Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Виникнення Київської Русі

Скачати 14.81 Kb.
Дата конвертації 30.01.2018
Розмір 14.81 Kb.
Тип реферат

12

РЕФЕРАТ

з дисципліни «Історія»

по темі: «Виникнення Київської Русі»

зміст

  • ВСТУП
  • 1. Східні слов'яни
  • 2. Теорії походження держави Русь
  • ВИСНОВОК
  • ЛІТЕРАТУРА
  • Вступ
  • Європейські народи нашої країни, в тому числі і східні слов'яни, пішли до створення державності своїм особливим шляхом. У другій половині I тисячоліття вони створили політичні утворення перехідного характеру - держави періоду формування феодалізму. Це були примітивні, слабо організовані системи, але вони підготували фундамент для створення інших більш розвинених держав. У даній роботі буде проаналізовано процес виникнення давньоруської держави.
  • 1. Східні слов'яни
  • Історія слов'ян сягає в глибину часів, і перші відомості про них зафіксовані в найдавніших письмових джерелах. Всі вони з прив'язкою до певної території фіксують слов'ян лише з середини I тисячоліття н. е. (Найчастіше з VI століття), тобто тоді, коли вони виступають на історичній арені Європи як численна етнічна спільність.

Місця проживання стародавніх слов'ян, які отримали назву «прабатьківщини», визначаються неоднозначно.

Першим, хто спробував відповісти на питання: звідки, як і коли з'явилися слов'яни, був літописець Нестор автор «Повісті временних літ». Він визначив територію слов'ян по нижній течії Дунаю і Паннонію. З Дунаю почався процес розселення слов'ян, тобто мова йде про їх міграції. Київський літописець з'явився родоначальником міграційної теорії походження слов'ян, відомої як «дунайська», або «балканська». Дунайську «прабатьківщину» слов'ян визнавали С.М. Соловйов, В. О. Ключевський та ін. На думку В.О. Ключевського, слов'яни переселилися з Дунаю в Прикарпатті. Саме тут, на думку історика, утворився великий військовий союз на чолі з дулібів-волинянами. Звідси східні слов'яни розселилися на схід і північний схід до Ільмень-озера в VIIVIII ст.

До епохи середньовіччя сходить зародження ще однієї міграційної теорії походження слов'ян «скіфо-сарматської». Згідно з їхніми уявленнями, предки слов'ян просунулися з Передньої Азії уздовж Чорноморського узбережжя на північ і осіли під етноніму «скіфи», «сармати», «алани» і «роксолани».

Третій варіант, близький до скіфо-сарматської теорії, запропонував академік А.І. Соболевський. На його думку, назви річок, озер, гір в межах розташування стародавніх поселень слов'ян нібито показують, що вони отримали ці назви від іншого народу, який був тут раніше. Такий попередницею слов'ян, за припущенням Соболевського, була група племен іранського походження (скіфського кореня).

Четвертий варіант міграційної теорії дав академік А.А. Шахматов. На його думку, першою прабатьківщиною слов'ян був басейн Західної Двіни і Нижнього Німану в Прибалтиці.

На противагу міграційним теоріям визнається автохтонне місцеве походження слов'ян. Згідно автохтонної теорії, слов'янство утворилося на великій території, до складу якої увійшла не тільки територія сучасної Польщі, але також значна частина сучасної України і Білорусії.

У VIIIIX ст. настає період власне слов'янської історії, формування союзів, утворення держав.

Перша держава в землях східних слов'ян отримало назву «Русь». На ім'я його столиці - міста Києва, вчені стали згодом називати його Київською Руссю, хоча саме воно ніколи себе так не називало.

Перші згадки імені «русь» відносяться до того ж часу, що і відомості про антів, слов'ян, венедів, тобто до V-VII ст. Описуючи племена, які жили між Дніпром і Дністром, греки називають їх актами, скіфами, сарматами, готські історики - росоманамі (русявим, світлими людьми), а араби - руссю. Але абсолютно очевидно, що мова йшла про одне й тому самому народі. Минають роки, ім'я «русь» все частіше стає збірним для всіх племен, що жили на величезних просторах між Балтикою і Чорним морем, Оксько-волзьких межиріччям і польським пограниччям.

Разом з тим, не можна не відзначити, що слово «русь» вживається неоднозначно. Це і дало підставу дослідникам розділитися на дві групи. Одні вважають, що «русь» спочатку було поняттям соціальним, інші - що цей термін з самого початку носив етнічне забарвлення.

Більшість дослідників схиляються до точки зору про етнічне походження терміна «русь», а також і про його етнічному значенні за часів Київської Русі. Слід сказати, що прихильники першої концепції не заперечують, що з часом соціальне звучання терміна перейшло в етнічне. Все питання в тому, чи було слово «русь» коли-небудь терміном, що означав соціальну групу.

Прихильники етнічного походження слова «русь» в свою чергу складають кілька груп. У дореволюційній літературі виникла думка, що під руссю слід розуміти варягів. Цю концепцію в тих чи інших модифікаціях і в наш час пропагують на Заході. У новітній літературі її можна знайти в роботах американського професора Р. Пайпса і в книзі кембріджської викладачки X. Девідсон.

Сучасні дослідники зазвичай виробляють термін «русь» від назви річки Рось, притоки Дніпра, яка здійснювалася в землі полян. За назвою цієї річки, кажуть вони, спочатку галявині, а потім і жителі всього Київської держави почали йменуватися русами. Втім, називають ще кілька річок в межах нашої землі, що носили подібні назви, в тому числі і Волгу, теж звалася Россю. Був і місто Росия в гирлі Дону. Звідси і зворотна думка: вся ця топоніміка сталася від імені народу русь, яке є самоназвою.

Західні і східні джерела відзначають в VI і навіть IV ст. наявність сильних вождів у східних слов'ян, що нагадують собою монархів. Відзначається також наявність єдності законів, т. Е. Певного правопорядку. У VIII ст. джерела говорять про існування трьох східнослов'янських об'єднань: Куявії, Славії, Артании. Перше розташовувалося в районі Київської землі, друге - в районі озера Ільмень, місце розташування третього спірно. Деякі ототожнюють Артанию з Тмутараканью, що розташовувалася на Таманському півострові, інші ж дослідники поміщають її на Волзі.

Зрозуміло, державність у східних слов'ян періоду формування феодалізму була дуже примітивною. Однак вона створила фундамент для виникнення Давньоруської феодальної держави.

2. Теорії походження держави Русь

Згідно «Повісті временних літ» (початок XII століття), створення потужного російського держави на території Східної Європи почалося з півночі. За 859 м в літописі є повідомлення, що племена слов'ян на півдні платили данину хозарам, а на півночі слов'яни і угро-фіни платили данину варягам. Літопис повідомляє, що в 862 році новгородці вигнали варягів за море, але серед різномовних племен, та й в самому Новгороді світу не було і довелося запросити князя, «... який би володів і судив по праву». І пішли за море до варягів, до русі і запросили трьох братів Рюрика, Синеуса і Трувора. Рюрик став княжити в Новгороді, Синеус на Білоозері, а Трувор в Ізборську.

Після смерті братів Рюрик став княжити один, а своїм дружинникам роздав Полоцьк, Ростов, Білоозеро. Коли помер Рюрик (879 м), воєвода Олег разом з малолітнім сином Рюрика Ігорем підняли народи по торговому шляху «із варяг у греки» на великий похід на південь. У поході брали участь скандинави, північні слов'яни і угро-фіни; в 882 році вони захопили Київ. Так відбулося об'єднання північних та південних земель, утворилася держава з центром у Києві. Це - так звана норманська теорія утворення держави.

Таке трактування викликає, принаймні, два заперечення. По-перше, фактичний матеріал, що приводиться в «Повісті временних літ», не дає підстав для висновку про створення Руської держави шляхом покликання варягів. Навпаки, як і інші джерела, що дійшли до нас, вона говорить про те, що державність у східних слов'ян існувала ще до варягів. По-друге, сучасна наука не може погодитися з таким примітивним поясненням складного процесу утворення будь-якої держави. Держава не може організувати одна людина або кілька навіть найбільш видатних чоловіків. Держава є продукт складного і тривалого розвитку соціальної структури суспільства. Проте, літописна згадка було взято на озброєння ще в XVIII в. певною групою істориків, які розробили варязьку версію утворення Російської держави. В цей час в Російській Академії наук працювала група німецьких істориків, які витлумачили літописна переказ в певному сенсі. Так народилася горезвісна норманська теорія походження Давньоруської держави.

Уже в той час норманизм зустрів заперечення з боку передових російських вчених, серед яких був і М.В. Ломоносов. З тих пір всі історики, які займаються Давньою Руссю, розділилися на два табори - норманістів і антинорманистов.

Сучасні вітчизняні вчені переважно відкидають норманську теорію. До них приєднуються і найбільші дослідники слов'янських країн. Однак певна частина зарубіжних авторів до цих пір проповідує цю теорію, хоча не в настільки примітивній формі, як це робилося раніше.

Головним спростуванням норманської теорії є досить високий рівень соціального і політичного розвитку східного слов'янства в IX ст. Давньоруська держава була підготовлено багатовіковим розвитком східного слов'янства. За своїм економічним і політичним рівнем слов'яни стояли вище варягів, тому навіть запозичити державний досвід у прибульців вони не могли.

У літописному оповіданні містяться, звичайно, елементи істини. Можливо, що слов'яни запросили кількох князів з їх дружинами в якості військових фахівців, як це робилося і в більш пізні часи на Русі, так і в Західній Європі. Достовірно відомо, що руські князівства запрошували дружини не тільки варягів, а й своїх степових сусідів - печенігів, каракалпаков, торків. Однак не варязькі князі організували Давньоруська держава, а вже існувала держава дала їм відповідні державні пости. Втім, деякі автори, починаючи з М.В. Ломоносова, сумніваються в варязьке походження Рюрика, Синеуса і Трувора, вважаючи, що вони могли бути і представниками будь-яких слов'янських племен. У всякому разі, слідів варязької культури в історії нашої Батьківщини практично не залишилося. Дослідники, наприклад, підрахували, що на 10 тис. Кв. км території Русі можна виявити лише 5 скандинавських географічних найменувань, в той час як в Англії, яку нормани завоювали, це число доходить до 150.

Ми не знаємо точно, коли і як конкретно виникли перші князівства східних слов'ян, що передують утворенню Давньоруської держави, але, у всякому разі, вони мали до 862 м, до горезвісного «покликання варягів». У німецькій хроніці вже з 839 р руські князі іменуються хаканами - царями.

Зате момент об'єднання східнослов'янських земель в одну державу відомий достовірно. У 882 р новгородський князь Олег захопив Київ і об'єднав дві ці найважливіші групи російських земель; потім йому вдалося приєднати і інші руські землі, створивши величезне на той час держава.

Російська православна церква намагається пов'язати виникнення державності на Русі з введенням християнства.Звичайно, введення християнства мало велике значення для зміцнення феодального держави, благо церква освячувала підпорядкування православних експлуататорському державі. Однак хрещення Русі відбулося не менш ніж через століття після утворення Київської держави, не кажучи вже про більш ранніх східнослов'янських державах.

У Давньоруська Київська держава увійшли крім слов'ян і деякі сусідні фінські і балтійські племена. Це держава, таким чином, з самого початку було етнічно неоднорідним. Однак основу його складала давньоруська народність, яка є колискою трьох слов'янських народів - росіян (великоросів), українців і білорусів. Вона не може бути ототожнена з жодним з цих народів окремо. Буржуазні українські націоналісти ще до революції намагалися зобразити Давньоруська держава українським. Ця ідея підхоплена в наш час в націоналістичних колах, що намагаються посварити три братні слов'янські народи. Тим часом Давньоруська держава ні по території, ні по населенню не збігалося з сучасною Україною, у них лише була загальна столиця - місто Київ. У IX і навіть в XII в. ще не можна говорити про специфічно українській культурі, мові та ін. Все це з'явиться пізніше, коли в силу об'єктивних історичних процесів давньоруська народність розпадається на три самостійні гілки.

висновок

Момент виникнення Давньоруської держави не можна визначити з достатньою точністю. Очевидно, мало місце поступове переростання були політичних утворень в феодальну державу східних слов'ян - Давньоруська Київська держава. У літературі різними істориками ця подія датується по-різному. Однак більшість авторів сходяться на тому, що виникнення Давньоруської держави слід відносити до IX ст.

Не зовсім зрозуміле питання і про те, як утворилося Давньоруська держава. Найдавніший літописний звід «Повість временних літ» дає підстави припускати, що в IX ст. Давньоруська держава була створена варягами, хоча прямо в ній про це не говориться. Йдеться лише про те, що три варязьких князя прийшли на Русь і в 862 р сіли на престоли: Рюрик - у Новгороді, Трувор - в Ізборську (недалеко від Пскова), Синеус - у Білоозері. Це літописна згадка було взято на озброєння ще в XVIII в. групою німецьких істориків, які працювали в Російській Академії наук і розробили варязьку версію утворення Російської держави.

Уже в той час норманизм зустрів заперечення з боку передових російських вчених, серед яких був і М.В. Ломоносов. Сучасні вітчизняні вчені і найбільші дослідники слов'янських країн переважно відкидають норманську теорію. Однак певна частина зарубіжних авторів до цих пір проповідує цю теорію, хоча не в настільки примітивній формі, як це робилося раніше.

Головним спростуванням норманської теорії є досить високий рівень соціального і політичного розвитку східного слов'янства в IX ст. Давньоруська держава була підготовлено багатовіковим розвитком східного слов'янства.

література

1. Гордієнко НС. «Хрещення Русі»: факти проти легенд і міфів. Л., 1986.

2. Греков Б. Д. Київська Русь. М., 1953.

3. Ловмянскій Х. Русь і нормани. М., 1985.

4. Мавродина PM Київська Русь і кочівники (печеніги, торки, половці). Л., 1983.

5. Мельникова Е.А., Петрухін В.Я. Назва «русь» в етнокультурної історії російської держави .// Питання історії. 1989. №8.

6. Рибаков Б.А. З історії культури Стародавньої Русі. М., 1984.