Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Виховання уваги учнів на уроках історії

Скачати 38.68 Kb.
Дата конвертації 25.07.2019
Розмір 38.68 Kb.
Тип реферат

Розвиток уваги молодших підлітків на уроках історії


зміст

Вступ

Теоретична частина.

1. Поняття увагу.

2. Розвиток уваги на різних етапах уроку історії.

1) Організація уваги на початку уроку

2) Організація уваги під час опитування

3) Організація уваги під час пояснення нового матеріалу

4) Організація уваги під час закріплення матеріалу

5) Організація уваги при вказівці домашнього завдання

Практична частина:

Приклади завдань на розвиток уваги молодших підлітків на уроках історії.

висновок

Список літератури.


Вступ

Увага є обов'язковим компонентом навчально-пізнавальної діяльності. Формування інтересу до предмета, створення на уроці атмосфери доброзичливості і разом з тим вимогливості до виконання завдань будуть сприяти підтримці уваги учнів протягом усього уроку. [1]

Зосередженість уваги учнів - одна зі складових успішного засвоєння навчального матеріалу. Урок історії в цьому випадку так само не є винятком.

Історичний матеріал, як правило, цікавий і різноманітний за змістом. На одному уроці часто чергуються сюжетне виклад захоплюючого події (наприклад, військових походів київських князів, штурму Ізмаїла) і пояснення менш цікавого матеріалу (наприклад, прийняття першого п'ятирічного плану), тому важливо розвивати такі якості довільної уваги учнів, як стійкість, розподіл, переключення.

Розвиток увагу - одна з основних задач вчителя, для реалізації, якої він повинен володіти не тільки історичними знаннями, а й знаннями з психології та педагогіки.

Предметом даного дослідження є увагу школярів і варіанти його розвитку.

Цілі даної курсової роботи:

1) Розповісти про поняття уваги.

2) Уявити варіанти розвитку та активізації уваги учнів на різних етапах уроку історії

3) Дати оцінку застосування варіантів активізації уваги на прикладі уроку історії у молодших підлітків.

Неуважність учнів, а внаслідок цього неуспішність і погана засвоюваність навчального матеріалу є проблемою багатьох сучасних шкіл. Особливо це проявляється в середовищі молодших підлітків - учнів 5-7 класів. Ці діти зовсім недавно перейшли з молодшої ланки в середню, відповідно їм ще складно адаптуватися до нової форми викладання, до нових вчителям - предметників. Тому особливо важливо розвивати увагу дітей саме на цьому перехідному періоді, для того щоб попередити подальшу втрату інтересу до предмета і до навчання в цілому по причині відсутності зосередженості уваги. У цьому полягає актуальність даної теми.

При написанні роботи використовувалися праці з педагогіки і психології, такі як Страхов І.В. «Виховання уваги у школярів», Гоноболин Ф.Н. «Увага і його виховання»; статті з журналу «Викладання історії в школі», матеріали з сайту фестивалю педагогічних ідей «1 + Сентября». На основі даних робіт був зроблений аналіз варіантів розвитку уваги школярів і на основі отриманих результатів практичне завдання з урахуванням варіантів розвитку уваги на уроках історії в 5 класі.


I. Теоретична частина

1.Поняття увагу [2]

Увагою називається зосередженість психічної діяльності на певних об'єктах. Воно є важливою умовою ясності і виразності сприйняття і розуміння людиною предметів і явищ у відносинах між ними. Зосередженість свідомості - якісно своєрідне його стан, необхідне для успішної та продуктивної діяльності.

Вже перед початком роботи увагу виражається в готовності до сприйняття і дії, ще більш його значення проявляється в самому процесі праці. У цьому сенсі зосередженість можна охарактеризувати як робочий стан свідомості.

Увага людини до якого-небудь предмету має двосторонній характер. З одного боку, воно виражається в заглибленості в роботу, яка доходить надзвичайно свого розвитку до повного поглинання діяльністю і. з іншого - у відверненні від всього, що заважає роботі, ускладнює або ускладнює її виконання. Ці дві сторони зосередженості перебувають у взаємозв'язку, і те чи інше їх співвідношення багато в чому впливає на продуктивність праці. Зі сказаного випливає, що під увагою не можна розуміти будь-яку окрему форму психіки. Увага невіддільне від психічних процесів і станів, воно є необхідним психологічним компонентом діяльності людини. [3] Зосередженість проявляється в сприйнятті нового навчального матеріалу, в запам'ятовуванні і відтворенні, а так само в практичному застосуванні отриманих знань.

2. Розвиток уваги на різних етапах уроку історії [4]

Виховання уваги школярів не зводиться до якихось окремих прийомів педагогічного впливу. Але є систему навчально-виховних впливів. Кожен з її методичних елементів може мати позитивне значення. Однак ефективність застосування окремих методів і прийомів розвитку уваги буде значно знижена, якщо вони будуть використовуватися відокремлено щодо інших форм виховного впливу. Дієвість тих чи інших методів виховання уваги посилюється, якщо вони поєднуються з іншими, заповнюють і підтримують їх. Застосування окремих методів виховання уваги та оцінка їх виховної цінності повинні бути строго конкретними.

Систему навчально-виховних впливів, що формують увагу школярів, входить:

1. застосування обширного комплексу дидактичних вимог до проведення уроку

2. організація навчальної роботи в школі і в домашніх умовах. Спирається на наукові вимоги до режиму праці школярів

3. створення гігієнічної обстановки в школі і в домашніх умовах відповідно до наукових вимог фізіології і гігієни розумової праці школярів.

Основними теоретичними передумовами виховання уваги учнів є такі положення:

- обумовленість особистості школяра об'єктивними умовами його розвитку виховання.

- Керівна роль вихователів у формуванні уваги учнів

- Знання рефлекторного механізму уваги, основний фізіологічної передумовою виховання уваги є «найвища пластичність» вищої нервової діяльності

- Роль особистості школяра в розвитку його уваги, особливо значення свідомого ставлення учнів до навчання в школі і виконання своїх шкільних обов'язків.

- Виховання уваги учнів здійснюється через їх навчальний праця шляхом неухильного розвитку культури їх розумової праці, вміння вчитися, оволодіння навичками і вміннями розумової роботи.

- Виховання уваги повинно спиратися на встановлені в психології закономірності вікового розвитку учнів.

Виховання уваги в широкому значенні цього поняття нерозривно пов'язане з вихованням особистості школяра, формування стійкого, свідомого інтересу до навчання, а сумлінного ставлення до навчальної роботи, самостійності в навчальних заняттях і подоланні труднощів навчальної праці, наполегливості і організованості в роботі.

Практично виховання уваги здійснюється головним чином через засвоєння учнями знань і умінь на уроках і виконання домашніх завдань.

Варто звернути увагу на виховання уваги учнів на різних етапах уроку.

1) .Організація уваги учнів на початку уроку.

Кожен урок починається з організаційної частини. Вчителю необхідно з самого початку уроку опанувати увагою учнів. вчителя виконують це завдання по різному. Одні вимагають організованого вставання всіх учнів і тільки тоді вітають їх і відзначають відсутніх. Це сприяє швидкому переключенню уваги учнів.

Нерідко учні не помічають, що вчитель зайшов до класу і продовжують займатися своїми справами. Для цього потрібно дати зрозуміти, що зміна закінчилася, дочекатися поки все стануть, а потім тільки вітати учнів і відзначати відсутніх.

Урок необхідно починати тільки тоді, коли всі учні заспокоїлися і підготувалися до роботи. В іншому випадку доводиться кілька разів заспокоювати учнів, повторювати: «кінчайте шуміти», «заспокоюється». Це негативно відбивається на ході уроку, в таких випадках важко активізувати увагу учнів.

Велике значення для встановлення уваги учнів на початку уроку має підготовка всього необхідного для уроку (крейди, посібників, карт), щоб не відволікати уваги учнів запізнілими приготуваннями. Важливо так само щоб учні готували все необхідне для себе.

З метою ефективності уроку потрібно, щоб якомога менше часу йшло на організацію класу на початку уроку. Повинна бути проведена попередньо велика робота, щоб привчити учнів до швидкого переключення уваги з зміни на урок. Для цього можна повісити годинник в класі і розклад дзвінків, щоб діти орієнтувалися, коли закінчиться зміна. Якщо діти займаються в одному кабінеті. То вони можуть з зміни підготувати приналежності до уроку. Можна призначити чергових, які по черзі будуть вішати карту, готувати дошку до уроку, щоб не відволікатися на це на уроці.

2) .Організація уваги учнів під час опитування.

Для збудження і підтримки уваги учнів під час опитування вчителю необхідно правильно поєднувати роботу з класом і з опитуваними учнями. Потрібно організувати роботу так, щоб під час опитування всі учні були в полі зору вчителя, щоб вони ретельно стежили за відповідями своїх товаришів і вчасно поправляли їх.

Перш ніж почати опитування, можна поставити запитання всьому класу і після невеликої паузи викликати учня для відповіді. Це мобілізує увагу класу: учні не знають, кого будуть викликати. Під час обмірковування підручники лежать закритими на партах.

Щоб спонукати учнів уважно слухати і виправляти відповіді, вчитель звертається до класу із запитаннями: «хто помітив неточності мул застереження відповідальний?». «Хто зробить додавання?» Такі питання задають після кожної відповіді учня, яким би добрим не був відповідь.

Коли до виправлення помилок і до доповнення відповіді залучається весь клас, цим перевіряються знання багатьох учнів. Щоб виправити або доповнити відповідь, по-перше, учень повинен сам добре знати матеріал уроку, по-друге, уважно слухати. Такий прийом ведення опитування закликає уважно слухати відповіді своїх однокласників.

Але не завжди доповнення висловлюються за бажанням. Якщо відповідь не повний, то вчитель може викликати іншого учня для доповнення. На мій погляд, це ще більш активізує увагу тому що на відміну від першого варіанта, де ти можеш виступити за бажанням., В цьому випадку запитати можуть будь-кого.

Відповіді з місця оцінюються вчителем, тому в учнів виховуються не тільки увагу до відповідей товаришів, а й почуття відповідальності за своє доповнення.

Якщо матеріал, за яким опитує учитель, досить відомий учням (наприклад, при повторенні), то вони слухають не так уважно. Тут можливі відволікання. Добре поєднується з повторенням прийом порівняння. Наприклад, в курсі вивчення Стародавнього Світу на уроці повторення, можна запропонувати учням порівняти Грецію і Рим за певним ряду критеріїв. Подібні питання на порівняння викликають інтерес і бажання відповісти. При відповідях зачіпаються і інші питання, на які відповідають інші учні, і таким чином активність класу підвищується.

Не слід довго тримати учнів близько дошки, тому що увага решти класу в цей час знижується.

3). Організація уваги учнів при вивченні нового матеріалу.

Велике значення має роз'яснення теми і мети уроку.

Перед початком викладу доцільно вказувати на теоретичне і практичне значення даної теми. Це було б лише формальним виконанням цієї вимоги. Психологічний сенс вказівок на життєве значення даної теми уроку полягає в тому, щоб викликати в школярів живий інтерес до питання вже на початку уроку. Важливо також вже на початку пояснення нової теми викликати в учнів правильні асоціації, за допомогою яких тема даного уроку включається в уже наявні у них знання. При цьому умови увагу школярів пов'язується з їх життєвим досвідом, інтересами і раніше відомими знаннями, що сприяє засвоєнню знань в певній системі.

Суттєве значення в організації уваги учнів має послідовність викладу теми уроку, логічний розвиток думки вчителя, продумане виділення основних положень, засвоєння яких найбільш важливо, встановлення переходів між окремими частинами викладається теми. При цих умовах учні легше засвоюють матеріал. Послідовність викладу сприяє розвитку вищих форм уваги учня. Висвітлюючи кожен дане питання в його обґрунтованої послідовності, учитель безперервно підтримує і зміцнює увагу учнів. Увага і думка школяра спираються на логічне розвиток учителем теми уроку. Слід підкреслити, що і в процесі викладу навчального матеріалу необхідна відома емоційна розрядка уваги учнів шляхом приведення оживляючих прикладів і ілюстрацій і постановка питань, звернених до всього класу. Таким чином, учитель може попередити починається зниження уваги учнів під час пояснення нової теми.

Логічна структура шкільної лекції ні в якому разі не повинна бути шаблонною. Її побудова видозмінюється в залежності від вмісту викладаються питань. Логічна структура розповіді і пояснення на уроках у молодших підлітків буде простий і при більшому питомій вазі повторення і підкреслення одних і тих же найбільш важливих положень.

Істотне значення у вихованні уваги учнів під час пояснення нової теми має дидактично обгрунтоване розкриття основних понять, що вводяться на даному уроці. Попри всю різноманітність способів утворення понять в процесі викладання навчальних предметів є загальні риси:

- Сприйняття досліджуваних об'єктів або їх зображень з метою створення в учнів конкретних уявлень про досліджуваних предметах і явищах.

- Концентрація уваги учнів на основних ознаках предметів, що вивчаються і явищ і встановлення серед них істотних ознак

- Зіставлення досліджуваних явищ з іншими, вже відомими учням.

- Точне розкриття змісту понять різними способами: шляхом логічного визначення, характеристики досліджуваного явища,

- Справжнє знання досліджуваних питань означає вміння користуватися засвоєними поняттями. Застосовувати знання на практиці.

Глибина виховного впливу вчителя на розумовий зосередження учнів при викладі нової теми буде залежати від його педагогічної майстерності в застосуванні різних способів пояснення понять. Велике значення в цьому відношенні має ретельна методична розробка вчителем тих способів розкриття змісту понять, які найбільш важкі для учнів. Мається на увазі логічне визначення і порівняльне зіставлення досліджуваних явищ, особливо коли ставиться завдання знайти різне в подібних явищах.

Істотне значення у вихованні уваги мають літературно-педагогічні гідності мови вчителя. При аналізі цього питання слід підкреслити значення мови як знаряддя мислення і передачі знань учням. Відповідно думки і слова, точність, ясність і доступність словесного вираженні думки полегшують процес засвоєння знань учнями і сприяють підтримці їх зосередження на предметі уроку. Неясність в способах вираження, складність виразів ускладнює процес сприйняття і тим самим знижує рівень уваги учнів. Почувши незрозуміле слово, учень, що не наважитися спитати, що воно означає, просто відключається від подальшого процесу сприйняття на деякий час. З огляду на цей фактор, варто звернути увагу на пізнавальні можливості учнів. Проводячи уроки у молодших підлітків, варто вживати лексику, знайому їм, варто враховувати, такі моменти, як наявність тих чи інших навчальних дисциплін. Наприклад, в учнів 5 класів вже є історія, але немає географії, тому потрібно або замінювати географічні терміни іншими назвами, або пояснювати їм їх значення, тобто використовувати міжкурсові зв'язку.

Продовжуючи питання про мовної складової розвитку уваги у молодших підлітків, варто відзначити ще один фактор - виразність мови вчителя. Мова, перш за все, повинна бути образною. Образність мови в широкому сенсі цього слова - вміння охарактеризувати предмет в дії. Щоб описати якесь явище так, щоб дитина представив його собі, дуже важко. Чи не кожне визначення можна представити у вигляді образів. А молодші підлітки не завжди можуть мислити абстрактно. Тому в даній ситуації краще вдатися до будь-яких засобів наочності - фотографія, репродукція, схема, мультимедійна презентація.

Ще одними важливим моментом, пов'язаним з промовою вчителя є темп мови при поясненні нового матеріалу. Швидкість мови вчителя повинна відповідати пізнавальним можливостям учнів. Відомо, що дуже швидкий темп мови, як і її надмірна тривалість, стомлюють слухачів і знижують їх увагу. Теж саме можна сказати і про надто гучною і про занадто тихої мови, про безпристрасно, холодної мови. Всі ці особливості мовного процесу призводять зниження уваги учнів.

Велике значення в підтримці уваги учнів може грати володіння вчителя інтонаційно-виразними засобами мови. Основними засобами є логічні наголоси і паузи. Таким чином, вчитель акцентує увагу на важливі моменти, дає час на роздуми, чи надає можливість записати важливу думку. Це особливо важливо при роботі з молодшими підлітками, тому що вони ще не володіють навичками аналізу і синтезу, і їм обов'язково потрібно виділяти ключові слова і робити паузи.

4) .Організація уваги учнів під час закріплення нового матеріалу.

При закріпленні нового матеріалу. Так само як і при опитуванні, важливо вміти поєднувати роботу з класом і окремими увечащім. Найбільш ефективний метод бесіди класом у вигляді вміло підібраних питань. Важливо щоб учень не тільки переказував матеріал, а й приводив свої приклади. Такий прийом закріплення нового матеріалу активізує увагу учнів. При закріпленні нового матеріалу. Закріплення нового матеріалу - важливий етап уроку, який полегшує підготовку учня до наступного уроку.

Важливо, щоб на цьому етапі увагу учня було організовано. Але тут виникають два варіанти відволікання уваги - у учнів, хто добре зрозумів тему і їм не цікаво обговорювати, і в учнів, хто погано зрозумів і думає, що розбереться будинку. В цьому випадку потрібно придумати різні форми закріплення матеріалу, особливо при роботі з молодшими підлітками. Таким варіантом може бути заповнення таблиці разом з учителем, вікторина, приведення цікавих фактів.

5) .Організація уваги учнів при вказівці домашніх завдань.

Завдання додому - окремий етап уроку. Необхідно і на цьому етапі організувати увагу учнів, особливо коли завдання складне і вимагає деякий час на вказівку його виконання. Необхідно записати завдання на дошці і промовити вголос для того, щоб учні і з візуальним і з аудіальним видом сприйняття могли зрозуміти сутність домашнього завдання для його успішного виконання.


II. Приклади завдань на розвиток уваги молодших підлітків на уроках історії

увагу урок історія учень

Успіх навчальної діяльності залежить від уваги, проте в учнів середньої ланки воно є довільним, і тому навіть цікавий матеріал сприймається не більше 7-8 хвилин. Щоб підтримати і розвинути увагу, на уроках історії використовуються різні види організації навчального процесу. [5]

Одним з найбільш ефективних способів є гра. [6] Гра - це природна для дитини форма навчання. Вона частина його життєвого досвіду. Передаючи знання за допомогою гри, педагог враховує не тільки майбутні інтереси школяра, але задовольняє сьогоднішні. Учитель, який використовує гру, організовує навчальну діяльність, виходячи з природних потреб дитини, а не виключно зі своїх (дорослих) міркувань зручності, порядку і доцільності.

В процесі гри дитини здійснюється життєвий баланс між ним і дорослим людиною. Гра спонукає учня перевтілитися в іншу людину з минулого чи сучасності, змушує його «стрибнути вище себе», бо він зображує дорослого, «приміряючи на себе» далекий від його повсякденної практики образ. Через розуміння думок, почуттів і вчинків своїх героїв школярі моделюють історичну реальність. При цьому знання, що здобуваються в грі, стають для кожного учня особистісно значущими, емоційно забарвленими, що допомагає йому глибше зрозуміти, краще «відчути» досліджувану епоху. Якщо гра цікава для дітей, то вся їхня увага концентрується на ній, а тим самим про і сприймає матеріал і запам'ятовує його краще.

Крім того, гра здатна вирішити ще одну проблему. Сьогоднішня школа перенасичена так званими інтерактивними методами і засобами навчання, які не приймають до уваги природну емоційність дітей. А гра, органічно поєднує емоційний і раціональний види пізнавальної діяльності. Спочатку дітям подобатися переглядати ролики і презентації, але після постійного застосування даних засобів навчання вони набридають дітям і їх увагу поступово відключається. А в грі їм навпаки доводиться постійно концентрувати увагу на тому, що відбувається, особливо якщо гра представляє собою змагання.

Далі можна провести кілька варіантів ігор на розвиток уваги. [7]

1. Гра "Історичний портрет".

У ній беруть участь 2 команди. Перша - складає портрет історичної особи, використовуючи відомі факти, але в той же час, намагаючись заплутати суперників. Інша команда повинна дізнатися загадане особа. Діти повинні звертати увагу на певні деталі, які характерні для тієї чи іншої історичної особистості. Якщо періодично проводити подібні ігри, то діти поступово будуть привчати себе звертати увагу на деталі тих чи інших подій, особистостей і т.д.

2. гра «Лови помилку» [8]

суть гри полягає в тому, що вчитель читає текст в якому заздалегідь виправляє деякі поняття, персоналії і дати на завідомо неправдиві. На уроці він читає цей текст, а діти повинні знайти помилки, записати їх, а потім їх озвучити.

Така гра дозволяє тримати увагу включеним, сприяє розвитку здатності аналізувати отриману інформацію.

3. Гра «снігова куля»

Суть гри полягає в тому, що вчитель дає завдання назвати якомога більше слів на задану тему. Учні повинні уважно стежити, які слова ще не назвали для того, щоб не повторяться, тому що інакше відповідь не буде зарахований як вірний.

4. "Запам'ятай текст".

Прослухавши історичний текст, учні повинні якомога більше інформації зафіксувати в зошиті, потім вони повинні написати виклад з цього тексту. Діти повинні уважно слухати, для того щоб у них було якомога більше записано інформації для написання викладу.

3. Дослідницька робота. [9]

У процесі навчання відбувається стимуляція творчого мислення. На уроках історії учні потрапляють в ситуацію, коли потрібно самостійно порівнювати різні події, знаходити в них схожість і відмінність. Ці ситуації можливі в ході дослідницької роботи. На початковому етапі вивчення (5-7 класи) дослідницьку роботу на уроках історії можна проводити, вивчаючи історичні документи. Наприклад, в темі "Перші закони на Русі" хлопцям було запропоновано проаналізувати "Руську правду" і зробити висновок - значенні цього документа. У процесі дослідження учні повинні пройти наступні розумові операції: уважно прочитати текст для того виділити головні і суттєві факти; застосувати їх у новій ситуації. Щоб застосувати на практиці вивчений текст, хлопці повинні уважно слухати вказівки вчителя.

Безсумнівно, використання ігор та застосування дослідницької діяльності дають позитивний результат в активізації уваги учнів, але проводити заняття в такій формі кожен урок важко і навіть не доцільно.Найбільш важливим моментом є розвиток і активізація уваги протягом всього процесу навчання. Тому в даній курсовій варто звернути увагу на те, як активізувати увагу учнів на звичайному комбінованому уроці історії.

За основу для складання конспекту уроку, в якому враховувалися варіанти можливостей активізації уваги учнів і за яким було проведено заняття на виявлення активізації уваги на уроках історії, був узятий матеріал підручника Вигасин А.А., Годер Г. І. «Історія Стародавнього світу» для учнів 5 класу. [10] Тема «Греко-перські війни. Нашестя перських військ на Елладу ».

Цей урок був проведений в 5 «А» класі ЗОШ № 20 м Мурома. У класі 25 осіб, серед учнів присутні два види сприйняття - аудіальний і візуальний. У класі переважають учні, які навчаються на «добре», кілька відмінників і слабоуспевающих. Дисципліна налагоджена добре.

Хід уроку представлений в конспекті уроку. Даний конспект являє собою таблицю, в якій відображені етапи уроку, діяльність учителя і діяльність учнів. Після таблиці наводиться аналіз даного уроку з точки зору застосування можливих варіантів активізації уваги учнів.

Конспект уроку: «Греко-перські війни. Нашестя перських військ на Елладу ».

етапи уроку діяльність учителя діяльність учнів
1. організаційний момент Добрий день. Сідайте. Староста, скажіть, будь ласка, хто сьогодні відсутній? Староста називає відсутніх
2.опрос

Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати важлива подія в історії стародавнього світу - греко-перські війни. Кілька хлопців отримають картки, а з іншими ми повторимо матеріал, який пройшли на минулому уроці.

1) покажіть на карті Грецію, які моря її омивають

2) покажіть на карті Персію

3) які події відбувалися між цими 2-ма державами в 5 столітті до н.е.?

4) назвіть основне бій греко-перських воєн, яке ви вивчали на минулому уроці. В якому році воно відбулося.

Давайте звернемо увагу на проектор. Зараз ми подивимося з вами ролик, в якому побачимо за допомогою якої військової хитрості греки змогли перемогти персів (ролик)

6) Хлопці, а давайте порахуємо, скільки років тому сталася марафонська битва. (1 учень виходить до дошки.) Накреслимо стрічку часу. Відзначимо Різдво Христове. Тепер ній зазначено рік, який йде зараз. Добре. Тепер відзначаємо дату марафонської битви. Скільки років минуло від Різдва Христового до цього року? Скільки років минуло від м.с. до Р.Х.теперь, щоб порахувати, нам потрібно скласти або відняти?

Давайте дістанемо, калькулятори і порахуємо. А тепер прибираємо телефони, що б вони нам не заважали і продовжуємо вивчати нашу тему - греко-перські війни.

Передбачуваний відповідь:

1) карта

2) карта

3) греко-перські війни

4) марафонська битва, 490 г до н.е.

6)

2010

490

скласти

2010

+

490 = 2500 років

Вивчення нового матеріалу

Тема нашого сьогоднішнього уроку «Навала перських військ на Елладу» хлопці, давайте запишемо її в зошит.

Хлопці, давайте разом подумаємо, чому перси знову повернулися до Греції?

Правильно, хлопці. Але самі афіняни не думали про те, що перси знову наважаться напасти на них. Вони святкували перемогу. Тільки архонт Фемістокл, говорив на народних зборах, що перси можуть напасти знову. Хлопці, давайте згадаємо хто такий архонт. Агата.

Добре. Фемістокл запропонував афінянам будувати бойові кораблі - трієри. Хлопці, давайте запишемо з вами визначення в зошит. Трієра - це корабель з 3 рядами весел. Давайте подивимося на малюнку, як він виглядав.

Ще Фемістокл запропонував всім еллінам, що живуть в різних містах, об'єднатися для боротьби з персами. Як ви думаєте чому? Правильно. Афіняни так і вчинили.

Хлопці, та Фемістокл мав рацію. Уже в 480 г до н.е. син Дарія, перський цар Ксеркс-повів свої війська на Елладу. В дорозі їх очікували неприємності. Почалася буря, міст через протоку зруйнувався і розгніваний Ксеркс наказав батогами бити море, звинувачуючи його в тому, що вони не можуть продовжувати шлях з - за нього. Хлопці, чи не так, зараз така ситуація була б смішною для нас. Але раніше такий наказ царя не була рідкісним. Все таки вони знову побудували міст і через 7 днів вони вторглися в Північну Грецію і потрапили в Фермопільський ущелині. З одного боку там було море, а з іншого - гори. Але греки були розумніший. Військо під командуванням спартанського царя Леоніда зайняло раніше, ніж перси Фермопільський ущелині і стало оборонятися. Греки здобули б перемогу, якби місцевий житель не зрадив їх. За царський подарунок він показав Ксерксу, як пройти в тил до греків через гори. Хлопці, як ви вважаєте, добре він вступив чи ні? Хіба можна зраджувати своїх товаришів? Правильно. Ця людина вчинила дуже погано. Грецькому війську довелося відступити, а Леонід, щоб врятувати військо залишився сам і з ним залишилися 300 спартанців, боролися вони до останнього, поки все не вмерли. Як ви думаєте. Чи правильно вони вчинили? Правильно. Хлопці, може бути хто-небудь з вас дивився фільм «300 спартанців»? він саме про цю битву.

Давайте запишемо з вами в вашу табличку, яку ви почали заповнювати на минулому уроці, ще 1 дату. 480г до н.е. - бій в Фермопільській ущелині, результат - поразка греків.

На цьому похід Ксеркса не закінчилася. Його війська розорили Фермопіли і без праці взяли Афіни. В цей час грецький флот під командуванням стратега Фемістокла залишався в Саламинской протоці. Фемістокл був хитрим полководцем. Давайте хлопці, відкриємо наші підручники на сторінці 164 і прочитаємо маленький розповідь про хитрощі Фемистокла. Саша, читай. Хлопці, чому Фемистокла назвали хитрим? Хитрість Фемистокла допомогла Грецькому війську перемогти. Чому? Фемістокл знав цю протоку дуже добре, тому йому було вигідно боротися там, на своїй території. Грекам ще пощастило і з погодою. Піднявся сильний вітер, він розгойдував високі суду персів, але не був страшний грецьким Трієра. Що таке трієра? Давайте звернемо увагу на проектор і подивимося. Як спритно грецькі кораблі вигнали перський флот зі своєї території і в підсумку, греки перемогли. Саламинской бій стало вирішальним у ході греко-перських воєн. Ксеркс покинув Грецію. Хлопці, давайте запишемо в таблицю ще 1 дату - 480г до н.е. - Саламинской бій - перемога греків.

Через рік в 479 г до н.е. відбулася вирішальна битва - битва при Платеях. Греки розгромили решту персів. Давайте запишемо цю дату в таблицю - 479 г до н.е. - битва при Платеях - перемога греків. І закриємо табличку.

У 449 г греко - перські війни закінчилися. Це був складний час для Греції, але народ зміг об'єднатися і перемогти.

Відповідь: хотіли довести що вони сильні

Хотіли завоювати Грецію, тому що в 1 раз їм це не вдалося.

Архонт - правитель

Разом легше перемогти

немає

Так, завдяки ним врятувалися інші війни.

Тому що він обдурив перське військо.

Відповідь - судно з 13 рядами весел

закріплення

Хлопці, давайте спробуємо відповісти на питання - чому греки змогли перемогти персів?

Правильно хлопці. Давайте запишемо причини перемоги еллінів в зошит:

1. згуртованості еллінів,

2. мужність воїнів.

3. хитрість і розум полководців.

Перемога еллінів у війні була дуже важлива для Греції. Давайте ще запишемо в зошити, які були підсумки цієї війни.

1) Греція зберегла свою незалежність.

2) Афіни стали панувати на морі, а Спарта на суші.

3) Персам було заборонено мати свій флот в Егейському морі.

Греки були згуртовані, Фемістокл був хитрий і розумний полководець

Спартанці були відважні.

Домашнє завдання: Хлопці, давайте запишемо домашнє завдання. Відкриваємо щоденники, пишемо завдання прочитати § 35. З 161-166, і відповідаємо на питання. Так само для тих, хто хоче, творче завдання - підготувати розповідь від імені учасника подій або намалювати малюнок

Вивчивши конспект даного уроку можна зробити його аналіз з точки зору застосування можливих варіантів активізації уваги учнів. Найкраще зробити аналіз по етапах уроку.

1.орагнізаціонний момент.

Учні готові до початку заняття - підручники, зошити, карти лежать на столі, в той час коли староста називає відсутніх, діти перемикають свою діяльність з зміни на урок.

2. опитування

Під час опитування учні повинні уважно стежить за питаннями вчителя, тому що опитування ведеться у вигляді фронтальної бесіди і кожного можуть запитати. Питання задається всьому класу, а мобілізує увагу класу: учні не знають, кого будуть питати. Під час обмірковування підручники лежать закритими на партах

Так само на 7 хвилині уроку, коли увага учнів молодшої підліткової групи починає спадати, вони залучаються в інший вид діяльності - перегляд відеоролика, що активізує їхню увагу.

При підрахунку років по стрічці часу увагу учнів має загострюватися на те, з якого боку від Різдва Христова відзначати дату марафонської битви. Учні повинні звернути увагу на це, тому що це дуже важливий момент в розумінні ходу історичних подій, що відбувалися до нашої ери.

3. Вивчення нового матеріалу

При вивченні нового матеріалу вчитель обов'язково повинен загострювати увагу учнів на таких моментах як запис теми в зошит, запис основних подій, тому що молодші підлітки не завжди можуть самостійно конспектувати матеріал. Якщо вчитель не буде загострювати на цьому увагу, то учні не будуть записувати, відповідно їх увагу відключиться.

Під час пояснення нового матеріалу вчитель використовує мультимедійну презентацію, яка так само допомагає активізувати увагу учнів. Молодшим підліткам завжди подобається дивитися малюнки, карти, схеми подій, динамічні карти, тому що на даний період у них ще не досить розвинене абстрактне мислення.

Так само під час пояснення нового матеріалу постійно ставлять запитання класу, не тільки для того, щоб перевірити рівень засвоєння ними нового матеріалу, а й активізувати їхню увагу. Учитель задає питання учням, які відволікаються, що так само посилює увагу учнів і покращує дисципліну, тому що кожен, в разі якщо він відвернеться, спитають.

4. Закріплення матеріалу.

На етапі закріплення матеріалу учитель так само звертає увагу на те, що б учні записували інформацію в зошит, так само за допомогою питань перевіряється рівень уваги учнів на самому уроці, тому що всі питання, які задаються під час закріплення, вже були озвучені протягом уроку .

5. Запис домашнього завдання.

Учитель звертає увагу на те, що домашнє завдання повинно бути записано в щоденнику і на те, що завдання диференційоване - крім репродуктивного завдання існує так само творче.

Підводячи підсумок, можна відзначити те, що не обов'язково проводити уроки, спрямовані тільки на розвиток уваги учнів, такі, як гра або дослідницьке завдання. У звичайний комбінований урок можна внести елементи можливих варіантів активізації уваги учнів.

Проводячи такі уроки починаючи з 5 класу, учні стануть більш уважними, а відповідно у них підвищитися рівень знань.


висновок

Підводячи підсумок, можна відзначити те, що розвиток уваги учнів - невід'ємна частина педагогічного процесу і одне із завдань роботи педагога. Від концентрації уваги учня на навчальному предметі залежить його рівень засвоєння навчального матеріалу, зосередженість на предметі, формування інтересу до навчання. Учитель повинен враховувати особливість уваги дітей молодшого підліткового віку, для того щоб правильно будувати хід уроку, не обов'язково проводити уроки, спрямовані тільки на розвиток уваги учнів, такі, як гра або дослідницьке завдання. У звичайний комбінований урок можна внести елементи можливих варіантів активізації уваги учнів.

Велику роль активізації уваги потрібно приділяти на етапі вивчення нового матеріалу і на етапі закріплення, для того, щоб діти краще засвоїли новий матеріал.

Проводячи такі уроки, починаючи з 5 класу, учні стануть більш уважними, а відповідно у них підвищитися рівень знань.

Вивчення матеріалу, присвяченого розвитку уваги учнів на уроках історії, дозволяє молодому педагогу застосовувати нові способи і варіанти в організації навчального процесу, так само, важливо відзначити той факт, що чим вище увагу школярів, тим краща дисципліна в класі.

Безсумнівно, невід'ємним чинником, що сприяє активізації уваги учнів, є інтерес предмета і викладається. Потрібно підбирати матеріал, завдання, наочні посібники так, щоб дитина протягом усього уроку був захоплений навчанням і не хотів відволікатися на будь-які сторонні предмети. Так само ще одним фактором, про який не повинен забувати початківець педагог, є вміння вести урок і захопити дітей викладанням предмета. Ці та інші фактори можуть стати запорукою успіху початківця педагога.

У висновку, варто відзначити, що багато в розвитку і психічних, і фізичних, і духовних якостей дитини в школі в першу чергу залежить від вчителя і тому, проводячи урок, учитель обов'язково повинен ставити за мету не тільки пояснення матеріалу, а й на розвиток гармонійно розвиненої особистості дитини.


Список літератури:

1. Вигасин А.А., Годер Г.І. Історія стародавнього світу: Підручник для 5 класів загальноосвітніх установ / А.А. Вигасин, Г.І. Годер, М., «Просвещение», 1997.- 287 с.

2. Гоноболин Ф.Н. Увага та її виховання, / Ф.Н. Гоноболин, М.,

«Педагогіка», 1972. - 160 с.

3. Страхов І.В. Виховання уваги у школярів, / І.В. Страхов, М., «Гупи МП РСФСР», 1958. - 127 с.

4. Борисова О.В. Активізація пізнавальної діяльності на уроках історії / А.В.Борісова // «Відкритий урок» - http: //festival/1september.ru

5. Борзова Л.П. Дидактичні ігри // Викладання історії в школі - 2000.-№1. - С. 46-47

6. Куликовська Н. С. Розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів на уроках історії. / Н.С Куликовська // «Відкритий урок» - http: //festival/1september.ru

7. Паршуткін Н.Ф. Розвиток мотивації пізнавальної діяльності на уроках історії / Н. Ф. Паршуткін // «Відкритий урок» - http: //festival/1september.ru


[1] Борисова О.В. Активізація пізнавальної діяльності на уроках історії / А.В.Борісова // «Відкритий урок» - http: //festival/1september.ru

[2] Страхов І.В. Виховання уваги у школярів, / І.В. Страхов, М., «Гупи МП РСФСР», 1958. - С.3-5

[3] Гоноболин Ф.Н. Увага та її виховання, / Ф.Н. Гоноболин, М., «Педагогіка», 1972. - С. 21-22

[4] Там же. З 104 -123

[5] Куликовська Н. С. Розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів на уроках історії. / Н.С Куликовська // «Відкритий урок» - http: //festival/1september.ru

[6] Борзова Л.П. Дидактичні ігри // Викладання історії в школі - 2000.-№1. - С. 46-47

[7] Борисова О.В. Активізація пізнавальної діяльності на уроках історії / А.В.Борісова // «Відкритий урок» - http: //festival/1september.ru

[8] Паршуткін Н.Ф. Розвиток мотивації пізнавальної діяльності на уроках історії / Н. Ф. Паршуткін // «Відкритий урок» - http: //festival/1september.ru

[9] Куликовська Н. С. Розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів на уроках історії. / Н.С Куликовська // «Відкритий урок» - http: //festival/1september.ru

[10] Вигасин А.А., Годер Г.І. Історія стародавнього світу: Підручник для 5 класів загальноосвітніх установ / А.А. Вигасин, Г.І. Годер, М., «Просвещение», 1997.- С-161-166