Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


«Застосування it в банківському праві (бюро кредитних історій)»

Скачати 62.75 Kb.
Дата конвертації 02.09.2019
Розмір 62.75 Kb.
Тип реферат

Білоруський державний університет

Випускна робота по
«Основ інформаційних технологій»

здобувач

кафедри фінансового права та правового регулювання господарської діяльності

Мисько Максим Володимирович

керівники:

Канд.юр.н., доцент Довнар Ю.П.

Ст. викладач Воробйов М.А.

Мінськ - 2009 рр


Зміст

Зміст. 2

Список позначень. 3

Реферат на тему «Застосування IT в банківському праві (бюро кредитних історій)» 6

Вступ. 6

Глава 1 (огляд літератури) 7

Глава 2 (основні результати). 14

Програмне забезпечення банківських IT. 14

Кредитні бюро. 17

Програмне забезпечення «SC-КРЕДИТНА БЮРО БАНКУ .. 19

Правові питання кредитного бюро. 20

Висновок. 24

Список літератури до реферату. 24

Покажчик до реферату. 26

Інтернет ресурси в предметної області дослідження. 27

Чинний особистий сайт в WWW ... 29

Граф наукових інтересів. 30

Презентація магістерської дисертації. 31

Список літератури до випускний роботі. 32

Додатки. 33


список позначень

Кредитна історія.

До складу кредитної історії, відповідно до закону РБ входять три частини: 1. Титульна частина 2. Основна частина 3. Закрита частина.

Титульна частина включає в себе відомості про суб'єкта кредитної історії: про фізичну чи юридичну особу, які дають можливість ідентифікувати позичальника.

Основна частина включає в себе відомості, що належать до зобов'язань: дату видачі, дату погашення, щомісячний платіж і т. Д.

Закрита частина містить відомості про джерело кредитної історії, а так само про користувача кредитної історії

Кредитні історії зберігаються в бюро кредитних історій протягом 15 років після погашення (див. ФЗ «Про кредитні історії»).

ІТ

Інформаційні технології

Інформаційний контур інтернет-банкінгу

- сукупність взаємопов'язаних комп'ютерних систем, пристроїв і каналів зв'язку, що використовуються при обслуговуванні клієнта (передачі інформації від кредитної організації до клієнта і назад з використанням мережі Інтернет, а також при обробці і зберіганні цієї інформації).

провайдер

- організація, що надає кредитним організаціям послуги з виконання функцій обробки, передачі, зберігання банківської та іншої інформації, а також забезпечує доступ до інформаційно-телекомунікаційних мереж.

Система інтернет-банкінгу

- інформаційна система, яка використовується кредитною організацією для обслуговування клієнтів в мережі Інтернет.

Ризики інтернет-банкінгу

- ризики, що виникають при здійсненні кредитними організаціями операцій із застосуванням систем інтернет-банкінгу.

ордер клієнта

- будь-який дистанційне звернення клієнта кредитної організації за допомогою системи інтернет-банкінгу за наданням банківських послуг (отримання виписки з рахунку, здійснення банківської операції і так далі).

IT-аутсорсинг

- це комплексне обслуговування ІТ сфери Вашого підприємства професіоналами високого класу, регулярна профілактика і запобігання можливих збоїв обладнання Вашого комп'ютерного парку. сюди включається

· Автоматизація підприємства.

· Організація доступу в Інтернет окремих комп'ютерів і локальних мереж.

· Установка, конфігурація і підтримка антивірусних систем.

· Проектування, складання, встановлення і конфігурація серверних систем.

· Організація віддаленого доступу з будь-якої точки світу прямо до Вашого робочого місця.

· Зв'язок віддалених офісів Вашого підприємства.

· Настройка призначеного для користувача програмного забезпечення.

· Проведення необхідних профілактичних робіт.

· Проведення монтажних і будівельних робіт.

· Проектування, прокладка, адміністрування та обслуговування локальних мереж.

· Відновлення Ваших даних на будь-яких електронних носіях в разі апаратних і програмних збоїв.

· Модернізація комп'ютерів.

· Ремонт PC-сумісних робочих станцій без заміни або з заміною окремих елементів. Ремонт комплектуючих.

· Ремонт моніторів (ЕПТ, LCD, моніторів відеоспостереження і відеопроекторів).

Лазерних та струменевих принтер: копіювальних, факсимільних апаратів, принтерів, сканерів, побутової відеоапаратури; заправка та відновлення картриджів.

· Розробка і впровадження комплексних ІТ проектів.

· Технічний аудит корпоративних мереж:

· Витрати на інтернет-трафік

· Проблеми мережевої безпеки

· Контроль і оцінка дій співробітників

· Ревізія всієї комп'ютерної техніки

· Перевірка пропускної здатності мережі

· Налагодження мережевих служб і пристроїв


Реферат на тему «Застосування IT в банківському праві (бюро кредитних історій)»

Вступ

З кожним роком в банківській сфері все більше уваги приділяється питанням інформаційної безпеки, що цілком зрозуміло: адже банківський бізнес є одним з найбільш активних користувачів сучасних інформаційних технологій та ІТ-рішень, а значить, виникає і проблема інформаційної захисту.

Очевидно, що клієнти будь-якого банку повинні бути впевнені, що з банком можна працювати в довгостроковій перспективі. Але звідси виникає й інше запитання: як оцінити таку перспективу? Для таких оцінок в світовому банківському співтоваристві існує загальноприйняте угоду Basel II ( «Міжнародна конвергенція виміру капіталу і стандартів капіталу: нові підходи»). Даний норматив визначає систему оцінки ризиків, з якими банки стикаються у своїй діяльності - кредитних, ринкових і операційних. Більш того, під всі ці ризики необхідно резервувати капітал.

Одним з ефективних методів зниження кредитних ризиків є система кредитних бюро. Які можуть діяти як приватні або державні. У РБ прийнятий другий шлях. Розглянутий в даний час закон про кредитні історії також показує актуальність даної теми.

Реалізація системи кредитних бюро неможлива без IT, при цьому необхідно особливу увагу приділити інформаційної безпеки, конфіденційності відомостей, що зберігаються в бюро.

Дуже важливо проаналізувати досвід інших країн, зокрема досвід Росії. Є досить цікава система і концепція інформаційної безпеки, що застосовується в цій країні.

При цьому слід враховувати, що специфіка банківської діяльності полягає в постійній роботі з інформацією та даними. Іншими словами, питання ІТ-безпеки безпосередньо пов'язані з операційною ефективністю і конкурентоспроможністю банку. Все це дає підстави стверджувати, що загрози ІТ-безпеки (перш за все, дії інсайдерів) представляють собою найвагоміший компонент операційних ризиків.

Крім того, банкам, особливо працюючим в сфері обслуговування приватних осіб, слід у своїй діяльності виконувати вимоги Федерального Закону «Про персональні дані», який набрав чинності в 2007 році. Відповідно до цього нормативного акта всі юридичні і фізичні особи, що зберігають або обробляють персональні дані інших громадян, зобов'язані забезпечити конфіденційність цієї інформації

Цікаве рішення представляє собою продукт DeviceLock, розроблений російською компанією ЗАТ "Смарт Лайн Інк", призначений для корпоративних користувачів; може бути засобом виконання вимог стандартів.

Глава 1 (огляд літератури)

Одним з головних джерел з інформаційної безпеки є стандарти інформаційної безпеки в банківській сфері і засоби їх виконання. Серед них можна виділити досить специфічні і редкодоступние стандарти та інструкції

· Financial Data Formats. Специфікація SWIFT і Domestic (14:02 13/02/2009)

· SWIFT RUR. Формати і правила використання. Версія 6 (09:59 16/02/2009)

· ГОСТ Р ISO / IEC 10116-93 ІТ. Режими роботи для алгоритму N-розрядного блочного шифрування (Ксерокопія оригіналу) (11:14 23/07/2008)

· Інструкція з використання міжнародної інформаційної мережі Інтернет (11:32 31/05/2008)

Законодавчі акти РБ і РФ дають уявлення про актуальні питання застосування IT в банківській сфері.

· Федеральний закон про електронний цифровий підпис. №1-ФЗ від 10 січня 2002р. (11:43 31/05/2008)

· ФЗ "Про ліцензування окремих видів діяльності" від 25 вересня 1998р N 158-ФЗ (10:17 11/06/2008)

· ФЗ РФ "Про державну таємницю". 21 липня 1993 року N 5485-1 (16:55 09/06/2008)

· Злочини у сфері комп'ютерної інформації. Виписка з КК РФ (17:28 09/06/2008)

· "Про сертифікації засобів захисту інформації". Постанова Уряду РФ від 26.06.1995 N 608 (ред. Від 17.12.2004) (12:25 10/06/2008)

CNews.ru - інтернет представництво органу, що займається експертними оцінками ринкових показників банківської галузі.

Володимир Гайкович, генеральний директор НІП "Інформзахист", вважає, що у банківських підрозділів інформаційної безпеки поки занадто короткі руки

Багато банківські і фінансові структури спочатку мали власні служби, які контролюють питання безпеки (в тому числі і інформаційної). Наскільки активно ці структури сьогодні готові до аутсорсингу даного виду робіт? Практично в кожному банку існує власна служба безпеки. Ця служба, як правило, забезпечує будь-яку безпеку, за винятком інформаційної, - захист приміщень, сховищ готівки, організацію пропускного режиму, інкасацію, повернення кредитів і т.д. З інформаційною безпекою (ІБ) все дещо складніше. Окрема служба по забезпеченню ІБ є далеко не у кожного банку або інвестиційної компанії. Хоча протягом останніх півтора років ми спостерігаємо втішну тенденцію. Все більше і більше банків створюють у своїй структурі підрозділ, що відповідає за забезпечення саме інформаційної безпеки (ІБ). Але, як будь-який новонароджений, такий підрозділ має велику голову і короткі руки. Тобто вони можуть думати про організацію ІБ все що завгодно, але свого бюджету на забезпечення ІБ у них, як правило, немає і нічого самостійно вони зробити не можуть. У більшості випадків, їм відводиться роль виконавців чужих розпоряджень.

Зараз вже очевидно, що створити кваліфіковану службу інформаційної безпеки в будь-якій структурі досить важко. І банки тут не виняток. Тому банки стоять перед нелегким вибором - або робити все самим, або якусь частину робіт віддавати стороннім організаціям (аутсорсинг). Тут все залежить від мети. Якщо цікавить економія коштів - перший варіант має явні переваги. Якщо ж важливіше терміни і результат - то другий варіант кращий.

В аутсорсингу явно простежуються дві основні тенденції. Поступово збільшується попит банків на консалтингові послуги, особливо в частині аналізу стану безпеки технологічних процесів. Воно і зрозуміло - занадто велика ціна помилки при побудові системи інформаційної безпеки. Попит же на віддалене управління засобами захисту, то, що на Заході іменується "Managed Security Services", поки незначний. Банки поки не готові віддати власні засоби захисту в руки представників сторонніх організацій.

Найбільшим і стійким попитом на протязі останніх років користуються рішення в області ЕЦП (електронний цифровий підпис). В основному через широкого використання системи "Банк-Клієнт" і прискорення обороту платіжних документів. Поки що потреба банків в наданні їм послуг по ЕЦП повністю не задоволена і, швидше за все, протягом наступних кількох років ці рішення будуть найбільш популярні в банківському секторі.

Каталізатором зростання попиту на рішення в області ЕЦП цілком може стати "Закон про ЕЦП".У всякому разі, кількість звернень до нас з приводу організації засвідчувальних центрів зросла в рази, а то й на порядок. Якщо ці звернення переростуть в реальні контракти - тоді можна буде говорити про явну тенденцію.

Цілком стійкий попит на рішення щодо захисту телекомунікаційної інфраструктури: міжмережеві екрани, засоби організації VPN, системи виявлення атак. Причинами цього є поява послуг, пропонованих банками через Internet, і розширення філіальної мережі банків. Швидше за все, ця тенденція не зміниться ще кілька років.

Як я зазначав раніше, середнім стійким попитом останні два роки користуються консалтингові послуги, особливо в частині проектування підсистем інформаційної безпеки.

У фазі формування знаходиться попит на рішення з інтегрованого управління засобами захисту. Ми припускаємо його зростання в наступні кілька років.

На думку начальника управління супроводу LANDesk Management Suite сучасний банківський бізнес - це, перш за все, якість обслуговування і широкий спектр послуг. Твердження, що інформація і є бізнес, як не можна краще описує його специфіку. Практично будь-яку банківську операцію, за винятком механічних, можна описати на мові програмування, оскільки відкриття рахунку, прихід або витрата, кредит або випуск пластикової карти - суть переміщення бітів інформації.

Враховуючи таку специфіку фінансові установи найбільш сприйнятливі до технологічних нововведень в інформаційних технологіях, будучи найбільш вимогливим замовником як для програмних засобів, так і для апаратних платформ.

Які вимоги висувають сьогодні фінансові установи до якості обслуговування своїх клієнтів?

Банк повинен пропонувати унікальні послуги або вартість надання рівнозначних послуг повинна бути нижче - клієнт повинен розуміти, що користується найвигіднішою пропозицією на ринку.

Послуги банку повинні бути «незалежні від положення сонця» - надаватися на максимально можливій території і не залежати від часового поясу, в якому знаходиться споживач послуг (клієнт). Дуже хорошим прикладом тут може служити процесинг пластикових карт - послуга, яка потребує мобілізації всього ІТ потенціалу банку. Клієнт банку (роздрібний, а всі найбільші банки надають роздрібні послуги, крім того, роздрібний клієнт - самий «складний» клієнт) розраховує отримати обслуговування в будь-якому банкоматі, розташованому на мінімальному видаленні.

Банківські послуги повинні надаватися з постійною якістю. Клієнт починає нервувати, якщо не отримує відгуку від системи занадто довго, і йде до конкурентів, якщо не отримує очікувану послугу зовсім.

З точки зору клієнта, банк - це Інтернет, який завжди є, який всюди є і в якому все є.

Це дуже серйозні вимоги для ІТ інфраструктури, що підтримує працездатність банку. Інформаційна система, здатна до надання послуг такого рівня повинна володіти такими найважливішими властивостями як надійність, масштабованість і гнучкість.

Компанія «Ай-Теко» протягом усього свого існування дуже тісно працює з багатьма російськими банками. У їх числі, Центральний банк, Ощадний Банк РФ, Газпромбанк і цілий ряд інших. За роки спільної роботи у нас сформувалося тверде переконання в тому, що сьогодні Замовники відходять від практики покупок коробкових продуктів.

Всі перераховані вище вимоги по суті є бізнес-завданнями, які банк ставить перед своїми ІТ фахівцями і рішення для яких ми, як системні інтегратори, повинні надати. Рішенням для них можуть служити тільки програмно-апаратні комплекси - спільний продукт інтегратора, розробника прикладного ПО і виробників системного ПО і апаратної платформи. Рішення знаходиться тут: на стику програмної і апаратної частини.

Сучасна банківська інформаційна система повинна володіти такими найважливішими якостями як:

· Здатність надавати свої послуги максимально можливу кількість часу і з постійним рівнем якості;

· Здатність швидко реагувати на мінливу кон'юнктуру ринку і генерувати нові послуги;

· Бути готовою до прийому нових клієнтів (іноді до вибухового кількості, якщо мова йде, наприклад, про злиття декількох філіальних мереж).

Основне завдання сучасних інформаційних систем - максимально повно задовольнити цим жорстким вимогам при цьому, забезпечивши мінімальну вартість володіння рішенням. Існує кілька способів її зниження. По-перше, це зниження витрат на придбання рішення. По-друге, зниження вартості адміністрування системи і підвищення якості управління. По-третє, зниження експлуатаційних витрат.

Загальним (але не єдиним) рішенням для всіх трьох способів є використання для побудови інформаційної системи стандартизованих блоків. Стандартизовані компоненти мають набольшее поширення, завжди на ринку праці є в наявності достатня кількість кваліфікованого обслуговуючого персоналу. У доповненні, вони мають підвищеними експлуатаційними характеристиками і мають високу ремонтопридатність - доступний великий парк запасних частин.

Всіма цими властивостями в повній мірі володіють продукти засновані на технологіях світових лідерів ІТ індустрії - компаній Intel, HP і Microsoft. Intel - визнаний світовий лідер у виробництві процесорів, HP - провідна компанія з випуску систем на основі процесорів Intel. Microsoft - найбільший виробник програмного забезпечення.

Однак ця команда не була б повною без російських компаній розробників спеціалізованого банківського прикладного програмного забезпечення і системних інтеграторів - постачальників комплексних рішень, що відповідають перед Замовником за кінцевий продукт. Ці компанії утворюють єдину екосистему, взаємодія між якими породжує часом унікальні рішення.

З якими проблемами стикаються сьогодні наші замовники з банківського сектора?

Проаналізуємо вимоги, які сучасні банки пред'являють до своїх інформаційних систем, про які я згадував раніше.

Здатність надавати послуги максимально можливу кількість часу і з постійним рівнем якості. Тут мова йде про стійкість прикладного та системного програмного забезпечення і безвідмовної роботи апаратної платформи.

Здатність швидко реагувати на мінливу кон'юнктуру ринку і здатність генерувати нові послуги. Засіб досягнення цієї мети криється в модульности прикладного програмного забезпечення, його здатності швидко інтегрувати новий функціонал в існуючу обчислювальну середу.

І, нарешті, бути готовою до прийому нових клієнтів - система повинна в ідеалі мати здатність до необмеженого розширення.

Чи можна вирішити ці завдання, використовуючи лише стандартні галузеві компоненти? Досвід нашої компанії підказує, що основі продуктів Microsoft можна будувати надійні, гнучкі і масштабовані інформаційно-обчислювальні середовища.

Одним із прикладів побудови такого середовища є універсальна багатоцільова АБС «Гамма», що розробляється в Ощадбанку РФ.

АБС «Гамма» є власною розробкою Ощадбанку РФ - має змішану модульну архітектуру і побудована з використанням стандартних технологій мови SQL на базі СУБД Microsoft SQL Server 2000. Система містить понад десятка напівавтономних модулів (Головна бухгалтерська книга (ГБК), центральна міжбанківська розрахункова система (ЦМБР ), розрахунково-касове обслуговування (РКО), система кредитування і ін.), центральну базу даних SQL і проектується на обробку 5 млн. документів на добу. Взаємодія цих модулів здійснюється через центральну базу даних. Така модульна архітектура дозволяє розробляти і підключати нові модулі, забезпечуючи необхідну функціональну гнучкість.

АБС розміщується на відмовостійкої кластерної конфігурації, вузлами якої є сервери стандартної архітектури, і розділяється дискової підсистеми, на якій розгортається центральна база система. Комплекс працює під управлінням Microsoft Windows Server 2003 Enterprise edition (кінцевий продукт буде працювати під Datacenter edition) і СУБД SQL Server 2000. Кластерні служби, що входять в стандартний пакет поставки ОС захищають АБС від збою одного з вузлів. Кластер може працювати в двох режимах: active-active (з динамічним розподілом навантаження) і active-standby (один вузол активний - другий резервний). Дискова підсистема підключена до мережі зберігання даних, побудованої на високошвидкісних і безпечних оптичних протоколах FC, при цьому забезпечується множинні шляхи доступу даних до дисків. Апаратна конфігурація побудована так, що відсутня єдина точка відмови. При втраті одного з вузлів кластерна служба здійснює перенесення користувачів на що залишився вузол. Таким чином, досягається максимальне час доступності додатків і даних і забезпечується безвідмовна робота всього комплексу.

Компанія «Ай-Теко» проводила повномасштабні випробування відразу декількох модулів АБС «Гамма». Основні цілі, які переслідував це тестування: перевірка функціоналу, визначення потенційно вузьких місць, виміри продуктивності і вироблення для розробників методик оптимізації вихідного коду.

Тестування проводилося на 2-х процесорних серверах виробництва HP лінійки ProLiant з процесорами Intel Xeon. Після завершення тестування продуктивності цих системах були проведені випробування на 64-х розрядної платформі (на той час вже існували тестові версії для розробників додатків програмних продуктів Windows.net Server і SQL Server2000 64-bit edition beta). Результат багато в чому був для нас несподіваним. Всі очікували збільшення продуктивності, але результати виявилися однаковими

Спроби усунути відставання, вжиті командою фахівців компаній «Ай-Теко» і Microsoft не дали результатів. Однак рішення прийшло з несподіваного боку - компанія Microsoft випустила SQL Server2000 64-bit edition RC. Ефект від установки останньої версії ПО виявився вражаючим. Продуктивність рішення виросла в 15 разів, і результати значно перевищили показники, отримані на серверах ProLiant.

Більшість корпоративних замовників працюють на 64-х розрядних платформах, тому 64-х розрядну архітектуру Intel оцінюють як перспективну. Найважливішою перевагою будь-64-х розрядної платформи є пряма адресація великого обсягу оперативної пам'яті. Все більша кількість замовників експлуатують додатки, що вимагають для роботи обсяг ОЗУ більший, ніж 4 ГБ (максимально можливий обсяг, що адресується 32-ма бітами). Крім цього, існують обмеження не дозволяють використовувати на 32-х бітних системах велике число процесорів, а сучасні корпоративні банківські інформаційні середовища вимагають все більшу обчислювальну потужність для додатків працюють під управлінням ОС Windows.

Всі ці проблеми на сьогоднішній день успішно подолані - існує Windows Server 2003 (в редакції Enterprise і Datacenter) і СУБД SQL Server 2000 для платформи IA-64. Ця операційна система дозволяє безпосередньо адресувати не менше 512 ГБ пам'яті і підтримувати до 64-х процесорів Itanium2. Така масштабованість може запропонувати небачену потужність для корпоративних Windows середовищ. Це відкриває перед компаніями, що використовують програмні продукти Microsoft прекрасні можливості з консолідації серверів і додатків, надаючи для вирішення цього найважливішого завдання необхідний рівень продуктивності.

Ми бачимо величезний інтерес ринку до рішень на цій платформі. Про серйозність підходу світових компаній виробників свідчать тести TPC-C. З середини травня до кінця липня цей найпрестижніший список для некластерізованних систем очолював 64-х процесорний сервер Integrity Superdome виробництва компанії HP. Всі 64 процесора Itanium2 і 512 ГБ оперативної пам'яті цієї найпотужнішої системи працювали під управлінням 64-х розрядної операційної системи Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition. В якості СУБД використовувався 64-х розрядний SQL Server 2000. Система вперше подолала рубіж в 700 000 tpm і показала прекрасні показники по співвідношенню ціна / продуктивність - кращий на той момент результат. Це хороша новина. Вперше такий результат був отриманий з використанням «відкритих» стандартних технологій.

На базі компанії «Ай-Теко» діє Центр компетенції за рішеннями на основі продуктів Microsoft за двома напрямками: Центри обробки даних і Консолідація.Відкриття центру компетенції - підтвердження досвіду компанії за цими напрямками. Центр компетенції має необхідний набір апаратного і програмного забезпечення необхідного для проведення вистави рішень, забезпечення пілотних проектів, проведення проектів proof-of-concept. Чималу надію покладають на розробників програмного забезпечення, для яких надаються ці ресурси безкоштовно для проведення тестування і оптимізації ПО.

Центр компетенції по передовим серверним платформ Intel, перший подібний центр відкритий в Росії компаніями «Ай-Теко», HP і Intel ще в листопаді 2001 року потребує представлення. Центром компетенції проведено більше 20-ти проектів портирования програмного забезпечення на апаратну платформу IA-64 і оптимізації для використання на системах використовують процесори, поддержівающе технологію Hyper-Threading. Фахівцями центру компетенції розроблені унікальні методики міграції додатків, оптимізації програмного коду, функціонального і навантажувального тестування додатків. У лабораторіях є необхідний набір апаратних засобів, які готові до використання, в тому числі і на віддалених майданчиках.

Прикладом може послужити портирование на платформу IA-64 пакета для процесингу пластикових карт DUET компанії BGS Smartcard. Цей програмний продукт побудований на основі СУБД SQL Server 2000 компанії Microsoft. Міграція пройшла успішно, і функціональне тестування підтвердило ідентичність версій для 32-х і 64-х розрядних версій.

В інтересах Ощадбанку РФ, спільно з компанією Технос-К, ведуться роботи по портированию ПО філії на платформу IA-64.

Ми завжди приділяли багато уваги роботі з розробниками прикладного ПО. В середині вересня відбулося перше засідання Клубу російських розробників програмного забезпечення, що минув за активної участі Центру компетенції компанії «Ай-Теко». На клубному обговоренні були порушені такі важливі питання, як необхідність взаємодії між постачальником програмної і апаратної частин рішення, надання розробникам технічної експертизи по апаратної частини, тонка настройка параметрів середовища для забезпечення максимальної продуктивності програмного забезпечення та цілий ряд інших. Створення такого клубу стало ще одним кроком на шляху пропозиції нашим замовникам оптимального з усіх точок зору рішення.

До теперішнього моменту я торкався тільки 2-х продуктів компанії Microsoft: операційної системи і СУБД, і це не випадково. Зв'язка ОС + СУБД традиційно вважається основою для бізнес-середовища. Однак, сучасна корпоративна (в тому числі і банківська) інформаційна система це не тільки, так званий back end - важкі системи, на яких працюють бізнес додатки. Microsoft пропонує потужний пакет програмного забезпечення для вирішення широкого спектра завдань. Це і всім відомі офісні додатки, додатки для обміну електронними повідомленнями, засоби підвищення ефективності бізнесу, організації безпечного доступу і багато іншого. Всі ці продукти так чи інакше використовують мову XML лежить в основі технології Microsoft.net. На базі цієї технології розроблено пакет серверних продуктів надійних і масштабованих в тій мірі, яка необхідна для використання в сучасних корпоративних середовищах.

В якості основного методу дослідження використовується діалектичний метод теорії пізнання, який передбачає використання аналізу і синтезу, індукції і дедукції та інших аналогічних методів.

Як інструмент широко використовується інтернет, зокрема Пошукові машини, серед яких Google, yandex і ін.

Для пошуку інформації використовувалися інформаційні системи Національної бібліотеки, фундаментальної бібліотеки Білоруського державного університету.

У реальній роботі всі вищеназвані ресурси показали високу ефективність, доступність.

Глава 2 (основні результати).

Програмне забезпечення банківських IT

У банківській інформаційних системах використовуються наступні програмні продукти, які витримали досить жорстку конкуренцію.

SQL Server 2000 - зберігання, вилучення та аналіз структурованих XML даних;

Application Center 2000 - розгортання і управління веб-додатками;

Exchange Server 2000 - обмін електронними повідомленнями і організація спільної роботи;

Host Integration Server 2000 - доступ до даних і додатків застарілих систем (наприклад мейнфреймів);

IS and Acceleration Server 2000 - надання швидкої та безпечної зв'язку через Інтернет;

Content Management Server 2001 - ефективне управління інформаційними ресурсами динамічно мінливих веб-вузлів;

Mobile Information Server 2001 - підтримка додатків для мобільних пристроїв, таких як телефони або кишенькові інтелектуальні пристрої;

BizTalk Server 2002 - обмін даними на основі мови XML, найважливіший елемент корпоративної інфраструктури;

Commerce Server 2002 - створення масштабованих рішень для електронної комерції;

SharePoint Portal Server 2003 - пошук і спільне використання бізнес-інформації. Ці елементи є основними модулями, будівельними елементами корпоративного рішення, сполучними елементами для яких є служби net.Passport і net.My Services.

Як завершальний приклад наведемо проект модернізації інформаційної системи Казначейства РФ - найбільший проект всеросійського масштабу. Компанією «Ай-Теко» встановлено високонадійні кластерні конфігурації і розгорнуті мережі зберігання даних в 89 регіонах Росії. Цей складний проект виконаний повністю на стандартних технологіях Microsoft і стандартному обладнанні архітектури IA-32 виробництва HP. Реалізація такого масштабного проекту стала можливою тільки завдяки зрілості і надійності використаних технологій.

Використання DeviceLock в корпоративному середовищі дозволяє забезпечити відповідність двом ключовим положенням Basel II:

DeviceLock дозволяє взяти під контроль загрози внутрішньої інформаційної безпеки, що становлять істотну частину операційного ризику.

DeviceLock дозволяє збирати й аналізувати інформацію, що покинули корпоративну мережу через робочу станцію. Ці відомості є ключовими для звітності за ризиками і завданими збитками, яка повинна бути реалізована відповідно до методиками Basel II

Використання DeviceLock дозволяє також забезпечити відповідність двом основним вимогам Стандарту Банку Росії, які є частиною парадигми забезпечення ІТ-безпеки:

Головна загроза - інсайдери. Стандарт ставить на чільне місце моделі загроз саме внутрішніх порушників, так як вони найбільш небезпечні з точки зору ІТ-безпеки. Продукт DeviceLock дозволяє взяти під контроль доступ до зовнішніх пристроїв на робочої станції і, тим самим, мінімізувати значну частину інсайдерських ризиків.

Всі точки, де персонал взаємодіє з ІТ-системою, повинні ретельно контролюватися. DeviceLock є необхідною частиною системи внутрішнього контролю, без якої неможливо забезпечити повноцінний контроль над доступом до зовнішніх пристроїв, змінних носіїв і бездротових мереж на рівні робочої станції.

Стандарти абсолютно справедливо звертає увагу на проблему інсайдерів. Багато банків намагаються не помічати загрози з боку внутрішніх порушників. Однак ігнорування ризику витоку персональних або фінансових відомостей клієнтів або зловживання ними навряд чи можна вважати раціональним кроком. Наприклад, витік приватної інформації клієнтів обходиться компанії в сотні тисяч доларів прямого збитку, багатомільйонні штрафи з боку регулятора і призводить до назавжди зіпсованої репутації.

DeviceLock допомагає вирішити цю проблему: внутрішні порушники не зможуть отримати несанкціонований доступ до робочих станцій через їх локальні інтерфейси, щоб викрасти дані клієнтів через змінні носії і портативні пристрої, а система тіньового копіювання зможе довести і документувати факт невдалих і успішних спроб доступу, а також копіювання конкретних даних. DeviceLock дозволяє збирати й аналізувати інформацію, що покинули корпоративну мережу через локальні порти робочої станції. Крім цього DeviceLock включає в себе захист від апаратних клавіатурних шпигунів, що використовуються для крадіжки цінної інформації з робочих станцій співробітника.

Коли мова заходить про контроль над кишеньковими комп'ютерами, смартфонами і різними комунікаторами, то DeviceLock не просто підтримує тіньове копіювання всіх даних, що передаються на мобільний пристрій, але дозволяє також реалізувати гнучкі політики безпеки і простежити за їх виконанням. Наприклад, продукт може дозволити синхронізувати контакти та календар, але заборонити копіювання файлів або синхронізацію електронної пошти з вкладеннями.

Крім того, природним і слабо контрольованим на сьогодні каналом витоку інформації є повсюдно використовувані принтери. Прийдешня версія DeviceLock надасть банкам контроль доступу до принтерів - як локальним, таки мережевим, а також аудит і тіньове копіювання документів, що друкуються користувачами на принтерах.

Будучи один раз впровадженим в корпоративну середу, DeviceLock захищає банки від витоку персональних і фінансових відомостей, попадання у внутрішню мережу небажаних типів даних, надає інструментарій для ретроспективного аналізу всієї інформації, яку співробітники компанії скопіювали на зовнішні носії та забрали з собою, а також забезпечує необхідну банку гнучкість політики ІТ-безпеки при роботі з мобільними пристроями. Цей же інструментарій забезпечує відповідність вимогам ФЗ «Про персональних даних», згідно з яким організація зобов'язана виявляти факти «несанкціонованого доступу до персональних даних».

За допомогою DeviceLock компанія може одним службовцем дозволити доступ до зовнішніх пристроїв, які локально підключаються до робочих станцій, а іншим заборонити. Такі зовнішні пристрої, безумовно, є засобами і системами автоматизації, а тому повинні ретельно контролюватися відповідно до Стандарту Банку Росії по ІТ-безпеки. З точки зору ФЗ «Про персональних даних», безпеку персональних даних повинна включати «організаційні заходи і засоби захисту інформації (в тому числі шифрувальні засоби, засоби запобігання несанкціонованому доступу, витоку інформації технічними каналами ...)». Очевидно, тут мається на увазі і захист від витоку персональних даних по каналах зв'язку і через локальні комунікації робочих станцій. DeviceLock дозволяє мінімізувати ризики витоку через змінні носії, мобільні пристрої і бездротові мережі, що є невід'ємною вимогою при забезпеченні безпеки персональних даних. Завдяки DeviceLock всі повноваження по роботі з зовнішніми носіями розподіляються відповідно до політики ІТ-безпеки, принципом мінімальних привілеїв і здоровим глуздом. При цьому у компанії створюється необхідна документальна база для підтвердження достатності впроваджених процедур.

Таким чином, використання DeviceLock допомагає задовольнити основним вимогам парадигми забезпечення ІТ-безпеки, викладеним у Стандарті Банку Росії, нормативі Basel II і ФЗ «Про Персональних даних», а також інших нормативних актах.

Кредитні бюро

Кредитне бюро в Білорусі було створено на початку 2007 року на підставі постанови Правління Національного банку.

Він зазначив, що інститут кредитного бюро існує в більшості країн світу. Визначальним напрямком його діяльності є надання кредитним та іншим організаціям можливості обміну на постійній основі відомостями про кредитоспроможність своїх клієнтів. Організаційні форми кредитних бюро різні. Згідно з дослідженням Світового банку, проведеного в 1999 - 2001 роках, на той момент в світі налічувалося понад 40 державних кредитних бюро. Приватні кредитні бюро ще більш поширені і часто функціонують паралельно з державними.

Державні кредитні бюро створюються, як правило, на базі центрального банку або органу банківського нагляду.При цьому доступ до відомостей, якими володіють державні кредитні бюро, зазвичай отримують тільки банки і органи банківського нагляду. Приватні кредитні бюро створюються банківськими асоціаціями, торговими палатами, компаніями з випуску кредитних карт, великими торговельними мережами або є незалежними комерційними компаніями. Перелік користувачів відомостями приватних кредитних бюро значно ширше, ніж державних.

У Білорусі експерти прийшли до висновку, що функції кредитного бюро повинна виконувати державна організація. На початковому етапі було вирішено покласти їх на Національний банк, оскільки в даний час тільки він володіє необхідною для цього інфраструктурою, технічними і кадровими ресурсами.

Кредитне бюро в Білорусі було створено як автоматизована інформаційна система отримання, формування, обробки, зберігання та надання Національним банком відомостей про кредитні договори на суму не менше $ 10 тис. В еквіваленті. Даний "поріг" заснований на нормах Указу Президента Республіки Білорусь від 24 травня 1996 року №209. В даний час Національним банком внесено пропозицію про скасування даного обмеження, після чого в кредитне бюро будуть надходити відомості про всі укладені кредитні договори.

У листопаді 2007 року Нацбанк на підставі надійшли від банків пропозицій вжив заходів щодо вдосконалення роботи кредитного бюро. Зокрема, були скасовані норми, які передбачають отримання банками відомостей з кредитного бюро (кредитних звітів) тільки для укладення певного переліку договорів (тепер кредитний звіт банки зможуть отримати для укладення будь-якого договору). Також збільшено термін дії згоди суб'єкта кредитної історії на отримання в Національному банку його кредитного звіту з одного до трьох місяців, уточнено порядок зміни відомостей, що містяться в кредитній історії (зміни будуть вноситися в електронному вигляді в автоматизованому режимі), розширені можливості банків з моніторингу укладених кредитних договорів. Крім того, з 1 квітня 2008 року надання кредитних звітів громадянам і юрособам організовано головними управліннями Національного банку по областям і їх відділеннями в містах.

Кредитне бюро Національного банку надає як позитивну, так і негативну кредитну інформацію про громадян і юридичних осіб. При цьому відомості користувачам кредитної історії (якими в даний час можуть виступати банки) надаються тільки з письмової згоди суб'єкта кредитної історії. Кредитоотримувачі також мають доступ до своєї кредитної історії. Вони можуть отримувати відомості з кредитного бюро необмежену кількість разів, в тому числі один раз протягом календарного року безкоштовно, а також вимагати перевірки і виправлення недостовірних відомостей, що зберігаються в їх кредитної історії.

Договори з кредитним бюро на отримання кредитних звітів уклали до теперішнього часу всі білоруські банки. Станом на 1 квітня 2008 року в кредитному бюро зберігалися відомості (кредитні історії) про 128 892 фізичних осіб та про 18 987 юридичних осіб - всього 147 879. На їх підставі кредитним бюро надано близько 1200 кредитних звітів.

Однак робота кредитного бюро вимагає подальшого вдосконалення, прийняття відповідного закону. Національний банк спільно з іншими держорганами підготував проект закону "Про кредитні історії". Це вже не перша спроба ухвалення такого закону. У 2004 році Палатою представників Національних зборів розглядався і був відхилений законопроект, який передбачав створення в Білорусі приватних кредитних бюро.

Більш ніж річний досвід роботи кредитного бюро дозволив підготувати новий законопроект, який заснований на реальній практиці, а також враховує пропозиції білоруських банків. Документ неодноразово обговорювалося на зустрічах і консультаціях фахівців Національного банку з місіями Міжнародного валютного фонду, Світового банку і Міжнародної фінансової корпорації, вивчався досвід інших країн. Отримані рекомендації по організації діяльності кредитного бюро були використані при роботі над законопроектом. Він уже пройшов узгодження і направлений на розгляд президенту Білорусі для внесення в парламент.

Новий законопроект розширює перелік кредитних договорів, відомості про виконання зобов'язань за якими будуть направлятися в кредитне бюро, з одного виду зобов'язань (кредитний договір) до шести. Так, перелік поповниться договорами, що містять умови овердрафтного кредитування, договорами позики, застави, гарантії і поручительства.

Визначено також, що джерелами формування кредитних історій будуть тільки банки. При цьому вони повинні будуть представляти в Національний банк тільки ті відомості, достовірність яких вони можуть перевірити. Розширення джерел формування кредитних історій розглядається як перспективний етап розвитку інституту кредитного бюро в Білорусі.

Крім цього, передбачається можливість отримання кредитних звітів не тільки банками, а й будь-якими юридичними та фізичними особами за згодою суб'єкта кредитної історії.

Заплановані зміни повинні підвищити ефективність використання кредитного бюро. Банки отримають додаткову можливість управління кредитними ризиками. Ухвалення закону також сприятиме зміцненню платіжної дисципліни, підвищення зацікавленості фізичних і юридичних осіб в належному виконанні зобов'язань перед банками, зниження кредитних ризиків, підвищення ефективності роботи та інституційного розвитку банківського сектора Білорусі.

Проведені міжнародними фінансовими організаціями дослідження показують, що наявність інституту кредитного бюро, з одного боку, веде до зниження процентних ставок за кредитами і рівня неплатежів по ним, а з іншого - сприяє зростанню обсягів кредитування і підвищення сумлінності виконання юридичними і фізичними особами своїх зобов'язань перед банками .

Програмне забезпечення «SC-КРЕДИТНА БЮРО БАНКУ»

У зв'язку із зростанням проблемної кредитної заборгованості банки Республіки Білорусь все більше уваги приділяють питанню управління кредитними ризиками.

Важливу роль у вирішенні цього завдання відіграє взаємодія з автоматизованою інформаційною системою «Кредитне бюро» Національного банку Республіки Білорусь.

Для організації ефективної взаємодії з АІС КБ в частині пошуку, отримання і обробки кредитних звітів компанія СофтКлуб пропонує використовувати функціональність програмного продукту «SC-КРЕДИТНА БЮРО БАНКУ».

Замовники вже встигли по достоїнству оцінити високотехнологічний спосіб організації взаємодії з АІС КБ в розрахованому на багато користувачів режимі через єдину точку підключення, з використанням класичної трирівневої архітектури додатку і безшовних інтеграції з транспортною підсистемою АІС КБ.

Взаємодія з АІС КБ через єдину точку підключення дозволяє скоротити адміністративні витрати на організацію нових робочих місць для співробітників служби економічної безпеки.

Додатково варто відзначити особливий інтерес замовників до можливостей реалізації експрес-оцінки кредитних звітів. СофтКлуб пропонує реалізувати і вбудувати в додаток «SC-КРЕДИТНА БЮРО БАНКУ» методику банку по визначенню потенційного позичальника як «хорошого» або «неблагонадійного» на основі інформації, що міститься в кредитних звітах АІС КБ.

Автоматизована експрес-оцінка потенційного позичальника дозволяє скоротити навантаження на співробітників служби економічної безпеки банку за рахунок відмови від копіткого вивчення кредитних звітів.

Правові питання кредитного бюро

Національне кредитне бюро в Білорусі буде створено в четвертому кварталі 2006 року. Про це 28 липня на засіданні круглого столу в Мінську повідомив журналістам начальник управління регулювання кредитно-фінансових інструментів Національного банку Сергій Кисіль.

Він зазначив, що брати участь в роботі кредитного бюро банки будуть на добровільній основі. На думку фахівців Нацбанку, створення такого бюро дозволить банкам знизити ризики при кредитуванні клієнтів. Проект закону про кредитні бюро в Республіці Білорусь був схвалений правлінням Нацбанку ще на початку 2004 року. Документом передбачалося здійснення функцій кредитних бюро юридичними особами - комерційними організаціями. Однак законопроект був відкладений. Як уже повідомлялося, нова концепція створення кредитного бюро передбачає, що воно буде працювати при Національному банку і стане єдиним в республіці. Банки отримають доступ до необхідної інформації на загальних умовах. Передбачається, що користування цією базою для банків частково буде безкоштовним, частково - платним. Діючі в багатьох країнах бюро кредитних історій - це спеціалізовані організації, що займаються збором і розповсюдженням інформації про позитивні і негативні сторони діяльності юридичних і фізичних осіб, які претендують на отримання позики. Світова практика свідчить про застосування різних організаційних форм діяльності кредитних бюро. У світі налічується кілька десятків державних кредитних бюро. У ще більшій кількості країн існують приватні кредитні бюро. (Джерело: БелаПАН)

В даний час окремі банки не можуть звертатися кредитні звіти, хоча саме в деяких з цих банків Національним банком і правоохоронними органами виявлено випадки надання кредитів особам, які вже мають проблеми з погашенням кредитів, раніше отриманих в інших банках. Це говорить про формальний підхід окремих банків для використання в рекомендацій Національного банку по управлінню кредитним ризиком. У Нацбанку вважають це небезпечною тенденцією в ситуації, що склалася. Конкретні банки і банківський сектор країни в цілому піддаються підвищеному кредитному ризику.

Нацбанк уже направив у банки відповідного листа. У ньому сказано, що ігнорування рекомендацій Національного банку в частині отримання і використання відомостей з системи "Кредитне бюро" буде розглядатися Нацбанком в ході здійснення банківського нагляду як фактор, істотно збільшує рівень кредитного ризику і погіршує оцінку якості управління банком в цілому. Зазначена оцінка буде враховуватися Національним банком при прийнятті рішень в рамках здійснення нагляду за діяльністю банку, в тому числі рішень про застосування до банку заходів наглядового реагування відповідно до законодавства.

В цілому Нацбанк Білорусі розглядає організацію ефективної системи управління кредитним ризиком, що є однією з основних причин втрат (збитків) в банківському секторі Республіки Білорусь, як одну з першорядних завдань кожного банку, рішення якої набуває особливої ​​актуальності в умовах нестабільності на фінансових ринках.

У зв'язку з цим Національний банк приймає широкий комплекс заходів щодо вдосконалення управління кредитним ризиком в банках, включаючи встановлення вимог до дотримання нормативів обмеження кредитного ризику, напрямок банкам рекомендацій з управління даним ризиком, заснованих на кращій міжнародній практиці і документах Базельського комітету з банківського нагляду, а також створення системи "Кредитне бюро", призначеної для формування кредитних історій по всім кредитоотримувача і надання кредитних звітів по запр сам.

Так, листом Національного банку "Про вдосконалення управління кредитним ризиком в банках" від 17.10.2007 № 23-14 / 114 банкам рекомендовано формувати власну інформаційну базу, в якій накопичуються відомості про боржників, одержувані з внутрішніх і зовнішніх джерел. Відомості, отримані з системи "Кредитне бюро", розглядаються Національним банком як дієвий інструмент для адекватної оцінки фінансового стану клієнта не тільки під час видачі кредиту, а й при його моніторингу, тому такі відомості слід використовувати для виявлення та оцінки кредитного ризику, а також його моніторингу з метою недопущення зростання проблемної заборгованості.

До теперішнього часу всі діючі банки уклали з Національним банком договори надання інформаційних послуг на отримання доступу до відомостей, що містяться в кредитних історіях в системі "Кредитне бюро", шляхом надання їм кредитних звітів Національним банком.У головному банківській установі країни відзначають збільшення зацікавленості банків у відомостях про кредитоотримувача. Так, за 2008 рік банки отримали понад 11 тис. Кредитних звітів, в першому кварталі 2009 року - близько 19 тис.

Кількість кредитних історій на 1 квітня 2009 року становила 1,8 млн., Кількість кредитних договорів - понад 3,1 млн.

Як повідомили сьогодні в Національному банку Білорусі в нашій країні створено кредитне бюро. У ньому зібрані відомості про клієнтів, які брали кредити, починаючи з 2000 року.

Не дивуйтеся, якщо при видачі кредиту співробітник банку поцікавиться вашою кредитною історією. Такі історії «пишуться» в базі даних Кредитного бюро Нацбанку. У них - розміри кредитів, відсотки і своєчасність їх сплати. З недавніх пір все банки зобов'язані передавати ці дані в кредитне бюро, а ось отримувати - за згодою клієнта. Але відмова - не в його користь. Для банків поява бюро, звичайно, до речі. Особливо якщо ставка на швидкість.

Без застави, поручителів і дуже швидко не означає без перевірки. За 20 хвилин клієнта пропускають навіть через базу даних ЖКГ на предмет заборгованості. Її наявність - теж привід для сумніву. А ось доступ через бюро до відомостей про прострочені виплати в інших банках - ще надійніше. Випадки «вилову» неплатників зі шлейфом боргів уже не поодинокі.

Тепер банки зможуть обчислювати і «закредитованих» клієнтів. Часом найбільш підприємливі з них брали кредити відразу в декількох місцях. Справа доходила до шахрайства. Зовсім недавно в поле зору правоохоронних органів потрапив надмірно активна мінчанка. Загальна сума взятих нею кредитів перевищила 70 мільйонів рублів.

Олександр Ластовський, співробітник Мінського ГУВС: «Не будучи платоспроможною і знаючи про це, вона взяла кредит у п'яти найбільших столичних банків. До теперішнього часу служби безпеки банків не мали можливості обмінюватися між собою інформацією, в тому числі і про клієнтів. Знала вона про це чи ні - належить встановити слідству ».

Такий випадок - це велика риба, але найближчим часом справа дійде і до дрібних неплатників.

Отримайте ви кредит чи ні, тепер залежить не тільки від рівня доходів, але і від вашої кредитної історії. Зараз в кредитні бюро надходять дані про які отримали суми не менше 10 тисяч доларів, але вже найближчим часом контрольна планка знизиться до нуля і в історії потраплять навіть найнезначніші кредити.

Серед махінацій з кредитами - фіктивні довідки про доходи, спроби підкупу банківських працівників і отримання кредитів за чужими паспортами. У минулому році за такими фактами було порушено 80 кримінальних справ. І потрапити за такі справи можна не тільки в чорний список кредитного бюро, а й базу даних осіб, яким заборонений виїзд за кордон.

Станом на 1 квітня 2009 року в кредитному бюро Нацбанку Білорусі зберігалися 1767013 кредитних історії (1791055 на фізосіб, 24042 на юросіб), а також відомості про 3127074 кредитних договорах, укладених банками зі своїми клієнтами. На 1 липня 2007 року база Нацбанку налічувала всього 95014 кредитних історій.

Кредитне бюро не тільки акумулює відомості про видані кредити і клієнтів, але і дозволяє банкам користуватися даною інформацією для адекватної оцінки банком фінансового стану клієнта не тільки під час видачі кредиту, а й при його моніторингу.

Разом з тим, сьогодні Нацбанк розіслав комбанкам лист, в якому з одного боку відзначив зростання зацікавленості банків у відомостях про кредитоотримувача. Так, за 2008 рік банки запросили понад 11 тисяч кредитних звітів, а в першому кварталі 2009 року - вже близько 19 тисяч.

З іншого боку Нацбанк незадоволений «формалізмом», який виявляють окремі банки до використання рекомендацій НБ РБ з управління кредитним ризиком.

«Це є небезпечною тенденцією в ситуації, що склалася і піддає підвищеного кредитного ризику конкретні банки і банківський сектор країни в цілому» - йдеться в листі.

При цьому в листі наголошується, окремі банки не можуть звертатися кредитні звіти, хоча «саме в деяких з цих банків Національним банком і правоохоронними органами виявлено випадки надання кредитів особам, які вже мають проблеми з погашенням кредитів, раніше отриманих в інших банках».

У зв'язку з цим Нацбанк попереджає банки, що «ігнорування рекомендацій в частині отримання і використання відомостей з системи" Кредитне бюро "буде розглядатися ... в ході здійснення банківського нагляду як фактор, істотно збільшує рівень кредитного ризику і погіршує оцінку якості управління банком в цілому».

Нацбанк не виключає, що в таких випадках до банку можуть бути застосовані заходи наглядового реагування відповідно до чинного законодавства.

Сьогодні в бюро кредитних історій Нацбанку накопичилося вже близько 2 млн. Досьє на білоруських кредитоотримувачів. Незалежно від того, скільки ви позичили грошей у банку, фахівці тут же оформляють ваше персональне справу і передають його в єдину базу даних. Ну і звичайно, перш ніж видати вам новий кредит, будь-який банк поцікавиться, скільки боргів за вами накопичилося і як ви з ним розраховуєтесь.

-Інтерес до кредитного бюро з боку банків зростає. Особливо з боку тих банків, які орієнтовані на дрібні кредити, експрес-кредіти.Такіе кредити часто видаються без довідки про доходи, і рішення про видачу потрібно прийняти досить швидко. Так що кредитна історія дозволяє отримати необхідну інформацію про потенційного кредитоотримувача.

Самі банкіри теж визнають, що під час кризи кредитне досьє дає можливість краще оцінити ризики.

Ось, наприклад, нещодавно була запрошена кредитна історію на одного з можливих клієнтів. Виявилося, що у нього вже є борги по 19 кредитами! - розповів співробітник одного з банків. - Зрозуміло, що ми вирішили не ризикувати і відмовили йому у видачі кредиту в нашому банку.

Зараз банки надають в бюро відомості тільки про тих, хто бере кредит. Але скоро список розшириться. на поручителів по кредиту

З 21 серпня набуває чинності Закон про кредитні історії. Згідно з цим документом в бюро повинна буде також надходити інформація також і про поручителів по кредитах, - розповів нам начальник відділу кредитних історій Національного банку Сергій Дубовик. - Якщо ви сьогодні є поручителем за кредитом і на момент вступу в силу закону договір поруки буде діяти, то банк внесе вас в базу даних. Там буде інформація про самому поручителе, про те, на яку суму він поручився, про те, які вимоги до нього банк виставляв (наприклад, погасити борг замість кредитоотримувача. - Ред.), І то, як він ці вимоги виконував. Передається також інформація про простроченнях за овердрафтом До речі, якщо ви користуєтеся відновлюваної кредиткою (тобто оформили кредит на картку і знімаєте гроші в міру необхідності, потім повертаєте борг і знову знімаєте гроші), відомості про вас також надійдуть в бюро. І навіть якщо ви заведете кредитку на 10 млн., А знімете з неї тільки п'ять, в історії ваш борг буде проходити в розмірі 10 млн.

Але, щоб банки бачили, наскільки акуратний той чи інший отримувач кредиту

Висновок.

Таким чином, ІТ в банківській сфері займають зараз саме центральне місце. Без них неможливо уявити роботу сучасного банку, підвищення якості та ефективності обслуговування клієнтів.

Сьогодні вже практично немає необхідності переконувати компанії, активно використовують для ведення свого бізнесу сучасні інформаційні технології, в необхідності забезпечення безпеки своїх інформаційних систем. Проблема захисту конфіденційної інформації компанії, забезпечення безперебійної роботи корпоративної інформаційної системи, контролю цілісності платіжних документів, фінансової та іншої критичною для бізнесу інформації стає все більш актуальною із зростанням використання Internet для здійснення комерційних операцій.

Програмне забезпечення для підтримки роботи та конфіденційності роботи кредитного бюро вносить великий внесок у стабільність роботи банківської системи РБ, підвищення довіри вкладників до державних банків. Гарантія повернення кредиту забезпечується в тому числі і роботою кредитного бюро. В якомусь сенсі збір фінансової інформації про громадян - це плата за стійку роботу банків, можливість отримання ними гарантованого прибутку, зниження кредитних ризиків.

Список літератури до реферату.

1. Ліпіс А. і ін. "Електронна система грошових розрахунків" - М .: Фінанси і статистика, 1994.

2. Рожнов В. С., Бегоцкая Г. К. "Автоматизовані системи обробки фінансово-кредитної інформації" - М .: Фінанси і статистика, 1995.

3. Гамід Г. М. "Банківська і кредитне справа" - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1995

4. Уткін Е. А. "Банківський маркетинг" - М .: ІНФО-М, Метаінформ, 1994.

Фельдман А. А. "Бухгалтерський облік на фондовому ринку" - М .: ИНФРА-М, 1994.

5. Гаврилов О.А. Курс правової інформатики. Підручник для вузів М .: Видавництво НОРМА (Юрінком - Инфра.М), 2000 - 432 с .;

6. Голованов В.Г. Інформаційні технології та право (Правова інформатизація - 2004), Мінськ, 28-29 жовтня 2004р. : Матеріали II Міжнар. Наук.-практ. Конф. / Под ред. Ю. І. Кашинського. - Мн. : НЦПІ, 2004 - 283 с .;


Покажчик до реферату.

D

DeviceLock, 6, 15, 16, 17

S

SQL Server 2000, 11, 12, 13, 14

А

аутсорсинг, 8

І

ІБ, 7

ІТ-безпеки, 6, 15, 16, 17

До

кредитних бюро, 6, 17, 18, 20

кредитних ризиків, 6, 19, 24

Н

Національний банк, 17, 18, 19, 21

Про

Про кредитні історії, 3, 18

Р

Республіки Білорусь, 27Інтернет ресурси в предметної області дослідження.

http://www.nbrb.by

Сайт Національного банку Республіки Білорусь. Містить посилання на сайти учасників банківської системи РБ, нормативно-правові акти, курси валют і іншу цінну інформацію. Сайт зручний для користувача, має хороший дизайн.

http://stock.bcse.by

Сайт фондового ринку РБ. Містить нормативні правові акти з банківської діяльності, інформаційні послуги біржі містять нормативні документи, такі як Кодекси Республіки Білорусь, Цінні папери, Державне регулювання ринку цінних паперів, Емісія і реєстрація цінних паперів, Облік, дивіденди учасників ринку цінних паперів та ін

http://evolutio.info/

Сайт міжнародного громадського об'єднання по науково-дослідним та інформаційно-освітніх програм.

Публікує статті з Білоруського журналу міжнародного права і міжнародних відносин у відкритому доступі.

http://imf.org

Сайт Міжнародного валютного фонду. Містить багато корисної інформації, що дозволяє обґрунтовано здійснювати регулювання міжнародного співробітництва.

http://www.pravo.by

Національний правової Інтернет-портал Республіки Білорусь. Містить практично всі тексти правових документів та Законів РБ, доступ до них здійснюється без оплати.

Президентом Республіки Білорусь Національний правової Інтернет-портал визначено як основний державний інформаційний ресурс глобальної комп'ютерної мережі Інтернет в області права і правової інформатизації.

Основу інформаційного змісту Національного правового Інтернет-порталу становить правова інформація (тексти нормативних правових актів Республіки Білорусь). На даному порталі розміщується також науково-практична, навчальна, довідкова інформація, можна ознайомитися з проектами нормативних правових актів, дізнатися про найсвіжіші новини в області права, а також отримати довідкову та іншу інформацію в області права і правової інформатизації.

http://ncpi.gov.by

Сайт Національного центру правової інформації Республіки Білорусь

З його допомогою можна отримати доступ до Національного реєстру правових актів Республіки Білорусь, еталонному банку даних правової інформації за законодавством Республіки Білорусь на паперових та електронних (магнітних) носіях.НЦПІ здійснює збір правових актів у порядку, встановленому законодавством, їх обробку та підтримання в контрольному стані на паперових та електронних (магнітних) носіях, в установленому порядку бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, що регулюють питання правової інформатизації, а також виконує інші важливі функції.

http://www.minsk.gov.by

Сайт Мінського міського виконавчого комітету також є досить корисним як для пересічних громадян, так і для практикуючих юристів. Цікавою видається інформація, що стосується економіки, транспорту та зв'язку, міського господарства, соціальної сфери, ЗМІ і т.д.

На сайті можна ознайомитися з Рішеннями і Розпорядженнями Мінміськвиконкому. Міститися також посилання на адміністрації всіх районів м Мінська, органи РАЦСу, служби зайнятості, податкові органи і так далі.


Чинний особистий сайт в WWW

http://misko-m.narod.ru


Граф наукових інтересів

Здобувача юридичного факультету Мисько М.В.

Спеціальність ... фінансове право і правового регулювання господарської діяльності

суміжні спеціальності

12.00.02 - конституційне право; муніципальне право

1. Основи встановлення та функціонування фінансової системи;

2. Встановленні прав і обов'язків фізичних осіб;

3. охорони і захист прав і обов'язків фізичних осіб.

08.00.10 - Фінанси, грошовий обіг і кредит

1. розробка теорії і практики кредиту;

2. банки, спеціальні кредитно-фінансові інститути та їх операції;

Основна спеціальність

12.00.14 - адміністративне право, фінансове право, інформаційне право

3. Фінансове, інвестиційне, податкове, бюджетне та банківське законодавство

4. Понятийно -категоріаль-ний апарат фінансового, інвестиційного, податкового, бюджетного та банківського законодавства, законодавства про грошово-валютному зверненні.

5. Законодавство про грошово валютному зверненні,

6. Науково-теоретичні, техніко-юридичні та прикладні аспекти розробки, прийняття, зміни, доповнення та систематизації цих видів законодавств.

супутні спеціальності

08.00.10 - фінанси, грошовий обіг і кредит

1. Державний бюджет;

2. Податки, збори та інші платежі до бюджету.

05.25.05 - інформаційні системи і процеси, правові аспекти інформатики;

1. розробку, накопичення і оптимальне використання даних інформаційних ресурсів.


Презентація магістерської дисертації

дивитися презентацію


Список літератури до випускний роботі.

1. Інформатика: навч. для студ. вузів, що навч. по естеств.-науч. напр. і спец. / В. А. Каймін. - М .: ИНФРА-М, 2000. - 232 с., Іл.

2. Бондаренко С., Бондаренко М. Microsoft Word 2003 року в теорії і на практиці. - Мінськ: Нове знання, 2004. - 336 с.

3. Microsoft Office XP в цілому: наиб. повне рук-во. Для широкого кола користувачів / Ф. Новиков, А. Яценко. - СПб: БХВ-Петербург, 2002. - 917 с., Іл

4. Технології роботи з текстами і електронними таблицями: Word, Excel / М. С. Шибут; під ред. І. Ф. Богданової. Мінськ: громадське об'єднання «Молодіжне наукове товариство», 2000. - 142 с


додатки