперед трудящим масам".

В Універсалі йшлось такоже про необходимость Вжити терміновіх ЗАХОДІВ относительно ліквідації Безробіття, матеріального забезпечення інвалідів, сиріт, людей похилого віку и всех тих, хто потерпів від Війни.

Проголошувалися націоналізація "найважлівішіх галузь торгівлі", весь дохід від якої "піде на Користь народові". Встановлювали монополія держави на зовнішню торгівлю. Для конкретної реализации ціх Положень уряд повинен БУВ подати проекти відповідніх Законів, а такоже Видати Розпорядження про "монополію держави на виробництво заліза, шкір, Тютюн та других товарів и продуктів, з якіх найбільше бралося прібутків з робочих класів на Користь непрацюючих класів".

Встановлювався контроль держави над усіма банками, "які допомагать візіскуваті трудові класи". З цього часу кредити банків повінні були надаватіся "головним чином на підтрімку трудового населення та розвиток народного господарства в Україні" [17, c.55].

Раді Міністрів пріпісувалося "рішуче боротися з усіма контрреволюційнімі силами, а всякого, хто клікатіме до повстання проти Самостійної Української Народної Республики, до повороту старого ладу, - карати, як за державну зраду!".

Назвемо ще Такі дуже Важливі Пункти універсалу:

"Всі демократичні права и свободи громадян потверджують. Всі нації в Українській Народній Республіці корістуються рівнімі правами и національно-персональну автономією". Розуміючи нестійкість и непевність

свого становища, будучи звідусіль оточеною ворогами та недоброзічлівімі Сусідами, Центральна Рада проголошувалися;

"Все, чого НЕ встігнемо сделать ми, ті довершувати, справляти и до останнього порядку приведуть Українські Установчі Збори".

Цікаво, что Центральна Рада, проголосують незалежність України, и надалі НЕ відкідала возможности укласті федеративний союз "з народними республікамі колішньої Російської держави".

Ось таким БУВ цею відомій документ - Четвертий універсал Центральної Ради. Без сумніву - прогресивний, без сумніву, незважаючі на певні недоробкі и неясності, - Історично значущих. ВІН завершивши складаний и нелегкий процес становлення у ті роки Української державності.

Проголошення суверенної Української Народної Республики віклікало Значний міжнародний резонанс, ее признал у 1 918 р .: Румунія, Франція, Великобританія, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія, Туреччина, Японія, Китай, Португалія, Данія, Греція, Норвегія, Ірак , Іспанія, Фінляндія, Польща, Швеція, Швейцарія та ін .; у 1919 р. - Угорщина, Чехословаччини, Ватикан, Голландія, Італія ТОЩО. Проти у січні російські війська під командуванням колишня полковника царської армії М. Муравйова розпочалі наступ на Центральну Раду. До них прієдналіся Донецькі робітнічі загони, части Червоного козацтва, Харківська червона гвардія. Одночасно 16 (29) січня у Києві вібухнуло Збройних повстання робітніків заводу "Арсенал". Воно трівало Шість днів. Чима арсенальців Було вбито, 300 - розстріляно. Цей факт подавався як найхарактернішій приклад контрреволюційності Центральної Ради. Альо чи могла вона вчініті інакше? Як аналогія напрошується Інший характерний приклад - повстання кронштадськіх матросів 1921 р. проти Радянської влади. Воно Було нещадно придушене, а Тисячі матросів, Які здали власти, без усяк суду и слідства розстріляні.

Об'єднані Російсько-українські радянські війська 26 січня (8 лютого) 1918 р. после завзятих боїв и багатогодінного артілерійського обстрілу міста зайнять Київ. У его обороні погибли під Колами 300 українських юнаків-студентів та учнів старших класів гімназій, Які намагались Зупинити части більшовицьких матросів. На вулиця міста більшовіцькі війська вчинили жорстокий погром, розстрілюючі багатьох людей часто только за ті, Що розмовляю українською мовою чи були у вишиванках. Центральна Рада евакуювалась до Житомира.

У Брест-Литовське, де проходили мірні переговори между державами Центрального блоку та Россией, 27 січня 1918 р. Делегація Центральної Ради від імені Української Народної Республики, якові признал країни Центрального блоку, підпісала з Німеччіною та ее союзниками (Австро-Угорщиною, Болгарією и Туреччина) мирних догоду. Взамін на Визнання своєї власти в Україні Центральна Рада зобов'язана поставити, Німеччині около 1 млн. Т хліба, величезне Кількість Іншого продовольства та сировини. Щоб утріматі владу. Центральна Рада звернула до німецького правительства з Проханов про військову допомогу, оскількі достатніх Власний Збройних сил не Було. Німецькі та австро-угорські війська 18 лютого начали окупацію України. Однако цею відчайдушній Захід НЕ врятував Центральної Ради. У стране пошірювалося невдоволення, розгорнулася боротьба проти окупантів. Центральна Рада втрачала соціальну опору, авторитет, а 29 квітня 1918 р. вона зібралася на черговий Засідання [20, c.34].

2.2 Конституція Української Народної Республики

Окрім других Законів, обговорювалася и булу прийнятя Конституція Української Народної Республики - Основний закон держави, ее опрацювала спеціальна Конституційна комісія на чолі з професором М. Грушевського, что Вівче досвід Конституційного законодавства різніх стран світу, передусім найближче сусідів України, якіх об'єднували Спільні або подібні з нею історичні, економічні, Політичні умови розвитку.

Конституція мала підназву: "Статут про державний устрій, права и вольності УНР".

Вона Складанний з восьми розділів и 85 статей:

І розділ - Загальні постанови;

II розділ - Права громадян України;

III розділ - Органи влади Української Народної Республики;

IV розділ - Всенародні збори Української Народної Республики;

V розділ - Про Раду Народних Міністрів Української Народної Республики; VI розділ - Суд Української Народної Республики;

VII розділ - Національні Союзу;

VIII розділ - Про ТИМЧАСОВЕ припиненням Громадянських свобод.

У розділі "Загальні постанови" підкреслювалося, что Українська Народна Республіка - держава "суверенна, самостійна і ні від кого не залежна", а носієм державного суверенітету є увесь народ України, всі громадяни України, Які прожівають на ее территории. Реально свой суверенітет народ здійснюватіме через Всенародні збори України (ст.3) [17, c.52].

Звертає на себе Рамус ст.4, де позначають, что територія України - єдина, неподільна и без Згоди 2/3 депутатов всенародного зборів ніяка зміна кордонів України, а такоже ніяка зміна у державно-правових відносінах якоїсь части территории держави до всієї цілісності Неможливо. "Чи не порушуючі єдиної своєї влади, - підкреслюється у ст.5, - УНР надає своим землям, волостях и громадам права широкого самоврядування". Усім націям и національностям, Які населяють Україну, надавав право "на впорядкування своих культурних прав у національніх союзах".

Відразу за дерло Загальна Розділом йшов розділ про Громадянські права й свободи. Отже, у тогочасній Українській державі велике значення надавав проблемі проголошення и гарантування прав та свобод громадянам.

Громадянином УНР вважаю Кожна особа, яка Набуль це право у передбачення законодавством порядку.

Інститут Подвійного громадянство НЕ допускався. Позбавіті людину громадянство МІГ только суд РЕСПУБЛІКИ. Цивільно-правова, громадянська и політична дієздатність наступала з 20-річного віку. "Ніякої різниці у правах и обов'язки между чоловіком и жінкою, - писав у ст.11 Конституції, - право УНР не знає".

У Конституції підкреслювалося (ст.12), что всі громадяни Рівні у Громадянських и політічніх правах - Незалежності від статі, національності, раси, віросповідання, освіти, майнового стану. Використання старих тітулів и Звань заборонялося. Оберігалася недоторканість особи, житла, таємниця листування. Порушення ціх останніх прав допускалося только правомочними органами у випадках, передбачених законом.

Ніхто НЕ обмежувався на территории України у свободі слова, друку, віросповідання, создание ОРГАНІЗАЦІЙ и союзів, праві на страйк, если только вказані Дії НЕ малі характеру крімінального злочин. Проголошувалися повна свобода Вибори місця проживання и пересування.

На территории УНР скасовувалісь як вид наказание смертна кара, тілесні наказание та ті, что звертатись до організаторів Людський Гідність и честь. Скасовувалась (як наказание) конфіскація майна.

Виборча (активне и пасивне) право надавати только громадянам УНР, Яким на день віборів віповнілося 20 років. ВИБОРЧИЙ право Було Загальне, рівнім, таємнім. Чи не могли голосувати и буті обраних только особини, візнані у законному порядку душевнохворімі.

У Наступний чотірьох Розділах Конституції йшлось про Вищі органи державної влади, управління й судові органи.

Основу побудова Структури Вищих ОРГАНІВ держави становила відома теорія розподілу влади - на законодавчий, виконавчого и судів. Отже, Найвища законодавчо влада вручена, согласно з Констітуцією, всенародне Зборів, виконавча - раді Народних Міністрів, судова - Генеральному Суду.

Місцевімі органами власти й управління стали віборні Заради та управи-у громадах (Сільських и міськіх), волостях, землях.

Парламент країни - Всенародні Збори - МАВ обирати населення на основе Рівного, прямого, загально, таємного Голосування за пропорційною системою віборів: депутат від 100 тис. жителей рядків на три роки. Проголошувався принцип депутатської недоторканості, вводиться оплата праці депутатов. Сесії парламенту повінні були склікатіся двічі на рік. На першій Сесії вібірався Голова, его заступник и так звані товариші. Всі смороду становили Презідію всенародного Зборів. Голова організовував и очолював роботу парламенту, віконував "усі ЧИННОСТІ, зв'язані з Представництвом Республики" (ст.35).

Закони прийомів только парламентом. ВІН встановлювали бюджет країни, оголошував войну, укладав мир ТОЩО. Право законодавчої ініціативи належало: ПРЕЗИДІЇ всенародного Зборів, партійнім фракціям, зареєстрованім всенародного Зборами, групам депутатов (Не менше 30 осіб), раді Народних Міністрів, органам самоврядування, Які об'єднували НЕ менше 100 тис. віборців, виборцям у кількості НЕ менше 100 тис. осіб.

Рада Народних Міністрів формуван, согласно з Констітуцією, Головою парламенту, ее склад и программа затверджуваліся парламентом. Перед ним уряд відповідав за свою діяльність - як КОЖЕН министр зокрема, так и уряд загаль. У випадка вотуму недовір'я смороду були зобов'язані (як міністри, так и уряд) піті у відставку. Парламент більшістю у 2/3 голосів МІГ віддаті їх під Слідство и суд (ст.58).

Депутати парламенту малі право Депутатська запиту до правительства. Впродовж семи днів ОКРЕМІ міністри чі уряд повінні були дати відповідь.

Найвищий судом РЕСПУБЛІКИ оголошувався Генерали ний суд, Який обірався всенародного Зборами. ВІН ви ступаєте як касаційна інстанція для других судів, які не МІГ буті судом Першої та Другої інстанцій и мати Функції адміністратівної власти. На Який рядків обірався Генеральний суд та інші суди країни, як смороду оббирати - у Конституції не сказано. Це мало буті вірішено окремим законом про Судоустрій. Зато у Конституції є інше важліве положення: "судів вірішень НЕ могут Изменить ні ЗАКОНОДАВЧІ, ні адміністраційні органи власти (ст.63).

Судочинство оголошувалось уснім и голосні, усі громадяни, Незалежності від посад, - рівнімі перед судом и перед законом.

Окремий розділ Конституції розглядав національні проблеми. "Кожна з населяючіх Україну націй, - позначають у ст.69, - має право в межах УНР на Самостійне устроєння свого національного життя, что здійснюється через органи національного Союзу". Кожна національна меншинних входити у свой Національний Союз, обирає свои органи самоуправління. КОЖЕН Національний Союз відає законодавство, что не винних протірічіті Конституції та законодавству України (в ІНШОМУ випадки створюються Спільні "погоджувальні КОМІСІЇ"), встановлює свой бюджет ТОЩО. Органи шкірного національного Союзу були органами не є Громадська, а державна, что надавало Їм відповідній правовий статус и авторитет.

Цікавім БУВ Останній розділ Конституції, де йшлось про можлівість Тимчасова (Не более чем на три місяці) прізупінення Дії Громадянських прав и свобод - у випадка Війни чи внутрішніх Заворушення. Таке решение прийомів Всенародні Збори, а у вінятковіх, терміновіх випадки - Рада Народних Міністрів.

Нічого у Конституції НЕ Було записано про герб, прапор, гімн держави, про основні принципи внутрішньої та зовнішньої політики, порядок избрания місцевіх ОРГАНІВ власти й управління, органів прокуратури, судів систему ТОЩО.

Конституція, очевидно, повинна булу мати Тимчасовий характер, Аджея вона створювалася на перехідній период - период становлення української державності. Незважаючі на це, вона мала демократичний характер, булу доброю правовою основою держави, основою для Всього Іншого законодавства України, создание демократичної державності, законності, правопорядку [14, c.53].

2.3 Українська держава за Гетьмана П. Скоропадського та Діректорії

Зайнять всю Україну, 29 квітня німецькі войск розігналі Центральну Раду, поставивши при власти Колишня Царське генерала, великого землевласніка, нащадка козацької старшини Павла Скоропадського. У Києві 30 квітня на так званому з'їзді хліборобів Скоропадського звертаючись гетьманом України. Цього ж дня гетьман опублікував "Грамоту до Всього українського народу". Повідомляючі про свой Прихід "волею народу" до влади, ВІН оголосів Центральну Раду та ее встанови нездатнімі до державної Творчої праці, заявил, что для забезпечення порядку и Спок ВІН бере Необмежений владу над Україною, оголошує розпущенімі Центральну Раду, ее Місцеві органи та установи, земельні комітеті, уневажнює все ее законодавство, Повертає правову силу всім попереднім видам и формам пріватної власності за.

Ставши на ґрунті української державності, якові нібіто врятували Німеччина й Австро-Угорщина, что, "Вірні своєму пріреченню (обіцянці), готові й далі боротися за волю та мир в Україні", гетьман обіцяв проведення у Майбутнього віборів до українського законодавчо сейму, право викупити селянами землі у поміщіків та других великих землевласніків (за їх Згідно), відбудову Крайової торгівлі, промісловості.

Потім БУВ виданий гетьманський декрет про Тимчасовий державний устрій України, что встановлювали вместо демократичної РЕСПУБЛІКИ свого роду констітуційну Спадкового монархію. Гетьманові належала вся повнотіла законодавчої та віконавчої власти, ВІН БУВ кож Верховної "воєводою" армії, флоту. Замість назви держави Українська Народна Республіка встановлен нову Назва - Українська держава. Поновлена ​​Попередній, діючий ще за царату адміністративно-територіальний поділ - на губернії, повіті, волості. Уряд, сформованому гетьманом. складався здебільшого з российских кадетів и монархістів. У губерніях, повітах прізначаліся старості - такоже з колішніх генералів, поміщіків, Царське чіновніків. Під. вигляд так званої державної варти відроджувалася стара охранка, поліція. Весь штаб и командування Військових частин Складанний з Царське офіцерів. Офіційною Урядовий мовою булу російська.

Розпочалося Масове повернення поміщіків и капіталістів в Україну - российских, польських та ін. Їм Повертайся землі, маєтки, заводи й фабрики, ПАЛАЦ, віплачувалась компенсація за збитки. Народні масі позбавляліся політічніх прав и свобод. Було ліквідовано 8-го-дінній робочий день, у селян відбіраліся Захоплення ними землі, інвентар. Жорстокости прідушуваліся будь-які прояви невдоволення чи опозиції.

Діяльність Гетьманська установ та ОРГАНІВ проходила під Суворов наглядом окупаційної влади, что посил продовжувала грабуваті Україну. Ешелону відправлялось у Німеччіну зерно, м'ясо, мед, цукор, масло, промислове устаткування. Така грабіжніцька політика окупаційної влади та антинародна - гетьманату, віклікалі а Україні все более Обурення, Опір.

Водночас у период гетьманату Українська держава мала й певні здобуткі. Зокрема, це стосується зовнішньо-Політичної сфери. Відбувся обмін дипломатичними представник з державами Центрального блоку. Розпочаліся переговори з Румунією, Фінляндією, Швейцарією, Іспанією, Данією, Швецією ТОЩО. Під лещат німців даже Росія відряділа до Києва мирну делегацію на чолі з X. Раковського. У Києві 12 червня между Обом країнамі БУВ підпісаній прелімінарній світ. Росія признал Українську державу, сторони Зобов'язано Встановити діпломатічні отношения на Рівні консульсько.

Відбудовуваліся залізниці, мости, дороги. Удалось налагодіті фінансові справи. Проводиться Важливі СУДОВОЇ-реформи. Створювалася система губернськіх и повітових судів. Сенат вважався найвищу судів органом. Судочинство стало загально відоме, з участю присяжних засідателів. Помітнімі були здобуткі у Галузі культури й освіти, а чому велика роль належить міністру освіти М. Василенка. Так, 6 жовтня в урочістій ​​обстановці у Києві Відкрився перший державний український університет, потім другий - у Кам'янці-Подільському. В усіх Вищих Навчальних закладах начали працювати кафедри української мови, літератури, історії. Засновано український державний театр, Національний музей, Національну крапель. Створено Українську академію наук, Урочисте відкриття якої відбулося 24 листопада 1918 р. Президентом Академії звертаючись В. Вернадського.

У середіні квітня в зв'язку з окупацією німцямі України ЦВК и Народний Секретаріат, Які перебувалі в Таганрозі, були ліквідовані, вместо них Створено Повстанбюро з дев'яти Членів. За ухвалив ЦК КП (б) У 28 листопада 1910 р. у Курська Створено Тимчасовий робітнічо-селянський уряд України, куди входили В. Аверін, К. Ворошилов, В. Затонській, Ю. Коцюбинський, Ф. Сергеєв та ін. Маніфестом 29 листопада ВІН проголосує повалення влади гетьмана и Відновлення власти Радий в Україні, для чого попросив ВІЙСЬКОВОЇ допомоги в России.

Набліжався кінець імперіалістічної Війни. Центральний блок зізналася у ній поразка. В Австро-Угорщині та Німеччині у Жовтні-лістопаді 1918 р. вібухнула революція. ВЦВК РРФСР 13 листопада оголосів Брест-Литовський мирний договір анульованім. Розпочався новий наступ Радянська войск на Україну. Німецькі та австро-угорські війська НЕ ​​Хотіли более воювати. Гетьман Скоропадський втрачав свою Останню опору. Українські партии, інші организации об'єднуються в Український Народний Союз и почінають готувати повстання проти гетьманату. На таємному засіданні УНС 13 листопада БУВ Створений уряд Діректорії на чолі з В. Винниченком и С. Петлюри. Петлюра посів пост головного отамана Збройних сил УНР. З Фастова, де знаходится Діректорія и формуван ее збройні сили, почався наступ на Київ. Нечісленні війська Діректорії (менше Тисячі воїнів), основу якіх стає батальйон Січових Стрільців (300 осіб), вщент розбили Гетьманців.

До них начали масово прієднуватіся повстанці, а 14 грудня 90-Тисячна армія Діректорії здобула Київ. Скоропадський зрікся влади и втік до Німеччини.

Уряд Діректорії 19 грудня урочистих в'їхав у Київ. Влада Діректорії Швидко ВСТАНОВИВ на значній территории України. Знову начали діяті Заборонені Гетьманатом заради. Поспішно формуван регулярні збройні сили, основу якіх стає корпус січових стрільців під командуванням Є. Коновальця.

Діректорія відновіла дію усіх Законів УНР, ухвалено новий закон про передання поміщіцької землі селянам без викуп. На качану грудня Діректорія решила взяти за основу розбудови держави так звань трудовий принцип, согласно з Яким влада у губерніях и повітах мала належати трудовим радам робітніків, селян, інтелігенції (без будь-якої участия експлуататорського елементів). Центральні органи влади й управління МАВ утворіті Трудовий Конгрес - свого роду парламент, сформованому з делегатів робітніків, селян и Трудової інтелігенції. До речі, ця своєрідна система Політичної власти булу розцінена зарубіжною пропагандою як "більшовіцька".

Перша сесія Трудового Конгресу відбулася 23-28 січня у Києві. У ній взяли участь около 300 депутатов (з 528). Конгрес затвердивши Акт з'єднання УНР и ЗУНР (конкретніше про це йтіметься далі), передавши тимчасово законодавчо и виконавчого власти Діректорії, проголосують загальне виборча право для віборів майбутнього українського парламенту, но через Більшовицький наступ ВІН перервав Засідання [8, c.71].

Внутрішня и зовнішня ситуация, в Якій опінію Діректорія, булу дуже складаний. Південь України вместо німецькіх захопілі англо-американські, французькі, а такоже грецькі, румунські війська. На Западе, в Галичині, Йшла кровопролитна війна з поляками. Проголошена там Західноукраїнська Народна Республіка потребувала допомоги.

Зі сходу почався наступ Радянська войск, оскількі радянські Уряди России та України оголосілі Діректорію контрреволюційною, буржуазно-націоналістічною властью и начали проти неї збройні Дії. Вже у першій половіні січня радянські війська зайнять всю Лівобережну Україну. У багатьох селах и містах повстали робітники й селяни, сподіваючісь, что радянська влада дасть Їм более, чем Діректорія. Остання, як и Центральна Рада, основним завдання вважаю побудову Української держави, відкладаючі розв'язання болючих СОЦІАЛЬНИХ проблем не пізніше, коли будуть склікані Всеукраїнські Установчі збори. Це вміло вікорістовувала більшовіцька пропаганда, пошірюючі, окрім цього, Всілякі наклеп на українську владу.

"Нам необходимо повернути Україну России, - говорів тоді Л.Троцький, - без України нема России "[17, c.47].

Залиш напрізволяще, Діректорія гарячкове шукала виходи з тяжкого становища. Вона вступила у переговори з представником французьких войск, что перебувалі на півдні України (зокрема, в Одесі). Тут БУВ підпісаній документ про передачу України під протекторат Франции. Альо ця спроба Діректорії найти якогось союзники не увінчалась успіхом. У Франции та в ее окупаційніх військах пошірювався революційний рух, и Незабаром ЦІ війська були віведені з України.

З Огляду на інтенсівне продвижения Радянська войск та їх небажаним пріпініті наступ, 16 січня 1919 р. Діректорія оголосіла войну Радянській России. Альо сили були Надто нерівнімі. Напрікінці січня-на качана лютого радянські війська розбили основне угруповання войск Діректорії під Києвом, а 5 лютого смороду зайнять Київ. У квітні під ударами Радянська войск и повстанських загонів сили Діректорії були Повністю розбіті, відступівші частково у Східну Галичину, а частково у Румунію [15, c.64].

С. Петлюра у ліпні 1919 р., Об'єднавшись з Українською Галицького Армією и скоріставшісь настане Денікіна, знову вступивши у Межі України. После завзятих боїв 30 серпня его війська зайнять Київ. Щоправда, Вже следующего дня у місто ввійшлі денікінці, Які НЕ візнавалі ніякої України и Діректорії. Розпочався драматичний відступ войск Діректорії аж до Кам'янця-Подільського. У такій ситуации Петлюра провівши активні переговори з Польщею, сподіваючісь найти союзника у борьбе с більшовікамі. Проти цього рішуче запротестували галичани, Розуміючи, что союз Петлюри з Польщею и Надання нею допомоги Діректорії состоится! за рахунок Східної Галичини, якові Петлюра віддасть Польщі. Розгорівся Конфлікт. Командування УГА (три корпуси) оголосіло про перехід до Денікіна (17 листопада), а через Деяк годину - на БІК Червоної Армії. Петлюра Із залишком войск перейшов на теріторію Польщі, звідки у квітні 1920 р., Підпісавші з Ю. Пілсудськім Варшавський договір, вірушів з его армією в Останній Невдалий похід в Україну. Однако и білополякі, и его війська були розбіті Червоною армією. Ще одна спроба создать незалежну Українську державу закінчілася Невдача.

Висновки

Досвід розвитку незалежної України за Останнє десятиліття показує, что для того, щоб правильно візначіті ее перспективи, та патенти, віявіті та засвоїті уроки минув, зважіті КОЖЕН етап вітчізняної історії, сделать з цього відповідні Висновки.

Одна з найскладніших та драматичних сторінок Нашої Політичної історії - 20-ті роки ХХ століття. Саме в цею период Почаїв формуватіся політична та економічна структура країни, ее ідеологічне "обличчя", Які в течение семи десятіріч визначавши частку країни та миллионов ее громадян. У цею ж годину Було закладами Перші Цеглина у монумент радянського тоталітаризму, Який ставши своєріднім негативно феноменом ХХ століття.

Прійняті в тій годину універсали та Конституція, повінні були мати Тимчасовий характер, Аджея смороду створюваліся на перехідній период - период становлення української державності. Незважаючі на це, смороду малі демократичний характер, були доброю правовою основою держави, основою для Всього Іншого законодавства України, создание демократичної державності, законності, правопорядку.

Отже, вихід України в кінці 1917 р. на міжнародну арену з перетворенням автономістського курсу самостійніцькім, здійснювався у руслі розвитку загальносвітовіх демократичних державно-правових процесів. Розбудова державності в Україні за концепцією Центральної Ради проходила в условиях Надзвичайно Гостра противостояние різніх політічніх партій и сил. Боротьба за владу НЕ Припін и в часи гетьманської Української Держави, хоча в цею период Було Створено найпотужніший державний апарат. Підвалінамі его организации ставши зразок царської России.

Список використаних джерел

1. Графський В.Г. Загальна історія держави і права: Підручник для вузів. - М .: Видавництво НОРМА, 2003. - 744 с.

2. Греченка В.А., Ярмиш О.Н. Україна у добу "раннього" тоталітаризму (20-ті роки ХХ ст): Монографія. - Харків: Вид-во НУВС, 2001. - 276 с.

3. Історія держави і права слов'янських народів. Навчальний посібник / За ред. І.М. Кузнєцова. Мн .: БГЕУ, 1998..

4. Історія вітчизняного держави і права. Частина I. Підручник (Під ред.О.І. Чистякова). - М., 1998. - 350 с.

5. Історія політичних і правових навчань. Підручник / Під ред.О.Е. Лейста. - М .: Юридична література, 1997..

6. Історія держави і права України. Підручник. - У 2-х т. / За ред.В.Я. Тація, А.Й. Рогожина, В.Д. Гончаренка. - Том 1. - К. авторів: В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О. Д. Святоцький та ін. - К .: Концерн "Видавничий Дім" Ін Юре ", 2003. - 656 с.

7. Історія держави і права України: Курс лекцій / За ред.В.Г. Гончаренка. - К., 1996..

8. Історія держави і права України: Навч. посіб. / За ред. А.С. Чайковського. - К., 2000.

9. Історія держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина. Академічний курс. - К., 2000. - Т.2.

10. Історія держави і права України: У 2 ч. / За ред. А.Й. Рогожина. - К., 1996..

11. Історія українського права: Навч. посіб. / За ред. О.О. Шевченка. - К., 2001..

12. Куз'мінец' О., Каліновс'кій В., Дігтяр П. Історія держави і права України: Навч. посіб. - К., 2000.

13. Кул'чіц'кій В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: Навч. посіб. - К., 2001..

14. Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навч. посіб. - К., 1999..

15. Тимощук О.В. ОХОРОНА апарат Української Держави (квітень - грудень 1918 р.): Монографія. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. - 462 с.

16. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2 т. - К., 1996-1997.

17. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред.В.Д. Гончаренка. - К., 1997. - Т.2.

18. Ченцов В.В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки. Тернопіль, 2000..

19. Шаповал Ю, Україна XX століття: Особи та події в контексті важкої історії. - К .: Генеза, 2001..

20. Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політічніх и правових вчень. - К .: Юрінком Інтер, 1999. - 304 с.